Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat Türkteki
Adı Soyadı
Ünvanı
Yrd.Doç.Dr.
Birimi
Arkeoloji
Doğum Yeri/Yılı
İstanbul - 15.10.1979
E-Posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Bölüm/Program
Derecesi
Lisans
Üniversite
Arkeoloji ve Sanat Tarihi / İstanbul Üniversitesi
Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi
Arkeoloji / Protohistorya ve İstanbul Üniversitesi
Önasya Arkeolojisi
Arkeoloji / Protohistorya ve İstanbul Üniversitesi
Önasya Arkeolojisi
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK GÖREVLER
Görev Yeri
Görev Ünvanı
Araştırma Görevlisi
Akademik
Yıl
Dönem
2010-2011
Güz
Bahar
2011-2012
Güz
Bahar
2004
2010
2001-2010
İDARİ GÖREVLER
Görev Yeri
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Dersin Adı
2001
Yıl
İstanbul Üniversitesi
Görev Ünvanı
Yıl
Yıl
Haftalık
Saati
Öğrenci
Sayısı
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tez Sahibi
Yıl
Tezler
Konu
Derecesi
Yüksek Lisans
Doktora
Yıl
Küllüoba İlk Tunç Çağı III Çanak Çömleği
Batı ve Orta Anadolu'da Çark Yapımı Çanak Çömleğin Ortaya Çıkışı
ve Yayılımı
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
2004
2010
Yıl
“Keçiçayırı Kurtarma Kazıları” TÜBİTAKSOBAG Proje No: 106K111
Yardımcı Araştırmacı
2007-2009
3
“Küllüoba İlk Tunç Çağı III Çanak Çömleği”,
İstanbul Üniversitesi Bilimap no:T-21306032003, Yüksek Lisans Tez Projesi
Proje Yürütücüsü
2001-2004
4
Batı ve Orta Anadolu’da Çark Yapımı Çanak
Çömleğin Ortaya Çıkışı ve Yayılımı”, İstanbul
Üniversitesi Bilimap no:785 Doktora Tez
Projesi
Proje Yürütücüsü
2004-2010
“Küllüoba Kazısı, 2002” İstanbul
Yardımcı Araştırmacı
Üniversitesi Bilimap
“Küllüoba Kazısı, 2003”İstanbul Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı
Bilimap no: 15052003
“Küllüoba Kazısı, 2004”İstanbul Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı
Bilimap no: 218/29042004
“Küllüoba Kazısı, 2005”İstanbul Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı
Bilimap no: 334/03062005
“Küllüoba Kazısı, 2007”İstanbul Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı
Bilimap no: 542
“Küllüoba ve Keçiçayırı
Yardımcı Araştırmacı
Kazıları,2009”İstanbul Üniversitesi Bilimap
no: 3266
Küllüoba’da Şehirciliğin Gelişimi ile İlgili Kazı Yardımcı Araştırmacı
Çalışmaları,İstanbul Üniversitesi Bilimap
no:542,
Çalışmalar
University College London-Institute of
(Erasmus Değişim
Archaeology
Programı
Çerçevesinde
Doktora Araştırması,
Londra-İngiltere
2002
1
2003
1
2004
1
2005
1
2007
2009
1
2010
1
2009- 2010
Bölümün Adı
Uluslararası Kitaplarda Bölüm
Kitabın Adı
Yayınevi
Yıl
Bölümün Adı
Ulusal Kitaplarda Bölüm
Kitabın Adı
Yayınevi
Yıl
2011a “Inland Western Anatolian Region: Across, The Cyclades and Sabancı
Introduction”,(Yay.haz.V.ŞahoğluWestern Anatolia during University
P.Sotirakopoulou), (T.Efe ile birlikte):186-191. the 3.rd Millenium BC.,
Sakıp
2011
2011b “Inland Western Anatolia in the Pre- Across, The Cyclades and
Bronze Age”,
(Yay.haz. V.Şahoğlu- Western Anatolia during
P.Sotirakopoulou), (T.Efe ile birlikte):192-197. the 3.rd Millenium BC.,
2011c “Early Bronze Age Architecture in the Across, The Cyclades and
Inland Western Anatolian Region”, (Yay.haz. Western Anatolia during
V.Şahoğlu-P.Sotirakopoulou),
(T.Efe
ile the 3.rd Millenium BC.,
birlikte):198-207
2011d “Early Bronze Age Pottery in the
Inland Western Anatolian Region”, (Yay.haz.
