Sibnet Lotus Administration (ND750

Yorumlar

Transkript

Sibnet Lotus Administration (ND750
1/16
Sibnet
Lotus Administration (ND750-ND760) Eğitimi
Çalışma Notları
Yusuf Kenan YILMAZ
V2.32
Şubat 2007
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
2/16
Đçindekiler
1. Konular ........................................................................................................................................................................................3
ODS (On-Disk-Structure)..............................................................................................................................................................3
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ...............................................................................................................................3
Hiyerarşik Đsimlendirme ...............................................................................................................................................................4
2. Domino Mail Sistemi .....................................................................................................................................................................4
Domino Mail Sistemi ....................................................................................................................................................................4
Mail Adres Çözümleme.................................................................................................................................................................5
3. ĐpUçları........................................................................................................................................................................................7
Server Batch Program..................................................................................................................................................................7
Database ve Cache......................................................................................................................................................................7
Notes.ini 1 - Ayarlar.....................................................................................................................................................................7
Notes.ini 2 - Đki farklı Notes.ini .....................................................................................................................................................8
Notes.ini 3 - Silindiğinde ..............................................................................................................................................................8
Data Dizini ..................................................................................................................................................................................8
Güvenlik (Enforce a consistent ACL accross all replicas) .................................................................................................................8
Sıkıştırma (Compression) .............................................................................................................................................................9
Undelete (ya da trash folder) .......................................................................................................................................................9
Convert Taskı ..............................................................................................................................................................................9
Grupların Adres Listesinden Gizlenmesi ....................................................................................................................................... 10
Custom Mail Hata Mesajları ........................................................................................................................................................ 10
Domino’nun Servis Olarak Çalışması ........................................................................................................................................... 10
Console Log .............................................................................................................................................................................. 10
Program Doküman ile Server Restart .......................................................................................................................................... 11
Database ACL Monitor ............................................................................................................................................................... 11
4. Domino Server Konsol Komutları.................................................................................................................................................. 12
Broadcast ................................................................................................................................................................................. 12
Restart ..................................................................................................................................................................................... 12
Set Secure ................................................................................................................................................................................ 12
Set Config ................................................................................................................................................................................. 12
Show ........................................................................................................................................................................................ 12
Start ve Stop............................................................................................................................................................................. 13
5. Domino Administration Hata Mesajları ve Olası Sebepler ............................................................................................................... 14
6. Notes.ini Parametreleri................................................................................................................................................................ 15
DNSServer ................................................................................................................................................................................ 15
DisableLDAPOnAdmin ................................................................................................................................................................ 15
MailTimeoutMinutes................................................................................................................................................................... 15
MailTimeout .............................................................................................................................................................................. 15
7. Referanslar ................................................................................................................................................................................ 16
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
3/16
1. Konular
ODS (On-Disk-Structure)
Disk:
Canonical format
Disk:
Canonical format
Memory:
Host format
Network:
Canonical format
Intel:
Notes Client
Memory:
Host format
AS400:
Domino Server
ODS : Canonical format - Host format
Diske yazarken ya da networke transfer ederken NOS içindeki ODS servisi host formati canonical formata çevirir.
Memory'ye alırken ise host formatına (machine - CPU specific) çevirir.
Bir network ortamında Notes Client Windows PC ve Machintosh üzerinde , Domino serverlar Window, Linux, AS/400 gibi
platformlarda kurulu olabilirler. Farklı mimarilerin birbirleri ile konuşmalarında Canonical format (nötür) çok önemli rol
oynar.
ODS, OS farkı ile ilgili değil, CPU (byte ordering) farkiı ile ilgili bir kolaylıktır.
Domino Versiyonları ve ODS
R6 : ODS 43
R5 : ODS 41
R4 : ODS 20
Single Copy Template ve Lempel-Zip sıkıştırma gibi R6 konuları ancak ODS 43 database’lerde mümkündür.
Compact taskı database’in ODS seviyesini değiştirebilir.
> Load compact xxx.nsf -R
> Load compact xxx.nsf
(Domino 6'da çalıştığında XXX.nsf'in ODS formatını 41 (R5) yapar.)
(Domino 6'da çalıştığında XXX.nsf'in ODS formatını 43 (R6) yapar.)
