ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. Gücünüze Güç

Yorumlar

Transkript

ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. Gücünüze Güç
KAT.NMST.02.16
ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
NORM ELEKTRİK MOTORLARI
• TAM KAPALI FAN SOĞUTMALI
• ÜÇ FAZLI - ASENKRON
• SİNCAP KAFESLİ
• NMST 90 - 355
• S2
• VFD
Gücünüze Güç Katıyoruz.....
SERTİFİKALAR
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TEST LABORATUVARI
ÖNEMLİ NOT:
- Firmamız, izlediği sürekli gelişim politikası sebebiyle bu belgede tanımlanan değer, boyut ve konstrüksiyonda, önceden bildiride bulunmaksızın
değişiklik yapma ve herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın işbu belgeyi değiştirme ve geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Firmamız;
hiçbir halde oluşabilecek herhangi bir gelir veya kar kaybından sorumlu tutulamaz.
GENEL BİLGİLER
STANDARTLAR
KORUMA SINIFI
Bu katalogdaki motorlar aşağıdaki standart ve tavsiyelere uygun imal
edilmektedir:
TS EN 60034-1
Anma değerleri ve performans
TS EN 60034-2-1
Verim ve kayıp ölçme yöntemleri
TS 3209 EN 60034-5
Koruma derecesi sınıflandırması (IP kodları)
TS 3210 EN 60034-6
Soğutma yöntemi (IC kodları)
TS 3211 EN 60034-7
Yapı ve montaj düzenlemeleri (IM kodları)
TS EN 60034-8
Bağlantı ucu işaretlemeleri ve dönüş yönü
TS EN 60034-9
Ses seviye limitleri
TS 6848 EN 60034-12
Kalkış performansı
TS EN 60034-14
Titreşim sınırları ve ölçümü
TS EN 60034-15
AC Makinelerinde darbe gerilimi dayanımı
TS EN 60034-18-1
Yalıtım sınıflandırması ve ısıl değerlendirme
TS EN 50347
Endüksiyon motorları şasi numaraları ve flanş
numaraları
Motorlarımız, tam kapalı dıştan soğutmalı (TEFC) tiptedir. 280 tip ve daha küçük gövde
motorlar "IP55", 315 ve 355 tip motorlar "IP65" koruma sınıfındadır. Tozlu ve kirli
ortamlarda çalışabilirler.
İstek halinde daha yüksek koruma sınıflarında motor imalatı yapılabilmektedir.
280 tip ve daha büyük gövde motorlarımızın gövdesinin alt kısmında, yoğuşma ile motor
içerisinde birikebilecek suyun tahliyesi için kondens deliği bulunmaktadır. Kondens deliği,
lastik bir tapa ile kapalıdır. Kondens deliği açık olan motorların koruma sınıfı IP44 olacaktır.
Nemli ortamda çalışacak motorlara tropikal vernik yapılması ve ısıtıcı takılması tavsiye
edilir.
SOĞUTMA
Motorlarımız, TS EN 60034-1'de öngörülen ani aşırı moment ve geçici aşırı
yüke dayanacak şekilde tasarımlanmıştır.
MEKANİK YAPI
Soğutma, milin arka ucunda bulunan pervanenin gövde kaburgaları üzerine üflediği hava
vasıtasıyla gerçekleştirilir (IC 411). Pervane muhafaza tası hem pervaneyi korur hem de
havayı gövde üzerine yöneltir. Dönüş yönünün soğutmaya etkisi yoktur.
Motorlarımızda kullanılan malzemeler aşağıdaki tablodaki gibidir.
BOYA
Motorlarımızın gövdeleri, motorun içinde meydana gelen ısının dışarı
atılabilmesi maksadıyla, kaburgalı olarak dizayn edilmiştir. Motorlarımız,
yekpare dövme tip kaldırma halkaları ile donatılmışlardır.
Motorlarımız standart olarak RAL 6028 renk boyanmaktadır. İstek halinde özel renk veya
çalışma koşullarına uygun (nem, kimyasal vb) boya ile boyanabilmektedir.
KLEMENS (BAĞLANTI) KUTUSU
Motorlarımızın ayakları, gövdeye civata ile tesbit edilmiştir; kırılma halinde
kolaylıkla değiştirilebilir.
Motorlarımızın klemens kutuları, tahrik tarafından bakıldığında motorun sağında (315 ve
355 tipler hariç) bulunmaktadır. İstek halinde, üste ya da sol tarafa monte edilebilir.
