RSX Techno 293 RSOne federasyon Kupası 2015 Yarış İlanı

Yorumlar

Transkript

RSX Techno 293 RSOne federasyon Kupası 2015 Yarış İlanı
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
FEDERASYON KUPASI YARIŞ İLANI
RS:X - Techno 293 - RS:One
05 - 10 Mayıs 2015
BODRUM-MUĞLA
Türkiye Yelken Federasyonunun 2015 yılı Faaliyet Programında yer alan RS:X, Techno
293, RS:One Yarıyıl Kupası Yelken Yarışları 05 - 10 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Ambrosia
Otel ev sahipliğinde Bitez-Bodrum/Muğla’ da yapılacaktır. Bu yarışlar Milli Takımlar için seçme
kriterlerinden biridir.
1. KURALLAR
1.1. Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF 2015 yılı İlke Kararları, bu
Yarış İlanı, TYF Genel Yarış Talimatı, TYF Hakem Talimatı, TYF Yelken Yarışları Düzenleme
Talimatı, TYF Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, TYF Disiplin Suçları ve Cezaları
Talimatı, TYF Yelken No Tahsis Talimatı, TYF Destek Botu Kullanma Talimatı, TYF Reklam
Talimatı, yarışan sınıfların geçerli Sınıf Kuralları ile yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca
yapılacaktır.
2. REKLAM
2.1.Yarışlar ISAF Yönetmelik 20 Reklam Kodu ve TYF Reklam Talimatı hükümlerince
uygulanacaktır.
3. KAYITLAR
3.1. Yarışlar RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında yapılacaktır.
3.2.Yarışlarda kontenjan yoktur ve katılıma açıktır. Milli Takım ve Milli Takım Aday
kadrosunda bulunan sporcuların mazeretleri TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
3.3. Kayıtlar www.tyf.org.tr adresinde, ”Online Başvuru” bölümü altındaki “Yarış Ön Kayıt Formu”
linkinden online olarak yapılacaktır. Ön Kayıtlar en geç 27 Nisan 2015 Pazartesi günü akşamına
kadar TYF’ ye gönderilmelidir.
3.4. Kesin kayıtlar, Bitez’ de kurulacak Yarış Ofisi’ ne; Ön Kayıt Formları, Lisanslar ve Kayıt
Ücreti Ödendi Makbuzu ile başvurularak 05 Mayıs 2015 Salı günü akşamı saat 18.00’ e
kadar yapılacaktır.
3.5.
Antrenörler, ‘Antrenör Kayıt Formu’ ve ‘Takip Botu Ekipman Kontrol Formu’ nu Madde
3.5’deki süre içinde Yarış Ofisine teslim ederek kayıtlarını yaptıracaklardır. Destek Botu
Kullanma Talimatına uygun olmayan antrenör botlarının görev yapması mümkün olmayacaktır.
3.6. 2015 yılı Antrenör Vizesi olmayan antrenörlerin kaydı alınmayacaktır.
4. KAYIT ÜCRETİ
4.1. Kayıt Ücreti, Techno 293 sınıfı için 20 TL, RS:One sınıfı için 20 TL, RS:X sınıfı için 30 TL
olup, kayıt ücretleri 05 Mayıs 2015 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı ve Türkiye
Yelken Federasyonuna ait IBAN numarasına yatırılıp, dekontu kesin kayıt esnasında yarış
sekreterliğinde ibraz edilecektir.
TEB ULUS ANKARA - TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94
4.2. Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
5. PROGRAM
5.1.
Salı
05 Mayıs 2015
(09:00-18:00) İntikal - Kayıtlar
(11:00) Yarış Kurulu Toplantısı
Çarşamba
06 Mayıs 2015
(10:00) Sporcu ve Antrenör Toplantısı
(12:00) Günün ilk start saati
Perşembe
07 Mayıs 2015
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Cuma
08 Mayıs 2015
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Cumartesi
09 Mayıs 2015
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Pazar
10 Mayıs 2015
(14:00) Günün son Uyarı işareti
(17:00) Ödül Töreni - Kapanış
5.2. Her sınıfta her gün için en fazla 2 ve toplamda en fazla 10 yarış planlanmıştır.
5.3. GYT Madde 8.3’ e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.
6. ÖLÇÜ KONTROLLERİ
6.1. Yarışta kullanılacak RS:X, Techno 293 ve RS:One boardlarında ISAF seri numarası
damgası veya çıkartması (sticker) bulunması ve yelkenlerinin ilgili sınıf birliği çıkartması (sticker)
taşıması zorunludur.
6.2. Her yarışmacı, malzemesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde bulundurmakla
yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde, yarışlar arasında ve sonunda teknelerde ölçü
kontrolleri yapabilir.
7. YARIŞ TALİMATLARI
