ULUSLARARASI TICARET ve IŞLETMECILIKLisans Programı

Yorumlar

Transkript

ULUSLARARASI TICARET ve IŞLETMECILIKLisans Programı
İŞLETME ve FİNANS
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Öğrencilerine Sunduğu Ayrıcalıklı Olanaklar
• 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul’da 95
programda lisans ve önlisans, 77
programda lisansüstü eğitim
• Öğrenci değişim programları
• Tüm dünyada tanınan diploma
• 30’u aşkın araştırma merkezi
• 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden
öğretim elemanı ile uluslararası ortam
• 7,000 m2’lik kapalı alana sahip,
150,000 kitap ve 250 akademik süreli
yayın aboneliği bulunan rahat çalışma
ortamları ile modern bir kütüphane
• Çok az üniversitenin sahip olduğu
uluslararası denklikler
• Yurtlarda 7,500 öğrenciye barınma
imkanı
• 3,000 dönüm alana yayılmış modern
kampüs
• Uluslararası standartlarda İngilizce
eğitim
• Almanca, Fransızca, Rusça,
İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca gibi
dilleri öğrenme imkanı
• 3,500 kişilik kapalı spor salonu, 5,000
kişilik tartan zeminli atletizm pistine
sahip stadyum ve 66,500 m2’lik açık
spor alanı
• 50’yi aşkın öğrenci kulübü
• 9 uzman doktorun görev yaptığı tam
donanımlı Sağlık Merkezi
• Psikolojik Danışma, Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
• Mezunlarla iletişim ve Kariyer
Araştırma Merkezi
• Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda
eğitim
• Mesleklerinde başarılı 44,000’i aşkın
mezun
• Modern derslikler, laboratuvarlar,
güçlü bilgisayar ve internet bağlantısı
• Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam
• 200’den fazla yüksek öğrenim
kurumu ile işbirliği
İŞLETME ve FİNANS Y
İŞLETME ve Fİ
İŞLETME ve FİNANS YÜKSEKOKULU
YÜKSEKOKULU
S
evgili Öğrenciler ...
İşletme ve Finans Yüksekokulu’muzun en önemli misyonu Doğu Akdeniz bölgesi ve çevresi
ülkelerden gelen öğrencilere çağdaş ve yüksek kalitede eğitim vermektir. Vermekte olduğumuz
eğitim hocalarımız tarafından yürütülmekte olan akademik araştırmalarla desteklenmektedir.
Eğitim ve araştırmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da, topluma hizmete yönelik çalışmalara
öncelik verilmektedir.
Yüksekokul öğrencileri ilk iki yıl genel İşletme; Finans ve Ekonomi dersleri alarak, üçüncü ve
dördüncü yıllarda seçtikleri dallarda uzmanlaşma sağlayacak derslere girmektedirler. Yüksek
kaliteli eğitimin yanında, öğrencilerin pratik iş hayatıyla tanışabilmeleri için öğrenim gördükleri
dallarla ilgili sektörlerde staj yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda staj eğitimi Yüksekokulda
sunulan programlarının önemli bir parçası olmuştur.
Yüksekokulda sunulan programlar; öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını,
ekonomik prensiplerini, ayni zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir.
Hızlı değişen dünya koşulları içerisinde, programlarımız sürekli olarak güncellenerek, bilgi
teknolojisiyle öğretim esas alınmaktadır. Yüksekokuldan mezun olan öğrencilerimiz, kazandıkları
niteliklerle, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün en öncelikle aradığı kişiler arasında yer
alabilmektedirler.
Prof. Dr. Mustafa BESİM
İşletme ve Finans Yüksekokulu Müdürü (v)
PROGRAMLAR
Bankacılık ve Finans Lisans Programı (İngilizce)
Bankacılık ve Sigortacılık Lisans Programı (İngilizce)
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı (İngilizce)
Pazarlama Lisans Programı (İngilizce)
Uluslararası Finans Lisans Programı (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı (İngilizce - Türkçe)
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı (İngilizce)
BANKACILIK ve FINANS Lisans Programı
Eğitim / Öğrenim
Öğrencilerimiz eğitimleri süresince edindikleri engin teorik bilginin
yanında öğrendiklerini pratiğe aktarmayı bilen kişiler olarak mezun
olmaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler hızla gelişen ve bankacılık
ve finans sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan bilişim
teknolojilerini en üst seviyede kullanma becerisi ile donanarak
mezun olurlar. Mezunlarımız, banka ve diğer finans kurumlarında
kolaylıkla iş bulabilmekte ve kısa sürede önemli pozisyonlara
yükselebilmektedirler. Mezunlarımızın başta Türkiye olmak üzere
dünyanın çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu başarılar, verdiğimiz
eğitim seviyesinin en güvenilir göstergesidir.
Olanaklar
Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulan
bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz Routers terminali ve
internet üzerinden dünyanın çeşitli kesimlerinde faaliyet gösteren
para ve sermaye piyasalarını ve finans konuları ile ilgili dünyadaki
en son gelişmeleri kolaylıkla takip edebilme imkanına sahiptirler.
Verilen sınıf eğitimine ek olarak öğrencilerimiz eğitimlerinin üçüncü
yılı sonunda çeşitli ülkelerdeki banka ve finans kuruluşlarında
sağlanan staj imkanları sayesinde sektörle ilgili pratiğe dayalı
bilgilerini pekiştirmekte ve gerçek hayatta uygulanan projelerde
çalışma imkanına kavuşmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak DAÜ’de
öğrenim gördüğü sürede yüksek başarı gösteren öğrencilere ikinci
dönemden itibaren başarı bursu verilmektedir.
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
Bankacılık ve Finans Programı Kanada’da faaliyet gösteren Moody’s
Analytics Global Education (Canada) Inc. ve Queen’s Üniversitesi
ile akademik işbirliği içerisinde olup ortak sertifika programları
düzenlemektedir. Bankacılık ve Finans Programı, Türkiye’nin köklü
kuruluşlarından olan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de faaliyet
gösteren bazı ulusal ve uluslararası bankalar ve finans kuruluşları ile
işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, Bankacılık ve Finans Programı’nın bağlı
olduğu İşletme ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin İşletme Akreditasyon
Kurumu AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
ve Avrupa’daki üyesidir. Bunun yanında program FIBAA akreditasyonun
sürecini başarı ile tamamlamış ve akredite olmuştur.
Program Hakkında Genel Bilgi
Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın amacı, öğrencileri gerek teorik
gerekse uygulamaya yönelik finansal analiz teknikleri ile donatmaktır.
Bunun yanında, program öğrencilere finansal kurumlar ve piyasalarda
kullanılan bilişim teknolojilerini nasıl kullanacaklarını öğretmektedir.
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, başta finans sektörü
olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik
finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine
sahip olan mezunlarımız, gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans
kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır. Mezunlarımızın tercih ettiği
iş dallarının başında bankacılık, finans danışmanlığı, borsa, muhasebe,
sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği gelmektedir.
Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın temel misyonu
bankacılık ve finans sektörlerinde ihtiyaç duyulan, güncel
bilgilerle donanmış, teknolojinin imkanlarını kullanabilen,
karar verme ve uygulama becerisine sahip, nitelikli ve
etik değerlere sıkı sıkıya bağlı bankacı ve finanscılar
yetiştirmektir. Bu amaçla öğrenci odaklı eğitime büyük
önem verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri süresince verilen
projeler sayesinde takım çalışmasına teşvik edilmekte ve
pratiğe dayalı projelerle teorik bilgilerinin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerimiz
eğitimleri süresince çağdaş teknolojik imkanları kullanarak
sunum yapabilme yeteneklerini geliştirmektedirler.
