Aralık 2014 Yıl 13 Sayı 2 - İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Yorumlar

Transkript

Aralık 2014 Yıl 13 Sayı 2 - İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
1 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014
KİM KİMDİR?
2015
yılında
İstanbul
Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk
Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yardımcı
Doçent kadrosuna atandı.
Aysun ARDIÇ’ın başlıca mesleki ilgi
alanları arasında; Okul Sağlığı Hemşireliği,
Sağlığı Geliştirme, İş Sağlığı ve Hemşirelik
Bilişimi yer almaktadır.
Dr. Ardıç, mesleki ilgi alanları ile ilgili
Yard. Doç. Dr. Aysun ARDIÇ
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
birçok
kongre/sempozyuma
katılmış
ve
düzenleme komitesinde görev almış olup, ilgili
Öğretim Üyesi
konularda
ulusal
1979 yılında İstanbul’da doğan Aysun ARDIÇ;
dergilerde
yayınları
ilk,
İstanbul’da
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve
tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Yüksekokulu Mezunları Derneği Yönetim Kurulu
Florence
Hemşirelik
üyesi olup, Türk Hemşireler Derneği ve Türk
2000-2003
Mikrobiyoloji Cemiyeti üyesidir.
orta
ve
lise
öğrenimini
Nightingale
Yüksekokulu’ndan
mezun
oldu.
ve
uluslararası
hakemli
bulunmaktadır.
Ayrıca
yılları arasında 29 Mayıs Hastanesi Yoğun
Aysun ARDIÇ, Fakültemiz Araştırma
Bakım Ünitesi’nde hemşire olarak görev yaptı.
Görevlisi Temsilciliği, Acil Kurtarma Birimi, Spor
Dr.
Komisyonu,
Ardıç
2003-2005
yılları
arasında
ise
ve Sağlık Komisyonunda görev
AxaOyak Sigorta A.Ş. Sağlık Tazminat ve
almış olup halen Rehberlik, Danışmanlık Ve
Anlaşmalı Kurumlar Birimi’nde Uzman olarak
Sosyal Destek Birimi Komisyonu üyesidir.
görev yaptı.
Aysun ARDIÇ, evli olup bir erkek ve bir
2005
yılında
İstanbul
Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk
Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başladı
2008
yılında “Adolesanların Sağlıklı
Yaşam Biçimi Davranışları” başlıklı tez konusu
ile
yüksek
“Adolesan
lisans
Sağlığını
eğitimini;
Geliştirme
2014
yılında
Programının
Erken Adolesan Dönemi Çocukların Beslenme
Fiziksel Aktivite ve Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi”
başlıklı tez çalışması ile doktora eğitimini
tamamladı.
kız çocuk annesidir.
HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI YAYINLAR
Atav, S., Şendir, M., Darling, R., Acaroğlu, R.(2014).Turkish and American Undergraduate
Students' Attitudes toward HIV/AIDS Patients: A comparative study.Nursing Forum, 01/2014;
DOI:10.1111/nuf.12059
Şendir, M., Büyükyılmaz, F., Taşköprü, İ., Çelik, Z.(2014). Comparison of three methods to
prevent pain and bruising after subcutaneous heparin administration, Clinical Nurse Specialist:
The Journal for Advanced Nursing Practice. (Basımda)
Turan, N., Kaya, H. (2014). Management of constipation in neurosurgery patients. Postępowanie z
zaparciami u pacjentów neurochirurgicznych. The Journal Of Neurological And Neurosurgical
Nursing,3(2): 49-96.
Büyükyılmaz, F. (2014) Non- Pharmacological Intervention in Orthopedic Pain: A Systematic
Review. International Journal of Caring Sciences, 7(3): 718-726.
Memis, S., Tulek, Z., Ozakgul, A., Durna, Z. (2014). A questionnaire-based survey of nursing
practice and challenges in caring for patients with stroke in Turkey. International Journal of
Stroke, World Stroke Organization Vol 9 (Suppl. 3); October; 247-248.
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Doç. Dr. Merdiye Şendir ve Yard.Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz, 15-19 Kasım 2014 tarihleri
arasında ABD’de New Orleans’ ta düzenlenen APHA 142nd Annual Meeting and Exposition’ a
“Şendir, M., Atav, S., Büyükyılmaz, F., Celik, Z. Irrational use of medicines: An assessment
of Turkish patients in primary care settings” başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir, NANDA International- Clinical Advisory Panel (ECAP)’ de Expert
olarak görev almaya başlamıştır.
Doç. Dr. Hatice Kaya, 11-14 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenen 11th Meeting of
Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2014) kongresinde “Postoperative care in
neurooncology” başlıklı konferansı vermiştir.
ULUSAL YAYINLAR
Gücüyeter, Ş., Şendir,M. (2014). Hemşirelik bilişimi, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 3(1), 24-28.
Dağtaş C.P, Kaya H. (2014) Akciğer kanserli bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı ve
yaşam kalitesi. Kafkas J Med Sci, KJMS59454.DOI: 10.5505/kjms. 2015. 59454
Kısabay, A., Güler, A., Özakgül, A., Kutluk , K. (2014). İnmede Yaşam Kalitesi ve Ölçümü. Türk
Nöroloji Dergisi, 20 (özel sayı 1), 29-33. doi:10.4274/tnd.s6
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Can, Ş., Acaroğlu, R., Hemşirelerin Mesleki
Değerlerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları ile İlişkisi” başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, Nöroşirurji Hemşireleri Derneği tarafından 25-28 Eylül 2014
tarihlerinde, İzmir-Çeşme’ de düzenlenen Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu & Spinal
Cerrahi Enstrümasyon Hemşireliği Kursu, Spinal Cerrahi Girişime Hazırlık oturumuna
başkanlık yapmıştır.
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, Nöroşirurji Hemşireleri Derneği tarafından 25-28 Eylül 2014
tarihlerinde, İzmir-Çeşme’ de düzenlenen Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu & Spinal
Cerrahi Enstrümasyon Hemşireliği Kursu’na düzenleme kuruluğu üyeliği yapmıştır.
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, Nöroşirurji Hemşireleri Derneği tarafından 3 Aralık 2014 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen, Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme Sempozyumu’ na
düzenleme kuruluğu üyeliği yapmıştır.
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne Bilimsel Kurulu Üyeliği yapmıştır.
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’nde Bakımın Sanatsal Yönü “Hemşirelik ve sanat” başlıklı
panele panelist olarak katılmıştır.
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, Doç. Dr. Merdiye Şendir, Doç. Dr. Hatice Kaya, Yard.Doç. Dr.
Funda Büyükyılmaz, Yard.Doç. Dr. Nuray Turan, Yard.Doç. Dr. Aylin Özakgül, Araş. Gör.
Gülsün Özdemir Aydın, Araş. Gör. Nur Güven Özdemir, Araş. Gör. Hanife Durgun 11
Kasım 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’ nde
düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ ne katılmışlardır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Yılmaz, E., Şendir, M., Periferik intravenöz kanül
yerleştirmede ağrı kontrolü: Bir sistematik derleme”, başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Köktürk, B., Şendir, M. Hemşirelerin kişisel değerleri
ile etik duyarlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi”, başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne, "Doğan,P., Şendir, M. Hemşirelik öğrencilerinde
hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesinde simülasyonun etkisi: sistematik inceleme”,
başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir ve Yard.Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz, 19-22 Kasım 2014 tarihleri
arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Büyükyılmaz,
F., Şendir, M., Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin İki Farklı Yatak Banyosu
Uygulamasına İlişkin Görüşleri: Yarı-Kalitatif Çalışma ve Maliyet Analizi” başlıklı sözel
bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir ve Araş. Gör. Nur Güven Özdemir, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında
Lara-Antalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Güven, N., Şendir, M.
Arteriyel Kan Basıncının Dolaylı (İndirekt) Ölçümünde Kanıt Temelli Uygulamalar ” başlıklı
sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir, 5-6 Kasım 2014 tarihleride Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
tarafından düzenlenen “Mezuniyet Sonrası Araştırmanın Kolaylaştırılması: Lisansüstü
Eğitimde Avrupa Araştırma Direktiflerinin Paylaşımı” konulu workshop’a katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir, 18-19 Aralık 2014 tarihlerinde PEM Istanbul Project Management A.Ş.,
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen
“Uygulamalı MS Project Eğitimi” ne katılmıştır.
Doç. Dr. Merdiye Şendir ve Doç. Dr. Hatice Kaya, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında LaraAntalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi kapsamında düzenlenen
“Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Kursu” nu vermiştir.
Doç. Dr. Hatice Kaya, 15 Ekim 2014’de Medipol Üniversitesi İnme ve Rehabilitasyonu
Sempozyumu’nda “Omurilik Yaralanması Sonrası Rehabilitasyon” konulu konferans vermiştir.
Doç. Dr. Hatice Kaya ve Yard.Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz, 22-24 Aralık 2014 tarihlerinde
İstanbul’ da düzenlenen, Eğiticiler Buluşması; Eğitimde Etkileşim ve Katılımın
Güçlendirilmesi toplantısına dinleyici olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Hatice Kaya ve Yard.Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz, 19-22 Kasım 2014 tarihleri
arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3.
Temel
Hemşirelik
Bakımı
Kongresi’ne
“Büyükyılmaz,F., Kaya, H. Elektronik hemşirelik kayıtlarının yapılandırılması: Sistematik
literatür incelemesi” başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Hatice Kaya ve Yard. Doç. Dr. Nuray Turan, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında LaraAntalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Turan N, Kaya H.(2014).
Bulut bilişim ve sağlık bakımı” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Hatice Kaya, Yard.Doç. Dr. Nuray Turan ve Arş. Gör. Gülsün Özdemir Aydın, 19-22
Kasım 2014 tarihleri arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı
Kongresi’ne “Aydın G.Ö., Kaya H, Turan N., Uzun süre hastanede yatan hastalarda
malnütrisyon” başlıklı sözel bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. Hatice Kaya ve Arş. Gör. Aysel Özsaban, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında LaraAntalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’ne “Özsaban A., Kaya, H.
