e-katalog için tıklayınız

Transkript

e-katalog için tıklayınız
BANYO
TA+)-,AR)
(AYALLERINIZE DOKUNAN TASARÍMLAR¨
3,)-
3,)-
SM050 X CM 3ET~ST~ ,AVABO
SM065 X CM ,AVABO
SM250 TAM AYAK
SM065 X CM ,AVABO
SM260 YARÍM AYAK
190
285
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,AVABO KG
520
SM350 $UVARA $AYALÍ +LOZET
TP410 BOY REZERVUAR
190
505
505
400
190
190
800
150
190
810
285
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,AVABO KG
TAM AYAK KG
660
SM320 ASMA +LOZET
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,AVABO KG
YARÍM AYAK KG
660
SM500 BIDE
SM510 ASMA BIDE
160
58
BANYO TAKÍMLARÍ
395
30
400
400
150
58
370
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZET KG
58
183
4AHARETIlINSADECEGIZLIBAÛLANTÍ
YAPÍLABILIRYANDANBAÛLANTÍ
YAPÍLAMAZ
365
520
520
155
173
4AHARETVEIlTAKÍMIlINSADECE
GIZLIBAÛLANTÍYAPÍLABILIRYANDAN
BAÛLANTÍYAPÍLAMAZ
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZET KG
BOY REZERVUAR KG
250
150
100
400
220
430
520
160
430
520
155
250
182
40
400
210
390
370
400
180
340
R5 1
56
25
102
219
314
349
985
350
R2 8
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
BIDE KG
360
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
ASMA BIDE KG
Creavit 2014
$R%A-
DR165 0X CM ,avaBO
DR260 YarÍM AYaK
DR310 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
DR410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
365
800
390
180
105
190
859
270
165
225
240
650
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,avaBO 1 KG
YarÍM AYaK 4 KG
DR320 ASMa +LOZet
437
510
695
230
155
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 201 KG
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 24 KG
ReZervUar 1 KG
355
DR500 $Uvara $aYaLÍ BiDe
350
180 & 234
365
BaNYO TaKÍMLarÍ
150
100
400
298 118
*Bu ürün için iki
FArkLÍ BAÛLAnTÍ ArALÍÛÍ
MEVCuTTur
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
580
570
430
160
60
229
337
374
400
390
350
365
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
BiDe 2 KG
$R%A-
11 Creavit 2014
7)N'
WN065 2X CM 3et~St~ ,avaBO
WN065 2X CM ,avaBO
WN260 YarÍM AYaK
155
285
520
520
270
115
270
165
800
285
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,avaBO 1 KG
655
W
WN310 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
655
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,avaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
WN500 $Uvara $aYaLÍ BiDe
W
WN410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
370
360
BaNYO TaKÍMLarÍ
605
690
435
360
295 148
235
157
215
425
388
175
104
150
188
235
400
250
856
350
397
203
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 0 KG
ReZervUar 142 KG
355
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
BiDe 21 KG
7)N'
1 Creavit 2014
FA6ORÜ
FR056 0X CM ,avaBO
FR056 0X CM ,avaBO
FR250 TaM AYaK
FR260 YarÍM AYaK
203
286
506
506
230
230
800
838
203
286
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,avaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
565
350
102
400
.5
R 12
75
R52
320
400
388
400
150
386
240
350
180 & 230
230-180
400
813
813
188
150
R 28
R13
150
400
150
205
390
350
350
FR510 ASMa BiDe
400
205
FR320 ASMa +LOZet
75
390
FR300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
FR410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
222
322
359
FR310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
FR410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
,avaBO 1 KG
TaM AYaK 10 KG
565
222
358
BaNYO TaKÍMLarÍ
360
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 1 KG
ReZervUar 14 KG
365
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
110
255
438
563
705
433
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 02 KG
ReZervUar 14 KG
*Bu ürün için iki
FArkLÍ BAÛLAnTÍ ArALÍÛÍ
MEVCuTTur
570
155
155
705
431
154
370
*Bu ürün için iki
FArkLÍ BAÛLAnTÍ ArALÍÛÍ
MEVCuTTur
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
BiDe 24 KG
FA6ORÜ
1 Creavit 2014
BULL
BULL
148
280
465
193
800
BL065 0X CM LavaBO
BL260 YarÍM AYaK
660
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
BL320 ASMa +LOZet
BL350 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
180
1
370
BaNYO TaKÍMLarÍ
*0iS Su GiDEri ZEMinDE
olan tesisatlar için uygun
DeÛilDir
155
430
550
430
553
155
70
34
400
243
343
378
390
R
11
R5
180
180
340
R 27
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
370
*Taharet için sadece
giZli BaÛlantÍ yaPÍlaBilir
