29 LX EU Cobra 29 LX EU Cihazınız İçin Kullanım

Yorumlar

Transkript

29 LX EU Cobra 29 LX EU Cihazınız İçin Kullanım
29 LX EU
Cobra 29 LX EU
Cihazınız İçin Kullanım Talimatları
CB Radio
Diğer Cobra ürünleri
Downloaded from www.cbradio.nl
Müşterilerimize ve Müşteri Hizmetlerine
Teşekkürlerimizi Sunarız
Cobra 29 LX EU CB ürününü satın aldığınız için
teşekkürler. Uygun kullanıldığı takdirde satın almış
olduğunuz Cobra ürünü size yıllarca güvenli hizmet
verecektir.
Not!
Telsizi kullanmadan önce radyonun içinde
bulunduğunuz ülkenin izin verdiği frekans
bant özellikleri ve operasyon modlarına uygun
ayarlandığından emin olun. Aksi takdirde lütfen
frekans bantı programlama talimatlarına bakın
(sayfa 17) . Telsiz fabrika ayarı EU frekans bantı
(40 CH AM 1W/40 CH FM 4W) şeklindedir.
Müşteri Hizmetleri
microTALK® Radyolar
Ürününüzle ilgili sorun yaşadığınızda, ya da bazı
özelliklerini anlamada zorlandığınızda lütfen kullanım
kılavuzuna başvurun. Daha fazla destek için yerel
bayiinizle temasa geçin.
Radar/Lazer Detektörler
Bu ürünün kullanım amacı:
CB Radyoları
Güvenlik Alarm® Trafik Uyarı
Uyarı Sistemleri Kamyonlara Özel
Navigasyon Sistemleri
Bu
kullanım
amacı:for use in:
Thisürünün
equipment
is intended
AT
BA
BE
BG
CH
CY
CZ
HighGear® Aksesuarları
CobraMarine VHF Radyoları
ABD. Patent No. D625279, D630202 & D630625
Elektrik Çeviriciler
LED Ampulleri
Akü canlandırma kabloları
Aksesuarlar
Ürünlerle ilgili daha fazla bilgi
ve sipariş için web sitemizi
ziyaret ediniz.
www.cobra.com
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LT
LV
LU
MK
MT
RU
NL
SE
NO
SI
PL
SK
PT
TR
RO
UA
RS
Cihazın kullanıldığı
Countries
of ülkeler
use
Garanti ve Ürün Hizmetleri ve Aksesuar bilgileri
için yerel bayii ya da dağıtıcıyla temasa geçin.
İlişikteki broşür Cobra uluslararası dağıtıcıların
bilgisini içerir.
©2011 Cobra Electronics Corporation
Çin’de basılmıştır
Parça No 480-703-P Versiyon D
Nothing Comes Close to a Cobra®
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 40-42
DE
DK
EE
ES
FI
FR
A1
1/11/12 10:03 AM
Bu paketin İçeriği:
Kontrol Tuşları ve Göstergeler
29 LX EU Sigortası Hakkında
ÖN
2
4iğneliMikrofon
bağlantısı
2. Açma/Kapama,Ses
3. Susturucu
4. Dynamike
5. Menu/Enter/KanalSeçici
6. RFGain
7. DeltaTonu
8. KonuşmaKontrol
9. SWRKalibre
10. Dim/EscapeTuşu
1.
3
19
cb tranceiver
4
1
17
NB /ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
OFF
CAL
SQ
SCAN
TX
3
18
ESC
5 79
+30dB
DYNAMIKE
M
EN
U SH EN
U P
TE
MEM
R
RF GAIN
MIN
MIN
DELTA TUNE
MAX
T BACK
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
DIM
SIG 1
16
12
15 14
NB /ANL
CH 9/
19
MEM SCAN
RX
RF
SWR /CAL
VOL
3
SWR
CAL
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
1
OFF
3
5 79
+30dB
DYNAMIKE
M
EN
U SH EN
U P
TE
13
MEM
RF GAIN
DELTA TUNE
MAX
MIN
5
4
MEM SCAN
DIM
ESC
R
MIN
2
6
7
T BACK
2. Microphone
Mikrofon
11
10
SWR
CAL
OFF
8
9
3
1. CB
CB Transceiver
Telsiz
CH 9/
19
SCAN
TX
RX
SIG 1
SQ
OFF
CAL
RF
SWR /CAL
VOL
3
19. Mikrofon
5
3. Transceiver
Bracket
Alıcı-verici Bracket
20
Arka
20.
21.
22.
23.
21
4. Microphone
Bracket
Mikrofon Bracket
FCC ID:BBO3K229LTD
5. Operating
Manual
İşletim Kılavuzu
6. DC
Cord
DC Power
Güç Kablosu
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 43-45
COBRA
ANT
S-MTR EXT.SP.
+ POWER –
MADE IN CHINA
6
22
A2
Kanal9/Kanal19Tuşu
Scan/MemoryTarama
AM/FMTuşu
RX(Alıcı)/TX(Verici),
göstergeler
16. SinyalGücüÖlçücü
17. NB/ANLTuşu
18. S/RFSWRCALTuşu
11.
12.
13.
15.
23
A3
S-Meter
DışHoparlörGirişi
Antenbağlantısı
ElektrikÇıkışı
Sigortanın
Değiştirilmesi
SİGORTA
YUVASI ERKEK UÇ
2 A / 250 V SİGORTA
SİGORTA
YUVASI ERKEK UÇ
Not
Kullanıcınınçakmakgirişini
kullanmayıtercihetmemesi
olasılığınakarşın,telsiziniz2
ayrısigortasistemiylekorumayaalınmıştır.
Kablo içi sigortayı değiştirmek için; yuvanın iki ucunu
birbirlerine doğru itin ve saat yönünün tersi yönde
çevirerek, iki ucu birbirinden ayırın.
SİGORTA
YUVASI
Dikkat
YangınTehlikesinekarşın,her
zamanaynıtürde2A/250V
sigortakullanın.
Araç Çakmak
Adaptörü
Sigortasının
Değiştirilmesi
Not
ÇakmakAdaptörüsigortayuvası
içindesüreklikontağısağlayan
biryaybulunmaktadır.
SİGORTA
YUVASI
SİGORTA
SİGORTA
YUVASI
Araç Çakmak Adaptörü sigortasını değiştirmek için;
Çakmak adaptörünün metal ucunu saat yönünün tersi
yönde döndürerek çıkarın ve sigortaya erişin.
Sigorta yuvası içinde bulunan kontak yayını
kaybetmeyin.
ÇAKMAK ADAPTÖRÜ
GİRİŞİ
METAL UÇ
KONTAK YAYI
2 A / 250 V SİGORTA
40
1/11/12 10:03 AM
Cobra 29 LX EU Kullanım Kılavuzu
İçindekiler
Müşterilerimize ve Müşteri Hizmetlerine Teşekkürler ...............A1
Paketin İçeriği ..............................................................................................A2
Kontrol Düğmeleri ve Göstergeler .....................................................A3
Kurulum Bilgileri
Yer Belirleme ve Montaj/Bağlantı ...................................................2
Antenler
CB Anteni ve Deniz Araçlarında Kurum.........................................6
Kontak Ses Paraziti ...................................................................................7
29 LX EU Cihazınızın Kullanımı
CB Cihazını Açma ...................................................................................8
Kanal Seçici Ayarı ...................................................................................9
SWR (Durağan Dalga Oranı) Kalibresi ............................................10
Sinyal Alış..................................................................................................12
Kanal Seçici ..............................................................................................13
S/FR-Ölçücü .............................................................................................13
Sinyal İletme ............................................................................................14
Dynamike Ayarı ......................................................................................15
Soundtracker’ı Açma ve Kapama.....................................................15
Menu Modu .............................................................................................16
Cihazın Kullanıldığı Ülke Ayarları .....................................................17
Saat Ayarı ..................................................................................................17
Alarm Ayarı ..............................................................................................18
Zaman Sayımı Ayarı ..............................................................................19
Tuş Sesi Modu .........................................................................................19
Radyo Kontrol Ayarı ..............................................................................20
Gösterge ve Renk Ayarı .......................................................................22
Parlaklık Ayarı ..........................................................................................23
Zıtlık Ayarı.................................................................................................24
Bilgisayar Yazılım Versiyonu/Fabrika Ayarları ..............................25
NB-ANL/Off (Parazit Silici/Otomatik ...............................................26
Parazit Azaltma Tuşu
RF Kazanım Kontrol ..............................................................................26
Program Hafıza Kanalları ....................................................................27
CB Kanallarını Arama ............................................................................28
Hafızadaki Kanalları Arama ................................................................28
Karartma Kontrol ...................................................................................28
Otomatik Susturucu Ayarı ..................................................................29
Dış Hoparlör.............................................................................................31
Ev ve İşyeri Kuruluş Ayarları ...............................................................32
Geçici Mobil Kuruluş Ayarı .................................................................33
Frekans Alanları ..........................................................................................34
29 LX EU Cihazının Özellikleri...............................................................37
Tercihi Aksesuarlar ....................................................................................38
Uyum Deklarasyonu .................................................................................39
29 LX EU Sigortası Hakkında ................................................................. 40
Ürünün Özellikleri
• AM/FM1W/4WUluslararası
ProgramlanabilirTelsiz
• 4RenkliAyarlanabilirLCD
Gösterge
• Tarama
• KanalHafızası/Tarama
• KanalFrekansOkuma
• RadyoKontrolDiyagnostik
• Saat/ZamanSayıcı/Alarm
• DayanıklıDinamikMikrofon
• 1/4WAM/4WFMRFElektrik
Çıkışı
• SoundTracker®ParazitAzaltma
• SWRKalibreÖlçücü
• AnındaKanal19ve9
• ÖnPanel4-PinMikrofon
Konnektörü
• AçılıpkapanırOtomatikParazit
KesiciveParazitSilici
• AyarlanabilirDynamikeArttırıcı
• DokunmatikKontrolDüğmeleri
• ProgramlanabilirKaraltıKontrol
Düğmesi
• RFArttırıcı
• S-Meter
1
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 1
1/11/12 10:02 AM
Kurulum
Kurulum
Yer Belirleme
Yer Belirleme
Telsiz ve mikrofonunuzu kurma işlemine
başlamadan önce uygun bir yer belirleyiniz.