“Değişen iş
dünyasının
gereksinimlerine
göre kendini
güncelleyen,
öğrencilerini
uluslararası
kariyere giden
yolda rekabetçi
bireyler olarak
donatan okulum
dünyanın sayılı
İşletme Okulları
arasında yer
almaktadır.”
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BS (Bachelor of Science)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Tel
Faks
Bankacılık ve Finans
4 yıl
İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1475
0 392 630 2825
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
2015 ÖSYM Başarı
Sırası
http://bank.emu.edu.tr
479.846 (Tam Burslu)
943.997 (%50 Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
PROGRAM
Birinci Yıl / Güz
Ekonomiye Giriş - I
İngilizce - I
Matematik
Siyaset Bilimine Giriş
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
İkinci Yıl / Güz
İstatistik - I
İşletmelerde İletişim
Orta Düzey Mikroekonomi
Seçmeli Ders – I
Muhasebe İlkeleri - I
Akademik Kadro
• Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU
• Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ
• Prof. Dr. Hatice JENKINS
• Prof. Dr. Mustafa BESİM (Müdür)(v)
• Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU
(Rektör Yard.)
• Doç. Dr. Bilge ÖNEY
• Doç. Dr. Mete FERİDUN
• Doç. Dr. Nesrin ÖZATAÇ
(Bölüm Bşk.)(v)
• Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK
• Yrd. Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Öğr. Gör. Alimshan FAIZULAYEV
• Öğr. Gör. Azadeh HADIAN
• Öğr. Gör. Barış EREN
• Öğr. Gör. Bezhan RUSTAMOV
• Öğr. Gör. Boren SARGON
• Öğr. Gör. Engin ARI
• Öğr. Gör. Nigar TAŞPINAR
• Öğr. Gör. Seniha BESİM
• Öğr. Gör. Volkan TÜRKOĞLU
Birinci Yıl / Bahar
Ekonomiye Giriş - II
İngilizce - II
Küresel Siyasete Giriş
Bilgi Teknolojilerine Giriş - II
İşletmeye Giriş
İkinci Yıl / Bahar
Muhasebe İlkeleri - I
Orta Düzey Makroekonomi
Bankacılık ve Finansa Giriş
İstatistik - II
Seçmeli Ders - II
Üçüncü Yıl / Güz
Ticari Banka Yönetimi
İşletme Finansmanı
Uluslararası Bankacılık
Uygulamalı Finansal İstatistik
Teknik Seçmeli Ders - I
Üçüncü Yıl / Bahar
Para ve Banka
Uluslararası Finans
İşletme Finansmanı
Finansal Bilanço Analizi
Seçmeli Ders - III
Staj
Dördüncü Yıl / Güz
Finansal Hizmet Pazarlaması Yatırımlar
Ticari Banka Hukuku
Teknik Seçmeli Ders - II
Teknik Seçmeli Ders - III
Dördüncü Yıl / Bahar
Portföy Yönetimi
Risk Yönetimi ve Sigortacılık
Kredi Değerlendirmesi ve Kredilendirilme
Teknik Seçmeli Dersi - IV
Teknik Seçmeli Ders - V
BANKACILIK ve SIGORTACILIK Lisans Programı
Eğitim / Öğrenim
Öğrencilerimiz eğitimleri süresince edindikleri engin teorik bilginin
yanında öğrendiklerini pratiğe aktarmayı bilen kişiler olarak mezun
olmaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler hızla gelişen ve bankacılık
ve finans sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan bilişim
teknolojilerini en üst seviyede kullanma becerisi ile donanarak
mezun olurlar.
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
Mezunlarımız, banka ve diğer finans kurumlarında kolaylıkla iş
bulabilmekte ve kısa sürede önemli pozisyonlara yükselebilmektedirler. Mezunlarımızın başta Türkiye olmak üzere dünyanın
çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu başarılar verdiğimiz eğitim
seviyesinin en güvenilir göstergesidir.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Kanada’da faaliyet gösteren Moody’s
Analytics Global Education (Canada) Inc. ve Queen’s Üniversitesi ile
akademik işbirliği içerisinde olup ortak sertifika programları düzenlemektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Türkiye’nin köklü kuruluşlarından olan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de faaliyet gösteren
bazı ulusal ve uluslararası bankalar ve finans kuruluşları ile işbirliği
yapmaktadır. Ayrıca Bankacılık ve Finans Programı’nın bağlı olduğu İşletme
ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin İşletme Akreditasyon Kurumu AACSB
(Association to Advance Collegiate Schools of Business) üyesidir. Bunun
yanında program FIBAA akreditasyonun sürecini başarı ile tamamlamış
ve akredite olmuştur.
Olanaklar
Program Hakkında Genel Bilgi
Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulan
bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz Routers terminali ve
internet üzerinden dünyanın çeşitli kesimlerinde faaliyet gösteren
para ve sermaye piyasalarını ve finans konuları ile ilgili dünyadaki
en son gelişmeleri kolaylıkla takip edebilme imkanına sahiptirler.
Verilen sınıf eğitimine ek olarak öğrencilerimiz eğitimlerinin üçüncü
yılı sonunda çeşitli ülkelerdeki banka ve finans kuruluşlarında
sağlanan staj imkanları sayesinde sektörle ilgili pratiğe dayalı
bilgilerini pekiştirmekte ve gerçek hayatta uygulanan projelerde
çalışma imkanına kavuşmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak DAÜ’de
öğrenim gördüğü sürede yüksek başarı gösteren öğrencilere ikinci
dönemden itibaren başarı bursu verilmektedir.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın amacı, sigortacılık sektörüne
teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerle donanmış uzmanlar yetiştirmektir.
Bu bağlamda Bankacılık ve Sigortacılık Lisans Programı, bankacılık ve
finans bilgilerinin yanı sıra sigortacılık alanında güncel bilgilerle donanmış,
bilgisayar ve yabancı dile hakim bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz başta finans sektörü
olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik
finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine
sahip olan mezunlarımız gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans
kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır.
Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı finans
sektörüne teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerle donanmış
uzmanlar yetiştirmektir. Küreselleşen ve rekabet seviyesi
giderek yükselen piyasalarda, her geçen gün analitik
düşünce yapısına sahip nitelikli ve etik değerlere sahip
kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bankacılık
ve sigortacılık bölümü bankacılık ve finans bilgilerinin
yanısıra sigortacılık alanında da bilgiyle donanmış,
bilgisayar ve yabancı dile hakim bireyler yetiştirerek
bu kişilerin gerek ulusal gerekse uluslararası finansal
hizmet veren kurumlarda uzman olarak yer almalarını
hedeflenmektedir.
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BS (Bachelor of Science)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Tel
Faks
Bankacılık ve Sigortacılık
4 yıl
İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1475
0 392 630 2825
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
2015 ÖSYM Başarı
Sırası
http://bank.emu.edu.tr
516.503 (Tam Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
PROGRAM
Birinci Yıl / Güz
Ekonomiye Giriş - I
İngilizce'de İletişim - I
Matematik
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Siyaset Bilimine Giriş
Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi
İkinci Yıl / Güz
İstatistik - I
İşletmelerde İletişim
Orta Düzey Mikroekonomi
Seçmeli Ders - I
Muhasebe İlkeleri - I
Mezunlarımızın tercih ettiği iş dallarının başında bankacılık, finans
danışmanlığı, borsa, muhasebe, sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği
gelmektedir.
