Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU - Ankara Atatürk Eğitim ve

Yorumlar

Transkript

Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU - Ankara Atatürk Eğitim ve
Doç. Dr. Rıza Haldun GÜNDOĞDU
Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
Doğum yeri ve tarihi: Keskin, 13.4.1958
Medeni durumu: Evli, bir çocuk
İş adresi: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi. Bilkent,
Ankara.
Yazışma adresi: Ufuk Sitesi. C4 Blok. No: 25. Bilkent 3, Ankara.
İş tel: 2912525 / 4292
E-posta: [email protected]
Web: www.haldungundogdu.com
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Doktor
Tıp
Ankara Üniversitesi
1981
Tıpta uzmanlık
Genel Cerrahi
SSK Ankara Hastanesi
1986
Yan dal ihtisası
Gastroenteroloji Cerrahisi
T. Yüksek İhtisas Hastanesi
1992
Doçentlik
Genel Cerrahi
Üniversitelerarası Kurul
2002
Yurtdışı Eğitim:
Hepatopankreatobilier Cerrahi
Londra St. George’s Hospital
1994 (3 ay)
Nütrisyonel Destek Ünitesi
Londra St. George’s Hospital
1994 (3 ay)
Görevler:
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Genel Cerrahi Uzmanı
Emet Devlet Hastanesi
1986-1988
Tabip Asteğmen
Van Askeri Hastanesi, Genel Cerrahi
1988-1990
Başasistan
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastrocerrahi
1992-2001
Klinik Şefi
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi
2001-2002
Klinik Şefi
Dr. Muhittin Ülker Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002-2004
Klinik Şefi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2004-2005
Klinik Şefi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2005 Şubat
İdari Görevler:
Baştabip
Emet Devlet Hastanesi
1986-1988
İnfeksiyon kontrol komitesi üyesi
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
1991-1996
İlaç-eczacılık komisyonu üyesi
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
1992-1999
Nütrisyon ünitesi direktörü
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
1995-2001
Satınalma komisyonu başkanı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
1996-2001
Ameliyathane direktörü
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi
2001-2002
Yoğun bakımlar koordinatörü
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi
2001-2002
Etik kurul başkanı (ilaç dışı)
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2006-2011
Etik kurul üyesi (ilaç)
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012-
Sertifikasyonlar:
• Cerrahide stapler kullanımı
• Laparoskopik cerrahi
• Hastane infeksiyonları
• ERCP uygulaması
• Temel onkoloji
• Yoğun bakım infeksiyonları
• Endoskopik sütür ve düğüm atma teknikleri
• Mide kanseri cerrahisindeki yenilikler
• Cerrahi yoğun bakım uygulamaları
• Pankreatitlerde güncel durum
• Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi Kursu
• Laparoskopik Hiyatus Cerrahisi Kursu
• Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu
• Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi Kursu
İlgi Alanları:
•
Gastrointestinal kanser cerrahisi
•
Nütrisyon destek tedavisi
•
Hepatopankreatobiliyer cerrahi
•
İnflamatuvar barsak hastalıkları
•
Cerrahi eğitim
Bilimsel faaliyetler:
• Yayınlanmış 24 uluslararası, 74 ulusal toplam 98 makale, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş 161
bildiri
• Çalışmalarından 6 tanesi ödül aldı
• Cerrahi, travma, nütrisyon ve dahiliye konularındaki 9 kitapta 14 bölümün yazarı,
• İngilizceden çeviri 7 kitapta on iki bölümün yazarı,
• Çeviri üç kitabın editörler kurulu üyesi, bir diğer kitabın editörü,
• 193 bilimsel toplantıda konuşmacı veya oturum başkanı,
• Nütrisyon terimlerine yönelik ilk tıp sözlüğünü hazırladı,
• Ankara Cerrahi Derneği 2000 yılı bilimsel aktiviteleri çerçevesinde iki günlük “Klinik Nütrisyon” kursu
düzenledi, 5-6 Mayıs 2000, Ankara
• KEPAN 2. (1998), 4. (2002), 6. (2009) ve 7. (2011) Kongrelerinin Düzenleme Kurulu Üyesi,
• 8. KEPAN Kongresi Başkanı
• 11. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (2005) Bilim Kurulu Üyesi,
• 28. ESPEN Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 19–22 Ekim 2006, İstanbul
• “Nütrisyon Desteğinde Güncel Durum“ Sempozyumu Bilimsel Sekreteri, 22–24 Şubat 2008, Ankara
• Scientific Secretary of XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24 November
2012, Istanbul.
• Haftalık mailing yapan tıbbi bir elektronik yayın aracı olan “Nütrisyon Bülteni’nin” editörü,
• KEPAN Sanal Nütrisyon Okulu’nun kurucusu ve moderatörü
Üyesi olduğu dernekler:
1. European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
2. International Hepato-Pancreato-Biliary Association
3. Ankara Tabip Odası
4. Türk Cerrahi Derneği
a. 2008 – 2010 dönemi Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi,
b. 2010 - 2012 dönemi 2. Başkanı,
5. Ankara Cerrahi Derneği
a. 1998 – 2000 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi,
b. 2000 - 2002 dönemi Genel Sekreteri,
6. Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
7. Türk Gastroenteroloji Derneği
8. Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği
a. 2001 – 2003 dönemi 2. Başkanı,
b. 2008 – 2009 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi,
c. 2009 – 2011 dönemi 2. Başkanı,
d. 2011 – 2013 dönemi Başkanı
9. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
a. 2000 - 2002 ve 2008 – 2010 dönemleri Yönetim Kurulu Üyesi,
b. 2002 – 2004 ve 2004 - 2006 dönemleri 2. Başkanı,
c. 2006 – 2008 Dönemi Sayman Üye
10. Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Derneği
11. Hastane İnfeksiyonları ve Korunma Derneği
12. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
13. Türk Geriatri Derneği
Danışma kurulu üyesi olduğu dergiler:
• Turkish Journal of Gastroenterology
• The Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery,
• Turkish Journal of Geriatrics
• Ulusal Cerrahi Dergisi,
• Yoğun Bakım Dergisi,
• Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,
• Türk Tıp Dergisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Atalay F, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Akıncıoğlu T, Gencer A. Surgery for hydatid cysts of the
liver. Hiroshima J Med Sci, 44(4): 91-4 (1995).
2. GUNDOGDU H, Ocal K, Caglıkulekci M, Karabiber N, Bayramoglu E, Karahan M. High-level
disinfection with 2% alkalinized glutaraldehyde solution for reuse of laparoscopic disposable plastic
trocars. J Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 8:47-52 (1998).
3. Tuğ T, Özbaş S, Tekeli A, GÜNDOĞDU H, Döşeyen Z, Kuzu I. Does pneumoperitoneum cause
bacterial translocation. J Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, 8:401-7 (1998).
4. Çaglikülekçi M, Besirov E, Özkan H, GÜNDOGDU H, Bakanay SM. The effect of granulocyte colony
stimulating factor on the immune parameters in experimental obstructive jaundice. HepatoGastroenterology, 37:220-3 (2001).
5. Elbir O, GUNDOGDU H, Caglikulekci M, Kayaalp C, Atalay F, Savkilioglu M, Seven C. Surgical
treatment of intrabiliary rupture of hydatid cysts of liver: comparison of choledochoduodenostomy with
T-tube drainage. Dig Surg, 18:289-93 (2001).
6. Ozcay N, GUNDOGDU H, Orug T, Atalay F, Akoglu M. Two cases of short bowel syndrome taking
restricted oral diet: still candidates for intestinal transplantation? Transplant Proc, 34(3):872-3 (2002).
7. Ozcay N, Orug T, GUNDOGDU H, Aydog G, Renda N, Atalay F, Akoglu M. Short bowel syndrome
impairs healing of intestinal anastomosis in rats. Transplant Proc, 34(3):1028-9 (2002).
8. GUNDOGDU H. Nuritional aspects of short bowel syndrome. Turk J Gastroenterol, 13(S):48-53 (2002).
9. Atalay F, Ozcay N, GUNDOGDU H, Orug T, Gungor A, Akoglu M. Evaluation of the outcome of short
bowel syndrome and indication for intestinal transplantation. Transplant Proc, 35:3054-6 (2003).
10. Ozdogan M, Ersoy E, Kulacoglu H, Devay AO, GUNDOGDU H. A case report of primary
retroperitoneal hydatid cyst. Turk J Gastroenterol, 15:204-5 (2004).
11. Ozdogan M, Ersoy E, Dundar K, Albayrak L, Devay S, GUNDOGDU H. Beneficial Effect of
Hyperbaric Oxygenation on Liver Regeneration in Cirrhosis. J Surg Res, 129(2):260-4 (2005).
12. Ozdogan M, Devay AO, Gurer A, Ersoy E, Devay S, Kulacoglu H, GUNDOGDU H. Plasma total antioxidant capacity correlates inversely with the extent of acute appendicitis: a case control study. World J
Emerg Surg. 2006 Mar 24;1:6.
13. Ersoy E, Ozdogan M, Demirag A, Aktimur R, Kulacoglu H, Kulacoglu S, GUNDOGDU H. Giant
adrenal myelolipoma associated with small bowel leiomyosarcoma : A case report. Turk J Gastroenterol,
17:126-9 (2006).
14. Doganci L, Kaya T, Tanyel E, Fişgin N, GUNDOGDU H, Kaygusuz G, Kuzu I. Fever, giant hepatic
cyst, pancytopenia and T-cell lymphoma. Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: 203-206
15. Ersoy E, Ozturk V, Yazgan A, Ozdogan M, GUNDOGDU H. Effect of polylactic acid film barrier on
intra-abdominal adhesion formation. J Surg Res. 147:148-52 (2008)
16. GUNDOGDU H, Ersoy E, Aktimur R, Kulacoglu H, Ozdogan M, Ozturk V, Acar T. Evaluation of
nutritional risk on admission to the general surgery department. Bratisl Lek Listy. 2008;109(2):57-60.
