13 bölüm 2 öğrenci işleri müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

13 bölüm 2 öğrenci işleri müdürlüğü
BÖLÜM 2
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Öğrenim yaşamınız boyunca akademik ve idari konularda bütün işlerinizi yürütecek ve size rehberlik
yapacak birim, Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM)'dür.
Üniversitemize kayıt için geldiğiniz ilk günden itibaren talepleriniz, sorularınız ve ihtiyaçlarınız ile
ilgili konularda ÖİM’ de görev yapan tüm personel şahsen, telefonla veya e-mail yoluyla yapılan
başvurularda sizlere gerekli hizmeti vereceklerdir.
Öğrencilere yapılacak duyurular ve bilgi akışı için, e-posta adresleri, web sayfası ve Öğrenci İşleri
girişindeki panolar kullanılmakta, acil durumlarda telefonla ulaşılmaktadır. Bu nedenle öğrencilere ait
bilgilerin sistemde güncel tutulması büyük önem taşımaktadır.
1- ÖİM’ nün Sunduğu Hizmetler

ÖSS, DGS ve YÖS yoluyla gelen öğrencilerin kesin kayıtları

Öğrencilere gerekli belgelerin (Öğrenci belgesi, disiplin yazısı, resmi transkript-not belgesi)
temini

Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerinin yürütülmesi

Paso işlemlerinin yapılması

Üniversite içi bölüm değiştirme, yatay geçiş, çift anadal ve yan dal programlarına başvuruların
alınması

Mezun olan öğrencilere Mezuniyet Belgesi ve Diploma hazırlanması

Ders programlarının belirlenmesi ve ilanı

Final sınavlarının programlarının hazırlanması ve ilanı

Öğrencilere yarıyıl ders kayıtları sırasında yardım edilmesi

Ders ekleme-bırakma, dersten çekilme ve geç kayıt işlemleri

Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin Türkçe eğitim yapan programlara geçişi ile ilgili işlemler

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili işlemlerin yapılması

Harçsız pasaport yazılarının hazırlanması
2- ÖİM’ den Alınabilecek Belgeler
Öğrenciler, Öğrenci Belgesi, Transkript (not belgesi), Disiplin Belgesi, Hazırlık Bölümü’nde başarılı
olunduğuna dair belge, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma, Yüksek Onur ve Onur Belgesi ve
talep ettikleri diğer belgeleri şahsen müracaat ederek alabilirler.
3- Askerlik İşlemleri
Askerlik işlemleri öğrenci adına ÖİM tarafından 1111 Sayılı Askerlik kanununa göre yapılır. Askerlik
sevk-tehir işlemleri, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırmasından itibaren en geç iki ay içinde bağlı
bulunulan askerlik şubelerine bildirilir. Bu işlem öğrencinin öğrenimi süresince bir defaya mahsus
olmak üzere yapılır. 29 yaşını bitiren öğrenciler için sevk tehir işlemi yapılmaz. Mezuniyet, kendi
isteği ile kayıt sildirme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, iki dönem üst üste izinli sayılma, disiplin
cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılma, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması
nedenleri ile öğrenciliğin sona ermesi durumunda, en geç iki ay içinde, öğrencilere ait bilgiler ilgili
14 askerlik şubelerine bildirilir. Öğrencinin, askerlik nedeni ile polis veya jandarma tarafından aranması
durumunda, öğrencinin ÖİM’ ne veya askerlik birimine başvurması gerekir.
4- Öğrenci Kimlik Kartı
Asıl kimlik kartları "akıllı kart" özellikleri taşımaktadır. Kimlik kartı aynı zamanda elektronik cüzdan
olarak da kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz kartlarına hesaplarından para yükleyebilmekte, öğrenci
kafeteryasında nakit para ödemeksizin yemek ücretlerini akıllı kart vasıtası ile ödeyebilmektedirler.
5- Paso Başvuruları
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin paso işlemleri öğrenci adına ÖİM tarafından
yürütülmektedir. Öğrenciler pasolarını İETT’ den gelen bilgiye göre ÖİM panolarında ilan edilen
tarihlerden sonra ÖİM’ den alabilirler. Kayıp ve benzeri durumlarda öğrenciler işlemlerini İETT’ den
kendileri takip etmek zorundadırlar.
6- İngilizce Düzeyinin Belirlenmesi
Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin, İngilizce dil bilgilerinin yeterlik ve sınıflandırılması Hazırlık
Sınıfı Başkanlığı tarafından her eğitim-öğretim yılı başında yapılan “DÜİYES I” ve “DÜİYES II”
sınavları ile belirlenir.
“DÜİYES I” , üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan programlarına yeni kayıt yaptıran
öğrencilere verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavıdır. “DÜİYES II” ise, yine bu öğrenciler ve halen
Hazırlık Sınıfına devam etmekte olan öğrencilere verilen İngilizce Yeterlik Sınavıdır ve her iki
sınavında başarı notu en az 60’tır.
“DÜİYES I” sınavı, üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan programlarına yeni kayıt yaptıran ve
halen Hazırlık Sınıfına devam etmekte olan kayıtlı öğrenciler için Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
olan “DÜİYES II” sınavına girebilmek için ön koşuldur. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Hazırlık
Sınıfı’ndaki uygun düzeye yerleştirilir.
Öğrenciler, son üç yılda alınmış olması koşulu ile, eşdeğerliği Üniversite Senatosu’nca kabul edilen
uluslararası İngilizce Yeterlik sınavlarından birinde başarılı olduklarını kanıtlarlarsa DÜİYES
sınavlarına girmeyebilirler. Üniversite Senatosu’nca DÜİYES ile eş değer sayılan sınavlar ve bu
sınavlarda yeterli kabul edilen en düşük puanlar şunlardır.








