Borsa Dergisi Sayı: 3 Yıl: 2016

Yorumlar

Transkript

Borsa Dergisi Sayı: 3 Yıl: 2016
İÇİNDEKİLER
Başkan’dan .............................................................................. 2
Borsamızdan Gaziantep'deki Kurum ve Kuruluşlara Ziyaret .... 23
Ticaret Borsası Nedir? ............................................................... 3
NMYO Öğrencileri'nin Mezuniyet Heyecanına Ortak Olduk ....... 23
11. Dönem AKREDİTASYON Sertifika Törenine Katıldık ............... 4
Mahalle Muhtarları Toplantısı NTB'de düzenlendi .................... 24
Borsamız Delegeleri TOBB'un 72. Genel Kuruluna Katıldı .......... 5
Başkan İbrahim SARI, NMYO Öğrencileriyle Buluştu ................ 25
İbrahim Sarı ICC Türkiye Milli Komitesi'nin 62. Genel Kuruluna
Katıldı ....................................................................................... 6
Polatlı Ticaret Odası Borsamızı Ziyaret Etti ............................... 26
Adana Gıda-Tek 2015 Fuarına Katıldık ...................................... 7
Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Borsamıza Ziyaret .................... 27
Antep Fıstığı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Borsamızda
Düzenlendi ............................................................................... 8
Teröre HAYIR Kardeşliğe EVET... ............................................... 28
Başkan İbrahim SARI 2015 - 2016 Yılı Zeytin Hasadını
Değerlendirdi ............................................................................. 9
Suriyeli Çocuklar Şarkılarını Direniş İçin Söylediler .................. 27
TOBB Gaziantep Oda / Borsa Genel Sekreterler Platformu
Toplantısı Borsamızda Gerçekleştirildi ..................................... 29
AB Bakan Yardımcısı Ali ŞAHİN'i Ziyaret Ettik .......................... 10
UR-GE Bilgilendirme Toplantısı
Fıstık Halinde Gerçekleştirildi .................................................. 30
Borsalar Arası Kıyaslama Toplantısı NTB'de Düzenlendi ........... 11
KOBİ Gelişim Destek Programı Fıstık Halinde Tanıtıldı .............. 31
Kıyaslama Toplantısı İçin Şanlıurfa TB'yi Ziyaret Ettik ............... 11
KOBİ'lere KOBİGEL ile 300 Milyon TL'lik Destek... .................... 31
Borsamız Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sektörel Ortak Akıl
Toplantısına Katıldı .................................................................. 12
Gaziantep Valisi Ali YERLİKAYA Borsamızı Ziyaret Etti ............... 32
Belkıs Sulama Projesinin Geleceği Borsamızda Görüşüldü ....... 13
NTB'den Gaziantep Milletvekillerine Ziyaret ............................. 14
Borsamızdan Hayırlı Olsun Ziyaretleri ....................................... 15
2015 Yılı İş Planı Kapsamında Gaziantep'deki Borsa ve Odaları
Ziyaret Ettik ............................................................................ 33
Borsamız, İşkur ve Kosgeb İşbirliğiyle Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri Düzenliyor................................................................ 33
Liselerarası Bilgi Yarışmaları
Nizip Ticaret Borsası Sporsorluğunda Düzenlendi .................... 34
2016 Yılı İçin Toplam 11 Milyar 644 Milyon Liralık
Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak ........................................ 16
Borsamızdan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere
Bulgur Festivali Gaziantep'te Gerçekleştirildi............................ 18
Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı .................................................... 35
Kardeş Borsalar Arası Ortak Meclis Toplantısı Düzenlendi ........ 19
Nizip Huzurevini Ziyaret Ettik .................................................. 35
TOBB, Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Törenine Katıldık .......... 20
“GAZİ’M” Antep Konseri Borsamızda Düzenlendi ..................... 36
Kalite Standartlarımız Bir Kez Daha TAM PUAN Aldı ................ 22
Üye Ziyaretlerimiz Devam Ediyor ............................................. 37
Kardeş Borsalar Arasında Halı Saha Maçı Düzenlendi .............. 22
Nizip Mutfağı ve Lezzetleri....................................................... 38
İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası
Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
İLEŞİTİM VE REKLAM ADRESİ
Nizip Ticaret Borsası
İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad.
E-90 Karayolu Üzeri NO:116
Nizip / GAZİANTEP
www.niziptb.org.tr e-mail:[email protected]
Tel: 0. 342. 518 16 90 - 91
Fax: 0. 342. 518 16 92
Mehmet Eray ÖLÇAL
Sorumlu Müdür
N.T.B.
Genel Sekreter V.
Mustafa YALÇIN
Editör
Basın - Yayın Halkla İlişkiler Sorumlusu
Dizgi - Grafik - Baskı
Yeşil Nizip Ofset Matbaacılık
Gazetecilik ve Reklam Ajansı
Belediye Pasajı No. 17 Nizip / GAZİANTEP
Tel: 0.342. 517 20 36
Fax: 0.342. 517 28 82
www.yesilnizipgazetesi.com
[email protected]
1
Başkan’dan
İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli üyelerimiz ve sevgili okurlarımız, 2016 yılını yarılamış bulunmaktayız ve tarım alanında yeni
bir hasat dönemine girmek üzereyiz. Bölgemizde tarımı yapılan Antepfıstığı, buğday, arpa, mercimek gibi
ürünlerde hasat mevsimi yaklaşmaktadır. Bu yılki hava şartları ve yağışlar tam istenilen gibi olmadıysa da
beklentimiz çiftçilerimizin bol ve bereketli bir hasat mevsimi geçirmelerinden yanadır.
Geçen yıl Antepfıstığı ve zeytin de yüksek rekolte ve bol verim alan çiftçilerimiz piyasalardaki genel
durgunluktan dolayı bazı sıkıntılar yaşadı ve ürünler beklenilen ekonomik değeri yakalayamadı. Özellikle
bölgemiz için çok önemli bir pazar olan Ortadoğu’da yaşanan iç savaşlar ve yıllardır çözülemeyen Suriye
sorunu bölge ekonomisini derinden etkilemektedir. Yaşanılan bu olumsuzluklardan dolayı yerimizde
saymamamız gerekiyor ve yeni pazarlar keşfetmemiz gerekiyor diye düşünmekteyim. Nizip Ticaret Borsası
tamda bu konuda üzerimize bazı sorumluluklar düştüğünü düşünüyorum. Bu kapsamda Borsamız
üyelerine yönelik UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı) toplantısı düzenledik ve
üyelerimizin yeni pazarlar bulma, kendilerini geliştirme ve uluslararası piyasalarda boy gösterme gibi
genel olarak eksik kaldığımızı düşündüğüm konularda kendilerini geliştirmelerini amaçladık. Yaptığımız
toplantıdan sonra olumlu dönüşler aldık ve üyelerimizin böyle bir konuya sıcak yaklaştıklarını gördük.
Yeni yönetim anlayışı ile Nizip Ticaret Borsası olarak her zaman üyelerimizin yanında olmayı ve onlara
fayda sağlamayı amaç edindik. İlçemiz ve Bölgemiz için fayda sağlayacak her türlü konuda bir adım öne
çıkıyoruz. Ben Şahsım, Yönetim Kurulu ve Meclisimiz adına tüm üyelerimiz ve okuyucularımıza saygılar
sunuyor ve girmiş olduğumuz hasat döneminin tüm çiftçilerimize bol bereket ve kazanç getirmesini
diliyorum.
2
Ticaret Borsası Nedir?
Ticaret Borsaları; Zirai ve hayvansal ürünlerin (bunlara işlenmiş olanlarda
dahil) fiyatlarını arz ve talebe göre oluşturduğu, oluşan bu fiyatların tescil ve
ilan edildiği organize kuruluşlardır.
Bu nitelikleri itibariyle Ticaret Borsaları; Etkin işleyen piyasa mekanizmasının
oluşmasında, ürünlerin gerçek değerinin belirlenmesi fiyat hareketlerinde istikrarın
sağlanması, alım satımın güvenilir fiyatlar üzerinden yapılması ulusal ve uluslar
arası piyasalar arasında dengenin kurulması fonksiyonlarını yerine getirmek
zorundadırlar borsaların bu işleyişleri içersinde alım ve satımların tescili büyük önem
arz etmektedir. Tescil işleminin başlıca nedeni; alım ve satımların ve fiyatların ilanı
pazarın şeffaflığını, bütün alıcı ve satıcılara ve resmi makamlara piyasadaki ürün
ve fiyat hareketleri hakkında sağlıklı güvenli ve yeterli bilgiler verilerek neticede
ilgililerin bilinçlenmesini sağlar.
Bunun içinde alım satımların, bunları yapanları, miktar ve fiyatların tespiti,
kontrol edilerek kayda geçirilmesi, borsa dilinde tescil edilmesi gerekir. Bu nedenle
muamelelerin tescili, borsaların başlıca çalışmalarından biridir
Borsalarda Tescil :
Tescil kelimesi, kaydetmek anlamındadır. Şahıslar arasında borsada muamele
gören maddelerin alım satımının vuku bulması sonrasında işlemin taraflarca o
borsayı kaydettirilmelerine 'tescil' denir. Tescil, borsa yönetim kurulunca belirlenen
ve borsa meclisince onaylanmasına müteakip yürürlüğe giren bir tarife olup, ücrete
tabidir. Tescil ücreti borsaların önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ürünün
borsaya tescil edilmesi, fiyatların alenen oluşmasını sağladığı gibi belge düzenini
sağladığından kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına vesile olmakta ve
devletin vergi geliride artmaktadır. Muamelelerin borsalarda tescil edilmemesi
mal ve fiyat hareketlerinin tespit edilip edilmemesi, borsaların varlığı ve canlılığı
ile çok yakından alakalıdır. Muamelelerin tescili ve fiyatların ilanı konusuna 5590
sayılı kanun' un 34, 50, 52, 53 ve 54. Maddelerinde özel bir yer verilmiş ayrıca
ayrıntılar tüzük ve yönetmeliklerde' de ele alınmıştır. Kanun koyucunun gösterdiği bu
duyarlılık ve titizliğe rağmen,borsa maddeleri üzerinde yapılan toptan alım satımların
önemli bir bölümü borsalara tescil ettirilmemekte , mal ve fiyat hareketleri yeterince
izlenilmemek tedir. Dolayısıyla tescil kaçağı gündeme gelmektedir.
Bunun başlıca nedeni mevcut borsalarımızın tescil kaçağını önlemek için
yeterli alt yapıya ve donanıma,personele sahip olmamalarıdır. Diğer nedenler
ise; borsa bulunan yerlerde muhtahsilden borsaya getirilmesi gereken borsa
maddeleri üzerinde yapılan yapılan toptan alım satımların tümünün, veya piyasayı
etkileyecek ölçüde önemli bir bölümünün tescil edilmemesi bu alım satımlardan
doğan ticarete kazançların saklanması ile borsaya ödenmesi gereken tescil ücreti
ödeme isteğinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Aslında borsa tescili ile alıcı
muamele gören ürünlerin cinsi, kalitesi miktarı, tutarı ve özel şartları borsalarca
tespit edilerek kaydedildiği için bir dizi tedbirler alınmış ise de borsada alt yapılarının
yeterli olmamasından ve alım satım,yapanların fazla bilinçli olmamalarından
tescil kaçağının önlenmesi orlaşmaktadır. Borsaların aktivitelerini arttırmak, tescil
kaçağının önlenmesi ve muhtahsile katkı sağlanması için Maliye Bakanlığınca
yayımlanan 164, 175, 185 ve 190 nolu gelir vergisi genel tebliğler ile Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı yayımladığı genelgelerde zirai ve hayvansal ürünlerin (bunların
işlenmiş olanı'da dahil) alım satımlarının borsalarda tescili halinde %50 stopaj
indiriminden faydalanmaktadır.
Stopajın %50 indirimli olmasından alım satımlardan doğan ticari kazançların
saklanması bir nebze berteraf edilmiş dolayısıyla ürünler borsadan geçerek alım
satımların tescil edilmesi sağlanmıştır.
Borsalar tescil ücretinden elde ettikleri gelirler ile diğer gelirlerini birleştirerek
faaliyet alanları dahilinde gerekli gördükleri yerlerde şube açma yoluna giderek
faaliyet alanlarını genişletmiş, alım ve satım için fiziki alt yapılarını tamamlayarak
salon satışına geçmişlerdir. Borsalarda tescil'in yeterince yapılabilmesi,polisiye
tedbirler alınmasın dan ziyade, borsaların daha etkin faaliyet göstererek borsa
üyelerini daha bilinçli hale getirecek toplantılar düzenleyerek onları tescil' in
faydasına inandırmakla mümkün olabilecektir.
Nizip Ticaret Borsası Neden Üye Olmalıyım?
ODALAR VE BORSALAR KANUNU, Kanun No. 5174 Kabul Tarihi: 18.5.2004
Borsalara Kayıt Zorunluluğu
MADDE 32. - Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı
ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna
uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek
gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik
bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen
ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin,
gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi
gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş
olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin
durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna
bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı
içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil
edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım
yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları
tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri
üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek
grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa
hizmetlerinden yararlanamazlar.
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren
iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu
bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan
kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır.
Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan
tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını
borsada satabilirler.
Ticaret Borsasının Faydaları
Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine
ulaştığı ölçüde, Devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle
üstleneceği mali yük azalır.
Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt dışı
ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünler üzerinde
stopaj KDV ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir.
Ticaret borsaları, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları da istikrara
kavuşturur
Ticaret Borsaları İhracatçıya Avantaj Sağlar: Gıda, tekstil gibi sanayi dallarında
çalışan üretici ihracatçılar vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat taahhütlerini
zamanında, istenilen kalite ve fiyatta yerine getirme imkanı bulabilmektedirler.
Ticaret Borsaları Tüketici Menfaatlerini Korur
Ticaret Borsaları üretimi ve tüketimi son derece yaygın olan tarım ürünlerinin
bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen telafi ederek, tüketicinin
menfaatlerine uygun adil ve gerçek fiyatların oluşumuna katkıda bulunur.
Ticaret Borsaları Üreticiye Fayda Sağlar:
Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri,
böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır.
Ticaret Borsalarına sadece borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve borsada işlem
yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım üreticileridir. Bu sebeple, her borsada
satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri oluşturur.
Tahkim Yöntemiyle İhtilafların Çözümünde Zaman Kaybı Yaşanmaz
Üyeler arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Hakem Heyetleri
marifetiyle çözülür.
3
11. Dönem AKREDİTASYON
Sertifika Törenine Katıldık
4
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve
Meclisi Üyeleri Ankara’da gerçekleştirilen
11. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'ne
katıldı. Törene Borsamızı temsilen; Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Meclis Başkanı
Mahmut Şahin, Meclis Başkan Yardımcı
Haşim Aslan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Zekeriya Özgen, Yönetim Kurulu
Üyesi Kemal Osanmaz Meclis Üyeleri Reşat
Oktay, Ahmet Polat, Kemal Çetinkaya, Harun
Aslan ve Genel Sekreter V.M. Eray Ölçal
katıldı.
11. Dönem Akreditasyon Sertifika
Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, sertifika alan oda ve borsaların
sayısının 224'e yükseldiğini ve bununla
iftihar ettiklerini söyledi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu dünya genelinde ekonomik
sıkıntıların devam ettiğine işaret ederek,
ekonomiye
ilişkin
değerlendirmelerde
bulundu.
Hisarcıklıoğlu "Küresel piyasalar bir
türlü eski canlılığına kavuşamıyor. Emtia
"Tüm bu iktisadi sorunları aşmak için,
Türkiye'nin teknolojik yenilenmeye ihtiyacı
var. Yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı
var. Yeni bir sanayi politikasına ihtiyacı var.
