THERMATEX Laguna micro

Transkript

THERMATEX Laguna micro
A S M A TAVA N S I S T E M L E R I
Değişim için büyük fırsat
THERMATEX Laguna micro
AMF-THERMATEX Laguna ince iğneli delikleri bulunan hafif pürüzlü
yüzeyiyle çok iyi ses emilimi sağlar
C GÖRÜNÜR SISTEM paneller çıkarılabilir
SISTEM
Boyutlar
600 x 600 mm, 625 x 625 mm,
diğer boyutlar için sorunuz
Kalınlık / ağırlık
15 mm (yaklaşık 4,5 kg/m²)
19 mm (yaklaşık 5,7 kg/m²)
Renk
beyaz, RAL 9010 benzeri
Kenar
SK, VT 15/24
SK 15/24
VT 15/24
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yapı malzeme sınıfı A2-s1, d0 - DIN EN 13501-1 standardına göre
Yangın direnç sınıfı
F30 - F120 - DIN 4102 - 2. bölüm standardına göre
Ses soğurması
EN ISO 354
αw = 0,60 - DIN EN ISO 11654 standardına göre
NRC = 0,60 - ASTM C 423-02a standardına göre
1.0
0,75
0.8
0.6
0.4
0,60
0,35
0,70
0,45
0,35
Ses emme αp
1.2
0.2
Uzunlamasına ses yalıtımı
Dn,c,w = 34 dB - DIN EN 20140-9 standardına göre (15 mm kalınlığında)
Işık yansıması
% 88 oranına kadar
Isı iletkenliği
λ = 0,052 - 0,057 W/mK - DIN 52612 standardına göre
Nem direnci % 90 bağıl nem oranına kadar neme dayanıklı
Knauf AMF Asma Tavan Sistemleri Ltd.
Kenedy cad 126/14 G.O.P. Ankara
Türkiye
Tel: +90 312- 426 1709 - Fax: +90 312- 426 1759
[email protected] - www.amfceilings.com
0
125 250 500
Frekans F (Hz)
1000 2000 4000
Yenidenüretimişlemlerinedeniyle,bukatalogdagösterilenrenklergerçekürünrenginegörefarklılıkgösterebilir.Ürünseçimi
her zaman AMF numunelerinden yapılmalıdır. Bu broşürde belirtilen tüm detaylar ve teknik bilgiler veya AMF tavan sistemlerindenbahsedenhalkaaçıkmateryal,laboratuarkoşullarındaeldeedilentestraporlarınadayanmaktadır.Buverilerin,planlanan uygulama için uygun olmasını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır.
Temin edilen tüm bilgiler, güncel teknik verilerdir.Tüm ilgili test raporları, değerlendirmeler ve kurulum kılavuzlarının göz
önünde bulundurulması gerekir.Tüm sistem detayları güncel teknolojiye uygundur ve hem harici hem de dahili testlerde
kullanılanAMFürünleri.vesistembileşenlerininkullanımıveuyumunadayanmaktadır.Üçüncüşahısbileşenlerininkullanımı
veya test verilerinde öngörülen Herhangi koşullardaki değişiklik hususunda AMF sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir. Ürün kümelerinin işler sırasında birbirine karıştırılmaması tavsiye edilmektedir.Tüm teknik veriler önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve AMF Satış Koşul ve Şartları tarafından idare edilmektedir. Bu katalog tüm önceki basımların yerini
alır. Hatalar ve ihmaller hariçtir. Yazım hataları hariçtir.
10/2008

Benzer belgeler

THERMATEX Feinfresko - Saturn

THERMATEX Feinfresko - Saturn Dn,c,w = 34 dB - DIN EN 20140-9 standardına göre (15 mm kalınlığında)

Detaylı