Gürler İnşaat Broşürü İndir

Yorumlar

Transkript

Gürler İnşaat Broşürü İndir
TARİHÇE / History
1982-1987
Niyazi Gür, 1982-1987 döneminde, inşaat ve müteahhitlik tecrübesini uluslararası düzeye taşımıştır.
1982 yılında Suudi Arabistan’da yüklendiği ilk taahhüt projesini, tüm taahhütlerini yerine getirerek proje teslim tarihinden 6 ay önce
bitirmiştir. Bu başarılı başlangıç ile, Suudi Arabistan inşaat sektöründe güvenilirliğini, özverisini ve müteahhitlik tecrübesini ispat etmiştir.
Gerçekten de, bu ilk projedeki Suudi işverenleri, sonraki taahhüt projelerinde kendisine banka teminat mektubu şartı olmaksızın iş
verecek konuma gelmişlerdir.
TARİHÇE / History
1967-1982
Gürler İnşaat, kurucusu merhum Niyazi Gür’ün 1967 yılından itibaren yürüttüğü inşaat, gayrimenkul geliştirme ve taahhüt faaliyetlerinin limited şirket çatısı altında kurumsallaşması ile doğmuştur.
Niyazi Gür, dönemin İstanbul’daki en seçkin yerleşim birimlerinden Fatih İlçesi’nde bir çok 1. sınıf konut projesine başarıyla imza atmıştır.
Niyazi Gür, ‘Niyazi Gür İnşaat Taahhüt ve Ticaret’ isimli şahıs şirketi çatısı altında gerçekleştirdiği bu projeler ile Gürler İnşaat’ın köklü
müteahhitlik tecrübesinin de temellerini oluşturmuştur. 1967-1982 döneminde inşa edilen bu yapılar bugün de kullanımdadır. Aradan
geçen yaklaşık yarım asırlık sürece ve bu süreçte İstanbul’un yaşadığı depremlere rağmen, sakinleri bu yapılarda huzur ve güven içinde
yaşamlarını devam ettirmektedir. Niyazi Gür, 1981 yılından itibaren T.C. Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik Karnesi’ni haizdir.
Niyazi Gür, takip eden 5 yıllık süreçte Suudi Arabistan’da, eğitim komplekslerinden konuta çeşitli taahhüt projelerini aynı özveri ve sorumluluk bilinci ile tamamlamış, ve Gürler İnşaat’a iftihar edeceği bir uluslararası taahhüt tecrübesi armağan etmiştir.
Niyazi Gür, upgraded his construction and contracting experience to international level in the period 1982-1987. He completed his first contracting
project 6 months before the deadline fulfilling all the requirements under the contract.
With this successful start, he proved his reliability, devotion and contracting experience in the Saudi Arabian construction sector. In fact, the Saudi
contractees in the first project have become so reliant that they began to sign contract with Niyazi Gür without bank guarantee requirement in the
following contracting projects.
In the following 5 years in Saudi Arabia, Niyazi Gür completed a wide variety of contracts, from university campuses to 1st class residence projects with
the same sense of devotion and responsibility. Thus, he presented Gürler Construction an international contracting experience that it will be proud of.
Gürler Construction was born as a result of the institutionalization of the construction, real estate development and contracting operations carried
out by the late founder Niyazi Gür since 1967, under the umbrella of a limited company.
Niyazi Gür successfully realized a large number of 1st class residence projects in the Fatih District, one of the most exclusive places in Istanbul at
that time. Niyazi Gür, laid the ground for the deep-rooted contracting experience of Gürler Construction with these projects materialized under the
umbrella of ‘Niyazi Gür Construction Contracting and Trade’ sole proprietorship. These buildings, constructed in the 1967-1982 period, are still in use
today. Despite the half-century-old time passed since then and the earthquakes Istanbul faced in the meantime, the residents continue their lives in
peace and security in these buildings. Niyazi Gür had possessed T.R. Ministry of Public Works and Settlement Contractor License since 1981.
•4
5•
TARİHÇE / History
2004-Günümüze / Present
Gürler İnşaat, 2000’li yılların ortalarından itibaren Türk gayrimenkul sektöründeki hızlı büyüme sürecine paralel olarak, yatırımlarını
artırmış ve iş ölçeğini büyütmeye devam etmiştir. 2004’ten itibaren, Tarabya Yıldız Evleri ve Tarabya Palmiye Evleri gibi prestijli, üst sınıf
konut projeleri üretmiştir.