İşte bu noktada, hükümetimizin de bu
durumun farkında olduğunu görüyoruz.
Bu kapsamda attığı adımları, 25 Öncelikli
Dönüşüm Programını ve 2016 Eylem Planını
son derece önemsiyor ve camiamız adına
olumlu buluyoruz. İnşallah, kamu ve özel
sektör el birliği içinde çalışarak, yeniden
yüksek büyüme temposunu ülkemize
kazandıracağına inanıyorum."
Türkiye'nin çevresindeki coğrafyada
kargaşa ortamı yaşandığını, bunu da üzülerek
takip ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu,
bölgenin zor bir dönemden geçtiğini,
özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmelerin
bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini
söyledi.
Yaşanan terör olaylarının etkilerinin
özellikle bölgedeki iş camiası tarafından
çok derinden hissedildiğini dile getiren
fiyatlarındaki gerileme, pek çok gelişmekte
olan ülke ekonomilerini olumsuz etkiliyor.
Petrol ve doğalgaz fiyatlarının gerilemesi,
bir yanıyla lehimize. Zira ithalat faturamızı
düşürüyor. Ama ihracatımızın üçte birini,
müteahhitlik işlerimizin yüzde 85’ini,
gelen turistlerin yarısını, petrol ve doğalgaz
ihracatçısı ülkelerden yapmaktayız" diye
konuştu.
11. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla TOBB İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada,
enerji giderleri azalırken, döviz kazandıran
işlerde sıkıntılar yaşadıklarını kaydederken
şöyle konuştu:
Hisarcıklıoğlu, bunun sadece bir ekonomik
sorun olmadığını belirtti.
Bakan Tüfenkci'nin göreve geldikten
sonra Doğu ve Güneydoğu Doğu
Anadolu'daki oda ve borsa başkanları ile
bir araya geldiğini ve onlara moral verdiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Evvelsi gün de Sayın Başbakanımız
liderliğinde bölgeden gelen oda ve borsa
başkanlarımızla birlikte, uzun ve kapsamlı
bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.
Meselenin çözümü noktasında Sayın
Başbakanımızın
samimi
yaklaşımını,
duyarlılığını ve meselenin suhulet yoluyla
çözümündeki kararlılığını görmekten büyük
memnuniyet duyduk." Hükümetin meseleye
büyük bir hassasiyetle yaklaşmasının,
özellikle toplumsal yaşamı etkileyen acil
problemlerin çözümü noktasında yaptığı
hazırlıkların kendilerine umut verdiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, bölgedeki "kamu
düzeni" yeniden tesis edildikten sonra,
konuşarak tüm sorunların çözülebileceğine
işaret etti.
"Gurur duyuyorum"
Hisarcıklıoğlu, sertifika alan oda ve
borsaların sayısının 233'e yükseldiğini ve
bununla iftihar ettiğini dile getirerek, "Bugün
5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet
kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki,
Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine
ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi
standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve
borsalarımız da minimum aynı seviyede
hizmet veriyorlar. TOBB ailesi içindeki 365
oda ve borsanın 233'ü dünya standartları
üstünde hizmet verdiklerinin en somut
belgesi bu" şeklinde konuştu.
-
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, HDP'nin 1 Kasım seçimlerinden
önce 'Türkiye partisi' olma iddiasıyla yola
çıktığını belirterek, "Geldiği nokta itibarıyla
bölge partisi bile olamadı. Çünkü siyaset
üretmiyor. Terörü zaten şu andan itibaren
kınamasını beklemiyoruz da. Onu kınayacak
ne yürek var, ne de öyle bir görev verilmediği
sürece ağızlarından bir söz çıkacağına
inanıyoruz" dedi.
Bakan Tüfenkci, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de
gerçekleştirilen 11. Dönem Akreditasyon
Sertifika Töreni'nde, ahilik sisteminde
üretimin belirli koşullara tabi tutulduğunu,
bunlara
uymayanların
ise
ticaret
yapamadığını anlattı.
Bakanlık olarak kırtasiyeciliğin önüne
geçmek ve bürokrasiyi azaltmak adına
mücadele ettiklerini vurgulayan Tüfenkci,
bu çalışmaları iş dünyasının ihracatını ve
gelişimini daha hızlı gerçekleştirmek için
istediklerini söyledi.
"Milletin efendileri değil, hizmetkarı"
olduklarını dile getiren Tüfenkci, bu
kapsamda oda ve borsalardan da vatandaş
odaklı hizmet üretmelerini beklediklerini
kaydetti.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete
ise akreditasyon sistemi ile oda ve borsaların
hizmet kalitesinin yükseldiğini anlattı. Mete,
365 oda ve borsanın yüzde 61'ini 5 yıldızlı
hale getirdiklerini ifade ederken, hedefin
tüm oda ve borsaları akreditasyon sistemine
dahil etmek olduğunun altını çizdi. Halim
Mete, akreditasyon ile kurumsallığın
yerleştiğini de sözlerine ekledi.
Borsamız Delegeleri
TOBB'un 72. Genel Kuruluna Katıldı
TOBB’un 72’inci Genel Kurulu
M.
Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
ev
sahipliğinde, TOBB camiası üyelerinin,
bürokratların ve siyasilerin katılımıyla
TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi. Genel
kurula Borsamız adına; Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Meclis
Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya
Özgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal
Osanmaz, Meclis Üyesi Ahmet Polat
ve Genel Sekreter V. Mehmet Eray
Ölçal katıldı.
72. Genel Kurulu’nda konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
esas zenginliğin girişimci ruh olduğunu
ifade ederek, “Hedeflere ulaşmak
istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak,
her gün bir önceki günden daha fazla
çalışmak zorundayız” dedi. Birlik ve
beraberliğin önemine vurgu yapan
TOBB Başkanı ‘Türkiye hepimizin’
mesajı verdi.
Hisarcıklıoğlu
burada
yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin zenginleşmek
için girişimcilikten başka çıkar
yolunun olmadığını vurguladı. “Ezber
bozan inovasyonlar yapan, yeni
nesil girişimcilere ihtiyacımız var”
diyen TOBB Başkanı yatırım teşvik
sisteminin yenilenmesi, katma değeri
artıracak faaliyetlerin desteklenmesi
talebinde bulunurken, biyo, nano ve
bilgi-işlem teknolojilerinin önemi
üzerinde durdu. Hisarcıklıoğlu ihracat
kapasitesinin artırılması için KOBİ’lere
daha çok ihracat yapmayı öğretmek
gerektiğinin altını çizdi.
Genel Kurul'da, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan
ve Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da
delegelere hitap etti.
Genel Kurul'da, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkçi, İçişleri
Bakanı Efkan Ala, KKTC Başbakan
Yardımcısı Serdar Denktaş ve MHP
Grup Başkanvekili Oktay Vural ile
sivil toplum kuruluşlarının başkanları,
kongre üyeleri ve çok sayıda davetlide
hazır bulundu.
Komisyonların
sunuşlarını
yapmasından sonra genel kurul, dilek
ve temennilerin dile getirilmesiyle
sona erdi.
5
İbrahim Sarı ICC Türkiye Milli Komitesi'nin
62. Genel Kuruluna Katıldı
ICC Türkiye Milli Komitesi 62’inci Genel Kurulu
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında
İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya ICC Türkiye
Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı’ da katıldı. Genel Kurulun açılış konuşmasını
gerçekleştiren ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, FED’in faiz artırım sürecine
başlamasıyla birlikte, yeni bir küresel finansal
yapının ortaya çıktığını, borçlanmanın daha
maliyetli ve daha zor hale geleceğini vurgulayarak,
“Kamu ve özel sektör olarak bu yeni ortama
adapte olmalı ve buna uygun yeni politikalar
tasarlamalıyız”dedi.
Hisarcıklıoğlu, “2015’de 690 bin kişiye yeni
istihdam sağladık. 222 milyar lira makine ve
teçhizat yatırımı yaptık. Bavul ticareti de dâhil
152 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik.
Uluslararası taşımacılık hizmetlerinden 14 milyar
dolar, turizmden 27 milyar dolar döviz kazandırdık.
Yurtdışında 5,1 milyar dolarlık yeni yatırıma imza
attık. Özel sektör kaynaklı tüm bu başarılar, bizlere
moral ve cesaret veriyor. 2016 yılında da kararlı
adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ama riskleri
de göz ardı etmeyeceğiz” diye konuştu.
Dünyadaki ekonomik görünümün değiştiğine
dikkat
çeken
Hisarcıklıoğlu, 2014-2015
döneminde küresel büyümenin itici gücünün, ABD
ve Avrupa’nın artan ithalatı olduğunu, 2015’de
gelişmiş ülkelerin ithalatı yüzde 4,5 büyürken,
gelişen ülkelerin ithalatındaki artışın binde 5’te
kaldığını, 2016 için de gelişmiş ülkelerin ithalatında
daha fazla artış yaşanmasının beklendiğini söyledi.
Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı, gelişen
ülkeleri yakaladı ve geçti
Bu yüzyıl içinde bir ilk yaşandığını anlatan
Hisarcıklıoğlu, “İlk defa gelişmiş ülkelerin büyüme
hızı, Çin ve Hindistan hariç gelişen ülkeleri yakaladı
ve geçti. Gelişen ülkelerin büyüme hızındaki bu
yavaşlama, küresel gelir eşitsizliği açısından da
kaygı verici. Halen dünya genelinde işsiz sayısı
tam 197 milyon kişi. 2016’da bu sayının 2,3
milyon kişi daha artması bekleniyor. Ve bu artışın
tamamı gelişen ülkelerden kaynaklanacak” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bir diğer önemli gelişmenin
de küresel ticarette görüldüğünü, küresel ticaret
artışının artık yüzde 3’ü bile zor yakaladığını
belirterek, “Gelişmiş ülkelerin mal ithalatındaki
artış, gelişmekte olan ülkelerin üstüne çıktı.
2016’da da bu devam edecek gibi görünüyor.
Demek ki bizin gibi sanayi ürünü ihracatçısı
ülkeler için AB ve ABD pazarı yeniden öne çıkacak”
diye konuştu.
Dünyanın en zengin ülkeleri kalmamak için,
bir araya geliyor
Ham petrol fiyatının geçen sene yüzde 40
civarında gerilediğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu
şunları söyledi: “Bu sene yatay seyretmesi
bekleniyor. Petrol fiyatındaki bu düşüş, çok ilginç
başka bir gelişmeye de yol açtı. 1980’deki büyük
petrol krizinden beri, yani son 35 senede ilk defa,
6
ABD ile OPEC ülkeleri arasındaki dış ticaret, ABD
lehine fazla verir hale geldi. Bunun sadece iktisadi
değil, siyasi ve dış politik etkileri de olacak gibi
görünüyor”.
Artan küresel rekabetin yeni küresel ittifakların
kurulmasına zemin hazırladığına dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en zengin ülkeleri bile
geride kalmamak için, bir araya geliyor. Yani bir
bütünün parçası olmak daha fazla talep görüyor.
ABD, bir taraftan Avrupa Birliğiyle yeni bir ticaret
ve yatırım girişimi başlatıyor.
Diğer taraftan da yükselen Asya Pasifik
ülkeleriyle ekonomik işbirliği kuruyor. Küresel
ekonomiye şekil verecek yeni ittifaklar doğuyor.
AB, pazar alanını genişletmek için son 5 yılda
21 ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladı.
Çin, Afrika’ya büyük bir açılım başlattı. Hem
Afrika pazarına yerleşiyor hem de kıtanın maden
kaynaklarının ve geniş arazilerinin kullanım
haklarını alıyor. Gelişmekte olan ülkelerse,
daha fazla yatırım çekebilmek için sürekli
reformlar yapıyor. Mevzuatlarını yatırımcı dostu
haline getiriyor, iş yapma kolaylığı endeksinde
yükseliyorlar.
Türkiye olarak, küresel arenada tek başımıza
mücadele etme lüksümüz yok. Büyümek için
hem dış kaynak, hem de teknoloji girişi sağlamak
mecburiyetindeyiz. Bu yüzden AB üyelik sürecinin
canlandırılması çok önemli. Benzer bir gelişmeyi,
AB ve ABD arasındaki Trans Atlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı konusunda da sağlamalıyız.
Ülkemiz ekonomisinin ve reel sektörün geleceği
açısından burada yer almamız şart” dedi.
ICC’nin misyonu
Hisarcıklıoğlu, ICC’nin temel misyonunun tüm
dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki
farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan iş
kuralları oluşturmak olduğunu söyledi.
Dış ticaretin kolaylaştırılması konusuna önem
verdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Zira özellikle
KOBİ’lerimizi ihracata daha fazla yönlendirmemiz
lazım. Aynı malları, aynı şirketlerle, aynı pazarlara
satarak, ihracatı 150 milyar dolardan 500 milyar
dolara çıkartabilmemiz mümkün değil. Avrupa
Birliği ile Gümrük Birliği düzenlemesi, Türkiye
ekonomisinin ihracat performansını önemli ölçüde
artırdı. Ama bu etkileyici ihracat performansının
yüzde 65’i, aynı şirketlerin aynı ürünleri aynı
pazarlara satmalarından kaynaklandı. Her yıl
10 bin yeni ihracatçımız ortaya çıkıyor. Ama
mevcutlardan da 9 bini ihracatı bırakıyor. Demek
ki ihracatı kolaylaştırarak daha yaygın hale
getirmemiz lazım” dedi.
ICC tarafından yeni bir ticaret finansmanı
sistemi geliştirildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
“İsmi, Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment
Obligation), yani kısaca BPO. ICC bu yeni ödeme
yöntemini uygulanabilir bulmuş ve buna yönelik
yeni kurallar yazarak yürürlüğe sokmuştur.
BPO, hem riski azaltan, hem de operasyonel
yük ve maliyeti düşüren bir sistemdir. Sistemin
işleyişi akreditife benzemekte ama operasyon
fiziki belgeler üzerinden değil, merkezi sistem
tarafından online yapılmaktadır. Bazı Türk
bankaları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.
Özellikle açık hesap veya mal mukabili çalışanlara
daha güvenli ve hızlı bir tahsilat imkânı
getirmektedir. Buna en çok da bizim ihtiyacımız
var. Zira ihracatımızın yüzde 66’sını mal mukabili,
yani açık hesap yapıyoruz. Bu yeni gelişen ödeme
yöntemini tanıtmaya başladık. Daha geniş kitlelere
de duyurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, ICC’nin iş dünyasına sunduğu
en önemli hizmetlerden birinin de uyuşmazlıkların
çözümü alanında yürüttüğü çalışmalar olduğunu,
ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın dünyanın
önde gelen tahkim merkezlerinden bir olduğunu
söyledi.
Tahkim konusunda en önemli gelişmelerden
birinin de İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulması
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “İstanbul’da
kurulmuş olan bu Tahkim Merkezi, coğrafi,
ekonomik, bölgesel ve kültürel açıdan birçok
avantaja sahip olacaktır. Ülkemizde alternatif
uyuşmazlık yöntemlerinin kullanımı arttıkça,
İstanbul bu coğrafyada uyuşmazlık çözüm
merkezi haline gelecek. Dünya genelinde
uluslararası tahkim davalarının ticaret ve finans
alanında yoğunlaşması, gelecekte İstanbul Tahkim
Merkezi’nin hitap edeceği en geniş kesimin iş
dünyası olacağını da ortaya koyuyor” dedi.
Adana Gıda-Tek 2015
Fuarına Katıldık
N
izip Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Odası TÜYAP Adana tarafından düzenlenen Çukurova
Gıda-Tek 2015 Fuarı’na 16 firma ile katıldı.
Nizip Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Odası TÜYAP Adana
tarafından düzenlenen Çukurova Gıda-Tek 2015 Fuarı’na 16
firma ile katıldı.
