Kısmi turlu aktüatörler SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1

Yorumlar

Transkript

Kısmi turlu aktüatörler SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
Kısmi turlu aktüatörler
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte
AUMATIC AC 01.2 Intrusive değil
Kontrol
Paralel
→ Profibus DP
Modbus
Kullanma talimatı
Montaj, kullanım, devreye alma
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
İçindekiler
Önce çalıştırma talimatlarını okuyunuz!
Emniyet uyarılarına dikkat ediniz.
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır.
Kılavuzu ürünün çalışma ömrü süresince muhafaza ediniz.
Bu kılavuzu ürünün yeni sahibine veya kullanıcısına teslim ediniz.
●
●
●
●
Bu dokümanın amacı:
Bu dokümanda montaj, devreye alma, kullanım ve bakım personeli için bilgiler bulunmaktadır. Cihazın monte
edilip devreye alınmasına yardımcı olması için tasarlanmıştır.
Referans dokümanlar:
El kitabı (Çalıştırma ve Ayarlama) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP
El kitabı (Fieldbus cihaz entegrasyonu) AUMATIC AC 01.2 Profibus DP
●
●
Referans dokümanların alınabileceği İnternet adresi: www.auma.com veya doğrudan AUMA'dan (bkz. <Adresler>).
İçindekiler
Sayfa
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Emniyet uyarıları.....................................................................................................................
Temel emniyet uyarıları
Uygulama alanı
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Uyarılar ve Notlar
Referanslar ve Semboller
5
5
5
6
6
7
2.
2.1.
2.2.
Tanıma.....................................................................................................................................
Tip etiketi
Kısa açıklama
8
8
9
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Taşıma, depolama ve ambalaj...............................................................................................
Taşıma
Depolama
Ambalaj
10
10
10
10
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.4.
4.4.1
Montaj......................................................................................................................................
Montaj pozisyonu
El çarkı kolunun montajı
Kısmi turlu aktüatörün vanya monte edilmesi
Kavrama
Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları
Montaj pozisyonların değiştirilmesi
11
11
11
11
12
13
13
5.
5.1.
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3.
5.3.1
5.3.2
Elektriksel Bağlantı.................................................................................................................
Temel bilgiler
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
Bağlantı bölmesinin açılması
Kabloların bağlanması
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Bus bağlantı bölmesinin açılması
Bus kablolarının bağlanması
Bus bağlantı bölmesinin kapatılması
Elektrik bağlantısı aksesuarları
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Tutucu çerçeve
15
15
17
17
18
19
19
20
22
22
22
23
2
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
5.3.3
5.3.4
İçindekiler
Koruyucu kapak
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
24
24
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
6.2.1
6.2.2
6.3.
6.3.1
6.4.
6.4.1
6.4.2
6.5.
6.5.1
Kullanım...................................................................................................................................
Manuel çalıştırma
Manuel moduna geçiş
El çarkının dekuplajı
Motorlu çalıştırma
Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
Menüden butonlar ile yönlendirme (ayarlar ve göstergeler için)
Menü düzeni ve yönlendirme
Kullanıcı seviyesi, şifre
Şifre girişi
Şifrelerin değiştirilmesi
Ekran dili
Dilin değiştirilmesi
25
25
25
25
25
25
26
27
27
28
29
29
30
30
7.
7.1.
7.2.
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3.
7.4.
Göstergeler..............................................................................................................................
Devreye almadaki göstergeler
Ekrandaki göstergeler
Aktüatör ve vanadan geri bildirimler
AUMA kategorisine göre durum göstergeleri
NAMUR önerisine göre durum göstergeleri
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
Sinyal lambaları
32
32
32
33
36
36
38
38
8.
8.1.
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.3.
Sinyaller...................................................................................................................................
Fieldbus üzerinden sinyaller
Sinyal röleleri
Çıkış bağlantıları
Çıkışların kodlanması
Analog sinyaller
40
40
40
40
40
41
9.
9.1.
9.1.1
9.1.2
9.2.
9.2.1
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.7.1
9.7.2
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
Devreye alma (temel ayarlar).................................................................................................
Kısmi turlu aktüatörlerde limit konumlar
KAPALI son konumunun ayarlanması
AÇIK son konumunun ayarlanması
Dönme açısı
Dönme açısının değiştirilmesi
Durma türü ayarı
Tork anahtarı ayarı
Limit anahtarı ayarı
Bus adresinin (slave adresi) ayarlanması
Test amaçlı çalıştırma
Dönme yönünün kontrolü
Limit anahtarlamanın kontrolü
Anahtar bölmesinin açılması
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
Anahtar bölmesinin kapatılması
Çalışma süresinin ayarlanması
42
42
42
43
43
44
45
46
47
49
50
50
51
51
51
52
52
3
İçindekiler
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.3.1
10.3.2
Arıza giderme..........................................................................................................................
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata sinyalleri ve ikazlar
Sigortalar
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Motor koruması (termik denetim)
54
54
54
57
57
59
11.
11.1.
11.2.
11.3.
Onarım ve bakım.....................................................................................................................
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Bakım
Atık toplama ve geri dönüşüm
60
60
60
60
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
Teknik bilgiler..........................................................................................................................
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Profibus DP arabirimi
Kullanım koşulları
Aksesuar
Diğer bilgiler
61
61
62
65
67
67
68
13.
13.1.
13.2.
Yedek parça listesi..................................................................................................................
Kısmi dönüşlü aktüatörler SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC AC 01.2, AUMA fiş-soket konnektörlü (SD-Bus)
69
69
71
14.
14.1.
Sertifikalar...............................................................................................................................
Montaj Beyanı ve AB Uygunluk Beyanı
73
73
15.
Alfabetik dizin ........................................................................................................................
76
Adresler...................................................................................................................................
78
4
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
1.
Emniyet uyarıları
1.1
Temel emniyet uyarıları
Standartlar/Direktifler
Emniyet uyarıları
AUMA ürünleri kabul edilmiş standartlara ve direktiflere uygun olarak tasarlanıp
üretilmektedir. Bu durum montaj beyanı ve AB uygunluk beyanı dokümanları ile
belirtilmektedir.
Montaj yerinde montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma ve çalıştırma işlemlerinde
tesis işleticisi ve tesis kurucusu tüm yasal gereksinimlerin, direktiflerin, talimatların,
ulusal kuralların ve önerilerin yerine getirilmesine dikkat etmelidir.
Buna ayrıca ilgili montaj tertibatları ve saha uygulamaları da dahildir.
Emniyet uyarıları/İkazlar
Nitelikli Personel
Bu cihazda çalışan personel bu kılavuzda verilen emniyet ve ikaz uyarılarını tanımalı
ve verilen talimatlara uymalıdır. Kişilere veya mallara zarar vermemek için ürün
üzerindeki emniyet uyarıları ve ikaz etiketlerine dikkat edilmelidir.
Montaj, elektrik bağlantısı, devreye alma, çalıştırma ve bakım çalışmaları, tesisat
işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından
yapılmalıdır.
Bu ürün üzerinde çalışma yapacak personel, çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu
okumalı ve anlamalıdır. Ayrıca kabul edilmiş resmi iş güvenliği kurallarını da tanımalı
ve bu kurallara uymalıdır.
Devreye alma
Çalıştırma
Devreye alma öncesi, ayarların uygulama gereksinimlerine uygun olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Yanlış ayarda uygulamada tehlikeler oluşabilir, örneğin vana veya
tesis hasar görebilir. Bu durumlardan doğabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.
Bu riskler tamamen kullanıcıya aittir.
Sorunsuz ve güvenli olarak çalıştırma koşulları:
●
●
●
●
●
●
Koruma önlemleri
Bakım
Talimatlara uygun taşıma, depolama, yerleştirme, montaj ve itinalı bir şekilde
devreye alınmalıdır.
Bu ürün, kusursuz bir durumda ve bu kılavuz dikkate alınarak çalıştırılmalıdır.
Arızalar ve hasarlar derhal haber verilmeli ve giderilmelidir.
Kabul edilen iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Ulusal talimatlar dikkate alınmalıdır.
Cihazın muhafazası çalışırken çok fazla ısınabilir ve yüzey sıcaklıkları 60 °C’nin
üzerine çıkabilir. Yanmaya karşı korunmak için, cihaz üzerinde çalışma yapmadan önce yüzey sıcaklığını uygun bir sıcaklık ölçme aleti ile ölçmenizi ve gerektiğinde koruyucu eldiven kullanmanızı öneririz.
Yerinde alınması gereken bariyerler, engeller veya personel için kişisel koruyucu
donanımlar gibi önlemlerden tesis işleticisi veya kurucusu sorumludur.
Cihazın güvenli bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için, bu kılavuzdaki bakım
uyarılarına uyulmalıdır.
Cihazda sadece üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
1.2
Uygulama alanı
AUMA kısmi turlu aktüatörü kelebek ve küresel tip endüstriyel vanaların çalıştırılması
için tasarlanmıştır.
Bunun dışındaki uygulamalar sadece üreticinin açıkça (yazılı) onayı ile mümkündür.
Aşağıdaki alanlarda kullanımına izin verilmez:
●
●
●
●
●
EN ISO 3691 uyarınca konveyörlerde
EN 14502 uyarınca kaldırma aletlerinde
DIN 15306 ve 15309 uyarınca insan taşıyan asansörlerde
EN 81-1/A1 uyarınca yük asansörlerinde
Yürüyen merdivenler
5
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Emniyet uyarıları
Daimi çalışmada
Yeraltı montaj
Sürekli su altında kullanım (korunma tipine dikkat edin)
Patlama tehlikesi olan alanlar, Bölge 22 hariç
Nükleer tesislerde ışınım tehlikesi olan alanlar
Yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımda sorumluluk kabul edilmez.
●
●
●
●
●
Bu kılavuza uymak, aktüatör doğru kullanımının bir parçası olarak kabul edilir.
Bilgi
1.3
Bu talimat sadece standart tip "sağa doğru kapatma" için geçerlidir, yani mil vanayı
kapatmak için saat yönünde döner.
Patlayıcı ortamlarda Bölge 22'de kullanılması (Opsiyon)
Belirtilen seri aktüatör ATEX Direktifi 94/9/EC'ye göre toz patlaması muhtemel
ortamlarda kullanıma da uygundur (BÖLGE 22).
Bu aktüatör IP 67 veya IP 68 sınıfına dahildir ve EN 50281-1-1:1998 Paragraf 6 Yanıcı tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri,
Kategori 3 elektrikli işletme malzemelerinden istenenler-Mahfaza ile korumaya
uygundur.
EN 50281-1-1: 1998 tarafından istenen tüm koşulların yerine getirilebilmesi için
aşağıdaki noktalara mutlaka dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
1.4
ATEX Direktifi 94/9/EC uyarınca, aktüatör ayrıca işaretlenmiş olmalıdır – II3D
IP6X T150 °C.
EN 50281-1-1 Madde 10.4’e göre +40 °C ortam sıcaklığındaki maksimum aktüatör yüzey sıcaklıkları +150 °C dir. Madde 10.4’e göre maks. yüzey sıcaklığı
hesaplanmasında aşırı derecede toz birikimi göz önünde bulundurulmamıştır.
Termik şalterlerin veya termistörlerin doğru olarak bağlanması ile çalışma şekli
ve teknik verilere uyulması, cihazların maksimum yüzey sıcaklıklarının altında
kalınması için şarttır.
Bağlantı fişi sadece şebeke gerilimi kapalı iken takılıp çıkartılmalıdır.
Aynı zamanda kullanılan kablo rakorları da Kategori II3D’ye ve IP 67 koruma
sınıfına uygun olmalıdır.
Aktüatör bir dış kablo ile toprak bağlantısı (aksesuar) üzerinden potansiyel
dengelemeye veya topraklı bir boru hattı sistemi üzerinden bağlı olmalıdır.
Muhtemel toz patlama tehlikesi olan alanlarda EN 50281-1-1 tarafından istenen
koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Aktüatörün güvenli bir şekilde
çalıştırılabilmesi için devreye almada, servis ve bakımda dikkat etme sorumluluğu
ve eğitimli personel kullanılması şarttır.
Uyarılar ve Notlar
Bu kılavuzda belirtilen güvenlik açısından önemli olan işlemlere dikkati çekmek için,
ilgili uyarı sözcükleri (TEHLİKE, UYARI, DİKKAT, DUYURU) içeren ikaz uyarıları
mevcuttur.
Yüksek rizikolu doğrudan tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Orta derecede rizikolu olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi oluşabilir.
Düşük derecede rizikolu olası tehlikeli durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı
durumlarda, hafif veya orta derecede yaralanma tehlikesi oluşabilir. Mallara
gelebilecek zararlarla ilgili olarak da kullanılabilir.
6
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Emniyet uyarıları
Olası tehlikeli bir durum. Bu ikaz uyarısına uyulmadığı durumlarda, mallara
zarar gelebilir. Personel yaralanmaları için kullanılmaz.
İkaz uyarılarının yapısı ve tipografisi
Tehlike çeşitleri ve kaynakları!
Dikkat edilmediğinde olası sonuçlar (opsiyonel)
→ Tehlikeye karşı önlemler
→ Diğer önlemler
Emniyet işareti
yaralanma tehlikesine karşı uyarır.
Uyarı sözcüğü (burada TEHLİKE) bir tehlikenin derecesini belirtir.
1.5
Referanslar ve Semboller
Bu kılavuzda kullanılan diğer semboller ve uyarılar:
Bilgi
Bir metin önündeki Bilgi sözcüğü önemli bilgiler ve notlara işaret eder.
KAPALI sembolü (vana kapalı)
AÇIK sembolü (vana açık)
İlk adımdan önce bilinmesi gerekenler. Bu sembol bir sonraki adımdan önce ne
yapılması veya hazırlanması yada nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtir.
Menü üzerinden parametrelere
Bir menüdeki parametreye giden yolu tanımlar. Kontrol Ünitesi butonları üzerinden
aranan parametre ekranda kolayca bulunabilir.
<>
Metindeki başka yerlere gönderme yapar
Bu işaret içerisinde gösterilen terimler dokümandaki bu konu ile ilgili diğer metin
yerlerine gönderme yapılır. Bu terimler alfabetik dizinde, bir başlıkta veya içindekiler
bölümünde belirtilir ve hızlı bir şekilde bulunabilir.
7
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Tanıma
2.
Tanıma
2.1
Tip etiketi
Her cihaz-komponent (aktüatör, kontrol ünitesi, motor) bir tip etiketi ile donatılmıştır.
Resim 1:
[1]
[2]
[3]
[4]
Tanımlama bilgileri
Aktüatör tip etiketi
Kontrol ünitesi tip etiketi
Motor tip etiketi
Ek etiket, örn. KKS etiketi
Resim 2:
[1]
[2]
Tip ve boyut
Aktüatör tip etiketi
Aktüatör tipi ve boyutu
Sipariş numarası
Resim 3:
[1]
[2]
[3]
[4]
Tip etiketlerinin yerleri
Kontrol ünitesi tip etiketi
Kontrol ünitesi tipi ve boyutu
Sipariş numarası
Elektrik diyagramı
Kontrol arabirimi
Bu kılavuzun geçerli olduğu cihazlar:
Aç-kapa çalışan kısmi turlu aktüatörler: SG 05.1, 07.1, 10.1, 12.1
Oransal çalışan kısmi dönüşlü aktüatörler: SGR 05.1, 07.1, 10.1, 12.1
AC 01.2 = Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC
8
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Sipariş numarası
Elektrik diyagramı
Tanıma
Her cihaza siparişe özel bir sipariş numarası verilir. Bu numaraya bakarak elektrik
diyagramı, test protokolü ve diğer bilgiler doğrudan İnternet üzerinden
http://www.auma.com adresinden yüklenebilir.
TPA elektrik diyagramında 9. pozisyon: Pozisyon aktarıcı (aktüatör):
Kontrol ünitesi: elektro mekanik:
0 = pozisyon aktarıcı yok
A, B, J, K, L, N = Potansiyometre
C, D, E, G, H, M = RWG (elektronik pozisyon aktarıcı)
Kontrol ünitesi: elektronik:
I = MWG (Manyetik limit ve tork aktarıcı)
Kontrol arabirimi
Profibus DP = Profibus DP arabirimi üzerinden kontrol.
Profibus DP-V1 = Profibus DP-V1 arabirimi üzerinden kontrol.
Profibus DP-V2 = Profibus DP-V2 arabirimi üzerinden kontrol.
Profibus DP/24 V DC = Profibus DP arabirimi ve 24 V DC paralel arabirim üzerinden
kontrol.
2.2
Kısa açıklama
Kısmi turlu aktüatör
EN ISO 5211'e göre tanımı:
Kısmi turlu aktüatör vanaya tam bir turdan daha az tork aktaran bir aktüatördür. İtme
kuvvetlerini karşılaması gerekmez.
Kısmi turlu AUMA aktüatör elektrik motorla çalıştırılır. Elle çalıştırmak için bir el çarkı
mevcuttur. Son konumlarda durdurma limit veya tork anahtarlama ile gerçekleşebilir.
Aktüatörü yönlendirmek veya çalıştırmak için mutlaka bir kontrol şekli olması şarttır.
Aktüatör kontrol ünitesi
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC çalışmaya hazır olarak teslim edilir ve AUMA
aktüatörlerini kontrol etmek için kullanılır. Kontrol ünitesi doğrudan aktüatöre veya
bir duvar askısına monte edilebilir.
AUMATIC kontrol ünitesinin işlevleri, AÇ-KAPAT modunda normal vana kontrolünden,
pozisyon ayarlarına, işlem kontrollerine, çalışma verileri kaydından arıza tanı
işlevlerine ve fieldbus üzerinden kontrole kadar uzanır.
Lokal kontrol/PC ToolSuite
Kumanda, ayarlar ve göstergeler doğrudan lokal olarak kontrol ünitesinde veya bir
fieldbus arabirimi üzerinden UZAKTAN yapılabilir.
Lokal olanaklar
●
●
Intrusive - Non-Intrusive
●
●
Lokal kontroller üzerinden (butonlar ve ekran) aktüatöre kumanda edilir ve
ayarlar yapılır (bu kılavuzun içeriği).
Bir bilgisayar (notebook veya PC) üzerinden PC ToolSuite yazılımı ile (opsiyonel)
veriler girilebilir, okunabilir, ayarlar değiştirilebilir ve kaydedilebilir. PC ile AUMATIC arasındaki bağlantı kablosuz olarak Bluetooth arabirimi (bu kılavuzun kapsamına dahil değildir).
Intrusive tip (kontrol ünitesi: elektro mekanik):
Limit ve tork anahtarlama aktüatör üzerindeki anahtarlarla yapılır.
