Çalıştırma ve Bakım Talimatları Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Çalıştırma ve Bakım Talimatları Kılavuzu
Çalıştırma ve Bakım
Talimatları Kılavuzu
JX MODEL MOTORLAR
İÇİN
YANGIN POMPASI UYGULAMALARI
Bu kılavuz yangın servisi için Clarke
tarafından hazırlanmış olan
John Deere Motorlarını kapsar
Clarke UK, Ltd.
Unit 1, Grange Works
Lomond Road
Coatbridge
ML5 2NN
United Kingdom
TELE: +44(0)1236 429946
FAX: +44(0)1236 427274
Clarke Fire Protection Products, Inc.
3133 E. Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
U.S.A.
TELE: +1.513.771.2200 Ext. 427
FAX: +1.513.771.5375
www.clarkefire.com
06/13
C132541 rev J
İÇİNDEKİLER
KONU
SAYFA
1.0 TANITIM…………………………………………………………………………………………………………………………..
4
1.1TANIMLAMA/İSİM PLAKASI............................................................................................
4
1.2 GÜVENLİK / UYARI/İKAZLAR..………………………………………………………………………
5
1.3 KAYNAK İÇİN ÖNLEMLER
8
…………………
2.0 KURULUM / ÇALIŞTIRMA
9
2.1 TİPİK KURULUM
2.2 MOTOR İSTİFLEME
………………………………..
..
9
2.2.1 1 seneden az süreli istifleme
9
2.2.2 Uzatılmış İstifleme Bakım prosedürü
9
2.3 KURULUM TALİMATLARI
………………………………………………………………………
2.4 BELİRLİ VOLAN KUPLAJ SIRALAMA TALİMATLARI
3.0
9
9
…………………. 11
2.4.1 İşletme mili
11
2.4.2 Falk “Çelik örgülü tel” Kuplaj
12
2.5 HAFTALIK TEST
12
2.6 MOTORU ÇALIŞTIRMA/DURDURMA
13
2.6.1 Motoru çalıştırma
13
2.6.2 Motoru durdurma
13
2.6.3 Motor Ayar Panelinin tanımı
15
2.6.3.1 ECM Selectör Anahtarı ve İlk/Diğer Elektronik Kontrol Modülleri (ECM’s) ………..
15
2.6.3.2 Güç Ayar Görüntüsünü Kullanma
15
MOTOR SİSTEMLERİ
26
3.1 YAKIT SİSTEMİ
26
3.1.1 Yakıt Sistemini Boşaltma
26
3.1.2 Yakıtsız çalışan Motoru tekrar çalıştırmak
26
3.1.3 Nemi Yakıt Filtresinden akıtma
………..
28
3.1.4 Yakıt Filtresi Kartuşunu Değiştirmek
29
3.1.5 Yakıt Tankları
30
3.2 HAVA / EGZOST SİSTEM
………..
30
3.2.1 Ortam Şartları
30
3.2.2 Havalandırma
30
3.2.3 Standard Hava Temizleyici
31
3.2.4 Karter Havalandırması
31
3.2.5 Egzost Sistemi
32
3.3 YAĞLAMA SİSTEMİ
………..
32
3.3.1 Hazne Yağını Kontrol
32
3.3.2 Motor Yağını Değiştirme
32
3.3.3 Yağ Filtresi Kartuşunu değiştirme
32
3.3.4 Yağ Özellikleri
33
3.3.5 Yağ Kapasiteleri
33
3.4 SOĞUTMA SİSTEMİ
33
3.4.1 Motor Soğutucu
33
3.4.2 Su .
3.4.3 Soğutucu Kapasiteleri
…….
………..
33
………..
33
3.4.4 Soğutucu inhibitörleri
34
3.4.5 Motoru Doldurmak için Prosedür
34
3.5 ELEKTRİK SİSTEMİ
………..
3.5.1 Kablo Şeması
35
3.5.2 Sürme Kayışı Gerginliğini Kontrol etme ve Ayarlama
35
3.5.3 Motorun fazla hızı
………..
3.5.4 (3) Pompa Kontrolör Alarmının Simülasyon Alanı
5.0
6.0
………..
35
………..
36
…………………………………………………………………
36
………..
36
BAKIM PROGRAMI
4.1 RUTİN BAKIM
35
35
3.6 MOTOR HIZINI AYARLAMA
4.0
35
ARIZA ARAMA
5.1 ARIZA KODLARI
37
PARÇA BİLGİLERİ
39
6.1 YEDEK PARÇALAR
39
6.2 MOTOR BAKIM PARÇALARI LİSTESİ
39
7.0
SAHİBİNİN YARDIMI
39
8.0
GARANTİ
39
8.1 GENEL GARANTİ BEYANI
9.0
………………….
39
8.2 CLARKE’IN GARANTİSİ
39
8.3 JOHN DEERE’İN GARANTİSİ
39
KURULUM & ÇALIŞTIRMA VERİSİ (C131222 Teknik Kataloğuna bakınız).....................
41
10.0 KABLO ŞEMALARI (C131222 Teknik Kataloğuna bakınız)
41
11.0 PARÇALARIN RESİMLERİ (C131222 Teknik Kataloğuna bakınız)
41
12.0
ANAHTAR SÖZCÜK ENDEKSİ
13.0
EK“A”
……………………..........
41
………..
41
Aşağıdaki dillerden birindeki kılavuz için fabrikanın olasılıklarını kontrol ediniz;
İspanyolca
C131324, Fransızca
C131325, Almanca
C131326, İtalyanca
C131327
NOT
Bu kitabın içinde yer alan bilgiler, satın alınmış olan ekipmanın özelliklerini vererek çalıştıran personele
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, kullanıcının, ekipmanın kurulumu, çalıştırılması ve bakımındaki kabul
edilmiş olan uygulamalardaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
NOT: CLARKE FPPG, işbu yayının içeriğini uyarı yapmadan güncelleştirme hakkını saklı tutar.
1.0 TANITIM
Lütfen onu dikkatlice okuyunuz.
Aşağıdaki paragraflar Motorun “Temin Alanını”
özetlerler:
 Temin edilmiş olan CLARKE Motoru tek
amaç olarak sabit bir Acil Yangın Pompasını
çalıştırmak için tasarlanmıştır. O, herhangi
başka bir amaç için kullanılmamalıdır.
MODEL NUMARALAMA & TANIMLAMA
Her MOtora takılmış iki kimlik plakası vardır.
Clarke Kimlik Plakası: Motor Modeli, Seri Numarası,
Reyting ve Üretim Tarihi bu kimlik plakasında
gösterilmiştir. JX Serileri kimlik plakası motorun
arkasında bulunan volana takılmıştır.

Onaylanmış
olan
reytingden
daha
taleplerine
tâbi
UL/cUL/FM için).

Motorlar her türlü belirli hareketli
ekipmantarafından absorbe edilen azami
gücü % 10’dan az olmayan bir güvenlik
faktörü ile birlikte tamamen kapsayacak
şekildeki
boyutta
olmalıdır.
(Sadece
Listelenmemiş Olanlar İçin).

Yükseltme ve ısı düşürülmeleri azami pompa
gücü için dikkate alınmalıdır.

Yakıt teslim ayarları fabrika ayarlarıdır ve
onlar değiştirilmemeli ve ayarlanmamalıdır.
Pompa gereksinimi olan küçük RPM
ayarlamalarına izin verilir.

Motor işbu kılavuzda ve teknik katalogda
(C131222) belirtilmiş olan başlıklara uygun
olarak monte edilmeli ve korunmalıdır.

Çalışmayı garanti etmek için periyodik
çalıştırma kontrolleri haftada en fazla ½ saat
tutulmalıdır.
isim
plakasındaki
yüksek
Beygirgücü
olmayacaktır.(sadece
1.1 KİMLİK/İSİM PLAKASI

İşbu kılavuzun içinde “Motor” ve “Makina”
kullanılmıştır.

“Motor” terimi sadece CLARKE tarafından
temin edildiği şekilde dizel motor sürücüsünü
ifade eder.

