özgeçmiş - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Yorumlar

Transkript

özgeçmiş - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
ESRA UZER ÇELİK
Doğum Tarihi:
13 09 1978
Öğrenim Durumu:
Derece
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş
Hastalıkları
ve
Tedavisi
AD./
Diş
Hekimliği Fakültesi
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Yıl
2001
Ege Üniversitesi
2007
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
ve
Danışman(lar)ı:
Çürük riskinin belirlenmesinde bir bilgisayar programının etkinliğinin incelenmesi, Ege
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
Danışman: Prof. Dr. Necmi GÖKAY
Görevler:
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Görev Yeri
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği
Hastalıkları ve Tedavisi AD.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Yıl
Fakültesi
Diş
AD.
Diş
AD.
Diş
2002-2007
Hekimliği
2007-2011
Hekimliği
2011-
Projelerde Yaptığı Görevler :
Çürük Aktivite Testlerinin Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi (Proje No: 2004-Diş-002)
Araştırmacı, 2007.
Farklı Ağartma Tekniklerinin Etkinliğinin ve Bu Tekniklerle Ağartılan Dişlerin Yeniden
Renklenmeye Yatkınlığının In vitro Koşullarda Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi (Proje No: 2499-M-10), Araştırmacı, Devam ediyor.
İdari Görevler :
1
2008-2010/Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü
2009-2010/Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü
2008-2011/Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu
2009-2010/ Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Koordinatörlüğü
2010-2011/Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu
Başkanı
2010-2011/Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2011-2011/ Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bologna Eşgüdüm
Temsilciliği
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
International Association for Dental Research (IADR)/Continental European Division (CED)
Karyoloji Derneği
Ödüller:
1. Türkün LS, Türkün M, Uzer E. "Antibacterial activity of two adhesive systems using
different microbiological methods", IADR CED Travel Stipend, İstanbul, Türkiye, 2004.
2. Türkün LŞ, Çelik EU. “İki self-etching adezivin sınıf II ve sınıf V restorasyonlarda kenar
sızdırmazlığı”, 3. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi poster
sunumu 2.'lik ödülü, Pamukkale, Türkiye, 2004.
3. Çelik EU, Gökay N, Ateş M. “Çürük riskinin belirlenmesinde bir bilgisayar programının
etkinliğinin incelenmesi”, 7. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre
ve Sergisi Karyoloji poster sunumu 1.'lik ödülü, Fethiye, Türkiye, 2007.
4. Turkun M, Celik EU, Aladag A, Gökay N. "Comparison of the clinical efficacy of different
vital bleaching systems", Tübitak yurtdışı bilimsel etkinliklere katılma desteği, Selanik,
Yunanistan, 2007.
5. Turkun LŞ, Celik EU. "Clinical trial of class V's restored with compomer or
nanocomposite", IADR CED Travel Stipend, Selanik, Yunanistan, 2007.
6. Ermiş RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. “İki farklı adeziv sistemin sınıf 2
restorasyonlardaki 18-aylık klinik performansının değerlendirilmesi”, 13. Diş Hastalıkları ve
Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı poster sunumu 2.’lik ödülü, Sivas, Türkiye, 2008.
7. Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. "Clinical effectiveness of selective etching in
class III composite restorations", IADR CED Travel Stipend, Münih, Almanya, 2009.
2
8. Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU. “Kompozit restorasyonlarda estetik düzenlemeler: Olgu
sunumları” 13. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi
poster sunumu 3.’lük ödülü, Antalya, Türkiye, 2010.
9. Çelik EU. Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 Yılı Tıp ve Sağlık Bilimleri Katogorisi
3.’lük Teşvik Ödülü.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2008-2009
İlkbahar
2009-2010
Güz
Dersin Adı
309219 Ergonomi (Doktora)
309224
İnley,
Onley
Restorasyonlar (Doktora)
309225 Endodontik Tedavi
Sonrası
Restorasyonlar
(Doktora)
309226
Diş
Beyazlatma
Yöntemleri (Doktora)
2101120 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(2. Sınıf)(Lisans)
2101221 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(3. Sınıf)(Lisans)
2101325 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(4. Sınıf)(Lisans)
309214
Çürük
Etiyolojisi
(Doktora)
309215
Çürük
Teorileri,
Tanısı
ve
Proflaksisi
(Doktora)
309219 Ergonomi (Doktora)
309224
İnley,
Onley
Restorasyonlar (Doktora)
309228
Gerodontoloji
(Doktora)
2101221 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(3. Sınıf)(Lisans)
2101325 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(4. Sınıf)(Lisans)
2101322 Toplum Ağız Diş
Sağlığı ve Epidemiyolojisi (5.