Akademik Kadro
• Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU
• Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ
• Prof. Dr. Hatice JENKINS
• Prof. Dr. Mustafa BESİM (Müdür)(v)
• Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU
(Rektör Yard.)
• Doç. Dr. Bilge ÖNEY
• Doç. Dr. Mete FERİDUN
• Doç. Dr. Nesrin ÖZATAÇ
(Bölüm Bşk.)(v)
• Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK
• Yrd. Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Öğr. Gör. Alimshan FAIZULAYEV
• Öğr. Gör. Azadeh HADIAN
• Öğr. Gör. Barış EREN
• Öğr. Gör. Bezhan RUSTAMOV
• Öğr. Gör. Boren SARGON
• Öğr. Gör. Engin ARI
• Öğr. Gör. Nigar TAŞPINAR
• Öğr. Gör. Seniha BESİM
• Öğr. Gör. Volkan TÜRKOĞLU
Birinci Yıl / Bahar
Ekonomiye Giriş - II
İngilizce'de İletişim - II
Küresel Siyasete Giriş
Bilgi Teknolojilerine Giriş - II
İşletmeye Giriş
İkinci Yıl / Bahar
Muhasebe İlkeleri - II
Orta Düzey Makroekonomi
Bankacılık ve Finansa Giriş
İstatistik - II
Seçmeli Ders - II
Üçüncü Yıl / Güz
Ticari Banka Yönetimi
İşletme Finansmanı
Uluslararası Bankacılık
Sigortacılığa Giriş
Teknik Seçmeli Ders - I
Üçüncü Yıl / Bahar
Para ve Banka
Uluslararası Finans
İşletme Finansmanı
Sigortalar Hukuku
Seçmeli Ders - III
Staj
Dördüncü Yıl / Güz
Hayat Sigortası
Sigorta Matematiği
Yatırımlar
Teknik Seçmeli Ders - II
Teknik Seçmeli Ders - III
Dördüncü Yıl / Bahar
Risk Yönetimi ve Sigortacılık
Küreselleşme ve Finansal Piyasalar
Portföy Yönetimi
Alan Seçmeli Dersi - IV
Teknik Seçmeli Ders - V
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI Lisans Programı
Eğitim / Öğrenim
İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda güncel gelişmelerin ışığında
ve iş dünyasından yöneticilerin görüşleri alınarak derslerin
içerikleri sürekli yenilenmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamaya
dönük olarak planlanmıştır. Derslerde ekip çalışmaları, projeler,
alan çalışmaları ve öğrencinin eğitim sürecine etkin katılımını
sağlayan yöntemler kullanılmaktadır.
Bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı derslerin uygulama kısımları
bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Çok disiplinli bir
yaklaşımla öğrencilerimiz insan kaynakları ve işletme alanı dışında
da dersler almakta ve mezunlarımızın çok yönlü, kültürel düzeyleri
yüksek bireyler olarak iş dünyasına katılmaları sağlanmaktadır.
Eğitim kadromuz; yurtiçi ve yurtdışında bilimsel yayınlar ve
projeler üretmiş, uygulamada iş dünyasına katkıda bulunmuş,
öğrenci odaklı eğitim felsefesine inanmış, başarılı ve tanınmış
akademisyenlerden oluşmaktadır. Eğitim kadromuz, araştırma
ve projelerle bilime ve iş dünyasına katkı yaparak, öğrencilerimize
derslerinde sürekli güncel bilgiler sunmaktadır.
Olanaklar
• Teknolojik imkanlar ile donatılmış sınıflar.
• Geniş bilgisayar olanakları ve internet bağlantısı.
• Çeşitli konularda oluşturulmuş öğrenci kulüpleri.
• Her öğrenciye akademik danışman.
• Üniversite kütüphanesinde insan kaynakları yönetimi ile ilgili çok sayıda
kitap, bilimsel dergi ve veritabanına erişim.
• Profesyonel yöneticilerin öğrencilerle buluşmasını sağlayan etkinlikler.
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
İşletme ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin işletme akreditasyon kurumu
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
üyesidir. Bunun yanında program FIBAA akreditasyonun sürecini başarı
ile tamamlamış ve akredite olmuştur.
Fakülte AACSB tarafından akreditasyon sürecine uygun bulunmuştur ve
bu süreci başlatmıştır. 2008 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde
düzenlenen bir törenle dünyanın en iyi 1000 işletme Fakültesi arasına
giren fakültemize bölgesel ve uluslararası başarıları için ödül verilmiştir.
Program Hakkında Genel Bilgi
Öğrencilerimizin problem çözme ve iletişim becerilerini yükseltecek,
yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek bir eğitim programı sunan
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar, bilgisayar ve
diğer teknolojiler hakkında en son gelişmeleri takip ederek iş yaşamına
atılmaktadırlar. Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade eden, girişimci,
yaratıcı bir kimlik kazanmaları da programın amaçları arasındadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nın amacı; bir
işletmenin tüm temel konuları yanında özellikle insan
kaynakları yönetimi alanında eğitilmiş, bilgili, donanımlı,
küresel ortamda iş yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.
Öğrenim dili İngilizce’dir. Bu nedenle programdan mezun
olan öğrenciler çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedirler.
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı kurumların insan
kaynaklarını daha bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve
dolayısıyla verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmak
amacı ile gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında insan
kaynakları yönetimi alanında çalışacak kişiler yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Mezunlarımız personel seçimi,
endüstriyel ilişkiler, performans ölçümü ve yönetimi gibi
insan kaynakları yönetimi süreçlerinin yanında işletme
stratejilerinde insan kaynakları yönetiminin rolünü daha
iyi algılayabilmeleri amacı ile genel işletme konularında
da eğitim almaktadırlar.
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BBA (Bachelor of
Business Administration)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Tel
Faks
İnsan Kaynakları Yönetimi
4 yıl
İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1343
0 392 365 1017
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
2015 ÖSYS Başarı
Sırası
http://business.emu.edu.tr
788.282 (Tam Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
PROGRAM
Birinci Yıl / Güz
İşletmeye Giriş - I
İngilizce’de İletişim - I
İşletme ve Ekonomi için Matematik - I
İktisada Giriş - I
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Birinci Yıl / Bahar
İşletmeye Giriş - II
İngilizce`de İletişim - II
İşletme ve Ekonomi için Matematik - II
İktisada Giriş - II
Küresel Siyasete Giriş
İkinci Yıl / Güz
İşletme için Mikroekonomi
İşletmelerde İletişim
İstatistik - I
Muhasebe İlkeleri - I
Üniversite Geneli Seçmeli - I
İkinci Yıl / Bahar
Örgütsel Davranış
İşletme Hukuku
Muhasebe İlkeleri - II
Üniversite Geneli Seçmeli - II
Alan Seçmeli Dersi - I
Üçüncü Yıl / Güz
Pazarlama
Finansal Yönetim
Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji
Üniversite Geneli Seçmeli - III
Alan Seçmeli Dersi - II
Üçüncü Yıl / Bahar
Kantitatif Analiz
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik - I
Para ve Banka
İş İlişkileri
Dördüncü Yıl / Güz
Alan Seçmeli Dersi - III
Yönetim Bilişim Sistemleri
Üretim Yönetimi
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Alan Seçmeli Dersi - IV
Dördüncü Yıl / Bahar
Eğitim ve Geliştirme
Alan Seçmeli Dersi - V
Alan Seçmeli Dersi - VI
İşletme için Uygulamalı Araştırma Yönt.