Küreselleşme, Hemşirelik; Değer Temelli Bakım” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.
Yard.Doç.Dr.Funda Büyükyılmaz, 12 Aralık 2014’de İÜ Diş Hekimliği Fakültesi İlaç Uygulamaları
ve Yükümlülükleri konulu Hemşirelik Hizmetiçi Programı’na eğitimci olarak katılmıştır.
Yard.Doç. Dr. Nuray Turan, 19 Aralık 2014 ‘de İÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ nde Solunum Sistemi
ve Uygulamaları konulu Hemşirelik Hizmetiçi Programı’na eğitimci olarak katılmıştır.
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI YAYINLAR
Akyüz, N., Keskin, M., Akyolcu, N., Çavdar, İ., Özbaş, A., Ayoğlu, T., Balık, E., Bulut, T. (2014).
How and how much do endoscopy professionals protect themselves against infection? International
Journal of Surgery, 12(7): 720-24. DOI:10.1016/ j.ijsu.2014.05.065. (SCI-Expanded)
Seyhan E., Çavdar., İ. (2014). Determining the Risk of Falling İn Elderly Patients Undergoing Hip
Fracture Surgery. Acta Chırurgiae Orthopaedıcae et Traumatologiae Cehosl, 81, p: 272-275.
Acıl H, Çavdar İ (2014). Comparison of Quality of Life of Turkish Breast Cancer Patients Receiving
Breast Conserving Surgery or Modified Radical Mastectomy. Asian Pacific J Cancer Prev, 15 (13),
5377-5381. DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.13.5377
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof. Dr. Nevin KANAN ve Prof. Dr. Neriman AKYOLCU 6-9 Kasım 2014 tarihinde Malta’da
düzenlenen 3rd Horatio European Festival of Psychiatric Nursing’e “Sayın Y.Y., Akyolcu N.,
Kanan N. (2014). The impact of music interventions on anxiety and pain in surgical
patients: All randomized and Quasi-randomized Controlled Trials.” konulu poster bildiri ile
katılmıştır.
Prof. Dr. Nevin KANAN ve Prof. Dr. Neriman AKYOLCU 6-9 Kasım 2014 tarihinde Malta’da
düzenlenen 3rd Horatio European Festival of Psychiatric Nursing’e “Öztürk D., Kanan N.,
Akyolcu N. (2014). Importance of psychotherapy in management of sexual dysfunction of
women who applied breast surgery” konulu poster bildirisi ile katılmıştır.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş, Doç. Dr. İkbal Çavdar ve Araş. Gör. Zeynep Temiz 6-9 Kasım 2014
tarihinde Malta’da düzenlenen 3rd Horatio European Festival of Psychiatric Nursing’e Çavdar,
İ., Temiz, Z., Özbaş, A., Can, G., Fındık, ÜY., Tarhan, F. (2014) “Sleep Quality in
Individuals with Urostomy.” adlı poster bildiriyle katılmıştırlar.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş, Doç. Dr. İkbal Çavdar 6-9 Kasım 2014 tarihinde Malta’da düzenlenen 3rd
Horatio European Festival of Psychiatric Nursing’e Özbaş, A., Kutlu, Y., Çavdar, İ. (2014)
“Psychosocial Adjustment in patients with Breast Cancer: A Systematic Review.” adlı
poster bildiriyle katılmıştırlar.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş, Doç. Dr. İkbal Çavdar 06-09 Kasım 2014 tarihinde Malta’da düzenlenen
3rd Horatio European Festival of Psychiatric Nursing’e Özbaş, A., Kutlu, Y., Çavdar, İ.
(2014)” Psychosocial adjustment in breast cancer patients :A systematic Rewiev” adlı
poster bildiriyle katılmıştırlar
ULUSAL YAYINLAR
Yıldırım, M., Ünver, S., Kanan, N., Akyolcu, N.(2014) Hemşirelerin Ağrılı Yüz İfadelerini
Değerlendirme Becerilerinin Klinik Deneyimleri ile İlişkisi. Florence Nightingale Hemşirelik
Dergisi, 22(3):152-158.
Ünver, S., Yıldırım, M., Akyolcu, N. ve Kanan, N. (2014) Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi.
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3):168-171.
Acartürk H., Öztekin İ., Öztekin S.D., İşsever H., Canik S. (2014). Effects of Propofol and
Midazolam Infusions on Serum Lipid and Glucose Levels in Hyperlipidemic Patients Undergoing
Coronary Artery Bypass Surgery/Koroner Arter Bypass Ameliyatı Geçiren Hiperlipidemili Hastalarda
Propofol ve Midazolam İnfüzyonlarının Serum Lipidleri ve Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkileri.Türkiye
Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 34(2): 267-272. doi:10.5336/medsci.2014-38844.
Narin E.B., Öztekin İ., Öztekin S.D., Topçu G., Öğütmen B., Canik S. (2014). “Mannitol ve
Dopaminin Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Renal Fonksiyonlara Etkileri. Türk Göğüs Kalp
Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 20(1):33-40.
Akyüz, N. (2014). Nazal Konjesyon İçin İlaç Tedavisi. İyigün, E., Taştan, S. (Çev. Eds.). Abrams’ın
Klinik İlaç Tedavisi-Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları. 10. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi,
Ankara, 539-552. (ISBN: 978-605-4649-80-8).
Özbaş, A. (2014). Erkek Sağlığı İçin İlaç Tedavisi. İyigün, E., Taştan, S. (Çev. Eds.). Abrams’ın Klinik
İlaç Tedavisi-Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları. 10. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara,
829-844. (ISBN: 978-605-4649-80-8).
Ayoğlu, T. (2014). Addison ve Cushing Hastalığında İlaç Tedavisi. E.İyigün, S. Taştan (Çeviri
Editörleri). Abrams’ın Klinik İlaç Tedavisi-Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları. 10. Basım,
Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara,539-552. ISBN-978-605-4649-80-8
Eti Aslan F, Çavdar İ.(2014).Cerrahi Ağrı. Eti Aslan F (Ed.). Ağrı Doğası ve Kontrolü. Akademisyen
Tıp Kitapevi, Ankara,185-212.
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof. Dr. Nevin KANAN, 16-19 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen Üroloji Hemşireleri
Derneği, 6. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’ ne “Ürolojik Sorunlara Yönelik Toplumsal
Farkındalık Yaratmada Hemşirenin Rolü” konulu oturuma moderatör olarak katılmıştır.
Prof. Dr. Neriman AKYOLCU, 3 Aralık 2014 tarihinde Türk Nöroşirürji Derneği tarafından İstanbul
Barbaros Point Hotel’de düzenlenen “Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme
Sempozyumu” nda sempozyum eşbaşkanlığı ve oturum Başkanlığı yapmıştır.
Prof. Dr. Nevin KANAN, 16-19 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen Üroloji Hemşireleri
Derneği, 6. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’ nde başkan ve düzenleme kurul üyesi olarak
görev almıştır.
Prof. Dr. Neriman AKYOLCU, 12 Aralık 2014 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dekanlık
Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘‘Kendi Kendine Meme Muayenesi Erken Tanıda Önemli
mi?’’ konulu konferans vermiştir.
Prof. Dr. Neriman AKYOLCU, 25-28 Eylül 2014 tarihinde, Nöroşirürji Hemşireleri Derneği
tarafından Çeşme İzmir’de düzenlenen Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumuna başkanlık
yapmıştır.
Prof. Dr. Neriman AKYOLCU, 25-28 Eylül 2014 tarihinde, Nöroşirürji Hemşireleri Derneği
tarafından Çeşme İzmir’de düzenlenen Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumunda oturum
başkanlığı yapmıştır.
Doç. Dr. S. Deniz Öztekin 15.10.2014 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesinde düzenlenen
İstanbul Medipol Üniversitesinde düzenlenen Medipol Üniversitesi İnme ve Rehabilitasyonu
Sempozyumun’a, ’Beyin Yaralanması Olan Hastada Rehabilitasyon Hemşireliği’ konulu
sözel sunum ile katılmıştır.
Doç. Dr. S. Deniz Öztekin 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde
düzenlenen Uluslararası Afet-14 Kongresi’ne ‘Afetlerde Hassas Grupların Sağlık Bakımı’
konulu sözel sunum ile katılmıştır.
Doç. Dr. Deniz Öztekin, 27 Ekim 2014 tarihinde İ.Ü İletişim Fakültesi Konferans Salonunda
düzenlenen , İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine dinleyici olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Deniz Öztekin, 11 Kasım 2014 tarihinde Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Perihan
Velioğlu Konferans Salonunda düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programına dinleyici
olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Deniz Öztekin, 22-23 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, Eğitim Becerileri
Kursu Eğiticiler Buluşmasına dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Nuray Akyüz, 3 Aralık 2014 tarihinde Türk Nöroşirürji Derneği tarafından İstanbul
Barbaros Point Hotel’de düzenlenen Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme
Sempozyumu’nda “Nöroonkoloji Hastalarında Bakım-Radyoterapi ve Hemşirelik Bakımı”
konu başlığı ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Nuray Akyüz, 3 Aralık 2014 tarihinde, Türk Nöroşirürji Derneği tarafından İstanbul
Barbaros Point Hotel’de düzenlenen Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme
Sempozyumu’nda yapılan IV. Oturum: Nöroonkoloji Hastalarında Bakım I’e oturum
başkanlığı yapmıştır.
Yard. Doç. Dr. Nuray Akyüz, 22-24 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Eğiticiler
Buluşması, Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi” başlıklı eğitici gelişimi
programına katılımcı olarak katılmıştır.
