CTSOK NWS v06 120913.indd - Česko

Yorumlar

Transkript

CTSOK NWS v06 120913.indd - Česko
ČTSOKNEWS
ČTSOK−ÇTMTO
Newsletter Česko-Turecké obchodní komory
Rozhovor s předsedou ČTSOK
Mgr. Alešem Eppingerem
Pane předsedo, v současné době se ČTSOK a
její aktivity začaly dynamicky rozvíjet. Proč
je tomu tak a jaké aktivity komory byste nyní
vyzdvihl jako podstatné?
V roce 2011 se od základů
změnilo vedení Česko-turecké smíšené obchodní
komory, kde jsem byl zvolen
předsedou představenstva.
Jelikož jsme jediná smíšená
česko-turecká komora na
území ČR, tak jsme si jako partnera na turecké
straně a místopředsedu představenstva zvolili
pana Alpera Özmerta, LL. M z Istanbulu – advokáta etablovaného v oblasti mezinárodního obchodního práva, se kterým máme dlouhodobě
kladné pracovní zkušenosti. Dále v komoře
působí jako člen představenstva pan Ing. Stanislav Matocha - dlouhodobě činný odborník v oblasti česko-tureckých vztahů.
Mezi podstatné aktivity komory aktuálně patří
akviziční a rešeršní činnost pro naše partnery,
vytváření obchodních strategií a přátelského
prostředí pro členy, které jim přinese výhody
plynoucí z působení v ČTSOK. Zmínil bych i renovaci webových stránek komory, její prezentaci
celkově a první číslo NewsLetteru, který bude s
rozvojem komory nabývat na obsahu a zajímavosti. Velmi vhodnou platformou pro prezentaci
členů a jejich produktů je i pořádání odborných
seminářů. Tak tomu bylo např. v červnu 2012
na téma Podnikání v České republice a nové legislativy, který byl uspořádán pro turecké �rmy
dlouhodobě působící na území ČR.
Jak vypadají aktuálně česko-turecké vztahy
z politického a ekonomického hlediska?
Evidujete větší projekty českých firem v
Turecku?
Obecně bych řekl, že velice kladně. Turecká
republika je členem NATO a politicky je podporován její vstup do EU. K tomu se přidávají
nepřímé garance díky členství v mezinárodních
organizacích typu OECD a také bilaterální dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČR a TR.
Turecko je v Česku vnímáno pozitivně nejen z
pohledu geogra�cké polohy, kde působí jako
Pozvánka
01 / 2012
54. Mezinárodní strojírenský veletrh 2012
Člen ČTSOK Veletrhy Brno, a.s. si Vás dovoluje pozvat ve dnech 10. – 14. září 2012 na již 54.
ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu,
největší přehlídkou strojírenského průmyslu v
regionu střední a východní Evropy.
ČTSOKNEWS 1/2012
spojník Evropy a Asie, ale také země vesměs s
kladnými hodnotami důležitých ekonomických
ukazatelů. I když se mluví o tzv. ‚,soft landingu‘‘,
zaznamenáváme 4% růst HDP, snížení státního
de�citu na hodnotu 70 mld. Kč k červnu 2012.
Na druhou stranu je Turecko díky telekomunikacím, vzdělání a volnému času podrobeno
silným in�ačním tlakům. Co se týká větších
českých projektů, tak bych zmínil vyhraný tendr
Vítkovic Power Engineering, a.s. (člen ČTSOK) na
dodání kotlů pro budoucí energetický komplex
a uhelnou elektrárnu Yunus Emre v Turecku. A
potom určitě projekt společnosti ČKD Praha DIZ
ze skupiny ČKD Group, která se postará o subdodávku dvou energetických kotlů do elektrárny
nedaleko Ankary.
Jaký očekáváte vývoj do budoucna?
Myslím, že je zapotřebí zmínit problémy
způsobené ekonomickou recesí a tím pokles
poptávky napříč celou Evropou. Nicméně nastavení právního rámce a fakt, že turecký trh má
téměř 75 mil. spotřebitelů, je stále pozitivním
ukazatelem pro exportéry. Mezi nejsilnější exportní komodity patří strojírenské výrobky,
železo a ocel, elektronická zařízení včetně dílů
a motorová vozidla. Zmínil bych také podpůrný
balíček turecké vlády na podporu konkurenceschopnosti Turecka, který může generovat
příležitosti pro české podnikatelské subjekty.