Telsizi kullanmaya elverişli, ancak yolcu ya da
sürücüye engel olmayacak bir nokta seçin.
Telsiz genelde ön panelin alt kısmına mikrofon ile
birlikte monte edilir.
S-MTR EXT.SP.
+ POWER –
Montaj ve Bağlantı Montaj ve Bağlantı
1
Not
Telsiz,ayarlanmayaverahat
açısağlamayaelverişliikiadet
kelebekvidailestandartdestek
koluüzerinekurulur.
3
Destekkollarındaikiadetelle
montajlanabilirvidaveyıldız
vidayeralır.Cihazınmontajının
mekanikolaraksağlamve
elverişlibirnoktayayapılması
gerekir.
Anten kablosunu cihazın arkasındaki ‘ANT’
yazılı yuvaya takın.
CB Telsizi
2
2
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 2-3
Radyo ve montaj destek kolunu istediğiniz
noktada tutun. Eğer bir parazit yoksa radyoyu
destek kolundan çıkarın, ve kolu kullanarak
vidaları takacağınız noktaları belirleyin.
Vida için delik açarak destek kollarını sağlam
şekilde yerleştirin.
Devam
3
1/11/12 10:02 AM
Kurulum
Kurulum
Not
12V Gösterge
Paneli
Bağlantıları
Radyo12VDColuparacın
çakmakprizinebağlanabilir.
S-MTR EXT.SP.
+ POWER –
CB radyosunu aküye
ya da sigorta kutusuna
bağlamadan önce, aracın
akü bağlantılarını gözden
geçirerek hangi ucun , eksi
ya da artı, şasiye bağlanmak
üzere topraklandığını
belirleyin. Eksi topraklanmış
araçlarda akünün eksi ucu
şasiye bağlıdır.
Doğrudan kablolama
Şasi
Sigorta
Kutusu
Not
Elektrik kablosunu cihazın arkasındaki ‘Power’ yazılı
yere takın. Kutupluluk işaretlerine dikkat edin.
7
Mikrofon destek kollarını
cihazın iki yanına (şoförün
soluna gelecek şekilde)
monte edin. Bunun için
paketteki iki vidayı kullanın.
Destekler panelin altına
konmalı ki mikrofona kolay
ulaşım sağlanabilsin.
h
iya
-S
+K
ırm
ızı
Cihazısigortakutusuna
bağlamak,cihazınyanlışlıkla
açıkkalmasınıönler.Öte
yandancihaz,bağlıbulunduğu
aracınmotorunuçalıştırmadan
daişlevinigörür.
6
Not
Mikrofonbağlantısı
yoksahoparlörlerdenses
duyulmayacaktır.
Not
Artıtopraklanmışaraçlarda
kırmızıkabloşasiye,siyahkablo
isekontakdüğmesinebağlıdır.
4
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 4-5
4
Eksi topraklı araçlarda DC elektrik kablosunun
kırmızı ucunu 12 Voltluk sigortaya bağlayın.
5
Siyah ucu aracın eksi topraklı tarafına bağlayın.
Bu genelde şasidir. Elektrik iletimi iyi herhangi
uygun bir nokta (Boyasını çıkarmak suretiyle)
da kullanılabilir.
8
4 iğneli mikrofon kablosunu cihazın önündeki yuvaya
takın. Cihazın iyi desteklendiğinden emin olun.
5
1/11/12 10:02 AM
Antenler
Kontak Parazit Engeli
CB Anteni
CB Anteni
Not
Vericinin maksimum elektrik kapasitesi sınırlı
olduğundan anten alıcı verici menzilinin
belirlenmesinde önemli rol oynar. Sadece uygun
seçilmiş bir anten sistemi maksimum elektrik
çıkışına izin verecektir. Cobra yüklü antenler
bu tür sistemler için en çok tavsiye edilen
antenlerdendir.
Otomobillerdeeniyiverimi
alabilmekiçinantenin
takılacağıenuygunyeraracın
tavanınınortasıolacaktır.İkinci
uygunyerisebagajınorta
yeridir.
S-MTR EXT.SP.
+ POWER –
Not
Birçokyenikamyonun
kapısındacamelyaf
bulunduğundan,antenayna
desteğinebağlıdır,dışaynalar
kemerleşasiyebağlanmak
zorundadır.
1
Deniz Araçlarında Sistem Kurumu
Cobra 29 LX EU’da otomatik parazit azaltıcı
bulunur. Buna rağmen bazı vakalarda motorun
çalışmasından kaynaklanan parazit iletişimi
imkansız kılacak seviyede olabilir. Bunu
önlemenin bir çok çaresi olabilir. Çözüm yolları
araçtan araca değişebilir. Cobra bayinize
danışabilir, ya da 2 yönlü radyo teknisyeninden
parazitin kaynağını belirlemesi konusunda yardım
isteyebilirsiniz.
Telsiz, toprak levhası olmayan teknelerde
maksimum verimle çalışmaz. Teknelerde
telsizinizi kurmadan önce tekneyi satın aldığınız
bayiiden uygun bir topraklı levha sistemi ve su
ile teknenin gövdesi arasında elektrolizi önlemek
konusunda bilgi alın.
Not
ÜçlüKombinasyonAntenler
detekbirantenaracılığıyla
üçfrekansın(AM-FM-CB)
kullanılabilmesineolanak
sağlar.Ancakbutarzantenler,
TekfrekanslıCBantenlerle
kıyaslandığında,normalden
dahaazalıcıvevericimenziline
sahiptir.
6
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 6-7
Telsizlerde kolay bağlantı için standart anten
bağlayıcılar yer alır.
Düşük sinyal seviyesinde telsiz kullanımı genel
olaral metalik gürültüyle kısıtlanır. Otomobillerde
parazitin ana kaynağı altarnatör ve ateşleme
sistemidir. Normal şartlarda sinyal seviyesi
uygunsa arka plandaki parazit ciddi bir sorun
yaratmaz. Çok düşük sinyal seviyesi sözkonusu
olduğunda telsiz aracın motoru kapatılarak
kullanılabilir. Cihaz çok az elektrik akımı ile
işleyebildiği için aracın aküsünün bitmesine de
neden olmayacaktır.
7
1/11/12 10:02 AM
Operasyon
Operasyon
Açma
Açma
Not
Butelsizikullanmadan
önceradyonuzunfrekans
bandıözelliklerinegöre
programlandığındanemin
olun.Operasyonmodlarının
cihazınkullanıldığıülkenin
düzenlemelerinegöre
ayarlandığındaneminolun.
AksitakdirdeSayfa17’deki
frekansbandıprogramlama
talimatlarınabakın.Satınalmış
olduğunuztelsizfabrikada
EUfrekansbandına(40
CHAM1W/40CHFM4W)
ayarlanmıştır.
NB/ANL
S/RF
SWR
CAL
VOL
OFF
3
On/Off Volume düğmesini saatyönünde
çevirerek telsizi açın. Telsizin sesini normal
dinleme seviyesine getirin.
