SÖZEL BÖLÜM DGS

Yorumlar

Transkript

SÖZEL BÖLÜM DGS
DGS
SÖZEL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 3; Eşit
Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 0,6
katsayısı ile çarpılacaktır.
BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 80'DİR.
4) İskender, kimilerine göre Doğu ve Batı medeniyetlerini
birleştirmek için, soylu bir düşün peşinden giden
büyük bir ……… kimilerine göre de ……… bir zalimdi
1.– 5. sorularda, cümle veya parçadaki boşluğu
anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan
seçeneği bulunuz.
A)
B)
C)
D)
E)
1) Şiir, en ulusal sanat dalıdır; çünkü bir ulusu başka
uluslar gibi ……….. kolay olduğu halde; başka uluslar
gibi ……….. kolay değildir.
A)
B)
C)
D)
E)
biçimlendirebilmek – değiştirebilmek
bir çizgiye getirmek – geçmişi unutturmak
yenileyebilmek – başkalaştırabilmek
etkileyebilmek – yola getirebilmek
düşündürebilmek – hissettirebilmek
lider – suç işleyen
insan – masumları öldürmüş
kahraman – kana susamış
komutan – yanlışlıklar yapan
asker – savaştan zevk alan
5) Yapıtlarımın başarılı sayılmasının anahtarı ………
sarsılmaz inancımdır; en yeteneksizimizin bile
kendisini tanıyıp ………. iddia etmemdir.
A)
2) Geleneği olduğu gibi yapıtına taşıyan sanatçının …….
yoktur. Geleneği olduğu gibi yinelemek başka, ondan
……. başka şeydir.
A)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
ileriye dönük çabası – hiç yüz vermemek
başkalarını aşma niyeti – köşe bucak kaçmak
yaratıcılıkla ilgisi – yararlanıp sentez yapmak
bildiği pek bir şey – ondan hiç söz etmemek
sanatla uğraşma amacı – bir şeyler beklemek
E)
6. – 10. sorularda, sırasıyla okunduğunda,
numaralanmış cümlelerden hangisinin parçanın
anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz.
3) Tanrı …….. bizi mutsuz kılan her şeyi değiştirmemiz
için zaman tanıyor bize. Oysa biz her gün böyle bir
şeyin bize bağışlandığını görmezden geliyoruz; ……...
yarına da öylece kalacağını sanıyoruz.
A)
B)
C)
D)
E)
6) (I) Reçelin tarihteki yeri, insanlığın yiyecek tarihi kadar
eskidir. (II) Önceleri meyvelerden güzel kokular elde
etmek için onları kaynatan insanlar, meyvelerin bu
sayede uzun süre korunabildiğini fark etmişler. (III)
Reçelin dünyaya Orta Doğu’dan yayıldığı tartışılmaz
bir gerçektir. (IV) 16. yüzyılda İspanya kaşifleri Batı
Hindistan topraklarında meyvelerin tatlı biçimde nasıl
uzun süre korunduğunu görürler. (V) İspanya’ya,
oradan bütün Avrupa’ya yayılan reçele İngilizce’de
pıhtılaştırmak anlamına gelen “jelly” adını verirler.
güneşi her gün yeniden doğdurarak – bugünün
düne benzediği gibi
hepimizi ayrı ayrı düşünerek – bütün
düşüncelerimizin
yeryüzünü kontrol altında tutarak – yaşadığımız
kötü olayların
bizi görsel bir çevrede yaşatarak – çevremizdeki
bizi seven insanların
insanların
hepsini
farklı
yaratarak
–
yakaladığımız büyük başarıların
A)
TASARI YAYINLARI
herkesin her şeyi yapabileceğine olan – içinde
değerli bir şey bulabileceğini
başarılı olacağımı bilen – eser verebileceğimi
kendime olan – iyi yazılar yazacağımı
insanlara olan – başkalarına yardım etmek için
elinden geleni yapacağımı
başkalarına olan – başkalarına yardım etmek için
elinden geleni yapacağını
14
I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
7) (I) İnsanlık tarihi, insanın serüvenini yansıtan ve içinde
birçok üstün kişinin boy gösterdiği bir yazıttır. (II) Bu
üstün bilgeler, üstünlüklerini insanların yararına
yaptıkları büyük işlerle kanıtlamışlardır. (III) İnsanların
bu kişiler hakkında verdiği ortak yargı hepsinin birer
dahi olduğudur. (IV) İnsanlar zor günlerde sıkıntıya
düştüklerinde hep bunlar gibi kendilerini kurtaracak
birini ararlar. (V) Dahilik de öyle ufak tefek buluşlarla
fikirlerle elde edilebilecek bir unvan değildir.
A)
I.
B) II.
C) III.
D) IV.
11. – 14. sorularda, çıkarılabilecek kesin yargının
hangisi olduğunu bulunuz.
11) Sınavı kazandıktan sonra ailemle güzel bir tatile
çıkacağız.
A)
B)
C)
D)
E)
E) V.
8) (I) Tevfik Fikret, okuldaki klasik edebiyat öğreniminin
tesirinde kalarak bu edebiyatı örnek tutan denemelerle
şiire başlamış. (II) Okuldaki Fransızca ve Fransız
edebiyatı öğreniminin tesiriyle Batı edebiyatından
haberdar olmuştur. (III) Şairin eski Türk şiirinin
zevkinden kurtulup Batı şiirine yönelmesi Recaizade
Ekrem'in
Galatasaray’da
edebiyat
öğretmeni
olmasıyla başlayan bir süreçtir. (IV) Galatasaray
Lisesi'ni bitirdikten sonraysa memurluk hayatına
başlamış, şiire devam etmiştir. (V) Ekrem'in tesiri onun
edebi hayatının en kuvvetli çizgisi olmuştur.
A)
I.
B) II.
C) III.
D) IV.
12) Ressam arkadaşımın benim için yaptığı bu tablo
aldığım hediyeler içinde en güzeliydi.
A)
B)
C)
D)
E)
E) V.
9) (I) Satranç tahtası üzerinde sekiz sütun ve sekiz sıra
vardır. (II) Sütun ve sıralardaki kareler sırasıyla bir
açık ve bir koyu renklidir. (III) Bunlar siyah ve beyaz
olarak tanımlanır. (IV) Açık ve koyu renk olan karelere
yerleştirilen taşlardan beyazları bir oyuncu, siyahları
ise öbürü alır. (V) Satranç tahtasında çaprazlamasına
uzanan aynı renkteki karelere de çapraz denir.
A)
I.
B) II.
C) III.
D) IV.
A)
B)
E) V.
D)
E)
10) (I) 1370'te yapımına başlanan Bastille, aslında bir
hapishane olarak değil, Paris'i saldırılara karşı
koruyacak bir kale olarak düşünülmüştür. (II)
Fransa'da ulusal bayram olarak kabul edilen 14
Temmuz günü tüm öğrencilerin ve çalışanların ülke
çapında düzenlenen şenliklere katıldığı bir gündür.
(III) Bu şenlikler 1789 yılının 14 Temmuz günü Paris
halkının çirkin görünüşlü taş Bastille Hapishanesi'ni
ele geçirişini kutlamak için düzenlenir. (IV) Bastille, 24
metre genişliğinde bir hendekle çevrili yüksek surları,
30 metrelik sekiz kulesi ve 70'i aşkın hücresiyle dev
bir yapıydı. (V) Birçok tutsak yaşamlarının tümünü bu
karanlık hücrelerde geçirmiştir.
I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ressam arkadaşım daha önce de bir tablo
yapmıştı.