“Makina” terimi motorun karşılaşabileceği
her türlü ekipman parçasını ifade eder.
İşbu kılavuz yeni almış olduğunuz motoru emniyetli
ve etkin bir biçimde işletmek için ve rutin hizmetleri
doğru olarak yerine getirmek için gerekli bütün
bilgileri temin eder.
Motorun “Liste Dışı” veya “Listelenmiş/Onaylanmış
Model olup, olmadığına bağlı olarak iki tip Clarke
Kimlik plakası olduğunu not ediniz. Bunlar tipik
örneklerdir: (Bak Şekil #1).
Clarke Kimlik Plakaları
ABD’de
ABD’de
Listelenmemiş
Listelenmiş/
Onaylanmış
Şekil #1
Clarke model numarası temel motor tipini, silindir
adedini, soğutma sistemini, onaylanmış listeleme ve
bir güç reyting kodunu yansıtır.
Örnek: JX6H-UF50
 J = CLARKE tarafından hazırlanmış olan
temel John Deere motoru
 X = Temel motor serilerini (12.5 litre)
 6 = Silindirlerin adedini
 H = Soğumuş Isı Değiştirici (R = Radyatör)
 UF = Underwriters Laboratuarlarında listeye
alinmıştır. / Fabrika ile Müştereken
Onaylanmıştır (NL = Listelenmemiş))
 50 = Bir güç reyting kodu
John Deere Kimlik Plakası : İkinci kimlik plakası
John Deere Model Numarasını ve seri Numarasını
içerir. John Deere Seri Kimlik Plakası motorun sol
yanında, giriş manifoldu ile motor çalıştırma yeri
arasında yer alır. .
1.2 GÜVENLİK / DİKKAT / UYARILAR
DİKKAT: Bu motorda çok yüksek çalışma
sıcaklıklarına kadar ısınan parçalar ve akışkan
malzemeler vardır, ayrıca motor hareket ettirici
makara ve kayışlarla birlikte tedarik edilir. Motora
yaklaşırken dikkatli olun. Son kullanıcının azami
güvenliğinin sağlanması açısından en uygun kullanım
şartlarının gerçekleşmesi amacıyla makine ustası
Clarke motorunu kullanmakla sorumludur.
Şekil 4 tabanda (veya modülde) kaldırma delikleri
bulunduğunda tabandan bağlı motor ve pompa setinin
tipik bir kaldırılma düzenini gösterir.
TEMEL KURALLAR
Motor çalışır veya hizmet dışı durumdayken kişiler
ve mala ilişkin risklerin azaltılması için aşağıdaki
tavsiyeler verilir.
Motorlar
“Tedarik
Kapsamı”
belirtilenlerin
dışında
kalan
kullanılmamalıdır.
hükmünde
uygulamalarda
Motorun yanlış kullanım ve düzeltmelere maruz
kalması ve orijinal olmayan parçaların motorda
kullanılması
emniyeti
etkileyebilir.
Motoru
kaldırırken ilgili Motor Kurulum Çiziminde de
gösterildiği gibi özel tedarik edilmiş bazı noktalara
uygulanmış uygun ekipmanı kullanmaya özen
gösterin. Motor ağırlıkları şekil 2 de gösterilir
MOTOR MODELİ
AĞIRLIK lb (kg)
JX6H-UF30
3150 (1429)
JX6H-UF40, 50, 60, 70
3250 (1474)
Şekil #2
Şekil 3 çıplak bir motorun tipik kaldırılma düzenini
gösterir. Motor üzerindeki kaldırma noktalarının
sadece motorun kaldırılma işinde kullanıldığını not
edin. Dikkat, motor kaldırılırken kaldırma noktasının
daima cihazın ağırlık merkezinin üzerinde olmasına
dikkat edin.
Şekil 3
Şekil 4
Clarke motor ve pompa seti için taban malzemesini
(veya modülü) temin ederken, Motor ve tabanın
(veya modülün) birleşik ağırlığı ünitede gösterilir.
Dikkat, kaldırırken kaldırma noktasının daima
cihazın ağırlık merkezinin üzerinde olmasına
dikkat edin
Not: Motordan 70 dB(a) üzerinde bir gürültü düzeyi
ortaya çıkar. Haftalık fonksiyonellik testi yapılırken,
operasyon elemanlarının kulak koruma aleti
kullanmaları tavsiye edilir.
CLARKE İNGİLTERE makine üreticisine gerekirse
kullanma kılavuzunda bir nüshası bulunan Motor
için “ Birleştirme Beyanı” temin eder. Bu belgede
makine imalatçısının sağlık ve güvenlikle ilgili görev
ve sorumlulukları net şekilde açıklanır. Bakınız Şekil
5.
3133 East Kemper Road • Cincinnati, Ohio • 45241 • USA
Tel: +1 (513) 771-2200 • Fax: +1 (513) 771-0726
BİRLEŞTİRME BEYANI
Motorun başka makinelerin içine yerleştirilip kullanılma amaçlı üretildiğini ve motorun birleştirildiği ilgili
makinenin 2006/42/EC makine Direktifi, sağlık ve güvenlik gereklerine ve genel durumunun CE İşaretinin
gerektirdiği koşullara uygun olduğu bildirilene kadar motorun çalıştırılmaması gerektiğini beyan ederiz.
Motorun aşağıdaki Standart ve Direktiflere göre imal edildiğini beyan ederiz:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/ECDirektifleri
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006 Standartları
1) Tanım – Dizel Motorları
İmalatçı - Clarke Fire Protection Products, ABD
Model Numarası –
Seri Numarası –
İmalat Tarihi –
Szleşme Numarası –
Müşteri Sipariş Numarası –
2) Motor hareketli parçalar, yüksek sıcaklık alanları ve basınç altında yüksek sıcaklıktaki akışkanlara
sahiptir. Ayrıca güçlü akım etkisi altında var olabilen bir elektrik sistemine sahiptir.
3) Motordan zararlı gaz, gürültü ve titreşim ortaya çıkabilir, yıkarıda belirtilen risklerin azaltılması için
motor taşınırken, kurulurken ve çalıştırılırken uygun önlemlerin alınması gerekir..
4) Motor bölgesel yasa ve yönetmeliklere göre kurulmalıdır. Motor içine yerleştirileceği mekanizma veya
tüm tesisatın bölge yasa ve yönetmeliklerine uygunlukları belirlenene kadar çalıştırılmamalı ve
kullanılmamalıdır. Motor sadece tedarik kapsamına ve amaçlanan uygulamalara uygun olarak
kullanılmalıdır.
İmza_____________________________________
Ken Wauligman – Teknik Müdür
Tarih: ______________________
C13944_rev. E 16July12
Şekil 5
Zehirlenmeye maruz kalan kişiyi bilinci yerinde
değilse yana yatırarak havalandırmanın iyi olduğu bir
yere veya açık havaya çıkarın.
ACİL DURUMDA NE YAPMALI
Bu kılavuzda verilen talimatları izleyen ve motor
üzerindeki etiketlerde yazan talimatlara uyan motor
kullanıcıları güvenli şekilde çalışırlar.
İşletme hatalarından dolayı bir kaza olduğunda
yardım için hemen ACİL SERVİSLERİ arayın.
Acil durumda veya ACİL SERVİSLERİN gelmesi
için beklenirken, ilk yardım temini için aşağıdaki
genel tavsiyeler verilir.
YANGIN
Makine veya tesisat tedarikçisinin tavsiye ettiği
yangın söndürme aletlerini kullanarak yangını
söndürün.
KOSTİK MADDE YANIKLARI
1) Akülerden sızan asitin neden olduğu deride
oluşan kostik yanıklar:
 Giysileri çıkartın
 Yaralanmayan
bölgelere
etki
etmemesine dikkat ederek akan
suyun altında yıkayın.
2) Akü asidi, motor yağı ve dizel yakıtın neden
olduğu gözlerde oluşan kostik yanıklar:
 Suyun göz yuvarlağı üzerinde
haraket etmesi için göz kapaklarını
açık tutarak ve gözü her yöne hareket
ettirerek akan suyun altında gözü en
az 20 dakika yıkayın.
ELEKTRİK ÇARPMASI
YANIKLAR
1) Yanan kişinin giysisi üzerindeki alevi
aşağıdakileri kullanarak söndürün.
 Su ile ıslatarak
 Yangın söndürme tozu kullanarak,
yüze püskürtmemeye dikat edin.
 Yanan kişinin üzerine battaniye
örterek
veya
kişiyi
yerde
yuvarlayarak
2) Deriye yapışan giysileri çıkartmayın.
3) Akışkan bir madde tarafından haşlanma
durumunda ıslak giysileri çabuk fakat
dikkatli bir şekilde çıkartın.
4) Yanığı özel bir yanık ambalajı veya steril
bandajla sarın.
Elektrik çarpmasına aşağıdakiler neden olabilir:
KARBON MONOKSİT ZAHİRLENMESİ (CO)
Bu mümkün değilse, aynı zamanda yardımda
bulunacak kimse için de herhangi bir müdahale etme
durumunun çok tehlikeli olacağını göz önünde
bulundurun; bu yüzden yaralanan kişiye yalıtkan bir
araç kullanarak yardım edilmelidir.
Motor egzos gazlarında bulunan karbon monoksit
gazları kokusuz gazlar olup, zehirli oldukları için,
ayrıca hava ile birleştiklerinde patlayıcı bir karışım
oluşturdukları için tehlikeli gazlardır.
1) Motorun elektrik sistemi (24VDC)
2) Soğutucu ön ısıtma sistemi 120/240 Volt AC
(varsa).
İlk durumda düşük voltaj insan vücuduna yüksek
akım geçişine yol açmaz; bununla birlikte, metal bir
aletin neden olduğu bir kısa devre varsa kıvılcım ve
yanma oluşabilir.
İkinci durumda, yüksek voltaj tehlikeli olabilecek
güçlü akım yaratır.
Böyle bir durum meydana gelirse, yaralanan kişiye
dokunmadan önce düğmeyi kullanarak akımı kesin.
YARALANMA VE KIRILMALAR
Kısa
sürede
kritik
konsantrasyonlara
ulaşabildiklerinden karbon monoksit gazlarının bina
içinde bulunması çok tehlikelidir.
Bina içindeki karbon monoksit gazından zehirlenen
birisi olduğunda, gaz yoğunluğunun azalması için
binayı hemen havalandırın.
Binadan çıkarken kişi nefesini tutmalı, patlamaya
önlem olarak ateş yakmamalı, ışıklar yakılmamalı
veya
elektrikli
ziller
veya
telefonlar
kullanılmamalıdır.
Yardım gerektiren yaralanmaların genelinde tıbbi
servisler çağrılmalıdır.
Kanama varsa yardım gelene kadar yaranın üzerine
bastırın.
Kırılma durumunda vücudun kırılma olan bölgesini
hareket ettirmeyin. Yaralı birisi hareket ettirilirken
kişiye yardım etmeden önce bu kişinin iznini almanız
gerekir. Hayatı tehdit edici bir yaralanma olmadığı
taktirde, kesinlikle gerekiyorsa, yaralı kişiyi son
derece dikkatli şekilde taşıyın.
UYARI ETİKETLERİ
Resim şeklindeki uyarı etiketleri,
uygulanır. Anlamları aşağıda verilmiştir.
Dönen Parçalar
motorlara
Önemli Not: Ünlem işareti bulunan etiketler tehlike
olasılığı bulunduğunu gösterir.
Isı Dönüştürücüsi Maksimum Çalışma Basıncı
Su Isıtıcı Ceket Voltajı
Soğutucu Karışımı
Hava Filtre Kurulumu
Kaldırma Noktası
1.2 KAYNAK İÇİN ÖNLEMLER
Otomatik Çalıştırma
ÖNEMLİ:
Kaynaktan önce elektronik Kontrol
Modül (ECM) konektörlerinin bağlantısını DAİMA
kesin. Elektronik parçalarda kaynaktan gelen yüksek
akım veya eloktrostatik akım kalıcı hasara yol
açabilir. Kaynak makinesinin toprak hattını kaynak
noktasına yakın bağlayın ve ECM veya diğer
elektronik parçaların toprak hattı rotasında
olmadığından emin olun.
2.0 KURULUM/ÇALIŞTIRMA
2.1 TİPİK KURULUM
Şekil 6 da tipik Yangın Pompası kurulumu gösterilir.
1. Pompa/Motor seti
2. Ana Pompa Kontrolörü
3. Pompa tahliyesi
4. Hava panjuru
5. Hava panjurlu giriş kapısı
6. Egzos susturucu
7. Egzos sistem destekleri
8. Egzos çıkış borusu
9. Beton taban
10.Egzos esnek bağlantı mafsalı/borusu
Şekil 6
Tipik Kurulum
2.2 MOTORUN ARDİYEDE MUHAFAZA
EDİLMESİ
2.2.1 Bir yıldan daha az muhafaza durumu
Motorların ardiyede muhafaza edilmesi özel dikkat
gerektirir. Sevkıyata hazırlandıkları için, Clarke
motorları, minimum bir yıl muhafaza edilebilirler.
Bu süre zarfında, kuru ortamda kapalı yerde
muhafaza edilemleri gerekir. Hava akımını
geçirdikleri sürece koruyucu örtü tavsiye edilir.
Muhafaza edilen motor su seviyesi, parça aşırma,
aşırı kirlenme veya motora ve parçalara zarar verecek
başka diğer net olarak görülecek durumlara karşı
periyodik olrak kontrol edilmelidir.
Bu durumlardan biriyle karşılaşıldığında hemen
düzeltilmesi gerekir.
2.2.2 Uzun Süreli Muhafaza İçin Bakım İşlemi
Bir yıllık muhafaza periyodundan sonra veya motor 6
aydan daha fazla hizmet dışı kalmışsa, aşağıdaki
ilave koruma hizmetlerinin sağlanması gerekir:
1) Motor yağını süzün ve yağ filtresini
değiştirin.
2) Motor karterini MIL-L-21260 koruyucu yağı
ile tekrar doldurun.
3) Yağ filtresini değiştirin.
4) Soğutucu tapalarını yerlerine koyun ve
soğutucuyu önceden hazırlanmış % 50 su, %
50 normal soğutucu karışımı içine koyun.
5) Girişten ve egzos deliklerinden koruyucuyu
kaldırın.
6) 2 nolu Dizel yakıtlı veya “Kırmızı” yakıtlı
(ASTM D-975) veya BS2869 A2 Sınıflı
Sta-Bil veya Mobilarma karışımı kullanarak
yakıt kaynağı olarak bir kap hazırlayın.
7) Pompadan kuplaj veya işletme mili
bağlantısını kesin.
8) Normal çalışma sıcaklığını aşmamasına
dikkat ederek motoru yavaş hızda 1-2 dakika
çalıştırın.
9) Yağı ve soğutucuyu süzün.
10) Sevkıyat ve depolamada kullanılan koruyucu
tapaları çıkartın.
11) “YAĞSIZ MOTOR, ÇALIŞTIRMAYIN”
yazılı bir kartı motorun görünen bir yerine
iliştirin.
ÖNEMLİ:
BU
İŞLEM
6
AYDA
BİR
TEKRARLANMALIDIR.
************************
İLAVE KORUMA SERVİSİNDEN SONRA
MOTORUN DEVREYE ALINMASI:
Motorun normal operasyon çalışma koşullarını
yenilemek için aşağıdakileri uygulayın:
1) Motor yağ karterini istenilen seviyeye kadar
tavsiye edilen normal yağ ile doldurun.
2) Sevkıyat ve depolama için kullanılan
koruyucu tapaları çıkarın.
3) Soğutma suyunu doğru seviyeye kadar tekrar
doldurun.
4) “YAĞSIZ MOTOR, ÇALIŞTIRMAYIN”
kartını çıkartın.
5) Motor
devreye
alınırken,
Kurulum
Talimatlarının tüm aşamalarını takip edin.
2.3 KURULUM TALİMATLARI
Motorun doğru kurulması optimum performans ve
motor ömrü açısından çok önemlidir.
Bu bağlamda, motor performansı açısından büyük
önem taşıyan kesin kurulum şartları vardır. Bu şartlar
genellikle soğutma, egzos, indüksiyon havası ve yakıt
sistemleri ile ilgilidir.
Kılavuzun bu bölümü ilgili Kurulum ve Çalıştırma
Veri Sayfaları ile birlikte okunmalıdır. Kurulum ile
ilgili herhangi bir şüphe olduğunda, problemle ilgili
tam detaylar verilerek Clarke Müşteri Desteği ile
temasa geçilmelidir.
Kurulumların tümü temiz, yıkıntı çöküntüden ari ve
kuru olmalıdır. Bakım ve tamirat için motora kolay
ulaşımın temin edilebilmesi amacıyla yeterli itina
gösterilmelidir. Kurulum planı yapılırken, motor
çalışır durumdayken motor bölgesinde bulunabilecek
olan personelin güvenliği üzerinde önemle
durulmalıdır.
1) Tesise pompa seti temin edin ve kurulumu
pompa imalatçısının talimatlarına göre
tamamlayın. Motor pompa bağlantı düzenini
gerçekleştirin. Falk kuplajını verilen gres
yağı ile veya işletme mili genel bağlantılarını
(3) Zerk teçhizatlarındaki 2. kalite gres yağı
veya 1. kalite NLGI ile yağlayın ( özel
düzenleme talimatları için 2.4. bölüme
bakın).
2) Isı dönüştürücü tahliye borusunu yerleştirin.
Tahliye borusu ısı dönüştürücü üzerindeki
çıkış bağlantısından küçük olmamalıdır.
Tahliye suyu boru tesisatı uygun kodlara
göre döşenmelidir.
Su tesisatının ısı
dönüştürücüye olan tüm bağlantıları motorun
neden olacağı hareketin minimize edileceği
şekilde yapılmalıdır. Isı dönüştürücüye olan
soğutma sarmalı su basıncı motorla birlikte
verilen ısı dönüştürücü üzerinde belirtilen
limiti geçmemelidir.
3) Motor soğutma sistemi drenaj musluk ve
tapaların hepsini yerlerine koyun.. Tüm
drenaj musluklarını kapayın (DAVE TO
IDENTIFY)…..
Miktar
1
1
Tanım
1/8” drenaj
musluğu
Elektrod fişi
1
1/4” drenaj
musluğu
Bulunduğu yer
Su ısıtıcı emme
borusu
Isı
dönüştürücünün
altı
Su pompası giriş
hortumu
4) Motor
soğutma
sistemini
önceden
karıştırılmış %50 su / %50 soğutucu çözelti
karışımı ile doldurun. Sadece ağır hizmet
dizel
motorları
için
ASTM-D6210
spesifikasyonlarına
uygun
soğutucuları
kullanın. Asla sadece ASTM-D3306 olarak
belirtilmiş motorlarda otomotiv veya hafif
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
hizmet soğutucularını kullanmayın (Soğutma
sistem kapasitesi için Bölüm 3.4.3 teki
Kılavuzun Şekil 18 kısmına bakın).
Kılavuzun 3.4.5. Bölümündeki Şekil 19A’ ya
göre genişletme tankını doldurun.
Motor yağ konulmuş olarak sevk edilir.
Hazırlanan yağ spesifikasyonları için
Yağlama Sistemi, 3.3. Bölüme bakın.
Yakıt tedariki ve dönüş hattını yakıt tedarik
tankı boru tesisatına bağlayın. Boru tesisat
ölçüleri, izin verilen maksimum yakıt emme
basma tulumbası ve izin verilen maksimum
yakıt gerekleri için, Teknik Katalogtaki
Kurulum ve Çalıştırma Verileri, Yakıt
Sistemi bölümüne bakın. Tedarik tankını 2
nolu dizel yakıtı (ASTM D-975) veya A2
sınıfı BS 2869 “Kırmızı” dizel yakıtı ile
doldurun, tedarik sisteminin havasını boşaltın
ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Yakıt
tedarik seviyesi uygun kod gereklerine
uymalıdır. Dizel yakıt sistemindeki herhangi
bir parça için bakır esaslı veya galvanizli
malzeme kullanmayın. Yakıt filtreleri ve
enjektör sistemlerinde tıkanıklığa neden
olabilecek şekilde yakıt çinko ile kimyasal
reaksiyona girer.
Hava filtresindeki koruyucu kapağı çıkarın.
Sı ısıtıcı ceketini (varsa) AC güç kaynağına
bağlayın. Elektrik tedarik şartları bağlantı
