Kitabın İçeriği

Transkript

Kitabın İçeriği
İçİndekİler
İçİndekİler
1. Bölüm - Elektrİk Ve Elektronİk
Elektrik ve Elektroniğin Tanımı
Elektrik ve Elektroniğin Tarihsel Gelişimi
!!!!!!"#$%&'( -­‐ M.Ö 224 -­‐ An k Çağlarda Elektrik
!!!!!)&'( -­‐ Benjamin Franklin, Pozİtİf ve Nega f Şarj
!!!!!)&*( -­‐ Luigi Galvani, Biyo -­‐ Elektrik
!!!!!)*(( -­‐ Alessandro Volta, Kimyasal Etkiler ve Pil
!!!!!)*(( -­‐ Elektroliz, Elektrik Akımı ve İyonlar
!!!!!)*%( -­‐ Hans Chris an Ørsted ve Elektro Manye zma
!!!!!)*%( -­‐ André-­‐Marie Ampère, Elektro Dinamik
!!!$$)*%+$-­‐ Georg Simon Ohm ve Temel Elektrik Yasaları
!!!!!)*,) -­‐ Michael Faraday, Elektromanye k İndüksiyon
!!!!!)*,) -­‐ Telgra n Bulunması Ve Kodlanmış Sinyaller
!!!!!)*,+ -­‐ Morse Telgra
!!!!!)*-' -­‐ Kirchoff Yasaları
!!!!!)*+' -­‐ Maxwell Denklemleri
Haberleşme Devrimi ve Yeni Bir Elektrik Çağı
!!!!!)**% -­‐ Elektrik Mühendisliği Kürsüleri Kuruluyor
!!!!!)*&+ -­‐ Alexander Graham Bell ve Telefon
!!!!!)*&& -­‐ Thomas A.Edison, Fonograf, Elektrik Işığı Ve Dağı mı
!!!!!)**) -­‐ Werner von Siemens ve Siemens AG
!!!!!)**($-­‐ Kablosuz Haberleşme ve İle m -­‐ Photophone
!!!!!)**+ -­‐ Heinrich Rudolf Hertz ve Radyo Dalgaları
!!!!!)*.' -­‐ Guglielmo Marconi ve Radyo Telgraf
!!!!!)*.& -­‐ Nikola Tesla ve Kablosuz Güç Aktarımı
Radyo Teknolojisinden Elektronik Biliminine
!!!!$)*.( -­‐ Coherer Alıcıları
!!!!!).(( -­‐ İnsan sesi, Radyo Dalgaları ile ilk kez İle liyor
!!!!$)*.* -­‐ Cat’s Whisker (!"#$%&') Alıcılar -­‐ Karl Ferdinand Braun
!!!!!)*.& -­‐ Katot Işın Tüpü
!!!!!).(- -­‐ Elektron Tüpünün bulunması
!!!!!).(+ -­‐ Triyod’un Bulunması
İlk Televizyonlar ve Televizyon Yayını
!!!!$).(& -­‐ Katot Işın Tüplü ilk Televizyon
!!!!$).%' -­‐ Elektro-­‐Mekanik Televizyonlar Gelişiyor
!!!!!).%& -­‐ Televizyon Yayınları
!!!!!).%. -­‐ İlk Modern Elektronik Televizyon
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
35
36
37
38
40
44
46
47
49
52
54
54
55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
XIII
İçİndekİler
XIV
1938 -­‐ Renklİ Televİzyon
Elektronik Bilgi, Kriptoloji ve Bilgisayarlar
1938 -­‐ İlk Bİlgİsayarlar
1. Yarı İletkenlerin Bulunması
Diyot ve Transistör
2. Tümleşik Devrelerin Ortaya Çıkması
Op k Litografi Yöntemi
Tümleşİk Devrelerİn 3 Sorunu
Moore Yasası
İşlemciler ve Mikrodenetleyiciler
Modern Mİkrodenetleyİcİler
Modern Modüler Elektronik
1. İnşa Blokları ve Bileşen Mimarisi
Mikro Bilgisayarlar
2. Modüller
Açık Kaynak Kodlu ve Açık Mimarili Sİstemler
65
66
72
75
76
77
77
79
82
82
88
90
90
90
92
92
2. Bölüm - Temel Kavramlar
Temel Kavramlar ve Yasalar
96
97
98
99
100
101
A. Durağan Elektrik Elektrik Yükü
Coulomb ve Gauss Yasaları
B. İş Yapan Elektrik
Elektrik Gerilimi Elektrik Akımı
Elektriksel Direnç
Ohm Yasası
C. Elektrik Sinyalleri
Elektrik Sinyali ve Yapısı
Analog Sinyaller
Sayısal Sinyaller
101
102
102
103
103
104
109
110
113
114
114
116
Elektrik Doğanın Bir Parçası
A. Madde
Çekim Kuvvetleri ve Madde
Elektro Manye zma ve Elektrik Alan
B. Elektrik İletkenlik
İçİndekİler
Elektrik Devreleri
