ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU

Yorumlar

Transkript

ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU
POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanımını gerçekleştiren üye işyerlerinin belirlenmesi
amacıyla, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aracılığı ile bankalar tarafından
aşağıda belirtilen mesleki tanzim kararı alınmıştır.
01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ana markalara ait POS cihazlarını kullanan alt bayilerle
bankaların üye işyeri sözleşmesi imzalanması, alt bayilerin kullandıkları sanal POS ve fiziki POS’lar üzerinden
geçen her bir işlemin bankalar tarafından alt bayiler bazında izlenmesi ve raporlanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda ana markanın alt bayisi olarak kullandığınız HSBC POS kullanımına devam edebilmeniz için
tarafımıza 01 Ocak 2014 tarihine kadar ekte bulunan HSBC Üye İşyeri Sözleşmesi, alt bayi
taahhütnamesi&ibranamesi ve sözleşme öncesi bilgi formunu her sayfası kaşeli ve imzalı olarak aşağıda belirtilen
yasal evraklarınız ile birlikte size en yakın HSBC Şubesi’ne bırakmanızı veya aşağıda bulunan gönderim adresine
kargo/kurye ile yollamanızı rica ederiz.
HSBC Şube adres/telefon bilgileri: http://www.hsbc.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Gönderim Adresi
: HSBC Bank Genel Müdürlük Merkezi Operasyon Üye İşyeri
Başvuru Takip Birimi
Maslak Mah. Dereboyu Cad. No:16 Maslak Şişli Istanbul
Detaylı bilgi için : Üye İşyeri POS Destek Hattı: 0212 366 37 77 (Dahili 3 )ve uyeisyerihizmetlerihsbc.com.tr
Saygılarımızla
HSBC Bank A.Ş.
Müşteri Değer Yönetimi
Üye İşyeri İlişki Yönetimi
1
İmzalanması Gereken Sözleşme ve Formlar
1. Üye İşyeri Sözleşmesi (her sayfanın sol alt köşesinin kaşelenip imzalanması gerekmektedir)
2. Sözleşme öncesi bilgi formu (her sayfanın sol alt köşesinin kaşelenip imzalanması gerekmektedir)
3. Alt bayi Taahütnamesi & ibranamesi (sayfanın sol alt köşesinin kaşelenip imzalanması gerekmektedir)
Anonim Şirketlerde Gerekli Ticari Belgeler
1. Vergi levhası
2. İmza sirküleri
3. %25 ve üzeri ortaklara ait kimlik fotokopileri
4. Ana sözleşme (ana sözleşme temin edilemiyor ise kuruluş gazetesi)
5. Ortaklık yapısı (son ortaklık yapısını gösteren hazirun cetveli)
Limited Şirketlerde Gerekli Ticari Belgeler
1. Vergi levhası
2. İmza sirküleri
3. Ticaret sicil gazetesi (son ortaklık yapısını gösteren TSG)
4. %25 ve üzeri ortaklara ait kimlik fotokopileri
Gerçek Kişi Hesap Açılışında Alınması Gerekli Ticari Belgeler
1. Vergi levhası
2. Kimlik fotokopisi
3. İmza beyannamesi
Adi Ortaklık Hesap Açılışında Alınması Gerekli Ticari Belgeler
1. Ortaklığa ait noter tasdikli adi ortaklık sözleşmesi örneği
2. Ortaklığın kendisine ait vergi kimlik numarası
3. Ortaklara ait ayrı ayrı vergi levhası
4. Ortaklara ait kimlik fotokoposi
5. Ortaklara ait imza beyannamesi
2
Şubelerin Dikkatine!
Bu sözleşmeyi intranet girişi yapmadan sadece imza ve ticari evrak kontrolü yapıp scan
ederek direk Genel Müdürlük adresine gönderebilirsiniz.Asılları Şubenizde kalacaktır.
Tüm sayfaların altında Firma Kaşe ve Yetkili İmza ile Şube Kaşe ve imzalar kontrol
edilmelidir.
ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU
1. FİRMA BİLGİLERİ
Yetkiler
: Visa/MasterCard
Advantage
TÜMÜ
Firma Ticari Ünvanı
:...................................................................................................................................
Tabela Ünvanı
:...................................................................................................................................
Faaliyet Konusu
:...................................................................................................................................
Faaliyet Süresi
:...................................................................................................................................
Firma Sahibinin Adı Soyadı
:...................................................................................................................................
Firma Merkez Adresi :
Mahalle
:……………………….........…………...... Meydan:......................................................
Cadde/Bulvar
:……………………….........…………...... Site
İş/Ticaret Merkezi
:……………………….........…………...... Sokak :......................................................
:......................................................
(Alışveriş Merkezi)
Blok
:……………………….........…………...... Apartman:...................................................
Daire No
:……………………….........…………..... Kat
:......................................................
Bina No
:……………………….........…………..... Diğer
:......................................................
İl
:……………………….........…………..... İlçe
:......................................................
Semt
:……………………….........…………..... Posta Kodu:................................................
Firma Telefon No
:(......)....................................................... Faks No:(......).............................................
Firma E-Posta Adresi
:[email protected].................................................................
Firma E-Posta Adresi (Mutabakat) :[email protected].............................................................
Firma Vergi Dairesi
:……………………….........…………..... Vergi No:.....................................................
T.C. Vatandaşlık Numarası*
:...................................................................................................................................
*Gerçek Kişiler için zorunlu bilgidir.
2. KART KABUL EDİLECEK İŞYERLERİ*
Mağaza Yetkilisinin Adı Soyadı:..................................................................................................................................
Mağaza Adresi :
Mahalle
:……………………….........…………...... Meydan:.....................................................
Cadde / Bulvar
:……………………….........…………...... Site
İş/Ticaret Merkezi
:……………………….........…………...... Sokak :......................................................
:......................................................
(Alışveriş Merkezi)
Blok
:……………………….........…………...... Apartman:..................................................
Daire No
:……………………….........…………...... Kat
:......................................................
Bina No
:……………………….........…………...... Diğer
:......................................................
İl
:……………………….........…………...... İlçe
:......................................................
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
1
Semt
:……………………….........…………...... Posta Kodu:................................................
Mağaza Telefon No
:(......)....................................................... Faks No:(......).............................................
GSM No
:(......)...................................................... Mağaza Tipi:...............................................
Mağaza E-Posta Adresi :.......[email protected]..........................................................
Talep Edilen POS Adedi:...................................................................................................................................
* Mağaza sayısının 1’den fazla olması halinde lütfen yukarıdaki bilgileri içeren ilave listeyi kaşeli ve imzalı olarak bu
BAŞVURU FORMU/SÖZLEŞME’nin ekinde şubenize iletiniz
3. ÖDEME YÖNTEMİ
3.1. ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ
KREDİ KARTLARI İLE YAPILAN İŞLEMLERİN ÖDEME YÖNTEMİ
KAPSAMINDA ADVANTAGE
ÖDEMELERİNİZİN HANGİ YÖNTEM İLE YAPILMASINI ARZU EDİYORSANIZ İLGİLİ KUTUYU İŞARETLEYİNİZ.
A-PEŞİN ÖDEME
B-TAKSİTLİ (VADELERİNDE) ÖDEME
Yukarıdaki seçeneklerden herhangi birisinin işaretlenmemesi durumunda B-TAKSİTLİ (VADELERİNDE) ÖDEME
seçeneği geçerli olacaktır.
A-PEŞİN ÖDEME
BANKA’NIN ÜYE İŞYERİ’NE ÖDEME VADELERİ
BANKA ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarının bedellerine
ilişkin Slip tutarlarını, ÜYE İŞYERİ’ne aşağıda verilen örnek esas alınarak ödeyecektir:
(i) BANKA, ÜYE İŞYERİ’nden ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarının bedellerine ilişkin Slip
tutarlarını, aşağıda (ii) paragrafa göre belirlenecek Faiz Oranlarını tatbik etmek sureti ile iskontoya (indirime) tabi
tuttuktan sonra bakiye kısmını, her bir mal/hizmet alım tarihinden .......(..........) (aksi belirtilmedikçe 1(bir) gün
sonra) gün sonra ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir. Ancak ÜYE İŞYERİ’nin talebi veya iskonto faiz oranını kabul
etmemesi halinde veya BANKA’nın tercihi ile ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarının
bedellerine ilişkin Slip tutarları bu maddenin (B) bendindeki şartlarda ÜYE İŞYERİ’ne ödenecektir. Ödeme
işleminin yapılabilmesi için satışın yapıldığı gün, günsonu saatine kadar POS üzerinden mutabakatın
(günsonunun) yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde ödemeye esas satış günü, mutabakatın (günsonunun)
yapıldığı gün kabul edilir.
(ii) BANKA tarafından yukarıda (i) paragrafına göre ÜYE İŞYERİ’ne ödenecek Slip tutarlarının iskontosu (indirimi)
için uygulanacak Faiz Oranları, BANKA tarafından tesbit edilecektir.
(iii) BANKA, peşin ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile bildirimde bulunarak ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan
mal/hizmet alımlarının bedellerine ilişkin Slip tutarlarını bu maddenin (B) bendindeki şartlarda ÜYE İŞYERİ’ne
ödeyebilir.
B- TAKSİTLİ ÖDEME
BANKA’NIN ÜYE İŞYERİ’NE ÖDEME VADELERİ
BANKA, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarının
bedellerine ilişkin Slip tutarlarını (harcama yapılan dönemler değişmemek üzere), ÜYE İŞYERİ’ne aşağıda verilen
örnek esas alınarak ödeyecektir.
BANKA, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan tek taksitli mal/hizmet alımlarına
ilişkin POS Cihazı ile kaydedilen satış tutarlarını; satışı takip eden ........ (........) gün sonra (aksi belirtilmedikçe 30
(otuz) gün sonra) ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
2
BANKA, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden ADVANTAGE KREDİ KARTI ile yapılan taksitli mal/hizmet alımlarına
ilişkin POS Cihazı ile kaydedilen satış tutarlarının; birinci taksiti olan 1/3'ünü satışı takip eden ........ (........) gün
sonra (aksi belirtilmedikçe 30 (otuz) gün sonra); ikinci taksiti olan 1/3'ünü, ilk ödemeden 30 (otuz) gün sonra;
üçüncü taksiti olan 1/3'ünü ise ikinci ödemeden 30 (otuz) gün sonra ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir.
Yukarıda yazılı ödeme şekli, KART HAMİLLERİ'nin taksitlendirme sayısının 3 (üç) taksit olması esasına göre örnek
olarak düzenlenmiştir. KART HAMİLLERİ'nin BANKA’ya ödeme taksit sayısının 3’den farklı olması hallerinde ise,
yukarıda yazılı dönemlerde yapılan mal/hizmet alımlarına ilişkin olarak, BANKA’nın ÜYE İŞYERİ’ne ödeyeceği satış
tutarlarının oranları ve vadeleri, KART HAMİLLERİ'nin taksit sayısına göre, her bir taksitin ödemesi bir önceki
ödemeden 30 (otuz) gün sonra olacak şekilde değişecektir. Ödeme işleminin yapılabilmesi için satışın yapıldığı gün,
günsonu saatine kadar POS üzerinden mutabakatın (günsonu) yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde ödemeye
esas satış günü, mutabakatın (günsonu) yapıldığı gün kabul edilir.
3.2. ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KREDİ
KARTI/BANKA KARTI İLE YAPILAN İŞLEMLERİN ÖDEME YÖNTEMİ
ÖDEMELERİNİZİN HANGİ YÖNTEM İLE YAPILMASINI ARZU EDİYORSANIZ İLGİLİ KUTUYU İŞARETLEYİNİZ.
A-PEŞİN ÖDEME
B-BLOKELİ KOMİSYONSUZ ÖDEME
Yukarıdaki seçeneklerden herhangi birisinin işaretlenmemesi durumunda B-BLOKELİ-KOMİSYONSUZ ÖDEME
seçeneği geçerli olacaktır.
BANKA’NIN ÜYE İŞYERİ’NE ÖDEME VADELERİ
BANKA işbu SÖZLEŞME kapsamında ÜYE İŞYERİ’ne uygulanan ödeme yöntemi, komisyon ve bloke sürelerini
bildirimde bulunarak tek taraflı değiştirebilir.
A- PEŞİN ÖDEME
BANKA, ÜYE İŞYERİ’nde KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet tutarlarını ÜYE İŞYERİ
BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER BÖLÜMÜ’nün 4.1 maddesinde belirlenecek komisyon oranlarını
tatbik ettikten sonra kalan bakiye kısmını, her bir mal/hizmet alım tarihinden ........ (...........) gün sonra (aksi
belirtilmedikçe 1 (bir) gün sonra) ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir. Ancak BANKA, ÜYE İŞYERİ’nin komisyon oranını
kabul etmemesi halinde veya BANKA’nın tercihi ile KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet
tutarlarını bu maddenin (B) bendindeki şartlarda ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir. Ödeme işleminin yapılabilmesi için
satışın yapıldığı gün, günsonu saatine kadar POS üzerinden mutabakatın (günsonu) yapılmış olması gerekir.
Aksi takdirde ödemeye esas satış günü, mutabakatın (günsonu) yapıldığı gün kabul edilir. BANKA, peşin ödeme
yöntemi seçilmiş olsa bile bildirimde bulunarak KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarının
bedellerine ilişkin Slip tutarlarını bu maddenin (B) bendindeki şartlarda ÜYE İŞYERİ’ne ödeyebilir.
B- BLOKELİ-KOMİSYONSUZ ÖDEME
BANKA, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet tutarlarını, ÜYE
İŞYERİ’ne ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER BÖLÜMÜ’nün 4.1 maddesinde yer alan
bloke gün kadar beklettikten sonra herhangi bir komisyon almadan belirtilen bloke süresinin tamamlanmasını
takiben ilk iş gününde ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir. Ödeme işleminin yapılabilmesi için satışın yapıldığı gün,
günsonu saatine kadar POS üzerinden mutabakatın (günsonu) yapılmış olması gerekir. Aksi takdirde ödemeye
esas satış günü, mutabakatın (günsonu) yapıldığı gün kabul edilir.
Bloke süresi, KREDİ KARTI/BANKA KARTI için POS üzerinden mutabakatın (günsonu) yapılmasını takip eden
ilk iş günü işlemeye başlayacaktır. BANKA, ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER
BÖLÜMÜ’nün 4.1 maddesinde belirtilen bloke gün süresinin dolmasını takip eden ilk iş günü, mal/hizmet
tutarlarını
ÜYE
İŞYERİ’ne
ödeyecektir.
POS
üzerinden
mutabakatın
(günsonu)
yapılması
Cuma/Cumartesi/Pazar ya da resmi tatile gelmesi halinde, bloke süresi, takip eden ilk iş günü işlemeye
başlayacak ve bloke süresi boyunca tüm Cumartesi, Pazar ve diğer tüm resmi tatiller bloke süresine dahil
edilecektir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
3
4. FİNANSAL BİLGİLER
4.1. KREDİ KARTI/BANKA KARTI İŞLEMLERİ İÇİN
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ kapsamında, BANKA tarafından KREDİ
KARTI ve/veya BANKA KARTI kabulü konusunda tarafıma seçenek sunulmuş olduğunu beyanla KREDİ
KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarında aşağıdaki finansal şartların geçerli olacağını beyan ve
kabul ederim.
POS
Kredi Kartı
Bloke Gün
Komisyon*
MAIL ORDER
Advantage
Komisyon*
Bloke Gün
NakitPuan
Advantage
NakitPuan
HSBC Kredi Kartı :%.............. .................
%..............
%..............
................
%..............
HSBC Banka Kartı :%.............
.................
%...............
%..............
................
%..............
Yurtiçi Kredi Kartı :%.............
.................
%...............
%..............
................
%..............
Yurtiçi Banka Kartı :%.............
.................
%...............
%..............
................
%..............
Yurtdışı Kredi Kartı :%............. .................
%...............
%..............
................
%..............
Yurtdışı Banka Kartı:%............ .................