Nizip Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Odası, üyelerine
destek vermek amacı ile Çukurova Gıda ve Adana Ambalaj
Fuarı’nda stant temin etmiş ve bu stantta üyelerinin ürünlerini
sergileyerek, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmalarına
ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine imkân sağlamıştır.
Ayrıca fuarın açılış gününde Nizip Ticaret Borsası
organizasyonu ile Borsamız ve NTO üyelerinin günü birlik
olacak şekilde fuara katılmaları sağlanmıştır.4 gün boyunca
açık kalacak fuara, yurtiçi ve yurtdışından 30 bin ziyaretçinin
katılması beklenmektedir.
Adana Valisi Mustafa Büyük, TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki
açılış töreninde yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi'ne
alternatif bir kalkınma bölgesi olarak Çukurova'da gelişmeyi
ve kalkınmayı sağlayacak her türlü faaliyetin arkasında yer
aldıklarını söyledi.
Bu gelişmeyi sağlayacak önemli aktör ve enstrümanlar
olduğunu dile getiren Büyük, "Bu önemli enstrümanlardan
birisi de bu tür fuar organizasyonlarıdır. Fuarlar, ürettiğiniz
şeylerin sunulmasını sağlıyor. Şehirlerin ve bölgelerin algısını
değiştiriyor. O nedenle değerli faaliyetlerdir.Bu faaliyetlere
tüm kuruluşların destek vermesi çok önemli. Umarım bu
fuarımız, diğer fuarlara güzel örnek olacak bir organizasyon
olur" diye konuştu.
TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü
ise fuara yurtiçi ve yurtdışından 105 firmanın katıldığını ifade
ederek, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 9 yıldır sürdürdüğümüz fuarımıza bu yıl yurtiçi
ve yurtdışından 30 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.
Bu fuarımızda geçmiş yıllardaki fuarlara nazaran bazı
yeniliklerimiz var. Bunlardan birisi, ülkemizdeki önemli
otel ve perakende zincirlerinin satın alma müdürleriyle
bölgemizdeki tedarikçileri bir araya getireceğiz. Düzenlenecek
etkinlikle ikili görüşmeler yapabilecekler. Cuma günü ise gıda
sektörünün 400'ün üzerinde önemli ismini 'Gıda Sektörü
Adana Buluşması' adı altında, ilimizde ağırlayacağız. Ayrıca,
akademisyenlerimiz, tüketicinin beynini okuyarak hangi
markayı neden tercih ettiğini belirleyen 'Nöro pazarlama' ile
ilgili bir konferans verecekler."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek
fuarı ziyarete açtı.
7
Antep Fıstığı Sorunları ve Çözüm
Önerileri Çalıştayı Borsamızda Düzenlendi
B
orsamız öncülüğünde düzenlenen ve Nizip’te Antep Fıstığı sektöründe faaliyet gösteren
üyelerimizi bir araya getiren “Antep Fıstığı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
Borsamızda düzenlendi.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcımız
ve Kalite Akreditasyon Sorumlumuz Abuzer Küpeli “Bugün
fıstığın sorunlarını konuşmak ve çözüm önerilerini tartışmak için
buradayız. Nizip’li fıstık tüccarları olarak bu sorunların çözüm
adresi sizlersiniz” diyerek hazırlamış olduğu sunumu katılımcılar
ile paylaştı.
· Tarım ilacı ve gübre kullanımının kontrolsüz ve bilinçsizce
yapılması
Hazırlamış olduğu sunumda; Ülkemizde yetiştirilen Antep
Fıstığının %90’lık kısmının Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman,
Kahramanmaraş ve Siirt'te bulunduğunu belirten Abuzer Küpeli,
Gaziantep bölgesindeki fıstığın ise %70’inin Nizip’te yetiştirildiğini
belirtti. “Ekonomik açıdan bakıldığında bu durum, Nizip ilçesini
Antep Fıstığı üretim, ticaret ve ihracat merkezi haline getirmektedir”
diyen Küpeli Antep fıstığındaki bazı genel sorunları katılımcılar ile
paylaştı.
· Aflatoksin sorunu, Aflatoksinli kötü kalite fıstığın iç piyasaya
verilmesi ve denetimlerin yetersiz olması
Katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu ve çalıştay
sırasında gündeme gelen Antep Fıstığı sektöründeki bazı sorunlar
şu şekilde sıralandı;
·
Antepfıstığı standardının güncel olmaması ve ihtiyaçlara
cevap vermemesi
· Kooperatifleşmenin olmaması, yetersiz olması
· Üreticinin eğitim ve bilgi eksikliği
· Antep Fıstığının Destekleme Kapsamına Alınmaması
· Hasat sırasında yaşanan sıkıntılar
· Bahçelerde yetişmiş erkek ağaç eksikliği ve erkek fidanların
yetiştirmesinin çok zor olması
· Üretimde damlama sulamanın çok yetersiz olması (sulama
ve vaktinde hasat, çıtlak fıstık oranı ve kaliteyi arttırır)
·
Antepfıstığı standardının güncel ve yeterli olmaması (iyi
depolama standardı dahil)
·
Akredite işletme olmaması (başarılı bir tarım satış
kooperatifleri birliği örnek işletme olarak alınarak standart/
işleme modeli oluşturulabilir, burada diğer işletmeci ve
çalışanlara uygulamalı eğitim verilebilir.)
· İşleme sırasında su ile temas hijyen risklerini arttırıyor
·
Çıtlatmanın evlerde yapılması hijyen risklerini arttırıyor
(çözüm: doğal çıtlakların kabuklu, çıtlamamışların iç fıstık
olarak satılacak şekilde planlanması)
·
Fıstık işleme konusunda meslek eğitimi ve akreditasyon,
belgelendirme olmaması (örneğin fıstık kavurma uzmanı
sertifikası)
· Tüccarların siparişi tamamlayabilmek için çeşitli bölgelerden
gelen farklı fıstıkları karıştırması, zaman zaman kaçak fıstık
tehdinin yaşanması
· Kalite belgeleri olmaması (ulusal ve uluslar arası ürün ve
sistem standartlarına uygun ve uyumlu üretim, işleme ve
ambalajlama ile büyük alıcılar tarafından tercih edilir ve
güvenilir tedarikçi konumu sağlanabilir)
· Antepfıstığı pazarlama strateji belgesinin bulunmaması
· Pazarlama stratejisi "aroma" ve "lezzet" üzerine odaklanmalı
· Fiyat istikrarının olmaması (fiyat strateji belgesi oluşturulmalı)
·
Üretimde var yılı-yok yılı olması sebebi ile planlama
yapılamaması ve alımcılara süreğen ürün verilememesi
· İç pazardaki yüksek fiyatlar
·
Lisanslı depoculuğun Antep fıstığında olmaması (Fındıkta
var)
·
Pazarlamacılara kaliteli ürün tedarikinde yaşanan sıkıntılar
(fıstık standardı ve lisanslı depoculuk konuları geliştirilmeli)
· Sadece yatırım amaçlı sektör dışı stokçuluk yapanların varlığı
· Antep fıstığının adının hala (kimi zaman) Şam fıstığı olarak
bilinmesi
·
Üretim ve son depolama arası fıstığın uygun olmayan
koşullarda tutulması
· Üretim ve satışlarda yaşanan bazı kayıt dışılığın ihracatçıyı
olumsuz etkilemesi
·
Fıstık Organize Sanayi Bölgesi’nin olmaması şeklinde
sıralandı.
Ayrıca Abuzer Küpeli “Borsamızın Fıstık İş Han’ında üyelerimizin
bir araya gelip, günlük fıstık fiyatlarını görüşüp, fikir alışverişinde
bulunabileceği bir irtibat bürosu kurulması yönündeki çalışmaları
devam etmektedir” dedi.
Toplantıda konuşulan maddelerden birisi olan Antep fıstığının
destekleme kapsamına alınması konusu tüm katılımcılardan
destek aldı. Katılımcılar desteğin toprağa değil ürüne verilmesi
konusunda hem fikir oldular. Ürüne verilecek destek ile kayıt
dışılığın önüne geçileceği ve ekonomiye katkı sağlanacağı
görüşünde ortak kanaate varıldı.
8
Başkan İbrahim SARI
2015 - 2016 Yılı Zeytin Hasadını Değerlendirdi
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı, 2015-2016 yılı
zeytin hasadını değerlendirdiği bir
basın açıklaması yaptı. Başkan İbrahim
Sarı Anadolu Ajansı muhabiri İbrahim
Şimşek’e yaptığı basın açıklamasında
zeytin hasadının bu yılda geçen yılı ikiye
katladığını ve bu durumun Nizipli çiftçileri
çok memnun ettiğini belirtti. Başkan
Sarı’nın açıklamalarında öne çıkan satır
başları şu şekilde:
“Dünya
genelindeki
zeytin
yetiştiriciliğinin % 98 lik bir kısmının
Akdeniz havzası, geriye kalan kısmı ise
Latin Amerika ülkeleri olmak üzere toplam
40 ülkede yapılmaktadır. Önemli zeytin
üretici ülkeler, İspanya, İtalya, Yunanistan,
Tunus, Suriye ve Türkiye’dir. Üretimde AB
ülkelerinin payı yıllara göre değişmekle
birlikte ortalama % 70 seviyelerindedir. AB
ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya almakta
onu İtalya ve Yunanistan izlemektedir.
İspanya’nın AB üretimdeki payı % 60’lar
seviyesindedir.
İspanyanın
ardından
Mısır 2011 yılına kadar sofralık zeytin
üretiminde 2. konumdaydı. 2011 yılından
itibaren Türkiye, Mısır’ı geçerek 430 bin
ton ile dünyada sofralık zeytin üreten ikinci
ülkedir.
Zeytinyağı üretiminde ise ilk sırayı
zeytinde olduğu gibi yine İspanya
almaktadır. İspanya 1.536,6 bin tonluk
üretimi ile neredeyse toplam üretiminin
%50 sini tek başına sağlamıştır. İspanyayı
450 bin tonluk üretimi ile İtalya ve 230 bin
tonluk üretimi ile Yunanistan izlemiştir. Bu
ülkeleri 180 bin tonluk üretimi ile Türkiye
4. Sırada izlemektedir.
Türkiye’de yoğun olarak Akdeniz
ikliminin hâkim olduğu Ege, Akdeniz
kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batı
kısımlarında yaygın olan zeytin üretimi,
bu bölgelerdeki tarım işletmelerinin ana
üretim dallarından birini oluşturmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 yılı
istatistiklerine göre 798 493 hektar
olan Türkiye zeytin üretim alanı,
toplam tarım alanlarının %2,3’ini ve
bağ - bahçe alanlarının ise %22’sini
oluşturmaktadır.
Türkiye’nin
ürettiği
zeytinin %73’ü yağlık, %27’si sofralık
olarak değerlendirilmektedir.
Ülkemizde 2000’li yıllardan bu yana
sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde
nitelik ve nicelik olarak ciddi gelişmeler
görülmektedir. Sofralık zeytin ve zeytinyağı
teknolojisi
gelişmekte,
bölgeleriyle
özdeşleşen ve markalaşan zeytin çeşitleri,
zeytin ve zeytinyağı pazarının gelişmesine
destek vermektedir.
Zeytin ve Zeytinyağı’na Nizip özelinde
bakacak olursak; işte bu gelişen zeytin
pazarlarından birisi de Nizip’tir. Özelikle son
dönemlerde verilen devlet desteklerinin de
etkiyle Nizip aynı Antepfıstığında olduğu
gibi zeytinde de bölgede merkez durumuna
geliyor. Ülkemizde var olan toplam 170
milyon zeytin ağacının yaklaşık 6 milyonu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2 buçuk
milyondan fazlası ise Nizip’tedir. Bölgede
toplanan zeytinler doğrudan veya dolaylı
yollar ile Nizip’te kurulan pazarlarda alıcı
bulmakta veya yine Nizip’te bulunan zeytin
presi fabrikalarında işlenmektedir.
Nizip’in en önemli değerlerinden
ve önemli geçim kaynaklarından birisi
olan zeytinde bir hasat dönemini daha
geride bırakılıyor. İlçe’de ve Bölge’de
geçen yıl yaşanan kuraklığın da etkisiyle
düşük rekolte yaşanan zeytin hasadından
beklentiler bu yıl oldukça yüksekti ve
nispeten bu beklentiler karşılık buldu.
Özellikle geçen ilkbahar dönemindeki
yağışların
zeytin
verimine
olumlu
yansımaları olduğu görülmektedir.
Geçtiğimiz sezon zeytinde yaşanan
rekolte düşüklüğü, zeytinyağı üretimini de
etkilemiş ve sezon başında yağ fiyatları 8
TL civarındayken sezon ortası ve sonunda
fiyatlar 9-10 TL’ye yükselmişti. 20152016 sezonunda ise zeytinde beklenen
ürün artışının yağ fiyatlarını etkilemesi ve
düşüş yaşanması beklenirken tam aksine
fiyatlar yükselmiştir. Bugün itibarı ile
zeytinyağı fiyatları 13-14 TL’yi bulmuştur.
Zeytinyağı piyasasında ki yüksek fiyatlar
geçen dönemki gibi yüksek seviyelerde
seyretmektedir.
Nizip İlçe Gıda-Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünden alınan verilere göre;
Nizip’te 113,917 dekarda 2,529,100 yağlık
zeytin ağacı, 7,048 dekarda 13,285 sofralık
zeytin ağacı bulunmakta. İlçe’de toplamda
ise 140,965 dekar da 2,542,385 zeytin
ağacı bulunmaktadır.
Bu yılki araştırmalar ağaç başı ortalama
zeytin veriminin 23 kg seviyelerinde
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da İlçe’de
sofralık-yağlık zeytin hasadında toplamda
ortalama 58 bin ton olarak gerçekleşeceği
anlamına geliyor. Geçen yılın 25 bin
ton rekolte ile kapatıldığı düşünülünce
Nizip’te zeytin hasadının geçen yılı ikiye
katladığı görülüyor. Bu durum Ege ve
Akdeniz bölgesindeki zeytin rekoltesinin
düşüklüğünü de Nizip için fırsat haline
getirmiş görünüyor. Bu bölgelerden
gelen alıcılar fiyatları üreticinin istekleri
seviyesine çıkarmış durumda.
Gözlemler ve eldeki veriler Nizip’te
zeytin de bereketli bir hasat döneminin
geride
bırakılmak
üzere
olduğunu
gösteriyor. Nizip Ticaret Borsası olarak
İlçemiz için çok önemli olan zeytin
ve zeytinyağı için çalışmalar yaparak,
Nizip’imizin tıpkı fıstıkta olduğu gibi
zeytinde de ülke çapında üne kavuşması
için çabalıyoruz.
Ayrıca zeytinyağında Nizip’in en büyük
sıkıntısı olan markasız tenekelerin de
halkımız tarafından tercih edilmemesi
ve tağşişin önüne geçilmesi gerekiyor.
Zeytinyağı ile ün salmış Nizip’te bu tür
sıkıntıların yaşanmamasını ve halkımızın
bu konuya daha duyarlı yaklaşması en
büyük beklentimizdir.
Çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı
kazançlar ve esenlikler diliyorum”.
9
AB Bakan Yardımcısı
Ali ŞAHİN'i Ziyaret Ettik
N
izip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisi Üyeleri Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali
Şahin’i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyarette
ağırlıklı olarak Nizip ve bölgemiz hakkında konuşuldu.