yandan BaÛlantÍ
yaPÍlaMaZ
Ürün !ÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
1 Creavit 2014
A-ORF
A-ORF
508
253
800
200
200
AF070 0 CM LavaBO
AF260 YarÍM AYaK
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 20 KG
YarÍM AYaK 4 KG
692
AF310 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
AF410 ReZervUar
433
150
400
102
180
400
965
350
140
150
150
440
690
155
357
BaNYO TaKÍMLarÍ
*Taharet Ve iç takÍM için
sadece giZli BaÛlantÍ
yaPÍlaBilir yandan BaÛlantÍ
yaPÍlaMaZ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet KG
ReZervUar 1 KG
1 Creavit 2014
-OON
MO070 0 CM 3et~St~ LavaBO
MO
492
180
800
800
120
280
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
700
MO320 ASMa +LOZet
42
100
212
312
347
R 51
400
180
R 27
R 11
437
560
156
365
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
-OON
21 Creavit 2014
*A73
JW065 *aWS LavaBO
465
355
177
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 214 KG
642
JW320 *aWS ASMa +LOZet
400
212
312
347
180
425
525
160
360
BaNYO TaKÍMLarÍ
*Taharet için sadece gizli
BaÛlantÍ yaPÍlaBilir yandan
BaÛlantÍ yaPÍlaMaz
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 22 KG
*A73
2 Creavit 2014
30AR+
30AR+
SA060 0X0 CM LavaBO
SA250 TaM AYaK
490
190
800
200
285
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
TaM AYaK KG
608
820
SA310 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
SA410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
185
390
102
235
235
430
675
160
360
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 1 KG
2 Creavit 2014
6ÜTROYA
6ÜTROYA
VT056 4X CM LavaBO
VT253 ÜNCe TaM AYaK
VT145 4X4 CM +yØe LavaBO
VT253 ÜNCe TaM AYaK
VT305 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
VT410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
VT310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
VT410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
365
200
163
287
VT056 4X CM LavaBO
VT260 YarÍM AYaK
350
VT360 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
VT410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
VT350 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
TP410 BOY ReZervUar
58
365
VT350 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
404
175
105
393
150
678
430
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
YarÍM AYaK KG
565
745
476
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+yØe LavaBO 102 KG
ÜNCe TaM AYaK KG
460
146
156
160
450
460
195
450
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
ÜNCe TaM AYaK KG
105
200
195
1
1
32
200
32
400
807
783
393
400
150
800
848
200
820
350
260
200
565
184
287
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 1 KG
355
VT325 ASMa +LOZet
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 1 KG
VT500 BiDe
160
184
357
397
190
R 11
R 51
400
425
476
228
320
355
392
105
180
157
357
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 24 KG
355
575
160
476
580
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 24 KG
BOY ReZervUar 2 KG
275
135
130
*Taharet Ve iç takÍM için sadece gizli
BaÛlantÍ yaPÍlaBilir yandan BaÛlantÍ
yaPÍlaMaz
575
160
BaNYO TaKÍMLarÍ
432
670
430
355
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
ReZervUar 1 KG
575
157
156
345
295
300
230
R 27
135
8
R2
R 52.5
180
180
R 52
392
345
28
432
150
230
394
R
175
105
400
800
350
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 11 KG
360
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 22 KG
2 Creavit 2014
+LA3Ü+
KL065 0X CM LavaBO
KL270 ANtiK AYaK 2 ADet
KL065 0X CM LavaBO
KL250 TaM AYaK
282
815
815
202
202
282
203
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
TaM AYaK 14 KG
KL300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
KL410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
416
KL310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
KL410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
416
198
198
300
150
100
150
402
150
185
106
400
396
150
150
837
831
150
400
KL500 BiDe
350
350
290
212
75
104
215
693
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 1 KG
439
710
435
BaNYO TaKÍMLarÍ
590
160
162
355
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
ANtiK AYaK 2 KG
658
400
658
400
502
502
193
193
203
355
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 22 KG
ReZervUar 1 KG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 21 KG
+LA3Ü+
2 Creavit 2014
3ORTÜ
SR060 4X0 CM LavaBO