Non Intrusive tip (kontrol ünitesi: elektronik):
Limit ve tork ayarlamaları kontrol ünitesi üzerindeki butonlar aracılığıyla yapılır,
bunun için aktüatör veya kontrol ünitesi mahfazasının açılmasına gerek yoktur.
Bunun için aktüatör bir MWG (manyetik yol ve tork transmitteri) bulunur, bu
sayede analog bir tork geri besleme sinyali/tork göstergesi ve analog konum
geribildirimi/konum göstergesi de mümkündür.
9
Taşıma, depolama ve ambalaj
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
3.
Taşıma, depolama ve ambalaj
3.1
Taşıma
Kurulacak yere sağlam bir ambalaj içinde taşınmalıdır.
Havada asılı yük!
Ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur.
→ Havada asılı yüklerin altında durmayınız.
→ Kaldırma ipini veya kancasını el çarkına değil gövdeye bağlayınız.
→ Bir vana üzerine monte edilmiş olan aktüatörde: Kaldırma aletini vanaya bağlayın,
aktüatöre DEĞİL.
→ Redüktörlü aktüatörlerde: Kaldırma aletini aktüatöre DEĞİL, redüktördeki asma
mapalarına bağlayın.
→ Kontrol ünitesi üzerinde olan aktüatörlerde: Kaldırma aletini kontrol ünitesine
DEĞİL, aktüatöre bağlayın.
3.2
Depolama
Yanlış depolama korozyon tehlikesi oluşturur!
→ İyi havalandırılmış kuru bir odada muhafaza edilmelidir.
→ Zeminden gelebilecek neme karşı korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza
edilmelidir.
→ Toz ve pisliklere karşı korumak için üstü örtülmelidir.
→ Metalik yüzeyleri uygun bir pas koruyucu ile kaplayın.
Çok düşük sıcaklıklarda ekranda hasar oluşabilir!
→ AUMATIC aktüatör kontrol ünitesi –30 °C'nin altında depolanmamalıdır.
Uzun süreli depolama
Bu ürün uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrıca
aşağıdaki noktalara da mutlaka uyulmalıdır:
1.
2.
3.3
Depoya almadan önce:
Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun
ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.
Yaklaşık 6 ayda bir:
Korozyon kontrolü yapılmalıdır. Paslanma belirtileri gözetlendiğinde, yeniden
korozyon önleyici madde sürülmelidir.
Ambalaj
Ürünlerimizin taşınma esnasında korunması için fabrikadan özel ambalajlarda teslim
edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrılabilen malzemelerdir ve tekrar
kullanılabilirler. Ambalajlarımız ahşap, karton, kağıt ve PE folyo malzemeden
yapılmıştır. Ambalaj malzemelerinin atık geri dönüşümü yapan bir firmaya verilmesini
öneririz.
10
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
4.
Montaj
4.1
Montaj pozisyonu
Montaj
AUMA aktüatörleri ve aktüatör kontrol üniteleri herhangi bir kısıtlama olmadan
herhangi bir montaj konumunda çalıştırılabilir.
4.2
El çarkı kolunun montajı
Nakliyede hasar görmemesi için el çarkı kolu el çarkına ters olarak monte edilmiştir.
Devreye almadan önce kolu doğru konuma döndürün:
4.3
1.
Başlıklı somunu [1] sökün el çarkının kolunu [2] dışarıya çekin.
2.
El çarkının kolunu [2] doğru pozisyona getirin ve yeniden takarak başlıklı somunu
[1] sıkın.
3.
El çakının kolunu taktıktan sonra el çarkı etiketini sökün.
Kısmi turlu aktüatörün vanya monte edilmesi
Boya hasarları ve yoğuşma suyu oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının yoğuşma
suyu oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
11
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Montaj
4.3.1
Kavrama
Resim 6:
[1]
[2]
[3]
[4]
Kavramanın montaj ölçüsü
Kavrama
Vana mili
Dişli pim
Vida
Tablo 1:
Kavramanın montaj ölçüsü
Tip, boyut - Bağlantı flanşı
SG/SGR 05.1-F05
SG/SGR 05.1-F07
SG/SGR 07.1-F07
SG/SGR 07.1-F10
SG/SGR 10.1-F10
SG/SGR 10.1-F12
SG/SGR 12,1-F12
SG/SGR 12,1-F14
SG/SGR 12,1-F16
X maks. [mm]
9
9
9
24
15
32
25
45
57
Y maks. [mm]
–
–
–
–
9
–
–
–
–
Z maks. [mm]
60
60
60
75
77
97
100
120
132
1.
Aktüatörü el çarkı ile mekanik son konumuna getirin.
Bilgi: Vanayı ve aktüatörü aynı son konumda birleştirin.
Kelebek vanalarda: önerilen KAPALI son konumu montaj pozisyonu.
Küresel vanalarda: önerilen AÇIK son konumu montaj pozisyonu.
2.
3.
4.
Bağlantı flanşındaki temas yüzeylerini yağdan temizleyin.
Vananın miline [2] hafifçe gres yağı sürün.
Kavramayı [1] vana miline [2] yerleştirin ve eksenel olarak kaymaması için dişli
pim, emniyet segmanı veya cıvata ile emniyete alın. Bu işlemi yaparken X, Y
ve Z ölçülerine dikkat edin (bkz. şekil ve tablo <Kavramanın montaj ölçüsü>.
Kavramanın dişlerini asit içermeyen bir yağ ile yağlayın.
Kısmi turlu aktüatörü yerleştirin.
Bilgi: Tam olarak merkezlenmesine (eğer varsa) ve flanşına sıkıca oturmasına
dikkat edin.
5.
6.
7.
Flanş delikleri vida dişlerine uygun değilse:
7.1 delikler silme olana kadar el çarkını bir miktar döndürün.
7.2 Gerektiğinde aktüatörü kavramada bir diş aşağı veya yukarı hareket ettirin.
12
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
8.
Aktüatörü cıvatalarla [4] bağlayın.
Bilgi: Temas korozyonunun önlenmesi için, cıvatalara diş sızdırmazlık macunu
sürülmesini öneririz.
→
Cıvataları [4] çapraz sırada ve tabloda verilen tork değerlerine göre sıkın.
Tablo 2:
Cıvataları sıkma momentleri
Cıvatalar
Diş
M6
M8
M10
M12
4.4
Montaj
Sıkma momenti TA [Nm]
Mukavemet sınıfı 8.8
11
25
51
87
Yerel kontrol ünitesinin montaj pozisyonları
Lokal kontrollerin montaj pozisyonu siparişe göre gerçekleşir. Vanaya veya redüktöre
taktıktan sonra, yerinde, lokal kontrollerin pozisyonları uygun değilse, bu pozisyonlar
sonradan da değiştirilebilir. Bunun için dört farklı montaj pozisyonu mümkündür.
4.4.1
Resim 7:
Montaj pozisyonları A-2 ve B-2
Resim 8:
Montaj pozisyonları C-2 ve D-2
Montaj pozisyonların değiştirilmesi
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
13
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Montaj
Elektrostatik Deşarj (ESD)!
Elektronik aksamlarda hasar riski..
→ Cihazları kullanan insanları ve kullanılan cihazları topraklayın.
1.
2.
3.
Vidalarını sökün ve kontrol ünitesini çıkartın.
O-ring'in (3) sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
Kontrol ünitesini yeni pozisyonuna çevirin ve vidalarını yeniden sıkın.
Kablolar büküldüğünde veya sıkıştığında hasar görebilir!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Lokal kontrolleri maks. 180° döndürün.
→ Kabloların sıkışmaması için, kontrol ünitesini dikkatli monte edin.
4.
14
Vidaları çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
5.
Elektriksel Bağlantı
5.1
Temel bilgiler
Elektriksel Bağlantı
Hatalı elektrik bağlantısında tehlike
Dikkat edilmediğinde, can ve mal kaybı veya ağır maddi hasar meydana gelebilir.
→ Elektrik bağlantısı sadece uzman ustalar tarafından yapılmalıdır.
→ Bağlantı yapmadan önce bu bölümdeki temel bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.
→ Bağlantı yapıldıktan sonra, gerilimi açmadan önce, <devreye alma> ve <Test
amaçlı çalıştırma> bölümlerine dikkat edilmelidir.
Kablo donanım şeması/bağlantı planı
İzin verilen şebeke şekilleri (besleme şebekeleri)
Sigorta uygulayıcıya aittir
İlgili kablo donanım şeması/bağlantı planı (Almanca ve İngilizce dillerinde) bu kılavuz
ile birlikte, hava şartlarından korumalı bir çanta içinde, cihaza bağlı olarak teslim
edilmektedir. Elektriksel bağlantı şeması kaybolduğunda, komisyon numarası
belirtilerek (bkz. tip etiketi) temin edilebilir veya doğrudan İnternet'ten indirilebilir
(http://www.auma.com).
Kontrol üniteleri (aktüatörler) maksimum 690 V AC anma gerilimleri için uygundur
ve doğrudan topraklı yıldız noktalı TN ve TT şebekelerinde kullanılabilirler. IT
şebekelerinde kullanım için maksimum 600 V AC'ye kadar anma gerilimleri için ilgili
<kullanıcıya ait sigortaya> dikkat edilmesi durumunda izin verilir.
Kısa devre koruması ve aktüatörü devreye almak için uygulayıcıya ait sigortalar ve
yük ayırma anahtarları gereklidir.
Boyutlandırma akım değerleri motorun (elektriksel veri föyüne bakın) ve kontrol
ünitesinin akım tüketimlerinin toplamından hesaplanır.
Tablo 3:
Kontrol ünitesinin akım tüketimi
Şebeke gerilimi
şebeke gerilimde izin verilen değişimler
100 - 120 V AC
208 - 240 V AC
380 - 500 V AC
515 - 690 V AC
Tablo 4:
maks. nominal akım
±10 %
750 mA
400 mA
250 mA
200 mA
–30 %
1.200 mA
750 mA
400 mA
400 mA
İzin verilen maksimum sigorta
Güç parçası
Tersleme kontaktörü A1
Tristör
Anma gücü
1,5 kW'ye kadar
1,5 kW'ye kadar
maks. sigorta
16 A (gL/gG)
16 A (g/R) I²t<1 500A²s
Kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilecek ise (kontrol ünitesi duvar
bağlantısında): Sigorta boyutlandırılırken bağlantı kablosunun uzunluğu ve kesiti göz
önünde bulundurulmalıdır.
IT şebekesinde kullanıldığında, onaylanmış bir yalıtım denetleyici kullanılmalıdır:
örneğin, darbe kodu ölçme yöntemli izolasyon denetleyici.
Kontrol ünitesinin güç
kaynağı (elektronik)
Güvenlik standartları
EMC uyumlu kablo donanımı
Kontrol ünitesi (elektronik) harici olarak beslendiğinde: harici güç kaynağı şebeke
gerilimine karşı IEC 61010-1 uyarınca bir yalıtıma sahip olmalı ve sadece IEC 61010-1
uyarınca 150 VA ile sınırlandırılmış bir akım devresi kullanılmalıdır.
Harici olarak bağlı olan tüm cihazlar gerekli emniyet standartlarına uygun olmalıdır.
Sinyal ve Bus kabloları çok hassastır.
Motor kablolarından girişimler yayılabilir. (Çakışma- parazit meydana gelebilir.).
●
Girişimlere karşı hassas olan ve girişim yayan kablolar birbirlerine uzak olarak
döşenmelidir.
15
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Elektriksel Bağlantı
●
●
●
●
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı
Sinyal ve bus kabloları toprak potansiyeline çok yakın döşendiğinde, girişimlere
karşı dayanıklılıkları yükselir.
Uzun kablo kullanılmasından kaçınılmalı veya kablolar mümkün olduğu kadar
girişimlere uzak yerlere döşenmelidir.
Girişimlere karşı hassas ve girişim yayan kablolar uzun bir mesafe boyunca
birlikte döşenmemelidir.
Uzaktan pozisyon vericilerin bağlanması için, zırhlı kablolar kullanılmalıdır.
Akım türü, şebeke gerilimi ve şebeke frekansı motorun tip plakasındaki bilgilere
uygun olmalıdır.
Resim 9:
[1]
[2]
[3]
Bağlantı kabloları
●
●
●
Bus kablosu
Motorun tip plakası (örnek)
Akım tipi
Şebeke gerilimi
Şebeke frekansı (trifaze ve alternatif akım motorlarında)
Cihazların yalıtılmasını sağlamak için uygun (gerilime dayanıklı) kablolar kullanılmalıdır. Kabloları oluşabilecek en yüksek anma gerilimine göre boyutlandırılmalıdır.
Minimum anma sıcaklığına uygun bağlantı kablosu kullanın.
UV ışınıma maruz kalan kablolarda (örneğin, dış mekanlarda) UV ışınlarına
dayanıklı kablolar kullanılmalıdır.
Sadece Profibus DP kablolamasına uygun kablolar kullanılmalı ve bu kablolar IEC
61158 ya da IEC 61784 standardına göre A kablo tipinde olmalıdır.
Kablo önerisi:
Dalga direnci:
135 -165 Ohm, ölçme frekansı 3 - 20 MHz
Kablo kapasitansı:
her metre için < 30 pF
Kablo damarı çapı:
> 0,64 mm
Kablo damarı kesiti:
Döngü direnci:
Zırhlama:
> 0,34 mm², AWG 22 uyarınca
< 110 Ohm/km
Bakır örgü zırhı veya örgü zırhı ve folyo zırh
Kabloları döşemeden önce dikkat edin:
●
●
●
●
●
Bir segmente en fazla 32 cihaz bağlanabilir.
Daha fazla cihaz bağlanacak ise:
cihazları farklı segmentlere dağıtın.
Segmentleri çoğaltıcı ile birbirlerine bağlayın.
Bus kablosu ile diğer kablolar arasında en az 20 cm mesafe bırakın.
Bu kablosunu, eğer mümkünse, ayrı bir iletken ve topraklanmış kablo kanalına
döşeyin.
Bus üzerindeki cihazlar arasında potansiyel farkı oluşmamasına dikkat edin
(eşit potansiyelde topraklama sağlayın).
Veri aktarım hızı [kbit/s]
maksimum segment uzunluğu [m]
16
≥ 93,75
1 200
187,5
1 000
500
400
1 500
200
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
5.2
Elektriksel Bağlantı
AUMA fiş/soket konnektör ile bağlantı
AUMA fiş/soket konnektör bağlantı kesitleri:
Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2): maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
●
Toprak hattı bağlantısı : maks. 6 mm² esneme/10 mm² sert
Kontrol kontakları (1 - 50): maks. 2,5 mm²
●
●
5.2.1
Bağlantı bölmesinin açılması
Bilgi
Bus bağlantısına şebeke bağlantısından ayrı olarak erişilebilir (bkz. <Bus bağlantı
bölmesinin açılması>
Resim 10:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Bilgi
AUMA fiş/soket konnektör SD-Bus bağlantısı
Bağlantı gövdesi
Bağlantı gövdesinin vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Şebeke kablosunun kablo geçişi
Tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değildir.)
Bağlantı gövdesi [1] çekildiğinde, bus işletmesi kesilmez.
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
1.
2.
3.
Vidaları [2] sökün ve bağlantı gövdesini [1] çıkartın.
Vidaları [4] sökün ve soket kovanını [5] kapaktan [1] çıkartın.
Bağlantı kablolarına uygun kablo rekorları [8] kullanın.
➥
(Tip etiketinde verilen koruma sınıfı IP... sadece uygun kablo rekorları kullanıldığında geçerlidir). Örnek: Tip etiketi Koruma sınıfı IP 68.
4.
Kullanılmayan kablo girişleri [8] uygun tapalarla [7] kapatılmalıdır.
17
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Elektriksel Bağlantı
5.
5.2.2
Kabloları kablo rekorlarına [8] geçirin.
Kabloların bağlanması
✔ İzin verilen bağlantı kesitlerine dikkat edin.
1.
2.
3.
4.
Kabloların izolasyonlarını sıyırın.
Damarların izolasyonlarını açın.
Esnek kablolarda: DIN 46228 uyarınca damar kovanları kullanın.
Kabloları siparişe ait kablo bağlantı şemasına göre bağlayın.
Hata durumunda: Toprak iletkeni bağlanmadığında tehlikeli gerilimler!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Tüm toprak hatlarını bağlayın.
→ Toprak hattı bağlantısını bağlantı kablosunun dış toprak hattına bağlayın.
→ Cihazı sadece toprak hattı bağlı olarak çalıştırın.
5.
Toprak hattı iletkenlerini,toprak hattı bağlantısına, esnek kablolar yada sağlam
kablolar kullanarak sıkıca bağlayın.
Resim 12: Toprak hattı bağlantısı
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Soket tarafı
Cıvata
Rondela
Rondela
Halka mandallı/halkalı toprak kablosu
Toprak hattı bağlantısı, sembol:
Kondens suyu oluşması korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihaz monte edildikten sonra derhal devreye alınarak, ısıtma cihazının kondens
suyu oluşmasını azaltması sağlanmalıdır.
Bilgi
18
Bazı aktüatörlerde ayrıca bir motor ısıtıcısı daha mevcuttur. Motor ısıtıcısı, motorda
yoğuşma suyu oluşmasını önler ve çok düşük sıcaklıklarda ilk hareket davranışını
düzeltir.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
5.2.3
Elektriksel Bağlantı
Bağlantı bölmesinin kapatılması
Resim 13:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
AUMA fiş/soket konnektör SD-Bus
Bağlantı muhafazası
Bağlantı muhafazasının vidaları
O-Ring
Kovan parçası vidaları
Soket tarafı
Şebeke kablosunun kablo geçişi
Tapa
Kablo rekoru (teslimat içeriğinde dahil değil)
Kabloların sıkışması kısa devreye sebep olabilir!
Elektrik şoku tehlikesi ve işlev arızaları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için soket parçasını itina ile yerleştirin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.2.4
Soket taşıyıcısını [5] bağlantı gövdesine [1] yerleştirin ve vidaları [4] sıkın.
Bağlantı gövdesinin [1] ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
Bağlantı gövdesini [1] takın ve vidaları [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda
sıkın.
İlgili korunma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rekorlarını [8]
öngörülen tork değerine kadar sıkın.
Bus bağlantı bölmesinin açılması
Bus kablolarının bağlanması için AUMA fiş-soket konnektöründe (SD-Bus) bir bağlantı
platini mevcuttur. Bağlantı platinine erişmek için kapağı [1] çıkartın.
19
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Elektriksel Bağlantı
Resim 14:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
AUMA fiş/soket konnektör SD-Bus
Kapak (bağlantı bölmesi)
Kapak vidaları
O-ring
Bus kablolarının kablo geçişleri
Tapa
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
Elektrostatik Deşarj (ESD)!
Elektronik aksamlarda hasar riski..
