Central Disc System Merkezi Disk Sistemi

Yorumlar

Transkript

Central Disc System Merkezi Disk Sistemi
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Central Disc System
Merkezi Disk Sistemi
AMAÇ
Bu sunumda İzmir Ekonomi Üniversitesi Merkezi Disk
Sistemi tanıtımı ve kullanımı amaçlanmıştır.
KONULAR
 Tanımlar
 Veri Kayıpları
 Neden Merkezi Disk Sistemi?
 Merkezi Disk Sistemi Nasıl Çalışır?
 Merkezi Disk Sistemi Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
 Merkezi Disk Sistemine Nasıl Erişebilirim?
 Hangi Disk Alanlarına Erişebilirim?
 Ortalama Sistem Maliyeti
 Kotam Ne Kadar?
 Merkezi Disk Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
 Sorun Giderme
TANIMLAR
Veri
• Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç
üretebildiği ve saklayabildiği herşey veridir.
Kurumsal
Veri
• Kurumların işleyişinde önemli yer teşkil eden, kaybı kurumlar için önemli zararlara yol açabilecek
nitelikteki, personel tarafından işlenmesine ve hazırlanmasına karşılık tamamen kuruma ait verilerdir
(hesap tabloları, öğrenci verileri, çalışan verileri, yazışmalar vb.).
Kişisel Veri
• Kullanıcıların kurumsal verilerinin dışında kalan, kaybı durumunda kurum hafızasında herhangi bir
zarara neden olmayacak genellikle multimedia(resim,video vb.) türündeki verilerdir.
Disk Alanı
• Kullanıcıların hizmetine sunulmuş bir network üzerinde yada lokal sistemde yer alan belirli
kapsitedeki fiziksel veri depolama alanlarıdır.
• Bir bilgisayar sistemini işlevsel kılan temel birimlerin, üzerinde çalışan yazılımların ve depolanan
verilerin, ariza, hata, hasar durumlarında çalışmaların kesintiye uğramasını ve/veya verilerin geri
Yedekleme
dönülemez biçiminde kaybolmasını engellemek amacıyla birden fazla kopya halinde
bulundurulmasını sağlayan işlemler bütünüdür.
VERİ KAYIPLARI
7%
3%
Donanım Kaynaklı
14%
44%
Kullanıcı Kaynaklı
Yazılım Kaynaklı
Virüs Kaynaklı
Diğer
32%
NEDEN MERKEZİ DİSK SİSTEMİ?
 Donanımsal arızalardan kaynaklanan veri kayıplarını en aza
indirmek,
 Kullanıcı hatalarından oluşabilecek veri kayıplarını en aza
indirmek,
 Virüslerden kaynaklanan veri kayıplarını en aza indirmek,
 Sistem sürekliliğini sağlamak,
 Yüksek performanslı veri transferlerine olanak sağlamak,
 Kurumsal hafızayı korumak,
NEDEN MERKEZİ DİSK SİSTEMİ?
 Veri paylaşımına olanak sağlamak,
 Bilgi bütünlüğünü sağlamak,
 Yetkisiz kullanıcıların kurumsal veriye erişimini engellemek,
 Yetkili kullanıcılar için kurumsal veriye kolay erişim,
 Kurumsal verilerin yedeklenmesi,
MERKEZİ DİSK SİSTEMİ
NASIL ÇALIŞIR?
OpenLdap
Samba
EkoID ile
FileServer Erişimi
Kullanıcılar
SITE A
Controller A
Kullanıcı Doğrulama
Aktif – Aktif
Yapı
SITE B
Controller B
Yedekleme
Ünitesi
Fiziksel Diskler
MERKEZİ DİSK SİSTEMİNDE VERİ
GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?
 RAID DP (İki Parite diskli Raid6 teknolojisi) disk teknolojisi
kullanılmaktadır,
 Aktif-aktif çalışan kontrolör yapısı,
 Snapshot teknolojisi,
 Müdürlük/Fakülte disk alanları için teyp yedekleme sistemi,
 Kontrolörlerin fiziksel olarak birbirinden ayrı lokasyonlarda
bulunması,
MERKEZİ DİSK SİSTEMİNDE VERİ
GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?