Not: Herhangi bir Database'i R6 dönüştürmek demek ODS formatını 43 yapmak demektir. Bu database'in
görüntüsünün değişmesi demek değil. Görüntü daha çok içindeki design elemetleriyle ilgilidir ve template akla gelir.
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
LDAP Directory Servisi. X.500 protokol kümesinden DAP (Directory Access protocol) ün basitleştirilmiş TCP/IP
uyarlamasıdır. Directory server bir çeşit database’dir. Bu özel database’in amacı kişilerin isim, adres bilgileri için adres
defteri rolüdür. Özetle:
CCITT (yeni adı ITU-T) 1988’de X.500 Directory standartını tanımladı.
ISO 1990’da X.500’u revise etti ve X.500-X.521 standartlarını oluşturdu.
X.500 standartında erişim protokolü DAP (Directory Access Protocol) tanımlanmıştır.
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) DAP’a alternatif olarak geliştirildi.
LDAP TCP/IP Protocol Stack kullanır.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
4/16
LDAP DAP’ın bir alt kümesidir.
Database
Bilgi Dinamik
Optimization Read/Write
Transaction Var
Directory
Statik
Read
Yok
Implementation Zor
Kolay
Erişim SQL
LDAP
Ortak Merkezi
Örnek Uygulama Bankacılık
Dağıtık
Telefon rehberi
LDAP dizinine örnekler:
Domino 5/6 Directory (IBM Lotus)
Active Directory (Microsoft)
Sun NIS (Sun)
NDS (Novell)
Hiyerarşik Đsimlendirme
WWCorp
East
Sales
Louisa
Howes
Mktg
Marcus
Frank
West
Svcs
Pedro
Lopes
SVR
HR
Gwen
Carter
Hub
East01
Marcus
Frank
Marcus Frank/HR/West/WWCorp
Marcus Frank/Sales/East/WWCorp
Yukarıdaki organizasyonda iki tane Marcus Frank var. Đsimlendirmenin nasıl yapıldığına dikkat edin.
2. Domino Mail Sistemi
Domino Mail Sistemi
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
5/16
Mail Adres Çözümleme
Local Internet Domain
Domino giden bir mailin Internet yönüne mi yoksa iç domain’e mi gideceğini nereden anlar?
Bir kullanıcı mailini yazar, to: kısmına gidecek adresleri koyar ve gönder tuşuna basar. Bu mail kullanıcının mail
dosyasından sistemdeki mail.box dosyasına gelir. Router taskı mail.box’da bekleyen bu maili gideceği yere gönderir.
Bunun için ilk önce to: kısmında yazan adresin içeride mi yoksa dışarıda mı bir yer olduğuna karar vermelidir. Local
Internet Domain içeri’yi belirtmek için kullanılır.
Eğer bir to: mail adresinde @ işaretinden sonra bir nokta (.) varsa bu adres bir Internet Domain’i gösterir. Bu
durumda iki alternatif vardır. Bu adres ya Local Internet Domain’de, değilse External Internet Domain’dedir.
Bir mail adresi ne zaman local internet domain’de sayılır? Aşağıdaki akış diagramı bu aşamaları göstermektedir.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
6/16
External Internet Domain
To: adresi External Internet Domai’i gösteriyorsa bu mail SMTP ya da başka mekanizma ile gönderilir. Aşağıdaki
akış diagramı SMTP ile gönderilecek maillerin hangi aşamalardan geçtiğini gösterir.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
7/16
3. ĐpUçları
Server Batch Program
Domino server komutlarını bir batch program haline getirebilirsiniz:
1.
Notepad’i açın.
2.
Aşağıdaki server komutlarını satır satır yazın. Herhangi server komutu olabilir.
> rep server/org names.nsf
> rep server/org admin4.nsf
3.
Dosyayı \Lotus\Domino dizinine r.txt olarak kaydedin.
4.
Server konsoldan aşağıdaki komutu yazın:
> < r.txt
Not: Büyüktür işareti ile (<) dosya adı (r.txt) arasında bir boşluk bırakın.
Database ve Cache
Domino’nun kullanmakta olduğu bir database’i Windows Explorer ile silemezsiniz. Bu çalışmada Domino’nun
kullandığı database’i nasıl kapatıp silebileceğinizi göreceksiniz.
1.
2.
Server’da bir database yaratın. (xxx.nsf örneğin)
Windows Explorer ile xxx.nsf’i (lotus\domino\data dizininde) silmeye çalışın.