Sınıf)(Lisans)
309222
Laminate
Restorasyonlar (Doktora)
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
2
0
1
0
Öğrenci
Sayısı
1
1
2
0
2
1
2
2
1
4
31
1
4
28
1
K
29
1
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
1
1
0
2
1
G
28
1
K
29
2
0
30
2
2
2
3
İlkbahar
309223
Çürük
Riskini
Değerlendirme
Yöntemleri
(Doktora)
2101120 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(2. Sınıf)(Lisans)
2101221 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(3. Sınıf)(Lisans)
2101325 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(4. Sınıf)(Lisans)
309221 Minimal İnvaziv Diş
Hekimliği (Doktora)
309224 Ağız Mikrobiyolojisi
(Doktora)
309225
Erişkinlerde
Koruyucu
Diş
Hekimliği
(Doktora)
2101221 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(3. Sınıf)(Lisans)
2101325 Diş Hastalıkları ve
Tedavisi
(4. Sınıf)(Lisans)
2
0
2
1
4
47
1
4
31
1
K
34
1
0
2
2
0
2
1
0
2
1
G
31
1
K
34
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Turkun M, Ozata F, Uzer E, Ates M. “Antimicrobial substantivity of cavity
disinfectants” General Dentistry, 53, 182-186 (2005).
A2. Türkün LS, Ateş M, Türkün M, Uzer E. “Antibacterial activity of two adhesive systems
using various microbiological methods” The Journal of Adhesive Dentistry, 7, 315-320
(2005)(Science Citation Index-Expanded).
A3. Türkün M, Türkün LS, Celik EU, Ateş M. “Bactericidal effect of Er,Cr:YSGG laser on
Streptococcus mutans” Dental Materials Journal, 25, 81-86 (2006) (Science Citation IndexExpanded).
A4. Celik EU, Yapar AG, Ateş M, Sen BH. “Bacterial microleakage of barrier materials in
obturated root canals” Journal of Endodontics, 32, 1074-1076 (2006) (Science Citation
Index).
A5. Celik EU, Ergücü Z, Türkün LS, Türkün M. “Shear bond strength of different adhesives
to Er:YAG laser-prepared dentin” The Journal of Adhesive Dentistry, 8, 319-325 (2006)
(Science Citation Index-Expanded).
4
A6. Ergucu Z, Celik EU, Turkun M. “Microleakage study of different adhesive systems in
Class V cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser and bur preparation” General Dentistry, 55,
27-32 (2007).
A7. Celik EU, Sirin TC, Ergucu Z, Turkun M, Ates M. “Can different chlorhexidine agents
be used as cavity disinfectants?” General Dentistry/General Discussion, October, 1-5 (2008).
A8. Celik EU, Ergücü Z, Türkün LS, Türkün M. “Effect of different laser devices on the
composition and microhardness of dentin” Operative Dentistry, 33, 496-501 (2008) (Science
Citation Index).
A9. Celik EU, Türkün M, Yapar AG. “Oxygen release of tetra acetyl ethylene diamine
(TAED) and sodium perborate combination” International Endodontic Journal, 41, 571-576
(2008)
(Science Citation Index).
A10. Türkün LS, Celik EU. “Noncarious class V lesions restored with a polyacid modified
resin composite and a nanocomposite: a two-year clinical trial” The Journal of Adhesive
Dentistry, 10, 399-405 (2008) (Science Citation Index-Expanded).
A11. Türkün M, Celik EU, Kaya AD, Arici M. “Can the hydrogel form of sodium ascorbate
be used to reverse compromised bond strength after bleaching?” The Journal of Adhesive
Dentistry, 11, 35-40 (2009) (Science Citation Index-Expanded).
A12. Ergücü Z, Celik EU, Unlü N, Türkün M, Ozer F. “Effect of Er,Cr:YSGG laser on the
microtensile bond strength of two different adhesives on the sound and caries-affected dentin”
Operative Dentistry, 34, 460-466 (2009) (Science Citation Index).
A13. Ermis RB, Kam O, Celik EU, Temel UB. “Clinical evaluation of a two-step etch&rinse
and a two-step self-etch adhesive system in Class II restorations: two-year results” Operative
Dentistry, 34, 656-663 (2009) (Science Citation Index).
A14. Türkün M, Celik EU, Aladağ A, Gökay N. “One-year clinical evaluation of the efficacy
of a new daytime at-home bleaching technique” Journal of Esthetic and Restorative Dentistry,
22, 139-146 (2010) (Science Citation Index-Expanded).
A15. Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. “Clinical performance of a two-step self-etch
adhesive with additional enamel etching in Class III cavities” Operative Dentistry, 35, 147155 (2010) (Science Citation Index).
A16. Çelik EU, Kumbaracı N, Çal E, Türkün M. “Influence of two desensitizer agents on the
microleakage of adhesively luted ceramic inlays” European Journal of Dentistry, 5, 77-83
(2011).
5
A17. Çelik EU, Ergücü Z, Türkün LS, Ercan UK. “Tensile bond strength of an aged resin
composite repaired with different protocols” The Journal of Adhesive Dentistry
doi:10.3290/j.jad.a19651, 2010 (Science Citation Index-Expanded).
A18. Çelik EU, Aladağ A, Türkün LS, Yılmaz G. “Color changes of dental resin composites
before and after polymerization and storage in water” Journal of Esthetic and Restorative
Dentistry (yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) (Science Citation Index-Expanded).