İşletme Politikası
“DAÜ Mezunlarla İletişim ve
Kariyer Araştırma Merkezi’nde
mezun adaylarına mülakat
teknikleri ve özgeçmiş
hazırlama konularında
danışmanlık yapıyorum.
Böylece derslerde aldığım
teorik bilgiyi pratiğe geçirme
ve paylaşma imkanı
buluyorum.”
Akademik Kadro
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı mezunları hem özel hem de kamu
sektörü kurumlarında personel yönetimi veya insan kaynakları yönetimi
birimlerinde ve işletme alanında diğer konulardan da aldıkları dersler
sayesinde işletme mezunlarının görev aldığı tüm pozisyonlarda görev
alabileceklerdir. İnsan unsurunun kurumlarda rekabet unsuru olarak
öneminin arttığı günümüzde insan kaynakları konusunda yetişmiş personel
ihtiyacı gittikçe artacaktır.
• Öğr. Gör. Damla Ürer ERDIL
• Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
• Prof. Dr. Cem TANOVA
• Öğr. Gör. Ebru Kaptan SERTOĞLU
• Prof.Dr. İbrahim LAZOL
• Öğr. Gör. Elahe BEHRAVESH
• Prof. Dr. Mustafa TÜMER(Bölüm Bşk.) • Öğr. Gör. Elif KATIRCIOĞLU
• Prof. Dr. Sami FETHI
• Öğr. Gör. Evren ERK
• Öğr. Gör. Evrim TÖREN
• Prof. Dr. Serhan ÇIFTÇIOĞLU
• Öğr. Gör. Fatih DUBARA
• Doç. Dr. Deniz İŞÇIOĞLU
• Öğr. Gör. Galip Erzat ERDIL
• Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU
• Doç. Dr. İlhan DALCI
• Öğr. Gör. Gülsen DÖKMECIOĞLU
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Öğr. Gör. Hossein H. KHANAFCHI
• Doç. Dr. Selcan TIMUR
• Öğr. Gör. İlker BAHÇECIOĞLU
• Doç. Dr. Şule AKER
• Öğr. Gör. İzzet ATALAY
• Doç. Dr. Tarık TIMUR
• Öğr. Gör. Nevin SEYYAH
• Öğr. Gör. M. Zaigham KHAN
• Doç. Dr. Turhan Çetin KAYMAK
• Öğr. Gör. Mehmet DAĞLI
• Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN
• Öğr. Gör. Mehmet TALAYKURT
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU • Öğr. Gör. Mürüde Ertaç
• Öğr. Gör. Necati CIZRELIOĞULLARI
• Yrd. Doç. Dr. Seymen ATASOY
• Dr. Karen HOWELLS
• Öğr. Gör. Özlem ALTUN
• Dr. Murad ABDURAHMAN
• Öğr. Gör. Ramadan SANIVAR
• Öğr. Gör. Alex ZABOLOTNOV
• Öğr. Gör. Şahap TOKATLI
• Öğr. Gör. Aytül BILEN
• Öğr. Gör. Şemi BORA
• Öğr. Gör. Simon LOOKER
• Öğr. Gör. Bakiye YALINÇ
• Öğr. Gör. Sinem KUTUP
• Öğr. Gör. Bürge YEKTAOĞLU
PAZARLAMA Lisans Programı
Eğitim / Öğrenim
Pazarlama konusunda güncel gelişmelerin takip edilerek ve iş
dünyasından yöneticilerin görüşleri alınarak derslerin içerikleri
sürekli yenilenmektedir. Derslerin kuramsal ve uygulamaya dönük
boyutlarının desteklenmesi ve öğrencilerin en etkin bir şekilde
eğitim alabilmesi için ekip çalışmaları, projeler, alan çalışmaları
ve öğrencinin eğitim sürecine etkin katılımını sağlayan yöntemler
kullanılmaktadır.
Derslerimizde üniversitemizin, güçlü bilgisayar teknolojisinin
altyapısı etkin olarak kullanılmaktadır. Çok disiplinli bir yaklaşımla
öğrencilerimiz pazarlama alanı dışında da dersler almakta ve
mezunlarımızın çok yönlü, kültürel düzeyleri yüksek bireyler olarak
iş dünyasına katılmaları sağlanmaktadır.
Eğitim kadromuz; yurtiçi ve yurtdışında bilimsel yayınlar ve
projeler üretmiş, uygulamada iş dünyasına katkıda bulunmuş,
öğrenci odaklı eğitim felsefesine inanmış, başarılı ve tanınmış
akademisyenlerden oluşmaktadır. Araştırma ve projelerle bilime ve
iş dünyasına yapılan katkılar, eğitim kadromuzun öğrencilerimize
derslerinde sürekli güncel bilgiler sunmasını sağlamaktadır.
Olanaklar
• Teknolojik imkanlar ile donatılmış sınıflar.
• Geniş bilgisayar olanakları ve internet bağlantısı.
• Çeşitli konularda oluşturulmuş öğrenci kulüpleri.
• Her öğrenciye akademik danışman.
• Üniversite kütüphanesinde Pazarlama ile ilgili kitaplara, bilimsel dergilere
ve veri tabanlarına ulaşım.
• Profesyonel yöneticilerin öğrencilerle buluşmasını sağlayan etkinlikler.
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
İşletme ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin işletme akreditasyon kurumu
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
üyesidir. Bunun yanında program FIBAA akreditasyonun sürecini başarı
ile tamamlamış ve akredite olmuştur.
Fakülte AACSB tarafından akreditasyon sürecine uygun bulunmuştur ve
bu süreci başlatmıştır. 2008 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde
düzenlenen bir törenle dünyanın en iyi l000 İşletme Fakültesi arasına giren
fakültemize bölgesel ve uluslararası başarıları için ödül verilmiştir.
Program Hakkında Genel Bilgi
Öğrencilerimizin analiz ve sentez yapma yeteneklerini arttıran, iletişim
becerilerini geliştiren, yaratıcı ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmeyi
hedef alan Pazarlama Yönetimi Programı, bilgisayar ve diğer eğitim
teknolojilerini de öğrencilerin hizmetine sunmaktadır.
Uluslararası pazarların talep ettiği, özgüveni tam, kendini rahatça ifade
eden, girişimci ruhlu öğrenciler yetiştirmek programın temel amacını
oluşturmaktadır.
Pazarlama Yönetimi Programı’nın amacı işletmecilik temel
konuları yanında özellikle pazarlama alanında eğitilmiş,
bilgili, kültürlü, global pazarlarda başarılı olacak elemanlar
yetiştirmektir. Öğrenim dili İngilizce’dir. Programı
başarıyla tamamlayan öğrenciler, pazarlama konuları
yanında, yabancı dille de donanmış olacaklarından,
küresel ortamda başarılı olmak için gereken tüm özellikleri
taşıyacaklardır.
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BBA (Bachelor of
Business Administration)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Tel
Faks
Müşteri memnuniyetine verilen önem özel, kamu ve sivil toplum
kuruluşlarını müşterinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek için ürün ve
hizmet geliştirmeye yönlendirmektedir. Bu gelişim Pazarlama Yönetimi
mezunlarının kurumlarda hizmetlerine ihtiyacın artmasına yol açmaktadır.
Çok sayıda özel sektör kuruluşunun yanında, ülke ekonomisine büyük
katkı sağlayan kamu kesimi için de pazarlama çok önemli bir fonksiyondur.