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
3
CAL
SQ
TX
RX
RF
SWR/CAL
1
Kanal Seçici Ayarı
Kanal Seçici Ayarı
Elektrik kablosunun bağlı olduğundan
mikrofonların uygun yerlere bağlı olduğundan
emin olun.
3
SIG 1
5 79
+30dB
DYNAMIKE
MIN
M
EN
U SH EN
U P
TE
MEM
R
RF GA
MIN
Kanallardan birini seçerek sesini ayarlayın.
Seçmiş olduğunuz kanal, kanal selektör
düğmesinin hemen üzerindeki göstergede yer
alacaktır.
NB /ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
S/RF
SWR
CAL
OFF
CAL
SQ
SCAN
TX
CH 9/
19
MEM SCAN
RX
RF
SWR/CAL
VOL
3
DIM
3
SIG 1
ESC
5 79
+30dB
DYNAMIKE
M
EN
U SH EN
U P
TE
RF GAIN
MIN
MIN
2
8
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 8-9
MEM
R
DELTA TUNE
MAX
T BACK
SWR
CAL
OFF
AM/FM düğmesine basarak frekans bandını
değiştirin.
9
1/11/12 10:02 AM
Operasyon
SWR Kalibre Ayarı
(Durağan Dalga
Rasyosu)
Operasyon
SWR Kalibre Ayarı (Durağan Dalga Rasyosu)
Basma ve
Basılı Tutma
SWR kalibre ayarı, antenin uzunluğunu doğru
ayarlamak ve koaksiyal kablo ile tüm RF bağlantılarının
kalitesini kontrol etmek üzere yapılır.
Bu ayar yüksek performans alınması açısından büyük
önem taşır.
Not
NB /ANL
2
SWR 1.5
S/ RF
3
RX
RF
3
SIG 1
SWR /CAL
VOL
SQ
Kalibreayarıaçıkalanda
yapılmalı.Araçkapılarıkapalı
tutulmalı.
CAL
5 79
+30dB
M
DYNAMIKE
EN
U SH EN
U P
TE
Micdüğmesinebasaraktutun
3
NB /ANL
OFF
MIN
S/ RF
1
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
SWR
CAL
Kanal 20’yi seçin SWR/CAL
VOL
OFF
3
CAL
M
RF
SQ
SCAN
TX
DIM
3
SIG 1
DYNAMIKE
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 10-11
Not
ESC
5 79
+30dB
M
EN
U SH EN
U P
TE
R
RF GAIN
MIN
MIN
SWR/CAL düğmesine basarak CAL’ı seçin
10
CH 9/
19
MEM SCAN
RX
4
2
Antenyakınındakimse
bulunmamalı.(Dahaayrıntılı
bilgiiçinantendirektiflerine
bakın)
MEM
R
DELTA TUNE
MAX
T BACK
Kanal1ve40’takiayarseviyesi
Kanal20’yeoranladahayüksek
olacaktır.
SWR
CAL
OFF
Mic düğmesini
basılı tutarken
SWR CAL
düğmesini ibre
CAL’e (sağ tarafta)
gelecek şekilde
ayarlayın.
Devam
11
1/11/12 10:02 AM
Operasyon
Operasyon
SWR Kalibre
Ayarı
devam
Kanal Seçmek
NB/ANL
S/RF
Not
SWRmodundaykenölçüm
ibresimümkünolduğundaen
solayatmalıdır.3’ünüstünde
birölçümkabuledilemez.
Anteninboyununhafifçe
yükseltilmesiyadaindirilmesi
gerekebilir.Kalibreayarıyeni
baştanyapılmalıdır.
Alıcı
RX
5 79
+30dB
3
SIG 1
SWR/CAL
SQ
M
DYNAMIKE
OFF
Kanal Seçmek
CAL
RF
SWR
VOL
3
2
SWR 1.5
EN
RX
F
U SH EN
U P
TE
MEM
3
SIG 1
5 79
+30dB
R
DYNAMIKE
M
EN
U SH EN
U P
TE
MEM
R
RF GAIN
M
MIN
MIN
MIN
5
6
PTT düğmesini serbest bırakarak S/RF-SWR
CAL düğmesine basarak bırakın. Bu düğmeyi
SWR pozisyonuna getirin. PTT düğmesine
basarak SWR seviyesine bakın.
Aynı adımları Kanal 1 ve 40 arasında da
uygulayın. Bu sayede tüm kanalların SWR ayarı
yapılmış olacaktır.
MAX
Kanal selektör düğmesini saatyönünde
çevirerek istediğiniz kanalı seçin.
1
S/RF Ölçücü
S/RF Ölçücü
İbre gelen sinyalin kuvvetine göre haraket eder.
Alıcı
SWR 1.5
2
3
CAL
RX
NB/ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
S/RF
SWR
CAL
VOL
OFF
3
SQ
S/RF
CAL
3
SIG 1
DYNAMIKE
MIN
SIG 1
5 79
+30dB
M
E
PU SH EN
TE
NU
12
3
5 79
+30dB
MEM
R
VOL
SQ
DYNAMIKE
M
EN
U SH EN
U P
MIN
1
1
RF
RX
RF
SWR /CAL
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 12-13
DEL
On/Off Ses düğmesini saatyönünde çevirin.
RX simgesi belirecektir.
İbrenin ölçüm yapabilmesi için
S/RF-SWR-CAL düğmesi S/RF ayarında
olmalı.
13
1/11/12 10:02 AM
Operasyon
Transmit
Operasyon
Bu ayar mikrofonun hassasiyet seviyesini
NB /ANL
(ses çıkışını)
kontrol eder.
S/ RF
Anteninradyoyabağlı
olduğundaneminolun.
Antensizsinyalgöndermekya
dauygunolmayanbirantenle
sinyalgöndermektelsizezarar
verebilir.
S/RF
SWR
CAL
SQ
1
İstediğiniz kanalı seçin
3
Transmit
Not
TX
RX
3
SIG 1
OFF
Not
CAL
RF
SWR/CAL
VOL
3
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
Dikkat!
Radyonuntelsizinkullanıldığı
ülkeninizinverdiğibanta
ayarlanmışolduğundanemin
olun.
Dynamike Ayarı
Dynamike Ayarı
Transmit
5 79
+30dB
DYNAMIKE
M
EN
DeltaTonumerkezfrekansı
ayarlamakiçinkullanılır.
U SH EN
U P
TE
M
R
MIN
İlk etapta ayarı saatyönünde en yüksek
seviyeye getirin. Dynamike bazı durumlarda
daha düşük seviyeye indirilebilir.
SoundTracker
Açma Kapama
SoundTracker Açma Kapama
Basmak ve
Basılı Tutmak
SoundTracker açmak için Menu/Enter düğmesine
basın ve ST ON/OFF seçin.
Göstergede ST simgesi yer alacaktır.
Not
NB /ANL
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
2
14
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 14-15
3
CAL
SQ
SIG 1
SET COUNTRY
ST ON/OFF
SET CLOCK
TX
RX
RF
SWR /CAL
VOL
2
3
5 79
+30dB
DYNAMIKE
Sinyal göndermek için Mic düğmesini
basılıtutun. Telsiz aktive olacaktır. Sinyal
gönderirken mikrofonu ağzınızdan 4 cm
uzakta tutun.OFF
Net ve normalMIN
bir tonda
konuşun. Sinyal almak için düğmeyi bırakın.
M
E
PU SH EN
TE
NU
SCAN
CH 9/
19
MEM SCAN
DIM
ESC
SoundTrackerdahatemiz
venetsinyalalışısağlar.Bu
sayedeCBileiletişimdahaiyi
halegetirilir.
ST
R
RF GAIN
MIN
DELTA TUNE
MAX
T BACK
SWR
CAL
OFF
15
1/11/12 10:02 AM
Operasyon
Operasyon
Menu Modu
Menu Modu
Ülke Ayarları
Menu /Enter tuşu imleçi istenilen programa
getirmekte kullanılır.
Not
Dim/Escapetuşunukullanarak
rutiniletişimmodundançıkıp
CBstandbymodunageçilir.
S/RF
S/RF
SWR
CAL
3
2
CAL
RX
5 79
+30dB
3
SIG 1
VOLçevirerek
SQ
DYNAMIKE
Menu/Enter tuşunu saatyönünde
menu
seviyelerini tarayabilirsiniz.