Z čeho máte za poslední rok v rámci ČTSOK
největší radost?
Jsem velmi rád, že nám dali důvěru noví členové,
jedná se vesměs o významné strojírenské �rmy,
které velmi dobře vnímají potenciál, který skýtá
obchodní spolupráce s Tureckem. Osobně navíc
považuji jejich vstup do ČTSOK za jasný signál,
že naše komora i přes nelehkou ekonomickou
situaci v Evropě jde správným směrem a je efektivním pomocníkem při formování obchodních
vztahů mezi podnikateli z obou zemí. V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že mi dělá radost
i náš převážně mladý a dynamický tým lidí, kteří
svoji práci pro komoru vnímají jako velkou výzvu a jsou zárukou perspektivního vývoje do budoucna.
Rekordní účast více jak 1 600 vystavovatelů tento rok, z nichž 40 % přijíždí do Brna ze zahraničí,
slibují neopakovatelnou příležitost, seznámit
s tím, co současné strojírenství nabízí jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Hlavním tématem letošního ročníku MSV je
průmyslová automatizace. Partnerskou zemí
MSV je v tomto roce Indie, která se představí
účastí 120 indických �rem.
Představení nových
členů ČTSOK
G. M. PROJECT s.r.o. - česká inženýrská �rma
působící více než 18 let v oboru zaměřená
na oblast farmacie, biotechnologie a farmaceutických substancí. Základní činností
�rmy je dodávka nových provozů na klíč od
počátečních analýz až po spuštění nového
provozu. (www.gmproject.cz)
NOEN, a.s. - Hlavní činností �rmy je projektování a inženýring strojů a zařízení pro
povrchové dobývání nerostů, transportní
zařízení, zařízení pro manipulaci s materiálem na složišti a dodávky strojů a zařízení pro
skládková hospodářství sypkých hmot.
(www.noen.cz)
Královopolská, a.s. - přední dodavatel
aparátů pro chemický a petrochemický průmysl, dále jeřábů nejen pro hutní průmysl. Na
trhu jeřábů si snaží udržet výsadní postavení
v oboru hutních technologických jeřábů. Více
než polovina produkce směřuje do zahraničí.
(www.kralovopolska.cz)
Veletrhy Brno, a.s. - Veletrhy Brno, a. s., jsou
nejvýznamnější veletržní správou ve střední
Evropě. Hlavní činností je pořádání veletrhů a
výstav ve vlastním výstavním areálu a poskytování veletržních služeb. (www.bvv.cz)
Váš právní poradce pro Turecko
SCHAFFER
& PARTNER
LEGAL S.R.O.,
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
SCHAFFER
& PARTNER
www.schaffer-partner.cz
Staňte se i Vy součástí posledního dění ve strojírenství: www.bvv.cz/msv
www.ctsok.eu
ÇTMTONEWS
ČTSOK−ÇTMTO
01 / 2012
Çek- Türk Müşterek Ticaret Odasi
Röportaj: Av.Alper Özmert, LL.M.
SAYIN ÖZMERT, ÇTMTO’NUN VE AKTIVITELERININ DINAMIK BIR ŞEKILDE GELIŞTIĞINI
GÖRÜYORUZ. BU GELIŞMELERI NEYE
BAĞLIYORSUNUZ VE ODANIZIN ÖNE ÇIKAN
FAALIYETLERINDEN BIRAZ BAHSEDEBILIR
MISINIZ?
10 yıldan daha önce Çek Cumhuriyeti
vatandaşları şirketlerinden müteşekkil idealist
bir grup tarafından kurulmuş, ancak muhtelif
sebeplerden dolayı bir sure âtıl kalmıştır. Daha
sonra, Prag’da bulunan iş ortağımıza Oda’nın
yönetimini üstlenmesi tekli edildi ve ben de bu
vesile ile 2011’de yapılan genel kurul seçimi ile
icra kurulu başkan yardımcısı seçilerek Oda’nın
yönetimine dâhil oldum. İcra Kurulu’nun diğer
üyeleri ise uluslararası ticaret hukukunda uzman
bir avukat olup uzun süredir birlikte çalıştığımız
Bay Aleš Eppinger (Başkan) ve uzun süredir
Çek-Türk Ticari İlişkileri üzerinde faal bir şekilde
çalışan Bay Stanislav Matocha (Mühendis, İcra
Kurulu Üyesi).