A19. Çal E, Çelik EU, Türkün M. “Performance of self-adhesive resin cements on the
microleakage of IPS Empress 2 inlay restorations” Operative Dentistry (yayımlanmak üzere
kabul edilmiştir) (Science Citation Index).
A20. Çelik EU, Gökay N, Ateş M. “Efficiency of caries risk assessment in young adults using
Cariogram” European Journal of Dentistry (yayımlanmak üzere kabul edilmiştir).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Turkun LS, Turkun M, Uzer E. “Antibacterial activity of two adhesive systems using
different microbiological methods” The Joint Meeting of the Continental European Division
(CED) Scandinavian Division (NOF) and Israeli Divison (ID) of IADR, İstanbul, Türkiye,
2004 (sözlü sunum).
B2. Turkun LS, Uzer Celik E. “Clinical evaluation of compomer and nanohybrid Class V
restorations” Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the
Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Amsterdam, Hollanda, 2005 (poster tartışma).
B3. Turkun M, Ergucu Z, Turkun LS, Celik EU, Ates M. “Is phosphoric acid sufficiently
antibacterial?” 84th General Session & Exhibition of IADR. 1st Meeting of the Pan-AsianPasific Federation, Brisbane, Avusturalya, 2006 (poster sunumu).
B4. Turkun M, Celik EU, Aladag A, Gokay N. “Comparison of the clinical efficacy of
different vital bleaching systems” 42nd Annual Meeting of IADR-Continental European and
Israeli Divisions, Selanik, Yunanistan, 2007 (sözlü sunum).
B5. Turkun LS, Celik EU. “Clinical trial of Class V's restored with compomer or
nanocomposite” 42nd Annual Meeting of IADR-Continental European and Israeli Divisions,
Selanik, Yunanistan, 2007 (sözlü sunum).
B6. Uzer Celik E, Kumbaracı N, Cal E, Turkun M. “Effect of rewetting cavities with HEMAdesensitizers on microleakage of adhesive-luting-cement” IADR 86th General Session &
Exhibition, Toronto, Kanada, 2008 (poster sunumu).
6
B7. Cal E, Uzer Celik E, Turkun M. “Performance of self-adhesive luting-resins on
microleakage of Empress-2 inlay restorations” IADR/AADR/CADR 87th General Session &
Exhibition, Miami, ABD, 2009 (sözlü sunum).
B8. Ergucu Z, Celik EU, Turkun LS, Ercan UK. “Tensile bond strength of aged composites
repaired with different protocols”, IADR/AADR/CADR 87th General Session & Exhibition,
Miami, ABD, 2009 (sözlü sunum).
B9. Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. “Clinical effectiveness of selective etching in
class III composite restorations” Joint Meeting of the Continental European, Israeli and
Scandinavian Divisions of the IADR, Münih, Almanya, 2009 (sözlü sunum).
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Türkün LŞ, Çelik EU. “Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli adeziv sistemlerin kenar
sızıntılarının incelenmesi” Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 25, 55-61 (2004).
D2. Gökay N, Çelik EU. “Çürük aktivite testleri” Dişhekimi Dergisi Bilimsel Eki, Aralık, 5-9
(2004).
D3. Çelik EU, Gökay N. “Dişhekimliğinde kullanılan lazerler” Akademik Dental
Dişhekimliği Dergisi, 26, 1-10 (2005).
D4. Uzer E, Türkün LŞ. “Poliasit modifiye kompozit rezin ile nano dolduruculu bir kompozit
rezinin kenar sızıntılarının karşılaştırılması” Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dergisi, 32, 181-190 (2005).
D5. Çelik EU, Türkün M, Alper S. “Dental civa nedeniyle oluşan likenoid reaksiyonlar”
Dişhekimi Dergisi Bilimsel Eki, Eylül, 7-10 (2005).
D6. Türkün M, Çelik EU. “Devital dişlerde ağartma” Dişhekimliğinde Estetik & İmplant, 1,
74-82 (2006).
D7. Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU. “Titanyum tetraflorür uygulaması farklı adeziv sistemlerin
mine ve dentindeki bağlanma direncini değiştirir mi?” Ege Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi, 27, 145-152 (2006).
D8. Ergücü Z, Tezel H, Çelik EU. “Titanyum tetraflorürün farklı adeziv sistemlerin kenar
sızıntısı üzerine etkisi” Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 28, 75-83 (2007).
D9. Ermiş RB, Çelik EU, Katırcı G. “Uygulama süresinin yüksek ışık şiddetine sahip LED
cihazının sertleştirme etkinliği üzerine etkisi” Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dergisi, 28, 179-185 (2007).
7
D10. Türkün LŞ, Çelik EU. “Antibakteriyal adeziv ile uygulanan kompomer ve nanofil
kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı” Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi, 24, 1-8 (2007).
D11. Çelik EU, Ermiş RB. “Koruyucu rezin uygulamasının yüksek viskoziteli geleneksel
cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi”
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11, 91-95 (2008).
D12. Ermiş RB, Çelik EU. “Üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri üzerine
etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1, 1-8 (2009).