SR260 YarÍM AYaK
SR060 4X0 CM 3et~St~ LavaBO
107
145
800
95
280
450
450
180
180
107
145
280
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
YarÍM AYaK KG
600
SR320 ASMa +LOZet
1005
600
SR310 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
SR410 0 CM ReZervUar
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
600
400
212
312
347
1
R5
182
390
102
390
180 & 230
R27.5
.5
R 12
180
190
155
355
BaNYO TaKÍMLarÍ
435
500
430
640
155
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 14 KG
355
*Bu ürün için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
3ORTÜ
1 Creavit 2014
3%LÜN
SL165 0X CM LavaBO
SL250 TaM AYaK
285
800
800
800
815
198
198
285
198
198
285
203
203
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
SL350 $Uvara
a $aYaLÍ +LOZet
TP410 BOY ReZervUar
58
370
604
507
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
TaM AYaK KG
650
SL310 $Uvara $
$aYaLÍL +L
+LOZet
SL410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
202
202
507
501
202
202
501
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
TaM AYaK KG
3%LÜN
203
203
604
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
650
SL300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SL410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
160
370
SL350 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
SL510 ASMa BiDe
250
360
394
365
43
150
80
70
204
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
400
340
400
100
150
400
187
602
*Bu ürün için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
550
435
553
435
550
682
360
362
155
157
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 22 KG
ReZervUar 121 KG
180 & 232
35
400
100
155
358
R 13
R 28
.5
R 52
218
315
347
102
102
400
110
R 51
180
345
150
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
BOY ReZervUarÍ 2 KG
180
R 28
390
400
220
*Taharet Ve iç takÍM için sadece
gizli BaÛlantÍ yaPÍlaBilir yandan
BaÛlantÍ yaPÍlaMaz
433
160
BaNYO TaKÍMLarÍ
435
550
157
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 121 KG
400
265
275
390
437
703
365
818
985
404
105
180
150
R 51
350
350
150
R28
170
345
818
220
225
157
SL500 $Uvara $aYaLÍ BiDe
193
350
160
SL320 ASMa +LOZet
172
350
400
SL165 0X CM LavaBO
SL260 YarÍM AYaK
800
285
SL060 0X0 CM LavaBO
SL260 YarÍM AYaK
800
SL060 0X0 CM LavaBO
SL250 TaM AYaK
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 1 KG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 22 KG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
ASMa BiDe 1 KG
Creavit 2014
-%RCAN
MR060 0X0 CM LavaBO
MR250 TaM AYaK
MR360 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
MR410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
380
190
205
287
185
150
215
MR300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
MR410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
368
439
515
157
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
TaM AYaK 10 KG
368
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 24 KG
ReZervUar 1 KG
355
MR500 BiDe
MR310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
MR410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
190
3U
Te+%TÜ-Ü
690
190
203
620
4
185
106
400
155
391
810
855
350
190
30
350
392
100
150
206
70
104
393
178
106
150
150
207
158
155
400
396
400
250
836
839
350
150
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 2 KG
ReZervUar 1 KG
437
705
686
438
360
585
157
159
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 22 KG
ReZervUar 1 KG
366
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 1 KG
-%RCAN
Creavit 2014
3%$%F
SD065 0X CM LavaBO
SD250 TaM AYaK
SD251 +ÍSa TaM AYaK
SD060 4X0 CM LavaBO
SD260 YarÍM AYaK
SD055 4X CM LavaBO
SD265 +~l~K YarÍM AYaK
SD300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SD410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
385
287
175
255
800
400
150
800
400
820
250
203
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
560
60
385
cm
UZUNLUK
UZUNLUK
UZUNLUK
4
4
4
SD305 0 CM ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SD420 ReZervUar 'yvDe+aPaK
175
60
cm
3U
Te+%TÜ-Ü
385
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 211 KG
ReZervUar 12 KG
365
60
cm
SD310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SD410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
437
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
YarÍM AYaK KG
600
675
179
157
445
178
452
505
