oyunlar web sitesi - İstanbul Corporate Games

Yorumlar

Transkript

oyunlar web sitesi - İstanbul Corporate Games
Tavla
3-4-5 Haziran
FİRMA ADI
2 0 1 6
Baskılı materyallerde, internette ve basında görünmesini istediğiniz şekilde yazılmalıdır.
Resmi Kullanım içindir.
LOG
FIN
CA
CHK
PRO
FILE
SORUMLU İSİM
İŞ ADRESİ
E-MAIL
TEL
CEP
ÜNVAN
FAKS
Yarışmacılar sadece bir Spor branşına katılabilir ve bir Kurumu temsil edebilirler.
Katılım çalışanlarla sınırlı değildir.
OYUNLAR WEB SİTESİ
www.corporategames.com.tr
TARİH
KATEGORİLER
4 Haziran Cumartesi
5 Haziran Pazar
BİREYSEL
KURALLAR
0620
Bireysel katılım.
Oyun atılan zarın sayısı kadar pulların hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilir.
Oyunculardan biri 5 puana ulaştığında oyun kazanılmış olur.
Grup maçlarını takiben elemeler.
Corporate Games için geliştirilmiş WBF kuralları geçerlidir.
Oyuncular hamlelerini tek elle yapacaklardır.
Dokunulan pulu oynama zorunluluğu yoktur.
Maç boyunca takımların mola alma hakkı bulunmamaktadır.
NASIL KATILACAKSINIZ?
BGN BİREYSEL AÇIK
ANTRENMAN
İsteğe bağlı olarak antrenman ve antrenör
desteği ek bir ücret karşılığında Oyunlar Ofisi
tarafından sağlanır. Detaylı bilgi için Oyunlar
Ofisini arayınız.
Kategorinizi belirleyin.
Kişisel bilgilerinizi ve kategori numaranızı formdaki ilgili kutulara yazın.
Eksiksiz doldurduğunuz katılım formunu Oyunlar Ofisi’ne gönderin.
YAŞ KATEGORİLERİ
Herhangi bir yaş ya da cinsiyet sınırlaması yoktur.
Adı - Soyadı ........................................................
İmza ...................................................................
1/3
Herhangi bir adayın eksik detay bırakması tüm takımın katılımını engelleyebilir.
Lütfen BÜYÜK HARF kullanın.
İSİM 1
Tekler kategori numaranızı 1.sayfadan seçin ve ilgili kutuya yazın.
Adı
GÜN
Soyadı
AY
YIL
CEP TEL
CiNS. E/K
DOĞUM TARİHİ
ÜNVAN
İŞ TEL
Alan Kodu
Numara
E-MAIL
KATEGOR İ NUMARANIZ
OYUN SEVİYESİ
Çok Düşük
İSİM 2
Adı
GÜN
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek
Soyadı
AY
YIL
CEP TEL
CiNS. E/K
DOĞUM TARİHİ
ÜNVAN
İŞ TEL
Alan Kodu
Numara
E-MAIL
KATEGOR İ NUMARANIZ
OYUN SEVİYESİ
Çok Düşük
İSİM 3
Adı
GÜN
Düşük
Orta
Soyadı
AY
YIL
CEP TEL
CiNS. E/K
DOĞUM TARİHİ
ÜNVAN
İŞ TEL
Alan Kodu
Numara
E-MAIL
KATEGOR İ NUMARANIZ
OYUN SEVİYESİ
Çok Düşük
İSİM 4
Adı
GÜN
Düşük
Orta
Soyadı
AY
YIL
CiNS. E/K
CEP TEL
DOĞUM TARİHİ
ÜNVAN
İŞ TEL
Alan Kodu
Numara
E-MAIL
KATEGOR İ NUMARANIZ
OYUN SEVİYESİ
Çok Düşük
Düşük
Orta
Adı - Soyadı ................................................................
İmza ...........................................................................
2/3
SON KATILIM
6 Mayıs 2016 Cuma
ÇEKİLME
6 Mayıs 2016’dan önce %50 geri ödeme yapılır. 6 Mayıs 2016’dan sonra geri ödeme yapılmaz.
Çekilme bildirimleri Oyunlar Ofisinin Nispetiye Mh. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrkz. No: 4/A D:1
Beşiktaş / İstanbul adresine veya [email protected] mail adresine yazılı yapılmalıdır.
Çekilen yarışmacının yerine bir başka yarışmacı, aynı kategoride olmak kaydıyla, 6 Mayıs 2016 tarihine
kadar bu değişikliği Oyunlar Ofisine yazılı olarak bildirip 50 TL+ KDV ek ücret ödeyerek oyunlara katılabilir.
6 Mayıs 2016 tarihinden sonra herhangi bir yer değişimi, organizatörlerden oluşan oyunlar komitesi inisiyatifinde
Oyunlar Katılım Ücretinin tekrar ödenmesi şartıyla kabul edilebilir.
DEĞİŞİKLİKLER
Kategori değişikliği talepleri Oyunlar Komitesi tarafından değerlendirilip en az
ödemesi şartıyla kabul edilebilir.
ONAY
Son Katılım Tarihinden önce ödemesi tamamlanmış katılımlar onaylanır.
KAYIT
Müsabakalara katılabilmeniz için her katılımcıya bir sporcu bilekliği verilecektir. Sporcu bilekliği olmayan
katılımcıların spor müsabakalarına katılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sporcu bilekliğinizi
müsabakanızın yapılacağı gün ilk karşılaşma saatinizden önce ilgili mekanda kurulu olan Spor
Koordinatörü masasından kimliğinizi göstererek şahsen almanız gerekmektedir.
YAŞ SINIRI
18 yaşından küçükler aşağıda belirtilen veli iznini sağlamakla yükümlüdürler.
Bu vesileyle...........................................................’a / e Oyunlarda yarışması için izin veriyorum.
Katılımcı İsmi
..................................................
Veli Adı - Soyadı
ÜCRETLER
..................................................
Veli İmza
Ücretler tamamıyla katılımcılar tarafından karşılanabilir veya Kurum tarafından bir parçası ya da tamamı
desteklenebilir. Son Katılım Tarihinden sonra gelen başvurular Oyunlar Komitesinin inisiyatifinde, uygunluk
ve Oyunlar Ücretine ek olarak 50 TL+ KDV.’lik meblağa bağlı olarak kabul edilebilir.
Katılım Ücreti kişi başı 200 TL+KDV'dir.
x200 TL
KATILIMCI SAYISI
= TL
+ KDV
TOPLAM
18%
ÖDEME
Havale/Virman
Tarihi
Onay Kodu
FERAGAT ve
İBRA BEYANI
Oyunlar kapsamında bedeni, cezai ve mali her türlü sorumluluğun şahsıma (şahsımıza) ait olduğunu beyanla; Oyunlara,
temsilcisine, iş birliği içinde bulunan diğer teşebbüslere ve sporlara, organizasyonun gerçekleşeceği alanlara, sahalara ve
bunların işletmecilerine, Oyunların düzenlenmesinde görev alan tüm çalışanlara, diğer katılımcı firmalara ve katılımcı bireylere
ve seyircilere karşı tazminat talepleri dahil, hukuki ve cezai hukuki ve cezai tüm dava haklarından ( haklarımızdan) gayrikabili
rücu feragat ettiğimi ( ettiğimizi) kabul, beyan ve taahhüt eder; oyunları vasilerim ( vasilerimiz ) ve adına hareket ettiğim
(ettiğimiz)gerçek ve tüzel kişiler namına ibra ederim (ederiz). İş bu feragat ve ibra beyanı ile Oyunlara şeriklerine adımı (adımızı)
ve görüntülerimi (görüntülerimizi) kullanma, katılım ve elde edilen sonuçlarla ilgili toplanan verileri değerlendirme hakkını veririm
(veririz). Oyunlar kapsamında meydana gelebilecek kaza ve hastalık hallerinde oyunların sağladığı tıbbi servisin uygun gördüğü
tedaviyi kabul ederim (ederiz).
Organizatörün gerekli görmesi halinde oyun programları ve yerler değişebilir. Bu konuda organizatör firma münhasır yetkili olup
bu konuda taraflar arasında çekişme konusu yapılamayacağı taraflarca gayrikabili rücu olarak kabul edilmiştir. Oyunlar veya
herhangi bir spor branşı veya ilgili kategori organizatör firmanın kontrolü dışında mücbir sebebler dolayısıyla gelişebilecek
olayların sonucu iptal edildiği takdirde hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır.
Oyunlar Komitesi, yanlış yönlendirmiş, kayıp ve gecikmiş posta ve yazım hatalarından sorumlu değildir.
Oyunlar, katılım şartlarında yapılacak değişiklikleri ve herhangi bir başvuruyu geri çevirmeyi kendi takdirinde tutma hakkına sahiptir.
Ben / Biz tüm Corporate Games kural ve düzenlemelerine mutabık kalacağımı / kalacağımızı beyan ederiz.
GÖNDERİN
Adı - Soyadı ............................................................
İmza ....................................Tarih ....... /....... /.......
(İmzasız
Nispetiye Mh. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrkz. No: 4/A D:1
34340 Beşiktaş - İstanbul Türkiye
T : +90 (212) 347 70 33 / T : +90 (541) 347 70 33 / 36
E : [email protected]
W : corporategames.com.tr
3/3
Form kabul edilmemektedir.