→ Cihazları kullanan insanları ve kullanılan cihazları topraklayın.
5.2.5
Vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
Bus kablolarına uygun kablo rekorları kullanın.
➥
Tip etiketinde verilen koruma sınıfı sadece uygun kablo rekorları kullanıldığında
geçerlidir.
➥
Örnek: Koruma sınıfı IP 68 tip etiketi.
3.
4.
Kullanılmayan kablo girişleri [4] uygun tapalarla [5] kapatılmalıdır.
Kabloları kablo rekorlarına [8] geçirin.
Bus kablolarının bağlanması
Bilgi
Tipleri
20
1.
2.
Bu tanımlama RS-485 bakır kablolar üzerinden bağlandığında geçerlidir. FO (fiber
optik) kablolar üzerinden bağlantı için ayrı bir kılavuz mevcuttur.
Takılı olan tip bağlantı devre kartı üzerinde bulunan bir AUMA parça numarası etiketi
üzerinde gösterilmektedir.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Tip
Aşırı gerilim
koruması 4 kV'ye kadar
hayır
evet
hayır
evet
1 kanallı (standart)
1 kanallı
yedeklemeli 2 kanallı
yedeklemeli 2 kanallı
Resim 16:
Elektriksel Bağlantı
AUMA Parça-No.
etiket üzerinde
Z071.720/02
Z071.720/04
Z071.720/03
Z071.720/05
Bağlantı devre kartı tipleri
n–1 Önceki cihazdan fieldbus kablosu (giriş)
n+1 Bir sonraki cihaza fieldbus kablosu (çıkış)
[X]
Kablo sabitleme kelepçesi
[X...] Devre şemasına göre klemens tanımlamaları (X1, X2, X3, X4)
[S1/2] Bus bağlantısı için "Sonlandırma" şalteri
Tablo 5:
[S1]
ON
OFF
ON
OFF
[S2]
Bilgi
İşlev şalterleri [S1] ve [S2]
Bus bağlantı kanalı 1 AÇIK
Bus bağlantı kanalı 1 KAPALI
Bus bağlantı kanalı 2 AÇIK (Opsiyon)
Bus bağlantı kanalı 2 KAPALI (Opsiyon)
Teslimat durumunda [S1] ve [S2] şalterleri OFF (KAPALI) konumundadır.
Bus kablolarının bağlanması:
1.
Bus kablosunu bağlayın.
→
2.
A bağlantıları daima yeşil damara, B bağlantıları ise daima kırmızı damara
bağlanmalıdır.
Aktüatör bir bus segmanındaki en son bus ekipman ise:
2.1 Kanal 1 için şalterli [S1] (ON konumunda) bir sonlandırma direnci bağlanmalıdır.
2.2 Yedekte: Kanal 2 için şalterli [S1] (ON konumunda) bir sonlandırma direnci
bağlanmalıdır.
Bilgi: Sonlandırma dirençleri bağlanır bağlanmaz, bir sonraki fieldbus cihazına giden bağlantı otomatik olatak kesilir ve çoklu sonlandırmalar
oluşması önlenir.
3.
Kablo zırhını geniş bırakarak, kablo sabitleme kelepçesine [X] bağlayın.
21
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Elektriksel Bağlantı
5.2.6
Bus bağlantı bölmesinin kapatılması
Resim 17:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
5.3
AUMA fiş/soket konnektör SD-Bus
Kapak
Kapak vidaları
O-ring
Bus kablolarının kablo geçişleri
Tapa
Kapağın [1] ve mahfazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
Sızdırmazlık yüzeylerine ince bir tabaka asit içermeyen yağ (örn. gres) sürün.
O-ring'in [3] sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
Kapağı [1] takın ve cıvatalarını [2] çapraz olarak ve eşit miktarlarda sıkın.
İlgili koruma sınıfı şartlarının garanti edilebilmesi için kabloların rakorlarını öngörülen tork değerine kadar sıkın.
Elektrik bağlantısı aksesuarları
— Opsiyon —
5.3.1
Kontrol ünitesinin duvara montajı
Duvar bağlantısı ile kontrol ünitesi aktüatörden ayrı olarak monte edilebilir.
Uygulama
●
●
●
22
Aktüatöre erişilmesi zor ise.
Aktüatör yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor ise.
Vanada aşırı vibrasyonlar mevcut ise.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Yapı
Resim 18:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Bağlantı öncesi dikkat
edilmelidir
●
●
●
●
5.3.2
Elektriksel Bağlantı
Duvar bağlantısı ile montaj
Duvar askısı
Bağlantı kabloları
Duvar bağlantısının elektrik bağlantısı (XM)
Aktüatörün elektrik bağlantısı (XA)
Kontrol ünitesinin elektrik bağlantısı (XK) - Müşteriye ait fiş
İzin verilen bağlantı kablosu uzunlukları: maks. 100 m.
Önerilerimiz: AUMA kablo seti LSW20.
AUMA kablo seti kullanılmadığında:
Uygun, esnek ve ekranlanmış bağlantı kabloları kullanılmalıdır.
MWG için ayrı, CAN uyumlu veri kablosu kullanın. Bu kablonun dalga direnci 120 Ohm olmalıdır (örn. UNITRONIC BUS-FD P CAN UL/CSA - 2 x
2 0,5 mm², Fa. Lapp).
Veri kablosu bağlantısı: XM2-XA2 = CAN L, XM3-XA3 = CAN H.
MWG'nin güç kaynağı: XM6-XA6 = GND, XM7-XA7 = + 24 V DC (devre
şemasına bakın).
Duvar bağlantısındaki [3] elektrik bağlantısındaki bağlantılar crimp tekniği
tipindedir.
Bükmek için dört çentikli bükme aleti kullanılmalıdır.
Esnek kablo damarlarının bağlantı kesitleri:
Kumanda kabloları: maks. 0,75 - 1,5 mm²
Şebeke bağlantısı: maks. 2,5 - 4 mm²
Isıtıcının kendine ait bağlantı kabloları varsa ve bu kablolar aktüatörden
doğrudan müşteriye ait XK fişine bağlanıyorsa (XA-XM-XK, kablo donanım şemasına bakınız), bu bağlantı kablolarında EN 50178 uyarınca bir izolasyon
kontrolü yapılmalıdır. MWG bağlantı kabloları buna dahil değildir. Bu kablolarda
izolasyon kontrolü yapılmamalıdır.
Tutucu çerçeve
Uygulama
Çekilen bir fişin emniyetli bir şekilde saklanması için askı çerçevesi.
Kontakları doğrudan temasa ve ortam koşullarına karşı korumak için.
23
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Elektriksel Bağlantı
Resim 19:
5.3.3
Tutucu çerçeve
Koruyucu kapak
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde).
Açılan bağlantı bölmesi bir koruyucu kapak (resimi bulunmamaktadır) ile kapatılabilir.
5.3.4
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
Elektrik bağlantısı açıldığında veya kablo rekorlarında sızıntı varsa, cihaz içine toz
veya nem girebilir. Elektrik bağlantısı [1] ile cihazın gövdesi arasına çift taraflı
sızdırmaz ara çerçeve [2] monte edildiğinde bu etkin bir şekilde önlenir. Cihazın
koruma sınıfı (IP 68) elektrik bağlantısı [1] çıkartılsa da değişmez.
Resim 20:
[1]
[2]
24
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve ile elektrik bağlantısı
Elektriksel Bağlantı
Çift taraflı sızdırmaz ara çerçeve
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
6.
Kullanım
Kullanım
Temel ayar yanlış yapıldığında vanada hasar oluşur!
→ Aktüatör elektriksel olarak çalıştırılmadan önce durma türü, tork anahtarlama
ve limit anahtarlama temel ayarları ayarlanmalıdır.
6.1
Manuel çalıştırma
Ayarda ve devreye almada, motor arızalandığında veya şebeke arızasında aktüatör
manuel olarak çalıştırılabilir.
Motor modunda el çarkı dönmez. Motor modundan elle çalıştırmaya değiştirmek
gerekmez.
6.1.1
Manuel moduna geçiş
→ El çarkını çekerek manuel moduna geçin.
Resim 21:
Bilgi
6.1.2
Motor ile çalıştırılırken el çarkının döndürülmesi çalışma süresini, el volanının dönüş
yönüne göre uzatır veya kısaltır.
El çarkının dekuplajı
→ El çarkını bırakın.
➥
Bilgi
6.2
El çarkı bir yay üzerinden başlangıç konumuna geri çekilir.
El çarkı yerine oturmalıdır, gerektiğinde elle döndürün.
Motorlu çalıştırma
✔ Motoru çalıştırmadan önce, tüm devreye alma ayarları yapılmalı ve bir test amaçlı
çalıştırma yapılmalıdır.
6.2.1
Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması
Aktüatöre lokal olarak AC'nin lokal kontrol yerindeki basma düğmesi ile kumanda
edilir.
25
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Kullanım
Resim 22:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Lokal kontrol
Açma yönü için kullanılan buton
DURDUR butonu
Kapalı yönü için kullanılan buton
RESET butonu
Seçici anahtar
Sıcak yüzeyler, örneğin yüksek ortam sıcaklıkları veya aşırı güneş ışınları,
mümkündür!
Yanma tehlikesi
→ Yüzey sıcaklıklarını kontrol edin ve gerektiğinde koruyucu eldiven giyin.
→ Seçici anahtarı [5] Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
➥
Bilgi
6.2.2
Aktüatöre butonlar (1 - 3) üzerinden kumanda edilebilir:
Aktüatörün AÇIK konumuna doğru hareket ettirilmesi: Butona [1]
Aktüatörün durdurulması: STOP butonuna [2] basın.
Aktüatörün KAPALI konumuna doğru hareket ettirilmesi: Butona [3]
basın.
basın
AÇ - KAPAT komutları adım adım veya kendinden kilitlemeli olarak verilebilir.
Kendinden kilitlemeli modunda aktüatör, butona basıldığında, başka bir komut verilmediği sürece, ilgili son konuma hareket eder. Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına
(Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
→ Seçici anahtarı Uzaktan çalıştırma (UZAKTAN) konumuna getirin.
➥
Bilgi
26
Aktüatör şimdi uzaktan fieldbus üzerinden kumanda edilebilir.
Pozisyonerli aktüatörlerde AÇ -KAPAT kontrolü (Uzaktan AÇ-KAPAT) ile İstenen
değer kontrolü (AYAR YERİ) arasında değiştirmek mümkündür. Bu konudaki diğer
bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
6.3
Kullanım
Menüden butonlar ile yönlendirme (ayarlar ve göstergeler için)
Gösterge ve ayar için menü yönlendirmesi lokal kontrol yerindeki [1– 4] butonu
üzerinden yapılır.
Menü yönlendirmesi için seçici anahtarın [5] 0 (KAPALI) konumunda olması gerekir.
Ekrandaki en alt satır [6] navigasyon yardımcısıdır ve menü yönlendirmesi için hangi
butonun [1– 4] kullanılabileceğini gösterir.
Resim 26:
[1–4] Buton veya navigasyon yardımcısı
[5]
Seçici anahtar
[6]
Ekran
Tablo 6:
Menü yönlendirmesi için önemli buton işlevleri
Butonlar
[1]
[2]
[3]
[4] C
Arkaplan aydınlatması
●
●
6.3.1
Ekranda naviga- Fonksiyonlar
syon yardımcısı
Sayfa/seçim değiştirme
Yukarı ▲
Değer değiştirme
0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
Sayfa/seçim değiştirme
Aşağı ▼
Değer değiştirme
0 ile 9 arasındaki rakamlar girilir
Seçimi onayla
Ok
Kaydet
Kaydet
Değiştir menüsüne geçiş
Değiştir
Başka ayrıntılar göster
Ayrıntılar
İşlemi iptal et
Esc
Bir önceki göstergeye dönmek için
Normal işletmede ışığın rengi beyazdır. Bir arıza durumunda kırmızıdır.
Bir butona basıldığında ekran daha parlak olur. 60 saniye ile herhangi bir butona
basılmazsa, ekran tekrar daha karanlık olur.
Menü düzeni ve yönlendirme
Gruplar
Ekran göstergeleri üç gruba ayrılır.
27
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Kullanım
Resim 27:
[1]
[2]
[3]
ID
Başlat menüsü
Durum menüsü
Ana menü
Durum menüsü ve ana menü birer ID ile işaretlenmiştir.
Resim 28:
S
M
Grup değiştirme
Gruplar
ID işareti
ID S ile başlıyor = Durum menüsü
ID M ile başlıyor = Ana menü
Durum menüsü S ile ana menü M arasında değiştirilebilir:
Bunun için, seçici anahtar 0 (KAPALI) konumunda, C butonuna yakl. 2 saniye basın
ve ID M... içeren bir sayfa görüntülenene kadar basılı olarak tutun.
Resim 29:
Menü gruplarını değiştirmek
Durum menüsüne geçiş:
●
●
ID üzerinden doğrudan
seçim
lokal kontrol yerinde 10 dakika süre ile herhangi bir butona basılmadığında
veya kısaca C üzerine basıldığında
Ana menüde sayfalar ID girilerek doğrudan (tıklamadan) da seçilebilir.
Resim 30:
Doğrudan seçim (örnek)
Göstergenin en alt satırı: Git
1.
2.
3.
4.
5.
6.4
Git butonuna basın.
Gösterge: Doğrudan seçim M0000
Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile 0 ile 9 arasında bir rakam seçin.
Ok butonu ile ilk basamağı onaylayın.
Diğer her basamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
İşlemi iptal etmek için: C Esc butonuna basın.
Kullanıcı seviyesi, şifre
Bir parametreyi değiştirebilmek için bir şifre girilmelidir. Bu durumda ekranda görünen
gösterge: Şifre 0***
Kullanıcı seviyesi
28
6 farklı kullanıcı tipi mevcuttur. Kullanıcı seviyesi en üst satırda gösterilir:
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Resim 31:
Kullanım
Kullanıcı seviyesi göstergesi (örnek)
Her kullanıcının kendisine ait bir şifresi mevcuttur ve bu şifre ile farklı işlemler yapma
yetkisi vardır:
Tablo 7:
Kullanıcı ve kullanıcı yetkileri
Kullanıcı (seviye)
İzleyici (1)
Yetkiler/Şifre
Ayarların kontrol edilmesi
Şifre gerekmez
Ayarların değiştirilmesi
Fabrika ayarı şifre: 0000
Daha sonraki yenilikler için öngörülmüştür
Cihaz konfigürasyonunun değiştirilmesi
örn. kapatma türü, sinyal rölelerine yapılan
atamalar
Fabrika ayarı şifre: 0000
Servis Personeli
Konfigürasyon ayarlarının değiştirilmesi
AUMA Yöneticisi
Operatör (2)
Bakım (3)
Uzman (4)
Servis (5)
AUMA (6)
6.4.1
6.4.2
Şifre girişi
1.
İstenen menüyü seçin ve
butonuna yakl. 3 saniye basın.
➥
2.
Ekranda ayarlanmış olan kullanıcı seviyesi görünür, örn. İzleyici (1)
➥
3.
4.
5.
Gösterge: Şifre 0***
➥
Son basamak da Ok ile onaylandıktan sonra, şifre doğru olarak girildiğinde
bu kullanıcı seviyesi içindeki tüm parametrelere erişilebilir.
Yukarı ▲ ile daha yüksek bir kullanıcı seviyesi seçin ve
Ok ile onaylayın.
Yukarı ▲ Aşağı ▼butonu ile 0 ile 9 arasında bir rakam seçin.
Ok butonu ile şifrenin ilk basamağını onaylayın.
Diğer her basamak için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Şifrelerin değiştirilmesi
Sadece aynı veya daha düşük kullanıcı seviyesine sahip şifreler değiştirilebilir.
Örnek: Bir kullanıcı Uzman (4) altında kayıtlı ise, sadece kullanıcı seviyesi (1) ile (4)
arasındaki şifreleri değiştirebilir.
Cihaz konfigürasyonu M0053
Servis işlevleri M0222
Şifrelerin değiştirilmesi M0229
Servis işlevleri M0222 menü noktası sadece, kullanıcı seviyesi Uzman (4) veya daha
yükseği ayarlandığında değiştirilebilir.
Ana menüyü seçmek
için
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
29
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Kullanım
Şifrelerin değiştirilmesi
3.
Parametre Şifrelerin değiştirilmesi seç, ya:
→
menüsü üzerinden parametreye tıklayın, ya da
→
-
-
4.
6.5
doğrudan seçmek için: üzerine basın ve ID M0229 girin
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi
En üst satırda kullanıcı seviyesi ( 1- 6) görüntülenir, örn.
Kullanıcı seviyesi 1'de (sadece göstergeler) şifre değiştirilemez. Şifrelerin
değiştirilebilmesi için daha yüksek bir kullanıcı seviyesine geçilmelidir. Bunun
için bir parametre üzerinden bir şifre girilmelidir.
Kullanıcı seviyesi 2 – 6 arasında: Ok butonuna basın.
➥
5.
Ekranda en yüksek kullanıcı seviyesi görünür, örn.: Kullanıcı: 4
➥
6.
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi Günc. şifre 0***
➥
7.
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi Şifre (yeni) 0***
➥
8.
Gösterge: ▶ Şifrelerin değiştirilmesi Kullanıcı: 4 (örnek)
Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile kullanıcı seviyesini seçin ve
Güncel şifreyi girin (→ Şifre girişi).
Yeni şifreyi girin (→ Şifre girişi).
Yukarı ▲ Aşağı ▼ butonu ile bir sonraki kullanıcı seviyesini seçin veya Esc
ile işlemi iptal edin.
Ekran dili
AUMATIC ekranı için birden fazla dil seçme olanağı mevcuttur.
6.5.1
Dilin değiştirilmesi
Ekran... M0009
Dil M0049
Ana menüyü seçmek
için
Dili değiştirmek için
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
3.
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
➥
4.
Gösterge: ▶ Dil
➥
5.
Ekranda ayarlanmış olan dil görünür, örn.: ▶ Deutsch
6.
➥
7.
Ok üzerine basın.
Ok basın.
Ekranın en alt satırında görüntülenen:
→
Kaydet → Adım 10 ile devam et
→
Değiştir → Adım 6 ile devam et
Değiştir basın.
Gösterge: ▶ İzleyici (1)
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı seviyesi seçin, burada:
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Ok basın.
→
→
8.
➥
30
Ok ile onaylayın.
Gösterge: Şifre 0***
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
9.
Dil seçimil
Kullanım
Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
➥ Gösterge: ▶ Dil ve Kaydet (en alt satır)
10.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni dili seçin, burada:
→
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
→
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
11.
Kaydet ile seçimi onaylayın.
➥
Gösterge yeni dile geçer. Yeni dil kaydedilir.
31
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Göstergeler
7.
