Q 3 SAK6N 0456800000 5,65 TL 50 Q 4 SAK6N 0456900000 7,15

Yorumlar

Transkript

Q 3 SAK6N 0456800000 5,65 TL 50 Q 4 SAK6N 0456900000 7,15
Q 3 SAK6N
Q 4 SAK6N
Q 10 SAK6N
Q 2 SAK10
Q 3 SAK10
Q 4 SAK10
Q 10 SAK10
Q 2 SAK16
Q 3 SAK16
Q 4 SAK16
Q 10 SAK16
QL 2 SAK35
QL 3 SAK35
QL 4 SAK35
QL 10 SAK35
VH 17/8/5 SAK35
BFSC M4X30
QL 2 SAK70
QL 3 SAK70
VH 30.5/11/5.5 SAK70
BFSC M5X45
QL 2 SAKG28
VH 35/11/5.5 SAK95
Q 2 AKZ4
Q 3 AKZ4
Q 4 AKZ4
Q 10 AKZ4
Q 2 DLI
Q 3 DLI
Q 4 DLI
Q 10 DLI
0456800000
0456900000
0457000000
0457100000
0457200000
0457300000
0457400000
0457500000
0457600000
0457700000
0457800000
0123600000
0123700000
0123800000
0338600000
0267000000
0267100000
0345300000
0167000000
0345500000
0345600000
0551200000
0551100000
0336400000
0336500000
0336600000
0368600000
1312500000
1312600000
1312700000
1313100000
5,65 TL
7,15 TL
17,30 TL
3,65 TL
5,65 TL
7,15 TL
17,30 TL
3,85 TL
5,65 TL
7,35 TL
17,30 TL
1,50 TL
2,40 TL
3,15 TL
6,65 TL
1,50 TL
0,50 TL
5,30 TL
15,50 TL
5,30 TL
1,40 TL
9,15 TL
5,50 TL
2,65 TL
3,50 TL
4,30 TL
10,65 TL
2,40 TL
3,50 TL
4,30 TL
12,15 TL
50
50
20
50
50
50
20
50
50
50
20
20
20
20
20
50
50
20
5
20
20
10
10
50
50
50
20
50
50
50
20
Mini Ray Klemensleri ve Aksesuarları ( 15 mm'lik Raylar İçin)
Sipariş No
340460000
697160000
294360000
AKZ Serisi Mini Klemensler
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
100
5,30 TL
100
5,50 TL
100
5,65 TL
Sipariş No
1303360000
380260000
Topraklama Klemensleri
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
100
13,70 TL
100
16,45 TL
Tip
ASK 1/15
Sipariş No
376860000
Sigortalı Klemens
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
100
18,30 TL
Tip
SAKR 15
Sipariş No
412760000
Ayırma Klemensi
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
100
13,70 TL
Tip
Sipariş No
W Serisi Mini Klemens
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
Tip
AKZ 1.5
AKZ 2.5
AKZ 4
Tip
AKE 2.5
AKE 4
WDU 1.5/R3.5
WDU 1.5/R3.5 BL
1753280000
1754170000
Tip
WDK 1.5/R3.5
W Serisi Mini İki Katlı Klemens
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1753290000
100
12,10 TL
Tip
WPE 1.5/R3.5
W Serisi Mini Topraklama Klemens
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1798460000
100
13,00 TL
Tip
ZDUA 2.5-2
ZDUA 2.5-2 BL
Sipariş No
1720920000
1720930000
Tip
ZPEA 2.5-2
Z Serisi Mini Topraklama Klemens
Sipariş No
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
1720950000
100
5,85 TL
5,30 TL
5,30 TL
100
100
Z Serisi Mini Klemens
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
100
3,10 TL
100
3,10 TL
Tip
ZEW 15
EW 15
Sipariş No
7920340000
382860000
Klemens Durdurucuları
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
20
1,30 TL
50
1,40 TL
Tip
AP AKZ1.5
AP AKZ2.5
AP AKZ4
WAP WDU1.5/R3.5
WAP WDK1.5/R3.5
ZAP/TW ZDUA
ZAP/TW ZDUA BL
Sipariş No
340560000
697360000
294460000
1754190000
1754200000
1720960000
1720970000
Nihayet Plakaları
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
50
0,90 TL
50
1,00 TL
20
1,25 TL
20
0,75 TL
20
2,50 TL
50
0,75 TL
50
0,75 TL
Tip
Q 2 AKZ1.5
Q 3 AKZ1.5
Q 4 AKZ1.5
Q 10 AKZ1.5
ZQV 1.5N/R3.5/2 GE
ZQV 1.5N/R3.5/3 GE
ZQV 1.5N/R3.5/4 GE
ZQV 1.5N/R3.5/10 GE
ZQV 2.5N/2 GE
ZQV 2.5N/3 GE
ZQV 2.5N/4 GE
ZQV 2.5N/10 GE
Sipariş No
368200000
368300000
368400000
368500000
1754210000
1754220000
1754230000
1754290000
1693800000
1693810000
1693820000
1693880000
Fiyat (Ad.)
2,35 TL
3,65 TL
4,15 TL
10,50 TL
1,15 TL
2,35 TL
3,50 TL
9,85 TL
1,15 TL
2,00 TL
2,85 TL
8,00 TL
Üst Köprüler
Ambalaj
50
50
50
20
50
50
20
20
60
60
60
20
Raylar
Tip
TS35
Sipariş No
7730000011
İthal Raylar
Fiyat (Ad.)
Ambalaj
2 mt
7,20 TL

Benzer belgeler

PRV 8 SW 35X15 RT/WS 1173740000 54,00 TL 20 PRV 8 BL

PRV 8 SW 35X15 RT/WS 1173740000 54,00 TL 20 PRV 8 BL BFSC M4X30 QL 2 SAK70 QL 3 SAK70 VH 30.5/11/5.5 SAK70 BFSC M5X45 QL 2 SAKG28 VH 35/11/5.5 SAK95 Q 2 AKZ4 Q 3 AKZ4 Q 4 AKZ4 Q 10 AKZ4 Q 2 DLI Q 3 DLI Q 4 DLI Q 10 DLI

Detaylı

Weidmüller klemens ve röle fiyat listesi

Weidmüller klemens ve röle fiyat listesi TW 2.5 TW 2.5 (mavi) SAK 35 SAK 35 (mavi) AP 35 TW 16 AP 35 (mavi) TW 16 (mavi) TW 35 ZB 4 ZB 16 H 25.0/30 H 25.0/36 H 35.0/30 H 35.0/39 SAKS 4 SAKS 4 AH 28 AH 32 AH 40 AH 46 SAKT 2 MB Q2 Q3 Q4 Q2 ...

Detaylı