Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır

Transkript

Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır
Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır
Boyun omurları, disk, boyun kasları, kola giden sinirlere ve omuriliğe bası 'ağrının'
kaynağı olabilir.
Kötü duruş ve boyunu kötü kullanma:
Günlük hayatta boyun sağlığına uygun olmayan her yanlış hareket ve duruş;
omur, disk, eklem ve bağ dokusunda yıpranmaya sebep olur. Boyunda doğal
eğimin kaybolması boyunu kötü kullanmanın en önemli bulgusudur.
Boyun incinmesi:
Boyunun imkan verdiği normal
hareketinden daha fazla bir zorlama sonucunda disk, kemik, bağlar ve eklemlerde
incinmeler olabilir. Genelde araç içi trafik kazası sonrası boyundaki aşırı haraket
ve zorlamadan dolayı giderek artan boyun ve kol ağrısı izlenebilir. Buna Kamçı
Sendromu (Whiplash) denir. Geç dönemde bu tip olgularda boyun
omurlarınının; aşırı hareketliliğine bağlı ağrı
ve instabilite görülebilir. Boyun Tutulması, Kas spazmı:
Genellikle boyunu destekleyen kasların
aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş aktivitesi,
yanlış masa başı çalışması kas spazmına neden olabilir. Ayrıca yanlış pozisyonda
uyuya kalma, yüksek yastık ve kötü seyahat şartları da
1/4
Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır
boyun tutulması yapabilmektedir. Çoğu zaman basit tedaviler ile spazm
ve tutulma çözülmektedir. 'Miyofasial ağrı, Fibromiyalji , Fibrosit ve Miyozit' diye de
adlandırılan uzun süreli kas ağrısında, kas içersinde ağrıyı tetikleyen noktalar ve
elle
de hissedilebilen düğmecikler mevcuttur. Boyunda uzun süreli kalıcı eğriliğe
tortikollis diyoruz. Klippel-Feil, Turner Sendromu gibi doğuştan sebeplerin iyi
araştırılması gereklidir.
Boyun Fıtığı:
Her iki boyun omuru arasında yastık görevi yapan jölemsi kıkırdak disk
dokusunun omurilik ve kola giden sinirlere doğru taşmasıdır. Basının büyüklüğü
ve etkinliğine göre boyun ve kol ağrısı, kol kaslarında kuvvet kaybı, ellerde his
kusuru, uyuşma ve beceriksizlik görülebilir. Eğer omur iliğe doğru bası olur ise
yürüme zorluğu, bacaklarda kuvvetsizlik ve idrar şikayetleri de görülebilmektedir.
Konservatif tedaviye rağmen şikayetler geçmiyor, ciddi omurilik ve sinir basısı var
ise; o zaman tedavi cerrahidir.
Diskte dejenerasyon, Kireçlenme:
Yaşın ilerlemesi, omurganın kötü kullanılması sonucu kemik yapıda, bağlarda ve
disklerde yıpranma başlar. Jöle kıvamındaki disk keçeleşir, kuvvet emme özelliği
ve esnekliğini kaybederek çöker. Kemiğin kalsiyum içeriği azalır. Vücut doğal
tepkisi olarak bu yıpranmış dokuları kireçlendirir. Oluşan yeni kemikçikler,
taşlaşmış bağlar ve daralmış disk mesafeleri sinirlere bası yaparak boyun, kol ve
genel vücut ağrısına sebep olabilmektedir. Omurilik basısı yaparak el ve
ayaklarda uyuşma, kuvvetsizlik oluşabilmektedir. Mutlak tedavi edilmelidir.
Gerilim, stres, sigara:
Boyun ağrısını artıran ve kronikleştiren en önemli sebeplerdiir. Ekonomik, sosyal
ve psikolojik sorunlarımız boyun ağrısını artırır. Boyunda sürekli gerginlik ve ağrılı
noktalar tespit edilebilir. Gülmek, düzenli çalışmak, sosyal uğraşılar ve hayata
bağlılık boyun ağrısına karşı en önemli silahımızdır. 2/4
Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır
Omurga kanalında daralma (Servikal Dar Kanal-omurga stenozu, Servikal
