Sanierputz schnell

Yorumlar

Transkript

Sanierputz schnell
Teknik Bilgi Sayfası
Sanierputz schnell
Ürün Kod No.0404
Lif içeren, tek katmanlı, hızlı sertleşen onarım sıvası.
Özellikler:
Kullanım Alanı:
Remmers Sanierputz schnell hazır karışmış, mineral
esaslı, mükemmel ürün özelliklerine sahip hafif
sıvadır.
•
Hızlı hidrolik reaksiyona geçme
•
24 saat sonrasında üzerine kaplama veya
üst yüzey sıvası yapılabilir.
•
>%60 hava neminde bile sıva yapışır ve
hidrofobisini geliştirir.
•
Kolayca çalışılabilir ve 30mm’ye kadar
uygulamalarda da üst yüzey oluşturulabilir.
•
Yüksek tutuculuk
•
Çatlaksız yapışma ve bağlayıcılıkla lifli ve
yapısal sağlamlık
•
Kuruma zorlayıcı, büyük aktif gözenek
hacmiyle (>%50) tuzlara ve sülfatlara
dayanıklılık
•
Isı kaybını önler
•
Üst yüzeyde yoğuşma suyu oluşumu
gerçekleşmez
•
Su, hava ve dona karşı dayanıklıdır
•
İç yalıtım sistemlerinin bileşenidir.
Remmers Sanierputz schnell, hızlı onarımlar,
yenilemeler ve tadilatlar için, nemli, zararlı tuzlara
etkisinde kalmış duvar yüzeyleri için geliştirilmiştir.
•
Bodrumların ve eski binaların iç duvar
yüzeylerinde
•
Cepheler, tarihi binalar ve anıtlarda
•
Yüksek zararlı tuzların etkisinde yerler için
Remmers Grundputz ile kombine edilerek
kullanılır
•
Tüm
mineral
esaslı,
sıvalı
duvar
malzemelerinde,
tuğla
duvarlarda,
gözenekli kireç kumu taşlarında, DIN
1045’e göre olan betonda, gözenekli
betonda, doğal duvar işçiliklerinde, sıva
yapılmaya uygun yapı bileşenlerinde, DIN
1164, DIN 1060’a göre karbonatlı ve
hidrolik sertleşen yapıştırıcı maddelerde
kullanılabilir.
Ürün Verileri:
Karışım Yoğunluğu:
yaklaşık 0,9kg/dm³
Renk Tonu:
eski beyaz
Su ihtiyacı:
yak. 6,2-6,4lt/20kg torba
Priz alma süresi:
20ºC’de yak. 30 dakika
Çalışma sıcaklığı:
minimum +5ºC
Zorunlu profil:
WTA açıklama
Basınç dayanımı:
CS II’yi karşılar
Kılcal su alma:
>0,3kg/m²
Suyu derinlemesine alma: <5mm
Su buharı
Difüzyon katsayısı µ:
<12
Isı yalıtım değeri:
yaklaşık 0,25W/(m*k)
DIN 4102’ye göre
Yangın Sınıfı:
Yanmaz Malzeme sınıfı
A1
Çalışma Talimatları:
Yaklaşık 6,2-6,4lt suyu temiz bir kovaya boşaltın,
20kg Sanierputz schnell malzemesini üzerine ilave
edin ve uygun karıştırma aparatı ile çalışılabilir
kıvama gelip homojenleşene kadar yaklaşık 3
dakika boyunca karıştırınız. Sıva alt yüzeyinin
hazırladıktan sonra hazırlanmış harcı elle sürünüz.
Remmers Sanierputz schnell tek katman olarak,
2 ile 3cm kalınlıklarda uygulanır.
Burada sonraki sıva tabakasını göz önünde
bulundurarak uygulayınız, kısa bir süre bekleyin ve
ön görülen sıva kalınlığına göre doldurunuz.
Remmers Sanierputz schnell malzemesini yüksek
oranda tuzdan zarar görmüş yüzeylerde Remmers
Grundputz malzemesi ile kombine ederek minimum
15mm olarak uygulayınız.
Yüzeyi düzgün olmayan alanlarda ve zarar görmüş
sıva yüzeylerinde, çift katmanlı uygulama yapılırken,
çatlak
oluşumu
ve
oyukların
oluşumu
engellenmelidir. Birinci katman sıva ikinci katmanın
tutucusu olarak uygulanır. İkinci katmanın
uygulanmasının başarısı birinci yüzeyin tamamen
kurumasına bağlıdır. Taze uygulanmış olan
1
Remmers Sanierputz schnell malzemesi hemen
nemli taraklı mala ile geçilmeli daha sonra malanın
düz tarafı ile düzeltilmelidir. Nemlendirmeden sonra
üst yüzeyin başarısı yumuşak bir sünger ile
dikkatlice çalışmaya bağlıdır, üst yüzey aynı
süngerle düzeltilmelidir.
Bir boyama örneğin Remmers Sanierfarbe ile
yaklaşık 24 saat sonra yapılmalıdır.
Eğer bir üst sıva/dekor sıvası ön görülüyorsa,
yaklaşık 24 saat sonra yapılabilir. Remmers
Feinputz ile çok pürüzsüz veya Remmers Dekorputz
ile yapısal bir üst yüzey oluşturulabilir.
Alt tabaka:
Ön hazırlık: Alt tabaka taşıyıcı ve sıvanın
tutunmasını engelleyecek maddelerden (Örneğin:
ayırıcı maddeler, eksik parçalar, tozlar, kumlanma,
çiçeklenme, kirlenme) arınmış olmalıdır. Eski ve
zarar görmüş sıvalar, zarar görmüş yüzeyin
minimum 80cm üzerine kadar temizlenmelidir.
Derzleri 2cm’ye kadar boşaltınız, eski badana ve
kaplama kalıntılarını temizleyiniz.
Alt tabaka kuru veya mat nemli olmalıdır (maksimum
6M %), ancak daha sonradan basınçlı nemlenme
engellenmelidir. Bodrumların dış duvarlarındaki
alanlardaki nemlenmeler Kiesol sistemi ile
yalıtılmalıdır. Tuzdan zarar görmüş yüzeylerde
Sanierputz
öncesinde
Remmers
Grundputz
malzemesi uygulanmalıdır.
Ön ıslatma ve spreyleme işlemi: Emici sıva alt
yüzeylerini mat nemli hale gelene kadar ıslatınız.
Normal emicilikteki duvar işçiliklerinde Sanierputz
kendisi taze olarak kapatıcı şeklinde uygulanır.
Remmers Sulfatexschlämme schnell ile mineral
esaslı sürme su yalıtımlarında aynı gün uygulama
devam edebilir. Çok emici alt zeminlerde ve karışık
duvar işçiliklerinde spreyle uygulamayı tam kapatıcı
olarak uygulayınız. Mineral esaslı sürme su
yalıtımlarında
Remmers
Vorspritzmörtel
tam
kapatıcıdır.
Sıkı
ve
parlak
yüzeylerde
Vorspritzmörtel
malzemesinin
tutuculuğunu
arttırmak için Remmers Haftfest kullanılmalıdır.
Vorspritzmörtel
malzemesinin
sertleşmesinden
sonra (24-48 saat) sıva uygulaması başarıya
ulaşacaktır.
Notlar:
Donmuş
yüzeylerde
ve
+5C°’nin
altındaki
sıcaklıklarda kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar
sertleşmeyi geciktirir, yüksek sıcaklıklar ise
çalışmayı ve sertleştirmeyi hızlandırır. Katılaşmış
malzemeyi ya su katarak ya da taze harç katarak
tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Remmers
Sanierputz schnell malzemesi alçı esaslı alt
yüzeyler için uygun değildir. Remmers Sanierputz
schnell malzemesini, uygulandıktan hemen sonra
sudan, özellikle direkt gün ışığından ve rüzgardan,
içeride havaladırmadan ve termik etkilerden
koruyunuz. Sıva üst yüzeyi görünebilir çatlaklar
oluşturmamalıdır.
Çalışma Aletleri, Temizlik:
Karıştırma araçları, karıştırma uçları, mala, tahta
cetvel, taraklı mala, parlak mala ve plastik spatula
Aletleri harç henüz tazeyken suyla temizleyiniz.
2
Ambalaj şekli, Tüketim ve Depolama:
Ambalaj:
20kg kağıt torba
Tüketim:
Yaklaşık 8,0kg/m² her bir cm tabaka kalınlığı için,
20mm sıva kalınlıklarında yaklaşık 16kg kuru
harç/m².
Depolama:
Kuru, nemden uzak, orijinal ambalajında, tahta palet
üzerinde yaklaşık 12 aydır.
Remmers Baustofftechnik GmbH
B.Remmers – Str. 13
D-49624 Löningen
06
EN 998-1
Remmers Sanierputz schnell
Sanierputzmörtel CS II für inen und aussen
Yangın sınıfı:
A1
Su Alma/Derine
</=0,3kg/m²/<5mm
geçirme:
Su buharı geçirimi µ:
≤12
Yapışma gücü:
=0,08N/mm²
Isı yalıtım grubu:
T1
Isı yalıtım katsayısı:
≤0,27 W/(m.K)P=%50
Daimi yapışma gücü:
DIN 4108’e göre III nolu
grup için uygundur.
şbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru olarak uygulanması
sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İnönü Cad. Sümko Sitesi M-7 A Blok K.8 D.33 * 34744 Kozyatağı/İSTANBUL * Telefon (0216) 463 30 36 * Fax (0216) 463 30 37 * www.remmers.com.tr
Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers Strasse 13 D-49624 Löningen-Germany * Telefon (+49) 5432 83186 * Fax (+49) 5432 83717 * www.remmers.com
3