NB/ANL
S/RF
OFF
S/RF
SWR
CAL
3
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
CAL
SQ
TX
5 79
+30dB
S/RF
SWR
CAL
MIN
SWR/CAL
VOL
OFF
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
VOL
3
CAL
3
SIG 1
SQ
NB/ANL SWR 1.5
ANL
TX
RX
RF
SWR /CAL
5 79
+30dB
M
DYNAMIKE
S/RF
S/RF
SWR
CAL
OFF
S/RF
SWR
CAL
RF
2
SWR /CAL
VOL
SQ
3
CAL
MIN
3
5 79
+30dB
DYNAMIKE
M
SET
ALARM 3
NB/ANL
SWR 1.5 2
MEM SCAN
ANL SET COUNTDOWN
M
DIM
S/RF
OFF
S/RF
SWR
CAL
DELTA TUNE
SWR/CAL
NB /ANL
SWR/CAL
U SH EN
U P
TE
EN
VOL
SQ
M
EN
CAL
SWR RF GAIN3
CAL
SeviyeSIG
4: 1
T BACK
OFF
CB /WX/
U
PA
S/RF
P U S H SWR
EN
TE
R
CAL
RFDYNAMIKE
GAIN
DELTA TUNE
SWR/CAL
MIN
DIM
OFF
16
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 16-17
MINMIN
MAX
WX !
M
E
MEM SCAN
PU SH EN
TE
NU
CAL
R
T BACK
TX
MEM SCAN
/WX/
CBOFF
PA
+30dB
EN
U SH EN
U P
TE
RFDYNAMIKE
GAIN
DELTA TUNE
SCAN
CB /WX/
PA
SWR RF GAIN
CAL
DELTA TUNE
SCAN
SPAIN
FRANCE
DIM
MIN
UK
ESC
M
EN
U H EN
U P
TE
SWR RF GAIN
CAL
SCAN
/WX/
CBOFF
PA
CH
9/
DELTA
TUNE
19
OFF
WX !
RF GAIN
MIN
SCAN
CH 9/
19
CB /WX/
DIM
CALMEM
SCAN
TX
RX
PA
DELTA TUNE
U
EN
SCAN
CAL M
TX
SWR
CAL
PU SH EN
T
CH 9/
19
T BACK
ESC
DIM
CAL
5 79
+30dBT BACK
DELTA TUNE
SQ
DYNAMIKE
MAX
MIN
MIN
M
EN
OFF
SWR
CAL
U SH EN
U P
TE
ESC
SWR
CAL
OFF
SWR
CAL
CLOCK
IS 24
HRTUNE
RF GAIN
DELTA
12 HR
Saat Ayarı
OFF
SCAN
CH 9/
19
MEM SCAN
DIM
Not
Saatkuruludeğilsenormal
göstergebelirecektir.
ESC
MEM
ER
MEM SCAN
OFF
RX
MAX
SET COUNTRY
ST ON/OFF
SET CLOCK
ESC
DIM
DIM
MAX
MIN
SCAN
T BACK
MEM SCAN
CH 9/ Not
19
SWR
CAL Saatinsürekliçalışabilmesiiçin
DIM
MEM
1 GAIN3
SWR
SIG RF
T BACK
Saat, alarm ve zaman sayımı fonksiyonlarının kullanılması.
Saati ayarlamak için Menu/Enter tuşuna basarak
Set Clock seçin
MIN
SWR
CAL
CH 9/
19
MEM SCAN
R
Saat Ayarı
DYNAMIKE
ESC
WX !
PA
MAX MEM
DIM
MEM SCAN
MAX
CB /WX/
MINMINS
T BACK
CH 9/
19
RX
SIG 1
CH 9/
19
MEM SCAN
WX !
MEM
R
T BACK
EXIT
TX
MEM
SCAN
RX
CH 9/
19 CEPT
EU
EU
AM 1W
DIM
ITALY
1
ESC
Seviye 4:
DELTA TUNE
M
SQ
CAL
ESC
MIN
OFF
OFF
MAX
EXIT
RF
ESC
T BACK
VOL
MIN
VOL
SIG
MEM
5 79
OFF +30dB
3
5DELTA
7 9 TUNE
+30dB T BACK
SCAN
3
2
NB/ANL RADIO
SWR 1.5 CHECK
OFF
OFF
3
2
3
SCAN
TX
R
RF
SQ
2
ITALY 2
GERMANY
RF
MAX
MINMIN
POLAND
3 5 79
1
WX !
MEM
SCANSQ
VOL
DYNAMIKE
ANL
SETTINGS
+30dB
R
MEM
CH 9/
19
3
2
CAL TX
DISPLAY
COLOR
RX
BRIGHTNESS
RF MINMIN
MAX
S/ RF
CONTRAST
3 5 79
1
SIG
MEM
SET
KEYTONES
ESC
RF
S/RF
U SH EN
U P
SWR
TE
EN
R
NB/ANL SWR 1.5
ANL
TX
RX
SIG 1
SQ
GAIN
Seviye
3: RFDYNAMIKE
CH 9/
19
SCAN
CAL
MEM
VOL
NB/ANL
NB/ANL SWR 1.5
ANL
3
S/RF
SWR
CAL
SWR/CAL
U SH EN
U P
TE
EN
Seviye 2:
NB /ANL
2
SET COUNTRY TX
RX
ST
ON/OFF
RF
SET
CLOCK
S/ RF
3 5 79
1
SIG
+30dB
SWR/CAL
U SH EN
U P
TE
EN
R
NB /ANL
S/ RF
Seviye 1:
NB/ANL
2
S/RF
NB/ANL SWR 1.5
ANL
Menu/Enter tuşuna basarak programlamak
istediğiniz özellikleri seçebilirsiniz.
NB/ANL SWR 1.5
ANL
M
DYNAMIKE
S/RF
OFF
Seviye
SQ 3: RF
DYNAMIKE
GAIN
VOL
OFF
MIN
3
SIG 1
CAL
MEM
NB/ANL SWR 1.5
ANL
RX
NB/ANL
VOL
S/RF
SWR
CAL
NB/ANL
RF
SWR/CAL
S/RF
3
SET COUNTRY
RX
ST
ON/OFF
RF
SET
CLOCK
3 5 79
SIG 1
+30dB
SWR/CAL
U SH EN
U P
TE
EN
R
M
Seviye 2:
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
TX
RF
SWR/CAL
NB /ANL
Seviye 1:
NB/ANL
NB/ANL
NB/ANL SWR 1.5
ANL
Ülke Ayarları
Ülkelere göre kanal ayarı yapmak için Menu/
Enter tuşuna basarak ülkeyi seçin. Menu/Enter
tuşunu çevirerek istediğiniz ülkeyi seçin ve tuşa
basıp bırakın.
12Voltabağlanmasıgerekir.
ESC
MEM
Göstergede
24:00 yanıp
R
MAX sönmeye başlayacak.
MIN
OFF
RF GAIN
DELTA TUNE
T BACK
Menu/Enter tuşunu
saatyönünde
çevirerek
istenilen saate getirin ve tuşa basın.
SWR
CAL
MAX
17
MIN
OFF
1/11/12 10:02 AM
Operasyon
Operasyon
Saat Ayarı
Dakika göstergesi yanıp sönmeye başladığında Menu/Enter
tuşunu çevirerek dakika ayarı yapın ve düğmeye basın.
12:00 ayarlı saatlerNBiçin
dakika ayarı yapıldıktan sonra
/ANL
AM ya da PM simgesi yanıpNB/ANL
sönmeye
başlar. Menu/
3
CAL
SWR 1.5 2
ANL
Enter tuşunu saat yönünde çevirerek
AM ya da PM
RF basın.
tercihinizi yapın ve S/tuşa
EXIT
S/RF
RF simgesini seçip
SWR
basarak ana menüye dönebilirsiniz.
CAL
5
devam
ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
RF
S/RF
SWR
CAL
S/RF
SWR
CAL
/CAL
SET AM-PM
11:30 PM VOL
EXIT
TX
5 79
+30dB
M
SQ
NB/ANL
ANL
VOL
3
SIG 1
ANL
SWR/CAL
RX
Alarm
ayarı
DYNAMIKE
VOL
RF
CAL
RF
/CAL
OFF
3
E
PU SH EN
TE
NU
Not
Alarmınçalmasüresi10
MIN
3
1.5 2
dakikadır.
CAL TX
SWR
Not
SQ
MIN
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
SWR
CAL
OFF
3
CAL
3
7 9 +30dB
CH 9/
SCAN
19
M
MEM SCAN
DYNAMIKE
3
SIG 1
SQ
ESC
R
RF GAINOFF
MIN T BACK
DELTA TUNE
MIN
MAX
OFF
SCAN
CH 9/
19
MEM SCAN
DIM
ESC
MEM
R
SWR
GAIN
DELTA talimatlarını
TUNE
T BACK
CAL
Zaman sayımıRFiçin
Saat Ayarı
izleyin
(sayfa 17). İstediğiniz zaman sayımını tercih
ettikten sonra Menu/Enter tuşuna basın ve ana
menüye dönün.