D13. Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, Ulutaş H. “Isparta ilindeki 11-12 yaşındaki
çocukların diş çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi” Atatürk Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi, 20, 170-175 (2010).
D14. Çelik EU, Yazkan B, Katırcı G. “Başlangıç çürük lezyonlarının tedavisi” Atatürk
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (yayınlanmak üzere kabul edilmiştir).
D15. Çelik EU, Yıldız G, Katırcı G. “Sklerotik dentine bağlanma” Ege Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dergisi (yayınlanmak üzere kabul edilmiştir).
D16. Katırcı G, Çelik EU. “Florozisli dişlerde ağartma” Süleyman Demirel Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi (yayınlanmak üzere kabul edilmiştir).
E.
Ulusal
bilimsel
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Çelik EU, Türkün LŞ. “Poliasit modifiye kompozit ile nano hibrit kompozitin kenar
sızıntılarının karşılaştırılması” Restoratif Diş Hekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, Antalya 2005.
E2. Çelik EU, Ergücü Z, Türkün LŞ, Türkün M. “Er:YAG lazerle hazırlanmış dentine farklı
adezivlerin bağlanma direnci” Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi, İzmir 2005.
E3. Uzer Çelik E, Ergücü Z, Türkün M, Sevgican F, Aladağ A. “Beyazlatma tedavisinde yeni
bir sistem: meta köpüklü çubuklar” 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası
Bilimsel Kongre ve Sergisi, Marmaris, 2006.
E4. Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU. “Titanyum tetraflorit uygulaması farklı adeziv sistemlerin
mine ve dentindeki bağlanma direncini değiştirir mi?” 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 2006.
8
E5. Çelik EU, Gökay N, Ateş M. “Çürük riskinin belirlenmesinde bir bilgisayar programının
etkinliğinin incelenmesi” 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre
ve Sergisi, Fethiye 2007.
E6. Çelik EU, Kam Ö, Temel UB, Ermis RB. “İki farklı hassasiyet giderici ajanın dentin
yüzeyine etkisinin morfolojik olarak incelenmesi” 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2008.
E7. Çelik EU, Ermiş RB. “Işıkla sertleşen koruyucu rezinin yüksek viskoziteli cam iyonomer
simanın mikrosertliği üzerine etkisi” 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası
Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2008.
E8. Ermis RB, Uzer Çelik E, Katırcı G. “Işık kaynağının ve sertleştirme süresinin kompozit
rezinin mikrosertliği üzerine etkisi” 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası
Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2008.
E9. Ermiş RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. “İki farklı adeziv sistemin sınıf 2
restorasyonlardaki 18-aylık klinik performansının değerlendirilmesi” Cumhuriyet Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi 13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı Toplantısı, Sivas
2008.
E10. Ermiş RB, Temel UB, Çelik EU, Kam Ö. “Minenin fosforik asitle pürüzlendirilmesinin
kendinden asitli adezivin sınıf 3 restorasyonlardaki klinik performansı üzerine etkisi” 10. Ege
Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2008.
E11. Çelik EU, Yazkan B, Ermiş RB. “Mikroabrazyon ve ev tipi ağartma tedavisinin
florozisli dişlerdeki etkinliği: İki olgu sunumu” 12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2009.
E12. Çelik EU, Yıldız G, Ermiş RB. “Florozisli dişlerin mikroabrazyon ve muayenehane tipi
ağartma yöntemi ile tedavisi: Vaka raporu” 12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2009.
E13. Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, Ulutaş H. “Sosyodemografik faktörler, ağız
hijyeni ve beslenme alışkanlıkları ve florozisin 6-7 yaşındaki çocukların çürük deneyimi
üzerine etkisi” 12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,
İzmir 2009.
E14. Yazkan B, Yıldız G, Çelik EU. “Yaygın çürüklerin Equia sistemiyle restorasyonu: Vaka
raporu” 13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,
Antalya, 2010.
9
E15. Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU. Kompozit restorasyonlarla estetik düzenlemeler: Olgu
sunumları. 13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,
Antalya, 2010.
E16. Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci A, Ulutaş H. “Isparta ilindeki 11-12 yaşındaki
çocukların diş çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi” 13. Ege Bölgesi
Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, 2010.
E17. Çelik EU, Aladağ A, Türkün LŞ, Yılmaz G. “Kompozit rezinlerde polimerizasyon ve
yaşlandırma sonrası oluşan renk değişiminin değerlendirilmesi” 5. Ege Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre
ve Sergisi, İzmir 2010.
E18. Katırcı G, Ermiş RB, Çelik EU, Çalık A. “Farklı çürük uzaklaştırma yöntemlerinin
etkinliklerinin in vitro olarak karşılaştırılması” 5. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve
14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2010.
E19. Yıldız G, Yazkan B, Çelik EU, Türkün M. “Farklı ajanların devital dişlerin
ağartılmasındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi: Olgu sunumları” 15. Ege Bölgesi
Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye 2011.