Domino Database’i kullandığı için bu işleme izin vermeyecektir
3.
Domino’nun kullandığı database’lerin listesini görmek için:
4.
show dbs
Aşağıdaki komut ile kullanıcının açtığı bütün session’ları databaseleri ile beraber kapatabilirsiniz.
drop all
5.
Tekrar show dbs server komutu ile xxx.nsf’in kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
6.
Şimdi Windows Explorer ile xxx.nsf’i silmeye çalışın.
Eğer Explorer hala dosyanın kullanımda olduğunu söylüyorsa aşağıdaki işlemleri yapın:
7.
Domino’nun kullandığı bir cache daha vardır. Bu cache listesini görmek için:
8.
dbcache show
Bu cache’deki dosyaları kapatmak için:
dbcache flush
Şimdi Windows Explorer ile silmeyi tekrar deneyebilirsiniz.
Notes.ini 1 - Ayarlar
Bazı Notes.ini parametrelerini server konsol üzerinden değiştirebilirsiniz.
Parametreyi değiştirmek için:
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
8/16
set config log_mailrouting=20
Parametrenin değerini görmek için:
show config log_mailrouting
Notes.ini 2 - Đki farklı Notes.ini
Notes açılırken default (PATH de bulunan notes.ini) yerine herhangi bir notes.ini dosyasını kullanmasını aşağıdaki
örnekte olduğu gibi isteyebilirsiniz. Böylece iki farklı Notes Data dizinini farklı zamanlarda aynı Notes.exe ile kullanma
şansınız olur. Tırnaklar dizin adında boşluk varsa gerekli.
Notes.exe "=c:\program files\lotus\notes2\notes2.ini"
Notes.ini 3 - Silindiğinde
Notes.ini dosyası yanlışlıkla silindiğinde aşağıdaki yöntemle yeniden yaratabilirsiniz:
1.
2.
Notepad ile boş bir Notes.ini dosyası yaratın.
Đçine aşağıdaki satırları kopyalayın:
[NOTES]
Directory=c:\lotus\notes\data
KitType=1
Diretory= satırı Notes data dizinin yerini gösterir
KitType=1 satırı Notes client'ın yüklenmiş olduğunu belirtir.
3.
Notes'u başlattığınızda ilk kurulum yapma ekranlarına geri döner. Kullanıcı ad ve soyadını girip server adını
belirttiğinizde notes.ini yeniden oluşmuş olur.
Data Dizini
Domino server data dizini default kurulumda lotus\domino\data dizinindedir.
Bu çalışmada data dizininin yerini değiştireceksiniz:
1.
2.
3.
4.
Domino server’ı kapatın.
Lotus\domino\data dizinini c:\NotesData\altına cut-paste ile taşıyın.
Server notes.ini dosyasını (lotus\domino altında) notepad ile açın.
Directory parametresini yeni dizini gösterecek şekilde değiştirin:
[Notes]
Directory=C:\NotesData\Data
Güvenlik (Enforce a consistent ACL accross all replicas)
1.
2.
3.
Server’da bir database yaratın (x2.nsf)
Database ACL’e kendinize No Access hakkı verin.
Database’i server’da tıklayıp açın. Açabiliyor musunuz?
Server database’e erişim hakkınız olmadığı için girişe izin vermez.
4.
Şimdi database’i notes client ile local’den açmaya çalışın. (File Database Open Browse)
(Eğer database kullanımda hatası alırsanız, server konsol üzerinden “drop all” çalıştırın.)
Database’i localden açmak security (database ACL) sınırlamalarını by-pass eder. Sonuçta database’i açabilirsiniz.
5.
Şimdi DataBase ACL Advance tabına gidip aşağıdaki seçeneği tıklayın:
Enforce a consistent ACL accross all replicas
6.
Şimdi database’i localden açmaya çalışın. Açabiliyor musunuz?
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
9/16
Böyle bir database’i nasıl açarsınız?
Sıkıştırma (Compression)
Domino Rich Text Field içindeki attachment'ları skıştırarak
saklar (default seçenek).
Sıkıştırma algoritması olarak R5'de Huffman Encoding
kullanılır.
R6 da default olarak Huffman Encoding kullanır. Ancak R6
Huffman'dan daha güçlü bir algoaritma olan Lempel Ziv 1'i
de destekler. Bu seçeneği aktif hale getirmek gerekir çünkü
default olarak kapalıdır.