TARİHÇE / History
1987-2004
Gürler İnşaat’ın hukuken doğuşu, ‘Niyazi Gür İnşaat Taahhüt ve Ticaret’ şahıs şirketinin 1993 yılında Gürler İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret
Limited Şirketi’ne dönüşmesiyle gerçekleşmiştir.
Gürler İnşaat, 1987-2004 döneminde, kurucusu Niyazi Gür’ün uluslararası taahhüt tecrübesi sayesinde, Türkiye’de gerçekleştirdiği yeni
projelerde iş ölçeğini toplam inşaat alanı ve proje türü (konut, ofis, kültürel yapılar) bakımından genişletmiştir.
Bu projeler arasında, Cerrahpaşa Gür Sitesi, Cerrahpaşa Kalkanlar Sitesi, Haseki İş Merkezi ve Genesis Plaza öne çıkmaktadır. Gürler
İnşaat, dahil olduğu uluslararası iş ağını ve ilişkilerini iyi değerlendirerek, 1990’lı yılların başında Türk Gayrimenkul Sektörüne doğrudan
yabancı yatırım getirmiş; ve Türkiye’de Gürler İnşaat sermayesi ile yabancı sermaye ortaklığında çeşitli gayrimenkul geliştirme projelerini başarıyla hayata geçirmiştir. Bu yabancı sermaye ortaklığı ile birlikte, Gürler İnşaat’ın günümüze dek süren uluslararası gayrimenkul
yatırım portföyü yönetimi tecrübesi de başlamıştır.
The official foundation of Gürler Construction took place in 1993 with the transformation of ‘Niyazi Gür Construction Contracting and Trade’ sole
proprietorship into ‘Gürler Construction Industry and Foreign Trade Limited Company’. Thanks to Niyazi Gür’s international contracting experience,
Gürler Construction expanded its business volume in terms of total construction area and project type (residence, commercial, cultural buildings)
in the new projects undertaken in Turkey in the 1987-2004 period. Among these projects, Cerrahpaşa Gür Residences, Cerrahpaşa Kalkanlar Residences, Haseki Business Center and Genesis Plaza are the most prominent ones.
Gürler Construction, taking advantage of its international business network and relations, has attracted foreign direct investments to the Turkish real
estate market in the early 1990s; and successfully developed real estate projects in partnership with foreign capital.
With this first foreign capital partnership, Gürler’s long experience in international real estate portfolio management started.
•6
Gürler İnşaat, 2008 yılında, uluslararası bir gayrimenkul geliştirme ve taahhüt şirketi olan ve Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir’de aktif olan ANDA Gayrimenkul Geliştirme Şirketi ile birlikte AG Yapı Anonim Şirketi’ni kurmuştur. Bu ortaklık
kanalıyla, Türk Gayrimenkul Sektörüne önemli miktarlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılmıştır.
Gürler İnşaat, 2008 yılında AG Yapı A.Ş. ortaklığı çerçevesinde Beyoğlu, Sütlüce’de AG Plaza projesine başlamış, toplam 38500 m2 inşaat
alanından oluşan bu projeyi 2011’de bitirmiştir. Sütlüce semtinin çehresini değiştiren bu proje, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne satılmıştır.
AG Plaza, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin en büyük kampüsü olarak 2012-2013 eğitim yılında faaliyete geçecektir. Gürler İnşaat ailesi,
17 Kasım 2011’de kurucusu, kıymetli işadamı Niyazi Gür’ün vefatı nedeniyle, kendisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştır. Bu
büyük kayıp nedeniyle, şirket yönetimi yenilenmiş ve şirket yöneticilerinden Necati Gür yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.
In parallel with the fast growing Turkish real estate market in mid-2000s, Gürler Construction raised its investment capacity and continued to expand
its business volume. Since 2004, Gürler has produced prestigious, 1st class residence projects such as Tarabya Yıldız Residences and Tarabya Palmiye
Residences in the Bosporus region, the most exclusive residential place in Istanbul.