IELTS(Akademik):International English Language Testing System: 6,5
TOEFL PBT:Test of English as a foreign language (paper-based English): 550
TOEFL-IBT:Test of English as a foreign language (Internet-based English): 80
CAE:Certificate in advanced English: C
CPE:Certificate of proficiency in English: C
FCE:First certificate in English: C
KPDS:Kamu personeli dil sınavı: 87
ÜDS:Üniversiteler arası dil sınavı: 87
Öğrenciler isterlerse DÜİYES sınavını almadan başlangıç düzeyinden Hazırlık Sınıfı’na kayıt
yaptırabilirler.
7- DÜİYES Sınavının Tarihi ve Sınava Giriş
Sınav tarihleri akademik takvimde ve internet sayfasında ilan edilmektedir.
15 8- DÜİYES Sınavının İçeriği
DÜİYES I” ve “DÜİYES II” sınavlarının içeriği ile ilgili bilgiye Hazırlık Sınıfı’nın web sitesinden
ulaşılabilir. http: //www.dogus.edu.tr/prep
9- Hazırlık Sınıfında Başarısızlık ve Öğrencilerin Hakları Şubat ve Haziran aylarında yapılan “DÜİYES II” Sınavını, Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeyi başarı
ile bitiren öğrenciler alır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler yabancı dilde eğitim yapan lisans
programlarına devam edebilirler.
Öğrenciler lisans programlarına başlamak için, “DÜİYES II” sınavını Hazırlık Sınıfı’na başladıktan
sonraki 2 akademik yıl içinde geçmek zorundadırlar. Aksi takdirde öğrencilerin üniversite ile ilişikleri
kesilir.
Üniversite ile ilişiği kesilen İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerine 2547 sayılı kanunun 44. maddesi
uyarınca 3 yıl içerisinde kullanabilecekleri 3 sınav hakkı (DÜİYES II) daha verilir.
DOÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://www.dogus.edu.tr
10- Hazırlık Sınıfında Başarı Sonrası Yapılacak İşlemler
Hazırlık Sınıfı’nda başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölümün 1.yarıyıl öğrencisi olurlar ve ders
kayıtları 1.yarıyıl için ÖİM tarafından otomatik olarak yapılır. Bölümlerin ders programlarında
1.yarıyıla ait seçmeli ders var ise öğrenciler ÖİM tarafından verilen seçmeli dersi akademik takvimde
ilan edilen ders ekleme-bırakma haftası içinde istedikleri başka bir seçmeli ders ile değiştirebilirler.
11- Türkçe Bölümlerde Okuyan Öğrenciler İçin İngilizce Muafiyet Sınavı
Türkçe bölümlerde okuyan öğrenciler için eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde İngilizce dersleri
için muafiyet sınavı yapılır. Bu sınava girmek isteyen öğrencilerin en geç eğitim-öğretimin başladığı
ilk gün mesai bitimine kadar ÖİM’ ne başvuru yapmaları gerekir.
12- Danışman
Üniversiteye kayıtlı her öğrencinin birinci yarıyıldan itibaren öğretim üyesi olan bir danışmanı vardır.
Her tür akademik konu ile ilgili öğrencilerin ilk danışacakları kişi kendi danışmanıdır.
Akademik konular, ders seçimi, özellikle ön koşul derslerinin zamanında alınması, çift anadal, ders
tekrarı, yaz okulu, üniversite dışından ders transferi ve benzeri konuları kapsar. Danışmanlar,
öğrencilere yoğunlaşmak istedikleri konuya uygun derslerin seçimi ile ilgili rehberlik yaparlar.
Öğrenciler danışmanlarının kim olduğunu http://www.dogus.edu.tr/dusor adresinden görebilirler.
13- Ders Muafiyeti
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK’ün tanıdığı herhangi bir yüksek öğretim
kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı olduğu dersler için, akademik takvimde ilan
edilen süre içerisinde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokuluna dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde
bulunurlar. Öğrenciler dilekçelerinin ekinde ilgili yüksek öğretim kurumundan alınmış resmi not belgesi
16 ve tasdikli ders içeriklerini vermek zorundadırlar. Eş değer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili
Yönetim Kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilebilir.
