Houghton VOLUTA H 300

Yorumlar

Transkript

Houghton VOLUTA H 300
Houghton VOLUTA H 300
Isıl işlem yağı
TANIM
ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR
Voluta H 300 yüksek alaşımlı çeliklere su vermek için tavsiye
edilen sıcak ısıl işlem yağıdır.
•
Yüksek -arlama noktası
•
Yüksek soğutma hızı
Voluta H 300 özellikle dişlilerin ısıl işlem uygulamaları için önerilir
(20MnCr5, 25CrMo4, 35CrMo5).
•
Düşük aroma.k içeriği
•
Yüksek oksidasyon direnci
Voluta H 300 yüksek oksidasyon direncine sahi-, -arçalarda çatlak
oluşumunu engelleyen, martem-erlemeye uygun bir yağdır.
•
Düşük buharlaşma
Isıl işlem yağlarının ömrü sıcaklık kontrolüne bağlıdır. Isıtma,
soğutma ve karış/rma düzeneklerinin düzgün çalış/ğından emin
olunuz.
ÜRÜN BİLGİLERİ
Voluta H 300 tuz banyosundan sonra, karbonitrürleme ve
karbürleme sonrası kullanılabilir.
Voluta H 300 saf olarak kullanılır.
VERİ (TİPİK DEĞERLER)
Görünüm
Açık sarı
Özgül ağırlık @ 20 °C
895 kg/m3
Viskozite @ 40 °C, cSt
160
Viskozite @ 100 °C, cSt
15,5
SAĞLIK VE EMNİYET
Doğru elleçleme ve bertaraf bilgileri için Ürün Güvenlik Bilgi
Formuna (ÜGBF) bakınız. ÜGBF, elleçleme, sağlık ve bertaraf
bilgilerini içerir ve çalışanlarınıza ve ürünle temas edecek herkese
bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler
alabilirsiniz.
NOF: Ürünü kullanmadan önce ambalaG üzerindeki e.keHe
Parlama noktası, COC
270°C
Parlama noktası, PMCC
226°C
bulunan tüm uyarıları okuyu- anlamanız tavsiye edilir.
02/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550016242
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
o-erasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan. verilmemiş.r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış/r.
Houghton VOLUTA H 300
Isıl işlem yağı
SOĞUTMA ÖZELLİKLERİ
Maksimum soğutma hızı
67,2°C/s
ÜRÜN BİLGİLERİ
Maksimum soğutma hızı sıcaklığı 634,8°C
300C’deki soğutma hızı
5,3°C/s
600°C’ye ulaşma süresi
10,250 s
400°C’ye ulaşma süresi
16,625 s
200°C’ye ulaşma süresi
56,125 s
SOĞUTMA EĞRİSİ
02/01/2012 I Versiyon 01
Kod 550016242
Houghton Kimya San. A.Ş.
Koşuyolu Mah. Asma Dalı Sok. No: 14
34718
Kadıköy—İstanbul
Telefon: 216-325-1515
Faks: 216-325-1535
[email protected]
www.houghtonglobal.com
Bu belge doğru olduğuna inanılan verilere dayanan bilgiler içerir ancak ürün her türlü kullanım yerine ve
o-erasyon şartlarına uygun olmayabilir. Bu belgede herhangi bir garan. verilmemiş.r veya bu yönde bir
imada bulunulmamış/r.

Benzer belgeler

Houghton VOLUTA M 401

Houghton VOLUTA M 401 Voluta M 401 yüksek oksidasyon direncine sahi-, -arçalarda çatlak oluşumunu engelleyen, martem-erlemeye uygun bir yağdır. Isıl işlem yağlarının ömrü sıcaklık kontrolüne bağlıdır. Isıtma, soğutma ve...

Detaylı

Voluta C 206_TDS_TR_Sayfa 02

Voluta C 206_TDS_TR_Sayfa 02 bu bilgiler verilmelidir. Houghton temsilcinizden ek bilgiler alabilirsiniz. NOI: Ürünü kullanmadan önce ambalaJ üzerindeki e.keKe

Detaylı

Houghton VOLUTA C 10401

Houghton VOLUTA C 10401 soğutma ve karış/rma düzeneklerinin düzgün çalış/ğından emin olunuz.

Detaylı

(ORS Contact Form - ORS \335leti\376im Formu.xls)

(ORS Contact Form - ORS \335leti\376im Formu.xls) e-mail: [email protected] Mr. Ozgur ENGIN Metallurgy Lab. Chief Engineer / Metalurji Laboratuvarı Şefi Metallurgical & Materials Engineer / Metalurji & Malzeme Tel: (+90 312) 648 00 10 / 1450 Fa...

Detaylı

Çelik Servis Merkezi Stok Listesi

Çelik Servis Merkezi Stok Listesi ASİL ÇELİK A.Ş. ÇELİK SERVİS MERKEZİ STOK LİSTESİ C45 / Ck45 SAE 1040 SAE 1043

Detaylı

Shell Voluta Shell Voluta

Shell Voluta Shell Voluta Zaman içerisinde ya¤da oluflan çamurumsu at›klar kontrol edilmeli ve belirli bir limiti aflmas›na izin verilmemelidir. Bu tip at›klar su verilen parçan›n üstüne yap›flabilir, bu ise ›s› transferine...

Detaylı

Shell Helix Ultra 5W-40

Shell Helix Ultra 5W-40 Standartlar›n üzerinde performans sergiler.

Detaylı

Shell Mysella XL Shell Mysella XL

Shell Mysella XL Shell Mysella XL • At›k ya¤lar›n, 21 Ocak 2004 tarih, 25353 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "At›k Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtil...

Detaylı

Çevreci ve kaynak dostu kar üretimi

Çevreci ve kaynak dostu kar üretimi Kaynaklar ve enerji sınırsız değildir. Bunu nasıl gözardı edebiliriz? Son 20 yıl içinde sayısız bilimsel deney gerçekleştiril­ miştir. Bu deneyler, Snomax® kullanımıyla ilgili birçok pozitif tesiri...

Detaylı