Özel bir gün olduğu için hediyeler aldım.
Ressam arkadaşım çok düşünceli ve incedir.
Aldığım diğer hediyeler de güzeldi.
Picasso gibi bir arkadaşım var.
13) Türkiye Cumhuriyeti'nin makus talihini ancak ve ancak
zihni aydınlık, fikri aydınlık, idealist gençler
değiştirecektir.
C)
A)
Sınavı kazanabilmek için çok çalıştım.
Ailem heyecanla sınavı kazanmamı bekliyor
Tatil yerini henüz kararlaştırmış değiliz.
Güzel bir tatili hak ediyorum.
Henüz sınavı kazanmış değilim ama ümitliyim.
Kaderimizi değiştirecek herkese minnettarız.
Genci, yaşlısı kötü talihini değiştirmek için
uğraşmalıdır.
Aydınlık fikirlerle, idealist olmak değişim için
yeterlidir.
Türkiye Cumhuriyeti çoğunlukla gençlerden
oluşmaktadır.
Aydın kafa yapısı ve idealizm değişim için gerekli
koşullardandır.
14) Gardrobum kıyafetlerle dolu olduğu halde hiç
kıyafetim yokmuşçasına, deli gibi alışveriş yapıyorum.
A)
B)
C)
D)
E)
E) V.
15
Yeterli sayıda kıyafetim yok.
Giyecek yığınla kıyafetim var.
Daha geniş bir gardrop almanın zamanı geldi.
Alışveriş benim yaşam stilimdir.
Ucuzluk olduğu için dayanamayıp bir şeyler
alıyorum.
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3
18) I. ulu önderimiz
II. milli basının yanı sıra
III. ilişkilerini aralıksız sürdürmüştür.
IV. milli mücadele boyunca
V. yabancı basınla da
15. – 17. sorularda, numaralanmış cümlelerin
anlamılı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin
birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur?
15) (I) İstanbul'a metro yapılmasıyla ilgili çalışmalar
1800'lü yılların sonlarına rastlar.
(II) 1868'de başlayan inşaat devletin yoğun çabalarıyla
hızlanır.
(III) Tüm bu çabalar sonucunda proje 1871'e
gelindiğinde tamamlanır ve şehir dünyanın ikinci
metrosuna kavuşur.
(IV) Neredeyse bine yakın işçinin çalıştığı inşaat
büyük bir hızla devam eder.
(V) Başlangıç olarak işçi sayısı yeterli görülür fakat
sonradan artırılır.
A)
B)
C)
D)
E)
A) I
I ile III
II ile IV
II ile V
III ile V
IV ile V
E) V
B) II
C) III
D) IV
E) V
20) I. kapısına kul olur
II. kapamış olan kişi
III. düşünemeyen, özgürce düşünemediği için de
IV. bu kavramları savunanların
V. kendini kavramların kafesine
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
üçüncü olur?
I – IV
II – IV
I–V
III – IV
III – V
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
21) I. birbiri ardına ürün vermeleriyle
II. yazarların
III. yaygınlaşıp gelişmiş, okur bulmuştur
IV. köye yöneliş hareketi, köy kökenli
V. 1950'lerde edebiyatımızda görülen
17) (I) Bu puanla Türkiye, projeye katılan ülkeler içinde
Uruguay ve Tayland'dan farklı olmayan bir performans
sergilemiştir.
(II) Kore, Kanada, Avustralya sıralamada bu ülkeyi
takip etmektedir.
(III) En alt sırada 375 puanla Tunus bulunmaktadır.
(IV) Türkiye'nin okuma alanındaki ortalaması ise 441
puandır.
(V) Okuma alanında ülkeler arasında en yüksek
başarı puanına sahip ülke 543 puanla Finlandiya'dır.
Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak
biçimde sıralandığında hangisi üçüncü olur?
A) I
I – IV
I – II
II – IV
III – V
I–V
TASARI YAYINLARI
D) IV
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
ikinci olur?
16) (I) İngilizlerin önemli özelliklerinden biri onlardaki
endüstri ruhudur.
(II) Bu sonucun elde edilmesinde insanların el ve zihin
çalışmalarının büyük yardımı olmuştur.
(III) Milletin gelişmesi, fertlerin serbest enerjisinin bir
sonucudur.
(IV) Bu ruh İngiliz İmparatorluğu'nun endüstriyel
büyüklüğünün temellerini atmıştır.
(V) Yine bu ruh milletin hayali prensibini şekillendirmekle kalmayıp onun kurtarıcısı ve yardımcısı da
olmuştur.
A)
B)
C)
D)
E)
C) III
19) I. saygı kurallarına yöresel yorumlar
II. getiren özel bir dildir
III. toplum kesimlerinin tavandan
IV. argo hangi ulusta olursa olsun
V. tabana indikçe kabalaşan
A) I
A)
B)
C)
D)
E)
B) II
16
B) II
C) III
D) IV
E) V
25) Aşağıdaki
cümlelerin
kazanma" anlamı vardır?
22) Çürük kanıt çürük anıta benzer; ne kadar büyük
törenle açılırsa açılsın, çökmeye mahkumdur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak
istenene anlamca en yakındır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Layık olmayan kişiler için dikilen anıtların hiçbir
değeri yoktur.
Temeli sağlam atılmayan düşüncelerin insana
yararı olmaz.
Çürük yapılan yapıtların çökmesi kaçınılmazdır.
Gerçeğe dayanmayan belgeler ne kadar ustaca
sunulsa da inandırıcı olmaz.
Düşüncelerin hayata geçmesi uygulanmasına
bağlıdır.
B)
C)
D)
E)
23) En uzun yaşayanlar, en çok yaşayanlar değil hayatını
belli idealler uğruna yönlendiren, onun semeresini
görenlerdir.
Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın cümle
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
"beceri
Yakında hizmete açılacak olan 200 yataklı
hastanemiz, salt mahallemize değil, öteki
yerleşim yerlerine de hizmet sunacak.
Aranan
dosya
ve
belgelerin
kolayca
bulunabilmesi için okulumuzda, bunların günü
gününe kaydedildiği bir arşiv oluşturuldu.
Mahallemizde çöplerin zamanında alınması,
cadde ve sokakların süpürülmesi işleri titizlikle
yerine getiriliyor.
Okulumuzun
öğrencilerinden
bir
bölümü,
mahallemizdeki boş alanları ağaçlandırarak fidan
dikmeyi de öğrendi.
Mahallemizde kurulan tiyatro topluluğunun
sunduğu kültürel ve sanatsal etlinlikleri bugüne
dek beş yüz bin kişi izledi.
26) Yeterince emek harcamayıp zihninizdeki tarlayı
sürmezseniz hiçbir işte başarılı olamazsınız.
Bu cümlede geçen "zihnindeki tarlayı sürmek"
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
İnsan
hayatı
hiçbir
zaman
ideallerini
gerçekleştirecek kadar uzun olamaz.
Son teknolojik gelişmeler insan ömrünü
uzatacak, onun daha verimli geçmesini
sağlayacaktır.
Hayatın uzunluğu kişiden kişiye değişmektedir.
Uzun yaşamak için amaçlarımız için savaşmalı,
çabalarımızın karşılığını almalıyız.
Uzun yaşayanlar gelecekte iyi anılamazlar.
A)
B)
C)
D)
E)
Ne istediğini bilmek
Farklı türlerde ürünler ortaya koymak
Hatalarını düzeltmeye çalışmak
Belleğine işlerlik kazandırarak onu geliştirmek
Yitirdiği saygınlığı yeniden kazanmak
27) I. Sürekli uyardım; ama gel gelelim dinletemedim.