14- Ders Programı
Üniversitede yeralan her program için hazırlanmış bir ders programı vardır. Bu programdan
mezuniyete hak kazanmak için öğrencilerin tamamlamaları gereken toplam ders sayısı ve türü 8
yarıyıllara göre belirlenmiştir. Bu programda dersler, ortak program dersleri, zorunlu ve seçmeli alan
dersleri ile serbest seçmeli dersler olarak ayrılmışlardır.
15- Önşart Dersi
Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse “önşart dersi” denir.
Önşart dersleri, ders programlarında gösterilir. Dersler, Güz ve Bahar dönemi dersleri olarak
belirlenmiş olduğundan, zamanında alınmamış olan bir “ön şart dersi” nedeniyle öğrencinin eğitimi
uzayabileceğinden önşart derslerinin öncelikli olarak tamamlanması gerekir.
16- Ders İçerikleri
Öğrenciler, derslerin içerikleriyle ilgili bilgileri akademik danışmanlarından alabilecekleri gibi internet
üzerinden ilgili birimin sayfasına girerek de ulaşabilirler.
http://www.dogus.edu.tr
17- Haftalık Ders Programı
Tüm öğrenciler haftalık ders programlarını derse yazılma haftasının başlangıç tarihinden itibaren
kayıtta kullandıkları kullanıcı kodu ve şifresi ile internet üzerinden öğrenebilirler. Ayrıca, ÖİM
panolarında ilan edilen ders programları öğrenci fotokopi merkezinden de temin edilebilir.
18- Kayıt Yenileme
Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğrenim ücretlerini
yatırarak ders kayıtlarını yaptırıp kayıt yenilemeleri gerekmektedir.
Derse kayıt online olarak http://www.dogus.edu.tr/duregister adresinden yapılmaktadır.
Öğrenciler ders kayıtlarına başlamadan önce danışmanlarıyla görüşerek yardım isteyebilirler. 1.yarıyıl
öğrencilerinin kayıtları ÖİM tarafından otomatik olarak yapılır. Öğrencilerin kayıt yenileme
işlemlerinin onaylanabilmesi için ders seçimlerini yaptıktan sonra bir gün içinde öğrenim ücretleri ile
ilgili işlemleri tamamlamış olmaları gerekir.
Dönem başı ders kaydını Akademik Takvim’de belirlenen ders kayıt süresi içinde mazeretleri
nedeniyle yaptırmayan veya yaptıramayan öğrenciler, kayıt işlemlerini, eğitim-öğretimin başladığı ilk
hafta yaptırabilirler. Geç kayıt yaptıran öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretine ilave
olarak döneme ait öğrenim ücretinin %5’i kadar ek bir ödeme daha yaparlar.
Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl ders kaydı yaptırmayan veya öğretim ücretini yatırarak kayıt
yenilemeyen öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir. Ders kayıtları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için
DOÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne bakınız.
http://www.dogus.edu.tr
19- Ekleme-Bırakma
Kayıt haftasından sonra eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta ders ekleme-bırakma haftasıdır. Bu
haftada öğrenciler, istedikleri dersleri danışmanlarıyla görüşerek yönetmeliğin ilgili maddesinde izin
17 verilen çerçevede ekleyebilir veya bırakabilir. Grup değiştirme amaçlı ekleme-bırakmalara izin
verilmemektedir.
Ekleme-Bırakma haftası içerisinde yapılan değişiklikler not belgesine (transkript) yansımaz. Kredi
başına öğretim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerine bu hafta içerisinde yapmış oldukları
değişiklik aynen yansıtılır.
20- Dersten Çekilme
Öğrenciler başarılı olamayacaklarını anladıkları bir dersten, eğitim-öğretimin 3. haftasından itibaren
7.haftanın sonuna kadar çekilebilirler. Tüm öğrencilik süresi içinde lisans öğrencileri en fazla 4, ön
lisans öğrencileri ise en fazla 2 kez dersten çekilebilirler. Bu durumda öğrenciye o ders için (W) notu
verilir. W notu not belgelerinde (transkript) görünür fakat not ortalamasına dâhil edilmez.
Öğrencilerin, çekildikleri dersleri bir sonraki yarıyılda telafi etmeleri gerekir.
