dosyayı indir

Yorumlar

Transkript

dosyayı indir
KULLANMA KILAVUZUNU OKUMADAN MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAYINIZ
İMALATÇI FİRMA !
GÜBRELİ ARA ÇAPA MAKİNASI
( TAM ASMA, KUYRUK MİLİNDEN HAREKETLİ ve TEKERLEKLİ
3 – 5 SIRALI )
BAKIM-KULLANMA KILAVUZU ve YEDEK
PARÇA KATOLOĞU
1. İÇİNDEKİLER
1.İÇİNDEKİLER........................................................................................................................2
2. GÜBRE MAKİNESİ BİLGİLERİ VE ÖNSÖZ.....................................................................3
3. MAKİNENİN TRAKTÖRE MONTAJI................................................................................4
4 .YASAK KULLANIMLAR....................................................................................................4
5.TEMEL İLKELER..................................................................................................................4
6. KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
a.Genel Güvenlik tedbirleri............................................................................................5
b.İşe Gidiş-Dönüş...................................................................................................... ....6
c.Kullanmaya Başlamadan Önce....................................................................................7
d.Çalışma Sırasında........................................................................................................8
e.Çalışma Sonrasında............................................................................................... .....9
7. PERİYODİK BAKIM BİGİLERİ.......................................................................................10
8. MEVSİM SONU BAKIM...................................................................................................11
9. TEKNİK ÖZELLİKLER.....................................................................................................12
10. GÜBRE NORMU TABLOSU……………………………………………………………14
11.GÜBRE NORMU AYAR TABLOSUNU OKUMA VE UYGULAMA…………………15
12.SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ, SERVİS YEDEK PARÇA...........................................16
13.UYARI ETİKETLERİ ........................................................................................................16
14.ANA MONTAJ……………………………………………………………………………17
15.ŞASE GRUBU…………………………………………………………………………….18
16.SEMER……………………………………………………………………………………19
17.KOVA……………………………………………………………….…………...………..20
18.AYAK……………………………………………………………………………………..21
19.DİK BALTA………………………………………………………………………………22
20.NACAR BALTA………………………………………………………………………….23
21.KARIK GRUBU…………………………………………………………………………..23
22.YILAN DİLİ………………………………………………………………………………23
23.HAREKET İLETİM DÜZENİ………………………………………………………....….24
2
2. GÜBRE MAKİNESİ BİLGİLERİ VE ÖNSÖZ
DEĞERLİ MÜŞTEMİZ ;
Bu kılavuz makinenin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Bu kılavuz , hem makine operatörünün hem de bakım çalışanlarının işini
kolaylaştırmak ve mümkün olan en yüksek güvenlik şartlarını sağlamak amacıyla üretilmiştir.
Ürünlerimizin tarla /arazi denemeleri yapılmıştır.Bu denemelerde ; ilerleme hızı, iş
başarısı, kullanma kolaylığı, yapısal sağlamlığı, yükleme kolaylığı ve ayar imkanları tespit
edilmiştir.
İmal edilen gübreli ara çapa makinesi, tam asma, üç sıralı(altı ayaklı), kuyruk milinden
hareketli olarak imal edilmiş olup, sıraya ekilmiş çapa bitkilerinin gübrelenmesinde,
çapalanmasında ve boğaz doldurmada kullanılan bir makinedir.Üç nokta askı düzeni, gübre
atama düzeni, çapalama ve boğaz doldurma ayakları ile hareket iletim düzeninden meydana
gelmiştir.
Gübreli ara çapa makinesi hareketini traktör kuyruk milinden muhafazalı mafsallı şaft
yardımıyla 540 d/d olarak almaktadır.Dişli kutusuna gelen hareket 1/15 transmisyon oranında
redükte edilerek hareketin yönü 90 derece değiştirilmektedir.Dişli kutusundan çıkan hareket
zincir dişli sistemi ile gübre deposu içindeki helozonik ileticilere (sağ-sol) ve depo dışındaki
kanatlı çark şeklindeki gübre atma organlarına (sağ-sol) iletilir.Açıklığı kademeli olarak
ayarlanabilen iki ayrı delikten beslenen gübre, atama organları yardımıyla gübre gömücü
ayaklara bırakılmaktadır.