Araş. Gör. Didem Öztürk, 16-19 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 23. Ulusal Üroloji
Kongresi-6. Ulusal Ürolji Hemşireliği Kongresi’ne “Üroloji hastasında ağrı yönetimi” konu
başlığı ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş, 16-19 Ekim 2014 tarihinde, Antalya’da düzenlenen 23.Ulusal Üroloji,
6.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’nde ‘Böbrek Kanserlerinde, Prostat Kanserinde,
Mesane Kanserinde Güncel Yaklaşımlar, Ürolojik Kanserlerde Hedef Tedaviler’ konulu
panelde moderatörlük yapmıştır.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş, 22-24 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Eğiticiler
Buluşması, Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi” başlıklı eğitici gelişimi
programına katılımcı olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş, Doç. Dr. İkbal Çavdar ve Araş. Gör. Zeynep Temiz 16-19 Ekim 2014
tarihinde Antalya’da düzenlenen 23. Ulusal Üroloji, 6. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi’ne
Öztürk, D., Temiz, Z., Özbaş, A., Çavdar, İ., Alkay, N. (2014) “Prostat Cerrahisi Uygulanan
Hastalarda Uyku Kalitesinin İncelenmesi” adlı poster bildiriyle katılmıştırlar.
Araş. Gör. Zeynep Temiz, 14 Kasım 2014’de İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve İ.Ü.
Diş Hekimliği Fakültesi tarafından, İstanbul’da düzenlenen 2014 Yılı Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim
Programı’nda ‘Preoperatif Hazırlık, Postoperatif Bakım ve Takip’ konulu konferans vermiştir.
Yard. Doç. Dr. Tuluha AYOĞLU 22-24 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından
düzenlenen “İstanbul Süreci, Eğiticiler Buluşması- Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın
Güçlendirilmesi”, konulu kursa katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Tuluha AYOĞLU 18-20 Haziran 2014’de, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür
Merkezinde Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme Konsensus’ a katılımcı olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Tuluha AYOĞLU 3 Aralık 2014 tarihinde , İstanbul Barbaros Point Otel’de
düzenlenen Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme Sempozyumun’da, “Ağrı
Kontrolü” konu başlığı ile , Konuşmacı-Katılımcı olarak yer almıştır.
Doç. Dr. İkbal ÇAVDAR, Doç. Dr. Ayfer ÖZBAŞ, Araş. Gör. Didem Öztürk ve Araş. Gör.
Zeynep Temiz, 16-19 Ekim 2014 Antalya’da 23. Ulusal Üroloji Kongresi-6. Ulusal Üroloi
Hemşireliği Kongresi’ne Öztürk D., Temiz, Z., Özbaş, A., Çavdar, İ.,Alkay, N. (2014) “Prostat
cerrahisi uygulanan hastalarda uyku kalitesinin incelenmesi” poster bildirisi ile katılmıştır.
Doç. Dr. Ayfer ÖZBAŞ ve Ezgi SEYHAN AK, 6-9 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen,2.
Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi’ne Eren E., Seyhan Ak E.,
Özbaş A. (2014).
‘Ameliyathane Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin
İncelenmesi’ konulu poster bildiri ile katılmıştır.
Doç. Dr. İkbal Çavdar, 16-19 Ekim 2014 tarihinde Türk Üroloji Derneği tarafından Antalya Gloria
Golf Resort Hotel’de düzenlenen 23. Ulusal Üroloji Kongresi’nde “Mesane Kanserinde Güncel
Yaklaşımlar” konu başlığı ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Doç. Dr. İkbal Çavdar, 16-19 Ekim 2014 tarihinde Türk Üroloji Derneği tarafından Antalya Gloria
Golf Resort Hotel’de düzenlenen 23. Ulusal Üroloji Kongresi’nde oturum başkanlığı yapmıştır.
Araş. Gör. Ahmet Karaman, 16-19 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 23. Ulusal Üroloji
Kongresi-6. Ulusal Ürolji Hemşireliği Kongresi’ne katılmıştır.
Araş. Gör. Zeynep TEMİZ, Araş. Gör. Didem ÖZTÜRK, Araş. Gör. Gözde TOHUMAT, Araş.
Gör. Ahmet KARAMAN, Araş. Gör. Gönül YILMAZ, Araş. Gör. Açelya OĞLAKKAYA ve Araş.
Gör. Ezgi Seyhan Ak, 11 Kasım 2014 Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Perihan Velioğlu
Konferans Salonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programına dinleyici olarak katılmıştır.
ULUSAL PROJE
“Aydınlatmalı Otomatik Ekartör” Buluş Sahipleri: Ergül ASLAN, Nuray AKYÜZ, Nilüfer IŞIK
(Patent başvurusu yapıldı, sonuç bekleniyor).
YÜKSEKLİSANS/DOKTORA ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Nevin KANAN danışmanlığındaki Meltem Yıldırım, “Fantom Ekstremite Ağrısının
Yönetiminde Ayna Terapisinin Etkisi” konulu doktora tezini 15.10.2014 tarihinde tamamlamıştır.
Prof. Dr. Nevin KANAN danışmanlığındaki S. Sibel Taze, “Mastektomili Kadınların Yaşadığı
Sorunlar” konulu doktora tezini 26.12.2014 tarihinde tamamlamıştır.
Prof. Dr. Neriman AKYOLCU danışmanlığındaki Gündüz Emine Selda, “Böbrek
transplantasyonu yapılan hastaların transplantasyon öncesi ve sonrası psikososyal
deneyimleri” konulu doktora tezini 2014 tarihinde tamamlamıştır.
Doç. Dr. Ayfer Özbaş danışmanlığında olan Nadiye Alkay ‘Prostat Biyopsisi Uygulanacak
Hastalarda Bilgilendirmenin Ağrı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi’ konulu yüksek lisans tezini
2014 tarihinde tamamlamıştır.
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI YAYINLAR
- Ören B, Enç N. (2014). Development And Psychometric Testing Of The Self-Care Agency Scale For
Patients Undergoing Long-Term Dialysis in Turkey. Journal of Renal Care, 40(4):266-273.
- Oskay U, Can G, Basgol S. (2014). Discussing sexuality with cancer patients: oncology nurses
attitudes and views. Asian Pac J Cancer Prev, 15(17):7321-6.
-Silbermann M, Fink Regina M, Can G, et al. (2014). Evaluating Palliative Care Needs in Middle
Eastern
Countries.
Journal
of
Palliative
Medicine,
Accepted
August
28,
doi:10.1089/jpm.2014.0194.
- Oskay U, Can G, Camci G. (2014). Effect of myocardial infarction on female sexual function in
women. Arch Gynecol Obstet, DOI 10.1007/s00404-014-3537-5
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
- Prof. Dr. Nuray Enç 23-26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 30. Uluslar arası
Katılımlı Kardiyoloji Kongresi Kardiyak Rehabilitasyon Kursunda “Kalp hastalarında evde
bakım”, “Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme”, konularında konuşmacı- eğitimci
olarak katılmıştır.
- Prof. Dr. Nuray Enç 12-15 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 10.Dünya Yoğun Bakım
Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresine
“Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı” konu başlığı ile konuşmacı olarak katılmıştır.
- Prof. Dr. Nuray Enç 12-15 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 10.Dünya Yoğun Bakım
Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresinde
“YBÜ’den erken mobilizasyon: Kavramsal analiz bakım standartları” konulu panele oturum
başkanlığı yapmıştır.
- Prof. Dr. Nuray Enç 12-15 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 10.Dünya Yoğun Bakım
Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresinde bilimsel
kurul üyeliği yapmıştır.
- Prof. Dr. Nuray Enç 12-15 Kasım 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 10.Dünya Yoğun Bakım
Hemşireleri Federasyonu Kongresi ve 6.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresinde
“Warfarin kullanan bireylerin eğitim gereksinimleri.” başlıklı poster bildiri ile katılmıştır.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can, 11-14 September 2014 11th Meeting of Asian Society for NeuroOncology- Nursing in Neurooncology Workshop İstanbul, Turkey kongresinde ‘Fatigue and
Nursing Management’ konulu sunum yapmıştır.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 18-19 September 2014, Istanbul, Turkey EONS9 Congress’de Demir M,
Can G. Meral R. The effectiveness of the black mulberry molasses in prevention of
radiotherapy-induced mucositis: a randomized controlled study in head and neck Cancer
patients, konulu sunum yapmıştır. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1462-3889(14)70036-5.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 18-19 September 2014, Istanbul, Turkey EONS9 Congress’de Akyol T,
Vatansever S, Can G, Karalar U, Tuna İ, Şener B, Karapınar A. The analysis of surplus
antineoplastic drug on preparation of chemotherapy konulu poster bildiri ile katılmışlardır.
- Yard. Doç. Dr. Zeliha Tulek 11 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe
Kampüsünde düzenlenen 11th Meeting of ASNO (Asian Society for Neurooncology), Nursing
Workshop ‘ta “Bilişsel ve Davranışsal Sorunlar” konulu konuşma yapmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 22-25th Oct 2014, Istanbul World Stroke Congress de Tulek Z,
Altın S, Bozkurt A, Kucukoglu H, Baybas S. Eating Difficulties In Patients With Stroke:
Preliminary Results konulu poster bildiri ile katılmışlardır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 22-25th Oct 2014, Istanbul World Stroke Congress de Tulek Z,
Poulsen I, Gillis K, Jönsson AC. Nursing care for stroke patients: A survey of current practice
in Europe konulu poster bildiri ile katılmışlardır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 22-25th Oct 2014, Istanbul World Stroke Congress de Memis S,
Tulek Z, Ozakgul A, Durna Z. A questionnaire-based survey of nursing practice and
challenges in caring for patients with stroke in Turkey konulu poster bildiri ile katılmışlardır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 22-25th Oct 2014, Istanbul World Stroke Congress de
“Assessment and Monitoring of A Patient With Stroke” konulu konuşma yapmıştır.
-Yard. Doç.Dr. Hilal Uysal 24 October 2014 Rome, Italy, Patient Care Workshops 2014
Organised by the Patient Care Committee of the Heart Failure Association of the ESC
dinleyici olarak katılmıştır.
