EĞİTİCİLERİN EĞİTİM PROGRAMI Programın Amacı: Çalışma

Yorumlar

Transkript

EĞİTİCİLERİN EĞİTİM PROGRAMI Programın Amacı: Çalışma
EĞİTİCİLERİN EĞİTİM PROGRAMI
Programın Amacı:
Çalışma hayatı üzerine – özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında – yetişkin eğitimi programları
uygulamayı düşünen eğiticilere yönelik olarak sunulan bu eğitim programının amacı;
katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin
ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmeleridir. Uluslararası
platformda “Training of Trainers” adı ile uygulanmakta olan Eğiticilerin Eğitimi Programı; çeşitli
etkinliklerle uygulamalı olarak tasarlanmış ve programda ağırlıklı olarak, grup çalışması,
tartışma yöntemi ve mikro öğretim tekniği kullanılmaktadır.
Eğitimin İçeriği:










Çalışma Hayatında (İş Sağlığı ve Güvenliğinde) Eğitimin Önemi
Eğitim Döngüsüne Genel Bakış
Etkili Sunum Hazırlama
Grup Önünde Konuşma
Yetişkin Eğitimi
Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim Programı Tasarlama
Eğitim Döngüsünde Değerlendirme
Eğitimde Eğiticinin/Moderatörün Rolü
Eğitimin Uygulanması ve Değerlendirilmesi