 Disklerin ve teyp ünitesinin fiziksel olarak birbirinden ayrı
lokasyonlarda bulunması,
 EkoID ve şifresi ile güvenli erişim,
 Etkin yetkilendirme mekanizması,
 Merkezi Disk Sistemi bileşenleri arası fiber bağlantı,
 Farklı paylaşımlar farklı diskler üzerinden gerçekleştirilmesi,
MERKEZİ DİSK SİSTEMİNE NASIL
ERİŞEBİLİRİM?
 Başlat butonuna tıklayarak açılan alanda altta yer alan metin
kutusuna \\fileserver (*) yazarak enter tuşuna basınız.
(*) Merkezi Disk Sistemine aşağıdaki değerler ile de erişmek
mümkündür.
•
•
•
\\fileserver.ieu.edu.tr
\\fileserver.iue.edu.tr
\\fileserver.izmirekonomi.edu.tr
MERKEZİ DİSK SİSTEMİNE NASIL
ERİŞEBİLİRİM?
 Açılan Windows Security penceresine EkoID ve şifrenizi girdikten
sonra Ok butonuna tıklayınız
Remeber my credentials seçeneğinin aktive edilmesi durumunda Windows
FileServer erişimi için EkoID ve şifrenizi Credential Manager dan kaldırmadığınız
sürece sormayacaktır.
MERKEZİ DİSK SİSTEMİNE NASIL
ERİŞEBİLİRİM?
 Yetkiniz olan paylaşımların görüldüğü file browser penceresi
açılacaktır
Home Folder
Dekanlık Alanı
Public
Toolbox
HANGİ DİSK ALANLARINA ERİŞEBİLİRM?
(AKADEMİK PERSONEL)
Home Folder
Paylaşımı
Akademik
personele
özel
olan
kişisel
paylaşımdır.
Toolbox
Paylaşımı
FileServer
sistemi
kullanımında
ihtiyaç
duyulabilecek temel araçları
yer almaktadır.
Public
Paylaşımı
EkoID ve şifresi ile
sisteme giriş yapan tüm
Akademik
ve
İdari
Personel erişebilir.
HANGİ DİSK ALANLARINA ERİŞEBİLİRM?
(İDARİ GÖREVİ BULUNAN AKADEMİK PERSONEL)
Fakülte
Paylaşımı
Home Folder
Paylaşımı
DEKAN
DEKAN YRD.
BÖLÜM
BAŞKANLARI
PERSONEL
Toolbox
Paylaşımı
Public
Paylaşımı
HANGİ DİSK ALANLARINA
ERİŞEBİLİRİM?
Home Folder
Akademik personele özel olan kişisel paylaşımdır. Bu alana yalnızca
EkoID ve şifresi ile sisteme giriş yapan kullanıcı erişebilir. Kullanıcı
bu alanda tam yetkiye sahiptir.
HANGİ DİSK ALANLARINA
ERİŞEBİLİRİM?
Dekanlık Paylaşımı
Dekanlıkla ilgili kurumsal verilerin saklanacağı alandır. Bu alan
belirli periyotlarda kasetlere yedeklenmekte olup; görev
hiyerarşisine göre yetkilendirilmektedir.
HANGİ DİSK ALANLARINA
ERİŞEBİLİRİM?
Public Paylaşımı
Tüm akademik ve idari personelin erişebileceği ortak alandır. Bu
alan içeriği her Pazar 23:59 da otomatik olarak silinmektedir. Bu
alanda tüm kullanıcılar tam yetkiye sahiptir.
HANGİ DİSK ALANLARINA
ERİŞEBİLİRİM?
Toolbox Paylaşımı
Merkezi Disk Sistemi kullanımında gerekli olabilecek kullanıcıya
özel
araçların yer aldığı paylaşımdır. Bu paylaşıma dosya
eklenemez, silinemez ve var olan dosyalar değiştirilemez.
 Beni Hatırla (rememberMe.bat),
Her Fileserver oturumunda kullanıcı bilgilerinin hatırlanmasını sağlar.
 Beni Unut (forgetMe.bat),
Her Fileserver oturumunda kullanıcı bilgilerinin hatırlanmasını engeller.
 Oturum kapatma işlemi (Logout.bat),
Fileserver mevcut paylaşım oturumlarını kapatır.
HANGİ DİSK ALANLARINA
ERİŞEBİLİRİM?
 Public paylaşımı map etmek (mapPublic.bat),
Fileserver Public paylaşımını map ederek kullanma olanağı sağlar.
 Public paylaşımı unmap etmek (unmapPublic.bat),
Map edilmiş olan Public paylaşımının unmap edilmesini sağlar.
 Dekanlık paylaşımını map etmek (mapBirimAdi.bat),