- Araş. Gör. Kübra Yeni 11-14 Eylül 2014, İstanbul\ Bahçeşehir üniversitesinde düzenlenen NöroOnkoloji Asya Derneği Toplantısına dinleyici olarak katılmıştır.
ULUSAL YAYINLAR
- Kır Biçer E, Enç N. (2014) . Ayak Bakım Davranış Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirliği.
Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 6(2): 35-39.
- Kır Biçer E, Enç N. (2014) . Diyabetik Ayak bakımı Öz-Etkililik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, 6(2): 40-45.
- Çamcı G, Can G. (2014) . Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam (Derleme Makalesi).
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi , 22(2): 114-119, 2014
- Çamcı G, Can G. (2014) . Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam (Araştırma).
Hemşirelikte Eğitım Ve Araştırma Dergisi, 11(2): 38-44, 2014.
-Can G, Özdemir EE, Yıldız M. (2014) . Oral Mukozitlerin Yönetiminde Bal ve Karadutun Etkisi
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 14:38-39
-Mavioğlu H, Tülek Z, Bakar E, Güngör Tavşanlı N. (2014) . Multiple Sklerozda Yaşam Kalitesi ve
Ölçümü. Türk Nöroloji Dergisi Yaşam Kalitesi Özel Sayısı, 20(1):18-23.
- Öz Alkan H. (2014) . Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. 5(7):32-40.
-Yıldız M, Can G, Özdemir EE. (2014) . İmmun Sistemi Güçlendirmede Akupunkturun Etkisi.
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, 14:30-31
-Enç N (Yazar, Editor), Can G (yazar), Tülek Z (yazar), Uysal H (yazar, editor yard.), Öz
Alkan H (yazar), Demir Doğan M. İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevi 2014. ISBN:
978-605-335-075-0
-Can G (editor). Onkoloji Hemşireliği Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015
-Can G, Yıldız M. Hedef Tedaviler. İçinde: Onkoloji Hemşireliği. Ed: G. Can Nobel Tıp Kitapevleri,
İstanbul, 2015, s.251-266.
-Çıtak E, Tülek Z. Özefagus Kanseri. Içinde: Onkoloji Hemşireliği. Ed: G. Can, Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul, 2015, s.595-608.
-Uysal H. Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyonda Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği
Geliştirme. Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü. Mehmet uzun (Editör).
Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi 2014: 95-102.
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 15 - 19 Ekim 2014, Titanic Deluxe Hotel & Kongre Merkezi, Belek,
Antalya’da düzenlenen 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde.Kurt S, Can G. Kanserli
Hastaların Periferal Nöropatiye İlişkin Görüşleri konulu konuşma yapmıştır.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 27 -30 Kasım 2014, Antalya’da düzenlenen 9. Ulusal Yara Bakımı
Kongresi, Onkoloji Hastalarında Kronik Yara Bakımı konulu konuşma yapmıştır.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Gloria Resort Hotel Antalyada
düzenlenen 6. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresinde Ürolojik kanserlerde hedef tedaviler
konulu konuşma yapmıştır.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 20 – 23 Kasım 2014, Titanic Deluxe Hotel, Belek/Antalya ‘da düzenlenen
14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi - Jinekolojik Onkoloji Hemşireleri
Sempozyumunda Semptom yönetiminde geleneksel yaklaşımlar: Bizim için ne kadar
alternatif? konulu konuşma yapmıştır.
- Doç. Dr. Gülbeyaz Can 03 Aralık 2014, Barbaros Point Otel, İstanbulda düzenlenen Nöroşirürji
Hemşireleri Derneği Nöronkolojide Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Nöroonkolojide
semptom yönetimi konulu konuşma yapmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 21-27 Kasım 2014, Antalyada düzenlenen IV.Nöroloji Hemşireliği
Kursu,
50.Ulusal Nöroloji Kongresinde “Yutma: Fizyolojisi, Değerlendirilmesi ve
Yönetimi”, konulu konuşma ve oturum başkanliğı yapmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 21 Kasım 2014, İstanbulda düzenlenen İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi
Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı’nda “Aşırı duyarlılık reaksiyonu” konusunda eğitimci
olarak katılmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Zeliha Tülek 27-28 Eylül 2014, Ankarada düzenlenen Türk Nöroloji Derneği
Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Sempozyumunda “Nörolojik hastalarda yaşam
kalitesinin artırılmasında hemşirenin rolü” konulu konuşma yapmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Hilal Uysal 26 Eylül 2014 İstanbulda düzenlenen Girişimsel Kardiyoloji ve
Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumunda oturum Başkanlığı yapmıştır.
Yard. Doç.Dr. Hilal Uysal 2014 yilinda İstanbul da düzenlenen, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve
Güvenliği Koordinatörlüğü ve Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
işbirliği ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” na katılmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Hilal Uysal 26.12.2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezinde
düzenlenen Tubitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında proje destekleri tanıtım ve
bilgilendirme toplantısına dinleyici olarak katılmıştır.
- Yard. Doç.Dr. Hilal Uysal 22-23.12.2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezinde
düzenlenen Eğitimde İstanbul Süreci konulu toplantiya katilmiştir.
- Araş. Gör. Kübra Yeni 30-31 Ekim 2014, İstanbulda düzenlenen Nöropsikiyatri Günlerine
dinleyici olarak katılmıştır.
- Araş. Gör. Kübra Yeni 21-27 Kasım 2014 Antalyada düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresine
kursiyer olarak katılmıştır.
- Yıldız M, Özdemir EE. 19- 21 Aralık 2014 İstanbul da düzenlenen 12. İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Günleri Sempozyumu ve 5. Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı’na dinleyici olarak
katılmışlardır.
YÜKSEKLİSANS/DOKTORA ÇALIŞMALARI
Araş. Gör. Havva Öz Alkan, Prof. Dr. Nuray Enç danışmanlığındaki “İmplante Edilebilen
Kardiyoverter Hastalarında Psikososyal Faktörlerin İncelenmesi” konulu doktora tezini 12
Eylül 2014 tarihinde tamamlamıştır.
Araş. Gör. Kübra Yeni Yard. Doç. Dr. Zeliha Tülek danışmanlığındaki “Epilepsi Öz-Yönetim”
Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı yüksek lisans tezini 16 Aralık 2014 tarihinde
tamamlamıştır.
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI YAYINLAR
Kizilkaya Beji N, Hotun Sahin N, Oskay Ü, Aslan E, Rathfisch G, Güngör I. (2014) Course
evaluation results of the women’s health and diseases nursing course for a period of 11 years,
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 510 – 516.
Oskay U, Can G, Camcı G. (2014) Effect of myocardial infarction on female sexual function in
women. Arch Gynecol Obstet, [Epub ahead of print]
Oskay U, Can G, Basgol S. (2014) Discussing sexuality with cancer patients: oncology nurses
attitudes and views. Asian Pac J Cancer Prev, 15(17): 7321-6.
Basgol S, Aydın S, Beji N. (2014) Developing roles of nurses in incontinence care. Global Journal
on Advances Pure and Applied Sciences [Online]. 2014, 04, pp 201-205. Available from
http://www.world-education-center.org/index.php/paas
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, 4-7 December 2014, Paris Fransa’da düzenlenen The 20th
World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology &Infertility (COGI) kongresine
“Aydin Ozkan S, Kızılkaya Beji N. Fluid Intake and Lower Urinary Tract Symptoms; Habits
and Health Knowledge in a Young Healthy Population” konulu poster bildiri ile katılmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan, August 28-30, 2014 tarihinde Atina’da düzenlenen 9th Congress on
Women's Health and Disease “From Puberty to Menopause” kongresine “Şanlı Y, Şahan Ö,
Aslan E: Defining The Attitudes of Medical Personnels About Sexual Education Which
They Give To Their Children konulu sözlü bildiri ile katılmıştır.
Doç.Dr. Gülay Rathfisch, 4-7 December 2014, Paris Fransa’da düzenlenen The 20th World
Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) kongresine “Aydin
Ozkan S, Rathfisch G. The Effect of Relaxation Exercises on Sleep Quality in Pregnant
Women” konulu poster bildiri ile katılmışlardır.
Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin, August 28-30, 2014 tarihinde Atina’da düzenlenen The 9th Athens
Congress on Women’s Health and Disease “From Puberty to Menopauseé kongresine
“Potur-Coşkuner D, Mamuk R, Şahin-Hotun N, Demirci N, Hamlacı Y. The relationshıp between
the role of motherhood, acceptance of pregnancy and fear of childbirth among pregnant
women.” Konulu sözlü bildiri ile katılmışlardır.
Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin, 28-31 Mayıs 2014’de Lisbon, Portekiz’de düzenlenen 13th Congress
of the ESC: ‘Challenges in Sexual and Reproductive Health kongresine “Kadıoglu M. Şahin
N H. According To TPHR (Turkey Population And Health Research) 2008 Data, Family
Planning In Turkey” konulu bildiri ile katılmışlardır.
Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin, 14-16 May 2014, Edirne’de düzenlenen 1st International Balkan
Conference on Health Sciences kongresine “Aydın S, Şahin NH, Tuncdemir A. Sleep and
Quality of Life in Older Women: A Population-Based Study” konulu sözlü bildiri ile
katılmışlardır.
ULUSAL YAYINLAR
Aydın Beşen M, Aslan E. (2014). Aseksüalite ve hiperseksüelite: Temel kavramlar, Androloji
Bülteni, 59:304-308.
Aslan E. Ünite 61. Endometriyum Kanseri, Onkoloji Hemşireliği. Editör G. Can, Nobel Tıp Kitabevleri,
s.797-806, ISBN No. 978-605-335-068-2. İstanbul, Temmuz 2014. (Kitap Bölüm Yazarlığı)
Partovi Meran HE, Hotun Şahin N. (2014). Kadın Sağlığı Alanında Uzman Hemşirelik Eğitimi ve
Uzman Hemşirelik Rolleri: Amerika Birleşik Devletleri Örneği. KASHED, 1(1):1-14.