A. Eşdeğer Direnç
B. Devre Simgeleri
1. Seri Devre
Öndirenç
İletkenlerde Gerilim Düşmesi
2. Paralel Devre
3. Bileşik Devreler
4. Gerilim Bölücü Devre
Deney Tahtası Kullanımı
1. Breadboard’un Yapısı
2. Devre Kurma
Led -­‐ Buton Devresi Kuralım (U-­‐1)
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
136
137
138
Ölçme ve Ölçüm Aletleri
A. Mul metre
Direnç Ölçümü
Gerilim Ölçümü
Akım Ölçümü
B. Osiloskop
Osiloskop Yazılımı
Osiloskop Kullanımı
139
140
141
142
143
146
147
3. Bölüm - Devre Elemanları
Devre Elemanı Nedir?
Dirençler
Kendi Ayarlı Direncimizi Yapalım (U-­‐2)
Ayarlı Dirençler (Potansiyometre)
Işığı Ayarlanabilir Led Aydınlatma (U-­‐3)
Wheatstone Köprü Devresi Kuralım (U-­‐4)
Transistörler
Basit Bir Transistör Devresi Kuralım (U-­‐5)
İki Adet Transistör ile Yalan Makinesi (U-­‐6)
Anahtarlama Devreleri
LDR ile Işığı Otoma k Ayarlanan Lamba (U-­‐7)
Transistör Man k Devreleri
İki Transistör ile Güçlü Led Flaşör (U-­‐8)
İki Transistör ile DC Motor Hız Kontrolu (U-­‐9)
Flip-­‐Flop Mul vibratör Yapalım (U-­‐10)
Flip-­‐Flop Elektronik Gayda Yapalım (U-­‐11)
157
158
160
162
164
166
168
172
173
174
176
178
184
185
186
188
XV
İçİndekİler
XVI
Yüksel ci Devreler
Kararlı Yükselteç Devreleri
3 Transistörlü Süper Kulak Yapalım (U-­‐12)
Gerilim Bölücü Polarmalı Yükselteç (U-­‐13)
Ortak Beyzli Transistör Devresi
Çok Hassas Dinamik Mikrofon (U-­‐14)
Darlington Bağlan
Darlington Bağlan ile Kablo Bulucu (U-­‐15)
Darlington-­‐12V DC Motor Hız Kontrolu (U-­‐16)
Darlington Bağlan ile Yalan Makinesi (U-­‐17) Analog-­‐Dijital Dönüştürücü Transistör Devreleri
Diyotlar
Doğrultucu Devreler
5V Regülasyonlu DC Güç Kaynağı (U-­‐18)
1.2 -­‐ 25V Ayarlı DC Güç Kaynağı (U-­‐19)
Gerilim Katlayıcı Devre
Kenetleyici Devreler
Zener Diyot
9V Regülatörsüz DC Güç Kaynağı (U-­‐20)
Led (Işık Yayan Diyot)
Led Diyotlar için Öndirenç Hesaplaması
9 Led ile Rengi Değişen Gece Lambası (U-­‐21)
7 Bölümlü Led Göstergeler
7 Segment Gösterge Test Devresi (U-­‐22)
4 Bit-­‐7 Segment Led Gösterge (U-­‐23)
Kondansatörler
RC Devreler
RC Pals (Sinyal) Devreleri
Kendi Fonksiyon Jeneratörümüzü Yapalım (U-­‐24)
RC Filtre Devreleri
Röleler
2 Adet Röle ile DC Motor Yön Kontrolu (U-­‐25)
Işık Miktarı ile Te klenen Lamba (U-­‐26)
Röle ve Dip Switch ile Şifreli Kilit (U-­‐27)
Butonlar
Buton Arkı Söndürme
Hoparlör
Op-­‐Amp
Op-­‐Amp Yükselteç
Basit Bir Intercom-­‐Konuşma Cihazı (U-­‐28)
741 Op-­‐Amp ile Zamanlayıcı Yapalım (U-­‐29)
190
192
195
197
198
199
200
201
202
203
204
207
210
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
228
229
230
231
236
237
238
239
240
241
242
243
244
246
248
İçİndekİler
555 Tümleşik Zaman Makinesi
Mono Stable Modu
Astable Modu
Bistable Modu
555 ile Hobi Servo Denetleyici (U-­‐30)
100 Db Gücünde Canavar Siren Yapalım (U-­‐31)
5A 12-­‐220V Invertör-­‐Çevirici Yapalım (U-­‐32)
Yüksek Frekanslı Kare Dalga Jeneratörü (U-­‐33)
Optokuplör
249
249
250
251
252
253
254
255
256
4. Bölüm - Gelİşmİş Uygulamalar
Gelişmiş Uygulamalara Giriş
4. Bölüm Önsözü
Modüler Elektronik
A -­‐ Robo k
RC Servo Nedir?
