Dökümanı Görüntüle Doctor Smile Pluser 10W Kullanma Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Dökümanı Görüntüle Doctor Smile Pluser 10W Kullanma Kılavuzu
doctor smile PL USER erbium lazer
KULLANIM KILAVUZU
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
1
İÇERİK
PLUSER KULLANICI KILAVUZU
GİRİŞ ................................................................................................ 4
1. KURULUMDAN ÖNCE ..................................................................... 6
• teslimat kontrolü
• tesis gereksinimleri /çalışma ortamı
• güç kaynağı / elektrik bağlantılarının kontrolü
• sprey su gereksinimleri
• basınçlı hava gereksinimleri
• soğutma sistemi gereksinimleri
• kargolama ve taşıma
2. GÜVENLİK ................................................................................... 8
• genel güvenlik önlemleri
• çalışma alanı
• bireysel güvenlik önlemleri
• gözle ilgili riskler
3. GENEL BAKIŞ...............................................................................10
• Pluser lazer gövdesi
• optik sistem (fiber - anguldurva bileşenleri)
4. KURULUM ................................................................................. 12
5. ANGULDURVA HAZIRLIĞI.................................................................... 13
• sterilizasyon
• sistemi başlatma
• anguldurva nasıl yerleştirilir
• anguldurvayı sökme
• ucun hazırlanması
(opsiyonlu)
• ucun sökülmesi
(opsiyonlu)
• diğer el parçaları
6. SİSTEM OPERASYONU.................................................................... 24
• lazer aktivasyonu
• kontrol paneli
• tedavi seçimi
• parametre ayarları
• modifiyeli tedavi nasıl kaydedilir?
• sistem menüsü
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
2
7. KLİNİK KILAVUZ.............................................................................. 34
• erbium lazerin faydaları
• güvenlik
• sistem başlatma uyarısı
• lazer parametreleri
• klinik protokollere giriş
• uygulamaya dair önlemler
• olası yan etkiler
• tedavi listesi
• klinik protokoller
• kaynakça
8.TEKNİK ÖZELLİKLER……....................................................................... 58
• pluser lazer
• güvenlik etiketleri
9.BAKIM ............................................................................................. 61
• .. genel temizlik talimatları
• .. sorunları bulma
• .. periyodik bakım
10. SİSTEM HATALARI ........................................................................... 63
11. AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR.......................................................... 65
• beraberinde gelen aksesuarlar
• kargolama kodları
12. GARANTİ ....................................................................................... 67
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
3
GİRİŞ
PLUSER dişçilik lazeri
PLUSER lazer, sert ve yumuşak doku için farklı dişçilik uygulamaları için üretilmiş olup daha
sonra cilt üzerinde uygulama yapmak için yükseltilebilecek nitelikte bir yüksek teknoloji
cihazıdır.
Dişçilik alanında PLUSER lazerleri doku kesimi, konturlaması, yarma, eritme ve katılaştırma
gibi uygulamalarda kullanım için güvenli ve etkili bir cihazdır. PLUSER lazer ayrıca
endodontik ve periyodontal uygulamalar için de kullanılabilir. Eşsiz özellikteki uçsuz BOOST
anguldurva, 400µm odaklanmış ışın demetiyle hızlı ve kesin bir kesim sağlar. Uç
değiştirmenin olmaması, mikroplanma olmayacağı ve aletin bakımının da daha kolay
olacağı anlamına gelmektedir.
PLUSER lazer kolayca dermatolojik kullanımlar için gerekli olan tedavi menziline
yükseltilebilir. Cihazın DERMA versiyonu, deri lezyonlarını tedavi için Tam saha
anguldurvayı içermektedir. Fraksiyonel modeli, deri yenileme uygulamaları için tam bir
yazılım ve donanım sunmaktadır.
Bu cihazın kullanımı için uygun şekilde verilmiş bir klinik ve teknik eğitim gereklidir. Bu
kılavuz, eğitimli cerrah ve pratisyenler için kullanım talimatlarını içermektedir. Lazerin
çalışma alanınıza kurulumu sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
4
Bu kullanım kılavuzu PLUSER erbium lazer ürünü için hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Bu lazer ekipmanı, bir tıbbı cihaz olmakla birlikte, uygulama alanları aşağıdakilerdir:
•dişçilik
•dermatoloji
Üretici, sistemin kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek olan doğrudan ya da dolaylı
etkilerden sorumlu değildir. Bu etkiler, doğrudan olarak operasyonu uygulayan tıbbı ekibin
sorumluluğu altındadır.
Bu yüzden kullanıcıya aşağıdaki talimatlara uymasını tavsiye etmekteyiz:
Sistem, güvenlik önlemleri ve sistemin kullanımı ile alakalı olarak bu kılavuzda verilmiş olan
talimatlara kesinlikle uyularak kullanılmalıdır.
Kurulum ve herhangi bir değişiklik, yeniden ayarlama ve bakım kesinlikle üretici tarafından
yetkilendirilmiş yetkili ekip tarafından yapılmalıdır;
Lazerin kullanılacağı ortamın elektrik sistemi IEC düzenlemeleri ve yürürlükteki yerel
yönergelere uygun olmalıdır;
Üretici, montajlayan, kurucu ve ithalatçı yukarıdaki kurallara uyulmadığı takdirde
kendilerini cihazın güvenlik, güvenilirlik ve performansından sorumlu tutmayacaklardır.
Üretici, tasarım taslaklarının teknik detaylarını ve test talimatlarını yazılı herhangi bir
talebin yapılmasından önce üretici tarafından yetkilendirilmiş olan yetkili personele sistemin
üretici tarafından tamir edilmesinin mümkün olarak görüldüğü kısımlarının tamir
edilebilmesi ya da gerekli parçaların temin edilebilmesi için sağlayacaktır.
Eski Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (Ayrı bir toplama sistemi
aracılığıyla Avrupa Birliği Ülkelerinde veya diğer Avrupa Ülkelerinde
uygulanabilir)
Ambalajında veya üzerinde bu sembol bulunan ürünler evsel atık olarak nitelendirilemezler.
Bu tür ürünlerin elektrikli veya elektronik ürünlerin toplandığı bir noktaya teslim edilmeleri
gerekir. Bu ürünlerin düzgün şekilde bertaraf edildiğinden emin olursanız aksi takdirde
ortaya çıkacak çevre ve insan sağlığını negatif olarak etkileyecek olumsuz sonuçları
engellemiş olursunuz. Materyallerin geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen
bölgesel devlet yetkili kurumu, mahallenizdeki atık servisi veya bu ürünü aldığınız
mağazayla temasa geçiniz.
CE Uygunluk İşareti
Bu ürün, tıp ürünleri için uygulanan Avrupa standartları için CE etiketine
sahiptir: CEE 93/42. Bu etiket altında ifade edilmiş olan 0476 numarası, bu
belgenin uygunluğuna onay vermiş olan yetkili kurumu ifade etmektedir.
Ürünün üreticisi:
LAMBDA SpA
via dell'Impresa 1
36040 Brendola (VI)- İtalya
+39 0444 349165
[email protected]
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
5
1. KURULUMDAN ÖNCE
TESLİMAT ÖNCESİ KONTROL
Ürünlerin teslimatını müteakip olarak kuryenin huzurunda kargolanmış olan ürünün doğru ve
çalışır olduğuna dikkat etmek önemlidir. Kontrol sırasında fark edilen olası uygunsuzluklar
konusunda kuryeyi derhal haberdar etmek gerekmektedir. Lütfen aşağıdakilerin
bulunduğundan emin olunuz:
•postalanmış paketlerin sayısı ve bu paketlerin kodları.
•hasarlı parçalar için dış ve iç ambalajlarının durumları.
Üretici, ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak kargolanmış olan ürünlerin bütün
sorumluluğunun müşteriye ait olduğunu beyan eder. Aksi ifade edilmediği sürece bütün
ürünler sigortalanmadan kargolanır.
TESİS GEREKSİNİMLERİ / ÇALIŞMA ORTAMI
KURULUM SADECE YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
İŞLEMLERE BAŞLAMADAN ÖNCE LAZERİ KURACAĞINIZ BÖLGEDE AŞAĞIDAKİ KOŞULARIN
MEVCUT OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.
Bu koşullara uyulmaması ekipmana ciddi olarak zarar verebilir. Üretici, uygunsuz
kurulum sonucu ortaya çıkan hiçbir hasar için sorumluluk kabul etmez.
Daha önce lazer için hazırlanmış olan odadan yanıcı olabilecek bütün materyalleri çıkartın ve
odanın içindeki güç panelinin mevcut güvenlik normları ile uyumlu olduğundan emin olun.
Elektrik gücünün lazer sisteminin gereksinim duyduğu güce yeterli olup olmadığını kontrol
edin. Lazerin kullanılacağı bölge, lazer ile birlikte gelmiş olan lazer aksesuarlarında mevcut
olan etiketlerle tanımlanmalıdır.
• Lazeri kuru bir alanda 10°C ila 30°C arası sıcaklıkta ve %30 ila %70 arasında nispi nem
ortamında saklayınız.
• Cihaz açılmadan önce cihazın uygun koşulların sağlanmış olduğu odada en az 2 saat
geçirdiğinden emin olunuz.
• Lazeri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve ürünü aşırı ısınmaya karşı koruyun.
• Lazeri hava akışını azaltmış olan duvar yanları ve ya diğer bölgelerin yanına
yerleştirmeyiniz. Kullanım sırasında hava kanallarını kısmi olarak olsa bile kapatmayınız.
• Herhangi bir elektromanyetik çakışmadan kaçınmak için lazer cihazını diğer
mekanizmalardan belirli bir mesafe uzağa yerleştiriniz.
• Çalışırken makineyi herhangi bir şeyle veya kumaşla örtmeyiniz.
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
6
1. KURULUMDAN ÖNCE
ELEKTRİK BAĞLANTILARININ DENETİMİ / GÜÇ KAYNAĞI
Lazer sistemini kullanmadan önce aletin güç kablosunun hasarlı olmadığından emin olmanız
önemlidir. Özellikle kablonun ucunun güç sağlayıcı şebeke yuvasıyla uyumlu olması gerekir.
Hiçbir şekilde başka tip bir adaptör veya çoklu priz kullanmayınız. Ayrıca elektrik şebekesinin
etkili bir topraklama korumasına sahip olması gerekmektedir.
Şebeke voltajının 50Hz veya 60Hz (makine her iki frekansı da kabul eder) olduğundan ve
makine hedef verisinin hedef şebeke seviyeli voltaj ile aynı olduğundan emin olunuz:
230±10%VAC @ 8.0A @ 1.8KW. veya 115±10%VAC @ 15A @ 1.8KW.
SPREY SU GEREKSİNİMLERİ
Su spreyleme sisteminde sadece osmotik veya arıtılmış su kullanılması esastır. Normal
su veya içme suyu kullanımı, sisteme ciddi şekilde zarar verecektir. Eğer
civarınızda osmotik su hazır olarak mevcut değilse, arıtıcı kullanarak düşük tortulu
su temin etmek mümkündür.
EĞER LAZER UZUNCA BİR SÜRE KULLANILMAYACAKSA sprey tankını TAMAMEN boşaltın. Tankı
arkadan sökün, makineyi açın. Suyu %100 ve havayı %0 (OFF), makineyi HAZIR durumuna
getirin ve bütün su anguldurvadan akana kadar pedala basmaya devam edin.
BASINÇLI HAVA GEREKSİNİMLERİ
Lazer için kullanılacak olan basınçlı hava (soğutma ve sprey sistemi) kuru kompresör
tarafından sağlanmalıdır: bu kompresör havada yağ tortusu bırakmamalı ve basınçlı
havadaki nem oranını azaltmak için bir kurutucuya veya filtreye sahip olmalıdır. Makineye
sağlanan havanın basıncı 3 (44psi) ve 8,2 Bar (120psi) arasında olmalıdır. Basınçlı hava ile
ilgili olan bu şartlara uymamak ekipmana ciddi şekilde zarar verecektir. Kurulum
talimatları için kısım 4'e bakınız
SOĞUTMA SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ
Lazerin soğutma sistemi, 5 litre demineralize (veya damıtılmış) suya ihtiyaç duyar. Normal
su veya içme suyu kullanmak sisteme ciddi şekilde zarar verecektir. Eğer civarınızda
osmotik su hazır olarak mevcut değilse, arıtıcı kullanarak düşük tortulu su temin etmek
mümkündür. Soğutma sistemini doldurmak için kısım 4'te kurulum talimatlarına bakınız.
KARGOLAMA VE TAŞIMA
Eğer lazeri hareket ettirmeniz veya kargolamanız gerekiyorsa aşağıdaki göstergelere sıkı
sıkıya uymanız tavsiye olunur:
• Kargolama için her zaman teslimatla birlikte gelmiş olan ambalajlama materyalini
kullanınız. ORİJİNAL AMBALAJINDA KARGOLANMAYAN LAZERLER ONARIM VE BAKIM İÇİN
KABUL EDİLMEYECEKLERDİR.
• Güç tuşu kapalı durumda olmalıdır.
• Lazere bağlı bütün kablolar, özellikler güç kablosu, sökülmelidir.
• Lazerde ve fiberde oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek için lazerin üzerindeki fiber
bağlantısı cihaz ile birlikte gelen özel kap ile korunmalıdır.
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
7
2. SAFETY
2. GÜVENLİK
GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bu lazer cihazı, elektrikli ve tıbbi cihazlarla ilgili olan mevcut güvenlik normlarına uygun
olarak üretilmiştir. Buna rağmen ciddi kazalardan kaçınmak için bazı önemli güvenlik
önlemlerinin alınması gereklidir.
Normal kullanımı sırasında, PLUSER lazeri, insan vücudunu hafif bir radyasyona maruz
bırakır; bu yüzden bu kısımda listelenmiş olan bütün güvenlik uyarılarını okuyup bunları
uygulamak önemlidir.
Lazerin üzerindeki fiber açıklığı asla koruması üzerinde olmadan bırakmayın. İçine
yerleştirilmiş olan mercekler çok narin olduğundan herhangi bir sıvı, duman, buhar ya da
diğer tarz şeylerin içeriye sızması durumunda kolayca kırılabilirler. Lazer aparatının içine
parmağınızı sokmaktan veya lazere doğrudan bakmaktan kesinlikle kaçının.
ÇALIŞMA ALANI
Cihaz teslim alındıktan ve cihazın içeriği kontrol edildikten sonra,
lazerin kullanılacağı yerin hazırlanması gereklidir. Bölgeyi ayıracak olan
kapılar, yandaki şekilde olduğu gibi görülebilecek büyüklükte etiketler
taşımak zorundalardır.
Yetkili personelden başka kimse lazerin sisteminin kullanımı alanına girmeye izinli değildir.
Tüm personel dikkatli şekilde bütün kişisel güvenlik önlemlerine uymalıdır.
PLUSER lazeri bir emniyet kilidi ile donatılmıştır. Eğer emniyet kilidi yerinde değilse lazer
çalışmayacaktır. Eğer lazerin pedalı yerinde değilse lazer yine çalışmayacaktır.
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
8
2. SAFETY
BİREYSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Lazer radyasyonuna kazara maruz kalınmasının önlenmesi için aşağıda belirtilen bütün
güvenlik önlemleri sıkı sıkıya takip edilmelidir.
− Lazer sistemi çalışma alanında çalışmak için yetkili olan her
personel koruyucu gözlük takmak zorundadır.
− Lazeri asla göze doğru tutmayınız.
− Asla fiber bağlantının içine bakmayınız.
− Fiber bağlantı ya fiber ya da koruma kabı ile kapalı
tutulmalıdır.
− Lazer ışınını yansıtma riskine sahip olmalarından dolayı ameliyat bölgesindeki bütün metal
ve yansıtıcı nesnelerin-saat ve yüzük gibi kişisel eşyalar dahil- ortadan kaldırılması
gereklidir.
− Tehlike durumunda hemen acil durum tuşuna basınız.
− Lazerin kullanılmadığı durumlarda ana düğmeyi kapalı halde tutunuz.
− diyot lazer ışını, eğer doğru şekilde kullanılmazsa, doğası gereği metal olmayan nesneleri
yakabilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden aşağıdaki basit kuralları takip etmenizi şiddetle
tavsiye ederiz.
− Lazer ışının kumaşa tutmayınız.
− Açık renkli veya tamamen kuru kıyafetlerin giyilmesini tavsiye ederiz.
