Kardeş Okul Birlikteliğinde 30 Yıl – Ortaklıktan

Yorumlar

Transkript

Kardeş Okul Birlikteliğinde 30 Yıl – Ortaklıktan
Kardeş Okul Birlikteliğinde 30 Yıl – Ortaklıktan Dostluğa
1985 baharında, Hans Wilsdorf okulunun öğretmen ve öğrencileriyle ATS Kulmbach
sporcuları Bursa’ya vardıklarında, daha sonraki otuz yılda, bu ilk buluşmayı 42 buluşmanın
izleyeceğini kimse beklemiyordu. Öğrenci - öğretmen değişimiyle başlayıp 1988 de stajyer
değişimine dönüşen bu süreç, her iki meslek okulunun eğitim yükümlülüğüne uluslararası bir
boyut kazandırdı. Bu arada, dış satıma yönelik ekonomik yapımız, giderek büyüyen dünyada
yurtdışı deneyimin kişisel ve mesleki nitelik üzerindeki olumlu etkileri ve buna bağlı iş bulma
ve mesleki imkanların gelişmesi gerçeği, öğrencilerin ve staj işletmelerinin ilgisini ve talebini
yükseltti. 1985 ten bu yana bu olanaktan yararlanan 445 öğrenci de bu arada konuk oldukları
evlerde, günlük yaşamı, yaşam biçimlerini ve başka ülkenin insanlarının davranış ve
zihniyetlerini gözlemlediler. Yurtdışında, kendi ülkelerinin temsilcisi durumundaki öğrenciler,
evlerine döndüklerinde, yurt dışında edindikleri bilgiyle, o ülkeye bakışlarını ve ülkeyle ilgili
düşüncelerini daha gerçekçi biçimde yorumlayarak önyargıları kaldırabileceklerdir.
Daha az önyargı, daha çok bilgi ve anlayış, zihniyet ve ticareti etkilediğinde, barışın şansı da
artacaktır. Tam karşıtı ilişkilerin örnekleri de, gözlerimizin önünde, korkunç çatışmaların
gerçekleştiği yerlerde bulunmaktadır.
Bu harika barış projesinde, öğrencilerin, 175 öğretmenin ve 120 katılımcının yanı sıra,
politikacılarda yer aldılar.
Her iki ülkenin politikacıları çabalarımızın getirisini görerek, bu çalışmalardan 1998 yılında
büyüklük yönünden eşit sayılamayacak Bursa ve Kulmbach kentleri arasında kardeş şehir
bağının kurulması için yararlandılar. Ekonomik işbirliğinin yanı sıra birleşik Avrupa’da politik
işbirliğinin hedeflendiği o yıllarda, kültürler arası iletişim ve ülkeler arası çalışmaların
geliştirilmesi de amaçlanmaktaydı.
Eş zamanlı olarak kurulan iki Unesco Derneği de oldukça iddialı bir projeyle işe koyuldular:
Bursa’nın girişindeki Cumalıkızık köyünde Koruma Yaşatma projesi başlatmışlar ve çökmeye
yüz tutmuş bir evin satın alınarak sürekli kullanılmak üzere onarımı işine girdiler! Proje evinin,
iki okulun desteğiyle ustaca yapılan onarımı, Bursa Belediyesine ve köy sakinlerine bu yöndeki
çalışmaları için ilham verdi. 2014 yılında kardeş şehir Bursa’nın ve şiirsel nitelikteki bu yörenin
Unesco Dünya Mirası Listesine alınması ile iki derneğin etkin çalışan üyeleri hedeflerine
ulaştılar.
Almanya ve Türkiye’deki okul ve derneklerin bu benzersiz başarı hikayesinin dayanağı nedir?