Kılavuz makinenin ömrü boyunca , kullanım dışı kalıncaya kadar dikkatle
saklanmalıdır.Eğer makine el değiştirirse kılavuz ve diğer etiketler(şaft,ayak vb.)makine ile
birlikte telsim edilmelidir.
Bu kılavuzda yazılan hususlara dikkat ederler ise makineyi çok uzun yıllar en yüksek
performansta kullanabilirler.
Makinenin yanlış kullanımında ya da orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından
doğabilecek olan hasarlar ve yaralanmalarda –KOLSUZ TARIM MAKİNELERİ ‘nin
garantisi geçersizdir.
Makineyi kullanacak operatörler ya da bakımını yapacak olan kişilerin mutlaka bu
kılavuzu okumalıdır.
Not: Makinenin kullanım ömrü 10 yıldır.
Makinemizle ilgili daha fazla bilgi almak için firmamıza başvurunuz.
BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ…
3
3. MAKİNENİN TRAKTÖRE MONTAJI
Makine, üç nokta bağlantı düzeni ile traktörün arkasına bağlanmaktadır.Traktör düz bir
zemin de makineye geri manevrayla yaklaştırılır.Ayarsız alt bağlantı kolları için sırasıyla sol alt
bağlantı kolu ,sağ alt bağlantı kolu ve üst bağlantı kolu takılır.Yan gergiler iyice
sıkılmalıdır.Eğer gübre makinesi şaftlı ise şaft bağlantısı gerçekleştirilir ve hidroliğin bütün
pozisyonlarında kontrolü yapılır.Lüzumu halinde şaft iç ve dış kısımlarından aynı oranda
kısaltılmalıdır.Kısaltma işleminden sonra çapaklar alınmalı ve kaygan yüzeyler
greslenmelidir.Aynı şekilde şaft muhafazası içinde kısaltma işlemi yapılmalıdır.Şafta ara
boşluğu en az 5cm en fazla 10 cm olmalıdır.
DİKKAT:
Kılavuz makinenin ömrü boyunca dikkatle saklanmalıdır.
4. YASAK KULLANIMLAR
Gübre makinesi bu kılavuzda belirtilen kurallarla çelişecek
biçimde kullanılmamalıdır.
Makineyi hatta parçaları izinsiz amaçlara hizmet edecek şekilde kullanmak kesinlikle
YASAKTIR.
 Bir başka aracı itmek veya çekmek için kullanmayınız,
 Makine üzerinde, eşya vb. herhangi bir cisim taşımayınız.
5. TEMEL İLKELER
KOLSUZ TARIM bu kılavuzda ve eklerde belirtilen değerlere sadık kalınmaması, yetkili olmayan
kişiler tarafından; önerilerin dışında bir uygulama yapılması yasaktır.
 Yağların içine yabancı bir madde (tiner, gazyağı vb.) koymayınız.
 Geçici onarımlardan kaçının sadece üretici onaylı orijinal yedek parça kullanınız.
 Bakım ve yağlama; aksi belirtilmedikçe MUTLAKA makine kapatılıp, frenlendiktendurdurulduktan sonra yapılmalıdır.
 Durağan / park halindeki makinenin bile yaralanmalara sebep olabileceği ve tehlike arz
ettiğini unutmayınız.
DİKKAT:
Makinenin olağan çalışması sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik
durumlara ve tehlikelere karşı daima tedbirli olunuz
 TEMİZLİK
Makineyi iş bitiminde temizleyiniz ve gübre kovalarını bol suyla yıkayınız fakat
makinenizin zarar görmesine sebep olabilecek hiçbir kimyasal ürün ve çözelti kullanmayınız.
 ŞAZIMAN KONTROLÜ
Şanzımanın yağ seviyesini kontrol ediniz(140 numara dişli yağı), seviyesinde olmasına
dikkat ediniz.
4
6. KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA
TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA
İLİŞKİN UYARILAR:
a. Genel Güvenlik Tedbirleri :
MAKİNE
 Makineyi ilk defa kullanacak iseniz tüm talimatları iyice okuyunuz,şüphe
kaldığınız konuları muhakkak imalatçı firmaya sorunuz.Makine üzerindeki
uyarıcı işaretlere bakınız.
 Makine traktör bağlantısını gerçekleştirmek için kesinlikle traktör makineye
yaklaştırılmalıdır.