E20. Yazkan B, Yıldız G, Çelik EU, Esenlik E. “Ortodontik tedavi sonrası oluşan başlangıç
çürük lezyonlarının mikro-invaziv yöntemle tedavisi: Olgu Sunumları” 15. Ege Bölgesi
Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye 2011.
F. Diğer yayınlar :
Fa. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
Fa1. Türkün LŞ, Uzer E. “İki self-etching adezivin sınıf II ve sınıf V restorasyonlarda kenar
sızıntılarının incelenmesi” 3. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Pamukkale
2004.
Fa2. Uzer Çelik E, Türkün M, Alper S. “Dental civa nedeniyle oluşan kontak allerji
lezyonları” 4. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Selçuk 2005.
Fb. Uluslararası dergilerde yapılan hakemlik
Fb1. Journal of Adhesive Dentistry dergisinde “Nanoleakage of composite resin restorations
in cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser irradiation or bur in primary teeth” isimli makalenin
değerlendirilmesi (2009).
10
Fb2. Journal of Adhesive Dentistry dergisinde “Nd:YAG laser irradiation of etched/unetched
dentin through uncured adhesives and its effect on micro-tensile bond strength: A two-step
total-etch adhesive system” isimli makalenin değerlendirilmesi (2009).
Fb3.
European
different
Journal
restorative
of
Dentistry
materials
in
dergisinde
naturally
“Performances
acidic
conditions
of
and
softening effect” isimli makalenin değerlendirilmesi (2009).
Fb4.
European
cream-CO2
laser
Journal
synergistic
of
Dentistry
effects
on
dergisinde
human
enamel
"Enamel
and
improving
root
dentin
for
inhibition of artificial caries" isimli makalenin değerlendirilmesi (2009).
Fb5.
and
European
microleakage
Journal
of
Dentistry
of
II
composite
class
dergisinde
resin
"Fracture
restorations
placed
resistance
with
a
contact forming instrument” isimli makalenin değerlendirilmesi (2009).
Fb6. Journal of Adhesive Dentistry dergisinde “Er:YAG laser-prepared primary enamel bond
durability” isimli makalenin değerlendirilmesi (2010).
Fb7.
step
European
improves
Journal
the
shear
of
Dentistry
bond
strength
dergisinde
of
nano-filled
"Pre-conditioning
resin-modified
glass-ionomer to dentin" isimli makalenin değerlendirilmesi (2010).
Fb8. Lasers in Medical Science dergisinde “Alterations on the dentin with mechanical
instrumentation and ultrashort laser preparations (femtosecond laser)” isimli makalenin
değerlendirilmesi (2010).
Fb9. Photomedicine and Laser Surgery dergisinde “Tm:YAP laser bracket debonding” isimli
makalenin değerlendirilmesi (2010).
Fc. Uluslararası dergilerdeki atıflar
Fc1. Synder TC, Baker M. “Optimizing shade match using all-ceramic and composite
materials” Practical Procedures & Aesthetic Dentistry, 18, A-E (2006).
Fc2. Darabi F, Eftekhari M. “Effect of chlorhexidine on microleakage of composite
restorations” Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 6, 16-22 (2009).
Atıf yapılan makale: Turkun M, Ozata F, Uzer E, Ates M. “Antimicrobial substantivity
of cavity disinfectants” General Dentistry, 53, 182-186 (2005).
Fc3. Pinheiro SL, Soares HH, Ribeiro MC. “Microbial contamination and inhibitory effect
against Streptococcus mutans from fifth-generation bonding systems” Journal of Applied
Biomaterials & Biomechanics, 8, 52-55 (2010).
11
Fc4. Hahnel S, Leyer A, Rosentritt M, Handel G, Bürgers R. “Surface properties and in vitro
Streptococcus mutans adhesion to self-etching adhesives” Journal of Adhesive Dentistry, 11,
263-269 (2009).
Fc5. Pinheiro SL, Frasson AD, Bincelli IN, Barros PP, Silva GH. “Study of a morphometric
model for histological evaluation of the collagen in dentin carious lesions” Journal of Clinical
Pediatric Dentistry, 33, 123-126 (2008).
Fc6. Gondim JO, Duque C, Hebling J, Giro EM. “Influence of human dentine on the
antibacterial activity of self-etching adhesive systems against cariogenic bacteria” Journal of
Dentistry, 36, 241-248 (2008).
Fc7. Koulaouzidou EA, Helvatjoglu-Antoniades M, Palaghias G, Karanika-Kouma A,
Antoniades D. “Cytotoxicity evaluation of an antibacterial dentin adhesive system on
established cell lines” Journal of Biomedical Materials Research Part B-Applied
Biomaterials, 84, 271-276 (2008).
Fc8. Bulut H, Turkun M, Turkun LS, Işiksal E. “Evaluation of the shear bond strength of 3
curing bracket bonding systems combined with an antibacterial adhesive” American Journal
of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 132, 77-83 (2007).
Atıf yapılan makale: Türkün LS, Ateş M, Türkün M, Uzer E. “Antibacterial activity of
two adhesive systems using various microbiological methods” Journal of Adhesive
Dentistry, 7, 315-320 (2005).