Her iki ülkenin diplomatik misyonlarının da
odamıza olan açık destekleri ile yine odanın
danışma kurulunun eski diplomatlar ve ticaret
hayatında deneyim sahibi kişilerden oluşması da
bizler için ayrı bir itici güç olmuştur.
Odamızı üyelerimiz için cazip hale getiren unsurlar arasında, üyelerimiz arasında yarattığımız dostane iletişim ortamı, iş stratejileri geliştirme, devralmalar ve sektör bilgilerine erişim konularında
sağladığımız destek sayılabilir. Bu vesile ile web
sitemizin yenilenmekte olup çok yakında yayına
gireceğini ve odamız ile ilgili daha geniş haberlerin yer alacağı başka yeni bir
bültenin hazırlanmakta olduğunu belirtmek iste-
rim. Bunun yan ısıra, profesyonel seminerlerimize
de değinmekte yarar görüyorum. Bu yıl Haziran
ayında Çek Cumhuriyeti’nde uzun süredir faaliyet gösteren Türk vatandaşlarına/şirketlerine hitap eden “Çek Cumhuriyeti’nde İş Yapmak ve Yeni
Mevzuat” başlıklı semineri düzenledik. Türkiye’de
de Çek Vatandaşları/şirketlerine hitaben benzer
çalışmaların gerçekleştirileceğini umuyoruz.
TÜRKIYE VE ÇEK CUMHURIYETI SIYASI VE
EKONOMIK ILIŞKILER SIZCE NASIL SEYRETMEKTEDIR? TÜRK ŞIRKETLERININ ÇEK
CUMHURIYETI’NDE VEYA ÇEK ŞIRKETLERININ
TÜRKIYE’DE DÂHIL OLDUKLARI BÜYÜK PROJELER HAKKINDA BILGI VEREBILIR MISINIZ?
Genel olarak oldukça olumlu seyrettiğini söyleyebilirin. Her iki ülke de NATO üyesi ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyeliği Çek Cumhuriyeti tarafından
en başından beri desteklenmekte. Diğer yandan
her iki ülke de OECD bağlantıları ve ikili ve çok
tara�ı antlaşmalarla birbirlerindeki yatırımlarını
güvence altına almış durumdalar. Türkiye Çek
Cumhuriyet nezdinde, sadece Asya ve Avrupa
arasında gördüğü köprü niteliği ile değil ve ancak
ekonomik göstergelerinin büyük çoğunluğunun
pozitif olan bir ülke olarak çok olumlu bir imaja
sahip.
Büyük projelere örnek olarak ise, odamızın üyelerinden Vitkovice Power Engineering, Inc.’in Yunus
Emre Termik Santrali’ne ve yapılmakta olan enerji
komplekslerine buhar kazanı tedarikine ilişkin
kazandığı ihaleyi ve CKD Praha DIZ Group’un A
kara yakınlarındaki elektrik santrali için iki adet
güç kazanı tedariki işini üstlenmesi işlerini verebiliriz. Türk şirketleri ise, Çek Cumhuriyeti’ne ihracat
ile ilgilenmenin yanı sıra Çek Cumhuriyeti’nde
üretim tesisleri kurmak üzere �zibilite çalışması
yapmaktalar. Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa içerisindeki merkezi coğra� konumunun taşıma
maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra, ülkenin
tanıdığı vergi ve �nansal kolaylıklar çekiciliği
arttırmaktadır. Son olarak, kali�ye iş gücünün
oldukça makul maliyetlerle erişilebilir olması
da Türk yatırımcıların dikkatini çekmektedir.
Odamıza Çek Cumhuriyeti’nde yatırım veya Çek
Cumhuriyeti’ne ihracat için başvuranların büyük
çoğunluğu gıda ve inşaat/yapı sektöründe faaliyet gösteren �rmalardır.