Dersten çekilen öğrencinin ödemiş olduğu öğretim ücretinden herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
Dersten çekilme ile ilgili daha ayrıntılı DOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne bakınız.
http://www.dogus.edu.tr
21- Ders Kayıt Kontenjanları
Her dersin o derse kaç kişinin kaydolabileceğini gösteren bir kontenjanı vardır. Kayıt olundukça
dersin kontenjanı azaldığından öğrencilere kayıtlarını zaman kaybetmeden yapmaları önerilir. Aksi
halde öğrencinin istediği sınıfta yer kalmayabilir. Ders kayıtları sırasında derslerin kontenjanı
arttırılmaz.
22- Derslere Devam ve Mazeret
Öğrenci kayıtlı olduğu bütün ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği her türlü çalışmalara
devam etmek; her türlü sınav ve öğretim üyesinin uygun gördüğü diğer çalışmalara en az %70
oranında katılmakla yükümlüdür. Aksi takdirde öğrenci devam etmediği dersten başarısız sayılır ve
(IA) notu alır.
Mazereti nedeniyle derslere ve dönem içi sınavlarına katılamama durumunda ne yapılması gerektiği
konusunda ilgili öğretim üyesi karar verir.
Dönem sonu sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretlerini belirten bir
dilekçeyi Dekanlığa/MYO Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Mazeretlerin geçerli bulunması
durumunda mazeret sınavı verilebilir.
23- Sağlık Nedenlerinden Dolayı Alınan Raporlar ve Yapılacak İşlemler
Sağlık raporları özel veya devlet hastanesinden alınmış ve onaylanmış olmalıdır. Uzun süreli
rahatsızlığı olan öğrenciler izinli sayılmak için Dekanlığa/MYO Müdürlüğü’ne başvurabilirler.
Alınan raporlar en geç üç gün içinde ilgili Dekanlık veya Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne talebi
belirten bir form dilekçe ile teslim edilmelidir.
24- Dönem Sonu Notları
Öğretim üyelerinin elektronik olarak teslim ettiği dönem sonu başarı notlarına aşağıdaki adresten
erişilebilir.
http://www.dogus.edu.tr/dusor
18 25- Not Sistemi ve Ortalama Hesabı
Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler
ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir.
Başarı Notu
A+
A
B+
B
C+
Ağırlık katsayısı
4.00
3.75
3.50
3.00
2.50
Başarı Notu
C
D+
D
F
IA
Ağırlık katsayısı
2.00
1.50
1.00
0.00
0.00
Bir dersten D ve D+ notlarından birini alan öğrenci o dersi “şartlı” başarmış sayılır.
Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Her dersin
kredi değeri ile alınan notun ağırlık katsayısı çarpılıp, elde edilen sayının toplam kredi değerine
bölünerek bulunan aritmetik ortalama, yarıyıl not ortalamasını (YNO) belirler. Genel not ortalaması
ise (GNO) aynı ortalamanın o güne kadar alınmış tüm dersler için hesaplanması ile bulunur. Tekrar
edilen derslerin bir önceki not kredi değeri ortalama hesabına girmez. Aşağıda, örnek bir hesaplama
verilmiştir.
1.yarıyıl
Ders
Harf Notu
Ağırlıklı Katsayı
Kredi
Ağırlıklı Not
CHEM 101
C
2.00
4
8.00
TÜRK 101
B+
3.50
2
7.00
6
15.00
Ağırlıklı Katsayı
Kredi
Ağırlıklı Not
TOPLAM
2.yarıyıl
Ders
Harf Notu
COME 101
A+
4.00
3
12.00
TÜRK 102
B
3.00
2
6.00
TOPLAM
5
Bu durumda yarıyıl ortalaması: Toplam Ağırlık Not/Toplam Kredi
18.00
1.yarıyıl YNO=15.00/6 =2.50 2.yarıyıl YNO= 18.00/5= 3,06 bulunur.
GNO ise: Tüm yarıyılların Toplam Ağırlıklı Notları/Toplam Krediler
GNO= (15.00+18.00)/(6+5)= 3.00 bulunur.
DOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://www.dogus.edu.tr
26- Sınamalı Öğrenci
19 Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler “Sınamalı Öğrenci”
sayılırlar. Sınamalı öğrenciler derse yazılırken; öncelikle daha önceki yarıyıllara ait alıp başarısız
oldukları ve hiç almadıkları derslere yazılırlar.
27- Başarısız Öğrenci
Lisansta 4.yarıyılın sonu itibariyle genel not ortalaması 2.00’ın, ön lisansta ise 2.yarıyılın sonu
