yükseköğretim kurulu - Kemerburgaz Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

yükseköğretim kurulu - Kemerburgaz Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
Ad Soyad
: İlknur DURSUN
2.
Doğum Yeri ve Tarihi : TUNCELİ / 14.04.1978
3.
Unvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Biyoloji
Biyolojik Bilimler
Biyolojik Bilimler
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıl
2000
2005
2011
Akademik Unvanlar:
Araştırma Görevlisi
: 2002-2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Araştırma Görevlisi : 2011-2012 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Ziyaretçi Araştırıcı
: Temmuz-Eylül 2005/ Doktora Misafir Yurt Dışı Araştırıcı , Louisiana Eyalet Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Merkezi, Hücre Biyolojisi ve Anatomisi Bölümü
Mart 2007-Temmuz 2008 / Doktora Misafir Yurt Dışı Araştırıcı , Kaliforniya
Üniversitesi Davis, Nörobiyoloji, Fizyoloji ve Davranış ABD. Kaliforniya Üniversitesi
Davis, Sinirbilimleri Merkezi
Haziran-Ağustos 2009 / Doktora Misafir Yurt Dışı Araştırıcı , Kaliforniya Üniversitesi
Davis, Nörobiyoloji, Fizyoloji ve Davranış ABD. Kaliforniya Üniversitesi Davis,
Sinirbilimleri Merkezi
Yardımcı Doçentlik
: 2012 /2016 Üsküdar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
2016/..... İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
I. Dursun, E. Jakubowska-Doğru, T. Uzbay (2006) “Effects of prenatal alcohol exposure on activity, anxiety, and memory in
young adult Wistar rats.” Pharmacology, Biochemistry and Behavior 85(2):345-55. “SCI’da indekslenen dergilerde 32 adet
atıfta bulunulmuştur.”
Dursun I., Jakubowska-Doğru E., van der List D., Liets LC., Coombs JL., Berman RF. (2011) “Effects of early postnatal
exposure to ethanol on retina ganglion cell morphology and numbers of neurons in the dorsolateral geniculate in mice”
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 35 (11): 2063-2074. “SCI’da indekslenen dergilerde 7 adet atıfta
bulunulmuştur.”
Dursun I, Jakubowska-Doğru E, Elibol-Can B, van der List D, Chapman B, Berman RF. (2013) “Effects of Early Postnatal
Alcohol Exposure on the Developing Retinogeniculate Projections in C57BL/6 Mice” Alcohol, 47(3):173-179 “SCI’da
indekslenen dergilerde 1 adet atıfta bulunulmuştur.”
1
Elibol-Can B, Dursun I, Telkes I, Kilic E, Canan S, Jakubowska-Dogru E. “Examination of age-dependent effects of fetal
ethanol exposure on behavior, hippocampal cell counts, and doublecortin immunoreactivity in rats” Developmental
Neurobiology , 2014, Volume: 74 Issue: 5 Pages: 498-513 “SCI’da indekslenen dergilerde 4 adet atıfta bulunulmuştur.”
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Jakubowska-Doğru E., I. Dursun, T. Uzbay, “Effects of prenatal alcohol exposure on activity, anxiety and learning in young
adult Wistar rats.” Polish Neuroscience Society 7th International Congress Krakow, Poland, September 7–10, 2005 Acta
Neurobiol. Exp.Abstract Book 65(3):345,2005 P12.12 (Poster)
Jakubowska-Doğru E., B. Elibol, I. Dursun, F. Severcan, “Effects of chronic alcohol intake and withdrawal on memory and
brain protein and lipid profiles assessed by FT– IR technique in young adult Wistar rats.”, The 5th International Congress of
Pathophysiology, Beijing, China, Chinese J. Pathophysiol. 22: 437, July 2006. (Poster)
Dursun I, E. Jakubowska-Doğru, “Effects of fetal alcohol on learning and memory are gender, age, and strain dependent.