II. Her istediğini yapacağım; yeter ki ders çalışsın.
III. O halde işe başlamadan, ölçüp biçmek gerek.
IV. Burada iş bulamaz; çünkü ona güvenemeyiz.
V. Emekliler de iş istiyor; ne var ki ortalıkta hiç iş yok.
24) Üstün insan, konuşmadan önce harekete geçer ve
sonra yaptığı hareketlere göre konuşur.
Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden hangisi
anlamca örtüşmez?
A)
hangisinde
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin hangisi aynı
anlamdadır?
Nitelikli insan yapamayacağı işleri de konuşarak
başkalarının fark etmesini sağlar.
Konuşmak kolay, konuştuklarını yapmış olmak
olgun insanlara mahsustur.
Bir insanın değerini anlamak için sözüyle
yaptığını karşılaştırmak gerekir.
Bir insanın değeri konuştuklarını yaşıyorsa artar.
Üstün insan yapmadığı şeyi konuşmaz.
A)
B)
C)
D)
E)
17
I–V
I – II
II – IV
III – IV
IV – V
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3
32) (I) Albert Einstein’ın tek uğraşının fizik olmadığını,
felsefe ile ilgili eserleri de bulunduğunu biliyoruz.
(II) Einstein’ın hayranlık duyduğu insanların başında
ünlü felsefeci – düşünür Bertrand Russel’ın geldiği de
eserlerinden anlaşılıyor. (III) Einstein, “Fikirler ve
Tercihler” adlı eserinde, Russel hakkında düşünürken
felsefe alanındaki deneyimsizliğini fark ettiğini ve
kendisini fizikle sınırlandırdığını söylüyor. (IV) Yine de
kitabına bakarak Albert Einstein’ın bu sözleriyle gayet
alçak gönüllü davrandığını söyleyebiliriz. (V) Çünkü,
Einstein’ın kendisini dünyadan ve yaşanan güncel
sorunlardan soyutlamadığını gösteren örnekler vardır.
Bu
parçadaki
numaralanmış
cümlelerin
hangisinde yazarın yorumuna yer verilmiştir?
28) Onun yapıtlarının akıp gidiveren bir dili var. Kişiler,
olaylar katmer katmer açılıyor okurun önünde. Okur,
güçlü bir dil dünyasında olduğunu anlıyor. Hem de
nefes alan, nefes veren bir dil dünyası.
Bu parçadaki altı çizili cümleyle belirtilmek istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Anlatılanların derin anlamlar içerdiği
Dilin zenginliğinden yararlanıldığı
Her tür okura seslenildiği
Etkileyici bir dil kullanıldığı
Bilgilendirip öğretme amacı güdüldüğü
A) I
29) (I) Kars'ın tarihi Paleolitik Döneme kadar uzanıyor. (II)
Alt Paleolitik Dönemde Kars ve çevresindeki
mağaralarda yaşayan, avcılık ve bitki toplayıcılığıyla
yaşamını sürdüren insanların izlerine rastlanıyor.(III)
Bu izler, Kars'ın dünyanın en eski kültürlerinden birine
beşiklik ettiğini gösteriyor. (IV) Doğaya hükmetme
becerisini kazanan insanlar burada yaşamlarını
tarımla uğraşarak sürdürdüler. (V) Daha sonra alet
yapımında bakır madenini kullanmaya başladılar.
Bu
parçadaki
numaralanmış
cümlelerin
hangisinde bir çıkarım yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
B)
C)
D)
E)
E) V
A) I
Ailenin, toplumun sağlıklı bir unsuru olabilmesi
kadınla ilişkilidir.
Çocuklar, gereksinim duydukları terbiyeyi evde
annelerinden alırlar.
Sağlıklı toplumların oluşabilmesi için evi kadın
yönetmelidir.
Ailenin sağlıklı olabilmesi kadına bağlıdır.
Babanın çocukların eğitiminde rolü yoktur.
31) (I) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında
olduğunu biliyoruz. (II) Onu oluşturan öğeler, Orta
Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek
günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı, Osmanlı
sarayında en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem
bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih boyunca, çok
farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına
almış. (V) Kültürler bileşkesi olan varlığını sürdürüyor.
(VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya
devam ediyor.
Bu parçada Türk mutfağına “Kültürler bileşkesi”
denmesinin
nedeni
kaçıncı
cümlede
açıklanmaktadır?
TASARI YAYINLARI
C) III
D) IV
E) V
B) II
C) III
D) IV
E) V
B) II
C) III
D) IV
E) V
35) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olasılık" anlamı
vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
B) II
D) IV
34) (I) Aralık ayı ortasında bir gündü. (II) Bir televizyon
kanalında yayınlanan "Sözün Büyüsü" programı için
M. Şerif Onaran aradı. (III) Ölümünün 45. yıl dönümü
nedeniyle Ziya Osman Saba için bir anma programı
yapacakmış. (IV) Beni bu değerli şairin çizgisinde
görüyorlarmış da ondan. (V) Ayrıca yakında çıkacak
kitabımla ilgili de konuşacaklarmış.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden
farklıdır?
A) I
A) I
C) III
33) (I) Bugün onlarla ilgili hiçbir şey anımsamasak da
gençken okuduğumuz klasik kitaplar bizi bir yönüyle
etkilemiştir. (II) Aynı kitabı yetişkinlik çağımızda
yeniden okuduğumuzda unuttuğumuz yönlerini
yeniden hatırlarız. (III) Çünkü klasik yapıtların kendini
unutturma, buna karşılık tohumunu bırakma gibi özel
bir gücü vardır. (IV) Yapıtın klasikleşmesini sağlayan
özelliği de budur. (V) Bu nedenle olgunluk çağındaki
herkesin, gençliğinde okuduğu kimi yapıtları yeniden
okuması yerinde olur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir öneri vardır?
30) “Kadın evi yönetebilirse, çocuklara gerekli terbiye ve
eğitim verilebilirse aile, toplumun en sağlıklı unsuru
haline gelir ve bu ailelerden de sağlıklı toplum
meydana gelir.”
Bu cümleye dayanarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?
A)
B) II
E) V
18
Tut ki seni sevdiğini herkese anlattı, ne
yaparsın?
Eğer bana çok kırgınsa özür dilemem fayda
etmez.
Yıllar sonra belki çıkıp gelmiştir seni görmek için.
Elimde avcumda ne varsa bırakıp gidebilirim
istersen.
Aldatmak aldanmaktır oysa, bilmez bunu çoğu
kişi.
39) Kaleden Van Gölü'nü ve şehrini seyretmenin tadını
şehrin başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Göl ve şehir
ayağınızın altında. Bir tarafta masmavi Van Gölü, bir
tarafta yemyeşil Van... Biz kaleyi geçerken, bir yandan
yağmur yağıyor ve arkasından şehri çepeçevre saran
iki gökkuşağı çıkıyor.
Bu parçada yazarın Van Kalesi ile ilgili hangi
izlenimine yer verilmemiştir?
36) (I) Antik Çağ’da suyun çeşme ve oluklardan
durmaksızın akıtıldığı biliniyor. (II) Ancak suyun zor
bulunan, tükenebilir bir kaynak olduğu da bir gerçek.