SOĞUTMA
Soğutma, milin arka ucunda bulunan pervanenin gövde kaburgaları üzerine
üflediği hava vasıtasıyla gerçekleştirilir (IC 411). Pervane muhafaza tası hem
pervaneyi korur hem de havayı gövde üzerine yöneltir. Dönüş yönünün
soğutmaya etkisi yoktur.
Parça Adı / Gövde Büyüklüğü
90
100
112
132
Gövde
Kapak ve Bilya Kapağı
Ayak
Klemens Kutusu ve Kapağı
Mil
Pervane
Muhafaza Tası
Kablo Rakoru
315 ve 355 tip motorların klemens kutusu üsttedir.
Klemens kutuları, 180° döndürülebilecek yapıda tasarlanmıştır.
160
180
200
225
250
280
Pik Döküm [GG20]
Pik Döküm [GG20]
Sfero Döküm [GGG50]
Alüminyum
Çelik [SAE 1040]
Plastik
Çelik Sac
Plastik
Pik Döküm [GG20]
Alüm.
Pirinç
15 °C
Sargı Sıcaklıkları, °C
130 155
90 ila 280 tip motorlarımız "F" yalıtım sınıfında, 315 ve 355 tip motorlarımız
"H" yalıtım sınıfında imal edilirler. İstek üzerine, farklı yalıtım ve ısı artış sınıfı
motorlar imal edilmektedir.
GERİLİM VE FREKANS
10 °C
10 °C
125 °C
105 °C
80 °C
40
Motorlarımız, standart olarak 380 V - 50 Hz’e göre üretilir. 1100 V gerilime
kadar üretim yapılabilmekledir. İstek üzerine, değişik gerilim ve frekanslarda
çalışabilecek motorlar imal edilebilmektedir.
355
Pik Döküm [GG20]
180
YALITIM (İZOLASYON) SINIFI
315
Şebeke geriliminin 380 V’dan ±%5 ve şebeke frekansının 50 Hz'den ±%2 farklı
olması motorun çalışmasını etkilemez.
40 °C
Standart 50 Hz motorlar 380 V - 60 Hz şebekeye bağlanacak olursa hız %20
artar, moment aynı oranda azalır, güç sabit kalır. Gerilim de frekans oranında
yükselirse, hız %20 artar, moment yaklaşık sabit kalır, güç yaklaşık %20 artar.
B
40 °C
F
Yalıtım Sınıfları
Ortam Sıcaklığı
Tolerans Bölgesi
1
40 °C
H
İzin Verilen Sıcaklık Artışı
GENEL BİLGİLER
VERİM ve GÜÇ FAKTÖRÜ
İşletme Değerleri tablolarında, anma noktası (% 100 yük ile yüklemedeki) ile %125, %75 ve %50 yük noktalarındaki verim ve güç faktörü değerleri verilmiştir.
GÜÇ
Katalogda belirtilen güç değerleri; anma gerilimi ve frekansında, azami 40°C ortam sıcaklığında ve deniz seviyesinden en çok 1000 m yükseklikte, kısa süreli çalışma (S2 240 dak)
rejiminde motor milinden alınan mekanik gücü ifade eder. Ortam sıcaklığının veya rakımın yukarıdaki değerlerden farklı olması halinde aşağıdaki tablolarda gösterilen düzeltme
faktörleri uygulanır.
Ortam sıcaklığı
Düzeltme faktörü k1
Rakım
Düzeltme faktörü k2
Örnek:
Anma gücü
Ortam sıcaklığı
Rakım
11 kW
45 °C
2000 m
30 °C
1,07
35 °C
1,04
1000 m
1,00
40 °C
1,00
2000 m
0,94
45 °C
0,95
3000 m
0,87
50 °C
0,91
55 °C
0,86
4000 m
0,80
60 °C
0,80
5000 m
0,77
Anma gücü 11 kW olan motorun yukarıdaki çalışma şartlarında vereceği gerçek güç şudur:
P= k1 x k2 x Pn = 0,95 x 0,94 x 11= 9,82 kW
ÇALIŞMA REJİMLERİ
S10 - Kesikli Sabit Yüklerle ve Sabit Hızlarda Çalışma: Her değeri motorun ısıl dengeye
erişmesine izin verecek yeterli süre için muhafaza edilen yükün (veya eşdeğer yüklemenin)
4 farklı değerinden daha fazlasını içermeyen çalışma.