DIM
SET CLOCK
ALARM CLOCK
SET COUNT DOWN
EXIT
SET SNOOZE
ALARM LENGTH
TX
5 79
+30dB
DYNAMIKE
E
PU SH EN
TE
NU
SWR
CAL
MAX
MIN
29 LX EU çalar saat olarak da kullanılabilir. Alarmı
kurmak için Menu/Enter tuşuna basın ve Set
Alarm opsiyonunu seçin.
RX
RF
/CAL
VOL
RX
SCAN
OFF
Tuş Sesi Modu
Tuş Seslerini Açma ve Kapama
Menu/Enter tuşuna basın ve saatyönünde
çevirerek Set Key Tones opsiyonuna getirin.
Menu/Enter tuşuna basın ve tuş sesleri için On/
Off tercihinizi yapın.
CH 9/
19
MEM SCAN
DIM
3
SCAN
CH 9/
19
SET KEY TONES
SWR
ANL
GAIN Yukarıda
DELTAbelirtilen
TUNE
Tadımları
BACK
Time opsiyonunuRFseçin.
MEM SCAN
CAL
RX
S/ RF
ON
S/RF RF
uygulayarak alarmınızı AM ya da PM tercihinizi
yaparak
DIM
SWR
OFF
CAL
ESC
3 5 79
12:00 ayarlı saatler için kurabilirsiniz.
SIG 1
+30dB
SWR /CAL
MEM
PU SH EN
TE
NU
E
R
Alarm ayarı tamamlandıktan sonra Menu/Enter
M
SWR
MAX
MIN
VOL OFF
SQ
DYNAMIKE
GAIN
DELTA TUNE
T BACK
CAL
tuşunu saatyönünde
çevirerek
Set Snooze
Menu/Enter tuşunaRF
basarak
On/Off
tercihini
yapın
opsiyonuna getirin ve tuşa basın.
ve ana menüye dönün
DYNAMIKE
OFF
SET CLOCK
SET ALARM
SET COUNT DOWN
TX
Alarmher10saniyedebir60
ESC
3 5 79
SIG 1
+30dB
saniyeboyuncaçalmaküzere
NB /ANL
MEM
PU SH EN
TE
NU
Menu/Enter
tuşunu
saatyönünde
çevirerek
Set
Alarm
E
R
ayarlıdır.
NB/ANL SWR 1.5 2
M
ANL
RF
SQ
Zaman Sayımı
Ayarı
Zaman sayımını ayarlamak için Menu/Enter tuşuna
basın ve Set Count Down opsiyonunu seçin.
MEM
Alarm Ayarı
RX
RF
SIG 1
Zaman Sayımı Ayarı
M
U
EN
MIN
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 18-19
PU SH EN
SCAN
OFF MEM SCAN
CAL
TX
CH 9/
19
MIN
MIN
MAX
OFF
DIM
ESC
MEM
TE
İstediğiniz
uzatma zamanını (1 ile 60 dakika arası) belirleyebilirsiniz.
R
SWR
RF GAIN
DELTA
BACK
Menüden çıkmak için
Enter’a basın.
Set TUNE
Snooze yaT da
Alarm CAL
süresi ayarlarına geri dönün. Alarm uzunluğunu (10 ila 300
saniye) ayarlayın. Menu/Enter tuşuna basarak menüden çıkın.
18
MIN
MAX
OFF
19
1/11/12 10:03 AM
Operasyon
Operasyon
Radyo Kontrol Modu
Test 3 - Anten Uyumsuzluk Uyarısı: Push to Talk
tuşuna basarak anten/ radyo uyumunu kontrol
Bu özellik önemli radyo fonksiyonlarının test
edin.
edilmesini sağlar.
NB /ANL
Not
CH 9/
1
Test 1-Akü Seviyesi: Bu aşamada aküNB/ANL
voltajSWR 1.5 2 3
SCAN
CAL TX
19
PRESS PTT
Dim/Escapetuşunabasarak seviyesinin 10.8 V ila 15.8 V arasında olduğu
ANL
teyit
MEM
SCAN
RX
S/
RF
TO CHECK
CBstandbymodunadönün.
S/RF RF
edilir. Akü seviyeniz bu seviyede ise testi
geçmiş
DIM
SWR
ANTENNA
10saniyegeçmişseyadaEnter (PASS) demektir.
CAL
ESC
3 5 79
1
SIG
+30dB
SWR /CAL
MEM
PU SH EN
tuşunabasılmışsaüniteniz
CH 9/
T E3
NU
2
3
2
E
1.5
SCAN
1.5
3
R
NB/ANL
NB/ANL
CAL
2
CAL
Bu aralığın dışında ise göstergedeANLFAIL
LOW ya da TX
SWR
19
TX
M SWR
ANTENNA
ANTENNA
ANL
SWR
ikincitestaşamasınageçer.
VOL
SQ
DYNAMIKE
DELTA TUNE
T BACK
CAL
RXRF GAIN
RX
FAIL HIGH ibareleri yer alır. Menu/Enter
tuşuna
FAILDIM
S/RF RF PASS
S/RF RF
SWR
SWR
basarak bir sonraki teste geçebilirsiniz.
PA
CAL
CAL
3 5 79
3 5 79
1
1
Radyo Kontrol
Modu
NB/ANL
NB/ANL
S/RF
S/RF
MEM SCAN
CB /WX/
SIG
SWR/CAL
1
SIG
+30dB
SWR/CAL
VOL OFFSQ
DYNAMIKE
MIN
M
E
PU SH EN
TE
NU
VOL
MEM
WX !
R
SQ
ESC
+30dB
DYNAMIKE
RF GAIN
M
E
PU SH EN
TE
NU
MEM
R
WX !
SWR
RF
GAIN
CAL
DELTA TUNEMAXT BACK
MIN
Radyo Kontrol
Modu devam
Not
Dim/Escapetuşunabasarak
CBstandbymodunadönün.
10saniyegeçmişseyada
CH 9/
SCAN
19
Entertuşunabasıldıysatest
MEM SCAN
tamamlamışdemektir.ÜniteCB
DIM
CB /WX/
PA
standbymodunageridöner.
ESC
OFFDELTA TUNE
T BACK
SWR
CAL
Not
10saniyeiçindePush-To-Talk
tuşunabasın.Aksitakdirde
ünitenizbirsonrakitest
aşamasınageçer.
OFF
3
2
OFF
MIN
MINMIN
MAX
OFF
MIN
MAX
OFF
Test 2- RF Elektrik Çıkışı: Bu test elektrik prizinin
3.3 ila 4 Watt arasında olduğunu teyit eder. Push
to Talk tuşuna basılırsa Pass ya da Fail ibaresi
yanıp sönmeye başlayacaktır.
Not
Dim/Escapetuşunabasarak
CBStandbymodunadönün.
10saniyegeçmişseyadaEnter
tuşunabasılmışsaüniteniz
üçüncütestaşamasınageçer.
1
NB /ANL
NB /ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
OFF
SQ
CAL
2
3
SIG 1
MIN
S/RF
SWR
CAL
5 79
+30dB
SWR /CAL
DYNAMIKE
M
3
2
CAL TX
RF POWER
OUTPUT
RX
RF PASS
NB/ANL SWR 1.5
ANL
TX
S/RX
RF
RF
SWR /CAL
VOL
3
VOL
SQ
OFF
MINMIN
20
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 20-21
M
DYNAMIKE
RF GAIN
19
RF POWER
OUTPUT
FAILDIM
CB /WX/
U SH EN
U P
TE
EN
R
DELTA TUNE
MAX
CH 9/
SCAN
MEM SCAN
PA
3 5 79
SIG 1
+30dB
MEM WX !
U SH EN
U P
TE
EN
R
3
OFF
MIN
CH 9/
19
DIM
ESC
WX !
SWR
RF
GAIN
CAL
T BACK
CB /WX/
PA
ESC
MEM
SCAN
MEM SCAN
DELTA TUNE
MAX
T BACK
SWR
CAL
OFF
21
Weather Auto
Scan
1/11/12
10:03 AM
Operasyon
Operasyon
Gösterge Renk Ayarı
Gösterge Renk
Ayarı
Parlaklık Ayarı
Parlaklık Ayarı
Menu/Enter tuşuna basarak Set Brightness
opsiyonuna getirin.
1
Not
Menu/Enter tuşuna basın ve aşağı inerek Display
Color opsiyonuna getirin.