Benzer belgeler

1 - İstanbul Corporate Games

1 - İstanbul Corporate Games Oyunlar kapsamında bedeni, cezai ve mali her türlü sorumluluğun şahsıma (şahsımıza) ait olduğunu beyanla; Oyunlara, Avrasya temsilcisine, işbirliği içinde bulunulan diğer teşebbüslere ve sponsorlar...

Detaylı

Bowling - Corporate Games Online Entry

Bowling - Corporate Games Online Entry Oyunlar kapsamında bedeni, cezai ve mali her türlü sorumluluğun şahsıma (şahsımıza) ait olduğunu beyanla; Oyunlara, temsilcisine, işbirliği içinde bulunan diğer teşebbüslere ve sporlara, organizasy...

Detaylı

OYUNLAR WEB SİTESİ

OYUNLAR WEB SİTESİ ve Oyunlar Ücretine ek olarak 20 TL’lik meblağa bağlı olarak kabul edilebilir.

Detaylı

Futbol 7`li - İstanbul Corporate Games

Futbol 7`li - İstanbul Corporate Games Oyunlar kapsamında bedeni, cezai ve mali her türlü sorumluluğun şahsıma (şahsımıza) ait olduğunu beyanla; Oyunlara, Avrasya temsilcisine, işbirliği içinde bulunulan diğer teşebbüslere ve sponsorlar...

Detaylı

Dragon Boat - İstanbul Corporate Games

Dragon Boat - İstanbul Corporate Games Müsabakalara katılabilmeniz için her katılımcıya bir sporcu bilekliği verilecektir. Sporcu bilekliği olmayan katılımcıların spor müsabakalarına katılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sporcu b...

Detaylı

Bowling Başvuru Formu

Bowling Başvuru Formu namına ibra ederim(ederiz). İş bu feragat ve ibra beyanı ile oyunlara seriklerine adımı(adımızı) ve görüntülerimi (görüntülerimizi) kullanma , katılım ve elde edilen sonuçlarla ilgilitoplanan veril...

Detaylı