BirimAdi paylaşımını map ederek kullanma olanağı sağlar.
 Dekanlık paylaşımını unmap etmek (unmapBirimAdi.bat)
Map edilmiş olan BirimAdi paylaşımının unmap edilmesini sağlar.
SİSTEM MALİYETİ
Merkezi Disk Sisteminde kullanılan donanımsal (teyp, kontrolör,
diskler, sunucular vb.) ve yazılımsal bileşenlerin (storage işletim
sistemi, sunucu işletim sistemi, teyp yazılımı vb. ), işletme ve
bakım maliyetleri haricindeki ortalama maliyeti;
KOTAM NE KADAR?
(AKADEMİK PERSONEL)
HOME FOLDER
PAYLAŞIMI
PUBLIC
PAYLAŞIMI
Kullanıcı Kotası
Varsayılan 1 GB
Kota tanımı yoktur
Disk Boyutu 300 GB
KOTAM NE KADAR?
(İDARİ GÖREVİ BULUNAN AKADEMİK PRESONEL)
FAKÜLTE
PAYLAŞIMI
HOME FOLDER
PAYLAŞIMI
PUBLIC
PAYLAŞIMI
Kullanıcı Kotası
Varsayılan 1 GB
Kota tanımı yoktur
Disk Boyutu 300 GB
DEAN
VICE DEAN
HEAD OF
DEPTS.
COMMON
Grup Kotası
Varsayılan 10 GB
MERKEZİ DİSK SİSTEMİ KULLANIMINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Kurumsal hafızanın korunması adına, bilgisayarınızdaki kurumsal verilerinizin
güncel bir kopyasını Dekanlık paylaşımınızda da saklayınız.
 Fileserver sistemini yalnızca kurumsal verilerinizi saklamak ve yedeklemek için
kullanınız. Mp3, video, fotoğraf gibi kişisel verilerinizi saklamak ve yedeklemek
için Fileserver sistemini kullanmayınız.
 EkoID ve şifrenizi kimseye vermeyiniz. Fileserver sisteminde görev tanım ve
müdürlük/dekanlık bazında yetkilendirme gerçekleştirildiğinden, EkoID ve
şifrenizi ele geçiren bir kişi sizin yetkinize sahip olarak, yetkiniz olan tüm
kurumsal verilere ulaşabilecektir.
 Kurumsal verilerinizi dizinler oluşturarak, kategorize ediniz. Kurumsal verilere
erişimde kolaylık sağlamak adına oluşturduğunuz veri kategorilerini ilgili
Dekanlık paylaşımı içerisinde yer alan index.xlsx dosyasında güncel olarak
tutunuz.
MERKEZİ DİSK SİSTEMİ KULLANIMINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 İşlediğiniz/oluşturduğunuz kurumsal
tanımlarına uygun bir alanda tutunuz.
veriyi,
uygun
paylaşım
ve
yetki
 Fileserver paylaşım boyutları gözlemler ile belirlenmiş olup, ihtiyaçlar
doğrultusunda donanım alımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, paylaşım
kotanızı verimli kullanmaya özen gösteriniz.
 Dekanlık paylaşımında kotalar kullanıcı bazında değil Dekanlık bazında
düzenlenmiştir. Bu kapsamda bir birimde çalışan tüm personel ortak bir kotayı
kullanmaktadır.
 Bilgisayarınızdaki aktif kullanıcınız için kolay tahmin edilemeyecek bir şifre
belirleyiniz.
MERKEZİ DİSK SİSTEMİ KULLANIMINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Fileserver kurumsal verilerinin ve kişisel bilgisayarınızın güvenliği için
bilgisayarınızın başında olmadığınız zamanlarda “
+ “ tuş kombinasyonu
ile oturumunuzu kilitlemeyi ihmal etmeyiniz.
 Sürekli kullanımınızda olan bilgisayarınız dışında Fileserver sistemine
eriştiğinizde sistemden logout olmayı unutmayınız.
 Fileserver sistemi ile ilgili sorunlarınızın kısa zamanda çözümü için Bilgi İşlem
Müdürlüğü sayfasındaki dokümanı inceledikten sonra sorununuz kapsamında
ilgili adrese, dokümanda sorun giderme alanında tanımlanan konu başlıkları
ile e-posta yollayınız.
SORUN GİDERME
FileServer erişiminde sorun yaşıyorsanız;