NB/ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
S/RF
SWR
CAL
3
2CAL
RX
RF
3
SIG 1
SWR/CAL
DISPLAY COLOR
BRIGHTNESS
CONTRAST
TX
5 79
+30dB
U
EN
VOL
SQ
DYNAMIKE
3
OFF
PU SH EN
T
SCAN
CH 9/
19
MEM SCAN
DIM
ESC
MEM
ER
M
Menu/Enter
tuşunaRF
basıp
renk T BACK
GAIN bırakarak
DELTA TUNE
tercihinizi yapın.
SWR
CAL
MIN
MAX
4 CAL TX
NB/ANL SWR 1.5
EXITtuşunabasarakana
ANL
RX
S/RF
menüyedönün.Dim/Escape
S/RF RF
SWR
tuşunabasınveCBmoduna
CAL
3 5 79
SIG 1
+30dB
SWR/CAL
dönün.
NU
VOL
OFF
SQ
3
DYNAMIKE
Day Bright seviyesini seçmek için Menu/Enter
tuşunu saatyönünde istenilen parlaklığa ulaşılana
kadar çevirin ve Menu/Enter tuşuna basın. Night
Dim seviyesi için yukarıdaki talimatları izleyin ve
Night Dim opsiyonunu seçin.
M
E
TURN CH KNOB TO
SET COLOR
EXIT
PU SH EN
TE
SCAN
CH 9/
19
DIM
ESC
MEM
R
MIN
22
MAX
TURN CH KNOB TO
SET LEVEL
MEM SCAN
SWR
RF GAIN
DELTA
TUNE
T BACK
Menu/Enter tuşuna ya
da escape
tuşuna
basarak
CAL
bu ayardan çıkabilirsiniz.
MIN
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 22-23
Exitdüğmesinebasarak
menümodunageridönülür.
ESCdüğmesiileCBStandby
modunageridönülür.
Gündüzyadageceseviyelerini
seçmekiçinseviyeayarınızı
yaptıktansonraDim/Escape
tuşunabasın
OFF
Menu/Enter tuşunu saatyönünde çevirmek
suretiyle gösterge renklerini yeşilden, mavi,
turuncu ve kırmızıya değiştirebilirsiniz.
2
Not
Not
MIN
Not
NB/ANL
Menu/Enter tuşunu saatyönünde çevirerek Select
Brightness ayarı yapabilirsiniz.
Menu/Enter tuşuna basarak Day-Bright tercihini
yapın. Menu/Enter tuşunu saat yönünde
çevirerek parlaklık seviyesini artırabilir ya da tersi
istikamette çevirerek seviyeyi azaltabilirsiniz.
Enyüksekyadaendüşük
parlaklıkseviyesiniaşacak
ayarlamayapılmakistenirse
hatasesiduyulacaktır.
Menu/Enter tuşuna basarak bu ayardan çıkın.
OFF
23
1/11/12 10:03 AM
Operasyon
Zıtlık Ayarı
Operasyon
Yazılım Versiyonu/Fabrika Ayarları
Zıtlık Ayarı
duyulacaktır
TURN CH KNOBS/ RFTO
SET CONTRAST
S/RF
SWR
CAL
CAL
NB/ANL SWR 1.5
3
2
5 79
+30dB
3
U
EN
CAL
3
OFF
SQ
NB /ANL
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
NB /ANL
SWR /CAL
VOL
S/ RF
SQ
S/RF
SWR
CAL
OFF
24
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 24-25
CAL
3
2
SQ
SIG 1
3
MAX
MIN
SOFTWARE
VER
GO TO DEFAULT
RX
5 79
+30dB
3
CAL TX N U P U S H E N T
M
E
RX
5 79
+30dB
MINDYNAMIKE
MIN
ESC
SCAN
T BACK
MEM SCAN
CH 9/
19
SWR
CAL
DIM
ESC
TX
DYNAMIKE
RF
SWR /CAL
OFF
VOL
3
RF
SIG 1
NB/ANL SWR 1.5
ANL
DIM
MEM
U SH EN
U P
Fabrika
ayarlarına
geri dönmek için Menu/Enter
TE
EN
R
MAX
MIN
OFF
M
SWR
tuşuna basın. Menu/Enter
RF GAIN tuşunu
DELTA saatyönünde
TUNE
T BACK
CAL
Not
çevirerek önce Settings ardından Go to Default
opsiyonlarını seçin.
Fabrikaayarlarındagösterge
DYNAMIKE
1.5 2
OFF NB/ANL SWR MIN
ANL
SOFTWARE
VER
RF GAIN
DELTA TUNE
GO TO DEFAULT
CH 9/
19
MEM SCAN
5 79
+30dB
MIN
VOL
SCAN
MEM
ER
RX
Menu/Enter tuşuna basarak bu ayardan çıkın.
SIG 1
PU SH EN
T
M
TX
DYNAMIKE
RF
SWR /CAL
CONTRAST
RADIO CHECK
SETTINGS
TX
RX
SIG 1
VOLANL SQ
S/RF
SWR
CAL
3
RF
NB /ANL
SWR
/CAL
S/ RF
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
Yazılım
Versiyonu/
Fabrika Ayarları
Bu ayar mevcut yazılım versiyonunu gösterir
ve üniteyi fabrikanın orijinal ayarlarına geri
döndürür. Yazılım versiyonunu görmek için
Menu/Enter tuşunu saatyönünde çevirin ve
Settings opsiyonuna getirin. Buradan Software
Version opsiyonunu seçin.
Menu/Enter tuşuna basın ve tuşu saatyönünde
çevirerek Set Contrast opsiyonuna getirin. Menu/
Enter tuşuna tekrar basın ve tuşu saatyönünde
Not
çevirerek zıtlık seviyesini arttırın. Zıtlık seviyesini
Enyüksekyadaendüşükzıtlık
azaltmak için tuşu aksiyönde çevirin.
seviyesiniaşacakayarlama
Menu/Enter tuşuna basarak zıtlık
ayarını yapın.
NB /ANL
yapılmakistenirsehatasesi
PU SH E
SCAN
OFF
CH 9/
19
panelirengiyeşildir.
MEM SCAN
DIM
ESC
MEM
ER
RESTORE DEFAULT
DELTA TUNE
YES RF GAIN
NO
SCAN
MEM SCAN
T BACK
CH 9/
19
SWR
CAL
DIM
ESC
MEM
NT
U
E R tuşuna basarak fabrika ayarlarına
EN
Menu/Enter
M
MIN RF GAIN MAX DELTA TUNE
TOFF
BACK
geri dönebilirsiniz.
Yapmış olduğunuz ayarları
muhafaza etmek için NO opsiyonunu seçin.
MIN
MAX
SWR
CAL
OFF
25
1/11/12 10:03 AM
Operasyon
NB-ANL/OFF
(Parazit Silici/
Otomatik Parazit
Azaltıcı) Tuşu
Operasyon
Birinci kanalı ayarlayın. Scan/MemScan tuşunu
basılı tutun. Memory simgesi belirecektir. İkinci
kanalı seçin, Scan/MemScan tuşunu Memory
simgesi belirene kadar basılı tutun. Aynı adımları
10 kanalı hafızaya
alana
CH 9/ kadar tekrarlayabilirsiniz.
SCAN
NB/ANL
Not
NB/ANL SWR 1.5
ANL
RFparazitsilicimotorun
çalışmasındankaynaklanan
parazitgibitekrarlayan
gürültüyüazaltmadaçok
etkilidir.
S/ RF
S/RF
SWR /CAL
1
3
CAL
SQ
3
Scan(tarama)fonksiyonu
aktiveedilmedenönce
radyonunsesikapatılmalıdır.
MEM SCAN
DIM
NB/ANL
5 79
+30dB
2
ESC
3
1.5 MEM
NB/ANL
CAL TX
U S H SWR
U PANL E N T E
EN
R
RX
S/RF M
S/RF RF
RF GAIN
SWR
CAL
3 5 79
SIG 1
+30dB
SWR/CAL
DYNAMIKE
Not
19
TX
RX
RF
SIG 1
VOL
2
Program Hafıza
Kanalları
Program Hafıza Kanalları
NB-ANL/OFF (Parazit Silici/Otomatik
Parazit Azaltıcı) Tuşu
ANL (Otomatik Parazit Azaltıcı) tuşuna
basıldığında bu fonksiyon faaliyete geçer. Bu
VOL
SQ
DYNAMIKE
sayede OFF
aracın elektronik
aletlerinin neden
MAX
MIN
MIN
olduğu parazit azaltılır.
NB/NL modu seçildiğinde RF Parazit
OFF Silici de MIN
faaliyete geçer. Bu sayede parazit azaltımı
kuvvetlendirilir.
3
NB/ANL SWR 1.5 2
CAL TX
ANL
OFF modu seçildiği takdirde tüm parazit
RX
S/RF RF
SWR
azaltıcı fonksiyonlar kapatılır.