Gürler Construction co-founded AG Yapı Inc. in 2008 in partnership with ANDA Real Estate Development Co., an international real estate development
and contracting company active in Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Kuwait and Algeria. Through this partnership, a significant amount of
foreign direct investment has been attracted to Turkish real estate market. In 2008, Gürler Construction, within the framework of AG Yapı Inc partnership, started the AG Plaza project in Sütlüce - Istanbul, and finished this project, amounting to a 38500 m2 total construction area, in 2011. This project, adding a great value to Sütlüce district, has been sold to Istanbul Commerce University. AG Plaza will come into operation as the biggest campus
of Istanbul Commerce University in the 2012-2013 academic year.
Gürler Construction family felt a deep sadness on November 17th, 2011 due to passing of its founder, Niyazi Gür. Due to this great loss, the management of the company altered, and Necati Gür, one of the existing managers, was elected the chairman of the board.
7•
Gürler İnşaat’ın kurucusu merhum Niyazi Gür, 8 Şubat 1943 tarihinde Trabzon’un
Dernekpazarı ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini Trabzon’da tamamladı.
1965 yılında İstanbul’a göç eden Niyazi Gür, bu tarihten itibaren inşaat sektöründe çalışmaya
başladı. Kısa sürede kalıp işçiliğinden kalfalığa, kalfalıktan ustalığa şantiye pozisyonlarının
hemen hepsini tecrübe etti.
1967 yılında ise, ilk müteahhitlik ve gayrimenkul yatırım tecrübesini yaşadı. Bu başlangıçtan
itibaren, genç bir girişimci ve aynı zamanda inşaat sektöründe şantiye tecrübesine sahip bir
müteaahhit olarak; iş ahlakına ve diğer etik değerlere sıkıca bağlı kalıp onlarca yerel ve
uluslararası gayrimenkul geliştirme ve taahhüt projelerine başarıyla imza attı. Niyazi Gür,
1981 yılından beri T.C. Bayındırlık Bakanlığı müteahhitlik karnesini haizdir.
NİYAZİ GÜR
KURUCUMUZ
Niyazi Gür’ün kendi adına kayıtlı şahıs şirketi çatısı altında, 1967’den itibaren Türkiye’de yürüttüğü gayrimenkul geliştirme faaliyetleri
ve 1980’li yıllarda yurtdışında sunduğu inşaat taahhüt hizmetleri, 1993 yılında Gürler İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi çatısı
altında kurumsallaşmıştır.
Yurtdışındaki taahhüt hizmetleri boyunca çok sayıda Türk işçisine yüksek getirili istihdam imkanı sunmuş, aynı zamanda geniş bir
uluslararası iş ağı ve ilişkileri geliştirmiştir. Gerek iş hayatındaki gerekse de sosyal hayattaki sorumlulukları hususunda gösterdiği yüksek hassasiyet ile hem hizmet sunduğu ve aldığı kişilerin hem de sosyal çevresinin saygısını ve takdirini kazanmıştır. Niyazi Gür, salt iş
ilişkisini aşan, saygı ve sevgi çerçevesinde dostluk niteliği kazanmış, kalıcı yurtdışı ve yurtiçi ilişkiler geliştirmiştir. Bu sağlam ilişkiler
sayesindedir ki, Gürler İnşaat 1990’lı yıllardan günümüze uzanan süreçte Türk gayrimenkul sektörüne önemli miktarlarda doğrudan
yabancı sermaye yatırımı çekmeyi başarmıştır.
Niyazi Gür, insana, topluma ve özellikle gençlere büyük değer vermiş ve maddi-manevi destek olmak için çaba göstermiştir. Sosyal
sorumluluk projelerine hem organizasyon hem de maddi destek bakımından dahil olmuş, bir çok hayır kuruluşu ve eğitim kurumunun
faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Bu sosyal duyarlılık ve hayırseverlik yönünü ise, kurumsal veya kişisel imajı için reklam vesilesi
olarak asla kullanmamıştır. Bu faaliyetlerdeki, en büyük motivasyonu: insanların yüzünde tebessüm, gönlünde ferahlık oluşturmanın ve
toplumun ilerlemesinde küçük de olsa bir katkı yapabilmenin verdiği manevi tatmin olmuştur.