Ziyarette konuşan Başkan İbrahim Sarı “Daha önce
Milletvekili olarak Nizip’imizi başarı ile temsil etmiş
Ali Şahin’in Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı olması
Nizipliler olarak bizleri çok sevindirmiştir. İlçemizin ve
bölgemizin sorunlarını yakından bilen ve daha önce
Nizip için elinden geleni yapan Ali Şahin eminiz ki
bundan sonrada her daim İlçemiz için elinden geleni
yapacaktır. Bu vesileyle yeni görevinde Sayın Şahin’e
başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Sarı’ya iyi dilekleri için teşekkür eden Bakan
Yardımcısı Ali Şahin ise yaptığı konuşmada “Öncelikle
nazik ziyareti için Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
ve Meclisi Üyelerine teşekkür ediyorum. Nizip Borsamız
çalışmalarına yakından şahit olduğumuz ve başarılarını
takdir ettiğimiz kurumlarımızdan birisi. Bugün beni
ziyaret ederek onurlandıran Yönetim Kurulu ve Meclisi
Üyelerine hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanımızın
dediği gibi daha önceki Milletvekilliği dönemimizde
Gaziantep ve Nizip için elimizden geleni yaptık. Bundan
sonraki süreçte de Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı
10
olarak da her zaman Gaziantep ve Nizip için elimizden
geleni yapmaya çalışacağız” diyerek her ne kadar Avrupa
Birliği Bakan Yardımcısı olsa da Nizip’ten ve Nizip’in
sorunlarından uzak durmayacağını belirtti.
Ziyaret Borsamız Başkanı İbrahim Sarı’nın Ali Şahin’e
günün anısına takdim ettiği hediye ile son buldu.
Borsalar Arası Kıyaslama Toplantısı
NTB'de Düzenlendi
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret
Borsası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Batman Ticaret Borsası ve
Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreterleri arasında borsalar arası
kıyaslama toplantısı, NTB toplantı salonunda düzenlendi.
Toplantıya genel sekreterler, A.Kadir Güneş, Abdullah Dal,
Metin Sert, Vehbi Akbulut ve M. Eray Ölçal katıldı. Toplantıda
Nizip Ticaret Borsası, Kalite ve Akreditasyon sorumlusu
Abuzer Küpeli genel sekreterlere bir sunum yaptı ve Nizip
Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecini paylaştı. Akredite
olmak için başvuruda bulunan borsa genel sekreterlerine
izlemeleri gereken yollar hakkında bilgi verildi.
Toplantı sonrası, genel sekreterler Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve Meclis Başkanı
Mahmut Şahin’i ziyaret etti.
Kıyaslama Toplantısı İçin Şanlıurfa TB'yi Ziyaret Ettik
N
izip Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret Borsası ve Şanlıurfa Ticaret Borsası arasında
geniş kapsamlı bir kıyaslama toplantısı gerçekleştirildi. Önce Nizip Ticaret Borsası ev sahipliğinde Nizip’te
gerçekleştirilen toplantıya; Nizip Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret Borsası katıldı
ve kıyaslama toplantısının ilk aşaması burada gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen ilk toplantıya her
üç Borsanın genel sekreterleri, genel
sekreter yardımcıları, tescil, sicil ve
muhasebe memurları katıldı. Ayrıca
Databank yazılım sahibi Mustafa
Kaytar’da toplantıya katılarak Oda/
Borsalar için hazırlamış olduğu yeni
programın
özelliklerini
borsaların
personellerine tanıttı.
Kıyaslama
toplantısının
ikinci
aşamasında katılımcı borsalar hep birlikte
Şanlıurfa’ya geçti ve Borsamızın kardeş
borsası olan Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın
da katılımıyla ikinci toplantı yapıldı.
Yapılan her iki kıyaslama toplantısında
da borsaların iş hacimleri, iş alanları,
akreditasyon
sistemi
çerçevesinde
yapılan
düzenlemeler,
çalışmalar,
yapılması düşünülen yenilikler paylaşıldı.
11
Borsamız
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Sektörel Ortak Akıl Toplantısına Katıldı
Borsamız
Yönetim
Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı ve Genel
Sekreter V. M. Eray Ölçal Şanlıurfa’da
gerçekleştirilen
Güneydoğu
Anadolu Bölgesi Sektörel Ortak Akıl
Toplantısına katıldı.
GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde
gerçekleştirilen toplantıda konuşan
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, son dönemde yaşanan
terör olaylarına ilişkin, "Bu toprakları
tarım
deposuna
dönüştürelim
diye çalışırken, birileri bu güzel
coğrafyayı, bu bereketli coğrafyayı
silah deposuna dönüştürme gayreti
içerisindedir" dedi.
Bölgenin 3,2 milyon hektarlık
tarım arazisine sahip ve Türkiye'nin
tarım ambarı olduğunu ifade
eden Çelik, hükümetin bölgeyi
tarımda
Türkiye'nin
lokomotif
bölgesi yapmaya çalıştığını kaydetti.
Çelik,
devletin
gerçekleştirdiği
yatırımlara karşı, birilerinin burayı
silah deposuna dönüştürdüğünü
vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu toprakları tarım deposuna
dönüştürelim diye çalışırken, birileri
bu güzel ve bereketli coğrafyayı,
silah
deposuna
dönüştürme
gayreti içerisindedir. Toprağı suyla
buluşturalım diye gayret ediyoruz,
bin bir türlü yatırımlarla toprak suyla
buluşsun diye mücadele ederken,
bu güzel coğrafyada kardeşkanı
akıtmaktan zevk alanlar var.
Bunların bugünlerde de yaptıklarını
ibretle izliyorsunuz, bu kanı bölge
halkının
geleceği
refahı
için
akıttıkları yalanını söyleyenler artık
bugün deşifre olmuş durumdadırlar,
maskelerinin
düştüğünü
hep
beraber görüyoruz. Bunlar yalnızca
bölgede değil, bölgenin refahının
değil, 78 milyonun düşmanıdırlar.
12
Türkiye'nin, kalkınmanın huzurun ve
bereketin düşmanıdırlar."
Destekleme politikasını
gözden geçiriyoruz
Çelik,
Hükümetin
çiftçinin
ve
tarımın
kalkınması
için
desteklemelere
büyük
önem
verdiğini ifade ederek, mevcut
destekleme
sistemini
yeniden
gözden geçireceklerini belirtti.
Geçen yıl çiftçiye 10 milyar lira
destekleme verdiklerini hatırlatan
Çelik, amaçlarının Türkiye'yi tarım
ve hayvancık konusunda önemli
konumlara
getirmek
olduğunu
aktardı. Çelik, şunları kaydetti:
"Destekleme
politikamızı
gözden geçiriyoruz. Bu yıl itibarıyla
11,6 milyarlık destek gübre ve
yemdeki KDV hariç bir destek
programı
bütçede
açıklanmış
bulunuyor. Yararlanma konusuna
baktığımız zaman çiftçilerimizin
yüzde 53'ünün aldığı desteğin bin
liranın altında olduğunu görüyoruz.
Ayrıca yine çiftçilerimizin yüzde
5'inin desteklemenin yüzde 46'sını,
yüzde 95'inin ise yüzde 54'ünü
aldığını görüyoruz. Çok daha
rasyonel, sayıların ve taleplerin
azaldığı veriminin esas alındığı bir
destekleme politikasına geçilmesi
konusunda nihai bir noktaya
geldiğimizi belirtmek istiyorum."
Betonlaşmaya müsaade
edilmeyecek
Bakan Çelik, yeni kurulan
Hükümetin kısa zamanda tarım ve
hayvancılık alanında ciddi adımlar
attığını belirterek, yemdeki yüzde
8'lik gübredeki yüzde 18'lik KDV'nin
yüzde 0'a indirilmesi konusunda
çalışmaların sona erdiğini aktardı.
Betonlaşmaya karşı olduklarını
vurgulayan Çelik, "Betonlaşmaya
müsaade etmeyelim görüşü yalnız
valinin,
bakanların
hükümetin
sorumluluğunda değil bu salonu
el
birliğiyle
dolduran
tarım
ve
hayvancılığı
yürüttüğümüz
arkadaşlarla
gerçekleştireceğimiz
bir konudur. Betonlaşmaya hayır
dememiz gerekiyor. Bu kadar açık
ve net söylüyorum" diye konuştu.
Konuşmasının ardından bölgeye
ait yöresel ürünlerin tanıtıldığı
stantları gezerek, vatandaşlarla
sohbet eden Çelik, burada çiğköfte,
baklava, fıstık gibi ürünlerden basın
mensuplarına da ikram etti.
Belkıs Sulama Projesinin Geleceği
Borsamızda Görüşüldü
Nizip-Belkıs pompaj sulama
alanındaki sorunların görüşüldüğü
toplantı Nizip Ticaret Borsasında
düzenlendi.
Belkıs
pompaj
istasyonun dünü, bugünü ve yarınının
görüşüldüğü
toplantıya
Nizip
kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları,
Antepfıstığı ve Zeytin Üreticileri
Birliği Derneği Başkanı Kasım
Böler, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet Uğur Yıldırım, GAP-TEYAP’
tan İbrahim Şahin, Belkıs Sulama
Birliği Başkanı Şıh Şahin, Nizip İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Mustafa Yorgancı, Nizip Ziraat
Odası Başkanı Sıddık Durmaz,Nizip
Eğitim Fakültesi Dekanı Mehmet
Özaslan,Nizip
Ticaret
Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı, Meclis Başkanı Mahmut Şahin
ve Önder Çiftçiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan
Kaymakam
Harun
Sarıfakıoğulları;
“Belkıs sulama
projesi İlçemizin en önemli projesi
olarak ön plana çıkıyor. Bu projeyi
sadece bizim için veya ilçemiz için
değil Ülkemiz adına çok önemli
olarak görüyorum. Bilindiği gibi
aylarca bu proje üzerinde çalıştık
ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu
projede bizi en çok zorlayan mevzu
koordinasyon eksikliğiydi. Bugün
burada toplanarak aslında bu
eksikliği de aştığımızı düşünüyorum,
İl'den ve İlçe’den katılan daire
amirlerimizle bundan sonra da bu
konu hakkında koordineli bir şekilde
çalışacağımızı
düşünüyorum.
Burada önemli bir görev de önder
çiftçilerimize düşüyor, onları her
zaman yanımızda görmek ve onların
çözümün birer parçası olduklarını
bilmek istiyoruz.
Belkıs
sulama
projesinde
paydaşlar olarak el ele vererek
üzerimize
düşeni
yapmamız
gerekiyor. 100 bin dekarlık bu
havzayı bir an önce sulamamız
ve ürün bazında artış sağlamamız
gerekiyor. 500 milyon TL’ye mal olan
sulama projesi boşa gitmemeli ve
bundan hepimiz istifade etmeliyiz.
Bu yüzden hepimizin bu projeye
inanması gerekiyor, ben şahsım
adına muaffak olana kadar bu yolda
yürümeye devam edeceğim” dedi.
Toplantı da söz alan, Antepfıstığı
ve Zeytin Üreticileri Birliği Derneği
Başkanı Kasım Böler, DSİ Bölge
Müdür Yardımcısı Mehmet Uğur
Yıldırım, GAP-TEYAP’ tan İbrahim
Şahin, Belkıs Sulama Birliği Başkanı
Şıh Şahin ise sulama projesinin
maliyeti,
çiftçilere
sağlayacağı
faydaları, şayet sulama başlamaz
ise doğa bilecek olumsuz sonuçları
katılımcılar ile paylaştılar.
Toplantıya katılan çiftçilerin ortak
görüşü ise, öncelikle suyun akması
ve sulamanın başlaması gerektiği
yönünde birleşti. Maliyelerin yüksek
olduğunu ve bunun düşmesi
gerektiğini belirten çiftçiler bu
şartlarda
sulama
projesinden
beklenen verimin alınamayacağı
görüşünde birleştiler.
13
NTB'den
Gaziantep Milletvekillerine Ziyaret
N
izip Ticaret Borsası
Yönetim
Kurulu
ve Meclisi Üyeleri
Gaziantep
Milletvekillerini
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi'ndeki makamlarında
ziyaret etti.
Ziyaretler kapsamında Gaziantep
Milletvekilleri; Mehmet Erdoğan,
Şamil Tayyar, Nejat Koçer, Abdulkadir
Yüksel, Ahmet Uzer ve Ümit Özdağ ile
TBMM’de bir araya gelen Borsamız
Yönetim Kurulu ve Meclisi Üyeleri
Milletvekillerine Borsamız çalışmaları
hakkında bilgiler verdi.
Gaziantep Milletvekilleriyle yapılan
görüşmede konuşan Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı; Ülke gündeminin terör
olayları ve Ortadoğu’daki karışıklık
ile dolu olduğunu söyleyerek bu
durumun ekonomik yapıyı da
etkilediğini belirtti. “Gaziantep ve
Nizip olarak özellikle Ortadoğu
pazarında sıkıntılar yaşıyoruz” diyen
Başkan Sarı olayların son bulmasını
ve yaşanan kayıpların bir an önce
telafi edilmesini beklediğini belirtti.
Ayrıca Nizip’in en büyük değeri
olan
Antepfıstığının
destekleme
kapsamına
alınması
gerektiğini
belirten Başkan Sarı “Fıstık İlçemizin
en büyük değeri, Nizip Ticaret Borsası
olarak Antepfıstığının destekleme
kapsamına
alınmasını
istiyoruz.
Ürüne verilecek destekleme ile hem
kayıt dışılık önlenecek hem de çiftçi
daha fazla ürün alabilmek için verimi
arttırmanın
yollarını
arayacaktır.
Gaziantep
Milletvekillerinden
beklentimiz bu konuda çalışma
yapılmasıdır. Çünkü bu konu İlçemiz
için büyük önem arz etmektedir” dedi.
TBMM’de gerçekleştirilen ziyaretler
Gaziantep Milletvekillerine günün
anısına takdim edilen hediyeler ile
son buldu.
14
Borsamızdan
Hayırlı Olsun Ziyaretleri
Borsamız İlçemize yeni atanan;
Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman
Selçuk Gökçe, Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Savaş Tek ve Askerlik şubesi
Başkanı Üsteğmen Ökkeş Tuğra’ya
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretlere Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Meclis Başkanı Mahmut
Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı
Haşim Aslan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Zekeriya Özgen, Yönetim
Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz ve
Meclis Üyesi Ahmet Polat katıldı.
Ziyaretlerde
konuşan
Başkan
İbrahim Sarı, “Yeni görevinizin hayırlı
olmasını dilerim ve bilmenizi isterim
ki Nizip Ticaret Borsası, her zaman
kurumlarımızın yanında olmuştur
ve olamaya devam edecektir. Borsa
olarak İlçemiz ve kurumlarımız adına
bize düşen bir görev olursa her zaman
yardımcı olmaya hazırız” dedi.
Ziyaretlerden
duydukları
memnuniyeti dile getiren Başsavcı
Gökçe, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Tek ve Askerlik Şubesi Başkanı Tuğra
Nizip’te olmaktan dolayı mutlu
olduklarını belirttiler.
15
Tarım Dünyasından Haberler
2016 Yılı İçin Toplam 11 Milyar 644 Milyon
Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak
G
ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu yılki tarımsal destekleme
ödemeleri kapsamında mayıs ayı sonuna kadar çiftçilere 1,3 milyar lira
2016 yılı için ise toplam 11 milyar 644 milyon liralık destek ödemesi
yapacaklarını bildirdi.
“2016 yılı tarımsal destekleme
ödemeleri kapsamında mayıs ayı
sonuna kadar çiftçilerimize 1 milyar
297 milyon liralık hibe desteği
ödemesi
gerçekleştireceğiz.
Bu
kapsamda yağlı tohumlu bitkiler için
450 milyon lira, ıslah amaçlı koyun
keçi yetiştiriciliği için 520 milyon
lira, kırsal kalkınma için 150 milyon
lira, buzağı için 105 milyon lira, sürü
yöneticisi için 20 milyon lira, hayvan
hastalıkları tazminatı ve ari işletme
desteği için 15 milyon lira, sertifikalı
tohum/fidan kullanımı için 30 milyon
lira, lisanslı depolarda ürün kiralama
için 4 milyon lira ve organik tarım için
3 milyon liralık ödeme yapacağız.”