RC Servo tabanlı Robot Denetleyiciler
ROBOT MASTER Pla ormu
PC ile Dene m
Android ile Dene m
Hareket Yakalama
Sensör Güdümlü Dene m
Sensör Destekli Otonomi
Atale n Kontrol Al na Alınması
. Damp Ve Ramp Algoritmaları
UART Ve Ethernet İle şim
BASIC Stamp, Arduino ve PIC
İle şim Modülleri: USB, RS485, Wifi
Gelişmiş Uygulamalar
Bir Robot Kolun Dene mi (U-­‐34)
Analog Sensörler
Analog Sensörler ile Veri Toplama (U-­‐35)
. 1. Isı Sensörü -­‐ LM35
. 2. Nem Sensörü -­‐ RHK1AN . 3. Işık Sensörü -­‐ LDR
. 4. Gerilim Sensörü -­‐ Devre Tasarımı
. 5. Akım Sensörü -­‐ ACS714
Sensör Verileri ile Servo Kontrolu (U-­‐36)
Animatronik Komik Yüz Yapalım (U-­‐37)
Veri Eldiveni (Data Glove) Yapalım (U-­‐38)
Antropomorfik Robot El Yapalım (U-­‐39)
260
261
263
266
270
272
281
282
287
288
292
300
301
307
308
310
317
329
330
332
334
336
338
340
345
349
357
363
XVII
Antropomorfik Robot El Yapalım (U-­‐39)
Quadrupedal (4 Bacaklı) Robot (U-­‐40)
IR (kızılötesi) Alıcı Modülü ile DC Motor (U-­‐41)
IR Alıcı Modülü ile Uzaktan Dene m (U-­‐42)
B -­‐ Arduino ve BASIC Stamp
Gelişmiş Sayısal Sensör Uygulamaları
Arduino Nedir? (processing C)
PlusOne Shield ile Servo dene mi (U-­‐43)
Arduino + Manye k Pusula Sensörü (U-­‐44)
Arduino + IR Alıcı Modülü+LCD (U-­‐45)
BASIC Stamp Nedir? (PBasic)
BASIC Stamp + Ultrasonik Sensör (U-­‐46)
BASIC Stamp + 2 Eksen Akselometre (U-­‐47)
C -­‐ PC Yazılım Uygulamaları
ROBOT MASTER UART Dene m Protokolleri
Visual Basic ile Seri İle şim (U-­‐48, U-­‐49)
Visual Basic ile Ethernet İle şim (U-­‐50)
ROBOT MASTER SDK (Yazılım Geliş rme Ki )
Visual Basic PlusOne_USB SDK (U-­‐51)
Visual C#.NET ExPlus_ETH SDK (U-­‐52)
363
371
385
389
393
394
396
400
407
409
412
416
431
432
438
455
460
467
470
5. Bölüm - Devre Yapımı
Devre Yapımı
Proto p Kar ile Devre Yapımı
Delikli Per naks Nedir?
476
477
Baskılı Devre Yapım Tekniği
Devrenin Çizimi
Baskı Transferi Plake n Eri lmesi
Proteus Programı
Devre Simülasyonu
Devre Çizimi
479
481
482
483
485

Benzer belgeler