Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Mantıksal Programlama (COMPE 423) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
Mantıksal
COMPE Güz
Programlama 423
3
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
0
3
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Dersin amacı çeşitli mantıksal programlama ve
fonksiyonel programlama dillerini kullanmak
suretiyle farklı mantıksal programlama dillerine ait
programlama kavramları öğretmektir. Dersin
sonunda öğrenciler farklı programlama dillerine
ilişkin çeşitli kavramlarını anlayıp
karşılaştırabilecek düzeye gelir. Öğrenciler
öğrendikleri içeriğe ilişkin uygulamaları kendilerine
verilen ödevleri tamamlamak suretiyle yerine
getirirler.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Lisp Programlama: Sembolik gösterimler. Temel
fonksiyonlar. Lambda notasyonu. Formlar.
Fonksiyonlar: List yapıları. Prolog programlama:
Gerçekler ve kurallar. Bağıntılar: Veri yapıları.
Backtracking. Girdi/Çıktı. Gömülü öncüller.
• LISP/Prolog programlama dillerinde programlama
yapabilme.
• Mantıksal programlama dillerinin temel yapılarını
özümseme.
• Mantıksal programlama dilleriyle diğer
fonksiyonel, nesne-yönelimli programlama dilleri
arasındaki farkları öğrenme.
• Öğrenci mantıksal programlama yapmanın uygun
olduğu alanları belirleyebilecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Mantıksal Ajanlar
Ön Hazırlık
Kısım 7 (Kaynak 5)
2
Birinci Derece Mantık
Kısım 8 (Kaynak 5)
3
Birinci derece mantıkta çıkarım
Kısım 9 (Kaynak 5)
4
Birinci derece mantıkta çıkarım
Kısım 9 (Kaynak 5)
5
Cümleler, Önermeler, Amaç
Karşılama, Operatörler ve
Aritmetik (Prolog)
Kısım 2,3,4 (Kaynak 1)
6
Girdi ve Çıktılar / Döngüler /
Kısım 5,6,7 (Kaynak 1)
Backtracking’i engelleme (Prolog)
7
Liste işleme, Dizi işleme (Prolog)
Kısım 9,10 (Kaynak 1)
8
Sözdizim, Anlamdizim,
Fonksiyonlar, Değişkenler (LISP)
Chapter 4,5,6 (from main text)
9
Sözdizim, Anlamdizim,
Fonksiyonlar, Değişkenler (LISP)
Kısım 4,5,6 (Ders Kitabı)
10
Kontrol Yapıları, Makrolar (LISP)
Kısım 7,8 (Ders Kitabı)
11
Sayılar, Karakterler, Diziler,
Kolleksiyonlar, Dosya Girdi/Çıktı
(LISP)
Kısım 10,11,14 (Ders Kitabı)
12
Nesne Tekrar Yönelimi (Jenerik
fonksiyonlar, Sınıflar) (LISP)
Kısım 16,17 (Ders Kitabı)
13
Nesne Tekrar Yönelimi (Jenerik
fonksiyonlar, Sınıflar) (LISP)
Kısım 16,17 (Ders Kitabı)
14
Pratik Uygulamalar (LISP)
Kısım 26,27,28 (Ders Kitabı)
15
Gözden geçirme
16
Gözden geçirme
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Seibel, P., “Practical Common LISP”, 2005, Springer.
1. 1. M.Bramer, “Logic Programming with Prolog”, 2005, Springer,
Diğer
Kaynaklar: ISBN: 1-85233-938-1.
2. 2. L.Sterling, E.Shapiro, “The Art of Prolog: Advanced
Programming Techniques”, (MIT Press Series in Logic
Programming),
3. 3.
http://www.atilim.edu.tr/~hurevren/COMPE462/Sebesta_Ch16.ppt
4. 4. http://common-lisp.net/
5. 5. Artificial Intelligence : A Modern Approach (Second Edition).,
Stuart Russell and Peter Norvig, Prentice-Hall, 2003, ISBN:
0-13-790395.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
2
15
Sunum
-
-
Projeler
1
30
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
25
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
5
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki
bilgi birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerinin
çözümüne uygulama becerisi.
X
2 Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve
modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri
belirleme ve tanımlama becerisi.
X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar
sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı
tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
X
4 Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için
modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma
becerisi.
X
5 Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için deney tasarlama,
veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru
seçimler yapabilme becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel
olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli
organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme
becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme
becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip
edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik
ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk
bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında
farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin
bilinmesi.
11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının
evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları
konusunda farkındalık.
12 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini
analiz, tasarım ve ifade becerisi.
13 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama
dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını
kullanma becerisi.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
16
3
48
Projeler
1
20
20
Ödevler
2
5
10
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
151

Benzer belgeler

APN mappings over GF(2,6)

APN mappings over GF(2,6) Zülfükar Saygı (TOBB ETU)

Detaylı

Ders Dosyası - Atılım University | Department of Computer Engineering

Ders Dosyası - Atılım University | Department of Computer Engineering 10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi. 11 Karar alırken, Bilg...

Detaylı