itibariyle genel not ortalaması 1.50’nin altında olan öğrenciler “Başarısız Öğrenci” sayılırlar.
Başarısız öğrenciler bulundukları yarıyılda ortalamalarını yükseltene kadar beklerler ve üst yarıyıllara
ait dersleri alamazlar. Genel not ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önceki yarıyıllarda (IA),
(F), (D), (D+) notu aldıkları veya hiç almadıkları dersleri alırlar. IA, F, D veya D+ alınan ders
seçmeli ise bunun yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.
DOÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://www.dogus.edu.tr
28- Çift Anadal Programı (ÇAP)
Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten
öğrencilerin isterlerse aynı zamanda ikinci bir dalda lisans öğrenimi görmelerini sağlamaktır.
Çift anadal programını tamamlayan öğrenciye o bölüme ait ikinci bir lisans diploması verilir.
Öğrenciler hangi bölümler arasında ÇAP imkanı olduğunu danışmanlarından, Bölüm Başkanları’ndan
veya ÖİM’ den öğrenebilirler.
DOÜ Çift Anadal Yönergesi
http://www.dogus.edu.tr
29- Yandal Programı (YAP)
Yandal programının amacı anadal programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir
dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yandal programını tamamlayan öğrenciye sertifika verilir.
Öğrenciler hangi programlarda yapılabileceğini danışmanlarından, Bölüm Başkanları’ndan veya ÖİM’
den öğrenebilirler.
DOÜ Yandal Yönergesi
http://www.dogus.edu.tr
30- Üniversite İçi Programlar Arası Geçiş
Öğrenciler hazırlık sınıfı dışında lisansta en az bir, en çok dört yarıyıl, önlisansta bir yarıyıl öğrenim görmüş
olmak ve DOÜ Yatay Geçiş Yönergesi’nde belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla istedikleri başka bir
eşdeğer programa geçiş yapabilirler. Başvurular akademik takvimde ilan edilen süreleri içerisinde başvuru
formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.
DOÜ Yatay Geçiş Yönergesi, http://www.dogus.edu.tr
20 31- Dikey Geçiş
Meslek Yüksekokulundan mezun olmuş öğrenciler, ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş
Sınavı (DGS) ile Üniversitemiz’de yürütülmekte olan lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Bu hususta YÖK Dikey Geçiş Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Dikey geçişle lisans programlarına yerleşen öğrencilere 1 yıl süreli Dikey Geçiş Lisans Programına
Hazırlık Programı uygulanır.
DOÜ Dikey Geçiş Yönergesi, http://www.dogus.edu.tr
32- Yatay Geçiş
Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çiftanadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Trasferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde Doğuş
Üniversitesi’ne yatay geçiş yolu ile kayıt yapılabilir.
Başvurular akademik takvimde ilan edilen süreler içersinde başvuru formu ve istenilen belgeler ile ÖİM’ ye
yapılır ve sonuçlar bir hafta içinde duyurulur.
DOÜ Yatay Geçiş Yönergesi, http://www.dogus.edu.tr
33- Yurt Dışı Öğrenci Kabulü
Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Yurt Dışı Öğrenci Kabulü
Kontenjanı’ndan yararlanarak bizzat Üniversitemize müracaat edebilirler.
Müracaat koşulları ve başvuru formu için;
http://www.dogus.edu.tr
34- Özel Öğrenci
YÖK tarafından tanınan başka bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası
almamış olmak koşuluyla kendi yüksek öğretim kurumları ve Doğuş Üniversitesi programlarına
Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile en çok iki yarıyıl için özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler.
İki yarıyıl sonunda özel öğrencilik süresinin devamı talep edilirse, bir kereye mahsus olmak üzere
Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile iki yarıyıl daha uzatılabilir.
Özel öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler,