17. Ersoy E, Ozdogan M, Kulacoglu H, GUNDOGDU H. Retained foreign body in the axillary region. East
Mediterr Health J. 2008;14(5):1222-4.
18. Ersoy E, GUNDOGDU H, Uğraş NS, Aktimur R. A case of diffuse nodular lymphoid hyperplasia. Turk
J Gastroenterol. 2008 Dec;19(4):268-70.
19. Ersoy E, Ozturk V, Yazgan A, Ozdogan M, GUNDOGDU H. Comparison of the two types of
bioresorbable barriers to prevent intra-abdominal adhesions in rats. J Gastrointest Surg. 2009
Feb;13(2):282-6.
20. Korfali G, GUNDOGDU H, Aydintuğ S, Bahar M, Besler T, Moral AR, Oğuz M, Sakarya M, Uyar M,
Kiliçturgay S. Nutritional risk of hospitalized patients in Turkey. Clin Nutr. 2009 Oct;28(5):533-7.
21. Ergul Z, Ersoy E, Kulacoglu H, Olcucuoglu E, Devay AO, GUNDOGDU H. A simple modified
technique for repair of umbilical hernia in patients undergo laparoscopic cholecystectomy. Report of 10
cases. G Chir. 2009 Oct;30(10):437-9.
22. Ersoy E, Devay AO, Aktimur R, Doganay B, Ozdoğan M, GÜNDOĞDU RH. Comparison of the shortterm results after Limberg and Karydakis procedures for pilonidal disease: randomized prospective
analysis of 100 patients. Colorectal Dis. 2009 Sep;11(7):705-10.
23. Gumus M, Ugras S, Algin O, GUNDOGDU H. Acinar Cell Cystadenoma (Acinar Cystic
Transformation) of the Pancreas: the Radiologic-Pathologic Features. Korean J Radiol 2011;12(1):12934.
24. Akbaba S, Ersoy E, GUNDOGDU H, Yasar U. Is a routine preoperative rectosigmoidoscopy necessary
in patients with bilateral inguinal hernia? Bratisl Lek Listy. 2012;113(10):604-6.
25. Akbaba S, GUNDOGDU RH, Ersoy E, Temel H. Coexistence of achalasia and gastrointestinal tumor:
a case report. Surg Chron. 2013;18(1):40-2.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Dalva K, Gören A, Öngül Z, Kovalı E. The value of tumor necrosis factor
levels in patients having total parenteral nutrition. 1st United European Gastroenterology Week. 25-30
September 1992, Athens.
2. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Gören A, Öngül Z, Baysal Ç. The effect of total parenteral nutrition with
different lipid emulsions on blood proteins as indicators of early anabolic response. 1st United European
Gastroenterology Week. 25-30 September 1992, Athens.
3. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Kırımlıoğlu V, Hilmioğlu F, Atalay F, Şahin B. Endoscopic treatment
of postoperative bilio-bronchial fistulas. 1st Asian Pasific Congress of Endoscopic Surgery “Minimally
Invasive Surgery-2000”. 5-8 August 1993, Singapore.
4. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Kırımlıoğlu V, Atalay F, Hilmioğlu F, Şahin B. Endoscopic treatment of
biliary fistülas. 1st Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery “Minimally Invasive Surgery-2000”.5-8
August 1993, Singapore.
5. Atalay F, GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V, Akalın Ö. Laparoscopic management of acute cholecystitis. 1st
Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery “Minimally Invasive Surgery-2000”. 5-8 August 1993,
Singapore.
6. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Kırımlıoğlu V, Caner E, Şavkılıoğlu M, Şahin B. Management of a case
of high output pancreatic fistula by the combination of total parenteral nutrition, nasopancreatic drainage
and SMS 201-995.1st Asian Pacific Congress of Endoscopic Surgery “Minimal Invasive Surgery-2000”. 58 August 1993, Singapore.
7. Atalay F, Kırımlıoğlu V, Bostanoğlu S, GÜNDOĞDU H, Yılmaz S, Akoğlu M. Laparoscopic
cholecystectomy in previously laparatomized patients. ELSA-Australia Endosurgery Congress. 20-22
October 1994, Australia.
8. Atalay F, Kırımlıoğlu V, Bostanoğlu S, GÜNDOĞDU H, Yılmaz S, Akoğlu M. Comparision of
laparoscopic and conventional cholecystectomy for treatment of acute cholecystitis. ELSA-Australia
Endosurgery Congress. 20-22 October 1994, Australia.
9. Atalay F, Kırımlıoğlu V, Bostanoğlu S, GÜNDOĞDU H, Yılmaz S, Akoğlu M. Laparoscopic
diagnosis and removal of retained intraabdominal surgical sponges; two cases. ELSA-Australia
Endosurgery Congress. 20-22 October 1994, Australia.
10. Beşirov EB, Akoğlu M, Atalay F, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Çağlıkülekçi M, Şavkılıoğlu
M, Seven C. Our experience of laparoscopic cholecystectomy during acute cholecystitis. 1. Avrasya
Gastroenteroloji Kongresi. 21-25 May 1997, Bakü.
11. Çağlıkülekçi M, Atalay F, Bayramoğlu E, GÜNDOĞDU H, Aydoğ G. Ksantogranülomatöz kolesistit. 1.
Avrasya Gastroenteroloji Kongresi. 21-25 May 1997, Bakü.
12. Yusifoğlu N, Demirci S, Akoğlu M, GÜNDOĞDU H, Beşirov E, Kuzu I. Sirotik karaciğer
rezeksiyonlarında ameliyat tekniklerinin karşılaştırılması. 1. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi. 21-25
May 1997, Bakü.
13. GÜNDOĞDU H, Özçay N, Kayaalp C, Neşşar G, Oruğ T, Demirbağ A, Atalay F, Akoğlu M. Pemanent
access hepaticojejunostomy: report of 30 cases. Eurosurgery 2000. 20-24 June 2000, İstanbul.
14. Tuncyurek P, GUNDOGDU H, Avsar B, Petricli M, Gulgor N. Nutritional status of surgical patient should
be evaluated during hospital admission. 12th World Congress of International Association of Surgeons &
Gastroenterologists. October 30th – November 2nd 2002, Istanbul.
15. Tuncyurek P, GUNDOGDU H, Petricli M, Avsar B, Gulgor N, Tumen S. Training for the assessment of
nutritional status. 12th World Congress of International Association of Surgeons & Gastroenterologists.
October 30th – November 2nd 2002, Istanbul.
16. M Özdoğan, PE Ersoy, K Dündar, AL Albayrak, S Devay, GÜNDOĞDU H Beneficial Effect of
Hyperbaric Oxygen Treatment on Regeneration of Remnant Liver after Partial Hepatectomy in Cirrhotic
Mice. Oral Presentation, 40th Congress of the European Society for Surgical Research. 25-28 May 2005,
Konya.
17. GUNDOGDU H, Ersoy E. What we learned from 125 total proctocolectomies performed for ulcerative
colitis. 154. Falk Symposium. 8-10 June 2006, Moscow.
18. Pulat H, Cihan A GUNDOGDU H, Sumbuloglu V. Comparison of the nutritional assessment methods:
SGA, NRS-2002, NRI, INA. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 October 2006, İstanbul.
19. G. Korfali, GUNDOGDU H, Aydintug S, Bahar M, Besler T, Moral AR, Oguz M, Sakarya M, Uyar
M, Kilicturgay S. Nutritional risk of the hospitalized patients at the Turkish hospitals. 28th ESPEN
Congress, 19 – 22 October 2006, İstanbul.
20. Selcuk H, GUNDOGDU H, Ersoy E, Uruc I, Ozdogan M, Yilmaz U. Treatment of delayed diagnosed
buried bumper syndrome. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 October 2006, İstanbul.
21. Yalcin N, Cihan A, GUNDOGDU H, Ocakci A. The knowledge level of nurses regarding clinical nutrition
and determining the adequacy of education in Turkey. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 October 2006,
İstanbul.
22. GUNDOGDU H, Ersoy E, Aktimur R, Kulacoglu H, Ozturk V, Acar T. Evaluation of nutritional risk on
admission to the general surgery department. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 October 2006, İstanbul.
23. Ozogul Y, GUNDOGDU H, Seven C, Gungor A, Ercan M, Ozdogan M. Successful intestinal adaptation
with a regulated short bowel diet. 28th ESPEN Congress, 19 – 22 October 2006, İstanbul.
24. GUNDOGDU H, Ersoy E, Aktimur R, Devay AO, Ozdogan M, Temel H. NRS-2002 and SGA in
determining the nutritional status of gastrointestinal cancer patients. 30th ESPEN Congress, 13 – 16
September 2008, Florence.
25. GUNDOGDU H, Aktimur R, Ersoy E, Aslim B, Darilmaz DO, Karakoc E, Bagci F. The effects of
probiotics, prebiotics, and symbiotics on infectious outcomes in bacterial translocation-created rats. 32th
ESPEN Congress, 5 – 8 September 2010, Nice.
26. GUNDOGDU H, Yasar U, Ersoy E, Ergül E, Isikoglu S, Elhan A. The effects of preoperative nutrition on
colonic anastomosis in malnourished rats. 33rd ESPEN Congress, 3 – 6 September 2011, Gothenburg.
