Bağlantıların Yapılması

Yorumlar

Transkript

Bağlantıların Yapılması
UYARI
ÖNEMLİ
Bu donatım, su sızdırmaz değildir. Yangın ve elektrik
çarpması tehlikesini önlemek için, bu cihazın yakınına
(vazo ya da saksı gibi) sıvı dolu nesneleri yerleştirmeyiniz
ya da bu cihazı su damlamasına, sıçramasına, yağmura
D3-4-2-1-3_A1_Tr
veya neme maruz bırakmayınız.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Bir eşkenar üçgen içinde yer alan ok uçlu
şimşek aydınlatması sembolü; kullanıcıyı,
ürünün muhafazası dahilinde, insanlar için bir
elektrik çarpması tehlikesi oluşturacak kadar
büyük yalıtılmamış “tehlikeli voltaj”ın varlığı
hakkında uyarma amaçlıdır.
DİKKAT:
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ ÖNLEMEK
İÇİN, KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYINIZ. İÇİNDE KULLANICI
TARAFINDAN ONARILABİLECEK PARÇA
YOKTUR. ONARIMI İÇİN KALİFİYE BİR
SERVİS ELEMANI ÇAĞIRINIZ.
Bir eşkenar üçgen içinde yer alan ünlem işareti;
kullanıcıyı, cihazla birlikte gelen broşür
içindeki önemli işletim ve bakım (servis)
talimatlarının varlığı hakkında uyarma
amaçlıdır.
D3-4-2-1-1_A1_Tr
Eski donatım ve kullanılmış pillerin toplanma ve atım işlemleri konusunda kullanıcılar
için bilgi
Donatım
için sembol
Ürünler, ambalajlama ve/veya eşlik eden belgeler hakkındaki bu semboller;
kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin, genel evsel atıklarla
karıştırılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin işleme tabi tutulması, geri kazanımı ve yeniden
çevrime sokulması için, lütfen onları ulusal mevzuatınıza uygunluk içinde geçerli
toplama noktalarına götürünüz.
Piller için sembol
örnekleri
Cihazın fişini ilk kez prize takmadan önce, aşağıdaki
bölümü dikkatlice okuyunuz.
Kullanılabilir güç kaynağı voltajı; ülkenize ya da
bölgenize göre farklılık gösterir. Bu cihazın
kullanılacağı yerdeki güç kaynağı voltajının, arka
panelde yazılı (örn. 230 V ya da 120 V) gerekli
voltaj ile uyumlu olduğundan emin olunuz.
D3-4-2-1-4*_A1_Tr
UYARI
Bir yangın tehlikesini önlemek için, herhangi bir
korunmasız alev kaynağını (yanar halde mum gibi) cihazın
üzerine koymayınız.
D3-4-2-1-7a_A1_Tr
HAVALANDIRMA UYARISI
Bu ürün ve pillerin atım işlemlerini doğru şekilde yaparak, değerli kaynakların tasarruf
edilmesine ve aksi durumunda uygunsuz atık muamelesinden kaynaklanan herhangi
olası insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlenmesine yardımcı
olacaksınız.
Bu birimin kurulumu yaparken, ısı yayılımını artırmak için
havalandırma amacıyla birimin etrafında boşluk
bıraktığınızdan emin olunuz (en azından, üst kısımda 30
cm, alt kısımda 10 cm ve her iki yanda 10 cm).
Eski ürün ve pillerin toplanması ve yeniden çevrime sokulması hakkında daha fazla
bilgi için, lütfen en yakın belediye biriminizle, atık işlemi servisinizle ya da ürünleri
satınaldığınız satış noktası ile temasa geçiniz.
UYARI
Bu semboller sadece Avrupa Birliği içinde geçerlidir.
Pb
UYARI
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için:
Eğer bu ürünleri atmak isterseniz, lütfen yerel yetkili birimlerinizle ya da satıcınızla
temasa geçip doğru atım şeklini öğreniniz.
K058a_A1_Tr
Kabindeki yuvalar ve açıklıklar; havalandırma ve ürünün
güvenilir çalışmasını temin etmek ve de onu aşırı
ısınmadan korumak için sağlanmıştır. Yangın tehlikesini
önlemek için, açıklıklar; asla bloke edilmemeli ya da
(gazete, masa örtüsü, perde vb. gibi) maddelerle
örtülmemelidir ya da cihazı kalın bir kilim ya da bir yatak
üzerinde çalıştırmamalıdır.
D3-4-2-1-7b*_A1_Tr
Çalıştırma Ortamı
Çalıştırma ortamı/çevre sıcaklığı ve nem oranı:
+5 ºC ila +35 ºC; % 85 RH’den az (soğutma delikleri bloke
edilmemiş halde)
Birimin kurulumunu, havalandırması yetersiz bir yerde ya
da yüksek nem ya da doğrudan güneş ışığına (ya da güçlü
yapay ışığa) maruz kalan yerlerde yapmayınız.
Bu cihaz, genel ev içi kullanımı içindir. Ev içi amaçlar
dışında kullanım nedeniyle meydana gelebilecek
herhangi bir arıza (bir restoranda iş amaçları için uzun
süreli kullanım ya da bir araba veya gemide kullanım
gibi) ve gerekli onarım; garanti süresi içinde olsa bile
fatura edilecektir.
K041_A1_Tr
D3-4-2-1-7c*_A1_Tr
GÜÇ KABLOSU UYARISI
Eğer bu birimin AC fişi, kullanmak istediğiniz duvar
prizine uymazsa, fiş çıkartılıp uygun bir tanesi
takılmalıdır. Bu birimin üzerinde güç kaynağı kablosu
üzerindeki bir AC fişinin değiştirilmesi ve montesi;
sadece kalifiye bir servis elemanı tarafından yerine
getirilmelidir. Eğer bir AC prizi takılırsa, kapama fişi;
ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir. Çıkarttıktan
sonra uygun şekilde atıldığından emin olunuz.
Uzun süre kullanılmadan bırakılacaksa, şebeke fişi duvar
prizinden çekilerek cihazın bağlantısı kesilmelidir
(örneğin, tatildeyken).
D3-4-2-2-1a_A1_En
Güç kablosunu fiş kısmından tutunuz. Kabloyu kuvvetlice
çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız ve asla elleriniz
ıslak iken güç kablosuna dokunmayınız, bu bir kısa devre