 Kovalara gübre doldurma işlemini tarlada yapınız.
TRAKTÖR
KIYAFET
 Makinenizin monte edildiği traktörü kullanan şahsın ehliyeti (B) ve
tecrübeli, eğitim görmüş sürücü olmasına dikkat ediniz.
 Egzoz gazı zehirlidir.Bu nedenle traktör elverişsiz ve kapalı yerlerde
çalıştırılmamalıdır.
 Debriyaj yumuşak kavratılarak traktöre hareket verilmelidir. Ani ve sert
kalkışlar özellikle yokuş yukarı giderken veya yük çekerken tehlikeli
fırlama ve şahlanmaya neden olabilir.
 Yokuş aşağı inerken vites boşa alınmamalıdır.
 Traktör hareket halinde iken asla inilip binilmemelidir.
 Karayoluna çıkarken fren pedalının birbirine bağlı (fren mandalının takılı)
olduğundan emin olunmalıdır.Aksi halde frenleme esnasında traktör
tehlikeli biçimde savrulur.
 Traktör hareket halinde iken kullanan kişi dışında,bir veya birkaç yolcu
,traktör oturma yeri veya yerleri ile donatılmadıkça taşınmamalıdır.
 Traktöre ekipman takılacağı zaman gerektiği halde traktör ön ve arka
ağırlıklar takılmalı veya tekerleklere su doldurulmalıdır.
 Traktör daima güvenlik çerçevesinde kullanılmalıdır.
 Çok
sıcak
havalarda
çalışırken
yakıt deposu tam
olarak
doldurulmamalıdır.Sıcakla hacmi genişleyen yakıt taşabilir.Meydana
gelebilecek her sızıntı hemen silip temizlenmelidir.
 Sürücü koltuğuna oturmadan traktörü çalıştırmaya ve manevra yapmaya
kalkışmayınız.
 Uygun iş elbisesi kullanınız.
 Dalgalanan giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız.Bunlar dönen ve
hareket halinde olan makine parçaları tarafından kapılabilirler.
5
b. İŞE GİDİŞ-DÖNÜŞ…
TRAFİK
MAKİNE
TRAKTÖR
 Makinenizi, traktöre takıp trafiğe çıktığınızda, gerekli trafik kurallarına
uyunuz,emniyet tedbirlerini alınız(uyarı lambası, reflektör vb).Emniyetli
kullanım kazalarından korunma talimatlarına tam olarak uyunuz.
 İşe gidiş veya gelişte, gerekse çalışma esnasında makine üzerine başka
şahıslar oturmamalı veya yabancı bir cisim konmamalıdır.
 İşe gidiş ve dönüş esnasında, traktör hidrolik kollarının yan zincirini iyice
geriniz.
 Üç nota emniyet pimleri takılı olmalıdır.Hidrolik kilitli olmalıdır.(makine şaftlı
ise bağlantı şaftı sökülmelidir.)
 Traktöre bağlanan makine traktörün bazı fonksiyonlarını (fren mesafesi,
direksiyon hakimiyeti, ağırlık merkezi vb. ) değiştireceğini unutmayınız.
 Özellikle askılı makinelerde, işe gidiş ve dönüşlerde viraj ve kasislere çok
yavaş girilmelidir.
 Yola çıkmadan önce lastik basınçlarını kontrol edininiz.
6
c. KULMANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE…
TRAKTÖR
 Makinenizi, uygun bir çekme gücü ve hidrolik kaldırma düzeni bulunan
traktöre bağlayınız.
 Makinenizin ve traktör üç nokta askı düzeninin kategorisi aynı olmalıdır.
 Makinenizi traktöre bağlamadan evvel el frenin çekiniz, ve vitesi boşa
alnınız.
 Makinenin, traktöre bağlanması ve ayrılması esnasında çok dikkatli
olunuz.
 Makinenin traktöre bağlanması esnasında, makine ile traktör arasında
kimsenin olmaması gerekir.
 Makinenizle tüm emniyet tedbirleri aldıktan sonra çalışmaya başlayınız.
 Hidrolik kaldırma kollarının çalıştığı bölgelere dikkat ediniz.Bu bölge
tehlikeli bir alandır.
ŞAFT
 Oynar başlı şaftı makine ve traktöre takarken veya sökerken
traktörünüzün motorunu kapatınız.