Pazarlama Yönetimi Programı, her iki alanda ihtiyaç duyulan, etkin ve
verimli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Akademik Kadro
• Öğr. Gör. Damla Ürer ERDIL
• Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
• Prof. Dr. Cem TANOVA
• Öğr. Gör. Ebru Kaptan SERTOĞLU
• Prof.Dr. İbrahim LAZOL
• Öğr. Gör. Elahe BEHRAVESH
• Prof. Dr. Mustafa TÜMER(Bölüm Bşk.) • Öğr. Gör. Elif KATIRCIOĞLU
• Prof. Dr. Sami FETHI
• Öğr. Gör. Evren ERK
• Öğr. Gör. Evrim TÖREN
• Prof. Dr. Serhan ÇIFTÇIOĞLU
• Öğr. Gör. Fatih DUBARA
• Doç. Dr. Deniz İŞÇIOĞLU
• Öğr. Gör. Galip Erzat ERDIL
• Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU
• Doç. Dr. İlhan DALCI
• Öğr. Gör. Gülsen DÖKMECIOĞLU
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Öğr. Gör. Hossein H. KHANAFCHI
• Doç. Dr. Selcan TIMUR
• Öğr. Gör. İlker BAHÇECIOĞLU
• Doç. Dr. Şule AKER
• Öğr. Gör. İzzet ATALAY
• Doç. Dr. Tarık TIMUR
• Öğr. Gör. Nevin SEYYAH
• Öğr. Gör. M. Zaigham KHAN
• Doç. Dr. Turhan Çetin KAYMAK
• Öğr. Gör. Mehmet DAĞLI
• Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN
• Öğr. Gör. Mehmet TALAYKURT
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU • Öğr. Gör. Mürüde Ertaç
• Öğr. Gör. Necati CIZRELIOĞULLARI
• Yrd. Doç. Dr. Seymen ATASOY
• Dr. Karen HOWELLS
• Öğr. Gör. Özlem ALTUN
• Dr. Murad ABDURAHMAN
• Öğr. Gör. Ramadan SANIVAR
• Öğr. Gör. Alex ZABOLOTNOV
• Öğr. Gör. Şahap TOKATLI
• Öğr. Gör. Aytül BILEN
• Öğr. Gör. Şemi BORA
• Öğr. Gör. Simon LOOKER
• Öğr. Gör. Bakiye YALINÇ
• Öğr. Gör. Sinem KUTUP
• Öğr. Gör. Bürge YEKTAOĞLU
4 yıl
İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1343
0 392 365 1017
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Pazarlama
2015 ÖSYS Başarı
Sırası
http://sad.emu.edu.tr
689.478 (Tam Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
PROGRAM
Birinci Yıl / Güz
İşletmeye Giriş - I
İngilizce’de İletişim - I
İşletme ve Ekonomi için Matematik - I
İktisada Giriş - I
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Birinci Yıl / Bahar
İşletmeye Giriş - II
İngilizce’de İletişim - II
İşletme ve Ekonomi için Matematik - II
İktisada Giriş - II
Küresel Siyasete Giriş
İkinci Yıl / Güz
İşletme için Mikroekonomi
İşletmelerde İletişim
İstatistik - I
Üniversite Geneli Seçmeli - I
Muhasebe İlkeleri - I
İkinci Yıl / Bahar
Örgütsel Davranış
İşletme Hukuku
Muhasebe İlkeleri - II
Üniversite Geneli Seçmeli - II
Alan Seçmeli Dersi - I
Üçüncü Yıl / Güz
Pazarlama
Finansal Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üniversite Geneli Seçmeli - III
Alan Seçmeli Dersi - II
Üçüncü Yıl / Bahar
Kantitatif Analiz
Satış Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik - I
Para ve Banka
Alan Seçmeli Dersi - III
Dördüncü Yıl / Güz
Reklamcılık
Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Üretim Yönetimi
Tüketici Davranışları
Alan Seçmeli Dersi - IV
Dördüncü Yıl / Bahar
Pazarlama Araştırması
Alan Seçmeli Dersi - V
Alan Seçmeli Dersi - VI
İşletme için Uygulamalı Araştırma Yönt.
İşletme Politikası
ULUSLARARASI FINANS Lisans Programı
Eğitim / Öğrenim
Program öğrencileri eğitimleri süresince edindikleri engin teorik
bilginin yanında öğrendiklerini pratiğe aktarmayı bilen kişiler olarak
mezun olmaktadırlar.
Bunun yanında öğrenciler hızla gelişen ve bankacılık ve finans
sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan bilişim teknolojilerini
en üst seviyede kullanma becerisi ile donanarak mezun olurlar.
Öğrencilerimiz uluslararası bankacılık ve finans kurumlarında
herhangi bir engelle karşılaşmadan iş bulabilmekte ve kısa sürede
önemli pozisyonlara yükselebilmektedirler. Mezunlarımızın başta
Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde göstermiş olduğu
başarılar verdiğimiz eğitim kalitesinin bir göstergesidir.
Olanaklar
Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin kullanımına sunulan
bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz Routers terminali ve
internet üzerinden dünyanın çeşitli kesimlerinde faaliyet gösteren
para ve sermaye piyasalarını ve finans konuları ile ilgili dünyadaki
en son gelişmeleri kolaylıkla takip edebilme imkanına sahiptirler.
Verilen sınıf eğitimine ek olarak öğrencilerimiz eğitimlerinin üçüncü
yılı sonunda çeşitli ülkelerdeki banka ve finans kuruluşlarında
sağlanan staj imkanları sayesinde sektörle ilgili pratiğe dayalı
bilgilerini pekiştirmekte ve gerçek hayatta uygulanan projelerde
çalışma imkanına kavuşmaktadırlar.
Tüm bunlara ek olarak DAÜ’de öğrenim gördüğü sürede yüksek başarı
gösteren öğrencilere ikinci dönemden itibaren başarı bursu verilmektedir.
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
Uluslararası Finans Programı, Kanada’da faaliyet gösteren Canadian
Securities Institute (CSI) ve Queen’s Üniversitesi ile akademik işbirliği
içerisinde olup ortak sertifika programları düzenlemektedir. Ayrıca
Türkiye’nin köklü kuruluşlarından olan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de
faaliyet gösteren bazı ulusal ve uluslararası bankalar ve finans kuruluşları
ile çeşitli konularda işbirliğimiz vardır.
Bunların yanında Uluslararası Finans Programı nın bağlı bulunduğu İşletme
ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin İşletme Akreditasyon Kurumu AACSB
(Association to Advance Collegiate Schools of Business) üyesidir. Bunun
yanında program FIBAA akreditasyonun sürecini başarı ile tamamlamış
ve akredite olmuştur.
Program Hakkında Genel Bilgi
Uluslararası Finans Lisans Programı’nın amacı, öğrencilere küreselleşmiş
finansal piyasalar, internet bankacılığı, döviz politikaları ve uluslararası
muhasebe gibi konularda çok iyi bir eğitim sağlamaktır. Finans bilgisi
yanında, bilişim teknolojilerini bu alanda kullanmayı çok iyi bilen program
mezunları, uluslararası finans kuruluşlarında ve finansal merkezlerinde
görev alabilmektedirler.