Göstergeler
7.1
Devreye almadaki göstergeler
LED Testi
Besleme gerilimi açıldıktan sonra, lokal kontrol yerinin tüm LED'leri yaklaşık 1 saniye
yanar. Bu optik geri bildirim ile gerilimin mevcut ve tüm LED'lerin sağlam olduğunu
gösterir.
Resim 35:
Dil seçimi
LED Testi
Başlama işlemi tamamlandıktan sonra, ekranın istenen dilde görünmesi için, kendi
kendini sınama esnasında dil seçimi etkinleştirilebilir. Bunun için seçici anahtarın 0
(KAPALI) konumunda olması gerekir.
Dil seçiminin etkinleştirilmesi:
1.
2.
Göstergenin en alt satırı: Language selection menu? 'Reset'
RESET butonuna basın ve ekranda aşağıdaki metin görünene kadar basılı
olarak tutun: Language menu loading, please wait.
Resim 36: Kendi kendini sınama
Başlat menüsünden sonra dil seçme menüsü görünür.
Başlat menüsü
Başlat menüsünde ekranda güncel bellenim versiyonu görünür.
Resim 37:
Bellenim versiyonlu Başlat menüsü: 04.00.00–xxxx
Kendi kendini sınma esnasında dil seçimi etkinleştirildi ise, şimdi ekran dilini seçmek
için bir menü görüntülenir: Dil ayarı ile ilgili diğer bilgiler için <Ekrandaki Dil> bölümüne
bakın.
Resim 38:
Dil seçimi
Uzun bir süre içinde (yakl. 1 dakika) veri girişi gerçekleşmezse, ekran otomatik olarak
ilk durum göstergesine geçer.
7.2
Ekrandaki göstergeler
Durum satırı
32
Durum satırı (ekrandaki en üst satır) çalışma modunu [1], bir arıza olup olmadığını
[2] ve güncel göstergenin ID numarasını [3] gösterir.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Resim 39:
[1]
[2]
[3]
Navigasyon yardımcısı
Göstergeler
Durum satırındaki (üst) bilgiler
Çalışma modu
Arıza sembolü (sadece hatalarda ve uyarılarda)
ID Numarası: S = Durum satırı
Gösterge ile ilgili başka ayrıntılar veya daha fazla bilgi mevcut ise, navigasyon
yardımcısında (ekrandaki en alt satır) Ayrıntılar ya da Diğerleri görünür. Daha sonra
da butonu ile diğer bilgiler de gösterilebilir.
Resim 40:
[1]
[2]
Navigasyon yardımcısı (alt)
ayrıntılı bir sinyaller listesi gösterir
diğer bilgileri gösterir
Navigasyon yardımcısı (en alt satır) yakl. 3 saniye sonra silinir. Navigasyon
yardımcısını tekrar ekrana getirmek için (seçici anahtar 0 (KAPALI) konumunda)
herhangi bir butona basılmalıdır.
7.2.1
Aktüatör ve vanadan geri bildirimler
Ekrandaki göstergeler aktüatör donanımına bağlıdır.
Vana konumu (S0001)
Bu gösterge sadece, aktüatöre bir pozisyon transmitteri (potansiyometre, RWG veya
MWG) takılı ise görünür.
S0001 vana konumunu ayar yolunun yüzdesi olarak gösterir.
Yaklaşık 3 saniye sonra ekranda bir çubuk gösterge görüntülenir.
Bir çalıştırma komutu verildiğinde çalışma yönü (AÇIK/KAPALI) bir ok ile gösterilir.
Resim 41: Vana ayarı ve çalışma yönü göstergesi
●
●
●
Ayarlanmış olan limit konum ayrıca
gösterilir.
Resim 42:
(KAPALI) ve
(AÇIK) sembolleri ile de
KAPALI/AÇIK limit konuma erişildi
0% Aktüatör KAPALI son konumunda
100% Aktüatör AÇIK son konumunda
33
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Göstergeler
Tork (S0002)
Bu gösterge sadece, aktüatöre bir MWG (manyetik limit ve tork enkoderi) takılı ise,
mevcuttur.
S0002 ile mildeki tork değeri gösterilir.
Yaklaşık 3 saniye sonra ekrandea bir çubuk gösterge görüntülenir.
Resim 43: Tork
●
●
Birimin değiştirilmesi
tuşu kullanılarak gösterilen birim (yüzde %, Newton metre Nm veya Ibs/ft Lbs/ft.)
değiştirilebilir.
Resim 44:
Gösterge yüzde olarak
Tork birimleri
% 100 göstergesi aktüatörün tip etiketinde belirtilen maksimum tork değerine eşittir.
Örnek: SA 07.5 mit 20 – 60 Nm.
●
●
% 100 60 Nm anma tork değerine eşittir.
% 50 30 Nm anma tork değerine eşittir.
Çalıştırma komutları (S0003)
S0003 göstergesinin anlamı:
aktif çalıştırma komutlarına örnekler: KAPALI yönünde çalıştır veya AÇIK
yönünde çalıştır
E2 gerçek değer gösterimi: çubuk gösterge olarak ve % 0 ile % 100 arasında
birim ile.
Nominal değer kontrolünde (pozisyoner): E2 nominal değeri
kademe modunda veya çalıştırma profilli ara konumlarda: ara noktalar ve ara
noktaların çalışma davranışı
Navigasyon yardımcısı yakl. 3 saniye sonra silinir ve ekrana ara noktaları göstermek
için aks(lar) gelir.
●
●
●
●
AÇ - KAPAT kontrolü
Aktif olan çalıştırma komutları (AÇ, KAPAT, ...) çubuk göstergenin üst tarafında
görüntülenir. Resimde KAPAT yönünde çalıştırma komutu görülmektedir.
Resim 45:
E2
34
AÇ - KAPAT kontrolündeki gösterge
Gerçek pozisyon değeri
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Ayar yeri kontrolü
Göstergeler
Pozisyoner açık ve aktif ise, E1 (nominal pozisyon değeri) çubuk göstergesi görünür.
Çalıştırma komutunun yönü çubuk göstergenin üzerindeki bir ok ile gösterilir. Resimde
KAPAT yönünde çalıştırma komutu görülmektedir.
Resim 46:
E1
E2
Ara noktası aksı
Nominal değer kontrolündeki gösterge (pozisyoner)
Nominal pozisyon değeri
Gerçek pozisyon değeri
Ara noktası aksında ara noktaları ve çalışma davranışları (çalışma profili) sembollerle
gösterilir.
Semboller sadece, aşağıdaki fonksiyonlardan en az biri aktif ise gösterilir.
Çalış. profili M0294
Kademe KAPALI M0156
Kademeli AÇIK M0206
Resim 47:
Tablo 8:
Sembol
|
Örnekler: sola ara noktaları (ara konumlar); sağa kademeli modu
Ara nokta aksı sembolleri
Çalıştırma profilli ara noktası (ara
konum)
Yanıtsız ara noktası
KAPALI yönünde çalışmada dur
AÇIK yönünde çalışmada dur
AÇIK ve KAPALI yönlerinde çalışmada
dur
KAPALI yönünde çalışmada duraklat
AÇIK yönünde çalışmada duraklat
AÇIK ve KAPALI yönlerinde çalışmada
duraklat
Kademe modu
Kademe sonu
KAPALI yönünde kademe başlangıcı
AÇIK yönünde kademe başlangıcı
–
–
–
–
Multiport valve Konumları (S0017)
Multiport valve işlevi etkin ise, gerçek konum değeri E2 üzerindeki göstergede S0017
ayarlanmış olan konumları (vana bağlantılarını) içeren ikinci bir sütun gösterge
görünür. Konumlar (P1, P2, ...) siyah üçgenlerle gösterilir. Konumlar basma düğme
üzerinden seçilebilir. Hem konumlar hem de gerçek konum değeri E2 derece
olarak gösterilir.
Resim 48:
P
E2
Multiport valve durum göstergesi (örnek P4 = 180°)
(P1, P2, ...) seçilen konum (1, 2, ...)
(– –) herhangi bir konum seçilmedi
Gerçek konum değeri
35
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Göstergeler
7.2.2
AUMA kategorisine göre durum göstergeleri
Bu göstergeler sadece, Tanı kategorisi M0539 parametresi AUMA değerine
ayarlandığında görünür.
İkazlar (S0005)
Bir ikaz verildiği S0005 ile gösterilir:
verilen ikaz sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir soru işareti yanıp söner
Resim 49: İkazlar
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
HAZIR DEĞİL LAMBASI (S0006)
S0006 ile UZAKTAN hazır değil grubundaki sinyaller gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S0006 ile gösterilir:
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir sütun yanıp söner
Resim 50: UZAKTAN hazır değil sinyalleri
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Hata (S0007)
Bir hata verildiği S0007 ile gösterilir:
oluşan hata sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir ünlem işareti yanıp söner
Resim 51: Hatalar
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
7.2.3
NAMUR önerisine göre durum göstergeleri
Bu göstergeler sadece, Tanı kategorisi M0539 parametresi NAMUR değerine
ayarlandığında görünür.
Spesifikasyon dışında (S0008)
S0008 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107 dışına çıktığı gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S0008 ile gösterilir:
●
36
verilen sinyal sayısı
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Göstergeler
yakl. 3 saniye sonra bir soru işaretli bir üçgen yanıp söner
Resim 52: Spesifikasyon dışında
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Fonksiyon kontrolü (S0009)
S0009 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107'ye uygun fonksiyon kontrolü
sinyalleri gösterilir.
Bir fonksiyon kontrolü üzerinden bir sinyal verildiği S0009 ile gösterilir:
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra bir alet anahtarlı bir üçgen yanıp söner
Resim 53: Fonksiyon kontrolü
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Bakım gerekli (S0010)
S00010 ile spesifikasyonların NAMUR-Önerisi NE 107'ye uygun bakım sinyalleri
gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S00010 ile gösterilir:
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra yağ ibrikli bir üçgen yanıp söner
Resim 54: Bakım gereksinimi
●
●
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
Devre dışı (S0011)
S00011 ile NAMUR-Önerisi NE 107'ye göre devre dışı kalma sinyalinin sebepleri
gösterilir.
Bu sinyallerin verildiği S00011 ile gösterilir:
●
●
verilen sinyal sayısı
yakl. 3 saniye sonra çarpı işaretli bir daire yanıp söner
37
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Göstergeler
Resim 55:
Devre dışı
Daha geniş bilgiler için <Arıza giderilmesi> bölümüne bakın.
7.3
Mekanik konum göstergesi/çalışma göstergesi
Mekanik konum göstergesi:
sürekli olarak vananın konumunu gösterir
(Dönme açısı 90° olduğunda, gösterge diski yakl. 180° döner.)
aktüatörün çalışıp çalışmadığını gösterir (çalışma göstergesi)
son konumlara erişildiğini gösterir (gösterge işareti üzerinden [3])
Resim 56: Mekanik pozisyon göstergesi
●
●
●
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
7.4
Kapak
Gösterge diski
Gösterge işareti
AÇIK pozisyonu sembolü
KAPALI pozisyonu sembolü
Sinyal lambaları
Resim 57:
[1]
[2]
1
2 Tc
Sinyal lambalarının yerleşimi ve anlamları
Sembollerin yazıları (standart)
Üzerine sayı yazma 1 - 6 (opsiyon)
KAPALI son konuma erişildi, (KAPALI yönünde çalıştır)
KAPALI tork hatası
Motor koruması devreye girdi
3
4 To AÇIK tork hatası
AÇIK son konuma erişildi, (AÇIK yönünde çalışır)
5
6
Bluetooth bağlantısı
Sinyal lambalarının (göstergeler) değiştirilmesi
1 – 5 arasındaki LED'lere çeşitli sinyaller atanabilir.
38
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Göstergeler
Cihaz konfigürasyonu M0053
Lokal kontrol M0159
Sinyal lambası 1 (sol) M0093
SinLambası 2 M0094
SinLambası 3 M0095
SinLambası 4 M0096
SinLambası 5 (sağ) M0097
Sinyal ara konumda M0167
Standart değerler (Avrupa):
Sinyal lambası 1 (sol) = KAPALI konum, flaşör
SinLambası 2 = KAPALI tork hatası
SinLambası 3 = Termik hata
SinLambası 4 = AÇIK tork hatası
SinLambası 5 (sağ) = AÇIK konum, flaşör
Sinyal ara konumda = AÇIK/KAPALI konum = Kapalı
Diğer ayar değerleri:
El kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
39
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Sinyaller
8.
Sinyaller
8.1
Fieldbus üzerinden sinyaller
Geribildirimler fieldbus üzerinden yapılandırılabilir. Burada hem verilerin sıraları hem
de içerikleri yapılandırılabilir.
Konfigürasyon sadece GSD dosyası üzerinden tanımlanır.
Bilgi
GSD dosyası (General-Station-Description) İnternet'ten indirilebilir: www.auma.com
Fieldbus üzerinden geribildirimler ve fieldbus arabirimi üzerinden parametre
yapılandırması için Profibus DP el kitabına (Fieldbus cihaz entegrasyonu) bakın.
8.2
Sinyal röleleri
— (İsteğe bağlı) —
Analog geri bildirimler sadece, fieldbus arabiriminin dışında bir paralel arabirim de
varsa görünür.
Özellikler
8.2.1
Sinyal röleleri üzerinden durum sinyalleri (örn. son kunumlara erişilmesi, seçici
anahtarın konumu, arızalar...) dijital sinyaller olarak kontrol merkezine gönderilebilir.
Çıkış bağlantıları
Sinyal rölelerine (DOUT 1 – 12 çıkışları) çeşitli sinyaller bağlanabilir.
Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği.
Cihaz konfigürasyonu M0053
I/O Interface M0139
Dijital çıkışlar M0110
Sinyal DOUT 1 M0109
Standart değerler:
Sinyal DOUT 1 = KAPALI konum
Sinyal DOUT 2 = AÇIK konum
Sinyal DOUT 3 = Seçici anahtar UZAKTAN
Sinyal DOUT 4 = KAPALI tork hatası
Sinyal DOUT 5 = AÇIK tork hatası
Sinyal DOUT 6 = Hata
Sinyal DOUT 7 = KAPALI konum
Sinyal DOUT 8 = AÇIK konum
Sinyal DOUT 9 = Seçici anahtar UZAKTAN
Sinyal DOUT 10 = KAPALI tork hatası
Sinyal DOUT 11 = AÇIK tork hatası
Sinyal DOUT 12 = Hata
8.2.2
Çıkışların kodlanması
DOUT 1 – 12 sinyal çıkışları High Aktiv veya Low Aktiv olarak bağlanabilir.
High Aktiv = Sinyal kontağı kapalı = Sinyal aktif
Low Aktiv = Sinyal kontağı açık = Sinyal aktif
Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği.
●
●
Cihaz konfigürasyonu M0053
I/O Interface M0139
Dijital çıkışlar M0110
Kodlama DOUT 1 M0102
DOUT 1 – 12 için standart değer: High Aktif
40
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
8.3
Sinyaller
Analog sinyaller
— (İsteğe bağlı) —
Analog geri bildirimler sadece, fieldbus arabiriminin dışında bir paralel arabirim de
varsa görünür.
Vananın pozisyonu
Sinyal: E2 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)
Kablo donanım şemasındaki dizayn:
ANOUT1 (pozisyon)
Tork geribildirimi
Sinyal: E6 = 0/4 – 20 mA (galvanik olarak yalıtılmış)
Kablo donanım şemasındaki dizayn:
ANOUT2 (tork)
Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
41
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Devreye alma (temel ayarlar)
9.
Devreye alma (temel ayarlar)
1.
Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
Bilgi: Seçici anahtar bir şebeke anahtarı değildir. Anahtarın 0 (KAPALI)
konumunda aktüatöre kumanda edilemez. Kontrol ünitesinin besleme gerilimi
kesilmez.
9.1
2.
Güç kaynağını açın.
Bilgi: Sıcaklık –20 °C'nin altında ise, ön ısıtma süresine dikkat edin.
3.
Temel ayarları yapın.
Kısmi turlu aktüatörlerde limit konumlar
Dahili sonlandırma somunları dönme açısını sınırlandırırlar. Limit anahtarlarında
herhangi bir hata olması durumunda vanayı korurlar.
Son konumlar normal olarak vana boru hattına monte edilmeden önce vana üreticisi
tarafından ayarlanır.
Vanada açıkta duran, dönen parçalar (klapeler/musluklar) mevcuttur!
Vana veya aktüatörde ezilme ve hasar tehlikesi mevcuttur.
→ Son konumların sadece eğitilmiş personel tarafından ayarlanması şarttır.
→ Son konumlar normal çalışmada erişilemeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Bilgi
Ayar sırası vanaya bağlıdır:
Kelebek vanalarda öneri: önce KAPALI son konumunu ayarlayın.
Küresel vanalarda öneri: önce AÇIK son konumunu ayarlayın.
●
●
Bilgi
9.1.1
Fabrika teslimatında (vanasız) cıvatalar [1] gevşektir, yani son konumların ayarlanması
gerekir. Aktüatör ve vana monte edilmiş ve cıvatalar [1] sıkılmış ise, vana üreticisi
son konumları zaten ayarlamış demektir. Bu durumda son konumlar sadece kontrol
edilmelidir (vanalı elle son konuma getirin).
KAPALI son konumunun ayarlanması
Resim 59:
[1]
[2]
[3]
1.
2.
Cıvatalar
Uç somunu
Koruyucu kapak
Eğer dört cıvata [1] sıkılmış ise: Cıvataları [1] yaklaşık 3 tur gevşetin.
Vanayı el çarkı ile KAPALI son durumuna getirin. Limit somununun [2] birlikte
dönüp dönmediğini kontrol edin.
→
42
Uç dayanağı
Dönmüyorsa: limit somununu [2] saat yönünde sonuna kadar döndürün.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
3.
4.
➥
5.
Devreye alma (temel ayarlar)
KAPALI son konumu geçildi ise: el çarkını birkaç tur geri çevirin ve vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
Limit somununu [2] 1/8 tur saatin tersi yönde geri döndürün.
Bilgi: Koruyucu kapağın [3] gevşememesi gerekir.
Bu durumda kısmi turlu aktüatör KAPALI konumunda vananın son konumundan
çok az miktarda bir dönme açısına (yakl. 1°) ayarlanır.
Cıvataları [1] çapraz sırada 25 Nm tork değerine kadar sıkın.
Bu ayar yapıldıktan hemen sonra, KAPALI son konumu limit anahtarı
ayarlanabilir (bkz. Bölüm <Limit anahtarın ayarlanması>). Bunun için
anahtar bölmesi açılmalı ve gösterge diski çıkartılmalıdır (bkz. Bölüm
<Anahtar bölmesinin açılması>).