CAL
M
EN
DELTA TUNE
T BACK
Not
CH 9/
19
SCAN
Mikrofonuaçmakscan
(tarama)fonksiyonunuetkisiz
halegetirir.
MEM SCAN
SWR
CAL
DIM
ESC
U SH EN
U P
TE
MEM
R
RF GAIN
DELTA TUNE
SWR
CAL
T BACK
OFF
MIN
Not
MAX
10adettenfazlakanal
programlanmayaçalışılırsa3
hatasesiduyulur.MemoryFull
ibaresigöstergede10saniye
boyuncayadaherhangibir
tuşabasılanakadaryeralır.
OFF
NB/ANL
RF Kazanım
Kontrol
RF Kazanım Kontrol
SIG 1
SWR/CAL
3
5 79
+30dB
M
VOL
SQ
DYNAMIKE
RF Gain kuvvetli ya da zayıf sinyal bölgelerinde
telsizin alıcısını kuvvetlendirmek için kullanılır.
FM
OFF
EN
DIM
ESC
U SH EN
U P
TE
MEM
R
RF GAIN
1
MIN
CH 9/
19
SCAN
MEM SCAN
S/RF
DELTA TUNE
SWR
CAL
T BACK
Not
Scan/MemScan tuşunu basılı tutarak Off, Scan
MAX
MIN
OFF
All Channels,
Memory
Channel
Only Scan ve
Off tercihleri arasında dolaşabilirsiniz.
NB /ANL
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/ RF
S/RF
SWR
CAL
1
26
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 26-27
3
CAL
SQ
SIG 1
SCAN
TX
CH 9/
19
MEM SCAN
RX
RF
SWR/CAL
VOL
2
Programlanmışbirkanalı
hafızadansilmekiçin
sözkonusukanalagiderek,
MEMsimgesisönenekadar
scantuşunubasılıtutun.
DIM
3
ESC
5 79
+30dB
DYNAMIKE
RF Gain tuşunu saatyönünde çevirerek kuvvetli
sinyal bölgelerinde alış gücünü azaltabilirsiniz.
OFF
MIN
Zayıf sinyal bölgelerinde ise tuşu
saatyönünde
çevirerek alış gücünü arttırabilirsiniz.
M
EN
U SH EN
U P
TE
MEM
R
RF GAIN
2
DELTA TUNE
T BACK
SWR
CAL
Dim/Escape tuşuna basarak Scan opsiyonuna
MIN
MAX CB modunaOFF
son verebilir
ve
geri dönebilirsiniz.
27
1/11/12 10:03 AM
Operasyon
Operasyon
CB Kanal Tarama
CB Kanal Tarama
Susturma Ayarı
Tüm kanalların taranması için ünitenin sesi
kapatılmalıdır. Scan/Mem Scan tuşuna bir kez
basın ve bırakın.
Susturma ayarı gelen sinyallerin kontrolünü
sağlayan ‘kontrol kapısı’dır.
Susturma Ayarı
Kontrol Kapısı Kapalı
S/RF
S/RF
SWR
CAL
3
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
CAL
M
SQ
DYNAMIKE
Hafızadaki
Kanalları Tarama
VOL
OFF
CH 9/
19
MEM SCAN
FM
Orta Sinyal
DIM
ESC
5 79
+30dB
3
SIG 1
SWR/CAL
CB SCAN
27.405
TX
RX
RF
SCAN
U
EN
PU SH EN
TE
R
Hafızadaki Kanalların
RF GAIN Taraması
DELTA TUNE
T BACK
Hafızadaki kanalların taranması için Scan/Mem
Scan tuşuna iki kez basın
MAX
MIN
MIN
Zayıf Sinyal
SWR
CAL
1
OFF
NB/ANL
S/RF
S/RF
SWR
CAL
CAL
RX
SQ
M
DYNAMIKE
Karaltı Kontrolü
Parazit
CH 9/
19
Kontrol Kapısı Açık
MEM SCAN
DIM
ESC
5 79
+30dB
3
SIG 1
SCAN
CB MEM SCAN
27.405
FM
TX
RF
SWR/CAL
VOL
3
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
Tuşun saatyönünde sonuna kadar çevrilmesi
bu kapının kapatılması ve sadece çok güçlü
sinyallerin alınması anlamına gelir.
E
PU SH EN
TE
NU
STRONG
SIGNALS
Güçlü Sinyal
MEM
R
Karaltı Kontrolü
RF GAIN
Kontrol Kapısı Kapalı
Güçlü Sinyal
NB/ANL
DELTA TUNE
T BACK
SWR
CAL
Orta Sinyal
MEDIUM
SIGNALS
NB /ANL
2
NB/ANL SWR 1.5
ANL
S/RF
SWR
CAL
RF
SWR /CAL
VOL
OFF
SQ
3
CAL
MIN
SCAN
TX
MIN
RX
CH 9/
19
MAX MEM SCAN
Zayıf Sinyal
WEAK
SIGNALS
OFF
DIM
3
SIG 1
ESC
5 79
+30dB
DYNAMIKE
M
EN
U SH EN
U P
TE
1
MIN
28
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 28-29
MEM
2
R
RF GAIN
DELTA TUNE
T BACK
SWR
CAL
Dim/Esc tuşuna basarak gündüz ve gece
ayarları arasında gidip gelebilirsiniz.
SayfaMIN23’teki MAX
ayar talimatlarına
bakınız.
OFF
Tuşu saatintersiyönünde sonuna kadar
çevirmek kapının açılmasını ve tüm sinyallerin
alınmasını sağlar.
Parazit
NOISE
Kontrol
Kapısı
Açık
OFF
S/ RF
29
1/11/12 10:03 AM
Operasyon
Operasyon
Dış Hoparlör
Susturma Ayarı
Dış Hoparlör
Dış hoparlör çıkışı alıcının uzaktan kontrol
edilebilmesi için kullanılır.
devam
Kontrol Kapısının İstenilen
seviyede Ayarı (DSS)
Not
Güçlü Sinyal
S-MTR EXT.SP.
+ POWER –
Orta Sinyal
Parazit
3
Kontrol Kapısı
Zayıf Sinyal
DSS ayarı için Squelch kontrol tuşunu, ses
duyana kadar saatinaksiistikametinde çevirin.
Daha sonra aynı tuşu saatyönünde ses
kesilene kadar çevirin. Bu DSS ayarı olacaktır.
DışHoparlörün8ohm
empedansasahipolmasıve
4,0Wattenerjiyikaldırabilmesi
gerekir.Dışhoparlörbağlı
olduğundaiçhoparlörotomatik
olarakdevredışıkalır.
Not
1
Dış hoparlörü, cihazın arkasındaki dış hoparlör
çıkışına bağlayın
2
Dış S-Meter’i, dış S-Meter çıkışına bağlayın
Cobradışhoparlörleri10Watt
enerjiyeuygundizaynedilmiştir.
Not
DışS-Meteralıcı/vericisinyal
gücünügösterir.
30
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 30-31
31
1/11/12 10:03 AM
Ev ve Ofis Kurum Ayarları
Sabit İstasyon
Operasyonu
(220 Volt
Elektrik Akımı İle
Operasyon)
Sabit İstasyon Operasyonu (220 Volt
Elektrik Akımı İle Operasyon)
Telsizinizi evden ya da ofisten kullanabilmek
için 2 amp’e dayanıklı 13.2 voltluk DC elektrik
aksanına gerek vardır. Aynı zamanda uygunca
kurulmuş sabit istasyon anteni gerekir.
Elektrik
Aksanı
+
—
Uyarı!
+K
ırm
ızı
Telsizinizi220Voltlukprize
doğrudanbağlamayın
1
32
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 32-33
Geçici Mobil Ayarı
-
ah
Siy
S-MTR EXT.SP.
+ POWER –
2
Elektrik kablosunu cihazın arkasındaki
Power yazılı çıkışa takın. Doğru kutupları
seçtiğinizden emin olun.
3
Uygunca kurulmuş sabit istasyon antenini
bağlayın.
Telsizin kırmızı ve siyah uçlarını elektrik
aksanının uygun kutuplarına bağlayın.