%...............
%..............
................
%..............
* KREDİ KARTI/BANKA KARTI komisyon oranlarına vergiler dahil değildir.
4.2. ADVANTAGE KREDİ KARTI İŞLEMLERİ İÇİN;
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ kapsamında, ADVANTAGE KREDİ
KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarında aşağıdaki finansal şartların geçerli olacağını beyan ve kabul ederim.
A-Üye İşyeri Komisyon Oranı : Tek taksitli işlemler için
% ........(..........)
2 ve üzeri taksitli işlemler için
% ........(..........)
2 ve üzeri taksitli vade farklı işlemler için
% ........(..........)
Advantage NakitPuan Kullandırım Oranı
%.........(..........)
Advantage NakitPuan tutarları, kullandırımı takiben ............. gün sonra ödenir.
B-Ödül Oranları
C-Taksit Sayısı
: Tek taksitli işlemler için
% ........(..........)
2 ve üzeri taksitli işlemler için
% ........(..........)
2 ve üzeri taksitli vade farklı işlemler için
% ........(..........)
: ...... ila ...... arası vade farksız, ................... ila ................. arası vade farklı taksit
uygulanacaktır. Boş bırakılması halinde 2 ila 12 arasında BANKA tarafından
belirlenir.
* ADVANTAGE kredi kartı komisyon oranlarına vergiler dahil değildir.
Yukarıda yazılı olarak beyan ettiğimiz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, HSBC BANK A.Ş.’nin uygun göreceği
şekilde hakkımızda istihbarat yapmaya yetkili bulunduğunu, istenen belgeleri HSBC BANK A.Ş.’ye ibraz
edeceğimizi ve imzalayacağımız ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ile
finansal şartların ve işbu SÖZLEŞME’de yazılı tüm koşulların tüm şubelerimiz için geçerli olacağını kabul ederiz.
Farklı sektör ve/veya segmentlerdeki işyerlerime farklı finansal koşulların uygulanabileceği tarafıma bildirilmiştir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
4
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI
VE
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR:
1. HSBC BANK A.Ş.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 128 34394 Şişli – İstanbul
(Aşağıda kısaca "BANKA" diye anılacaktır)
2. Firma Ünvanı :.......................................................................
Firma Adresi :........................................................................
(Aşağıda kısaca " ÜYE İŞYERİ" diye anılacaktır)
KONUSU
ADVANTAGE KREDİ KARTLARI/KREDİ KARTLARI/BANKA KARTLARI ile ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde yapılan
mal/hizmet alımlarının ve BANKA’nın ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI kapsamına aldığı ve alınması için
anlaşacağı başka banka/lar ve/veya kart çıkarmaya yetkili kurum/lar tarafından çıkarılmış olan kredi kartları/banka
kartları ile yapılan mal/hizmet alımlarının ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI kapsamında olduğu ve bu
paragrafta belirtilen tüm kartlar ile yapılan mal/hizmet alımlarının ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE
İŞYERİ SÖZLEŞMESİ (Aşağıda kısaca "SÖZLEŞME" diye anılacaktır) kapsamında ilgili hükümlerin
uygulanacağına dair SÖZLEŞME’dir. Taraflar, ÜYE İŞYERİ’nin talebine ve BANKA’nın değerlendirmesine bağlı
olarak ADVANTAGE KREDİ KARTI veya KREDİ KARTI/BANKA KARTI’ndan herhangi birini veya her ikisini birden
kabul edebileceği konusunda anlaşmışlardır.
1.
TANIMLAR
1.1.
Aşağıda yeralan tanımlar, bu SÖZLEŞME'de aşağıda yazılı anlamları ifade edecektir:
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI: BANKA tarafından tanzim edilen ADVANTAGE KREDİ
KARTLARI/KREDİ KARTLARI/BANKA KARTLARI ve BANKA’nın bu program kapsamına aldığı ve alınması için
anlaşacağı başka banka/lar ve/veya kart çıkarmaya yetkili kurum/lar tarafından çıkarılmış olan kredi kartları/banka
kartları ile KART HAMİLLERİ'nin, WEB ÜYELERİ'ne ait işyerlerinde tek taksitli ve taksitli ödeme yapmalarını
ve/veya ÖDÜL PROGRAMI'ndan faydalanmalarını sağlayan, aynı zamanda KART HAMİLLERİ’nin KREDİ KARTI
SİSTEMLERİ’ne dahil yurtiçi ve yurtdışı banka ve kuruluşların anlaşmalı üye işyerlerinde nakit ödeme yapmaksızın
mal/hizmet alımı yapabilmelerini ve ADVANTAGE KREDİ KARTI’na sağlanan diğer olanaklardan faydalanmalarını
sağlayan, BANKA tarafından düzenlenen özel bir kredi kartı programını ifade eder. PROGRAM ORTAĞI
BANKA(LAR) : BANKA’nın ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI kapsamına aldığı ve alınması için anlaşacağı
başka banka/lar ve/veya kart çıkarmaya yetkili kurum/ları ifade eder. ADVANTAGE KREDİ KARTI: ADVANTAGE
KREDİ KARTI PROGRAMI çerçevesinde, BANKA tarafından veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR)tarafından
tespit edilen WEB ÜYELERİ arasında akdedilen veya akdedilecek "Advantage Kredi Kartı Programı ve Üye İşyeri
Sözleşmesi" uyarınca, KART HAMİLLERİ’nin ilgili Kredi Kartı Üyelik Sözleşmeleri çerçevesinde, WEB ÜYELERİ'nin
şube/bayi(ler)i ile BANKA veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından tesbit edilecek sair işyerlerinde,
yapacakları mal/hizmet alımlarında tek taksitli ve/veya taksitli ödeme yapmalarına ve ÖDÜL PROGRAMI’ndan
faydalanmalarına olanak sağlayan, aynı zamanda KART HAMİLLERİ’nin KREDİ KARTI SİSTEMLERİ’ne dahil
yurtiçi ve yurtdışı banka ve kuruluşların anlaşmalı üye işyerlerinde nakit ödeme yapmaksızın mal/hizmet alımı
yapabilmelerine, ATM’lerde kullanabilmelerine ve ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’na
sağlanan diğer olanaklardan faydalanmalarına imkan sağlayan, VISA/MasterCard, “ADVANTAGE” veya BANKA’nın
ileride üyesi olabileceği kart sistemlerini kuran ve bu sistemlere göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda Üye
İşyeri Sözleşmesi yapma yetkisi veren ulusal/uluslararası kuruluşların ismi ve logosu ile birlikte WEB ÜYELERİ'nin
kendi markalarını da taşıyabilen, ortak markalı (co-branded) kredi kartlarını ve/veya tek başına “ADVANTAGE” ismi
ve logosunu taşıyan üzerinde micro işlemci bulunan ve akıllı/smart kart olarak da ifade edilen çip ve/veya temassız
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
5
okuma özelliği de bulunabilen basılı kredi kartlarını/banka kartlarını veya fiziki varlığı bulunmayan kredi kartı
numarasını ifade eder. PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından çıkarılmış olan kredi kartları/banka kartları da
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI dahilinde ADVANTAGE KREDİ KARTI gibi işlem görecek ve
ADVANTAGE KREDİ KARTI ibaresi bu tanımda belirtilen kartların tamamını ifade edecektir. KREDİ KARTI: BANKA
veya KREDİ KARTI SİSTEMLERİ’ne dahil diğer yurtiçi veya yurtdışı bankaların veya finans kuruluşlarının kişi
ve/veya kuruluşlara vermiş oldukları veya ileride verecekleri, herhangi bir nakit ödeme yapmaksızın ÜYE İŞYERİ’nin
şube/bayi(ler)inde mal/hizmet alımı veya ATM’lerde kullanabilme olanağı sağlayan, VISA/MasterCard ve/veya daha
sonra başka kart sistemlerinin amblemlerini/logolarını taşıyan üzerinde micro işlemci bulunan ve akıllı/smart kart
olarak da ifade edilen çip ve/veya temassız okuma özelliği de bulunabilen basılı kredi kartlarını veya fiziki varlığı
bulunmayan kredi kartı numarasını ifade eder. BANKA KARTI: BANKA’nın kendi nezdinde mevduat hesabı bulunan
KART HAMİLİ’ne vermiş olduğu ve/veya ileride vereceği ve KART HAMİLİ’nin BANKA nezdindeki hem mevduat
hesaplarına erişme hem de yine bu hesabında takip edilen kredi hesabına bağlı olan ve bunlar üzerinde tasarruf
etme ve herhangi bir nakit ödeme yapmaksızın ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler)inde mal/hizmet alımını sağlayan
ve/veya ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI kapsamında WEB ÜYELERİ'nin şube/bayi(ler)i ile BANKA
tarafından tesbit edilecek sair işyerlerinde, yapacakları mal/hizmet alımlarında tek taksitli ve/veya BANKA tarafından
yetki verilmesi durumunda taksitli ödeme yapmalarına ve ÖDÜL PROGRAMI’ndan faydalanmalarına olanak
sağlayan, üzerinde manyetik okuyucuya ek olarak akıllı/smart kart olarak da ifade edilen çip ve/veya temassız da
okuma özelliği olabilenkartları ifade eder. (Kredi kartı sistemlerine dahil diğer yurtiçi veya yurtdışı bankaların kendi
müşterilerine verdikleri veya ileride verecekleri aynı nitelikteki banka kartları veya bu sistemlere dahil olmamakla
birlikte BANKA’nın bu kartı çıkaran veya ileride çıkaracak kuruluş veya diğer banka ile yaptığı veya daha sonra
yapabileceği özel anlaşma sonucu kullanımını kabul ettiği veya daha sonra kabul edeceği ve ÜYE İŞYERİ’ne
bildirdiği veya bildireceği bu nitelikteki diğer kartlar da işbu SÖZLEŞME kapsamında BANKA KARTI hükümlerine
tabi olacak ve yine işbu SÖZLEŞME’de kısaca BANKA KARTI olarak anılacaktır. BANKA, dilerse PROGRAM
ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından çıkarılan BANKA KART’larını da işbu SÖZLEŞME kapsamına alabilir ve bu
kuruluşlar tarafından çıkartılan BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarında işbu SÖZLEŞME hükümlerini
uygulayabilir. BKM: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’yi ifade eder. KART HAMİLİ: ADVANTAGE KREDİ
KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI veya yurtiçi/yurtdışı kart sistemlerine üye banka veya kurumların çıkartmış
oldukları kredi kartı/banka kartına sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ: BANKA’nın
temsilcisi bulunduğu VISA, MasterCard veya ileride temsilcisi olabileceği, kart sistemleri kuran ve bu sistemlere
göre kart çıkarma ve kart kabulü konusunda Üye İşyeri Sözleşmesi yapma yetkisi veren ulusal/uluslararası
kuruluşları ifade eder. KREDİ KARTLARI MERKEZİ: BANKA’nın Otorizasyon Merkezi, POS Destek Ünitesi, Çağrı
Merkezi ve ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ilgili işlemlerini yürüten sair birimlerinden
oluşan Merkezi ifade eder. ÜYE İŞYERİ: BANKA veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) ile SÖZLEŞME
imzalamış olup, KART HAMİLLERİ’ne her türlü mal/hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişileri ve ÜYE İŞYERİ’ne
işbu SÖZLEŞME’nin uygulamasına ilişkin olarak bağlı tüm mağaza/bayi/şube/acenta/satış noktalarını ifade eder.
ÜYE İŞYERİ Türkiye'de ....................................................................... Mağazalarının tesisi konusunda münhasır hak
ve yetki sahibi olan WEB ANA ÜYESİ ........................................................................................................ ile BANKA
arasında akdedilen SÖZLEŞME uyarınca ve/veya tamamen bağımsız olarak BANKA ile SÖZLEŞME imzalayarak,
ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile işlem yapan KART HAMİLLERİ’ne işbu SÖZLEŞME
şartlarına uygun bir şekilde her türlü mal/hizmetleri sunmakla yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ’nin işbu SÖZLEŞME’nin
ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun 2. maddesinde adresi yazılı olan şubesi (varsa ekli listede gösterilen ÜYE
İŞYERİ’ne bağlı şubeleri) (ileride sözkonusu şube/bayi sayısı azaltılabilir veya arttırılabilir) işbu SÖZLEŞME
kapsamındadır. WEB: ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI çerçevesinde, WEB ÜYELERİ'nden oluşan ÜYE
İŞYERİ ağını ifade eder. WEB ÜYELERİ: BANKA veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) ile akdettikleri veya
akdedecekleri "ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ" uyarınca, ADVANTAGE
KREDİ KARTI PROGRAMI'na dahil olan/olacak ÜYE İŞYERİ'ni ifade eder. POS CİHAZI: Münhasıran BANKA veya
PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından ÜYE İŞYERİ’ne temin edilerek ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI'nın geçerli olduğu ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inin kasalarına bağlanması gereken, provizyon
alan, Slip tanzim eden, KART HAMİLİ’nin, hamili olduğu kart ile yapılan satışa ilişkin bütün bilgileri BANKA veya
PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR)’ın işletim sistemine/bilgisayarlarına aktaran ve bu sayede kaybedilen, çalınan ve
bu gibi nedenlerden iptal edilen geçersiz kartların oto kontrolünü de yapan, yapılan işlem ile ilgili olarak gerektiğinde
BANKA’dan veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR)’dan provizyon alan ve mülkiyeti BANKA'ya, PROGRAM
ORTAĞI BANKA(LAR)’a veya BANKA tarafından münhasıran belirlenecek 3. şahıslarda veya BANKA’nın anlaştığı
diğer bankalara veya ÜYE İŞYERİ’ine ait olabilecek özel elektronik işlem terminalini ifade eder. PIN(ŞİFRE): KART
HAMİLİ tarafından belirlenmiş olan, KART HAMİLİ’ni doğrulamak amacıyla kullanılan ve ADVANTAGE KREDİ
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
6
KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI kullanımı sırasında POS Cihazı’na ya da ŞİFRE KLAVYESİ'ne girilen
numarayı ifade eder. PIN'Lİ(ŞİFRELİ) İŞLEM: ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile POS
Cihazı ya da ŞİFRE KLAVYESİ’ne KART HAMİLİ tarafından müşteri şifresinin (PIN) girilmesi suretiyle
gerçekleştirilen işlemleri ifade eder. ŞİFRE KLAVYESİ (PIN PAD): KART HAMİLİ’nin gerektiğinde ADVANTAGE
KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI şifresini yazması için kullanılan ve POS Cihazı’na bağlı ayrı bir cihaz
olarak veya POS Cihazı ile birleştirilmiş şekilde çalışan özel elektronik işlem klavyesini ifade eder. Bu cihaz KART
HAMİLİ’nin şifre yazması yanında, modelinin uygun olması durumunda temassız işlem yapmasına olanak da
sağlayabilir. READER: Fiziki temas gerçekleşmeden temassız işlem yapabilen ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI ile POS Cihazı arasında iletişimi ve bilgi aktarımını sağlayan POS CİHAZI’na bağlı ayrı bir
cihaz olarak veya POS CIHAZI ile birleştirilmiş terminal bölümünü ifade eder. SATIŞ BELGESİ (SLİP):
ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI kullanılarak satın alınan mal/hizmet karşılığı olarak, 2
(iki) nüsha olarak düzenlenen, PIN’siz işlem ise KART HAMİLİ tarafından imzalanan, PIN’li işlem ise KART HAMİLİ
tarafından imzalanmayan ve ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler)i tarafından saklanması gereken borcu tevsik eden
belgeyi ifade eder. ALACAK BELGESİ: ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI kullanılarak
alınmış bir mal/hizmetin iadesi halinde, ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler)i tarafından düzenlenip imzalanan belgeyi
ifade eder. MUTABAKAT: Gün bazında ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler)inde POS Cıhazı kullanılarak yapılan
mal/hizmet alımlarında BANKA’ya aynı konuda ve aynı kanalla ulaşan bilgilerin sayı ve tutar olarak denkliğinin
elektronik ortamda (bilgisayar ortamında) tespitini ifade eder. VADE FARKI: KART HAMİLLERİ’nin, BANKA veya
PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından çıkarılmış olan ADVANTAGE KREDİ KARTI ile ÜYE İŞYERİ’nin
şube/bayi(ler)inde yaptıkları mal/hizmet alımlarının, taksitle ödenen bedelleri üzerinden BANKA veya PROGRAM
ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından belirlenecek orandaki vade farkını ve bu vade farkına ilişkin vergileri ifade eder.
BANKA’nın ileride yetki vermesi durumunda BANKA KARTI ile yapılan işlemlerde de vade farklı uygulama yapabilir.
PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından çıkarılmış olan BANKA KARTI ile yapılan işlemlere de yine
BANKA’nın yetki vermesi durumunda vade farkı uygulanabilecektir. BANKA, VADE FARKI oranlarını bildirimde
bulunarak değiştirebilir. VADE FARKI tutarı BANKA veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından KART