Doğuş Üniversitesi Diploması alamazlar,

Öğrencilik haklarından yararlanamazlar,

Doğuş Üniversitesi’nin idari ve akademik kurallarına uyarlar.
Doğuş Üniversitesi öğrencileri de; genel not ortalaması 2.00’ın üzerinde bulunulan programın ilk iki
yarıyılına ait derslerden başarılı olmak koşulu ile YÖK tarafından tanınan başka bir yüksek öğretim
kurumunun programlarına ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ile en çok iki
yarıyıl için özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Bu sürede, öğrenci izinli sayılır ve ücret ödemez.
İzinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılır. Özel Öğrenci olarak alabileceği dersler danışman ile
21 birlikte belirlenir ve dönüşünde, ilgili kurullarca eş değer derslere intibakı yapılarak (T) notu ile
kayıtlara işlenir.
35- Yaz Öğretimi
Üniversitemizde yedi hafta süre ile açılan yaz öğretimine isteyen öğrenci kayıt yaptırabilir. Yaşama bir
an önce atılmayı ve üniversitemizden daha kısa sürede mezun olmayı hedefleyen, ders kayıpları olan
veya kişisel ilgi alanları kapsamında bazı dersleri almak isteyen öğrenciler yaz öğretimine
katılabilirler. Yaz Öğretimi’nde öğrenciler toplam 10 kredilik ders alabilirler.
Yaz öğretiminde öğretim ücreti “ders saati” başına ödenir.
DOÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği, http://www.dogus.edu.tr
36- İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma
Öğrenciler mazeretleri nedeniyle bir veya iki yarıyıl süre ile izinli sayılabilir veya kayıt
dondurabilirler. Bu işlemler için dilekçe ile ilgili Fakülte Dekanlığı’na/Meslek Yüksekokul
Müdürlüğü’ne başvurulur. Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak lisans da en çok dört yarıyıl,
önlisans da en çok iki yarıyıl izin verilebilmekte veya kaydı dondurulabilmektedir.
37- Staj İşlemleri
Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek,
laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, çalışma
hayatındaki sorumlulukları, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını
sağlamak amacıyla Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu’nda staj
uygulaması yapılmaktadır.
DOÜ Ön Lisans ve Lisans Öğretimi’nde Yapılacak Olan Staj Yönergesi,
http://www.dogus.edu.tr
38- Mezuniyet ve Diploma
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması (GNO) en az
2.00 olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Mezun olması için tek dersi kalan öğrenciler müracaat ettikleri takdirde akademik takvimde ilan edilen
tarihlerde tek ders sınavına girebilirler.
39- Üstün Onur ve Onur Belgeleri
Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayıp, öğrenimlerini GNO’yu en az 3.50 ile tamamlayan
öğrencilere "Üstün Onur Belgesi", 3.00–3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise "Onur Belgesi" verilir.
DOÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://www.dogus.edu.tr
40- Ön Lisans Diploması
22 Fakültesindeki lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders
programlarında bulunan bütün zorunlu ve seçmeli dersler ile üniversite zorunlu derslerini başarmış ve
dördüncü yarıyıl sonu genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere "Ön Lisans Diploması" verilir.
DOÜ Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
http://www.dogus.edu.tr
41- Diploma Kayıpları
Mezun öğrencilerimiz diplomalarını kaybetmeleri durumunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de
yayımlanan ve ülke çapında dağıtılan bir gazetede “Kayıp Diploma” ilanı verdikten sonra ÖİM’ ye
durumlarını açıklayan bir dilekçe ile başvururlar. Mezunlarımız ilan içeriği için ÖİM’den bilgi
almalıdırlar. Diplomaların hazır olduğu ÖİM tarafından dilekçe sahibine bildirilir ve ilgili yönetmelik
hükümlerine uygun olarak ikinci kopya hazırlanarak verilir.
42- Disiplin İşlemleri
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin
öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması
gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile
bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve uygulama ile
ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği,
http://www.dogus.edu.tr
43- Üniversiteden İlişik Kesme İşlemleri
Kendi isteği ile Üniversite’den kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile ilgili
Dekanlık/Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye, kesin kayıt
sırasında Üniversiteye teslim etmiş olduğu lise diploması geri verilir. Kaydı silinen öğrencinin
öğrenim ücreti iade edilmez.
Üniversitemizden kendi isteği ile ayrılan, ilişiği kesilen veya mezun olan öğrenciler ÖİM’ ye müracaat
ederek, ilişik kesme işlemlerini başlatırlar. ÖİM tarafından verilen ilişik kesme belgesi tüm idari