− Kâğıt, tahta veya plastik gibi bütün yanıcı materyalleri ortadan kaldırın.
− Lazer kullanımı sırasında asla yanıcı gaz kullanmayınız.
− Lazerin kullanımından önce bütün
buharlaşmasına izin verilmelidir.
çözücü
veya
yanıcı
çözeltilerin
tamamen
− Yanıcı anestezik veya oksijen, nitröz oksit gibi yanıcı gazların kullanılmasından
kaçınılmalıdır. Oksijenin soğurması pamuk gibi materyallerin radyasyona maruz kalmış
dolguların alev almasına
neden olabilir. Lazeri kullanmadan önce dezenfekte için
kullanılmış olan yanıcı solüsyonların buharlaşması beklenmelidir.
GÖZLE İLGİLİ RİSK
Gözler lazere korunmasız şekilde maruz kalmaları halinde ciddi şekilde zarar görebilirler. Bu
nedenle, hem operatör hem de bölgedeki insanların koruma gözlüğü takmaları zorunludur.
Eldeki koruyucu gözlükler Avrupa Normu EN 207 ile uyumlu olmalı ve erbium lazer (2940nm)
dalga boyu uzunluğunda Optik Yoğunluk >4 olmalıdır.
EN 60825 CEI 76-2 II ed.'e göre aşağıdaki özellikler belirlenmiştir:
Minimum Optik Yoğunluk: 4.02 (a 0.01 metre)
Optik Risk için Azami Mesafe: 2.457 metre
Sadece temin edilmiş olan gözlüklerle aynı teknik özelliklere sahip gözlükler kullanılmalıdır.
doctor smile pluser kullanım kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
9
2. GENEL BAKIŞ
PLUSER LAZER GÖVDESİ
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
OPTİK SİSTEM
filtre
UYARI
HER ÇIKARIŞINIZDAN SONRA FİBERİN LAZER BAĞLANTISININ KORUYUCU KAPAĞINI
TAKINIZ. ANGULDURVANIN FİBERDEN HER SÖKÜŞÜNÜZDEN SONRA OPTİK ŞAFT
KORUYUCUSUNU TAKINIZ.
ANGULDURVA BİLEŞENLERİ
UYARI
ANGULDURVAYI FİBERDEN SÖKTÜKTEN SONRA OPTİK SAP KORUMASINI TAK I N I Z .
STERİLİZASYON SIRASINDA ANGULDURVANI ÇIKARDIKTAN SONRA ARKA (VE
UYGULANABİLİYORSA ÖN) EL PARÇALARININ KAPAKLARINI TAKINIZ.
PLUSER lazer dermatolojik uygulamalardan kullanılan el parçaları ile de uyumludur. Lütfen
anguldurva ile birlikte gelen özel talimatlara bakınız:
• TAM SAHA el parça (opsiyonlu) deri lezyon tedavisi için.
• KISMİ TARAYICI (opsiyonlu) cilt yenilemesi için.
• KISMİ ANGULDURVA (opsiyonlu) cilt yenileme için.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
4. KURULUM
Pluser Lazerin başlangıç kurulumu yetkili personel tarafından yapılmalıdır. LAMBDA
tarafından onaylanmadığı sürece kurulumu kendi başınıza yapmayınız. Bu kurala uymadığınız
takdirde ürünün garantisi iptal olacaktır.
Daha fazla detay için kullanma kılavuzuna göz atınız.
UYARI: KURULUM YETKİLİ PERSONEL
TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
5. ANGULDURVA HAZIRLIĞI
STERİLİZASYON
UYARI: Ekipmanın teslim edilmesi sırasında temin edilmiş olan anguldurva steril değildir.
Aleti her kullanımdan önce sterilize ediniz.
Hasta ile temas halinde olan bütün parçalar sterilize edilmelidirler. Özellikle sterilize
edilmesi gereken sistem parçaları :
• Koruma kapaklarıyla birlikte anguldurva gövdesi
• anguldurvanın uçları (opsiyonlu);
Parçaların sterilize edilmesi otoklavlamadaki standart metodolojide gösterildiği gibidir
(121°C de 20 dak.). Otoklavlamadaki sterilizasyon döngüsü kısıtlıdır bu yüzden
tamamlandığından emin olmak için sterilize edilmiş parçaları her döngüden sonra dikkatlice
kontrol etmeniz gerekmektedir.
Özellikle:
• El parçası ve uç için: parçaların üzerinde herhangi bir çürüme, kırılma veya
boyutunda değişme olup olmadığını, yapının yerinde olup olmadığını kontrol edin.
Eğer parçalardan herhangi birinde çürüme veya bu konuya dair bir tereddüt varsa mevcut
parça hiç zaman kaybetmeden yenisi ile değiştirilmelidir.
UYARI: anguldurvanın sökülmesinin ardından zaman kaybetmeden ön ve arka açıklıklar
koruyucu kapaklar ile kapatılmalıdırlar. Eğer herhangi bir katı tortu varsa bu dikkatlice
ortadan kaldırılmalıdır. Açıklıklara herhangi bir cisimle dokunmaktan kaçınınız. Bu açıklıklara
herhangi bir sıvının sızması veya partikülün girmesi anguldurvanın narin iç parçalarının tamir
edilemeyecek şekilde zarar görmesi anlamına gelmektedir.
1.Dip kapağı yerleştirin
2. Ön koruyucu kapağı takın 3.El parçası sterilizasyona
(sadece standart 90° ve düz
hazırdır.
el parçaları için)
Uç Sterilizasyonu (opsiyonlu)
Safir uçlar, otoklavlamada 121°C’de 20 dakika boyunca sterilize edilebilirler. Kap ve uç için
kullanılan parçalar sterilizasyon için sökülebilmektedir.
Uçlar kırılgandır. Düşebilme riskine karşı ortada bırakılmamaları tavsiye edilir.
Fiberleri ve kullanılmış veya zararlı uçları çevreye atmayınız. Bu parçaların bertaraf
edilmesi her zaman yürürlükteki ulusal ve/veya bölgesel kanunlara göre olmalıdır.
Fiberlerinizi, bunların kanuni şekilde bertaraf edilmeleri için gerekli düzenlemeleri
yapacak olan bayiinize götürebilirsiniz.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
SİSTEMİ BAŞLATMA
UYARI: Sistem başlatma prosedürüne geçmeden önce kullanma kılavuzundan belirtilmiş
olan bütün güvenlik önlemlerine uyulduğundan emin olunuz.
LAZERİ, FİBER DÜZGÜN ŞEKİLDE KURULMADAN AÇMAYINIZ. Fiberin sökülmesi sizi tehlikeli
şekilde lazere maruz bırakabilir.
ÖNEMLİ OPTİK FİBER BAKIM ÖNLEMLERİ
OPTİK FİBER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
KULLANIRKEN FAZLADAN DİKKAT GÖSTERİNİZ.
Koruyucu tüpler, optik fiberlerin her zaman minimum olarak 40 cm den daha fazla bükülme
çapına sahip olmalarını sağlar (bu optimal kullanım şartıdır). Fiberin iç parçalarına zarar
vermemek için parçayı asla zorlamayın, bükmeyin veya kıvırmayın.
UYARI: ANGULDURVA SİSTEM BAŞLATILDIKTAN SONRA YERLEŞTİRİLMELİDİR.
• Doğru güç kablosunun bağlanmış olduğundan emin olun.
• Makinenin arkasındaki düğmeye basarak lazeri devreye sokun.
Başlatmak için yeşile basın
Lazerin, lazer emisyonuna hazır olması için bir dakika gereklidir. Sistem hazır olduğunda
başlangıç ekranı karşınıza çıkacak ve sizden giriş için şifre isteyecektir.
1. Standart şifreyi girin 11111. Güvenlik açısından
şifreyi (menü detaylarına bakınız) değiştirmeniz
tavsiye edilir.
STANDART ŞİFRE
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
2. Ana menü
11111
5. ANGULDURVA HAZIRLIĞI
ANGULDURVA NASIL YERLEŞTİRİLİR?
UYARI: cihazın teslimatı sırasında size sağlanmış olan paketteki anguldurva ve
diğer hiçbir parça sterilize edilmemiştir . Kullanmaya başlamadan önce ve her
kullanım sırasında bu parçaların sterilize edildiğinden emin olun.
BOOST ANGULDURVA TEMİZLEME
BOOST anguldurvanın optimal üç çıkışından emin olmak için bu parçanın her gün
temizlenmesi tavsiye edilir. Lazer uygulamalar için sadece özel pamuk çubuk ve temizleme
sıvıları kullanınız. (kit LAACS079.1).
Çubuğu açıklığın yanına yerleştirin
temizleme sıvısının tepesine basınız.
ve
BOOST anguldurvanın yüzeyini dikkatlice
siliniz.
BOOST YERLEŞTİRME
Ana menüdeki T ikonuna basınız.
girmesini önleyecektir.
hava akışı herhangi bir partikülün anguldurvaya
Koruyucu kapağı anguldurvadan "PUSH" yazılı
yerlerden bastırarak çıkarınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
Koruyucu kapağı optik saptan yanlardaki
PUSH yazan kenarlara bastırarak çıkarınız.
Sapın temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
Eğer üzerinde su damlacıkları kalmışsa kâğıt
havlu ile siliniz.
DİKKAT: Kazara oluşabilecek hasarlardan
kaçınmak için optik sapı asla koruyucu
kapağını takmadan ortada bırakmayınız.
OPTİK
SAPA
DOKUNMAYIN
VEYA
UCUNU
TEMİZLEMEYİN. YÜZEYİNDE BULUNAN HERHANGİ BİR
KİR VEYA ÇİZİK FİBERE ZARAR VERECEKTİR.
OPTİK SAPIN UCUNU TEMİZLEMEK İÇİN HERHANGİ BİR
SIVI KULLANMAYINIZ.
Optik sapı dizinizle aynı konuma getirin ve dikkatlice
anguldurvanın gövdesini yerleştirin.
anguldurvanın içinde veya dışında herhangi bir su
veya nem olmadığından emin olunuz.
Anguldurvayı, optik sapın içine uygun şekilde oturana
kadar kaydırın.
Anguldurva yerine oturduğunda T ikonuna basarak hava
akımını durdurun.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
5. ANGULDURVA HAZIRLIĞI
ANGULDURVA NASIL YERLEŞTİRİLİR
DÜZ/90° ANGULDURVA (OPSİYONEL)
Ana menüden T ikonuna basınız.
Hava akımı, anguldurvaya herhangi bir partikül
girmesini engelleyecektir.
90° ve düz el parçaları, çeşitli ayrılabilir parçalardan oluşmaktadır:
− anguldurvanın gövdesi.
− Arka kapak.
− Uç kapağı.
Arka kapağı “PUSH” tuşuna basarak çıkarın.
Optik sapın koruyucu kapağını çıkartın.
UYARI:
Oluşabilecek
hasarı
ve
kir
birikmesini önlemek için optik sapı ASLA
koruyucu
kapağı
olmadan
ortada
bırakmayınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
Optik sapın tamamen kuru ve su damlası
yada neme sahip olmadığını kontrol ediniz.
Eğer lazımsa kâğıt havlu ile parçayı siliniz.
UYARI:
OPTİK SAPA DOKUNMAYIN VEYA UCUNU
TEMİZLEMEYİN. YÜZEYİNDEKİ HERHANGİ BİR
KİR VEYA ÇİZİK FİBERE ZARAR VERECEKTİR.
OPTİK SAPIN UCUNU TEMİZLEMEK İÇİN
HERHANGİ BİR SIVI KULLANMAYINIZ.
Optik sapı dik pozisyona getirin ve dikkatlice
anguldurvayı yerleştirin
anguldurvanın içinde veya dışında herhangi
bir su veya nem olmadığından emin olunuz.
anguldurvayı, optik sapın içine uygun şekilde
oturana kadar kaydırın.
Anguldurva yerine oturduğunda T ikonuna
basarak hava akımını durdurun.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
ANGULDURVANIN SÖKÜLMESİ
UYARI: Optik fibere kalıcı hasar vermemek için anguldurvayı çıkarırken her zaman bu
prosedürü uygulayınız.
BOOST
Anguldurvayı,
anguldurva
tutacağına
yerleştiriniz.
Operasyon sırasından birkaç su damlası damlayabilir.
Kontrol panelindeki
tuşuna basınız.
Tuş kırmızıya dönecektir
ve fiberin içindeki su
boşaltılacaktır. Birkaç saniye sonra ikon beyaza
dönüşecektir ve prosedürün sonuna gelindiğini belirten bir
ses çıkacaktır.
Kenarlardaki PUSH tuşlarına basarak anguldurvayı yerinden çıkartın. Zaman kaybetmeden
koruyucu kapağı optik sapa takın. Arka koruma kapağını anguldurvaya takın.
DÜZ/90° EL ANGULDURVA (OPSİYONEL)
Eğer standart bir anguldurva kullanıyorsanız, anguldurvayı sökmeden önce ucunu sökünüz.
Daha fazla detay için aşağıdaki paragrafa bakınız.
Anguldurvayı,
anguldurva
tutacağına
yerleştiriniz.
Operasyon sırasından birkaç su damlası damlayabilir.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK 10/2013
Kontrol panelindeki
tuşuna basınız.
Tuş kırmızıya dönüşecektir
ve fiberin içindeki su
boşaltılacaktır. Birkaç saniye sonra ikon beyaza dönecektir
ve prosedürün sonuna gelindiğini belirten bir ses çıkacaktır.
Kenarlardaki PUSH tuşlarına basarak anguldurvayı yerinden çıkartın.
Zaman kaybetmeden koruyucu kapağı optik sapa takın.
Arka koruma kapağını anguldurvaya takın.
UÇ HAZIRLANMASI (OPSİYONEL)
UÇ NASIL TEMİZLENİR
Zarar görmelerini engellemek için uçlar her kullanımdan önce temizlenmelidir. En iyi
sonucu alabilmek için lazerler için hazırlanmış özel sıvı ve pamuklu çubuklar kullanınız.
"The doctor smile cleaning" kitini bayiinizden alabilirsiniz.(kod LAACS079.1).
sonunu
Pamuklu çubuğu açıklığın yakınına yerleştirin Ucu
temizleyin.
ve temizleme sıvısının tepesine basınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
yuvarlak
hareketler
20
ile
5. ANGULDURVA HAZIRLIĞI
UÇLAR NASIL YERLEŞTİRİLİR?
Uçların sadece makine açıkken anguldurvaya takılmaları tavsiye edilir. El parçasından
çıkan hava akımı herhangi bir toz veya partikül girişini önleyecektir.
UYARI: Kurulum sırasından ve ucu değiştirirken uç tutucuyu kullanınız. Ucu parmaklarınızla
SÖKMEYİNİZ. El parçasına hasar vermekten kaçınmak için, lazer kurulmadığında ve/veya
lazer kullanımda olmadığı her anda üzerine koruyucu kapağı takılmalıdır.
Ana ekranda T tuşuna basınız. Hava akımı, anguldurvaya
istenmeyen kir ve suyun girmesini engelleyecektir.
Ucu seçin ve plastik kapağı çıkarın. Ucun görselde
gösterildiği gibi doğru şekilde uç tutacağına
takıldığından emin olun.
Ucun giriş kısmını özel temizleme sıvısı ve pamuklu
çubuk ile temizleyin.
Ucu dik şekilde tutarak anguldurvaya yerleştirin.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
21
Ucun tamamen girdiğinden emin olun: dairesel metal tabanın
anguldurvanın başıyla temas halinde olması gerekmektedir.
Uç tutacağını dikkatlice bir tarafa kaydırın. Artık uç
kurulmuştur ve anguldurva kullanıma hazırdır.
UYARI: Uç anguldurvaya yerleştirilmeden asla lazer veya hava/su sistemini kullanmayınız.
Erbium uçlar ve uç tutacakları çeşitli boyutlarda ve renk kodlarından mevcuttur:
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
22
6. SYSTEM OPERATION
UÇ SÖKÜLMESİ (OPSİYONEL)
UYARI: Kurulum sırasından ve ucu değiştirirken uç tutucuyu kullanınız. Ucu parmaklarınızla
SÖKMEYİNİZ. El parçasına hasar vermekten kaçınmak için lazer kurulmadığında ve/veya lazer
kullanımda olmadığı her anda üzerine koruyucu kapak takılmalıdır.
Ucu çıkarmadan önce ana ekrandaki T tuşuna
basınız.