HAMİLİ’nden tahsil edilir. VERGİLER: Gelirin türüne göre, kanunen belirlenen oranda uygulanan/uygulanacak
Banka Sigorta Muamele Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Katma Değer Vergisi, sair vergi ve fonları ve
ileride çıkacak her türlü vergi ve fonları ifade eder. MAL/HİZMET: Bu SÖZLEŞME kapsamında ÜYE İŞYERİ’nin
şube/bayi(ler)inden alınan mal/hizmetleri ifade eder. ÖDÜL PROGRAMI: ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI
çerçevesinde, KART HAMİLLERİ’nin WEB ÜYELERİ'ne ait işyerlerinde ve tesbit edilecek sair işyerlerinde,
ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapacakları mal/hizmet alımlarında, işbu
SÖZLEŞME’de belirtilen koşullarda ödül kazanmalarını ve kullanmalarını sağlayan programı ifade eder. ÖDÜL
ORANI: ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ve/veya
PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından çıkarılmış olan ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA
KARTI ile yapılmış mal/hizmetler karşılığında toplam alışveriş tutarı üzerinden BANKA veya PROGRAM ORTAĞI
BANKA(LAR) nezdindeki ÖDÜL HAVUZU’na aktarılan ödül oranını ifade eder. KATEGORİ KODU: ÜYE İŞYERİ’nin
faaliyet alanını uluslararası kuruluşların standartlarına göre belirleyen, ÜYE İŞYERİ’nin işyeri limitini saptamak için
kategorize eden numarayı ifade eder. GÜNSONU SAATİ: ÜYE İŞYERİ’nin POS Cihazı üzerinden mutabakatını
yapması için BANKA tarafından münhasıran belirlenen en son işlem saatini ifade eder. GECİKME FAİZİ: İşbu
SÖZLEŞME kapsamında Tarafların birbirlerine olan borçlarının ödenmemesi halinde uygulanacak faizi ifade eder.
KOD 10: KART Hamili’nin ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler) inde ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA
KARTI ile yapmış olduğu mal/hizmet alımlarında ÜYE İŞYERİ’nin ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI ile ilgili şüphe duyması durumunda BANKA’nın provizyon merkezini arayarak durumu haber
vermek amacı ile kullandığı gizli kod’u ifade eder.
İşbu SÖZLEŞME, gerek yetkileri gerekse de genel hükümleri düzenlemektedir. Verilen yetkiye ve işleme göre ilgili
hükümler uygulanacaktır.
2.
ÜYE İŞYERİ İSMİNİN ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE KULLANILMASI
2.1.
ÜYE İŞYERİ, Türkiye'de ve bu SÖZLEŞME konusu bütün ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inin bulundukları
bölgelerde, ÜYE İŞYERİ’nin kendisi ve/veya işletmecileri/bayileri/franchise'leri kanalı ile tesisi konusunda
münhasır hak ve yetki sahibi olduğunu ve markanın kendi adına tescilli olduğunu beyan ve taahhüt etmiştir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
7
2.2.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın her şekilde ve ortamda yapabileceği kendi ilan, reklam ve duyurularında, gerek
gördüğü takdirde, ÜYE İŞYERİ’nin ticaret ünvanını ve/veya amblem, marka, logo ya da sair tanıtıcı işaretini
dilediği ebat, şekil, biçimde veya yerde diğer WEB ÜYELERİ'nin markaları, logoları, amblemleri ile birlikte
veya tek başına ÜYE İŞYERİ’nden ayrıca onay almadan ve ücretsiz olarak kullanabileceği ve ilan edebileceği
hususunda, BANKA’ya hak sahibi sıfatı ile izin vermiş olup, bu hususta başkaca bir izin veya onaya ihtiyaç
olmadığınıkabul etmiştir. ÜYE İŞYERİ, bu beyanına aykırılık sebebi ile BANKA’nın uğrayabileceği her türlü
zarar ve ziyanı protesto keşidesine, hüküm tesisine gerek kalmaksızın ve Taraflar arasında çıkacak
uyuşmazlığın sonuçlarını beklemeksizin BANKA’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul
etmiştir.
3.
"ADVANTAGE" İSMİ VE LOGOSU
3.1.
ÜYE İŞYERİ, “BANKA” ve "ADVANTAGE" ismi, markası, amblemi ve logosu üzerindeki her türlü hak ve
tasarruf yetkisinin münhasıran BANKA'ya ait olduğunu kabul etmiştir.
3.2.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın yazılı iznini almaksızın, “BANKA” ve "ADVANTAGE" ismi, markası, amblemi ve
logosunu veya benzerlerini hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmamayı, üçüncü kişilere
kullandırmamayı, hiçbir şekilde tescil etmemeyi/ettirmemeyi kabul etmiştir. ÜYE İŞYERİ, “BANKA” ve
"ADVANTAGE" markası ve ismine zarar vermesi muhtemel davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt
etmiştir.
3.3.
ÜYE İŞYERİ, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde; “BANKA” ve "ADVANTAGE"
veya benzeri isimleri, markaları, amblemleri, logoları ve diğer tanıtım işaretlerini kısmen veya tamamen hiçbir
şekilde kullanmayacağını, taklit etmeyeceğini, bu taahhüdüne uymamasından ötürü BANKA’nın uğrayacağı
her türlü zarar ve ziyanı BANKA’nın ilk talebinde BANKA'ya tazmin etmeyi kabul etmiştir.
3.4.
ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından reklam ve tanıtım amacıyla kendisine verilen tüm materyalleri ve cihazları
BANKA tarafından basılmış ve basılacak olan broşürlerini, diğer tanıtıcı ve/veya görsel materyalleri ÜYE
İŞYERİ şube/bayi(ler)inin göze çarpan yerlerinde ve BANKA tarafından uygun görülecek şekilde, işbu
SÖZLEŞME devam ettiği sürece teşhir edecektir. ÜYE İŞYERİ’nin sözkonusu materyalleri kullanma hakkı,
işbu SÖZLEŞME’nin geçerlilik süresiyle sınırlıdır.
4.
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI
4.1.
ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI dahilindeki WEB ÜYELERİ münhasıran BANKA veya PROGRAM
ORTAĞI BANKA(LAR) tarafından tesbit edilir.
4.2.
ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler)i, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nın kapı
sticker’ına ve ödeme koşullarını duyuran görsel malzemeye 5464 sayılı BANKA KARTLARI VE KREDİ
KARTLARI KANUNU ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında görünür bir alanda yer verecektir.
4.3.
ÜYE İŞYERİ, bütün ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde, KART HAMİLLERİ tarafından ADVANTAGE KREDİ
KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılacak mal/hizmet alımlarında, SÖZLEŞME koşullarının
uygulanmasını temin etmeyi kabul etmiştir. ÜYE İŞYERİ, bayilik anlaşması sona eren ya da yeni anlaşma
imzaladığı bayi(ler)i ile ilgili detayları (adres, tel, fax, yetkili kişi vb), bayilik anlaşması tarihinden itibaren 7
(yedi) işgünü içerisinde BANKA’ya bildirmekle yükümlüdür.
ÜYE İŞYERİ, şube/bayi(ler)inin bu SÖZLEŞME ve bu SÖZLEŞME’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ek
sözleşmeler ile bu SÖZLEŞME’den doğacak tüm taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini temin
etmede BANKA’ya yardımcı olmayı, işletmeci/bayi(ler)inin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak
üzere gerekli düzenlemeleri yapmayı ve işletmeci/bayi(ler)in BANKA ile imzalaması gereken SÖZLEŞME’leri
imzalamalarında BANKA’ya her türlü yardımı sağlamayı kabul eder.
Bütün ADVANTAGE KREDİ KARTLARI'nın mülkiyeti BANKA'ya veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR)a
aittir. ÜYE İŞYERİ, BANKA veya PROGRAM ORTAĞI BANKA(LAR) ile diğer WEB ÜYELERİ veya sair
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
8
işyerleri arasında yapılacak anlaşmalarda, farklı ticari ve mali koşullar uygulanabileceğini şimdiden kabul
etmiştir.
4.4.
ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI, ÜYE İŞYERİ’nin şube/bayi(ler)inde, diğer bütün
WEB ÜYELERİ'nin şube/bayi(ler)inde ve BANKA tarafından tesbit edilecek sair işyerlerinde kullanılabilecek
ve KART HAMİLLERİ'ne ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden satın aldıkları mal/hizmetlerin bedellerini bu
SÖZLEŞME’de yazılı şekilde ödeme imkanı sağlayacaktır. ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde ADVANTAGE
KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile satın alınan malların/hizmetlerin satış bedellerinin, BANKA
tarafından ÜYE İŞYERİ’ne ödenmesi bu SÖZLEŞME’de yazılı hüküm ve şartlar çerçevesinde yapılacaktır.
4.5.
ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet alımlarında
en düşük ve/veya en yüksek alışveriş tutarı belirleyemez, ileri tarihli SATIŞ BELGESİ düzenleyemez, KART
HAMİLİ’ni buna zorlayamaz. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümleri uyarınca ÜYE
İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI kullanımı nedeniyle KART HAMİLİ'ne
normal satış fiyatının üzerinde bir fiyat uygulayamaz, her ne nam altında olursa olsun ilave bir ücret v.s. tahsil
edemez ve nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli bütün koşullardan KART HAMİLİ'ni de aynen
faydalandırmak zorundadır. ÜYE İŞYERİ hiçbir şekil veya şartta BANKA’ya ödemiş olduğu komisyon bedelini
KART HAMİLİ’nden talep edemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde BANKA, ÜYE İŞYERİ
SÖZLEŞME’sini fesih ederek 1 yıl boyunca yeni SÖZLEŞME imzalamama hakkına sahiptir.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın yetki vermesi durumunda, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA
KARTI ile ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde KART HAMİLLERİ tarafından yapılacak mal/hizmet alımlarında;
mal ya da hizmet bedelinin taksitle ödenen toplam bedeli üzerinden, BANKA’nın tek taraflı olarak
belirleyeceği ve ÜYE İŞYERİ’ne bildireceği oranda VADE FARKI uygulayabilir. VADE FARKLI taksit sayısı
BANKA tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve VADE FARKLI taksit sayısını arttırma/eksiltme yetkisi
BANKA’ya aittir. ÜYE İŞYERİ, VADE FARKLI taksitli satış yapmak için satacağı ürünün peşin satış fiyatını ve
VADE FARKLI taksit sayısını girer. Sistem girilen taksit sayısına göre tanımlı olan VADE FARKI oranı
üzerinden VADE FARKLI tutarı hesaplayacak ve SATIŞ BELGESİ üzerinde tutar, VADE FARKI ve toplam
tutar bilgileri gösterilecektir. Taksit için hesaplanan VADE FARKI tutarı, BANKA’nın işlemi VADE FARKLI
taksitlendirmesinden dolayı KART HAMİLİ’ne yansıttığı faizdir. ÜYE İŞYERİ tarafından hazırlanacak fiş/fatura,
ürünün POS Cihazı’na girilen peşin satış tutarı üzerinden olacaktır. BANKA işbu maddede belirtilen çalışma
yöntemine ilişkin olarak ÜYE İŞYERİ’nden, ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER
bölümünde belirtilen oranlarda komisyon ve ödül kesecektir.
5.
ÖDÜL PROGRAMI
ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI çerçevesinde düzenlenen ÖDÜL
PROGRAMI'nı işbu SÖZLEŞME’de yazılı şart ve hükümler çerçevesinde uygulamayı ve KART HAMİLLERİ'ni
ÖDÜL PROGRAMI'ndan faydalandırmayı kabul etmiştir:
(a) ÖDÜL PROGRAMI, ADVANTAGE KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inden
mal/hizmet alan KART HAMİLLERİ'nin, sözkonusu alıma ilişkin ödemelerini, BANKA'ya tek taksit veya
taksitli yapmak istemeleri halinde uygulanacaktır.
(b) ÜYE İŞYERİ, şube/bayi(ler)inde ADVANTAGE KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile mal/hizmet alan
yukarıda (a) paragrafında belirtilen KART HAMİLLERİ'ne, mal/hizmet bedelinin belirli bir yüzdesi
oranında "ÖDÜL ORANI" uygulayacaktır. Bu SÖZLEŞME tarihi itibari ile ÜYE İŞYERİ’nin ÖDÜL ORANI,
ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER bölümünde tesbit edilmiştir. ÜYE İŞYERİ,
sözkonusu ÖDÜL ORANI'nı, zaman zaman, aşağıdaki şekilde değiştirebilir.
ÜYE İŞYERİ, asgari 2 (iki) işgünü öncesinden BANKA'ya yazılı olarak bildirmek kaydı ile sözkonusu
ÖDÜL ORANI'nı arttırabilir, ÜYE İŞYERİ, en geç 40 (kırk) gün öncesinden BANKA'ya yazılı olarak
bildirmek kaydı ile sözkonusu ÖDÜL ORANI'nı azaltabilir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
9
(c) BANKA, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde ADVANTAGE KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan
mal/hizmet alımlarında, mal/hizmet bedelinin işbu SÖZLEŞME kapsamında belirlenen ÖDÜL ORANI'na
tekabül eden kısmını, kendi nezdinde oluşturacağı özel bir hesaba (kısaca "ÖDÜL HAVUZU" diye
anılacaktır) aktaracaktır. BANKA mal/hizmet bedelinin bakiyesini, işbu SÖZLEŞME uyarınca belirlenen
tutarları mahsup ettikten sonra, ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER bölümünde
belirtildiği şekilde ÜYE İŞYERİ’ne ödeyecektir.
(d) Bu SÖZLEŞME’de ADVANTAGE NAKİTPUAN deyimi, KART HAMİLLERİ'nin kazanacakları ödüller için
kullanılmış genel bir tabir olup, BANKA, ÜYE İŞYERİ’ne yazılı bildirimde bulunarak ADVANTAGE
NAKİTPUAN ismini, ÖDÜL PROGRAMI dahilinde ödüllerin KART HAMİLLERİ'ne veriliş sistem ve şekli
ile kullanılış şartlarını, program isimleri ile içeriklerini değiştirebilir.
(e) KART HAMİLİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nda biriken ADVANTAGE NAKİTPUAN’ı
bütün ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde veya dilediği sair WEB ÜYESİ şube/bayi(ler)inde yapacağı tüm
mal/hizmet alımlarında POS Cıhazı vasıtasıyla kullanabilir. ÜYE İŞYERİ, şube/bayi(ler)inde KART
HAMİLLERİ’nin ADVANTAGE NAKİTPUAN kullanma taleplerini kabul etmek ve kullandırmak zorundadır.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın izni olmaksızın toptan alışverişlerde ADVANTAGE KREDİ KARTI’nın
kullanımına izin vermeyeceğini, bu tür toptan mal/hizmet alımlarında oluşacak ADVANTAGE NAKİTPUAN
tutarları ile ilgili olarak BANKA’nın KART HAMİLİ’ne verilen ADVANTAGE NAKİTPUAN tutarlarını iptal
edeceğini ve ÜYE İŞYERİ’ne bu tutarı iade etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
BANKA, ÜYE İŞYERİ’nin KART HAMİLİ’ne usulsüz ADVANTAGE NAKİTPUAN kazanım ve/veya
kullandırımı durumunda ADVANTAGE NAKİTPUAN tutarını ÜYE İŞYERİ hesabına borç kaydederek,
ÜYE İŞYERİ’ne ödememek ve eğer ödemişse ödediği meblağı ÜYE İŞYERİ hesabına GECİKME FAİZİ
oranında faizi ile birlikte borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden nakden talep etmek veya ödemelerinden
takas ve mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkına haizdir.
KART HAMİLİ'nin ADVANTAGE NAKİTPUAN kullanımı sureti ile yapacağı mal/hizmet alımında,
ADVANTAGE KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ödeme yapılan bakiye alım tutarı için işbu SÖZLEŞME ve
6.2. Maddesi uyarınca SATIŞ BELGESİ tanzim edilmek sureti ile işlem yapılır. KART HAMİLİ'nin
ADVANTAGE NAKİTPUAN’ını kullandığı mal/hizmet alımında da, ADVANTAGE NAKİTPUAN tutarı hariç
tutulmak sureti ile, kalan bakiye için ÖDÜL ORANI ve ÖDÜL PROGRAMI yeniden uygulanır.
(f) ÜYE İŞYERİ
KART HAMİLLERİNE, ADVANTAGE NAKİTPUAN tutarı karşılığında nakit ödeme
yapamayacağı gibi, BANKA tarafından aksi belirtilmediği sürece ADVANTAGE NAKİTPUAN tutarı, KART
HAMİLİNİN BANKA’ya olan borçlarını ödemek için kullandırılamaz.
6.
ADVANTAGE KREDİ KARTI’NIN KULLANIMINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
6.1.
KART HAMİLLERİ, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde satın alacakları mal/hizmet bedellerini, ADVANTAGE
KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ödemek istediklerinde, ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ
KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI'nı kabul etmek zorundadır.
6.2.
ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI'nı kabul etmeden ve SATIŞ
BELGESİ'ni KART HAMİLİ'ne imzalatmadan önce şifresiz işlemler için;
(a) Kartın ön yüzünde KART HAMİLİ'nin adı soyadı, Kart numarası, Geçerlilik süresi, bilgilerinin kabartma
olarak yazılı bulunmasını,
(b) Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmasını,
(c) Kartın arka yüzünde bulunan imza panelinin KART HAMİLİ tarafından imzalanmış olmasını, bu
imza ile KART HAMİLİ’nin slip üzerindeki imzasının aynı olup olmadığını,
(d) KART HAMİLİ'nin fotoğraflı bir kimliği ile ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI
üzerinde yazılı bilgilerin aynı olmasını,
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
10