oluşmasına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı
ya da bir mobilyayı ya da benzerini güç kablosu üzerine
koymayınız ya da kabloyu sıkıştırmayınız. Kabloya düğüm
atmayınız ya da diğer kablolarla bağlamayınız. Kablolar,
üzerine kimsenin basma olasılığı olmayacak şekilde
yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu, bir yangına
ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu
arada sırada gözden geçiriniz. Eğer hasarlı olduğunu
görürseniz, en yakın PIONEER yetkili servis merkezinden
ya da satıcınızdan değiştirilmesini talep ediniz.
S002*_A1_Tr
DİKKAT
Bu cihaz üzerindeki, /I STANDBY/ON (BEKLEME
(UYKU) MODU/AÇIK) anahtarı (şalteri); AC prizinden
gelen tüm gücü tamamen kapatmaz. Güç kablosu, birim
için ana bağlantı kesici araç işlevi gördüğünden, tüm gücü
kapatmak için onu AC prizinden çekmeniz gerekli
olacaktır. Bu nedenle, birimin; güç kablosu bir kaza
halinde AC prizinden kolaylıkla çekilebilecek şekilde
kurulduğundan emin olunuz. Yangın tehlikesini önlemek
için, güç kablosu da uzun süre kullanılmadan
bırakıldığında AC prizinden çekilmelidir (örneğin tatilde
iken).
D3-4-2-2-2a*_A1_Tr
(Sadece A-30)
DİKKAT:
SICAK YÜZEY. DOKUNMAYINIZ.
Bu ürünü sürekli olarak çalıştırıyorken
dahili soğutucu üzerindeki üst yüzey sıcak
hale gelebilir.
Bu Pioneer ürününü aldığınız için
teşekkür ederiz.
Lütfen, bu model cihazınızı nasıl çalıştıracağınızı
öğrenebilmek için bu çalıştırma talimatlarını tamamen
okuyunuz. Talimatları okuduktan sonra, onu ileride
gerektiğinde kullanmak üzere güvenli bir yere kaldırınız.
İçindekiler
01 Başlamadan önce
Kutunun içindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pillerin uzaktan kumanda aletine yüklenmesi
(A-10 dışında) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uzaktan kumanda aletinin kullanımı . . . . . . . . . . . . . .4
Yükselticinin kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
02 Bağlantıların Yapılması
Kablo bağlantılarının yapılması. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
“Bi-wiring” Hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hoparlör kablolarının takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ses kablolarının takılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diğer Pioneer bileşenleri ile merkezi kumandanın
kullanılması (A-10 dışında) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prize takma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
03 Kumandalar ve ekranlar
Ön panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Arka panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uzaktan kumanda aleti (A-10 dışında) . . . . . . . . . . . . 9
04 İşlem/Çalıştırma
Yeniden çalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Güç kaynağını Bekleme Moduna ayarlayınız . . . . . . .10
Birimi bir güç yükselticisi olarak kullanıyorken
(sadece A-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bir ses kaydının yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Otomatik bekleme durumuna
(Otomatik Güç Kapatma) ayarlamak için . . . . . . . . . 11
Tüm ayarların fabrika varsayılan ayarlarına geri
döndürülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
05 Ek bilgi
Hata Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Birimin temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
01
Başlamadan önce
1. Bölüm:
Dikkat
Başlamadan önce
2 Muhafazanın içinde belirtildiği gibi
kutuplarla eşleşen, yeni pilleri takınız.
Kutunun içindekiler
Lütfen, kutuyu açtığınızda, aşağıdaki ek birimlerin içinde
olup olmadığını kontrol ediniz.
• Uzaktan kumanda aleti (A-10 dışında)
• AAA/IEC R03 kuru piller, 2 adet (A-10 dışında)
• Güç kablosu/kordonu
• Garanti belgesi
• Çalıştırma Talimatları (bu belge)
A-30
A-20
Uyarı
• Çalıştırma Talimatları içinde bulunan Resimler/
Çizimler açıklama kolaylığı için değiştirilmiş veya
basitleştirilmiş ve bu nedenle gerçek ürünün
görünümden farklı olabilir.
• Burada kullanılan resimler (gösterimler) temel olarak
A-30 içindir.
3
Arka kapağı kapatınız.
A-30
A-20
Uzaktan kumanda aletinin kullanımı
Uzaktan kumanda aleti; uzaktan sensörden yaklaşık
30 derecelik bir açıyla yaklaşık 7 metrelik bir menzile
sahiptir.
Pillerin uzaktan kumanda aletine
yüklenmesi (A-10 dışında)
1
Pillerin hatalı kullanımı, sızıntı ve patlama gibi tehlikeli
durumlara yol açabilir. Aşağıdaki önlemlere uyunuz:
• Pilleri takarken, bataryanın () terminalleri (uçları)
üzerindeki yaylara zarar vermemeye dikkat edin.
• Belirtilenlerin dışındaki herhangi bir pil kullanmayınız.
Ayrıca, yeni bir pili eskisi ile birlikte kullanmayınız.
• Pilleri uzaktan kumanda aleti içine yüklüyorken, onları
kutup işaretlerinin ( ve ) gösterdiği doğru yönde
yerleştiriniz.
• Pilleri ısıtmayınız, demonte etmeyiniz ya da onları alev
veya suya atmayınız.
• Piller aynı boy ve şekilde olsa bile farklı voltajlara sahip
olabilir. Farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayınız.
• Pil sıvısının sızıntısını önlemek için, eğer uzaktan