Ocak ayından bu yana çiftçilere
toplam 4 milyar 623 milyon liralık
destekleme ödemesi yaptıklarını
anımsatan Çelik, mayıs ayı sonuna
kadar üreticilere yapılacak ödemeyle
2016 yılı için planlanan toplam 11
milyar 644 milyon liralık tarımsal
desteğin 5 milyar 920 milyon liralık
kısmının ödenmiş olacağını ifade etti.
Genç Çiftçi Projesine 378
Bin Başvuru Yapıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Çelik, genç çiftçilere 30 bin liraya kadar
hibe desteği sağlayacak program ile
de genç çiftçileri destekleyeceklerini
ve programında yoğun ilgi gördüğünü
belirtti ve desteklerden faydalanmak
için 378 bin genç çiftçinin başvuruda
bulunduğunu söyledi.
Bakan
Çelik:
“Genç
Çiftçi
Projelerinin Desteklenmesi Programı
16
kapsamında 13 Nisan itibariyle
başlayan başvurular 12 Mayıs’ta sona
erdi. 1 aylık süre zarfında 378 bin
genç çiftçimiz bu proje kapsamında
il/ilçe müdürlüklerimize dosya teslimi
yaptılar. Bu rakam, genç çiftçilerimizin
söz konusu programdan yararlanmak
için
yoğun
ilgisinin
olduğunu
gösteriyor.
Genç çiftçilerimiz proje kapsamında
ana hatlarıyla büyükbaş ve küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı,
ipekböceği yetiştiriciliği, meyvecilik,
seracılık ile tıbbi ve aromatik
bitki
yetiştiriciliği
konularında
müracaatlarını gerçekleştirdiler.
Ülke genelindeki tüm başvurular,
değerlendirme
ve
uygulamalar,
yazılım sistemi üzerinden anlık
olarak
Bakanlık
merkezinden
izleniyor.Yapılan başvuruların 370
bini hayvansal üretim, 8 bini de
bitkisel ve diğer üretim kapsamında
yapıldı.3 yıllık bir süreci kapsayan
hibe destek programı kapsamında
kabul edilen projeler için, bu yıl
itibariyle 450 milyon liralık bir kaynak
kullandırılacak. Projeler, uygulamanın
her aşamasında Bakanlığımızın ilgili
birimleri tarafından takip ve kontrol
edilecek.”
Elektrik Borcu Olan
Çiftçilere Tarımsal
Destek Verilmeyecek
Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik
borcu olan çiftçiler, 2016 yılı tarımsal
desteklerden
yararlanamayacak.
Resmi
Gazete'de
yayımlanan
Bakanlar Kurulu kararına göre,
tarımsal sulamaya ilişkin elektrik
borcu bulunan çiftçilere, bu borçları
ödeninceye kadar 2016 yılında
destekleme ödemesi yapılmayacak.
2015 tarımsal destek ödemeleri için
de benzer bir Bakanlar Kurulu kararı
yayımlanmıştı.
Karara göre, tarımsal sulamaya
ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere,
bu borçları ödeninceye kadar, 2016
yılında yapılması gereken tarımsal
destekleme ödemeleri yapılmayacak.
Karar kapsamındaki bankacılık ile ilgili
yapılacak iş ve işlemleri Ziraat Bankası
gerçekleştirecek.
Kararın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar, Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
tarafından
çıkartılacak tebliğler ile belirlenecek.
Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik
borcu bulunan çiftçilerin bu borçları,
tarımsal
destekleme
ödemeleri
kapsamında yapılacak ödemelerden
mahsup edildikten sonra, varsa kalan
tutar çiftçilere ödeniyor.
180 Bin Ton Çiğ Süt, Süt
tozuna Dönüştürülecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik; Nisan, Mayıs ve Haziran
ayları için arz fazlası 180 bin ton çiğ
sütün, süt tozuna dönüştürülmesine
karar verildiğini açıkladı.
Çelik, arz fazlası çiğ sütün süt tozuna
dönüştürülmesi konusunda yaptığı
yazılı açıklamada, sektör temsilcileriyle
yapılan değerlendirmeler neticesinde
Nisan-Mayıs-Haziran ayları için arz
fazlası 180 bin ton çiğ sütün süt
tozuna
dönüştürülmesine
karar
verildiğini bildirdi. Faruk Çelik, bunun
da yaklaşık 15 bin ton yağsız süt
tozuna tekabül ettiğini kaydetti.
Çelik, "Arz fazlası çiğ sütün
birlikler ve kooperatifler tarafından
alımının yapılarak yağsız süt tozuna
dönüştürülmesi ve üretilen yağsız
süt tozunun sözleşme ve teknik
şartname kapsamında birlikler ve
kooperatiflerden
satın
alınarak
değerlendirilmesi
konularında
uzlaşma sağlandığının" altını çizdi.
Bakan Çelik, yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “Et ve Süt Kurumu,
24 Mart 2016 tarihi itibariyle ilk
resmi müdahale alımlarına başladı.
Sütte arz fazlasını azaltmak ve düşen
süt fiyatlarını Ulusal Süt Konseyi
tarafından
belirlenen
referans
fiyata getirmek amacıyla müdahale
alımları sözleşme kapsamında birlik/
kooperatifler aracılığı ile yağsız süt
tozu alımı olarak gerçekleştiriliyor.
Sözleşme
yapan
birlik
veya
kooperatifler, çiğ sütü üyelerinden
referans fiyattan (1,15 TL/lt) almak ve
belgelendirmek zorunda."
Et ve Süt Kurumunun sözleşme,
teknik şartname ve kanuni mevzuat
kapsamında uygun olan yağsız süt
tozunu satın aldığını anlatan Çelik,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Satın alınan yağsız süt tozları,
ESK tarafından kiralanan depolarda
muhafaza ediliyor.
İzmir, Denizli, Muğla, Afyon, Aydın,
Manisa, Uşak, Konya, Niğde, Kayseri,
Sivas, Çorum, Amasya,Zonguldak,
Burdur, Antalya, Mersin, Hatay,
Çanakkale,
Balıkesir,
Sakarya,
Osmaniye veTekirdağ başta olmak
üzere ülke genelindeki tüm birlik ve
kooperatifler ile sözleşme yapılmakta
ve müdahale alımı devam etmektedir.
13 Mayıs itibarıyla birlikler veya
kooperatifler aracılığıyla 56 bin ton
çiğ süt alımı gerçekleşti. 12 süt tozu
tesisinde, Et ve Süt Kurumu adına
yaklaşık 4 bin 500 ton yağsız süt tozu
üretildi. Üretilen yağsız süt tozlarının
öncelikli olarak yurt dışına satışı
planlanıyor.
Tebliği kapsamında desteklemeden
(ton başına 4.500 TL) yararlanacak
firmalar, Et ve Süt Kurumundan süt
tozu satın alabilecek. 24 Mart 2016’da
başlatılan arz fazlası sütün piyasadan
çekilerek süt tozuna dönüştürülmesi
faaliyetleri öngörülen tarihe kadar
devam edecek. Müdahaleden önce
bazı illerde 70 kuruş seviyelerine
düşen çiğ süt fiyatları, ESK’nın
müdahalesiyle, Ulusal Süt Konseyi
tarafından referans fiyat olarak
açıklanan 1.15 lira düzeyine geldi.
Üreticimize alım ve ödeme garantisi
sağlandı.
Toprak Analizi Desteği
Kaldırıldı
Bakanlar Kurulu’nun 2016 Yılı
Tarımsal Destekleme Kararnamesi ile
mazot ve gübre desteği birleştirilirken,
gübre desteği için şart koşulan toprak
analiz desteği kaldırıldı.
2016 yılına kadar toprak analiz
desteği, gübre ve mazot desteği
için ön şart olarak uygulanıyor ve
50 dekarın üzerindeki arazilerde
toprak analizi yapmayan çiftçiye
gübre desteği verilmiyordu. 2016
destekleme kararnamesinde gübre ve
mazot desteği birleştirildi ve toprak
analiz desteği tamamen kaldırıldı.
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine
Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
17
Bulgur Festivali
Gaziantep'te Gerçekleştirildi
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer
almaya hak kazanan Gaziantep'in ev
sahipliğini yaptığı Bulgur Festivali 2829 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
Gaziantep Festival alanında düzenlenen
Bulgur Festivali, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Fatma
Şahin,
Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer,
Canan Candemir Çelik, Gaziantep eski
Milletvekili Mehmet Sarı, Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan
Yardımcısı Mehmet Daniş, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Ticaret
Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GSO
Başkanı Adil Konukoğlu, GTO Başkanı
Eyüp Bartık, Şehitkamil Belediye
Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAİB Başkanı
Abdülkadir Çıkmaz ve MBTG Başkanı
Surur Aydın'ın hedik kazanı ateşini
yakmasıyla başladı.
Açılış konuşmalarının ilkini yapan
Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı
Ahmet Tiryakioğlu, konuşmasında:
"Gaziantep, gastronomide dünyanın 8.
lezzet durağı. Bu lezzet yolculuğunda
bulgurun
önemi
çok
büyük.
Anadolu'nun en doğal ve kutsal yiyeceği
olan bulgurun 4 bin yıllık geçmişi
var. Bulgur gelenekselden evrensele
giderken yolculuğunda bilimle buluştu.
Eskiden fakirin yiyeceği olarak bilinen
bulgur bugün çeşitli üniversitelerde
araştırılmaya başlandı adına kitaplar,
makaleler yazıldı. Yakın zamana kadar
18
geleneksel bir ürün olarak sofralarımızın
baş tacı olan bulgur, şimdi evrensel bir
ürün olma yolunda” dedi.
"Bugün çok önemli bir gün"
diye sözlerine başlayan Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin de festivalle ilgili çok önemli bir
ön çalışmanın olduğunun altını çizdi:
"Anadolu topraklarında muhteşem
bir birikim, kültür hazinesi yatıyor.
Gaziantep'in petrolü, altını yok ama
çok zengin bir insan kaynağı ve
çok zengin bir birikimi var. İşte bu
zenginlik sayesinde Gaziantep şimdi
sesini evrensel düzleme daha çok
duyuruyor. Soframızdaki pek çok besin
gibi bulgurun da sağlık, lezzet ve şifa
deposu olduğunu biliyorduk ama bunu
duyuramamıştık. Bu festivalle artık
bulgurun dünya mutfaklarında yer
alması konusunda çok büyük bir adım
atılmıştır. Festivalimizin gastronomi
kenti Gaziantep'imizin yurt içi ve yurt
dışı tanıtımına büyük katkı sunacağı
umut ediyoruz."
Bulgur Festivali açılışına katılan
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Gaziantep'in yenilikçi ve liderlik
özellikleri taşıyan bir şehir olduğunu
belirterek "Gaziantep ortak bir cazibe
merkezi. Aynı potada birçok kültür,
mezhep, din bir araya gelip katma
değer üretiyor. Bulgur Festivali ile kısa
zamanda çok başarılı bir organizasyon
gerçekleştiren
bütün
paydaşları
ve işbirliği yapan kuruluşları tebrik
ediyorum. Gaziantep az konuşup çok
şey üreten bir şehir ve bu özelliği ile
daha pek çok başarılı işe imza atacağı
inancını taşıyorum" diye konuştu.
Bulgur Festivali'nin ilk gününde
Türkiye ve yurtdışından gelen konuklara
bulgurla yapılan yemekler tanıtıldı,
bulgurun sağlıklı beslenmedeki yeri
anlatıldı, şefler atölye çalışmaları ile
bulgurla yapılan yiyecekleri sundu.
Festival programı kapsamında seminer
ve panellerde Uluslararası Şeflerden
Dünya
Mutfağının
Önde
Gelen
Yemeklerinin Pirinç Yerine Bulgur ile
Yorumlanması, Bulgurun Tarihi, faydaları
gibi konular işlendi. Halk oyunları,
konserler, müzik dinletileri ve çocuklara
yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.
Ayrıca festivale katılan davetliler
onuruna gala yemeği düzenlendi.
Kardeş Borsalar Arası
Ortak Meclis Toplantısı Düzenlendi
K
ardeş Borsa olan Nizip Ticaret Borsası ve Gaziantep Ticaret Borsası arasında ortak
meclis toplantısı düzenlendi. Gaziantep Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen toplantıya
her iki kurumun Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının
açılış
konuşmasını
yapan GTB Meclis Başkanı Selami
Memiş: “ Kardeş borsamız olan
Nizip Ticaret Borsası’nı ağırlamaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Nizip
borsamız hem kardeşimiz hem de
bize en yakın olan borsa, bu nedenle
aramızdaki ilişkilerin güçlü olması
gerektiğini düşünüyoruz” diyerek sözü
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Tiryakioğlu’na bıraktı.
Başkan Ahmet Tiryakioğlu’da
yaptığı konuşmada iki borsa arasındaki
ilişkilere vurgu yaparak “Biz Nizip
Ticaret Borsası ile ilk günden beri hep
biriz ve beraberiz. Nizip ile her şeyimiz
aynı; duygularımızın, isteklerimizin,
şikayetlerimizin hepsi ortak. Bizler
seçim ile gelen yönetim kurulu veya
meclis üyesi olarak yarın oluruz veya
olmayız belki ama Nizip Ticaret Borsası
ve Gaziantep Ticaret Borsası bugün
olduğu gibi bundan sonraki süreçte de
bir ve beraber olmalı kurulan bağlar
güçlendirilerek devam edilmeli” dedi.
Nizip
Ticaret
Borsası’nın
akreditasyon sürecinde ki başarısına da
vurgu yapan Tiryakioğlu “10. Dönem
Oda/Borsa
Akreditasyon
Sistemi
çalışmalarında kardeş borsamızın en
yüksek puanı alarak A sınıfı olması bizi
de çok gururlandırdı” diyerek başarıların
devamını diledi.
Son olarak söz alan Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı ise “ Öncelikle bu misafirperverlik
için Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Tiryakioğlu nezdinde tüm Meclis ve
Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür
ediyorum. Başkanlarımın duygu ve
düşüncelerine bende katılıyorum. Bende
borsalarımız (NTB-GTB) arasında bir
farkın olmadığını düşünüyorum ve bu
iş birliğinden son derece memnunum.
Kardeş borsa olarak ortak bir
çalışma
atmosferi
yakalandığını
düşünüyorum. Beraber yapacağımız
çalışmaların İlimiz ve İlçemiz başta
olmak üzere bölgemiz içinde faydalı
olacağı kanaatindeyim. Kardeş borsalar
olarak en büyük önceliğimiz fıstık
olmalı. Bilindiği gibi fıstık İlçemizin en
önemli değeri bu yüzden bu konuda
ki iş birliği önceliğimiz durumda.
Nizip Ticaret Borsası olarak yapılması
planlanan Antep Fıstığı Organize Sanayi
Bölgesinin Nizip ile G. Antep arasında
olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten
bu konu hakkında Ahmet Başkan ile
sürekli irtibat halindeyiz” dedi.
Konuşmaların ardından GTB 2015
yılı faaliyetlerini içeren bir sunum
yapıldı ve karşılıklı görüş alış verişinde
bulunuldu. Toplantı günün anısına
karşılıklı olarak takdim edilen hediyeler
ile son buldu.
19
T
TOBB, Hizmet Şeref Belgesi ve
Plaket Törenine Katıldık
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) 10, 20 ve 33'üncü yılını doldurmuş delegelere
yönelik "72. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni", TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katımıyla
TOBB konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene ayrıca Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zekeriya Özgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz, Meclis Üyesi Ahmet Polat ve Genel
Sekreter V. Mehmet Eray Ölçal katıldı.
20
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
burada
yaptığı
konuşmada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı
reform ve istikrar adımlarıyla, özel
sektör olarak atılımlar yaptıklarını ve
birçok sektörde küresel başarı hikayeleri
yazdıklarını söyledi.