birimlere imzalatılır. Öğrencinin ilişiğini kesebilmesi için; idari birimlere borcunun olmaması ve iade
etmesi gerekenleri ve öğrenci kimlik kartını teslim etmesi gerekir.
44- Adres ve Telefon Bilgilerinin Güncellenmesi
Gerekli yazışmalar ve bağlantılar ilk kayıt döneminde beyan edilen bilgilere göre yapılmaktadır.
Bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler ÖİM’ ye bu değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler. Aksi
takdirde oluşabilecek sorunlarda kayıtlardaki beyanlar dikkate alınmaktadır.
45- Öğrenim Süresi
Normal öğrenim süresi; lisansta sekiz, ön lisansta dört yarıyıldır. Azami öğrencilik süresi ise; lisansta on
dört, ön lisansta sekiz yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş Lisans Öğrenimi’ne
Hazırlık Programı’ndaki öğrenim süreleri dahil değildir.
Azami öğrenim süresini doldurdukları halde mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı kanunun
44.maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
23 Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler; 2547 sayılı Yükseköğretim
Mevzuatının ilgili maddeleri çerçevesinde, en az iki yarıyılın bütün derslerinden veya o lisans
programının en az %60’ından başarılı olmak, disiplin cezası alarak uzaklaştırılmamış ve hüküm giymemiş
olmak koşuluyla Üniversite’den ilişiklerinin kesildiği tarih itibariyle altı ay içinde müracaat ederek meslek
yüksek okullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.
46- Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait İşlemler
Kredi ve Yurtlar Kurumu yükseköğrenim gören öğrencilere katkı payı ve öğrenim kredisi vermektedir.
Başvuru formları ve gerekli bilgi ÖSYM kılavuzu ile birlikte üniversite sınavına girecek adaylara
ulaştırılmaktadır.
ÖSYM kılavuzunda belirtilen ilk yıl başvuru yapmayanlar yıl içinde başvuru yapamazlar. Bu
öğrenciler bir yıl sonrası için Temmuz-Ağustos aylarında, kendi bulundukları şehirlerden de başvuru
yapabilirler.
Kredilerin devamı ve kesilme koşulları için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi
Yönetmeliği' nden bilgi alabilirsiniz.
47- ÖİM’ nin Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma Günleri: 08:45 – 19:00
Cumartesi Günleri
: 10:00 – 14:00
Yaz Tatili (hafta içi)
: 08:45 – 17:30
24 T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
2010/2011 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans/Lisans Akademik Takvimi
İŞLEM
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
27 Eylül 2010
8 Ocak 2011
Yurt Dışı Öğrenci Kabul başvuruları **
2 Ağustos 2010
20 Ağustos 2010
Yatay Geçiş, Üniversite İçi Bölüm/Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal ve Yan
dal başvuruları
9 Ağustos 2010
3 Eylül 2010
2010 ÖSYM tarafından yerleştirilenler ile Yurt Dışı Öğrenci Kabulü ile
yerleşenlerin kayıtları **
31 Ağustos 2010
7 Eylül 2010
Önlisans Tek Ders Sınavı
1 Eylül 2010
Çarşamba
Lisans Tek Ders Sınavı
13 Eylül 2010
Pazartesi
Doğuş Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı (DÜİYES I)
13 Eylül 2010
Pazartesi
DÜİYES I Sonuçlarının ilanı
14 Eylül 2010
Salı
Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (DÜİYESII)
15 Eylül 2010
Çarşamba
15 Eylül 2010
Çarşamba
15 Eylül 2010
17 Eylül 2010
DÜİYES II sonuçlarının ilanı
18 Eylül 2010
Cumartesi
Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
20 Eylül 2010
24 Eylül 2010
Web üzerinden "Memnuniyet Anketi"nin doldurulması
27 Eylül 2010
15 Kasım 2010
Açılış Töreni ve Derslerin Başlaması
27 Eylül 2010
Pazartesi
Yeni Kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon Programı
27 Eylül 2010
28 Eylül 2010
Ders Ekleme-Bırakma
Türkçe bölümler için Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı/
MYO Programları için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
Dersten Çekilme başvuruları
28 Eylül 2010
8 Ekim 2010
28 Eylül 2010
Salı
11 Ekim 2010
12 Kasım 2010
MYO MEZUNİYET TÖRENİ
9 Ekim 2010
Cumartesi
Entellektüel ve Kültürel Etkinlikler
13 Ekim 2010
22 Aralık 2010
Öğrenci Konseyi seçimleri ile ilgili sürecin başlaması ve sonuçlandırılması
1 Kasım 2010
30 Kasım 2010
Atatürk’ü Anma Günü
GÜZ YARIYILI
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri için son gün
(Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okuyanlar için)
Yatay Geçişle kabul edilen öğrencilerin kayıtları
10 Kasım 2010
Çarşamba
Güz yarıyılı derslerin bitimi
7 Ocak 2011
Cuma
Yarıyıl Sonu Sınavları (2547/44.madde gereğince Ek Sınav-I'e girecek
öğrenciler dahil)
10 Ocak 2011
26 Ocak 2011
Proje ve Bitirme Proje Ödevlerinin son teslim günü
14 Ocak 2011
Cuma
Proje ve Bitirme Proje Ödevlerinin sunumu
27 Ocak 2011
28 Ocak 2011
Mazeret Sınavları
1 Şubat 2011
2 Şubat 2011