kutusunda gösterilir. Isıtıcıyı sadece ısıtıcı
ucundaki
bağlantı kutusuna doğrudan
bağlayın. Elektrik tesisatı asla motor ayar
panosu üzerinden geçmemelidir. Kritik
motor kontrol unsurları üzerinde bir çok
hasara yol açabilir.
Isıtıcıya 4. adım
tamamlandığında elektrik verin.
Egzos sistemini motordaki esnek bağlantıya
bağlayın. Egzos sisiteminin boru tesisatı
motor tarafından değil ana yapı tarafından
desteklenmelidir. Egzosda esnek bağlantı
sıranın bozulması veya yön değişimi için
değil, sadece termal genleşme ve vibrasyon
yalıtımı için sağlanır.
Motor ayar panosu terminal şeridi (varsa) ile
kontrolör
arasındaki
elektrik
DC
bağlantılarını
kontrolör
imalatçısının
talimatlarına göre yapın. “W” terminalinin
sadece UL/FM soğutma suyu solenoidi
(varsa) için kullanıldığını not edin. Su
solenoidin doğru bağlantısı için motor ayar
panosunun iç kapağında yer alan elektrik
tesisat diyagram etiketine bakın.
Akü imalatçısının talimatlarına göre aküleri
elektrolit ile doldurun. Ancak elektrolit
yüklendikten sonra motor ve aküler
arasındaki kabloları birleştirin. Doğru pozitif
ve negatif bağlantılar için, C131222, Teknik
Katalogdaki uygun tesisat diyagramlarına
veya motor ayar pano kapağının içindeki
tesisat diyagramına (varsa) bakın.
Negatif kabloları doğrudan motora bağlayın.
Pozitif
kabloları
manual
çalıştırma
kontaktörlerinin geniş dış menzillerine
bağlayın.
12) Not:
Clarke Operasyon ve Bakım
Talimatları Kılavuzu, C131221 ve Clarke
Teknik Kataloğu, C131222 motor ayar
panosunun içindedir.
13) Not:
Motorun teslim alınması ve
onaylanması esnasında, son hız ayarı İlk ve
Alternatif ECM lerin ikisine göre de
yapılmalıdır. Bölüm 3.6, Hız Ayarına bakın.
14) ÖNEMLİ! Hızlı Garanti Servisi temin etmek
ve Emisyon Yönetmeliğine uygunluk için, bu
motor en son tesis adı ve adresine
kaydedilmelidir. Motorun kaydını yapmak
için www.clarkefire.com adresine girip
Garanti Kaydını seçin.
SPESİFİK VOLAN KUPLAJ AYAR
TALİMATLARI
Düzgün Paralel Denge ve Açısal tolerans amaçlı
pompa mili ve motor krank mili merkez hat
ayarlarının kontrolü için, işletme mili, volan ve
pompa milindeki çıkıntılı göbek arasına
yerleştirilmelidir.
Kontrol
ayarlarına
başlamadan
ve
gerekli
düzeltmeleri yapmadan önce, işletme milini yerine
yerleştirip tüm işletme mili bağlantı somun ve
civatalarını aşağıdaki tabloda verilen değerlere tekrar
sıkmak gerekir:
MODELL
ER
JX6HUF30
JX6HUF40,
50,60,70
İŞLETME
MİLİ
CDS50-SC
/ SC81A
7/16-20
Grade 8
(Yüksek
Gerilim)
SC2160A
M16,Sınıf
10.9
(Metrik)
(Yüksek
Gerilim)
Not 2 – İşletme milini işletme diskine ve işletme
milini pompalı flanşa bağlamak için kullanılan 4 adet
yüksek gerilimli cıvata ve/veya somuna istenilen
sıkıştırma torkunun uygulanması amacıyla standart
tork anahtarına bağlı ingiliz anahtarı “karga ayak”
gerekecektir. Cıvata ve/veya somunların işletme mili
bağlantısına yakın proksimitesinden dolayı standart
bir priz çalışmayacaktır. Bu cıvata ve/veya somunlar
için listelenen sıkıştırma tork değerleri ingiliz
anahtarının standart tork boyunu uzatan “karga ayak”
adaptörü kullanılarak düzeltildi.
İşletme mil muhafazası çıkarılmadan önce, negatif
akü kablosunun her iki akü ile bağlantısını kesin.
2.4.1 İşletme Mili
CIVATA
ÖLÇÜSÜ/
MALZEME
SINIFI
Not 1 – takımda ve tüm donanımın sıkıştırılmasında
kullanılmak üzere orta mukavemetteki vida
kilitleyicisi (Loctite – mavi #64040 gibi) tavsiye
edilir.
Bu parça 23509536 numarası ile satın
alınabilir.
SIKIŞTIRMA
TORKU
ft-lbs
(N-m)
50-55
(68-75)
(Not 2’ e bakın)
Aşağıdaki adımlar ayar kontrolü için doğru yöntemi
tarif eder: Küçük bir cep cetveli veya milimetre
işaretli bir cetvel tüm ölçümleri yapmak üzere tavsiye
edilir.
A) Yatay Paralel Dengeyi kontrol etmek için,
işletme milinin doğru oryantasyonda olması
gerekir.
1. Mili döndürün böylece işletme mili flanş
çevresi üzerindeki “AB” referansı (volan
karşısında) Şekil 7’ de gösterildiği gibi saat
12 pozisyonunda olur.
2. İşletme mil flanşının arka yüzünden A
noktasına olan mesafeyi ölçün. ( A noktası
şekil 7’de gösterildiği gibi, motorun alet
panosu tarafında, yatak iç çapı üzerindedir
Bu ölçüm aşağıdaki gibi olmalıdır:
ÖLÇÜM
MODELLER
109 + 2mm.
SC81A / CDS50-SC
123.5 + 1.5mm.
SC2160A
Not: Ölçüm doğruluğu için gres yağının kaldırılması
istenebilir..
100-105
(135-142)
(Not 2’ ye bakın)
B) Bir önceki adımla (Adım A) aynı
oeyantasyondaki işletme mili ile birlikte, millerin
Yatay Açısal hizalarını kontrol edin.
1. Pompa ucundaki işletme mil flanşının ön
yüzünden B noktasına olan mesafeyi
ölçün (B noktası motorun egzos
tarafındaki yatak iç çapıdır.). Bu ölçüm A
noktasındaki ölçüme + 0.5mm eşit
olmalıdır.
C) Dikey Paralel Dengeyi kontrol etmek için, işletme
mili tekrar yönlendirilmelidir.
1.
Mili 90º döndürün böylece işletme
mili flanş çevresi üzerindeki “CD” referansı
(volan karşısında) Şekil 8’ de gösterildiği
gibi saat 12 pozisyonunda olur.
2.
İşletme mil flanşının arka yüzünden
C noktasına olan mesafeyi ölçün. ( C
noktası 90º dönen işletme milli A noktası ile
aynıdır). C noktasındaki ölçüm aşağıdaki
gibi olmalıdır:
ÖLÇÜM
MODELLER
112.5 + 1mm.
SC81A / CDS50-SC
126.5 + 1mm.
SC2160A
D) Bir önceki adımla (Adım C) aynı
oryantasyondaki işletme mili ile birlikte, millerin
Dikey Açısal hizalarını kontrol edin.
1. Pompa ucundaki işletme mil flanşının ön
yüzünden D noktasına olan mesafeyi
ölçün (D noktası 90º dönen işletme milli
B noktası ile aynıdır.). Bu ölçüm C
noktasındaki ölçüme + 1 mm eşit
olmalıdır.
Figure #8
Akü kablolarını tekrar bağlamadan önce tüm
muhafazaları tekrar yerleştirin.
İŞLETME MİLİNİN BAKIMI
1. İşletme milinin bakımını yapmak için negatif
akü kablolarının bağlantılarını kesin,
muhafazanın üstünü çıkarıp bir kenara
koyun.
2. Motor milini manuel olarak döndürün
böylece
u-mafsal
gres
bağlantılarına
ulaşılabilir.
3. Gres bağlantısında 1. veya 2. gres sınıfında
bulunan elle tutulan N.L.G.I. lı bir gres yağı
tabancası kullanarak gres dört salmastra
tepesinde görülene kadar gresi pompalayın.
4. Cıvataları bağlayan tüm işletme millerinin
sıkı durumda olduğundan emin olun.
Gerekirse 2.4.1 e göre tekrar sıkın.
5. Muhafaza tepelerini tekrar yerleştirin ve
negatif akü kablolarını bağlayın.
2.4.2 Falk “Steelflex” Bağlantısı
JX motorları obsiyonel FALK “Steelflex” işletme
göbeği ile birlikte satışa sunulur.
Şekil 7
Motorunuzda bu tür bir kuplaj bulunuyorsa, kurulum,
ayar ve bakım bilgisi için lütfen “A” Ekine bakın.
Son kurulum ayar Limitlerine ulaşmak için (ekteki
Tablo 2’ye bakın), motorla birlikte ayar pulları
verilir. Doğru ayarı sağlamak için motor ayaklarının
altında da pul gerekir.
2.6 MOTORU ÇALIŞTIRMA /DURDURMA
2.6.1
Motorun Çalıştırılması
Çalıştırma için ana pompa kontrolörünü kullanın.
Kontrolör imalatçının tedarik ettiği talimatları takip
edin.
2.5 HAFTALIK KONTROL
Haftalık kontrol esnasında deneyimli bir operatör
hazır bulunmalıdır.
NOT: Bu motor belirli şarj koşullarında çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Motor kontrol amacıyla düşük
şarjda (düşük akım) çalıştırılabilir. Bir periyodik
çalışma süresi maksimum 30 dakikayı geçmemelidir.
Motoru çalıştırmadan önce aşağıdaki kalemlerin
uygulandığından emin olunuz:
1) Operatör motoru acil durumda durdurma
yetkisine sahiptir.
2) Tesis mekanını havalandırma kanalı açık ve
motorun bulunduğu yerin havalandırması iyi
durumdadır.
3) Tüm emniyet unsurları yerinde olmalıdır,
aksi durumda herhangi bir nedenle yer
değiştiren parçalar tamamen serbest ve
engelsiz kalacaktır.
4) Pil kapakları yerlerinde ve motorun üzerinde
veya motora temas eden spesifikasyon dışı
herhangi bir malzeme yok.
5) Soğutma için ham su kaynağı kısıtlama
olmadan mevcut. Tıkalı döngü soğutma
süzgeçlerinde genellikle kısıtlamalar
meydana gelir.
UL/FM motorlarında motoru çalıştırmak ve
durdurmak için ana pompa kontrolörünü kullanın.
Ana pompa kontrolörü çalıştırılamazsa, motor ayar
panosu kullanılarak motor manuel olarak çalıştırılıp
durdurulabilir. Motor ayar panosu kullanılarak
motorun manuel çalıştırılması ve durdurulması için:
MOD SEÇİCİYİ (MODE SELECTOR)
MANUEL ÇALIŞMA (MANUAL RUN)
konumuna getirin (Şekil 9 a bakınız). 1 Nolu
MANUEL KOLUNU (MANUAL CRANK) motor
çalışana kadar tutun, veya 15 saniye sonra bırakın.
Ünite çalışmaya başlamazsa, 15 saniye bekleyip 2
Nolu MANUEL KOLUNU kullanın ve adımı
tekrarlayın. HAM SOĞUTMA SUYU (RAW
COOLING WATER) akmıyor veya motorun
SOĞUTUCU ISISI çok yüksek ise, soğutma
sistemininin manuel by-pass vanalarını açın. Not: JX
Motorlarında manuel başlatma kontaktörlerini
kullanarak da motorları çalıştırabilirsiniz.
ÖNEMLİ: Motor ayar panosundan çalıştırıldığında
ana pompa kontrol selektörü OFF konumunda
olmalıdır. Manuel çalışma bittikten sonra ana pompa
kontrolörü üzerindeki selektörü ve motor ayar
panosunu OTOMATİK konuma getirmeyi
unutmayın.
2.6.2 Motorun Durdurulması
Motor ana pompa kontrolöründen çalıştırılmışsa
motoru durdurmak için ana pompa kontrolörünü
kullanın.
Motor motor ayar panosundan çalıştırılmışsa:
MANUEL
DURDURMA
DÜĞMESİNİ
(MANUAL STOP SWITCH) yukarı kaldırıp motor
durana kadar tutun. Soğutma sistemi manuel by pas
vanası açılmışsa kapayın.
Motor çalışır durumdayken soğutucu ısısı, yağ
basıncı ve ham soğutma suyu akışının C131222,
Teknik Katalog içindeki ilgili Kurulum ve çalıştırma
veri sayfasında tanımlanan limitler dahilinde
olmasına dikkat ediniz.
Not: Manivela devir kontrolü sırasında motorun
çalışmasını önlemek için bu düğmeyi kaldırıp tutun..
Soğutucu ısısı fazla ise, şunları kontrol edin:
2.0 Soğutma döngü süzgeçleri
2.0 Termostatın doğru çalışıp çalışmadığı
2.0 Boru demeti ısı dönüştürücüsinin durumu
ÖNEMLİ: OTOMATİK operasyon sırasında MOD
SEÇİCİ
düğmesini
MANUEL
ÇALIŞMA
konumunda BIRAKMAYIN. ( Kontrolör motoru
durduramayıp HASARA YOL AÇABİLİR.)
2
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Şekil 9
1 –Güç Görüntüleme Aleti
2 - Voltmetre
3 – Motor Saat Metre
4 – Voltmetre Pil Seçme Düğmesi
5 – Otomatik/Manuel Mod seçme düğmesi
6 – ECM Seçme Düğmesi
7 – Manuel Mod Göstergesi Uyarı Işığı
8 – Alternatif ECM Göstergesi Uyarı Işığı
9 – Manuel Durdurma Düğmesi
10 – Manuel Manivela Düğmesi–1 Nolu Akü
11 - Manual Manivela Düğmesi–2 Nolu Akü
12 – Aşırı Hız Ayar Düğmesi
2.6.3 Motor Ayar Panosunun Tanımlanması
2.6.3.1 ECM Seçme Düğmesi ve Ana/Alternatif
ECM
Clarke UL/FM Motorlarının motor ayar
panosunda çift ECM ve ECM Seçme Düğmesi
bulunur. ( 6. Madde) . ECM seçme düğmesinin
geçerli durumu Ana ECM dir. Ana ECM
motorun
kapanması
veya
çalışmaması
durumunda bozulursa, manuel olarak alternatif
ECM konumuna geçmek gerekir. ECM Seçme
Düğmesi
Alternatif
ECM
konumuna
getirildiğinde motor ayar panosu üzerinde bir
uyarı ışığı yanar. Ayrıca ana kontrolörde de bir
uyarı ışığı ve ses alarmı ortaya çıkar. Böyle bir
durumda
motor
manuel
olarak
tekrar
çalıştırılmalıdır. (Bakınız bölüm 2.6.1). Bu tür bir
durumla karşılaştığınızda sorunun giderilmesi
için hemen Yetkili Clarke Servis Sağlayıcısı ile
temasa geçin. ( Bakınız bölüm 7.0)
Güç Görüntüleme tanısal ölçü aleti üzerinde
görüntülenen bilgi ECM Seçme Düğmesinin
konumuna bağlı olarak Ana veya Alternatif ECM
den gelir.
Ana ECM den gelen hata kodu (kodları)
görüntülenir ve sonra da ECM seçme düğmesi
Alternatif ECM konumuna getirilirse, aynı hata
kodunu (kodlarını) almak amacıyla ECM yi
değiştirmek için motoru “ krankla çalıştırmak”
gerekebilir.
2.6.3.2 Güç
Kullanılması
Görüntüleme
Ölçü
Aletinin
Güç Görüntüleme Ölçü Aleti ( Şekil 9A ya
bakınız) operatörün çalışma koşullarını ve tanısal
arıza kodlarını (DTC ler) izlemesine yarar.
Çeşitli motor fonksiyonlarını sırayla görmek için
menü tuşuna (B) basın. Ekranlar geleneksel
olarak İngiliz veya metrik birmler olarak
seçilebilir.
Aşağıdaki motor parametreleri menüsü güç
görüntüleme üzerinde görülebilir (Şekil 9A ya
bakınız).
1. Motor rpm
2. Soğutucu ısısı
3. Yağ basıncı
4. Sistem voltajı (düzeltilmiş pil voltajı 1 ve 2)
5. Motor saatleri (Sadece referans için*).
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mevcut rpm deki motor şarj yüzdesi
Klape konumu
Giriş manifold sıcaklığı
Mevcut yakıt tüketimi
Aktif servis (diyagnostik) kodları
Motordan gelen servis (diyagnostik)
kodlarının saklanması
12. Görüntüleme için birimlerin hazırlanması
13. Motor konfigürasyon paremetrelerinin
görüntülenmesi
* Doğru motor saatleri için motor ayar
panosundaki mekanik motor saati görüntü
metreye bakın.
Güç Görüntüleme ölçü aletinde sıvı kristal
görüntüleme ekranı (LCD) bulunur. Ekran tek bir
parametreyi veya
anlık dört parametrenin
bulunduğu dörtlü görüntüyü verebilir. Tanısal
(diyagnostik) ölçü aleti motor parametreleri
listesi üzerinde hareket ederek menü listesini
görüntülemek için iki ok tuşunu (C) ve ışıklanan
kalemleri seçmek için enter tuşunu (D) kullanır.
Tanısal (diyagnostik) ölçü aletinden alınan aktif
arıza kodlarını işaret etmek için kırmızı (E) ve
kehribar (koyu sarı) (F) renkli ışıklar kullanılır.
NOT:
 Kırmızı ışık sinyali (E) ciddi bir durum
olduğunu gösterir. Tekrar çalıştırmadan
önce problemi düzeltin.
 Kehribar ışık sinyali (F) anormal bir
durum olduğunu gösterir. Motoru acilen
kapatmak gerekmese de problem en kısa
zamanda çözülmelidir.
ışıklanana kadar hareket etmek için “Ok”
tuşlarını kullanınız.
3. “4-Up Ekran Kurulumu” menü kalemi
ışıklandığında “4-Up Ekran Kurulumu”
fonksiyonunu etkinleştirmek için “Enter”
tuşuna basın.
Şekil 9A
1-Up Ekran Kurulumu
Not: Clarke Motorları için tavsiye edilmez, sadece 4Up ekranı kullanılabilir.
4-Up Ekran Kurulumu
Not: İstenilen ekran budur. Clarke Motorlarında 1Up ekranı kulanmayın.
1. Dört parametreli motor ekranından, “Menü”
tuşuna basın.
4. 4-Up Ekranı için iki farklı seçenek vardır.
a. Geçerli Olanların Kullanımı– Bu
seçenek ekranda aşağıdaki motor
parametrelerini görüntüler: Motor
hızı, Pil Voltajı, Soğutucu Isısı ve
Yağ Basıncı
b. Gelenksel Kurulum – Bu seçenek
motor parametrelerinin listesini
içerir. Geçerli parametrelerin bir
kısmı veya tümününün değiştirilmesi
için bu listeden motor parametreleri
seçilebilir. Not: Bu seçeneği Clarke
Motorları için kullanmayın. Sadece
a’da belirtilen geçerli parametreleri
kullanın.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. Menü ekranı
üzerinde “4-Up Ekran Kurulumu”
2. “Ana Menü”nün ilk yedi kalemi
görüntülenecektir.
5. Ekran parametrelerini fabrikanın geçerli
parametrelerine değiştirmek için, “Geçerli
Parametrelerin Kullanılması” seçeneği
yanana kadar hareket edin. “Geçerli
Parametrelerin Kullanılması” fonksiyonunu
etkinleştirmek için “Enter” tuşuna basın.
Ekran parametrelerinin fabrikanın geçerli
parametrelerine ayarlandığını belirten bir
mesaj görünecektir, daha sonra ekran “4-Up
Ekran Kurulumu” menüsüne dönecektir.
3. “Ok” tuşlarına basarak menü seçenekleri
üzerinde hareket edilir.
Ana Menü Seyri
NOT: Motorun tanısal ölçü ekranlarını
görüntülemesi için çalışır durumda olması gerekmez.
Piller devrede iken bilgi görüntülenir. Motorun
çalışması istenirse şu kalemlere bakınız: Motoru
çalıştırma. Bu örnekte verilen tüm motor değerleri
motorun çalıştığını gösteren tanısal ölçü aleti
üzerindedir.
1. Dört motor parametre görüntüsünden
başlayarak “Menü” tuşuna basın.
4. Sağ ok tuşuna basarak aşağıdaki son kalem
ışıklanır ve “Ana Menü” ekranının altındaki
son kalem görünür.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. Menü ekranı
üzerinde “Motor konfigürasyonu””