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
TaM AYaK KG
655
105
203
180
201
3%$%F
822
350
189
193
200
286
3U
Te+%TÜ-Ü
SD318 0 CM $Uvara $aYaLÍ +LOZet
SD420 ReZervUar 'yvDe+aPaK
365
135
3U
Te+%TÜ-Ü
SD315 0 CM ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SD420 ReZervUar 'yvDe+aPaK
135
365
SD500 BiDe
135
30
355
353
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 244 KG
ReZervUar 11 KG
400
100
150
75
395
185
210
600
402
595
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 20 KG
ReZervUar 11 KG
102
822
400
600
157
399
400
600
440
683
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
ReZervUar 12 KG
157
160
157
362
150
145
165
210
157
390
827
350
187
106
150
405
400
892
400
395
150
150
350
350
144
187
106
400
827
350
250
353
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 1 KG
ReZervUar 11 KG
373
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 201 KG
Creavit 2014
Y%$Ü'dLL%R
YG060 0 CM LavaBO
YG250 TaM AYaK
YG300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
YG420 ReZervUar 'yvDe+aPaK
YG060 0 CM LavaBO
YG265 YarÍM AYaK
190
335
200
280
280
150
395
793
150
400
800
806
200
350
220
202
YG310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
YG420 ReZervUar 'yvDe+aPaK
698
440
505
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
YarÍM AYaK KG
614
YG320 ASMa +LOZet
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
ReZervUar 12 KG
355
YG510 ASMa BiDe
YG500 BiDe
190
30
182
400
402
R13
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 11 KG
ReZervUar 12 KG
360
522
590
440
522
698
440
360
228
220
162
160
75
78
40
100
150
400
40
2
R5
219
318
357
188
150
182
250
R 28
150
105
150
R 13
395
793
350
190
318
335
155
186
186
505
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
AYaK 11 KG
614
400
105
202
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 204 KG
380
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
BiDe 204 KG
363
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
ASMa BiDe 1 KG
Y%$Ü'dLL%R
Creavit 2014
0ÜTTA
0ÜTTA
PA055 4X CM LavaBO
PA250 TaM AYaK
PA060 0X0 CM LavaBO
PA250 TaM AYaK
Ürün AÛ
AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
TaM AYa
AYaK KG
344
182
PA360
0 $Uvara $aYaLÍ +LOZet
PA410
0 ReZervUar 'yvDe+aPaK
344
182
350
222
220
230
102
158
BaNYO TaKÍMLarÍ
696
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 1 KG
ReZervUar 11 KG
435
430
676
370
700
158
156
175
150
393
400
150
397
185
105
400
814
818
400
160
150
825
350
350
182
370
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 20 KG
ReZervUar 11 KG
435
344
PA300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
PA410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
397
PA310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
PA410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
Ürün AÛÍr
AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1
1 KG
TaM AYaK KG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 22 KG
ReZervUar 11 KG
41 Creavit 2014
B%$%N3%L
%N'%LLÜ
B%$%N3%L %N'%LLÜ
BD060 BeDeNSeL %NGeLLi 0X0 CM LavaBO
BD300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
BD410 ReZervUar 'yvDe+aPaK
385
BD320 ASMa +LOZet
175
182
228
328
363
489
R52
150
150
400
200
911
R13
35
350
280
400
R 27
200
102
172
245
162
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 KG
605
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 24 KG
ReZervUar 12 KG
363
TB200 3aBit TUtUNMa BarÍ 0€
TB
+LOZet
415
425
490
672
678
157
360
(areKetLi TUtUNMa BarÍ
TB110 (
LavaBO ve +LOZet
TB100
TB
3aBit TUtUNMa BarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 1 KG
TB302 (areKetLi TUtUNMa BarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ KG
AISI 304 Kalite Paslanmaz
250
Ø65
Ü
Ürün
ü AÛ
AÛÍrlÍÛÍ
l 2 KG
AISI 304 Kalite Paslanmaz
TB301 %NGeLLi LavaBO TUtUNMa BarÍ
Antibakteriyel Nylon Kaplama
BaNYO TaKÍMLarÍ
80
Ø25
215
270
Ürün AÛÍrlÍÛÍ 2 KG
AISI 304 Kalite Paslanmaz
735
TB303 AlÍLÍ 3aBit TUtUNMa BarÍ 0€
Antibakteriyel Nylon
lon Kaplama
Antibakteriyel Nylon Kaplama
TB310 AlÍLÍ TUtUNMa BarÍ
Antibakteriyel Nylon Kaplama
TB410 +atLaNÍr BaNYO OtUraÛÍ
TB413 +atLaNÍr BaNYO OtUraÛÍ
TB412 +atLaNÍr BaNYO OtUraÛÍ
TaØÍma Kapasitesi 120 KG
Antibakteriyel Nylon Kaplama
TaØÍma Kapasitesi 120 KG
Antibakteriyel Nylon Kaplama
TaØÍma Kapasitesi 0 KG
Antibakteriyel Nylon Kaplama
4 Creavit 2014
aOCU+
aOCU+
148
290
167
CK035 aOCUK LavaBO
386
225