Hava
akımı,
anguldurvaya
istenmeyen
kir
ve
suyun
girmesini
engelleyecektir.
Uç tutucuyu uygun olan yive yerleştiriniz.
Ucu çekerek çıkarın ve hemen koruyucu
kapağı anguldurvanın üzerine takın.
DİĞER ANGULDURVA
PLUSER DERMA
PLUSER FRAKSİYONEL
Deri lezyonu tedavisi için PLUSER lazer TAM SAHA anguldurvaya yerleştirilebilir. (opsiyonlu).
Deri yenilemesi için PLUSER lazer fraksiyonel tarayıcıya veya fraksiyonel anguldurvaya
yerleştirilebilir. (opsiyonlu)
Kurulum için aksesuarlarla birlikte gelen özel talimatlara bakınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
23
6. SYSTEM OPERATION
6. SİSTEM İŞLETİM
LAZER ETKİNLEŞTİRME
DİKKAT: Başlamadan önce bütün güvenlik önlemlerine uyulduğundan ve bütün
personelin koruyucu gözlük taktığından emin olun.
UYARI: Burada belirtilenlerden farklı olan herhangi bir ayarlama veya prosedür tehlikeli
derecede radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.
Lazer kaynadığını aktif hale getirmeden önce sistemin düzgün şekilde kurulduğundan, bütün
parçaların bağlandığından ve bölgedeki bütün personelin kısım 2 de belirtilen bütün bireysel
güvenlik önlemlerini aldıklarından emin olunuz.
Lazer işlemine başlamak için aşağıdaki işlem sıralamasını uygulayınız:
BEKLEME:
−Lazer kaynağı aktif değil.
−Salınım parametreleri son kullanılan programa göre ayarlanmıştır.
−Pedal aktif değil.
Devam etmek için bekleme/hazır/uygula tuşuna basınız.
HAZIR: Bekleme durumundayken sistem hazır duruma geçecektir ve sarı
bir ikon belirecektir: bu, lazer kaynağının aktif olduğunu gösterdiği
halde henüz lazer işlemine başlamanın mümkün olmadığı anlamına
gelmektedir. Su spreyini devreye sokmak için pedala basmak ve tedavi
parametrelerini değiştirmekse mümkündür.
UYGULA: Lazer işlemine başlamak için tekrar bekleme/hazır/uygula
tuşuna basınız. İkon kırmızıya dönecek ve gösterge ışıkları yanıp
sönecektir. DUR tuşu yanacaktır. Eğer pedala basılırsa, lazer emisyonu
başlayacaktır.
• anguldurvayı hedeflenen dokuya doğrultun;
• Pedala basın;
• Sistem üç saniyelik bir gecikme ile lazer emisyonuna başlayacaktır. Bu durum sesli ve
görsel göstergelerle belirtilecektir. (turuncu led).
• Lazer emisyonunu durdurmak için pedaldan ayağınızı çekiniz.
Sistem, eğer başka tuşlara basılırsa ya da farklı bir tedaviye geçilirse HAZIR moduna
geçecektir. Lazer işlemine tekrar başlamak için bekleme/hazır/uygula tuşuna tekrar
basınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
24
Eğer birkaç dakika kullanılmazsa sistem lazeri otomatik olarak devre dışı bırakacaktır
(BEKLEME moduna geçecektir.). Lazer kaynağı devreye sokulduğunda lazeri asla tek
başına bırakmayınız. Kullanılmadığında lazeri kapatınız.
UYKU MODU / ENERJİ TASARRUF MODU
Pluser lazer kullanımda değilse kısa süreli olarak uyku moduna geçebilir. örn:
hasta tedavileri arasında kalan zaman boşluğunda. Bu sadece enerji değil
ayrıca zaman tasarrufunu da sağlayacaktır: uyku modundaki lazerle tekrar
çalışabilmek için, yeşil başlat tuşuna basınız. Lazer, sistem aktivasyonunu
beklemeden, hemen kullanıma hazır hale gelecektir.
SİSTEMİ KAPATMA/ ACİL DURDURMA
ACİL DURUM ANINDA dur tuşuna basarak makineyi kolayca devre dışı
bırakabilirsiniz. Bu tuşa herhangi şekilde baskı uygulandığı anda tuş zaman
kaybetmeden sistemi bloke edecek ve işlem sırasındaki radyasyonu da bloke
edecektir. Acil durum tuşuna bastıktan sonra cihazın arkasındaki ana düğme
tuşuna basmayı unutmayınız.
Eğer makine birkaç gün kullanılmazsa anguldurvayı sökünüz. Yukarıda belirtilen anguldurva
sökme prosedürünü uygulayınız. Optik sap koruma kapağını takmayı unutmayınız.
Sistemi bekleme moduna geçiriniz.
Ön paneldeki kırmızı Dur tuşuna basınız.
Arkadaki ana düğmeye basınız .
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
25
6. SİSTEM İŞLETİM
KONTROL PANELİ
Kontrol paneli renkli dokunmatik ekrana sahip olup aynı zamanda lazer aktivasyonu, tedavi
seçimi, ayarlar menüsüne giriş ve anguldurva ve uç sökülmesi prosedürlerine ulaşılmasına da
imkân verir.
Seçili parametreyi arttır.
Bekleme modu.
Seçili parametreyi azalt.
Hazır modu.
Hedefleme ışının devreye sok.
(kırmızı ibre).
Hedefleme ışının devre dışı bırak
(kırmızı ibre).
UYGULA modu.
Anguldurva veya uçları
yerleştirme/sökme için hava
sistemini aktive eder/devre dışı
bırakır.
El parçası sökülme prosedürünü aktif
eder/devre dışı bırakır
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
Menu tuşu.
Ayarlar menüsüne girin.
26
6. SİSTEM UYGULAMASI
TEDAVİ SEÇME
PLUSER yazılımı entegre olarak farklı tip operasyonlar için çok fazla sayıda tedavi
parametresine sahip olan bir veri tabanı bulundurmaktadır. Bu programlar doktora sadece
başlama noktası sağlamak için önceden belirlenmiş değerlere sahiptirler. Bütün parametreler
modifiye edilebilir ve kaydedebilirler. Tedavi menüsü istenilen tedavi parametrelerini
görmenize veya değiştirmenize ve kaydetmenize olanak sağlar.
Tedavi menüsüne girmek
için ana kontrol panelinin ortasındaki tedavinin ismine basın.
TEDAVİ MENÜSÜ İKONLARI
Tedavilerde yukarı git
Tedavi onaylama /ana menü
Tedavilerde aşağı git
Tedavi isim güncelleştirme
Seçili tedavi için önceki ayarları geri
getir
Seçili parametre/tedavi seçili olarak
ana menüye dön.
Dişçilik Tedavileri
Dermatoloji Tedavileri
Seçili tedavi için parametreleri kaydet.
Videoyu izle
Tedavi bölümü iyi alana ayrılmıştır, Dişçilik ve Derma tedavi listesi. Dermatoloji tedavileri
opsiyonlu olmakla birlikte ayrı bir yazılım yükseltimine ihtiyaç duymaktadır. Dişçilik
bölümünde DİŞETİ/DİŞ/KEMİK sekmesinin içindeki tedavilerden istediğiniz uygulama
alanındaki tedavilerden birini seçin
Ayarlarını görüntülemek için
tedavi adına basınız. Bütün tedavi listesini ok tuşları ile görebilirsiniz.
İstediğiniz
tedaviyi isminin üzerine basarak seçin. Yeşile dönecektir. Seçili her tedavinin salınım
parametreleri ekranın altında görülmektedir.
Seçili tedaviyi yüklemek ve ana ekrana dönmek için
tuşuna basınız. Videoları olan
tedavilerde V ile işaretlenmiştir. Eğer salınım parametrelerinin ayarlarını değiştirmek
istiyorsanız ana panel üzerindeki fonksiyon tuşlarını kullanınız.
Yeni değerleri kaydetmek için
Tedavinin adını değiştirmek için
basın.
basın.
Önceden belirlenmiş tedavi parametrelerini ve orijinal ismi silmek için
Menüden çıkmak ve seçili tedavi ile kontrol paneline dönmek için
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
tuşuna basınız.
tuşuna basınız.
27
6. SİSTEM UYGULAMASI
PARAMETRE SEÇENEKLERİ
HEDEFLENEME IŞINI / KIRMIZI İMLEÇ
İmleci aktif/devre dışı bırakmak için kırmızı imleç tuşuna basınız. Görsel imlecin durumunu
gösterir.
Güç
Salınım gücünü arttırmak veya azaltmak için
ekranın sol üst tarafındaki bölgeyi kullanınız.
Güç B gücünün artırıp azaltan ok tuşlarını
görüntülemek için güç bölgesi A'ya basınız.
Eğer oklar kullanılmazsa otomatik olarak yok
olacaklardır. Okları tekrar görüntülemek için
tekrar güç bölgesine basınız.
HAVA
Sol aşağı köşede HAVA bölgesi C tuşuna
basınız. C.Hava miktarını arttırıp azalmak
için D oklarını kullanınız. Bölgeye iki kere
basarak
hava
desteğini
engellemek
mümkündür. OFF olarak gözükecektir.
SU SPREYLEMESİ
Sağ aşağı köşede, su seçeneklerini oklarla
arttırıp azaltmak için H2O bölgesine basınız.
Bölgeye iki kere basarak hava desteğini
engellemek
mümkündür.
OFF
olarak
gözükecektir.
Tanktaki su oranını düzenli olarak kontrol ediniz. Eğer görülebilir şekilde azalmışsa sistemi
bekleme moduna alın. Dış tankın vidalarını sökün ve aşağı doğru dikkatlice çekin. Tankı
osmotik su ile doldurun. Tankı tekrar yerine vidalayın.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
28
TEDAVİ SÜRESİ
Lazer salınımı uygulama modunda pedala basıldığı anda başlamaktadır. Sayaçta çalışmaya
başlayacaktır. Pedala basılmadığında eğer sayaç saymayı bitirmese bile lazer salınımı hemen
duracaktır. Eğer pedala basılmaya devam edildiğinde, sayaç hesaplanan sürede saymayı
bitirirse, lazer salınımını durduracaktır. Başka bir tedaviye başlamak için pedalı basmayı
bırakıp tekrar basın, pedala tekrar basıldığında sayaç durduğu yerden itibaren saymaya
tekrar başlayacaktır. Tedavi sırasında, kalan süre ekrandan görülmektedir.
Ayar değerleri bir saniyelik adımlardan dört dakikaya kadar ve bir dakikalık adımlardan dört
ila 15 dakika arasında 1 saniyeden 15 dakikaya kadar değişebilmektedir. Süre ‘dd:ss’
formatında gösterilmektedir. ‘--:--‘ göstergeci süre kontrolünün aktif olmadığı anlamına
gelmektedir.
Lazer süresini arttırıp azalmakta için kontrol panelinin sağ üst
köşesine basınız. Bölgeye iki kere basarak zamanlayıcıyı
durdurmak mümkündür. -–:-- şeklinde gözükecektir.
Lazerleme süresi pedaldan ayarlanabilir.
FREKANS AYARLARI
Yukarı ortadaki bölümden frekans ayarlarını değiştirmek
mümkündür. Bölgeye basıldığında oklar ortaya çıkacak ve
frekanslar 10Hz (dermatoloji için 5Hz )den 50Hz'e kadar
5Hz'lik adımlarla ayarlanabilirler.
Frekans, aşağıdaki denkleme göre bir saniyede tekrarlanan
impalsları göstermektedir:
Frekans =
1
saniyelerdeki impals süresi
saniyelerdeki impals süresi Ton ve Toff'un toplamıdır.

Ton : impals süresi

Toff : iki impals arasındaki süre
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
29
DARBE MODU AYARLARI
Ekranın üst orta kısmından lazer salınımının darbe modunu ayarlayabilirsiniz. M ile gösterilen
bölgeye basarak istenilen impals tipini seçebilirsiniz. Dişçilikte normalde temel olarak Pulse
SP0 kullanılmaktadır ve varsayılan ayar değer olarak ayarlanmıştır. Çoklu Kare Darbe MSP
spesifik dermatoloji uygulamaları için özel impals tipleri sunmaktadır.
İMPALS TABLOSU
Darbe adı
Darbe süresi Darbe tipi
(µs)
SP0
Darbe
Kullanımı
Maks. güç
Frekans
aralığı
Temel
Darbeleme
dişçilik
10w @ 20Hz
10Hz-50Hz
SSP
75
dikdörtgen
dermatoloji
3w @ 20Hz
5Hz-20Hz
SP 1
100
dikdörtgen
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
SP 2
200
dikdörtgen
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
SP 3
300
dikdörtgen
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
SP 4
400
dikdörtgen
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
SP 5
500
dikdörtgen
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
LSP
1000
dikdörtgen
dermatoloji
3w @ 20Hz
5Hz-20Hz
Darbe Kullanımı
Maks. güç
Frekans
aralığı
Darbe adı
Darbe tipi
DP 2
DP 2
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
DP 3
DP 3
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
DP 4
DP 4
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
DP 5
DP 5
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
DP 6
DP 6
dermatoloji
5w @ 20Hz
5Hz-20Hz
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
30
6. SYSTEM OPERATION
DEĞİŞİKLİK YAPILAN TEDAVİ NASIL KAYDEDİLİR
Kontrol panelinde bulunan tedavi ismine basarak
tedavi menüsüne girin. Eğer seçili tedavinin üzerinde
* işareti varsa bu o tedavinin varsayılan salınım
parametrelerini değiştirildiği anlamına gelmektedir.
Bu işaret aynı zamanda salınım parametreli
değiştirilmeyip sadece tedavi adı değiştirildiğinde de
çıkmaktadır. Mevcut parametreler ekranın altında
gösterilmektedir.
tuşuna
basarak
datayı
kaydedin. Yeni ayarları onaylayın.
Not: lazer kapatıldıktan sonra eğer kaydedilmemişlerse tedavi değişiklikleri kaydedilmez.
TEDAVİLER İÇİN VARSAYILAN PARAMETRELER NASIL GERİ ÇAĞIRILIR VE KAYDEDİLİR
Tedavi menüsüne girin. Eğer tedavinin yanında * işareti mevcutsa
tuşuna basarak
varsayılan parametrelere ve orijinal ismi geri dönmek mümkündür
Not: eğer sembol çıkmıyorsa bu mevcut değerlerin varsayılan değerler olduğunu gösterir.
Varsayılan parametrelerin geri çağrılmasını onaylayın.
Not: lazer kapatıldıktan sonra eğer kaydedilmemişlerse tedavi değişiklikleri kaydedilmez.
TEDAVİ ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR
Tedavi menüsüne girin.
tuşuna basarak tedavi
adını değiştirin. Klavyeyi kullanarak istenilen adı
yazın ve SAVE tuşuna basarak yeni girilen adı
kaydedin veya BACK tuşuna basarak değişikliği
kaydetmeden geri dönün
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
31
6. SYSTEM OPERATION
AYARLAR MENÜSÜ
tuşuna basarak kontrol panelinden ayarlar menüsüne girin. Bu bölüm size üç kısım
halinde sistemin gelişmiş yönetim ayarlarına giriş yapmanızı sağlar :
Param.
Ses ayarları
Gelişmiş USB fonksiyonları
Yazılım Güncellemeleri;
Kullanıcı
Lazer adı
Şifre değiştirme
Dil seçimi
Enerji/Güç Seçimi
Arka plan
Tech
Gelişmiş Sistem Testi
PARAMETRELER
Parametreleri seçin.
Sesi istediğiniz seviyeye ayarlayın.
Sesi hızlıca aktif/devre dışı bırakmak için ses ikonun çift tıklayın. Makineyi açtığınızda uyarı
sesi fonksiyonu varsayılan şekilde aktif durumda olacaktır. U Y A R I : Uyarı sesleri devre dışı
bırakmak sistemin operatörü lazer radyasyonunun salınımı hakkında uyarma kapasitesini
azaltacaktır. Görsel göstergeler mevcut olmasına rağmen maksimum güvenlik için uyarı
seslerinin aktif halde olmasını tavsiye etmekteyiz.
USB fonksiyonları:
Lazere dair bütün teknik verileri USB'ye kaydetmek için sistem param. tuşuna basınız. Bütün
kullanıcı ayarları ve tedavi ayarlarını USB'ye kaydetmek içinse kullanıcı ayarlarına basınız.