Fc9. Yavari HR, Rahimi S, Shahi S, Lotfi M, Barhaghi MH, Fatemi A, Abdolrahimi M. “The
effect of Er,Cr:YSGG laser irradiation on Enterococcus faecalis in infected root canals”
Photomedicine and Laser Surgery, 28, S91-S96 (2010).
Fc10. Frumoto T, Kasai A, Tachiya H. “Study on elucidation of bactericidal effects induced
by laser beam irradiation measurement of dynamic stres on laser irradiated surface” Optics
and Lasers in Engineering, 48, 827-833 (2010).
Fc11. Olivi G, Caprioglio C, Genovese MD. “Lasers in dental traumatology” European
Journal of Paediatric Dentistry, 11, 71-76 (2010).
Fc12. Celik C, Ozel Y, Bagis B, Erkut S. “Effect of laser irradiation and cavity disinfectant
application on the microtensile bond strength of different adhesive systems” Photomedicine
and Laser Surgery, 28, 267-272 (2010).
Fc13. Furumoto T, Ueda T, Aoki S, Hosokawa A, Ueda T. “Study on measurement of
dynamic stres induced by Nd:YAG laser beam” Journal of Laser Micro Nanoengineering, 5,
59-63 (2010).
12
Fc14. Azzeh MM. “Er,Cr:YSGG laser-assisted surgical treatment of peri-implantitis with 1year reentry and 18-month follow-up” Journal of Periodontology, 79, 2000-2005 (2008).
Atıf yapılan makale: Türkün M, Türkün LS, Celik EU, Ateş M. “Bactericidal effect of
Er,Cr:YSGG laser on Streptococcus mutans” Dental Materials Journal, 25, 81-86 (2006).
Fc15. Ferrante M, Petrini M, Trentini P, Ciaverelli L, Spoto G. “Thermal analysis of light
curing composites” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 102, 107-111 (2010).
Fc16. Ferk Luketic S, Malcic A, Jukic S, Anic I, Segovic S, Kalenic S. “Coronal
microleakage of two root-end filling materials using a polymicrobial marker” Journal of
Endodontics, 34, 201-203 (2008).
Fc17. Fathi B, Bahcall J, Maki JS. “An in vitro comparison of bacterial leakage of three
common restorative materials used as an intracoronal barrier” Journal of Endodontics, 33,
872-874 (2007).
Atıf yapılan makale: Celik EU, Yapar AG, Ateş M, Sen BH. “Bacterial microleakage of
barrier materials in obturated root canals” Journal of Endodontics, 32, 1074-1076
(2006).
Fc18. Krmek SJ, Bogdan I, Simeon P, Mehicić GP, Katanec D, Anić I. “A three-dimensional
evaluation of microleakage of class V cavities prepared by the very short pulse mode of the
erbium:yttrium-aluminium-garnet laser” Lasers in Medical Science, 25, 823-828 (2010).
Fc19. Korkmaz Y, Özel E, Attar N, Ozge Bicer C. “Influence of different conditioning
methods on the shear bond strength of novel light-curing nano-ionomer restorative to enamel
and dentin” Lasers in Medical Science, 25, 861-866 (2010).
Fc20. Kimyai S, Ajami AA, Chaharom ME, Oskoee JS “Comparison of microleakage of three
adhesive systems in class V composite restorations prepared with Er,Cr:YSGG laser”
Photomedicine and Laser Surgery, 28, 505-510 (2010).
Fc21. De Moor RJ, Delme KI. “Laser-assisted cavity preparation and adhesion to Erbiumlased tooth structure: Part 2. Present-day adhesion to Erbium-lased tooth structure in
permanent teeth” Journal of Adhesive Dentistry, 12, 91-102 (2010).
Fc22. Bakry AS, Nakajima M, Otsuki M, Tagami J. “Effect of Er:YAG laser on dentin
bonding durability under simulated pulpal pressure” Journal of Adhesive Dentistry, 11, 361368 (2009).
Fc23. Moldes VL, Capp CI, Navarro RS, Matos AB, Youssef MN, Cassoni A. “In vitro
microleakage of composite restorations prepared by Er:YAG/Er,Cr:YSGG lasers and
13
conventional drills associated with two adhesive systems” Journal of Adhesive Dentistry, 11,
221-229 (2009).
Fc24. Kameyama A, Aizawa K, Kato J, Hirai Y. “Tensile bond strength of single-step selfetch adhesives to Er:YAG laser-irradiated dentin” Photomedicine and Laser Surgery, 27, 3-10
(2009).
Fc25. Toman M, Toksavul S, Akin A. “Bond strength of all-ceramics to tooth structure using
new luting systems” Journal of Adhesive Dentistry, 10, 373-378 (2008).
Fc26. Gutknecht N, Esteves-Oliveira M. “Lasers for hard tissues, cavity preparation and
caries removal” Proceedings of the 1st International Workshop of Evidence Based Dentistry
on Lasers in Dentistry, 67-99 (2007).