S1 - Sürekli Çalışma: Motorun ısıl dengeye erişmesi için izin verilen yeterli
sürede sabit yükte çalışması. [Örn: S1]
Saatteki Dur/Kalk (Şalt) Sayısı
S2 - Kısa Süreli Çalışma: Motor sıcaklıklarını 2 °K'lik soğutucu sıcaklığı içine
yeniden getirebilmek maksadıyla bir enerjisiz kalma ve dinlenme süresinin
takip edeceği biçimde motorun yeterli süredeki ısıl dengeye erişmesi için
gerekenden daha az bir sürede sabit yükte çalışması.
[Örn: S2 30 dak, S2 240 dak]
Sık dur/kalk yapacak motorlar için firmamıza danışınız.
ELEKTRİK KORUMASI
Motorların elektrik-termik korunması sigortalar, termik röleler (veya şalterler) ve
termistörlerle yapılır.
S3 - Kesintili Periyodik Çalışma: Motorun her çevriminin sabit yükte çalışma
süresi ve enerjisiz kalma sürelerinden oluşan birbirini izleyen özdeş
çevrimlerle çalışması. [Örn: S3 % 40]
Sigortalar motoru, kabloyu, röle ve şalterleri kısa devrelere karşı koruma görevi üstlenirler,
ancak tek başlarına motoru aşırı yüklenme ve aşırı ısınmalara karşı koruyamazlar.
S4 - Yol Vermeli Kesintili Periyodik Çalışma: Motorun her çevriminin önemli
yol verme süresi, sabit yükte çalışma süresi, dinlenme ve enerjisiz kalma
sürelerinden oluşan, birbirini izleyen özdeş çevrimlerle çalışması.
[Örn: S4 % 25 150 start/h]
Termik röleler (veya şalterler) ise motorun anma akımına ayarlanır, aşırı yükleme ve aşırı
akım halinde devreyi keserek motoru korurlar.
Aşırı yükleme dışında bir takım etkenler de motorun yanmasına sebep olabilir; iki faza
kalma, soğutmanın azalması veya ortadan kalkması, aşırı ortam sıcaklığı veya irtifa, aşırı
sıklıkta kalkış/duruş gibi. Bu gibi hallerde, termistörler hariç, yukarıda bahsedilen tedbirler
motoru koruyamazlar.
S5 - Elektrikle Frenlemeli Kesintili Periyodik Çalışma: Motorun, her çevriminin,
yol verme süresi, sabit yükte çalışma süresi, elektrikle frenleme süresi,
dinlenme ve enerjisiz kalma sürelerinden oluşan, birbirini izleyen özdeş
çevrimlerle çalışması. [Örn: S5 % 25 150 start/h]
S6 - Sürekli Periyodik Çalışma: Motorun her çevriminin, yol verme süresi,
sabit yükte çalışma süresi ve yüksüz çalışma sürelerinden oluşan ve birbirini
izleyen özdeş çevrimlerle çalışması. [Örn: S6 % 25]
Termistör ile Koruma
Motorun termik korunmasında en iyi yol sargılar arasına yerleştirilen ve doğrudan sargı
ısısından referans alan termistörlerdir.
S7 - Elektrikle Frenlemeli Sürekli Periyodik Çalışma: Motorun, yol verme
süresi, sabit yükte çalışma süresi ve elektrikle frenleme sürelerinden oluşan
ve birbirini izleyen özdeş çevrimlerle çalışması.
[Örn: S7 150 start/h]
YOL VERME
Elektrik motorlarına yol vermek için genellikle üç yöntem kullanılmaktadır:
- Doğrudan (tam gerilim ile) yol verme
- Yıldız/üçgen ya da yumuşak yol verici (azaltılmış gerilim) ile yol verme
- Frekans dönüştürücü (konvertörü) ile yol verme
S8 - Yük/Hız Değişmesiyle İlgili Periyodik Sürekli Çalışma: Motorun farklı
dönme hızlarına karşılık olan diğer sabit yüklerdeki bir veya daha fazla
çalışma süresinin takip edeceği biçimde, her çevrimi önceden belirlenen bir
dönme hızına karşılık olan sabit yükte çalışma süresini içeren, birbirini izleyen
özdeş çevrimlerle çalışması. [Örn: S8 16 kW 740 1/dak % 30
40 kW 1460 1/dak % 30
25 kW 980 1/dak % 40]
S9 - Periyodik Olmayan Yük ve Hız Değişimleriyle Çalışma: İzin verilen çalışma
aralığında genellikle hızın ve yükün periyodik olmayan değişimlerinde çalışma
(Bu çalışma, referans yükü oldukça aşan, sık olarak uygulanan aşırı yükleri
ihtiva eder). [Örn: S9]
2
GENEL BİLGİLER
Doğrudan Yol Verme
Frekans dönüştürücüler, bu avantajları nedeni ile özellikle pompa ve fan
uygulamalarında büyük enerji tasarrufu sağlar.