Eğer otomatik olarak başlamazsa USB'den indirdiğiniz güncellemeyle yazılımınızı güncellemek
için Güncelle tuşuna basınız.
KULLANICI
Kullanıcı kısmında Pluser'ınızı kişileştirmeniz mümkündür
.
•Kendi kullanıcı isminizi girmek için varsayılan isim kısmına
basınız.
•Giriş şifresini değiştirmek için şifre ‘ye basınız.
Mevcut Şifreyi girin.
Yeni şifreyi girin. Yeni şifreyi onaylamak için tekrar giriniz.
NOT: yeni şifre, eğer eski şifre yanlış girilirse veya iki farklı şifre girilirse
kaydedilmeyecektir.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
32
UYARI: Sistemi sadece yetkili personelin kullanması için şifrenin derhal değiştirilmesini
tavsiye etmekteyiz. Şifrenin unutulması durumunda sistemi sıfırlamak için bayiinizle veya
teknik servisle iletişime geçin.
• listeden mevcut olan sistem dillerinden birini seçin.
• Gösterge için enerji birimlerini seçiniz.: Dişçilik için Güç simgesi(W), Dermatoloji için
enerji simgesi (J/cm2)
• Kontrol Paneli için arkaplan seçin
TEKNİK DESTEK
'i seçin. Bu bölümde lazerin düzgün şekilde çalıştığını onaylamak mümkündür.
Sistem tarafından belirlenen hataları her zaman kaydedin ve teknik servisinize bildirin.
UYARI: yeşil işaretlerle gösterilen değerlerin
her zaman iki kırmızı işaret ile gösterilen
güvenlik
alanını
içinde
kaldığından
periyodik olarak emin olun.
EĞER
OKUNAN
DEĞERLER
GÜVENLİK
MENZİLİNİN
DIŞINDAYSA
TEKNİK
SERVİSİNİZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Peltier Testi: Peltier test tuşuna basın ve makinenin bir değer göstermesi için bekleyin.
Soğutma Sistemi Akış metresi: Akış metre değeri devamlı olarak gerçek zamanlı şekilde
güncellenmektedir.
Soğutma sistemi Isısı: Entegre ısı sensor değerleri sürekli olarak güncellenmektedir.
Sayaç: operasyon saatlerini ve lazerin atım süresini gösterir
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
33
7. CLINICAL GUIDELINES
6. KLİNİK KILAVUZLARI
ERBIUM LAZERİN FAYDALARI
LUSER erbium lazeri 2940 nm dalga boyunda olup su ve hidroksipatite uygunluk gösteren lazer
atımı yapmaktadır. Bu durum mine, diş kemiği ve kemik dokusu üzerinde mükemmel nitelikte
foto-ablasyon etkisi göstermektedir.
Dalga boyunun yüksek emilim oranı, lazerin darbeleme eylemi ile birlikte yumuşak doku
üzerinde harikulade kesme sonuçları vermekte ve ısıl etkiyi asgariye indirgemektedir.
Her ne kadar Erbium lazer, diyot lazer gibi kan durdurucu özellikleri göstermese de,
erbiyumu düşük güçte kullanarak(1 Watt civarı)ve uygun hava-su ayarları ile yumuşak doku
üzerinde iyi kan durdurucu etkiye ulaşabilirsiniz.
Erbium lazer dalga boyu ve mekik dokusunda bulunan maddeler arasındaki yakınlık sayesinde,
çoğu zaman geleneksel kesme aletlerinden
(örn. türbinler, basınçlı cerrahi aletler)
çok daha iyi kesin mikrometik kesime olanak sağlar. Geleneksel aletlerle karşılaştırıldığında,
erbiyum lazerin birçok avantajı vardır:
• Tedavinin son derece tolere edilebilirliğinden dolayı birçok operasyonda anestezi
ihtiyacını minimuma indirgemektedir. Bu özellikle çocuklar veya diş hekimi foibis olan
hastalarla daha iyi ilişkiler kurulmasını garantilemektedir.
• Bu teknik geleneksel tekniklere göre daha az saldırgan bir tekniktir, çünkü operasyon
yapılırken doku ile temas halinde değildir.
• Lazerin bakterilere karşı gücü olduğu için bu sebeple operasyon sırasında sterilizasyon
ve antienflamatuar eylemleri de yapılmış olmaktadır.
• Çok seçici ablatif eylemler çok ihtiyatlı hareket edilmesine olanak sağlar ve kemik
yapısını değişime uğratma ve titreşimler nedeniyle oluşabilecek mikro-çatlak riskini
asgariye indirgemektedir.
• Lazerle tedavi hasta için daha az seans ve birçok tedavi için daha kısa süre oturma
süresi gerektirir.
DİŞÇİ İÇİN FAYDALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Büyüme ve farklılaşma uygulaması
Net yarma, kesme, eritme
İş kalitesi
Temiz, düzgün ameliyat alanı
Daha az stres
Daha fazla hasta tedavisi
Gelirde artış
Daha fazla verimlilik
Fiber daha iyi giriş sağlamakta
Ağız boşluğunu daha net görüş
Birçok uygulama için çok yönlü aletler
HASTA İÇİN FAYDALARI
•
•
•
•
•
Şişmesiz, Hızlı iyileşme
Operasyon sonrası enfeksiyonda azalma
Asgari veya anesteziye gerek kalmaması
Minimal acı, rahatsızlık
Sandalyede daha az zaman, Daha az
gerginlik
• Yüksek kalite tedavi
• Daha az süre, tahmin edilebilir sonuçlar
• Hamile
ve
kalp
pili
olanlarda
kullanılabilme ihtimali
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
34
6. KLİNİK KILAVUZLARI
GÜVENLİK
Lazerin kullanımı sırasında hastalar ve personel kesinlikle koruyucu gözlük takmalıdırlar.
Lazer ekipmanının düzgün şekilde kullanıldığından emin olmak ve bütün olası sağlık
risklerinin adreslediğinden emin olmak için, tıbbi personeline uygun güvenlik
eğitimlerini vermek gereklidir. Çalışanlara güvenlik eğitimini vermenin amacı klinikte
lazer ünitesiyle çalışan bütün herkesin:
•
Lazer ünitelerinin işletilmesi ve kontrolü konusunda yeterli olmalarını sağlamak;
•
Ekipmanın düzgün kullanılmamasından dolayı ortaya çıkacak sağlık risklerinin
farkında olmamasını sağlamak;
•
Güvenlik etiketlerinin ve diğer güvenlik talimatlarının anlamlarını bilmelerini
sağlamak;
•
Temin edilen
sağlamaktır
güvenlik
ekipmanlarının
nasıl
kullanacaklarını
bilmelerini
Lazer ışının yanlış uygulanmasından dolayı doğabilecek en büyük risk uygun koruma
olmadan gözlere doğrultulmasından dolayı gözün retinasına verilen zarardır.
Lazer cihazının uygunsuz kullanımı istenmeyen hatta bazen tehlikeli sonuçları olabilir.
Eğer doğru güç oranlarında kullanılırsa lazer insan dokusu üzerinde inanı lmaz faydalar
sağlayabilir. Lazer ünitesi kalp-piline sahip veya hamile hastalarda da kullanılabilir.
SİSTEM KURULUMU UYARISI
KULLANMADAN EVVEL LAZERİN YETKİLİ TEKNİSYENLER TARAFINDAN DOĞRU ŞEKİLDE
KURULDUĞUNDAN EMİN OLUN. STERİLİZASYON VE ANGULDURVANIN NASIL KURULACAĞI
HAKKINDA KULLANMA KILAVUZUNA BAŞVURUNUZ.
MAKİNEDE HASARA YOL AÇMAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİLERİ DOĞRULAYINIZ:

Hava Kompresörü: makinenin soğuk hava sisteminin kalitesini kontrol ediniz.
Unutulmamalıdır ki hava desteği YAĞSIZ KOMPRESÖR tarafından sağlanmalıdır.
Kompresör kesinlikle havaya yağ tortusu bırakmamalıdır. Soğutulan havanın nem
oranını azaltmak için, kompresör bir kurutucuya uymalıdır.
Buna ek olarak, makinenin hava soketindeki iki hava filtresinin mevcudiyetini kontrol
edin: Bunlar 0,01 i mikron filtrelerinde ek seriye sahip bir 5 mikron filtresidir. Onları
tersyüz etmeyiniz. Eğer filtreler takılı değilse, kurulumlarını gerçekleştiriniz. Giriş
havasının basıncı 2.5 bardan yüksek ve 8 barda az olmalıdır.

Sadece damıtılmış veya osmotik su kullanınız: Arka su şişesini asla içme suyu veya
demineralize su ile doldurmayınız. Demineralize su sadece soğutma sistemi için
kullanılmalıdır.
Uyarı: Yukarıda belirtilen prosedürlere uyulmaması ciddi ekipman hasarına yol
açabilir. Üretici yukarıdaki kurulum prosedürlerine uyulmaması halinde ortaya çıkacak
hasarlar konusunda sorumluluk kabul etmez.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
35
6. KLİNİK KILAVUZLARI
LAZER PARAMETRELERİ
Dalga boyu(nm)
Teknik olarak, dalga boyu, lazer ışınındaki ardışık dalgalarının arasındaki herhangi iki denk
noktanın arasındaki fiziksel mesafe olarak açıklanabilir. Nanometre ile ölçülür(nm). Er: Yag
lazeri 2940 nm dalga boyuna sahiptir.
Güç (W)
Lazer tarafından üretilen enerji oranı güçtür: Birimi Watt'tır, 1 saniyede salınan Joule
Miktarıdır(enerji birimi.
Frekans (Hz)
Er: Yag sürekli dalgalarla değil, darbeler halinde lazer ışığı salınımı yapar. Bir saniyede kaç
darbe oluştuğu Hertz ile ölçülür.
Darbe Enerjisi(J)
Lazer cihazının tek bir lazer darbesinde yoğunlaştırdığı enerjidir.
Tepe gücü (W)
Tepe gücünde, tek bir lazer darbesi sırasında salınan güce bakılır
Doku ile etkileşime geçecek lazer ışının kesitinin ölçüsünü belirlemek için değişik çapta uçlar
ve uça olan mesafe kullanılır: ucun çapı ne kadar küçükse ve fibere ne kadar yakın
mesafedeyse, güç yoğunluğu o kadar fazla olacaktır.
Güç yoğunluğunu belirlemek için önceki değişkenle birlikte uygulanmış güç değişkeni
kullanılır.
Tedaviyi sağlamak için gerekli olan toplam enerji veya toplam enerji yoğunluğunu belirlemek
için uygulama zamanı değişkeni kullanılır. Uygulama zamanı ne kadar fazlaysa, doku üzerinde
o kadar fazla ısı olacaktır.
Salınım modu değişkeni çok önemlidir, çünkü bu değişken her zaman hem sağlanan tepe gücü
ve ortalama gücün karar verilmesine olanak verir. Dişçilikte temel darbe SP0 en iyi lazerleme
performansını verir. Diğer impals tipleri dermatoloji için mevcuttur.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
36
İMPALS VERİSİ
Darbe adı
Darbe süresi Darbe tipi
(µs)
SP0
Darbe
kullanımı
Maks. güç
Frekans
aralığı
Temel Darbe
dişçilik
10w a 20Hz
10Hz-50Hz
SSP
75
dikdörtgen
dermatoloji
3w a 20Hz
5Hz-20Hz
SP 1
100
dikdörtgen
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
SP 2
200
dikdörtgen
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
SP 3
300
dikdörtgen
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
SP 4
400
dikdörtgen
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
SP 5
500
dikdörtgen
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
SP 6
600
dikdörtgen
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
LSP
1000
dikdörtgen
dermatoloji
3w a 20Hz
5Hz-20Hz
Darbe adı
Darbe tipi
Darbe kullanımı
Maks. güç
Frekans
aralığı
DP 2
DP 2
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
DP 3
DP 3
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
DP 4
DP 4
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
DP 5
DP 5
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
DP 6
DP 6
dermatoloji
5w a 20Hz
5Hz-20Hz
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
37
6. KLİNİK KILAVUZLARI
KLİNİK PROTOKOLLERİNE GİRİŞ
. KLİNİK KILAVUZLARI
Yumuşak dokudan farklı olarak sert doku üzerinde yapılan müdahalelerde fiziksel özellikler ve
dolayısıyla çalışma modu makul olarak vakadan vakaya değişeceğinin anlaşılması önemlidir.
Bu nedenden dolayı sert doku üzerindeki müdahaleler için evrensel olarak geçerli olabilecek
talimatları vermek hastanın kemik dokusundaki bazı maddelerin ne kadar yoğunlukta
olduğuna bağlı olarak çalışma parametreleri değişiklik göstereceği için oldukça zordur.
UYARI: İlerleyen sayfalarda belirtilmiş olan güç göstergeleri, önemli lazer araştırmacılarının
çalışmalarına ve makalelerine dayanılarak verilmiş olan referans göstergeleridir. Bu
nedenden dolayı bu değerlerin sabit değerler olarak DEĞERLENDİRİLMEMESİ ve sadece
başlangıç değerler olarak görülmesi gerekmektedir.
Ön ayar protokolünü seçtikten sonra parametreleri tedavi için uygun değerlere getiriniz.
İşleme, önerildiği gibi, en düşük güç ayarında başlayınız ve hedef dokunun durumunu klinik
olarak değerlendirdikten sonra gücü arttırınız veya azaltınız.
Bu lazer aletini sadece lazer eğitimini tamamlamış, bu kitapçığı ve kullanma kılavuzunu
okuyup anlamış olan ve sistemi doğru şekilde çalıştırmayı bilen profesyonellerin kullanması
gerekmektedir.
İŞLETİM UYARILARI
Doctor Smile® Erbium lazer ile yapılmış olan bütün klinik işlemler, geleneksel tedavilerdeki
aynı klinik yargılara ve özene tabi olmalıdır. Özellikle topikal anestezilere alerjisi olanlara,
kalp hastalarına veya kanama bozukluğuna sahip insanlara yapılan uygulamalarda bu kişilerde
komplikasyonlar çıkabileceği için fazladan dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
Ayrıca işleme geçilmeden önce aşağıda kısaca ifade edilmiş olan bazı noktalara dikkat edilmesi
gerekmektedir:
Anestezi
Birçok durumda anesteziye ihtiyaç duyulmasa da hastaların herhangi bir acı veya rahatsızlık
hissedip hissetmediklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer bu tür belirtiler varsa
ayarlamaları ayarlamanız, anestezi uygulamanız ve gerektiğinde tedaviyi durdurmanız
gerekecektir.
Tedavi ayarları
Doctor Smile® Erbium Lazer, hem yumuşak hem de sert dokulardaki işlemlerde kullanılacak
önceden ayarlı tedavilere sahiptir. Güç çıkışının ve de su ve hava ayarlarının sabit değerler
olmadığının sadece işleme başlangıç için değerler olduklarının altının çizilmesi gerekmektedir.
Klinik etkileri dikkatle gözlemleyin ve değişik doku yapıları, yoğunluğu ve kalınlığı için en
uygun parametre değerlerinin belirlenmesinde kendi kanaatinizi kullanın. Su ve hava
ayarlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir: çoğu durumda havanın yüzdesini arttırarak
bir “sprey etkisi” yaratabilmek mümkündür.
Temassız çalışma modu
Erbium ucun sert dokuyla kesinlikle temas etmemesi gerektiğinin altının çizilmesi gerekir.
Sert dokunun kesilmesi, uç yüzeyden 1mm yukarıda ve temassız modundayken gerçekleştirilir.
Uç oldukça hassas olup eğer dişe veya kemik dokusuna bastırılırsa veya dar ve kavisli kök
kanalında zorlanırsa kırılabilir.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
38
Dental malzemeler
Uca ve gönderme sistemine zarar verebileceği için amalgama, gümüş ve cıva içeren dolgu
karışımlarına ve altına doğru enerjiyi doğrultmayın. Aynı nedenden ötürü, çinko oksifosfat ve
ojenol çinko oksit içeren dolgu maddelerinde kullanırken dikkatli olunuz.
Not: herhangi bir doku büyümesinin (neoplazma, kist veya başka lezyonlar) histopatolojik
değerlendirme için yetkin bir laboratuara gönderilerek incelenmesi gerekmektedir.