(III) Bu nedenle ihtiyaca göre ve kontrollü kullanılması
gerekir. (IV) İşte musluklar bu zorunluluktan
doğmuştur. (V) Suyun aktığı oluk bölümünde bir vana
görevi yapan, istendiğinde açılıp, istendiğinde
kapatılabilen dikine bir burmalı çubuk, musluğun
temelini oluşturur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
I. cümlede bir durumla ilgili eskiye ilişkin
açıklayıcı bilgi veriliyor.
II. cümlede bir saptama yapılıyor
III. cümlede önceki cümlede belirtilenin sonucu
ortaya çıkıyor.
IV. cümlede bir açıklama yapılacağı belirtiliyor.
V. cümlede musluğun yapısıyla ilgili bilgi veriliyor.
40) İsmail Acar'ın Ayasofya Müzesi'nde açtığı " Ayasofya
ve Sanal İzdüşümler" resim sergisini 40 bin kişi
gezmiş. Bir sergi için olağanüstü bir rakam. Ziyaretçi
sayısının yüksekliğinde, ressam İsmail Acar'ın
eserlerinin yanısıra, tarihi mekanın rolünü de
hatırlatalım. Rakamın içinde Türkler ve yabancılar var.
Eğer bu sergi bir başka galeride açılsaydı, sayının
düşüklüğüne şaşar ve üzülürdünüz. Doğru mekanda,
doğru zamanda, doğru eserlerle bir serginin
gerçekleşmesi, bizim tarihi mekanlara yeniden önem
vermemiz konusunda sanatsal bir uyarıdır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
37) (I) Kültür diliyle süslü dili birbirine karıştırıyorlar.(II)
Oysa kültür dili, yani hikayeyi, romanı röportajdan
ayıran dil, bol sıfat ve güzel benzetmelerden oluşur.
(III) Onda önemli olan, söylenmeyenin söylenenden
çıkarılmasıdır. (IV) Stendhal’in ünlü romanında
Julien’in kapıdan çıkarken dönüp pencereye
baktığının belirtilmesi Renal’e duyduğu aşkı ifade
etmeye yeterli oluyor. (V) Kültür dili okura bir şeyi
keşfettirme keyfini hissettirmeli
A)
B)
C)
Bu paragrafın yazarının kültür dilinde aradığı
özellik hangi iki cümlede söylenmiştir?
D)
E)
A) I - IV
B) II - III
C) III - IV
D) III - V
E) IV - V
E)
Açılan sergiyi beklenenin üstünde kişinin ziyaret
ettiği
Sergiye özellikle yabancıların ilgi gösterdiği
Bir serginin açılışında zamanın ve yerin doğru
seçilmesi gerektiği
Tarihi mekanlara önem vermemizin bir zorunluluk
olduğu
Serginin Ayasofya Müzesi’nde açılmasının
ziyaretçi sayısını arttırdığı
41) Nesin, çoğunlukla halktan kişileri konu edinir.
Anlatısında olaydır ön planda olan. Kişiler bu örgüye
uygun biçimde verilir. Yapıtlarında kişi ve tema
zenginliği vardır. Bunlarla birlikte etkileyici bir dil
evreni de kurmuştur. Özellikle öykülerinde yer yer
halkın konuştuğu dile başvurması, toplumun değişik
kesimlerinden anlattığı insanların dünyalarıyla gelen
bir özellik taşır. Kullandığı bu dil, gerçekliklerini
yansıttığı kişilerin dünyasını, psikolojik yapısını
sergileyen bir üslup özelliğine dönüşür onun
anlatısında.
Bu parçada Nesin'le ilgili aşağıdakilerin hangisine
değinilmemiştir?
38) Malazgirt Savaşı'nın başlamasına saatler kala elli bin
kişilik
ordusu
bulunan
Alparslan'ın
yanına
gözcülerinden biri gelir ve "Efendim, iki yüz bin kişilik
bir Bizans ordusu bize doğru yaklaşıyor." der.
Alparslan hiç istifini bozmaz ve "Biz de onlara doğru
yaklaşıyoruz." cevabını verir.
Bu
parçada
asıl
vurgulanmak
istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Kaleden
Van
Gölü'nün
seyrine
doyum
olmadığına.
Kalenin, gölü ve şehri, ayaklar altına serdiğine
Kaleden Van'ın yemyeşil göründüğüne
Kaleden Van'ın geceleri güzel göründüğüne
Yağmurun ardından beliren gökkuşağının
kaleden göründüğüne
Korkunun ecele faydası yoktur.
Alparslan kahraman ve cesur bir hükümdardır.
Ne olursa olsun tedbir elden bırakılmamalıdır.
İnsan hangi şartlarda olursa olsun kendine
güvenmelidir.
Akıl, en önemli silahtır.
A)
B)
C)
D)
E)
19
Olayı ön planda tutan bir anlatımı tercih ettiğine
Yapıtlarının kahraman sayısı ve tema yönüyle
zengin olduğuna
Toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişileri
anlattığına
Kahramanlarının psikolojik yapılarını yansıtan bir
dil kullandığına
Güldürerek eğitmeyi amaçlayan bir anlatımının
bulunduğuna
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3
42) Mısırlılar Nil Nehri kıyısında kentler kurarken bugünkü
Irak'ta, Dicle ve Fırat Nehirlerinin arasındaki bölgede
bir başka kent uygarlığı gelişiyordu. Mezopotamya
olarak bilinen bu bölgede yayılan kültür Sümer
kültürüydü. Sümerlerde kentler kerpiç yapılardan
oluşuyordu. Daha sonra, kerpici fırınlarda pişirme
yöntemi kullanılmaya başlanınca daha sert ve
dayanıklı yapı malzemeleri ortaya çıktı.
Bu parçada Sümerlerle ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
45) Geçen ay Avusturya'daydım. Avusturya'nın doğu ve
batı uçları arasında, 1.400 km'lik bir seyahatim oldu.
1.400 km'lik yol üzerinde nadasa bırakılmış bazı
tarlalar dışında, iki karış bir toprak parçası
göremedim. Her taraf yeşil, yeşil yine yeşildi.
Ormansız bir tek Avusturya dağı yoktu. Bütün
Avusturya dağları, ormanları kendilerine baş tacı
yapmışlardı. Peki ya Urfa dağları? Sadece Urfa
dağları mı? Yurdumuzun ya diğer dağları? Urfa
etrafında dumanlı dağlar yok. Çünkü Urfa dağları
çırılçıplak. Bu çıplaklık, bir uçak penceresinden daha
dehşetli görünüyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Yaşadıkları, Mezopotamya adı verilen yerin
konumuna
Tarihe en önemli katkılarının ne olduğuna
Kentlerinde
inşa
ettikleri
yapıların
kimi
özelliklerine
Onlarla aynı dönemde yaşayan bir başka
topluluğa
Zamanla daha sağlam yapı malzemesi üretmeye
başladıklarına
A)
B)
C)
D)
E)
43) (I) Bu adanın ekonomik gelişmesinde öne çıkan
sektörlerin başında turizm, tarım ve el işi sanatçılığı
geliyor. (II) Turizm çalışmaları 20. yy.’ın başında
başlamış. (III) 1960’ların ilk yıllarında uluslar arası
havaalanının yapılmasıyla bir hayli hareketlenmiş.