Aslan E, Bektaş H, Başgöl Ş, Demir S, Yılmaz PI. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık
Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 5(23):174-182.
Kaya Y, Şahin N H. (2014). Postpartum İdrar Retansı̇ yonu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 45(3):10612
Cangöl E, Şahin N H. (2014). Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzı̇ rme Danışmanlığı, Zeynep
Kamil Tıp Bülteni, 45(3):100-5.
Şahin NH, Dişsiz M, Dinç H, Soypak F. (2014). Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş
Desteği: Ölçek Geliştirme Çalışması, Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi;17(2):73:79
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 23.
Ulusal Üroloji Kongresi'ne oturum başkanı olarak katılmıştır.
Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin, Doç.Dr. Ümran Oskay, Doç.Dr.
Ergül Aslan, Doç.Dr. Gülay Rathfisch, Doç.Dr. İlkay Güngör, Arş.Gör. H.Esra Partovi
Meran, Arş.Gör. Şükran Başgöl, Arş.Gör. Gamze Fışkın, Arş.Gör. Çiğdem Bilge 11 Kasım
2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nde düzenlenen "İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı'na katılmışlardır.
Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, 18-19 Aralık 2014 tarihinde izmir'de düzenlenen " 1. Ulusal Kadın
Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi'ne Ürojinekoloji Paneli'ne oturum başkanı olarak
katılmıştır.
Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin, 18-19 Aralık 2014 tarihinde izmir'de düzenlenen " 1. Ulusal Kadın
Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi'ne "Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Örgütlenme"
başlıklı konu ile konuşmacı olarak katılmıştır
Doç.Dr. Ergül Aslan, 18-19 Aralık 2014 tarihinde izmir'de düzenlenen " 1. Ulusal Kadın
Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi'ne" Pelvik Taban Fonksiyon Bozuklukları ve
Hemşirelik Bakımı" başlıklı konu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan, 18-19 Aralık 2014 İzmir’de düenlenen 1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana
Çocuk Sağlığı Kongresi’ne “Kaya Şenol D, Aslan E. Doğum Sonrası Perineal Bölgeye Yapılan
Soğuk Jel Ped Uygulamasının İlk 6 Ayda Perineal Ağrı Düzeyi ve Günlük Aktivilere Etkisi"
konulu sözel bildiri ile katılmıştır
Doç.Dr. Ümran Oskay ve Doç.Dr. İlkay Güngör 19-23 Kasım 2014. Titanic Deluxe Otel
Antalya’da düenlenen 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi’ne “ Oskay Ü, Güngör İ, Şenyürek N,
İnce G, Kocaoğlan İ, Duyar B. Jinekolojik Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Yorgunluğu
Etkileyen Faktörler” konulu sözel bildiri ile katılmışlardır
Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, Doç.Dr. Nevin Hotun Şahin, Doç.Dr. Ergül Aslan, 18-19
Aralık 2014 tarihinde izmir'de düzenlenen " 1. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı
Kongresi'ne katılmışlardır.
Doç.Dr. Ergül Aslan 9-11 Haziran 2014 İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde düzenlenen PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi Eğitimi’ne katılmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan 11-12 Aralık 2014 İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde düzenlenen “MS Project ile Proje Planlama, İzleme ve Kontrol Eğitimi –
MSP” katılmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan 29 Eylül 2014 İstanbul Konservatif Tedavi Multidisipliner Yaklaşım
Kursu’nda “Alt Üriner Sistem Semptomları
(Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, Yaşam
Kalitesi)” ve Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme konulu konuşma yapmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan 22 Kasım 2014’de Samsun’da düzenlenen Ürodinami Kursu’nda “Alt Üriner
Sistem Semptomları” konulu konuşma yapmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan 15 Ekim 2014 İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Medipol Üniversitesi İnme
ve Rehabilitasyon Sempozyumu’na dinleyici olarak katılmıştır.
Doç.Dr. Ergül Aslan 26 Kasım 2014’de İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde I.
Önleyici Hizmetler Çalıştayı, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Hayata Bir Çocuk
Bir Çocuğa Hayat Projesi’nin tanıtım toplantısına katılmıştır.
Prof.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, Doç.Dr. İlkay Güngör, Arş.Gör. H.Esra Partovi Meran,
Arş.Gör. Şükran Başgöl 12 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi'nde düzenlenen İnfertilite Hemşireliği Sempozyumu'na dinleyici olarak
katılmışlardır.
Doç.Dr. İlkay Güngör, 06 – 09 Kasım 2014, Maxx Royal Hotel / Belek, Antalya’da düzenlenen “6.
Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi TSRM 2014 kongresinde " İnfertilite
Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi ve İnfertilite Hemşiresinin Rolleri ” konulu konuşma
yapmıştır.
Doç.Dr. İlkay Güngör, 29-30 Eylül 2014 ”İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Bilim Dalı, Türk Ürojinekoloji Ve Pelvik Rekonstrüktif
Cerrahi Derneği, Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme, Konservatif Tedavi,
Multidisipliner Yaklaşım Kursu’nda “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları” konulu konuşma
yapmıştır.
Doç.Dr. İlkay Güngör, 22-23 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür
Merkezinde düzenlenen "Eğitimde İstanbul Süreci” Eğitici Eğitimi Kursuna dinleyici olarak
katılmıştır.
Doç.Dr. İlkay Güngör, 06 – 09 Kasım 2014 tarihlerinde Maxx Royal Hotel / Belek, Antalya'da
düzenlenen 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi TSRM 2014”ne dinleyici
olarak katılmıştır.
Doç.Dr. İlkay Güngör, İ.Güngör. 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Bilim Dalı, Türk Ürojinekoloji Ve
Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen “Üriner İnkontinans Hasta
Değerlendirme, Konservatif Tedavi, Multidisipliner Yaklaşım Kursu”na dinleyici olarak
katılmıştır.
Arş.Gör. Gamze Fışkın 12 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi'nde düzenlenen İnfertilite Hemşireliği Sempozyumu'na “İnfertil Çiftlerde Cinsel
Fonksiyonun Değerlendirilmesi” başlıklı konu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Arş.Gör. Şükran Başgöl 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 23. Ulusal
Üroloji Kongresi'ne "Alt üriner sistem şikayetleri epidemiyoloji, risk faktörleri ve yaşam
kalitesi üzerine etkileri" başlıklı konu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Arş.Gör. Şükran Başgöl 29-30 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen Üriner İnkontinans Hasta Değerlendirme
Konservatif Tedavi Multidisipliner Yaklaşım Kursu'na, “Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi"
başlıklı konu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI YAYINLAR
Özakar Akca S., Yildiz S. (2014). “The Effect Of Stages Of Change Model On Smoking Of RiskTaking Adolescents”, International Journal of Humanities and Social Science, 4:254-265.
Guney R, Yildiz S, Toyran M, Ozbek G. (2014). “Effect of creative drama- based support program
on the psychosocial adjustment of adolescent with asthma”, Journal of Nursing&Care, 3(7): 88.
(http://dx.doi.org/10.4172/2167- 1168.
Akca SO, Yıldız S, Gözen D. (2014). Risky Behaviours of Working Adolescents in Turkey. Asian
Journal of Humanities and Social Studies, 2: 439-446.
Kurt AS, Balci S, Köse D. (2014). “Test Anxiety Levels And Related Factors: Students Preparing For
University Exams.” Journal of Pakistan Medical Association. 64: 1235.
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Guney R, Yildiz S, Toyran M, Ozbek G. 17-19 Kasım tarihleri arasında Chicago, ABD’ de düzenlenen
“2nd. International Conference on Nursing & Health care” adlı kongreye “Effect of
creative drama- based support program on the psychosocial adjustment of adolescent
with asthma” başlıklı bildiri ile katılmıştır.
Araş. Gör. Gizem Kerimoğlu, 18-19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “European
Oncology Nursing Society Congress 9- EONS 9” dinleyici olarak katılmıştır.
ULUSAL YAYINLAR
Albayrak S, Balcı S. (2014). “Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Önlenmesi”, Hemşirelikte Eğitim
ve Araştırma Dergisi, 11 (2): 30-37.
Balcı S., Erkut Z., Bilgen Sivri B., Metreş Ö., Aykanat B., (2014). "Apendektomi Ameliyatı Olan
Çocukların Tanımlayıcı Özellikleri Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 28:
412-412.
Kerimoğlu, G., Üstündağ, A. (2014). “Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitimin Önemi”, Sağlık ve
Toplum Dergisi, 24 (1): 8-14.
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof. Dr. Suzan Yıldız, 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “58. Türkiye
Milli Pediatri- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” ne Düzenleme Kurulu Başkanı, Bilimsel
Komite Üyesi ve “Hasta Çocuğun Hakları” ile “Hemofilisi Olan Çocuğa Hemşirelik
Yaklaşımı” konulu konferanslara oturum başkanı olarak katılmıştır.
Eda Orhan ve Prof. Dr. Suzan Yıldız, 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’ da düzenlenen
“58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” inde “Pediatrik
Onkoloji Hastalarına Periferik Damar yolu Açılırken Terapötik Oyun ile Verilen Eğitimin
Anksiyete Düzeyine Etkisi” başlıklı sözel bildiriyi sunmuştur.
Prof. Dr. Suzan Yıldız, 5-6 Kasım 2014’ te İstanbul’ da Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
tarafından düzenlenen “Mezuniyet sonrası araştırmanın kolaylaştırılması: Lisansüstü
Eğitimde Avrupa Araştırma Direktiflerinin Paylaşımı Konferansı” na dinleyici olarak
katılmıştır.
Prof. Dr. Suzan Yıldız, 22 Aralık 2014-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi
Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Eğitim Programı” kapsamında “Yenidoğan Hemşireliği ve Yenidoğan Ünitelerinin
Standartları”, ”Uterus Dışı Yaşama Uyum”, “Yenidoğanın Sınıflandırılması ve Fiziksel
Değerlendirilmesi” ve “Yenidoğanın Beslenmesi” konulu eğitimleri vermiştir.