OLASI YAN ETKİLER
Aslında lazer, d o ğ r u güç, frekans ve uygulama zamanıyla uygulandığında insan dokusu
üzerinde oldukça yararlı etkilere sahiptir. Ama fazla güç kullanıldığında ışın uygulanmış olan
dokuda vaporizasyona veya doku ölümüne yol açabileceği için eğer bu tür etkiler istenilen
etkiler arasında değilse lazerin kullanımı hastalar için büyük bir tehlike arz edebilir.
Eğer belirli bir bölgede doku ölümü gerçekleştirilmek isteniyorsa, fotodinamik tedavi veya
neşterle benzer uygulamalarda, tedavinin arzulandığı dokuların etrafındaki dokuların da bir
miktar zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. Oluşacak olan zarar iki parametreye bağlıdır:
dokuya uygulanmış olan enerjinin yoğunluğu ve lazere maruz kalma süresi. Birçok durumda
kazanılmış olan faydaların yanında ortaya çıkmış olan zararlar oldukça hafif kalacaktır.
DENTAL TEDAVİ LİSTESİ
DİŞETİ
Flep hazırlığı
DİŞ
Elle tedavi
KEMİK
Kemik Rezeksiyonu
Gingivektomi
BOOST
Kemik, Kanal ameliyatı
Gingivoplasti
Minenin kaldırılması
Apikal Rezeksiyon
Vestibuloplasti
Dentin MAX’ın kaldırılması
Kemik Köprü Uzatımı
Frenektomi
Dentinin kaldırılması
Köprü Uzatımı
Derin Çürükler - Profunda
İmplant bölgesinin
hazırlanması
Sinüs Kaldırması
İmplantın açılması
Dolgu maddesinin çıkarılması
Krest Bölme
Rem. Granülomatoz doku
Kavite hazırlaması
Kemik yenileme
Fibroma Çıkartılması
Lazerle aşındırma
Darbeyle diş sökümü
Küretaj
De-epitelizasyon
Dental Erozyon
Operkülektomi
Kanal kapatma
Oral lezyonların çıkarılması
Doğrudan pulpa Kaplaması
aftlar
Desensitizasyon
Amalgam Dövme çıkarılması
Diş Kaplaması hazırlığı
Dişeti depigmentasyonu
Orto Kaynaşma
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
39
6. KLİNİK KILAVUZLARI
KLİNİK PROTOKOLLERİ
DİŞ MİNESİNİN ÇIKARILMASI
GÜÇ: 6W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: %60
HAVA: %80
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı al parçası – H8/8 uç)
Prosedür: E rbium lazerin dalga boyu 2940 nm olup hem su hem de hidroksiapatit emilimi en
fazla olan lazerdir ve etkin, doğru ve sert dental doku tabakalarının doğru ve en minimal
şekilde çıkartılması için en uygun seçenektir. Er:Yag lazer, çürümüş dokunun yüksek oranda
su ve organik madde içermesinden ve bu durumun da kesimi çok hızlı ve kesin kılmasından
dolayı diş çürüğü kesimi için ideal bir araçtır. Bu protokol, her zaman hastada anestezi
kullanılmasını gerektirmez.
Erbium lazerle kesim, geleneksel dönmeli sistemlerle yapılan kesimden daha konservatif bir
yöntemdir. SEM (Elektron Mikroskopla Tarama) ile incelenen yüzeylerde türbinle yapılan
müdahalelere benzer herhangi bir gözle görülür çatlamaya ve kırığa rastlanmamıştır. Er: Yağ
lazerin diş minesi üzerindeki etkisiyse kompozitin konumlandırılması ve yapıştırılmasını
kolaylaştıracak olan aşındırma benzeri bir etkiye sahiptir.
Diş minesinin ablasyonu, diş minesinde derin ve kesin bir kesme işlemini gerçekleştirebilmek
için 5 mm uzaklıktan BOOST anguldurva kullanılarak düşük çalışma hareketiyle hedef dokuya
dik olacak şekilde yapılmalıdır.
Diş minesinin maksimum şekilde çıkartılması uygulaması için aşağıda belirtilen şekillerde
lazeri kullanabilmek mümkündür: nemli çürük olan durumlarda, erbium lazeri başlangıç
olarak 3,5 watt güçte ve %60 su ve %80 havayla kullanmak gerekir. İyi nemlendirilmemiş ve
partiküllü diş minesinde ve molarların oklüzal çürümesindeyse lazerin gücü en fazla 6 watte
yükseltilebilir. Su ve Havanın ayarlamaları sırasıyla %90 ve %100 olarak ayarlanacaktır.
Opsiyonel H8 ucunun daha fazla güçte kullanılması sırasında alev tepmeleri ve kıvılcımlar
oluşabilir. Ucun zarar görmesini engellemek için ucu yüzeye tamamen dik olarak tutmaktan
kaçının. Tedavi sonrasında ucu dikkatlice temizleyin ve uçta hasar olup olmadığını kontrol
edin.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
40
DENTİNİN ÇIKARILMASI
GÜÇ: 3W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 80%
HAVA:95%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - H6/8 veya
H8/8 )
Prosedür: E rbium lazerin dalga boyu 2940 nm olup hem su hem de hidroksiapatit emilimi en
fazla olan lazerdir ve etkin, doğru ve sert dental doku tabakalarının doğru ve en minimal
şekilde çıkartılması için en uygun seçenektir. Er:Yag lazer, çürümüş dokunun yüksek oranda
su ve organik madde içermesinden ve bu durumun da kesimi çok hızlı ve kesin kılmasından
dolayı diş çürüğü kesimi için ideal bir araçtır
Dentin, diş minesine kıyasla daha yumuşak bir doku olup daha fazla su içeriğine sahiptir.
Bundan dolayı da dentinin kesilmesi için gereken güç, minenin çıkartılması için gereken güce
kıyasla daha düşüktür. Hassasiyeti fazla olan hastalarda ve derin çürüklerde anestezi
kullanımı gerekecektir. Boost anguldurvayı yüzeye 5mm ila 10 mm uzaklıkta ve dik olarak
tutunuz.
Derin çürüklerde ve pulpaya yakın olunduğunda, operatör kenarları da aşındırarak sonraki
adımdaki restorasyon için gerekli olan boşluğu hazırlayacaktır. Çoğu durumda hasta
anesteziye ihtiyaç duymaz.
Unutulmaması gereken diğer bir nokta da işlem yapılan yüzeyin devamlı su spreylemesi
sayesinde işlem süresince her zaman ıslak tutulması ve böylece de dokunun kurumasının
önlenerek çıkarma işleminin etkinliğinin azalmasının önüne geçilmesidir.
Lazerin ayarlanmış olan gücü 3 watt olup gerektiğinde bu 5 watt’a kadar yükseltilebilir. Su
ve hava oranları ise sırasıyla %80 ve %95’tir.
Opsiyonel u ç l u anguldurva kullanıldığında çıkarma işleminin ucun zarar görmemesi için
safir ucun yüzeye mümkün olduğunca yakın ve dik olarak ama aynı zamanda temas etmeden
yapılması gerekmektedir.
H 6/8 veya 8/8 uçlarının kullanımı (çap olarak 0,6 v e 0,8 mm’ye tekabül etmektedir)
önerilmektedir. İşlem yapılacak bölgeye ve gereken güce bağlı olarak uygun çapın seçilmesi
gerekmektedir. Daha küçük çapa sahip olan uçların daha büyük çapta olan uçlara oranla daha
yüksek güç yoğunlukları bulunmakta olup bu uçların hedef yüzeyle mümkün olduğunca yakın
ama temas etmeden tutulması gerekir. Eğer daha uzak bir mesafeden çalışmak tercih
ediliyorsa, çapı daha büyük olan uçlar tercih edilmeli ve daha yüksek güç yoğunluklarından
ötürü bu uçların dokudan daha uzak tutulmaları gerekir.
Daha yüksek güçte uç kullanımında ateş tepmesi ve kıvılcımlar oluşabilir. Ucu yüzeye
tamamen dik tutmaktan kaçınınız. Tedavi sonrasında ucu dikkatlice temizleyin ve uçta hasar
olup olmadığını kontrol edin.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
41
DİŞ DOLGUSUNUN
ÇIKARILMASI
GÜÇ: 3,5 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 60%
HAVA:80%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - uç H 8/8)
Prosedür: lazer ışını kullanarak her türlü estetik ve plastik dolgu malzemesini (örneğin,
kompozit rezin, fosfat dolgu maddesi vs.) çıkartmak, lazer ışınını yansıtan ve dolayısıyla
çıkartma işlemine izin vermeyen amalgam dolgular dışında, mümkündür. Dolgu maddesinin
çıkarılması ise çürük lezyonların çıkarılmasını belirleyen mikro patlamalarla aynı mantık
doğrultusunda gerçekleşmektedir.
İşlem sırasında devamlı su spreyiyle soğutma sağlanması dokuyu nemli tutarak çıkarma
işleminin etkinliğinin azalmasını önleyecektir.
Protokol, ön ayar olarak 3.5 watt olarak ayarlanmış olup %60 su ve %80 hava ön ayarlarına
da sahiptir. Çıkarma işleminin yavaşça ve işlem bölgesine dik olarak yapılması
gerekmektedir.
Fazla yansımadan dolayı erbium lazeri gümüş ve cıva içeren dolgu maddelerinden oluşan
amalgam dolguların çıkartılması için kullanmayınız.
Eğer opsiyonlu ucu kullanıyorsanız, bunu çıkarma işlemi sırasında kompozite çok
yaklaştırmayınız çünkü kompozit uca zarar verebilir veya ucu kirletebilir ve sonuç olarak da
lazerle yapılan çıkarma işleminin etkinliğinin azalmasına yol açabilir.
Çinko oksifosfat veya çinko ojenol içeren dolgu maddeleri üzerinde işlem yaparken uç
kolaylıkla kirlenebileceğinden dolayı dikkatli olunması gerekmektedir.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
42
GÜÇ: 1,5 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 30%
HAVA:60%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - uç H 6/8)
AŞINDIRMA
Prosedür:
Erbium lazer, asit aşındırma tekniğine bir alternatif olarak görülebilir.
Lazerle birlikte diş minesi üzerinde fark edilir derecede mikro porozite elde edilmesi ve
böylece geleneksel aşındırma asit kullanımı (ortofosforik asit vs.) tekniklerine gerek
duyulamaması mümkün olacaktır.
Bu tür mikro poroziteler ve diş yüzeyindeki hafif sertlik, çıkarma işlemi sırasındaki mikro
patlamalardan
kaynaklanmaktadır.
Bu
da
mikromekanik
sızdırmazlığı
arttıracak
ve
kompozitin iyi bağlanmasını sağlayacaktır.
1,5 watt ve %30 su ve %60 hava şeklinde ayarlanmış olan tedavi ön ayarlarından sonra
anguldurvayla diş minesinden 5 -10 mm uzaklıkta işlemi yavaş hareketler uygulayarak
gerçekleştirin.
Eğer %30 olan su oranı sizin için tatmin edici sonuçlar vermiyorsa su ayarını %20’ye düşürün
ve hava ayarını %75’e yükseltip gücü de 2 watt olarak ayarlayın. Prosedürden sonra yüzeyi
kuru havayla temizleyin daha sonra yapıştırıcı ve bağlayıcı malzemeleri uygulayın.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
43
SIZDIRMAZLIK KANALI
GÜÇ: 1 W
ZAMAN: 10s SU: 10% HAVA:70%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - uç H 6/8 veya
4/8)
Prosedür:
Molarların ve premolarların oklüzal yüzeyleri bol miktarda çukur ve çatlağa sahip olup
buralara patojenik bakterinin yerleşmesi ve kalmasına da açıktır.
Er:Yag lazer, dokuya zarar vermeden seçili bölgenin temizlenebilmesi sayesinde zarar görmüş
olan yerlerin hızlı ve çabuk çıkarılmasını sağlayarak çukurların ve çatlakların kaplanmasına da
yardımcı olur.
Çatlaklardaki organik kalıntıların temizlenmesi için ayarı 1 Watt yapın ve sağlıklı dokunun
korunmasına yardımcı olacak %10 su ve %70 hava değerlerini ayarlayın. anguldurvayı 5mm ila
10mm mesafede tutun.
Hareketin yavaşça ve oklüzal yüzeye lazeri dik olarak 10 saniye kadar odaklanması suretiyle
yapılması gerekmektedir.
Eğer operatör işlemden tatmin olmazsa suyu %5’e düşürün ve havayı %75’e çıkartın.
Lazer size çürük ya da çukurlar olduğunda buradaki çatlaklar üzerinde işlem yapma imkanını
sağlayacaktır.
Eğer gerekliyse, kanalları kuruttuktan sonra ortofosforik asit uygulayın ve rezinin en üst
tabakasını uygulayarak işlemi tamamlayın.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
44
KEMİK AMELİYATI
GÜÇ: 1,5 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN
SU: 70%
HAVA:90%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/düz açılı ANGULDURVA - uç H 4/8, 6/8
veya 6/12)
Prosedür: erbium kristal tarafından üretilen dalga boyu hidroksipatit ve kemik dokusunda
bulunan suyu yüksek derecede absorbe etme pikine sahiptir.
Er:Yag lazer, lazerin dalga boyu (2940 nm) ve kemik dokusu arasındaki etkileşim kemik
dokusunda bulunan su ve hidroksipatit yüksek derecede absorbe edilmesi pikini yaratacağı
için kemik ameliyatlarında kullanım için idealdir.
Kemik dokusunun lazerle çıkarılması olağanüstü netlikte bir kesik olmasını sağlar ve böylece
geleneksel ameliyatlardan farklı olarak daha fazla sağlıklı dokunun korunmasını sağlar.
Ayrıca hasta için çok daha fazla rahatlık sağlar çünkü lazer uygulamasında herhangi bir
titreşim oluşmaz. Membranlar herhangi bir şekilde zarar görmez.
Bu prosedürde 1,5 Watt (en fazla 2 W) gücünde lazer %70 su ve %90 hava ayarlı olarak
kullanılır. Kullanıcının yavaş hareket etmesi ve ideal olarak lazer ışınını yüzeye 7mm
uzaklıkta dik olarak tutup uygulaması gerekir.
Su ayarı, diyot kullanılarak %50’ye düşürülerek daha iyi pıhtılaşma elde edilebilir. Flep
ameliyatı, protokollerde anlatıldığı şekliyle yapılır.
NOT: 4/8, 6/8 veya 6/12 uçlu standart el parçaları kullanılarak daha iyi sonuçlar elde
edilebilir.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
45
KÖPRÜ YENİDEN
KONTURLAMA
GÜÇ: 1,5 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 70%
HAVA:90%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - uç H 4/8)
Prosedür: fazla dişeti boşluğundan kaynaklı olarak köprü görülemiyorsa prostetik müdahale
öncesinde köprünün yeniden konturlanması gerekir.
Ortognatik veya restoratif bir tedavi uygulanmasından önce disiplinler arası ön bir
değerlendirme yapılması gerekir. Müdahaleyi yapmadan önce normalde kullandığınız
anesteziyi kullanınız.
Bu protokolde Er: Yag lazer 1,5 W olarak ayarlanmalı ve su % 70 ve hava %90 olarak
ayarlandıktan sonra aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilir:
1: dişeti flepini yavaşça açın ve lazer ışınını dişeti dokusuna dik olarak doğrultun.
2: lazer, tedavi yapılan profil üzerindeki kemik dokusunu yeniden şekillendirecek ve kökün
dışarıda kalmasını sağlayacaktır. Tüm dişeti yüzeyi ve dişler arasındaki boşluklar hızlı ve
acısız şekilde yeniden şekillendirilecektir.
3: Flepe yeni şekliyle dikiş atın.
Pıhtılaşma ve kirlenme kapasitesi için diyot kullanılması mükemmel bir estetik sonuç ortaya
çıkmasını sağlayacaktır.
Kaynakça referansları için bu kullanma kılavuzunun sonuna bakınız.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
46
KREST BÖLME
GÜÇ: 2 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 80%
HAVA:90%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/düz açılı ANGULDURVA - uç H 4/8, 6/8
veya 6/12)
Prosedür: İmplant adayının ameliyat öncesinde etraflıca incelenmesinden sonra zorlayıcı
anatomik koşullara, aletlerle müdahale edilmesi zor alanlara erbium lazer sayesinde
kolaylıkla müdahale edilebilir. Örneğin, alveolar kreşti ince olan ve tip1 ve tip2 kemik
yapısına sahip olup geleneksel yöntemlerle implant yapılamayan hastalar bile erbium lazer
sayesinde implant sahibi olabilirler.
