CAM_Taslak Abonelik Süreci Arçelik Sözleşme Taslağı R1

Yorumlar

Transkript

CAM_Taslak Abonelik Süreci Arçelik Sözleşme Taslağı R1
KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
*UYDU HİZMET NO
:
*ŞİPARİŞ NUMARASI
:
*TİVİBU UYDU MODÜLÜ SERİ NO :
MARKA
MODEL
SERİ NO
Smart Card
*ABONE ADRESİ :
*ABONE CEP TEL :
*ABONE EPOSTA :
TTNET A.Ş. (“ İŞLETMECİ”) tarafından sağlanan Uydu Hizmeti Kapsamında,
Koşullu Erişim Modülü (Conditional Access Module, CAM): CI+ desteği olan televizyonlarda kendisiyle eşlemiş bir
smart kart ile sadece yetkisi olan kanalların şifresini çözme gibi merkezi CA sisteminden kullanıcının akıllı kartına
iletilen işlemleri gerçekleştirebilen ekipmandır.
Akıllı Kart (Smart Card): Şifreli yayınının koşullu erişim modülü aracılığı ile çözülmesini sağlayan, mülkiyeti İŞLETMECİ’ye ait olan kart’ı ifade eder.
KOŞULLAR:
1. Kampanya kapsamında,belirli marka ve model LED LCD televizyon alan abonelere 12 ay süreli Tivibu Uydu Süper
Paket ücretsiz sunulacaktır. Abone tarafından kampanya aktivasyonunun 31.07.2016 tarihine kadar 444 1 444 nolu
Müşteri Hizmetlerinin aranarak yapılması gerekmektedir.Bu tarihten sonra aktivasyon yapılamayacak ve kampanyadan faydalanılamayacaktır.
2. Kampanyadan faydalanan aboneler 12 aylık kampanya süresinin bitiminden sonra aboneliğe devam etme
taleplerini TTNET’e iletmeleri ile herhangi bir kampanya dahilinde veya tarife üzerinden aboneliklerine devam
edebilecektir. Taleplerini iletmemeleri halinde 12 aylık kampanya süresi sonunda abonelikleri kendiliğinden sona
erecektir.
3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ve ekleri ile işbu kampanyadan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü
kişi/kişilere devredemeyecektir.
4. Bu kampanya dış kurulum hizmetini kapsamamaktadır. İhtiyaç halinde, dış kurulum abonenin yükümlülüğündedir.
5. Abone kampanya koşullarına, kampanyanın ayrıntılarıyla hizmet tarifeleri ve benzeri güncel bilgilere www.tivibu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.
6. İŞLETMECİ , Tivibu Uydu Hizmeti kapsamında sunduğu kanallarda, içerik ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
444 1 444 | turktelekom.com.tr
7. Abonenin Kampanya aktivasyonunun 31.07.2016 tarihine kadar yapmaması halinde bu tarihten, 12 aylık kampanya süresinin bitmesi ya da abonenin herhangi bir sebeple kampanyadan ayrılması halinde 7 iş günü içinde
kullanımına verilen Akıllı Kartı hasarsız ve çalısır halde TÜRK TELEKOM bayi ya da Ofislerine teslim etmesi gerekir. Belirlenen sürenin sonunda iade edilmeyen Akıllı Kart bedeli kişiye faturalandırılır. Akıllı kart rayiç bedeli kampanya süresince 40 TL olarak hesaplanacaktır.
8. İşbu kampanya bilgilendirme formunda yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.
Abonelik sözleşmesi ile işbu kampanya bilgilendirme formu arasında çelişki olan hallerde öncelikle kampanya
bilgilendirme formundaki hükümler dikkate alınacaktır.
9. İşbu kampanya katılım koşullarından kaynaklanan damga vergisi İŞLETMECİ tarafından karşılanacaktır.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı ve kampanya koşullarına uyacağımı, bu form ile
tarafıma teslim edilen Akıllı Kartı, abonelik sözleşmesi kapsamındaki hizmete uygun olarak kullanmayı, 3. kişilere
herhangi bir şekilde kullandırmamayı, devretmemeyi ve İŞLETMECİ tarafından herhangi bir nedenle talep edilmesi durumunda iade etmeyi, haciz ve iflas hallerinde tarafıma teslim edilen Akıllı Kartın İŞLETMECİ’ye ait
olduğunu beyan etmeyi, kampanya aktivasyonunu 31.07.2016 tarihine kadar yapmamam halinde bu tarihten, 12
aylık kampanya süresinin bitmesi ya da herhangi bir sebeple kampanyadan ayrılmam halinde 7 iş günü içinde,
aboneliğimin sona ermesi ve/veya abonelik sözleşmesinin herhangi bir sebeple feshi durumunda yazılı fesih
başvurum esnasında veya en geç yazılı fesih başvurumdan itibaren 7 gün içinde yukarıdaki özellikleri belirtilen
ve mülkiyeti iİŞLETMECİ’ye ait olan Akıllı Kartı hasarsız ve çalışır durumda Türk Telekom ofis ya da Bayisine iade
etmeyi, herhangi bir şekilde kaybolan veya KULLANICI’nın kusuru ile arızalanan Akıllı Kart için rayiç bedeli üzerinden fatura edilecek tutarı ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhü ederim
444 1 444 | turktelekom.com.tr

Benzer belgeler

BAŞVURU FORMU TR

BAŞVURU FORMU TR veya hatalı bilgi paylaşımında ve tespiti durumunda BETEK tarafından talep edilen ilgili düzeltmenin yapılmaması durumunda veya sahte/hileli bir durumun BETEK tarafından tespit edilmesi durumunda b...

Detaylı

yazlık ınternet paketlerı taahhutnamelerı

yazlık ınternet paketlerı taahhutnamelerı • Abone tarafından imzalanan İnternet Abonelik Sözleşmesinin Yazlık İnternet hizmeti ile çelişmeyen hükümleri geçerli olacak, ancak anılan sözleşmenin iş bu taahhütname ile çelişen veya farklılık a...

Detaylı

YAZLIK İNTERNET KAMPANYASI BİREYSEL

YAZLIK İNTERNET KAMPANYASI BİREYSEL İŞLETMECİ tarafından aboneliğine son verilmesi (sözleşmenin feshi) durumları başta olmak üzere, aboneliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde müşteriden tahsil edilecek ücretler; varsa modem ...

Detaylı

TC Kimlik SMS Sözleşmesi Ön Ödemeli

TC Kimlik SMS Sözleşmesi Ön Ödemeli açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, aksine davranılmasının sonuçl...

Detaylı