Fc27. Bakry AS, Sadr A, Inoue G, Otsuki M, Tagami J. “Effect of Er:YAG laser treatment on
the microstructure of the dentin/adhesive interface after acid-base challenge” Journal of
Adhesive Dentistry, 9, 513-520 (2007).
Atıf yapılan makale: Celik EU, Ergücü Z, Türkün LS, Türkün M. “Shear bond strength
of different adhesives to Er:YAG laser-prepared dentin” Journal of Adhesive Dentistry,
8, 319-325 (2006).
Fc28. Attar N, Korkmaz Y, Ozel E, Bicer CO, Firatli E. “Microleakage of class V cavities
with different adhesive systems prepared by a diamond instrument and different parameters of
Er:YAG laser irradiation” Photomedicine and Laser Surgery, 26, 585-591 (2008).
Fc29. Ozel E, Korkmaz Y, Attar N, Bicer CO, Firatli E. “Leakage pathway of different nanorestorative materials in class V cavities prepared by Er:YAG laser and bur preparation”
Photomedicine and Laser Surgery, 27, 783-789 (2009).
Fc30. Koçak MM, Koçak S, Aktuna S, Görücü J, Yaman SD. “Sealing ability of retrofilling
materials following various root-end cavity preparation techniques” Lasers in Medical
Science 10.1007/s10103-010-0789-6 2010 Mayıs 16.
Fc31. Çalişkan MK, Parlar NK, Oruçoğlu H, Aydin B. “Apical microleakage of root-end
cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser” Lasers in Medical Science, 25, 145-150 (2010).
Fc32. Marotti J, Geraldo-Martins VR, Bello-Silva MS, de Paula Eduardo C, Apel C,
Gutknecht N. “Influence of etching with erbium, chromium:yttrium–scandium–gallium–
garnet laser on microleakage of class V restoration” Lasers in Medical Science, 25, 325-329
(2010).
Fc33. Yazici AR, Yıldırım Z, Antonson SA, Kilinc E, Koch D, Antonson DE, Dayangaç B,
Özgünaltay G. Comparison of the Er, Cr:YSGG laser with a chemical vapour deposition bur
14
and conventional techniques for cavity preparation: a microleakage study. Lasers in Medical
Science DOI:10.1007/s10103-010-0833-6 Eylül 15.
Atıf yapılan makale: Ergucu Z, Celik EU, Turkun M. “Microleakage study of different
adhesive systems in Class V cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser and bur
preparation” General Dentistry, 55, 27-32 (2007).
Fc34. Aydin Sevinç B, Hanley L. “Antibacterial activity of dental composites containing zinc
oxide nanoparticles” Journal of Biomedical Materials Research Part B-Applied Biomaterials,
94, 22-31 (2010).
Atıf yapılan makale: Türkün LS, Celik EU. “Noncarious class V lesions restored with a
polyacid modified resin composite and a nanocomposite: a two-year clinical trial”
Journal of Adhesive Dentistry, 10, 399-405 (2008).
Fc35. Simbula G, Dettori C, Camboni T, Cotti E. “Comparison of tetraacetylethylendiamine
+ sodium perborate and sodium hypochlorite cytotoxicity on L929 fibroblasts” Journal of
Endodontics, 36, 1516-1520 (2010).
Atıf yapılan makale: Celik EU, Türkün M, Yapar AG. “Oxygen release of tetra acetyl
ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination” International Endodontic
Journal, 41, 571-576 (2008).
Fc36. Yazici AR, Baseren M, Gorucu J. “Clinical comparison of bur-and laser-prepared
minimally invasive occlusal resin composite restorations: two year follow-up” Operative
Dentistry, 35, 500-507 (2010).
Atıf yapılan makale: Ergücü Z, Celik EU, Unlü N, Türkün M, Ozer F. “Effect of
Er,Cr:YSGG laser on the microtensile bond strength of two different adhesives on the
sound and caries-affected dentin” Operative Dentistry, 34, 460-466 (2009).
Fc37. Khoroushi M, Feiz A, Khodamoradi R. “Fracture resistance of endodontically-treated
teeth: effect of combination bleaching and an antioxidant” Operative Dentistry, 35, 530-537
(2010).
Fc38. Barcellos DC, Benetti P, Femandes VVB. “Effect of carbamide peroxide bleaching gel
concentration on the bond strength of dental substrates and resin composite” Operative
Dentistry, 35, 463-469 (2010).
15
Atıf yapılan makale: Türkün M, Celik EU, Kaya AD, Arici M. “Can the hydrogel form
of sodium ascorbate be used to reverse compromised bond strength after bleaching?”
Journal of Adhesive Dentistry, 11, 35-40 (2009).
Fd. Ulusal dergilerdeki atıflar
Fd1. Tümen EC, Atakul F. “An evaluation of the fracture resistance of four different
restorative materials” Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 13, 97-102 (2007).
Atıf yapılan makale: Türkün LŞ, Uzer Çelik E. “Antibakteriyal adeziv ile uygulanan
kompomer ve nanofil kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı” Gazi
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24, 1-8 (2007).