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 4 KG
CK300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
CK400 ReZervUar 'yvDe+aPaK
308
CK310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
CK400 ReZervUar 'yvDe+aPaK
308
110
350
300
100
106
175
400
150
150
281
150
105
645
612
350
150
400
110
287
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 11 KG
ReZervUar 4 KG
334
152
557
334
152
558
200
287
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 11 KG
ReZervUar 4 KG
4 Creavit 2014
CORN%R
32
1
1
460
32
200
820
163
VT145 4X4 CM +yØe LavaBO
VT253 TaM AYaK
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+yØe LavaBO 102 KG
ÜNCe TaM AYaK KG
460
SD300 ALttaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SD440 +yØe ReZervUar 'yvDe+aPaK
255
335
350
255
325
105
157
BaNYO TaKÍMLarÍ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 211 KG
+yØe ReZervUar 10 KG
437
759
759
157
437
365
405
106
400
150
150
400
400
826
826
350
187
335
SD310 ArKaDaN aÍKÍØLÍ +LOZet
SD440 +yØe ReZervUar 'yvDe+aPaK
362
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+LOZet 21 KG
+yØe ReZervUar 10 KG
CORN%R
4 Creavit 2014
$%+OR 3%a%N%+L%RÜ
TP256 0X0 CM LavaBO aileK ALtÍN $eKOrLU
TP325 ASMa +LOZet aileK ALtÍN $eKOrLU
BaNYO TaKÍMLarÍ
$%+OR
3%a%N%+L%RÜ
TP256 0X0 CM LavaBO B~Y~K ALtÍN $eKOrLU
TP325 ASMa +LOZet B~Y~K ALtÍN $eKOrLU
DÚAGONAL BORDÜR
UYUMLU TaKÍM+LaSiK
KROKODÚL BORDÜR
UYUMLU TaKÍM+LaSiK
4 Creavit 2014
T%+ÜL
ad:e-L%R
0arlaLarÍN eØSiZ B~t~N~
-ÜNÜ-AL LA6ABOLAR
TP172 4X0 CM 3et~St~ LavaBO
TP149 3et~St~ +aLP LavaBO
TP140 40X0 CM 3et~St~ LavaBO
TP175 3et~St~ 0aPatYa LavaBO
TP080 0 CM 3LaM LavaBO
450
TP027 X CM LavaBO
292
485
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 KG
490
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 KG
710
LL073 CM LiLY LavaBO
100
500
170
TP026 0X0 CM %LMaS LavaBO
*+ÍrMÍzÍ Ve siyah renk
seçenekleri MeVcuttur
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
800
TP249 Ž 4 CM 3et~St~ LavaBO
450
Tekil Çözümler
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 KG
500
227
530
480
330
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO KG
120
120
112
112
50
103
50
300
50
128
250
50
165
TP025 2X4 CM %LMaS LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO KG
390
218
195
450
*+ÍrMÍzÍ Ve siyah renk
seçenekleri MeVcuttur
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
700
247
287
450
100
191
130
140
175
450
700
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 KG
730
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 KG
375
455
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 KG
-ÜNÜ-AL
LA6ABOLAR
1 Creavit 2014
TP250 0X0 Cm 3etüStü ÇÍkmalÍ +are LavaBO
TP260 0X0 Cm 3etüStü +are LavaBO
TP270 0X0 Cm 3etüStü +are LavaBO
188
188
490
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
590
MN070 4X0 Cm 3etüStü LavaBO
MN170 0X0 Cm 3etüStü LavaBO
120
Tekil Çözümler
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 kG
1200
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 kG
650
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 kG
450
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
645
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 kG
450
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 kG
688
185
492
445
450
*-ürdüM siyah Ve kÍrMÍzÍ
renk seçenekleri MeVcuttur
405
450
450
175
225
480
500
500
900
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 21 kG
685
162
MN145 Ž 4 Cm 3etüStü LavaBO
140
158
135
100
150
280
MN065 Cm 3etüStü LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 kG
500
162
MN045 Ž 4 Cm 3etüStü LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
495
137
FE065 4X Cm Free 3etüStü LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 11 kG
130
160
467
507
487
495
500
505
450
180
188
191
202
185
140
185
140
185
140
143
96
187
202
NT120 0X120 Cm 3etüStü LavaBO
100
150
TP256 0X0 Cm 3etüStü +are LavaBO
115
NT090 0X0 Cm 3etüStü LavaBO
145
-ÜNÜ-AL
LA6ABOLAR
TP255 0X0 Cm 3etüStü $üz +are LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
700
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
53 Creavit 2014
%TA*%RLÜ ve $OLA0
UYU-LU LA6ABOLAR
%TA*%RLÜ ve $OLA0 UYU-LU LA6ABOLAR
TP185 5 Cm LavaBO
TP101 100 Cm $amla LavaBO
TP120 120 Cm $amla LavaBO
NT084 45X0 Cm LavaBO
SU080 45X0 Cm 3U LavaBO
40
125
450
225
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 215 kG
1000