 Oynar başlı şaftın, doğru takılmasına dikkat ediniz.
 Traktörün kuyruk mili ile makineniz şaft mili arasına takılan oynar başlı
şaftın açısı hiçbir zaman 10 dereceden fazla olmamalıdır.
 Şaftın zamanında yağlanmasına dikkat ediniz.
 Şaftın örtme payına dikkat ediniz.Örtme payı 1 metreye kadar 15-25 cm
dir.Örtme payı kısa olursa kollar birbirinden ayrılabilir, şaft çatlayabilir.
 Oynar başlı şaftı, kuyruk mili durduğunda, motor kapalı iken temizleyiniz
ve yağlayınız.
 Hareket ileten şaftlar hiçbir şekilde ne olursa olsun bir basamak olarak
kullanılmamalıdır.
TEKERLEK
HAREKETLİ
MAKİNE
İÇİN
 İşe başlamadan önce tekerleğin döndüğünden emin olunuz ve tekerleği
gresörlüğünden yağ basınız ancak yağlama esnasında tekerleğin diğer
kısmındaki civatayı sökünüz.Aksi halde içerisinde bulunan keçe zarar
görebilir.Zincir gergisinin çalışıp çalışamadığı kontrol edilmelidir.Çok bol
zincirle çalışılmamalıdır.Gerekiyorsa, bir kaç bakla sökülmelidir.
MAKİNE
ÇEVRE
 Makine üzerinde bulunan tüm yağlama gresörlükleri yağlanmalıdır.
 Traktörü ve makineyi çalıştırmadan evvel, makine çevresinde, diğer
kişilerin, özellikle çocukların ve evcil hayvanların olmamasına dikkat
ediniz ve etrafı rahatça görebilmeniz için bütün gerekli tedbirleri alınız.
 Ağaç kökü engeller ile çaput, naylon vb. atık maddelere dikkat edilerek
arazi engelleri bertaraf edilmelidir.
 Çok taşlı yerlerde çalışılmamalıdır.
7
d. ÇALIŞMA SIRASINDA…
MAKİNE
TRAKTÖR
ŞAFT
TEKERLEK
ÇEVRE
 Makine çalışırken anormal bir ses duyulursa makine durdurulmalı ve
kuyruk mili hareketi kesilmeli tekerlekli makinede ise traktörün ilerlemesi
durdurulmalıdır.
 Hareket eden veya dönen hangi parça olursa olsun asla ellemeyiniz.
 Makineniz en çok 540 devir/dakika kuyruk miline göre imal
edilmiştir.Buna dikkat ediniz.Daha yüksek devir de çalışmayınız.
 Makine elemanlarına, tamamen durmadan dokunmayız.
 Traktör çalışırken, oynar başlı şaft dönerken, el freni çekilmeden
tekerlekler takozsuz iken traktör ile makine arasına girmeyiniz.
 Makine çalışırken üzerine ağırlık koymayınız, insan çıkarmayınız içine
elinizi sokmayız.
 Hidrolik tertibatı kalkmış kasa, depo vb. altına girilmemelidir.
 Makine, arazide çalışırken hareket elemanlarının(zincir, dişli, helezon vb.)
çalışıp çalışmadığı belirli aralıklarla traktör şoförü tarafından arkaya
dönülerek kontrol edilmelidir, gerekiyorsa aşağıya inip kontrol edilmeli,
aksi halde gereksiz yakıt tüketimine ve zaman kaybına sebep verecektir.
 Traktörünüz çalışıyorsa, hiçbir zaman ve ne olursa olsun şoför
muhalinden ayrılmayınız.
 Meyilli arazilerde çalışırken devrilme tehlikesine karşı dikkatli olunuz.
 Gübre yükleme ve boşaltma esnasında ağırlık merkezinin
değişmesinden doğabilecek tehlikeleri önleyici tedbirler alınmalıdır.
 Çalışma esnasında geri gidilmemelidir.
 Oynar başlı şaftın dönmesine dikkat ediniz.
 Motor çalışırken mafsal alanından uzak durunuz.
 Keskin virajlarda şaftın hareketi kesilmelidir.
 Tarlada keskin dönemeçlerde tekerleğin yerle teması kesilmelidir.