“13th World Congress of Psychophysiology, The Olympics of the Brain, Istanbul, Aug.-Sept. 2006 International Journal of
Psychophysiology Abstract Book Volume 61(3) P 351(Poster)
I. Dursun, B. Elibol , Jakubowska-Doğru E, T. Uzbay “Confounding Factors, Gender and Age, in The Research of Fetal
Ethanol Effects On Animal Behavior” 32nd Annual Scientific Meeting of the Research Society on Alcoholism, Alcoholism
Clinical & Experimental Research, June 2009, vol: 33(6), pp:35A(Poster)
I. Dursun, E., Jakubowska-Doğru, L.M.Chalupa, R.F.Berman, “Effects of Postnatal Alcohol Exposure on Developing the
Dorsal Lateral Genıculate Nucleus (dLGN) in the C57bl/6 Mice” 32nd Annual Scientific Meeting of the Research Society on
Alcoholism, Alcoholism Clinical & Experimental Research, June 2009, vol: 33(6), pp:165A(Poster)
Can B., Dursun I, Uysal A.K., Canan S., Jakubowska-Dogru E., Investigation of Morphological Regeneration in The Neonatal
Rat Hippocampus After Fetal Alcohol Administration, 7 th FENS Forum of European of Neuroscience, FENS Abstr., vol.5,
115.19, July 2010
Dursun I., Jakubowska-Doğru E., van der List D., Liets LC., Coombs JL., Berman RF. Morphological Changes in Retina
Ganglion Cells after Neonatal Ethanol Administration in Mice. The American Society for Cell Biology 2012 ASCB Annual
Meeting abstracts. Mol. Biol. Cell 2012 23:24 4663 pp:286
D. Sahin, M. Tonge, I. Dursun, M. Kaymaz and N. Altan The effects of intracerebroventricular administration of STZ on
insulin signaling pathway in rat brain. 38th FEBS Congress, The FEBS Journal, Volume 280 Supplement 1, Saint Petersburg,
Russia July 6–11, 2013
Jakubowska-Dogru E., Elibol-Can B., Dursun I., Canan S., Kılıç E., Yüreker S. Comparing postnatal development of the
hippocampus in control and fetal-alcohol rats. 45th European Brain and Behaviour Society Meeting, Munich, Germany, 6-9
September 2013, EBBS Meeting abstracts book, p285.
İlknur Dursun, NMDA receptor antagonism and prepulse inhibition test in behavioral models of schizophrenia. 2nd
Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry in Bursa, June 05th and 08th 2014 . (Oral presentation)
Ewa Jakubowska-Doğru, Birsen Elibol-Can, Ilknur Dursun, Sinan Canan,Sinan Yureker, Ertugrul Kilic Insight Into
Hippocampus Development During The First Two Postnatal Months In Control And Fetal Alcohol Rats IBRO - 9th World
Congress International Brain Research Organization, PT - 366 - Poster Session I - Cognition And Behavior 08/07/2015, July
7 - 11, 2015, Rio de Janeiro, Brazil
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Dursun İ, E. Jakubowska-Doğru, “Effects of prenatal alcohol exposure in young adult Wistar rats; impact on activity,
anxiety, and memory” Lambert Academic Publishing 2010 (ISBN 978-3-8383-7058-3)
2
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Dursun I., Jakubowska-Dogru E. Sex-related differences in spatial learning in juvenile rats after fetal alcohol exposure. The
5th National Congress of Neuroscience. Zonguldak-Turkey, April 2006, Neuroanatomy 5 Suppl. P.17 (Poster)
I. Dursun, B. Elibol, T. Uzbay , Jakubowska-Doğru E, “Animal’s gender and age at testing are critical factors in evaluation of
fetal ethanol effects on behavior” 8th National Congress of Neuroscience. Bolu – Turkey, April 2009, pp:185-186. (Poster)
Elibol-Can B., Dursun I., Uysal A.K., Canan S., Jakubowska-Dogru E., The Effects of Prenatal Exposure to Ethanol on the
Morphology of Developing Rat Hippocampus, 9th National Congress of Neuroscience, Turkish Journal of Neurology, 16(1),
pp:239, İstanbul, April 2010. (Poster )
Jakubowska-Doğru E., Elibol-Can B., Canan S., Kılıç E., Yürüker S., Dursun I. Kontrol ve Fötal Alkole Maruz Kalmış Sıçanların
Doğumdan Sonraki İlk İki Ayda Hippokampus Gelişiminin İncelenmesi 11. Sinirbilimleri Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2013,
İzmir, Sözlü Sunum S-11, Kongre Özet Kitabı, sayfa 102,
Dursun, İ., Sağlam, E., Uzbay, T. Üsküdar Üniversitesi Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM).
Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi (poster) 26-28 Eylül 2013, Kayseri. Kongre Program ve Özet Kitabı, sayfa
146, PP28.
Dursun, İ., Uzbay, T. Kemirgenlerde Pre-/postnatal dönem etanole kronik maruziyet modelleri. Laboratuvar Hayvanları
Bilimi 3. Ulusal Kongresi (sözlü) 26-28 Eylül 2013, Kayseri. Kongre Program ve Özet Kitabı,sayfa 70, SS04.
Birsen
Elibol-Can,
Ewa
Jakubowska-Doğru,
Ülkan
Kılıç,
İlknur
Dursun,
Sinan
Yürüker.
Fötal Alkole Maruz Kalmiş Siçanlarin Doğumdan Sonraki Gelişim Döneminde Hipokampal Nöron Morfolojisindeki
Değişimler 40.Fizyoloji Kongresi, 2-6 Eylül Kayseri 2014, Kongre Program ve Özet Kitabı, sayfa 230, PP190.
7.7. Diğer yayınlar
Dursun I. “Effects of early postnatal alcohol intoxication on retina ganglion cell morphology” Neuroscience Workshop on
the Effects of Perinatal and Adult Ethanol Intake on Brain and Behavior in Animal Models Oct 20-21 2008 METU, Ankara
(Sözlü sunum)
Uzbay İT, E. Jakubowska-Doğru, Dursun I. Hayvan Deneylerinin Kural ve Teknikleri 8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 18-22
Nisan 2009, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi (Kurs eğitmeni)
Uzbay İT, Kayır H, E. Jakubowska-Doğru, Dursun I. Hayvan Deneylerinin Kural ve Teknikleri, 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi,
13-17 Nisan 2010, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (Kurs eğitmeni)
Boğaziçi Üniversitesi Vivarium Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitim Programı ,17- 28 Mart 2014 (19 Mart 2014
Kurs Eğitmeni)
ÜSKÜDAB Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitim Programı, 22 Haziran-03 Temmuz 2015, (26 Haziran 2015 Kurs
Eğitmeni)
Boğaziçi Üniversitesi Vivarium Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitim Programı ,7- 18 Eylül 2015 (10 Eylül 2015 Kurs
Eğitmeni)
8. Projeler
8.1.
Uluslararası Projeler
2007-2008 “The effects of early postnatal ethanol intoxication on retinal morphology, retino-geniculate projection and
visual functions in mice” Supported by the National Eye Institute of the NIH EY003991 and P30EY12576 to. Yürütücü:
Prof.Dr.Leo M. Chalupa, UCDAVIS, Araştırmacı: İlknur Dursun
3
8.2. Ulusal Projeler
2002-2004 “Treatment of deleterious behavioural effects induced by prenatal exposure to ethanol by chronic NGF
administration.” TÜBİTAK TBAG – 2177 (102T064) Yürütücü : Assoc. Prof. Dr. E. Jakubowska-Doğru, METU, Araştırmacı:
İlknur Dursun
2005-2006 “Effects of chronic perinatal ethanol intoxication on learning and memory in young Wistar rats.” ODTÜ-BAP 08-11-DPT-2002K120510-TB-6 Yürütücü : Assoc. Prof. Dr. E. Jakubowska-Doğru, Araştırmacı: İlknur Dursun
2007-2010 “The investigation of potential regeneratory processes taking place during the postnatal period in fetal alcohol
Wistar rats using stereology, morphometry and immunohistochemistry “TÜBİTAK- SBAG 107S069 Yürütücü : Assoc. Prof.