Krest bölme tekniği kemik dokusunun yoğunluğunu arttırabilir ve kortikaller arasında boşluk
yaratarak implantların yerleştirilmesine imkan verir.
Erbium lazer, kemik dokusunu ve membranları koruyarak hızlı ve kesin bir kesim yapılmasına
olanak tanır. Güç ayarını 2 W, suyu %80 ve havayı da %90 olarak ayarlayınız. Eğer opsiyonlu
uç seçilecekse H4 veya H6 çapında uçlar seçiniz.
Daha sonra dişeti fornisinin üzerinden flep mukozasını yumuşatmak ve kemik dokusuna
ulaşmak için lazerle kesiniz. İnce ve tam bir kesim yapabilmek için kemik krestinin üzerinde
yavaşça hareket ediniz.
İki kortikali böldükten sonra, diyot lazeri 1,5 W’ta 40 saniye kullanarak bölgeyi kirlerden
temizleyiniz.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
47
GÜÇ: 2 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 60%
HAVA:80%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/düz açılı ANGULDURVA - uç 6/8 veya
6/12)
İMPLANT HAZIRLIĞI
Prosedür: implant bölgesinin müdahale için protokole hazırlanmasından önce biotip
periodontal analiz yapınız ve doğru radyografik kontrolleri yapınız.
Klinik değerlendirmeden sonra implant aparatını doğrudan kemik dokusuna yerleştiriniz ve
alloplastik ya da otojenik kemik kullanarak kemik dokusunun hacmini arttırınız ve aparatı
aynı zamanda düzgünce yerleştiriniz.
Erbium lazer, ayrılmış olan mukus – dişeti dokusunu muhafaza ederek ve osteotomların
girmesi için gerekli olan aralığı sağlayarak ideal implant bölgesinin hazırlanmasını sağlar.
Protokol ayarları,2 watt güç, %60 su ve %80 hava şeklindedir.
Mukozanın dikkatlice evaporasyonunun sağlanabilmesi için ameliyat sırasındaki hareketlerin
yavaşça yapılması gerekmektedir. Bu prosedürü tamamladıktan sonra eğer varsa diyor lazer
kullanarak tedavi uygulanmış olan bölgede kanın durdurulmasını ve kirlenmenin önlenmesini
sağlayınız.
Bu prosedür, H6/8 v e y a
H6/12 opsiyonlu uç kullanılan el parçalarıyla daha rahat
yapılabilir.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
48
DESANSITIZASYON
GÜÇ: 0,2 W
ZAMAN: 5 s SU: 10% HAVA:70%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/düz açılı ANGULDURVA - uç 8/8)
Prosedür: dentin aşırı hassasiyeti, dentinlerin ortada olması sonucu bunların termal, mekanik
veya kimyasal-osmotik uyarı sonucu yoğun ve hızlı şekilde ortaya çıkan acı şeklinde tarif
edilebilir.
Erbium
lazer
radyasyonu dentinde bulunan inorganik maddelerin
kristalize olmasını ve dentine ait sıvıların pıhtılaşmasını böylece de dentin tubüllerinin
kapanmasına yardımcı olabilir.
Müdahaleye başlamadan önce, test bölgesinin hava ve su kullanılarak uyuşturulması gerekir.
Lazerin gücü 2 watt, su %10 ve hava da %70 olmalıdır.
Lazeri beş saniye boyunca yavaş hareketlerle 5-10mm uzakta tutunuz ve bu süre boyunca
lazer ışınını tüm bölgeye doğru tutunuz. Eğer hasta acı hissederse, bu işlemi yineleyiniz. Aşırı
hassasiyeti olan hastalarda bu desensitizasyon işlemi en az altı ay boyunca kalıcı olacaktır.
APİKAL REZEKSİYON
GÜÇ: 2 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN
SU: 70%
HAVA:90%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dil açılı ANGULDURVA - uç 6/8)
Prosedür: apikal rezeksiyon, iltihaplı bir işleme maruz kalmış olan veya sistik patolojiye sahip
faktörlerin apikal kökten arındırılması anlamına gelmektedir. Er:Yag lazer kullanarak kökün ve
etrafındaki dokuların çıkarılması geleneksel ameliyatlara kıyasla çok daha fazla klinik faydaya
sahiptir. Erbium kristal tarafından (2940 nm) üretilmiş olan dalga boyunun yüksek derecede
hidroksiapatit emilimi bulunmaktadır. Kemik dokusunun ve mukozun kesilmesi acısız ve tam
doğrulukta gerçekleştiriliyor olup geleneksel ameliyata kıyasla daha fazla doku korunmuş olur.
Lazerin gücünü 2 watt, suyu %10 ve havayı da %90 olarak ayarlayınız. anguldurvayı dişetine
doğru yaklaştırınız ve U-şeklinde bir kesim gerçekleştiriniz, böyle eğer bir fistül varsa bundan
uzak durmuş olacaksınız.
Mukozu vaporize ederek ve granülasyon dokusunu ortadan kaldırarak muko-periostal flepi
çıkartın. Eğer kemik dokusu kaldırılırsa, apikal kök ortaya çıkmış olacak ve bu sayede yeri
tespit edilmiş olup iltihaplı köke dik olarak lazer ışınının tutulması sonucu kolayca ortadan
kaldırılacaktır.
Müdahale, lazeri 1W güçte uygulayarak tüm kökün dezenfekte edilmesini sağlayarak çabukça
tamamlanabilir. Eğer mümkünse kanalı diyot lazerle tedavi edin ve yarayı dikiş yapın.
doctor smile pluser user manual - LIEDD001.8_UK 10/2013
49
SİNÜS KALDIRILMASI
GÜÇ: 2,5 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 60%
HAVA: 80%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/düz açılı ANGULDURVA - uç 6/8)
Prosedür: Eğer alveolar y ü k s e k l i k yeterli değilse sinüs kaldırma prosedürü uygulanabilir.
Anestezi uygulandıktan sonra, erbium lazeri 2,5 W güce (daha da arttırılabilir) getirin ve
suyu %60 havayı da %80 (opsiyonlu tip H6/8) olarak ayarlayın. Flep açıldıktan sonra
pıhtılaşma, biyostimülasyon ve mikroplardan arındırma için diyot lazerin kullanılması tavsiye
edilir. Alveolar kemik üzerinde erbium lazer kullanarak bir pencere açarak işleme devam
edin. Pencerenin perimetrelerini belirlemek için yavaş ve kesin hareketler yapınız. Ablasyon
ortaya çıktığında sökme aletini kullanarak antral pencere açınız. Schneider membranını kesip
ayırın. Prosedür tamamlandıktan sonra, Eustachio tubulisinin açıklığını Valsava manevrasıyla
kontrol edin.
Gücü 3W, suyu %50 ve havayı %70 yaparak implant uygulanacak olan bölgeyi işleme
hazırlayın. Eğer opsiyonlu uç kullanıyorsanız, H8/8 uç kullanmanız önerilir. Hareketleriniz
yavaş olmalıdır. İlk kesip ayırma işleminden sonra antral pencereye yakın bir açıklık yaratın.
Açıklığın varlığını kontrol edin ve implant bölgesini inceleyin. Bu aşama bittikten sonra
bölgeyi erbium lazerle uygun çapın elde edilmesi için Summer osteotomuyla düzeltin.
Kemik ve kolajenle PRP karışımını hazırlayın. Karışımı antral pencereden içeriye doğru
yerleştirin. Kirlerden arındırmak ve kemik yeniden oluşumunu biyostimüle etmek için diyotla
(eğer varsa) bölgeyi ve antral pencereyi (odaklanmamış anguldurvayla 1w gücünde 1 dakika
boyunca) antral pencereden lazerleyin. Ablasyon işleminin tamamlanmasından sonra
implantı bölgeye yerleştirin (sprey kullanmadan) ve bölgeyi dikiş yapın.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
50
GÜÇ: 2 W
ZAMAN: SÜREKLİ SU: 50%
HAVA: 60%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - uç 6/8)
İMPLANT AÇILMASI
Prosedür: bir diğer önemli uygulama ise iyileşme tamamlandıktan sonra yapılacak olan
implant açılmasıdır. Bu açılma işlemi dokunun her bir katının implant yüzeyi belirgin hale
gelinceye kadar lazer evaporasyonuna maruz bırakılmasıdır.
Lazeri 2 W güce, %50 su ve %60 havaya ayarlayın. Evaporasyonu lazerle dairesel
hareketlerle
yapmak
gerekmektedir.
Eğer
opsiyonlu
uç
kullanıyorsanız
temas
etmesinden kaçınınız.
Eğer varsa kemik yeniden yapılanması ve biyostimülasyon için diyot lazer kullanılması tavsiye
edilmektedir.
GÜÇ: 1,5 W
ZAMAN: SÜREKLİ SU: 70%
HAVA: 90%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - tip 4/8)
FLEP AMELİYATI
Prosedür: 2940nm olan dalga boyu, dişeti gibi yüksek oranda su içeren dokularda yüksek
absorpsiyon pikine sahiptir. Doku ve lazer ışını arasındaki etkileşim oldukça kesin ve acısız
bir kesim olmasını sağlar. Çoğu zaman anesteziye gerek duyulmaz.
Bu işlem, lazerin 1,5W gücünde (gerekirse bu arttırılabilir), %60 su ve %80 hava ayarlarında
olmasını gerektirir. Lazer hızlı ve acısız şekilde işlemin yapılmasını sağlar. Daha iyi
pıhtılaşma
olması
için
suyu
%2oye
ayarlayabilirsiniz.
Eğer
opsiyonlu
anguldurva
kullanacaksanız H4/8 uçlu anguldurvayı tercih ediniz. Safir ucu hafifçe temas ettirerek
flepin bir kısmını keserek ayırınız.
Eğer mevcutsa, kesip ayırma işleminden sonra 10 saniye boyunca 2W seviyesinde lazer
diyotu bölgeyi temizlemek ve pıhtılaşmanın sağlanması için bölgeye uygulayınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
51
KAVİTE HAZIRLAMASI
GÜÇ: 5 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 40%
HAVA: 60%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA - uç H6/8 veya
H8/8)
Prosedür: Modern dişçilik uygulamaları, invazivliği ve kompozit materyaldeki çürümüş
doku kalıntısı minimum olan protokollere dayanmaktadır. Erbium lazer özellikle kavite
hazırlaması iççin çok uygun ve kullanışlıdır. Anesteziye ihtiyaç duymadan (çoğu
durumda)kesip çıkarabilme kapasitesi ve kavite dokusundaki suyla birleşme eğilimi en iyi
hazırlamanın oluşturulmasına olanak tanır. Mikro kesme etkisi sayesinde kompozit
materyallerle yeniden yapılanma sağlarken ortofosforik asidin kullanılmasına gerek kalmaz.
Sınıf I kavitesinin hazırlanması, molarların ve premolarların oklüzal yüzeyindeki çatlaklar ve
çukurlar üzerine yapılan işlemleri ve frontal ve lingual bölgedeki kesici dişlerin üçte ikisini
kapsamaktadır. Klinik protokol anestezi gerektirmez. Lazer başlangıç olarak 3,5 W gücüne
ayarlanabilir ve gerektikçe bu güç arttırılabilir. Su ve havanın sırasıyla %70 ve %90 olması
gerekmektedir.
Dentine yaklaşırken gücü diş minesi protokolündeki su ve hava ayarlarını koruyarak 2,5 w
gücüne indirin. Bu şekilde kavite hazırlaması çıkartılması gereken dental malzemenin
miktarının belirlenmesini de sağlayacaktır. Bu sonuç suyu yüksek oranda absorbe eden Er:Yag
lazerinden kaynaklanmaktadır.
Sınıf II kavite hazırlığı, molarların ve premolarların interdental yüzeylerinin hazırlanmasını
kapsar. Sınıf I kavite hazırlamasına kıyasla ayarları farklıdır: güç daha fazladır (özellikle diş
minesinin ablasyonu sırasında) ve su ve hava ayarları sırasıyla %90 ve %100’dür.
Sınıf III kavite hazırlaması köpek dişlerinin ve kesici dişlerin interdental yüzeylerinin
(açılarının değil) hazırlanmasını kapsamaktadır.
Sınıf IV kavite hazırlığı köpek dişlerinin ve kesici dişlerin interdental yüzeylerinin ve
açılarının sınıf III’teki protokol uyarınca hazırlanmasını kapsar.
Vestibüler ve lingual yüzeylerin dişetini kapsayan sınıf V kavitelerinin hazırlanması içim
kullanılan maddelere bağlı olarak özel ayarlar gerekir. Premolarlarda daha yüksek güç, hava
ve su ayarları kullanılabilir.
Opsiyonel uç olarak H6/8 veya H8/8 kullanılabilir. Hareketlerin yavaş, dik açılı ve yüzeye
mümkün olduğunca yakın olması gerekir. Uç ve dokunun doğrudan temasından kaçınınız.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
52
DEPİGMENTASYON
GÜÇ: 0,8 W
ZAMAN: SERBEST ZAMAN SU: 10%
HAVA: 40%
ANGULDURVA: BOOST (opsiyonlu
90°/dik açılı ANGULDURVA – H8/8 uç)
Prosedür: Lazerle renkli (pigmentli) lezyonların tedavisi karışık bir işlemdir. Işın yayılımı ve
melanin sentezinden sorumlu olan melanosit ve keratinosit içeren renkli dokuların
etkileşimine bağlıdır.
Genetik olarak belirlenmiş doğal pigmentasyon lazer terapisinin en son çare olduğu
söylenemez çünkü epitelyum yenilendikçe pigmentler yeniden oluşmaya başlayacaktır.
Amalgam tarafından tetiklenen ve dişeti mukozasında gri ve siyah renklerde dövme tarzında
ortaya çıkan iatrojenik hiper pigmentasyonda kesinlikle Er:Yag Lazerin ablatif etkisi
rakipsizdir. Erbium radyasyonu bir nevi cilt yenilenmesine yol açar ve epitelial renk
bozukluğuna yol açan kromoferi ortadan kaldırarak koyu pigmentasyonu ortadan kaldırır.
Menüden tedaviyi seçin ve yavaş hareketlerle anguldurvayı dişeti mukozasındaki deepitelizasyonu belirleyebilmek için mukozaya 5 ila 10mm uzaklıkta tutun. Ablatif tedavisinin
sonunda dişeti üzerindeki “dövme ve renklenme tamamen ortadan kalkacaktır. Sonra
klorheksidin ile yıkayın.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
53
7. KLİNİK KILAVUZLAR
KAYNAKÇA
F.S.Martelli, A.De Leo, S.Zinno, : Laser in stomatology (IL laser nelle applicazioni cliniche-stomatologiche)
Medline: web site Medical search engine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
Oral laser surgey journal , Quintessence Publishing Co., Ltd Sola (Ex Esola), Helsola, Silo
Laser on Clinic dentistry; Guide line of SILO Association R&R Editing
DİŞ MİNESİNİN ÇIKARILMASI
Pelagalli J, Gimbel CB, Hansen RT, Sweet A, Winn DW. Investigational study of the use of Er:YAG laser versus
dental drill for caries removal and cavity preparation. J Clin Laser Med Surg 1997.
Den Besten PK, White JM, Pelino JEP, Furnish G, Silveira A, Parkins FM. The safety and effectiveness of an
Er:YAG laser for Caries removal and cavity preparation in children. Med Laser Application - 2001
Keller U, Hibst R, Geurtsen W, Schilke R, Heidemann D, Klaiber B, Raab WH. Erbium YAG laser application in
caries therapy. Evaluation of patient perception and acceptance. J Dent 1998.
Eguro T, Maeda T, Tanabe M, Otsuki M,Tanaka H. Adhesion of Composite resins to enamel irradiated by the
Er:YAG laser. Laser Surg Med 2001.
Roth KK, Duczynski EW. Ablation of healthy and carious enamel and dentin by erbium:YAG laser irradiation.
SPIE 1995.
DENTİN – ÇÜRÜK ALANIN ORTADAN KALDIRILMASI KAVİTE HAZIRLAMASI
Aoki A, Ishikawa I, Yamada T, Otsuki M ed alt. :
Comparison between Er:YAG laser and conventional technique for root caries treatment in vitro. J Dent Res
1998.
Kim ME, Jeoung DJ, Kim KS: Effects of SU flow on dental Hard tissue ablation using Er:YAG laser. J Clin
Laser Med Surg 2003.