(IV) Bundan sonra turizme yönelik yatırımlara önem
verilmiş. (V) Büyük ve lüks oteller yapılmaya
başlanmış.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde,
sözü edilen adada turizmin hız kazanmasına
öncülük eden bir etkenden söz edilmektedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
46) Tigran Honentz tarafından 1215 yılında yaptırılan
Gregor Kilisesi, Ani şehrinin Arpa Çay'a bakan
yamacında yer alıyor. Barok üslupta, merkezi planlı
kilisenin çatısı çadır biçimli, buradan da üzeri külah
biçiminde örtülü bir kule yükseliyor. Saçak altlarını,
sütun ve kemerleri çepeçevre kartal ve gül, sağır
kemerlerin aralarını sülün, tavşan, ejder, tavuskuşu
gibi hayvan kabartmaları süslüyor. Kilisenin içindeki
tüm fresklerin Erken Bizans ya da Bizans etkisindeki
sanatçılar tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Batı yönüne
bakan kapıdan girildiğinde, solda yarım iki kemer
arasında ise Araplara ait renkli resimler görülüyor.
Bu parçada Gregor Kilisesi'yle ilgili olarak
aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
E) V
44) Bu akşam televizyonda bir röportaj vardı. Devletin en
üst mevkilerinde görevli birisi hızını alamadı, devletin
bilim adamlarına, sanatçılara ne kadar önem verdiğini
anlattı durdu. İnanmak isterdim doğrusu. Ama bilim
adamı ve sanatçıya değer veren bir toplum
olduğumuzu iddia edebilir miyiz gerçekten? Sanatçıya
bir meczup gözüyle bakarız. Bilim adamı da bize göre
köşesine çekilmiş, kendi halinde bir insandır. Oysa
sanatın ve bilimin hayatın ta kendisi olduğunu; bazen
iyi, bazen acı ve kötü derslerden öğreniriz. Son
deprem felaketi; bilime ancak başımız sıkıştığında, o
da günlük kaygılarla hayatımızda yer verdiğimizi
göstermedi mi?
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Tartışmacı bir anlatım kullanılmıştır.
Bir görüşün yanlışlığı dile getirilmiştir.
Savunulan
düşünceyi
kanıtlama
gidilmiştir.
Örneklendirmeden yararlanılmıştır.
Anlatıma beğeni duygusu katılmıştır.
TASARI YAYINLARI
Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
Karşıt durumlar ortaya konmuştur.
Betimleyici öğeler kullanılmıştır.
Kanıtlanabilir bilgilere yer verilmiştir.
Bir düşünce örneklerle açıklanmıştır.
A)
B)
C)
D)
E)
yoluna
20
Ne gibi özellikleri vardır?
Nerededir?
Sütun
ve
kemerlerinde
hangi
motifler
kullanılmıştır?
İçindeki freskler hangi dönemi yansıtır?
Kim tarafından ve hangi tarihte yapılmıştır?
47. – 48. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
50) Bu parçada anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
göre
A)
Orhun Yazıtları Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri
olarak Göktürkler tarafından taşlar üzerine yazılarak
bırakılmış eserlerdir. Bu dikili taşlara Göktürkler
Bengü diyorlardı. Bengü taş, ebedi taş, abide
demektir. Bu abideler, bugün Orhun abideleri diye
anılmaktadır.
Bunun
sebebi,
bengü
taşların
Kuzeydoğu Moğolistan'da Koşu Çaydam Gölü
civarında, Orhun adlı ırmağın eski yatağının yakınına
dikilmiş olmasıdır.
47) Bu parçada Göktürk metinleriyle
vurgulanmak istenen hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
ilgili
B)
C)
D)
E)
51. – 53. soruları
cevaplayınız.
asıl
B)
C)
D)
E)
Türk edebiyatının en eski yazılı eserlerini
vermişlerdir.
Kullandıkları alfabe kendilerine özgüdür.
Yazıtlara Orhun Abideleri adını vermişlerdir.
Uygurlar'a örnek olacak işlere imza atmışlardır.
Bengü taş denmesinin nedeni yazıtların coğrafi
konumudur.
49. – 50. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
aşağıdaki
göre
A) Betimleme
B) Öyküleme
C) Kanıt Gösterme
D) Tanık gösterme
E) Benzerliklerden yararlanma
49) Bu parçaya göre kent planlamasıyla ilgili olarak
mimariden beklenen aşağıdakilerden hangisidir?
52) Parçada bahsedilen Ferit
hangisine değinilmemiştir?
B)
C)
D)
E)
göre
51) Bu parçada anlatımı geliştirme yollarından hangisi
ağır basmaktadır?
Kent planlaması yapılırken geçmişi bilen ve geleceği
görebilen bir bakış açısına sahip olmak gerekir.
Geçmişe dönük yüz, kimliksizleşmenin önünü
kesecek, geleceğe dönük yüz ise donukluğu
engelleyecektir. Bu bakış açısı, konut yapımında
geçmişle uyumsuz yapılaşmaya, zemine uymayan
binalar yapılmasına engel olacaktır. Böylece doğayla
bütünleşecek, çevreyle uyum sağlayacak türden
mimarlık ürünleri geliştirilmiş olacaktır.
A)
parçaya
Ferit, gözlerinde hayat ışığı olan, umut dolu bir
çocukluk arkadaşımdı. Futbola olan aşkı bitmek
tükenmek bilmezdi. Sabahtan akşama kadar TRT 3’ün
verdiği tüm maçları hiç bıkmadan izlerdi. Tam 6 farklı
kramponu vardı Ferit’in. Onlara her gittiğimde bir yırtık
ayakkabılarımı düşünür bir de onun kramponlarına,
rengarenk formalarına bakardım. “Biri benim olsa
keşke.” diye geçirirdim içimden. Mahallede maç
yapacağımız zaman hepimiz toplanır, hazırlıklarımızı
yapar, evlerin ortasında “tarla” dediğimiz boş alanda
oyuncu seçerdik. Ferit gelmeden hiçbir maça
başlamazdık. Beklerdik en iyi oyuncumuzu. Ferit
formasını giyer, ayakkabılarının bağcıklarını bağlardı.
Ve sonra gelirdi babasının kucağında. Her zamanki
yerine oturur bizi izlerdi; bir bize bir de engelli
ayaklarına bakarak.
Bulunduğu coğrafya
Türk edebiyatı için önemi
Bilimsel önemi
Türklerin kullandığı alfabe
Göktürkler için önemi
48) Göktürkler'le ilgili hangisine değinilmiştir?
A)
Kimliksizleşmenin önünün alınması geçmişe
dönük yüzle sağlanır.
Geçmişle uyumsuz yapılaşma olmamalıdır.
Zeminle uyumu olmayan binaların yapımı
engellenmelidir.
Çevreyle
uyumlu
bir
mimarlık
anlayışı
benimsenmelidir.
Doğayla bütünleşmek için geçmiş bırakılmalıdır.
A)
B)
C)
Eski yapılarda kullanılan malzemeyi yenilerde
kullanmak
Deneyimli kişilerin görüşlerinden yararlanarak
yenileri izlemek
Gereksinimlerin modern yapılarla karşılanabilmesine özen göstermek
Eski yapı özelliklerinin korunduğu, çağın
ihtiyaçlarına uygun yapılar ortaya koymak
Tarihi yapıların geleceğe kalmasını sağlamak
D)
E)
21
karakteriyle
ilgili
Futbola hayranlığı ileri boyutlardadır.
Arkadaşlarının maçlarını izlemeyi sevmektedir.
Bedensel engelli olduğu için arkadaşlarını görüp
üzülmektedir.
Hayata sımsıkı sarılmıştır.
Arkadaşlarının maçlarını sürekli onun için
hazırladıkları yerde izlemektedir.
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3
53) Parçanın yazarıyla ilgili hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
56. – 57. soruları
cevaplayınız.
Ferit’in sahip olduklarına imrenmektedir.
Mahalle maçlarında oynamaktadır.
