1.3. UCubed Hareketinin İşsizlere Yönelik Faaliyetleri 1.4. UCubed

Yorumlar

Transkript

1.3. UCubed Hareketinin İşsizlere Yönelik Faaliyetleri 1.4. UCubed
geçmek ve krize son vermek istemiştir. Tüm bu bildiriler ve kampanyalar da işsizlere yönelik kamuoyu bilinci oluşturan hareketin politika yapıcılar tarafından dikkate alınmasına
katkıda bulunmaktadır.
1.3. UCubed Hareketinin İşsizlere Yönelik Faaliyetleri
UCubed daha fazla üyeye sahip olmak için çeşitli danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
de sunmaktadır. Bunlardan ilki olan iş başvurusu desteğinde çeşitli dokümanlarla işsizlerin
yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede IAMAW Emekliler, Toplum ve Üyelik
Hizmetleri tarafından (2010) hazırlanan kitapçıkta bir kişinin işsiz kalmasından itibaren
izlemesi gereken yollar, işsizlik ödeneğinden ve sağlık hizmetlerinden faydalanmak için
başvuru noktaları, yeniden iş bulmak için yöntemler ve bütçe kontrolü gibi geniş bir çerçevede işsize yol göstermek amaçlanmaktadır. İkinci olarak İşsizlik Acil Yardım Hattı işsizlere yaşadıkları bölgedeki işsizlik ofislerinin adresleri, maluliyet yardımları, çocuk bakım
hizmetleri gibi alanlarda rehberlik hizmeti sağlamaktadır.
Öte yandan, ABD İş Kurumu (US Department of Labor) Ticaret Uyum Desteği’nden
yararlanma hibe programından finanse edilmeye hak kazanan UCubed, işsizlere bu destek
altında eğitim programlarından veya gelir desteğinden faydalanma imkânı da sunmaktadır.
Bu hibe programına AFL-CIO*’nun Wisconsin yapılanması, Teknik Koleji, İşgücü Yatırım
Kurulu ve Makinistler Yeniden İstihdam ve Güvenlik Eğitimi Programı ile birlikte başvurulmuştur. İşsizler program sayesinde yeni vasıflar kazanabilmektedir, böylelikle hareketin temel amaçlarından biri olan işsizlere eğitim verilmesi de gerçekleştirilebilmektedir.
Amerikan İş Kurumu’na göre (Department of Labor, 2011), Ticaret Uyum Desteği ve Alternatif Ticaret Uyum Desteği ithalatın fazla artışı ve üretimdeki ticaret kaynaklı sapmalar
sonucunda işsiz kalan kişilere işgücü piyasasında yeniden iş bulmaları için verilen mesleki
eğitim programlarını ifade etmektedir**.
Ek olarak, UCubed Hareketi işsiz kalanlara üç ay boyunca kira yardımı yapabilmektedir.
Gelir desteği olan Ticaret Yeniden Uyum Ödenekleri ise tam zamanlı eğitim programlarına katılan işsizlere verilmektedir. Hareketin internet sitesinde işsizlere yönelik iş arama
portallarına yönlendirmeler de yapılmaktadır. Sonuç olarak UCubed yalnızca kamuoyu
bilincini artırmayı hedeflememekte aynı zamanda işsizlerin kapasitelerinin artırılmasına
da destek olmaktadır.
1.4. UCubed Üyeleri ve Hikâyeleri
UCubed kurulduğunda üyelerinin psikolojik olarak da rahatlamalarını sağlayacağını vaat
etmiş ve birlikten kuvvet doğar anlayışını benimsemiştir. Bu çerçevede, UCubed üyeleri
* Ayrıntılı bilgi için bakınız: Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi (AFLCIO): http://www.aflcio.org/ ve http://www.unemploymentlifeline.com/
** Ayrıntılı bilgi için bkz. Amerikan İş Kurumu : http://www.doleta.gov/tradeact/benefits.cfm
94

Benzer belgeler

İşsiz Sendikası ve UCubed Örneği

İşsiz Sendikası ve UCubed Örneği Yine bu küresel dönüşüm yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi gelişmiş ülkelerde de etkilerini göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. A...

Detaylı