“Sizin desteğinizle, inşallah yılda 1,5
milyon istihdam hedefini de yakalarız,
Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık bir ekonomi
de yaparız, ihracatı 500 milyar dolara
da çıkarırız. Türkiye’yi dünyanın ilk 10
ekonomisinden biri de yaparız” diye
konuştu.
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin
coğrafyanın en güçlü, en gelişmiş
ekonomisi haline geldiğini vurgulayarak,
"Sadece geçen sene, özel sektör olarak
760 bin kişiye yeni istihdam sağladık.
205 milyar lira makine-teçhizat yatırımı
yaptık. Küresel durgunluğa rağmen 145
milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.
2008 küresel krizinden sonra, yani
son 7 yılda, yanı başımızdaki Avrupa
Birliği ülkeleri tek bir ilave istihdam
üretemedi. Tam tersine 4 milyondan
fazla çalışan da mevcut işlerini kaybetti"
ifadelerini
kullandı.
Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin ise söz konusu dönemde
6 milyon vatandaşına ilave istihdam
sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu,
özel sektör eliyle sadece ekonomiyi
büyütmekle kalmadıklarını, ahilik ve
lonca geleneğini yaşattıklarını da belirtti.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak
memlekette huzur ve istikrardan
yana olduklarını dile getirerek, yeni
başarı hikayelerinin yakalanması için
önlerindeki engellerin kaldırılmasını
talep ettiklerini ifade etti. Rekabet
ortamının
sağlanabilmesi
adına
yargı, işgücü piyasası, eğitim, vergi ve
kamu yönetimi konularında reform
yapılmasına
ihtiyaç
duyulduğunu
kaydeden
Hisarcıklıoğlu,
gelecek
dönemde
bu
konulara
öncelik
verilmesini beklediklerini söyledi.
İş dünyasının finansmana erişim
noktasında "dertli" olduğunu vurgulayan
Hisarcıklıoğlu, "Yaptığımız işin bereketi
kalmıyor. Bankalar artık daha vicdanlı
ve sorumlu davransın. Bankalar hep
bana hep bana anlayışını bıraksın." diye
konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan ise konuşmasında, "Ekonomide
hamdolsun şu anda bir krizle karşı
karşıya değiliz. Ama günü kurtarmaya
çalışmak, cari durumu kar saymak,
mevcutla yetinmek gibi bir anlayışa
da asla kapılamayız. Gün, altyapı
yatırımlarından ticarete kadar her
alanda yeni ve çok daha büyük hedefler
için çalışmaya başlama zamanıdır."
dedi.
Bugüne kadar olduğu gibi 2023
hedeflerine ulaşmaları konusunda
da TOBB üyelerinin üzerlerine düşen
görevleri layıkıyla yerine getireceklerine
inandığını belirten Erdoğan, "Ahilik
teşkilatımızın
günümüzdeki
çatı
kuruluşu olarak gördüğüm birliğimizin
sahip olduğu mirasın hakkını vermek
için gayret gösterdiğini biliyorum." diye
konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ile gerekse iş adamları ve esnaf
temsilcileriyle bir araya her geldiklerinde
sorunlarla birlikte çözüm yollarının
da dile getirilmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
Türkiye'nin geçen 13 yılda önüne
çıkan engelleri, maruz kaldığı krizleri
kabuğuna çekilerek değil, tam tersine
daha cesaretli bir şekilde öne atılarak
aştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine
şöyle devam etti:
"Bugün de her konuda yapmamız
gereken budur. Ekonomide hamdolsun
şu anda bir krizle karşı karşıya değiliz
ama günü kurtarmaya çalışmak, cari
durumu kar saymak, mevcutla yetinmek
gibi bir anlayışa da asla kapılamayız.
Gün, altyapı yatırımlarından ticarete
kadar her alanda yeni ve çok daha
büyük hedefler için çalışmaya başlama
zamanıdır. Kamu kuruluşları yatırımlarını
durdurmayacak tam tersine daha da
artıracak. Özel sektörümüz yatırımlarına
ara vermemeli, vermeyecek tam tersine
yeni yatırımlar için kolları sıvayacak.
Girişimcilerimiz
daralan
pazarları,
bunlar için üzülmeyecek, tam tersine
daha büyük, daha bakir pazarlar bulmak
için dünya pazar onlar kepçe dolaşacak,
koşturacak. Turizmcilerimiz gelmeyen
misafirlerinin yerine farklı ülkelerden
daha fazlasını tesislerine çekmenin
yollarını arayacak. Böylece hep birlikte
Türkiye'yi daha da büyütmenin, daha
da ileriye götürmenin mücadelesini
vereceğiz."
TOBB’un gücüne
inanıyorum
TOBB
Başkanı
Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun, "Yılda 1 milyon 400
bin işsizi, iş sahibi yapmak için gerekli
çalışmayı yapacağız" sözlerini Türkiye
için yeni bir sıçrama noktası olarak
gördüğünü belirten Erdoğan, TOBB'a
teşekkür etti. Bunun çok önemli bir
adım olduğunun altını çizen Erdoğan,
artan nüfusla beraber bakıldığında 1,5
milyon işsizin, 1 milyon 400 bin üyesi
bulunan TOBB çatısı altında iş sahibi
yapılmasının, hem işverenler hem de
ülke için çok büyük bir dinamizmin
kazanılması
anlamına
geleceğini
söyledi.
Bu gücün TOBB'da olduğuna
inandığını ifade eden Erdoğan, "Her
üye ortalama bir işsiz alacak. Hesap bu
kadar basit. Ben piyasa adamı olduğum
için öyle bakıyorum olaya. Bunu
başarırsınız. Bu gücün sizde olduğuna
inanıyorum. Özel görüşmeler yaptığım
bütün dostlarımız da 'Yaparız' diyorlar.
Bugün de Başkan'dan sinyali aldık,
evelallah bu işi başaracağız demektir."
ifadesini kullandı.
21
Kalite Standartlarımız
Bir Kez Daha TAM PUAN Aldı
Borsamızda gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2008
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ gözetim tetkiki neticesinde
kalite standartlarımız bir kez tam puan aldı. TSE
Ankara Genel Sekreter Müşaviri Arif Gani tarafından
gerçekleştirilen gözetim tetkiki sırasında Borsamızda
Kalite Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde üye
odaklı yapılan çalışmalar incelendi. Başarılı tetkik sonrası
görüşlerini dile getiren Arif GANİ, Borsamızdaki başarılı
çalışmalardan dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanımız
İbrahim Sarı olmak üzere Yönetim Kurulumuzu ve
emeği geçen tüm personelleri tebrik etti. Tetkike ayrıca
Deniz Danışmanlık' tan Döne Şahin de katıldı.
Kardeş Borsalar Arasında
Halı Saha Maçı Düzenlendi
Kardeş Borsa olan Nizip Ticaret Borsası ve Gaziantep Ticaret Borsası düzenlenen organizasyon ile halı saha
maçında karşılaştı. Borsa personelleri ve üyelerinden oluşan takımlar arasında ki maç adı gibi kardeşçe geçti.
Maç sonunda Borsa personellerinin kaynaşması ve ikili ilişkilerin gelişmesi adına bu tür organizasyonların devam
ettirilmesi kararlaştırıldı.
22
Borsamızdan Gaziantep'deki
Kurum ve Kuruluşlara Ziyaret
Borsamız 2016 yılı iş planı hazırlıkları çerçevesinde
üyelerine yönelik olarak vermeyi planladığı eğitimler için
Gaziantep’te bir takım görüşmelerde bulundu. Gaziantep
Üniversitesi Teknopark ve Türk Standartları Enstitüsü
Müdürlüğü’ ne gerçekleştirilen ziyaretlere Genel Sekreter V. M.
Eray Ölçal, Genel Sekreter Yardımcısı Abuzer Küpeli ve BasınYayın Halkla İlişkiler sorumlusu Mustafa Yalçın katıldı.
Heyet öncelikle Gaziantep Teknopark’ı ziyaret etti. Burada
Uzman Serap Özpolat Çete ve Kısa Dönem Uzman Buğra
Barlas ile görüşen Eray Ölçal ve Abuzer Küpeli, Uzman Serap
Çete’den Teknopark’ın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi aldı.
Verdiği bilgiler için Çete’ye teşekkür eden M. Eray Ölçal ise
“Borsa olarak önümüzdeki dönemlerde üyelerimize eğitimler
vermek istiyoruz ve bu konu da sizden destek bekliyoruz” dedi.
Karşılıklı istişareler yapılarak borsa üyelerine önümüzdeki
dönemde çeşitli konularda eğitimler verilmesi kararlaştırıldı.
Bir sonraki adres olan Türk Standartları Enstitüsü Gaziantep Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’nde heyetimizi
Türk Standartları Enstitüsü Güneydoğu Bölge Koordinatörü
Levent Çalışır karşıladı. Burada da karşılıklı görüş alış verişinde
bulunularak istişareler yapıldı ve yine borsa üyeleri için
önümüzde ki dönem de çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
NMYO Öğrencileri'nin Mezuniyet
Heyecanına Ortak Olduk
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Genel Sekreter V. M.Eray Ölçal ve Genel Sekreter Yrd.
Abuzer Küpeli, Nizip Meslek Yüksek Okulu’nun 2015-2016 yılı mezuniyet törenine katılarak, öğrencilerin mutluluklarına ve
heyecanlarına ortak oldular.
Nizip Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde gerçekleşen
mezuniyet töreninde kısa bir konuşma yapan Yüksek Okul
Müdürü Öğr. Gör. Özkan Gökçek: “Öncelikle sizleri hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayarak okutan ailelerinize teşekkür
ediyorum. Bugün sizler kadar onlarda çok heyecanlı ve sevinçli,
sizlere verdikleri emeklerin karşılığını alıyor. Sizlerde bugüne
gelmek için emek sarf ettiniz ve mezun olmaya hak kazandınız.
Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum.
İnşallah muaffak olursunuz ve dilediğiniz yerlerde çalışabilirsiniz,
hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.
Müdür Gökçek’in yaptığı konuşmanın ardından eğitimlerini
derece ile bitiren öğrencilere diplomaları takdim edildi. Başkan
İbrahim Sarı ve Genel Sekreter V. M.Eray Ölçal’da eğitimini
derece yaparak tamamlayan öğrencilere diplomalarını takdim
ettiler ve öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar
dilediler. Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atmasının ardından
çeşitli etkinlikler ile devam etti.
23
G
Mahalle Muhtarları Toplantısı
NTB'de düzenlendi
aziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, “Mahalle Muhtarları
Toplantısı” Nizip Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlendi.
Toplantıya Ak Parti Genel Sekreteri
ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit
Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı
Harun Sarıfakıoğulları, Nizip Belediye
Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Gaziantep
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Mehmet Karayılan, Büyükşehir Belediye
Başkan V. Latif Karadağ, NTB Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,Meclis
Başkanı Mahmut Şahin, Gaziantep ve
Nizip’teki daire amirleri, Muhtarlar ve
STK temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Abdülhamit Gül; Katılımcılara öncelikle
teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Son
dönemlerde yaşanan terör olaylarına
değinen Gül “Öncelikle son günlerde
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen
terör olaylarını lanetliyorum ve şiddetle
kınıyorum. Terör olaylarında ölen
vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyorum. Yapılan
bu saldırılar büyüyen, gelişen ve önüne
bakmaya çalışan Türkiye’nin ayaklarına
pranga vurma çabalarıdır. Ancak
bunu yapanlar bilmelidir ki hüsrana
uğrayacaklar ve kendi kazdıkları çukura
düşeceklerdir” diyerek sözü Büyükşehir
24
Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bıraktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin ise bir sunum
yaparak; “Her ilçemiz güzel ama Nizip
bizim için daha özel ve daha güzel” dedi.
Nizip’in coğrafyası farklı, yapısı farklı,
havası farklı ama en önemlisi insanı
farklı diyen Şahin bütün gücümüzle
bu bölgenin ihtiyacını karşılamak
istiyoruz dedi. Köy yollarından Nizip içi
yollara, Zeugma konusundan altyapı
çalışmalarına kadar birçok projeyi
yürüttüklerini belirten Başkan Şahin “3
ay içerisinde Nizip’te bulunan kültür
merkezini yeni belediye binası olarak
hizmete sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Program muhtarların köyleri ve
mahalleri için bekledikleri hizmetleri
anlatmaları ile devam etti. Soru ve
sorunlarını; Abdülhamit Gül, Fatma
Şahin, Harun Sarıfakıoğulları ve Hacı
Fevzi Akdoğan’a aktaran muhtarlar
çözümler için destek beklediklerini
belirttiler.
N
Başkan İbrahim SARI,
NMYO Öğrencileriyle Buluştu
izip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Nizip Meslek Yüksek Okulu
(NMYO) öğrencileriyle bir araya geldi. NMYO yerleşkesinde gerçekleştirilen buluşmada
Başkan Sarı öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
Sohbet
havasında
geçen
buluşma da kısa bir açılış konuşması
ile öncelikle kendini tanıtan Sarı;
ticarete
başlama
serüvenini,
bugüne kadar yaşadığı-karşılaştığı
zorlukları ve hedeflerini öğrenciler
ile paylaştı. “Ben bu yola çıktığımda
henüz genç bir delikanlı sayılırdım”
diyen Başkan Sarı “Zaman içerisinde
sıkıntılar zorluklar elbette ki yaşadım
ama hiçbir zaman pes etmedim
ve pes etmeyi asla düşünmedim.
Benim tek bir hedefim vardı oda
sektörümde bir numara olmaktı
ve Allah’a şükürler olsun ki bunu
başardım, size de en büyük tavsiyem
inanmaktan
ve
çabalamaktan
vazgeçmeyin ve değişen ve gelişen
bir yapınız olsun yeniliklere açık
olun ve kendinizi sürekli geliştirin”
dedi.
Başaralı olmanın en önemli
yolunun aile bağlarından ve
arkadaş
çevresinden
geçtiğini
belirten Sarı “Annem benim en
büyük destekçimdi. Desteğini bir
gün bile esirgemedi, sürekli beni
ve kardeşlerimi motive etti. İlk
başladığımız yıllarda yıllık bin ton
bulgur işleme kapasitemiz varken
bugün bu tonajı 40 bin tona
çıkarabildik ve 20 ülkeye ihracat
yapan bir firma haline gelebildiysek
Annemin payı bunda çok büyüktür”
diyen İbrahim Sarı daha sonra
öğrencilerden
gelen
soruları
yanıtladı ve buluşma programı sona
erdi.
25
P
Polatlı Ticaret Odası
Borsamızı Ziyaret Etti
olatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi Üyeleri Borsamızı ziyaret etti. Polatlı
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya ve beraberindeki heyeti Borsamız
Yönetim Kurulu ve Meclisi üyeleri karşıladı.
Tanışma faslıyla başlayan ziyaret karşılıklı
görüş alışverişleri ile devam etti. Başkan
İbrahim Sarı Nizip Ticaret Borsasının yapısı,
çalışmaları ve faaliyet alanları hakkında
Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ulvi Sakarya’ya ve beraberindeki heyete
bilgiler verdi. Yapılan ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Başkan İbrahim
Sarı “Bizleri ziyaret ederek onurlandıran
Polatlı Ticaret Odamıza teşekkür ediyorum.
Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunarak
birbirimizin çalışmaları hakkında bilgi sahibi
olduk” diyerek ziyaretin olumluluğuna vurgu
yaptı.
Polatlı
Ticaret
Odası
Yönetim
Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya’da yaptığı
kısa açıklamada “Güneydoğu Anadolu
Bölgemizdeki Oda ve Borsalarımızı ziyaret
ediyoruz ve fikir alışverişlerinde bulunarak
istişareler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda
ziyaret ettiğimiz Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu ve Meclisine gösterdikleri
misafirperverlik ve yakınlıktan dolayı
teşekkür ediyorum. En kısa zamanda
bizlerde Nizip Ticaret Borsasını Polatlı’da
ağırlamak istiyoruz” dedi.