7.1. Yarış Ofisi Duyuru Panosunda asılacaktır.
8. YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESLERİ
8.1. Yarışlar, Ambrosia Otel ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
Adres: Hacıahmetler Mevkii Bitez – Bodrum – Muğla
Telefon :0252 363 7920
E-Mail : [email protected]
9.KONAKLAMA
9.1. Konaklama konusunda bilgi amaçlı olarak Ambrosia Otel yardımcı olacaktır.
Ambrosia Otel’in TYF ile anlaştığı konaklama bedeli günlük kişi başı KDV dahil 70 TL dir.
10. UYGULANACAK ROTALAR
10.1. Ek Yarış Talimatı ile birlikte Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
11. CEZA SİSTEMİ
11.1. RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44 uygulanacaktır.
11.2. Bu yarışlar için su üzerinde Protesto Kurulu görevlendirilecek olup, ISAF Yarış Kuralları Ek
P, ‘Kural 42 için Özel Usuller’ geçerli olacaktır.
11.3.
Protesto
Kurulunun
kararları
RRS
70.5
gereği
nihaidir,
temyiz
edilemez.
12. PUANLAMA
12.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
13. DESTEK BOTLARI
13.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
13.2. Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
13.3. Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış, Protesto Kurulları antrenör botlarını
kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan antrenörlerin görev yapmalarını
engelleyebilir.
14. TEKNE PARKI
14.1. Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.
15. TELSİZ İLETİŞİMİ
15.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 28 uygulanacaktır.
16. ÖDÜLLER
16.1. TYF İlke Kararlarında belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.
17. SORUMLULUK
17.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (Bak RRS
Kural 4-Yarışma Kararı) TYF, Yarış Kurulu ve organizatör Yarıştan önce, Yarış esnasında ve
sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez.
Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder.
17.2. Sporcuların kayıt formunda kendi imzasının yanı sıra velisinin veya idarecisinin de
imzasının bulunması zorunludur.
FEDERASYON KUPASI - BİTEZ 2015
4
18. DİĞER HUSUSLAR
18.1. Yarışlara katılacak illerin ve kulüplerin sporcu masrafları, nakliye giderleri, il, sponsor
ve/veya kulüp imkanlarıyla karşılanacaktır.
18.3. Hakemlerin ve diğer görevlilerin konaklama ve yemek masrafları , görev tazminatları ve
ulaşım masrafları (otobüs rayiç bedeli üzerinden) TYF tarafından karşılanacaktır.
18.4. Yarış akşamlarında yapılacak muhtelif Eğitim Etkinlikleri Programları, Duyuru
Panosunda günlük olarak ilan edilecektir”.
19. GÖREVLENDİRMELER
19.1. TYF Techno 293 Sınıfı Sorumlusu: SERHAN BALCI
19.2. TYF RSX Sınıf Antrenörü :DIEDERIK BAKKER
19.3. TYF Mali Sorumlusu: RECEP ARSLAN
19.4. TYF Yarış Sorumlusu: ERMAN ARAS
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
17 Nisan 2015
FEDERASYON KUPASI - BİTEZ 2015
5

Benzer belgeler

Git - Türkiye Yelken Federasyonu

Git - Türkiye Yelken Federasyonu 5.2. İlk gün 2, son gün 1, diğer günler 3 olmak üzere her iki sınıf için toplamda en fazla 12 yarış planlanmıştır. 5.3. TYF GYT Madde 8.3’e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.

Detaylı

RS:One FEDERASYON KUPASI YARIŞ İLANI 17

RS:One FEDERASYON KUPASI YARIŞ İLANI 17 13.3. Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış, Protesto Kurulları antrenör botlarını kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan antrenörlerin görev yapmalarını engelleyebilir. ...

Detaylı

İndir - Türkiye Yelken Federasyonu

İndir - Türkiye Yelken Federasyonu damgası veya çıkartması (sticker) bulunması ve yelkenlerinin ilgili sınıf birliği çıkartması (sticker) taşıması zorunludur. TYF YARIYIL KUPASI - BİTEZ 2016

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat 13.2. Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır. 13.3. Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış, Protesto Kurulları antrenör botlarını kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmay...

Detaylı