Bu Bölümü Yazdır

Yorumlar

Transkript

Bu Bölümü Yazdır
Başlarken
Çalıştırma Ayrıntıları
Kamera’nın Ekranının Akıllı Telefon üzerinde Görüntülenmesi
- MONİTÖR İşlevi
5
0
Video kayıt moduna geçer.
0
2
Ayarlar (SETTINGS) düğmesini görüntülemek için, “MENU„ düğmesine
basın.
0
0
0
.
4. adımda onay kutusundan onay işaretini kaldırın.
NOT :
0
Bu işlev; hareketsiz görüntü yeniden oynatma modunda da
kullanılabilirdir.
Bir haritayı görüntülemek için, video veya hareketsiz görüntü kaydı
esnasında konum bilgileri iletimini etkinleştirmek gereklidir.
Video yeniden oynatımı esnasında, konum bilgilerindeki değişiklikler ile
birlikte harita değişir (hareket eder).
Haritayı görüntülemek için. internet bağlantısı gereklidir. (Paket iletişim
ücretleri tahakkuk edebilir.)
Konum Bilgilerinin Kaydedilmesi
1
Video kayıt moduna geçer.
2
Ayarlar (SETTINGS) düğmesini görüntülemek için, “MENU„ düğmesine
basın.
3
Ayarlar mesnünü görüntülemek için ayarlar (SETTINGS) düğmesi
üzerine basın.
4
Onay kutusu içinde bir onay işaretini görüntülemek için [SEND
LOCATION INFO] üzerine dokunun.
5
Ayarlar menüsünden çıkmak için “RETURN„ düğmesine basın.
.
Ayarlar mesnünü görüntülemek için ayarlar (SETTINGS) düğmesi
üzerine basın.
Bir video veya hareketsiz görüntü yeniden oynatıldığında, bir harita;
kaydedilen konum bilgilerine göre gösterilecektir.
Harita Gösteriminin İptal Edilmesi:
1
3
Ayarlar menüsünden çıkmak için “RETURN„ düğmesine basın.
Onay kutusu içinde bir onay işaretini görüntülemek için [MONITORING]
üzerine dokunun.
5
Ayarlar menüsünden çıkmak için “RETURN„ düğmesine basın.
.
.
4
0
Kameranın ekranı bir akıllı telefon üzerinde belirir.
Monitör Gösteriminin İptal Edilmesi:
0
4. adımda onay kutusundan onay işaretini kaldırın.
0
Görüntüler, bir dizi sürekli hareketsiz görüntüler halinde görüntülenirler.
.
NOT :
1
Video yeniden oynatma moduna geçer.
2
Ayarlar (SETTINGS) düğmesini görüntülemek için, “MENU„ düğmesine
basın.
.
Video ya da Sabit Görüntü Yeniden Oynatması Esnasında
Görüntüleme
Konum Bilgilerinin İletiminin İptal Edilmesi:
0
4. adımda onay kutusundan onay işaretini kaldırın.
NOT :
.
0
0
Ayarlar mesnünü görüntülemek için ayarlar (SETTINGS) düğmesi
üzerine basın.
İletim Aralığının Değiştirilmesi
1
Video kayıt moduna geçer.
2
Ayarlar (SETTINGS) düğmesini görüntülemek için, “MENU„ düğmesine
basın.
.
3
Bu işlev; eğer akıllı telefon içinde GPS işlevi yoksa, kullanılabilir değildir.
Varsayılan olarak, konum bilgileri her 1 saniyede bir iletilecektir.
Ayarlar menüsünden iletim aralığını değiştirebilirsiniz.
.
Onay kutusu içinde bir onay işaretini görüntülemek için [SHOW MAP]
üzerine dokunun.
.
4
1
Başlarken
Ayarlar mesnünü görüntülemek için ayarlar (SETTINGS) düğmesi
üzerine basın.
.
3
4
NOT :
0
7
Aktarılabilir videonun uzunluğu sınırlıdır.
Varsayılan olarak, 10 saniyeye ayarlıdır .
Süreyi, 10 saniye ila 180 saniye arasında ayarlayabilirsiniz.
[START] üzerine dokunun.
0
Ayarlar penceresini görüntülemek için, [CHANGE INTERVAL] üzerine
dokunun.
0
.
0
Aktarım için hazırlık yapılması kamera üzerinde başlar ve aktarma
hazırlık bittiğinde başlar.
Akıllı telefon üzerinde aktarma başlandığında, bir ilerleme durumu
görüntülenir.
Aktarma tamamlandığında, veri işlemi yöntemini seçmek için bir
pencere belirir.
5
Aralığı değiştirmek için, ayar penceresinde kaydırma çubuğunu sağa ve
sola hareket ettirin.
6
Ayar işlemini tamamlamak için [OK] üzerine dokunun.
7
Ayarlar menüsünden çıkmak için “RETURN„ düğmesine basın.
0
6. adımda “RETURN„ düğmesine basın
NOT :
0
Bu işlev; eğer akıllı telefon içinde GPS işlevi yoksa, kullanılabilir değildir.
Google Map™’in Görüntülenmesi:
“Map„ üzerine dokunulduğunda, bir harita tam ekran üzerinde
görüntülenecektir.
0 Haritanın kullanım talimatları için, akıllı telefonun talimat kitapçığına bakın.
0 Haritanın büyültülmüş ekranından çıkmak için, “RETURN„ düğmesine