27. Bozkırlı BO, Gündoğdu RH, Ersoy PE, Lortlar N, Yıldırım Z, Temel H, Oduncu M, Karakaya J. Is there a
positive influence of the aminoacid compound containing arginine, β -hidroxy-β-methylbutirate and
glutamine on wound healing? 34th ESPEN Congress, 8 – 11 September 2012, Barcelona.
28. Ersoy E, GUNDOGDU H, Temel H, Yazgan A, Ergün E. Effect of polyethylene glycol gel on intraabdominal adhesion formation. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24
November 2012, Istanbul.
29. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU RH, Ersoy PE, Akbaba S, Oduncu M. Gossypiboma Mistaken for a Hydatid
Cyst : Case Report. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24 November 2012,
Istanbul.
30. Karaca AS, Das K, Karateke F, Menekse E, Arslan E, Ersoy E, Ozdogan M, GUNDOGDU H. Intravenous
versus oral antibiotic prophylaxis efficacy for elective laparoscopic cholecystectomies: a prospective
randomized controlled trial. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24 November
2012, Istanbul.
31. Akbaba S, Ersoy PE, GÜNDOĞDU RH, Ulaş M, Menekşe E. Modified single stapler technique in anterior
resection for rectal cancer. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24 November
2012, Istanbul.
32. GÜNDOĞDU RH, Oduncu M, Bozkırlı BO, Ersoy PE, Akbaba S, Sayın T. The effect of thromboembolic
prophylaxis on risk of bleeding. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24
November 2012, Istanbul.
33. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU RH, Akbaba S, Sayın T, Ersoy PE. The attitude of Turkish surgeons towards
perioperative nutrition. XVI. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22 – 24 November 2012,
Istanbul.
34. Gündoğdu RH, Temel H, Bozkırlı BO, Ersoy PE, Yazgan A, Yıldırım Z. The effect of arginine,
glutamine, hidroxymethylbutirate on ischemic wound healing. 48th Congress of the European Society for
Surgical Research, May 29 – June1 2013, Istanbul.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Aran Y, GÜNDOĞDU H. İntraperitoneal adhezyonlar. SSK Tıp Bülteni, 3(4): 99-103 (1985).
2. GÜNDOĞDU H, Özalp S. Ailevi akdeniz ateşi. SSK TIP Bülteni, 4(1): 95-99 (1986).
3. GÜNDOĞDU H, Özalp S, Baran İ. Proksimal gastrik vagatomi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2(2): 41-46
(1986).
4. GÜNDOĞDU H, Baran İ, Çetin A, Avcılar M, Özalp S, Eryavuz Y, Küçükkayıkcı B. Bir olgu nedeniyle
feokromositoma ve cerrahi tedavisi. SSK Tıp Bülteni, 4(4) 61-66 (1986).
5. Gören A, Özdemir İK, GÜNDOĞDU H, Akoğlu M, Boyacıoğlu S, Öngül Z, Akel S, Ayturan İ, Kovalı
E. Enteral ve parenteral beslenme uygulanan malnutrisyonlu hastalarda serum prealbumin takibi. T Klin
Gastroenterohepatoloji, 2: 109-116 (1991).
6. Atalay F, Akoğlu M, Akıncıoğlu T, GÜNDOĞDU H, Ateş KB, Onaran MŞ. Primer kolon lenfomaları.
Gastroenteroloji, 2: 181-186 (1991).
7. GÜNDOĞDU H, Atalay F, Akoğlu M, Seven C, Ateş KB, AkıncıoğluT, Onaran MŞ. Safra kesesi
kanserleri ve cerrahi tedavisi. Gastroenteroloji, 2: 304-308 (1991).
8. GÜNDOĞDU H, Atalay F, Akoğlu M, Ateş KB, Akıncıoğlu T, Onaran MŞ. Pankreas pseudokistlerinde
cerrahi tedavi. Gastroenteroloji, 2: 313-317 (1991).
9. Atalay F, Akoğlu M, Akıncıoğlu T, GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V,Güneş O,Elbir OH, Seven C. Aşağı
anterior rezeksiyon vakalarında stapler ve el ile yapılan anastomozların karşılaştırılması. T Klin
Gastroenterohepatoloji, 2:243-248 (1991).
10. Atalay F, Halıcı H, GÜNDOĞDU H, Akıncıoğlu AT, Kırımlıoğlu V, Seven C,Gencer A, Onaran MŞ.
Üst gastrointestinal sistemde stapler kullanımı. T Klin Gastroenterohepatoloji, 3: 26-31 (1992).
11. GÜNDOĞDU H, Gören A, Öngül Z, Onaran MŞ. Cerrahide total parenteral nutrisyon. Türkiye
Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 12: 81-85 (1992).
12. Halıcı H, Akoğlu M, GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V, Seven C. Pilor koruyucu
pankreatikoduodenektomi: bir olgu nedeniyle. Gastroenteroloji, 3: 399-402 (1992).
13. Karahan M, Gören A, GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Ateş KB, Öngül Z, Tunçtürk B. Total parenteral
beslenmede infeksiyon komplikasyonları. T Klin Gastroenterohepatoloji, 3: 93-95 (1992).
14. Akıncıoğlu T, Atalay F, GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V, Onaran MŞ. Akalazyada cerrahi tedavi:
herhangi bir antireflü işlemi gerekir mi? Gastroenteroloji, 3:700-703 (1992).
15. Atalay F, Akalın Ö, Akoğlu M, GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V, Elbir O. Akut kolesistit tedavisinde
laparoskopik kolesistektomi. Gastroenteroloji, 4: 199-202 (1993).
16. Kırımlıoğlu V, Atalay F, Elbir O, GÜNDOĞDU H, Gencer A. Postchlecystectomy syndrome.
Gastroenteroloji, 4: 391-392 (1993).
17. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S. Malnutrisyon. Gastroenteroloji, 4: 555-557 (1993).
18. Boyacıoğlu S, Acar Y, Demir A, GÜNDOĞDU H, Kovalı E. Uzun süreli enteral beslenmede perkütan
endoskopik gastrostomi. Gastroenteroloji, 5: 289-292 (1994).
19. Boyacıoğlu S, GÜNDOĞDU H. Enteral nütrisyonda yenilikler ve intestinal sistem. Gastroenteroloji, 5:
293-299 (1994).
20. Boyacıoğlu S, Öngül Z, GÜNDOĞDU H, Ülker A, Kovalı E. Nutrisyon desteğinin şiddetli aktivasyon
gösteren Crohn hastalığına etkisi. Gastroenteroloji, 5:305-307 (1994).
21. Erdoğan M, GÜNDOĞDU H, Elbir O, Şavkılıoğlu M, Atalay F, Seven C. Rektal prolapsusta OrrLoygue ameliyatı. Gastroenteroloji, 5: 340-343 (1994).
22. Bostanoğlu S, Keskin A, GÜNDOĞDU H, Dağlı Ü, Atalay F: Koledok kistlerinde cerrahi tedavi.
Gastroenteroloji, 5: 421-424 (1994).
23. GÜNDOĞDU H, Arda K, Öcal K, Bostanoğlu S, Gencer A. Safra yoluna açılmış kist hidatikte
koledokotomi yoluyla tedavi: 2 olgu takdimi. Gastroenteroloji, 5:541-546 (1994).
24. Erden A, GÜNDOĞDU H, Yılmaz U, Cumhur T, Temuçin G, Seven C: Mucocele of the appendix:
preoperative ultrasonographic diagnosis. J Ankara Medical School, 17: 179-184 (1995).
25. Bostanoğlu S, Atalay F, Keskin A, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Şavkılıoğlu M, Deda G. Rektal
mukozektomili total kolektomi ve J rezervuarlı ileoanal anastomoz uygulanan olguların operatif ve
postoperatif sonuçları. Klinik Bilimler Dergisi, 1(2): 124-127 (1995).
26. Yılmaz U, Tezel A, Sarıtaş Ü, Yıldırım B, Koşar Y, Şahin B, GÜNDOĞDU H. Mide kanserlerinin
preoperatif evrelendirilmesinde endoskopik ultrasonografinin rolü. Turk J Gastroenterol, 6: 132-135
(1995).
27. Koz M, Gören A, GÜNDOĞDU H, Erbaş D, Bilgehan A, Arıcıoğlu A. Total parenteral nutrisyon (TPN)
alan hastalarda MCT/LCT ve LCT infüzyonunun eritrosit lipid peroksidasyonuna etkisi. Klinik Bilimler
Dergisi, 1(9): 169-171 (1995).
28. GÜNDOĞDU H, Yılmaz U, Çağlıkülekçi M, Halıcı H, Elbir O. Postoperatif reflü özofajit tedavisinde
omeprazol. Turk J Gastroenterol, 7: 44-48 (1996).
29. Yusifoğlu N, GÜNDOĞDU H, Akoğlu M, Elbir O, Bayramoğlu E, Gencer A. Karaciğer tümörlerinin
rezektabilitesinin saptanmasında preoperatif incelemelerin yeri. Klinik Bilimler Dergisi, 2(2): 14-16
(1996).
30. Keskin A, Atalay F, Bostanoğlu S, GÜNDOĞDU H, Arda K. Akut mezenter arter embolisi: erken tanıda
güçlük. Klinik Bilimler Dergisi, 2(6): 92-94 (1996).
31. Bostanoğlu S, Keskin A, Atalay F, Elbir O, GÜNDOĞDU H. Akut kolesistit tedavisinde konvansiyonel
ve laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması. Klinik Bilimler Dergisi, 2(6): 96-98 (1996).