Uluslararası Finans Lisans Programının amacı, öğrencilere
bilişim teknolojileri ile desteklenmiş finans dersleri
yanında, döviz politikaları ve uluslararası muhasebe
gibi konularda sağlam bir altyapı kazandırarak onların
uluslararası kurum ve merkezlerde önemli görevler
alabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, eğitimlerini
tamamladıktan sonra İngilizce diline hakim, düşünce
ve fikirlerini rahatlıkla ve etkin şekilde ifade edebilme
özelliklerine sahip, analiz yeteneği yüksek, etkileyici
sunum yapabilen kişiler olarak sektöre adım atmaktadırlar.
“Dünyanın en iyi
1,000 işletme
okulu arasında yer
alan bir fakültede
eğitim almanın
ayrıcalığını
yaşıyorum.”
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BS (Bachelor of Science)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Tel
Faks
Uluslararası Finans
4 yıl
İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1475
0 392 630 2825
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
2015 ÖSYS Başarı
Sırası
http://bank.emu.edu.tr
368.977 (Tam Burslu)
982.278 (%50 Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
PROGRAM
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz başta finans sektörü
olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik
finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine
sahip olan mezunlarımız gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans
kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır. Mezunlarımızın tercih ettiği
iş dallarının başında bankacılık, finans danışmanlığı, borsa, muhasebe,
sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği gelmektedir.
Akademik Kadro
• Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
• Prof. Dr. Cahit ADAOĞLU
• Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ
• Prof. Dr. Hatice JENKINS
• Prof.Dr. İbrahim LAZOL
• Prof. Dr. Mustafa BESİM (Müdür)(v)
• Prof. Dr. Salih KATIRCIOĞLU
(Rektör Yard.)
• Doç. Dr. Bilge ÖNEY
• Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU
• Doç. Dr. Mete FERİDUN
• Doç. Dr. Nesrin ÖZATAÇ
(Bölüm Bşk.)(v)
• Yrd. Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK
• Yrd. Doç. Dr. Korhan GÖKMENOĞLU
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Öğr. Gör. Alimshan FAIZULAYEV
• Öğr. Gör. Azadeh HADIAN
• Öğr. Gör. Barış EREN
• Öğr. Gör. Bezhan RUSTAMOV
• Öğr. Gör. Boren SARGON
• Öğr. Gör. Engin ARI
• Öğr. Gör. Nigar TAŞPINAR
• Öğr. Gör. Seniha BESİM
• Öğr. Gör. Volkan TÜRKOĞLU
Birinci Yıl / Güz
Ekonomiye Giriş - I
İngilizce - I
Matematik
Siyaset Bilimine Giriş
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
Birinci Yıl / Bahar
Ekonomiye Giriş - II
İngilizce - II
Küresel Siyasete Giriş
Bilgi Teknolojilerine Giriş - II
İşletmeye Giriş
İkinci Yıl / Güz
İstatistik - I
İşletmelerde İletişim
Orta Düzey Mikroekonomi
Seçmeli Ders – I
Muhasebe İlkeleri - I
İkinci Yıl / Bahar
Muhasebe İlkeleri - I
Orta Düzey Makroekonomi
Bankacılık ve Finansa Giriş
İstatistik - II
Seçmeli Ders – II
Üçüncü Yıl / Güz
Ticari Banka Yönetimi
İşletme Finansmanı
Uluslararası Bankacılık
Uluslararası Ekonomi - I
Seçmeli Ders – III
Üçüncü Yıl / Bahar
Para ve Banka, Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Teknik Seçmeli Ders – I
Teknik Seçmeli Ders – II
Staj
Dördüncü Yıl / Güz
Döviz Ekonomisi
Teori ve Politikası
Yatırımlar, Ticari Banka Hukuku
Uluslararası Siyasal Ekonomi
Teknik Seçmeli Ders – III
Dördüncü Yıl / Bahar
Küreselleşme ve Finansal Piyasalar
Kredi Değerlendirmesi ve Kredilendirilme
e-Finans
Teknik Seçmeli Ders – IV
Teknik Seçmeli Ders – V
ULUSLARARASI TICARET ve İŞLETMECILIK Lisans Programı (İngilizce - Türkçe)
Eğitim / Öğrenim
Program, öğrencilerini değişik ülkelerdeki ticaret ve iş yapma
ortamlarına hazırlamaktadır. Bu şekilde programdan mezun
olan öğrenciler değişik ülkelerde ve değişik kültürlerde rahatlıkla
çalışabilmekte ve iletişim kurabilmektedirler. Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’nda eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı bulunmaktadır.
Olanaklar
• Teknolojik imkanlar ile donatılmış sınıflar.
• Geniş bilgisayar olanakları ve internet bağlantısı.
• Çeşitli konularda oluşturulmuş öğrenci kulüpleri.
• Her öğrenciye akademik danışman.
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
İşletme ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin işletme akreditasyon
kurumu AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business) üyesidir. Bunun yanında program FIBAA akreditasyonun
sürecini başarı ile tamamlamış ve akredite olmuştur.
Fakülte AACSB tarafından akreditasyon sürecine uygun
bulunmuştur ve bu süreci başlatmıştır. 2008 yılında Paris’te
Sorbonne Üniversitesi’nde düzenlenen bir törenle dünyanın en
iyi 1000 İşletme Fakültesi arasına giren fakültemize bölgesel ve
uluslararası başarıları için ödül verilmiştir.
Program Hakkında Genel Bilgi
Uluslararası Ticaret ve İşletmeciliği bitiren öğrenciler, uluslararası ticaret
ve uluslararası iş yapmak isteyen tüm kurumlar tarafından aranmaktadır.
Dünyaya yeni açılan Türkiye’de, bu açılımı gerçekleştirecek elemanlara
gereksinim büyüktür.
Gerek yabancı dil gerekse bilgi ve donanım açısından Program mezunları
Türkiye’nin bu dönemde en çok gereksinim duyduğu elemanlar olma
özelliğine sahiptir. Bu yönüyle programı bitiren öğrencilerin değeri büyüktür
ve Türkiye’nin henüz başında bulunduğu küreselleşme hamlesinde bu
programdan mezun olacak elemanlara ihtiyaç vardır.
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Uluslararası Ticaret ve İşletme Programı’ndan mezun olan öğrencilerin
iş olanakları çok geniştir. Yabancı ülkelerle ekonomik, politik, sosyal ve
kültürel ilişkiler kurmak isteyebilecek her türlü özel ve kamu kurum ve
kuruluşlarda programın mezunlarına gereksinim duyulmaktadır.
Doğal olarak ithalat-ihracat ve/veya yabancı ülkelerde yatırım yapan
şirketler programın mezunlarına iş alanı yaratmaktadır. Ayrıca yabancı
şirketler Uluslararası Ticaret ve İşletme Programı mezunlarına ilgi
duymaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler kendi işlerini açabilmekte ve/ veya
kendi aile şirketlerinde etkin ve başarılı olmaktadırlar. Kamu sektöründe
uluslararası ticaret ve işletme konularıyla görevli olan daireler mezunlar
için iş alanları olarak sıralanabilmektedir.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nın
amacı, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik
konularında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, küresel ortamda
iş yapabilecek elemanlar yetiştirmektir. Uluslararası
Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programında öğretim dilinin
İngilizce olması nedeniyle mezunlarımız çok iyi İngilizce
bilmektedirler. Program süresince İngilizce’nin yanı sıra
en az bir yabancı dil daha öğretilmektedir. Türkçe Program
ise İngilizce dersleriyle desteklenmektedir. Dolayısıyla
öğrenciler uluslararası ortamda başarılı olmaya hazır hale
gelmektedirler.
