Voluta C 206_TDS_TR_Sayfa 02

Transkript

Voluta C 206_TDS_TR_Sayfa 02
Houghton VOLUTA C 206
Isıl işlem yağı
TANIM
ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR
Voluta C 206 80⁰C’ye kadar sıcaklıklarda kullanımı uygun olan
hızlandırılmış bir ısıl işlem yağıdır.
•
Orta hızlı su verme
•
Düşük aroma.k içeriği
Voluta C 206 -arafinik mineral yağlarla mükemmel okidasyon
direncine sahi- ka/kların bileşiminden oluşmaktadır.
•
Yüksek oksidasyon direnci
•
Düşük viskozite
Voluta C 206 buhar fazını kısaltan ya-ısı sayesinde orta-yüksek
hızlı soğutma sağlarken konveksiyon fazında ise orta hızlı bir
soğutma sağlar.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Voluta C 206 düşük sertleşebilirlikli çeliklerin sertleş.rilmesi için
tavsiye edilen bir soğuk ısıl işlem yağıdır..
Voluta C 206 açık tanklı8 kon.nü ve benzeri her türlü ısıl işlem
sistemiyle kullanıma uygundur. Düşük viskozitesi ile8 özellikle
-arçayla yağ taşınımının minimize edilmesi gereken küçük -arçalar
için uygundur.
Isıl işlem yağlarının ömrü sıcaklık kontrolüne bağlıdır. Isıtma8
soğutma ve karış/rma düzeneklerinin düzgün çalış/ğından emin
olunuz.
VERİ (TİPİK DEĞERLER)
Görünüm
Açık sarı
Özgül ağırlık @ 20 °C
858 kg/m3
Viskozite @ 40 °C8 cSt
21
Viskozite @ 100 °C8 cSt
482
SAĞLIK VE EMNİYET
Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi
Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF8 elleçleme8 sağlık ve bertaraf
bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese
bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler
alabilirsiniz.
NOI: Ürünü kullanmadan önce ambalaJ üzerindeki e.keKe
Parlama noktası8 COC
190°C
Parlama noktası8 PMCC
193°C
bulunan tüm uyarıları okuyu- anlamanız tavsiye edilir.
02/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550026008
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
o-erasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan. verilmemiş.r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış/r.
Houghton VOLUTA C 206
Isıl işlem yağı
SOĞUTMA ÖZELLİKLERİ
Maksimum soğutma hızı
82,6°C/s
ÜRÜN BİLGİLERİ
Maksimum soğutma hızı sıcaklığı 553,1°C
300C’deki soğutma hızı
7,1°C/s
600°C’ye ulaşma süresi
10,000 s
400°C’ye ulaşma süresi
13,000 s
200°C’ye ulaşma süresi
40,000 s
SOĞUTMA EĞRİSİ
02/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550026008
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
o-erasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan. verilmemiş.r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış/r.

Benzer belgeler

Houghton VOLUTA C 10401

Houghton VOLUTA C 10401 hızlı soğutma sağlarken konveksiyon fazında ise orta hızlı bir soğutma sağlar.

Detaylı

Houghton VOLUTA H 300

Houghton VOLUTA H 300 bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler alabilirsiniz. NOF: Ürünü kullanmadan önce ambalaG üzerindeki e.keHe

Detaylı

Houghton VOLUTA M 401

Houghton VOLUTA M 401 bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler alabilirsiniz. NOF: Ürünü kullanmadan önce ambalaG üzerindeki e.keHe

Detaylı

Shell Voluta Shell Voluta

Shell Voluta Shell Voluta Karbon çelikleri veya alafl›ml› çeliklere uygulanan marquenhing ifllemi için özel olarak gelifltirilmifl bir so¤utma ya¤›d›r. • Çok iyi rafine edilmifl parafinik baz ya¤lar ile uygun bir kat›k pake...

Detaylı

Texto completo

Texto completo En los últimos arios, los estudios relativos a los CLE han gozado de un auge importante y a los trabajos sobre el tema de prestigiosos profesores (fundamentalmente, la "escuela" belga, alrededor de...

Detaylı

Shell Helix Ultra 5W-40

Shell Helix Ultra 5W-40 Standartlar›n üzerinde performans sergiler.

Detaylı

Shell Mysella XL Shell Mysella XL

Shell Mysella XL Shell Mysella XL • At›k ya¤lar›n, 21 Ocak 2004 tarih, 25353 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "At›k Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtil...

Detaylı

Çevreci ve kaynak dostu kar üretimi

Çevreci ve kaynak dostu kar üretimi Kaynaklar ve enerji sınırsız değildir. Bunu nasıl gözardı edebiliriz? Son 20 yıl içinde sayısız bilimsel deney gerçekleştiril­ miştir. Bu deneyler, Snomax® kullanımıyla ilgili birçok pozitif tesiri...

Detaylı