32. Şavkılıoğlu M, GÜNDOĞDU H, Çağlıkülekçi M, Bostanoğlu S. Otonom çalışan eksternal safra fistülü
tedavisinde fistülojejunostomi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 10: 124-126 (1996).
33. Baysal Ç, Koşar Y, GÜNDOĞDU H, Tezel A, Şahin B. Pankreas kanseri başvuru evresi ve genel klinik
özellikler. Turk J Gastroenterol, 7: 308-312 (1996).
34. Ünver S, Erdemli Ö, GÜNDOĞDU H, Karadeniz Ü, Sönmez B, Ebil S. Total parenteral nutrisyon
uygulamasında total nutrisyonel karışım hazırlanması ve enfeksiyon. Anestezi Dergisi, 5: 8-10 (1997).
35. GÜNDOĞDU H, Elbir O, Bayramoğlu E, Atalay F, Akoğlu M. Diagnostik laparoskopi cerrahide
yeniden popülarize mi oluyor? Ulusal Cerrahi Dergisi, 13:201-206 (1997).
36. GÜNDOĞDU H, Demirer S, Koyuncu A, Aydıntuğ S. Deneysel sepsis modelinde tiroid hormonlarının
mortaliteye etkisi. Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, 3:356-360 (1997).
37. GÜNDOĞDU H, Demirer S, Koyuncu A, Aydıntuğ S. Tiroid hormonları ve famotidinin stres
oluşmadan kullanılması gastrik erozyonları önler mi? Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 17:137140 (1997).
38. Bayramov N, GÜNDOĞDU H, Demirci S, Akoğlu M, Karaayvaz M, Bayramoğlu E. Karaciğer
rezeksiyonunda ultrasonik disektör ile klemple ezme tekniğinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi,
13:249-257 (1997).
39. Çağlıkülekçi M, Atalay F, Bayramoğlu E, GÜNDOĞDU H, Aydoğ G. Ksantogranülomatöz kolesistit:
onaltı olgunun sunumu. Turk J Gastroenterol, 8:346-349 (1997).
40. GÜNDOĞDU H. Travma ve beslenme desteği. T Klin Cerrahi, 2:198-210 (1997).
41. Çağlıkülekçi M, Kayaalp C, Akoğlu M, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H. İntraabdominal
sepsis: zipper (fermuar) mesh ile açık tedavi yaklaşımı. Ulusal Cerrahi Dergisi, 14:51-57 (1998).
42. GÜNDOĞDU H, Kayaalp C, Atalay F, Kızılkanat F, Seven C. İleostomili ve ileostomisiz ileoanal ve
ileorektal anastomozların karşılaştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 12:97-99 (1998).
43. GÜNDOĞDU H. İmmünonutrisyon. T Klin Cerrahi, 3:154-161 (1998).
44. Kayaalp C, Yılmaz S, GÜNDOĞDU H, Çağlıkülekçi M. Akut pankreatitin pulmoner komplikasyonları.
Klinik Gelişim, 11:558-561 (1998).
45. GÜNDOĞDU H, Tuğ T. Travmada metabolik değişiklikler ve beslenme desteği. Ankara Cerrahi
Dergisi, 1(2):99-110 (1999).
46. GÜNDOĞDU H. Kısa barsak sendromunda beslenme desteği. Aktüel Tıp Dergisi, 4:71-77 (1999).
47. Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, GÜNDOĞDU H, Yılmaz S. Toksik megakolonun cerrahi tedavisi. Klinik
Gelişim, 12:783-786 (1999).
48. GÜNDOĞDU H. Akut pankreatit ve beslenme desteği. T Klin Cerrahi, 4:114-118 (1999).
49. Kayaalp C, Kırımlıoğlu V, Yılmaz S, GÜNDOĞDU H, Akoğlu M. Metilen mavisi ve fluoreceinin
karaciğer ve safra yollarına etkisi. Klinik Bilimler & DOKTOR, 5:344-346 (1999).
50. GÜNDOĞDU H. Cerrahi hastada beslenme desteği. Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 3:3-21 (2000).
51. Özçay N, Yılmaz S, GÜNDOĞDU H, Neşşar G, Akoğlu M. Kalıtsal protein S eksikliği ve aktive
protein C direncine bağlı superior mezenterik ven trombozu: bir olgu sunumu. Çağdaş Cerrahi
Dergisi, 15(1):58-60 (2001).
52. Oruğ T, Özçay N, GÜNDOĞDU H, Turhan N, Akoğlu M, Atalay F. Mekanik barsak obstrüksiyonu
oluşturulan ratlarda büyüme hormonu ve pentoksifilin kullanılmasının intestinal anastomoz yara
iyileşmesi üzerine etkisi. Ankara Cerrahi Dergisi, 12:192-197 (2001).
53. Özçay N, GÜNDOĞDU H, Kayaalp C, Oruğ T, Akoğlu M. İntestinal transplantasyon adayı çok kısa
barsak sendromu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15:179-180 (2001).
54. Özçay N, GÜNDOĞDU H, Turhan N, Aydoğ G, Oruğ T, Atalay F, Akoğlu M. Erken mide kanseri:
14 yılda izlenen 60 olgunun sonuçları. Ankara Cerrahi Dergisi, 15:105-112 (2002).
55. Özçay N, Oruğ T,GÜNDOĞDU H, Atalay F, Akoğlu M. Kısa barsak sendromu: Kime ne zaman
intestinal transplantasyon. Ankara Cerrahi Dergisi, 15:113-119 (2002).
56. Çağlıkülekçi M, GÜNDOĞDU H, Özer İ, Dirlik M, Balcı M, Aydın S. Tıkanma sarılığı modelinde
CD-44 ekspresyonu ve granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF) uygulamasının
etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 16:131-136 (2002).
57. GÜNDOĞDU H. Yoğun bakım ünitesinde yeni beslenme ürünleri. Yoğun Bakım Dergisi, 3:215-224
(2003).
58. GÜNDOĞDU H, Tunçyürek P, Gülgör N, Petriçli P, Avşar B. Cerrahide nütrisyon durumunun
değerlendirilmesi eğitimi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2003;19:128-32.
59. GÜNDOĞDU H. Cerrahide ateşli hastaya yaklaşım kuralları. ANKEM Derg 2003;17:375-6.
60. GÜNDOĞDU H. Cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 8:11621 (2004).
61. GÜNDOĞDU H. Ülseratif kolitin cerrahi tedavisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2005; 15:
32-9.
62. Ersoy E, GÜNDOĞDU H. Preoperatif açlıkta değişen kavramlar. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2005; 21:
96-101.
63. GÜNDOĞDU H. İnflamatuvar barsak hastalığında nütrisyon desteği. Güncel Gastroenteroloji
Dergisi, 2006; 10:175-81.
64. GÜNDOĞDU H. Yaşlılıkta beslenme durumu ve nütrisyon desteği. Türkiye Klinikleri J Surg Med
Sci, 2006; 2(44):10-19
65. Ozdogan M, Gurer A, GÜNDOĞDU H, Gokakin AK, Duman S. Extreme short bowel syndrome can
be successfully weaned from parenteral nutrition by an oral transition diet. Yeditepe Tıp Dergisi,
2007; 1:11-4.
66. Ersoy E, GÜNDOĞDU H. Cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi,
2007; 23: 35-40.
67. GÜNDOĞDU H. Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu. Türkiye
Klinikleri J Surg Med Sci, 2007; 3:35-43.
68. Gürer A, Özdogan M, Ersoy E, Tosun Ö, Kulaçoğlu H, GÜNDOĞDU H, Aydın R. Anorektal
apselerin tanı ve tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin yeri. Yeditepe Tıp Dergisi, 2007;
2:19-21.
69. Ersoy E, Orhun S, GÜNDOĞDU H, Aygar M, Acar T. Meme karsinosarkomu: Olgu sunumu.
Yeditepe Tıp Dergisi, 2007; 2:43-6.
70. Harlak A, GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Erkek B. Ankara’daki cerrahların ameliyat sonrası hızlandırılmış
iyileşme (ERAS protokolü) uygulamalarına bakışı. Ulusal Cerrahi Dergisi, 2008; 24(4): 182-8.
71. GÜNDOĞDU H. Malnütrisyon. İç Hastalıkları Dergisi, 2010; 17(4): 189-202.
72. GÜNDOĞDU H. Evde nütrisyon desteği. İç Hastalıkları Dergisi, 2010; 17(4): 257-267.
73. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU H, Ersoy PE, Akbaba S, Temel H, Sayın T. ERAS protokolü kolorektal
cerrahi sonuçlarımızı etkiledi mi? Ulusal Cerrahi Dergisi, 2012; 28(3): 149-52.
74. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU H, Temel H, Ersoy PE, Sayın T, Akbaba S. Laparoskopi çağında safra
taşı hastalığı ve umblikal herni birlikteliğinin önemi. Gazi Med J 2012; 23: 59-61
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. GÜNDOĞDU H, Çetin A, Özalp S, Baran İ. Postoperatif erken dönem relaparatomi nedeni olarak
evisserasyonlar. Ulusal Cerrahi Kongresi’86. 1-3 Mayıs 1986, Ankara.