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 245 kG
1200
LN085 45X5 Cm LUNa LavaBO
SU100 45X100 Cm 3U LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 203 kG
800
IP080 45X0 Cm ÜPek LavaBO
40
140
160
20
155
110
155
175
20
175
20
175
20
280
160
SU060 45X0 Cm 3U LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 15 kG
850
445
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 23 kG
800
445
500
450
225
40
110
110
40
800
280
170
189
20
145
70
170
EP080 0 Cm %PiC LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 124 kG
600
ID060 45X0 Cm ÜDeal LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 12 kG
800
ID080 45X0 Cm ÜDeal LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 20 kG
1000
450
450
450
450
450
280
ID100 45X100 Cm ÜDeal LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 13 kG
850
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
800
DN080 0 Cm $eNiz LavaBO
DN060 0 Cm $eNiz LavaBO
35
131
600
Tekil Çözümler
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 14 kG
800
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
997
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 242 kG
550
600
195
505
380
505
280
445
450
445
380
195
140
280
35
135
131
140
282
280
110
127
127
282
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
810
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 22 kG
55 Creavit 2014
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 13 kG
655
TF100 100 Cm TeFeN LavaBO
125
180
525
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 kG
1195
ET040 40 Cm LavaBO
SL100 100 Cm 3eliN LavaBO
597
647
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
895
955
153
255
157
210
330
340
524
286
174
173
176
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 23 kG
1000
1054
493
495
346
201
204
210
348
500
348
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 205 kG
ET110 110 Cm LavaBO
202
213
206
815
875
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 3 kG
400
287
204
500
352
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 kG
ET105 105 Cm LavaBO
178
177
210
705
760
1000
1036
285
202
500
499
350
345
207
210
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 142 kG
212
210
203
ET095 5 Cm LavaBO
283
182
177
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 235 kG
780
810
203
497
348
203
535
ET085 5 Cm LavaBO
286
163
375
505
553
330
180
ET075 5 Cm LavaBO
286
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
629
665
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 22 kG
200
285
203
505
400
180
ET065 5 Cm LavaBO
485
406
447
373
174
949
980
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 12 kG
287
188
204
203
213
815
849
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 153 kG
286
168
SL080 0 Cm 3eliN LavaBO
203
204
250
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 24 kG
949
975
288
286
285
203
Tekil Çözümler
465
485
SL065 5 Cm 3eliN LavaBO
181
455
622
660
ET055 55 Cm LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 214 kG
850
DP120 120 Cm $rOP LavaBO
285
250
450
447
373
174
181
TF085 5 Cm TeFeN LavaBO
455
376
450
373
465
TF065 5 Cm TeFeN LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 142 kG
545
TF200 100 Cm 3era LavaBO
203
215
TF185 5 Cm 3era LavaBO
200
TF165 5 Cm 3era LavaBO
213
147
147
TF155 55 Cm 3era LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 1 kG
800
376
%TA*%RLÜ ve $OLA0
UYU-LU LA6ABOLAR
ET045 45 Cm LavaBO
IC080 0 Cm )CON LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 25 kG
1050
1102
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 kG
57 Creavit 2014
T%:'A(ALT) LA6ABOLAR
TP735 35X35 Cm LavaBO
TP205 40X52 Cm LavaBO
96
410
451
400
300
340
360
100
100
168
213
155
TP730 30X50 Cm LavaBO
T%:'A(ALT)
LA6ABOLAR
500
540
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 102 kG
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
TP214 37X47 Cm LavaBO
Tekil Çözümler
TP211 33X43 Cm LavaBO
472
526
193
336
393
430
380
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 2 kG
148
134
192
132
370
430
510
570
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
525
565
200
TP216 37X51 Cm LavaBO
360
400
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
431
488
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 5 kG
5 Creavit 2014
T%:'A(e3Te LA6ABOLAR
T%:'A(e3Te
LA6ABOLAR
480
240
135
TP147 4X4 Cm LavaBO
240
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