Ziyaret karşılıklı hediyelerin takdimi ve
günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.
26
Suriyeli Çocuklar
Şarkılarını Direniş İçin
Söylediler
A
bdulkadir
Senkeri
İnsani
Yardımlaşma
Derneği’nin
düzenlendiği
“Çocuklarımız
Direnişimiz İçin Şarkı Söylüyorlar” programı
Nizip
Ticaret
Borsası
konferans
salonunda
gerçekleştirildi.
Programa Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Milletvekili
Ahmet Üzer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi
Akdoğan, Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları,Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı,Meclis Başkanı Mahmut Şahin diğer protokol
üyeleri ve davetliler katıldı.
Program, protokol konuşmalarıyla başlayıp ardından
Suriyeli çocuklar tarafından oluşturulan ilahi grubunun
seslendirdiği dinletilerle devam etti. Sankari derneği
üyelerinin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e
ve Gaziantep Milletvekili Ahmet Üzer’e takdim ettiği
hediyelerle son buldu.
Nevşehir Ticaret
Borsası'ndan
Borsamıza Ziyaret
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis’i
Üyeleri Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis’i
üyelerini ziyaret etti.
Nevşehir Ticaret Borsası başkanı İbrahim Salaş, “Nizip
Ticaret Borsası’nı çok beğendiğini ve beklediğinden çok
daha fazlasını bulduğunu” belirtti. Borsamız ve Nizip
hakkında başkan Salaş’a bilgi veren İbrahim Sarı “İlçemiz
ağırlıklı olarak fıstık sektöründe varlık gösteriyor, bu da
doğal olarak borsada en çok fıstıkçıların işlem yapmasını
sağlıyor, bunun dışında ağırlıklı olarak bulgur, pamuk ve et
sektörü işlem hacmimizi oluşturuyor” dedi.
Nevşehir Ticaret Borsası hakkında bilgi veren İbrahim
Salaş ise “Limon, un ve patates de bizim ağırlıklı
sektörlerimiz” dedi. Un sektöründe Ortadoğu pazarına
açılmayı düşündüklerini belirten Salaş bu konuda iş
birliği yapa bileceklerini belirtti. İbrahim Sarı ise şuan
Ortadoğu’nun, karışık olduğunu ama ileriki zaman da
değerlendirile bileceğini belirtti.
Ziyaret günün anısına takdim edilen hediyeler ile sona
erdi.
27
N
Teröre HAYIR
Kardeşliğe EVET...
izip Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yanı sıra 14 sivil
toplum kuruluşunun öncülüğünde Ankara’da düzenlenen "Teröre hayır, kardeşliğe
evet" mitingine katıldı. Mitinge Nizip Ticaret Borsası'nı temsilen Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri katıldı.
Ankara Sıhhiye Meydanı’nda başlayan
Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Yürüyüşü
Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde sona erdi.
Buluşmadaki tek ortak payda Türk bayrağı
oldu. Etkinliğin sonunda Birinci Meclis’in
balkonundan ortak açıklamayı seslendiren
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları
söyledi:.
TOBB’un da aralarında olduğu 261 sivil
toplum kuruluşunun destek verdiği “Teröre
Hayır, Kardeşliğe Evet Buluşması” çok geniş
bir katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu yürüyüşün sonunda
seslendirdiği ortak açıklamada teröre karşı
birlik ve beraberlik mesajı verirken, “Bu
vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep
birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.
“Öncelikle
bugün
bu
anlamlı
organizasyonu
gerçekleştiren
meslek
kuruluşlarımıza,
sendikalarımıza,
sivil
toplum örgütlerimize ve bizi yalnız
bırakmayan Türkiye’nin dört bir tarafından
Ankara’ya gelen tüm vatandaşlarımıza
teşekkür ediyoruz.
Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin,
milletimizin, devletimizin birliğine ve
bütünlüğüne sahip çıktılar.
Hep birlikte teröre karşı milli bir duruş
sergilediler,
milletimizin
kardeşliğini
gösterdiler. Bugün burada olan bizler,
farklı dünya görüşlerine, farklı düşüncelere
sahibiz. Ama ortak noktalarımız var.
Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz,
bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz
kalamayız. Bizi bize, komşuyu komşuya,
kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışanlara
karşı sessiz kalamayız. Bir tarafta terör
28
belasını hep birlikte yaşarken, toplumda
her geçen gün kutuplaşma artarken, akıl ve
vicdan tutulması karşısında sessiz kalamayız.
İşte bu yüzden her görüş ve düşünceden,
toplumun tüm kesimlerinden mahşeri
bir kalabalık bugün burada.Birliğimizin ve
bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı
bayrağımızı alıp buraya geldik.Milletimizin
kardeşliğini korumak için buraya geldik.
Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu boşa
çıkarmak için buraya geldik.Bizi ayırmaya
çalışan fitne ateşini söndürmek için buraya
geldik.Huzura kastedenlere karşı tek yürek
olduğumuzu göstermek için buraya geldik.
Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan
umutları yeniden yeşertmek için buraya
geldik.Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza,
umut dolu geleceğimize odaklandık.
Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip
çıktık. TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET
dedik. Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti
devletinin temellerinin atıldığı Meclis’teyiz.
Yürüyüşümüzün burada sonuçlanması son
derece önemli bir mesajı içermektedir. Bu
milletin birlikte yaşama iradesinin ilk timsali
olan kurucu Meclis’teyiz. Aziz milletimiz,
Gün, demokrasimize, birliğimize ve
birbirimize sahip çıkma günüdür.Hep
birlikte bugün sağduyumuzu ortaya koyduk.
Hep birlikte bugün vicdanımızın sesine
kulak verdik.Bu ülkenin vatandaşı olmanın
bilinciyle bir araya geldik. Bundan sonra
da bu kararlı birlikteliğimizi sürdüreceğiz.
Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği
kardeşlik ve barışla çarpan insanların
sesi olacağız.Teröre tepki göstermek
adına vatandaşlarımızı rencide edecek,
kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem
ve söylemlerden kaçınmalıyız.Bu millet
terörün karşısında.
Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.
Birlik, beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla
yürümek istiyor.Hepimiz bu memleketin
evlatlarıyız, birbirimizin kardeşiyiz.Bu vatan,
bu ülke, bu bayrak hepimizin.
Hep birlikte Türkiye’yiz.
Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayır
Kardeşliğe Evet.”
TOBB Gaziantep Oda / Borsa Genel Sekreterler
Platformu Toplantısı Borsamızda Gerçekleştirildi
G
aziantep Bölgesi İl/İlçe Oda ve Borsalarının genel sekreterleri ve genel
sekreter yardımcıları Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Türkay Dereli ile Borsamızda düzenlenen Genel Sekreterler
Sinerji Toplantısına katıldı.
Toplantıya Gaziantep Ticaret Borsası
Genel Sekreter V. Özgür Bayram,
Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreter
yardımcısı Figen Çeliktürk, Gaziantep
Sanayi Odası Genel Sekreter yardımcısı
Yusuf İymen, İslahiye Ticaret Odası
Genel Sekreteri Haşim Erdoğan, Nizip
Ticaret Borsası Genel Sekreter V. M.
Eray Ölçal, Nizip Ticaret Odası Genel
Sekreteri Serpil Gündoğdu, Nizip Ticaret
Odası Genel Sekreter yardımcısı H.
İbrahim Avşaroğlu ve Nizip Ticaret
Borsası Genel Sekreter Yardımcısı
Abuzer Küpeli katıldı.
Toplantı bir önceki toplantının
değerlendirilmesi ile başladı. 1516 Haziran’da Gaziantep’te TOBB
temsilcilerinin katılımı ile yapılacak
olan “Yerel Kalkınma TOBB Sinerji
Toplantısı”
için
Oda/Borsaların
hazırladıkları sunumlar gözden geçirildi
ve son hazırlıklar yapıldı. Sunumlarda,
Kurumların üyelerine verdiği veya
vermeyi planladığı yeni hizmetler ile
mevcut hizmetlerin iyileştirilmesine
yönelik çalışmalara, İl, İçe ve Bölge
kalkınmasına yönelik tek veya paydaşlar
işbirliğiyle geliştirilen projelere yer
verildi.
Bugüne
kadar
gerçekleştirilen
toplantılarda,
birbirimizin
faaliyetlerinden
haberdar
olmak,
birbirimizin
bilgi
birikiminden
faydalanmak,
proje
kapasitemizi
geliştirmek, yerel kalkınma bilincini
pekiştirmek, yerel kalkınmada Oda/
Borsaların daha aktif olmasını sağlamak
için çabaladık diyen Prof. Dr. Türkay
Dereli toplantıya katılan tüm Oda ve
Borsa temsilcilerine teşekkür etti.
29
N
UR-GE Bilgilendirme Toplantısı
Fıstık Halinde Gerçekleştirildi
izip Ticaret Borsası’nın fıstık iş hanında üyeleri ile daha rahat buluşabilmek adına
oluşturduğu irtibat bürosunda ilk toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ilk
toplantıda 4K danışmanlığın katkıları ile Borsa üyelerine Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Programı (UR-GE) hakkında bilgi verildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Başkan İbrahim Sarı “Bugün itibariyle
irtibat büromuz faaliyete geçti. Borsa olarak
üyelerimizi önemsiyoruz ve onlara hizmet
etmek istiyoruz. Bugünde burada hatırı
sayılır derecede üyemizi görmek beni çok
memnun etti. Giriştiğimiz işin karşılığını
aldığımızı ve irtibat büromuzun amacına
ulaştığını görüyorum. İnşallah bundan
sonrada buradaki eğitimler, toplantılar ve
seminerler devam edecek ve sizlerle daha
sık görüşeceğiz” diyerek sözü eğitmen
Funda Saran’ a bıraktı.
Daha öncede farklı şehirlerde UR-GE
toplantıları gerçekleştirdik fakat böyle ilginin
olduğu yer çok az oldu diyen Funda Saran
“Bende bu toplantıyı önemsediğiniz ve
katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum” dedi.
UR-GE programının dayanağını ve
amacını anlatarak sunumuna başlayan
Saran; Programın hedefleri, projelerin
amacı, verilen desteğin kapsamı, proje
aşamaları, UR-GE’nin firmalar için faydaları
30
gibi konularda borsa üyelerine bilgi verdi.
Programa katılacak firmaların şirket olması
gerektiğini belirten Saran şahıs şirketlerinin
bu programdan yararlanamadığını belirtti.
Projeye başlanırsa araştırmalar, çalıştaylar,
ikili görüşmeler ve firma ziyaretleri
gerçekleştirilerek hedef ülkeler ve pazarlar
seçilecek diyen Funda Saran geniş katılımlı
bir proje olmasını dileyerek sunumunu
tamamladı.
K
KOBİ Gelişim Destek Programı
Fıstık Halinde Tanıtıldı
OBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin yanı sıra rekabet güçlerinin ve sağladıkları
katma değerin artırılmasını amaçlayan Kosgeb’in “Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı”
bilgilendirme toplantısı; Nizip Ticaret Borsası’nın fıstık iş hanındaki irtibat bürosunda
gerçekleştirilen toplantı ile tanıtıldı.
Toplantıda kobi-gel destek programı
hakkında bilgi veren Kosgeb personeli
Mustafa Aydın diğer Kosgeb desteklerinide
sektör temsilcileri ile paylaştı. “genel
destek kapsamında; yurt dışı iş gezisi
desteğinden, tanıtım desteğine, eleman
istihdamı
desteğinden
danışmanlık
desteğine kadar geniş bir yelpazeyi
kapsıyor” dedi. Destek kapsamlarının
ve oranlarının bölgelere göre farklılık
gösterdiğini belirten Mustafa Aydın
ayrıca alınacak uygulamalı girişimcilik
eğitimleri ile girişimcilik desteğinden de
faydalanılabileceğini belirtti.
gelişimine büyük önem verdiklerini
belirterek, KOBİ’lerin bilgilendirilmesine
ve desteklenmesine yönelik girişimlerini
sürdüreceklerini söyledi
Kendisinin de Nizip’li olduğunu ve eğer
destek programlarına başvurular olursa
elinden geleni yapacağını söyleyen Aydın;
Kosgeb Gaziantep müdürümüz sayın
Dr.Sadık Gözek'in liderliğinde KOBİ’lerin
KOBİ'lere KOBİGEL ile
300 Milyon TL'lik Destek...
OSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
K
Programı ile “Bilişim Teknolojileri
KOBİ’lerinin,
Geliştirilmesi”,
“Hızlı
Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme”
ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme”
isimli üç yeni çağrı daha yayınladı.
KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 3 ayrı çağrıdan
oluşan yeni destek paketi KOBİ’lere 300 Milyon TL daha
destek verecek. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’na
yönelik projesini hazırlayan KOBİ’ler, projelerinin kurul
tarafından kabul edilmesi durumunda destek alma hakkını
kazanacak.
Başvurular 30 Mayıs–1 Temmuz 2016 tarihleri arasında
elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru şartları ve diğer
hususlar için www.kosgeb.gov.tr adresinden bilgi alınabilir.
31
Gaziantep Valisi
Ali YERLİKAYA Borsamızı Ziyaret Etti
Bir dizi etkinlikte bulunmak
üzere Nizip’te bulunan Gaziantep
Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki
heyet Borsamıza nezaket ziyaretİ
gerçekleştirdi. Ziyarete Vali Yerlikaya
ile beraber; Nizip Kaymakamı Harun
Sarıfakıoğulları, Gaziantep Emniyet
Müdürü Erhan Gülveren, Nizip
Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan,
İl Jandarma Komutanı Albay Şeref
Çakmak, Gaziantep İl Gıda-Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Mehmet
Karayılan, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif
Karadağ, Nizip Emniyet Müdürü
Mustafa Yaman ve İlçe Jandarma
Komutanı Yavuz Oruç katıldı.
Borsamızın çalışma alanları ve
faaliyetleri hakkında Vali Yerlikaya’ya
bilgi veren Başkan İbrahim Sarı
yaşanılan sıkıntı ve sorunları da
Yerlikaya ile paylaştı. “İlçe ve Borsa
olarak en büyük gelir kaynağımız
ve en büyük değerimiz Antepfıstığı”
diyen Başkan Sarı kurulması gündem
de olan Fıstık Organize Sanayi
Bölgesinin Nizip’e yakın bir noktada
olması gerektiğini belirtti. Fıstığa
dört elle sarılmalı ve sahip çıkmalıyız
32
diyen Sarı “Eğer ki biz bu işe sahip
çıkmazsak korkarım ki elimizdeki bu
pazar bölgemizdeki başka illere veya
ilçelere kayacaktır” dedi.
Konuyla yakından ilgileneceğini
belirten Vali Ali Yerlikaya “Yaşanılan
çevre sorunlarının artık engellenmesi
gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu
organize bölgesini oluşturabilirsek
çevre sorunlarını da aşmış olacağız.
Kurulacak bu bölgede sadece fıstığın
değil de fıstığın ve zeytinin ortak
işlenmesi ve mevsimlik olan bu iki
sektörün bir arada tutularak kurulacak
bu bölgenin yıl boyu hareketli olması
sağlanmalı” dedi.
Ziyaret Başkanlar İbrahim Sarı ve
Mahmut Şahin’in günün anısına Vali
Ali Yerlikaya’ya takdim ettiği hediye ile
son buldu.
2015 Yılı İş Planı Kapsamında
Gaziantep'deki Borsa ve
Odaları Ziyaret Ettik
Borsamız 2015 yılı iş planı çerçevesinde Gaziantep'deki
Borsa ve Odaları ziyaret ettik. Karşılıklı görüş alış verişlerinde
bulunulan ziyaretlerde sırasıyla; Gaziantep Ticaret Odası,
Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ziyaret
edildi. Gerçekleştirilen ziyarete borsamızı temsilen; genel
sekreter V.M. Eray Ölçal, genel sekreter yardımcısı ve kalite
akreditasyon sorumlusu Abuzer Küpeli, tescil memurları
Ahmet Altınbaş, Esra Sönmez ve basın yayın halkla ilişkiler
sorumlusu Mustafa Yalçın katıldı.