2. GÜNDOĞDU H , Gören A, Öngül Z, Ayaz S, Ayturan İ, Kovalı E. Total parenteral nutrisyon uygulanan
hastalarda akut faz proteinleri. 9. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
3. Gören A, GÜNDOĞDU H, Öngül Z, Ayturan İ, Sarıca A, Şahin T, Temuçin G. TPN uygulanan ve farklı
lipid solüsyonu verilen (MCT/LCT, LCT) hastalarda lipid elektroforezinde görülen değişiklikler. 9. Ulusal
Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
4. GÜNDOĞDU H, Öngül Z, Nogay T, Atalay F, Onaran MŞ. Total parenteral nutrisyon uyguladığımız
hastalarda nitrojen dengesi ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Türk
Gastroenteroloji Kongresi.5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
5. GÜNDOĞDU H, Atalay F, Seven C, Şavkılıoğlu M, Elbir O, Onaran MŞ. Total kolektomi ile intestinal
anastomozlarda “J” rezervuarın yeri. 9. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
6. Onaran MŞ, GÜNDOĞDU H, Atalay F, Elbir O, Halıcı H, Gencer A. Postoperatif reflü özefajitin
tedavisinde omeprazol. 9. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
7. Gören A, Dalva K, Ayaz S,Öngül Z, GÜNDOĞDU H, Enacar Z, Şahin T, Onaran L. TPN uygulanan
hastalarda retinol bağlayan protein (RBP) ve kompleman(C3,C4) değerlerinin izlenmesi, MCT/LCT ve
LCT lipid etkisinin incelenmesi. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
8. Gören A, Yılmaz U, Öngül Z, GÜNDOĞDU H, Sarıca A, Akyol D, Şahin B. TPN uygulanan hastalarda
MCT/LCT ve LCT emülsiyonlarının protein elektroforezi üzerine etkisi. 9. Ulusal Türk Gastroenteroloji
Kongresi. 5-9 Kasım 1991,Nevşehir .
9. Öngül Z, Gören A, GÜNDOĞDU H, Hilmioğlu F, Sarıca A, Gürkaynak G, Kovalı E. Total parenteral
nutrisyonda (TPN) kullanılan LCT ve MCT/LCT lipid emülsiyonlarının kan lipidleri üzerine etkisi. 9.
Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 5-9 Kasım 1991, Nevşehir.
10. GÜNDOĞDU H, Atalay F, Elbir O, Seven C. Sindirim sisteminde stapler ve el ile yapılan anastomozların
karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi’92.14-18 Mayıs 1992, İstanbul.
11. GÜNDOĞDU H, Karahan M, Atalay F, Elbir O, Şavkılıoğlu M, Onaran MŞ. Safra Kesesi cerrahisinde
proflaktik antibiyotik kullanımı. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 31 Mayıs-5
Haziran 1992, Kuşadası.
12. Karahan M, GÜNDOĞDU H, Karabiber N. Kateter kültürlerinden izole edilen staphylococcus
epidermidis’in çeşitli antibiyotiklere karşı invitro duyarlığı. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM)
Kongresi. 31 Mayıs- 5 Haziran 1992, Kuşadası.
13. Erdemli Ö, Alhan G, GÜNDOĞDU H, Erbil S. Total parenteral beslenmede venöz kateterizasyon
komplikasyonları. 26. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 22-25 Haziran 1992, İstanbul.
14. Öngül Z, GÜNDOĞDU H, Dalva K, Boyacıoğlu S, Gören A. Total parenteral nutrisyon (TPN) uygulanan
hastalarda immünglobulin düzeylerindeki değişiklikler ve MCT/LCT ile LCT emülsiyonlarının etkisi. 1.
Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 14-16 Ekim 1992, Ankara.
15. GÜNDOĞDU H, Karahan M, Ünver S, Sönmez B, Öngül Z, Boyacıoğlu S. Total parenteral nutrisyonda
görülen infektif komplikasyonlara profilaktik seftriakson uygulamasının etkisi. 8. Türkiye Antibiyotik ve
Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 22-28 Mayıs 1993, Antalya.
16. Akoğlu M, Atalay F, GÜNDOĞDU H, Şavkılıoğlu M, Kırımlıoğlu V, Bostanoğlu S. Laparoskopik
kolesistektomi sonuçlarımız. 1. Uluslararası Katılımlı Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri. 23-24 Eylül
1993, İstanbul.
17. Sarıtaş Ü, GÜNDOĞDU H, Şavkılıoğlu M, Çalıkoğlu Ü, Seven C, Şahin B, Cumhur T. Transjugular
intrahepatik portosistemik shunt(TİPS). 1. Uluslararası Katılımlı Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri.
23-24 Eylül 1993, İstanbul.
18. Güneş O, GÜNDOĞDU H, Seven C, Ölçer T, Şahin B, Gencer A. Benign bilier darlıklarda yaklaşımımız.
1. Uluslararası katılımlı Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri. 23-24 Eylül 1993, İstanbul.
19. Şavkılıoğlu M, GÜNDOĞDU H, Güneş O, Kırımlıoğlu V, Gencer A, Cumhur T. Dış safra yolları kanserli
hastalara yaklaşımımız. 1. Uluslararası katılımlı Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri. 23-24 Eylül
1993, İstanbul.
20. Elbir O, GÜNDOĞDU H, Atalay F, Seven C, Şavkılıoğlu M, Akoğlu M. Fascioliasis. 1. Uluslararası
katılımlı Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Günleri. 23-24 Eylül 1993, İstanbul.
21. GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V, Şavkılıoğlu M, Seven C, Bostanoğlu S. Enterokütan fistüllerde
somatostatinin yeri. 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 3-7 Ekim 1993, Bursa.
22. Kırımlıoğlu V, Akoğlu M, Atalay F, GÜNDOĞDU H, Ünver S, Tatlıcan N. Laparoskopik ve açık
kolesistektomilerde organizmanın gösterdiği fizyolojik ve metabolik yanıt. 10. Ulusal Türk
Gastroenteroloji Kongresi. 3-7 Ekim 1993, Bursa.
23. Kırımlıoğlu V, Atalay F, Akalın Ö, GÜNDOĞDU H, Güneş O. Dalağın infiltratif hastalıkları ve
splenektomi. 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 3-7 Ekim 1993, Bursa.
24. Gencer A, Akoğlu M, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Bostanoğlu S, Şahin B. Pankreasın fonksiyonel
adacık tümörleri, intraoperatif sonografinin teşhiste önemi. 10. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 3-7
Ekim 1993, Bursa.
25. Akoğlu M, Atalay F, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Bostanoğlu S. Kolesisto-koledokolitiazisli
olgularda tedavi planlaması. 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 10-13 Kasım 1993,
İstanbul.
26. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Öngül Z, Ülker A. Nutrisyon desteğinin şiddetli aktivasyon gösteren
Crohn Hastalığına etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi’94. 9-13 Haziran 1994, İstanbul.
27. Şavkılıoğlu M, GÜNDOĞDU H, Gürkaynak G, Kırımlıoğlu V, Müftüoğlu V, Atalay F. Erken mide
kanseri (6 yıllık deneyim). 11. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 6-9 Kasım 1994, Antalya.
28. GÜNDOĞDU H, Keskin A, Öngül Z, Yılmaz U, Yılmaz S, Atalay F. Kısa barsak sendromunda
nutrisyonel destek. 2. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-14 Nisan 1995, Ankara.
29. Öcal K, GÜNDOĞDU H, Kılıç H, Karabiber N, Bayramoğlu E, Çağlıkülekçi M. Laparoskopik disposable
plastik trokarların reusable kullanımı. 2. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 14-16 Eylül
1995, İstanbul.
30. GÜNDOĞDU H, Elbir O, Şavkılıoğlu M, Seven C, Atalay F, Gencer A, Akoğlu M. Whipple operasyonu
serimizde pankreatikojejunostomi kaçağına anastomoz tekniğinin etkisi. 2. Uluslararası Katılımlı Hepatopankreato-bilier Cerrahi Günleri. 21-22 Eylül 1995, İstanbul.
31. Akoğlu M, GÜNDOĞDU H, Yusufoğlu N, Keskin A, Seven C, Gencer A. Karaciğer tümörlerinin cerrahi
tedavisi. 12. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 25-28 Eylül 1995, İzmir.
32. GÜNDOĞDU H, Şavkılıoğlu M, Elbir O, Seven C, Atalay F, Kırımlıoğlu V, Gencer A, Akoğlu M. 13
yıllık pankreatikoduodenektomi deneyiminin sonuçları. 12. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 25-28
Eylül 1995, İzmir.
33. GÜNDOĞDU H, Kırımlıoğlu V, Elbir O, Atalay F, Şavkılıoğlu M, Seven C, Akoğlu M. Caroli
Hastalığında cerrahi tedavi. 12. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 25-28 Eylül 1995, İzmir.
34. Kovalı E, GÜNDOĞDU H, Ünver S, Öngül Z, Güngör A, Yılmaz U. Beslenme desteğinde ekip
kavramının önemi. 1. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği Kongresi. 4-6 Nisan 1996, İzmir.
35. GÜNDOĞDU H, Ünver S, Elbir O, Karahan M, Yılmaz S, Kovalı E. Erken enteral nutrisyonun
postoperatif septik komplikasyonlara etkisi. 1. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği Kongresi. 4-6
Nisan 1996, İzmir.
36. GÜNDOĞDU H, Yılmaz U, Ünver S, Öngül Z, Akoğlu M, Kovalı E. Postoperatif üst gastrointestinal
fistüllerde beslenme desteği için nazoenteral tüp kullanımı. 1. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği
Kongresi. 4-6 Nisan 1996, İzmir.
37. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S, Yılmaz U, Öngül Z, Gören A, Kovalı E. Uzun süreli beslenme desteğinde
perkütan endoskopik gastrostomi. 1. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği Kongresi. 4-6 Nisan
1996, İzmir.