kumanda aletini uzun süre (1 ay ya da daha fazla)
kullanmamayı düşünüyorsanız, pilleri çıkarınız. Eğer
pil sızıntısı olursa, mahfazanın iç kısmını dikkatlice
iyice temizleyip daha sonra yeni pilleri yerleştiriniz.
Eğer bir sızıntı yapacak olursa ve sıvı derinize
bulaşırsa, bolca suyla onu tamamen yıkayınız.
• Kullanılmış pillerin atımını yaparken, ülkenizde/
bölgenizde geçerli olan hükümet mevzuatına ya da
çevreyle ilgili kamu kurumunun kurallarına uyunuz.
Arka kapağı açınız.
A-30
A-20
Birim ile birlikte piller, ürün çalışmasını kontrol etmenize
olanak vermek üzere sağlanmış olup uzun ömürlü
olmayabilir. Biz daha uzun servis ömürlü olan alkalin piller
kullanmanızı önermekteyiz.
30 °
30 °
UYARI
• Pilleri; doğrudan güneş ışığı altında ya da bir arabanın
içi, bir ısıtıcının yanı gibi diğer oldukça sıcak yerlerde
kullanmayınız ya da saklamayınız. Bu gibi durumlara
maruz kalması durumunda; piller, akıntı yapabilir, aşırı
ısınabilir yada ateş alabilir. Bu aynı zamanda pillerin
ömrünün ya da çalışma performansının da azalmasına
neden olur.
4
Tr
7m
Uzaktan kumanda aletini kullanırken aşağıdakileri aklınızda
bulundurunuz:
• Uzaktan kumanda aleti ile cihaz üzerindeki uzaktan
algılayıcı arasında herhangi bir engel bulunmadığından
emin olunuz.
• Güçlü güneş ışığı ya da flüoresan ışığının cihazın
uzaktan algılayıcısı üzerine geldiği durumlarda,
uzaktan kumandanın çalışması güvenilir olmayabilir.
• Farklı cihazların uzaktan kumanda aletleri, birbirleri ile
karışma yapabilir. Diğer cihazların uzaktan kumanda
aletlerini bu cihazın yakınında kullanmaktan kaçınınız.
• Uzaktan kumanda aletinin etkinlik mesafesinde bir
düşüş olduğunu gördüğünüzde, pilleri değiştiriniz.
Yükselticinin kurulması
Bu birimin kurulumunu yaparken, onu düz ve sabit bir yüzey
üzerine koyduğunuzdan emin olunuz.
• Aşağıdaki yerlerde onu kurmayınız:
– bir renkli TV üzerine (ekran bozulabilir)
– bir kaset gözü yakınına (ya da bir manyetik alan yayan
bir cihaza yakın olarak). Ses ile karışma oluşturabilir.
– doğrudan güneş altında
– nemli ya da ıslak yerlerde
– oldukça sıcak ya da soğuk yerlerde
– titreºim ya da diğer hareketin olduğu yerlerde
– oldukça tozlu yerlerde
– sıcak buhar ya da yağların olduğu yerlerde (mutfak
gibi)
• Ses kalitesi olumsuz yönde etkilenebileceğinden emici
nitelikleri olan bir kanepe veya başka bir nesne veya
malzeme üzerine birimi monte etmeyiniz.
02
Bağlantıların Yapılması
2. Bölüm:
Dikkat
Bağlantıların Yapılması
Kablo bağlantılarının yapılması
Dikkat
• Bağlantıları yapmadan ya da herhangi bir bağlantıyı değiştirmeden önce, güç düğmesini kapatıp ve güç kablosunu AC
duvar prizinden çekiniz.
• Güç kablosunu, aygıtlar arasındaki tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra takınız.
Ön yükseltici ya da AV
yükseltici üzerindeki PRE
OUT (ÖN ÇIKIŞ) jakları
SACD/CD çalar
Hoparlör sistemi B
Sol
Sağ
Ağ ses çalar
• SIGNAL GND terminali, bir analog döner platform
gibi bileşenlere birimi takıyorken gürültüyü/paraziti
azaltmak için sağlanır.
• PHONO (MM) terminallerini bir döner platform
dışında herhangi bir bileşene takmayınız; ayrıca dahili
ekolayzır ile donatılmış bir döner platforma da
takmayınız. Aşırı yüksek ses çıkışı, hoparlörlerinize
veya diğer aygıtlarınıza zarar ile sonuçlanan,
üretilebilir.
• Birimin PHONO (MM) terminalleri, MM (hareketli
mıknatıs) tipi kartuşlar ile donatılmış döner platform ile
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. MC (hareketli bobin)
kartuşları ile donatılmış döner platformlar
kullanılamaz.
• Kabloların bu birimin üst kısmı üzerinde
bükmediğinizden emin olunuz (resimde gösterildiği
gibi). Eğer böyle bir durum meydana gelirse, bu birim
içindeki transformatörler tarafından yaratılan manyetik
alan, hoparlörlerden uğultulu bir gürültü gelmesine
neden olabilir.
“Bi-wiring” Hakkında
Bu birim, biwiring işlemini destekleyen hoparlörler ile
birlikte kullanılabilir. Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı
bağlantıları doğru şekilde bağladığınızdan emin olunuz.
• Yeniden çalma esnasında, hem SPEAKERS A
(HOPARLÖRLER A) düğmesinin hem de
SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B) düğmesinin ON
(AÇIK) konumuna ayarlı olduğundan emin olunuz
(sayfa 7).
Hoparlör Sistemi
Hoparlör Sistemi
Sol
Sağ
+ ve – terminalleri/
uçları arasındaki kısa
devre
çubuğunu
HIGH
HIGH
çıkartınız.
LOW
LOW
PRE OUT
L
L
R
R
Sadece A-30
R
R
L
A-30’un
arka paneli
L
A-30’un arka paneli
L
R
L
R
L
R
R
L
L
L
R
R
L
• Birimin POWER AMP DIRECT (GÜÇ
YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) terminalleri, PRE-AMP
OUT (ÖN YÜKSELTİCİ ÇIKIŞ) dışında herhangi
başka bir bileşenin konektörlerine asla takılmamalıdır.
• Eğer döner platformunuzun bir topraklama kablosu
varsa, onu bu yükseltici üzerindeki toprak terminaline
sabitleyiniz.
R
Güç kablosu
(dahil)
L
R
L
R
AUDIO
OUTPUT
R
L
OUTPUT
L
L
R
R
iPod
Music>
Extras>
Settings>
Shuffle Songs
Backlight
PLAY REC
L
L
L
R
R
R
MENU