ışıklanana kadar hareket etmek için “Ok”
tuşlarını kullanın.
5. İstenilen menü kalemine gelmek için ok
tuşlarını kullanın veya ana menüden çıkmak
için “Menü tuşu” na basın ve motor
parametreleri ekranına geri dönün.
3. “Motor konfigürasyonu” menü kalemi
ışıklandığında Motor konfigürasyonunu
görüntülemek için “Enter” tuşuna basın.
4. Motor konfigürasyon verileri üzerinde
hareket etmek için “Ok” tuşlarını kullanın.
Motor Konfigürasyon Verileri
NOT: Motor konfigürasyon verileri sadece bir
okuma
fonksiyonudur.
Motor
konfigürasyon
parametrelerinin tümü Clarke tarafından önceden
ayarlanmıştır.
1. Dört motor parametre görüntüsünden
başlayarak “Menü” tuşuna basın.
5. Ana menüye geri dönmek için “Menü”
tuşuna basın.
6. Ana menüden çıkmak ve motor parametreleri
ekranına dönmek için “Menü” tuşuna basın.
3. “Saklanmış
Kodlar”
menü
kalemi
ışıklandığında
Saklanmış
Kodları
görüntülemek için “Enter” tuşuna basınız.
Saklanmış Arıza Kodlarına Geçiş
1. Dört motor parametre görüntüsünden
başlayarak “Menü” tuşuna basın.
4. “Ok” tuşlarının üzerinde “Sonraki” yazısı
ortaya çıkarsa, görüntülenecek daha fazla
saklanmış kod olabilir anlamına gelir. Bir
sonraki saklanmış koda gitmek için “Ok”
tuşunu kullanın.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. Menü ekranı
üzerinde “Saklanmış Kodlar””
ışıklanana
kadar hareket etmek için “Ok” tuşlarını
kullanınız.
5. Ana menüye geri dönmek için “Menü”
tuşuna basınız.
6. Ana menüden çıkmak ve motor parametreleri
ekranına dönmek için
“Menü” tuşuna
basınız.
ÖNEMLİ: Aktif arıza kodlarının dikkate alınmaması
bir çok motor arızasına yol açabilir.
3. “Ok” tuşlarının üzerinde “Sonraki” yazısı
ortaya çıkarsa, ok tuşları ile bir sonraki arıza
koduna hareket edilerek daha fazla saklanmış
kod görüntülenebilir anlamına gelir.
Aktif Arıza Kodlarına Geçiş
Arıza kodlarının tanımı için, Arıza Teşhisi
Bölümündeki tabloya bakınız.
1. Normal çalışma sırasında dört parametre
ekranı görüntülenecektir.
2. Tanısal ölçü aletine motor kontrol
ünitesinden bir arıza kodu geldiğinde. Tek
veya dört parametre ekranı “Uyarı” mesajı ile
yer değiştirecektir. Problem tanımı ve gerekli
düzeltme işleminin yanı sıra SPN ve FMI
numarası görüntülenecektir.
4. Kodun alındığını bildirip saklamak ve dört
parametreden birine geri dönmek için,
“Enter” tuşuna basınız.
5. Ekran dört parametreden birine geri döner,
ancak ekranda bir uyarı simgesi ortaya çıkar.
“Enter” tuşuna basarak saklanmış arıza
kodları tekrar görüntülenir.
2. ECM den tanısal ölçü aletine büyük bir arıza
kodu geldiğinde, dört parametre ekranı
“Durdurma” mesajı ile yer değiştirecektir,
problem tanımı ve gerekli düzeltme işleminin
yanı sıra SPN ve FMI numarası
görüntülenecektir.
6. “Enter” tuşuna tekrar basarak arıza kodu
gizlenir ve ekran dört parametrenin biri
ekranına geri döner.
“Ok” tuşlarının üzerinde “Sonraki” yazısı ortaya
çıkarsa, ok tuşları ile bir sonraki arıza koduna hareket
edilerek daha fazla saklanmış kod görüntülenebilir
anlamına gelir.
7. Arıza kod durumu düzeltilinceye kadar dört
parametrenin biri ekranı uyarı simgesini
görüntüler.
3. Arıza kodununun alındığını bildirip saklamak
ve dört parametreden birine geri dönmek
için, “Enter” tuşuna basınız.
Motor Durdurma Kodları
Not: Clarke Motor modelleri için sadece aşırı hız
durumunda durdurma işlemi uygulanır.
1. Normal çalışma sırasında dört parametre
ekranı görüntülenecektir.
4. Ekran dört parametre görüntüsüne geri
döner, ancak ekranda “Durdurma” simgesi
ortaya çıkar. “Enter” tuşuna basarak
saklanmış arıza kodu tekrar görüntülenir.
5. “Enter” tuşuna tekrar basarak arıza kodu
gizlenir ve ekran dört parametre ekranına
geri döner.
3. “Arka ışık Ayarı” menü kalemi
ışıklandığında “Arka ışık Ayarı”
fonksiyonunu etkinleştirmek için “Enter”
tuşuna basınız.
6. Arıza kod durumu düzeltilinceye kadar dört
parametre ekranı durdurma simgesini
görüntüler.
Arka Işık Ayarı
4. İstenilen arka ışık yoğunluğunu seçmek için
“Ok” tuşlarını kullanın.
1. Dört motor parametre görüntüsünden
başlayarak “Menü” tuşuna basınız.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. Menü ekranı
üzerinde “Arka ışık Ayarı”” ışıklanana
kadar hareket etmek için “Ok” tuşlarını
kullanınız.
5. Ana menüye geri dönmek için “Menü tuşu”
na basın.
6. Ana menüden çıkmak ve motor parametreleri
ekranına geri dönmek için “Menü” tuşuna
basın
4. İstenilen kontrast yoğunluğunu seçmek için
“Ok” tuşlarını kullanın.
Kontras Ayarı
1. Dört motor parametrenin biri
görüntülerinden başlayarak “Menü” tuşuna
basın.
5. Ana menüye geri dönmek için “Menü”
tuşuna basın.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. “Kontras
Ayarı”” ışıklanana kadarm menü ekranı
üzerinde hareket etmek için “Ok” tuşlarını
kullanın.
6. Ana menüden çıkmak ve motor parametre
görüntüsüne geri dönmek için “Menü” tuşuna
basın.
3. ““Kontras Ayarı” menü kalemi
ışıklandığında “Kontras Ayarı” fonksiyonunu
etkinleştirmek için “Enter” tuşuna basın.
Ölçü Birimlerini Seçme
1. Dört motor parametre görüntüsünden
başlayarak “Menü” tuşuna basın.
4. Ölçü birimleri için İngilizce, Metrik kPa veya
Metrik Bar olmak üzere üç seçenek bulunur.
°F ısı dereceleri ve PSI da görüntülenen basınçları
içeren İngiliz ölçü birimleri için İngilizce
Metrik kPa and Metrik bar; sırasıyla kPa da ve ilgili
barlarda görüntülenen basınçları ve °C ısı
derecelerini içeren IS birimleridir.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. “Seçili
Birimler” ışıklanana kadar menü ekranı
üzerinde hareket etmek için “Ok” tuşlarını
kulanın.
İstenilen ölçü birimlerinin ışıklanmasıı için “Ok”
tuşlarını kullanınız.
5. Işıklanan birimleri seçmek için “Enter”
tuşuna basın.
3. “Seçili Birimler” menü kalemi ışıklandığında
“Seçili Birimler” fonksiyonunu
etkinleştirmek için “Enter” tuşuna basın.
6. Ana menüye geri dönmek için “Menü”
tuşuna basın.
7. Motor parametre görüntüsüne geri dönmek
için “Menü” tuşuna basın.
2. Ana menü ortaya çıkacaktır. “Yardımcı
Yazılım” ışıklanana kadar menü ekranı
üzerinde hareket etmek için “Ok” tuşlarını
kullanın.
3. “Yardımcı Yazılım” ışıklandığında, yardımcı
yazılım fonksiyonlarını etkinleştirmek için
“Enter” tuşuna basın.
Tanısal Ölçü Yazılımının Görüntülenmesi
NOT: Satıcınız trafından arıza teşhisi istendiğinde
tanısal ölçü yazılımının görüntülenmesi için
aşağıdaki adımlar uygulanabilir. Bu sadece bir okuma
fonksiyonudur.
1. Dört motor parametre görüntüsünden
başlayarak “Menü” tuşuna basın.
4. Görüntüyü “Yazılım Versiyonu” na
kaydırın. Yazılım versiyonunu
görüntülemek için “Enter” tuşuna basın.
Ana menüye geri dönmek için iki kez
menü tuşuna basın.
yeterlidir. Sistemin boşaltılması gerektiğinde
aşağıdaki yönetimi kullanın (Bknz. Şekil 10A)
3.0 MOTOR SİSTEMLERİ
3.1 YAKIT SİSTEMİ
3.1.1
1. Yakıt sudan arındırılana kadar boşaltma
musluğu (C) açılarak ve kapsül (B)
çalıştırılarak yağmur suyu ve kirleticiler
çöktürülür.
2. Kontrol kanalına (A) açık bir boru bağlayıp
borunun ucunu dizel yakıta uygun bir kaba
yerleştirin.
3. El kapsülünü (B) borudan sabit yakıt akışı
(hava kabarcıkları bitene kadar) çıkana kadar
pompalayın.
4. Borunun kontrol kanalından bağlantısını
kesin.
5. Motoru başlatıp beş dakika çalıştırın.
Yakıt Sisteminde Sızıntı
DİKKAT: Basınç altındaki yakıt kaçağı ciddi
yaralanmalarla sonuçlanacak şekilde deriye nüfuz
edebilir. Yakıt veya diğer hat bağlantılarını
kesmeden önce basıncı hafifletin. Basınç tatbik
etmeden önce tüm bağlantıları sıkıştırın. Yüksek
basınç altında sıvı sızıntısı olacağından, ellerinizi
ve vücudunuzu ufak delik ve ağızlıklardan uzak
tutunuz. Sızıntı taraması için bir karton veya
kağıt parçası kullanınız. Ellerinizi kullanmayınız.
Deriye BİR MİKTAR sıvı girdiğinde bu tip
yaralanmalara aşina bir doktor tarafından sıvı bir
kaç saat içinde ameliyatla dışarı çıkartılmalıdır,
aksi taktirde kangrene neden olabilir. Bu tip
yaralanmalara aşina olmayan doktorlar Moline,
Illionis’te bulunan Deere & Company Tıbbi
Departmanı veya diğer bilgi sahibi tıbi kaynakları
arayabilirler.. Ref. Şekil 10
Şekil 10A
Yakıt sistemi çalışması için her açıldığında (boru
bağlantıları kapalı veya filtreler çıkartılmış),
sistemdeki havanın boşaltılması gerekir.
3.1.2 Yakıtı Bitmiş Motorun Tekrar
Çalıştırılması
Şekil 10
ÖNEMLİ: Bakım çizelgesi veya arıza kodu yangın
musluk filtresini işaret ettiğinde (yakıt tedarik basıncı
orta/son derece yüksek) yakıt filtresi yerleştirilmelidir
(Bknz Bölüm 4.0).
Not: Normal koşullarda yakıt sistem boşaltması
istenmez. Normalde el kapsüllü boşaltma sistemi (B)
NOT:: Burada tedarik edilen yöntemler
normal ilk çalıştırmaya mahsus olup
motorların ilk çalışması ile bağlantılı
olabilecek “zor çalışma” problemine özgü
değildir.
Not: Bu yöntem yakıt tanklarından gelen Geri Dönüş
ve İkmal borularının motordaki İkmal ve Geri Dönüş
Fleks Yakıt Hortumlarına bağlı olduğunu varsayar.
1) Clarke JX “Yakıt Boşaltma Destek Takımı”
p/n C02602 (Bknz. Şekil 1). Temin etmeniz
gerekenler:
A) Aşağıdakileri içeren takım:
i.
Hızlı Bağlantı Kuplajı ve
temiz plastik hortum takımı
(Hava Boşaltma Aleti)
ii.
Fleks yakıt geri dönüş
hortumundaki
JIC
bağlantısı
üzerinde
bulunan yakıt geri dönüş
borusuna bağlamak için
37° yanma Tapası ve yakıt
adaptör
tertibatındaki
yakıtın
boruya
geri
dönüşünü engellemek için
½” npt yangın musluğu
b) Menüyü grüntülemek için B Menü
tuşuna basın.
c) C, Ok Tuşlarını kullanarak “1-Up Ekran
Kurulumu” ışıklanana kadar aşağıya
doğru hareket edin. Sonra D, Enter
tuşuna basın.
d) C, Ok Tuşlarını kullanarak “Özel
Kurulum” ışıklanana kadar hareket
ediniz. Sonra D, Enter tuşuna basın.
e) C, Ok Tuşlarını kullanarak “Yakıt
Basıncı” ışıklanana kadar hareket edin.
Sonra D, Enter tuşuna basın.
f) Güç Görüntüleme Aygıtı şimdi sadece
“Yakıt Basıncı” nı gösterecektir.
3) Yakıt tankındaki yakıt ikmal vanasını
kapatın.
4) Boşaltma Destek takımından gelen Hava
Boşaltma Aletini yakıt filtre kartuşunun sol
yanında bulunan Kontrol Kanalına hızlıca
bağlayın. (Bknz Şekil 2). Hava Boşaltma
Aletinin temiz plastik hortum çıkışını 5
galonluk (19 litre) kova içine koyun.
Şekil 1
2) Yakıt basıncını aşağıdaki gibi görüntülemek
için Güç Görüntüleme Ekranı üzerindeki 4Up Ekranı 1-Up Ekranla değiştirin
a) 4-up Ekran Modundaki Güç Görüntüleme
Aygıtı
Şekil 2
4-Up Ekranı
5) Pim ucundaki fleks yakıt dönüş boru
bağlantısını kesin ve yakıt dönüş borusunu
tıkamak için Boşaltma Destek takımından
gelen JIC Tapasını yerleştirin. (Dönüşümlü
olarak yakıt borusuna bağlı çelik adaptör
teçhizatımı çıkartıp fleks geri dönüş hortumu
üzerine vidalayın ve sonra yakıt geri dönüş
borusunu tıkamak için Boşaltma Destek
Takımından gelen ½” npt yangın musluğunu
takın).
6) Yakıt tankı üzerindeki yakıt ikmal vanasını
açarak yakıtın motor yakıt boru tesisat
sistemi içine akmasına izin verin.
7) Yaklaşık 1 dakikalık yerçekimi dolumunun
ardından yakıt filtre kartuşunun sol önünde
bulunan el kapsülünü takriben 200 kez
pompalayın.
Not: Pompalamaya devam ediyor olacağınızdan
Hava Boşaltma Aletinden dışarıya çıkan takribi
hava ile birlikte yakıtı görmeniz gerekir.
Pompalamaya devam ediyor olacağınızdan
bindirilmiş hava miktarı önemli ölçüde
azalacaktır.
8) Havanın tümü motor yakıt boru tesisat
sisteminden temizlendiğinde, Hava Boşaltma
aletini hızlı şekilde ayırın.
9) Yakıt basıncını gözlemlerken motoru 20 ila
30 saniye çalıştırın. Motor basıncı kademeli
olarak takriben 65 psi değerine çıkmalıdır.
Not: Yakıt basıncını arttırmak için yakıt geri
dönüş borusu “Boşaltma Destek Takımından”
gelen JIC tıpası (veya1/2” npt yangın musluğu)
ile kapatılmalıdır!
10) Motor çalışmaya başlamazsa Hava Boşaltma
Aletini motordaki Kontrol Kanalına tekrar
bağlayın (yukarıdaki 4. adımla aynı).
11) El kapsülünü yaklaşık 200 kez daha
pompalayın (7. adımla aynı).
12) 8 ve 9. adımları tekrarlayın.
Not: Motorun çalışması için motor yakıt
basıncının en az 15-20 dakika süreyle 60 psi
üzerinde kalması gerekir!
13) Motor çalışmazsa alet üzerindeki elektrik
başlatma motorunun soğuması için 1-2
dakika bekleyip 20-30 dakika daha çalıştırın.
Yakıt basıncını gözlemleyin – motorun
çalışması için 60 psi den büyük olması
gerekir. Motor çelıştığında yakıt basıncı
takriben 90-95 psi ye çıkacaktır.
Not:Sonunda motor çalıştığında kapatılan Yakıt
Geri Dönüş Borusu ile 15-20 saniyeden daha
fazla çalıştırmayınız. Ayrıca marş dinamosunun
aşırı ısınmasının önlenmesi için her çalıştırma
turu arasında 1 ila 2 dakika beklemeyi
unutmayın.
14) Motoru durdurun.
15) Yakıt tankındaki yakıt ikmal vanasını
kapayın
16) JIC kapağını (veya 1/’” npt yangın musluğu)
kaldırın ve fleks yakıt hortumunun yakıt
dönüş borusuna olan bağlantısını kesin.
17) Yakıt tankındaki yakıt ikmal vanasını tekrar
açın.
18) Güç Grüntüleme Ekranını normal 4-up
Ekrana aşağıdaki şekilde geri gönderin:
a) Şekil 2a ya bakın.
b) Menüyü görüntülemek için B, Menü
tuşuna basın.
c) C, Ok Tuşlarını kullanarak “4-Up Ekran
Kurulumu” ışıklanana kadar hareket ettirin.
Sonra D, Enter Tuşuna basın.
d) C, Ok Tuşlarını kullanarak “Seçilileri
Kullan” ışıklanana kadar hareket ettirin.
Sonra D, Enter Tuşuna basın.
e) Güç Görüntüleme Aleti normal 4-up
Ekranı görüntüleyecektir.
19) Motor şimdi kullanıma ve çalışmaya hazırdır.
3.1.3 Nemin Yakıt Filtresinden Süzülmesi (Bknz.
Şekil 10C).
Motorunuzda aşağıdaki yakıt filtresine takılı
seperatör haznesinde su mevcudiyetini saptayan bir
sensör bulunmaktadır. Güç görüntüleme aleti
üzerindeki arıza kontrol modu (DTC) yakıt
haznesinde su olup olmadığını gösterecektir ( 5.
Bölümdeki
ARIZA
KONTROL
MODLARI
LİSTESİNE bakınız).
1. Süzme vanasını (C) açarak ve kapsülü
çalıştırarak yakıt sudan arınana kadar su
ayırıcı çökelti haznesinden suyu ve
kirleticileri süzün.
2. Süzme vanasını kapayın.
Şekil 10C
3.1.4 Yakıt Filtre Parçalarının Değiştirilmesi
Yakıt Filtresinin Değiştirilmesi ve Su Ayırma
Teknesinin Temizlenmesi
DİKKAT: Basınç altında kaçan sıvı ciddi
yaralanmalara yol açacak şekilde deriye nüfuz
edebilir. Yakıt veya diğer hatlarla bağlantıyı
kesmeden önce basıncı hafifletin. Basınç tatbik
etmeden önce tüm bağlantıları sıkıştırın. Yüksek
basınç altında sıvı sızıntısı olacağından, ellerinizi
ve vücudunuzu ufak delik ve ağızlıklardan uzak
tutunuz. Sızıntı taraması için bir karton veya
kağıt parçası kullanın. Ellerinizi kullanmayın.
Deri içine bir miktar sıvı girdiğinde bu tip
yaralanmalara aşina bir doktor tarafından sıvı bir
kaç saat içinde ameliyatla dışarı çıkartılmalıdır,
aksi taktirde kangrene neden olabilir. Bu tip
yaralanmalara aşina olmayan doktorlar Moline,
lionis’te bulunan Deere & Company Tıbbi
Departmanı veya diğer bilgi sahibi tıbi kaynakları
arayabilirler..
ÖNEMLİ:
Bakım çizelgesi veya arıza kodu
yangın musluk filtresini işaret ettiğinde (yakıt
tedarik basıncı orta/son derece yüksek) yakıt
filtresi yerleştirilmelidir (Bknz Bölüm 4.0).
DİKKAT: Motor çalışıyorsa motor ve yakıt filtre
gövdesi sıcak olabilir.
1. Yakıtın kapatma vanasını kapayınız (varsa).
2. Yabancı maddelerin yakıt sistemine
girmelerini engellemek için yakıt filtre takımı
nın etrafındaki tüm bölgeyi temizleyin
3. Yakıt filtre gövdesinden kapağı alın.
4. Yakıt filtresi “ortaya çıkana” kadar el
kapsülünü çalıştırarak filtre gövdesindeki
basıncı hafifletin.
5. Conta gövdenin içindeki giriş tüpünü ortaya
çıkartana kadar gövdedeki filtre parçalarını
kaldırın. Filtreden yakıtın süzülmesi için