38. Elbir O, Şavkılıoğlu M, Seven C, GÜNDOĞDU H, Gencer A, Akoğlu M. Tıkanma sarılığına neden olan
safra yoluna açılmış kist hidatikte cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
39. Kayaalp C, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Çağlıkülekçi M, Şavkılıoğlu M, Gencer A. Benign bilier
darlıklarda hepatikoduodenostomi. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
40. GÜNDOĞDU H, Akoğlu M, Elbir O, Atalay F, Kırımlıoğlu V, Gencer A. Benign bilier darlıklarda
permanent access hepatikojejunostomi. Ulusal Cerrahi Kongresi. 15-19 Mayıs 1996, Antalya.
41. Elbir O, Akoğlu M, GÜNDOĞDU H, Bayramoğlu E, Atalay F. Diagnostik laparoskopi deneyimimiz.
Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi Kongresi. 22-26 Mayıs 1996, Antalya.
42. Bayramov NY, Demirci S, Akoğlu M, GÜNDOĞDU H, Karaayvaz M, Beşirov E. Karaciğer
rezeksiyonlarında ultrason disektörü. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 8-13 Ekim 1996, Antalya.
43. Baysal Ç, Koşar Y, GÜNDOĞDU H, Tezel A, Şahin B. Pankreas kanseri başvuru evresi ve genel klinik
özellikleri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 8-13 Ekim 1996, Antalya.
44. GÜNDOĞDU H, Elbir O, Karabiber N, Öngül Z, Yılmaz S, Kovalı E. Postoperatif erken enteral
nutrisyonun infektif komplikasyonlara etkisi. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül - 3 Ekim 1997,
Mersin.
45. Kızılkanat KT, Atalay F, Kayaalp C, GÜNDOĞDU H, Seven C, Şavkılıoğlu M, Akoğlu M. Özofageal
leiomyoma deneyimimiz. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül - 3 Ekim 1997, Mersin.
46. Kızılkanat KT, Atalay F, Kayaalp C, GÜNDOĞDU H, Seven C, Şavkılıoğlu M, Akoğlu M. Pankreasın
Kistik Neoplazmları üzerine klinikopatolojik bir çalışma. 14.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 28 Eylül - 3
Ekim 1997, Mersin.
47. Karahan M, Göl MK, GÜNDOĞDU H, Karabiber N, Kılıç H. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde 1996
yılında yoğun bakım ünitesinde tesbit edilen nasokomiyal enfeksiyonlar. 8.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 6 – 10 Ekim 1997, Antalya.
48. GÜNDOĞDU H, Akoğlu M, Atalay F, Kırımlıoğlu V, Elbir O, Gencer A. Permanent access
hepatikojejunostomi. 3.HPB Cerrahisi Günleri. Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi. 1 - 4 Kasım
1997, İzmir.
49. Kayaalp C, GÜNDOĞDU H, Çağlıkülekçi M, Şavkılıoğlu M, Gencer A, Atalay F, Akoğlu M. Pankreas
psödokistlerinin cerrahi tedavisi. 3.HPB Cerrahisi Günleri. Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi. 1 4 Kasım 1997, İzmir.
50. Kızılkanat T, Kayaalp C, GÜNDOĞDU H, Atalay F, Şavkılıoğlu M. Mukozektomili ileal poş anal
anastomozların (İPAA) karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi’98. 6 - 10 Mayıs 1998, İzmir.
51. GÜNDOĞDU H, Kayaalp C, Atalay F, Kızılkanat T, Seven C. İleostomili ve ileostomisiz ileoanal ve
ileorektal anastomozların karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi’98. 6 - 10 Mayıs 1998, İzmir.
52. Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, GÜNDOĞDU H, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Toksik megakolonun (TMK)
tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi’98. 6 - 10 Mayıs 1998, İzmir.
53. GÜNDOĞDU H, Yıldırım E, Özcan B, Çelebioğlu S, Koparal S. Rektum kanserinin endorektal
ultrasonografi değerlendirilmesi (prospektif çok merkezli çalışma). Ulusal Cerrahi Kongresi’98. 6 - 10
Mayıs 1998, İzmir.
54. Tuğ T, Özbaş S, Tekeli A, GÜNDOĞDU H, Döşeyen Z, Kuzu I. Pnömoperituan bakteriyel translokasyona
neden oluyor mu? Ulusal Cerrahi Kongresi’98. 6 - 10 Mayıs 1998, İzmir.
55. Besirov E, GÜNDOĞDU H, Altıparmak E, Tezel A, Akoğlu M, Şahin B. Kolesistokoledokolitiazisde
preoperatif ERCP. 2.Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi. 2-5 Haziran 1998, Almatı,
Kazakistan.
56. Çağlıkülekçi M, Bayramoğlu E, Oruğ T, Kızılkanat T, Kırımlıoğlu V, GÜNDOĞDU H, Akoğlu M. Mide
kanserinde tümörün evresi ile fibrinojen düzeyi arasında bir korelasyon var mı? Ulusal Gastroenteroloji
Kongresi. 12-16 Eylül 1998, İstanbul.
57. Çağlıkülekçi M, Bayramoğlu E, Atalay F, GÜNDOĞDU H, Aydoğ G. Safra kesesini kronik
pseudotümörü. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 12-16 Eylül 1998, İstanbul.
58. Ünver S, Özsavran G, Ayoğlu H, Öngül Z, GÜNDOĞDU H, Ebil S. Kardiyovasküler cerrahi sonrası TPN
uygulanan hastaların prognozundaki etkenler. Kepan II.Kongresi. 19-21 Kasım 1998, Ankara.
59. GÜNDOĞDU H, Öngül Z, Ünver S, Güngör A, Sezgin O. Kısa barsak sendromunda beslenme desteği.
Kepan II.Kongresi. 19-21 Kasım 1998, Ankara.
60. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Oruğ T, Akoğlu M, Neşşar G, Kayaalp C, GÜNDOĞDU H. Rezeke
edilemeyen pankreas başı kanserlarinde 2 ayrı tip bypass girişiminin analizi. 4.Hepatopankreatobilier
Cerrahi Kongresi. 5-8 Haziran 1999, Belek.
61. Akkız H, GÜNDOĞDU H, Çolakoğlu S, Ergün Y, Hafta A, Serin E, Öksüz M. Koledok kistlerinin tanı ve
tedavisinde endoskopik retrograt kolanjiopankreatografinin önemi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15
Ekim 1999, Antalya.
62. Özçay N, Neşşar G, GÜNDOĞDU H, Yılmaz S, Akoğlu M. Kalıtsal protein S eksikliği ve aktive protein C
direnç düşüklüğüne bağlı superior mezenterik ven trombozu: bir vaka takdimi. Ulusal Cerrahi Kongresi
2000. 20-24 Haziran 2000, İstanbul.
63. Özçay N, GÜNDOĞDU H, Tekin ZÖ, Atalay F, Akoğlu M. İntestinal transplantasyon adayı çok kısa
barsak sendromu. 17.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 3-8 Ekim 2000, Antalya.
64. Özçay N, Altıparmak E, GÜNDOĞDU H, Atalay F, Akoğlu M, Şahin B. Benign bilier darlıklar: uzun
dönem takip sonuçları. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Ekim 2001, Antalya.
65. Özçay N, Oruğ T, GÜNDOĞDU H, Aydoğ G, Renda N, Atalay F. Kısa barsak sendromunun ince barsak
anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Ekim 2001, Antalya.
66. Çağlıkülekçi M, GÜNDOĞDU H, Dirlik M, Özer İ, Balcı M, Aydın S. Tıkanma sarılığı oluşturulan
deneklerde CD 44 ekspresyonu ve granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör. 5.Uluslararası Katılımlı
HPB Cerrahi Kongresi. 9-13 Ekim 2001, Kuşadası.
67. Oruğ T, Özçay N, GÜNDOĞDU H, Turhan N, Akoğlu M, Atalay F. Mekanik barsak obstrüksiyonunda
büyüme hormonu ve pentoksifilinin intestinal anastomoz iyileşmesine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi
2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
68. Özçay N, Altıparmak E, GÜNDOĞDU H, Atalay F, Akoğlu M, Şahin B. Benign Bilier Darlıklar:
multimodal tedavi yaklaşımı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
69. Özçay N, Turhan N, Aydoğdu G, GÜNDOĞDU H, F. Atalay, M. Akoğlu. Erken mide kanseri olgularımız.
Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
70. Özçay N, Oruğ T, GÜNDOĞDU H, Atalay F, Akoğlu M. Kısa barsak sendromu: Kime ne zaman intestinal
transplantasyon? Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
71. Özçay N, Oruğ T, GÜNDOĞDU H, Aydoğ G, Renda N, Atalay F. Kısa barsak sendromunda ince barsak
anastomoz yara iyileşmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
72. GÜNDOĞDU H, Petriçli M, Avşar B, Gülgör N, Tümen S. Cerrahide beslenme durumunun
değerlendirilmesi eğitimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002, Antalya.
73. Gülgör N, Avşar B, Petriçli M, Tümen S, GÜNDOĞDU H. Geniş doku kaybına neden olan pilonidal
sinus eksizyonundan sonra defektin kapatılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002. 15-19 Mayıs 2002,
Antalya.
74. Güngör A, Özçay N, GÜNDOĞDU H. Kısa barsak sendromlu hastaların intestinal adaptasyonunda
özel orale geçiş diyetinin rolü. IV.KEPAN Kongresi, 11-15 Aralık 2002, Bursa.
75. Akkız H, GÜNDOĞDU H, Işıksal F, Ergün Y, Çolakoğlu S, Sandıkçı M, Demiryürek H, Akınoğlu A,
Tuncer İ. Koledok kistlerinin tanı ve yönetiminde endoskopik retrograt kolanjiopankreatografinin
önemi. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-5 Ekim 2003, Kuşadası.