480
TP230
230 4X5 Cm LavaBO
520
Tekil Çözümler
465
450
145
198
186
197
TP225 45X52 Cm LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 7 kG
582
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
1 Creavit 2014
COLON
T(OR
CL060 40X0 Cm COlON LavaBO
LARA
TH360
TH3
$Uvara $aYalÍ +lOzet
TH410
TH4
RezervUar 'övDe+aPak
370
LR360
LR3 $Uvara $aYalÍ +lOzet
LR4
LR410 RezervUar 'övDe+aPak
155
350
140
805
170
140
190
175
390
385
800
800
840
400
170
140
155
430
425
645
670
580
600
155
400
Tekil Çözümler
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 414 kG
355
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 27 kG
RezervUar 14 kG
350
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 271 kG
RezervUar 12 kG
3 Creavit 2014
O6AL LA6ABOLAR
TP145 3X45 Cm LavaBO
O6AL
LA6ABOLAR
TP150 40X50 Cm LavaBO
TP155 40X50 Cm LavaBO
252
280
180
180
188
178
204
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 4 kG
464
TP030 30X45 Cm LavaBO
*0! TaM !yak Ve 3$ 3$
kodlu 9arÍM !yaklar ile uyuMludur
*0! TaM !yak Ve 3$ 3$
kodlu 9arÍM !yaklar ile uyuMludur
410
188
404
371
181
*0! TaM !yak Ve 3$ 3$
kodlu 9arÍM !yaklar ile uyuMludur
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 111 kG
508
TP135 2X35 Cm LavaBO
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 103 kG
520
TP040 23X3 Cm LavaBO
213
244
456
Tekil Çözümler
155
233
97
*3$ kodlu 9arÍM !yak ile
uyuMludur
135
*3$ kodlu 9arÍM !yak ile
uyuMludur
296
307
138
168
160
298
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO kG
353
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 3 kG
395
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
LavaBO 54 kG
5 Creavit 2014
A3-A +LO:%TL%R
MO320 -OON ASma +lOzet
180
R 11
R 51
400
212
312
347
400
42
100
70
40
R 27
R 27
R 11
R 51
212
312
347
1
R5
400
243
343
378
400
R
2
R5
430
520
400
40
219
314
349
400
400
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 17 kG
365
VT325 6itrOYa ASma +lOzet
180
180
35
435
553
JW320 *aWS ASma +lOzet
R 27
11
218
315
347
400
49
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 20 kG
350
*Taharet için sadece gizli BaÛlantÍ
yaPÍlaBilir yandan BaÛlantÍ
yaPÍlaMaz
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 201 kG
370
BD320 BeDeNSel %NGelli ASma +lOzet
182
476
R 27
R13
R52
35 400
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 2 kG
357
155
228
328
363
BL320 BUll ASma +lOzet
180 & 230
182
56
25
102
155
400
355
156
228
320
355
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 23 kG
R 13
R 28
2.5
R5
430
550
430
564
180 & 230
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
400
3
R1
R 52
225
325
362
400
400
220
320
360
400
400
215
315
350
R1
3
R5
1
428
500
160
350
180
60
400
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
SM320 3lim ASma +lOzet
350
180
R 13
229
337
374
155
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 204 kG
182
180 & 230
400
180
R 28
R 13
R 52
SL320 3eliN ASma +lOzet
350
R 28
180 & 230
355
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
400
212
312
347
350
180 & 234
180 & 230
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
YG320 YeDiGöller ASma +lOzet
DR320 $ream ASma +lOzet
350
SP320 ASma +lOzet
75
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 30 kG
180&234
R5
1
425
498
180 & 230
360
180 & 230
R27.5
.5
R 12
160
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
R 28
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 137 kG
SR320 3Orti ASma +lOzet
51
60
420
425
495
550
155
TP328 ASma +lOzet
R 28
213
312
347
400
242
342
377
400
162
360
R 28
3
R1
R
65
233
340
370
3
R1
R 52.5
R 27
R 11
R 51
*-ürdüM siyah Ve kÍrMÍzÍ
renk seçenekleri MeVcuttur
180&230
180 & 230*
185
R 28
TP326 ASma +lOzet
TP325 ASma +lOzet
400
TP324 TreND ASma +lOzet
219
318
357
TP320 ASma +lOzet
Tekil Çözümler
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 27 kG
360
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 2 kG
370
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 2 kG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 235 kG
360
*Taharet için sadece gizli
BaÛlantÍ yaPÍlaBilir yandan
BaÛlantÍ yaPÍlaMaz
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 225 kG
160
162
678
160
355
415
156
476
580
180 & 230
*Taharet için sadece gizli
BaÛlantÍ yaPÍlaBilir yandan
BaÛlantÍ yaPÍlaMaz
425
525
155
560
365
180 & 230
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
437