Keller U, Hibst R: Er:YAG laser effects on oral hard and soft Tissues. Laser in Dentistry. 1995
Yamazaki K, Eguro T, Maeda T, Tanaka H: Output energy changes of quarz contact probe for Er :Yag laser
with tooth ablation. Dent Mater J 2003.
Ceballos L, Osorio R, Toledano M,Tay FR, Marshall GW: Bonding to Er:YAG laser treated dentin. J Dent 2003.
Zanin F, Brugnera A, et alt : Er:YAG laser: clinical experience Based upon scientific evidence. Clinical cases
SPIE 2001.
DOLGU MADDELERİ
Ebihara A, Wadachi R, Sekine Y, Takeda A, Suda H: Application of Er:YAG laser to retrograde cavity
preparation. J Japan Soc Laser Dent 1998.
Dostalova T, Jelinkova H, Kucerova H, Krejsa O. et alt.: Noncontact Er:YAG laser ablation: Clinical evaluation J
Clin Laser Med Surg 1998.
Yamada Y, Hossain M, Nakamura Y, Murakami Y, Matsumoto K: Microleakage of composite resin restoration in
cavities prepared by Er:YAG laser irradiation in primary teeth. Eur J Paediatr. Dent 2002.
Mattison Gd, von Fraunhofer JA, Delivanis PD, Anderson AN: Microleakage of retrograde amalgams. J
Endodont 1985.
De Munck J, Van Meerbeek B, Yudhira et alt.: Micro-tensile bond strength of two adhesives to Er :YAG laser
vs. bur-cut enemal and dentin. Eur J Oral Sci 2002
AŞINDIRMA
Bertrand MF, Semez G, Leforestier E, Muller-Bolla M, Nammour S, Rocca JP.: Er:YAG laser cavity preparation
and composite resin bonding with a single-component adhesive system: relationship between shear bond
strength and microleakage
de Souza-Gabriel AE, Chinelatti MA, Borsatto MC, Pecora JD, Palma-Dibb RG, Corona SA.: Effect of Er:YAG
laser irradiation distance on superficial dentin morphology. Am J Dent. 2006 Aug;19(4):217-21.
Celik EU, Ergucu Z, Turkun LS, Turkun M : Shear bond strength of different adhesives to Er:YAG laserprepared dentin J Adhes Dent. 2006
Soares LE, Brugnera Junior A, Zanin FA, Pacheco MT, Martin AA: Effects of treatment for manipulation of
teeth and Er:YAG laser irradiation on dentin: a Raman spectroscopy analysis.
Gokce B, Ozpinar B, Dundar M, Comlekoglu E, Sen BH, Gungor MA: Bond strengths of all-ceramics: acid vs
laser etching Oper Dent. 2007 Mar-Apr;32(2):173-8. PMID.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
54
KANALLARIN KAPATILMASI
Italian Health Institute (Istituto Superiore della Sanità): Rapporti Istisan 02/24.
Machida T, Kouji R, Saito K, Funato A, Matsumoto K : . Study on temperature rising in tooth structure at
arradiating Er:YAG laser. J Jpn End Assoc 1998
Pick RM. Using lasers in clinical dental practice. J Am Dent Assoc 1993.
Hibst R, Keller U : . Heat effect of pulsed of Er:YAG laser radiation.
Laser surgery: advanced characterization,therapeutics and systems. Proc SPIE
1990.
Hoke JA, Burkes EJ, Gomes ED, Wolbarsht ML : . Er:YAG laser effects on dental
tissues. J Laser Applic. 1990
Moritz A, Schoop U, Goharkhay K, Szakacs S, Sperr W, Schweidler E, Wernisch J, Gutknecht N. : Prosedürs for
enamel and dentin conditioning: a comparison of conventional and innovative methods. J E Esthet Dent
1998.
KEMİK AMELİYATI – KEMİK KÖPRÜ UZATMA
Stubinger S, von Rechenberg B, Zeilhofer HF, Sader R, Landes C. :
Er:YAG laser osteotomy for removal of impacted teeth: clinical comparison of two techniques
Lasers Surg Med. 2007
De Mello ED, Pagnoncelli RM, Munin E, Filho MS, de Mello GP, Arisawa EA, de Oliveira MG. : Comparative
histological analysis of bone healing of standardized bone defects performed with the Er:YAG laser and steel
burs.
Lasers Med Sci. 2007;
Goldhahn J, Seebeck J, Frei R, Frenz B, Antoniadis I, Schneider E. : New implant designs for fracture fixation in
osteoporotic bone.
Osteoporos Int. 2005
Bornstein E.: Proper use of Er:YAG lasers and contact sapphire tips when cutting teeth and bone: scientific
principles and clinical application.
Dent Today. 2004
Pourzarandian A, Watanabe H, Aoki A, Ichinose S, Sasaki KM, Nitta H, Ishikawa I.: Histological and TEM
examination of early stages of bone healing after Er:YAG laser irradiation. Photomed Laser Surg. 2004
Sculean A, Schwarz F, Berakdar M, Windisch P, Arweiler NB, Romanos GE.: Healing of intrabony defects
following surgical treatment with or without an Er:YAG laser. J Clin Periodontol. 2004
Bornstein ES, Lomke MA.: The safety and effectiveness of dental Er:YAG lasers. A literature review with
specific reference to bone.
Dent Today. 2003
Theodoro LH, Sampaio JE, Haypek P, Bachmann L, Zezell DM, Garcia VG.: Effect of Er:YAG and Diode lasers on
the adhesion of blood components and on the morphology of irradiated root surfaces.
J Periodontal Res. 2006.
KREST BÖLME
Benito Capobianco, : Split crest – Laser tecniques in bone surgery. Clinic University of Milan, Mangiagalli, 22
September 2007
Bornstein E.: Proper use of Er:YAG lasers and contact sapphire tips when cutting teeth and bone: scientific
principles and clinical application.
Dent Today. 2004
Pourzarandian A, Watanabe H, Aoki A, Ichinose S, Sasaki KM, Nitta H, Ishikawa I.: Histological and TEM
examination of early stages of bone healing after Er:YAG laser irradiation. Photomed Laser Surg. 2004
Sculean A, Schwarz F, Berakdar M, Windisch P, Arweiler NB, Romanos GE. : Healing of intrabony defects
following surgical treatment with or without an Er:YAG laser.
J Clin Periodontol. 2004
Bornstein ES, Lomke MA. : The safety and effectiveness of dental Er:YAG lasers. A literature review with specific
reference to bone.
Dent Today. 2003
Theodoro LH, Sampaio JE, Haypek P, Bachmann L, Zezell DM, Garcia VG. : Effect of Er:YAG and Diode lasers on
the adhesion of blood components and on the morphology of irradiated root surfaces.
J Periodontal Res. 2006.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
55
İMPLANT BÖLGESİ HAZIRLIĞI
Lewandrowski KU, Morente C, Schomaker KT, Flotte TJ, et alt. : The use of Er: YAG laser for improved
plating in maxillofacial surgery: Comparison of bone healing in laser and drill osteotomies. Lasers Surg.
Med 1996
El-Montaser M, Devlin H, Dickinson MR, Sloan P, Lloyd RE. : Osteointegr. Of titanium metal implants in
erbium YAG laser prepared bone.
Implant Dent 1999.
Spencer P, Cobb CM, Wieliczka DM, Glaros AG, Morris PJ. : Change in temperature of subjacent bone during
soft tissue laser ablation.
J Periodontol 1998.
Grossenbacher R. : Laser surgery in the oral cavity. J Clin Laser Med Surg 1992.
Robert A. : The biologic rationale for the use of lasers in dentistry. Dent Clin of North America 2004
DESENSİTİZASYON
Brannstroem M.: A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain produce stimuli through the
dentine.
Oxford Pergamon Presse
KimuraY., Wilder-Smith P., Yonaga, Matsumoto K. - Treatment of dentine hypersensitivity by lasers: a review.
J Clin Periodontol 2000 Oct 27 (10).
Grezzi L., Brambilla E., Parieset P.,Stromenger L. : Dentinal Hypersensibility (L’ipersensibilità dentinale:
meccanismi eziopatogenetici e trattamento) Minerva Stomatologia Vol. 39, n.3 1990
Rohanizadeh R., LeGeros R.Z. et al. : : Ultrastructural propierties of laser irradiated and health treated
dentin. J Dent Res, Dec 1999
APİKAL REZEKTOMİ
Francischone CE, Padovan LA, Padovan LE, Duarte MA, Fraga Sde C, Curvello VP. : Apicectomy with the
Er:YAG laser or bur, followed by retrograde root filling with zinc oxide/eugenol or sealer 26. Photomed Laser
Surg. 2005
Arisu HD, Sadik B, Bala O, Turkoz E. : Computer-assisted evaluation of microleakage after apical resection
with laser and conventional techniques.
Lasers Med Sci. 2007
Karlovic Z, Pezelj-Ribaric S, Miletic I, Jukic S, Grgurevic J, Anic I. : Erbium:YAG laser versus ultrasonic in
preparation of root-end cavities.
J Endod. 2005
Komori T, Yokoyama K, Takato T, Matsumoto K. : Clinical application of the erbium:YAG laser for apicoectomy.
J Endod. 1997
Komori T, Yokoyama K, Matsumoto Y, Matsumoto K, Takato T. : Clinical experience of the Er: YAG laser for
apicoectomy
Kokubyo Gakkai Zasshi. 1996
KEMİK YENİDEN YAPILANMASI
Schwarz F, Olivier W, Herten M, Sager M, Chaker A, Becker J. : Influence of implant bed preparation using an
Er:YAG laser on the osseointegration of titanium implants: a histomorphometrical study in dogs. J Oral Rehabil.
2007 Apr;34(4):273-81.
PMID: 17371565 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Schwarz F, Jepsen S, Herten M, Sager M, Rothamel D, Becker J. : Influence of different treatment approaches
on non-submerged and submerged healing of ligature induced peri-implantitis lesions: an experimental study in
dogs.
J Clin Periodontol. 2006 Aug;33(8):584-95.
PMID: 16899102 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Kesler G, Romanos G, Koren R. : Use of Er:YAG laser to improve osseointegration of titanium alloy implants-- a
comparison of bone healing.
Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 May-Jun;21(3):375-9.
PMID: 16796279 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Salina S, Maiorana C, Iezzi G, Colombo A, Fontana F, Piattelli A. : Histological evaluation, in rabbit tibiae, of
osseointegration of mini-implants in sites prepared with Er:YAG laser versus sites prepared with traditional burs.
J Long Term Eff Med Implants. 2006;16(2):145-56. PMID: 16700654 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Lewandrowski KU, Lorente C, Schomacker KT, Flotte TJ, Wilkes JW, Deutsch TF. : Use of the Er:YAG laser for
improved plating in maxillofacial surgery: comparison of bone healing in laser and drill osteotomies.
Lasers Surg Med. 1996;19(1):40-5.
PMID: 8836995 [PubMed - indexed for MEDLINE]
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
56
SİNÜS KALDIRMA
Stefano Salmini, : Sinus lift – Laser tecniques in bone surgery. Clinic University of Milan, Mangiagalli, 22
September 2007
Stubinger S, von Rechenberg B, Zeilhofer HF, Sader R, Landes C. : Er:YAG laser osteotomy for removal of
impacted teeth: clinical comparison of two techniques
Lasers Surg Med. 2007
de Mello ED, Pagnoncelli RM, Munin E, Filho MS, de Mello GP, Arisawa EA, de Oliveira MG. : Comparative
histological analysis of bone healing of standardized bone defects performed with the Er:YAG laser and steel
burs.
Lasers Med Sci. 2007;
Goldhahn J, Seebeck J, Frei R, Frenz B, Antoniadis I, Schneider E. : New implant designs for fracture fixation
in osteoporotic bone.
Osteoporos Int. 2005
Bornstein E. : Proper use of Er:YAG lasers and contact sapphire tips when cutting teeth and bone: scientific
principles and clinical application.
Dent Today. 2004
İMPLANT AÇMA – FLEP AMELİYATI
Mizutani K, Aoki A, Takasaki AA, Kinoshita A et al. : Periodont. Tissue Healing following flap surgery using an
Er:YAG laser. Laser Surg. Med. 2006
Schwarz F, Sculean A, Georg T, Becker J. : Clinical evaluation of the Er:YAG laser in combination with an
enamel matrix protein derivative for the treatment of intrabony periodontal defects: a pilot study.
J Clin Periodontol. 2003
Sculean A, Schwarz F, Berakdar M, Windisch P, Arweiler NB, Romanos GE. : Healing of intrabony defects
following surgical treatment with or without an Er:YAG laser. J Clin Periodontol. 2004
Lioubavina-Hack N. : Lasers in dentistry. 5. The use of lasers in periodontology
Ned Tijdschr Tandheelkd. 2002 .
DEPİGMENTASYON
Kurban AK, Morrison PR, Trainor SW, Tan OT : Pulse duration effects on cutaneous pigments, Laser Surg Med
1992.
Grover R, Richman PI, Gault D: Predicting the outcome of laser treatment for pigmented lesions, Br J Plast
Surg 1998.
Lancer HA: Lancer ethnicity Scale, Laser Sur Med 1998.
Pini R: Aspetti generali dell’interazione laser tessuto. In:
Pratesi R: Laser e luce in chirurgia e medicina ed in biotecnologia, CNR, Firenze 1995.
Anderson RR, Pardsh JA: Selective photothermolysis: precise micro Surgery by selective absorption of pulsed
radiation, Science 1983.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
57
8. ÖZELLİKLERİ
PLUSER LAZER
Er:YAG lazer kaynağı özellikleri
Dalga boyu
Lazer güç kaynağı
Kaynak ibrenin kırmızı olarak gözüken dalga boyu
Kırmızı ibrenin gücü / nişan ışını
LAZER ÖZELLİKLERİ
Orijin
Lambda SpA Via Dell’Impresa,
36040 Brendola (VI) - Italy
LA EDD 001.1
230±10% VAC
50 ÷ 60Hz
5.2A (1200W)
Model
Girdi güç kaynağı
Şebeke frekansı
Maksimum güçte absorbe edilen
ortalama
Sigortalar
İş noktasında maksimum çıktı gücü
Basınçlı hava
Medikal sınıf
İzolasyon sınıfı
Kullanılan parça
Anesteziklerden koruma
IP Koruma Seviyesi
Yöntemsel kullanım
İşletim koşulları
Saklama koşulları
Ulaşım koşulları
Dış bağlantılar
2940±10 nm
20W
650 nm
1mW
Tipo 10AT – 5x20mm
10W
boru giriş çapı = 6mm
MİN BASINÇ:
2.5 bar
MAKSİMUM BASINÇ: 8 bar
II B
I
Type B
Bu alet hava veya oksijen veya nitrojen diyoksit içeren yanıcı anestezik
karışımlarla birlikte kullanıma uygun değildir.
IPX0
Aralı yüklemeyle devamlı kullanım: 30 dakika aktif
durumda 10 dakika dinlenmede.
ISI.: 10
30 ° C
NEM: 30
%75
ATM BASINÇ: 700/1060 hPa
ISI: 5
50 ° C
NEM: 30
%75
ATM BASINÇ.: 700/1060 hPa
ISI.: 5
50 ° C
NEM: 30
% 75
ATM BASINÇ.: 700/1060 hPa
Pedal, interlok, basınçlı hava, soğutma sıvısı yüklemesi/boşaltması hızlı etkili, USB
portu
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
58
Soğutma devresi
Lazer sınıfı
Maksimum boyutlar
Ağırlık
İŞLETİM ÖZELLİKLERİ
Dijital güç göstergesi
Emisyon tipi
Frekans tekrarlaması
Darbenin süresi
Emisyon modu
Emisyon süresinin ayarlanması
Emisyon gücünün stabilitesi
Lazer kapama
OPTİK FİBER ÖZELLİKLERİ
Bağlantı
Uzunluk
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
HAVA/SU
4
36x65x89 (LxPxA) cm şaft olmadan
36x65x168 (LxPxA) cm şaft olarak
44 kg civarında
Dijital 0.1W ile 10W arası – 0.1W adımda
darbeli
5/10/15/20/25/30/35/40/45/50Hz
75 μs ile 1000 μs arası
Sürekli veya zamanlı
1 saniyeden 15 dakikaya kadar
± %20
ayak pedalı
SMA 905
2m
59
8. ÖZELLİKLERİ
GÜVENLİK ETİKETLERİ
Lazerin üzerinde bulunan güvenlik etiketleri, operatör için tehlike uyarılarını lazer aletinin
özelliklerini içermektedir.