(e) SATIŞ BELGESİ üzerinde çıkan bilgiler (KART HAMİLİ’nin adı-soyadı, ADVANTAGE KREDİ
KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI numarası gibi) ile ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI üzerinde yazılı bilgilerin aynı olmasını,
(f) ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nın üzerinde bulunan Visa/MasterCard
logolarının hologramını,
kontrol etmek zorundadır.
SATIŞ BELGESİ, ÜYE İŞYERİ tarafından KART HAMİLİ'ne imzalatıldıktan sonra, bu imza ile ADVANTAGE
KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI'nın arka yüzündeki imza panelinde yer alan imzanın uyumluluğu
kontrol edilmelidir.
ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI'nı kabul etmeden önce, şifreli
işlemler için;
(a) Kartın ön yüzünde KART HAMİLİ'nin adı soyadı, Kart numarası, Geçerlilik süresi, bilgilerinin kabartma
olarak yazılı bulunmasını,
(b) KART HAMİLİ'nin fotoğraflı bir kimliği ile ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI
üzerinde yazılı bilgilerin aynı olmasını,
(c) SATIŞ BELGESİ üzerindeki bilgiler (KART HAMİLİ’nin adı-soyadı, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI numarası gibi) ile ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI
üzerinde yazılı bilgilerin aynı olmasını,
(d) ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nın üzerinde bulunan Visa/MasterCard
logolarının hologramını,
(e) Çip’in hasarlı olup olmadığını,
(f) KART HAMİLİ’nin şifreli işlemlerde güvenli bir şekilde şifrenin kodlanması için uygun ortam sağlanıp
sağlanmadığını,
(g) ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’na ait şifrenin mutlaka KART HAMİLİ’nin
kendisi tarafından POS Cihazı’na ya da şifre klavyesine (PIN PAD) tuşlanıp tuşlanmadığını,
kontrol etmek zorundadır.
KART HAMİLİ’nin ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapacağı mal/hizmet
alımlarında, ÜYE İŞYERİ sadece POS Cihazı kullanacak ve ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI’nı Çip okuyucusundan okutması veya şifreli işlem yapacak şekilde POS Cihazı’ndan
geçirmek ve POS Cihazı’nın ekran talimatlarına uygun olarak işlemlerin tamamlanmasından sorumlu
olacaktır. KART HAMİLİ şifresini POS Cihazı’na veya POS Cihazı’na bağlı şifre klavyesine girecektir.
ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI işlemleri için mutlaka POS Cihazı aracılığıyla
BANKA’dan KART HAMİLİ’nin hesabıyla ilgili onay (provizyon) alınacaktır.
ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nın POS Cihazı’nın Çip
okuyucusundan okutulamaması ve/veya POS Cihazı’nda bir arıza olması halinde BANKA Provizyon
Merkezini telefonla arayarak, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nın geçerliliği
hakkında bilgi almak ve kendisine bildirilen talimatları yerine getirmek zorundadır.ÜYE İŞYERİ şifreli
işlemlerde, POS Cihazı üzerinden ve/veya BANKA tarafından ayrıca verilmiş ise şifre klavyesinden KART
HAMİLİ’nin şifresini girmesini ve şifreyle işlem yapmasını sağlamakla sorumlu olup, kesinlikle şifreyi atlayarak
(şifresiz) işlem yaptırmayacaktır. ÜYE İŞYERİ, bu sorumluluklara riayet edilmemesi nedeni ile BANKA’nın
veya KART HAMİLİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve kayıptan sorumludur.
ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından verilecek POS Cihazı ile mal/hizmet almak isteyen KART HAMİLLERİ’nin
ismini, soyadını, telefon numarasını, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI numarasını,
Kart’ın son kullanma tarihini, CVV1/CVV2/CVC2/iCVV3/PVV4 kodlarını (Visa/MasterCard işlemleri için) ve
manyetik alan bilgilerini, Ulusal(BKM-Bankalararası Kart Merkezi) ve Uluslararası kuruluşlarca belirlenen
kurallar gereği kaydetmemeli, saklamamalı ve ÜYE İŞYERİ dışında 3. şahıslarla paylaşmamalıdır. Datanın
saklanması halinde oluşacak tüm cezai uygulamalardan ÜYE İŞYERİ sorumludur. Bu durumun tespiti halinde
kredi kartları ile ilgili olarak Ulusal(BKM-Bankalararası Kart Merkezi) ve Uluslararası kuruluşlarca (Visa-
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
11
Mastercard) belirlenmiş standart kurallar dahilinde bahsi geçen kurumlarca uygulanacak tüm cezai ödeme ve
uygulamalardan ÜYE İŞYERİ sorumludur. BANKA bu gibi durumlarda işlem yapma yetkisini sınırlandırabilir
ya da SÖZLEŞME’yi feshedebilir.
POS Cihazı ve/veya benzeri ödeme kaydedici cihazlar aktif durumdayken bu cihazların yanına veya bağlı
oldukları iletişim ağına herhangi bir kaydedici, veri toplayıcı cihaz bağlanmaması ÜYE İŞYERİ’nin
sorumluluğundadır. ÜYE İŞYERİ, BANKA’ya kendi sistemleri veya üçüncü bir firmanın iletişim sistemleri
üzerinden veri iletmesi durumunda, iletilen verilerin güvenliğinden sorumludur.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’ya ve BANKA müşterisine ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan
tüm sistemlerde Visa ve Mastercard’ın öngördüğü ve Kartlı Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenlik Standartlarıyla
(PCI/DSS) detayını açıkladığı veri güvenliği kurallarına uymayı, bu sistemler üzerinde en az endüstri
standartlarında güvenlik kontrolleri sağlamayı (örneğin: ISO 17799/BS7799 kalite standartları) ve yine Visa ve
Mastercard’ın öngördüğü tüm denetimleri yaptırmayı kabul eder.
BANKA, BANKA’ya ve KART HAMİLİ’ne ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan ÜYE
İŞYERİ sistemleri ve hizmetlerini, planlı/periyodik olarak veya ihtiyaç lüzumunda plansız/anlık olarak kendi iç
denetçilerine veya yetkili dış denetçilere gözden geçirtebilecektir.
a. Anlık/plansız gözden geçirme; ÜYE İŞYERİ’nde şirket içi ve şirket dışı sebeplerden kaynaklanan ve
BANKA verilerini etkileyen herhangi bir güvenlik ihlali ve dolandırıcılık olayı kapsamında, ihtiyaç
durumunda yapılabilecektir.
b. Periyodik/planlı gözden geçirme; BANKA verilerini etkileyen herhangi bir güvenlik ihlali ve dolandırıcılık
olayı devamında kontrol amaçlı ya da, ÜYE İŞYERİ’nin, BANKA’ya ve KART HAMİLİ’ne ait olan verilerin
aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan tüm sistemlerde Visa ve Mastercard’ın öngördüğü ve Kartlı
Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenlik Standartlarıyla (PCI/DSS) detayını açıkladığı veri güvenliği kurallarına
uygunluğunu kontrol amaçlı olabilecektir.
ÜYE İŞYERİ, söz konusu sistemler ve hizmetler ile ilgili olarak BANKA’nın yapacağı kontrol ve denetimler
sonrasında BANKA’nın uygun gördüğü ve/veya önerdiği güvenlik önlemlerini, önlemlerin kritiklik düzeyine
göre önceliklendirilmiş olarak yerine getirecektir.
ÜYE İŞYERİ, şirket içi veya şirket dışı sebeplerden kaynaklanan ve BANKA verilerini etkileyen herhangi bir
güvenlik ihlali ve dolandırıcılık olayı kapsamında, delillerin değiştirilmeden saklanması ve muhafazasına
yönelik işleyişin oluşturulmasından ve bu delillerin BANKA ile paylaşılmasından sorumludur.
ÜYE İŞYERİ, yukarıda yer alan sebeplerden oluşabilecek her türlü zararın kendisi tarafından karşılanacağını,
kendisi tarafından yazılı ve/veya elektronik ortamda tutulan BANKA ve Kart Hamili bilgilerine 3.şahısların
erişimi, bu bilgilerin kopyalanması ya da kaybedilmesi sebebiyle doğrudan veya dolaylı oluşacak her türlü
zararın kendisi tarafından karşılanacağını, kendisi veya üçüncü şahıslar arasında doğacak ihtilaflardan,
yapılan mal ve hizmetlerin onaylı ya da onay kodu olmadan yapılan tüm işlem bedellerinin tahsilinden dolayı
BANKA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, kendisi ile BANKA, KART HAMİLİ veya üçüncü şahıslar
arasında doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai ihtilaflardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
ÜYE İŞYERİ, bu sebeple BANKA’nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk talebinde BANKA'ya tazmin
etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
ÜYE İŞYERİ yukarıda yazılı yükümlülüklerine uymaması halinde, BANKA, ilgili harcama tutarını ÜYE İŞYERİ
hesabına borç kaydederek, ÜYE İŞYERİ’ne ödememek ve eğer ödemişse ödediği meblağı ÜYE İŞYERİ
hesabına GECİKME FAİZİ ile birlikte borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden nakden talep etmek veya
hesaplarından ve/veya ödemelerinden mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
ÜYE İŞYERİ Visa/Mastercard/BKM ve sair ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde bulunan Hakemler
Komitesi ve diğer merciler tarafından, gerek bu maddede ve bu SÖZLEŞME’de bahsedilen kurallara
uyulmaması, gerekse herhangi bir başka sebeple ortaya çıkan herhangi bir sorunlu işlem nedeni ile, her ne
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
12
nam altında olursa olsun tahakkuk ettirilecek değerlendirme ve ceza bedellerinden; Visa/Mastercard ve BKM
kuralları ile diğer kartlı ödeme sistemlerine ilişkin düzenlemeler ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat
hükümleri gereğince, her türlü ulusal ve uluslararası kuruluş/komite/birlik tarafından ÜYE İŞYERİ aleyhine
tahakkuk ettirilebilecek tüm ücret ve ceza tutarlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve bu bedellerin de
kendisinden tahsil edileceğini; BANKA’nın bedelleri, ÜYE İŞYERİ’nin nezdindeki hesaplarından her zaman,
herhangi bir ihbara gerek olmaksızın re’sen almaya/borç kaydetmeye ve mahsuba/takasa yetkili olduğunu
kabul ve beyan eder.
6.3.
ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile mal/hizmet alımı sisteminin
yürütülebilmesi için gerekli olan bilgisayar donanım, yazılım ve yan ürünlerini temin edecek, ÜYE İŞYERİ
şube/bayi(ler)inde bulunan kasalara bağlanacak POS Cihaz’larının BANKA’nın KREDİ KARTLARI MERKEZİ
ile sürekli olarak uyumlu şekilde çalışmasını sağlayacaktır. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından temin edilecek
POS Cihaz’larını emaneten teslim alacak ve ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde bulunan kasalara bağlayacaktır.
BANKA dilediği zaman ve sebep göstermeksizin ÜYE İŞYERİ’ne vermiş olduğu POS Cihaz’larını, bunlara
bağlı ekipmanları, şifre klavyesini geri alabileceği gibi, bakım, onarım ve değiştirme gibi sebeplerle POS
Cihaz’larını geçici veya sürekli olarak geri alabilir.
Kurulacak sistemin, BANKA KREDİ KARTLARI MERKEZİ ile haberleşmesi için gereken data hattının ve diğer
teçhizatın temini ve bu iş için görevlendirilecek personelin kullanımı için gerekli sayıda telefon hattının ya da
kiralık hattın kurulması ve işler halde tutulması, tüm masrafları (kuruluş, kira, aylık kullanım ücreti, vergisi vs.)
kendisine ait olmak üzere ÜYE İŞYERİ tarafından sağlanacaktır. ÜYE İŞYERİ, POS Cihazı verildikten sonra
bu durumu
ilgili bağlantı hattını kiralayan telekomünikasyon şirketine yazılı olarak bildirmek ve
telekomünikasyon şirketinin telefon hattına veya kiralık hatta, POS Cihazı bağlanması ve kullanımı nedeniyle
tahakkuk ettireceği diğer ek ücretleri ödemek zorundadır. Bu hususlarda tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ’ne
aittir. Bu nedenle BANKA’ya rücu edilecek herhangi bir ücret olduğu takdirde ÜYE İŞYERİ derhal bu tutarı
tazmin etmek zorundadır. POS Cihazı’nın teknik ve model seçimi BANKA’ya aittir.
ÜYE İŞYERİ POS Cihaz’larının kendisine çalışır durumda kurulmasını, tüm bakım ve onarım ya da yenileme
işlemlerini, kendisinden geri alımını, yanlızca BANKA’nın yetkili teknik servis elemanlarınca veya BANKA’nın
yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili teknik servis elemanlarınca yapılacağını, başka hiçbir kişi ya da kuruluş
tarafından bu işlemlerin yapılmayacağını, cihazlara müdahale edilmeyeceğini ve buna izin vermeyeceğini
kabul eder. ÜYE İŞYERİ, bu hükme aykırı davranışı durumunda oluşacak zarardan yasal fer’i leri ile birlikte
sorumludur.
6.4.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’ca belirlenen üye işyeri numaralarına kayıtlı POS Cihazı işbu SÖZLEŞME kapsamında
belirtilen noktalarında kullanacağını; bu noktalar dışında kesinlikle kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. ÜYE İŞYERİ, bu taahhüde ya da işbu SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerine aykırı davranışlardan
doğabilecek tüm zararı, GECİKME FAİZİ oranındaki faizi ve bunların Fon ve gider vergisi ile ilerde çıkacak
tüm yasal fer-i leri ile birlikte BANKA’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
ÜYE İŞYERİ, KREDİ KARTI SİSTEMLERİ kuralları ile düzenlenen ÜYE İŞYERİ kategori kodları
çerçevesinde, işletme bünyesinde ayrı kod taşıması zorunlu birden fazla noktası bulunduğu takdirde, her biri
ayrı işyeri kategori koduna sahip olacak bu noktalarında BANKA’ca belirlenen üye işyeri numaralı POS
Cihazını kullanmak zorundadır.
6.5.
ÜYE İŞYERİ, POS Cihazı’nın çalışmadığı durumlarda, kendisine bildirilecek özel telefon numarasından
derhal BANKA’nın POS Destek Ünitesi'ni aramak sureti ile haberdar edecektir.
BANKA, mülkiyeti başka banka/finans kurumu’na ait olan POS Cihaz’larının da özel anlaşmalar ile kullanıma
açılması ve/veya bankalar arası ortak POS uygulaması ile ilgili çalışmalar yapabilecek olup, ÜYE İŞYERİ, bu
durumda BANKA’nın kendisine bildireceği her türlü uygulama değişikliklerine uyacaktır.
6.6.
KART HAMİLİ’nin aynı işyerinde yaptığı tüm mal ve hizmet alımları için tek bir SATIŞ BELGESİ düzenlenmesi
esastır. Hangi nedenle olursa olsun buna aykırı olarak aynı ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI ile aynı gün ve aynı yerde kısa aralıklarla birden fazla satış yapılmış gibi göstererek,
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
13
onay kodu alınmış olarak ya da provizyon limiti altında olduğu takdirde onay almaksızın birden çok SATIŞ
BELGESİ düzenlemesi halinde ya da yapılacak işleme provizyon verilmesi, BANKA tarafından POS Cihazı
aracılığı ile reddedildiği (onay verilmediği) halde ÜYE İŞYERİ’nin provizyon tutarını daha alt bir tutar ya da
tutarlara indirerek onay alınıncaya kadar işlemi sürdürmesi ve sonunda onay alınması halinde veya benzeri
durumlarda, KART HAMİLİ’nin bu işlemlere ayrıca yazılı olarak muvafakat ettiğini BANKA’ya bildirmesine
kadar BANKA’nın ÜYE İŞYERİ’ne ödeme yapmama yetkisine sahip olduğunu, ÜYE İŞYERİ gayri kabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, alım tutarının provizyon limitini (eğer sıfırın üstünde bir
tutar olarak belirlenirse) aşması nedeniyle, aynı harcama için birden fazla SATIŞ BELGESİ düzenleyemez,
diğer bir deyişle otorizasyon almamak maksadıyla SATIŞ BELGESİ'ni bölemez, aksine bir davranışın
sonuçlarından ÜYE İŞYERİ sorumludur. BANKA bu şekilde bölünen SATIŞ BELGESİ tutarlarını ÜYE
İŞYERİ’ne ödemekle yükümlü tutulamayacağı gibi, hesap özetlerine dahil ettiği SATIŞ BELGESİ tutarlarını
KART HAMİLİ'nden tahsil edemediği takdirde, GECİKME FAİZİ ile birlikte ÜYE İŞYERİ hesabına borç
kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden tahsil etmek hakkına sahiptir.
6.7.
ÜYE İŞYERİ, iptal edilmiş, çalınmış veya kaybedilmiş veya her ne sebeple olursa olsun KART HAMİLİ'nden
geri alınmak istenen ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTLARI'nı hiçbir şekilde kabul
edemez. BANKA böyle bir kart kabulü ile yapılan harcama karşılığını ÜYE İŞYERİ’ne ödemez, sehven
ödemiş ise GECİKME FAİZİ ile birlikte, ÜYE İŞYERİ hesabına borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden geri talep
eder veya nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından, ya da müteakip SATIŞ BELGELERİ tutarlarından
mahsup etmek suretiyle tahsil eder.
6.8.
ÜYE İŞYERİ, SATIŞ BELGELERİ'ni BANKA tarafından kendisine yetki verilmediği sürece Türk Lirası
cinsinden düzenlemek zorundadır.
6.9.