Ziyaretler sırasında gerek akreditasyon standartları
kapsamında gerekse diğer alanlarda yapılan çalışmalar
hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Gaziantep
Ticaret Borsası ziyaretimiz sırasında personeller arası
müşterek bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Borsamız,
İşkur ve Kosgeb İşbirliğiyle
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri Düzenliyor
N
izip Ticaret Borsası, İŞ-KUR Gaziantep
Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri” Nizip Ticaret Borsası
Eğitim salonunda başladı.1 Marttan itibaren başlayan
eğitimlerin 8 ay boyunca devam etmesi ve bu
sürenin sonunda 200 girişimci adayının eğitim alması
planlanıyor.
18 yaşını doldurmuş, kendi işini kurmak isteyenler ile
iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adaylarına
yönelik ücretsiz düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimleri;
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı
kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Verilen eğitimler sonunda girişimci
adayları kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek
bilgi ve deneyime sahip olacaklardır.
Eğitimlerini tamamlayarak Girişimcilik Sertifikası almaya
hak kazanan girişimci adayları, KOSGEB’in 50 bin TL’lik Yeni
Girişimci Hibe Programından yada 100 bin TL’lik faizsiz kredi
imkânlarından yararlanabileceklerdir.
33
Liselerarası Bilgi Yarışmaları
Nizip Ticaret Borsası Sporsorluğunda Düzenlendi
N
izip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen liselerarası
bilgi yarışması Nizip Ticaret Borsası sponsorluğunda ve ev sahipliğinde
düzenlendi.
Nizip Ticaret Borsası Konferans
salonunda gerçekleşen final yarışmasına,
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı, Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Zekeriya Özgen, Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Osanmaz, Nizip Sosyal Hizmetler
Merkezi Müdürü Halil Şahin, İlçe Milli
Eğitim Müdür Vekili Yahya Kemal
Karaoğlan, Okul Müdürleri, öğretmenler
ve öğrenciler katıldı.
Final’de yer alan Nizip Fen Lisesi,
Hasan Çapan Anadolu Lisesi, Sosyal
bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Maruf Marufoğlu Anadolu Lisesi
arasındaki final büyük çekişmeye sahne
oldu. Zorlu geçen ve uzun süre başa
baş giden mücadeleyi Nizip Fen Lisesi
1. Olarak tamamladı. 2.sırayı Sosyal
bilimler Lisesi, 3.sırayı Maruf Marufoğlu
Anadolu Lisesi, 4.sırayı Hasan Çapan
Anadolu Lisesi alırken 5. sırayı Anadolu
İmam Hatip Lisesi aldı.
Yarışmanın
sonunda
kısa
bir
konuşma yapan Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı;
“Yarışmaya katılan okulların hepsini
tebrik ediyorum. Zorlu ve heyecanı
yüksek bir yarışma oldu. Sizin gibi pırıl
pırıl gençleri izlerken gurur duydum.
Nizip Ticaret Borsası olarak eğitime çok
34
önem veriyoruz ve eğitimle ilgili her
türlü organizasyona destek vermeye
çalışıyoruz.” dedi.
Yarışmanın ödül töreni ise Nizip İlçe
Stadyumunda gerçekleştirilen; 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarında yapıldı. Stadyumundaki
tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı
ile başladı. Günün anlam ve önemini
belirten konuşmaların yapılması ile
devam eden tören, öğrencilerin okuduğu
şiirler, jimnastik gösterisi, dans gösterisi
ve aba güreşi gösterisi ile devam etti.
Gerçekleştirilen gösterilerin ardından,
Borsamız sponsorluğunda düzenlenen
liselerarası bilgi yarışmasında ilk dörde
giren okullara plaketleri ve hediyeleri
takdim edildi. Yarışmada dereceye giren
ve sırasıyla ilk dördü oluşturan; Nizip Fen
Lisesi, Nizip Sosyal bilimler Lisesi, Maruf
Marufoğlu Anadolu Lisesi ve Hasan
Çapan Anadolu Lisesi’ne ödülleri; Nizip
Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Nizip
Belediye Başkan V.Hüseyin Özkaya, İlçe
Jandarma Komutanı Binbaşı Yavuz Oruç,
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı ve Meclis Başkanı
Mahmut Şahin tarafından takdim edildi.
Ödül töreni dereceye tüm okullar ile
günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı
ile son buldu.
Borsamızdan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere
Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı
Borsamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği (TOBB) tarafından
gönderilen destek ile İlçemizde ki okullarda eğitimini sürdüren
ihtiyaç sahibi 750 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımında
bulundu. Yardımlar Nizip’te bulunan 14 farklı İlk ve Orta Okula,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen listelere uygun
olarak dağıtıldı.
Yardımlar Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz tarafından
okul müdürlerine teslim edilirken, seçilen iki okul olan Ziraat
Bankası 120. Yıl İlk Okulu ve Ortaokulu ile Zübeyde Fidan Sayın
Orta Okulu’nda yardımlar Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimiz
tarafından bizzat öğrencilere verildi.
Yardımların dağıtımında küçük bir konuşma yapan Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı “ Öğrencilerimizi biraz olsun mutlu
edebilmek, yüzlerinde tebessüm oluşmasını sağlamak için
buradayız. Borsa olarak sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler
içinde yer aldık ve elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık.
Bugün de bu faaliyetlere bir yenisini daha ekliyoruz ve ihtiyaç
sahibi yavrularımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar
karşılamaya çalışıyoruz” dedi.
Nizip Huzurevini Ziyaret Ettik
Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu ve Meclisi Üyeleri 18-24
Mart yaşlılar haftası dolayısıyla
Nizip
Huzurevinde
kalan
yaşlıları ziyaret etti.Yaşlılar ile
sohbet eden Başkan İbrahim
Sarı yaşlılara bir sıkıntıları
veya istekleri olup olmadığını
sordu. Yaşlılara çeşitli hediyeler
ve
karanfil
hediye
eden
Borsa üyeleri de "Her zaman
yaşlılarımızın yanındayız çünkü
onlar bizi bugünlere getiren
kıymetli varlıklarımız" dediler.
Başkan
İbrahim
Sarı
ise
yaptığı açıklamada “Yaşlılarımız
dün
ile
bugün
arasında
köprü
kuran,
kültürümüzü
ve
değerlerimizi
yarınlara
taşımamızı sağlayan en değerli
varlıklarımızdır. Bir toplumun
yaşlısına sahip çıkarak, onları
hayatlarının son dönemecinde
huzurlu ve sorunlardan arınmış
bir şekilde hayatlarına devamını
sağlamak bir kültür mirasıdır.
Yaşlılarımıza değer vermek
milletimizin en önemli töresi,
vazgeçilmez geleneğidir. Bu
geleneği yaşatmak ve gelecek
nesillere aktarmak görevi de
elbette bizlere düşmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm
büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını
kutluyor, yaşam sevinçlerinin
hiç kaybolmadığı sağlıklı ve
mutlu günler temenni ediyor,
sevgi ve saygılarımla ellerinden
öpüyorum” dedi.
Ayrıca huzurevi müdürü
Göksel Yılmaz'dan yaşlıların
durumu hakkında bilgi alan
İbrahim Sarı ihtiyaç halinde
Borsa olarak her zaman huzurevi
müdürlüğü ve Yaşlıların yanında
olduklarını belirtti.
35
“GAZİ’M” Antep Konseri
Borsamızda Düzenlendi
N
izip Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Meslek Yüksekokulu işbirliği
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan
“Kurtuluş Etkinlikleri” kapsamında “Gazi’M” Antep konseri Borsamızda düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı tarafından hazırlanan ve Borsamız toplantı
salonunda düzenlenen konsere; Nizip Kaymakamı
Harun Sarıfakıoğulları, Nizip Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Mahmut Şahin, Nizip Ticaret Borsası Yön. Kur.
Bşk. Yrd. Zekeriya Özgen, Nizip Meslek Yüksekokulu
Müdürü Özkan Gökçek, Nizip Ticaret Odası Başkanı
Mehmet Özyurt, Borsamız Yönetim Kurulu ve Meclisi
Üyeleri ile daire amirleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve
çok sayıda davetli katıldı.
36
Antep direnişinin anlatıldığı video gösteriminin
yapıldığı, mehteran takımının ve bireysel performansların
yar aldığı program davetlilere unutulmaz bir konser
yaşattı. Konservatuar öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar
zaman zaman salonda duygusal anlar yaşatırken, zaman
zamanda coşkulu anlar yaşattı. Özellikle kılıç kalkan
ekibinin gösterisi davetlilerin büyük beğenisini topladı.
Program konsere emeği geçenlere verilen teşekkür
plaketleri sona erdi.
N
Üye Ziyaretlerimiz
Devam Ediyor
izip Ticaret Borsası yönetim kurulu ve meclisi üyeleri borsa bünyesindeki üyeleri ziyaret
etmeye devam ediyor. Üyelerimizin sorunlarını ve isteklerini dinleyen yönetim kurulu
ve meclisi üyelerimiz borsa üyelerine gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler
veriyor. Ziyaretler sırasında üye memnuniyet anketleri düzenlenerek dilek ve şikayetler kayıt
altına alınıyor.
37
Nizip Mutfağı ve Lezzetleri
Kebaptan Meşhur Baklavadan Popüler;
G
Nohut Dürümü
aziantep ve Nizip kebapları ile meşhur yerler olmasına rağmen, kebabın
gölgesinde kalan bir yiyecek daha var ki, her sokak köşesinde onu
görmeniz mümkün. Sabah kahvaltısında pide fırınlarının yanı başında;
önünde kuyruklar oluşan dürümcülerde satılır. Tadını bilenler için kebaptan
kadar değerli bir yiyecektir. Nizip dışından gelenler onu leblebi, nohutlu pilav
yada yemeklerin içine konulan bir malzeme olarak görür. Oysa o Nizip'te dürüm
kültürünün baş tacı. Neyden mi bahsediyoruz. Çoğunuzun ne olduğunu bile
bilmediği Nohut dürümünden.
Nohut dürümü; Gaziantep, Nizip, Birecik gibi
çevrelerde sabahları pide fırınlarının yanında el
arabalarında satılan ama özellikle Nizip’te kahvaltının
baş tacı olan bir lezzettir. Fiyat olarak kebaptan çok
daha ucuz olan nohut dürümü zengin veya fakirlere
özgü bir yiyecek türü olmamakla beraber bir kahvaltı
kültürünü yansıtmaktadır. Sabahleyin işe giden memur,
işçi, esnaf hemen herkesin aldığı ve onsuz kahvaltının
eksik kaldığı; Nizip’te anlam ifade etmediği bir ağırlığı
var nohut dürümünün.
Bu Lezzeti Sizde Yapabilirsiniz
Her dürümcünün farklı bir nohut dürümü tarifi vardır.
Ve her dürümcünün diğerlerinden sakladığı bir püf
noktası mutlaka vardır. Genel olarak bir nohut dürümü
tarifi vermek gerekirse:
MALZEME
Nohut, taze soğan, maydanoz, limon, tırnaklı pide,
yeterince tuz ve kırmızı pul biber
38
YAPILIŞI
"Akşamdan ıslattığımız nohutları, yeterince tuz ile
birlikte haşlayalım.
"Haşladığımız nohutları, bir süzgeç yardımı ile
suyundan ayıralım.
"Ayırdığımız suyu tekrar tencereye koyup kaynatalım.
"Su yavaş yavaş kaynarken, süzgeci de tencerenin
üzerine oturtup, ağzını temiz bir bezle kapayarak
nohutların su buharı ile ilik gibi pişmesini sağlayalım.
SERVİSİ
" Eğer dürüm yapıp yiyeceksek, sıcak pidenin bolca
sıcak nohuttan koyup, üzerine yeterince tuz, kırmızı pul
biber, limon ekşisi ve taze soğan piyazı serperek afiyetle
yiyebiliriz.
NOT: Nohutların ve pidelerin, her iki şekilde de
sıcak olması lezzetini arttırır. Nohut dürümünün
içerisine
kimyon
korsanız
gaz
yapmasını
engellersiniz.
Ramazan Bayramının
Nizip’te Değişmez Yemeği; Yuvalama
Nizip’te özellikle Ramazan bayramı sabahlarının
vazgeçilmez yemeğidir yuvalama,yanında mevsimine
göre kuru veya taze dolma ile beraber. İçerisinde
pirinç, yağsız et, soğan, nohut, süzme yoğurt bulunan
yuvalama bayramda eve gelen misafirlere ikram
edilir. Yuvarlaması büyük sabır gerektiren bu yemek
hazırlanırken aile, akraba, komşu hanımları bir araya
gelir küçük köfteleri birlikte hazırlarlar; hanımlar
arasında yuvarlama becerisi konusunda rekabet
ortamları oluşur. Sözlü gelenekte de bu yemek yerini
bulur:
Kolay değil seni yapmak
Avuç içinde yuvarlamak
Etini lezzetli pişirip
Yoğurdunu içine katmak
Nohudun Gülnar?dan gelmeli
Etin haliği seçilmeli
Herif yoğurdu bulmak için
Kamber Ağa?ya dil dökmeli
Pirinç ıslanıp dövülmeli,
Yoğurdun torbada süzülmeli
Konu komşu yuvarlayıp
Kazana girmeli pişmeli
Yakışan kabına konursun,
Sofraya gelip oturursun
Göz kırparsın yeşil nanenle
Bayramın sultanı olursun.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından,
Gaziantep mutfağına sahip çıkmak, bu kültürü
yaşatmak ve uluslar arası alanda tanıtmak için?
Gurme Festivali? düzenlenmiştir. Bu festivalin amacı;
Gaziantep mutfağında kebap, baklava dışında da
çok güzel yemeklerin bulunduğunu gösterip, bu
yemeklerin de tanıtımını sağlamaktır. Gaziantep’te
pek çok lokantada diğer birçok yöresel yemek yanında
yuvarlama da sevenlere ve konuklara sunulmaktadır.
39
Pirpirim (Semizotu) Aşı
Gaziantep-Nizip mutfağı sadece, kebap, lahmacun
ve baklavadan ibaretmiş gibi düşünülür ama bu üçlü
buzdağının sadece görünen kısmıdır. Pirpirim aşı,
şiveydiz, yenidünya kebabı, çağla aşı gibi lezzetli
yemekler bunlardan sadece bir kaçıdır.
Nizip'te pirpirim adı ile bilinen sebzenin adı genel
olarak semizotu diye geçiyor. Demir ve C vitamininin
yanı sıra omega yağ asitleri de içeriyor. Faydaları ise:
• Mide ve bağırsak kanamalarına faydalıdır
• Kanı temizler
•
Vücuda serinlik verir,
susuzluğunu giderir
şeker
hastalarının
• İdrar söktürür, kabızlığı giderir
• Zayıflamaya yardımcıdır
• Dalak hastalarına iyi gelir
• Uykusuzluk, sinirlilik ve zihin yorgunluğuna iyi
gelir
Genellikle salatası ve cacığını bildiğimiz bu otun
yemeği de Nizip’li hamarat kadınlar tarafından
yapılmaktadır. Bu yemekte soğan ve ekşinin yanı sıra
nohut ve biraz bulgurla birlikte zengin bir tatla beraber
çok besleyici ve çok hafif bir lezzet ortaya çıkıyor. Yazın
hafif bir yemek isteyenlere ve rejim yapanlara çok iyi
gelen bu yemek sıcakları ile meşhur Güney Doğu
Anadolu bölgesinin özellikle Nizip’in değişmez yaz
yemeklerindendir.
40

Benzer belgeler