Ayrıca Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı
öğrencileri, başta bilgisayar olmak üzere diğer tüm
teknolojik gelişmelere hakim bireyler olarak mezun
olmaktadırlar. Öğrencilerin, kendilerini rahatça ifade
eden, girişimci, yaratıcı bireyler olarak kimlik kazanmaları
programın genel amaçlarını oluşturmaktadır. Program
küresel ortamda çok iyi eğitilmiş ve kendine güvenen
bireylerin yönetici konumlarda bulunabileceği ve iyi
yöneticiler sayesinde şirketlerin gelişebileceği bilinciyle
hazırlanmıştır.
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BBA (Bachelor of
Business Administration)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Tel
Faks
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4 yıl
Türkçe / İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1343
0 392 365 1017
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
2015 ÖSYS Başarı
Sırası
http://sad.emu.edu.tr
1.067.211 (Ücretli)
683.794 (Tam Burslu)
1.027.316 (%50 Burslu)
697.945 (İngilizce) (Ücretli)
429.517 (İngilizce) (Tam Burslu)
1.074.684 (İngilizce) (%50 Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
Akademik Kadro
• Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
• Prof. Dr. Cem TANOVA
• Prof.Dr. İbrahim LAZOL
• Prof. Dr. Mustafa TÜMER
(Bölüm Bşk.)
• Prof. Dr. Sami FETHI
• Prof. Dr. Serhan ÇIFTÇIOĞLU
• Doç. Dr. Deniz İŞÇIOĞLU
• Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU
• Doç. Dr. İlhan DALCI
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Doç. Dr. Selcan TIMUR
• Doç. Dr. Şule AKER
• Doç. Dr. Tarık TIMUR
• Doç. Dr. Turhan Çetin KAYMAK
• Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU
• Yrd. Doç. Dr. Seymen ATASOY
• Dr. Karen HOWELLS
• Dr. Murad ABDURAHMAN
• Öğr. Gör. Alex ZABOLOTNOV
• Öğr. Gör. Aytül BILEN
• Öğr. Gör. Bakiye YALINÇ
• Öğr. Gör. Bürge YEKTAOĞLU
• Öğr. Gör. Damla Ürer ERDIL
• Öğr. Gör. Ebru Kaptan SERTOĞLU
• Öğr. Gör. Elahe BEHRAVESH
• Öğr. Gör. Elif KATIRCIOĞLU
• Öğr. Gör. Evren ERK
• Öğr. Gör. Evrim TÖREN
• Öğr. Gör. Fatih DUBARA
• Öğr. Gör. Galip Erzat ERDIL
• Öğr. Gör. Gülsen DÖKMECIOĞLU
• Öğr. Gör. Hossein H. KHANAFCHI
• Öğr. Gör. İlker BAHÇECIOĞLU
• Öğr. Gör. İzzet ATALAY
• Öğr. Gör. Nevin SEYYAH
• Öğr. Gör. M. Zaigham KHAN
• Öğr. Gör. Mehmet DAĞLI
• Öğr. Gör. Mehmet TALAYKURT
• Öğr. Gör. Mürüde Ertaç
• Öğr. Gör. Necati CIZRELIOĞULLARI
• Öğr. Gör. Özlem ALTUN
• Öğr. Gör. Ramadan SANIVAR
• Öğr. Gör. Şahap TOKATLI
• Öğr. Gör. Şemi BORA
• Öğr. Gör. Simon LOOKER
• Öğr. Gör. Sinem KUTUP
PROGRAM
Birinci Yıl / Güz
İşletmeye Giriş - I
İngilizce’de İletişim - I
İşletme ve Ekonomi için Matematik - I
İktisada Giriş - I
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Birinci Yıl / Bahar
İşletmeye Giriş - II
İngilizce`de İletişim - II
İşletme ve Ekonomi için Matematik - II
İktisada Giriş - II
Küresel Siyasete Giriş
İkinci Yıl / Güz
İşletme için Mikroekonomi
İşletmelerde İletişim
Üniversite Geneli Seçmeli - I
Muhasebe İlkeleri - I
İstatistik - I
İkinci Yıl / Bahar
İşletme Hukuku
Alan Seçmeli Dersi - I
Örgütsel Davranış
Muhasebe İlkeleri - II
Üniversite Geneli Seçmeli - II
Üçüncü Yıl / Güz
Pazarlama
Finansal Yönetim
Maliyet Muhasebesi
Uluslararası Ticaret ve Ekonomi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üçüncü Yıl / Bahar
Uluslararası Finans
Kantitatif Analiz
Uluslararası İşletmecilik - I
Para ve Banka
Alan Seçmeli Dersi - II
Dördüncü Yıl / Güz
Uluslararası İşletmecilik – II
Uluslararası Pazarlama Stratejisi
Üretim Yönetimi
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Muhasebe
Dördüncü Yıl / Bahar
İşletme için Uygulamalı Araştırma Yönt.
İşletme Politikası
Alan Seçmeli Dersi - III
Alan Seçmeli Dersi - IV
Üniversite Geneli Seçmeli - III
“Uluslararası Ticaret
ile ilgili edindiğimiz
teorik ve pratik bilgilerin
yanısıra, uluslararası bir
ortamda eğitim alarak
farklı kültürlerden gelen
öğrencilerin satın alma
davranış biçimlerini de
inceleme ve öğrenme
fırsatı buluyoruz.”
YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI Lisans Programı
Eğitim / Öğrenim
Aktivitelerimiz / Başarılarımız
Bir yandan proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim gibi
insan odaklı dersler, diğer yandan da iş süreçleri analizi, bilgisayar
mimarisi ve internet programcılığı gibi teknik konularda eğitim
alırlar. Böyle bir disiplinler arası eğitimde, öğrencilerin daha fazla
bireysel ilgiye ve yönlendirmeye ihtiyaçları vardır.
Fakülte AACSB tarafından akreditasyon sürecine uygun bulunmuştur ve
bu süreci başlatmıştır. 2008 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde
düzenlenen bir törenle dünyanın en iyi 1000 İşletme Fakültesi arasına
giren fakültemize bölgesel ve uluslararası başarıları için ödül verilmiştir.
Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerini diğer öğrencilerden ayıran
özellik, birbirinden oldukça farklı birçok akademik alandan ders
almalarıdır.
DAÜ İşletme ve Finans Yüksekokulu öğrencileri, hem büyük bir
üniversitenin sahip olduğu imkanlardan faydalanmakta, hem de
İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde eğitim kadrosu ve öğrenciler
arasında var olan yakın ve samimi ortam sayesinde ilgi duydukları
alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.
Olanaklar
Yönetim Bilişim Sistemleri programını sunan İşletme ve Ekonomi Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde
çeşitli sayı ve kapasitede çoklu-ortam ve normal sınıflar
ve yaklaşık 700 öğrencinin paylaştığı 130 kişisel bilgisayar
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ayrıca, okulun merkezi bilgisayar
laboratuvarlarından da faydalanmaktadır.
İşletme ve Ekonomi Fakültesi ABD’nin işletme akreditasyon kurumu
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) üyesidir. Bunun yanında program FIBAA akreditasyonun sürecini başarı ile
tamamlamış ve akredite olmuştur.
Program Hakkında Genel Bilgi
Yönetim bilişim sistemleri programı içerisinde işletme ve yönetim bilimleri
eğitimi ile bilgi teknolojileri eğitimi yaklaşık olarak eşit ağırlıktadır.