Şebeke ve diğer elemanlar müsait olduğu takdirde, motorlarımıza, doğrudan
yol verilebilir. Bu tür yol vermede; kalkış momenti ve buna karşılık kalkış
akımı yüksektir.
Frekans Dönüştürücünün Elektrik Motoruna Etkileri
Frekans dönüştürücü kullanımının artması ile birlikte elektrik motorlarında yeni
sorunlar da ortaya çıkmaktadır.
Yıldız/Üçgen Yol Verme
Yüksek akımın sebep olabileceği olumsuz etkiler bakımından, 4 kW ve daha
büyük motorlara yıldız/üçgen yol verilmesi daha uygundur ve genellikle tercih
edilir.
Bunlar, frekans dönüştürücü çıkış formundan kaynaklanan; peak'ler, harmonikler ve
bunların sargı yalıtımı üzerinde yarattığı stresler, motorun ısınması, mil akımları vb.
sorunlardır. Bu sorunları azaltmak amacıyla, frekans dönüştürücü ile kullanılacak
motorlarda aşağıdaki değişiklikler yapılmaktadır:
- Corona dayanımlı tel ile sarım
- Güçlendirilmiş yalıtım
- Rotor yapısı (200 tip ve üstü motorlarda)
- Yalıtımlı rulman (315 tip ve üstü motorlarda)
- Cebri soğutma (Uygulama durumuna göre)
Yıldız/üçgen yol vermede, kalkış momenti ve akımı, doğrudan yol vermedeki
değerlerinin yaklaşık 1/3’üne düşer.
Yumuşak Yol Verici ile Yol Verme
Motorlarımızın tamamı, yumuşak yol verici ile çalışmaya uygundur.
Yol Verme Yöntemlerinin Karşılaştırması
Elektrik motorunun tam yükteki kalkış akımı ve kalkış momentinin, yol verme
yöntemlerine göre karşılaştırması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yol Verme Yöntemi
Doğrudan
Yıldız/Üçgen
Yumuşak Yol Verici
Frekans Dönüştürücü
Kalkış Akımı
IK/IN
Kalkış Momenti
MK/MN
4,0 - 8,0
1,3 - 3,0
2,0 - 6,0
1,0
1,5 - 3,0
0,5 - 1,0
0,5 - 1,0
1,5 - 2,0
Yukarıdaki tedbirlere ilave olarak frekans dönüştürücü çıkışında, uygun filtrelerin
kullanılması tavsiye edilir.
MODÜLER MOTOR
Elektrik motorlarımıza, uygulama durumuna göre modüller eklenerek aşağıdaki
şekilde özel motorlar üretilebilmektedir:
- Fren
- Enkoder
- Cebri soğutma
- Fren + Enkoder
- Fren + Cebri soğutma
- Fren + Enkoder + Cebri soğutma
- Enkoder + Cebri soğutma
FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜ (KONVERTÖRÜ - VFD)
AC asenkron elektrik motorunun hızı, motora enerji verilen şebekenin
frekansı ile doğru orantılıdır.
Frekans dönüştürücüler; sabit frekanslı AC gücün girişini, değişken frekanslı
çıkışa çeviren elektronik cihazlar olup motora sağlanan elektrik gücün
frekansını kontrol ederek, motorun hızını değiştirmek için kullanılır.
ENKODER
Motorlarımız, talep üzerine, enkoderli olarak üretilebilmektedir. Kullanılan enkodere
ait özellikler aşağıda listelenmiştir:
- Artımsal (incremental) tip
- "5 VDC" besleme gerilimli
- "TTL Line Driver" çıkış devreli
- Yandan 8 kablolu
- Bir turda 1024 pulse (pals) üreten
Anma hızının üstünde, frekans dönüştürücü ve motor sistemi sabit güç
modunda çalışmaktadır. Moment; anma hızının % 150’sine kadar hızlarda
doğrusal olarak, bunun üzerindeki hızlarda ise genellikle V/Hz oranının karesi
ile düşmektedir.