Gürler İnşaat ailesine, insani ve etik değerler, geniş sosyal ve iş ilişkileri ağı, 45 yıllık inşaat ve taahhüt tecrübesi, istikrarlı bir şekilde
büyüyen bir iş hacmi ve şirketin sahip olduğu diğer kıymetleri armağan eden Niyazi Gür, 17 Kasım 2011 tarihinde Gürler İnşaat ailesini
en kıymetli varlığından yoksun bırakıp, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Gürler İnşaat ailesi kendisini daima minnet ve şükran ile yadedecek olup, kendisinin değerlerini ve çalışma azmini en büyük sermayesi olarak görmektedir.
•8
Niyazi Gür, the late founder of Gürler Construction, was born on February 8th, 1943 in
Dernekpazarı, Trabzon. He completed his studies in Trabzon. After moving to Istanbul in 1965,
Niyazi Gür started his career in the construction sector. In a short period of time, he experienced almost all construction site positions from formwork laborer to construction foreman.
In the year 1967, he had his first contracting and real estate investment experience.
Since this start, Niyazi Gür, as a young entrepreneur and contractor having construction site
experience in the sector, successfully produced dozens of local and international real estate
development and contracting projects with strong adherence to ethical principles. Niyazi Gür
had possessed T.R. Ministry of Public Works and Settlement Contractor License since 1981.
The real estate development operations in Turkey and the contracting services abroad carried
out by Niyazi Gür under the sole proprietorship registered under his own name, were institutionalized under the umbrella of Gürler Construction Industry and Foreign Trade Limited
Company in 1993.
OUR FOUNDER
During the period of contracting services abroad, Niyazi Gür not only provided job opportunities with high-level salaries for Turkish
construction laborers but also developed a wide international business network and relations. He gained respect and trust in both his
business network and social network. Niyazi Gür developed domestic and international business relations that go beyond mere business interactions and become close friendships over the time with the senses of respect and affection. Due to these sound ties; Gürler
Construction has been able to attract a significant amount of foreign direct investments to the Turkish real estate market since the early
1990s up to date.
Niyazi Gür had a strong sense of altruism, and highly valued the society and particularly the young people; thus he endeavored to
support them both morally and financially. He involved in social responsibility projects both as a volunteer organizer and a financial
sponsor; and made contributions to the activities of charities and educational institutions. He never used his social responsibility and
altruism aspect either to promote himself or his company. In these activities, the biggest motivation for him was the spiritual satisfaction
stemming from bringing a smile to needy people’s faces and making a contribution to the progress of the society.
Niyazi Gür made Gürler Construction a present of strong humanitarian and ethical values, extensive social and business relations network, 45 years of construction and contracting experience, a stably growing business volume and other values the company possesses.
However, upon the passing of Niyazi Gür on November 17th, 2011, Gürler Construction family has lost its most precious asset. Gürler
Construction family will always remain grateful to him, and regards his values, hard work and dedication as its most valuable capital.
9•
VISION AND VALUES
Gürler İnşaat’ın ana hedefi: ürettiği projeler ve sunduğu hizmetler ile toplumsal, iktisadi ve çevresel faydalar yaratmaktır.
Gürler İnşaat, bu hedef için titizlilik ve özveri ile çalışırken, sıkı sıkıya bağlı kaldığı değerler bulunmaktadır.
The fundamental goal of Gürler Construction is to create social, economic and environmental benefits with the projects
and services it produces. While Gürler Construction is working hard to attain this goal, it strictly adheres to a set of values.
•10
Honesty
Safety
In order to protect the interests of both itself and other parties, it is a vital principle for Gürler Construction
to be prudent in decision-making, project management and other processes. In this regard, all details and
parameters concerning the issue at the hand are carefully examined and analyzed before making a decision.
Gürler Construction adheres to fair sharing principle in the distribution of the social, economic and environmental benefits its creates. In this respect, the primary motivation for Gürler Construction is the idea
that fair sharing increases the quality of the projects and services produced and that it satisfies all parties
of a business.
Being aware of the fact that the changes and opportunities that technology creates ease lives of people and
generates social and economic benefits, Gürler Construction aims to adapt to technological and innovative
changes in all business processes.
Social
Responsibility
Gürler İnşaat, kar amacı gütmeyen, topluma hizmet eden ve politik olmayan eğitim
kurumlarına, hayır kuruluşlarına, kültürel organizasyonlara ve sivil toplum örgütlerine hem organizasyon desteği hem de maddi destek sağlar.