Dr. E. Jakubowska-Doğru, METU, Bursiyer: İlknur Dursun
9. İdari Görevler
Üsküdar Üniversitesi, Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2012-2015
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bologna Koordinatörü
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Psikofizyoloji ve Nörofizyoloji Derneği
Hücre Ölümü Araştırma Derneği
Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği (ASCB)
11. Ödüller /Kurslar/Sertifikalar
Seyahat Ödülü (2009) 32nd Annual Scientific Meeting of the Research Society on Alcoholism in San Diego Haziran 20-24
Seyahat Ödülü (2010) FENS-IBRO Open Format School, in Yerevan, Nisan 5-10, 2010
ODTÜ Geliştirme Vakfı, Makale Ödülü, Ağustos 2011
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT), Aralık 2011
IBRO Sinirbilimleri Kursu,Ege Üniversitesi,İzmir (10-18 Eylül 2003)
3. Ege Uluslararası Sinirbilimleri Yaz Okulu, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Araştırmaları Merkezi, İzmir (5-9 Temmuz
2004)
8.Ulusal Stereoloji Kursu, Başkent Universitesi, Ankara (14-17 Eylül 2005)
Noldus- Ethovision 3.1 Software Kullanıcı Eğitimi , Ankara (Nisan 2006 )
Deney Hayvanları bakımı ve kullanımı kursu, UCDavis,Kaliforniya (Mart 2007)
Laboratuvar ve araştırma güvenliği kursu (Biyolojik, Kimyasal,Radyolojik vb.) UCDavis, Kaliforniya (Mart 2007)
Rodent Aseptic Kursu, UCDavis, Kaliforniya (Nisan 2007)
Tehlikeli maddelerin laboratuvarda kullanımı ve atımı kursu, UCDavis, Kaliforniya (Nisan 2007)
Laboratuvar Hayvanları kursu, UCDavis, Kaliforniya (Mayıs 2007 )
FENS-IBRO Okulu, "Looking back at Mount Ararat: Diversity and Cross-Fertilization among Approaches to Memory," Erivan,
Ermenistan (5-10 Nisan 2010)
1.Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir ( 24-25 Kasım 2011)
Modern Hücre Biyolojisinde Floresan Mikroskobu Temelleri ve Uygulamaları (Ağustos 11-17, 2012)
Western Blotting Uygulamalı Eğitim Kursu İTÜ- MOBGAM 8-9 Eylül 2012
3. Marmara Bölgesi Deney Hayvanları Üniteleri Koordinasyon Platformu (MADEKOP) toplantısı (21.02.2013)
4
4. Marmara Bölgesi Deney Hayvanları Üniteleri Koordinasyon Platformu (MADEKOP) toplantısı (09.05.2013)
5. DETAE Günleri; Deneysel Araştırmalar ve Kliniğe Yansımaları, İstanbul Üniversitesi, 11 - 12 Kasım 2013
TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Biyoloji ve Ekoloji: Proje Hazırlama Uygulama Eğitim Etkinliği’ Afyon Kocatepe
Üniversitesi, 20-22 Kasım 2013
Üsküdar Neuropsycopharmacology Symposium, Üsküdar Üniversitesi, Sempozyum sekreteri, 9-10 Ekim 2014
5
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dersin Adı
HEM 107 Histoloji
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
2
Öğrenci
Sayısı
28
MBI 103 Moleküler Biyoloji ve
Genetiğe Giriş
MBG 151 Genel Biyoloji
HEM 107 Histoloji
HEM 105 Fizyoloji
NRB 507 Gelişimsel Sinirbilim ve
Nöroanatomi (Nörobilim Yüksek
Lisans Programı)
MBG 206 Physiology (Moleküler
Biyoloji ve Genetik İngilizce )
FYZ 102 Fizyoloji (Ergoterapi Bölümü)
PSY 106 Basic Physiology
HEM 107 Histoloji
1
2
2
2
3
3
2
73
73
7
3
2
2
33
56
90
HEM 105 Fizyoloji
4
90
DKT 109 Fizyoloji
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)
DKT 111 Embriyoloji
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)
MBG 307 Neurobiology
(Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce )
NRB 507 Gelişimsel Sinirbilim ve
Nöroanatomi (Nörobilim Yüksek
Lisans Programı)
MBG 206 Physiology
(Moleküler Biyoloji ve Genetik
İngilizce )
FYZ 102 Fizyoloji (Ergoterapi
Bölümü)
ODY 104 Histoloji (Odyoloji Bölümü)
HEM 105 Fizyoloji
4
50
1
50
3
2
2
4
60
98
HEM 107 Histoloji
DKT 109 Fizyoloji
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)
DKT 111 Embriyoloji
(Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)
FTR 101 Fizyoloji 1 (Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü)
2
3
108
78
1
78
3
1
2
6
3
0
3
3
2
16
3
0
60
3
0
3
6
13.
İletişim Bilgileri
E-mail
: İ[email protected]
Tel.
:+90 216 400 22 22 / 2412
Adres
: Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
7