Anma hızından daha düşük hızlarda ise frekans dönüştürücü ve motor
sistemi, sabit moment modunda çalışmaktadır.
Farklı özellikte veya kullanıcı tarafından temin edilecek enkoderler
kullanılabilmektedir.
Moment
T50=% 100
Sabit Moment
Sabit Güç
Enkoderli ve/veya cebri soğutmalı motorların boy ölçüleri için katalogun 11, 12 ve 13
no.lu sayfalarındaki tablolarda "L " ve "LB " sembolleri ile gösterilen ölçülere, motor
büyüklüğüne göre aşağıdaki tabloda verilen ilaveler yapılmalıdır.
T75=50/75=% 67
T100=(50/100)2=% 25
50 Hz
75 Hz
100 Hz
Gövde Büyüklüğü
NMST 90
NMST 100
NMST 112
NMST 132
NMST 160
NMST180
NMST 200
NMST 225
NMST 250
NMST 280
NMST 315/2
NMST 315/4
NMST 355
Çıkış
Frekans dönüşütürücüler ile ilgili daha detaylı bilgi için internet sitemizin
"Duyurular " bölümünde bulunan "AC İndüksiyon Motorlarında Frekans
Konvertörü Kullanımı " isimli bülteni inceleyebilirsiniz.
Frekans Dönüştürücünün Faydaları
Frekans dönüştürücü;
- Kapasite ihtiyacını kontrol ederek enerji tasarrufu sağlar,
- Diğer yol verme yöntemlerine göre en düşük kalkış akımına sahiptir,
- Enerji israfına yol açan kısma mekanizmaları (kontrol valfi, çıkış damperi
vb.) ihtiyacını ortadan kaldırır,
- Yüksek güç faktörü sağlayarak harici güç faktörü düzeltme kapasitörü
ihtiyacını ortadan kaldırır.
3
Boy İlavesi, [mm]
95
95
95
70
110
105
80
85
300
360
340
330
330
GENEL BİLGİLER
YATAKLAR
Motorlarımız; eksenel, radyal ve kombine yükleri en iyi taşıyacak, uzun ömürlü ve genellikle emsallerinden daha büyük rulman yataklarla donatılmışlardır. Motor tiplerine göre
kullanılan rulmanlar aşağıda gösterilmiştir. Aşırı eksenel veya radyal yük altında çalışacak motor ihtiyaçları için fabrikamıza danışabilirsiniz.
İstek üzerine rulmanlara PT100 ısı sensörü veya PTC termistör yerleştirilebilir.
Motor Tipi
Kutup Sayısı
NMST 90
NMST 100
Ön Taraf [DE]
Makaralı
2-4-6-8
6205 ZZ
-
6205 ZZ
2-4-6-8
6206 ZZ
-
6206 ZZ
NMST 112
2-4-6-8
6306 ZZ
-
6306 ZZ
NMST 132
2-4-6-8
6308 ZZ
-
6308 ZZ
NMST 160
2-4-6-8
6309 ZZ
-
6309 ZZ
NMST180
2-4-6-8
6310 ZZ
-
6310 ZZ
NMST 200
2-4-6-8
6313 ZZ
-
6313 ZZ
2
6313
-
6313
4-6-8
6314
NU 314
6314
2
6314
-
6314
4-6-8
6315
NU 315
6314
2
6316
-
6316
4-6-8
6317
NU 317
6316
2
6316
-
6316
4-6-8
6319
NU 319
6318
4-6-8
6321
NU 321
6318
4-6-8
6322
NU 322
6321
NMST 225
NMST 250
NMST 280
NMST 315
NMST 315S
NMST 315Ma
NMST 315 Lb
NMST 315L
NMST 355
Montaj Şekli
Arka Taraf [NDE]
Bilyalı
MÜSAADE EDİLEBİLİR RADYAL YÜKLER
Kayış–kasnak ve redüktör sistemlerinde, motor mili radyal yüke (F R) maruz
kalır. Müsaade edilebilir radyal yükler için mil ucu ile F R radyal yük tesir çizgisi
arasındaki X mesafesi önemlidir. Radyal yük (F R) kasnak geometrisine bağlı
olarak X0 ~ Xmax arasında mil ucuna etkir. Kullanılan kayış–kasnak tipine bağlı
olarak rulmanı etkileyen radyal yük aşağıdaki gibi hesaplanır. Toplam radyal
yük hesaplanırken kayış öngerilme kuvveti ile kasnak ağırlığı toplanmalıdır.