 Çalışırken tekerleğin yere tam olarak temas ettiğinden emin olunmalıdır.
 Makine geri olarak çalıştırılmamalıdır, aksi halde zincir atmasına sebep
olabilir.
 Çalışma esnasında makineye kesinlikle yaklaşmayınız, kimseyi
yaklaştırmayınız.
 Erozyon tehlikesine karşı doğru sürüm yapılmalıdır.
 Çalışma sırasında bir şey yiyip içmeyin.
 Makinenizin hareket kısmında(zincir,gergi,zincir dişlisi vb.) pislik veya
herhangi bir cisim yada parça var ise temizlenmeden kesinlikle
çalıştırmayınız.Aksi halde makinenize veya kendinize zarar verebilirsiniz.
 Makineniz çalışacağı araziye geldiğinde arazini durumu göz önüne
alınarak yerden yüksekliğini ayarlayınız.
8
e. ÇALIŞMA SONRASINDA…
TRAKTÖR
 Traktörü terk etmeden önce,hidroliğe bağlı makineyi aşağıya
indiriniz.Motoru kaptıktan sonra el frenini çekiniz.Kontak anahtarını alınız.
 Makinenizdeki ayarları, tamiratları sadece traktör motoru kapalı ve
tekerleri takozlu iken yapınız.Bakım, ayar veya onarıma başlamadan önce
traktörün kontak anahtarını yanınıza alınız.
 İş dönüşü,traktörün arkasında takılı ekipmanın yanından ayrılmadan
önce, yere tamamen indirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
 Eğer mümkünse traktör düz bir yere park edilmeli ve bu durumda
viteslerden herhangi birine takılmalı ve el freni çekilmelidir.Eğimli bir
arazide park edilecekse, yokuş yukarı birinci vitese, yokuş aşağı geri
vitese takılmalı ve her iki durumda da el freni çekilmelidir.
 Şaft bağlantısı çözülmelidir.
ŞAFT
 Gübre atıkları su kaynaklarına dökülmemelidir.
ÇEVRE
MAKİNE
 Çalıma sonrasında makine temiz su ile yıkanmalıdır.
 Eğer makine uzun süre kullanılmayacaksa pasa karşı koruma olarak
yağlanmalıdır ve mümkünse kapalı bir ortamda muhafaza edilmeli üstü
örtülmelidir.
9
7. PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ
Çalışma Sonrası Bakım:
BAĞLANTI ELEMANLARI
Sıkılık kontrolü yapınız.
GÜBRE KOVASI
Makinenin içinde kalan yabancı maddeleri temizleyiniz.
DİŞLİ KUTUSU
Dişli kutusundaki yağı her 5 saatte bir kontrol ediniz(sürekli
çalışmada).
HAREKET İLETİM MEKANİZMASI Kontrol edilip gerekiyorsa yağlanmalıdır.
GRESÖRLÜKLER
BALTALAR ve BIÇAKLAR
ÇALIŞAN PARÇALAR
Şaftta ve makinede bulunan gresörlüklere yağ basınız(günlük
çalışma sonrası)
Baltaları kontrol ediniz.Körelen bıçak ve baltaları taşlayınız,
gerekiyorsa yenisiyle değiştiriniz.Eksik veya kırık bıçaklarla
çalışmayınız.
Hareket eden, sürtünen,dönen makine elemanları zamanla
aşınacaktır, zamanı geldiğinde yenisiyle firmanın önerdiği orijinal
parçalarla değiştirilmelidir.
10
8. MEVSİM SONU BAKIM :
Sıkılık kontrolü yapınız.
BAĞLANTI ELEMANLARI
Makinenin, pasa karşı genel kontrolü yapılır.
MAKİNE
GÜBRE KOVASI
Gübre kovası tamamen boşaltılıp temizlenmeli
gerekiyorsa helezon kısımları yağlanmalıdır.
ve
DİŞLİ KUTUSU
Dişli kutusundaki yağı yılda bir kez değiştiniz.(140 numara
dişli yağı kullanınız.
HAREKET İLETİM MEKANİZMASI
Zincirler mazotla temizlenmeli, yağlanmalı ve kuru bir
yerde
muhafaza edilmelidir.Eğer makine uzun süre
kullanılmayacak ise zincirler sökülüp mazot-yağ içinde
muhafaza edilmelidir.