Dönme açısı daha önce fabrikada ayarlandığından, AÇIK son konumunun
normalde artık ayarlanmasına gerek yoktur.
●
●
9.1.2
AÇIK son konumunun ayarlanması
Resim 60:
[1]
[2]
[3]
1.
2.
Son konum
Cıvatalar
Uç somunu
Koruyucu kapak
Eğer dört cıvata [1] sıkılmış ise: Cıvataları [1] yaklaşık 3 tur gevşetin.
Vanayı el çarkı ile AÇIK son durumuna getirin. Limit somununun [2] birlikte
dönüp dönmediğini kontrol edin.
→
3.
4.
Dönmüyorsa: limit somununu [2] saatin tersi yönünde sonuna kadar
döndürün.
AÇIK son konumu geçildi ise: el çarkını birkaç tur geri çevirin ve vanayı yeniden
AÇIK son konumuna getirin.
Limit somununu [2] 1/8 tur saat yönünde geri döndürün.
Bilgi: Koruyucu kapağın [3] gevşememesi gerekir.
➥
Bu durumda kısmi turlu aktüatör AÇIK konumunda vananın son konumundan
çok az miktarda bir dönme açısına (yakl. 1°) ayarlanır.
5.
Cıvataları [1] çapraz sırada 25 Nm tork değerine kadar sıkın.
Bu ayar yapıldıktan hemen sonra, AÇIK son konumu limit anahtarı ayarlanabilir (bkz. Bölüm <Limit anahtarın ayarlanması>). Bunun için anahtar
bölmesi açılmalı ve gösterge diski çıkartılmalıdır (bkz. Bölüm <Anahtar
bölmesinin açılması>).
Dönme açısı daha önce fabrikada ayarlandığından, AÇIK son konumunun
normalde artık ayarlanmasına gerek yoktur.
●
●
9.2
Dönme açısı
Dönme açısı sadece, dönme aralığı son konumları ayarlamak için yeterli değilse
değiştirilmelidir.
Fabrika tarafından ayarlanmış olan dönme açısı tip etiketinde belirtilmiştir.
43
Devreye alma (temel ayarlar)
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Standart tip için dönme açısı 80° ile 110° arasında ayarlanabilir. Opsiyonel dönme
açısı aralıkları: siparişe ait olan teknik bilgilere bakınız.
9.2.1
Dönme açısının değiştirilmesi
Resim 62:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
Son konum
Dişli pim
Uç somunu
Koruyucu kapak
Dayanak somunu
Conta
Koruyucu kapağı [3] sökün.
Dişli pimi [1] sökün, sökerken, limit somununu [2] bir çatal anahtarla tutun.
Dönme açısının büyültülmesi:
3.1 Limit somununu [2] saat yönünün tersi yönde döndürün. Döndürürken
maks. A ölçüsünü geçmeyin.
Tip
SG 05.1/SGR 05.1
SG 07.1/SGR 07.1
SG 10.1/SGR 10.1
SG 12,1/SGR 12,1
A maks. [mm]
22
22
17
23
3.2 Vanayı elle istenen AÇIK son konumuna getirin.
4.
3.3 Limit somununu ([2] dayanak somununa [4] temas edene kadar saat
yönünde döndürün.
Dönme açısının küçültülmesi:
4.1 Vanayı elle istenen AÇIK son konumuna getirin.
4.2 Limit somununu ([2] dayanak somununa [4] temas edene kadar saat
yönünde döndürün. Döndürürken min. A ölçüsünün altına düşmeyin.
Tip
SG 05.1/SGR 05.1
SG 07.1/SGR 07.1
SG 10.1/SGR 10.1
SG 12,1/SGR 12,1
5.
6.
44
A min. [mm]
10
10
08
12
Dişli pimin [1] yüzeyindeki yağları temizleyin.
Limit somununu [2] çatal anahtar ile tutun ve dişli pimi [1] 85 Nm ile sıkın.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
7.
8.
9.3
Devreye alma (temel ayarlar)
Sızdırmazlık halkasını [5] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
Koruyucu kapağı [3] takın.
Durma türü ayarı
Yanlış ayarlama, vanaya hasar verir!
→ Durdurma türü vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Ayarlar M0041
Kapatma modu M0012
KAPALI konum M0086
AÇIK konum M0087
Standart değer: Limit
Ayar değerleri:
Limit
Limit anahtarlama üzerinden son konumlarda durdurma.
Tork
Tork anahtarlama üzerinden son konumlarda durdurma.
Ana menüyü seçmek
için
Parametre seçimi
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
3.
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
Parametre seçimi, ya:
→
menüsü üzerinden parametreye tıklayın, ya da
→
KAPLI veya AÇIK
Kullanıcı kaydı
doğrudan seçmek için:
üzerine basın ve IDM0086 ya da M0087 girin
➥
4.
Gösterge: KAPALI konum
➥
5.
Siyah üçgen ▶ varolan seçimi gösterir.
➥
Ekranda güncel ayar görünür: Limit veya Tork
➥
6.
Ekranın en alt satırında görüntülenen:
➥
7.
Gösterge: ▶ Uzman (4)
➥
8.
Buradaki anlamlar:
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçim yapın:
→
▶ KAPALI konum
→
▶ AÇIK konum
Ok basın.
Değiştir → Adım 6 ile devam et
Kaydet → Adım 10 ile devam et
Değiştir basın.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı seçin:
Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Ok basın.
➥
9.
Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
➥
Siyah üçgenli bir gösterge ▶ ayarlanmış olan kapatma türü (▶ Limit veya ▶ Tork).
Gösterge: Şifre 0***
45
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Devreye alma (temel ayarlar)
Ayarın değiştirilmesi
10.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni ayarı seçin.
➥ Buradaki anlamlar:
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
11.
Kaydet ile seçimi kaydedin.
➥ Durma türü ayarlanmış olur.
12. Adım 4'e geri (KAPALI veya AÇIK):
9.4
Esc basın.
Tork anahtarı ayarı
Tork anahtarı, limit anahtarı ile durdurma da dahil olmak üzere, tüm hareket alanı
içinde aşırı yüke karşı koruma sağlar.
Bilgi
Tork anahtarlanması manuel çalıştırmada da devreye girebilir.
Yanlış ayarlama, vanaya hasar verir!
→ Tork değeri vanaya uygun olmalıdır.
→ Bu ayarda sadece vana üreticisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
Ayarlar M0041
Tork anahtarlama M0013
KAPALI kapat torku M0088
AÇIK kapat torku M0089
Standart değer: siparişe göre
Ayar aralığı:Tip plakasına göre tork aralığı
Ana menüyü seçmek
için
Parametre seçimi
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C Kur butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
3.
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
Parametre seçimi, ya:
→
menüsü üzerinden parametreye tıklayın, ya da
→
KAPLI veya AÇIK
➥
4.
üzerine basın ve ID M0088 girin
Gösterge: KAPALI kapat torku
→
→
46
doğrudan seçmek için:
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçim yapın:
▶ KAPALI kapat torku
▶ AÇIK kapat torku
➥
5.
Siyah üçgen ▶ güncel seçimi gösterir.
➥
Ekranda ayarlanmış olan değer görünür.
➥
6.
En alt satırda görüntülenen: Değiştir Esc
➥
-
Gösterge:
Ok basın.
Değiştir basın.
Uzman (4) → Adım 7 ile devam et
En alt satırda Yukarı ▲ Aşağı ▼ Esc → Adım 11 ile devam
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Kullanıcı kaydı
Değer değiştirme
7.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı seçin:
Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği
➥
8.
Buaradaki anlamlar:
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Ok basın.
➥
9.
Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
➥
Ekranda ayarlanmış olan değer görünür.
Gösterge: Şifre 0***
➥ En alt satırda görüntülenen: Değiştir Esc
10.
Değiştir basın.
11.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni tork anahtarlama değerini girin.
Bilgi: Ayarlanabilen tork aralığı parantez içinde gösterilir
12.
Kaydet ile yeni değeri kaydedin.
➥ Tork anahtarlama ayarlanmıştır.
13. Adım 4'e geri (KAPALI veya AÇIK):
Bilgi
Devreye alma (temel ayarlar)
Esc basın.
Son konum öncesi burada ayarlanan tork değerine erişildiğinde, aşağıdaki hata sinyali verilir:
Durum göstergesi S0007 Hata = AÇIK tork hatası veya KAPALI tork hatası
Devam etmeden önce hatanın onaylanması gerekmektedir. Onaylamak için:
●
9.5
1.
karşı yönde bir çalıştırma komutu verilebilir.
AÇIK tork hatası için: KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu
KAPALI tork hatası için: AÇIKyönünde bir çalıştırma komutu
2.
veya, mevcut tork değeri ayarlanan durmas torkundan daha az ise:
Lokal kontrol yerindeki (LOKAL) seçici anahtarın RESET butonu ile.
veya Profibus, Reset komutu ile (İşlem çıkış görüntüsü: Bayt 1, Bit 3).
Limit anahtarı ayarı
Ayar yanlış olursa, vanada/redüktörde hasar oluşur!
→ Motor modundaki ayar: Tam zamanında son konumdan önce durdurun (STOP
butonuna basın).
→ Limit anahtarlamalı kapatmada aşma değeri göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayarlar M0041
Limit anahtarlama M0010
KAPALI konuma ayarla? M0084
AÇIK konuma ayarla? M0085
Ana menüyü seçmek
için
1.
seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
C butonuna basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
Gösterge ana menüye geçer ve ekranda: ▶ Ekran...
47
Devreye alma (temel ayarlar)
Parametre seçimi
3.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Parametre seçimi, ya:
→
menüsü üzerinden parametreye tıklayın, ya da
→
KAPLI veya AÇIK
Kullanıcı kaydı
KAPALI son konumun
ayarlanması CMD0009
doğrudan seçmek için:
üzerine basın ve ID M0084 girin
➥
4.
Gösterge: KAPALI konuma ayarla?
➥
5.
Siyah üçgen ▶ güncel seçimi gösterir.
➥
6.
Gösterge ya:
➥
7.
Buaradaki anlamlar:
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile seçim yapın:
→
▶ KAPALI konuma ayarla? M0084
→
▶ AÇIK konuma ayarla? M0085
Ok basın.
KAPALI ayarlansın mı? CMD0009 → Adım 9 ile devam
AÇIK ayarlansın mı? CMD0010 → Adım 14 ile devam
Uzman (4) → Adım 6 ile devam et
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile kullanıcı seçin:
Bilgi: Gerekli kullanıcı seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği
siyah bir üçgen: ▶ = güncel ayar
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Ok tuşuna basarak seçilen kullanıcıyı onaylayın.
➥
8.
Gösterge: Şifre 0***
➥
9.
Gösterge ya:
Şifreyi girin (→ Şifre girişi).
KAPALI ayarlansın mı? CMD0009 → Adım 9 ile devam
AÇIK ayarlansın mı? CMD0010 → Adım 14 ile devam
KAPALI son konumunun yeniden ayarlanması:
9.1 Strok büyük ise: Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) konumuna
ayarlayın ve aktüatörü motor modunda (KAPALI) butonu ile son konum
yönünde çalıştırın.
Bilgi: Hasar oluşmasını önlemek için çalışmayıtam zamanında son konum
öncesi durdurun (STOP tuşuna basın).
9.2 Manuel çalışmaya geçin.
9.3 El çarkı ile vana kapanana kadar döndürün.
9.4 El çarkını yakl. 4 tur son konumdan (aşma) geriye çevirin.
9.5 Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
➥ Gösterge: KAPALI ayarlansın mı? evet Hayır
10.
48
evet tuşuna basarak yeni son konumu kabul edin.
➥
Gösterge: KAPALI ayarlandı!
➥
Sol LED yanar (standart tip) ve KAPALI son konumun ayarlandığını gösterir.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
AÇIK son konumun
ayarlanması CMD0010
Devreye alma (temel ayarlar)
11. Bir seçim yapın:
→
Değiştir → Adım 9'a geri: KAPALI son konumunu "yeniden" ayarlayın
→
Esc → Adım 4'e geri gidin ve son konumu AÇIK olarak ayarlayın veya
menüden çıkın
12. AÇIK son konumunun yeniden ayarlanması:
12.1 Strok büyük ise: Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) konumuna
(AÇIK) butonu ile son konum
ayarlayın ve aktüatörü motor modunda
yönünde çalıştırın.
Bilgi: Hasar oluşmasını önlemek için çalışmayı tam zamanında son konum
öncesi durdurun (STOP tuşuna basın).
12.2 Manuel çalışmaya geçin.
12.3 El çarkı ile vana açılana kadar döndürün.
12.4 El çarkını yakl. 4 tur son konumdan (aşma) geriye çevirin.
12.5 Seçici anahtarı 0 (KAPALI) konumuna getirin.
➥ Gösterge: AÇIK ayarlansın mı? evet Hayır
13.
evet tuşuna basarak yeni son konumu kabul edin.
➥
Gösterge: AÇIK ayarlandı!
➥
Sağ LED yanar (standart tip) ve AÇIK son konumun ayarlandığını gösterir.
14. Bir seçim yapın:
→
Değiştir → Adım 9'a geri: AÇIK son konumunu "yeniden" ayarlayın
→
Esc → Adım 4'e geri gidin ve son konumu KAPALI olarak ayarlayın
veya menüden çıkın
Bilgi
9.6
Bir son konum ayarlanamıyor: Aktüatördeki kontrol ünitesinin tipini kontrol edin.
Bus adresinin (slave adresi) ayarlanması
Ayarlar M0041
Profibus DP M0016
DP1 Slave Adresi M0098
DP2 Slave Adresi M0295
Standart değer: 126
Ayar aralığı: 0 – 126
Bilgi
Ana menünün seçilmesi
Bus adresinin ayarlanması
ParametreDP2 Slave Adresi sadece yedekleme (opsiyon) için mevcuttur.
1.
Seçim anahtarını 0 (KAPALI) konumuna getirin.
2.
Basmalı butona C Kur basın ve yakl. 3 saniye basılı olarak tutun.
➥
3.
Gösterge ana menüye döner ve ekrana şu sembol gelir: ▶ Ekran...
Parametre seçimi, ya:
→
→
➥
(menüden tıklayarak)
ya da
üzerine basıp ID M0098 veya M0295 girerek (doğrudan seçim)
Gösterge: DP1 Slave Adresi
49
Devreye alma (temel ayarlar)
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
4.
→
→
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile bir seçim yapın:
▶ DP1 Slave Adresi
▶ DP2 Slave Adresi
➥
5.
Güncel seçim siyah üçgen ▶ ile gösterilir.
➥
6.
Ekranda ayarlanmış olan adres görünür.
7.
➥
8.
Ok üzerine basın.
Göstergenin en alt satırında:
→
Değiştir → Adım 7 ile devam
→
Yukarı ▲ Aşağı ▼ → Adım 11 ile devam
Değiştir üzerine basın.
Gösterge: İzleyici (1)
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile erişim seviyesini seçin, burada:
→
siyah üçgen: ▶ = güncel ayar
→
beyaz üçgen: ▷ = Seçim (henüz kaydedilmedi)
Bilgi: Gerekli erişim seviyesi: Uzman (4) veya daha yükseği
9.
Ok üzerine basın.
➥
10. Şifre girin (→ Şifre girin).
Gösterge: Şifre 0***
➥ Ekranda ayarlanmış olan adres görünür
11.
Yukarı ▲ Aşağı ▼ ile yeni adresi girin.
Bilgi: Adres aralığı ekranda parantez içinde gösterilir
9.7
12.
Kaydet ile seçimi kaydedin.
➥
Profibus adresi ayarlanmış olur.
Test amaçlı çalıştırma
Test amaçlı çalıştırma yapmadan önce açıklanan tüm ayarlar yapılmış olmalıdır.
9.7.1
Dönme yönünün kontrolü
1.
2.
Aktüatörü elle orta konuma veya son konumdan yeterli uzaklığa getirin.
Aktüatörü KAPALI yönüne getirin ve gösterge diskindeki dönme yönüne dikkat
edin:
→
➥
50
Son konuma erişmeden kapatın.
Aktüatör KAPALI yönüne hareket ediyor ve gösterge diski saat yönünde
dönüyorsa, dönme yönü doğru demektir.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
9.7.2
9.8
Devreye alma (temel ayarlar)
Limit anahtarlamanın kontrolü
1.
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) üzerine ayarlayın.
2.
AÇIK - DUR - KAPALI basma tuşu ile aktüatörü çalıştırın.
➥
-
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda doğrudur (standart sinyal):
➥
3.
Limit anahtarlamanın ayarı aşağıdaki durumlarda yanlıştır:
KAPALI son konumda sarı sinyal lambası/LED1 yandığında
AÇIK son konumda yeşil sinyal lambası/LED5 yandığında
çalıştırma sonrası karşı yöndeki sinyal lambaları tekrar söndüğünde
Aktüatör son konuma erişmeden durduğunda
kırmızı sinyal lambalarından/LED'lerden biri yanar (tork hatası)
Ekrandaki S0007 durum göstergesi bir hata bildirir.
Son konumların ayarları yanlış ise: Limit anahtarlama yeniden ayarlanmalıdır.
Anahtar bölmesinin açılması
Aşağıdaki ayarlar (opsiyonlar) için anahtar bölmesinin açılması gerekmektedir.
→ Anahtar bölmesindeki vidaları [2] sökün ve kapağı [1] çıkartın.
9.9
Mekanik pozisyon göstergesi ayarı
— Opsiyon —
1.
2.
3.
Vanayı KAPALI son durumuna getirin.
Alt gösterge diskini,
(KAPALI) sembolü, kapak üzerindeki
ile çakışana kadar döndürün.
gösterge işareti
Aktüatörü AÇIK son durumuna getirin.
51
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Devreye alma (temel ayarlar)
4.
Alt gösterge diskini tutun ve üzerinde (AÇIK) sembolü olan üst diski, kapaktaki gösterge işareti ile çakışana kadar döndürün.
5.
6.
Vanayı yeniden KAPALI son konumuna getirin.
Ayarın kontrolü:
→
9.10
(KAPALI) sembolü kapaktaki
Ayarı tekrarlayın.
gösterge işareti ile çakışmıyorsa:
Anahtar bölmesinin kapatılması
Boya hasarları korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
9.11
1.
2.
3.
Kapağın ve mahfazanın sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
O-Ring'i [3] kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
O-Ring'i asit içermeyen bir yağ (örneğin gres) ile yağlayın ve doğru olarak yerleştirin.
4.
5.
Anahtar bölmesinin kapağını [1] yerleştirin.
Cıvataları [2] çapraz sırada ve eşit miktarlarda sıkın.
Çalışma süresinin ayarlanması
Tek faz AC motorlu kısmi turlu aktüatörlerde çalışma süresi ayarlanabilir.