Motor miline etki eden toplam radyal yük değerinin tabloda yer alan
değerlerden yüksek olması halinde, 225 tip ve üstü motorlarımızın ön rulmanı
makaralı tip (NU) rulman yapılabilir. 3000 1/dak motorlarda yüksek hızdan
dolayı makaralı tip rulman kullanılması tavsiye edilmez.
Makaralı rulmanlar, yapısı gereği radyal yüksüz çalıştırılmamalıdır. Bu
nedenle, makaralı rulmanların, rulman kataloglarında "en az yük" şeklinde
tanımlanan ve müsaade edilebilir yük değerinin yaklaşık dörtte biri kadar bir radyal
yük ile yüklenmesi gerekir.
FR
=
2.c.P
D.n
. 107 [N]
P = Motor Gücü [kW]
D = Kasnak çapı [mm]
n = Motor Hızı [1/dak]
c = Kayış Öngerilme Faktörü
c = 3: Düz kayış (gergi
c = 2: Düz kayış (gergi
c = 2~2,5: V - kayışı
c = 1,5~2: Dişli kayış
FR [N]
2 kutup - 3000 1/dak.
4 kutup - 1500 1/dak
6 kutup - 1000 1/dak
8 kutup - 750 1/dak
X = X0
X = Xmax
X = X0
X = Xmax
X = X0
X = Xmax
X = X0
X = Xmax
NMST 90
577
458
785
623
898
713
998
793
NMST 100
899
731
1.115
907
1.273
1.035
1.415
1.151
NMST 112
1.283
1.041
1.604
1.302
1.837
1.490
2.039
1.654
NMST 132
1.861
1.460
2.321
1.867
2.654
2.136
2.994
2.409
NMST 160
2.346
1.877
3.009
2.407
3.449
2.760
3.790
3.033
NMST 180
2.793
2.245
3.458
2.779
4.014
3.226
4.402
3.538
NMST 200
4.086
3.382
5.091
4.221
6.054
5.020
6.642
5.507
NMST 225
3.990
3.329
5.599
4.514
6.449
5.146
7.200
5.745
NMST 250
4.430
3.618
5.980
4.884
6.991
5.710
7.737
6.320
NMST 280
4.972
4.228
6.797
5.810
7.608
6.504
8.962
7.661
NMST 315
3.998
3.381
6.735
5.683
8.400
7.087
9.164
7.731
NMST 355
8.571
7.142
10.548
8.790
11.894
9.912
Not: Tablolardaki yük değerleri, ortalama 25.000 saatlik rulman ömrü ve 50 Hz frekansta çalışmaya göre verilmiştir. Bu yük değerleri; 40.000 saatlik rulman ömrü için %30, 60 Hz
frekansta çalışma için %10 azaltılmalıdır.
4
MOTOR
TİPİ
GENEL BİLGİLER
MÜSAADE EDİLEBİLİR EKSENEL YÜKLER
YATAY MOTOR (B3)
DİKEY MOTOR (V5) MİL AŞAĞIDA
MOTOR TİPİ
Fa dışarı [N]
Fa içeri [N]
Fa dışarı [N]
FR = 0
NMST 90
NMST 100
NMST 112
NMST 132
NMST 160
NMST 180
NMST 200
NMST 225
NMST 250
NMST 280
NMST 315
160
210
220
340
350
425
430
4.050
4.510
5.100
4.630
450
720
1.100
1.600
2.020
2.310
3.650
4.050
4.510
5.100
4.630
160
210
220
340
350
425
430
1.925
2.350
2.650
2.650
NMST 90
NMST 100
NMST 112
NMST 132
NMST 160
NMST 180
NMST 200
NMST 225
NMST 250
NMST 280
NMST 315
NMST 355
160
210
220
340
350
425
430
5.960
6.330
6.770
7.150
8.020
665
875
1.550
2.230
2.750
3.175
4.950
5.960
6.330
6.770
7.150
8.020
160
210
220
340
350
425
430
3.100
3.355
3.550
4.200
4.520
NMST 90
NMST 100
NMST 112
NMST 132
NMST 160
NMST 180
NMST 200
NMST 225
NMST 250
NMST 280
NMST 315
NMST 355
160
210
220
340
350
425
430
6.900
7.770
7.920
8.510
9.330
820
1.055
1.860
2.680
3.360
3.915
7.450
6.900
7.770
7.920
8.510
9.330
160
210
220
340
350
425
430
3.600
3.950
4.210
4.900
5.210
920
1.240
2.160
3.010
3.760
4.375
6.820
8.030
8.550
9.230
9.700
10.400
160
210
220
340
350
425
430
4.060
4.455
4.800
5.500
5.760
NMST 90
160
NMST 100
210
NMST 112
220
NMST 132
340
NMST 160
350
NMST 180
425
NMST 200
430
NMST 225
8.030
NMST 250
8.550
NMST 280
9.230
NMST 315
9.700
NMST 355
10.400
* Bu değerler için firmamıza danışınız.
