T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hayvan Deneyleri Yerel

Yorumlar

Transkript

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hayvan Deneyleri Yerel
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı
TOPLANTI TARİHİ
02.06.2016
TOPLANTI SAYISI
07
TOPLANTI YERİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 02 HAZİRAN 2016 tarihinde Saat
09:30’da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;
Karar 1: 06.05.2016 tarih ve 99 sayılı başvuru; Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Asım AYDIN’ın yürütücüsü olduğu Yrd. Doç. Dr. Fuat USLUSOY, Yrd. Doç. Dr. M. Fatih CANBOLAT, Yrd. Doç. Dr.
Selman Hakkı ALTUNTAŞ, Uzman Dr. Dudu Dilek YAVUZ, Öğr. Gör. Naciye Sündüz OĞUZ, Arş. Gör. Ömer Faruk DİLEK, Arzu YALÇIN’ın
yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı, “Bal İçerikli PCL Nanoliflerinden İmal Edilmiş Yara Örtüsünün Sıçan Deneyinde Kullanılması” başlıklı
çalışma;
1- Örneklem büyüklüklerinin belirlenmesi için power analizi yapılması ve sonuçlarının projeye eklenerek yeniden başvurulmasının oy birliği ile
UYGUNLUĞUNA karar verilmiştir.
Karar 2: 31.05.2016 tarih ve 114 sayılı başvuru;
Süleyman Demirel Üniversitesi Farmakoloji A.D. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil AŞÇI’nın yürütücüsü olduğu Prof. Dr. Selma ŞAHİN, Doç. Dr.
Funda ÇALLIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAYGIN, Yrd. Doç. Dr. Aytül SOFU’nun yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı, “Parasetamol İçerikli
PVA/Bakteriyel Selüloz Nano Lifli Yüzey Üretimi ve Supralingual Uygulamaları” başlıklı çalışmanın oy birliği ile UYGUNLUĞUNA karar
verilmiştir.
Karar 3: 01.06.2016 tarih ve 115 sayılı başvuru;
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur TÜREYEN’in yürütücüsü olduğu Öğr. Gör. Sıddıka ERSOY,
Vet. Sağ. Tek. Dudu DEMİRALAY’ın yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı, “Diyabetik Ayak Bakımında İn Vivo Çalışma: Gül Yağından Elde
Edilen Geraniol Pansumanının Diyabetik Ratlarda Yara İyileşmesine Etkisi” başlıklı çalışmanın oy birliği ile UYGUNLUĞUNA karar verilmiştir.
Karar 4: İlgi: 26.05.2016 tarih ve 111 sayılı dilekçeye istinaden, 21.05.2015 tarih ve 04 sayılı karara ek olarak;
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.D. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir ÇEVİKER’in yürütücüsü olduğu Doç.
Dr. Efkan UZ, Doç. Dr. Rasih YAZKAN, Yrd. Doç. Dr. Halil AŞÇI, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAYGIN, Yrd. Doç. Dr. Özkan BAĞCI, Yrd. Doç. Dr.
Nurgül ŞENOL, Yrd. Doç. Dr. Sabri ERBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖNEN, Arş. Gör. Hasan Basri SAVAŞ, Arş. Gör. Fatma Nihan CANKARA, Stj.
Dr. Hatice Nur ÖZDEMİR’in yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı, “Sıçan Kardiyak İskemi/Reperfüzyon Modelinde Miyokardiyal Hasarı
Azaltmak İçin Yeni Bir İlaç Molekülü; Timokinon” başlıklı çalışma için dilekçenizde belirtilen pilot çalışma sonuç raporuna göre asıl çalışmanın
yapılmasının oy birliği ile UYGUNLUĞUNA karar verilmiştir.
Karar 5: 01.06.2016 tarih ve 116 sayılı başvuru;
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU’nun
yürütücüsü olduğu Prof. Dr. Bumin DEĞİRMENCİ, Yrd. Doç. Dr. Kadir ÇEVİKER, Yrd. Doç. Dr. Aytül SOFU, Yrd. Doç. Dr. Murat KALELİ, Yrd.
Doç. Dr. Ayşe KOCABIYIK, Dr. Fatma YALÇINKAYA’nın yardımcı araştırmacı olarak yer aldığı, “Çok Tabakalı Yeni Nesil Nano Lifli Greft
Biyomalzeme Tasarımı, Üretimi ve In-Vivo Uygulamalarının Araştırılması” başlıklı çalışmanın oy birliği ile UYGUNLUĞUNA karar verilmiştir.
Prof. Dr. İbrahim BARUT
BAŞKAN
Prof. Dr. Mustafa Çağrı SAVAŞ
BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Ersin USKUN
ÜYE
İMZA
KATILMADI
İMZA
Prof. Dr. Emel SESLİ ÇETİN
ÜYE
Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Müge ÇINA AKSOY
ÜYE
İMZA
İMZA
KATILMADI
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOCABIYIK
ÜYE
Vet. Hekim Yaşar GÜNAYDIN
ÜYE
Öğretmen Hasan Ali ÇETİN
ÜYE
KATILMADI
İMZA
İMZA
Adres: SDÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Zemin Kat (Hastane karşısı)
32260 Çünür / ISPARTA E- mail: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin: Murat ÖZKAN SDÜ - HADYEK Sekreteri
İrtibat Tel: 0246 211 3770, Faks: 0246 237 1164

Benzer belgeler