Prudence
Teknolojinin yarattığı imkanlar ve yeniliklerin, doğru değerlendirildiğinde, insan yaşamına büyük kolaylıklar
getirdiği ve toplumsal faydalar yarattığının bilinciyle, Gürler İnşaat tüm proje ve diğer iş süreçlerinde teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklere uyum sağlamayı hedefler.
Gürler Construction complies with its responsibilities to human health and safety, nature, environment,
cities and history both in production process and usage process of the structures it builds. In this context,
to strictly control construction site safety in projects, to produce environment-friendly ‘green’ buildings, and
to refrain from productions that is detrimental to the environment and to the historical texture of cities are
the essential principles.
Fair Sharing
Gürler İnşaat, yarattığı toplumsal, iktisadi ve çevresel faydaların bölüşümünde paylaşımcılık ilkesine riayet
etmeyi benimsemiştir. Bu hususta, Gürler İnşaatın en önemli motivasyonu: paylaşımcılığın, üretilen projelerin ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmasının yanında ilgili işin tüm taraflarını memnun etmesidir.
Gürler Construction establishes all its relations on the basis of honesty. In this respect, Gürler strictly abides transparency and rightness while fulfilling its responsibilities. It is vital for Gürler to thoroughly fulfill its commitments.
Innovation
Basiretlilik
Gürler İnşaat, hem kendi menfaatlerini hem de ilişki içerisinde olduğu diğer tarafların menfaatlerini korumak için aldığı yatırım kararlarında, proje üretim ve diğer iş süreçlerinde basiretli davranmayı ilke edinmiştir.
Bu bağlamda, herhangi bir karar almadan önce, konuyla ilgili her türlü paremetreyi değerlendirip, gerekli
tüm araştırma ve incelemeleri yapmayı önemli bir görev bilmektedir.
Sosyal
Sorumluluk
Güvenlik
Gürler İnşaat, ürettiği yapıların hem üretim aşamasında hem de kullanım aşamasında başta insan sağlığı
olmak üzere doğa, çevre, şehir ve tarihe karşı duyarlı davranma yükümlülüğüne titizlikle riayet eder.
Bu bakımdan, öncelikle projelerde iş güvenliği kontrolünü sağlamak, doğa dostu ‘yeşil bina’lar üretmek,
çevreye ve şehirlerin dokusuna / tarihsel yapısına zarar verecek üretimlerden kaçınmak başlıca ilkelerdir.
Paylaşımcılık
Gürler İnşaat, tüm ilişkilerini dürüstlük temeli üzerinde inşa eder. Bu bakımdan,
sorumluluklarını yerine getirirken saydamlık ve hakkaniyeti kural edinmiştir. Gürler
İnşaat için verdiği taahhütleri yerine getirmek hayati önem arzeder.
Yenilikçilik
Dürüstlük
VİZYON VE DEĞERLER
Gürler Construction involves in social responsibility projects both as an organizer and
a financial sponsor for non-profit and nonpolitical educational institutions, charities,
cultural organizations and NGOs.
11•
Gayrimenkul Geliştirme / Real Estate Development
Taahhüt / Contracting
Gürler İnşaat, gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında; arsa alımı ve geliştirilmesi, planlama, mimari tasarım, inşaat yapımı
ve satışı süreçlerinin hepsini yönetir. Bu süreçlerin yönetimine hakim olan Gürler İnşaat, süreç uygulamalarında profesyonel çözüm
ortakları ile birlikte çalışabilmektedir.
Gürler İnşaat, sürdürülebilir yapılanma koşullarında akıllı ve yeşil yapı konseptlerinde üst, orta-üst ve orta sınıf konut, ofis ve karmakullanım projeleri üretmektedir. Bu üretim faaliyetinde, hem yatırımcı hem de inşaat yapımında yüklenici olarak yer alabilmektedir.
Gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında, uluslararası gayrimenkul yatırım portföyleri ile ortaklıklar geliştiren ve Türk gayrimenkul sektörüne doğrudan yabancı sermaye yatırımı çeken Gürler İnşaat’ın, uluslararası gayrimenkul portföy yönetiminde 20 yılı aşkın bir
tecrübesi bulunmaktadır.
Gürler İnşaat, uluslararası taahhüt tecrübesi ile konut, ofis, karma-kullanım, eğitim kompleksleri ve kültürel yapıların üretiminde
taahhüt hizmeti sunmaktadır.