GRESÖRLÜKLER
Şaftta ve makinede bulunan gresörlüklere yağ basınız.
BALTALAR ve BIÇAKLAR
Balta ve bıçakları kontrol ediniz,körelen, kırık veya eksik
olması durumun da makine ile çalışmayınız.Firma
tarafından önerilen orijinal parça ile değiştiriniz.
ÇALIŞAN PARÇALAR
Makinenin çalışan yerlerini koruyucu yağ ile yağlayınız.
DİĞER
Aşınan veya bozulan parçaları orijinali ile değiştiriniz.
Makinenin genel temizliğini yapıp kapalı ve kuru bir
ortamda takoz üzerinde muhafaza ediniz.
11
9. TEKNİK ÖZELLİKLER:
Makine, hareketini bir tekerlek yardımıyla topraktan yada traktörün kuyruk milinden
mafsal ve şanzıman yardımıyla almaktadır.Tekerleğin ve şanzımanın dönüş hareketi zincirdişli sistemi ile gübre deposu içindeki helezon ileticilere(sağ-sol) ve depo dışındaki kanatlı
çark şeklindeki gübre atma organlarına(sağ-sol) iletilir.Açıklığı kademeli olarak ayarlanabilen
iki ayrı delikten beslenen gübre,atma organları yardımıyla gübre gömücü ayaklara
bırakılmaktadır.
Gübreli ara çapa makinesi, ana şasi, hareket iletim düzeni ve çapalama,
ayaklarından meydana gelmiştir.
Genel Ölçüler;
ÜÇLÜ (3) ARA
GÜBRE MAK.
BEŞLİ (5) ARA
GÜBRE MAK.
BEYGİR GÜCÜ (HP)
50
80
UZUNLUK
1035
1035
BALTA ADETİ
6
10
2070
3515
1450
1450
384
600
GENİŞLİK (mm)
YÜKSEKLİK (mm)
AĞIRLIK(kg)
12
13
10. GÜBRE NORMU TABLOSU:
14
11. GÜBRE NORMU AYAR TABLOSUNU OKUMA VE
UYGULAMA:
Alüminyum gövde üzerinde bulunan kertiklere ayar pimini istenilen yere takılmasıyla
yapılmaktadır.
ÖRNEK
Üre tipi gübre çeşidinden 44 kg atacağız ve arazimizde dikili ürünün arası da 76 cm
olduğunu varsayacak olursak ;
Üre bölümünden bu değere en yakın kg bulunur.
43,96 ’ dır.
Traktörün hızı 7,2 km/ saat veya 2 m/sn olmalıdır
Kertikte 30’a pim takılır.
1.
ÖRNEK
2. Ürün arası 72 cm ve 55 kg Can tipi gübre atmak istiyoruz.
Can sütünundan 55 kg veya en yakın değer bulunur ve karşılık gelen kertiğe(20) pim
takılır.
NOT:
Eğer atılacak kg ye uygun değer bulunamaz ise basit bir oran orantı hesabı yapılarak
uygun kertik değeri bulunur
15
12. SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ, SERVİS YEDEK PARÇA:
Satış sonrası hizmetleri, servis talebi ve yedek parça temini için firmamıza ulaşabilirsiniz.
TELEFON
:
+90 256 518 92 12
BELGE GEÇER(FAKS)
:
+90 256 512 92 3
İNTERNET SİTESİ
:
www.kolsuztarım.com
ELEKTRONİK POSTA (e-mail)
:
[email protected]
Asres
: Sanayi Sitesi Kocaali Sokak Cky:8
Söke / AYDIN
13. UYARI ETİKETLERİ:
1-Makineyi çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu
okuyunuz.
2-Bakım - Onarım için kullanma kılavuzuna bakınız.
3-Mafsallı-Eklemli bölgelere elinizi sokmayınız.
4-Makinenin altına girmeyiniz.
5-Makine ile traktör arasına girmeyiniz.
6-Taşıma esnasında makineyi buradan kaldırınız.