gövdenin üst kısmında dik olarak asılı duran
filtreyi tutmaya devam edin
6. Yakıtın filtreden gövdeye tamamen
süzülmesini sağlayın. Yakıt filtresinden gelen
sızıntının minimum miktarda olması için
şekilde gösterildiği gibi tamamen baş aşağı
gelene kadar filtreyi dikkatlice gövde
üzerinde döndürmeye başlayın (Bakınız
Şekil 10D).
7. Filtreyi dizel yakıta uygun kap içerisine
koyun.
ÖNEMLİ: Gövdeden bir kez ayrılan filtrenin tekrar
kullanılması filtre içinde hava tutulması ile
sonuçlanabilir. Bu durum filtre parçalarının ilave
edilmesi esnasında yakıtın filtreden taşmasına neden
olabilir ve/veya aletin durarak ilave sistem tasfiyesi
yapılmadan tekrar çalışmamasına yol açabilir.
Şekil 10D
Su Ayırıma Teknesinin çıkarılıp temizlenmesi
1. Tesisat konektörünün yakıt sensöründeki su
ile bağlantısını kesin.
2. Yakıtı ayırma teknesinden süzün.
3. Filtre kayışını (A) ayırma teknesinin en üst
kenarına mümkün olduğu kadar yakın şekilde
yerleştirin. Tekneyi çıkarmak için, filtre
kayışı ile basınç uygularken tekneyi sıkıca
tutup diğer elle de şekilde gösterildiği gibi
bükün (Bakınız Şekil 10E).
4. Ayırma teknesini temizleyip kurutun.
5. Ayırma teknesini yerine takın ve conta temas
edene kadar elle sıkıştırın.
Aşağıdaki
spesifikasyona göre elle sıkıştırın:
(Filtreye Su Seperatör Teknesi) Water
Separator Bowl-To-Filter
(Gövde ---Dönme Momenti) Housing --Torque…..…….5 N·m (44 lb-in)
6. Kabloları yakıt sensörü içindeki suya
bağlayın.
Şekil 10F
Şekil 10E
Yeni Yakıt Filtre Parçasını Yerleştirin
1. Filtre gövdesinde işaretlenen ve ortadaki
tüpün üzerindeki işaretlerde gösterilen yakıt
seviyesinin gövdenin dış kısmında MIN (B)
ve MAX (A) yakıt seviyeleri arasında olması
için seviyeyi kontrol edin. Yakıt MIN
seviyesinin altında ise yakıt ileve etmek için
dikkatlice yakıt ikmal kapatma vanasını
(varsa) az miktarda açın (Bakınız Şekil 10F)
Daha fazla yakıt ilave etmek gerekirse veya
sistemde yakıt ikmal kapatma vanası
bulunmuyorsa el kapsülünü çalıştırın
ÖNEMLİ: MIN işaretinin altındaki yakıt seviyesi
filtre içinde hava tutulması ile sonuçlanabilir. Bu
durum aletin durarak ilave sistem tasfiyesi
yapılmadan tekrar çalışmamasına yol açabilir.
MAX işaretinin üzerindeki yakıt seviyesi filtre
parçalarının ilave edilmesi esnasında yakıtın
filtre gövdesinden taşmasına neden olabilir.
2. Yeni (kuru) yakıt filtre parçasını filtre
gövdesine yerleştirin.
3. Filtre kapağını yeniden yerleştirip
“elle sıkıştırma” durumuna göre sıkın.
4. Yakıt ikmal kapama vanasını (varsa) açın.
5. Motoru tekrar çalıştırıp minimum beş
dakika çalışmaya devam ettirin.
3.1.5
Yakıt Tankları
Yoğunlaşmayı minimuma indirmek için yakıt tankını
dolu tutun. Oluşabilecek su ve/veya tortuları akıtmak
için haftada bir defa yakıt tankının altındaki kanalı
açın. Tankı her deneme çalıştırmasından sonra
doldurun.
Not: NFPA 25 standartlarına göre, yakıt tank
seviyesi kapasitesinin %50 sinden az olmamalıdır.
3.2 HAVA/EGZOS SİSTEMİ
3.2.1 Ortam Şartları
Clarke motorları SAE J1349 (Clarke ABD) veya ISO
3046 (Clarke İNGİLTERE) standartlarına göre test
edilirler. Bulundukları yerin koşullarına uymaları için
bu kapasitede indirim yapılabilir. Bunun yapılmaması
durumunda
motor performansı ciddi şekilde
engellenip erken bozulmalara yol açabilir.
3.2.2 Havalandırma
Yanma sistemi ve radyatör soğutma sistemlerinin
bulunduğu yerlerde sistem koşullarının karşılanması
ve ısıtmanın ve karter emisyonlarının yeterli dağılımı
için motor yeterince havalandırılmalıdır. Tüm bu
veriler için C131222 Teknik Kataloğundaki Kurma
ve Çalıştırma Verilerine bakınız. Bu veriler giriş ve
çıkış hava deliklerinin doğru ölçülendirilmesinde
kullanılabilirler.
3.2.3 Standart Hava Filtresi
Standart hava filtresi yeniden kullanılabilir türdendir.
Hava filtresinin kir ile tıkandığı bir durumda (hava
motoru olmadığında) güç kaybı ve yoğun siyah
duman ortaya çıkar; bu tarz bir durumda hava filtresi
hemen hizmete sokulmalıdır.
Clarke Motor
Modelinin hava filtre parça numaraları için Şekil 21’e
bakınız. .
DİKKAT: Motor çalışırken hava filtresini hareket
ettirmeyin ve filtre kapalıyken motoru çalıştırmayın.
Açıkta kalan parçalar çeşitli yaralanmalara neden
olabilir ve motorun içine yabancı cisim girmesi ile
ana iç motor hasarı meydana gelebilir.
Hava filtre tedarikçisi aşağıdakileri tavsiye eder:
1. Ön yağlama uygulanmış tekrar kullanılabilir
parçaların bakımı özel bir yağ ile yapılır.
Parçaların bakımı yapılır veya değiştirilir.
2. Şekil 11 hava filtre bakım talimatlarını
gösterir.
3. Parçaya bakım yapılmasının avantajlı
olmadığı durumlarda filtre etkinliğini yağ
püskürtmeyi tekrarlayarak arttırabilirsiniz.
NOT:
Bu işlemi motor çalışır durumdayken
uygulamayın.
NOT: Tekrar kullanılabilir parçalara aşırı yağ
sürmeyin.
Şekil 11
3.2.4 Karterin Havalandırılması
Motorun içinde oluşan buhar karter ve dişli takım
bölmesinden sürekli basınçlı havalandırma sistemi ile
atılır. Motor karter bölmesinde az miktarda bir basınç
bırakılır. Buhar hava deliği kapağına bağlı
havalandırma borusu vasıtasıyla atılır. Ref. Şekil 12.
Şekil 12
3.2.5 Egzos Sistemi
3.3.2 Motor Yağının Değiştirilmesi
Motor egzosuna uygulanan aşırı basınçlar motorun
hem performansını hem de ömrünü önemli ölçüde
etkiler. Bu yüzden egzos sistemlerinin minimum
bükülme özelliğinde mümkün olduğunca kısa ve
uygun çapta olmaları önemlidir. Egzos verileri için
C131222 Teknik Kataloğundaki Kurma ve Çalıştırma
Verilerine bakınız. Egzos sisteminin kurulması
sırasında aşağıdakilerin sağlanması gerekir:
 Kişilerin sıcak yüzeylerden korunmaları
 Motor egzos çıkışında basıncın önlenmesi ve
titreşimin minimize edilmesi için yeterli
destek
 Su ve diğer yabancı madde girişine karşı
tedbir
Motorun çalışması sırasında aşırı duman gibi çevreye
zarar veren durumlar için pompa odasının egzos
borusu dışarıya çıkışını denetleyin. Motor kullanım
genel şartları için aşağıdaki kalemler kılavuz olarak
kullanılabilir.
1) Mavi Duman - Motor yağı tüketimi olasılığı
2) Beyaz Duman – Silindirlerdeki ve yakıttaki
su veya motor içindeki problem
3.3 YAĞLAMA SİSTEMİ
3.3.1 Alt Karter Yağının Kontrolü
Alt karter yağ seviyesini Şekil 13 te gösterildiği gibi
motorda bir yağ seviye çubuğu kullanarak kontrol
edin.
Motorun çalışmadığı durumdaki yağ seviyesi daima
seviye çubuğunun Min. ve Max. işaretleri arasında
olmalıdır
1) Motoru ısınana kadar çalıştırın.
2) Motoru durdurun. Alt karter süzme tıpasını
kaldırın ve alt karterden makine yağını
süzün. Süzme tıpasını oturtun ve tıpayı 34
Nm (25lb-ft) (3.5 kgf-m) göre sıkıştırın.
3) Alt karteri yağ seviye çubuğu üzerindeki
“FULL” işaretine kadar uygun kalitedeki
yeni ve temiz makine yağı ile doldurun.
4) Kullanılmış yağın tamamını atın.
3.3.3 Yağ Filtre Kartuşunun Değişimi
1) Dökülen yağı toplamak için filtrenin altına
bir tepsi koyun.
2) Filtreyi filtre kayışı veya benzeri bir alet ile
çıkarın. Sonra filtreyi düzgün bir şekilde
tutun.
3) Filtre kafasını temizleyin.
4) Yeni filtreye temiz motor yağı koyun. Yağın
filtre parçalarına geçmesi için bir süre
bekleyin.
5) Filtre contasının üstünü temiz motor yağı ile
yağlayın.
6) Yeni filtreyi takın ve sadece elle sıkıştırın.
Filtre kayışı kullanmayın.
7) Alt karterde makine yağı bulundurun. Turbo
şarjlı motorlarda yağ basıncı oluşana kadar
motoru ve başlama motorunu çalıştırmayın.
8) Motoru çalıştırın ve filtreden sızıntı olup
olmadığını kontrol edin.Motor soğuduğunda
yağ seviye çubuğundaki yağ seviyesini
kontrol edin ve gerektiği taktirde alt kartere
bir miktar daha yağ koyun.
9) Ana pompa kontrol selektörünü “otomatik”
konuma ve manuel çalıştırma kolunu AUTOOFF konumuna döndürerek üniteyi tekrar
faal duruma getirin.
3.3.4 Yağ Spesifikasyonu
Dizel Motor Yağı
Bu motor John Deere Engine Rodaj Yağı ile
fabrika çıkışı doldurulmuştur.
Önemli: Yağ seviyesi seviye çubuğundaki ilave
etme işaretine BELOW (Aşağı) inene kadar telafi
yağı ilave etmeyin. John Deere Engine Rodaj Yağı
(TY22041) rodaj periyodu süresince tüketilen yağ
miktarını telafi etmek için kullanılmalıdır.
Şekil 13
3.4.2 Su
Su soğutma sistemi içinde korozif ortam oluşumuna
neden olabilir ve soğutma iç yüzeylerinde mineral
içerik kabuklanma birikimine izin verebilir. Bu
yüzden korozyon, kavitasyon ve kabuklanma
kontrolü için inhibitör ilavesi şarttır.
Şekil 15
Not: Ayrıca CF-4, CG-4, ve CH-4 tipleri de
uygundur.
3.3.5 Yağ Kapasiteleri (Filtre Dahil)
MOTOR
YAĞ KAPASİTESİ
MODELİ
KUART (LİTRE)
JX6H – Tüm Modeller
42.3 (40.0)
Şekil 16
3.4 SOĞUTMA SİSTEMİ
3.4.1 Motor Soğutucu
John Deere Motor kullanıcılarına uygun soğutucu
seçiminde bir kılavuz olarak aşağıdaki bilgi temin
edilir.
John Deere motorlarında kullanılan su/etilen
glikol/inhibitör soğutucu karışımlarının aşağıdaki
temel şartları karşılamaları gerekir:
 Yeterli ısı transferi temini.
 Kavitasyon hasarından korunma temini.
 Soğutma sistemi içinde korozyon/erozyona
dirençli ortam temini.
 Soğutma sisteminde çamur birikimi veya
kabuklaşma oluşumunun önlenmesi.
 Motor hortum ve conta malzemelerine
uygunluk .
 Donma ve kaynama tedbirlerinin alınması.
UYARI
Pompa tesisatı için su ve anti friz (donmaya karşı)
solüsyon gerekir. Tesisat başlamadan solüsyonun
karıştırılması gerekir. Böylece ısıtıcı elementleri
engellemek için bu elementleri yakabilecek olası
anti friz kimyasal reaksiyonlar önlenmiş olur.
Lütfen
modellerin
tam
soğutma
sistem
kapasiteleri için teknik veriler bölümüne bakınız.
Kloridler, sülfatlar, magnezyum ve kalsiyum
kabuklaşma, çamur birikimi, korozyon veya bunların
hepsine birden neden olabilen çözünmüş katıları
toplayan malzemelerdir. Sertlik (magnezyum ve
kalsiyum tuz yüzdesi genel olarak karbonatlar olarak
sınıflandırılır) kabuklaşma birikimine neden olurken
kloridler ve/veya sülfatlar korozyonun hızlanmasına
yol açarlar. Şekil 17 de belirtilen limitler dahilindeki
su tam olarak engellendiğinde motor soğutucu olarak
yeterlidir. Damıtılmış su kullanımı tavsiye edilir.
Malzemeler
Klorid (Maks.)
Sülfatlar (Maks.)
Toplam çözücü katılar
(Maks.)
Toplam Sertlik (Maks.)
Milyon
başına
parça
40
100
Galon
başına
tane
2.5
5.8
340
20
170
10
Şekil 17
3.4.3 Soğutucu Kapasiteleri
GM 6038-N formülasyon (GM1899-M performans)
veya ASTM D6210 standarlarından birini karşılayan
etilen glikol soğutucu (düşük silikat formülasyonu)
kullanın.
%50 lik su solüsyonlu soğutucu tavsiye edilir. Zayıf
ısı transfer kapasitesi, donma önlemine karşıtlık ve
silikat ayrılma olasılığından dolayı %70 in
üzerindeki konsantrasyon önerilmez. %30 un
altındaki konsantrasyonlar az miktarda donma, aşırı
kaynama ve korozyon korunması sağlar.
ÖNEMLİ
Otomotiv türü soğutucuları (sadece ASTM D3306
veya ASTM D4656 standartlarına uyan)
kullanmayın. Bu soğutucular dayanıklı dizel
motorların korunmasına yönelik doğru katkıları
içermezler. Genelde yüksek silikon
konsantrasyonu içerip motora veya soğutma
sistemine zarar verebilirler.
MOTOR
MODELİ
SOĞUTUCU
KAPASİTESİ
KUART (LİTRE)
JX6H-Tüm Modeller
29.6 (28)
Şekil 18
3.4.4 Soğutucu İnhibitör
Doğru inhibite edilmiş soğutucunun önemi aşırı
vurgulanmış sayılmaz. İnhibitörsüz veya yeterli
inhibitöre sahip olmayan soğutucu paslanma,
kabuklanma, çamur ve mineral birikimine yol açar.
Bu birikintiler soğutma sisteminin etkinliğini ve
koruma kabiliyetini büyük ölçüde azaltır.
Tavsiye edilen ilave soğutucu inhibitörler kavitasyon
baskılama, pH kontrolleri ve korozyona ve
kabuklanmaya karşı koruma sağlayan kimyasal
bileşiklerin kombinasyonudur. Bu inhibitörler sıvı
üniteleri veya anti friz integral parçaları gibi çeşitli
şekillerde mevcuttur.
Tüm John Deere motor sistemlerine ilave inhibitör
konulması zorunludur. İlk doldurmada ön şarj dozajı
ve her bakımda da bakım dozajı kullanılmalıdır.
İnhibitörler kullanılmadığı taktirde ciddi hasarlar
meydana gelir. Daha yaygın kullanılan korozyon
inhibitörlerinden bazıları boratlar, nitratlar ve
silikatlardır.
Normal çalışma sürecinde inhibitörler bitebilir;
orjinal mukavemet seviyelerinin korunması gerektiği
için soğutucuya ilave inhibitör konulmalıdır. Doğru
inhibitör konsantrasyonları için Şekil 19 a bakınız.
Min.
Maks.
PPM
PPM
Bor (B)
1000
1500
Nitrit (NO2)
800
2400
Nitratlar (NO3)
1000
2000
Silikon (Si)
50
250
Fosfor (P)
300
500
PH
8.5
10.5
Şekil 19
3.4.5 Motorun Doldurulması
Soğutma sisteminin doldurulması esnasında, hava
boşlukları oluşabilir. Sistem hizmete geçmeden önce
hava tasfiye edilmelidir. Bunu gerçekleştirmenin en
iyi yöntemi ön karıştırma yapılmış solüsyon ile
doldurmaktır. Doğru doldurma seviyesi için Şekil
19A ya bakınız.
Dikkat:
Soğutma sistemini aşırı
doldurmayın. Basınçlı sistemin taşmadan
genleşmesi için boşluk gerekir.
Basınç
kabını
yerleştirin,
havanın
motor
boşluklarından dışarı atılması için motoru yaklaşık 5
dakika çalıştırın.
Soğutucunun güvenli çalışma seviyesinde olduğu
doğrulandığında, basınç kapağını kaldırmadan önce
yapılacak en iyi şey motor sıcaklığının yaklaşık
120 ºF a(49 ºC) veya daha aşağıya düşene kadar
beklemektir.
Basınç kapağını kaldırın ve doğru doldurma
seviyesine kadar tekrar doldurun. Hava alma işlemine
devam etmek için sıcaklık takriben 160°-200° (71°93° C) civarına gelene kadar motoru çalıştırın veya
motoru 25 dakika çalıştırın. Bu işlemlerden hangisi
daha uzun sürerse onu uygulayın. Bu ısıtma işlemi
sırasında basınç kapağının olduğu yere bağlı olan
taşma tüpünden gelen soğutucuyu görebilirsiniz.
Motoru soğumaya bırakın, daha sonra basınç
kapağını kaldırın ve doğru doldurma seviyesine kadar
tekrar doldurun.
Dikkat: Soğutucu normal çalışma ısısında iken
basınç kapağını kaldırmayın. Sıcak soğutucu çıkışı
yaralanmalara neden olabilir.
John Deere motorlarında çözünür yağ veya kromat
inhibitörlerini kullanmayınız. Zarar verici etkiler
ortaya çıkar.
İnhibitör konsantrasyonlarının kontrolünü doğru
olarak yapmak için bölge Servisinize/Satıcınıza
başvurarak yardım almanız gerekebilir. Fabrika
Soğutucu Analiz Takımı için parça numarası almak
amacıyla Parça Bilgileri Bölümüne bakın. Motor
soğutucusunun durumunu incelemek için bu takım
çok düşük bir fiyata satın alınabilir.
Şekil 19A
3.5
terminal bağlantısını kontrolöre (4 ten 11 e)
toprak hattı ile bağlayın. (Not: Motor
bağlantılı Düşük Yağ Basıncı Kontrol Alarmı
yoktur)
ELEKTRİK SİSTEMİ
3.5.1
Elektrik Tesisat Diagramları (Sadece Motor
Kalibrasyon Panelli)
Çizim No.
Tanım (DC
Referans
Voltajı)
Döküman
C07982
Kontrol Tablosu
C131222
Teknik
C07961
Genel Elektrik
Kataloğa
Tesisat Diagramı
Bakınız
Çizim No.
C07651
Tanım (AC
Voltajı)
Su Isıtma Gömleği
(NL Modelleri
İhtiyari)
Referans
Döküman
C131222
Teknik
Kataloğa
Bakınız
Şekil 20
3.5.2 İşletme Kayışı Gerilim Kontrolü ve Ayarı
Parçalarda otomatik germe cihazı bulunur. Kayış
ilevesi gerekmez.
3.5.3 Aşırı Hızlı Motor
B
Motor aşırı hızlı ise, ECM ana pompa kontrolörünü
gösterir ve aynı zamanda motorun kapanmasını
etkiler. Aşırı hızlı bir durum söz konusu olduğunda
motoru servise geri göndermeden önce nedenini
araştırıp gerekli düzeltmeleri yapın. Aşırı hız ayar
düğmesi tekrar ayarlama yapılması için 30 saniye elle
kaldırılmalıdır.
AŞIRI HIZ KONTROLÜ
Motorda aşırı hız kesme kontrol düğmesi yoktur.
Aşırı hız kesme ayar noktası fabrika ayarlıdır, ECM
içine programlanmıştır ve ayarı değiştirilmez.
Dikkat: Aşırı hız kesme kontrolü yapmak için
motoru aşırı hızlı çalıştırmayın.
3.5.4 POMPA DENETİM ALARMLARININ ALAN
SİMÜLASYONU
Pompa (3) denetim alarmlarının alan simülasyonu