Tablo 9:
90° için çalışma süreleri
Boyut
SG 05.1/SGR 05.1
SG 07.1/SGR 07.1
SG 10.1/SGR 10.1
SG 12,1/SGR 12,1
52
Çalışma süreleri
5,6 - 45 saniye
11 - 90 saniye
11 - 90 saniye
22 - 180 saniye
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Resim 75:
[1]
[2]
Devreye alma (temel ayarlar)
Tek faz AC motorlu kısmi turlu aktüatör
Motor kapağı
Potansiyometre
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
Boya hasarları korozyon tehlikesi oluşturur!
→ Cihazda çalışma yaptıktan sonra boya hasarları düzeltilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Motorun kapağını [1] sökün
İstenen çalışma süresini potansiyometre [2] ile ayarlayın.
Motor kapağının ve gövdenin sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
Sızdırmazlık yüzeylerine ince bir tabaka asit içermeyen yağ (örn. gres) sürün.
O-ring'in (3) sağlam olup olmadığını kontrol edin, O-ring'i doğru yerleştirin.
Motor kapağını [1] yerleştirin be vidalarını sıkın (sıkma torku yakl. 50 Nm).
Bilgi: Koruma türü IP 68 ise, motor kapağına ayrıca cıvata emniyeti sürün.
53
Arıza giderme
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
10.
Arıza giderme
10.1
Devreye alma sırasındaki hatalar
Tablo 10:
Devreye alma sırasındaki hatalar
Hata tanımı
Son konum hatası
Aktüatör limit anahtarın doğru
çalışmasına rağmen dayanağa
kadar hareket ediyor.
10.2
Olası nedenleri
Limit anahtarlama ayarlanırken aşma değeri
dikkate alınmadı.
Aşmaya aktüatörün ve vananın atalet momenti ile kontrol ünitesinin kapanma gecikmesi
sebep olur.
Giderilmesi
Aşma değerini hesaplayın: Aşma = Kapatma
ile durma arasında geçen mesafe.
Limit anahtarlamayı yeniden ayarlayın ve aşma değerini göz önünde bulundurun (el
çarkını aşma değeri kadar geriye döndürün).
Hata sinyalleri ve ikazlar
Hatalar akçüatörün elektrikle çalıştırılmasında kesinti yapar veya çalışmasını önler.
Bir hata durumunda ekran göstergesi kırmızı olur.
İkazlar aktüatörün elektrikle çalışmasını etkilemez. Sadece bilgi vermek için
kullanılırlar.
Toplam sinyallerde başka sinyaller de mevcuttur. Bu sinyaller
üzerinden gösterilebilir.
Tablo 11:
Ayrıntılar butonu
Ekrandaki durum göstergesi üzerinden hatalar ve ikazlar
Ekrandaki gösterge
İkazlar S0005
Açıklama/Nedeni
Toplam sinyal 02:
Mevcut ikaz sayısını gösterir.
Gösterge değeri > 0 ise:
UZAKTAN hazır değil S0006
Toplam sinyal 04:
Mevcut mesaj sayısını gösterir.
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <HAZIR DEĞİL LAMBASI ve
işlev kontrolü> tablosuna bakın.
Hata S0007
Toplam sinyal 03:
Mevcut hata sayısını gösterir.
Aküatör çalıştırılamıyor.
Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı mesaj
listesine bakın.
Ayrıntılar için <Hatalar> tablosuna bakın.
Spes. dışında S0008
Toplam sinyal 07:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Aktüatör normal işletme koşullarının dışında
çalışıyor.
Genel mesaj 08:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Aktüatör üzerinde çalışma yapılıyor, çıkış sinyalleri geçici olarak geçersiz.
Genel mesaj 09:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Bakım yapılması için öneri.
Genel mesaj 10:
NAMUR önerisi 107'ye uygun mesaj
Aktüatörde işlev arızası, çıkış sinyalleri
geçersiz
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <İkazlar> tablosuna bakın.
İşlev kontrolü S0009
Bakım gerekli S0010
Devre dışı S0011
54
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <İkazlar> tablosuna bakın.
Ayrıntılar butonuna basın.
Ayrıntılar için <HAZIR DEĞİL LAMBASI ve
işlev kontrolü> tablosuna bakın.
Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı mesaj
listesine bakın.
Ayrıntılar butonuna basarak ayrıntılı mesaj
listesine bakın.
Ayrıntılar için <Hatalar> tablosuna bakın.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Tablo 12:
Arıza giderme
İkazlar
Ekrandaki gösterge
Konfigür. uyarısı
Açıklama/Nedeni
Genel mesaj 06:
Olası nedeni:
Ayarlanmış olan konfigürasyon doğru değil.
Cihaz kısıtlı koşullar altında çalıştırılabilir.
Dahili uyarı
Genel mesaj 15:
Cihaz uyarıları
Cihaz kısıtlı koşullar altında çalıştırılabilir.
Hata şekli etkin
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
Gerekli nominal ve mevcut değerler hatalı ol- Sinyalleri kontrol edin:
●
duğundan arıza durumu etkin.
Nominal değer E1
AÇIK tork uyarısı
AÇIK tork uyarısı sınır değeri aşıldı.
KAPALI tork uyarısı
KAPALI tork uyarısı sınır değeri aşıldı.
ÇS uyarısı
Maks. çalışma süresi (ED) süre/saat aşıldı
uyarısı.
Uyr ÇS yol verme
Giderilmesi
Saatteki (ED) maks. motor motor devreye girme sayısı (çalıştırmalar) aşıldı uyarısı.
●
Gerçek değer E2
●
Gerçek işlem değeri E4
●
Master bağlantısını kontrol edin.
●
(Clear-) Masterın durumunu kontrol edin.
AÇIK uyarı torku M0768 parametresini kontrol
edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
KAPA uyarı torku M0769 parametresini kontrol
edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
●
Aktüatörün kontrol davranışını kontrol edin.
●
●
●
İzin verilen ÇS/h M0356 parametresini
kontrol edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
Aktüatörün kontrol davranışını kontrol edin.
Maks. yol verme/s M0357 parametresini
kontrol edin, gerektiğinde yeniden ayarlayın.
Uyr ayar süresi
Ayarlanmış olan süre (Maks.çal.sür., manüel Yeni bir çalıştırma komutu yerine getirilirken,
M0570 parametresi) aşıldı. AÇIK son konumun- uyarı mesajları otomatik olarak silinir.
dan KAPALI son konumuna kadar tüm çalışma ● Vanayı kontrol edin.
yolu için ayarlanmış olan süre aşıldı.
●
Maks.çal.sür., manüel M0570 parametresini kontrol edin.
Uyr Tepki yok
Aktüatör ayarlanmış yanıt süresi içerisinde
çalıştırma komutlarına yanıt vermiyor.
24 V DC harici
RTC ayarlanmadı
Kontrol sıc. uyarısı
Motor sıc. uyarısı
Şanzıman sıc. uyar.
FOK uyr.
FOK bağlantı uyr
FOK Budget uyr.
●
●
Aktüatörün hareketini kontrol edin.
Yanıt süresi M0634 parametresini kontrol
edin.
Harici 24 V DC kontrol ünitesi güç kaynağı
24 V DC güç kaynağını kontrol edin.
besleme gerilimi sınırları dışında
Gerçek zaman saati (RTC) henüz ayarlanma- ● Saati ayarlayın.
dı.
●
Düğme pili değiştirin.
Kontrol ünitesi gövdesinin sıcaklığı çok yük- Ortam sıcaklığını ölçün/azaltın.
sek.
Motor sargısının sıcaklığı çok yüksek.
Aktüatör boyutlandırmasını kontrol edin/düzeltin.
Aktüatörün redüktör bölümü sıcaklığı çok yük- Aktüatör boyutlandırmasını kontrol edin/düzelsek.
tin.
Optik alım sinyali hatalı (Rx alım seviyesi ye- FO kabloları kontrol edin/onarın.
terli değil veya yok) veya RS-485 format hatası.
FO bağlantısı uyarısı yok.
Uyarı: FO sistem yedeğine erişildi (kritik fakat FO kabloları kontrol edin/onarın.
halen izin verilen Rx alım seviyesi).
55
Arıza giderme
Ekrandaki gösterge
Uyr Giriş AIN 1
Uyr Giriş AIN 2
Uyr İstKonum
Tablo 13:
Açıklama/Nedeni
Uyarı: Analog giriş 1 sinyal kaybı
Uyarı: Analog giriş 2 sinyal kaybı
Uyarı: İstenen aktüatör konumu sinyali yok
Olası nedenleri:
Nominal değeri giriş sinyali = 0 (Sinyal kopması)
Giderilmesi
Kabloları kontrol edin.
Kabloları kontrol edin.
Nominal değer sinyalini kontrol edin.
HAZIR DEĞİL LAMBASI ve işlev kontrolü
Ekrandaki gösterge
Yanlış çalış komutu
I/O Interface
Interlock
El çarkı aktif
SeçAn.UZAKTAN değ.
Lokal DUR
ACİL Dur etkin
Servis etkin
ACİL dav. etkin
FailState Feldbus
56
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Açıklama/Nedeni
Giderilmesi
●
Genel mesaj 13:
Çalıştırma komutlarını kontrol edin (sadece
Olası nedenleri:
bir çalıştırma komutu gönderin).
●
birden fazla çalıştırma komutu (örn. aynı ● Pozisyoner parametresini İşlev etkin olarak
anda AÇ veya KAPAT, veya aynı anda AÇ
ayarlayın.
veya NOMİNAL değerde çalıştır)
●
Nominal değeri kontrol edin.
●
bir nominal değer var ve pozisyoner aktif
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
değil
teker bakın.
●
fieldbus için: Nominal değer %100,0'dan
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırfazla
ma ve ayar) bakın.
Aktüatöre I/O Interface (paralel) üzerinden
I/O Interface girişini kontrol edin.
kumanda edilir
Bir Interlock aktif.
Interlock sinyalini kontrol edin.
Manüel modu aktif.
Motor modunu çalıştırın.
Seçici anahtar UZAKTAN konumunda değil. Seçme anahtarını UZAKTAN konumuna getirin.
Bir lokal DUR aktif.
STOP butonunu bırakın.
Lokal kontrol yerindeki STOP butonuna
basıldı.
ACİL dur anahtarına basıldı. Motor kuman- ● ACİL Stop anahtarını restleyin.
dasının (kontakttör veya tristörler) akım besle- ● ACİL Stop durumunu Reset komutu ile
mesi kesildi.
sıfırlayın.
Servis arabirimi (Bluetooth) ve servis yazılımı Servis yazılımını kapatın.
AUMA ToolSuite üzerinden çalıştırın.
AÇİL işletme modu aktif (ACİL sinyali gönde- ● ACİL sinyalinin nedenini tespit edin.
rildi).
●
Kaynağını tespit edin.
ACİL girişinde 0 V var.
●
ACİL girişine +24 V DC bağlayın.
Fieldbus bağlantısı var, fakat master tarafın- Master cihazın konfigürasyonunu kontrol edin.
dan kullanım verileri aktarılmıyor.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Tablo 14:
Arıza giderme
Hatalar
Ekrandaki gösterge
Konfigürasyon hatası
Açıklama/Nedeni
Genel mesaj 11:
Konfigürasyon hatası var
Dahili hata
Genel mesaj 14:
Dahili hata mevcut
AÇIK tork hatası
AÇIK yönünde tork hatası
KAPALI tork hatası
KAPALI yönünde tork hatası.
Giderilmesi
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
AUMA Servisi
Ayrıntılar butonuna basarak sinyallere teker
teker bakın.
Sinyallerin açıklaması için el kitabına (çalıştırma ve ayar) bakın.
Aşağıdaki önlemlerden birini yerine getirin:
●
KAPAT yönünde bir çalıştırma komutu
verin.
●
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL)
konumuna getirin ve hata mesajını RESET
butonu ile resetleyin.
●
Fieldbus üzerinden reset komutunu yerine
getirin.
Aşağıdaki önlemlerden birini yerine getirin:
●
AÇ yönünde bir çalıştırma komutu verin.
●
●
Motor koruması devreye girdi.
Termik hata
●
●
●
Aktüatör ayarlanmış yanıt süresi içerisinde
çalıştırma komutlarına yanıt vermiyor.
L1, L2 ve L3 dış iletken bağlantılarının sırası
yanlış.
Sadece trifaze akım şebekesine bağlandığında.
●
Bir trifaze akım şebekesine bağlandığında
ve elektronik modüller dahili 24 V DC ile
beslendiğinde: faz 2 yok.
●
Bir trifaze akım şebekesine veya alternatif
akım şebekesine bağlandığında ve elektronik modüller harici 24 V DC ile beslendiğinde: L1, L2 veya L3 fazlarının biri yok.
Yanıt yok hatası
Yanlış faz sırası
Faz hatası
Şebeke kalitesi kötü olduğundan kontrol ünitesi faz sırasını (L1, L2 ve L3 dış iletken
bağlantılarının sırası) denetim için ayarlanmış
süre içerisinde algılıyamıyor.
Ağ kalitesi
10.3
Sigortalar
10.3.1
Aktüatör kontrol ünitesindeki sigortalar
Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL)
konumuna getirin ve hata mesajını RESET
butonu ile resetleyin.
Fieldbus üzerinden reset komutunu yerine
getirin.
Soğutun, bekleyin
Soğuduktan sonra bu hata mesajı yeniden
göründüğünde:
- Seçici anahtarı Lokal kontroller (LOKAL) konumuna getirin ve hata mesajını RESET butonu ile resetleyin
- Fieldbus üzerinden reset komutunu
yerine getirin.
Sigortaları kontrol edin.
Aktüatörün hareketini kontrol edin.
İki fazı değiştirerek L1, L2 ve L3 dış iletken
bağlantılarının sırasını düzeltin.
Fazları kontrol edin/bağlayın.
●
●
Şebeke gerilimini kontrol edin.
Yanıt süresi M0172 parametresini kontrol
edin, gerektiğinde süreyi uzatın.
Kullanılan sigortalar
F1/F2
Güç kaynağı üzerindeki ana sigortalar
57
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Arıza giderme
G-sigortalar
Boyut
Ters çevirme kontaktörü
Güç kaynağı ≤ 500 V
Ters çevirme kontaktörü
Besleme gerilimi > 500 V
Motor gücü 1,5 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 3,0 kW'ye kadar için tristörler
Motor gücü 5,5 kW'ye kadar için tristörler
F3
2 A FF; 690 V
K002.665
1 A T; 500 V
K002.277
F3
5 x 20 mm
2,0 A T; 250 V
2,0 A T; 250 V
AUMA Parça-No.
K002.277
K006.106
K006.106
Dahili 24 V AC beslemesi (115 V AC):
Isıtıcı anahtar bölmesi, ters çevirme kontaktörü
Termistör tetikleme aleti
115 V AC'de, AÇIK - DUR - KAPALI kontrol girişleri için de
●
●
●
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
F5
AUMA Parça-No.
Dahili 24 V DC beslemesi
IEC 60127-2/III'ye uygun minyatür sigorta
Boyut
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 24 V
Gerilim çıkışı (şebeke adaptörü) = 115 V
F4
F1/F2
6,3 x 32 mm
1 A T; 500 V
F4
5 x 20 mm
1,25 A T; 250 V
—
AUMA Parça-No.
K001.184
—
Müşterinin 24 V DC harici beslemesi için kendiliğinden resetlenen kısa devre koruması
sigortası (kablo donanım şemasına bakınız)
F1/F2 sigortaların değiştirilmesi
Tehlikeli gerilim!
Elektrik şoku tehlikesi.
→ Açmadan önce enerjisini kesin.
58
1.
Vidaları [1] sökün ve kapağı [2] çıkartın.
2.
Sigorta braketini [3] pin parçasından dışarıya çekin, eski sigortaları yeni sigortalarla değiştirin.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Arıza giderme
F3/F4 sigortaların kontrolü/değiştirilmesi
1.
Vidaları [1] sökün ve aktüatör kontrol ünitesinin arkasındaki kapağı [2] açın.
Şebeke adaptörü üzerinde bulunan ölçme noktalarında (lehim pinler) direnç
ölçümü (geçiş ölçümü) yapılabilir:
Kontrol
F3
F4
2.
Ölçüm noktaları
MTP5 – MTP6
MTP7 – MTP8
Arızalı sigortaları değiştirmek için: Şebeke adaptörünü [3] çözün ve itina ile
dışarıya çekin. (Sigortalar şebeke adaptörü devre kartının arkasında bulunur).
Kablolar sıkıştığında hasar oluşur!
İşlev bozuklukları oluşabilir.
→ Kabloların sıkışmaması için şebeke adaptörünü itina ile yerleştirin.
10.3.2
Motor koruması (termik denetim)
Aşırı ısınmaya ve izin verilmeyen yüksek yüzey sıcaklıklarına karşı korunmak için,
motor sargısında bir PTC-termistör veya termik şalter bulunur. Maksimum sargı
sıcaklığına erişildiğinde, motor koruması devreye girer.
Akçuatör durur ve aşağıdaki hata mesajları verilir:
Lokal kontrollerde LED 3 (termal hata) yanar.
S0007 durum göstergesi bir hata bildiriyor. Ayrıntılar altında hata Termik şalter
gösteriliyor.
Devam etmeden önce motorun soğuması gerekmektedir. Daha sonra da, parametre
ayarına bağlı olarak, hata sinyali otomatik olarak resetlenir veya hata sinyalinin
onaylanması gerekebilir.
●
●
Onaylamak için:
Lokal kontrol yerindeki seçici anahtarın Reset butonu ile.
veya fieldbus üzerinden reset komutu ile.
Bu konudaki diğer bilgiler için el kitabına (Çalıştırma ve Ayar) bakınız.
●
●
59
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Onarım ve bakım
11.
Onarım ve bakım
Yanlış bakım hasarlara sebep olabilir!
→ Onarım ve bakım çalışmaları, tesisat işleticisi veya kurucusu tarafından görevlendirilmiş uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu faaliyetlerde servisimiz
ile bağlantı kurulmasını tavsiye ederiz.
→ Onarım ve bakım çalışmaları sadece cihaz devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır.
AUMA
Servis & Destek
11.1
AUMA tarafından onarım ve bakımlar gibi kapsamlı servis hizmetleri ve müşteri
eğitimleri sunulmaktadır. Temas adreslerini bu dokümanda <Adresler> ve İnternette
(www.auma.com) bulabilirsiniz.
Onarım ve güvenli bir çalıştırma için koruyucu önlemler
Ürünün güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan önlemler:
Devreye aldıktan 6 ay sonra ve daha sonra her yıl
●
●
●
Gözle kontrol:
Kablo girişleri, kablo rakorları, tapalar vb. sızdırmazlıklarını ve yerlerine tam
oturup oturmadıklarını kontrol edin.