SATIŞ BELGESİ, KART HAMİLİ'nin satın aldığı mal/hizmete karşılık borçlandığını gösteren bir belgedir.
SATIŞ BELGESİ, KART HAMİLİ tarafından imzalandıktan ya da KART HAMİLİ tarafından şifre (PIN) girilmek
suretiyle işlem yapıldıktan sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
6.10. ÜYE İŞYERİ, bütün şube/bayi(ler)inde, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile satın
alınan mal/hizmetlere ilişkin SATIŞ BELGELERİ'ni toplayıp, tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından
itibaren genel zaman aşımı süresi olan 10 (on) yıl boyunca kendi yeddinde, gereken her türlü emniyet
tedbirlerini almak sureti ile saklamayı ve herhangi bir zamanda, BANKA’nın yazılı talebi üzerine, en geç 5
(beş) gün içinde, BANKA’ya teslim etmeyi kabul etmiştir. ÜYE İŞYERİ’nin, BANKA’nın talebi üzerine SATIŞ
BELGELERİ’ni, sözkonusu süre içinde BANKA’ya teslim etmemesi halinde, sözkonusu teslim edilmeyen
SATIŞ BELGELERİ’ne ilişkin çıkabilecek ihtilaflarda, ÜYE İŞYERİ, ihtilaf konusu bedelden, ve GECİKME
FAİZİ’nden BANKA’ya karşı sorumlu olduğu gibi, takip ve tahsilat riski de ÜYE İŞYERİ’ne ait olacaktır.
6.11. ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile satın alınmış bir malın/hizmetin KART HAMİLİ
tarafından ÜYE İŞYERİ’ne iade edilmesi halinde; KART HAMİLİ'nin ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI, BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ’ne yetki verilmiş ise, POS Cihazı’ndan geçirilmek ve
POS Cihazı üzerindeki iade işlemi tuşu kullanılmak sureti ile 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilecek ve iade
konusu bedel gösterilecektir. ÜYE İŞYERİ’nin yetkilileri tarafından imzalanacak ve KART HAMİLİ'nin nüshası
kendisine verildikten sonra, diğer nüshaları, SÖZLEŞME’nin 6.10. maddesi uyarınca ÜYE İŞYERİ tarafından
saklanacaktır. İade için düzenlenecek Alacak Belgesi'nde yazılacak bedel, hiçbir şekilde, ADVANTAGE
KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile satın alınmış malın/hizmetin ilk SATIŞ BELGESİ'nde yazılı
alım bedelinden fazla olamaz. İade konusu bedel için ÜYE İŞYERİ ve/veya KART HAMİLİ, BANKA'dan hiçbir
şekilde faiz ve sair nema talebinde bulunamaz. ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA’ya ibraz edilen Alacak
Belgelerinin toplamı SATIŞ BELGELERİ’nden fazla olması halinde ÜYE İŞYERİ, aradaki farkı BANKA’ya
derhal ve nakden ödeyecektir. Yurt dışında çıkarılmış kartlarla ilgili olarak yapılacak geri ödeme işlemlerinde,
kur farkından dolayı kartı veren Banka/kuruluş ile BANKA arasında uyuşmazlık çıkması halinde, ÜYE İŞYERİ
meydana gelecek kur farkından sorumlu olup, BANKA bu tutarı borç kaydederek ÜYE İŞYERİ’nden nakden
talep etmek ve/veya nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından, veya ödemelerinden mahsup/takas etmek
suretiyle tahsil etme hakkına haizdir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
14
6.12. ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI, ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inde yalnızca
mal/hizmet alımı amacıyla kullanılır. ÜYE İŞYERİ, KART HAMİLİ'ne nakit vererek, karşılığında mal/hizmet
alımı yapılmış gibi işlem yapamaz. Aksi takdirde, ÜYE İŞYERİ bu şekilde tanzim edilmiş SATIŞ
BELGELERİ'nin toplam tutarını GECİKME FAİZİ oranındaki faizi ile birlikte hesabına borç kaydedilmesini
kabul ve taahhüt etmiştir. BANKA bu tutarı ÜYE İŞYERİ'nden tahsil etmek nezdindeki her türlü hak ve
alacaklarından ve/veya ÜYE İŞYERİ’ne yapacağı ödemelerden mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkına
sahiptir. ÜYE İŞYERİ, POS cihazlarını amaç dışı olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) tefecilik
başlıklı 241 inci maddesi kapsamına giren işlemlerde kullanamaz. BANKA’nın bu tür kullanımdan şüphe
etmesi ve/veya tespit etmesi halinde, BANKA, POS cihazlarının kullanımını derhal durdurarak SÖZLEŞME’yi
fesh eder ve ilgililer hakkında TCK uyarınca yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunur.
7.
PROVİZYON
BANKA, provizyon limitlerini tek taraflı olarak belirleme ve ÜYE İŞYERİ’ne bildirimde bulunarak değiştirebilme
yetkisine sahiptir.
Şüpheli bir durum halinde ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın provizyon servisini arayarak “KOD 10” bildiriminde
bulunmak ve işlemin uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde her türlü sorumluluk ÜYE
İŞYERİ’ne aittir. BANKA’nın bu hususlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi belirtilen hususlara
aykırı şekilde düzenlenen SATIŞ BELGESİ tutarı, ÜYE İŞYERİ’ne ödenmez; eğer ödenmiş ise BANKA
ödediği bu tutarları ÜYE İŞYERİ’nin nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından, re’ sen takas, mahsup ve
rehin yolu ile geri alabilir.
8.
ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ÖDEMELERİ VE GECİKME FAİZİ
8.1. BANKA’NIN ÜYE İŞYERİ’NE ÖDEMELERİ
ÜYE İŞYERİ, POS Cihazı’ndan BANKA tarafından kendisine bildirilen saate kadar mutabakatı (günsonu)
gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde ödemeye esas satış günü, mutabakatın (günsonu) yapıldığı gün
kabul edilir. Mutabakatsızlık durumunda BANKA bilgisayarlarına ulaşan işlemler doğru kabul edilir.
BANKA, KART HAMİLLERİ’nin ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ÜYE
İŞYERİ’nde gerçekleştirdikleri tüm işlemlere ait ödemeleri işbu SÖZLEŞME’de belirtilen kesintiler çıktıktan
sonra kalan bakiyesini BANKA nezdindeki hesaplara alacak geçecektir. ÜYE İŞYERİ’nin bulunduğu ilde
BANKA şubesi olmaması halinde ödemeler ÜYE İŞYERİ’nin BANKA’ya bildireceği başka bir bankadaki
hesabına alacak geçecektir. Bu durumda BANKA, EFT (Elektronik Fon Transferi) masraflarını alma hakkına
sahiptir. BANKA yapılan işlemin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde ve/veya her hangi bir
usulsüz kullanım ve/veya sahtekarlık olayına ilişkin şüphe bulunması halinde BANKA'nın ÜYE İŞYERİ
hesaplarına bloke koyma ve/veya ödemeyi durdurma hakkı olduğu gibi tespit edilen işlemlerin bedellerini
ÜYE İŞYERİ’ne ödemiş ise bu bedelleri GECİKME FAİZİ ile birlikte geri talep etme ve/veya BANKA
nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından takas/mahsup etme hakkına sahiptir.
KREDİ KARTI/BANKA KARTI İLE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN
BANKA, mutabakat (günsonu) işlemleri sonrası, bilgilerin kendisine ulaşmasını takiben, komisyon ve ödül
tutarlarını(işlem anındaki geçerli yasal vergiler dahil) mahsupettikten sonra kalan net tutarı ÜYE İŞYERİ
BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER bölümünde belirlenen sürede (cuma,cumartesi,pazar ve diğer
resmi tatil günleri yapılacak satışlarda takip eden birinci işgünü) ÜYE İŞYERİ’nin, hesabına ödeyecektir.
BANKA, ÜYE İŞYERİ’nin birden fazla iş kolunda faaliyet göstermesi halinde komisyonlarını risk durumuna
göre farklı oranlarda, ödeme gün sayısını ise farklı bloke sürelerinde uygulayabilir.
ADVANTAGE KREDİ KARTI İLE YAPILACAK TEK TAKSİT VE TAKSİTLİ İŞLEMLER İÇİN
BANKA, mutabakat (günsonu) işlemleri sonrası, bilgilerin kendisine ulaşmasını takiben, ÜYE İŞYERİ
BAŞVURU FORMU’nun FİNANSAL BİLGİLER bölümünde yazılı Komisyon oranını, Ödül oranını ve ÖDEME
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
15
YÖNTEMİ bölümünde belirtilen vadeye göre iskonto edilmesi durumunda geçerli olacak Faiz oranlarını (işlem
anındaki geçerli yasal vergiler dahil) mahsup ettikten sonra, mal/hizmet alım bedellerinin bakiyesini ÜYE
İŞYERİ hesabına ödeyecektir.
Ödeme gününün Cumartesi veya Pazar gününe denk gelmesi halinde, ödeme bir sonraki Pazartesi günü;
resmi tatile denk gelmesi halinde ise, ödeme müteakip ilk iş gününde yapılacaktır.
8.2.
GECİKME FAİZİ
Taraflar'ın işbu SÖZLEŞME çerçevesinde birbirlerine olan borçlarını vadelerinde ödememeleri halinde,
ödemede gecikilen tutar için, BANKA’nın o tarihte cari kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranının %50
(yüzde elli) fazlası oranında gecikme faizi ve faizin gider vergisi uygulanacaktır. Bu SÖZLEŞME’de GECİKME
FAİZİ olarak belirtilen her durumda işbu oran ve gider vergisi uygulanır.
9.
OPERASYONEL FAALİYETLER
9.1.
KART HAMİLLERİ'nin isim, adres, hesap bilgileri ve sair şahsi bilgileri ile BANKA sisteminde yeralan veriler
(database-veri tabanı) BANKA'ya aittir. ÜYE İŞYERİ, kanunen açıkça yetkilendirilmiş makamlarca talep
edilmesi hariç olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde, bu bilgileri üçüncü kişilere
açıklamamayı, vermemeyi ve sair surette kullanmalarına izin vermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. ÜYE
İŞYERİ, bu taahhüdüne uymamasından ötürü KART HAMİLİ ve/veya BANKA’nın uğrayacağı her türlü zarar
ve ziyanı BANKA’nın ilk talebinde, BANKA'ya tazmin etmeyi veya BANKA’nın bu tutarı ÜYE İŞYERİ
ödemelerinden ve/veya nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından, takas, mahsup etmek suretiyle tahsil
etmek hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir.
9.2.
ÜYE İŞYERİ, BANKA ile ÜYE İŞYERİ arasında imzalanan işbu SÖZLEŞME ve tüm Eklerinin ve Değişiklik
Sözleşmeleri’nin gizli olduğunu, SÖZLEŞME’nin amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli
dikkat ve özeni göstermeyi, sözkonusu bilgileri işbu SÖZLEŞME süresi boyunca yasalar ile yetkili kılınan
merciler dışında 3. bir şahsa vermemeyi, işbu SÖZLEŞME’nin amacı dışında ve yasalara aykırı şekilde
kullanılması halinde 3. şahıslar tarafından BANKA’ya karşı yöneltilen iddialar karşısında sorumlu olduğunu ve
BANKA’nın bu nedenle uğradığı/uğrayacağı tüm zararlardan ve yasal fer’i lerinden sorumlu olduğunu ve
tazmin edeceğini kabul eder.
9.3.
BANKA, ÜYE İŞYERİ’ne ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI ile ilgili her türlü bilgi, duyuru ve uygulama
değişikliğini ÜYE İŞYERİ ekstrelerinde bildirebilir. ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın ÜYE İŞYERİ ekstrelerinde
bildirmiş olduğu her türlü bilgi, duyuru ve uygulama değişikliğinin kendisine bildirildiğini ve bu bildirimden
sonra uygulanacağını kabul eder.
10.
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10.1. ÜYE İŞYERİ, istihdam ettiği kişilerin ve yardımcı şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve
eylemlerinden, özellikle emniyeti suistimal, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI’nın
usulsüz kullanımı ve dolandırıcılık fiillerinden dolayı BANKA'ya karşı objektif olarak sorumludur.
10.2. BANKA, ödemesi ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan mal/hizmet alımları
nedeni ile KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara müdahale
etmeyebileceği gibi, bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmez.
10.3. ÜYE İŞYERİ'nin şube/bayi(ler)inde ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile satılan
mal/hizmetlerin satışı, garantisi, ayıbı, geç teslim edilmesi veya teslim edilmemesi vs hususları bakımından,
4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ve diğer ilgili
hükümleri ile ilgili Bakanlığın ve/veya diğer ilgili resmi merciilerin konuyla ilgili Yönetmelik ve Tebliğleri
(ve/veya buna benzer yürürlükte olan ve/veya çıkabilecek yeni bir mevzuat) ile ilgili bütün sorumluluk ÜYE
İŞYERİ’ne aittir. Sözkonusu kanun ve ilgili mevzuat uyarınca herhangi bir ihtilafta BANKA’nın doğrudan veya
birlikte sorumlu gösterilmesi halinde ve/veya BANKA’nın bu nedenle herhangi bir ödeme yapmak durumunda
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
16
kalması halinde, ÜYE İŞYERİ hiçbir sebep ve itiraz ileri sürmeksizin BANKA’nın ödemek zorunda kaldığı
miktarı, ferileri ile birlikte derhal BANKA’ya ödemekle yükümlüdür.
10.4. BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ’ne ödenen SATIŞ BELGESİ bedellerinin, ÜYE İŞYERİ’nin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi nedeni ile KART HAMİLİ'nden tahsil edilememesi halinde, BANKA durumu yazılı olarak
ÜYE İŞYERİ’ne bildirerek, GECİKME FAİZİ ile birlikte ÜYE İŞYERİ’nin hesabına borç kaydederek ÜYE
İŞYERİ'nden tahsil etmek ve/veya ÜYE İŞYERİ’ne yapacağı ödemelerden ve/veya nezdindeki her türlü hak
ve alacaklarından, mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.
10.5. ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI'nın tüketici finansmanı ve kredisi
hükümlerine aykırı olabilecek şekilde örneğin ticari amaçlı ve/veya toptan alımlar için kullanımına izin
vermeyecektir.
ÜYE İŞYERİ ve çalışanları ile yakınları tarafından gerçek olmayan/nakit/ticari amaçlı ve/veya KART
HAMİLİ’nin ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapmak istediği mal/hizmet alımını
nakit olarak alıp, kendi, çalışanları ve/veya yakınlarının ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA
KARTI’NI kullanarak işlem gerçekleştirmesi durumunda BANKA'nın ÜYE İŞYERİ hesaplarına bloke koyma
ve/veya ödemeyi durdurma hakkı olduğu gibi tespit edilen işlemlerin bedellerini ÜYE İŞYERİ’ne ödemiş ise bu
bedelleri GECİKME FAİZİ ile birlikte ÜYE İŞYERİ’nin hesabına borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden tahsil
etmek ve/veya ÜYE İŞYERİ’ne yapacağı ödemelerden ve/veya nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından
mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir.ÜYE İŞYERİ hiçbir KART HAMİLİ’ne BANKA ve/veya
Visa/MasterCard/BKM tarafından özel izin verilmediği sürece nakit avans ve/veya ticari amaçlı kullanım
yaptırmayacaktır. Bu yasağa aykırı davranılması halinde BANKA’ya karşı tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ’ne ait
olup, ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın talebi halinde BANKA’ya, Visa/Mastercard ve BKM kuralları çerçevesinde
uygulanacak cezaları ve yapılan satış bedelinin 3 (üç) katı tutarında tazminatı ödemek zorundadır.
10.6. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından kendisine verilecek Üye İşyeri Kılavuzu ve/veya cihazlarla ilgili talimatlara,
bunlardaki değişikliklere ve BANKA’nın bu konuda çıkaracağı dahili talimatlara ve bunlardaki değişikliklere,
kendisine bildirim tarihinden itibaren ve ayrıca yürürlükteki ilgili tüm mevzuata (kanun, KHK, talimat, genelge,
tebliğ vs.) ve genel bankacılık uygulamalarına, ilgili kanunlar ve bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve bir
ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uymayı kabul eder.
ÜYE İŞYERİ, Visa, Mastercard, BKM veya BANKA’nın üye olduğu uluslararası kart kuruluşları tarafından
KREDİ KARTI uygulamaları ile ilgili uygulama talimatı/duyuru/değişiklikler ile BANKA tarafından kendisine
gönderilen tüm talimatlara uymakla yükümlü olup, aksine hareket etmesi halinde BANKA’nın ve/veya KART
HAMİLİ’nin uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder.
10.7. ÜYE İŞYERİ’nin işbu SÖZLEŞME’de belirtilen marka dışında başka bir veya birden fazla markanın da bayisi
olması ve BANKA’nın işbu SÖZLEŞME’de belirtilmeyen markalar ile de WEB Ana Üyesi kapsamında
anlaşması olması halinde, ÜYE İŞYERİ BANKA’ya vereceği yazılı bir talimat ile bayisi olduğu ve işbu
SÖZLEŞME kapsamında olmayan diğer WEB Ana Üyesi’nin finansal şartları ile işbu SÖZLEŞME içeriği
değişmemek koşulu ile çalışabileceğini bildirebilir. ÜYE İŞYERİ'nin başka bir WEB Ana Üyesi altında bayi
olmadan farklı ürün ve hizmet satmaya başlaması halinde ve talebi üzerine, BANKA'nın ilgili sektöre ilişkin
bildireceği finansal şartlar dahilinde işbu SÖZLEŞME kapsamında çalışma yapılabileceği hususunda Taraflar
mutabık kalmışlardır.
10.8. ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın işbu SÖZLEŞME’yi değerlendirmesi sonucunda, ÜYE İŞYERİ’nden sektörü ve