Benzer belgeler

Graffiti-Entferner

Graffiti-Entferner Malzeme, boya fırçası, normal fırça, rulo veya havasız püskürtme aletiyle yüzeye eşit miktarlarda dağıtılır. Yüksek basınçlı temizleyicilerle 70-90ºC su sıcaklığı ile malzeme temizlenir. Plastik yü...

Detaylı

PCC-Mörtel N 0/2-0/4

PCC-Mörtel N 0/2-0/4 Karıştırma araçları, karıştırma uçları, mala, dişli mala, keskiler, rendeler. Aletler harç henüz taze iken suyla temizlenir. Ambalaj, Tüketim, Depolama Ambalaj: 25kg’lık kağıt torba Tüketim: Her 1m...

Detaylı

Injektionscreme

Injektionscreme Kapalı, orijinal ambalajında, serin fakat dondan uzak ortamda 12 ay. Depolama sıcaklığı +5°C ile +25°C arasında olmalıdır.

Detaylı

Elastoschlamme 2K

Elastoschlamme 2K ≥ 0,5 N/mm2 Isıyla yaşlandırıldıktan sonra yapışma kuvveti: ≥ 0,5 N/mm2 Suya daldırıldıktan sonra yapışma kuvveti : ≥ 0,5 N/mm2 Donma-Çözünme sonrası yapışma kuvveti : ≥ 0,5 N/mm2 Kireçli suda yapı...

Detaylı