Bu etiketlerin her zaman iyi durumda muhafaza edilmesi ve zarar gördüklerinde yenileriyle
değiştirilmeleri gerekir. Lazeri temizlerken hafif ürünler kullanınız.
ET-1: Açıklama etiketi.
ET-2: Sembollü açıklama etiketi
ET-3: Tanker spreydeki su seviyesinin durumu.
ET-4:Uyku düğmesi.
ET-5: Başlama düğmesi.
ET-6: Dur düğmesi/Acil durma etiketi.
ET-7: Fiberin sonundaki lazer aralığı.
ET-8: Tehlike sembolü uyarı etiketi.
ET-9: Lazer aralığı.
ET-10: Kargolama durum etiketi.
Dikkat! Daha fazla bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız
Interlok bağlantısı
Ayak pedalı bağlantısı
Geri dönüşüm –Farklı toplamayı kullanın
Sigorta
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
60
9. BAKIM
GENEL TEMİZLİK TALİMATLARI
UYARI: bütün temizlik işlemleri aletin güç kaynağıyla bağlantısı kesilip cihaz kapatıldıktan
sonra yapılmalıdır.
Taşıma için gerekmediği sürece fiberi lazerin gövdesinden çıkartıp ayırmayın. Lazere ciddi
bir zarar gelmesini önlemek için her zaman lazer aralığını koruyucu kapağıyla kapatın.
Aralığın içerisine bir şey koymayın ya da doğrudan bu aralığın içine bakmayın. Lazerin
bulunduğu ortamda sigara içmeyin. Sigara dumanı lazerde onarılamaz zararlara yol açabilir.
Her ne kadar bu ekipman özel temizlik işlemlerine ihtiyaç duymasa da aşağıdaki genel
kurallara uyulması tavsiye edilir:
1. Çalışma alanını elektrikli süpürgeyle kirleri ve tozları temizleyerek temiz tutun.
2. Yumuşak bir bezle makinenin metal veya plastik yüzeyini temizleyin. Güvenlik
etiketlerine zarar vermemeye özen gösterin.
3. Temizlemesi zor olan alanları sivri nesnelerle temizlemeye çalışmayınız.
4. Kontrol panelini temizlerken özellikle dikkatli olunuz ve sert deterjanlar kullanmaktan
kaçınınız.
SORUN GİDERME
Pluser lazer sistemi tarafından tespit edilmiş olan tim hatalar ekranda gösterilecektir. Daha
fazla bilgi için Bölüm 10’a bakınız. Tüm hatalar için not almayı ve bu notları teknik desteğe
ulaştırmayı unutmayınız.
SİGORTALAR
Eğer makineyi yeniden başlatamıyorsanız, koruma sigortalarını kontrol etmeniz
gerekecektir. Sistem sigortaları, makinenin arkasında güç soketinin hemen altında
bulunmaktadır. Bir tornavida yardımıyla portatif sigorta çekmecesini açın çekmeceyi çıkartın
ve içinden de sigortaları çıkartın. Dikkatlice sigortaları kontrol edin. Yedek sigortalar
aksesuarlarla birlikte size tedarik edilmiştir. Eğer sigortaları değiştirdikten sonra sistem
açılmazsa teknik desteğe danışın.
UYARI: SİGORTALARI KONTROL EDİP
DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE MUTLAKA SİSTEMİ
KAPATIP GÜÇ KAYNAĞINDAN ÇEKİN.
UYARI: YANMIŞ OLAN SİGORTALARI HER
ZAMAN AYNI TİPTE OLAN SİGORTALARLA
DEĞİŞTİRİN. EMİN DEĞİLSENİZ TEKNİK
SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE BELİRTİLEN
SİGORTALAR ARASINDAN UYGUN
SİGORTALARI SEÇİN
IŞIN KALİTESİ
Eğer güçte hissedilir bir azalma fark ederseniz nişan ışınının görünür olup olmadığını kontrol
edin. Nişan ışınının yokluğu ya da kötü kalitede olması teslim sisteminde sorunlar olabileceği
anlamına gelmektedir. Derhal teknik destekle temasa geçin ve lazeri kullanmayın. Nişan
ışını, lazer enerji dağıtımını kontrol etmek için en iyi yollardan biridir. Eğer ışın düğümü
yoksa veya yoğunluğu azalmışsa ve dağılmışsa, bu iletim sisteminde bir bozukluk olduğu
ve aletin düzgün çalışmadığı anlamına gelmektedir.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
61
9. BAKIM
PERİYODİK BAKIM
UYARI: aşağıda belirtilmiş olan tüm bakım işlemlerinin üretici tarafından onaylanmış uzman
teknisyenler tarafından yapılması gerekmektedir.
SOĞUTMA SİSTEMİ FİLTRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Senelik olarak filtre rezinlerini soğutma sistemindeki
suyun temizlenmesi için değiştirin.
Uygun rezinlerin temini için Lambda Spa ile irtibata
geçin.
Saatin tersi yönünde çevirerek kapak sayacını açın.
Kapağı sökün ve içerideki resinleri çıkartın.
GENEL PARAMETRE KONTROLÜ
Lazerin doğru çalıştığından emin olabilmek için teknik
destek menüsünü düzenli olarak kontrol edin. Yeşil ile
gösterilmiş olan Peltier testi sonuçları, akış sayacı ve
soğutma sistem derecesi kırmızı göstergelerle belirtilmiş
olan güvenli aralık dilimlerinde kalmalıdır. EĞER
GÜVENLİK ARALIĞI DIŞINDA DEĞERLE KARŞILAŞIRSANIZ
TEKNİK DESTEKLE HEMEN İRTİBATA GEÇİN.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
62
10. SİSTEM HATALARI
SİSTEM MESAJLARI
Sistem, mesaj ekranında beliren metinlerle operatörü herhangi bir arızaya ya da hataya karşı
uyaracaktır:
Başlıca iki çeşit hata bulunmaktadır:
• makinenin çalışmasına izin vermeyen temel hatalar
• temel olmayan ama makinenin tam olarak çalışması için
giderilmesi gereken hatalar.
Bütün hata mesajları sesli bir uyarı eşliğinde verilecektir.
Temel bir sorun ortaya çıktığında sistem derhal güvenlik
moduna geçecektir: lazer kaynağı ve pedalların aktivasyonu
durdurulacaktır (STAND BY modu). Sistem, uyarısı verilmiş
olan hatalar giderilmeden operatöre bu moddan çıkma
yetkisini vermeyecektir.
UYARI: önemli hata mesajı verildikten sonra lazeri çalıştırabilmek için aktivasyon
prosedürünü yeniden uygulamak gerekecektir. Sistem tarafından tespit edilmiş olan
hataları teknik desteğe bildirilmek üzere not ediniz.
HATA MESAJI TANIMLAMASI İNTERLOKU BAĞLA
Eğer şebeke interloku mevcutsa durumun kontrol altında olduğundan emin olunuz (örneğin
kapının açılması gibi) veya bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer harici
interlok şebekesi mevcut değilse size sağlanmış olan interlok bağlantısının uygun sokete
bağlanmış olduğundan emin olunuz. Bu mesaj size sesli uyarıyla birlikte verilecektir. Eğer
sorun devam ediyorsa servisi arayınız.
AYAK PEDALINI BAĞLA
Eğer pedala olan bağlantı düzgün şekilde yerleştirilmediyse bu sinyal verilecektir. Bağlantıyı
pedala bağlayınız ve aktivasyon prosedürünü uygulamaya başlayınız. . Bu mesaj size sesli
uyarıyla birlikte verilecektir. Eğer sorun devam ediyorsa servisi arayınız.
ELEKTRİK HATASI
‘Err: şarj’, Err: EOC’ ve ‘Err: lambayı açın’ g i b i sinyaller makinede elektrik bozukluğu
olduğunu gösterir. Lazer kaynağının aktivasyon prosedürünü tekrar etmeyi deneyin. . Bu
mesaj size sesli uyarıyla birlikte verilecektir. Eğer sorun devam ediyorsa servisi arayınız..
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
63
AKIŞ SAYACI HATASI
Sistemin soğutma devrinde bir hata bulduğu anlamına gelmektedir. Bu tür bir durumda sistem
otomatik olarak pompayı borularda bir sızıntı sonucu ortaya çıkabilecek su kaybını önlemek
için derhal durduracaktır. Makineyi kapatmanız ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin
olmanız gerekmektedir. Eğer alette sızıntı yoksa aleti tekrar başlatabilirsiniz. Bu tür bir hata,
soğutma devrinde hava baloncukları bulunsa bile ortaya çıkabilir. Bu tür bir durumda pompayı
10 saniyelik periyotlar halinde üç veya dört kere kapatıp açmanız yeterli olacaktır.
Bu mesaj size sesli uyarıyla birlikte verilecektir. Eğer sorun devam ediyorsa servisi arayınız.
BASINÇLI HAVA HATASI
Bu mesaj, sistemde basınçlı hava olmadığı anlamına gelmektedir. Bu mesaj sesli uyarıyla
birlikte verilir.
Makinenin basıncı havaya olan bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Eğer sorun devam ediyorsa servisi arayınız.
AŞIRI ISINMA
Makinenin içinde aşırı ısınma olduğunda bu tür mesajlar belirecektir. Sistem, bağımsız olarak,
emniyet moduna geçip tüm güç bölümlerini kapatacaktır ve sonrasında stand-by statüsüne
geçecektir. Bu durum, dahili bir bozulma olduğunda veya kritik hava koşullarında aşırı
çalışma olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu hata doğrulandığında emisyon ve tim makine kritik
elemanların ısıları düşünceye kadar bloklanır. Makineyi kapatınız ve serin bir ortamda (teknik
şartnamelere uygun olarak)kapalı olarak en az iki saat tutmaya devam ediniz.
. Bu mesaj size sesli uyarıyla birlikte verilecektir. Eğer sorun devam ediyorsa servisi arayınız.
HATA KODU
Sistemin dahili fonksiyon hatası bulduğu anlamına gelmektedir: gözüken sayı kodunu kaydedin
ve eğer hata devam ediyorsa servisi arayın.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
64
11. AKSESUARLAR VE BULUNAN YEDEK PARÇALAR
AKSESUARLAR DAHİLDİR
PLUSER lazer ünitesi aşağıdaki aksesuarları içermektedir:
01 Ayak pedalı
03 Koruyucu gözlükler
01 BOOST ANGULDURVA
01 ERBIUM YAG Optik fiber
01 İnterlok
01 Güç kablosu
02 Lazer tehlike etiketi
01 Cd-Rom (Video protokolleri/ Kullanma
Kılavuzu)
TALEP KODLARI
Ürün
DOCTOR
SMILE
PLUSER
10W
ERBIUM YAG LASER
Kod
LAEDDL001.1
Ürün
ERBIUM ANGULDURVA -
Kod
LOMAN018.2
90°
Uygulamalar: Sınıf II kavite
- Endodontik –
Perimplantitis
BOOST ANGULDURVA LOMAN018.6
Uygulamalar: Koruma
I^ II^ III^ IV^ V^
kavite sınıfı, yumuşak
ve sert doku
ameliyatı
LSPLU001.1
SOFTWARE
PLUSER DERMA
TAM SAHA DERMA
ANGULDURVA
Ara halkalarla 2-3-5
mm çap.
Uygulamalar: deri
lezyonu tedavisi
YAZILIM
PLUSER
FRAKSİYONEL
LOMAN030.1
DERMA SCANNER
Fraksiyonel tarayıcı
Uygulamalar: cilt
yeniden yapılanma
LAACS061.1
LSPLU002.1
ERBIUM ANGULDURVA DÜZ
LOMAN018.3
uygulamalar: yumuşak ve
sert doku ameliyatları, ön
elemanlar Koruma: III^ ve
IV^ sınıf , Desensitizasyon
ERBIUM YAG LASER İÇİN
BEYAZ OPTİK FİBER
Safir uçlar
TIP H4/8 ( ø 400µ L 8 mm) KIT 5 PARÇA
TIP H4/12 ( ø 400µ L 12 mm) KIT 5 PARÇA
TIP H4/8 ( ø 400µ L 8 mm) KIT 5 PARÇA
TIP H6/8 ( ø 600µ L 8 mm) KIT 5 PARÇA
TIP H6/12 ( ø 600µ 12mm ) 5 PARÇA
TIP H6/12 ( ø 600µ L 12mm ) KIT 5 PARÇA
TIP H8/4 ( ø 800µ -
LAFIO011.6
LAEH4008.5/A
LAEH4012.5/A
LAEH4008.5/A1
LAEH6008.5/A1
LAEH6012.5/A L
LAEH6012.5/A1
LAEH8004.5/A L
4mm) KIT 5 PARÇA
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
65
Ürün
INTERLOK
BAĞLANTISI
Kod
LAACS011.1
Ürün
UÇ H8/4 ( ø 800µ L 4mm) KIT 5 PARÇA
UÇ H8/4 ( ø 800µ L 4mm) KIT 5 PARÇA
UÇ H8/8-NEŞTER(3/8)
KIT 5 PARÇA
GÜÇ KAYNAĞI
KABLOSU
Kod
LAEH8008.5/A1
LAEH8012.5/A1
LAEH8081.5/A
KORUYUCU
GÖZLÜKLER
ERBIUM lazer
koruyucu gözlükler
DAMITICI
3 saatte 2 litre suyu
arıtır
LOEYW009.0
CECAV0004
LAACS067.1
KABLOSUZ
AYAK PEDALI
LAACS001.11
UÇ VE
ANGULDURVA
TEMİZLEME KİTİ
LAACS072.25
AYAK PEDALI
LAACS001.8
100 pamuk çubuk ve
temizleme solüsyonu
içerir
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
66
12. GARANTİ
Üretici, ürünlerinin kusursuz olduğunu ve bir yıl süreyle garantileri olduğunu garanti
etmektedir. Bu garanti, uygun olmayan kullanım veya yetersiz bakım ve dikkatsizlik sonucu
ortaya çıkmış olan kusurları, hasarları ve zararları kapsamamaktadır. Üretici, kendisi
tarafından yetkilendirilmemiş olan personelin yol açtığı hasarları garanti kapsamında
onarmakla yükümlü değildir. Bu garanti kapsamında hizmet alabilmek için müşterilerin
üreticiyle temasa geçip sorun hakkında bilgi almaları gerekmektedir.
Fiberler, uçlar ve anguldurva gibi tüm tüketilebilir parçalar garanti kapsamının dışındadır.
Müşteri, ürünlerin hizmet sunucuya ulaşması ve ondan geri alınmasına dair tüm masraflardan
ve olası garanti masraflarından sorumlu olacaktır. Üretici, ulaşım masrafları müşteriye ait
olmak kaydıyla garanti kapsamındaki ürünleri tamir etmekle yükümlü olacaktır.
ORİJİNAL AMBALAJINDA GÖNDERİLMEMİŞ OLAN HİÇBİR LAZER, GARANTİ KAPSAMINDA OLSA
DAHİ, TAMİR İÇİN KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ulaşım sırasında ortaya çıkabilecek olan hasarlar
veya dikkatsizlikler garanti kapsamında kabul edilmeyecektir.
Herhangi bir arıza durumunda, bununla ilgili kısa bir açıklama aletin kutusunun üzerine bir
etiketle yapıştırılmalıdır.
Ürünün iadesi işlemini hızlandırmak için müşterinin isminin ve telefon numarasının (alan kodu
ve telefon numarası veya ilgili bölümün numarası ya da dahili numarası) belirtilmesi
gerekmektedir.
Bu garanti kapsamında, üretici garanti süresi boyunca Müşteri Hizmetleri Bölümüne iade
edilmiş olan ürünleri, teknik departman bu ürünleri inceleyip üretici yüzünden kusurlu
olduklarının saptanması durumunda, değiştirmek veya buraya tamir için gelen ürünleri tamir
etmekle yükümlü olacaktır.
Üretici, ürünlerin tamir edilme süresi içinde ortaya çıkacak olan önceden tahmin edilmemiş,
doğrudan veya dolaylı kaza sonucu oluşan hasarlardan veya gecikmelerden sorumlu
tutulmayacaktır.
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
67
doctor smile pluser kullanıcı kılavuzu - LIEDD001.8_UK
10/2013
68

Benzer belgeler