Döner platform
Alıcı
iPod yuvası, vb.
CD kaydedici ya
da kaset gözü
Uyarı
• Bir teyp kaset çaları bağlıyorken, yeniden çalma sesi
kurulum yerine bağlı olarak duyulabilir. Bu gürültü,
yükselticinin transformatöründen gelen kaçak akıdan
kaynaklanır. Bu durumda, kurulum konumunu
değiştiriniz ya da gözü/çaları yükselticiden uzağa
taşıyınız.
• iPod; Apple Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri ve
diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.
Sol
Sağ
Hoparlör sistemi A
Dikkat
• Hoparlörleri bağlamak/takmak için bi-wiring
kullanıyorken, hoparlörler ile sağlanan HIGH
(YÜKSEK) ve LOW (ALÇAK) kısa çubukları
çıkardığınızdan emin olmak suretiyle yükseltici
üzerindeki olumsuz etkilerden kaçınınız. Ayrıntılı bilgi
için, hoparlörler birlikte sağlanan talimatlara
başvurunuz.
5
Tr
02
Bağlantıların Yapılması
• Çıkarılabilir ağ devreleri ile hoparlörleri kullanıyorken,
eğer ağ kaldırıldıysa, hiçbir efektin üretilmeyeceğini ve
hoparlöre hasara neden olunabileceğini aklınızda
bulundurunuz.
• Bir başka bağlama/takma yöntemi, SPEAKERS A
(HOPARLÖRLER A) terminallerini HIGH
(YÜKSEK)’e ve SPEAKERS B (HOPARLÖRLER
B) terminallerini LOW (ALÇAK)’a takmaktır (şekilde
gösterilenin tersi).
• Bu hoparlör bağlantı uçları, HAZARDOUS live
voltage (TEHLİKELİ aktif voltaj) taşırlar. Hoparlör
kablolarını takarken ya da bağlantılarını keserken,
elektrik çarpması riskini önlemek için, herhangi bir
yalıtılmamış parçaya dokunmadan önce güç kablosunu
prizden çekiniz.
• Tüm sıyrılmış/açıktaki hoparlör telinin birbiri etrafında
dolanmış ve tam olarak hoparlör ucuna yerleştirilmiş
olduğundan emin olunuz. Açıktaki hoparlör tellerin
herhangi biri, arka panelle temas ediyorsa, bir güvenlik
önlemi olarak gücün kesilmesine yol açabilir.
Hoparlör kablolarının takılması
Ses kablolarının takılması
1
Beyaz fişi sol (L) jaka ve kırmızı fişi sağ (R) jaka takınız.
Fişleri jakların içine tam olarak yerleştirdiğinizden emin
olunuz.
Kablo çekirdeklerini bükünüz.
2 SPEAKERS (HOPARLÖRLER) terminali
üzerindeki somunu gevşetiniz ve hoparlör
kablosunu terminal mili içindeki açık deliğe
sokunuz.
3
Terminal somununu yeniden sıkınız.
1
2
Diğer Pioneer bileşenleri ile merkezi
kumandanın kullanılması (A-10 dışında)
Prize takma
Önemli
CONTROL IN/OUT (KUMANDA GİRİŞİ/ÇIKIŞI) jakları
ile donatılmış çoklu Pioneer bileşenleri A-30/A-20
üzerindeki uzaktan sensör aracılığıyla bileşenlerin merkezi
kumandasına olanak veren A-30/A-20 birimine takılabilir.
Bu aynı zamanda uzaktan kumanda sensörü ile donatılmamış
veya bileşenin uzaktan sensörünün erişilemez olduğu
yerlerde kurulu aygıtların uzaktan kumandasına da olanak
verir.
• Bir geziye gidiyorken veya başka bir nedenle uzunca bir
süre için birimi kullanmıyorken, her zaman güç
kablosunu prizinden çıkarınız. Eğer güç kablosunun
bağlantısı uzun bir süre için prizden kesilse bile, çeşitli
dahili ayarları kaybolmayacağını aklınızda
bulundurunuz.
• Eğer bu güç kablosunu çıkarmak gerekirse, önce
birimin ön paneli üzerindeki /I STANDBY/ON
(BEKLEME MODU/AÇIK) düğmesine bastığınızdan
emin olunuz, böylece kabloyu çıkarmadan önce A-30/
A-20 OFF (KAPALI) konumunda ya da A-10 bekleme
modunda olacaktır.
IN
OUT
CONTROL
Sol (beyaz)
CONTROL IN
(KUMANDA
GİRİŞİ) jakı ile
donatılmış diğer
Pioneer bileşenine
CONTROL IN/OUT
(KUMANDA GİRİŞİ/
ÇIKIŞI) jakları ile
donatılmış diğer Pioneer
bileşeni
Sağ (kırmızı)
3
10 mm
A-30/A-20
Dikkat
• Sağlananın dışında bir güç kablosunun kullanılması,
Pioneer oluşacak hiçbir hasardan dolayı sorumlu
olmayacağından, garantiyi geçersiz kılacaktır. (A-20/
A-10 birlikte verilen kablo 2,5 A’lik bir anma akımı
kapasitesine sahipken, A-30 modeli ile sağlanan güç
kablosunun 10 A’lık bir anma akım kapasitesi vardır)
• Bu birimle sağlanan dışında herhangi güç kablosunu
kullanmayınız.
• Aşağıda belirtilenlerin dışındaki herhangi bir amaçla
sağlanan güç kablosunu kullanmayınız.
Tüm bağlantıları yapmayı bitirdikten sonra, birimi bir AC
prize takınız.
Dikkat
• Sadece bir hoparlör terminalleri takımı
(SPEAKERS A (HOPARLÖRLER A) veya
SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B))
kullanıyorken ya da bi-wiring bağlantıları
kullanıyorken, kullanılan hoparlör 4  ila 16 
arasında bir nominal empedansa sahip
olmalıdır. Terminallerinin her iki takımını
kullanıyorken, bağlı/takılı hoparlörler; 8  ila
32  arasında nominal empedansa sahip
olmalıdır. Empedans değeri ile ilgili ayrıntılar
için hoparlörlerinize eşlik eden talimatlarına
başvurunuz.