riskini dikkate alarak ek teminatlar talep edebileceğini, bu teminatları dilediği zaman, tutar ve şekillerde
değiştirebileceğini, işbu SÖZLEŞME hükümleri çerçevesinde alınan ek teminatları, BANKA’ya olan tüm borç
ve/veya zararların tazmininde kullanılabileceğini kabul eder.
10.9. Taraflar, BANKA’nın işbu SÖZLEŞME tahtında ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)inin veya ürünlerinin satış ve
pazarlamasının geliştirilmesine dair herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve işbu SÖZLEŞME
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
17
çerçevesinde yükümlülüklerinin ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ve tüketici
finansmanı amaçları ile sınırlı olduğunu kabul etmişlerdir.
11.
SÜRE VE SONA ERME
11.1. İşbu SÖZLEŞME’nin süresi, imza tarihinden itibaren 1 yıldır. SÖZLEŞME süresi sona ermeden 30 (otuz) gün
önce, Taraflardan herhangi birisi diğer tarafa, iadeli taahhütlü herhangi bir bildirimde bulunmaz ise,
SÖZLEŞME aynı koşullarla 1 (bir) yıl süre ile otomatik olarak yenilenecektir. Müteakip yenilemeler de aynı
usule tabi olacaktır. SÖZLEŞME’nin kendiliğinden yenilenmesi halinde Tarafların yeniden SÖZLEŞME
imzalamasına gerek olmayıp, mevcut SÖZLEŞME, tüm Ekleri ve yapılmışsa Değişiklik Sözleşmeleri aynen
geçerli olacaktır.
11.2. (a) Taraflar işbu SÖZLEŞME'yi dilediği zaman sebep göstermeksizin iadeli taahhütlü olarak ihbarda
bulunmak kaydı ile derhal feshetmek hakkına sahiptir. Ayrıca, BANKA, ÜYE İŞYERİ’nin bu SÖZLEŞME
hükümlerine uymamaması nedeni ile SÖZLEŞME’yi fesh etmesi durumunda, ÜYE İŞYERİ’ni yetkili/ilgili
kurum ve kuruluşlara (Visa, MasterCard, BKM vb) bildirim hakkını saklı tutar.
(b) ÜYE İŞYERİ’nin bağlı olduğu firma ya da kuruluşlar hakkında BANKA’ya haciz talimatları tebliğ edilmesi,
iflasının talep edilmesi, iflas erteleme talebinde bulunması, konkordato mehli alması, iflas veya
konkordato ilan etmesi, aktiflerini devretmesi, borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması, tasfiye işlemlerine
başlanması, ÜYE İŞYERİ’nin marka, unvan veya logosunun 3. şahıslar veya yasal merciler tarafından
kısıtlanması, fesholması, veya infisah etmesi halinde, BANKA bu SÖZLEŞME'yi derhal feshedebilir.
(c) ÜYE İŞYERİ, adres değişikliğini, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri, satılmasını,
kiralanmasını, işletmesinin devredilmesini veya her ne suretle olursa olsun el (sahip) değiştirmesini,
devredilmesini, mevcut faaliyet alanını değiştirmesini, mevcut faaliyetlerini önemli ölçüde durdurmasını/
durdurulmasını veya askıya almasını/alınmasını ve başvuru formunda yazılı herhangi bir bilginin
değişikliğini, BANKA'ya derhal noter aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu hallerde (adres değişikliği
hariç), BANKA, bu SÖZLEŞME’yi derhal tek taraflı olarak fesh etmek hakkını haizdir. ÜYE İŞYERİ, bu
bildirimi yapmaması sebebi ile BANKA'nın uğrayabileceği ve meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan
ve kayıptan sorumludur.
11.3. Bu SÖZLEŞME'nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini
ortadan kaldırmayacağı gibi, BANKA, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI faaliyetleri
çerçevesinde doğan alacaklarının tamamını, ÜYE İŞYERİ'nden tahsil etmeye devam eder, ÜYE İŞYERİ de
BANKA'dan ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile satın alınan mal/hizmet bedellerini
bu SÖZLEŞME uyarınca tahsil edebilir.
11.4. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi sebeple sona ermesi veya feshi halinde, ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından
kendisine verilmiş olan ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile ilgili bütün matbu
belgeleri, amblemleri, broşürleri, formları, POS Cihaz’larını ve diğer her türlü malzemeyi BANKA'ya derhal
aynen iade etmekle yükümlüdür. SÖZLEŞME'nin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde üçüncü kişilere
duyuruda bulunulması gereken hallerde duyurunun metni BANKA tarafından hazırlanır.
11.5. BANKA, ÜYE İŞYERİ’nin 6 ay(altıay) süre ile “inaktif” kalması (ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ
KARTI/BANKA KARTI ile işlem gerçekleşmemesi) halinde ÜYE İŞYERİ ilişkisini sona erdirmek, bir başka
deyişle SÖZLEŞME’sini fesih etmek, POS Cihaz’larını kullanıma kapatmak, verilen POS Cihaz’ları ve tüm
ekipmanlarını tam, çalışır ve eksiksiz olarak geri almak hakkına sahiptir.
11.6. İşbu SÖZLEŞME’nin imzalanmış olması ÜYE İŞYERİ’nin otomatik olarak bu SÖZLEŞME’ye konu tüm kart ve
kart sistemleri bakımından ÜYE İŞYERİ olması sonucunu doğurmayacaktır. ÜYE İŞYERİ, işbu
SÖZLEŞME’nin imzalanması ile kendisinin talep ettiği ve BANKA’nın uygun gördüğü/göreceği kart ve kart
sistemleri bakımından ÜYE İŞYERİ olmaya hak kazanır. BANKA, işbu SÖZLEŞME ve tüm Ek
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
18
Sözleşmeler/Değişiklik Sözleşmeleri kapsamında dilediği yetkiyi ÜYE İŞYERİ’ne verme ve vermiş olduğu
yetkiyi bildirimde bulunarak geri alma hakkına sahiptir.
12.
MUHTELİF HÜKÜMLER
12.1. ÜYE İŞYERİ bu SÖZLEŞME'yi veya bu SÖZLEŞME'den doğan hak ve yükümlülüklerini BANKA’nın yazılı
iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
ÜYE İŞYERİ, ADVANTAGE KREDİ KARTI/KREDİ KARTI/BANKA KARTI ile yapılan satışları, ADVANTAGE
POS Cihaz’ları yerine, hataen başka POS Cihaz’larını kullanmak sureti ile yaptığı takdirde dahi, sözkonusu
satış tutarı üzerinden bu SÖZLEŞME uyarınca BANKA'ya ödemesi gereken Komisyon, ödül, hizmet
komisyonuve sair tüm tutarları ödemeyi ve ÖDÜL PROGRAMI dahilinde KART HAMİLİ'nin, haklarını haleldar
etmeyecek şekilde, ÖDÜL ORANI'ndan faydalanmasını sağlamayı kabul etmiştir.BANKA ADVANTAGE POS
Cihazı yerine başka POS Cihazı’ndan yapılan sözkonusu işlemleri tespit ettiği anda, işbu SÖZLEŞME
kapsamında ilgili komisyon, sair tutarlar ve ADVANTAGE NAKİTPUAN tutarını ÜYE İŞYERİ hesabına borç
kaydederek, ÜYE İŞYERİ’ne ödememek ve eğer ödemişse ödediği meblağı ÜYE İŞYERİ hesabına
GECİKME FAİZİ ile birlikte borç kaydederek ÜYE İŞYERİ'nden nakden talep etmek veya nezdindeki her türlü
hak ve alacaklarından, ve/veya ödemelerinden mahsup etmek suretiyle tahsil etmek hakkını haizdir.
BANKA, taksitli işlem ve ödül uygulamasında, bu uygulamaya tabi olan kredi kartı çeşitlerinde ÜYE
İŞYERİ’ne ihbarda bulunarak değişiklikler yapabilir, geçici bir süre ile askıya alabilir, veya tamamen
durdurabilir. Bu durumda şirket, mahrum kalınan kar dahil olmak üzere BANKA’dan herhangi bir hak ve
talebinin bulunamayacağını kabul eder.
12.2 BANKA, ÜYE İŞYERİ’ne vermiş olduğu POS Cihazı, PIN Pad, Temassız reader veya ileride verebileceği tüm
ekipmanlar için kira/donanım/işletim ücreti/verimsizlik ücreti/hat bedeli (GPRS POS CİHAZ’ları için)/sanal
POS kurulum ve bakım bedeli (sanal POS’lar için) (tüm bu ücretler aylık veya yıllık olabilir) veya her bir POS
Cihazı’yla gerçekleştirilen işlem hacminin BANKA tarafından belirlenen tutarların altında kalması halinde
BANKA’ca belirlenecek tutarda ücreti ÜYE İŞYERİ’nden talep edebilir ve/veya nezdindeki her türlü hak ve
alacaklarından, mahsup edebilir. ÜYE İŞYERİ bu ücret veya bedelleri BANKA’nın ilk talebinde ödemezse,
BANKA’nın SÖZLEŞME’yi feshetme,donanımı geri alma ve geri alma masrafı dahil olmak üzere tüm
masrafları ÜYE İŞYERİ’nden talep etme hakkına sahiptir. BANKA, kullanım amacıyla ÜYE İŞYERİ’ne teslim
edilen POS Cihaz’larının, her türlü riske karşı ve sigortanın lehdarı BANKA olacak şekilde ÜYE İŞYERİ
tarafından ve primleri ÜYE İŞYERİ’ne ait olmak üzere sigorta ettirilmesini tavsiye etmektedir. POS
Cihaz’larının ve diğer ekipmanlarının sigorta ettirilmemesi halinde, POS Cihazı’nın veya ekipmanlarının
çalınması, kaybolması, hasara uğraması durumunda herbir POS Cihazı için bu maddede belirlenen tutar,
ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA’ya ödenecektir. Ancak BANKA işbu SÖZLEŞME’nin hitamında veya uygun
bir gerekçe ile bu POS Cihaz’larının iadesini isteyebilecektir. ÜYE İŞYERİ, bu POS Cihazı’nın BANKA
tarafından istenilmesi halinde, POS Cihazı’nı eksiksiz ve tam çalışır vaziyette en geç 3 (üç) gün içinde
BANKA’ya iade etmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, POS Cihazı’nı iade etmediği takdirde BANKA’ya her bir
POS Cihazı için 400 (Dörtyüz) Amerikan Doları (BANKA’nın iade talep tarihindeki Döviz Satış Kuru esas
alınacaktır) ve vergisini ödeyecektir. BANKA, POS Cihazı’nın ve diğer ekipmanlarının arızalı olması halinde,
teslim tutanağını bu şekilde düzenleyecek ve arızanın BANKA’ca tespit edilen durumuna göre bedeli ÜYE
İŞYERİ tarafından BANKA’ya ödenecektir veya BANKA ilgili tutarı ÜYE İŞYERİ’nin nezdindeki her türlü hak
ve alacaklarından, mahsup edecektir. POS Cihaz’larının mülkiyeti BANKA’ya ait olabileceği gibi, BANKA
tarafından ORTAK POS anlaşması yapılan başka banka/finans kurumu/üçüncü kişi(ler)e de ait olabilir.
ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın posta yoluyla kendisine aylık olarak gönderdiği ekstreler için BANKA’nın belirlediği
ücretin, BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ hesaplarından aylık olarak nezdindeki her türlü hak ve
alacaklarından, ve/veya ödemelerinden mahsup edileceğini kabul etmiştir.
12.3. Taraflar işbu SÖZLEŞME tahtında yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmişlerdir.
Adres değişiklikleri, karşı Tarafa iadeli taahhütlü olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak
bildirimlerin kanunen geçerli ve tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını Taraflar kabul etmişlerdir.
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
19
Türk Ticaret Kanununun 18. Maddesindeki tebligat hükmü ile yukarıdaki adres değişikliği ile ilgili madde
hükmü saklı kalmak kaydı ile, ÜYE İŞYERİ, işbu SÖZLEŞME çerçevesindeki bildirimlerini, yazılı olarak ve
yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış şekilde, BANKA'ya ya (a) elden teslim ederek, (b) ücreti peşinen
ödenmiş iadeli taahhütlü veya (c) müteakiben telefonla teyid etmek kaydı ile faks ile gönderecektir. Bu
maddeye göre gönderilen bildirimlerin tebligat tarihi, gönderilme şekline göre, (a) elden teslim edildiği tarih,
(b) taahhütlü mektubun teslim alındığı tarih veya (c) faksın iletildiği tarihi müteakip ilk iş günü olacaktır. ÜYE
İŞYERİ, imza yetkililerini ve firma ortaklık yapısı, ünvanı ve adres değişikliklerini BANKA'ya derhal yukarıdaki
şekilde bildirecektir. Aksi takdirde, BANKA’nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk talebinde BANKA'ya
tazmin etmeyi kabul etmiştir
12.4. Bu SÖZLEŞME aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 89. maddesi hükmü anlamında «Cari Hesap
Sözleşmesi» hükmündedir ve bu yönü ile Türk Ticaret Kanunu'nun «Cari Hesaba» ilişkin hükümlerine tabidir.
Taraflar bu SÖZLEŞME'den doğacak alacak-borçların BANKA nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip
edilmesini kabul etmişlerdir.
12.5. Bu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğabilecek hesap uyuşmazlıklarında BANKA’nın bilgisayar kayıtları,
telefon kayıtları, elektronik posta ile gönderdiği yazışmalar, Kredi Kartları Merkezi kayıtları dahil olmak üzere,
ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtlar kesin delil niteliğindedir.
12.6. ÜYE İŞYERİ, BANKA’ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarına karşılık, BANKA’nın, gerek ÜYE İŞYERİ
hesabındaki ve gerekse diğer tüm şubelerindeki her türlü hak ve alacaklarının, Türk Lirası ve/veya döviz
mevduat hesaplarının BANKA lehine rehinli olduğunu, her türlü kıymetli evrakı veya kambiyo senedi üzerinde
BANKA’nın hapis hakkı bulunduğunu ve borçlarına karşılık tüm hak ve alacakları üzerinde bir ihbara gerek
olmaksızın vadesi gelmemiş olsa dahi BANKA’nın resen takas, mahsup ve virman yoluyla alacağını
fer’ileriyle birlikte tahsile yetkili olduğunu kabul ve beyan etmiştir.
12.7. İşbu SÖZLEŞME’nin ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU’nun ÖDEME YÖNTEMİ ve FİNANSAL BİLGİLER
bölümünde belirtilen tüm finansal şartlar ve şube açılış/kapanışları SÖZLEŞME içeriği değişmeden tarafların
karşılıklı yazılı mutabakatı ile ek bir Sözleşmeye gerek olmadan arttırılabilir/azaltılabilir ve/veya değiştirilebilir.
Ancak; ÜYE İŞYERİ, BANKA’nın işbu SÖZLEŞME kapsamında uygulayacağı komisyon, ödül, iskonto oranı
ve ödeme yöntemlerini (tek taksit, taksitli ve Visa/Mastercard işlemleri dahil) tek taraflı olarak ve ÜYE
İŞYERİ’ne bir bildirimde bulunarak arttırıp, eksiltmeye yetkili olduğunu ve bu arttırım eksiltmelere bildirim
tarihinden itibaren uyacağını, kabul etmiştir.
Ayrıca, BANKA tarafından bildirilecek bütün uygulama esasları, tamim, sirküler, fiyat listesi, yönetmelik,
uygulama değişiklikleri ve bildiriler de, bu SÖZLEŞME'nin ayrılmaz ekleri sayılır ve BANKA tarafından
değiştirilmedikleri sürece geçerli/bağlayıcı olur ve BANKA tarafından ÜYE İŞYERİ’ne taahhütlü veya normal
posta-aps--faks kanalı ile gönderilmesi ile ÜYE İŞYERİ’ne tebliğ edilmiş olur. ÜYE İŞYERİ, BANKA tarafından
kendisine verilen, gönderilen ve ÜYE İŞYERİ şube/bayi(ler)ini işleten ÜYE İŞYERLERİ'ne (şube/bayi)
bildirilmesi, dağıtılması gereken her türlü malzeme, bilgi, duyuru, değişiklik, prosedür ve sair uygulama
esaslarını sözkonusu şube/bayi derhal bildirmek ve göndermek ile yükümlü olup, BANKA’nın bu konuda
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12.8. Bu SÖZLEŞME, Ekleri ve Değişiklik Sözleşmeleri, Taraflar arasında mevcut olan SÖZLEŞME’nin tamamını
teşkil eder ve bu SÖZLEŞME'nin konusu ile ilgili olarak Taraflar arasında daha önce mevcut olan her türlü
müzakere, beyan, taahhüt, sözleşme ve muvaffakatları aksi belirtilmediği takdirde hükümsüz kılar ve bunların
yerini alır.
12.9. Taraflar arasında işbu SÖZLEŞME'den doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri yetkilidir.
12.10. ÜYE İŞYERİ, Bankacılık Kanununda izin verilen haller saklı kalmak koşuluyla, BANKA’nın, BANKA ile
arasındaki ÜYE İŞYERİ ilişkisine ait bilgi/belgeleri, uygun göreceği kurum, kuruluş ve mercilere, kredi kartı
sistem kuruluşları ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.ve benzeri faaliyet gösteren
şirketlere/kurumlara vermesine; keza BANKA’nın, ÜYE İŞYERİ’ne ait tüm bilgi ve belgeleri talep etmeye ve
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
20
almaya yetkili olduğunu ve tüm bu hususların Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil
etmeyeceğini ve buna hiçbir itirazı olmadığını gayri kabili rücu şekilde kabul ve beyan eder. Ayrıca, ÜYE
İŞYERİ, kendisine ait her türlü bilginin, BANKA tarafından gerek yukarıdaki üçüncü kişiler gerekse WEB ANA
ÜYESİ ve HSBC Grubu ile paylaşılması konusunda kendisine seçenek sunulduğunu ve kendisine daha iyi
hizmet verilebilmesi bakımından bu bilgilerin paylaşılmasını kabul ettiğini beyan eder.
12.11. İşbu SÖZLEŞME ......../........./........... tarihinde düzenlenmiş ve Taraflarca kabul ve imza olunmuştur.
ÜYE İŞYERİ
(Yetkili İmzalar/Kaşe)
HSBC BANK A.Ş.
(Yetkili İmzalar/Kaşe)
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
21
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
Talebiniz üzerine ekte yer alan ADVANTAGE KREDİ KARTI PROGRAMI VE ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ve
Başvuru Formu .../.../.... tarihinde tarafınıza teslim edilmiştir. İşbu sözleşme, genel işlem koşulları ile aleyhinize
hükümler içermektedir.
İşbu sözleşmede yer alan aleyhe hükümlerden özellikle aşağıda yer alanlara dikkat çekmek isteriz:

Başvuru Formu– m.3.2
a) Hangi ödeme yöntemini kabul ettiğinizi belirtmezseniz, “Blokeli Komisyonsuz Ödeme” seçeneğinin geçerli
olacağı,
b) Peşin ödeme seçilse bile Bankanın dilediği zaman ödeme yöntemini “Blokeli Komisyonsuz Ödeme”
seçeneğine değiştirebileceği.

Üye işyeri isminin Advantage Kredi Kartı Programı çerçevesinde kullanılması – m.2.2
Banka’nın üye işyeri ticaret ünvanını ve/veya amblem, marka, logo ya da sair tanıtıcı işaretini dilediği ebat,
şekil, biçimde veya yerde onay almadan ve ücretsiz olarak kullanabileceği ve ilan edebileceği hususunda
peşinen onay verilmesi.

Advantage Kredi Kartı Programı- m.4.3, m.4.5
a) Üye işyerinin kendisi ve kendisine bağlı işletmeci/bayi tarafından işletilen bütün şube/bayi(ler)inde kart
hamillerinin Advantage Kredi Kartı ile Banka’nın bu program kapsamına aldığı başka banka/lar ve/veya kart
çıkarmaya yetkili kurum/lar tarafından çıkarılmış olan kartlar ile yapılacak mal/hizmet alımlarında da
programın ve üye işyeri sözleşme koşullarının uygulanmasını temin etmeyi kabul ettiği,
b) işletmeci/bayi(ler)inin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmayı
ve işletmeci/bayi(ler)in Banka ile imzalaması gereken sözleşmeleri imzalamalarında Banka’ya her türlü
yardımı sağlamayı kabul ve taahhüt etmesi,
c) Banka’nın başka işyerleri ile yaptığı/yapacağı anlaşmalarda, farklı ticari ve mali koşullar uygulayabileceği,
d) Kart hamillerinden komisyon alınamayacağı, alınırsa bunun geri isteneceği veya takas mahsup hakkının
kullanılacağı, yapılan bildirime rağmen komisyon alınmaya devam edilirse de sözleşmenin fesh
edilebileceği,
e) Kart kullanımı halinde üye işyerinin normal satış fiyatının üzerinde bir fiyat uygulayamayacağı, uygularsa
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hükümleri uyarınca Banka’nın sözleşmeyi fesh ederek 1
yıl boyunca yeni sözleşme imzalamama hakkına sahip olduğu.

Ödül Programı – m.5
a) Üye işyerinin kart hamillerine mal/hizmet bedelinin belirli bir yüzdesi oranında "ödül oranı" uygulayacağı,
b) Banka’nın, Üye İşyeri’ne yazılı bildirimde bulunarak Advantage NakitPuan ismini, ödül programı dahilinde
ödüllerin kart hamillerine veriliş sistem ve şekli ile kullanılış şartlarını, program isimleri ile içeriklerini, üye
işyeri tarafından verilen Advantage NakitPuan oranlarını tek taraflı olarak tesbit edebileceği ve dilediği gibi
değiştirebileceği,
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
1
c) Üye işyerinin kart hamillerinin Advantage NakitPuan kullanma taleplerini kabul etme ve Advantage
NakitPuan tutarını kullandırma zorunluluğu,
d) Kart hamiline usulsüz Advantage NakitPuan kazanım ve/veya kullandırılması durumunda bu tutarın Üye
İşyerine borç kaydedileceği, hesabından veya alacaklarından faizi ile birlikte takas mahsup edilebileceği,
e) Üye işyerinin Advantage NakitPuan’ı kart hamillerine nakit olarak kullandıramayacağı.

Advantage Kredi Kartı’nın Kullanımına İlişkin Yükümlülükler – m.6
a) Üye işyerinin ibraz edilen kartı öngörülen kontrollerden geçirerek kabul etme,
b)
Kart hamiline ait hiç bir bilginin kaydedilmemesi, saklanmaması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması, aksine
davranışlarda sorumluluğun üye işyerinde olduğu, bu durumlarda Banka’nın sözleşmeyi derhal fesh
edebileceği,
c) Üye işyerinin, Banka ve müşterilerine ait olan verilerin aktarımı/saklanması/ulaşılmasına konu olan tüm
sistemlerde Visa ve Mastercard’ın öngördüğü ve Kartlı Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenlik Standartlarıyla
(PCI/DSS) detayını açıkladığı veri güvenliği kurallarına uyması, bu sistemler üzerinde en az endüstri
standartlarında güvenlik kontrolleri sağlaması, Visa ve Mastercard’ın öngördüğü tüm denetimleri yaptırması,
d) Üye işyerinin Banka’nın iç veya dış denetçilerini planlı veya plansız denetim yapmasına izin vermesi,
e) Üye işyerinin Banka’nın öngördüğü veya önerdiği güvenlik önlemlerini yerine getireceği,
f)
Üye işyeri tarafından yazılı ve/veya elektronik ortamda tutulan Banka ve Kart Hamili bilgilerine 3.şahısların
erişimi, bu bilgilerin kopyalanması ya da kaybedilmesi sebebiyle doğrudan veya dolaylı oluşacak her türlü
zararlardan ve düzenleyici kuruluşların vereceği cezalardan üye işyerinin sorumlu olacağı ve Banka’nın bu
nedenle uğrayacağı zararları tazmin edeceği ve Banka’nın bu nedenle takas
ve mahsup hakkını
kullanabileceği,
g) Banka’nın üye işyerine verdiği POS cihazlarını dilediği zaman sebep göstermeksizin geçici veya sürekli geri
alabileceği,
h) Banka’nın başka bankalarla ortak POS çalışması yapabileceği ve bu kapsamda yapacağı bildirimlere üye
işyerinin uymak zorunda olduğu,
i)
Üye işyerinin, üye işyeri numaralarına kayıtlı POS Cihazını sözleşme kapsamında belirtilen noktalarında
kullanması, aksi takdirde doğabilecek tüm zararı, gecikme faizi ve yasal fer-i leri ile birlikte Banka’ya
ödemek zorunda olduğu,
j)
İptal edilmiş, çalınmış veya kaybedilmiş veya her ne sebeple olursa olsun Banka’ca kart hamilinden geri
alınmak istenen kartların, üye işyerine mal/hizmet alımı sırasında ödeme için ibraz edildiği veya ulaştığı
anda almak ve derhal Banka’ya iade etme ve bu kartlarla işlem yapmama,
k) Satış belgelerinin toplanarak işlem tarihinden itibaren 10 yıl boyunca Banka adına üye işyerinde saklanması
ve istenen satış belgelerinin üye işyeri tarafından 5 iş günü içerisinde Banka’ya teslim etmesi, teslim
edilmezse de ihtilafa konu bedel ve gecikme faizinden üye işyerinin sorumlu olacağı,
l)
Yurt dışında çıkarılmış kartlarla ilgili olarak yapılacak geri ödeme işlemlerinde, kur farkından dolayı kartı
veren Banka/kuruluş ile Banka arasında uyuşmazlık çıkması halinde, meydana gelecek kur farkından üye
işyerinin sorumlu olacağı ve Banka’nın bu tutarı takas ve mahsup edebileceği,
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
2
m) Kartların sadece mal/hizmet alımında kullanılabileceği, Üye İşyerinin nakit vererek karşılığında mal/hizmet
alımı yapılmış gibi göstermesi durumunda bu tutarın Üye İşyerine borç kaydedileceği, hesabından veya
alacaklarından faizi ile birlikte takas mahsup edilebileceği ve ayrıca sözleşmenin fesh edilerek Türk Ceza
Kanunu uyarınca suç duyurunda bulunulacağı.