R6'da Lempel Ziv skıştırmayı aktif hale getirmek için; File Database Properties penceresine gidin. En son tab'da
seçenekler arasında Use LZ1 compression for
attachments seçeneğini tıklayın.
Hangi Sıkıştırma
Hangi sıkıştırma algoritmasının kullanıldığını görebilirsiniz.
1. Yeni bir mail açın.
2. Bir attachment ekleyin (sıkışabilecek bir dosya olmalı,
Domino her attachmentî sıkıştırmaz)
3. Ctrl+S ile saklayın.
4. File Document properties penceresinden 2. taba
gelin.
5. $FILE field'ını seçin. Bütün attachment'lar $FILE
field'larında (item) yer alır. Birdne fazla $FILE item'ı olabilir.
6. Bu alanın ayrıntılı bilgileri arasında sıkıştırma için kullanılan algoritmayı da göreceksiniz.
Ne kadar sıkıştı?
1. Attachment'ın üstüne gelip mouse sağ tuşa basın.
2. En baştaki Attachment Properties seçeneğini seçin.
Undelete (ya da trash folder)
Domino'da silinen dokümanlar geri alınabilir mi?
Bunu etkileyen bir ayarı Database Properties Advanced (en sondaki) tabında bulabilirsiniz (yukarıdaki şekil).
Allow Soft Deletions seçeneği tıklanmış ise Domino silinen dökümanları saklar. Bu ayarın hemen altında Soft delete
expire time in hours : 48 gibi bir seçenek Domino'nun silinen silinen dökümanları ne kadar süre saklayacağını gösterir.
48 rakamı silinen bir dökümanın 2 gün içinde (48 saat) geri alınabileceğini gösterir.
Silinen dökümanları geri alabilmek için Undelete View (bir çeşit trash folder) yapmanız gerekir. Undelete View için View
type Shared, contains deleted documents olması yeterlidir.
Not: Mail database'i için kullanıcı 48 saatlik süreyi Tools Preferences penceresinde Mail Basic altından
değiştirebilir.
Convert Taskı
Bir grup dosyanın template'ini değiştirmek için (Replace Template) convert taskını kullanabilirsiniz.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
10/16
> load convert mail\ * inotes6.ntf
Bu komut mail folder'ı altındaki orijinal template ne olursa olsun (* hepsi anlamına geliyor) bütün database'lerin
template'ini inotes6.ntf yapar.
Grupların Adres Listesinden Gizlenmesi
Admin bazı grupların adres listesine gelmemesini isteyebilir.
1.
2.
3.
4.
Admin client, People & Groups tabından Groups view'sunu tıklayın.
Đlgili group dökümanını seçin.
Mouse sağ tuş menüsünden Document Properties seçeneğini tıklayın.
Security (4. tab) tabından bu dokumanı sadece adminin ve servarların görebileceği şekilde işaretleyin.
Custom Mail Hata Mesajları
Release 6.5.3
Mail ile ilgili sistemin otomatik gönderdiği hata ya da uyarı mesajlarını Türkçeleştirebilirsiniz.
Administration Client'dan Configuration tabına gidin. Messaging view Messaging settings Advanced Controls altındaki Failure Messages alanlarına istediğiniz mesajları girin.
Daha fazla uyarlamalar için mail NTF dosyasında değişiklikler yapabilirsiniz.
Domino’nun Servis Olarak Çalışması
c:\lotus\domino\ntsvinst -c -ic:\lotus\domino\notes.ini
Console Log
Release 6.5.3
Domino server konsola gelen çıktıları (hata, uyrarı, normal mesajları) text dosyalara alabilirsiniz:
Şu Notes.ini parametrelerini kullanın. Bu işlemin performans kaybına yol açacağını unutmayın.
Debug_Console=1
Debug_Outfile=c:\debug.txt
Sistem server konsola gelen bütün mesajların bir kopyasını debug.txt dosyasına yönlendirecektir. Server her restart
durumunda bir önceki dosyayı belli bir isim formatıyla saklayarak yeni bir debug.txt dosyasına kaydetmeye başlar.