Prof. Dr. Suzan Yıldız, 11 Kasım 2014 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi’nde, İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işbirliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Programı” na dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, 22-26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “58. Türkiye
Milli Pediatri- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi”ne “Pediatrik Hastalarda Cilt
Durumunun Değerlendirilmesi “ başlıklı konu ile konuşmacı, bilimsel kurul üyesi ve düzenleme
kurulu üyesi olarak katılmıştır.
Aşut G. ve Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, 22-26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “58.
Türkiye Milli Pediatri- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi”ne “Annelerin Süt Çocuğu
Dönemindeki Bebeklerine Banyo Yaptırma Alışkanlıklarının Belirlenmesi” başlıklı sözel
bildiri ile katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, 22 Aralık 2014-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi
Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Eğitim Programı” kapsamında “Yenidoğanın Cilt Bakımı”, “Yenidoğanda Sık Görülen
Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı”,”Hiperbilirubinemi (Fototerapi, Exchange)”,
”Yenidoğanın Taburculuğa Hazırlanması”, ”Yenidoğan Taramaları ve Aşılama”,
”Yenidoğan Ünitelerinde Etik”, ”Yenidoğan Ünitelerinde İletişim” konulu eğitimleri
vermiştir.
Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, 11 Kasım 2014 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi’nde, İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işbirliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Programı” na dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, 22 Aralık 2014-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi
Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Eğitim
Programı” kapsamında
“Bireyselleştirilmiş
Gelişimsel
Bakım
(NIDCAP)”, “Yenidoğanda Sık Görülen Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı” ve “Noninvazif
Mekanik Ventilasyondaki Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı” konulu eğitimleri vermiştir.
Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, Araş. Gör. Zeynep Erkut, Bilgen Sivri B., Metreş Ö., Aykanat B. 1720 Eylül 2014 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen “32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18.
Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi” ne “Apendektomi Ameliyatı Olan
Çocukların Tanımlayıcı Özellikleri ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi'' konulu sözel bildiri ile
katılmışlardır.
Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, 5-6 Kasım 2014’ te İstanbul’ da Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü tarafından düzenlenen “Mezuniyet sonrası araştırmanın kolaylaştırılması:
Lisansüstü Eğitimde Avrupa Araştırma Direktiflerinin Paylaşımı Konferansı” na dinleyici
olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, 11 Kasım 2014 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi’nde, İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işbirliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Programı” na dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, 22-23 Aralık 2014 tarihlerinde İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi’nde İ.Ü.
Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Eğitim Becerileri Kursu”na kursiyer olarak
katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Seda Cağlar, 22-26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da düzenlenen “58. Türkiye
Milli Pediatri- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi”ne “Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitelerinde Gürültü: Önlenebilir mi?” konusu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Seda Cağlar, 5-6 Kasım 2014’ te İstanbul’ da Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü tarafından düzenlenen “Mezuniyet sonrası araştırmanın kolaylaştırılması:
Lisansüstü Eğitimde Avrupa Araştırma Direktiflerinin Paylaşımı Konferansı” na dinleyici
olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Seda Cağlar, 15-16-17 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Teknoloji
Transfer Merkezi’nde düzenlenen “Project Management Methodology” eğitim programına
dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Seda Cağlar, 07.11.2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında “Hastane İnfeksiyonları ve Önlem Yöntemleri” konulu
eğitimi vermiştir.
Yard. Doç. Dr. Seda Cağlar, 22 Aralık 2014-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi
Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Eğitim
Programı”
kapsamında
“Yenidoğan
Cerrahi
Sorunları”,
“Yenidoğan
Konvülsiyonları” ve “Yenidoğan Transportu” konulu eğitimleri vermiştir.
Yard. Doç. Dr. Seda Çağlar, 11 Kasım 2014 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi’nde, İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işbirliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Programı” na dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Birsen Mutlu, 22 Aralık 2014-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi
Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Eğitim Programı” kapsamında “Yenidoğanda Kardiyovasküler Cerrahi Sorunlar ve
Hemşirelik Bakımı”, ”ECMO” ve “Yenidoğanda İlaç ve Sıvı Uygulamaları” konulu eğitimleri
vermiştir.
Yard. Doç. Dr. Birsen Mutlu, 5-6 Kasım 2014’ te İstanbul’ da Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü tarafından düzenlenen “Mezuniyet sonrası araştırmanın kolaylaştırılması:
Lisansüstü Eğitimde Avrupa Araştırma Direktiflerinin Paylaşımı Konferansı” na dinleyici
olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Birsen Mutlu, 11 Kasım 2014 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi’nde, İ.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik
Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu işbirliğinde düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Programı” na dinleyici olarak katılmıştır.
Yard. Doç. Dr. Birsen Mutlu, 22-23 Aralık 2014 tarihlerinde İ.Ü. Kongre ve Kültür Merkezi’nde
İ.Ü. Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Eğitim Becerileri Kursu” na kursiyer olarak
katılmıştır.
Araş. Gör. Zehra Doğan, 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen
“Mezuniyet Sonrası Araştırmanın Kolaylaştırılması: Lisansüstü Eğitimde Avrupa
Araştırma Direktiflerinin Paylaşımı Konferansı” na dinleyici olarak katılmıştır.
Araş. Gör. Zehra Doğan, 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen “Diyabetli Bireyler için Eğitimci Eğitimi” adlı eğitim
programına katılmıştır.
Araş. Gör. Tuba Koç, 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “58. Türkiye
Milli Pediatri ve 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” ne Düzenleme Kurulu Üyesi, olarak
katılmıştır.
Araş. Gör. Tuba Koç, 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “58. Türkiye
Milli Pediatri ve 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” ne “Çocuk Gelinler” konusu ile
konuşmacı olarak katılmıştır.
Araş. Gör. Zeynep Erkut, Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde
İstanbul'da düzenlenen “I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi” ne ''Çocuk İstismarı ve
İhmali Konusunda Hemşirenin Rolü'' konulu poster bildiri ile katılmışlardır.
Araş. Gör. Şadiye Dur, Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, 22-26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da
düzenlenen “58. Türkiye Milli Pediatri- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” ne
“Yenidoğanlarda ayak topuğundan kan alma işlemi sırasında kullanılan iki farklı lanset
tipinin etkinliğinin karşılaştırılması'' konulu sözel bildiri ile katılmışlardır.
ULUSLARARASI/ULUSAL PROJELER
Çocuklarda İntramüsküler Enjeksiyon (Penisilin) Uygulanırken Oluşan Ağrıyı Azaltmada İki Farklı
Yöntemin Etkisi. Doktora Tezi. Proje No: 214S318 Danışman: Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, Doktora
Öğrencisi: Birsen Bilgen Sivri 1002 TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1 yıllık) 2014-2015.
ÖDÜLLER
Eda Orhan ve Prof. Dr. Suzan Yıldız, 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’ da düzenlenen
“58.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” inde “Pediatrik
Onkoloji Hastalarına Periferik Damar yolu Açılırken Terapötik Oyun ile Verilen Eğitimin Anksiyete
Düzeyine Etkisi” başlıklı sözel bildiri ile ikincilik ödülü almıştır.
Sönmez Düzkaya D. ve Prof. Dr. Suzan Yıldız, 4-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’ da
düzenlenen “7th. World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care” kongresinde
“The Effect of Two Different Feeding Methods on Preventing Ventilator Associated
Pneumonia in Paediatric Intensive Care Units” konusu ile “Best Oral Abstract” ödülünü
almıştır.
Aysel Topan ve Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, 22-26.Ekim.2014 tarihleri arasında Antalya’ da
düzenlenen “58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi”nde
“İlköğretim ikinci basamak öğrencilerinin uyku düzeninin iyileştirilmesinde modele
temellendirilmiş hemşirelik eğitiminin etkisi” başlıklı sözel bildiri ile ikincilik ödülü almıştır.
Araş. Gör. Tuba Koç, Yard. Doç. Dr. Duygu Gözen, Feride Yiğit ve Zerrin Çiğdem, 2226.Ekim.2014 tarihleri arasında Antalya’ da düzenlenen “58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 13.
Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi”nde “6-12 ay arası bebeklerde uyku sorunu ve
etkileyen faktörler” başlıklı poster bildiri ile ikincilik ödülü almıştır.
Araş. Gör. Şadiye Dur ve Yard. Doç. Dr. Serap Balcı, 22-26 Ekim 2014 tarihinde Antalya’ da
düzenlenen “58. Türkiye Milli Pediatri- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” ne
“Yenidoğanlarda ayak topuğundan kan alma işlemi sırasında kullanılan iki farklı lanset
tipinin etkinliğinin karşılaştırılması'' başlıklı sözel bildiri üçüncülük ödülü almıştır.
YÜKSEKLİSANS/DOKTORA ÇALIŞMALARI
Araş. Gör. Zeynep Erkut, Prof. Dr. Suzan Yıldız danışmanlığındaki ''Yenidoğanda güvenli
kundaklamanın (sarmalamanın) topuk kanı alma işleminde gelişen ağrı algısına, yaşam
bulgularına ve ağlama süresine etkisi'' konulu Yüksek Lisans Tezini 7 Temmuz 2014 tarihinde
tamamlamıştır.
Araş. Gör. Şadiye DUR, Yard. Doç. Dr. Serap BALCI danışmanlığında yürüttüğü “Yenidoğanlarda ayak
topuğundan kan alma işlemi sırasında kullanılan iki farklı lanset tipinin etkinliğinin
karşılaştırılması” konulu Yüksek Lisans Tezini 7 Temmuz 2014 tarihinde tamamlamıştır.