ÇEK-TÜRK ILIŞKILERI ÇERÇEVESINDE NE GIBI
GELIŞMELER BEKLIYORSUNUZ?
Öncelikle Avrupa’daki resesyon ve talepteki azalmayı dikkate almak gerektiğini
düşünüyorum. Ancak hukuksal çerçeve ve 75
milyon alıcının varlığı Çek ihracatçılar için büyük
bir çekicilik doğuruyor. Özellikle, kazan ve makine, demir çelik, motorlu araçlar da dâhil olmak
üzere elektronik parça ve ekipmanlar üzerine
faaliyet gösteren güçlü emtia grupları tarafından
büyük ilgi gösterilmekte. Türk Rekabet Hukuku
mevzuatının da desteği ile Çek Şirketleri için de
rekabete dâhil olmalarını sağlayabilecek fırsat
eşitliği bulunmaktadır. Diğer yandan Türkiye’de
yaygın dağıtım ağına sahip yerel şirketler ve
Orta/Uzakdoğu ile eski Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat ağına sahip Türk şirketleri Çek
Şirketlerinin dikkatini çekmekte ve her iki tarafta
da iş/çözüm ortaklığı ve distribütörlük ilişkileri
kurulması yönünde çabalar görülmektedir.
Změny pro podnikatele podle nového tureckého obchodního zákoníku
Navýšení základního kapitálu: Předcházející
právní úprava akciových společností vyžadovala
zápis základního kapitálu a jeho navýšení bylo
možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Nová právní úprava umožňuje představenstvu
rozhodnout o navýšení základního kapitálu bez
valné hromady, pohybuje-li se toto navýšení v rámci
dříve stanovených limitů.
Společnosti s jediným společníkem: Jak akciová společnost, tak i společnost s ručením omezeným mohou být založeny jediným společníkem.
Předcházející právní úprava požadovala alespoň
pět společníků pro založení akciové společnosti a
dva společníky pro založení společnosti s ručením
omezeným. Ačkoli předcházející právní úprava
nepožadovala zápis převodu akcií, podle současné
úpravy platí, že převod akcií v případě jediného
společníka podléhá zápisu.
Profesionální
členové
představenstva:
ÇTMTONEWS 1/2012
Nová
právní úprava nevyžaduje, aby členové představenstva byli rovněž společníci společnosti. Navíc je vysoce pravděpodobné, že soudy budou
požadovat, aby těm členům představenstva, kteří
nejsou společníky společnosti, ale působí jako profesionální členové představenstva, byla poskytnuta
přiměřená odměna za jejich služby.
Představenstvo již nemusí být tříčlenné: Představenstvo nemusí mít podle nové právní úpravy
alespoň tři členy, ale může se skládat pouze ze dvou
či dokonce jediného člena.
Právnické osoby jako členové představenstva:
Nová právní úprava umožňuje právnickým osobám
zastávat funkci člena představenstva. Podle
předcházející právní úpravy byly fyzické osoby jmenovány valnou hromadou jako zástupci společníků
– právnických osob. Naproti tomu podle současné
úpravy mohou být právnické osoby přímo jmenovány členy představenstva a následně právnická
osoba svým vnitřním rozhodnutím určí fyzickou
osobu, jež ji bude zastupovat v představenstvu
společnosti, přičemž ani případná změna tohoto
zástupce nevyžaduje rozhodnutí valné hromady.
Společnosti mohou nabýt vlastní podíl: Společnostem je nově umožněno po určitou dobu nabytí
až 10 % jejich vlastních podílů. Nicméně tyto podíly
nemohou být využity pro účely hlasování na valné
hromadě.
Minimální základní kapitál: Minimální základní
kapitál pro akciové společnosti zůstal nezměněn,
nicméně minimální požadovaná výše základního
kapitálu u společností s ručením omezeným byla
navýšena z 5.000,- na 10.000,- tureckých lir.
Fúze a rozdělení společností byly zjednodušeny:
Ačkoli prováděcí předpisy ještě nebyly vydány,
očekává se, že se proces fúze a rozdělení společnosti
zjednoduší a bude méně časově náročným.
www.ctsok.eu

Benzer belgeler