Maça
başlamak
için
Ferit’in
gelmesini
beklemektedir.
Arkadaşının içinde bulunduğu duruma aşırı
üzülmektedir.
Ferit’in bir kanalın tüm maçlarını izlediğine şahit
olmuştur.
54. – 55. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
aşağıdaki
parçaya
göre
Girdiğin her sınavdan, giriştiğin her işten yüksek bir
puan, üstün bir başarı elde edebilirsin. Önce sakin ol
ve kendine güven. Yapabileceklerinin farkında ol ve
sana güvenen, inanan insanları düşün. Yapamayacak
olsan sanırım sevdiklerinden biri bunu sana söylerdi.
İnsanoğlu istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey
yoktur. Şu an üstünde ne var? Bir tişört ya da bir
kazak, bir pantolon ya da etek… Ve yalnızca
dakikalar içinde milyonlarca ipin birbirine geçmesi
sonucu oluşturulmuş. Bu bir insanın mahareti. Ya bu
soruyu işaretlemek için kullanacağın kaleme taktığın
uç? Kömürü ne hale getirmişler değil mi? Eğer seninle
aynı yapıya sahip bir insan bunları yapabiliyorsa
sanırım sen içinde olduğun her sınavın hakkından
kolayca gelebilirsin. Hadi bakalım ver şu soruların
hakkını!
göre
Artık dünyanın geçmişinden bıkmış, bezmiş, içten
kopan bir çığlık fırlayışıyla önümüzdeki açıklığa
atılmıştık. Uzaklara ulaşmak, yetişmek, açık ufka,
özgürlüğe doğru, özgürlüğün yaşadığı yerde
yaşamak için gidiyorduk. Kayık çılgın bir sevinçle
çırpınarak, martı gibi havalanarak, mavi göklerin
eşsiz güzelliğine atılmayı, orada kaybolup rüzgar
olmayı diliyordu. Yolculuğumuz gayet güzel başlamış
ve hepimizin içini neşe kaplamıştı. Sevmediğimiz,
bıktığımız bir dünyadan bambaşka, muhteşem bir
yaşantıya doğru hızla yol alıyorduk. İçimizde şüpheler
olsa da hiçbir yerin yaşadığımız dünya kadar kötü
olamayacağını çok iyi biliyorduk. Martı ve dalgaların
sesleri arasında eşsiz bir manzaraya doğru
ilerliyorduk.
56) Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
İnsan, bir şeyi elde etmek için önce istemeli ve
kendine güvenmelidir.
Her zorluğun üstesinden gelinebilmesi yalnızca
kendimize bağlıdır.
Özgüven ve şansımız yardımıyla her şeyi
halledebiliriz.
Kapasitemizin farkında olursak başarıya doğru
bir adım atmış oluruz.
Kömürü uç haline, ipi giysi haline getirebiliyorsak
sıradan bir sınavı kolayca kazanabiliriz.
54) Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
Çeşitli duyulara seslenme
Kişileştirmelerden yararlanma
Öznel cümleler kullanma
Betimleyici ögelerden faydalanma
Nesnel cümlelere yer verme
57) Bu parçanın yazarıyla ilgili hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
55) Parçanın yazarıyla ilgili hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Gidecekleri dünyayla ilgili şüpheleri vardır.
Özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkündür.
Bulunduğu dünyada yaşamaktan bıkmıştır.
Şüphelerine rağmen geldiği dünyadan daha kötü
bir yer olabileceğinden emindir.
Bir yolculuk yapmaktadır.
TASARI YAYINLARI
22
Özgüveni tam bir insandır.
İnsanın her işin üstesinden gelebileceğine
inanmaktadır.
İstemek ve kendine güvenmek kavramlarının
faydalı olduğunu düşünmektedir.
İnsanların
günümüzde
kendilerine
hiç
güvenmediğini düşünmektedir.
Başarının insanın kendi ellerinde olduğunu
savunmaktadır.
58. – 59. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
göre
60. – 61. soruları
cevaplayınız.
Aynı tabloyu dikkatle inceleyen birkaç kişiye ne
gördüklerini sorsanız, büyük bir olasılıkla, farklı şeyler
söyleyeceklerdir. Bir dağın tepesinde bulunan ayrı
ressamlardan, aşağıdaki vadiyi resme aktarmalarını
isterseniz, ortaya çıkacak tablolar da aynı
olmayacaktır.
B)
C)
D)
E)
parçaya
göre
Tarımda kullanılan ve yoğun ürün almayı hedefleyen
yöntemler yalnızca çevreyi değil, insan sağlığını da
büyük ölçüde etkiliyor. Sanayileşmenin getirdiği
imkanlarla tabiata, dolayısıyla tarımsal ve hayvansal
üretime müdahalede bulunan Batı toplumu, tabiata
verdiği zararın karşılığını çok kısa bir sürede aldı.
Sanayi devriminden bu yana 6 milyon kimyasal
madde bulundu. Bilim adamlarına göre, bugün
insanlar kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus
içinde yaşamak zorunda. Zira yaygın olarak kullanılan
kimyasal maddelerden 2 milyona yakını tarımsal
mücadelede kullanılıyor. Tarımda kullanılan suni
gübrelerin ve kimyasal ilaçların etkisi kendini asit
yağmurları, çevre zehirlenmeleri şeklinde gösterirken,
tarımla uğraşan yüzlerce insan bu maddelerin sebep
olduğu zehirlenmeler yüzünden hayatını kaybediyor.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalara
göre her yıl 30 milyona yakın insan tarım ilaçlarından
zehirlenirken 80 bin kişi bu yüzden hayatını
kaybediyor.
58) Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söylenenleri
destekleyen bir örnektir?
A)
aşağıdaki
İnsanın bir tabloyu her gördüğünde, tablonun
farklı bir yönünü keşfetmesi
Bir şiiri okuyan bir insanın, şiirden kendi
deneyimlerine ve birikimlerine göre farklı
anlamlar çıkarması
Resim ya da diğer görsel sanatlarda çalışanların
birbirlerinden farklı yaklaşımlarda eser vermesi
Bir sanatçının aynı eseri ikinci defa yapmaya
kalktığında farklılıkların bulunması
Bir okuyucunun okuduklarından beklentilerinin
zamanla artması
60) Bu
parçada
tarımda
kullanılan
kimyasal
maddelerin hangi yönü vurgulanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Daha yoğun ürün almayı sağladığı
Batı toplumunda daha yaygın kullanılması
Çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar
Sanayi devriminden beri yaygınlaşması
Çoğunlukla tarımsal mücadelede kullanılması
59) Bu parçada hangisi vurgulanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
İnsanların tabiata ve nesnelere bakışının farklı
olduğu
Ressamların eserlerinde kişiliklerini yansıttıkları
Bir eserin güzelliğinin kişiye göre değişebileceği
Ressamların birbirlerinden tamamen farklı
eserler ortaya koyabileceği
Her ressamın kendine özgü bir fikir dünyasının
olduğu
61) Bu parçaya göre, kimyasal maddelerin tarımda
kullanılmasının
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
23
Sanayi devriminin yeni tamamlanmış olması
Tarım alanlarının verimini azaltması
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konu üzerinde
araştırmalar yapması
Doğal ilaçlamanın daha yüksek maliyetlere
neden olması
Doğal tarımın düşük verimli olması
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3
62. – 63. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
göre
64. – 65. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
göre
Bir bilim dalı olarak arkeolojinin geçmişi çok eski
değildir. Büyük çaplı ilk kazılar 18. yüzyılda, eski
Pompei ve Herculaneum kentlerinde yapıldı. Bu
kentlerin ortaya çıkarılması, eski Roma kentleri
konusunda yeni bilgilere ulaşılmasını da sağladı. Aynı
yüzyılda İngiliz John Frere, taştan yapılmış aletle soyu
tükenmiş bazı hayvanların kemiklerini bir arada buldu.