Üretici tarafından verilen tork değerlerine uyulmalıdır.
Aktüatör ile vana/redüktör arasındaki tespit vidalarının sıkma momentlerini
kontrol edin. Gerektiğinde, cıvataları <Montaj> bölümünde verilen sıkma momentleri ile sıkın.
Çok nadir çalıştığında: Test çalıştırması yapın.
Koruma sınıfı IP 68 ise
Suya batma durumunda:
●
●
11.2
Bakım
Yağlama
●
●
11.3
Aktüatörü kontrol edin.
Su girdiğinde sızıntı yerlerini arayın ve giderin, cihazı kurallara uygun bir şekilde
kurutun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Dişli kutusuna fabrikada yağ doldurulmuştur.
Yağ kaybı olmazsa, yağ değişimine veya ek yağlamalara gerek yoktur.
Atık toplama ve geri dönüşüm
AUMA cihazları çok uzun ömürlü ürünlerdir. Buna rağmen bir gün artık değiştirilmeleri
gerekmektedir. Cihazlarımız modüler yapıdadır ve ham maddeleri ayrı ayrı toplanıp
ayrılabilir:
Elektronik hurda
çeşitli metaller
plastikler
gresler ve yağlar
Genelde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
●
●
●
●
●
●
●
60
Gresler ve yağlar genelde çevreye yayılmaması gereken suya karışmaları tehlike yaratan maddelerdir.
Sökülen malzemeleri kontrol edilen ve malzemeleri ayrı ayrı yeniden kazanıma
sunan atık toplama sistemlerine verilmelidir.
Ulusal atık toplama talimatlarına dikkat edilmelidir.
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
12.
Teknik bilgiler
Teknik bilgiler
Bilgi
12.1
Aşağıdaki tabloda standart tiplerin yanı sıra opsiyonlar da gösterilmektedir. Tam tipi
siparişe ait teknik bilgi föyünden alınabilir. Siparişe ait teknik bilgi föyü
http://www.auma.com adresinden Almanca ve İngilizce dillerinde indirilebilir (iş
numarasının bilinmesi gerekir).
Aktüatörün donanımı ve fonksiyonları
İşletme türü1)
SG: Kısa çalışma S2 - 15 dak
SGR: Aralıklı çalışma S4 - % 25
Tork aralığı
Aktüatörün tip etiketine bakın
90° için çalışma süresi
Aktüatörün tip etiketine bakın
Motor
Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 60034’e göre
Yalıtım sınıfı
Standart: F, tropikal dayanıklı
Opsiyon: H, tropikal dayanıklı
Motor koruma
Standart: Termik şalter (NC)
Opsiyon: PTC termistörler (DIN 44082’ye uygun)
Limit anahtarlama
Manyetik limit ve tork enkoderi MWG
Tork anahtarlama
MWG üzerinden (limit anahtarlama)
Konum geribildirim sinyali, ana- MWG üzerinden
log (opsiyon)
Tork geribildirim sinyali, analog MWG üzerinden
(opsiyon)
Mekanik konum göstergesi
Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski
Çalışma göstergesi
Yanıp sönme sinyali
Anahtar bölmesinde ısıtıcı
Standart: Rezistanslı ısıtıcı, 5 W, 24 V DC ile (dahili olarak beslenir)
Motor ısıtıcı (opsiyon)
Gerilimler: 110 – 220 V AC, 220 – 240 V AC veya 400 V AC
Güç: 12,5 W
Elle çalıştırma
Ayar ve acil çalıştırma işlemleri için elle çalıştırma modu, elektrikle çalıştığında el çarkı dönmez
Opsiyon: El çarkı kilitlenebilir
Kontrol ünitesine bağlantı
Vidalı bağlantılı AUMA fiş/soket konnektörü
Kavrama
Standart: Deliksiz kavrama
Opsiyonlar: Delikli ve yivli hazır kavrama, alyen veya çift alyen, EN ISO 5211'e göre
Vana bağlantısı
Ölçüler EN ISO 5211'e göre
1)
Anma geriliminde ve 20 °C ortam sıcaklığında ve çalışma torku ile modülasyon torku ile ortalama yüklenmede ayrı teknik bilgilere göre.
İşletme türünün aşılmasına izin verilmez
61
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Teknik bilgiler
12.2
Aktüatör kontrol ünitesinin donanımı ve kontrolü
Güç kaynağı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi ve frekansı için kontrol ünitesi ve motorda bulunan tip etiketlerine bakın
Şebeke gerilimde izin verilen değişimler: ±10 %
Şebeke frekansında izin verilen değişimler: ±5 %
Opsiyon: şebeke gerilimde izin verilen değişimler: ±30 %
Elektronik modülünün harici güç 24 V DC + % 20 / – % 15
kaynağı (opsiyon)
Giriş akımı: standart tip yakl. 250 mA, opsiyonlarla birlikte 500 mA'ya kadar
harici güç kaynağı şebeke gerilimine karşı IEC 61010-1 uyarınca bir yalıtıma sahip olmalı
ve sadece IEC 61010-1 uyarınca 150 VA ile sınırlandırılmış bir akım devresi kullanılmalıdır.
Giriş akımı
Kontrol ünitesinin akım tüketimi şebeke gerilimine bağlıdır:
izin verilen şebeke gerilimi sapması ± % 10 ise:
●
100 - 120 V AC = maks. 740 mA
●
208 - 240 V AC = maks. 400 mA
●
380 - 500 V AC = maks. 250 mA
●
515 - 690 V AC = maks. 200 mA
izin verilen şebeke gerilimi sapması ± % 30 ise:
●
100 - 120 V AC = maks. 1.200 mA
Aşırı gerilim kategorisi
Anma gücü
Güç parçası1) 2)
●
208 - 240 V AC = maks. 750 mA
●
380 - 500 V AC = maks. 400 mA
●
515 - 690 V AC = maks. 400 mA
Motorun akım tüketimi: Motorun tip etiketine bakınız
IEC 60.364-4–443'e göre Kategori III
Kontrol ünitesi motorun anma gücüne göre ayarlanmıştır; motorun tip plakasına bakın
Standart:
AUMA kapasite sınıfı A1 için ters çevirme kontaktörü (mekanik ve elektriksel kilitlemeli)
Opsiyonlar:
●
500 V AC'ye kadar şebeke gerilimleri için AUMA kapasite sınıfı B1 için tristör-ters çevirme
kontaktörü üniteleri önerilir.
Kontrol ünitesi
Profibus DP arabirimi üzerinden
Ek girişli fieldbus arabirimi (op- ● isteğe göre bağlanabilen ek girişler:
siyon)
- 4 dijital giriş
- 2 analog 0/4 – 20 mA girişi
- Sinyal aktarımı fieldbus arabirimi üzerinden
●
Sabit olarak atanmış ek girişler:
- 6 dijital giriş:
- Kontrol girişleri AÇIK, DUR, KAPLI, ACİL
- Kontrol tipi seçmek için (fieldbus veya ek girişler) I/O Interface
- Aç-kapa işletmesi ile modülasyonlu işletme arasında seçme MODU
- Analog giriş 0/4 – 20 mA, istenen konum değeri (pozisyoner)
Opsiyonel ek girişler için gerilim Standart:
ve akım değerleri3)
24 V DC, akım tüketimi: yakl. 10 mA/giriş
Opsiyonlar:
48 V DC, akım tüketimi: yakl. 7 mA/giriş
60 V DC, akım tüketimi: yakl. 9 mA/giriş
110 V DC, akım tüketimi: yakl. 8 mA/giriş
115 V DC, akım tüketimi: yakl. 15 mA/giriş
115 V AC, akım tüketimi: yakl. 15 mA/giriş
62
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Durum sinyalleri
Standart:
Profibus DP arabirimi üzerinden
Opsiyonlar:
ayrıca, programlanabilir çıkış kontakları (opsiyonel ek girişlerle bağlantılı olarak mümkün
değildir):
●
programlanabilir 6 çıkış kontağı:
- Ortak referans potansiyelli 5 kuru kontak, maks. 250 V AC, 1 A (omik güç)
Standart kontaklar: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu, seçici anahtar UZAKTAN,
KAPALI tork hatası, AÇIK tork hatası
- 1 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 5 A (omik yük)
Standart kontaklar: Ortak arıza sinyali (tork hatası, faz kaybı, motor koruması devreye
girdi)
●
●
Pozisyon geri besleme sinyali
Gerilim çıkışı
Profibus-DP-VI (opsiyon)
Profibus-DP-V2 (opsiyon)
Yedek (opsiyon)
FO kablo bağlantısı (opsiyon)
Teknik bilgiler
programlanabilir 6 çıkış kontağı:
- Ortak referans potansiyelli 5 değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 1 A (omik güç)
- 1 kuru değiştirici kontağı, maks. 250 V AC, 5 A (omik yük)
programlanabilir 6 çıkış kontağı:
- 6 kuru değiştirici kontağı, ortak referans potansiyeli yok, her röle maks. 250 V AC, 5
A (omik yük)
Standart:
Profibus DP arabirimi üzerinden
İsteğe bağlı
Potansiyel ayırımlı konum geribildirimi E2 = 0/4 – 20 mA (maks. yük 500 Ω), sadece sinyal
rölesi ile bağlantılı olarak mümkündür
Standart:
Yardımcı gerilim 24 V DC, maks. 100 mA, kumanda girişlerini beslemek için, dahili gerilim
beslemesine karşı potansiyel yalıtımlı
Opsiyon:
Kontrol girişlerini beslemek için yardımcı gerilim 115 V AC, maks. 30 mA.4), dahili güç kaynağından galvanik yalıtılmış olarak
Parametrelere, elektronik tip plakasına ve çevrimsel olmayan yazma ve okuma servisli
işletme ve arıza teşhis bilgilerine erişim olanağı.
●
Profibus DP-V2 Spesifikasyonu No. 2.212'ye göre yedekleme davranışı (Primary and
Backup, RedCom ile)
●
Saat AUMATIC ve Profibus Master üzerinden senkronize edilir ve arızalar, son konumlar
ve tork mesajları gibi en önemli olaylar saat kaşesi ile AUMATIC üzerinden gösterilir.
Genel yedekleme davranışlı yedek hat topolojisi, AUMA Yedek I veya II uyarınca.
Profibus DP-V2 Spesifikasyonu No. 2.212'ye göre yedekleme davranışlı (yedek hat topolojisi
Primary and Backup, RedCom ile), Profibus DP-V2 gereklidir.
●
Fiş tipleri: ST veya SC fişler
●
FO kablolar
- Çoklu modu: 62,5(50)/125 µm, menzil yakl. 2,5 km (maks. 2,0 dB/km)
- Tekli mod: 9/125 µm, menzil yakl. 15 km (maks. 0,4 dB/km)
●
Topolojiler: Hat, yıldız, yedek halka (tek kanallı Profibus DP arabirimine uygun)
●
Baud hızı: 1,5 Mbit/s'ye kadar
●
●
●
Optik bütçe:
- Çoklu modu: 13 dB
- Tekli mod: 17 dB
Dalga boyu: 1.310 mm
Kontrol merkezinde EKS ürünü FO bağlaştırıcısı gereklidir, temin etme adresleri: AUMA
veya www.eks-engel.com
63
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Teknik bilgiler
Lokal kontrol
Standart:
●
Seçici anahtar LOKAL ÇALIŞTIRMA MODU - KAPALI - UZAKTAN (her üç konumda da
kilitlenebilir)
●
AÇ, DURDUR, KAPAT, RESET butonu
●
●
6 sinyal lambası:
- KAPALI son konumu ve kayar gösterge (sarı), KAPALI tork hatası (kırmızı), Motor
koruması devreye girdi (kırmızı), AÇIK tork hatası (kırmızı), AÇIK son konumu ve
kayar gösterge (yeşil), Bluetooth (mavi)
grafiksel LC ekran, ışıklı
Opsiyonlar:
●
5 sinyal lambası için özel renkler:
- KAPALI son konumu (yeşil), KAPALI tork hatası (mavi), AÇIK tork hatası (sarı), Motor
koruması devreye girdi (beyaz), AÇIK son konumu (kırmızı)
Bluetooth
İletişim arabirimi
Uygulama işlevleri
Bluetooth Sınıfı II Chip, Versiyon 2.0, endüstriyel ortamda menzili 10 m'ye kadar. Bluetooth
SPP (Serial Port Profile) profili desteklenir.
Parametre ayarlama programı:
AUMA-ToolSuite, Windows bazında PC, PDA ve Smart telefon devreye alma ve diyagnoz
cihazı
Standart:
●
Durma türü ayarlanabilir
- KAPALI veya AÇIK son konumu için limit veya tork anahtarlamalı
●
●
●
●
Güvenlik fonksiyonları
(Opsiyonlar)
●
●
●
●
●
Denetleme fonksiyonları
İlk çalışma aşaması/durdurma aşaması/açma süresi/açma süresi aşaması (1 ile 1.800
saniye arasında) AÇIK/KAPALI yönünden bağımsız olarak ayarlanabilir
0 ile % 100 arasında isteğe bağlı 8 ara pozisyon Yanıt ve Mesaj davranışı için parametreleri ayarlanabilir
Pozisyoner
- Fieldbus arabirimi üzerinden istenen konum değeri
- Ölü bandın otomatik olarak ayarlanması (uyumlu davranış seçilebilir)
- Kontrol işletmesi (AÇ-KAPA) ile modülasyonlu işletme arasında değiştirme fieldbus
arabirimi üzerinden gerçekleşir.
ACİL hareket davranışı programlanabilir
- Dijital giriş düşük, yanıt seçilebilir: Dur, KAPALI son konumuna git, AÇIK son konumuna
git, ara konuma git
- ACİL harekette tork denetimi by-pass edilebilir.
- ACİL harekette ısıl koruma by-pass edilebilir (termistör ile değil, sadece aktüatördeki
termik şalterle bağlantılı olarak mümkündür)
Lokalt kontrolün fieldbus arabirimi üzerinden devreye alınması. Bu sayede aktüatör lokal
kontrol yerindeki buton üzerinden devreye alınabilir veya kapatılabilir.
Lokal durdurma
- Aktüatör lokal kontrol yerindeki durdurma butonu üzerinden seçici anahtarın UZAKTAN
konumunda durdurulabilir. Bu işlev fabrika üzerinden etkinleştirilmemiştir.
ACİL durma tuşu (yerine oturur), elektrikli işletmeyi seçici anahtarın konumundan bağımsız
olarak keser.
Interlock, AÇ veya KAPAT çalıştırma komutlarının Fieldbus arabirimi üzerinden etkinleştirilmesi
Standart:
●
Tork denetimi: Vanada aşırı gerilim koruması (ayarlanabilir), kapanmaya sebep olur ve
bir hata mesajı oluşturur.
●
Motor sdıcaklığı denetimi (ısıl denetim), kapanmaya sebep olur ve bir hata mesajı
oluşturur.
●
Aktüatördeki ısıtıcının denetimi, bir uyarı mesajı oluşturur.
●
İzin verilen çalışma süresinin ve devreye girme sıklığının denetimi (ayarlanabilir), uyarı
mesahı oluşturur
Çalışma süresi denetimi (ayarlanabilir), uyarı mesajı oluşturur
●
Faz hatası denetimi, kapanma ile sonuçlanır ve bir hata mesajı oluşturur
●
Yanlış faz sırasında otomatik dönme yönü düzeltmesi (trifaze akım)
●
64
Tork by-pass, 5 saniyeye kadar ayarlanabilir (bu süre içerisinde tork denetimi yapılmaz)
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Diyagnoz fonksiyonları
●
●
●
●
Elektriksel bağlantı
Teknik bilgiler
Sipariş ve ürün bilgilerini içeren elektronik cihaz kimliği
İşletme verilerinin toplanması: Bir resetlenebilen sayaç ve bir ömür sayacı:
- Motor çalışma süresi, ilk çalıştırmalar, KAPALI son konumda tork anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda
tork anahtarlamalı kapatmalar, AÇIK son konumunda sınır anahtarlamalı kapatmalar,
KAPALI tork hatası, AÇIK tork hatası, motor koruma kapatmaları için
Ayar, çalışma ve hata geçmişini içeren zaman kaşeli olay protokolü:
- NAMUR önerisi NE 107'ye uygun durum sinyalleri: "Devre dışı", "Fonksiyon kontrolü",
"Spesifikasyon dışında", "Bakım gereksinimi"
Tork eğrileri
- Açma ve kapama yönleri için ayrı ayrı kaydedilebilen 3 tork eğrisi (tork-ayar yolu tanım
eğrisi) Kaydedilen tork eğrilerine ekranda bakılabilir.
Standart:
AUMA fiş/soket bağlantısı (S), vidalı bağlantı ve M vida dişi
Opsiyonlar:
●
Pg-dişler, NPT-dişler, G-dişler, özel dişler
●
Altın kaplama kontrol kontakları (soket ve pinler)
●
Çekilen fişin bir duvara sabitlenmesi için tespit çerçevesi
●
Fiş bölmesi için koruma kapağı (fiş çekildiğinde)
Aşırı gerilim koruması (opsiyon) Aktüatör ve kontrol elektroniği modüllerini fieldbus kablolarındaki 4 kV'ye kadar aşırı gerilimlere karşı korumak için
Bağlantı şeması
Tip plakasına bakınız
1)
2)
3)
4)
Ters çevirme kontaktörleri 2 milyon ilk çalıştırma ömrüne göre projelendirilmiştir.
AUMA kapasite sınıfları için aktüatörün elektriksel verilerine bakınız
Tüm giriş sinyalleri eşpotansiyelli olmalıdır.
Termistör tetikleme cihazı ile bağlantılı olarak değil
Sadece MWG'nin aktüatörde bulunduğu non-Intrusive tipinde
Limit ve tork anahtarlama kontrol ünitesindeki lokal kontrol ünitesi üzerindeki butonlar yardımı ile yapılır.
Tork geribildirimi
potansiyel ayırımlı analog çıkış E6 = 0/4 – 20 mA (maks. yük 500 Ω)
(sadece çıkış kontakları ile bağlantılı olarak mümkündür)
12.3
Profibus DP arabirimi
Profibus DP arabiriminin ayarları/programlanması
Baud hızı ayarı
Otomatik baud hızı algılanması
Profibus DP arabirimi ayarları Profibus DP adresi AC ekranı üzerinden ayarlanır
GSD dosyası üzerinden yapılan- Kumanda merkezinin optimum bir şekilde ayarlanması için proses görüntüsü isteğe göre
dırılabilir proses görüntüsü
yapılandırılabilir
65
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Teknik bilgiler
Profibus DP arabiriminin komutları ve mesajları
Proses görüntüsü çıkışı (kuman- AÇ, DUR, KAPAT, İstenen pozisyon değeri, RESET, ACİL, Interlock AÇ/KAPAT, YEREL
da komutu)
Etkinleştir
Proses görüntüsü girişi (geri bil- ● Son durum AÇIK, KAPALI
dirimler)
●
Gerçek pozisyon değeri
Proses görüntüsü girişi (hata
bildirimleri)
İletişim kesintisinde davranış
1)
●
Gerçek tork değeri1)
●
Seçici anahtar LOKAL/UZAKTAN konumunda
●
Çalışma göstergesi (yöne bağlı)
●
AÇIK, KAPALI tork anahtarı
●
AÇIK, KAPALI limit anahtar
●
El çarkı veya yerel kontrol ünitesi üzerinden manuel olarak basma
●
2 analog ve 6 dijital müşteri girişi
●
Motor koruması devreye girdi
●
Tork anahtarı ara pozisyonda devreye girdi.