Gürler İnşaat proje yönetim ekibi, taahhüt hizmetinin 4 temel sürecini yönetmede uzmanlaşmıştır: tasarım-öncesi süreç, tasarım
süreci, inşaat süreci, inşaat-sonrası süreç. Bu süreçlerdeki, fizibilite, programlama, tasarım geliştirme, inşaat ve teslimat çalışmaları
uluslararası standartlarda yürütülür.
Diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi taahhüt işlerinde de, Gürler İnşaat’ın nitelikli proje yönetim ekibi işveren teknik ekibi ile mükemmel bir uyum içinde çalışmak ve taahhüt kapsamındaki sorumluluklarını kusursuz yerine getirmek için azami gayret gösterir.
Gürler Construction manages land development, planning, design, construction and sales processes within the context of real estate development
operations. Having a command of all these processes, Gürler Construction can work with professional solution partners in its applications.
Gürler Construction produces upper class and middle class housing, commercial and mixed-use projects under sustainable, green and smart construction conditions. Gürler takes part in this production process both as an investor and a contractor.
Within the scope of real estate development operations, Gürler, establishing partnerships with international real estate investment portfolios and attracting foreign direct investments to Turkey, has more than 20 years of experience in international real estate portfolio management.
With years of experience in international contracting, Gürler Construction offers contracting services in the production of residential, commercial,
mixed-use, educational and cultural building projects.
The project management team of Gürler Construction is specialized on managing the 4 main processes of contracting service: pre-design process,
design process, construction process and post-construction process. The feasibility, programming, design development, construction and delivery
functions are run in accordance with the international contracting standards. Gürler’s project management team endeavors to work harmoniously
with the technical team of the contractee and to flawlessly fulfill its responsibilities under the contract.
•12
13•
AG PLAZA
•16
TARABYA YILDIZ EVLERİ / Tarabya Yıldız Residences
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
AG Plaza (İstanbul Ticaret
Üniversitesi - Sütlüce Kampüsü)
İstanbul - BeyoğluSütlüce Mahallesi
Ticari - Eğitim Kompleksi
38500 m²
2011
Tarabya Yıldız Evleri
İstanbul - Sarıyer Tarabya Mahallesi
Konut
4000 m²
2008
AG Plaza (İstanbul Commerce
University - Sütlüce Campus)
İstanbul - Beyoğlu Sütlüce District
Commercial - University
Building
38500 m²
2011
Tarabya Yıldız Residences
İstanbul - Sarıyer Tarabya District
Residential Project
4000 m²
2008
17•
TARABYA PALMİYE EVLERİ / Tarabya Palmiye Residences
•18
GENESİS PLAZA
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Tarabya Palmiye Evleri
İstanbul - Sarıyer Tarabya Mahallesi
Konut
2250 m²
2006
Genesis Plaza
İstanbul - Eyüp Silahtarağa Mahallesi
Ofis
3850 m²
2004
Tarabya Palmiye Residences
İstanbul - Sarıyer Tarabya District
Residential Project
2250 m²
2006
Genesis Plaza
İstanbul - Eyüp Silahtarağa District
Office Project
3850 m²
2004
19•
VATAN KONUT PROJESİ / Vatan Housing Project
•20
KIZTAŞI KONUT PROJESİ 2 / Kıztaşı Housing Project 2
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Vatan Konut Projesi
İstanbul - Fatih Muratpaşa Mahallesi
Konut
1500 m²
2002
Kıztaşı Konut Projesi 2
İstanbul - Fatih Hasan Halife Mahallesi
Konut
1050 m²
1999
Vatan Housing Project
İstanbul - Fatih Muratpaşa District
Residential Project
1500 m²
2002
Kıztaşı Housing Project 2
İstanbul - Fatih Hasan Halife District
Residential Project
1050 m²
1999
21•