Sadece Debug_Outfile parametresi de Debug_Console=1 yapmaya yeterlidir. Debug_Outfile parametresi
kullanılmadığında default Console.log dosyası kullanılır.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
11/16
Her hangi bir anda konsol üzerinde aşağıdaki komutlarla log işlemini anlık durdurma ve başlatma şansına sahipsiniz:
> Stop consolelog
> Start consolelog
Console_Log_Max_Kbytes parametresi ile debug.txt dosyasının max boyu verilebilir. Bu parametre
kullanılmadığında sınırsız büyüyebilir.
Program Doküman ile Server Restart
Release 6.5.3
Program Dokumanı ile Domino server'ı belli bir gün ve saatte restart edebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki parametrelerle bir program dökümanı oluşturmanız yeterli:
Program
:
Command Line :
server
-c "restart server"
Bu parametreler domino server konsoldan aşağıdaki komutu çalıştırmanızla aynı etkiyi yapacaktır:
> load server -c "restart server"
Buradaki server, nserver.exe programının karşılığıdır.
Database ACL Monitor
Release 6.5.3
Her hangi bir database'in ACL'inde değişiklik yapıldığında (o database'in ACL
Manager 'ları tarafından) uyarı almak ister misiniz?
1.
2.
3.
4.
Admin Client ile Configuration tabı Monitoring Configuration Event Generators Database'e gidin.
Sağ panelde New Database Event Generator tuşuna basın.
Gelen pencerede Filename : *.nsf girin. Server seçimi yapın ve
sadece Monitor ACL seçeneğini tıklayın.
Other tabından Create New Event Handler'dan notification için mail
seçeneğini seçin.
Not: Bu işlem yeni yaratılan database'leri de size maille bildirecektir.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
12/16
4. Domino Server Konsol Komutları
Broadcast
Servera bağlı kullanıcıları bir konuda uyarmak için kullanılır.
Yazım kuralı: > BROADCAST "msg" ["user/database"] Broadcast a message to user(s)
Örnekler:
> broadcast "(!)uyarı : " "Doctor Notes/Xnet"
> broadcast "(!)uyarı"
> broadcast "(!)lütfen db'den çıkın" "mail\dnotes"
(!) karakter dizisi uyarının ekranda bir pencerede ortaya çıkmasını sağlar. Zorunlu değildir. Kullanılmadığında uyarı
mesajı kullanıcının StatusBar'ında çıkar.
Restart
Serverın, bir portun ya da bir taskın yeniden başlatılması için kullanılır.
Yazım kuralı:
> RESTART
SERVER [password]
PORT portname
TASK taskname
Restart Server
Disable/Enable transactions on port
Restart specified server task
Örnekler:
> restart server
> restart task router
> res t smtp
Set Secure
Server konsol ekranını şifre ile korumak için kullanılır.
Yazım kuralı: > SET SECURE [current-password] [new-password] Secure Console Password
Örnekler:
> set secure 123
> set secure 123
Eğer daha önceki şifre 123 ise bu komut şifresi temizler
Set Config
Notes.ini değişkenlerini set etmek için kullanılır.
Yazım kuralı:
> SET CONFIGURATION "variable=value" [update/noupdate] Configuration variable
Örnekler:
> set config Log_mailrouting=40
Show
Çeşitli server parametrelerini, database bilgileri, agentlar, kullanıcılar hakkında bilgi almak için kullanılır.
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
AGENTS filename [-verbose]
CONFIGURATION variable
DATABASE filename
DIRECTORY
Bir databasedeki bütün agentlerin listesi
Bir değişkenin (Notes.ini'deki gibi) değeri
Bir database hakkındaki bilgiler (doküman tip ve sayıları, view sayıları)
Bütün databaselerin listesi
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
13/16
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
SHOW
XDIR
DISKSPACE drive-letter
MEMORY
OPENDATABASES
PORT portname
SCHEDULE
SERVER
STATISTIC variable
TASKS [only/user/all]
USERS
HEARTBEAT
Directory Assistance bilgisi (kullanılan directory'ler hakkında bilgi)
Boş disk miktarı
Boş bellek miktarı
Açık databaseler hakkında bilgi
Port bilgisi
Program dökümanlarının çalışma programları
Server bilgisi
Đstatistik bilgisi
Server tasklar
Bağlı kullanıcılar
Serverın çalıştığı süre
Not:
Bazı komutlarda kısaltma ve wild character kullanabilirsiniz. Örneğin show con de* de ile başlayan konfigurasyon
parametrelerinin değerlerini gösterir.