Araş. Gör. Müjde Çalıkuşu İncekar, Yard. Doç. Dr. Serap BALCI danışmanlığında yürüttüğü “Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yapılan Eğitimin Gürültü Düzeyini Azaltmadaki Etkisi” konulu Yüksek
Lisans tezini 25 Aralık 2014 tarihinde tamamlamıştır.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Araş. Gör. Özge Sukut, 11-14 Kasım 2014 tarihleri arasında İspanya’da düzenlenen 18th
International Nursing Research Conference, “An Auditory Stimulus to Unconscious Patients in
Intensive Care Unit: Voice Record of Patient’s Relative” adlı sözel bildiri ile katılmıştır
Doç. Dr. Leyla Küçük ve Araş. Gör. Tuba Çömez, 1-3 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da
düzenlenen III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, "Psikiyatri Hastaları
Açısından; Hemşire Üniformaları" adlı poster sunusuyla katılmıştır.
Prof. Dr. Sevim Buzlu ve Araş. Gör. Tuba Çömez, 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenen I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, "İhmal ve İstismar Mağduru Engelli
Çocuklar" adlı poster sunusuyla katılmıştır.
Doç. Dr. Yasemin Kutlu, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen 3rd Horatio
Festival of Psychiatric Nursing, “Psychoeducation in mental disorders in Turkey: A systematıc
review”adlı poster sunusuyla katılmıştır.
Doç. Dr. Yasemin Kutlu, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen 3rd Horatio
Festival of Psychiatric Nursing, “Research priorities for mental health and psychiatrıc nursing
in Turkey” adlı poster sunusuyla katılmıştır.
Doç. Dr. Yasemin Kutlu, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen 3rd Horatio
Festival of Psychiatric Nursing, “Psychosocial adjustment in patients with breastcancer: A
systematic review”adlı poster sunusuyla katılmıştır.
Yard. Dr. Sevil Yılmaz, 1-3 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen III. Uluslararası
VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’ne Düzenleme Kurulu Üyesi olarak katılmıştır.
ULUSLARARASI YAYINLAR
Keser Özcan N,Bilgin H, Elçin N, Boyacıoğlu B, Kaya F .Student nurses’ attitudes towards
Professional containment methods used in psychiatric wards and perceptions of aggression.
International Journal of Nursing Practice2014; pp346–352
Dikeç G, Kutlu Y. Psychoeducation in Mental Disorders in Turkey: Systematic Review. Canadian
Journal Psychiatric Nursing Research 2014; pp22-30
ULUSAL YAYINLAR
Boyacıoğlu NE, Kutlu Y. Birey/ailenin sağlığını geliştirmek ve güçlendirmek için bir model: McGill
Hemşirelik Modeli. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2014; 22(3):172-179.
Dikeç G, Kutlu Y. Bir Grup Şizofreni Hastasında Tedaviye Uyum ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi.
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014; 5(3):143-148.
Doç. Dr. Leyla Küçük, Kanser Hastalarında Spritüal Bakım, Onkoloji Hemşireliği (Ed.Gülbeyaz Can)
Nobel Tıp kitabevi, İstanbul 2014;981-986.
Prof. Dr. Sevim Buzlu, Semptom Yönetimi, Psikososyal Distres, Onkoloji Hemşireliği (Ed.Gülbeyaz
Can)Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul 2014;551-556.
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Doç. Dr.Yasemin Kutlu,1-3 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen III. Uluslararası VII.
Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’ne “Psikiyatrik Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif
Yaklaşımlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar” başlıklı konu ile panelist olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Leyla Küçük, 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Onkoloji
Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme Konsensusu’nda “Kanser hastalarında depresyonda alternative
uygulamalar” başlıklı konu ile panelist olarak katılmıştır.
Doç. Dr. Leyla Küçük, 1-3 Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen III. Uluslararası VII.
Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’ne “Psikiyatride Tamamlayıcı/Alternatif Uygulamalar”
başlıklı konu ile panelist olarak katılmıştır.
Prof. Dr. Sevim Buzlu, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 6. Ulusal
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi ‘ne “YÜT merkezlerinde çalışan hemşirelerin
yaşadıkları güçlükler, duygusal yük ve başa çıkma (interaktif)”başlıklı konu ile konferans
vermiştir.
YÜKSEKLİSANS/DOKTORA ÇALIŞMALARI
Doktora öğrencisi Gül Dikeç, Doç. Dr. Yasemin Kutlu danışmanlığında yürüttüğü “Kronik
Şizofreni Hastalarinda Tedaviye Uyum Programının Etkinliği” , konulu Doktora tezini 7
Temmuz 2014 tarihinde tamamlamıştır.
Yüksek Lisans öğrencisi Tuba Çömez, Prof. Dr. Sevim Buzlu danışmanlığında yürüttüğü “Fiziksel
Engelli Ergenlerde Akran İlişkilerinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi” konulu Yüksek Lisans
tezini 12 Aralık 2014 tarihinde tamamlamıştır.
Yüksek Lisans öğrencisi Sibel Çaynak, Doç. Dr. Yasemin Kutlu danışmanlığında yürüttüğü“Bir
Grup Tutuklu ve Hükümlünün Ruhsal Belirtileri ve İntihar Olasılığı”, konulu Yüksek Lisans
tezini 15 Aralık 2014 tarihinde tamamlamıştır.
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ANABİLİM DALI
ULUSAL YAYINLAR
Tatar Baykal, Ü., Yazıcı Altuntaş, S. (2014). Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Kişisel ve Mesleki
Özellikleri ile Performans Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
Dergisi, 1(1), 25-36.
Ünaldı Türkkan N. (2014). Örgütsel Sinizm Aramızda, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.28-29.
Yıldırım, A. (2014). Sağlık Sistemi ve Yönetim İlkeleri Işığında Hemşirelik. Hedef Cs Basın Yayın,
Ankara.
Doç. Dr. Ülkü Baykal, editörlüğünde, Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Öğr. gör.
Nihal Ünaldı Türkkan, Arş. Gör. Feride Eşkin Bacaksız, Arş. Gör. Rujnan Tuna’nın katkıda
bulunduğu lisans öğrencilerine yönelik “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi” kitabı yayınlanmıştır.
Tuna, R. (2014). Onkoloji Birimlerinde İnsan Gücü Planlama. Can, G. (Ed.). Onkoloji Hemşireliği.
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1071-1076.
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 26 Mart 2014 tarihinde Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen “ Hemşirelikle
İlgili Yasal Düzenlemeler Paneli”ne konuşmacısı olarak katılmışlardır.
Prof.Dr.Aytolan Yıldırım, 27 Mart 2014 tarihinde “Bezmialem Üniversitesi Öğrenci Etkinliği”ne
konferans konuşmacısı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 2-4 Nisan 2014 tarihinde Trabzon’da düzenlenen “Hemşirelik Öğrencileri
Kongresi”ne konferans konuşmacısı ve oturum başkanı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 10 Nisan 2014 tarihinde tarihinde Kanuni sultan Süleyman Hastanesi
tarafından düzenlenen “Liderlik Toplantısı”na konferans konuşmacısı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 21 Nisan 2014 tarihinde Gaziantep Zirve Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Sağlık Sistemi ve Hemşirelik Konferansı”na konuşmacı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 29 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “CTF Bakım
İndikatörleri Sempozyumu”na konferans konuşmacısı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 9 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Dünya Gözü ile
Hemşirelik konferansı”na onursal başkan, düzenleme komitesi üyesi, oturum başkanı ve konuşmacı
olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Kadın İstihdamı ve Hemşirelik Kongresi”ne konuşmacı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 14 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul2daMedipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi tarafından düzenlenen “Hemşirelikte Dönüşüm Konferansı”na konuşmacı olarak katılmıştır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 16 Mayıs 2014 tarihinde Mardin’de Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Hemşirelik Haftası Etkinlikleri”ne konuşmacı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 22 Mayıs 2014 tarihinde Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi tarafından
düzenlenen “MobbingKonferansı”na konuşmacı olarak katılmışlardır.
Prof. Dr. Aytolan Yıldırım, 27-28 Haziran tarihinde İstanbul’da düzenlenen “TÜBA Kanser Çalıştayı
Hemşirelik Masası”namoderatör olarak katılmışlardır.
Doç. Dr. Ülkü Baykal, 10 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Değişimin Gücü Yüksek
Kaliteli Hemşirelik Bakımı Toplantısı”na oturum başkanı olarak katılmışlardır.
Doç. Dr. Ülkü Baykal, 13 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Değişim İçin Bir Güç, Sağlık
İçin Hayati Bir Kaynak” oturum başkanı olarak katılmışlardır.
Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, 9-11 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da Gata
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde düzenlenen “9. Yönetici Hemşire Kursu”na konferans konuşmacısı
olarak katılmışlardır.
Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, 12 Mayıs 2014 tarihinde Diyarbakır’da “Sağlık
Politikaları ve Hemşirelik” konulu “Dicle Üniversitesi Hemşirelik Haftası Etkinliği”ne konuşmacı olarak
katılmışlardır.
Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, 16 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
“Değişim İçin Bir Güç, Sağlık İçin bir Kaynak” oturum başkanı olarak katılmışlardır.
Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, 29-31 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
“Technical Assistance for Alignment in Organ Donation 1st International Symposium” a moderatör
olarak katılmışlardır.
Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Öğ. Gör. Nihal Ünaldı Türkkan, Arş. Gör. Feride
Eşkin Bacaksız, Arş. Gör. Oya Çelebi 22-24 Mayıs 2014 tarihinde Konya’da düzenlenen “22. Ulusal
yönetim ve Organizasyon Kongresi”ne katılımcı olarak katılmışlardır.
Arş. Gör. Rujnan Tuna, 18-20 Haziran tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Konsensus’14, Onkoloji
Hemşireliği’nde Kanıttan Eyleme Kongresi”ne katılımcı olarak katılmışlardır.
Arş. Gör. Oya Çelebi, 23-25 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “SPSS ile Temel İstatistik Uygulamaları”
eğitimine katılımcı olarak katılmışlardır.
YÜKSEKLİSANS/DOKTORA ÇALIŞMALARI
Arş. Gör. Rujnan Tuna, Doç. Dr. Ülkü Baykal danışmanlığındaki “Hasta Sınıflama Sisteminin
Oluşturulması ve Hemşire İnsangücünün Planlanması: Onkoloji Kliniği Ayaktan Tedavi Ünitesine
Yönelik Bir Araştırma” konulu doktora tezini tamamlamıştır.