76. Yalçın N, Cihan A, GÜNDOĞDU H, Ocakcı A. Zonguldak ilinde çalışan hemşirelerin klinik nutrisyon
bilgi düzeylerinin belirlenmesi. V.KEPAN Kongresi. 6-10 Ekim 2004, Kuşadası.
77. Ersoy E, Özdoğan M, Demirağ A, Aktimur R, Kulaçoğlu H, Kulaçoğlu S, GÜNDOĞDU H. İnce
barsak leiomyosarkomu ile birlikte görülen dev adrenal myelolipom: olgu sunumu. 3.Ulusal Cerrahi
Onkoloji Kongresi. 9-12 Kasım 2005, Antalya.
78. Devay AÖ, Özdoğan M, Ersoy E, Gürer A, Devay S, Kulaçoğlu H, GÜNDOĞDU H. Akut apandisit
tanısıyla ameliyat edilen hastalarda serum malondialdehit düzeylerindeki değişimler. 5.Ulusal Travma
ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005, Antalya.
79. Özdoğan M, Ersoy E, Dündar K, Albayrak L, Devay S, GÜNDOĞDU H. Hiperbarik oksijen
tedavisinin sirotik sıçanlarda postoperatif karaciğer fonksiyonları ve rejenerasyonu üzerine olan etkisi.
3.Deneysel Cerrahi Kongresi. 18-20 Kasım 2005, Ankara.
80. Özdoğan M, Devay AÖ, Gürer A, Ersoy E, , Devay S, Kulaçoğlu H, GÜNDOĞDU H. Akut apandisitte
plazma total antioksidan kapasitesi inflamasyonun şiddeti ile ters orantılıdır. Türk Cerrahi Günleri. 24 28 Mayıs 2006, Antalya
81. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Aktimur R, Kulaçoğlu H, Özdoğan M, Öztürk V, Acar T. Genel cerrahi
kliniklerinde yatış anındaki nütrisyon riski. Türk Cerrahi Günleri. 24 - 28 Mayıs 2006, Antalya
82. Gürer A, Özdoğan M, Ersoy E, Tosun Ö, Kulaçoğlu H, GÜNDOĞDU H, Aydın R. Anorektal apselerin
tanı ve tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin yeri. Türk Cerrahi Günleri. 24 - 28 Mayıs 2006,
Antalya
83. Selçuk H, Uruç İ, GÜNDOĞDU H, Gür G, Yılmaz U. Burried bumper sendromunun gecikmiş
tanısının tedavisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 4-7 Kasım 2006, İstanbul.
84. Uruç İ, Gökcan H, Selçuk H, GÜNDOĞDU H, Gür G, Yılmaz U. Postoperatif safra kaçağı düşünülen
hastada kolay bir uygulama. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 4-7 Kasım 2006, İstanbul.
85. Doğancı L, Kaya T, Tanyel E, Taşdeler N, GÜNDOĞDU H, Kaygusuz G, Kuzu I. Pansitopeniyle
seyreden orijini bilinmeyen ateş ve dev karaciğer kistleri: T-cell lenfomalı bir olgu. Klimik 2007
Kongresi. 14-18 Mart 2007, Antalya.
86. Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Uğraş S, Aktimur R. Diffüz nodüler lenfoid hiperplazi. XI. Ulusal Kolon ve
Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, Bodrum.
87. Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Aygar M, Acar T. Meme karsinosarkomu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi. 5-9 Eylül 2007, Ankara.
88. Özdoğan M, Ersoy E, Kılıç YA, GÜNDOĞDU H, Devay AÖ, Karaca S. Nutritional risk screening
2002 skoru cerrahi riski öngörür mü? 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. 1-4
Kasım 2007, Ankara.
89. Ersoy E, Özdoğan M, Devay AÖ, Yaşar U, Öztürk L, Aygar M, GÜNDOĞDU H. Santral venöz
kateterizasyon; kim tarafından, nerede, hangi riskle? 4. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım
Kongresi. 1-4 Kasım 2007, Ankara.
90. Ersoy E, Öztürk V, Yazgan A, Özdoğan M, GÜNDOĞDU H. Postoperatif karın içi yapışıklıkların
önlenmesinde iki emilebilen film bariyerin karşılaştırılması. 4.Deneysel Cerrahi Kongresi. 1-2 Aralık
2007, Ankara
91. Karaca S, GÜNDOĞDU H, Aktimur R, Devay AÖ, Ersoy E, Özdoğan M. Laparoskopik
kolesistektomilerde oral ve intravenöz antibiyotik proflaksisinin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi
Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya.
92. Ergül Z, Ersoy E, Devay AÖ, Yavuz A, Ölçücüoğlu E, Kulaçoğlu H, GÜNDOĞDU H. Tiroid
nodüllerinin cerrahi tedavisinde hemitiroidektominin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008,
Antalya.
93. Karaca S, GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Özdoğan M. Cerrahların Kasık Fıtığı Ameliyatı Onarım
Yöntemleri ve Yöntem Seçimine Etki Eden Faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008,
Antalya.
94. Harlak A, GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Erkek B. Ankara’daki cerrahların ameliyat sonrası hızlandırılmış
iyileşme (ERAS Protokolü) uygulamalarına bakışı. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008,
Antalya.
95. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Aktimur R, Devay AÖ, Özdoğan M, Temel H. Gastrointestinal kanserli
hastaların nütrisyonel durumunun saptanmasında NRS-2002 ve SGD. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31
Mayıs 2008, Antalya.
96. Özdoğan M, Ersoy E, Kılıç YA, GÜNDOĞDU H, Devay AÖ, Karaca S. Nutritional risk screening
2002 skoru cerrahi riski öngörür mü?. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya.
97. Ersoy E, Özdoğan M, Devay AÖ, Yaşar U, Öztürk L, Aygar M, GÜNDOĞDU H. Santral venöz
kateterizasyon uygulamalarında komplikasyonları etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31
Mayıs 2008, Antalya.
98. Ersoy E, Öztürk V, Yazgan A, Özdoğan M, GÜNDOĞDU H. Postoperatif karın içi yapışıklıkların
önlenmesinde iki emilebilen film bariyerin karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs
2008, Antalya.
99. Özdoğan M, GÜNDOĞDU H, Devay AÖ, Ersoy E. Şilöz Asit: Total gastrektomiden sonra çok nadir
bir komplikasyon. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya.
100. Ersoy E, Devay AÖ, Aktimur R, Doğanay B, Özdoğan M, GÜNDOĞDU H. Pilonidal Sinüs
cerrahisinde Limberg ve Karydakis prosedürlerinin erken dönem sonuçları: 100 hastanın randomize
prospektif analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya.
101. GÜNDOĞDU H, Özer H, Karaca S, Acar T. İnsidental meme lezyonu prevalansı ve kendi kendine
meme muayenesi bilincini araştırma. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya.
102. GÜNDOĞDU H, Aktimur R, Ersoy PE, Aslım B, Önal D, Karakoç AE, Bağcı F. Bakteriyel
translokasyon oluşturulmuş ratlarda probiyotik, prebiyotik ve simbiyotiklerin enfeksiyöz sonuçlara
etkileri. VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4 Nisan 2009, Ankara.
103. GÜNDOĞDU H. Evde nütrisyon desteğinde ne durumdayız? VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4 Nisan
2009, Ankara.
104. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Aktimur R, Devay AÖ, Özdoğan M, Temel H. Gastrointestinal kanserli
hastaların nütrisyonel durumunun saptanmasında NRS-2002 ve SGD. VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4
Nisan 2009, Ankara.
105. Özdoğan M, GÜNDOĞDU H, Devay AÖ, Ersoy E. Total gastrektomi sonrası gelişen şilöz asite
yaklaşım. VI. KEPAN Kongresi. 1 - 4 Nisan 2009, Ankara.
106. Ersoy E, Aktimur R, Yaşar U, Yazgan A, GÜNDOĞDU H. Transvers kolonda ksantogranülomatöz
inflamasyon: Olgu sunumu. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009,
Antalya.
107. Devay AÖ, Özdoğan M, Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Aktimur R, Göğkuş S, Devay S, Uçankuş N,
Kodsak Ş. Hafif ve orta derecede hipoterminin hepatektomi yapılan sıçanlarda karaciğer rejenerasyonu,
karaciğer hasarı ve apoptoz üzerine etkisi. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi. 10 – 12 Aralık 2009, Ankara.
108. GÜNDOĞDU H, Akbaba S, Ersoy E, Temel H. Akalazya ile gasrointestinal stromal tümör
birlikteliği: olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara.
109. Akbaba S , Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Temel H, Yaşar U, Acar T. Bilateral inguinal hernilerde
rektosigmoidoskopi gerekir mi?. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara.
110. Akbaba S , Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Ulaş M, Menekşe E, Yaşar U. Rektum kanserinde modifiye
tek stapler anterior rezeksiyon tekniği. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara.
111. Akbaba S , GÜNDOĞDU H, Temel H, Aygar M, Oduncu M. Travmatik abdominal herni: 3
olgunun sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara.
112. Menekşe E, Temel H, Yaşar U, Kandemir O, Acar T, GÜNDOĞDU H. Erkek memede malharbe
tümörü: olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26 – 29 Mayıs 2010, Ankara.
113. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Temel H, Oduncu M, Sayın T, Yılmaz S. Preoperatif oral karbonhidrat
verilmesinin postoperatif iyilik hali üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.
26 – 29 Mayıs 2010, Ankara.
114. GÜNDOĞDU H, Yaşar U, Ersoy E, Ergül E, Işıkoğlu S, Elhan A. Malnütrisyon oluşturulan ratlarda,
preoperatif beslenmenin, kolon anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. VII. KEPAN Kongresi. 30 Mart - 3
Nisan 2011, Antalya.
115. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Temel H, Akbaba S, Oduncu M. Gastrektomi sonrasi tüple erken enteral
nütrisyonun beslenme durumuna etkisi. VII. KEPAN Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2011, Antalya.
116. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Temel H, Akbaba S, Oduncu M, Sayın T. Hafif bilier pankreatitte oral
beslenmenin kesilmemesi sonuçlari etkiler mi?. VII. KEPAN Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2011,
Antalya.
117. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Akbaba S, Sayın T, Yılmaz S, Nasrullayev O. Cerrahi kliniğinde yatan
geriatrik hastalarin beslenme durumu daha kötüdür. VII. KEPAN Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2011,
Antalya.
118. GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Bozkırlı B, Temel H, Sayın T, Akbaba S. Kolorektal cerrahide ERAS
protokolünün sonuçları. VII. KEPAN Kongresi. 30 Mart - 3 Nisan 2011, Antalya.
119. Akbaba S, Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Ulaş M, Menekşe E. Rektal kanserlerde yeni modifiye tek
stapler anterior rezeksiyon tekniği. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011,
Antalya.
120. Akbaba S, Bozkırlı B, Oduncu M, Ulusoy S, GÜNDOĞDU H. Pulmoner karsinoid tümör ve kolon
adeno kanseri birlikteliği. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
121. Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Temel H, Yazgan A, Ergün E. Postoperatif karın içi yapışıklıkların
önlenmesinde polietilen glikol jelin etkinliği. 6. Cerrahi Araştırma Kongresi. 8 - 10 Aralık 2011,
Ankara.
122. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Ünlü NL, Yıldırım Z, Temel H, Oduncu M, Karakaya J.
Sıçanlarda arjinin, β-hidroksi, β-metilbütirat ve glutamin içeren aminoasit karışımının yara iyileşmesi
üzerine etkisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012, İzmir.
123. Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Temel H, Yazgan A, Ergün E. Postoperatif karın içi yapışıklıkların
önlenmesinde polietilen glikol jelin etkinliği. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012, İzmir.
124. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU H, Ersoy E, Akbaba S, Oduncu M. Hidatik kistle karışan gossipiboma:
olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012, İzmir.
125. Temel H, Ersoy E, GÜNDOĞDU H, Akbaba S, Sayın T, Oduncu M. Laparoskopi döneminde
kolelitiazis ile umblikal herni birlikteliğinin önemi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23 – 27 Mayıs 2012,
İzmir.
126. GÜNDOĞDU H, Temel H, Bozkırlı BO, Ersoy PE, Yazgan A, Yıldırım Z. İskemik Yara Modelinde
İyileşmeye İmmün Besin Ögelerinin Etkisi. VIII. KEPAN Kongresi. 27 - 31 Mart 2013, Antalya.
127. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU H, Ersoy PE, Lortlar N, Yıldırım Z, Temel H, Oduncu M, Karakaya J.
Arjinin, Glutamin ve β-hidroksi β-metil-butirat İçeren Aminoasit Karışımının Sekonder Yara İyileşmesi
Üzerine Etkisi. VIII. KEPAN Kongresi. 27 - 31 Mart 2013, Antalya.
128. Bozkırlı BO, GÜNDOĞDU H, Akbaba S, Sayın T, Ersoy PE. Ülkemizdeki Cerrahların Perioperatif
Nütrisyona Yaklaşımları. VIII. KEPAN Kongresi. 27 - 31 Mart 2013, Antalya.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. GÜNDOĞDU H. Total parenteral beslenme. Editörler; Başoğlu S, Karaağaoğlu N, Erbaş N, Ünlü A.
Enteral – Parenteral Beslenme, s:74-81, Çağın Basın Yayın 1995.
2. GÜNDOĞDU H. Hastalıklara özel beslenme desteği. Editörler; Başoğlu S, Karaağaoğlu N, Erbaş N,
Ünlü A. Enteral – Parenteral Beslenme, s:96-102, Çağın Basın Yayın 1995.
3. GÜNDOĞDU H. Beslenme desteğinde ekip kavramı. Editörler; Başoğlu S, Karaağaoğlu N, Erbaş N,
Ünlü A. Enteral – Parenteral Beslenme, s:108-111, Çağın Basın Yayın 1995.
4. GÜNDOĞDU H. Protein-enerji malnutrisyonu. Editörler; İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S,
Süleymanlar G. Temel İç Hastalıkları, s:1610-1616, Güneş Kitabevi 1996.
5. GÜNDOĞDU H. Total parenteral beslenme. Editörler; İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S,
Süleymanlar G. Temel İç Hastalıkları, s:1644-1650, Güneş Kitabevi 1996.
6. GÜNDOĞDU H, Boyacıoğlu S. Hastalıklara özel nütrisyonel destek. Editörler; İliçin G, Ünal S,
Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G. Temel İç Hastalıkları, s:1651-1657, Güneş Kitabevi 1996.
7. GÜNDOĞDU H. Cerrahi hastada parenteral ve enteral beslenme. Editör; Engin A. Genel Cerrahi,
s:56-83, Atlas Kitapçılık 2000.
8. GÜNDOĞDU H. Enteral ve parenteral nutrisyon desteği. Temel İç Hastalıkları. Editörler; İliçin G,
Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. 2. baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2003:2541-51.
9. GÜNDOĞDU H. Travma hastalarında beslenme desteği. Travma. Editörler; Ertekin C, Taviloğlu K,
Güloğlu R, Kurtoğlu M. İstanbul: Medikal Yayıncılık; 2005:318-42
10. GÜNDOĞDU H. İnflamatuvar barsak hastalıklarında nutrisyon desteği. İnflamatuvar Barsak
Hastalıkları. Editörler; Dağlı Ü, GÜNDOĞDU H, Dişibeyaz S, Çetinkaya H, Süleymanlar İ. İstanbul:
Güneş Kitabevi; 2006:123-34.
11. GÜNDOĞDU H. İnflamatuvar barsak hastalıklarında cerrahi tedavi. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları.
Editörler; Dağlı Ü, GÜNDOĞDU H, Dişibeyaz S, Çetinkaya H, Süleymanlar İ. İstanbul: Güneş
Kitabevi; 2006:135-56.
12. GÜNDOĞDU H, Ersoy PE. Yaşlılıkta nütrisyon desteği. Temel Geriatri. Editörler; Gökçe Kutsal Y,
Aslan D. Ankara: Güneş Kitabevi; 2007:393-403.
13. Özdoğan M, GÜNDOĞDU H. Dalak İnfarktüsü. Acil Cerrahi. Editörler; Ertekin C, Güloğlu R,
Taviloğlu K. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2009:563-9.
14. GÜNDOĞDU H. Ameliyat sonrası iyileşmenin hızlandırılması. Temel Cerrahi. 4. Baskı. Editör; Sayek
İ. Ankara: Güneş Kitabevi; 2012:118-25.
Diğer yayınlar:
1. Durak P, GÜNDOĞDU H. Editöre mektup. Ulusal Cerrahi Dergisi, 11(6):370-371 (1995).
2. GÜNDOĞDU H. Editöre mektup. Ulusal Cerrahi Dergisi, 16(1):11-12 (2000).
3. GÜNDOĞDU H. Nütrisyon Terimleri Sözlüğü.
Çeviri:
1. GÜNDOĞDU H. Cerrahi hastada beslenme desteği. Editörler; Ergüney S, Çiçek Y. Güncel Cerrahi
Tedavi, s:1040-1045, Avrupa Yayıncılık 2001
2. GÜNDOĞDU H. Gastrointestinal fistüllerde nütrisyon desteği. Editör; Korfalı G. Klinik Nütrisyon:
Temel Kavramlar, 3. Baskı s:335-337, Logos Yayıncılık 2006
3. GÜNDOĞDU H. Geniş barsak rezeksiyonlarında nütrisyon desteği. Editör; Korfalı G. Klinik Nütrisyon:
Temel Kavramlar, 3. Baskı s:338-348, Logos Yayıncılık 2006
4. GÜNDOĞDU H. Evde yapay nütrisyon. Editör; Korfalı G. Klinik Nütrisyon: Temel Kavramlar, 3.
Baskı s:450-455, Logos Yayıncılık 2006.
5. Kulaçoğlu H, GÜNDOĞDU H. Diğer hernilerin tedavisi. Editör; Nazlı O, Tarcan E. Nüks Herni:
Korunma ve Tedavi, 1. Baskı s:597-646, İntertıp Yayıncılık 2008.
6. Ersoy E, GÜNDOĞDU H. Operatif risk, nütrisyonel değerlendirme ve intravenöz destek. Editör; Özmen
M. Mastery of Surgery, 1. Baskı s:24-45, Güneş Tıp Kitapevleri 2011.
7. GÜNDOĞDU H, Karaca S. Enteral nütrisyon desteği. Editör; Özmen M. Mastery of Surgery, 1. Baskı
s:45-57, Güneş Tıp Kitapevleri 2011.
8. Özdoğan M, GÜNDOĞDU H. Crohn hastalığının cerrahi tedavisi. Editör; Özmen M. Mastery of
Surgery, 1. Baskı s:1408-24, Güneş Tıp Kitapevleri 2011.
9. GÜNDOĞDU H. Durum saptaması ve gelecekteki araştırmalar için öngörüler. ESPEN Parenteral
Nütrisyon Rehberi. Çeviri Koordinatörleri; Kutlay O, Gündoğdu H. S: 5-11, KEPAN 2011.

Benzer belgeler