CERRAHPAŞA KALKANLAR SİTESİ / Cerrahpaşa Kalkanlar Residences
•22
İnşaat Alanı
KIZTAŞI KONUT PROJESİ 1 / Kıztaşı Housing Project 1
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Cerrahpaşa Kalkanlar Sitesi
İstanbul - Fatih Cerrahpaşa Mahallesi
Konut
3000 m²
1996
Kıztaşı Konut Projesi 1
İstanbul - Fatih İskenderpaşa Mahallesi
Konut
750 m²
1994
Cerrahpaşa Kalkanlar Residences
İstanbul - Fatih Cerrahpaşa District
Residential Project
3000 m²
1996
Kıztaşı Housing Project 1
İstanbul - Fatih İskenderpaşa District
Residential Project
750 m²
1994
23•
HASEKİ İŞ MERKEZİ / Haseki Business Center
•24
CERRAHPAŞA GÜR SİTESİ / Cerrahpaşa Gür Residences
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Haseki İş Merkezi
İstanbul - Fatih Keçihatun Mahallesi
Ofis
1500 m²
1993
Cerrahpaşa Gür Sitesi
İstanbul - Fatih Cerrahpaşa Mahallesi
Konut
7000 m²
1990
Haseki Business Center
İstanbul - Fatih Keçihatun District
Office Project
1500 m²
1993
Cerrahpaşa Gür Residences
İstanbul - Fatih Cerrahpaşa District
Residential Project
7000 m²
1990
25•
FINDIKZADE FATİH KONUT PROJESİ / Fındıkzade Fatih Housing Project
•26
İnşaat Alanı
KÜÇÜK LANGA KONUT PROJESİ / Küçük Langa Housing Project
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Fındıkzade Fatih Konut Projesi
İstanbul - Fatih Nevbahar Mahallesi
Konut
612 m²
1988
Küçük Langa Konut Projesi
İstanbul - Fatih Kürkçübaşı Mahallesi
Konut
782 m²
1980
Fındıkzade Fatih Housing Project
İstanbul - Fatih Nevbahar District
Residential Project
612 m²
1988
Küçük Langa Housing Project
İstanbul - Fatih Kürkçübaşı District
Residential Project
782 m²
1980
27•
CERRAHPAŞA CAMİ KONUT PROJESİ / Cerrahpaşa Cami Housing Project
•28
İnşaat Alanı
YAYLA KONUT PROJESİ 4 / Yayla Housing Project 4
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Cerrahpaşa Cami Konut Projesi
İstanbul - Fatih Kürkçübaşı Mahallesi
Konut
1950 m²
1980
Yayla Konut Projesi 4
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş Mahallesi
Konut
1356 m²
1978
Cerrahpaşa Cami Housing Project
İstanbul - Fatih Kürkçübaşı District
Residential Project
1950 m²
1980
Yayla Housing Project 4
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş District
Residential Project
1356 m²
1978
29•
YAYLA KONUT PROJESİ 3 / Yayla Housing Project 3
•30
YAYLA KONUT PROJESİ 2 / Yayla Housing Project 2
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Yaylak Konut Projesi 3
İstanbul - Fatih Uzun Yusuf Mahallesi
Konut
226 m²
1977
Yayla Konut Projesi 2
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş Mahallesi
Konut
1155 m²
1976
Yaylak Housing Project 3
İstanbul - Fatih Uzun Yusuf District
Residential Project
226 m²
1977
Yayla Housing Project 2
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş District
Residential Project
1155 m²
1976
31•
YAYLA KONUT PROJESİ 1 / Yayla Housing Project 1
•32
DEVİRHAN KONUT PROJESİ / Devirhan Housing Project
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Yaylak Konut Projesi 1
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş Mahallesi
Konut
632 m²
1975
Devirhan Konut Projesi
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş Mahallesi
Konut
1970 m²
1975
Yaylak Housing Project 1
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş District
Residential Project
632 m²
1975
Devirhan Housing Project
İstanbul - Fatih İbrahim Çavuş District
Residential Project
1970 m²
1975
33•
İLYAS BEY KONUT PROJESİ / İlyas Bey Housing Project
•34
SAMATYA KONUT PROJESİ 4 / Samatya Housing Project 4
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
İlyas Bey Konut Projesi
İstanbul - Fatih Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi
Konut
835 m²
1973
Samatya Konut Projesi 4
İstanbul - Fatih Kasap İlyas Mahallesi