Fe. Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
Fe1. Çelik EU. “Hamile hastalarda dental tedaviler ve ilaç kullanımı ile ilgili düşünceler”
Quintessence Türkçe, 4, 53-60 (2007).
Fe2. Çelik EU. “Kuron kısmı kırılan kanal tedavili maksiller lateral kesicinin restore
edilmesi: kanıta dayalı yaklaşımın araştırılması” Quintessence Türkçe, 1, 37-47 (2008).
Fe3. Çelik EU. “Adezivle yapıştırılan tüm seramik restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel
tedavi 4.5 yıllık olgu sunumu” Quintessence Türkçe, 2, 17-24 (2008).
Fe4. Çelik EU. “Mikroabrazyon tekniğinin endikasyonları ve sınırlamaları” Quintessence
Türkçe, 2, 25-29 (2008).
Fe5. Çelik EU. “Muayenehanede uygulanan yeni bir ağartma tekniğinin etkinliğinin
spektrofotometrik değerlendirilmesi” Quintessence Türkçe, 2, 41-46 (2009).
Fe6. Çelik EU. “Mikroabrazyonun in vitro koşullarda mine dokusundan madde kaybı ve
mine yüzeyinin pürüzlülüğü ve kolorimetrik değişimleri üzerine etkisi” Quintessence Türkçe,
2, 47-51 (2009).
Fe7. Çelik EU. “Kendi kendine oluşmuş mukozal yaralanma şeklindeki sarımsak yanığı-olgu
sunumu ve literatür derlemesi” Quintessence Türkçe, 2, 57-60 (2009).
Fe8. Çelik EU. “Diş preparasyonunda kullanılan aletler ve cihazlar” Art and Science of
Operative Dentistry, Beşinci Baskı, 327-364 (2010).
Fe9. Çelik EU. Sınıf III ve Sınıf V amalgam restorasyonlar. Art and Science of Opretaive
Dentistry, Beşinci Baskı, 785-805 (2010).
Ff. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi
etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak.
16
Ff1. Çelik EU. “Er,Cr:YSGG lazer ile kavite dezenfeksiyonu”
II. Biolase Kullanıcı
Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2005.
Ff2. Celik EU. “An evauation of the bactericidal effect of YSGG laser on Streptococcus
mutans” World Clinical Laser Institute European Symposium, İstanbul, Kasım 2005.
Ff3. Çelik EU. “Florozisli Dişlerde Ağartma Tedavileri” Isparta Diş Hekimleri Odası
Bilimsel Etkinliği, Isparta, Mart 2010.
Fg. Katılınan kongre, sempozyum ve kurslar
Fg1. Ağız Biyolojisi ve Bireysel Profilaksi Uygulamalı Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye,
Temmuz 2002.
Fg2. 7. Karyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı,
Çeşme, Türkiye, Mayıs 2003.
Fg3. 3. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Pamukkale, Türkiye, 2004.
Fg4. 16th Meeting of the IADR-Continental European Division with the Scandinavian
Division (NOF) and Israeli Division (ID), İstanbul, Türkiye, Ağustos 2004.
Fg5. Restoratif Dişhekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye,
Mayıs, 2005.
Fg6. II. Biolase Kullanıcı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, Haziran, 2005.
Fg7. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir,
Türkiye, Ekim, 2005.
Fg8. 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Marmaris, Türkiye,
Nisan 2006.
Fg9. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye,
Aralık 2006.
Fg10. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Türkiye,
Nisan 2007.
Fg11. Oral Lazer Uygulamaları Derneği & SOLA Laser Academy 1. Sempozyumu, Antalya,
Türkiye, Haziran 2007.
Fg12. 42nd Annual Meeting of the IADR-Continental European and Israeli Division, Selanik,
Yunanistan, Eylül 2007.
Fg13. 13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Toplantısı, Sivas, Türkiye, Ekim 2008.
Fg14. Süleyman Demirel Üniversitesi Hücre Kültürü Kursu, Isparta, Türkiye Mayıs 2009.
Fg15. 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara,
Türkiye, Ekim 2009.
17
Fg16. 44th Meeting of the IADR-Continental European Division with the Scandinavian
Division and Israeli Division, Münih, Almanya, Eylül 2009.
Fg17. 13. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye,
Mayıs 2010.
Fg18. 5. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2010.
18

Benzer belgeler

List of Submissions to the 7th International Tourism

List of Submissions to the 7th International Tourism List of Submissions to the 7th International Tourism Cartoon Competition UPDATE: January 11, 2016, 05:25 p.m.* (*Local time in Ankara, Turkey) List was prepared in alphabetic order by name and surn...

Detaylı

Lazer destekli dişhekimliği

Lazer destekli dişhekimliği Protez uygulamasına geçerken implantın üst kısmındaki dişetinin kanama olmadan açılması ve aynı seans ölçü alınabilme. Beyazlatma Daha hızlı, etkili beyazlatma, daha az diş hassasiyeti. Protez uygu...

Detaylı