Tek Ders Sınavları
4 Şubat 2011
Cuma
BAHAR YARIYILI
21 Şubat 2011
27 Mayıs 2011
Yatay Geçiş, Üniversite İçi Bölüm/Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal ve Yan
dal başvuruları
17 Ocak 2011
2 Şubat 2011
Yatay Geçişle kabul edilen öğrencilerin kayıtları
10 Şubat 2011
11 Şubat 2011
Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma
14 Şubat 2011
18 Şubat 2011
Derslerin Başlaması
21 Şubat 2011
Pazartesi
25 Ders Ekleme-Bırakma
22 Şubat 2011
4 Mart 2011
Dersten Çekilme başvuruları
7 Mart 2011
8 Nisan 2011
Entellektüel ve Kültürel Etkinlikler
9 Mart 2011
18 Mayıs 2011
Kariyer Günleri
14 Mart 2011
18 Mart 2010
Ders Dışı Etkinlik Ödüllerinin verilmesi
20 Mayıs 2011
Cuma
Derslerin Bitimi
Yarıyıl Sonu Sınavları (2547/44.madde gereğince Ek Sınav-I'e girecek
öğrenciler dahil)
Proje ve Bitirme Proje Ödevlerinin son teslim günü
27 Mayıs 2011
Cuma
30 Mayıs 2011
15 Haziran 2011
3 Haziran 2011
Cuma
Proje ve Bitirme Proje Ödevlerinin sunumu
16 Haziran 2011
17 Haziran 2011
Mazeret Sınavları
21 Haziran 2011
22 Haziran 2011
Tek Ders Sınavları
24 Haziran 2011
Cuma
LİSANS MEZUNİYET TÖRENİ
06-07 Temmuz
2011
PerşembeCuma
Derse Yazılma
1 Haziran 2011
12 Ağustos
2011
17 Haziran 2011
Derslerin Başlaması
27 Haziran 2011
Pazartesi
Ders Ekleme-Bırakma
27 Haziran 2011
Dersten Çekilme başvuruları
4 Temmuz 2011
Derslerin Bitimi
12 Ağustos 2011
1 Temmuz 2011
22 Temmuz
2011
Cuma
Sınavlar
11 Ağustos 2011
16 Ağustos 2011
Mazeret Sınavları
17 Ağustos 2011
Çarşamba
YAZ ÖĞRETİMİ
27 Haziran 2011
RESMİ TATİLLER
Ramazan Bayramı Tatili
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Kurban Bayramı Tatili
08.09.2010
Saat: 13.00
28.10.2010
Saat: 13.00
11 Eylül 2010
29 Ekim 2010
15 Kasım 2010
19 Kasım 2010
1 Ocak 2011
Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili
23 Nisan 2011
Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü Tatili
1 Mayıs 2011
Pazar
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
19 Mayıs 2011
Perşembe
Yılbaşı Tatili
** Yurt Dışından Öğrenci Kabulü ile Özel Yetenek sınavıyla öğrenci alacak programların başvuru ve kayıt
tarihleri daha sonra ilan edilecektir.
26 T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
2010/2011 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Hazırlık Sınıfı Akademik Takvimi
İŞLEM
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
GÜZ YARIYILI
27 Eylül 2010
28 Ocak 2011
Kayıt Yenileme
20 Eylül 2009
24 Eylül 2009
*13.09.2010
Pazartesi
DÜİYES I sonuçlarının ilanı
14 Eylül 2010
Salı
Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı II (DÜİYES II)
**15.09.2010
Çarşamba
DÜİYES II sonuçlarının ilanı
18 Eylül 2010
Cumartesi
Açılış Töreni ve Derslerin Başlaması
27 Eylül 2010
Pazartesi
Yeni Kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon Programı
27 Eylül 2010
Pazartesi
Öğrenci Konseyi seçimleri ile ilgili ön hazırlık ve Seçimlerin yapılması
1 Kasım 2010
30 Kasım 2010
Atatürk’ü Anma Günü
10 Kasım 2010
Çarşamba
I. Çeyrek Düzey Yükseltme Sınavı
26 Kasım 2010
Cuma
II. Çeyrek Derslerin Başlaması
6 Aralık 2010
Pazartesi
II. Çeyrek Düzey Yükseltme Sınavı
28 Ocak 2011
Cuma
Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (DÜİYES II)
3 Şubat 2011
Perşembe
DÜİYES II Sonuçlarının İlanı
9 Şubat 2011
Çarşamba
Doğuş Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı I (DÜİYES I)
BAHAR YARIYILI
21 Şubat 2011
17 Haziran 2011
Kayıt Yenileme
14 Şubat 2011
18 Şubat 2011
Derslerin Başlaması
21 Şubat 2011
Pazartesi
III. Çeyrek Düzey Yükseltme Sınavı
15 Nisan 2011
Cuma
IV. Çeyrek Derslerin Başlaması
25 Nisan 2011
Pazartesi
IV. Çeyrek Düzey Yükseltme Sınavı
17 Haziran 2011
Cuma
Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (DÜİYES II)
24 Haziran 2011
Cuma
DÜİYES II Sonuçlarının İlanı
30 Haziran 2011
Pazartesi
YAZ ÖĞRETİMİ
4 Temmuz 2011
25 Ağustos
2011
Kayıt Yaptırma
27 Haziran 2011
1 Temmuz 2011
Derslerin Başlaması
4 Temmuz 2011
Pazartesi
Derslerin Bitimi
25 Ağustos 2011
Perşembe
Düzey Yükseltme Sınavı
26 Ağustos 2011
Cuma
RESMİ TATİLLER
27 Ramazan Bayramı Tatili
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Kurban Bayramı Tatili
08.09.2010
Saat: 13.00
28.10.2010
Saat: 13.00
11 Eylül 2010
29 Ekim 2010
15 Kasım 2010
19 Kasım 2010
1 Ocak 2011
Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili
23 Nisan 2011
Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü Tatili
1 Mayıs 2011
Pazar
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
19 Mayıs 2011
Perşembe
Yılbaşı Tatili
* DÜİYES I Sınavı 13 Eylül 2010 Pazartesi günü saat 13.00'da yapılacaktır.
** DÜİYES II Sınavı 15 Eylül 2010 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacaktır.
28 

Benzer belgeler