33
1/11/12 10:03 AM
Frekans Alanları
Frekans Alanları
Bant
Kanallar
Elektrik
Ülke
(MHz)
EU
EU
40 CH AM
40 CH FM
1W
4W
Avrupa/Fransa
Avrupa/Fransa
CEPT Frekansları
CEPT Frekansları
26.965-27.405
CE
40 CH FM only
4W
UK
UK
40 CH FM
40 CH FM
4W
4W
İngiltere (UK)
İngiltere (UK)
UK Frekansları
CEPT Frekansları
PL
PL
40 CH AM
40 CH FM
4W
4W
Polonya
Polonya
Polonya Frekansları
Polonya Frekansları
E1
E1
40 CH AM
40 CH FM
4W
4W
İtalya/İspanya
İtalya/İspanya
CEPT Frekansları
CEPT Frekansları
I2
I2
36 CH AM
36 CH FM
4W
4W
İtalya
İtalya
İtalyan Frekansları
İtalyan Frekansları
DE
40 CH AM
1W
Almanya
26.965 (CH1) to
27.405(CH40)
CEPT Frekansları
DE
80 CH FM
4W
Almanya
1st 40 CH
CEPT Frekansları
2nd 40 CH
AlmanFrekansları
CEPT Frekansları
Not: Cihazın kullanıldığı ülke aşağıdaki listede belirtilmemişse yerel iletişim
yetkililerine frekans kullanımı konusunda danışın.
34
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 34-35
Bant ID EU:
EU
AM
1.0W
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405
Bant ID CE:
CEPT
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405
Bant ID UK:
İngiltere
40 CH
FM 4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
27.60125
27.61125
27.62125
27.63125
27.64125
27.65125
27.66125
27.67125
27.68125
27.69125
27.70125
27.71125
27.72125
27.73125
27.74125
27.75125
27.76125
27.77125
27.78125
27.79125
27.80125
27.81125
27.82125
27.83125
27.84125
27.85125
27.86125
27.87125
27.88125
27.89125
27.90125
27.91125
27.92125
27.93125
27.94125
27.95125
27.96125
27.97125
27.98125
27.99125
Bant ID PL:
Polonya
AM
4.0W
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.960
26.970
26.980
27.000
27.010
27.020
27.030
27.050
27.060
27.070
27.080
27.100
27.110
27.120
27.130
27.150
27.160
27.170
27.180
27.200
27.210
27.220
27.250
27.230
27.240
27.260
27.270
27.280
27.290
27.300
27.310
27.320
27.330
27.340
27.350
27.360
27.370
27.380
27.390
27.400
Bant ID E1:
İspanya
AM
4.0W
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405
35
1/11/12 10:03 AM
Frekans Alanları devam
Bant ID EU:
Fransa
AM
1.0W
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405
Bant ID I1:
İtalya 1
AM
4.0W
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405
36
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 36-37
29 LX EU Özellikleri
Bant ID I2:
İtalya 2
AM
4.0W
FM
4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.245
27.265
26.875
26.885
26.895
26.905
26.915
26.925
26.935
26.945
26.955
26.855
26.865
Bant ID DE:
Almanya
40 CH
AM 1.0W
80 CH
FM 4.0W
Kn. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Frek.(MHz)
26.965
26.975
26.985
27.005
27.015
27.025
27.035
27.055
27.065
27.075
27.085
27.105
27.115
27.125
27.135
27.155
27.165
27.175
27.185
27.205
27.215
27.225
27.255
27.235
27.245
27.265
27.275
27.285
27.295
27.305
27.315
27.325
27.335
27.345
27.355
27.365
27.375
27.385
27.395
27.405
Kn. No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
GeneI
Frek.(MHz)
26.565
26.575
26.585
26.595
26.605
26.615
26.625
26.635
26.645
26.655
26.665
26.675
26.685
26.695
26.705
26.715
26.725
26.735
26.745
26.755
26.765
26.775
26.785
26.795
26.805
26.815
26.825
26.835
26.845
26.855
26.865
26.875
26.885
26.895
26.905
26.915
26.925
26.935
26.945
26.955
Kanallar ........................................................FM/AM
Frekans Alanı ..............................................26.565 - 27.99125 MHZ
Frekans Tolerans .......................................0.005 %
Frekans Kontrol .............................. ..........PLL (Phase Lock Loop) Bireştirici
Kullanım Isısı Aralığı ................................-30° C - + 65° C
Mikrofon ......................................................Prizli dinamik
Voltaj ............................................................13.2 VDC nom. (eksi topraklılı)
Mevcut Tesisat ...........................................İletim: AM/FM tam mod., 1.4A (maximum)
Alış: susturmalı, 0.9 A;
tam ses çıkışı audio output, 1.2A (nominal)
Maksimum Görev süresi .......................5 dakika iletim
5 dakika stand-by
Boyut ............................................................8.625”D x 7.28125”W x 2.8125”H
Ağırlık ............................................................4 lbs.
Anten Bağlantısı........................................UHF; SO-239
Meter.............................................................LCD; elektrik gücünü ve alınan sinyalin kuvvetini gösterir
İLETİCİ
Elektrik Çıkışı ..............................................4 watts FM, 4/1 watt AM
Modülasyon ...............................................AM (Amplitüt Modülasyon)
FM (Frekans Modülasyon)
Frekans Yanıt ..............................................300 ila 3000 Hz
Randıman Özdirenç .................................50 ohms, ayarsız
ALICI
Hassasiyet....................................................Maksimum her 10 dB (S+N) için 1 µV N
Seçicilik.........................................................6 dB @ 7 KHz, 60 dB @ 10KHz
Görüntü Red ..............................................80 dB, tipik
Bitişik Kanal Red........................................60 dB, tipik
IF Frekanslar................................................Çift Dönüşüm: 1.: 10.695 MHz
2.: 455 KHz
Otomatik Kazanım Kontrol (AGC).......Ses çıkışlarında 10 dB farktan az
Ses girişte 10 ila 50,000 mikrovolt
RF Kazanım Alanı........................... ...........40 db
Parazit Silici .................................................RF tipi
Susturucu ............................................. ......Ayarlanabilir; Maksimum eşik 1 µV
Ses Çıkış Gücü............................................4 watts
Frekans Yanıtı .............................................300 ila 3000 Hz
Deformasyon .............................................Maksimum 7% @3 watts @ 1000 Hz
İç Hoparlör ...................................................8 ohms, 5w
Dış Hoparlör (Pakete dahil değil)........8 ohms; Bağlı olduğunda İç hoparlörleri
devredışı bırakır
(Ürün Özellikleri tek taraflı değiştirilebilir)
Ticari Marka Tasdiği
Cobra®, Nothing Comes Close to a Cobra® ve yılan dizaynı ABD Cobra Elektronik Şirketi’ne aittir.
Cobra Elektronik Şirketi™ bir Cobra Ticari Markasıdır.
ABD Elektronik Şirketi
37
1/11/12 10:03 AM
Uyumluluk Deklarasyonu
Tercihi Aksesuarlar
Cobra ürünlerini ve aksesuarlarını yerel Cobra bayiilerinden temin edebilirsiniz.
Uyumluluk Deklarasyonu
Cobra Electronics Europe Limited of
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland
29 LXEU
CB Radio adlı sorumluluğu bize ait olan
Yedek DC Elektrik Kablosu
(Araçiçikullanımiçin)
Yedek Montaj desteği
Yedek Vida
ürünün uygun kurumu ve muhafazası halinde ve gerektiği gibi kullanıldığında aşağıda belirtilen
standartlara uygun olduğununu arz ederiz.
EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EN62311 (2008)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08)
EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07)
Yukarıda belirtilen ürünlerin Directive 1999/5/EC standartlarına uygun olduğunu arz ederiz.
Uygunluk belirleme süreci Directive 1999/5/EC içinde yer alan 10. Maddenin 3. ve 4. şıklarına
göre hazırlanmıştır.
Yedek Mikrofon Desteği
21’’ Sabit Mıknatıslı Anten
38’’ Sabit Mıknatıslı Anten
HGA1000
HGA1500
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tarafından uygunluğu onaylanmıştır. Ürün tespit numarası 0168
Cihaz Class 2 tespit numarası da taşıyacaktır.
Cihaza ait teknik belgeler aşağıdaki adreste muhafaza edilir.
Cobra Electronics Europe Limited of Dungar House
Northumberland Avenue Dun Laoghaire County Dublin, Ireland
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland
Dinamik Dış
Hoparlör
Parazit engelleyici
Dış Hoparlör
Parazit Engelleyici,
Yankılı Dış Hoparlör
HG S100
HGS300
HGS500
38
29LXEU_MANL_TURK_vD.indd 38-39
JEAN-LOUIS POOT, İdare Müdürü
Aralık 2011
39
1/11/12 10:03 AM

Benzer belgeler

Cobra 29 LX EU Kullanım Kılavuzu

Cobra 29 LX EU Kullanım Kılavuzu olduğunda telsiz aracın motoru kapatılarak kullanılabilir. Cihaz çok az elektrik akımı ile işleyebildiği için aracın aküsünün bitmesine de

Detaylı