> show con de*
DEBUG_OUTFILE=c:\x1debug.txt
DEFAULTMAILTEMPLATE=mail6.ntf
DESKWINDOWSIZE=32 35 768 535
Start ve Stop
START CONSOLELOG
STOP CONSOLELOG
Konsol mesajlarının başlat
Konsol logunu durdur
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
14/16
5. Domino Administration Hata Mesajları ve Olası Sebepler
The public key that is being used does not match the one that was certified.
ID dosyasındaki public key ile Domino Directory'deki (person dokümanındaki) public key farklı.
Server Error: The server's Address Book does not contain any cross certificates capable of authenticating you.
Ya da server konsolda:
Failed to authenticate: The server's Domino Directory does not contain any cross certificates capable of
authenticating you.
Đki farklı organizasyon arasında cross certification yapılmamış.
Connection denied. You requested server Truva/Xnet but connected to Knidos/Znet.
Server adı yanlış girilmiş. Ancak yanlış girilen server adı tcpip olarak resolve ediliyor ve bu serverda bir domino
server (başka bir adla) çalışıyor.
Replication cannot proceed because cannot maintain uniform access control list on replicas
If a user changes a local or remote server database replica's ACL when the "Enforce a consistent access control list
across all replicas of this database" option is selected, the database stops replicating.
The name of the authority issuing the Change Request is not allowed to make that request
Bir ID dosyasında isim değişikliği için onay alırken ID’yi yaratan OU ID yerine başka bir OU ID girilmiş.
A required certifier entry was not found in the Name and Address Book; consult the Notes Log for details on the
specific entry
Bu mesaj ile adminp processinden sonra karşılaşılmıştır. Örneğin:
> tell adminp process all
07/15/2004 10:21:16 AM Admin Process: Checking for all requests to perform
07/15/2004 10:21:19 AM Error locating a Domino Directory entry for certifier /OU=Gural_Porselen/O=Xnet: Entry
not found in index
07/15/2004 10:21:19 AM Admin Process: Received the following error performing a Initiate Rename in Domino
Directory request on Necdet Erdogan/Gural_Porselen/Gural_Porselen/Xnet (File name: names.nsf): A required
certifier entry was not found in the Name and Address Book; consult the Notes Log for details on the specific entry
OU ID yaratilirken, Registration server yanlışlıkla Local seçilmiş. Configuration tabında Cetivication (view) Notes
Certificates altında yaratılan OU adı bulunamadı.
Local (names.nsf) den copy\ paste ile alınıp public names.nsf’e kopyalandı ve sorun kalmadı.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
15/16
6. Notes.ini Parametreleri
DNSServer
Domino server, DNS serveri bulmak için Windows 2000/XP ayarlarını kullanır. Notes.ini değişkeni DNSServer=
tanımlanmış ise bu ayarda belirtilen DNS host adı önceliklidir.
Örnek:
DNSServer=192.168.7.1,192.168.7.2
DisableLDAPOnAdmin
LDAP taskı Domino Directory Administration Server üzerinde otomotik çalışır. Notes.ini ServerTasks parametresinden
silseniz bile server açılışında yeniden bu parametreye eklenecektir. LDAP taskının otomatik çalışmasını engellemek için
DisableLDAPOnAdmin=1 ayarını kullanın.
Ayrıntılı bilgi : Admin Help'den How the LDAP service works başlığına bakın.
Olası Değerler:
DisableLDAPOnAdmin=1|0
MailTimeoutMinutes
Domino mail router bir maili 24 saat içinde gönderemezse mailin sahibine Non-delivery-report olarak iade eder. 24
saatlik default süre MAILTIMEOUTMINUTES=x parametresi ile dakika cinsinden verilebilir.
Örnek: 60 dak içinde gitmeyen mailler NDR olarak idare edilir.
MAILTIMEOUTMINUTES=60
MailTimeout
MAILTIMEOUTMINUTES parametresinin gün cinsinden verilebilen biçimidir.
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları
16/16
7. Referanslar
Önemli Web Siteleri
www.notes.net
www.redbooks.ibm.com
Notes/Domino forum, download, tutorial
IBM'in ücretsiz kitapları
Sibnet Domino Admin Eğitimi Lab Notları

Benzer belgeler