Esengül Elibol, Yrd. Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren danışmanlığındaki Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi’nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelme, Mesleki İmaj ve
Beklenti ile Gelecek Planlarına İlişkin Görüşleri” konulu yüksek lisans tezini tamamlamıştır.
Raife Aşık, Prof. Dr. Aytolan Yıldırım danışmanlığındaki “Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan
Hemşirelerin Eleştirel Düşüncelerinin Belirlenmesi” konulu projesini tamamlamıştır.
Aysun Canlı, Doç. Dr. Ülkü Baykal danışmanlığındaki “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hemodiyaliz
Birimlerinde Görevli Hemşirelerin İş Tanımları ve Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin
Görüşleri” konulu projesini tamamlamıştır.
Ebru Yıldırım Tutkaç, Doç. Dr. Ülkü Baykal danışmanlığındaki “Hemşirelerin Sigara Kullanımına
İlişkin “İnanç, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi” konulu prpjesini tamamlamıştır.
Zeynep Ekşi,Doç. Dr. Ülkü Baykal danışmanlığındaki “Özel Bir Hastane Grubunda Çalışan Alt
Kademe Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Yeterlilik Düzeyleri ve Eğitim Gereksinimleri” konulu projesini
tamamlamıştır.
Arzu Tutkaç, Doç. Dr. Ülkü Baykal danışmanlığındaki “Hemşirelerin Problem Çözme Becerileri ve
İlişkili Faktörler” konulu projesini tamamlamış
tır.
Aslıhan Özdemir,Doç. Dr. Ülkü Baykal danışmanlığındaki “Hemşirelerin, Yöneticilerinin Güç
Tarzlarına İlişkin Algıları” konulu projesini tamamlamıştır.
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI YAYINLAR
Kaya, H., Bodur, G., Yalnız, N. (2014). The relationship between high school students’ attitudes
toward future and subjective well-being, Procedia Social and Behavioral Sciences , 116: 38693873.
Işık, B., Kaya, H. (2014). Effect of simulation software on learning of psychomotor skills and anxiety
level in nursing education, Procedia Social and Behavioral Sciences,116: 3864-3868.
Şenyuva, E., Kaya, H., Bodur, G. (2014). Effect Social Skills of Nursing Students of the Project
Based Teaching Methods, Procedia and Behavioral Sciences,152: 393-398.
Kaya, H., Şenyuva, E., Işık, B., Bodur, G. (2014). Nursing Students Opinions Regarding ProjectBased Learning, Procedia and Behavioral Sciences,152: 379-385
Şenyuva, E., Kaya, H. (2014). Effect Self Directed Learning Readiness of Nursing Students of the
Web based Learning, Procedia and Behavioral Sciences,152: 379-385
Şenyuva, E., Çalışkan, F. (2014). Hemşirelerin Metaforik Yaşamboyu Öğrenme Algıları, Procedia
and Behavioral Sciences,152: 379-385
Kaya, H., Işık, B., Bodur, G. (2014). The relationship between in-service training nurses’ attitudes
toward technology and computer anxiety in Turkey, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11 (2):
948-963
Taşocak, G., Kaya, H., Şenyuva, E., Işık, B., Bodur, G. (2014). Relationship between nursing
students’ views about web-based patient education course and anxiety in Turkey, Turkish Online
Journal of Distance Education (TOJDE),15(3): 197-214.
Şenyuva, E., Kaya, H. (2014). Nurses’ Lifelong Learning Tendencies and Their Attitudes Toward
Distance Education: A Sample of Turkey., The Educational Review, 35(2): 17-29.
Kaya, H, Şenyuva, E., Işık, B., Bodur, G. (2014). Relationship Between Self- Relationship Between
Self-Compassion and Emotional Intelligence in Nursing Students, International Journal of
Nursing Practice, 20(6): 588-596
ULUSAL YAYINLAR
Gücüklüoğlu, B., Ceylan, D.Y. Şenyuva, E., Kaya, H., Bodur, G., (2015). Integration of Web-Based
Education on Health Sciences Courses: An Example of the Patient Education Course, İstanbul
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 1(1).
ULUSAL KONGRELER, SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR
Doç. Dr. Hülya KAYA, Yard. Doç. Dr. Emine ŞENYUVA ve Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR, 56 Kasım 2014 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda düzenlenen Lisansüstü
Eğitim Danışmanlığı Konferansı’na katılmışlardır.
Yard. Doç. Dr. Emine ŞENYUVA ve Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR, 22-23 Aralık 2014 tarihleri
arasında İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Eğitim Becerileri
Programı’na katılmışlardır.
Doç. Dr. Hülya KAYA, 21 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Tıp ve Sağlık Eğitimi
Çalıştayı’”na katılmıştır.
Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR, 8-15-22 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Kariyer
Geliştirme Merkezi’nde düzenlenen “Sunum Becerileri Eğitimi”’ne katılmıştır.
Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR, 23-25 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da Mevlana Üniversitesi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “SPSS ile Temel İstatistik
Uygulamaları” eğitimine katılımcı olarak katılmışlardır.
Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR ve Araş. Gör. Nil KÜÇÜK, 7-8-15-16-17 Aralık 2014 tarihleri
arasında İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nde düzenlenen “Temel Proje Yönetimi
Eğitimi” ‘ne katılmışlardır.
ANABİLİM DALLARININ DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER
(KONGRE, PANEL, ÇALIŞTAY, KURS)
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Florence Nightingale Bilim Günleri-IV kapsamında Kardiyak Rehabilitasyon Sempozyumu 15
Haziran 2015.
Florence Nightingale Bilim Günleri-V kapsamında İç Hastalıkları Hemşireliği Enfeksiyon
Hastalıkları Sempozyumu 10 Kasım 2015.
ÖDÜLLER
Doç. Dr. Merdiye Şendir ve Yard.Doç. Dr. Funda Büyükyılmaz, 19-22 Kasım 2014 tarihleri
arasında Lara-Antalya’da düzenlenen 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’de “ Büyükyılmaz, F.,
Şendir, M. Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin İki Farklı Yatak Banyosu Uygulamasına
İlişkin Görüşleri: Yarı-Kalitatif Çalışma ve Maliyet Analizi” başlıklı sözel bildiri ile 3.’ lük ödülü
kazanmıştır.
SOSYAL ETKİNLİKLER
Evlilik/Nişan
Araş. Gör. Nur Güven Özdemir, 02.11.2014 tarihinde evlenmiştir. Kendilerini kutlar, bir ömür boyu
mutluluklar dileriz.
Araş. Gör. Hanife Durgun, 07.09.2014 tarihinde evlenmiştir. Kendilerini kutlar, bir ömür boyu
mutluluklar dileriz.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Araş. Gör. Zeynep Erkut, 27 Eylül
2014 tarihinde evlenmiştir. Kendisine mutluluklar dileriz.
Aramıza Katılanlar
Araş. Gör. Açelya Oğlakkaya, Çukurova Üniversitesin’den Yüksek Lisans eğitimi süresince ÖYP
kapsamında görevlendirilerek, 21 Ekim 2014 tarihinde İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence
Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda göreve
başlamıştır.
Araş. Gör. Msc. Ezgi Seyhan AK 14 Ekim 2014 tarihinde İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 33/A
kadrosunda Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı’nda göreve başlamıştır.
Araş Gör Emel Emine Özdemir İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden ÖYP kapsamında, lisansüstü
eğitimini tamamlamak amacıyla İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır.
Araş Gör Yasemin Kalkan Ordu Üniversitesi’nden ÖYP kapsamında, lisansüstü eğitimini
tamamlamak amacıyla İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır.
Araş. Gör. Çiğdem Bilge, 08/10/2014 tarihinde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı’na tarihinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.
Araş. Gör. Meltem Mecdi, 14/10/2014 tarihinde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.
Araş. Gör. Cemile Hürrem Ayhan, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda
yükseklisans öğrencisi ve Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.
Araş. Gör. Işıl Ar, Kocaeli Üniversitesi’nden lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere 35.madde ile
görevlendirilerek İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır.
Araş. Gör. Gizem Kerimoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi’nden lisansüstü eğitimini tamamlamak
üzere 35.madde ile görevlendirilerek İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır.
Araş. Gör. Nil KÜÇÜK, ….. tarihinde Fakültemiz Hemşirelikte Eğitim Anabilim Dalı’na Araştırma
Görevlisi Olarak göreve başlamıştır.
Aramızdan Ayrılanlar
Atama ve Unvan Değişiklikleri
Doç.Dr.Rengin Acaroğlu, 27.07.2014 tarihinde Profesörlük kadrosuna atanmıştır.
Doç. Dr. İlkay Güngör, 19 Eylül 2014 tarihinde Doçent ünvanını almıştır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda görevli Sayın Seda Çağlar ve Sayın
Birsen Mutlu, 13 Şubat 2014 tarihinde Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı’nda Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmışlardır. Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Leyla
Küçük 23.12.2014 tarihinde Doçentlik kadrosuna atanmıştır. Kendilerini kutlar, başarılarının devamını
dileriz.
Başsağlığı
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu, 27.11.2014 tarihinde annesini kaybetmiştir, kendisi ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
BÜLTEN
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
1 Temmuz – 31 Aralık 2014
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Abide-i Hürriyet Caddesi 34381 Şişli /İstanbul
Tel: 0 212 440 00 00 / 27 010
Faks: 0 212 224 49 90
[email protected]
http://florencenightingale.istanbul.edu.tr/
Sahibi ve Sorumlusu, İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi adına
Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Yayın kurulu
Doç. Dr. Ayfer ÖZBAŞ (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. İlkay GÜNGÖR
Araş. Gör. Uzm. Gönül BODUR (Genel Sekreter)
E-mail: [email protected]

Benzer belgeler