Alarm 1: Aşırı hız Kesme: Motor Aşırı hız
kesme denetim alarmı oluşturmak için
çalışırken 3 nolu terminal bağlantısına
kontrolöre (3 ten 6 ya) elektrik verin.
Alarm 2: Düşük Yağ basıncı: Düşük Yağ
basınç denetim alarmı oluşturmak için 4 nolu

Alarm 3: Yüksek Motor Soğutucu Isısı:
Yüksek Soğutucu Isısı denetim alarmı
oluşturmak için 5 nolu terminal bağlantısını
kontrolöre (5 ten 11 e) toprak hattı ile
bağlayın. (Not: Motor bağlantılı Yüksek
Soğutucu Isı düğmesi yoktur)

Alarm 4: Aşırı çalıştırma:
Krank devir testi esnasında motorun
çalışmasını önlemek için MANUEL
DURDURMA DÜĞMESİNİ yukarıya
kaldırarak tutun. Çalışmasını önlemek için
motora yakıt sevkıyatını ASLA durdurmayın
yakıt sevkıyatının durması yakıt sisteminde
hava kilitlenmesine neden olur ve yakıt
sistem elementlerinde hasara yol açabilir.
3.6 MOTOR HIZ AYARI
Regülatör ve hız kontrol fonksiyonlarının tümü
fabrikada ECM ler içine programlanır. Çalıştırma
Denetimi esnasında bazı ufak hız ayarları yapmak
gerekebilir.
Motor hızının ayarlanması için:
A. Bu kullanma kılavuzundaki “Motoru
Çalıştırmak” İşlemini takip ederek motoru
çalıştırın.
B. Motorun ısınmasına izin verin. Motor ayar
panosunu açın.
C. Takometreyi
izlerken
hız
değiştirme
düğmesini yukarıya kaldırarak tutun. Hızı
yükseltmek veya azaltmak için hız ayar
düğmesini yukarı kaldırın veya aşağı indirin.
(Aşağıdaki Şekil 20A ya bakın).
D. Diğer ECM yi çevirip c adımını tekrarlayın.
E. Pano kapısını kapatın, kapı muhafaza
vidalarını değiştirin.
F. Bu kullanma kılavuzundaki “Motoru
Durdurmak” İşlemini takip ederek motoru
durdurun.
YUKARI
Seçilir kıl
Aşağı
Seçilir kıl
Şekil 20A
4.0 BAKIMÇİZELGESİ
4.1 RUTİN BAKIM
NOT: Aşağıdaki Rutin Bakım çizelgesi ayda 2 saati
aşmayan motor kullanım oranına göre hazırlanmıştır.
UL/FM motor modelleri için, ayrıca NFPA25 e
bakın.
AÇIKLAMALAR:
 Kontrol
 Temizleme
 Değiştirme
o Yağlama
HAFTALIK
 Hava Filtresi
 Pil
 Soğutucu Hortumları
 Soğutucu Dereceleri
 Su Solenoit Vana Soğutması
 Egzos Sistemi
 Yakıt Tankı
 Genel Denetim
 Regülatör Çalıştırma-Durdurma Kontrolü
 Su Isıtıcı Ceketi
 Motor Yağı Seviyesi
 Ölçü Aletlerini Çalıştırma
 Yakıt Filtresinden Suyun Atılması
 Motorun Çalıştırılması
 Uyarı Lambası
6 AYDA BİR
 Piller
 Pil Şarj Alternatörü
 Kayışlar
 Su Soğutma Süzgeçleri
 İşletme Mili U-Bağlantıları
 Yakıt Hatları
YILDA BİR
 Hava Filtresi
 Yakıt Kaldırma Pompa Süzgeci
 Soğutucu İnhibitör
 Karter Menfez Sistemi
o İşletme Mili U-Bağlantıları
 Yakıt ve Yağ Filtreleri
 Isı dönüştürücü Elektrod
 Motor Yağı
 Bağlantı İzolatörleri
 Elektrik Tesisat Sistemi
İKİ YILDA BİR
 Hava Filtresi
 Piller
 Kayışlar
 Soğutucu Hortumları
 Soğutucu
ÖNEMLİ: Motor bakımı yapılıken ana pompa
kontrolörünü “OFF” konumuna getirin. Ana pompa
kontrolörünü “OFF konumuna getirmeden önce
bakım ve güvenlik müdürleri ile ilgili tüm bölümlerin
normal bakım ve kontrol için yangın söndürme
cihazlarının geçici aksaklıklarına hazır olup
olmadığının kontrolünü yapın. Ayrıca ana pompa
kontrolörünün genel merkezlere sessiz alarm ile
bağlı olma durumunda bölge itfaiyesini uyarın.
Bakım tamamlandığında ana pompa kontrol
selektörünü “Otomatik” konuma ve motordaki mod
selektörünü “Otomatik” konuma çevirin. İlgili
personele motorun “Otomatik” konuma getirildiğini
bildirin.
5.0 ARIZA TESPİTİ
Genel Arıza Tespit Bilgisi
Motor problamlarinin arıza tespiti zor olabilir.
Motor kontrol ünitesinin (ECM) arızayı içten ve
elektronik kontrol sistemi içinde tesbit etme
kabiliyeti vardır. Kam mili ve krank mili yer sensör
girişleri doğru olduğunda ve ünite enjektör
solenoitleri doğru tepki verdiklerinde bu durum aşırı
yüksek veya aşırı düşük sensör giriş voltajlarının
saptanmasını da kapsar .
ECM elektronik kontrol sisteminde bir problem
saptarsa hatalı sisteme özgü tanısal arıza kodu
(DTC) ECM hafızasında saklanır.
5.1 TANISAL ARIZA KODLARI (DTC ler)
İki tür DTC vardır
 Aktif
 Pasif (saklanmış)
Aktif DTC ler arızanın ortaya çıkışını gösterirler.
Bu tür arızalar bazen “zor” arızalar olarak
adlandırır. Bunlar alet panosundaki tanısal ölçü
aletinde (A) bulunabilir.
Pasif DTC ler geçmişte ortaya çıkan ancak şu anda
mevcut olmayan arızayı gösterirler. Bu tarz
“saklanmış” DTC ye “zaman zaman ortaya çıkan”
arıza neden olabilir. Kötü bağlantı veya elektrik
tesisatının zaman zaman açıkta kalması problem
olabilir.
Sensör veya elektrik tesisatı arızalanırsa ve DTC
sensör için aktif olursa, ECM motorun çalışmasına
devam etmesi için hesaplamasında yedek bir
“aksama” değeri kullanır.
Tanısal Arıza Kolarının (DTC ler) Görüntülenmesi
SPN/FMI KODLARI
Saklı tutulmuş ve aktif tanısal arıza kodları
aşağıdaki sayfalardaki tabloda iki grup kod
halinde verilen J1939 standartlarına göre
Güç Görüntüleme Ölçü Aleti üzerindeki
çıktılardır.
İlk bölümdeki kod Şüpheli Parametre Numarası
(SPN)
arkasından gelen ise Arıza Modu
tanımlama (FMI) kodudur. Tam arızanın
bulunması için SPN ve FMI kodlarının ikisi de
gerekir.
SPN arızalı sistemi veya parçayı tanımlar;
örneğin SPN 000110 motor soğutucu ısı
devresinde bir arıza bulunduğunu gösterir.
FMI ortaya çıkan arıza türünü tanımlar; örneğin
FMI03 normalin üzerindeki değeri gösterir.
SPN 000110 ile FMI 03 ün birleştirilmesi motor
soğutucu sıcaklık girdi voltajının aşırı yüksek
olduğu sonucunu verir.
Motorunuz için görüntülenen tanısal arıza
kodlarının düzeltilmesi için daima Clarke
servisi ile irtibata geçin.
Tanısal Arıza Kodlarının
(DTC ler)
Listelenmesi
Tanısal Arıza Kodları (DTC ler) iki grup kod halinde
verilen J1939 standartlarına göre tanısal ölçü aleti
üzerindeki çıktılardır. İlk bölüm ikiden dört haneye
kadar Şüpheli Parametre Numarasıdır (SPN)
arkasından gelen ise birden iki haneye kadar Arıza
Modu Tanımlama (FMI) kodudur.
Aşağıda SPN, FMI listesi ve çeşitli motor
sistemlerinde ortaya çıkabilen tanısal arıza kod
tanımlamaları vardır. Bu kodların hepsi tüm motor
kullanımlarında yer almaz.
Güç Görüntüleme tanısal ölçü aletinde arıza kodları
görüntülendiğinde en kısa zamanda tamir için motor
satıcınızla görüşünüz.
Tanısal Arıza Kodları Listesi
SPN FMI Tanım
28
03
Klape 3 Voltaj Yüksek
28
04
Klape 3 Voltaj Düşük
29
03
Klape 2 Voltaj Yüksek
29
04
Klape 2 Voltaj Düşük
91
03
Klape 1 Voltaj Yüksek
91
04
Klape 1 Voltaj Düşük
91
08
PWM Klape Anormal Titreşim Genişliğ
91
09
Klape Geçersiz
91
14
Klape voltajı Dağılım Dışı
94
01
Yakıt İkmal Basıncı Son Derece Düşük
94
03
Yakıt İkmal Basınç Girdi Voltajı Yüksek
94
04
Yakıt İkmal Basınç Girdi Voltajı Düşük
94
16/31 Yakıt İkmal Basıncı Kısmen Yüksek
94
18
Yakıt İkmal Basıncı Kısmen Düşük
97
00
Yakıtta Su – Sürekli Tespit
97
03
Yakıtta Su İşareti – Voltaj Yüksek
97
04
Yakıtta Su İşareti – Voltaj Düşük
97
16
Yakıtta Su Tesipiti
100
01
Motor yağ basıncı Son Derece Düşük
100
03
Motor Yağ Basınç Girdi Voltajı Yüksek
100
04
Motor Yağ Basınç Girdi Voltajı Düşük
100
18
Motor Yağ Basıncı Kısmen Düşük
Manifolt Hava Basıncı Girdi Voltajı Yüksek
102
03
Manifolt Hava Basıncı Girdi Voltajı Düşük
102
04
Manifolt Hava Sıcaklığı Girdi Voltajı Yüksek
105
03
Manifolt Hava Sıcaklığı Girdi Voltajı Düşük
105
04
Manifolt Hava Sıcaklığı Girdi Voltajı Yüksek
105
16
110
00
Motor Soğutucu Sıcaklığı Son derece
Yüksek
110
03
Motor Soğutucu Sıcaklık Girdi Voltajı
Yüksek
110
04
Motor Soğutucu Sıcaklık Girdi Voltajı
Düşük
110
16
Motor Soğutucu Sıcaklığı Kısmen
Yüksek
111
01
Motor Soğutucu Seviyesi Düşük
158
17
ECM Güç Kesinti Hatası
174
03
Yakıt Sıcaklık Girdi Voltajı Yüksek
174
04
Yakıt Sıcaklık Girdi Voltajı Düşük
611
03
Elektrik Tesisatsının Güç Kaynağına
Kısa Devre Bağlanması
611
04
Elektrik TesisatınınToprak Hattına
Kısa Devre Bağlanması
620
03
Sensör İkmal Voltajı Yüksek
620
04
Sensör İkmal Voltajı Düşük
627
01
Enjektör İkmal Voltaj Problemi
629 12/13 ECM Hatası
636
02
Kam Yerinde Enerji Düzensizliği
636
08
Kam yerinde Girdi Kaybı
636
10
Kam Yerinde Girdi Şekil Hatası
637
02
Kam yerinde Enerji Düzensizliği
637
08
Kam Yerinde Girdi Kaybı
637
07
637
651
651
652
652
653
653
654
654
655
655
656
656
970
10
05
06
05
06
06
05
06
05
06
05
05
06
02
970
31
971
1109
1110
1569
2000
31
31
31
31
13
Krank Yeri/Kam Yeri Crank
Senkronize Dışı
Krank yeri Girdi Şekil Hatası
Silindir 1 EUI Açık Devre
Silindir 1 EUI Kısa Devre
Silindir 2 EUI Açık Devre
Silindir 2 EUI Kısa Devre
Silindir 3 EUI Açık Devre
Silindir 3 EUI Kısa Devre
Silindir 4 EUI Açık Devre
Silindir 4 EUI Kısa Devre
Silindir5 EUI Açık Devre
Silindir 5 EUI Kısa Devre
Silindir 6 EUI Açık Devre
Silindir 6 EUI Kısa Devre
Yardımcı Motor Kapatma Düğmesi
Sinyali Geçersiz
Yardımcı Motor Kapatma Düğmesi
Aktif
Dış Yakıt Azallma Düğmesi Aktif
Motor Durma Uyarısı
Motor Durma
Yakıt Eksilmesi
Güvenlik İhlali
NOT: Güç Görüntüleme tanısal ölçü aletinde LCD
ekran penceresinde görülen Hata Kodları ile
sonuçlanan iletişim problemleri olabilir. Aşağıdaki
Hata Kodlarnın hepsı ECM li bir Tanısal Ölçü Aleti
iletişim hatası olduğunu gösterir. Bu kodların
düzeltilmesinde yardım almak için servisinizle irtibat
kurunuz:
EE – Hata
XXXXX – EP
Veri Yok
ACP – Hata
No Addr
XXXXX - BO
Veri Yok
ACP – Hata
BUS – EP
XXXXX - BR
Veri Yok
CAN BUS ARIZASI
Periyodik Aksaklık Kontrolleri
Periyodik aksaklıklar zaman zaman “ortadan
kaybolan” problemlerdir. Zaman zaman temas
etmeyen terminal gibi bir problem periyodik
aksaklıklara yol açabilir. Diğer periyodik aksaklıklar
sadece ağır yük, yavaş çalışma vb. gibi belirli
çalışma koşulları altında düzeltilebilir. Tanısal
periyodik aksaklıklar elektrik tesisat durumu ve
konektörlerle ilgili olduğunda yüksek oranda
periyodik problem ortaya çıkar. Gevşek, kirli veya
bağlantısız konektörleri kontrol edin. Dış parçalarla
temastan kaynaklanan kısa devre olasılıklarını
araştırarak (keskin metal kenarlarına sürtme gibi)
elektrik tesisat güzergahını kontrol edin. Konektör
terminallerine,
hasarlı
konektörlere,
zayıf
yerleştirilmiş terminallere ve aşınmış veya hasar
görmüş terminallere çıkan elektrik tesisatını
araştırarak konektör civarını kontrol edin. Kırık
kabloları, hasar görmüş bağlantıları ve telden tele
kısa devreleri araştırın.
NOT: Motor Kontrol Modülü (ECM) arıza yapma
olasılığı en düşük parçadır.
Periyodik aksaklıkların bulunması için tavsiyeler:
Önceki sayfalarda belirtilen arıza arama göstergeleri
problemin periyodik olduğunu gösterirse, Tanısal
Arıza Kodu (DTC) hazırlandığında mevcut olan
çalıştırma koşullarını tekrarlamayı deneyin.
Periyodik problemin sebebi olarak bozuk bir bağlantı
veya elektrik tesisatından şüpheleniliyorsa: DTC leri
netleştirin daha sonra da bozukluğun düzelip
düzelmediğine bakmak için tanısal ölçü aletini
gözleyerek bağlantıyı veya tesisatı yerinden
oynatarak kontrol edin.
Periyodik Aksaklıkların Olası Nedenleri :
1. Sensör veya erişim düzeneği ve tesisat
arasında hatalı bağlantı.
2. Konektör içindeki terminaller arasında hatalı
temas.
3. Yanlış terminal/tesisat bağlantısı.
Yanlış kurulmuş 2-yönlü radyo vb. den gelen
elektromanyetik müdahale (EMI) ECM ye gönderilen
hatalı sinyallere neden olabilir.
NOT: Bağlantı veya elektrik tesisatına bir kılavuz
olarak bu bölümde daha önce verilen elektrik tesisatı
arıza tesbite bakın.
6.0 PARÇA BİİLGİSİ
6.1 YEDEK PARÇALAR
Tüm motor parçaları için en iyi kondisyon ve
verimliliği almak için daima gerçek Clarke yedek
parçalarını kullanın.
Siparişlerde aşağıdakiler belirtilmelidir:
 Motor Model Numarası - Motora bakınız.
 Motor Seri Numarası - Spesifikasyon
 Parça Numarası (Numaraları) Motor Bakımı
Parça Listesi bölüm 6.2 ye veya C13886 deki
Teknik Bülten’de Parça resimlerine bakın.
Yedek parçalar için irtibat numaraları:
• www.clarkefire.com
• Telefon ABD: (513) 771-2200 Ext. 427 (ABD içinden
aramalarda)
• Telefon İngiltere: (44) 1236 429946 (ABD dışından
aramalarda)
• Faks ABD: (513) 771-5375 (ABD içinden aramalarda)
• Faks İngiltere: (44) 1236 427274 (ABD dışından
aramalarda)
• E-Posta ABD: [email protected]
• E-Posta İngiltere: [email protected]
6.2 MOTOR BAKIM PARÇA LİSTESİ
MOTOR MODELİ
Part Description
YAĞ FİLTRESİ
YAĞ FİLTRESİ İLK
HAVA FİLTRESİ
Alternator (24V)
Heat Exchanger
Starter Motor (24V)
JX6HUF40,
JX6HUF50,
JX5HJX6HUF30
UF60,
JX6HUF70
Part Number
(Standard items only,
optional items not
shown)
C04615
C02770
C03244
C071048 or C071365
C051138
C072105 or
C071938
Engine Control Module
C072107
(ECM)
Turbocharger
C061666
C061667
Thermostat
C071951
Nozzle, Injector
C02920
Şekil 21
7.0 MAL SAHİBİNİN YARDIMI
Clarke Servis sağlayıcı veya fabrikaya başvurun,
Servis merkezleri aşağıdaki internet sitemizden
bulunabilir: www.clarkefire.com.
8.0 GARANTİ
8.1 GENEL GARANTİ BEYANI
Clarke motorlarının yeterli performans göstermesi ve
Clarke Motor mal sahipleri/kullanıcılarının iyi
niyetleri Motor üreticilerinin, Motor Servis-Satış
Merkezlerinin ve Clark’ın önem verdikleri hususların
başında gelenlerdir. Tüm yangın pompa ve sprinkler
sisteminin son kurulumunu takiben yukarıdakilerin
tümü ürünlere destek sağlar.
Garanti sorumluluğu Clarke ve dünya çapındaki John
Deere servis organizasyonlarını kapsar.
Motor İmalatçısı (John Deere) temel motor
parçalarının garantisini temin ederken, Clarke NFPA20 spesifikasyonlarını ve FM/UL onay gereklerini
karşılamak için ilave aksesuarların garantisini
karşılar.
8.2 CLARKE GARANTİSİ
Clarke garantili tüm parçaların yangın pompa
sisteminin Çalışmaya Başlama tarihinden itibaren 12
aylık garanti süreleri vardır. Parça değişimi ve
kurulum için makul değerdeki işçilik ücreti garanti
kapsamına dahildir. Yanlış kurulum, nakliye hatalarıı
veya hatalı kullanımdan kaynaklan parça hasarları
garanti altında değildir.
Ek garanti detayları için, aşağıdaki “John Deere Yeni
Motor Garantisi” özel garanti beyanına bakın. Ayrıca
öğrenmek istediğiniz sorularınız olduğunda veya
ilave bilgi gerektiğinde doğrudan Clarke ile irtibata
geçiniz.
Clarke, bu garanti kapsamındaki arıza veya hatalar
sonucu mal sahibinin maruz kalabileceği yan
masraflar veya buna bağlı diğer masraflar, hasar veya
giderlerden sorumlu değildir.
8.3 JOHN DEERE GARANTİSİ
8.3.1 Garanti Süresi
Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, John Deere*
John Deere veya iştirakleri dışında bir firma
tarafından üretilen ürünlerin bir bölümü olarak
pazarlanan yeni John Deere arazi motorlarının ilk ve
daha sonraki perakende alıcılarına (satış garanti
süresi tamamlanmadan önce yapılmış ise)
aşağıdakileri garanti eder:
• Kullanım süre sınırlaması olmadan, 12 ay, veya
• 2000 saatlik kullanıma kadar 24 ay ;
Ve arazi yeniden güçlendirme uygulamasında
kullanılan John Deere motorlarında:
• Kullanım süre sınırlaması olmadan, 12 ay.
Not: Çalışır durumda bir saat ölçer bulunmadığı
taktirde kullanım saati bir takvim günü için 12 saat
esas alınarak saptanacaktır.
(*John Deere” Amerika Birleşik Devleri’ndeki
kullanıcılarla ilgili olarak, Deere Güç Sistemleri
Grubu Kanada’daki kullanıcılarla ilgili olarak John
Deere Limited anlamına gelir ve Deere & Company
veya bayileri John Deere ekipman kullanıcılarının
bulunduğu diğer ülkelerdeki pazarlamasından
sorumludurlar.)
8.3.2 Garanti Kapsamı
Bu garanti John Deere tarafından satılan motor ve
integral parça ve aksesuarlara uygulanır.
Alıcıya bozuk malzeme ve/veya işçiliğe sahip olarak
teslim edilen garantili tüm John Deere parçaları tamir
edilecek veya John Deere tarafından seçilenlerle
kurulan motor içindeki ekipmanın motor harici parça
ve elemanlarını değiştirme ve yeniden yerleştirme
amaçlı işçilik ücretleri ve gerektiğinde ilk perakende
alıcıya yapılan teslimatı takiben başlayan garanti
süresi içinde bu tarz arızalar çıktığında teslimat John