Öncelikle, her iki okul da, yeryüzüne dağılmış 9000 Unesco Proje Okullarının üyeleridir. Bu
durumda, Unesco amaçları doğrultusunda farklı kültürlerin barış içinde birlikte yaşaması,
kültürel ve doğal varlıkların korunması ve insan haklarının gerçekleştirilebilmesi için
yükümlülükler de söz konusu olacaktır. Bu da ancak anılan görevi kişisel olarak kesintisiz
üstlenmekle mümkündür. Bunun için yıllar içinde yakın dost olduğum Bursa’lı ortaklarıma
içten teşekkür ederim. Oya Bozkurt ve Hüseyin Köse projeyle özdeşleştiler ve sürekli
işbirliğiyle hedefe odaklandılar. Bozkurt, okuldaki bölüm yöneticiliğinin yanı sıra, birkaç yıl
okul kantinini işleterek, artan gelirlerle değişim programını desteklemiştir. Emekliliğinden
sonra da tüm deneyimlerini Unesco Derneği üzerinden programa aktarmıştır.
Projenin başarısını koruyabilmek için Bursa ve Kulmbach’lı okul yöneticilerinin, öğrencilerin
ve ana-babaların yeni bir şeylere cesaret etme - yeni bir şeyler öğrenme heyecanlarını sürekli
göz önünde bulundurarak, kendi beklentilerini geçici olarak ertelemeleri gerekiyordu. Bütün
bunlar ve sponsorların destekleri için teşekkür ediyorum.
!997 deki kuruluştan bu yana Unesco Derneği olarak desteklediğimiz bu projeye bundan böyle
de omuz vermeyi sürdüreceğiz. Ardımızdan gelenlere ve değişim katılımcılarının tümüne,
çalışmaları için gerekli zaman ve zemini bulmalarını, çalışmalardan yararlanmalarını ve başarılı
olmalarını diliyoruz.
Hartmut Schuberth
Unesco Kulmbach Plassenburg Derneği Başkanı
1997 – 2012 Kumlbach Meslek Okulu Unesco Okul Koordinatörü
Beklentilerimizi Aşan Ortaklık
Hiçbirimiz bu projenin 30 yıl sürebileceğini tahmin edemedik. Unesco’nun okullarımızı Unesco proje
okulları listesine almasına şaşırdık. Her yıl bu beraberlik biter derken, daha çok sayıda çalışma arkadaşı
ve dost kazandık. Proje çalışanları olarak, dost olarak birbirimizden etkilenerek yaşlandık. Bizimle
birlikte projeye katılan öğrenci ve öğretmenler arkadaş oldu, hatta bazıları evlendi.
30 yıldır öğrenciler, öğretmenler, proje koordinatörleri, okul müdürleri, politikacılar, merkezi yönetim
yetkilileri, belediye başkanları, işyeri sorumluları, cemaat birlikleri, aileler, bu projeye katılan herkes
mutlu oldu. Çünkü birbirimizi sevdik, saydık ve hedeflerimize ulaştık. Öğrenci değişim ve staj
çalışmalarımıza katılan öğrenci sayımız 382, öğretmen sayımız ve diğer katılımcı sayımız 326’ya ulaştı.
1998 yılında başlattığımız kültür etkinliğimiz olan Bursa Cumalıkızık köyü koruma yaşatma projemizin
sürdürebildiğimiz bir proje evimiz var. Bu evin müze olarak restorasyon ve dekorasyonunu tamamladık.
Bu birlikte oluşturduğumuz ev, hem kardeş okullar öğrencilerinin karşılaşma ve birlikte çalışmalarına,
hem dernek üyelerinin buluşma ve aktivitelerine, hem Cumalıkızık halkının desteklenmesine yardımcı
olacak, hem de dekorasyonu ve işletimi ile köyde gelişmesini desteklediğimiz kültür turizmi
çalışmalarına örnek olacaktır. En önemlisi Cumalıkızık köyü bu yıl Unesco tarihi kültürel miras listesine
alınarak bizim en büyük beklentimizi gerçekleştirdi.
Umudumuz bu arkadaşça bağların Türk ve Alman halkının iyiliği için gelecekte de gelişip büyümesidir
ve azda olsa dünya barışına katkıda bulunmasıdır. Projelerimizin geleceği gençlerimizin elindedir.
