LPM519 - Bursa Teknik Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

LPM519 - Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lif ve Polimer Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
LPM519
Polimer Karakterizasyonunda Enstrümantal Analiz
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
LPM519
Polimer Karakterizasyonunda Enstrümantal Analiz
T+U
Kredi
AKTS
4
3
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Lif ve Polimer Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Dersin amacı; polimerlerin analitik cihazlarla karakterizasyonuna yönelik bilgi vermektir. Bu derste öğrenci polimerik malzemelerin genel yapısını, polimer oluşum mekanizmalarını, karakterizasyonda
önemli olan polimer özelliklerini, genel hatlarıyla karakterizasyon tekniklerini, hangi tekniğin polimerin hangi özelliğini ölçmede kullanacağını, FT-IR, XRF, XRD, AES, NMR, XPS, GP, DSC, SEM, TGA,
DMA, TGA-GC-MS ve UV tekniklerinin nasıl uygulandığı, çalışma prensipleri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Polimerlere genel bir bakış ve moleküler özellikleri. Polimer karakterizasyonunda kullanılan teknikler, FT-IR, XRF, XRD, AES, NMR, XPS, GP, DSC, SEM, TGA, DMA, TGA-GC-MS ve UV tekniklerinin
çalışma prensibi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Kenan Yıldırım
Dersi Veren:
Doç. Dr. kenan yıldırım
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Powerpoint sunusu
yok
1- T.R.Crompton, Characterisation of polymers, rapra,2008.
2- D.Campbell, J.R.White, Polymer characterization, Chapman and Hall, 1989
3-H.Lobo, J.V.Bonilla, handbook of plastics analysis
4-R.O. Ebewele, Polymer Science and Technology, CRC,2000
5- Socrates, G., 2001, “Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies”, John Wiley & Sons Ltd.
:
:
:
:
10
50
10
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
30
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Polimerlere genel bir bakış, Polimerizasyon ve polimer yapıları
Polimer karakterizasyonunda kullanılan teknikler ve kullanım amacı
XRF, AAS ve UV tekniklerinin çalışma prensibi ve analiz verisi
XRF, AAS ve UV tekniklerinin çalışma prensibi ve analiz verisi
Jel geçirgenlik, ve XRD tekniklerinin çalışma prensibi ve analiz verisi
NMR, XPS, AES tekniklerinin çalışma prensibi ve analiz verisi
FT-IR cihazının çalışma prensibi ve cihaz kullanımı FT-IR Spektrum yorumlama yöntemleri
Ara Sınav
DSC cihazının çalışma prensibi ve cihaz kullanımı DSC termogram yorumlama yöntemleri
TGA cihazının çalışma prensibi ve cihaz kullanımı TGA termogram yorumlama yöntemleri
DMA cihazının çalışma prensibi ve cihaz kullanımı DMA termogram yorumlama yöntemleri
GC MS hakkında bilgi
TGA-GC-MS analiz verisi yorumlama
Olay incelemesi
Yarıyıl Sonu Sınavı
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: polimer karakterizasyon tekniklerini ve bunların kombinasyonlarını belirlemeyi bilecektir
FT-IR, XRF, XRD, AES, NMR, XPS, GP, DSC, SEM, TGA, DMA, TGA-GC-MS ve UV tekniklerinin çalışma prensibleri ve bazılarının cihaz kullanımını bilecektir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı koyabilme becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını Lif ve Polimer Mühendisliği alanı veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme.
Kazanılan fen ve mühendislik bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine kullanarak Lif ve Polimer Mühendisliği alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve yorumlama becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Lif ve Polimer Mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi.
P08
P10
P09
P02
P01
P03
P05
P04
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Ara Sınav
1
%20
Kısa Sınav
1
%5
Ödev
1
%10
Devam
0
%0
Uygulama
1
%10
Proje
0
%0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%55
Toplam
%100
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
2
26
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
3
39
Ödevler
1
10
10
Sunum/Seminer Hazırlama
1
25
25
Ara Sınavlar
1
2
2
Uygulama
0
0
0
13
2
26
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
20
20
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
45
Laboratuvar
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P07
Ö01
5
4
5
4
5
Ö02
5
2
2
4
2
3
45
196
7

Benzer belgeler

Ek 1 - Bursa Teknik Üniversitesi

Ek 1 - Bursa Teknik Üniversitesi Bu alanla ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi. Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi. Alanında...

Detaylı

MECH507 - Bursa Teknik Üniversitesi

MECH507 - Bursa Teknik Üniversitesi Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ul...

Detaylı

MMM304 - Bursa Teknik Üniversitesi

MMM304 - Bursa Teknik Üniversitesi Temel düzey Metalurji ve Malzeme bilgisi edinmek Mesleki etik sorumluluğu geliştirmek Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanma...

Detaylı

Bu PDF dosyasını indir - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Bu PDF dosyasını indir - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Ece KALAYCI , Osman Ozan AVİNÇ, Arzu YAVAŞ Tekstil Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE * Sorumlu yazarın e-posta adresi: [email protected]

Detaylı