Deere’a 30 gün içinde haber verilirse, motorun
taşınması ve tekrar kurulması için gerekli işçilik
ücretleri dahil parça veya motor tamir işçilik ücreti
alınmadan değiştirilecektir.
8.3.3 Emisyon Sistemi Garantisi (Non-Road Dizel)
EMİSYON KONTROL SİSTEMİ
ONAY ETİKETİ
UYARI: Emisyon kontrollü tahrifatlar için büyük
cezalar veren hükümler kullanıcının bulunduğu yerde
uygulanabilir.
Aşağıda tanımlanan emisyon garantisi John Deere’ın
sadece Birleşik Devletler Çevre Koruma Dairesi
(EPA) ve/veya Kaliforniya Hava Araştırma Kurulu
(CARB) tarafından onaylı olarak pazarladığı
motorlara
uygulanır
ve
Amerika
Birleşik
Devletlerindeki cihazlarda kullanılır. Aşağıdaki
resimde gösterilen etikete benzer bir emisyon
etiketinin bulunması motorun EPA ve/veya CARB
tarafından onaylanmış olduğunu belirtir. EPA ve
CARB garantileri sadece onay etiketine sahip yeni
motorlara uygulanır ve yukarıda belirtilen resmi
idareler tarafından yönetilen coğrafi bölgelerde
satılır.
Not: Motor emisyon oranı etiketindeki hp/kW oranı
fansız volan gücüne sahip brüt motor hp/kW oranıdır.
Uygulamaların çoğunda bu oran tavsiye edilen araç
hp/kW oranı ile aynı olmayacaktır.
Ayrıca çalışmayan yangın pompa sınıfları dahil,
NSPS koşulları altında çalışmayan motorlar da
kapsam içindedir. Yangın pompa sınıfları 40 CFR
part 60 (NSPS) hükmünde etiketlenir.
ABD EMİSYON KONTROL GARANTİ BEYANI
(SADECE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ)
Emisyon kontrolüne ilişkin parça ve bileşenler John
Deere tarafından –hangisi daha önce gerçekleşirsebeş yıl veya 3000 çalışma saati garantilidir. Ayrıca
John Deere bu garanti kapsamındaki motorların
üretim ve satış anında Birleşik Devletler tüm
emisyon standartlarına uygun şekilde ve –hangisi
daha önce gerçekleşirse- beş yıl veya 3000 çalışma
saati içinde bu standartları karşılayamamasına neden
olacak malzeme ve işçilik hatalarından ari olarak
tasarımlanmış, yapılmış ve
teçhizatlandırılmış
olduğuna dair garanti verir.
Bu kılavuzda belirtilen garantiler motorunuzun
sadece emisyonla ilgili parça ve bileşenleri için
geçerlidir. Tam motor garantisi ve emisyonla ilgisi az
olan parça ve bileşenlerin garantisi için 8.3.1 e
bakınız.
SİGORTA KAPSAMINDAKİ EMİSYON SİSTEM
VE BİLEŞENLERİ
Sistem
Hava İndüksiyon
Sistemi
Alt Sistem ve Bileşen örnekleri
Sample
o Hava Filtre gövdesi
o Hava miktar sensör takımı
o Kontrollü sıcak hava giriş sistemi
o Isı yükseltici
o Giriş Manifoldu
o Ara Soğutucu
o Turbo Şarj Cihazı
o Boşaltma kapağı kontrol takım
vanası
Yakıt Ölçme
Sistemi (yakıt
sistemi)
Ateşleme kontrol
sistemi
EGR sistemi
Ön Nitrojen Oksitler
(NOx kontrolü)
Katalizör veya
termal reaktör
sistemi
Partikül Kontrolleri
PCV sistemi
Yukarıdaki
sistemlerde
kullanılan muhtelif
malzemeler
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Aneroit
Karbüratör r
Tıkama mekanizması
Elektronik enjeksiyon ünitesi
Yakıt enjeksiyon takımı
Yakıt enjeksiyon ağızlık takımı
Yakıt enjeksiyon iğnesi
Yakıt enjeksiyon ağızlığı
Yakıt enjeksiyon vana takımı
Yakıt hattı
Gaz basınç regülatörü
Basınç hafifletme vanası/takımı
Hava Tahdit sensörü
Hava sıcaklık sensörü
Soğutucu sıcaklık sensörü
Yakıt sıcaklık sensörü
Kitle akış modül sensörü
UEGO sensörü
Klape
o
o
o
o
o
o
o
o
Distribütör takımı
Motor Kontrol Modülü
Hararet bujileri
Buji bobini
Buji kontrol modülü
Buji sensörü
Buji kabloları
Kıvılcım bujileri
EGR soğutucu
EGR vana gövdesi
Zayıf NOx katalizörler
Nox absorblayıcılar
İndirgeyici (üre/yakıt)
kap/kutu sistemleri
o Katalitik konvertisör
o Çift duvar bölmeli egzos sistemi
o Egzos manifoldu
o Egzos gazı devir daim vanası
Kontrol cihaz barikatı ve çoğaltma
o Rejeneratörler
o Oksidanlar
o Tuzaklar
o Filtreler
o Çökelticiler
o Manifold mutlak basınc (MAP)
sensörü
o Yağ filtre kapağı
o PCV solenoit
o PCV vana
o Karter havalandırma filtresi
o Karter havalandırma vanası
o Elektronik kontrol sensörleri
o Elektronik kontrol üniteleri (ECUs)
o ECU yazılım
o Pompa/vana kontrolörleri
o Elektrik tesisatı
o Soğutma sensörü
o Emisyon etiketleri
o Contalar
o Termokuplar
o
o
o
o
o
o Termostatlar
o Vakuma duyarlı vana/şalterler
8.3.4 Garanti Servisinin Bulunması
Garanti süresi sona ermeden en yakın yetkili John
Deere motor
servis mağazasından garanti
istenmelidir. Yetkili servis mağazaları John Deere
motor distribütörü, John Deere motor servis
sağlayıcısı veya bu garanti kapsamındaki motor
türüne sahip ekipmanları satan ve hizmet veren John
Deere ekipmanları satıcısıdır.
Yetkili servis merkezleri sadece yeni veya John
Deere tarafından tedarik edilmiş veya tasdiklenmiş
yeniden
üretilmiş
parça
veya
bileşenleri
kullanacaklardır.
Bu garantiyi uygulayan John Deere şube veya
bayilerinin yetkili servis merkezleri ve isimleri John
Deere Parça ve Servis Rehberinde listelenmiştir.
Garanti servisi talebinde bulunurken, müşteri motoru
teslim aldığı tarihi gösteren belgeyi sunmaya
hazırlıklı olmalıdır.
John Deere kendi uygulamaları haricinde kalan
garanti servis tamirlerinin yapılması sırasında ortaya
çıkan limitli yolculuk giderlerine ait masrafları yetkili
servis mağazalarına tazmin eder. Limit, bu beyanın
yayınlandığı tarih itibarıyle 300.00 $ veya
karşılığıdır. Mesafeler ve yolculuk süreleri John
Deere tarafından tazmin edilenden daha fazla ise
servis sağlayıcı bu farkı müşteriden alabilir.
8.3.5 Garanti Dışında Kalanlar
John Deere’ın yükümlülükleri John Deere tarafından
tedarik edilmeyen veya kurulmayan pompa, ağızlık,
parça ve aksesuarlarda pompa ve ağızlık
imalatçısının garanti süresince yakıt enjeksiyon
pompa ve ağızlıklarına uygulanmaz ve bunların
neden olduğu hasarlar karşılanmaz.
Pompa
imalatçısının garantisi motor garantisinden az ise,
pompa imalatçısının yetkili servis sağlayıcı
tarafından belgelenmiş geri kalan orijinal motor
garanti süresi içindeki garanti edilebilir türden
hasarlar için pompa tamir masraflarını John Deere
tazmin edecektir.
8.3.6 Alıcının Sorumlulukları
Normal bakım ve amortisman fiyatları .
İhmal, suistimal veya motorun maruz kaldığı kaza
veya yanlış uygulama, tesisat veya motorun
saklanmasından doğacak sonuçlar.
Garanti servisini uygulayacak yetkili kişiler haricinde
başkaları tarafından uygulanan servis uygulamaları
John Deere hükmünde motor performansı ve
emniyeti üzerinde ters etki yapıyorsa bunlardan
doğacak sonuçlar.
Yakıtla ve hava devir sistemleriyle tahrifat dahil fakat
bunlarla sınırlı olmamak üzere John Deere tarafından
onaylanmayan motor tadilat ve değişikliği.
Silindir gömleğinde veya büyük kavitasyonda
açıklandığı şekilde soğutma sistemi ihmalinin yol
açtığı sonuçlar (“paslanma sonucu çürüme” ,
“erozyon”, “elektroliz”).
Alıcının isteği üzerine fazla mesai iş gücü primleri.
Giderlerin motorun bulunduğu yerde gerçekleşen
garanti servisine ödenecek maksimum tutarı aştığı
durumda, kurulacağı yere ve garanti servisinin
uygulandığı yere motorun veya ekipmanın taşınma
giderleri.
Motora giriş sağlamak için oluşan giderler; yani,
duvarlar, parmaklık, zemin, güverte gibi fiziksel
engelleri veya motora girişi engelleyen benzer
yapıları gidermek, vinç kiralama veya benzeri, veya
rampa inşaatı, veya kaldırıcılar veya motoru yerinden
çıkarma ve yeniden yerleştirmeyi önleyici yapılar.
Geçiş ücreti, yemek, konaklama ve benzeri ikincil
seyahat giderleri.
Garanti edilemez problemlerin çözümü veya
çözmeye teşebbüsünden oluşan hizmet çıkış giderleri.
Kanunen talep edilmedikçe, yetkili bir John Deere
motor servis sağlayıcı dışında başka bir şahıs
tarafından yapılan hizmetler.
Başlangıçta motor devreye alma ve denetleme için
bayiler tarafından talep edilen ücretler, motor ile
birlikte verilen operasyon ve bakım talimatlarına
uyulduğunda, John Deere tarafından gereksiz kabul
edilir.
Tercümanlık ve çeviri hizmetleri giderleri.
8.3.7 Temsil veya kast edilmeyen Garanti
Kanunen izin verildiği yerde, ne John Deere ne de
onunla bağlantılı herhangi bir şirket, burada
belirtilenler dışında, motorlarının performansı veya
kalitesi veya herhangi bir hata oluşmaması yönünde,
kesin veya ima ederek, sözlü veya yazılı olarak,
garanti, kefalet, şartlar, temsil veya taahhüt yapamaz,
ve aksi Üniform Ticari Kanunda temin edilmedikçe,
veya herhangi bir Mal Satışı Kanunu veya herhangi
başka bir kanun gerektirmedikçe, HERHANGİ BİR
KASTEDİLEN GARANTİ VEYA TİCARETE
ELVERİŞLİ NİTELİK VEYA KANUNİ
YETERLİK ŞARTLARI VERMEZ. Bu istisna temel
koşulları kapsar. Hiçbir durumda John Deere motor
distribütörü veya motor servis sağlayıcısı, John Deere
ekipman satıcısı, veya John Deere veya John Deere
ile bağlantılı herhangi bir şirket;
kar kaybı, mahsul kaybı, yedek ekipman kira bedeli
veya diğer ticari kayıplar, motorun kurulduğu
ekipmanın hasarı veya sözleşmenin temel ihlali veya
temel koşulların ihlali sonucu alıcının maruz kaldığı
hasar ve benzeri yan masraflar veya takip eden
hasarlar veya yaralanmalardan,bu hasarlar veya
yaralanmalara yukarıdaki tarafların büyük gafleti
veya kasıtlı hareketleri neden olmadıkça
sorumlu değildir.
8.3.8 Kanuni yol tahdidi
Yeni John Deere motorları ile ilgili performans veya
garanti ihlalleri, kondisyon, veya garanti ile bağlantılı
kanunen alıcıya tanınan münhasır çözümler bu
garanti dışında kalan çözümlerdir.
Yukarıda belirtilen garantinin işçilik ve/veya
malzemeden kaynaklanan performans ile ilgili alıcı
problemlerini çözmediği durumda, alıcıya kanunen
tanınan münhasır çözüm John Deere’ın motor
fiyatını aşmayan ödemesi ile sınırlı olacaktır.
8.3.9 Satıcıya Ait olmayan Garanti
John Deere tarafından garantilenen motorlara John
Deere dışında kendi hükmünce motor kurulum
garantisi veya güvencesi vererek motor satan veya
üreten kimse veya bir tüzel varlık, motoru özel olarak
garantileyen yazılı bir garanti belgesini alıcıya teslim
etmediği sürece John Deere’ın alıcıya karşı herhangi
bir yükümlülüğü olmayacaktır. Orijinal ekipman
imalatçıları, motor ya da ekipman distribütörleri,
motor ya da ekipman satıcıları veya diğer kişi ya da
tüzel varlıklardan hiç birinin John Deere adına
temsilcilik yapma veya taahhütte bulunma veya bu
garanti şartlarını ya da tahdidatını değiştirme hakları
yoktur.
8.3.10 İlave Bilgi
John Deere Yeni Arazi Motor Garantisi hakkında
ilave bilgi almak için Motor Sahibinin Garantisi Dünya Çapında kitapçığına bakınız.
9.0 KURULUM VE ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ
(C131222 Teknik Katoloğa bakınız)
10.0 ELEKTRİK TESİSAT DİYAGRAMLARI
(C131222 Teknik Katoloğa bakınız)
Yakıt Spesifikasyonları
Yakıt Sisteminin Çalışması
11.0 PARÇA AÇIKLAMA ÇİZİMLERİ
(C131222 Teknik Katoloğa bakınız)
Sızma
El Kapsül Pompası
Servis
12.0 ANAHTAR SÖZCÜK İNDEKSİ
13.0 EK “A”
12.0 ANAHTAR SÖZCÜK İNDEKSİ
Konu
Ssayfa
Konu
(A)
Sayfa
(H)
Hava Filtresi
Alternatör
Isıtıcı, Motor
(I)
(B)
Kuruluş Verileri
Kuruluş Talimatları
Pil Kabloları
Pil Tavsiyeleri
Kayış İlavesi
(C)
Kapasiteler
Soğutucu tavsiyeleri
Soğutma Sistemi
Anti Friz Çözeltileri
Soğutma Sistem Kapasitesi
Soğutma Suyu Tedariki (Döngü)
Soğutma Suyu Akış Şartları
Doldurma İşlemi
Isı Eşanjörü
İnhibitörler
Bakım
Su
Karter Havalandırması
(D)
Tanısal Arıza Kodları
Yağ Seviye Çubuğu, Yağ Seviyesi
İşletme Mil Düzeni
İşletme Mili Bakımı
(E)
ECM – Motor Kontrol Modülü
Elektrik Sistemi
Motor Hata Kodları
Motor Ölçüm Panosu
Motor Modelleri
Yakıtı Bitmiş Motor
Motor Koruma Sistemleri (aşırı hız)
Egzos Sistemi
(F)
Falk “Esnek Çelik Tel” Kuplaj (Ek A)
Filtreler:
Hava Filtresi
Yakıt
Makine Yağı
*
(L)
Motor Yağı Tavsiyeleri
Motor Yağ Hacmi
Yağlama Sistemi
(M)
*
Bakım Çizelgesi
Elle İşlem
Model Numara Tanımlanması
(N)
Plaka (Motor)
(O)
Yağ Filtresi
Yağ Seviye Çubuğu
Yağ Basıncı
Yağ Spesifikasyonları/Tavsiyeler
Çalışma Verileri
Yakıtın Bitmesi
Aşırı Hız Ayarlaması
Aşırı Hız Kontrolü
(P)
Parça Resimleri
Parça Bilgisi
Güç Görüntüleme Ölçü Aygıtı
Koruyucu Bakım Çizelgesi
Pompa:
Yakıt Enjeksiyon Pompası
Yakıt Yükseltme Pompası
(S)
Seri Numarası
Kapama Sistemleri
Spesifikasyonlar:
Yakıt
Motor Yağı
Hız Ayarlama
Saklama
(T)
Teknik Veriler
*
*
*
*
(W)
Garanti
Elektrik Tesisat Diyagramı:
DC Sistemi
AC Isıtıcı Sistemleri
* C131222 Teknik Kataloğa bakınız
,*
,*
Appendix “A”
FALK ®
Steelflex® Kaplin
Montaj ve bakım
Sanayide iyi bir isim
Tip T10 boyutlar
1020-1140&20-140
(sayfa 1/6)
Bu kılavuz nasıl kullanılır
Bu kılavuz bakım, yağlama, montaj ve parça tanımlama
hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Gerekli bilgileri bulabilmek
için aşağıdaki içindekiler bölümünden yararlanın.
İçindekiler
YAĞLAMA
Memnun edici çalışma için yeterli yağlama gereklidir.
Giriş
sayfa 1
Sayfa 2’de tipik yağlayıcıların bir listesi ve genel amaç için
Yağlama teçhizatları
sayfa 1
özellikler ve uzun süreli gresler sunulur. Üstün yağlayıcı
Sınırlı durdurma şamandırası
sayfa 1
özelliklerinden ve düşük santrifüj özelliklerinden dolayı
Yağlama
sayfa 1-2
Folk uzun süreli gres (LTG) tavsiye edilir. Boyutlar 1020TMontaj & hizalama talimatları
sayfa 2-4
1090T10 her kaplin için önceden ölçülen gres miktarı ile
Yıllık bakım, yeniden yağlama & sökme
sayfa 4
sunulur. Gres daha büyük boyuttaki kaplinler için sipariş
Montaj& hizalama bilgisi
sayfa 4
edilebilir.
Parçaların tanımlanması& parçaların
Genel amaçlı gres kullanımı için kaplinlerin en azından
değiştirilebilirliği
sayfa 5
yıllık olarak yeniden yağlanması gerekir.
OPTİMUM PERFORMANS VE SORUNSUZ HİZMET
İÇİN BU KILAVUZDAKİ TALİMATLARA DİKKATLİ
TİP T10 STEELFLEX KAPLİN
ŞEKİLDE UYUNUZ.
GİRİŞ
Bu kılavuz 1020T-1140T ve 20T-140T10 boyutlarında Falk
Steelflex konik ızgara kaplinler için geçerlidir. Aksi
belirtilmedikçe 1020T-1140T boyutları hakkındaki bilgiler
sırasıyla 20T-140T örneğin, 1020T=20T, 1100T=100T, v.b
için de geçerlidir. Bu kaplinler modifikasyon olmadan hem
yatay hem de dikey konumda faaliyet gösterecek şekilde
tasarlanmıştır. 1994 yılından itibaren 2003’e kadar bu
kaplinler bir inç serisi bağlayıcı seti ve bir metrik bağlayıcı
seti ile tedarik edilmiştir. 2004’den itibaren sadece metrik
bağlayıcılar
tedarik
edilmektedir.
Parçaların
değiştirilebilmeleri ile ilgili olarak sayfa 6’ya bakınız.
Kaplinlerin performansı ve hizmet ömrü büyük ölçüde
bunları nasıl monte ettiğinize ve bakıma bağlıdır.
DİKKAT: dönen parçaların uygun şekilde korunması ile
ilgili olarak uygulanan yerel ve ulusal güvenlik kurallarına
bakınız. Kaplinleri monte ederken ve bakımını yaparken
tüm güvenlik kurallarına uyunuz.
UYARI: kaplinleri monte etmeden ve bakım yapmadan
önce ana kuvveti çalıştıran anahtarı kapatın ve işletme
mekanizmasından tüm dış yükleri alın.
YAĞLAMA TEÇHİZATLARI
Kapak yarımlarının 1/8 NPT yağlama delikleri vardır.
Sayfa 4’de belirtildiği gibi standart bir gres tabancası ve
yağlama teçhizatı kullanın.
SINIRLI DURDURMA ŞAMANDIRASI
Elektrik motorları, jeneratörler, motorlar, kompresörler ve
diğer makineler kovanla yada düz rulman yatakları ile
takıldığı zaman, sınırlı aksiyal durdurma şamandırası kitleri
yatakları koruması açısından tavsiye edilir. Folk Steelflex
kaplinler durdurma şamandırasını sınırlandırmak için
kolaylıkla değiştirilebilir talimatlar için kılavuz 428-820’ye
bakınız.
UZUN SÜRELİ GRES (LTG)
Kaplinlerde karşılaşılan yüksek santrifüj güçleri baz yağı
ve genel amaçlı greslerin kıvamlaştırıcısını ayırır. Yağlama
özellikleri olmayan ağır kıvamlaştırıcı gres Steelflex
kaplinlerin ızgara-diş alanında toplanır bu da periyodik
yağlama evreleri korunmadıkça zamanından önce tekerlek
göbeği veya ızgara arızası ile sonuçlanır.
Falk uzun süreli gres (LTG) özel olarak kaplinler için
geliştirilmiştir. Yağın ve kıvamlaştırıcının ayrılmasını