V.Şahoğlu-P.Sotirakopoulou), (T.Efe ile
birlikte):214-223.
Across, The Cyclades and
Western Anatolia during
the 3.rd Millenium BC.,
2011e “Metal Working in Inland Western Across, The Cyclades and
Anatolia (3rd Millenium BC) ”, (Yay.haz. Western Anatolia during
V.Şahoğlu-P.Sotirakopoulou),
(T.Efe
ile the 3.rd Millenium BC.,
birlikte):-224-227.
2011f “Baked Clay Figurines and Idols in Across, The Cyclades and
Inland Western Anatolia during the Early Western Anatolia during
Bronze Age”,
(Yay.haz. V.Şahoğlu- the 3.rd Millenium BC.,
P.Sotirakopoulou), (T.Efe ile birlikte):228-231.
2011g “Inter-Regional Relations and Trade in Across, The Cyclades and
the Early Bronze Age”, (Yay.haz. V.Şahoğlu- Western Anatolia during
P.Sotirakopoulou), (T.Efe ile birlikte):232-233. the 3.rd Millenium BC.,
2011h “Catalog Entries, Inland Western Across, The Cyclades and
Anatolia”,
(Yay.haz.
V.Şahoğlu- Western Anatolia during
P.Sotirakopoulou), (T.Efe ile birlikte):379-392; the 3.rd Millenium BC.,
397-401.
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
Sabancı
University
Sakıp
Sabancı
Museum,
İstanbul
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2005 "The Stratigraphy and Pottery of the Period Transitional into the Middle Bronze Age at
Küllüoba (Seyitgazi- Eskişehir)," Anatolia Antiqua XIII: 119-144, (T.Efe ile birlikte), Institut Français
D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil De Boccard, İstanbul.
2010 “A Unique Necked Pot Found in an Early Bronze Age Votive Pit in Küllüoba”, Anatolia
Antiqua XVIII:23-30, Institut Français D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil De Boccard, İstanbul.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2007 “Keçiçayırı (Seyitgazi-Eskişehir) 2007 Yılı Kurtarma Kazıları”, Colloquium Anatolicum VI:7584,(T. Efe ile birlikte), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
2011 “Batı ve Orta Anadolu’da Çark Yapımı Çanak Çömleğin Ortaya Çıkışı ve Yayılımı”- 24 Mayıs
2011- Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 23-27 Mayıs 2011 MalatyaTürkiye
Ulusal Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
2004 “Küllüoba İlk Tunç Çağı III Çanak Çömleği”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-4. Kuyucu Muratpaşa Medresesi Vezneciler İstanbul.
2010 “Küllüoba Kazıları, 2009”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve
Araştırmalar Toplantısı-10. Kuyucu Muratpaşa Medresesi Vezneciler İstanbul.
Diğer Yayınlar
2005 “Anadolu’da Bir İlk Tunç Çağı Kenti”, National Geographic Nisan.
2009a “Küllüoba Kazıları”,Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Bülteni Sayı:1,
(D.Sarı ile birlikte).
2009b “Küllüoba Kazı Çalışmaları, 2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Sayı
27:20,2009
2009c “Eskişehir’in Bilinen En Eski Şehri” Aktüel Arkeoloji Sayı 11:80-87,
(T.Efe,D.Sarı,E.Fidan ile birlikte).
2009d “Küllüoba 2009 Yılı Kazıları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Sayı 30 :31-32.
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
1994-1996
1998-2000
1999
2000
2001-2010
2003
2008
KATILDIĞI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR VE KURSLAR
Karagündüz Höyüğü Kazısı-Van
İkiztepe Kazısı-Samsun
Human Osteoarchaeology Field Course - Japon Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
Kaman-Kalehöyük, Kırşehir
Orta Karadeniz Bölgesi Yüzey Araştırması
Küllüoba Kazısı-Eskişehir
Aizonai Kazısı-Kütahya
Keçiçayırı Kazısı-Eskişehir
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Başarılı Araştırıcı Ödülü
Yıl
2006

Benzer belgeler