Houghton VOLUTA C 10401

Transkript

Houghton VOLUTA C 10401
Houghton VOLUTA C 10401
Isıl işlem yağı
TANIM
ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR
Voluta C 10401 80⁰C’ye kadar sıcaklıklarda kullanımı uygun olan
düşük seviyede hızlandırılmış bir ısıl işlem yağıdır.
•
Düşük aroma.k içeriği
•
Yüksek oksidasyon direnci
Voluta C 10401 -arafinik mineral yağlarla mükemmel okidasyon
direncine sahi- ka/kların bileşiminden oluşmaktadır.
•
Düşük viskozite
Voluta C 10401 buhar fazını hafifçe kısaltan ya-ısı sayesinde orta
hızlı soğutma sağlarken konveksiyon fazında ise orta hızlı bir
soğutma sağlar.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Voluta C 10401 yüksek sertleşebilirlikli çeliklerin sertleş.rilmesi
için tavsiye edilen bir soğuk ısıl işlem yağıdır..
Voluta C 10401 açık tanklı7 kon.nü ve benzeri her türlü ısıl işlem
sistemiyle kullanıma uygundur. Düşük viskozitesi ile7 özellikle
-arçayla yağ taşınımının minimize edilmesi gereken küçük -arçalar
için uygundur.
Isıl işlem yağlarının ömrü sıcaklık kontrolüne bağlıdır. Isıtma7
soğutma ve karış/rma düzeneklerinin düzgün çalış/ğından emin
olunuz.
VERİ (TİPİK DEĞERLER)
Görünüm
Açık sarı
Özgül ağırlık @ 20 °C
875 kg/m3
Viskozite @ 40 °C7 cSt
23
Viskozite @ 100 °C7 cSt
473
Parlama noktası7 COC
215°C
SAĞLIK VE EMNİYET
Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi
Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF7 elleçleme7 sağlık ve bertaraf
bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese
bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler
alabilirsiniz.
NOG: Ürünü kullanmadan önce ambalaH üzerindeki e.keIe
bulunan tüm uyarıları okuyu- anlamanız tavsiye edilir.
02/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550025962
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
o-erasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan. verilmemiş.r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış/r.
Houghton VOLUTA C 10401
Isıl işlem yağı
SOĞUTMA ÖZELLİKLERİ
Maksimum soğutma hızı
67,7°C/s
ÜRÜN BİLGİLERİ
Maksimum soğutma hızı sıcaklığı 522,3°C
300C’deki soğutma hızı
7,8°C/s
600°C’ye ulaşma süresi
10,750 s
400°C’ye ulaşma süresi
14,375 s
200°C’ye ulaşma süresi
43,125 s
SOĞUTMA EĞRİSİ
02/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550025962
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
o-erasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan. verilmemiş.r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış/r.

Benzer belgeler

Voluta C 206_TDS_TR_Sayfa 02

Voluta C 206_TDS_TR_Sayfa 02 Voluta C 206 -arafinik mineral yağlarla mükemmel okidasyon direncine sahi- ka/kların bileşiminden oluşmaktadır.

Detaylı

Houghton VOLUTA H 300

Houghton VOLUTA H 300 bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler alabilirsiniz. NOF: Ürünü kullanmadan önce ambalaG üzerindeki e.keHe

Detaylı

Houghton VOLUTA M 401

Houghton VOLUTA M 401 bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler alabilirsiniz. NOF: Ürünü kullanmadan önce ambalaG üzerindeki e.keHe

Detaylı

Shell Voluta Shell Voluta

Shell Voluta Shell Voluta Zaman içerisinde ya¤da oluflan çamurumsu at›klar kontrol edilmeli ve belirli bir limiti aflmas›na izin verilmemelidir. Bu tip at›klar su verilen parçan›n üstüne yap›flabilir, bu ise ›s› transferine...

Detaylı

Çevreci ve kaynak dostu kar üretimi

Çevreci ve kaynak dostu kar üretimi Kaynaklar ve enerji sınırsız değildir. Bunu nasıl gözardı edebiliriz? Son 20 yıl içinde sayısız bilimsel deney gerçekleştiril­ miştir. Bu deneyler, Snomax® kullanımıyla ilgili birçok pozitif tesiri...

Detaylı