engeller. Falk LTG’nin yoğunluğu kullanma koşulları ile
değişir. İmal edildiği gibi NLGI#1/2 derecedir. Yağlayıcıyı
asıl hizmet koşulları altında kullanmak yarı akışkan
olmasına neden olurken onların yakınındaki gres sızıntının
engellenmesine yardımcı olarak daha ağır bir derece
oluşmasına imkan tanır.
LTG denenen diğer tüm yağlayıcılardan daha iyi
performans sergileyerek ayrılmaya karşı oldukça
dayanıklıdır. Ayrılmaya karşı dayanıklı olma yağlayıcının
nispeten uzun süre kullanılmasına imkan tanır. İlk olarak
LTG ile yağlanan Steelflex kaplinlerin bağlanan ekipmanın
bakım için durdurulmasına kadar yeniden yağlanması
gerekmeyecektir. Eğer bir kaplinden gres sızarsa, kaplin
aşırı sıcaklıklara, aşırı neme maruz ise yada sık
değişiklikler var ise daha sık yağlama gerekli olabilir.
LTG’nin çoğu kaplin greslerine uyumlu olmasına rağmen
gres karışımı LTG’nin faydalarını azaltabilir.
USDA onayı
LTG yenilebilir ürünlere tema semte olasılığı olmayan
uygulamalar için Birleşik devletler tarım gıda güvenliği
FALK ®
Sanayide iyi bir isim
&denetim servisi departmanının onayını almıştır (H-2
değer
Dikkat:
LTG’yi
yataklarda
kullanmayın.
Steelflex® Kaplin
Tip T10 boyutlar
Özellikler- Falk LTG
Gösterilen değerler tipiktir ve ufak varyasyonlara izin
verilebilir.
ORTAM SICAKLIĞI ARALIĞI: -20°F (-29°C)’den
250°F (121°C)’a. Min. pompa= 20°F (-7°C).
Minimum baz yağı viskozitesi: 3300SSU (715cST)
100°F(38°C)’de
Kıvamlaştırıcı: lityum & sabun/polimer
Santrifüj ayırma özellikleri: ASTM #D4425(santrifüj
testi): K36=2/24 maks, santrifüjlemeye karşı çok
yüksek dayanımı vardır.
NLGI derecesi (ASTM D-217): ½
Kıvam(ASTM D-217): 77°F (25°C)’de ölçülen 315360 aralığındaki 60 vuruş penetrasyon değeri
Minimum damlama noktası: 350°F (117°C) minimum
Minimum timken O.K yükü: 40 Ibs.
Katkı maddeleri: çeliği paslandırmayan yada sentetik
contaları şişirmeyen yada bozmayan pas ve
oksidasyon önleyicileri.
AMBALAJLAMA
14 oz. (0,4 kg) Kutu- 10 yada 30 ayrı yada kutu
partiler
35 Ib. (16 kg) PAIL, 120 Ib. (54 kg.) KEG & 400 Ib.
(181 kg) Fıçı
GENEL AMAÇLI GRES
Yıllık yağlama: aşağıdaki özellikler ve genel amaçlı
gres için yağlar yıllık olarak yağlanan ve 0°F-150°F(18°C-66°C) ortam sıcaklıklarında faaliyet gösteren
Falk Steelkflex kaplinler için geçerlidir. Bu aralığın
ötesindeki sıcaklıklar için (tablo 1’e bakınız),
fabrikaya danışınız.
Eğer bir kaplinden gres sızarsa, kaplin aşırı
sıcaklıklara, aşırı neme maruz ise yada sık
değişiklikler var ise daha sık yağlama gerekli olabilir.
Özellikler- genel amaçlı kaplin yağları
Gösterilen değerler tipiktir ve ufak varyasyonlara izin
verilebilir.
Damlama noktası: 300°F (149°C) yada daha yüksek.
Yoğunluk: 250-300 aralığındaki 60 vuruş penetrasyon
değeri ile NLGI No.2
Ayrılma ve dayanım: düşük yağ ayrılma oranı ve
santrifüjleme ayrılmasına karşı yüksek dayanım.
Sıvı bileşen: kaliteli, iyi arıtılmış gaz yağına eşdeğer
iyi yağlama özelliklerine sahiptir.
Etkisiz: çeliği paslandırmamalı yada sentetik contada
şişmeye yada bozulmaya neden olmamalıdır.
Temiz: yabancı maddeler içermez.
Falk şartlarını karşılayan genel amaçlı gresler
Aşağıda listelenen yağlar sadece tipik ürünlerdir ve
özel öneri olarak anlaşılmamalıdır.
1020-1140&20-140
Montaj ve bakım
(sayfa 2/6)
Tablo 1- Genel amaçlı greslerH
Ortam sıcaklığı
Aralığı imalatçı
yağ t
yağ t
* gres uygulaması yada yeniden yağlama 20°F(7°C)’dan yüksek sıcaklıklarda yapılmamalıdır. Eğer
gres 20°F (-7°C)’dan düşük bir sıcaklıkta uygulanmalı
ise Falk Corporation’a danışınız.
t
listelenen yağların gıda işleme sanayisinde kullanımı
uygun olmayabilir, onaylanan yağları yağ imalatçısı
ile kontrol ediniz.
TİP T10 STEELFLEX KONİK IZGARA
KAPLİNLERİNİN MONTAJI
Montaj
Falk Steelflex kaplinlerini monte etmek için sadece
standart mekanik aletler, anahtarlar, bir düz kenar ve
kalınlık ölçeği gereklidir. 1020T-1090T boyutundaki
kaplinler genellikle kama yuvasında bol geçme için
tespit vidası ile sunulur. 1100T ve daha büyük boyutlu
kaplinler sıkı geçme için tespit vidası olmadan
sunulur.
Bol geçme göbekleri: tüm parçaları tutuşmayan
çözücü kullanarak temizleyin. Göbeklerde, millerde ve
kama yuvasında pürüz olup olmadığını kontrol edin.
bol geçme göbeklerini ısıtmayın. Anahtarları takın,
göbekleri mil ucunda birleşme yüzü ile veya
belirtildiği şekilde takın ve tespit vidalarını sıkın.
Sıkı geçme göbekleri: tespit vidaları olmadan sunulur.
Göbekleri fırın, şalumo, indüksiyon ısıtıcı yada yağ
banyosu kullanarak maksimum 275°F (135°C)’a kadar
ısıtın. Contanın zarar görmesini engellemek için
göbekleri maksimum 400°F (205°C)’den fazla bir
sıcaklıkta ısıtmayın.
Oksiasetilen yada üfleme şalumo kullanıldığı zaman
aşırı asetilen karışımı kullanın. Göbeklerin sıcaklığa
karşı hassas boya kalemi ile boylarının ortasına yakın
birkaç yerde 275°F(135°C) erime sıcaklıklarını
işaretleyin. Alanı aşırı ısıtmaktan kaçınmak için alevi
sabit şekilde göbek deliğine yöneltin.
FALK ®
Sanayide iyi bir isim
Steelflex® Kaplin
Tip T10 boyutlar
UYARI: eğer yağ banyosu kullanılırsa yağın 350°F
(177°C) yada daha yüksek bir alevlenme noktası
olmalıdır. Göbekleri konteynırın altına yaslamayın.
Yanıcı atmosferde yada yanıcı malzemelerin yanında
alev kullanmayın.
Göbekleri yukarıda belirtildiği gibi ısıtın. Göbekleri
mil ucu ile göbek yüzü ile mümkün olduğu kadar
çabuk takın. Devam etmeden önce göbeklerin
soğumasına imkan tanıyın. Tespit vidalarını takın
(eğer gerekli ise) ve sıkın.
PERFORMANSI VE HİZMET ÖMRÜNÜ
MAKSİMUMA ÇIKARIN
Kaplinlerin performansı ve hizmet ömrü büyük ölçüde
bunları nasıl monte ettiğinize ve nasıl bakım
yaptığınıza bağlıdır. Kaplinleri monte etmeden önce
bağlanacak ekipman temellerinin imalatçıların
gerekliliklerini karşıladığından emin olun. Yumuşak
ayak olup olmadığını kontrol edin. paslanmaz çelik
şim kullanılması tavsiye edilir. Ekipmanın hizalama
toleransları içinde yanlış hizalanmasının ve
yerleştirilmesini ölçme hizalama bilgisayarı ile kolay
hale getirilir. Bu hesaplamalar ayrıca grafik ve
matematiksel olarak da yapılabilir.
Ara çubuğu ve düz kenar kullanarak hizalama
gösterilir. Bu uygulamanın pek çok sanayi uygulaması
için yeterli olduğu kanıtlanmıştır. Fakat üstün son
hizalama için komparatörler (talimatlar için kılavuz
458-834’e bakınız), lazerler, hizalama bilgisayarları
yada grafik analizi tavsiye edilir.
1020-1140&20-140
Montaj ve bakım
(sayfa 3/6)
sayfa 5, tablo 2’de belirtilen boşluğa eşit
kalınlıkta bir ara çubuğu kullanın. Çubuğu
aşağıda solda gösterildiği gibi 90° aralıklarda
aynı derinliğe yerleştirin ve kalınlık ölçer ile
çubuk ve göbek yüzü arasındaki açıklığı ölçün.
Minimum ve maksimum ölçümler arasındaki fark
Tablo 2’de belirtilen Açısal montaj sınırlarını
geçmemelidir.
3. Dengeleme
Düz kenarı yukarıda gösterildiği gibi ve 90°
aralıklarda her iki göbeğe kare şeklinde
yaslanacak şekilde (yada Tablo 2’de belirtilen
sınırlar içinde) hizalayın. Kalınlık ölçer ile
kontrol edin. Açıklık Tablo 2’de belirtilen paralel
dengeleme montaj sınırlarını aşmamalıdır. Tüm
temel cıvatalarını sıkın ve aşama 2 ve 3’ü tekrar
edin. gerekirse kaplini tekrar hizalayın.
4. Izgarayı takın
İlk olarak contayı takın
1. Contaları ve göbekleri takın
Ana kuvveti çalıştıran anahtarı kapatın. Tüm
metal parçaları tutuşmayan çözücüler ile
temizleyin. Contaları hafifçe gres ile kaplayın ve
göbekleri takmadan önce millerin üstüne
yerleştirin. Daha önceden belirtildiği gibi sıkı
geçme göbeklerini ısıtın. Sızıntıyı engellemek
için kama yuvalarını kapatın. Göbekleri ilgili
millerine göre takın böylece göbek yüzü aksi
belirtilmedikçe
mil
ucuna
düz
olur.
Tamamlandığı zaman tespit vidalarını sıkın.
2. Boşluk ve açısal hizalama
Izgarayı takmadan önce boşluğa ve dişlerini
belirtilen yağ ile kaplayın. Izgaralar iki yada daha
fazla segmentli oldukları zaman bunları tüm
kesik uçlar aynı yönde genişleyecek şekilde takın
(yukarıdaki resmin parça şemasında ayrıntılı
şekilde gösterildiği gibi), bu ızgaranın kapak
yarımlarında dönmeyen pime doğru şekilde
temas etmesini sağlayacaktır. Kaplin dişlerinden
geçirmek için ızgarayı hafifçe açın ve yumuşak
çekiç ile oturtun,
FALK ®
Sanayide iyi bir isim
5.
Steelflex® Kaplin
Tip T10 boyutlar
Gres ile yağlayın ve kapakları takın
eşleştirme işareti
Eşleştirme işareti
Izgaranın arasındaki ve etrafındaki boşlukları mümkün
olduğu kadar çok yağ ile kaplayın ve ızgaranın
üstündeki aşırı yağı silin. Göbekler üzerindeki
contaları kapaktaki dişler ile aynı hizada olacak
şekilde yerleştirin. Contaları alt kapak yarımının
flanşına yerleştirin ve kapakları takın böylece
eşleştirme işaretleri aynı tarafta olur (yukarıya
bakınız). Eğer miller düz değilse (yatay) yada kaplin
dikey olarak kullanılacaksa kapak yarımlarını çıkıntı
ile takın ve işareti yukarı yada yüksek tarafta
eşleştirin. Contaları salmastrada durana kadar itin ve
kapak yarımlarını bağlayıcılar ile bağlayın, torku
Tablo 2’de belirtilen şekilde sıkın. Bağlayıcıları
sıkarken contaların yerinde kalmasından emin olun.
DİKKAT: kullanmadan önce yağ tıpalarının takılı
olmasını sağlayın.
Eşleştirme işareti çıkıntı yukarı
Dikey kaplinler
YILLIK BAKIM
Uç yada olağandışı kullanma koşulları olması
durumunda kaplinleri daha sık kontrol edin.
1. Sayfa 3’deki aşamalara göre hizalamayı
kontrol edin. Eğer maksimum aynı hizada
olmama sınırları aşılırsa kaplinleri tavsiye
1020-1140&20-140
Montaj ve bakım
(sayfa 4/6)
edilen montaj sınırlarına göre yeniden
hizalayın. Montaj ve kullanma hizalama
sınırları için Tablo 2’ye bakınız.
2. Tüm bağlayıcıların sıkma torklarını kontrol
edin.
3. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığını
belirlemek için izolasyon lastiğini ve contayı
inceleyin. Eğer gres sızıyorsa değiştirin.
4. Bağlanan ekipmana bakım yapıldığı zaman
kaplini çıkarın ve aşınma olup olmadığını
kontrol edin. Aşınan parçaları değiştirin.
Kaplindeki gresi temizleyin ve yeni gres
sürün. Bu kılavuzda belirtildiği gibi yeni
contayı kullanarak kaplini takın.
Periyodik yağlama
Gerekli olan yağlama sıklığı doğrudan seçilen
yağın türü ve kullanma koşulları ile ilgilidir.
Tablo 1’de gösterildiği gibi yaygın sanayi yağları
ile yağlanan Steelflex kaplinleri yıllık olarak
yeniden yağlanmalıdır. Folk uzun süreli gresin
(LTG) kullanılması tekrar yağlama aralıklarının
beş yıldan fazla olmasına imkan tanıyacaktır.
Yeniden yağlarken, her iki yağ tıpalarını çıkarın
ve yağlama teçhizatını takın. Karşı delikte aşırılık
görülene kadar tavsiye edilen yağ ile doldurun.
DİKKAT: yağladıktan sonra tüm tıpaları takın.
Kaplinin sökülmesi ve ızgaranın çıkarılması
Kaplini ne zaman çıkarmak gerekirse kapak
yarımlarını ve ızgarayı çıkarın. Izgaranın açık
döngü uçlarına uygun olarak takılacak yuvarlak
rod yada bir tornavida gerekli olacaktır. Destek
olarak her döngüye yakın dişleri kullanın ve
ızgarayı düzenli, kademeli aşamalarla alternatif
olarak kenardan kenara ilerleyerek kaldırın.
FALK ®
Sanayide iyi bir isim
Steelflex® Kaplin
Tip T10 boyutlar
TİP T KAPLİN MONTAJI & HİZALAMA
BİLGİSİ
Kaplinler doğru şekilde hizalanırsa Kaplin ve bağlı
makine için maksimum hizmet ömrü ve minimum
bakım sağlanabilir. İlk hizalama ve maksimum
kullanma sınırları arasındaki kaplin hizmet ömrü
beklentisi yükün, hızın ve yağlamanın bir işlevidir.
Tablo 2’de listelenen maksimum kullanma değerleri
kataloglanan izin verilen rpm’ye dayanır.
Listelenen
değeler
belirtilen
boşlukların
kullanılmasına, standart kaplin komponentlerine,
standart takımlara ve kataloglanan izin verilebilen
hızlara dayanır.
Değerler montaj yada kullanma koşulu için
birleştirilebilir.
Örnek: 1060T maksimum kullanım yanlış hizalaması
.016” paralel artı .018”dir.
NOT: daha fazla yanlış hizalamanın olduğu
uygulamalar için uygulama ayrıntıları için Falk’a
danışın.
Açısal yanlış hizalama aşağıda gösterildiği gibi boyut
X eksi Y’dir. Paralel yanlış hizalama aşağıda
gösterildiği gibi göbek merkezi hatları arasındaki
mesafe P’dir.
Durdurma şamandırası (sıfır açısal ve paralel yanlış
hizalama) “O” boşluğundan ölçülen kapak(lar) içinde
göbeğin (ler) eksenel hareketidir.
Açısal yanlış hizalama paralel denge yanlış hizalama durd.
Şamandırası
Boşluk
Tablo 2: yanlış hizalama & durdurma şamandırası
Boyut montaj sınırları
kullanma sınırları
kapak
Paralel
açısal göbek paralel açısal durd.
bağlayıcı hız yağ
Denge-P (x-y)
boşluğu denge-P (x-y) şam. Fizik sıkma (rpm)
%10
sınır tork değeri inç
(min) 2xF yada metrik seri bağlayıcılar
1020-1140&20-140
Montaj ve bakım
(sayfa 5/6))
Tablo 3: Kaplin kapağı bağlayıcı tanımı
Boyut
inç serisi bağlayıcılar
metrik
bağlayıcılar
eski tarz
yeni tarz
10201070T10
SAE sınıf 8
10801090T10
SAE
sınıf 8
SAE
özellik
sınıfı 10.9
SAE
özellik
sınıfı 10.9
sınıf 8
sınıf 8
11001140T10
SAE
sınıf 5
SAE
sınıf 5
özellik
sınıfı 8.8
* Daha eski tarz kapaklar, Boyutlar 1020T10-1070T10
yuva başlık vidaları ve kapakla tutulan kilitleme
somunu kullanmalıdır.
PARÇA TANIMI
Tüm kaplin parçalarının aşağıda gösterildiği gibi
tanımlayıcı parça numaraları vardır.parça 3 ve 4
(göbekler ve ızgaralar) Tip T10 ve T20 kaplinler için
aynıdır. Diğer tüm kaplin parçaları Tip T10’a özgüdür.
Parçaları sipariş ederken kapakta gösterildiği gibi her
zaman Boyutu ve tipi belirtin.
PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ
Parçalar belirtilenler hariç olarak boyut 20T ve 1020T,
30T ve 1030T, v.b arasında değiştirilebilir.
IZGARALAR- Boyut 1020-1140T Steelflex kaplinler
mavi yada boyalı olmayan ızgaraları kullanır. Daha
eski modeller olan 20T-40T turuncu ızgaralar kullanır.
DİKKAT- mavi yada boyalı olmayan ızgaralar tüm
uygulamalarda kullanılabilir ama mavi yada boyalı
olmayanların yerine turuncu ızgaraları kullanmayın.
KAPAKLAR- DİKKAT: farklı tasarımları olan kapak
yarımlarını karıştırmayın. Boyut 1020T-1070T10
kapakları birkaç farklı iki-diş tasarımda imal edilmiştir
ve 80T-140T kapaklar iki ve üç diş ile imal edilmiştir.
DONANIM- daha eski tarz kapaklar, boyutlar 1020T1070T10’da kilitleme somunları ile yuva başlığı
vidaları kullanılırdı. Yeni tarz kapaklarda on altılı
başlık vidaları kullanılır (1994-2003 yılları arasında ya
inç yada metrik ve 2004’de sadece Metrik). Yedek
parçaları sipariş ederken kapak türünü belirtin.
FALK ®
Sanayide iyi bir isim
Steelflex® Kaplin
Tip T10 boyutlar
1020-1140&20-140
Montaj ve bakım
(sayfa 6/6))
PARÇA NUMARASININ KONUMU
Kapak
Conta
göbek
Boyut, parça numarası& delik
Boyut
ızgara
Kaplin boyutu
Ürün
Sınıflandırması
boyut
tip
model
salmastra
parça numarası
Parça numarası
PARÇA TANIMI
1. Conta (T10)
2. kapak (T10)
3. göbek (deliği ve kama yuvasını belirtin)
4. ızgara
5. salmastra (T10)
6.
metrik bağlayıcılar (T10)
7. yağ tıpası
Sipariş bilgisi
1. gerekli olan parçayı (lar) yukarıdaki isim ile belirtin.
2. Aşağıdaki bilgiyi verin.
Örnek:
Kaplin boyutu: 1030
Kaplin türü: T10
Model: B
Delik: 1.375
Kama yuvası: .375x. 187
3. Fiyat ve mevcut olma ile ilgili olarak Falk Distribütörünüz
yada Falk ile temas kurun.
428.110
Mayıs 2004
2-03’ün yerine geçer.
The Falk Corporation, P.O Box 492, Zip 53201-0492
3001 W. Canal St., Zip 53208-4200, Mikwaukee, WI ABD, telefon: 414-342-31331
Faks: 414-937-4359 e-posta: [email protected] web: www.falkcorp.com

Benzer belgeler

Çalıştırma ve Bakım Talimatları Kılavuzu

Çalıştırma ve Bakım Talimatları Kılavuzu Çalıştırma ve Bakım Talimatları Kılavuzu YANGIN POMPASI UYGULAMALARI İÇİN JU/JW/JX MODELLERİ ELEKTRONİK MOTORLAR Bu kılavuz, yangın pompası hizmeti için Clarke tarafından hazırlanan John Deere Moto...

Detaylı