• Yükseltici üzerindeki artı ve eksi (+/–) uçların,
hoparlörler üzerindeki uçlarla eşleştiğinden emin
olunuz.
6
Tr
A-30/A-20
uzaktan
kumanda aleti
A-30’un arka paneli
A-30/A-20 üzerindeki
sensördeki uzaktan
kumandaya yöneltiniz.
Uyarı
• Bağlantılar için, piyasada bulunan monaural mini fiş
kablosu (rezistanssız) kullanınız.
• CONTROL IN/OUT (KUMANDA GİRİŞİ/ÇIKIŞI)
jaklarını takıyorken, piyasada bulunan ses kabloları da
analog bağlantıları yapmak için kullanılmalıdır. Sadece
CONTROL IN/OUT (KUMANDA GİRİŞİ/ÇIKIŞI)
jaklarının takılması, doğru sistem kumandasına izin
vermeyecektir.
• Bir kumanda kablosu, CONTROL IN (KUMANDA
GİRİŞİ) jakına takıldığında, birime; A-30/A-20’deki
uzaktan kumandaya (uzaktan sensör otomatik olarak
devre dışı bırakılır) yönlendirerek kumanda edilemez.
AC prizine
Güç kablosu/kordonu
1 Sağlanan güç kablosunu birimin arka
paneli üzerindeki AC IN (AC GİRİŞİ)’ne
takınız.
2
Diğer ucunu, bir AC prizine takınız.
03
Kumandalar ve ekranlar
3. Bölüm:
6
Kumandalar ve ekranlar
7
8
6
1
2
4
3
7
8
9
5
10
/I STANDBY/ON
Yükselticiyi açık ve kapalı konumları arasında değiştirir.
Güç açıldığında, düğmenin merkezindeki güç göstergesi
yanacaktır.
• A-10 modelinde, bu; yükselticiyi bekleme modu ile
açık konumları arasında değiştirir.
2
STANDBY/APD göstergesi
Güç bekleme moduna ayarlandığında, gösterge kırmızı
renkte yanar. Auto Power Down (AKB) (Otomatik Güç
Kapatma) işlevi açık olduğunda, gösterge yeşil yanar
(sayfa 11).
3
SPEAKERS A düğmesi/göstergesi
SPEAKERS A (HOPARLÖRLER A) terminallerine takılı
hoparlör sistemini dinlemek için bu düğmeyi kullanınız.
On : Gösterge yanar. Ses, hoparlör sisteminden duyulur.
(Ses, aynı zamanda PHONES (FONOLAR) jakından da
üretilecektir.)
Off : Gösterge söner. Hoparlör sisteminden ses duyulmuyor.
Kulaklıklardan dinliyorken bu konuma ayarlayınız.
A-30
11
PHONES (FONO) jakı
Kulaklıkları takmak için kullanınız. POWER AMP
DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesi ON (AÇIK) iken ses
üretilmez.
Ön panel
1
Uzaktan algılayıcı/sensör (A-10 dışında)
Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alır (sayfa 4).
12
13
14
4 SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B)
düğmesi/göstergesi
SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B) terminallerine takılı
hoparlör sistemini dinlemek için bu düğmeyi kullanınız.
On : Gösterge yanar. Ses, hoparlör sisteminden duyulur.
(Ses, aynı zamanda PHONES (FONOLAR) jakından da
üretilecektir.)
Off : Gösterge söner. Hoparlör sisteminden ses duyulmuyor.
Kulaklıklardan dinliyorken bu konuma ayarlayınız.
5 LOUDNESS (GÜRLÜK) düğmesi/
göstergesi
Düşük ses düzeylerinde dinliyorken kullanınız.
On : Gösterge yanar: Düşük bir ses düzeyinde bile yeniden
çalmaya ek güç vermek üzere düşük ve yüksek frekansları
artırır.
Off : Gösterge söner: Normal koşullarda bu konumda
bırakılmalıdır.
• DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesi açık konumda
olduğunda bu düğme çalışmaz.
• Ses düzeyi yükseltildiğinde, LOUDNESS (GÜRLÜK)
devresi tarafından üretilen değişim miktarı düşürülür.
DIRECT düğmesi/göstergesi
On : Gösterge yanar: Bu düğmeyi ON (AÇIK) konumuna
ayarlandığında, ses sinyalleri; çeşitli ayarlama devrelerinden
geçirilmenden doğrudan çıkış olur (BASS, TREBLE,
BALANCE, LOUDNESS (BAS, TİZ, BALANS,
GÜRLÜK)). Bu daha yüksek sadakat/aslına uygunluk ile
sinyallerin çoğaltılması sağlar, ancak BASS, TREBLE,
BALANCE ya da LOUDNESS (BAS, TİZ, BALANS,
GÜRLÜK) kumandaları ile yapılmış tüm ayarları devre dışı
bırakır.
Off : Gösterge söner: Sinyal, çeşitli frekans ayarlama
devreleri yoluyla geçer. Gösterge, OFF (KAPALI)
olduğunda, ayarlamalar; BASS, TREBLE, BALANCE ve
LOUDNESS (BAS, TİZ, BALANS, GÜRLÜK)
kumandaları ile yapılabilir.
9
13 INPUT SELECTOR (GİRİŞ SEÇİCİ)
düğmesi/göstergeleri
Düğmeyi saat dönüş yönünde veya tersine döndürünüz,
böylece gösterge, istediğiniz giriş kaynağı için yanar.
Düğmeyi saat dönüş yönünde döndürülmesi, göstergenin
sağa doğru yanmasına neden olur. Saat dönüş yönünün
tersine döndürmek sola doğru yanmasına neden olur. Sesi
kısmak için uzaktan kumandanın MUTE (SES KISMA)
düğmesine basıldığında, INPUT SELECTOR (GİRİŞ
SEÇİCİ) düğmesi ile seçilen giriş kaynağı için gösterge yanıp
söner.
14 POWER AMP DIRECT (GÜÇ
YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) düğmesi/
göstergesi (sadece A-30)
A-30, bir güç yükselticisi olarak kullanılacak olduğunda, bu
düğmeye basınız (sayfa 10).
BASS (BAS) ton (ses rengi) kumandası
Düşük frekanslı tonu ayarlamak için kullanınız. Merkezi