Frere, bu aletleri yapmış olan insanlar ile soyu
tükenmiş hayvanların aynı dönemde yaşadıklarını
gösterdi. Eski Mısır yazısı olan hiyeroglif 1822’de
arkeoloji için bir dönüm noktası oldu. Hiyeroglifin
çözülmesinde kilit rol oynayan Rosetta Taşı’nda aynı
sözcükler hem hiyeroglif hem de Eski Yunan yazısı ve
başka bir tür Mısır yazısıyla yinelenmişti. Bu gelişme,
çok sayıda arkeoloğun Mısır’a ilgi göstermesine yol
açtı. Yapılan kazılarla Eski Mısır’daki yaşama ilişkin
yeni bilgilere ulaşıldı.
Ben kelaynağım. Kimileri çirkin bir kuş olduğumu
söyler. Sanırım tüylerimin güneşte nasıl parladığını
görmedi bunu söyleyenler. Aldırmıyorum güzelliğime,
çirkinliğime. Benim derdim bambaşka. Ailem
dünyadan silinip yok olmak üzere. Bir zamanlar
Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da sayılamayacak kadar
çok akrabam vardı. Oysa bugün, 2000’li yıllarda sayım
50-60 kadar kaldı. Evet, yakın akrabalarımdan bir
grup Fas’ta yaşıyor. Onlara kimse zarar vermiyormuş.
Ben ve ailem ise yazları Türkiye’nin Fırat nehri
kıyısındaki bir kasabada, Urfa’nın Birecik bölgesinde
yaşıyoruz. Daha doğrusu ölmemeye, yok olmamaya
çalışıyoruz. Doğa bilinci taşıyan herkesten koruma ve
şefkat bekliyoruz. “Bir kuştan ne olacak ki?” demeyin.
Bugün bir kuş gidecek, yarınsa bütün kuşlar…
62) Bu parçadan, arkeolojiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
64) Bu parçanın son cümlesiyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
İlk kazıların 18. yüzyılda yapıldığı
Başka alanlardaki uzmanların da kazılara
katıldığı
İngiliz arkeologların ilk büyük kazıları yaptıkları
Hiyerogliflerin çözülmesinin, arkeologların Mısır’a
olan ilgilerini arttırdığı
Rosetta Taşı’nın Eski Mısır’daki yaşama dair
bilgiler taşıdığı
B)
C)
D)
E)
Doğa sevgisi, insanlara çocukluktan başlayarak
verilmelidir.
Doğa bilinci yerleşmedikçe kuş türlerinin
tükenmesi kaçınılmazdır.
Hayvan sevgisini yaşatmak aydınların görevidir.
Doğayı korumak yalnızca kuş sevgisiyle
sınırlanamaz.
Kuşların korunması, doğanın doğal dengesinin
bir ölçüsüdür.
65) Bu parçadan kelaynaklarla ilgili aşağıdakilerin
hangisi çıkarılamaz?
63) Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Rosetta
Taşı’nın arkeoloji için bir dönüm noktası olmasının
nedenidir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Hem hiyeroglif, hem Eski Yunan hem de başka
bir tür Mısır yazısıyla yazılan aynı sözcükleri
içermesi
Hem arkeologlar hem de yazı uzmanlarının ortak
bir çalışması sonucunda çözülmesi
Eski Mısır’daki yaşama ait pek çok yeni bilgiyi
taşıması
Arkeologların Mısır’a olan ilgilerini arttırması ve
bunun sonucunda pek çok yeni kazının yapılması
19. yüzyılda yapılmış olan en kapsamlı ve
ayrıntılı arkeolojik çalışma sonucunda ortaya
çıkmış olması
TASARI YAYINLARI
C)
D)
E)
24
Kelaynakların çirkin bir kuş gibi görülmesi yanıltıcıdır.
Kelaynaklar, sessizce yok olmaya doğru gitmektedir.
Sayısı azalan hayvanlara daha çok özen gösterilmelidir.
Canlıların korunması için doğal denge korunmalıdır.
Kelaynakların bir kısmı Fas’ta yaşamaktadır.
66.– 68. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
68) Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi viral
hastalıkların, güç tedavi edilebilen hastalıklardan
olmasının nedenlerinden biridir?
göre
A)
Virüs, canlı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik
taneciktir. Virüsler ancak bir konak hücreyi enfekte
ederek çoğalabilirler. Virüslerin incelendiği bilim
dalına viroloji denir; bu dalın bilim insanlarıda
virologlardır. Virüsler birçok insan hastalığına neden
olurlar; bunlara AIDS, grip ve kuduz örnek verilebilir.
Bu tür hastalıkların tedavisi zordur; çünkü
antibiyotikler virüslere etki etmezler ve bilinen antiviral
ilaç sayısı oldukça azdır. Viral hastalıkları
engellemenin en iyi yolu, bağışıklık geliştirmeye
yarayan aşıdır. Virüslerin canlı olup olmadığı uzun
yıllardan beri tartışılagelmiştir. Hayat tanımının genel
kabul görmüş olan tüm kıstaslarını karşılamadığı için
çoğu virolog onları cansız sayar. Konak hücreleri
dışında çoğalamadıklarından, zorunlu hücre içi
parazitlerine benzerler; ama parazitlerden farklı olarak
virüsler gerçek organizma sayılmazlar. Diğer
farklılıkların yanı sıra, virüslerin hücre zarı ve kendi
metabolizmaları
yoktur.
Canlı
sayılan
bazı
organizmalar da virüsler gibi hem canlı hem de
cansızların özelliklerine sahip olduklarından bu
konuda kesin bir yanıt bulmak zordur.
B)
C)
D)
E)
69.– 70. soruları
cevaplayınız.
D)
E)
aşağıdaki
parçaya
göre
Benzin fiyatlarının hızla yükselmesi yüzünden
otomobillerin satış oranının düşmesi, otomobil üreten
firmaları farklı arayışlara yöneltti. Bunun sonucunda,
üstü açık olduğu için olumsuz hava koşullarından
sürücüyü ve yolcuyu koruyamaması, iki teker üzerinde
durmanın trafikte zor olması nedeniyle pek rağbet
görmeyen motosikletler, teknolojideki gelişmeler
sayesinde radikal değişimlere uğradı. Üstü ve yanları
koruyucu panellerle kapatılan ve üç tekerlekli hale
getirilen motosikletler, büyük otomobil markalarının
adı altında piyasaya çıkıyor ve yakıt açısından daha
ekonomik olmaları nedeniyle otomobillere tercih
ediliyor.
66) Bu parçadan virüsle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
Bağışıklık geliştirmeye yarayan aşıların cansız
varlıklar üzerinde etkisiz olması
Bu tür hastalıklar üzerinde yeterince çalışılamaması
Bilim adamlarının bu hastalıkların tanısını koymakta zorlandıkları
Bilinen antiviral ilaç sayısının az olması
Virüslerin mikroskobik tanecikler olması
69) Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi, üç
tekerlekli
motosikletlere
talebin
artmasını
sağlayan etkenlerden biridir?