16
14. ANA MONTAJ:
ANA
GBR-3 ve GBR 5
MONTAJ
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Şase Grubu
---------
---------
1
2
Semer
Grubu
---------
----------
1
3
Kova
Grubu
---------
---------
1
4
Ayak
Grubu
---------
---------
1
17
15.ŞASE GRUBU:
ŞASE
GRUBU
GBR-3 ve GBR 5
Montaj No:
Parça Adı:
Resim No:
Standart
No:
Adet
1
Şase Ana Profili
10001
-------------
3
2
Şase Yan
Laması
10002
-------------
2
3
Şase Ara Profili
10003
-------------
4
4
Arka Köşebent
Altı
10004
-------------
6
5
Arka Köşebent
10005
-------------
1
6
Yatak Bağlantı
Laması ve Yatağı
10006
-------------
1
10007
-------------
2
10008
-------------
2
7
8
Ön Sol Hid.Bağ.
Karşılığı
Köşebenti
Ön Sağ
Hid.Bağ.
Karşılığı
Köşebenti
9
Yaylı Pim
------------
Hazır
2
10
Yan Kol Bağlantı
----------
Hazır
2
Pimi(25 mm)
18
16.SEMER GRUBU:
SEMER
GRUBU
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Yan Profil
001
----------
2
2
Üst Profil
002
----------
1
3
Üst Profil
Kapak
003
----------
1
4
Destek
Profili
004
----------
2
5
Orta Kol
Bağlantı Yeri
005
----------
2
6
Orta Kol
Pimi (22mm)
006
----------
1
7
Yaylı Pim
----------
Hazır
1
19
17.KOVA GRUBU:
KOVA
GRUBU
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Alüminyum
Kova
----------
Hazır
3
2
Mil
002
----------
3
3
Yarım Ay
003
----------
6
4
Ayar Kolu
004
----------
6
5
Helezon
005
----------
3
6
Birleştirme
Burcu
006
----------
3
7
Çark
007
8
Gübre Normu
Tablosu
----------
Hazır
1
9
Gübre
Kovası
----------
Hazır
1
6
20
18. AYAK GRUBU:
AYAK
GRUBU
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Ön Ayak
001
----------
6
2
Dik Balta
002
----------
6
3
3/8” -40
Civata
Hazır
DIN 934
12
4
3/8” Somun
Hazır
DIN 934
12
5
Gübre Akış
Hortumu
Hazır
Hazır
6
6
Arka Kelepçe
006
----------
9
7
M16 x 60
Hazır
DIN 934
18
mm
21
8
M16 Fiberli
Somun
Hazır
DIN 934
18
9
Ön Kelepçe
009
----------
9
10
M16 x 70
mm
Hazır
DIN 934
18
11
M16 Fiberli
Somun
Hazır
DIN 934
18
19. DİK BALTA:
DİK
BALTA
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Balta yan
sacı
001
---------------
2
2
Balta Ucu
002
---------------
1
3
Gübre Akış
Borusu
003
---------------
1
22
20. NACAR BALTA:
NACAR
BALTA
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Balta yan
sacı
001
---------------
2
2
Nacar Balta
Ucu
002
---------------
1
3
Gübre Akış
Borusu
003
---------------
1
21. KARIK GRUBU:
KARIK
GRUBU
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Karık yan
sacı
001
---------------
2
2
Karık ara
lama
002
---------------
1
22. YILAN DİLİ:
YILAN
DİLİ
GBR-3 ve GBR 5
Montaj
No:
Parça Adı:
Resim
No:
Standart
No:
Adet
1
Karık yan
sacı
001
---------------
3
23
23. HAREKET ve İLETİM DÜZENİ:
Gübreli ara çapa makinesinin hareket iletim düzeni muhafazalı mafsallı şaft, dişli kutusu,
miller ve zincir- dişliden oluşmuştur.
Traktör kuyruk milinden 540 d / d olarak alınan hareket dişli kutusuna iletmekte, dişli
kutusuna redükte edilen hareket ara mil ve zincir-dişli sistemi ile gübre miline iletmektedir.
HAREKET
GRUBU
GBR-3 ve GBR 5
Montaj No:
Parça Adı:
Resim No:
Standart
No:
Adet
1
Sonsuz Vida
001
Hazır
1
2
Sonsuz Vida
Karşılık Dişlisi
002
Hazır
1
3
Mil
003
Hazır
1
4
Z1 dişlisi(16diş)
004
Hazır
5
Z2
Dişlisi(11diş)
005
Hazır
1
6
Helezon
006
-------------
3
1
24

Benzer belgeler