konum, düz (normal) konumdur. Sağa döndürüldüğünde,
alçak frekanslı tonlar vurgulanır; sola döndürüldüğünde ise
alçak frekanslı tonların vurgusu kaldırılır.
• DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesi açık konumda
olduğunda bu düğme çalışmaz.
10 TREBLE (TİZ) ton kumandası
Yüksek frekanslı tonu ayarlamak için kullanınız. Merkezi
konum, düz (normal) konumdur. Sağa döndürüldüğünde,
yüksek frekanslı tonlar vurgulanır; sola döndürüldüğünde ise
yüksek frekanslı tonların vurgusu kaldırılır.
• DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesi açık konumda
olduğunda bu düğme çalışmaz.
11 BALANCE (BALANS) kumandası
Normal koşullarda merkezi konumda bırakılmalıdır. Eğer
ses, hoparlörlerin birinden daha yüksek geliyorsa, balansı/
dengeyi ayarlayınız. Eğer sağ taraftaki ses daha gür ise, L
(sol) konumuna doğru döndürünüz ve eğer sol taraftaki daha
gür ise R (sağ) konumuna doğru döndürünüz.
• DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesi açık konumda
olduğunda bu düğme çalışmaz.
12 VOLUME (SES DÜZEYİ) kumandası
Ses düzeyini ayarlamak için kullanınız. (Ayrıca kulaklık ses
düzeyinin ayarlanmasına da olanak verir.)
7
Tr
03
Kumandalar ve ekranlar
Arka panel
Bağlantılar ile ilgili daha fazla bilgi için 5-6 sayfalarına
bakınız.
2
1
8
2
7
1
10
2
9
GND (Döner platform toprak) terminali
3 SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B)
terminalleri/uçları (Sağ kanal)
4 SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B)
terminalleri/uçları (Sol kanal)
5 SPEAKERS A (HOPARLÖRLER A)
terminalleri/uçları (Sol kanal)
AC IN jakı
Güç kablosunu buraya ve bir AC duvar prizine takınız.
Tr
5
2
6
A-30
13
2 SPEAKERS A (HOPARLÖRLER A)
terminalleri/uçları (Sağ kanal)
8
4
2
12
2
11
Bu topraklama terminali, bir döner platform takılıyken
gürültüyü/paraziti azaltmak için tasarlanmıştır. Bu, bir
emniyet topraklaması değildir.
6
3
2
7
PHONO (MM) IN bağlantı ucu
8
TUNER IN bağlantı ucu
9
SACD/CD IN bağlantı ucu
14
10 AUX IN bağlantı ucu
11 NETWORK IN bağlantı ucu
12 RECORDER IN/OUT bağlantı ucu
13 POWER AMP DIRECT IN bağlantı ucu
(sadece A-30)
Bir güç yükselticisi olarak A-30’u kullanıyorken, ön
yükselticiyi buraya takınız (sayfa 10).
14 CONTROL IN/OUT (KUMANDA GİRİŞ/
ÇIKIŞ) jakı (A-10 dışında)
03
Kumandalar ve ekranlar
1
Uzaktan kumanda aleti (A-10 dışında)
A-30
A-20
1
8
SACD/CD NETWORK
2
TUNER
PHONO
AUX
9
INPUT
SACD PLAYER
2
FUNC
3
NETWORK AUDIO PLAYER FUNC
4
6
1
8
RECORDER
OPTION
5
2
DIMMER
STANDBY/ON
5
7
4
3
10
3
11
Giriş seçici düğmeleri
Bir giriş kaynağını seçmek için basınız. Bunlar, arka panel
üzerindeki ilgili girişe takılı bileşeni seçer.
• A-30 takıldığında, OPTION (SEÇENEK) düğmesi
devre dışı bırakılır.
3 SACD PLAYER (SACD ÇALAR)
kumanda düğmeleri
Pioneer SACD/CD çalara kumanda etmek için kullanınız.
4 NETWORK AUDIO PLAYER kumanda
düğmeleri
Pioneer ağ ses çalara kumanda etmek için kullanınız.
5
LOUDNESS
Gürlük devresini ON/OFF (AÇIK/KAPALI) konumlarına
ayarlamak için kullanınız (sayfa 7).
LOUDNESS VOLUME
A
SPEARKERS
MUTE
B
6
10
11
12
SETUP
4
3
12
ENTER
HOME MENU
DIRECT
4
3
RETURN
APD
13
7
MUTE
3
DIRECT
Doğrudan dinlemeye erişmek için basınız (sayfa 7).
8
SOUND
4
6
Sesi kısar/açar.
NETWORK AUDIO PLAYER
7
 STANDBY/ON
Yükselticiyi bekleme modu ve kapalı konumları arasında
değiştirir.
DIMMER
Bu düğme; üç düzeyde ayarlanmak üzere birimin ön panel
göstergelerin aydınlatmasına (STANDBY (BEKLEME
MODU) göstergesini etkilemez) olanak verir.
9
INPUT +/–
Giriş kaynağını değiştirmek için kullanınız. Giriş, aşağıdaki
şekilde değişir:
SACD/CD  NETWORK  PHONO  TUNER 
AUX  RECORDER  Başa geri dönünüz.
10 SPEAKERS A düğmesi/göstergesi
SPEAKERS A (HOPARLÖRLER A) terminallerine takılı
hoparlör sistemini dinlemek için bu düğmeyi kullanınız.
11 SPEAKERS B düğmesi/göstergesi
SPEAKERS B (HOPARLÖRLER B) terminallerine takılı
hoparlör sistemini dinlemek için bu düğmeyi kullanınız.
12 VOLUME +/–
Dinleme ses düzeyini ayarlamak için kullanınız.
13 APD
Otomatik Güç Kapama işlevini, ON/OFF (AÇIK/KAPALI)
konumlarına ayarlamak için kullanınız (sayfa 11).
9
Tr
04
İşlem/Çalıştırma
4. Bölüm:
Güç kaynağını Bekleme Moduna ayarlayınız
İşlem/Çalıştırma
1 Uzaktan kumandanın  STANDBY/ON
(BEKLEME MODU/AÇIK) düğmesine
basınız.
Yeniden çalma
iPod yuvası, vb.
Döner platform
SACD/CD çalar
Alıcı
NETWORK AUDIO PLAYER
/I STANDBY/ON
FUNCTION
STANDBY
PURE AUDIO
CD kaydedici ya
da kaset gözü
iPod
Music>
Extras>
Settings>
Shuffle Songs
Backlight
Ağ ses çalar