Birçok insan hastalığına neden olduklarına
Canlı sayılan bazı organizmalara benzediğine
Çoğalabilmek için bir konak hücreye ihtiyaç
duyduklarına
Konak hücre dışında çoğalmadıklarına
Parazitler gibi onların da gerçek bir organizma
sayılmadıklarına
A)
B)
C)
D)
E)
Üretim maliyetinin düşmesi
Aksesuar bakımından zenginleştirilmesi
Büyük otomobil markalarının adı altında piyasaya
çıkması
Trafikte daha hızlı ilerleyebilmesi
Olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi
70) Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
neden – sonuç ilişkilerinden biri değildir?
67) Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi
virüslerin cansız sayılmasındaki nedenlerden biri
değildir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Hayat tanımının genel kabul görmüş tüm
kıstaslarını karşılamamaları
Konak hücre dışında çoğalamamaları
Cansızların özelliklerine sahip olmaları
Bir çok insan hastalığına sebep olan bir
yapılarının bulunması.
Kendi metabolizmalarının olmaması
C)
D)
E)
25
Benzin fiyatlarının yükselmesi – otomobil
satışlarının düşmesi
Motosikletlerin yapısının değişmesi – motosiklete
talebin artması
Üç tekerlekli motosikletlerin satışının artması –
otomobil üreticilerinin yeni stratejiler geliştirmesi
Otomobil satışlarının düşmesi – otomobil
üreticilerinin farklı arayışlara yönelmesi
Motosikletlerin daha kullanışlı ve koruyucu hale
getirilmesi – Motosikletlerin otomobillere tercih
edilmesi
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3
71.– 73. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
74.– 77. soruları
cevaplayınız.
göre
Melek, Nükhet, Ozan, Öznur, ve Pınar aynı gün
Bakırköy otobüs durağından ayrılarak Güneşli,
Taksim, Başakşehir, Eminönü ve Beylikdüzü yönüne
hareket eden 5 farklı otobüse biniyorlar. Bindikleri
otobüslerle ilgili bilinenler şunlardır:
74) Deniz isimli yolcu kaçıncı sıradaki dolmuşla hangi
semte gitmiştir?
Başakşehir’e, Melek’i
Güneşli’ye, Nükhet’i
Eminönü’ne, Ozan’ı
Beylikdüzü’ne, Pınar’ı
Başakşehir’e, Ozan’ı
A)
B)
C)
D)
E)
Öznur – Ozan
Melek – Nükhet – Ozan
Melek – Nükhet – Pınar
Nükhet – Pınar – Öznur
Ozan – Nükhet
A)
B)
C)
D)
E)
73) Melek’in Öznur’dan hemen sonra hareket ettiği
biliniyorsa hangisi kesinlikle doğrudur?
C)
D)
E)
Deniz – Adana
Deniz – Antalya
Betülsu – Ankara
Ersin – Ankara
Ersin – İzmir
76) Aşağıdakilerin hangisinde dolmuşların gittikleri
semtler
hareket
sıralarına
uygun
olarak
verilmiştir?
Melek, Güneşli otobüsüne binmiştir.
Ozan, Beylikdüzü otobüsünden sonra hareket
etmiştir.
2. sırada Eminönü otobüsü vardır.
Öznur’la Ozan’ın otobüsleri arasında 1 otobüs
vardır.
Son kalkan otobüs Beylikdüzü otobüsü değildir.
TASARI YAYINLARI
1. dolmuşla Sarıyer’e
2. dolmuşla Sarıyer’e
4. dolmuşla Taksim’e
2. dolmuşla Taksim’e
4. dolmuşla Sarıyer ya da Taksim’e
75) 3. dolmuşa binen yolcu kimdir ve hangi şehirden
gelmiştir?
72) Hangi yolcuların bindikleri otobüs kesin olarak
bilinemez?
A)
B)
göre
Adana’dan gelen Deniz Eminönü ya da
Bakırköy’e gitmemiştir.
Levent’e giden Ceren 1. veya 3. sırada değildir.
Taksim’e giden Antalya yolcusu 4. dolmuşa
binmiştir.
Trabzon’dan gelip ilk dolmuşa binen kişi
Eminönü’ne giden Ersin değildir.
2. dolmuşla Sarıyer’e giden kişi İzmir yolcusu
olan Ersin değildir.
71) 4. sırada hareket eden otobüs nereye, kimi
götürmüştür?
A)
B)
C)
D)
E)
parçaya
Aynı gün ve saatte Trabzon, Antalya, Ankara, İzmir ve
Adana’dan gelen uçaklardan inen Ahmet, Betülsu,
Ceren, Deniz ve Ersin Eminönü, Sarıyer, Bakırköy,
Taksim ve Levent’e gitmek için dolmuşlara biniyorlar.
Bu kişilerin geldikleri şehirler, gittikleri yerler ve
sıralarıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
Tek erkek yolcu 3. sırada hareket eden
Eminönü’ne giden otobüste değildir.
2. ve 5. sırada hareket eden otobüsteki yolcular
bayandır.
Taksim’e giden otobüs, ilk kalkan otobüstür ve
yolcusu Öznur’dur.
Başakşehir otobüsü Güneşli’den sonra ve
Beylikdüzü’nden önce hareket etmiştir.
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
A)
B)
C)
D)
E)
26
Bakırköy – Eminönü – Sarıyer – Taksim – Levent
Bakırköy – Taksim – Levent – Sarıyer – Eminönü
Bakırköy – Sarıyer – Eminönü – Levent – Taksim
Bakırköy – Sarıyer – Eminönü – Taksim – Levent
Bakırköy – Eminönü – Levent – Taksim – Sarıyer
80) Yukarıdaki
bilgilere
göre,
aşağıdakilerden
hangisinde Gözde’nin bilet alabileceği gösteriler
birlikte verilmiştir?
77) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Betülsu Taksim’e gitmiş olabilir.
Eğer Ahmet Taksim’e gitmişse, Trabzon’dan
gelen Betülsu’dur.
İzmir’den gelen 3. dolmuşa binmiştir.
Ahmet, Bakırköy’e gitmiş olabilir.
Ankara’dan gelen, İzmir’den gelenden daha önce
taksiye binmiştir.
78.– 80. soruları
cevaplayınız.
aşağıdaki
parçaya
A)
B)
C)
D)
E)
Modern dans – Tiyatro
Modern dans – Konser
Modern dans – Bale
Bale – Tiyatro
Tiyatro – Konser
göre
Hande, Mert, Tunç, Berk, Melda, Gözde, Oğuz ve
İrem üniversitenin düzenlemiş olduğu bir festivale
katılmak istiyorlar. Festivalde Modern Dans, Bale,
Tiyatro ve Konser gösterileri yer almaktadır. Festivalle
ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.
-
Her gösteriye iki kişi bilet almıştır.
Mert, konsere bilet almıştır.
Tunç ve Melda aynı gösteriye bilet almışlardır.
Hande ve İrem farklı gösterilerden bilet
almışlardır.
Bale gösterisine bilet alanlar erkektir.
78) Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Hande ve Oğuz farklı gösterilere bilet almışlardır.
Hande, tiyatro için bilet almıştır.
Berk, konser için bilet almıştır.
İrem ve Gözde aynı gösteri için bilet almışlardır.
Tunç, modern dans için bilet almıştır.
79) Yukarıdaki bilgilere göre, İrem tiyatro için bilet
aldıysa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Gözde, modern dans için bilet almıştır.
Hande, konser için bilet almıştır.
Tunç, tiyatro için bilet almıştır.
Gözde, konser için bilet almıştır.
Oğuz, modern dans için bilet almıştır.
27
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI (A) – 3

Benzer belgeler