Blacklow Nitro Fer

Yorumlar

Transkript

Blacklow Nitro Fer
T.C.
TARIM
KÖYİşLrnİ nq,KANLrĞr
Ye
Tarımsal Üretim ve Gel§tirme Genel Müdürliğü
riıvrrrü
GüBRE TEsciL BELGEsİ
I«IK 20n8nüü tarihli ve 2OO112960 sayılı Bakınlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden
yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmelğ gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılr k§i veya kuruluşun
başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satşa sunulabilir bulunmuştur.
441 sayılı
Firmanın
Adı
GETA ALTERNATiF ENERJi sİsTEı,il,ERİ TARIM
PETROL sAN. VE rİc. r,rn ŞrL
Bıkanlık Lisans Türü
ünnrici
Bakanlıklisıns No
u6
KimyeviGübrenin
ÇÖzrırİsİ
Iip İbmi
AZoTLUGÜBRE
Düzenlenirken asas alınan krıter
ECFERTILIZER
Verilen Bakınlık Tescil No
|0266
§{arkı veya Ticari Adı (varsa)
EXTRA BLACKLOW
Nirno.rrn
Ambataj Üzerindeki İşaretlemeler
Firmının ticari ünvınr veya kısa adı
GETAALTERNATİF EıERJİ sisTElvtr ERİ TARIM
PETROL §AN. YE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre tip ismi
AZfrT LlJ GÜBRE
Birincil bitki besin maddesi kütlece 7o
N:15
ÇÖzELTİsi
ıl<lncl bitki besin maddesi küttece 7o
Beyan edilen iz elementler kütlece
İz elementlerin
ıdrve miktan
%o
Sudı Ç6zıünür Fe:S
şelıtlama maddesinin
Ürefldğ Üke
fürkiye
Net ağırhğr
t-5-r0-20-25 kg
Depolama sıcaklrğ
+4 t
Dğer §ıretler
İş bu belge
verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
+4*C
EC FERTIL|ZER ibaresi Çocuklırdaı nzak tutunuz ibaresi
uyırılar, şırj no, üretim tır. §on kul. tır. uygulama şekli, dozu ve
zımanr, firmı ıdresi

Benzer belgeler