Fa içeri [N]
FR = max
2 kutup - 3000 1/dak
400
570
920
1.310
1.680
1.965
3.160
1.925
2.350
2.650
2.650
4 kutup - 1500 1/dak
605
790
1.280
1.830
2.350
2.715
4.250
3.100
3.355
3.550
4.200
4.520
6 kutup - 1000 1/dak
730
1.000
1.565
2.230
2.850
3.305
5.160
3.600
3.950
4.210
4.900
5.210
8 kutup - 750 1/dak
830
1.130
1.790
2.600
2.890
3.740
5.910
4.060
4.455
4.800
5.500
5.760
5
Fa aşağı [N]
Fa yukarı [N]
FR = 0
Fa aşağı [N]
Fa yukarı [N]
FR = max
130
165
160
230
*
*
*
3.540
3.855
4.130
2.795
490
675
1.085
1.595
2.290
2.725
4.240
4.760
5.450
6.575
7.505
130
165
160
230
*
*
*
1.585
1.670
1.600
745
405
575
905
1.315
1.960
2.315
3.755
2.815
3.270
4.045
5.455
120
145
130
160
*
*
*
5.160
5.530
5.225
4.310
4.010
715
945
1.520
2.225
3.160
3.755
5.790
7.135
7.965
8.935
11.495
13.310
120
145
130
160
*
*
*
2.215
2.320
2.095
1.170
*
580
820
1.265
1.895
2.710
3.230
5.160
4.190
4.760
5.805
8.350
10.080
110
125
110
130
*
*
*
6.220
6.960
6.005
5.945
5.120
860
1.165
1.810
2.670
3.800
4.465
6.835
8.385
9.540
10.800
12.855
14.910
110
125
110
130
*
*
*
2.685
2.845
2.300
2.300
*
725
1.010
1.540
2.300
3.275
3.840
6.025
4.855
5.430
7.100
9.220
11.110
110
125
110
150
*
*
*
7.165
7.580
7.575
6.910
6.020
975
1.345
2.085
2.960
4.245
4.995
7.680
9.335
10.315
11.620
14.590
16.240
110
125
110
150
*
*
*
3.155
3.315
3.175
2.370
*
815
1.120
1.750
2.565
3.755
4.415
6.765
5.320
6.050
7.220
10.050
11.950
İNŞA TİPLERİ
MİL
BALANS
Normalde taşan mil ucu motorun ön tarafındadır ve ilgili standartlara göre
imal edilmiştir. Motorlarımız; talep halinde, çift çıkış milli (motorun hem ön,
hem arka tarafında taşan mil ucu) ve/veya özel milli olarak üretilebilmektedir.
Taşan mil ucu kaması gömme tip kamadır. Mil ucuna takılacak kaplin, kasnak
vs. çakılmasında sıyırarak çatlamaya yol açmaz.
Motorlarımızın dönen kısımları (mil, rotor ve alüminyum pervane), yarım kama ile
birlikte dinamik olarak balans edilirler.