●
Bir faz hatası
●
Analog müşteri girişleri arızası
Aktüatörün davranışı ayarlanabilir:
●
Güncel konumda dur
●
AÇIK veya KAPLI son konumuna hareket
●
Herhangi bir ara konuma hareket
Aktüatörde manyetik limit ve tork enkoderi (MWG) gereklidir
Profibus DP arabirimi için genel veriler
İletişim protokolü
Profibus DP, IEC 61158 ve IEC 61784-1 uyarınca
●
Ağ topolojisi
Hat (bus) yapısı
Aktarım ortamı
Fieldbus arabirimi
Aktarım hızı/kablo uzunluğu
●
Çoklayıcılarla ağaç yapısı da gerçekleştirilebilir
●
Cihazlar çalışma esnasında sarsıntısız olarak takılıp çıkartılabilir
Bükülmüş, ekranlanmış bakır kablo, IEC 61158'e göre
EIA-485 (RS485)
●
Baud hızı ve maksimum kablo uzunluğu (bölüm uzunluğu), çoklayıcı hariç:
- 9,6 - 93,75 kbit/sn: 1200 m
- 187,5 kbit/sn için: 1000 m
- 500 kbit/sn için: 400 m
- 1500 kbit/sn için: 200 m
●
Cihaz tipleri
Cihaz sayısı
Bus erişimi
●
DP-Master Sınıf 1, örn. PLC, PC gibi merkezi otomasyon cihazları
●
DP-Master Sınıf 2, örn. programlama/projelendirme cihazları
●
DP-Slave, örn. aktörler, sensörler gibi dijital ve/veya analog giriş ve çıkışları olan cihazlar
Çoklayıcı olmadan 32 cihaz, çoklayıcı ile 126'ya kadar genişletilebilir
●
Masterlar arasında Token-Passing yöntemi ve Slaveler arasında Polling yöntemi.
●
Desteklenen fieldbus işlevleri
Profibus DP Tanım No.
66
Baud hızı ve olası kablo uzunlukları, çoklayıcı ile (tüm ağdaki kablo uzunluğu):
- 9,6 - 93,75 kbit/sn: yakl. 10 km
- 187,5 kbit/sn için: yakl. 10 km
- 500 kbit/sn için: yakl. 4 km
- 1500 kbit/sn için: yakl. 2 km
Mono-Master veya Multi-Master sistemleri mümkündür
Çevrimsel veri trafiği, Sync modu, freeze modu, Fail-Safe modu
0x0C4F: Profibus DP-V0 ve DP-V1 ile standart uygulamalar
0x0CBD: Profibus DP-V2 uygulamaları
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
12.4
Teknik bilgiler
Kullanım koşulları
Montaj Pozisyonu
Kullanım
EN 60 529'a uygun korunma
sınıfı
herhangi bir pozisyon
İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
Tip plakasına bakınız
Standart:
●
IP 67
Opsiyonlar:
●
IP 68
●
IP 68-DS
●
IP 67-DS
IP 68 koruma sınıfı AUMA talimatlarına göre aşağıdaki talepleri yerine getirir:
●
Su derinliği: maksimum 8 m su sütunu
Paslanmaya karşı korunma
Montaj yüksekliği
Havadaki nem
Kirlenme derecesi
Kaplama boyası
Renk
Ortam sıcaklığı
●
Su altında kalma süresi: maksimum 96 saat
●
Su altında kalma süresi içinde 10 defaya kadar çalıştırma
●
Su altında kalındığı sürece oransal çalışma mümkün değildir.
(DS = Double Sealed = Bağlantı bölmesi ayrıca iç bölmeden yalıtılmış olarak)
Standart:
KS: endüstri tesislerinde, hidrolik ve diğer enerji santrallerinde düşük yüklü atmosferlere veya
arada sırada veya daimi olarak orta derecede zararlı madde konsantrasyonu olan atmosferlere (örneğin, arıtma tesislerinde, kimya endüstrisi) monte etmek için
Opsiyon:
●
KX: çok nemli veya zararlı madde konsantrasyonu yüksek olan atmosferlere yerleştirmek
için uygundur
Standart: Deniz seviyesinden ≤ 2000 m yüksekte
Opsiyon: > 2000 m için fabrikaya danışılmalıdır
izin verilen tüm sıcaklık aralığında % 100'e kadar bağıl nem
Kontrol ünitesi içinde: Kirlenme derecesi 2
kontrol ünitesi dışında (kapalı durumda): Kirlenme derecesi 4
Standart: Demir-mika kombinasyonlu iki komponent boya
Standart: AUMA gümüş grisi (RAL 7037 benzeri)
Tip plakasına bakınız
Standart:
●
–25 °C ila +70 °C
Opsiyonlar:
●
–40 °C ila +70 °C
●
Dayanma ömrü
Ağırlık
1)
–50 °C ila +70 °C
Harici bir 230 V AC veya 115 V AC gerilim beslemesine bağlamak için, ısıtma sistemli derin
sıcaklık tipleri
Aç-kapat modu (çalışma çevrimleri AÇ - KAPAT - AÇ):
SG 05.1 – SG 07.1: 20 000
SG 10.1: 15 000
SG 12,1: 10 000
Modülasyon modu:1)
SGR 05.1 – SGR 12.1: 2,5 milyon modülasyon adımı
Ayrı teknik bilgiler bölümüne bakınız
servis ömrü yüke ve çalıştırma sayısına bağlıdır. Çok fazla anahtarlanması çoğu durumda daha iyi bir modülasyon demek değildir. Uzun
bir süre kesintisiz ve bakım gerektirmeden çalışması için, saat başına kalkma sayısı işlemin gerektirdiğinden daha fazla olarak seçilmemelidir
12.5
Aksesuar
Duvar bağlantısı1)
PC için parametre ayarlama
programı
AUMATIC'in aktüatörden ayrı olarak bağlanması için, fiş soket konnektörü içerir. Bağlantı
kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sıcaklıklarında, aktüatöre erişim zor olduğunda veya
çalışırken kuvvetli titreşimler oluştuğunda önerilir
PC ToolSuite
67
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Teknik bilgiler
1)
Aktüatör ile AUMATIC arasındaki kablo uzunluğu maks. 100 m. MWG için ayrı bir veri kablosu dahildir. Aktüatör ile AUMATIC sonradan
ayrıldığında, kablo uzunluğu maks. 10 m olmalıdır.
12.6
Diğer bilgiler
AB Direktifleri
68
●
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EC)
●
Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EC)
●
Makine Direktifi: (2006/42/EC)
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
13.
Yedek parça listesi
13.1
Kısmi dönüşlü aktüatörler SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
Yedek parça listesi
69
Yedek parça listesi
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve sipariş numarasını bildirmenizi rica ediyoruz (etiketine bakınız)
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
002.4
003.0
004.0
005.0
010.0
016.1
017.0
021.0
029.0
032.0
034.0
034.1
034.2
041.0
061.0
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
525.0
542.0
542.1
553.0
556.0
556.1
557.0
558.0
559.0-1
559.0-2
Adı
Mahfaza
Helezon dişli mili
Uç somunu (montaj grubu 002.0'a dahildir)
El çarkı helezonu
Helezon dişli
Bağlantı flanşı
Son konum
Koruyucu kapak
Tork tırnağı
Limit tırnağı
Helezon yatak
Planet dişli
Motor
Motor freni
Kapak platini
Motor kablosu grubu soket taşıyıcı
Tork anahtarlama için ölçme başı
Kapak
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Kontrol ünitesi için soket kontağı
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Fiş kapağı
Kavrama
El çarkı
El çarkının kolu
Mekanik pozisyoner
Pozisyoner için potansiyometre
Potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
Isıtıcı
Pim kontaklı yanıp söner anahtar (darbe diski ve yalıtım levhası hariç)
Anahtarlar ve tork anahtarlı ölçme kafalarla kontrol ünitesi
Manyetik limit ve tork anahtarlamalı (MWG) kontrol ünitesi, non-intrusive tip için entegre edilmiş AUMATIC
kontrol ünitesi ile
560.0-1 AÇIK yönü için şalter paketi
560.0-2 KAPALI yönü için şalter paketi
560.1 Limit/tork anahtarı
560.2 Şalter kaseti
566.0 Pozisyon transmitteri RWG
566.1 RWG için potansiyometre (sürgü kavrama hariç)
566.2 Devre kartı RWG
566.3 RWG için kablo grubu
567.1 Potansiyometre için sürgü kavrama
S1
Conta seti, küçük
S2
Conta seti, büyük
70
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
Set
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
13.2
Yedek parça listesi
Aktüatör kontrol ünitesi AUMATIC AC 01.2, AUMA fiş-soket konnektörlü (SD-Bus)
71
Yedek parça listesi
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Bilgi:Her yedek parça siparişinde cihaz tipini ve sipariş numarasını bildirmenizi rica ediyoruz (etiketine bakınız)
Sadece orijinal AUMA yedek parçaları kullanılmalıdır. Başka parçalar kullanıldığında garanti hakkı kaybolur ve
ayrıca her türlü hasar tazmini sorumluluğu ortadan kalkar. Yedek parça çizimleri teslim edilen parçalardan farklı
olabilir.
No.
001.0
002.0
002.3
002.4
006.0
008.1–2
009.0
011.1
012.0
050.1
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
507.1
508.0
509.1
510.0
S
72
Adı
Mahfaza
Yerel kontrol ünitesi
Yerel kontrol ünitesi devre kartı
Ekran siperi
Güç kaynağı
Fieldbus platini
Mantık kartı
Röle kartı
Opsiyon platini
Bus bağlantı platini
Kapak
Soket tarafı (tümü bağlı)
Pinler hariç pin tarafı
Kontrol ünitesi için soket kontağı
Motor için soket kontağı
Kontrol ünitesi için pin kontağı
Motor için pin kontağı
Bağlantı platini (050.1) hariç, Bus için elektrik bağlantısı
Çerçeve
Güç parçası
U kilit
Sigorta seti
Conta seti
Tip
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Set
Set
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
14.
Sertifikalar
14.1
Montaj Beyanı ve AB Uygunluk Beyanı
Sertifikalar
73
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
74
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
75
Alfabetik dizin
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
Alfabetik dizin
32
A
AB Uygunluk Beyanı
Aksesuar (elektrik bağlantısı)
Aktüatörü uzaktan çalıştırma
Aktüatörün uzaktan çalıştırılması
Aktüatörün yerel kontrol ünitesinden çalıştırılması
Akım türü
Ambalaj
Analog sinyaller
Ara çerçeve
Arıza - Ekrandaki gösterge
Arıza giderme
Atık toplama
B
Bakım
Bakım gerekli - Ekrandaki
gösterge
Bağlantı kablosu
Bağlantı planı
Besleme şebekeleri
Bus adresi
Bus kabloları
Bus kablosu
C
Çalışma göstergesi
Çalışma süresinin
Çalıştırma
Çalıştırma komutları Ekrandaki gösterge
Çift taraflı sızdırmaz
D
Depolama
Destek
Devre dışı - Ekrandaki gösterge
Devreye alma
Devreye alma (ekrandaki
gösterge)
Dijital çıkışlar
Direktifler
Duvar bağlantısı
Dönme açısı
Dönme yönü
76
73
22
26
26
25
16
10
41
24
32
54
60
5 , 60 , 60
37
22
15
15
49
20
16
38
52
5
34
24
10
60
37
5
32
40
5
22
43
50
E
EMC
Ekran (göstergeler)
Ekran dili
Ekrandaki göstergeler
El çarkı
Elektrik diyagramı
Elektriksel Bağlantı
Emniyet uyarıları
Emniyet uyarıları/İkazlar
F
Fonksiyon kontrolü - Ekrandaki gösterge
G
GSD dosyası
Geri dönüşüm
Giriş akımı
Gösterge diski
Göstergeler
Güç kaynağı
H
Hata - Ekrandaki gösterge
Hazır Değil Lambası Ekrandaki gösterge
I
ID üzerinden doğrudan seçim
Intrusive
K
Kablo damarı kesiti (bus kablosu)
Kablo damarı çapı (bus kablosu)
Kablo donanım şeması
Kablo kesitleri
Kablo seti
Kontrol arabirimi
Kontrol protokolü
Konumlar - Ekrandaki Gösterge
Korozyon koruması
Koruma önlemleri
Korunma sınıfı
Koruyucu kapak
Kullanıcı seviyesi
Kullanım
Kullanım alanı
Kullanım koşulları
Kısa devre koruması
15
32
30
32
11
9
15
5
5
37
40
60
15
38 , 51
32
15
36
36
28
9
16
16
15
17
22
9
9
35
10
5
67
24
28
25
5
67
15
SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1 Kontrol ünitesi: elektronik (MWG)
AC 01.2 Intrusive değil Profibus DP
L
LED'ler (sinyal lambaları)
LED'ler üzerinden ara konum
göstergesi
Lokal ayar
Lokal kontrol yerie
Lokal kontrol yerinden aktüatör çalıştırılması
Lokal kontrolg
M
Manuel çalıştırma
Mekanik konum göstergesi
Mekanik pozisyon göstergesi
Menü yönlendirmesi
Mevcut değer- Ekrandaki
gösterge
Montaj
Montaj Beyanı
Motor ısıtması
Motorlu çalıştırma
Multiport valve Konumları Ekrandaki Gösterge
N
Nitelikli Personel
Nominal değer - Ekrandaki
gösterge
Non-Intrusive
O
Onarım
Ortam sıcaklığı
P
Paslanmaya karşı korunma
Pozisyon göstergesi
Pozisyoner - Ekrandaki gösterge
S
Servis
Sigorta uygulayıcıya aittir
Sinyal lambaları
Sinyal röleleri
Sinyaller
Sinyaller (analog)
Sipariş numarası
Slave adresi
Son konumlar
Spesifikasyon dışında Ekrandaki gösterge
Standartlar
38
38
27
25
25
25
25
38
51
27
34
11
73
18
25
35
5
35
9
60
67
67
51
35
T
Tanıma
Taşıma
Teknik bilgiler
Test amaçlı çalıştırma
Tip etiketi
Tip ve boyut
Tork - Ekrandaki gösterge
Tork anahtarlama
Tutucu çerçeve
U
Uygulama alanı
V
Vana konumu - Ekrandaki
gösterge
Alfabetik dizin
8
10
61
50
8 , 16
8
34
46
23
5
33
Y
Yağlama
Yedek parça listesi
60
69
Z
Zırhlama (bus kablosu)
16
İ
İkazlar - Ekrandaki gösterge
36
Ş
Şebeke bağlantısı
Şebeke frekansı
Şebeke gerilimi
Şebeke şekilleri
Şifre
Şifre değiştirme
Şifre girişi
16
16
16
15
28
29
29
60
15
38
40
40
41
9
49
42
36
5
77
AUMA – bütün dünyada
Avrupa
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
[email protected]
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
[email protected]
AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
[email protected]
www.auma.co.uk
AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT 20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
[email protected]
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
[email protected]
www.auma.nl
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.megaendustri.com.tr
AUMA Technology Аutomations Ltd.
UA 02099 Kiyiv
Tel+38 044 586-53-03
Fax+38 044 586-53-03
[email protected]
Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
[email protected]
AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
[email protected]
www.auma.com.pl
A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
[email protected]
Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
[email protected]
OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
[email protected]
www.auma.ru
CMR Contrôle Maintenance Régulation
TN 1002 Tunis
Tel +216 71 903 577
Fax +216 71 903 575
[email protected]
www.cmr-tunisie.net
AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
[email protected]
www.auma.at
ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
[email protected]
www.erichsarmatur.se
MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
Fax +234-84-462741
[email protected]
www.manzincorporated.com
AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
[email protected]
GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel+45 33 26 63 00
Fax+45 33 26 63 21
[email protected]
www.g-s.dk
Amerika
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
[email protected]
www.auma.cz
IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel+34 91 3717130
Fax+34 91 7427126
[email protected]
Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
[email protected]
OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
[email protected]
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
[email protected]
www.auma.fr
78
D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel+30 210 2409485
Fax+30 210 2409486
[email protected]
AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
[email protected]
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
[email protected]
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 4612-3477
[email protected]
SIGURD SØRUM AS
NO 1300 Sandvika
Tel+47 67572600
Fax+47 67572610
[email protected]
AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
[email protected]
INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel+351 2 1910 95 00
Fax+351 2 1910 95 99
[email protected]
TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
[email protected]
AUMA – bütün dünyada
Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax+57 1 416 5489
[email protected]
www.ferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control
Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
[email protected]
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
[email protected]
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
[email protected]
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
[email protected]
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
[email protected]
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
[email protected]
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
[email protected]
www.sunnyvalves.co.th/
Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
[email protected]
Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
[email protected]
www.auma-taiwan.com.tw
Asya
Avustralya
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
[email protected]
www.auma-china.com
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
[email protected]
www.barron.com.au
AUMA INDIA PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
[email protected]
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211–0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 863 8371
Fax +81 44 863 8372
[email protected]
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
[email protected]
www.auma.com.sg
79
AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
D 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
[email protected]
www.auma.com
Yakınınızdaki Partneriniz:
Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Çayyolu /Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
[email protected]
www.auma.com
Y004.845/061/tr/4.12
AUMA ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet’te bulabilirsiniz: www.auma.com

Benzer belgeler

Çok turlu aktüatörler SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1

Çok turlu aktüatörler SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Bu aktüatör IP 67 veya IP 68 sınıfına dahildir ve EN 50281-1-1:1998 Paragraf 6 Yanıcı tozların bulunduğu alanlarda kullanılacak elektrikli işletme malzemeleri, Kategori 3 elektrikli işletme malzeme...

Detaylı

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2

Kısmi turlu aktüatörler SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2 El kitabı (Çalıştırma ve Ayarlama) AUMATIC AC 01.2 Paralel

Detaylı

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 – SA 16.2/SAR 07.2 – SAR 16.2 Çalıştırma, ayarlar ve göstergeler doğrudan lokal olarak kontrol ünitesinde

Detaylı