Konut
438 m²
1972
İlyas Bey Housing Project
İstanbul - Fatih Hacı Hüseyin Ağa District
Residential Project
835 m²
1973
Samatya Housing Project 4
İstanbul - Fatih Kasap İlyas District
Residential Project
438 m²
1972
35•
SAMATYA KONUT PROJESİ 3 / Samatya Housing Project 3
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Samatya Konut Projesi 3
İstanbul - Fatih - Kasap İlyas Mahallesi
Konut
909 m²
1970
Samatya Housing Project 3
İstanbul - Fatih - Kasap İlyas District
Residential Project
909 m²
1970
SAMATYA KONUT PROJESİ 2 / Samatya Housing Project 2
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Samatya Konut Projesi 2
İstanbul - Fatih - Kasap İlyas Mahallesi
Konut
843 m²
1969
Samatya Housing Project 2
İstanbul - Fatih - Kasap İlyas District
Residential Project
843 m²
1969
DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ KONUT PROJESİ / Davutpaşa Çeşmesi Housing Project
Bitiş Tarihi
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Davutpaşa Çeşmesi Konut Projesi
İstanbul - Fatih - Cerrahpaşa Mahallesi
Konut
798 m²
1970
Davutpaşa Çeşmesi Housing Project
•36
İnşaat Alanı
Proje Adı / Project Name
İstanbul - Fatih - Cerrahpaşa District
Residential Project
798 m²
1970
SAMATYA KONUT PROJESİ 1 / Samatya Housing Project 1
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Samatya Konut Projesi 1
İstanbul - Fatih - Kasap İlyas Mahallesi
Konut
330 m²
1968
Samatya Housing Project 1
İstanbul - Fatih - Kasap İlyas District
Residential Project
330 m²
1968
37•
HAYYİ SELEME MUSTAFA HARİRİ TAAHHÜT PROJESİ / Hayyi Seleme Mustafa Hariri Villa Contracting Project
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
UMM AL-QURA ÜNİV. - MÜZE TAAHHÜT PROJESİ / Umm Al-Qura University - Museum Contracting Project
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Hayyi Seleme Mustafa Hariri Villaları Taahhüt Projesi
Suudi Arabistan, Mekke
Konut
6200 m²
1986
Umm Al-Qura Üniversitesi - Müze Taahhüt Projesi
Suudi Arabistan, Mekke
Eğitim Kompleksi
23500 m²
1984
Hayyi Seleme Mustafa Hariri Villa Contracting Project
Saudi Arabia, Makkah
Residential Project
6200 m²
1986
Umm Al-Qura University - Museum Contracting Project
Saudi Arabia, Makkah
University Building
23500 m²
1984
EL NAFİ VİLLALARI TAAHHÜT PROJESİ / El Nafi Villas Contracting Project
UMM AL-QURA ÜNİV. - KONFERANS SALONU TAAHHÜT PROJESİ / Umm Al-Qura Univ. - Conference Hall Contracting Project
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
El Nafi Villaları Taahhüt Projesi
Suudi Arabistan, Mekke
Konut
11500 m²
1985
Umm Al-Qura Üniv. - Konferans Salonu Taahhüt Projesi
Suudi Arabistan, Mekke
Eğitim Kompleksi
23500 m²
1984
El Nafi Villas Contracting Project
Saudi Arabia, Makkah
Residential Project
11500 m²
1985
Umm Al-Qura Univ. - Conference Hall Contracting Project
Saudi Arabia, Makkah
University Building
23500 m²
1984
ABDULLAH SENET CAMİİ TAAHHÜT PROJESİ / Abdullah Senet Mosque Contracting Project
İnşaat Alanı
UMM AL-QURA ÜNİV. - LUGAT’UL ARABİYE TAAHHÜT PROJESİ / Umm Al-Qura Univ. - Lugat’ul Arabiye Contracting Project
Bitiş Tarihi
İnşaat Alanı
Bitiş Tarihi
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Proje Adı / Project Name
Yer / Location
Proje Türü / Project Type
Construction Area
Date of Completion
Abdullah Senet Camii Taahhüt Projesi
Suudi Arabistan, Mekke
Cami İnşaatı
4000 m²
1984
Umm Al-Qura Üniv. - Lugat’ul Arabiye Taahhüt Projesi
Suudi Arabistan, Mekke
Eğitim Kompleksi
23500 m²
1982
Abdullah Senet Mosque Contracting Project
Saudi Arabia, Makkah
Mosque Construction
4000 m²
1984
Umm Al-Qura Univ.- Lugat’ul Arabiye Contracting Project
Saudi Arabia, Makkah
University Building
23500 m²
1982
•40
41•

Benzer belgeler