Provizyon limiti-onay - m.7
a) Banka’nın, provizyon limitlerini tek taraflı olarak belirleme ve Üye İşyerine bildirimde bulunarak
değiştirebilme yetkisine sahip olduğu,
b) Şüpheli bir durum halinde üye işyerinin, Banka’nın provizyon servisini arayarak “KOD 10” bildiriminde
bulunması ve işlemin uygunluğunu kontrol etmesi, aksi takdirde her türlü sorumluluğun üye işyerinde
olacağı ve Banka’nın bu hususlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi belirtilen hususlara aykırı
şekilde düzenlenen satış belgesi tutarının, üye işyerine ödenmeyeceği,
ödenmişse Banka tarafından
alacaklarından re’sen takas, mahsup ve rehin yolu ile geri alınacağı.

Advantage Kredi Kartı/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödemeleri-Komisyon-Reklam-Gecikme Faizi – m.8
a) Banka’nın kredi kartları ile üye işyerinden yapılan ödemeleri, üye işyerinin başka bir bankadaki hesabına
EFT yapması halinde masraf alınabileceği,
b) Yapılan işlemin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde ve/veya her hangi bir usulsüz
kullanım ve/veya sahtekarlık olayına ilişkin şüphe bulunması halinde Banka'nın üye işyeri hesaplarına bloke
koyma ve/veya ödemeyi durdurma hakkı olduğu, tespit edilen usulsüz işlemlerin bedelleri üye işyerine
ödenmiş ise bu bedelleri gecikme faizi ile birlikte geri talep etme ve/veya BANKA nezdindeki her türlü hak
ve alacaklarından takas ve mahsup etme hakkının bulunduğu,
c) Ödeme gününün Cumartesi veya Pazar gününe veya resmi tatile denk gelmesi halinde ödemenin tatilden
sonraki ilk iş gününde yapılacağı,
d) Banka’nın, Üye işyerinin satış belgeleri üzerinden sözleşmede belirlenen veya Banka’nın bildireceği
komisyon ve ödül tutarlarını işlem anındaki yasal vergileriyle mahsup edeceği,
e) Üye işyerinin sözleşme kapsamındaki borçlarını vadesinde ödememesi halinde, ödemede gecikilen tutar
için, Banka’nın o tarihte cari kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranının %50 (yüzde elli) fazlası oranında
gecikme faizi ve faizin gider vergisi uygulanacağı,

Operasyonel Faaliyetler – m.9
a) Kart hamillerinin her türlü şahsi bilgileriyle veri tabanındaki verilerin Bankaya ait olduğu ile Sözleşme ve
eklerinin gizli olduğu; Üye İşyerinin kanunen yetkili olanlar dışındakilerle bu bilgileri paylaşamayacağı, bu
taahhüdüne rağmen paylaşırsa kart hamili ve/veya Bankanın uğrayacağı tüm zararlarının hesabına borç
kaydedileceği, hesabından veya alacaklarından faizi ile birlikte takas mahsup edilebileceği,
b) Bankanın her türlü bilgi, duyuru ve uygulama değişikliğini üye işyeri ekstreleriyle üyeişyerine bildirebileceği
ve bu bildirimden sonra uygulanacağı.



Diğer Yükümlülükler – m.10
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
3
a) Üye işyeri’nin, istihdam ettiği kişilerin ve yardımcı şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve
eylemlerinden, emniyeti suistimal, kartların usulsüz kullanımı ve dolandırıcılık fiillerinden dolayı Banka'ya
karşı objektif olarak sorumlu olduğu,
b) Banka’nın, ödemesi kartla yapılan mal/hizmet alımları nedeni ile kart hamili ile üye işyeri arasında ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıklara müdahale etmeyeceği ve bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığı,
c) Üye işyerinde kartla satılan
mal/hizmetlerin satışı, garantisi, ayıbı, geç teslim edilmesi veya teslim
edilmemesi vs hususları bakımından bütün sorumluluğun üye işyerine ait olduğu, BANKA’nın doğrudan
veya birlikte sorumlu gösterilmesi halinde ve/veya BANKA’nın bu nedenle herhangi bir ödeme yapmak
durumunda kalması halinde, Banka’nın ödemek zorunda kaldığı miktarı, ferileri ile birlikte üye işyerinin
derhal Banka’ya ödemekle yükümlü olduğu,
d) Banka tarafından üye işyerine ödenen satış belgesi bedellerinin, üye işyerinin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi nedeni ile kart hamilinden tahsil edilememesi halinde, Banka’nın bildirimde bulunarak ilgili
tutarı gecikme faizi ile birlikte üye işyerinden tahsil etmek ve/veya üye işyerinin nezdindeki her türlü hak ve
alacaklarından tahsil edebileceği ve üye işyerinin, sözleşme ile yüklendiği şartları yerine getirmemesinden
doğabilecek her türlü zarar ve kayıplardan sorumlu olduğu,
e) Üye işyeri ve çalışanları ile yakınları tarafından gerçek olmayan/nakit/ticari amaçlı ve/veya kart hamilinin
kartla yapmak istediği mal/hizmet alımını nakit olarak alıp, kendi, çalışanları ve/veya yakınlarının kartlarını
kullanarak işlem gerçekleştirmesi durumunda Banka'nın üye işyeri hesaplarına bloke koyma ve/veya
ödemeyi durdurma hakkı olduğu, ödemiş ise bu bedelleri gecikme faizi ile birlikte üye işyerinden tahsil
etmek ve/veya üye işyerinin nezdindeki her türlü hak ve alacaklarından tahsil edebileceği.
f)
Üye işyerinin Banka ve/veya Visa/MasterCard/BKM tarafından özel izin verilmediği sürece kart hamillerine
nakit avans ve/veya ticari amaçlı kullanım yaptırmayacağı, aksi takdirde tüm sorumluluğun üye işyerine ait
olduğu ve Banka’nın talebi halinde üye işyerinin Banka’ya, Visa/Mastercard ve BKM kuralları çerçevesinde
uygulanacak cezaları ve yapılan satış bedelinin 3 (üç) katı tutarında tazminatı ödemek zorunda olduğu,
g) Üye işyerinin, Banka tarafından kendisine verilecek Üye İşyeri Kılavuzu ve/veya cihazlarla ilgili talimatlara,
bunlardaki değişikliklere ve Banka’nın bu konuda çıkaracağı dahili talimatlara ve bunlardaki değişikliklere,
kendisine bildirim tarihinden itibaren ve ayrıca yürürlükteki ilgili tüm mevzuata (kanun, KHK, talimat,
genelge, tebliğ vs.) ve genel bankacılık uygulamalarına, ilgili kanunlar ve bunlarla ilgili değişikliklere derhal
ve bir ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uyacağı ile üye işyerinin Visa, Mastercard,
BKM veya Banka’nın üyesi olduğu uluslararası kart kuruluşları tarafından kredi kartı uygulamaları ile ilgili
yayınlanan/yayınlanacak uygulama talimatı/duyuru/değişiklikleriyle Banka tarafından kendisine gönderilen
tüm talimatlara uyacağı, aksi takdirde Banka’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı
ödeyeceği.
h) Banka’nın üye işyerinin bulunduğu sektörü ve riskini dikkate alarak ek teminatlar talep edebileceği, bu
teminatları dilediği zaman, tutar ve şekillerde değiştirebileceği ve alınan ek teminatların Banka’ya olan tüm
borç ve/veya zararların tazmininde kullanılabileceği

Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
4

Süre ve Sona Erme – m.11
a) Üye İşyerinin bağlı olduğu firma ya da kuruluşlar hakkında Bankaya haciz talimatları tebliğ edilmesi, iflasının
talep edilmesi, iflas erteleme talebinde bulunması, konkordato mehli alması, iflas veya konkordato ilan
etmesi, aktiflerini devretmesi, borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması, tasfiye işlemlerine başlanması, ÜYE
İŞYERİ’nin marka, unvan veya logosunun 3. şahıslar veya yasal merciler tarafından kısıtlanması,
fesholması, veya infisah etmesi, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri,
satılmasını,
kiralanmasını, işletmesinin devredilmesi veya her ne suretle olursa olsun el (sahip) değiştirmesi,
devredilmesi,
mevcut
faaliyet
alanını
değiştirmesi,
mevcut
faaliyetlerini
önemli
ölçüde
durdurması/durdurulması veya askıya alması/alınması halinde, Bankanın Sözleşmeyi derhal fesh
edebileceği,
b) Bankanın üye işyerinin belli bir süre ile kartlarla işlem gerçekleştirmeden “inaktif” kalması halinde
sözleşmeyi fesh etmek, POS cihazlarını kullanıma kapatarak, ihbara gerek olmadan verilen POS cihazlarını
ve tüm ekipmanlarını tam, çalışır ve eksiksiz olarak geri alabileceği,
c) Banka’nın sözleşme ve ekleri/değişikleri kapsamında dilediği yetkiyi üye işyerine verme ve vermiş olduğu
yetkiyi herhangi bir sebep göstermeksizin dilediği zaman geri alma hakkının bulunduğu.

Muhtelif Hükümler - m.12
a) Üye işyerinin Banka’nın yazılı izni olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik
edemeyeceği.
b) Üye işyerinin kartlarla yapılan işlemleri Advantage POS cihazları yerine hataen başka POS’lardan geçirmesi
halinde işlem komisyonunu ödeme yanında kart hamilinin ödül oranını ödeyeceği ve Banka’nın bu tutarları
tahsile yetkili olduğu,
c) Banka’nın, üye işyerine vermiş olduğu POS Cihazı, PIN Pad, Temassız reader veya ileride verebileceği tüm
ekipmanlar için aylık veya yıllık olarak kira/donanım/işletim ücreti/verimsizlik ücreti/hat bedeli (GPRS POS
cihazları için)/sanal POS kurulum ve bakım bedelinin (sanal POS’lar için) üye işyerinden talep edebileceği,
bu tutarları üye işyerinin Banka nezdindeki hak ve alacaklarından re’sen tahsil edebileceği,
d) POS’ların primi kendisine ait olmak üzere üye işyeri tarafından sigorta edileceği, ettirilmediği takdirde
oluşacak zararı üye işyerinin ödeyeceği,
e) Banka’nın POS’ları geri talep ettiğinde, POS’ları iade edemezse bedelini Banka’ya ödeyeceği veya
Banka’nın bu tutarları üye işyerinin nezdindeki hak ve alacaklarından mahsup edebileceği,
f)
Banka’nın gönderdiği ekstreler için belirlediği ücreti üye işyerinin nezdindeki hesaplarından veya hak ve
alacaklarından mahsup edebileceği,
g) Uyuşmazlıklarda Banka’nın kayıt ve defterleri ile telefon görüşmesi kayıtları ile elektronik posta
gönderilerinin kesin delil olacağı,
h) Banka’nın, üye işyerinin nezdindeki tüm hesap, kıymetli evrak, eşya vb. tüm hak ve alacakları üzerinde
doğmuş ve doğacak alacakları için rehin ve hapis hakkı olduğu ve bunları bildirimde bulunmadan alacakları
ve fer’ileri için resen takas ve mahsup edebileceği,
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
5
i)
Finansal şartların Banka tarafından re’sen arttırılıp azaltılabileceği veya değiştirilebileceği ile Banka
tarafından bildirilecek bütün uygulama esasları, tamim, sirküler, fiyat listesi, yönetmelik, uygulama
değişiklikleri ve bildirilerin sözleşmenin ayrılmaz ekleri sayılacağı ve Banka tarafından değiştirilmedikleri
sürece üye işyeri için geçerli/bağlayıcı olacağı ve ayrıca üye işyerinin bunları kendi şube, bayi ve alt
şubelerine bildirme yükümlülüğü bulunduğu,
j)
Banka’nın kendisine daha iyi hizmet sunabilmek için üye işyerine ait bilgileri uygun göreceği kişi ve
kuruluşlara verebileceği ve üye işyeri hakkında üçüncü kişilerden bilgi talep edebileceği.

Bu çerçevede, işbu sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde bunların hukuki ve finansal
sonuçları hakkında bir avukat veya hukuk bürosu ya da finans uzmanından yardım almanız ve akabinde Bankamıza
başvurmanız önerilmektedir.
İşbu sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan değerlendirilmelerine
ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla görüşmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.
Tarih:
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
Banka Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
6
TAAHHÜT VE İBRA
HSBC BANK A.Ş.
Genel Müdürlüğüne
Firmamız..............................................................’nin (“Ana firma”) acentası olarak faaliyet
göstermektedir. Ana firmaya bağlı ........ adet POS cihazı firmamıza teslime edilerek
bağlanmıştır. Tarafımıza verilen POS cihazları için Bankanız ile firmamız arasında da
standart üye işyeri sözleşmesi imzalanmıştır. Firmamız ile imzalanan üye işyeri anlaşması
sadece üye işyerine yüklenen sorumluluklar ve borçlar bakımından uygulanacaktır. Haklar
bakımdan herhangi bir talebimiz olmayacağını bildiririz. POS cihazlarından geçecek satış
bedelleri Bankanız nezdindeki BAŞARI TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin
hesaplarına ödenmesini talep ve kabul ederiz. Bankanız POS cihazları kullanılarak yapılan
satışlarla ilgili olarak ana firma ve firmamız arasındaki her türlü mahsuplaşma Bankanız
dışında olacaktır. Bankanızın bu nedenle bize karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacağı
gibi, sehven yapılan işlemler nedeniyle Bankanızın komisyon kaybının söz konusu olması
halinde bu komisyon kayıplarının da Bankanızla yapılan HSBC Advantage Üye İşyeri
Sözleşmesi kapsamında tarafınızdan talep ve tahsil edilebileceğini beyan ve kabul ederiz.
.../.../20..
Firma Kaşe ve Yetkili İmza
HSBC BANK AŞ. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer :İstanbul Ticaret Sicil Md. Sicil No: 268376
www.hsbc.com.tr tel : 0212 -376 40 00 fax: 0212-3362939/3362638/3362141/33622601
RESTRICTED
1

Benzer belgeler

tarım pos kullanım kılavuzu

tarım pos kullanım kılavuzu gelir, satış tutarı yazılarak “giriş” tuşuna basıldığında şifre sorulur, kart hamili şifresini POS cihazından tuşlayarak “giriş” tuşuna basar. Cihaz banka ile bağlantı kurarak satış slibini ç...

Detaylı