basın.
Videoların bir Akıllı Telefona Aktarılması
1
Video yeniden oynatma moduna geçer.
2
Aktarılacak videoyu seçmek için, j/i üzerine dokunun.
3
Yeniden oynatmayı başlatmak için d üzerine dokunun.
4
Yeniden oynatmayı duraklatmak için aktarmayı başlatmak üzere
sahnede d üzerine dokunun.
5
Aktarım (VIDEO TRANSFER) düğmesini görüntülemek için
“MENU„ düğmesine basın ve onun üzerine dokunun.
.
Ayarın İptal Edilmesi:
8
Aktarım işlemini tamamlamak için [OK] üzerine dokunun.
Aktarılan Videonun Kontrol Edilmesi:
0
Aktarılan videoyu yeniden oynatmak için 8. adımda [PLAY] üzerine
dokunun.
Aktarılan Videonun Youtube, vb. üzerine Yüklenmes.:
0
0
Yüklemek için hedef yerlerin (hizmetlerin) listesini görüntülemek için, 8.
adımda [SHARE] üzerine dokunun.
Yükleme sürecini başlatmak için istenen hizmet üzerine dokunun.
Bir hizmetten yararlanmak için, önceden kayıt işleminin yerine getirilmesi
gereklidir.
Aktarımın İptal Edilmesi:
0
Aktarma esnasında, 7. adımda [CANCEL] üzerine dokunun.
Hareketsiz Görüntülerin bir Akıllı Telefona Aktarılması
1
Video ya da hareketsiz görüntü yeniden oynatma moduna geçer.
2
Aktarılacak hareketsiz görüntüyü seçmek için, j/i üzerine
dokunun.
3
Yeniden oynatmayı başlatmak için d üzerine dokunun.
* Hareketsiz görüntü yeniden oynatması için, 5. adıma geçin.
Video yeniden oynatması için, yeniden oynatmayı duraklatmak üzere
aktarılacak sahnede d üzerine dokunun.
5
Aktarma (CAPTURE) düğmesini görüntülemek için,
“MENU„ düğmesine basın.
6
Ayarlar menüsünü görüntülemek için aktarma (CAPTURE) düğmesi
üzerine dokunun.
.
4
Videonun uzunluğunu seçmek için, ayar penceresinde kaydırma
çubuğunu sağa ve sola hareket ettirin.
.
6
0
.
0
2
Aktarım için hazırlık yapılması kamera üzerinde başlar ve aktarma
hazırlık bittiğinde başlar.
Akıllı telefon üzerinde aktarma başlandığında, bir ilerleme durumu
görüntülenir.
Başlarken
0
Aktarma tamamlandığında, veri işlemi yöntemini seçmek için bir
pencere belirir.
* Değişririlecek kamera için önceden eşleştirme yapılması gereklidir.
Ayarın İptal Edilmesi:
0
4. adımda [CANCEL] üzerine dokunun.
Yazılımın Arkaplan Renginin Değiştirilmesi
Ayarlar (SETTINGS) düğmesini görüntülemek için, “MENU„ düğmesine
basın.
2
Ayarlar mesnünü görüntülemek için ayarlar (SETTINGS) düğmesi
üzerine basın.
3
Ayarlar penceresini görüntülemek için, [BACKGROUND COLOR]
üzerine dokunun.
4
Arkaplan renk ayar penceresi içinde istediğiniz rengin üzerine dokunun.
5
“RETURN„ düğmesine bir kez basın.
.
.
1
7
Aktarım işlemini tamamlamak için [OK] üzerine dokunun.
Aktarılan Hareketsiz Görüntünün Kontrol Edilmesi:
Aktarılan hareketsiz görüntüyü yeniden oynatmak için 7. adımda [PLAY]
üzerine dokunun.
Aktarılan Hareketsiz Görüntünün Yüklenmesi:
0
0
Yüklemek için hedef yerlerin (hizmetlerin) listesini görüntülemek için, 7.
adımda [SHARE] üzerine dokunun.
Yükleme sürecini başlatmak için istenen hizmet üzerine dokunun.
Bir hizmetten yararlanmak için, önceden kayıt işleminin yerine getirilmesi
gereklidir.
.
0
Aktarımın İptal Edilmesi:
0
Aktarma esnasında, 6. adımda [CANCEL] üzerine dokunun.
Takılı Kameranın Değiştirilmesi
Ayarlar (SETTINGS) düğmesini görüntülemek için, “MENU„ düğmesine
basın.
2
Ayarlar mesnünü görüntülemek için ayarlar (SETTINGS) düğmesi
üzerine basın.
.
.
1
0
.
3
Ayarlar penceresini görüntülemek için, [CHANGE CONNECTING
DEVICE] üzerine dokunun.
4
Ayar penceresi içindeki [OK] üzerine dokunun.
0
Bağlantı kesilir ve bir aygıt seçim penceresi belirir.
Arkaplan, seçilen renge değişir.
Ayarın İptal Edilmesi:
0
4. adımda [CANCEL] üzerine dokunun.
Ayarlar Menüsü
.
“MENU„ düğmesine basarak ayarlar menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
5
Aygıt seçim penceresinde görüntülenen listeden bağlanacak aygıt
üzerine dokunun.
0
Seçilen aygıt bağlanır.
3
.
Başlarken
4

Benzer belgeler