MENU
N-50


Hi-Bit 32

iPod/USB
5V 2.1A
2
6
Gücü açmak istediğiniz bir sonraki seferde, uzaktan
kumandanın  STANDBY/ON (BEKLEME MODU/
AÇIK) düğmesine basınız.
• A-30/A-20 ile, ön panelin  STANDBY/ON
(BEKLEME MODU/AÇIK) düğmesine basılırsa, güç
kapanacaktır. Bu durumda, eğer güç kapalı ise, uzaktan
kumanda aletinin  STANDBY/ON (BEKLEME
MODU/AÇIK) düğmesine basılması gücü
açmayacaktır. Gücü yeniden açmak için, ön panelin
 STANDBY/ON (BEKLEME MODU/AÇIK)
düğmesine basınız.
Uyarı
Yeniden çalma
Yeniden çalma
6
6
1 Bileşenin/aletin yeniden çalma güç
kaynağını açınız.
2 Birime giden gücü ON (AÇIK)
konumuna getiriniz.
• Eğer birim bekleme modunda ise, uzaktan kumandanın
 STANDBY/ON (BEKLEME MODU/AÇIK)
düğmesine basınız.
5
3
• A-30’un uzaktan kumandasını kullanıyorken, bileşeni
seçmek için INPUT +/– (GİRİŞ) düğmesi
kullanılabilir.
• Ön panel kumandalarını kullanıyorken, INPUT
SELECTOR (GİRİŞ SEÇİCİ) düğmesini çeviriniz.
Bir ön yükseltici, POWER AMP DIRECT (GÜÇ
YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) terminallerine takıldığında,
birim; bir güç yükselticisi olarak kullanılabilir.
5 Yeniden çalma ses düzeyini VOLUME
(SES DÜZEYİ) kumandası ile ayarlayınız.
1 Birim ön paneli üzerindeki POWER
AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) düğmesine basınız.
VOLUME
TUNER
AUX
POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) göstergesi yanacaktır.
Yeniden çalma bileşenini seçiniz.
PHONO
RECORDER
6 BASS (BAS) ve TREBLE (TİZ)
kumandalarını ve LOUDNESS (GÜRLÜK)
düğmesini kullanarak tercihinize göre tonu
ayarlayınız.
Eğer DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesi, ON (AÇIK)
konumuna ayarlandı ise, bu kumandalar devre dışı bırakılır.
10
Tr
Birimi bir güç yükselticisi olarak kullanıyorken
(sadece A-30)
4 1. adımda seçtiğiniz bileşenin/aletin
yeniden çalmasını başlatınız.
3 Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı
seçiniz.
SACD/CD NETWORK
• Birim bekleme modundayken güç kablosunun
bağlantısı kesilirse, birim kapanacaktır ancak kablosu
daha sonra yeniden takıldığında, birim otomatik olarak
açılmayacaktır. Güç kablosunu yeniden taktıktan sonra,
gücü açmak için uzaktan kumandanın  STANDBY/
ON (BEKLEME MODU/AÇIK) düğmesine basınız.
Dikkat
• POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) göstergesi yandığında, işlemler
aşağıdaki gibi değişir:
– Birimin ön panel VOLUME, BASS, TREBLE ve
BALANCE (SES DÜZEYİ, BAS, TİZ, BALANS)
kumandaları devre dışı bırakılır. Bu ayarlamalara,
birimin POWER AMP DIRECT (GÜÇ
YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) terminallerine takılı
bileşen tarafından kumanda edilir.
– POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) göstergesi yandığında, A-30’den
gelen ses düzeyi otomatik olarak maksimum çıkışta
sabitlenecektir. Bu birimi bir güç yükselticisi olarak
kullanıyorken, POWER AMP DIRECT (GÜÇ
YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) terminallerine takılı
bileşenin çıkış düzeyini kontrol ediniz ve POWER
AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) göstergesini açmadan önce onu
uygun bir şekilde düşük bir düzeye ayarlayınız. Eğer
POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) terminallerine takılı bileşeninin ses
düzeyi, başlangıçta yüksek bir çıkış düzeyine ayarlı
ise, POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ
DOĞRUDAN) göstergesi yandığında gür ses aniden
çıkış olabilir.
– Ses, PHONES (FONOLAR) jakından ve
RECORDER OUT (KAYDEDİCİ ÇIKIŞ)
terminallerinden üretilmez.
• Daha fazla bilgi için, A-30’un POWER AMP
DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN)
terminallerine takılı bileşen için çalıştırma talimatlarına
bakınız.
04
İşlem/Çalıştırma
Bir ses kaydının yapılması
Otomatik bekleme durumuna (Otomatik Güç Kapatma) ayarlamak için
Yükselticiye takılı herhangi bir ses kaynağından bir ses kaydı yapabilirsiniz.
iPod yuvası, vb.
Döner platform
SACD/CD çalar
iPod
Music>
Extras>
Settings>
Shuffle Songs
Backlight
Ağ ses çalar
Alıcı
NETWORK AUDIO PLAYER
/I STANDBY/ON
FUNCTION
STANDBY
PURE AUDIO




N-50
MENU

Bu durum ayarlandığında, eğer 30 dakika süreyle hiçbir sinyal girişi ya da kumanda işlemi algılanmaz ise, birim; otomatik
olarak bekleme durumuna girecektir.
1 Eğer birimin gücü ON (AÇIK) konumunda ise, birimin ön panel DIRECT (DOĞRUDAN)
düğmesini ve LOUDNESS (GÜRLÜK) düğmesini üç saniye süreyle aynı anda basılı tutunuz.