Pazarlama, üretim, muhasebe, finans, insan kaynakları, ve stratejik
planlama gibi konular yanında bilgisayar mimarisi, programlama dilleri,
veritabanları, ağlar, güvenlik, ve internet programcılığı alanlarında da bilgi
ve becerilerle donatılan öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinin organizasyonun
bilgi ihtiyaçlarını en etkin nasıl karşılayacağı konusunda uzmanlaşırlar ve
çalıştıkları kurumlarda işletme ve teknoloji profesyonelleri arasında kritik
bir köprü görevi görürler.
Mezunlarımızın üstlendiği görevler arasında en yaygın olanlar, bilgi
teknolojisi çözümleri üreten firmalarda müşteri ihtiyaçları belirlenmesi ve
ürün pazarlaması, işletmeler ve kamu kuruluşlarında ise organizasyonun
bilgi teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve en etkin şekilde karşılanmasıdır.
Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş profesyonellere
olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Buna karşın bilgisayar
mühendisliği / bilimleri mezunları işletme ve yönetim
konularında yeterince derin bir eğitim almadıklarından,
bilgi teknolojilerinin çeşitli sektörlerdeki işletme ve
organizasyonların verimliliğine nerede, ne zaman, ve nasıl
katkıda bulunabilecekleri konusunda etkin bir öngörüye
sahip değildirler. Bunun için hem bilgi teknolojileri, hem
de işletme ve yönetim alanlarında geniş bilgi sahibi olmak
gerekir. Yönetim bilişim sistemleri programı bu özelliklere
sahip mezunlar yetiştirir.
Fakülte
İşletme ve Finans Yüksekokulu
Derece
Lisans – BBA (Bachelor of Business
Administration)
Program
Süre
Eğitim Dili
Lisansüstü Eğitim
Olanakları
Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları, gerek kamu, gerekse özel sektörde
olsun bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı her organizasyona
katkıda bulunabilirler. Bilişim teknolojisine dayalı ürün ve çözümler
tasarlayan ve pazarlayan firmalarda müşteri ihtiyaç ve önceliklerinin
tanımlanması ve karşılanmasında, veya çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
işletme ve organizasyonlarda bilişim teknolojilerinden nerede, ne zaman ve
nasıl en etkin şekilde yararlanılacağı konularında araştırma ve incelemeler
yapar, bu konularda değişen piyasa koşulları, gelişen teknolojiler, rakipler,
maliyetler ve diğer ilgili faktörleri de dikkate alarak bilişim teknolojileri
kullanılarak elde edilecek en uygun kazanımları belirler ve sağlarlar.
Akademik Kadro
• Prof.Dr. Ali DANIŞMAN
• Prof. Dr. Cem TANOVA
• Prof.Dr. İbrahim LAZOL
• Prof. Dr. Mustafa TÜMER(Bölüm Bşk.)
• Prof. Dr. Sami FETHI
• Prof. Dr. Serhan ÇIFTÇIOĞLU
• Doç. Dr. Deniz İŞÇIOĞLU
• Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU
• Doç. Dr. İlhan DALCI
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Doç. Dr. Selcan TIMUR
• Doç. Dr. Şule AKER
• Doç. Dr. Tarık TIMUR
• Doç. Dr. Turhan Çetin KAYMAK
• Yrd. Doç. Dr. Doğan ÜNLÜCAN
(Bölüm Bşk.Yard.)
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU
• Yrd. Doç. Dr. Seymen ATASOY
• Dr. Karen HOWELLS
• Dr. Murad ABDURAHMAN
• Öğr. Gör. Alex ZABOLOTNOV
• Öğr. Gör. Aytül BILEN
• Öğr. Gör. Bakiye YALINÇ
• Öğr. Gör. Bürge YEKTAOĞLU
Tel
Faks
Yönetim Bilişim Sistemleri
4 yıl
İngilizce
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA),
Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi (MA),
Yüksek Lisans Bankacılık ve Finans (MS),
Yüksek Lisans Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yönetim Ekonomisi (MS), Yüksek Lisans
Finansal Ekonomi (MS), Yüksek Lisans
Yöneticiler için Bankacılık ve Finans (MS)
Online, Doktora Ekonomi (PhD), Doktora
Finans (PhD), Doktora İşletme Yönetimi
(PhD)
0 392 630 1343
0 392 365 1017
e-posta
[email protected]
Puan Türü
YGS6 puanı gerekmektedir.
Web
2015 ÖSYS Başarı
Sırası
http://sad.emu.edu.tr
941.535 (Ücretli)
83.756 (Tam Burslu)
750.183 (%50 Burslu)
Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleriniz için Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt
Bürolarımıza başvurabilirsiniz.
• Öğr. Gör. Damla Ürer ERDIL
• Öğr. Gör. Ebru Kaptan SERTOĞLU
• Öğr. Gör. Elahe BEHRAVESH
• Öğr. Gör. Elif KATIRCIOĞLU
• Öğr. Gör. Evren ERK
• Öğr. Gör. Evrim TÖREN
• Öğr. Gör. Fatih DUBARA
• Öğr. Gör. Galip Erzat ERDIL
• Öğr. Gör. Gülsen DÖKMECIOĞLU
• Öğr. Gör. Hossein H. KHANAFCHI
• Öğr. Gör. İlker BAHÇECIOĞLU
• Öğr. Gör. İzzet ATALAY
• Öğr. Gör. Nevin SEYYAH
• Öğr. Gör. M. Zaigham KHAN
• Öğr. Gör. Mehmet DAĞLI
• Öğr. Gör. Mehmet TALAYKURT
• Öğr. Gör. Mürüde Ertaç
• Öğr. Gör. Necati CIZRELIOĞULLARI
• Öğr. Gör. Özlem ALTUN
• Öğr. Gör. Ramadan SANIVAR
• Öğr. Gör. Şahap TOKATLI
• Öğr. Gör. Şemi BORA
• Öğr. Gör. Simon LOOKER
• Öğr. Gör. Sinem KUTUP
PROGRAM
Birinci Yıl / Güz
İşletmeye Giriş - I
İngilizce’de İletişim - I
İşletme ve Ekonomi için Matematik - I
İktisada Giriş - I
Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Birinci Yıl / Bahar
İşletmeye Giriş - II
İngilizce’de İletişim - II
İşletme ve Ekonomi için Matematik - II
İktisada Giriş - II
Bilgi Teknolojilerine Giriş - II
İkinci Yıl / Güz
Örgütsel Davranış
Üniversite Geneli Seçmeli - I
İstatistik - I
Muhasebe İlkeleri - I
Algoritma ve Programlama Teknikleri
İkinci Yıl / Bahar
Yapısal Programlama
Alan Seçmeli Dersi - I
Muhasebe İlkeleri - II
İstatistik - I
Üniversite Geneli Seçmeli - II
Üçüncü Yıl / Güz
Pazarlama
Finansal Yönetim
Alan Seçmeli Dersi - II
İstemci Odaklı İnternet Programcılığı
Nesne Tabanlı Programcılığa Giriş
Üçüncü Yıl / Bahar
Maliyet Muhasebesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üniversite Geneli Seçmeli - III
İşletim Sistemleri
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Dördüncü Yıl / Güz
Bilgisayar Ağları
Üretim Yönetimi
Sistem Analizi
Alan Seçmeli Dersi - III
Alan Seçmeli Dersi - IV
Dördüncü Yıl / Bahar
Strateji, Yapı ve Sistemler
Alan Seçmeli Dersi - V
Alan Seçmeli Dersi - VI
Alan Seçmeli Dersi - VII
Alan Seçmeli Dersi - VIII
NOT
NOT

Benzer belgeler