Onların bizleri aşarak devam edebilmesi umudu ile…
Bursa 2015
F. Oya Bozkurt
Kardeş Okul Koordinatörü 1987-1998
Bursa Unesco Derneği Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi
Otuz Yıllık Kardeş Okul Birlikteliği
Otuz Yıllık Başarı Hikayesi
27 Mayıs 1985. Kulmbach Hans Wilsdorf Okulu öğretmen ve öğrencileriyle ATS
sporcularından oluşan otuzüç kişilik kafileyi taşıyan gemi, Bursa’nın kapısına, Mudanya
iskelesine yanaşıyor.
Rüya gibi güzel, ılık bir erken yaz akşamı! İskeleden kuvvetli bir müzik yükseliyor. Bir folklor
gurubu da bu tınılarla dans ediyor. Mutlu insanlar, Kulmbach kafilesini neşeli bir biçimde
selamlıyorlar. Kucaklaşmalar. Kulmbach’lı konuklar için içten ve unutulmaz bir karşılama.
Türk dostlarımızla ilk karşılaşmamız, daha sonraki otuz yılda güvenli ve güzel ilişkiler için
etkileyici ve yönlendirici oluyor. Biz, 1985 Kumlbach’lı katılımcılar, bu anıyı bugüne dek
unutmadık. Gelecekte de gülümseyerek anacağız.
Kulmbach Hans Wilsdorf Okulunun eski müdürü ve Unesco Kulmbach - Plassenburg
Derneğinin kurucu başkanı olarak, Kulmbach ve Bursa’daki her iki Unesco okulunun, otuz
yıllık mükemmel ve son derece başarılı kardeş okul birlikteliğini kutluyor ve selamlıyorum.
Bursa Tophane Teknik Lisesi ile Kulmbach Hans Wilsdorf Okulu uzunca bir süredir Unesco
Proje Okulları içinde yer almaktadır. Otuz yıldan bu yana, yaklaşık beşyüz öğrenci-stajyer ve
yüzyetmiş öğretmenle birlikte, her iki ülkenin siyaset ve ekonomisinde sorumluluk almış
kişileri de son derece başarılı olan bu uluslararası buluşmada yer aldılar.
Bu işe hayat verdiler!
Bu süreçte her iki okul da, iki ülkenin uluslararası dialog ve kültürlerarası iletişim konularında
kutlanacak bir çaba içinde oldular:
Yaşama geçirilmiş bir uluslararası dialog!
Her iki okulun, kentin ve ülkenin, bu samimi ortaklığa ve dostça karşılıklı güvene dayanan
ilişkilerinde, halkları barış ve özgürlüğe kavuşturan örnek nitelikte bir çabayı görmekteyiz.
Öğrencileri demokrasi ruhuyla sürekli eğitmek!
Onlarca yıldır süregelen bu karşılaşmalar nedeniyle de, Bursa ve Kulmbach Okulları yeryüzüne
yayılmış Unesco Okul Programının bayraktarı olarak görülmektedir.
Otuz yıl sonra bugün, 2015 yılında, bu çok özel yıldönümünde, gururla geçmişe bakabiliriz.
Örnek bir başarı hikayesi. Eski ortaklar bugün sıkı dost oldular!
Bursa ve Kulmbach’taki insanlar da, bu dostane bağın iki ülke insanları arasında filizlenmesini,
gelişmesini ve büyümesini diliyorlar!
Talihiniz açık olsun! (*)
Yaşasın Alman-Türk Dostluğu
Yüksek Mimar Mühendis Werner Eschenbacher
Kulmbach Hans Wilsdorf Okulu Eski Müdürü
Kulmbach Plassenbug Unesco Derneği Onursal Başkanı
(*) ç.n : Almanya’da maden işçilerine söylenen dilek. Türkiye’de ‘’ uğur ola madenci’’ gibi

Benzer belgeler