Spondilitik Myelopati):
Özellikle ileri yaşlarda ellerde uyuşma, kuvvetsizlik ve beceriksizlik, yürümede
zorluk ve el-ayaklarda his kusuru görülebilmektedir. Omuriliğin ve/veya sinirlerinin
geçtiği kanalların daralması ve omurilik beslenmesinin bozulması ile seyreder.
Hastalığın erken dönemde tespit edilmesi ve erken tedavi gereklidir. Erken
dönemde yapılan cerrahi girişim omurilikte oluşabilecek kalıcı hasarları
önlemektedir.
Romatizmal Hastalıklar:
Vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine savaş açması sonucu oluşur.
Omurgadaki normal kemik ve kıkırdak dokuları hasara uğrar. Romatoid artrit,
anklozan spondilit gibi hastalıklar boyun hareketlerinde kalıcı kısıtlılık yapabilir.
Sabahları görülen yarım saatten fazla süren eklem sertliği ve hareket zorluğu
romatizmal hastalıklar için tipiktir.
Osteoporoz, kemik erimesi:
Osteoporoz temel olarak kadın hastalığıdır. Kemiklerde kofluğa ve yumuşamaya
yol açarak kolay kırılmaya ve dolayısıyla ağrıya sebebiyet verir. Beslenmede
kalsiyum ve D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşam, erken menopoz, aşırı alkol
tüketimi, kortikosteroidler osteoporoz riskini arttırır.
Omurga kırıkları, omur kayması:
Omurlar normalde oldukça sağlamdır. Bazen kaza ve başka sebeplerden zarar
görüp çatlayabilir, bütünüyle kırılabilir.
Travma şiddetiyle boyun omurları kayarak omuriliğe zararverebilir. Ciddi
omurilik ve sinir kesileri görülebilir. Kaza sonrası boyunun mutlak boyunluk ile
3/4
Boyun ve kol ağrısının birçok nedeni vardır
tespit edilmesi hayat kurtarıcıdır.
Kol ve el sinirlerinin tuzaklanması (sıkışması):
Boyunda omurilikten çıkan sinirler ele doğru giderken yol üzerinde bağ dokusu
tarafından tuzaklanır. Buradaki sıkışma sonucu el ve kollarda kuvvetsizlik, uyuşma
ve ağrı oluşur. Özellikle elin ilk 3 parmağında geceleri görülen uyuşma 'karpal
tünel sendromu' için tipiktir. Bu tip ağrı ve uyuşma olan hastalarda mutlak EMG
testi ile ayrıcı tanıya gidilmelidir. Konservatif tedavi ile sonuç alınamayan
hastalarda cerrahi olarak basının kaldırılması gereklidir. Diğer sebepler:
Boyun tümörleri , omurilik tümörleri ve omurilikte yarıklar oluşturan
'Syringomyeli', kemik enfeksiyonları (tüberküloz, bruselloz) da boyun ve kol ağrısı
nedeni olabilir.
Omuz ekleminden kaynaklanan (Bursitis, Kapsülitis, Tendinit) ağrılar boyun ve kol
ağrılarını taklit edebilir. Özefagus, trakea, tiroidit ve akciğer hastalıkları da nadiren
boyun ağrısı nedenidir.
4/4

Benzer belgeler

Boyun Fıtığı ( Servikal Disk Hernisi )

Boyun Fıtığı ( Servikal Disk Hernisi ) ve etkinliğine göre boyun ve kol ağrısı, kol kaslarında kuvvet kaybı, ellerde his kusuru, uyuşma ve beceriksizlik görülebilir. Eğer omur iliğe doğru bası olur ise yürüme zorluğu, bacaklarda kuvvets...

Detaylı

boyun cerrahisi sonrası dikkat edilmesi gereken konular

boyun cerrahisi sonrası dikkat edilmesi gereken konular önemli sebebi kalıtımdır. Beslenmede kalsiyum ve D vitamini eksikliği, hareketsiz yaşantı, erken menopoz, aşırı alkol ve kafein tüketimi, kortikosteroidler ve bazı ilaçlar osteoporoz riskini arttır...

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Omurga kanalında daralma (Servikal Dar Kanal-omurga stenozu, Servikal Spondilitik Myelopati):

Detaylı