Hi-Bit 32

iPod/USB
5V 2.1A
Yeniden çalma
Recording (Kayıt)
1
Bu durum ON (AÇIK) olarak ayarlandığında, birimin ön panelindeki STANDBY/APD (BEKLEME MODU/APD) göstergesi
yeşil olarak yanacaktır. Ayarı devre dışı bırakmak için yeniden düğmelere basınız.
• Bu durum aynı zamanda A-30’un uzaktan kumandası üzerindeki APD düğmesi ile de ayarlanabilir.
• Fabrika varsayılan ayarı, ON (AÇIK) konumuna mı ayarlıdır.
• TREBLE, BASS, BALANCE ya da VOLUME (TİZ, BAS, BALANS, SES DÜZEYİ) kumandaları, Otomatik Güç
Kapatma 30 dakikalık zamanlayıcısının sıfırlanması amaçları için bir kumanda işlemi olarak sayılmayacaktır.
Uyarı
• Takılı aygıta bağlı olarak, aygıt tarafından üretilen aşırı gürültü bir ses sinyali olarak yorumlanabilir, böylece Otomatik
Güç Kapatma işlevinin çalışması önlenir.
Ses kayıt bileşeni (CD kaydedici,
kaset çalar, vb.)
1
Kayıt yapmak istediğiniz kaynağı seçiniz.
SACD/CD NETWORK
TUNER
2
PHONO
AUX
Tüm ayarların fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürülmesi
1 Güç bekleme modundayken, ön panelin DIRECT (DOĞRUDAN) düğmesini ve
SPEAKERS A (HOPARLÖRLER A) düğmesini, beş saniye süreyle aynı anda basılı
tutunuz.
Kaydetme işlemini başlatınız, ardından kaynak bileşeni çalmaya başlayınız.
2
Birime giden gücü ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
11
Tr
05
Ek bilgi
5. Bölüm:
Sorun
Çözümü
Ek bilgi
Uzaktan kumanda aletini çalıştıramıyor.
• Pili değiştiriniz (sayfa 4).
• Ön panel üzerindeki uzaktan algılayıcıdan 7 m. uzaklık ve 30°’lik açı içinde çalıştırınız
(sayfa 4).
• Engeli kaldırınız ya da farklı bir konumdan çalıştırınız.
• Ön panel üzerindeki uzaktan algılayıcının doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını
önleyiniz.
• Bir bileşen için kumanda kablosu düzgün olmayan şekilde takılmış mı? Doğru bağlantıları
onaylayınız (sayfa 6).
A-30 üzerindeki giriş kaynağı
değiştirilemiyor.
• POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) işlevinin ON (AÇIK)
olduğundan emin olunuz. Eğer öyle ise, işlevi OFF (KAPALI) konumuna getirmek için ön
panelin POWER AMP DIRECT (GÜÇ YÜKSELTİCİ DOĞRUDAN) düğmesine basınız
(sayfa 10).
Hata Giderme
Hatalı işlemler, çoğunlukla sorun ve hatalı çalışmalara yol açar. Bu bileşenle ilgili hatalı bir şey olduğunu düşündüğünüzde
aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Bazen hata başka bir bileşenden kaynaklanıyor olabilir. Diğer bileşenleri ve kullanılmakta
olan elektrikli aletleri gözden geçiriniz. Eğer hata, aşağıda belirtilen kontrolleri yaptıktan sonra da devam ederse, onarım
işlemlerinin yapılması için en yakınınızdaki yetkili Pioneer servis merkezine ya da satıcınıza başvurunuz.
• Eğer cihaz, statik elektrik gibi dış etkenler nedeniyle normal şekilde çalışmıyorsa, normal çalıştırma koşullarına geri
döndürmek için, güç kablosunu duvar prizinden çekip sonra tekrar prize sokunuz.
Sorun
Çözümü
Güç açılmıyor.
• Güç fişi, elektrik prizinden çıkarılmış mı? Güç fişini, prizine doğru şekilde takınız (sayfa 6).
• Güç kablosunun AC IN (AC GİRİŞ) konektöründen bağlantısı kesik mi? Güç kablosunu
doğru şekilde takınız (sayfa 6).
Güç kapanıyor.
• Otomatik Güç Kapama işlevi, ON (AÇIK) konumunda mı? Eğer güç kaynağını otomatik
olarak kapatmak istemiyorsanız, Otomatik Güç Kapama işlevini devre dışı bırakınız
(sayfa 11).
Yeniden çalma esnasında, ses duruyor ve • Birimin dahili sıcaklığı yükseldi ve güvenlik devresi çalıştı.
- Gücü OFF (KAPALI) konumuna geçiriniz ve gücü yeniden ON (AÇIK) konumuna
STANDBY/APD (BEKLEME MODU/
getirmeden önce birimi soğumaya bırakınız.
APD) göstergesi yaklaşık 1 saniyelik
- Birimin kurulumunu, daha iyi havalandırması olan bir yerde yapınız.
aralıklarla kırmızı renkte yanıp sönüyor.
- Birim doğru şekilde kurulduğundan emin olunuz; eğer birim soğumasına izin verilmeden
yeniden açılacak olursa, aynı belirtiler ortaya çıkabilir (sayfa 4).
12
Tr
Yeniden çalma esnasında, ses duruyor ve
STANDBY/APD (BEKLEME MODU/
APD) göstergesi yaklaşık 2 saniyelik
aralıklarla kırmızı renkte yanıp sönüyor.
• Bu birim tarafından desteklenmeyen empedans değerlerine sahip hoparlörleri kullanıyor
musunuz? Hoparlörün nominal empedans değeri onaylayınız (sayfa 6).
• Herhangi hoparlör kabloları SPEAKERS (HOPARLÖRLER) terminallerinden gevşek mi
ve diğer tellere/kablolara veya arka panelin yüzeyine temas ediyor mu? Güç kablosunun
bağlantısını kesiniz ve hoparlör kabloları doğru şekilde yeniden takınız (sayfa 6).
Güç açıldığında, STANDBY/APD
(BEKLEME MODU/APD) göstergesi
düzensiz aralıklarla yanıp söner.
• Birimin devresi zarar görmüş. Güç kablosunun bağlantısını kesip satıcınıza veya en
yakındaki Pioneer yetkili servis merkezine danışınız.
Bir işlev seçildiğinde ses çıkışı yok.
• Bir bağlantı kablosunun bağlantısı kesik ya da hatalı şekilde takılı. Bağlantılarınızı kontrol
ediniz (sayfa 5).
• Bir kablo üzerindeki konektörler veya bacaklı fişler kirli. Konektörler ve bacaklı fişler
üzerindeki kirleri ovarak temizleyiniz.
• Birimin giriş seçicisinin istenilen yeniden çalma/oynatma bileşenine ayarlanmış olduğundan
emin olunuz. Seçiciyi doğru şekilde ayarlayınız (sayfa 10).
• A-30/A-20 ile, Ses kısmayı kapalı duruma getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki
MUTE (SES KISMA) düğmesine basınız (sayfa 9).
Bir hoparlörden ses gelmiyor.
• Bağlantı kabloları veya hoparlör kabloları bir tarafta bağlantısı kesik durumda mı? Güvenli
şekilde yeniden takınız (sayfa 5).
Birimin temizlenmesi
• Toz ve kirleri silmek için bir parlatma bezi ya da bir
kuru bez kullanınız.
• Yüzey kirli olduğunda, beş altı kez su ile seyreltilmiş
biraz nötr temizleyiciye batırılıp iyice sıkılmış yumuşak
bir bezle siliniz ve daha sonra kuru bir bezle yeniden
ovarak siliniz. Mobilya cilası ya da temizleyicileri
kullanmayınız.
• Tiner, benzin, böcek öldürücü spreyleri ya da diğer
kimyasal maddeleri bu cihazın üzerinde ya da
yakınında asla kullanmayınız. Çünkü bunlar yüzeyi
korozyona uğratırlar.
Ek bilgi
05
13
Tr
05
14
Tr
Ek bilgi
Ek bilgi
05
15
Tr

Benzer belgeler

MXSP-TS1000 Split Soundbar Manual

MXSP-TS1000 Split Soundbar Manual olmayacağından, garantiyi geçersiz kılacaktır. (A-20/ A-10 birlikte verilen kablo 2,5 A’lik bir anma akımı kapasitesine sahipken, A-30 modeli ile sağlanan güç kablosunun 10 A’lık bir anma akım kapa...

Detaylı