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 21 kG
355
162
430
550
160
440
522
g1(0/Ý
Bu klozet için iki FarklÍ
BaÛlantÍ aralÍÛÍ MeVcuttur
430
570
435
500
155
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 11 kG
360
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 1 kG
7 Creavit 2014
T%+ +LO:%TL%R
SM350 3lim $Uvara $aYalÍ +lOzet
T%+
+LO:%TL%R
VT350 6itrOYa $Uvara $aYalÍ +lOzet
SL350 3eliN $Uvara $aYalÍ +lOzet
BL350 BUll $Uvara $aYalÍ +lOzet
390
180
180
102
400
110
R 51
180
345
400
R 28
392
105
345
40
180
400
180
340
R51
135
8
R2
R 52.5
340
350
R28
34
130
100
157
350
400
R 52.5
105
155
394
20
331
397
336
.5
183
400
399
R 28
R 28
R 52
TP340 AlÍk +aNallÍ AlttaN ÇÍkÍØlÍ +lOzet
350
20
R 28
340
400
R 28
TP330 AlÍk +aNallÍ ArkaDaN ÇÍkÍØlÍ +lOzet
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 255 kG
370
400
350
350
430
553
550
435
TP310 ArkaDaN ÇÍkÍØlÍ +lOzet
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 215 kG
360
335
TP300 AlttaN ÇÍkÍØlÍ +lOzet
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 234 kG
357
184
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 25 kG
370
*0is su gideri zeMinde olan
tesisatlar için uygun deÛildir
155
575
157
395
*0is su gideri zeMinde olan
tesisatlar için uygun deÛildir
432
430
520
155
105
158
164
Tekil Çözümler
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 1 kG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 1 kG
363
433
462
540
438
470
438
470
436
477
540
363
158
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 14 kG
365
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
+lOzet 15 kG
Creavit 2014
TU6AL%T
TAÙLAR)
TP590 OmeGa Çevre YÍkamalÍ 50X0 Cm TUvalet TaØÍ
TP595 OmeGa Çevre YÍkamalÍ 0X0 Cm TUvalet TaØÍ
TP895 0X0 Cm +öØe $UØ TekNeSi 3iFON Haril
TP880 0X0 Cm +are $UØ TekNeSi 3iFON Haril
100
100
TP570 Çevre YÍkamalÍ 50X0 Cm TUvalet TaØÍ
$UÙ T%+N%L%RÜ
486
Tekil Çözümler
485
585
916
810
210
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
TUvalet TaØÍ 15 kG
140
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
$UØ TekNeSi 3 kG
140
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
TUvalet TaØÍ 171 kG
140
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
TUvalet TaØÍ 15 kG
805
585
585
200
210
209
208
585
216
910
140
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
$UØ TekNeSi 325 kG
71 Creavit 2014
0Ü3UAR ve ARA BdL-%L%R
TP645 ANkaStre FOtOSelli 0iSUar
0Ü3UAR
ve ARA
BdL-%L%R
TP640
40 ANkaStre FOtOSelli 0iSUar
SZ600 3USUz 0iSUar
SZ650 0iSUar Ara Bölme
TP680
80 0i
0iSUar A
Ara Böl
Bölme
TP690
90 0iSUar Ara Bölme
345
80
74
600
600
MN600 3USUz 0iSUar +artUØU
50
35
315
681
46
948
533
600
600
650
900
750
1020
46
390
650
855
510
350
120
85
120
85
359
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
Ara Bölme 135 kG
TP610 eStteN 3U 'iriØli 0iSUar
605
45
515
810
567
17
17
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
Ara Bölme 10 kG
215
600
600
34
35
Tekil Çözümler
110
600
650
855
510
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar 135 kG
600
600
TP660 0iSUar Ara Bölme
35
660
515
35
110
345
350
50
700
700
54
50
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
Ara Bölme 155 kG
50
357
45
TP600 eStteN 3U 'iriØli 0iSUar
358
35
400
600
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
Ara Bölme 131 kG
440
52
40
80
40
450
7.5
600
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar 225 kG
TP630 0iSUar +eNDiNDeN 3iFONlU +aPak UYUmlU
52
TP670 0iSUar Ara Bölme
40
7.5
600
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar 21 kG
50
357
290
360
650
515
TP630 0iSUar +eNDiNDeN 3iFONlU
810
40
640
250
345
650
250
1045
250
650
345
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar 225 kG
567
100
550
645
550
290
360
345
215
100
1070
420
650
60
360
74
345
„ 0ratik mONtaJ
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar 135 kG
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar kG
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
Ara Bölme 5 kG
Ürün AÛÍrlÍÛÍ
0iSUar 11 kG
„ 7500 kez kUllaNÍlaBileN kartUØ
73 Creavit 2014

Benzer belgeler

2013 Creavit Katalog

2013 Creavit Katalog 4AHARETVEIlTAKÍM IlINSADECEGIZLIBAÛLANTÍ YAPÍLABILIR YANDANBAÛLANTÍ YAPÍLAMAZ

Detaylı

2014 e-katalog için tıklayınız clıck for 2014 e-catalog

2014 e-katalog için tıklayınız clıck for 2014 e-catalog - Uzun Ömürlü Seramik Diskli KartuØ - Otomatik Kilitlemeli DuØ KumandasÍ

Detaylı