İnternet bağlantınızın olduğundan emin olunuz.
FileServer erişimi için doğru host adını yazdığınızdan emin olunuz.
EkoID ve şifrenizi doğru girdiğinizden emin olunuz.
Sorununuz devam ediyor ise; [email protected] adresine FileServer
Login Sorunu konusu ile, sorununuzu tanımlayan bir e-posta yollayınız.
SORUN GİDERME
FileServer sistemindeki paylaşımlarınızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız;
 Yetkiniz doğrultusunda olması gereken paylaşımlar ile FileServer sisteminde
erişebildiğiniz paylaşımlar farklı ise [email protected] adresine
FileServer Paylaşım Görüntüleme Sorunu konusu ile, ulaşabildiğiniz ve
ulaşmanız gerektiğini düşündüğünüz paylaşımları içeren e-posta yollayınız.
SORUN GİDERME
FileServer sisteminde dizin, dosya yada paylaşım görüntüleniyor ancak erişim
sorunu yaşıyorsanız;
 Yetkiniz doğrultusunda olması gereken paylaşımlar ile FileServer sisteminde
erişebildiğiniz paylaşımlar farklı ise; [email protected] adresine
FileServer Paylaşım Yetkilendirme Sorunu konusu ile işlem yapmaya çalıştığınız
dizinin tam yolunu (IT Directorate/Common/HizmetIciEgitimler/2011 gibi ) ve
gerçekleştirmeye çalıştığınız işlemi (dizini açma, dizine dosya yazma, dizini
silme, dizinden dosya silme, dizin içerisindeki dosyayı değiştirme vb. ) açıkça
bildiren e-posta yollayınız.
SORUN GİDERME
FileServer sisteminde Log out işleminde sorun yaşıyorsanız;
 İlgili paylaşımda açık olan bir dosya yada devam eden bir işlemin olmadığından
emin olunuz.
 File Server Kullanım Dokümanındaki FileServer Nasıl Log Out olabilirim?
Başlığı altındaki basamakları takip ederek tekrar log out olmayı deneyiniz.
 Credential Manager kontrol ederek FileServer erişimi için herhangi bir kullanıcı
bilgi ve şifresinin bulunmadığından emin olunuz.
 Windows mevut oturumunuzu kapatarak yeniden açınız.
 Sorununuz devam ediyor yada Log out sorunu ile çok sık karşılaşıyorsanız;
[email protected] adresine FileServer Log Out Sorunu konusu ile,
log out işlemini gerçekleştirmeye çalıştığınız paylaşımı da (IT Directorate, Home
Folder, Public vb. gibi ) içeren sorununuzu tanımlayan bir e-posta yollayınız.
SORUN GİDERME
FileServer sistemindeki kotanızın artırılmasını istiyorsanız;
 Birden fazla kopyası olan yada aynı içeriğe sahip ancak farklı isimdeki dosyaları
düzenleyiniz. Gereksiz dosyalarınızı siliniz.
 Yukarıdaki işlemlerden sonra hala kotanızın yetersiz olduğunu düşünüyorsanız;
[email protected] adresine FileServer Kota Artış Talebi konusu ile,
kota artışı talebinde bulunduğunuz paylaşımı ve talep nedeninizi de içeren bir
e-posta yollayınız.
Kota artış talepleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından FileServer sistemindeki
mevcut kapasite, genişleme olanakları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi FileServer
Kota Politikası kapsamında incelenecek, uygun görülmesi halinde kota artışı
gerçekleştirilecektir.
DÜZENLİ YEDEK ALMAYI
İHMAL ETMEYİNİZ
SORULARINIZ

Benzer belgeler

Merkezi Disk Sistemi - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Merkezi Disk Sistemi - İzmir Ekonomi Üniversitesi • Kurumların işleyişinde önemli yer teşkil eden, kaybı kurumlar için önemli zararlara yol açabilecek nitelikteki, personel tarafından işlenmesine ve hazırlanmasına karşılık tamamen kuruma ait veril...

Detaylı