7 Kasık ve diğer karın duvarı fıtıklarının laparoskopik onarımı

Yorumlar

Transkript

7 Kasık ve diğer karın duvarı fıtıklarının laparoskopik onarımı
7
Kasık ve diğer karın duvarı
fıtıklarının laparoskopik onarımı
J.M. Wellwood, M.G. Tutton
Çeviri: H. Kaya Yorgancı
5 Laparoskopik ameliyatlarda eş zamanlı var olan femoral fıtık da
İÇİNDEKİLER
Genel bilgiler
95
Transabdominal preperitoneal (TAPP) fıtık onarımı
96
Tamamen ekstraperitoneal (TEP) fıtık onarımı 100
Laparoskopik fıtık onarımında periton içi yama serme
yöntemi
103
Periton içi yama sererek laparoskopik kesi ve göbek fıtığı
onarımı
104
Periton içi yama sererek laparoskopik Spigel fıtığı
onarımı
105
onarılabilir. Ancak sadece femoral fıtık için laparoskopik
yöntemin kullanılması önerilmemektedir. Femoral fıtığın açık
yöntemle onarımı az komplikasyon oranları ve hızlı iyileşme
süreci ile uygun bir yöntemdir.
6 Ameliyatta kullanılan yama orta hattan spina iliaka anterior
superior yakınına kadar uzanmalıdır. Böylece iç inguinal halka
ve direkt fıtık bölgelerinin tümü kapatılmış olur. Yama aynı
zamanda femoral kanalın iç açıklığını da kapatır. Bu onarım
gerginliksiz bir onarım türüdür.
7 Antikoagülan tedavi kullanımı laparoskopik onarımlar için
GENEL BİLGİLER
Genel
göreceli bir kontrendikasyondur. Ameliyat sırasında ortaya
çıkan kanamanın kontrolü açık onarıma göre daha zordur.
8 Daha önce geçirilmiş alt karın cerrahisi nedeniyle
onarımlara göre üstünlükleri; yara komplikasyonlarının daha az
olması, ameliyat sonrası daha az ağrı duyulması ve özellikle
kesi fıtığı onarımlarında daha kısa süreli hastanede kalış
süresidir. Deneyimli ellerde uzun dönem yineleme oranları ise
açık ve laparoskopik onarımlarda aynıdır.1,2
yapışıklıkların varlığı TAPP onarımı sırasında sorun yaratabilir
ve ameliyat tehlikeli olabilir. Bunlara ek olarak prostatektomi,
inkontinans cerrahisi gibi preperitoneal mesafeyi ilgilendiren
ameliyatlar TAPP ve TEP onarımı yapılmasını zorlaştırabilir.
Kesi fıtığı onarımlarında karın içi yapışıklıklar
değerlendirilmeli ve çok fazla yapışıklık varsa açık yöntem
tercih edilmelidir.
2 Tamamen ekstraperitoneal (TEP) onarım karın içine girilmeden
9 TEP onarımında preperitoneal mesafe kullanıldığı için ameliyat
yapılır. Transabdominal preperitoneal onarım ve diğer kesi fıtığı
onarımlarında karın içine girilir. Bu nedenle karın içi organların
yaralanma riski vardır.
gerçek anlamda “laparoskopik” olarak kabul edilmez. Alt karın
bölgesinde geçirilmiş cerrahiye ikincil kesiler bu ameliyatı çok
zor bazen de olanaksız duruma getirebilir. Diseksiyon sırasında
periton açılır ve karın içine gaz kaçışı olur. Böylece diseksiyon
daha zor hale gelir ve ameliyat gerçekleştirilemez. Geçirilmiş
apendektomi ameliyatı genellikle böyle bir soruna neden olmaz.
Çok büyük bir indirekt fıtık kesesinin redüksiyonu da zor
olabilir. Böyle bir durumda kesenin kesilmesi karın içine gaz
kaçışına neden olacağı için durum yine karmaşık hale gelebilir.
1 Laparoskopik fıtık onarımı üç küçük kesi ile yapılır. Açık
3 Laparoskopik onarımlar açık onarımlara göre maliyeti daha
yüksek olan girişimlerdir.3
4 Bütün kasık fıtıkları laparoskopik olarak onarılabilir. Çift taraflı
kasık fıtıkları tek taraf için kullanılan üç kanül giriş yerinden
aynı şekilde yapılabilir. Yinelemiş kasık fıtıkları da
laparoskopik olarak yapılabilir. Böylece skar dokusundan
geçilmemiş olur; sinir ve damar yaralanma olasılığı azalır.
Hazırlık
ANAHTAR NOKTALAR Yerel anestezi tercih
edilmemesi yönünde
1 Öncelikle hastanın yazılı onayının alınması gerekir. Bu onay
gerektiğinde açık cerrahiye
Laparoskopik onarımlar yerel anestezi altında
yapılamazlar.
Tıbbi nedenlerle veya hasta istese dahi yerel anestezi
tercih edilmemelidir.
95

Benzer belgeler

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı – Tüm Makale

Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı – Tüm Makale polyglecaprone gibi) diğer yüzeyleri polipropilen ya da polyesterdir. İngunal yani kasık fıtıklarında bu teknik oldukça basit olarak uygulanabilir gibi görünmektedir. Ancak bazı handikaplar vardır....

Detaylı