İNŞA TİPLERİ
TEKLİF TALEBİ veya SİPARİŞTE VERİLECEK BİLGİLER
Verilmesi Gereken Bilgiler:
Verilmeyen Bilgiler için Standart Değerler:
Anma gücü [kW]
Senkron hız veya anma hızı [1/dak]
Klemens kutusu konumu
Bilgiler
İnşa tipi
Gövde büyüklüğü
Ayak uzunluğu
Gerilim
Frekans
Yol verme şekli
Koruma sınıfı
Yalıtım sınıfı
Çalışma rejimi
Ortam sıcaklığı
Radyal/eksenel yük
Mil ucu
Klemens kutusu
Motor parçaları malzemesi
Ön/arka rulman
Verilmeyen bilgiler için yan taraftaki tabloda yer alan standart değerler
dikkate alınır.
İsteğe Bağlı Bilgiler:
İnşa tipi
Gövde büyüklüğü
Gerilim
Frekans
Yol verme şekli
Koruma sınıfı
Yalıtım sınıfı
Çalışma rejimi
Ortam sıcaklığı
Varsa radyal/eksenel yük
Varsa diğer özellikler
Ortam şartları
: B5 Flanşlı, B14 flanşlı vb.
: 160 tip, 180 tip vb.
: 400 V, 550 V vb.
: 60 Hz, 70 Hz vb.
: Doğrudan yol verme, yumuşak yol
verici, frekans inverteri vb.
: IP56, IP65 vb.
: H vb.
: S3 %60 vb.
: 50 °C, 60 °C vb.
: 600 kg vb.
: Çift çıkış milli vb.
: Nem, yağış, kimyasal vb.
6
Standart Değerler
B3 Ayaklı
Bkz. Sayfa-9 ve 10
Bkz. Sayfa-9 ve 10
380 V
50 Hz
Bkz. Sayfa-3
Bkz. Sayfa-1
Bkz. Sayfa-1
S2 240 dak
40 °C
Bkz. Sayfa-4 ve 5
Bkz. Sayfa-6, 11, 12 ve 13
Bkz. Sayfa-1
Bkz. Sayfa-1
Bkz. Sayfa-4
GRAFİK ve TOLERANSLAR
MOTOR YÜK (MOMENT-HIZ) GRAFİĞİ
MK
MS
MD
MN
ML
Mar
Ma
nL
MMOT
-
Kalkış Momenti
Semer Momenti
Devrilme Momenti
Anma Momenti
Yük Momenti
Hızlanma Momentinin Aritmetik Ortalaması
Hızlanma Momenti
Anma Hızı
Motor Momenti
İŞLETME DEĞERLERİ TOLERANSLARI
Motorlarımız, TS EN 60034-2-1'e göre test edilir. Katalog değerlerinin toleransları, TS EN 60034-1'in tavsiyeleri doğrultusunda aşağıdaki gibidir.
TOLERANSLAR
TS EN 60034-1
DEĞERLER
Verim
Hesap yoluyla ölçüm
- PN ≤ 150 kW
- (1-h) . 15
100
- PN > 150 kW
- (1-h) . 10
100
Güç Faktörü (Cos j)
- (1 - Cos j)
6
En az 0,02
En çok 0,07
Kayma (Anma şartlarında ve motor sıcak iken)
- PN < 1 kW
% ±30
- PN ≥ 1 kW
Kalkış Akımı, (IK)
Kalkış Momenti, (MK)
[A]
[Nm]
Devrilme Momenti, (MD)
[Nm]
% ±20
% +20
% +25
% -15
% -10 (Bu tolerans düşüldükten sonra dahi devrilme momenti, anma momentinin 1,6 katından düşük
olmamalıdır.)
7
FORMÜLLER
ELEKTRİK MOTORLARINDA KULLANILACAK FORMÜLLER
Bir asenkron motorda, sargılara uygulanan "f" frekansındaki üç fazlı gerilim,
dönen bir manyetik alan meydana getirir. Meydana gelen bu döner alanın
hızı, "Senkron Hız" ve bu alan içinde meydana gelen kuvvetlerle dönen milin
hızı, "Asenkron Hız (Anma Hızı)" olarak tanımlanır. Asenkron hız ile senkron
hız arasındaki farkın, senkron hıza oranına "Kayma" adı verilir.
SI
[kW]
[V]
[A]
%
P : Motor mil gücü
U : Uygulanan hat gerilimi
I : Her fazdaki akım
Cos j : Güç faktörü
h : Verim
n : Asenkron hız
Senkron hız
Besleme frekansı
Kutup sayısı
Kayma
[1/dak]
[1/dak]
[Hz]
n syn :
f:
p:
s:
MKS
[PS]
[V]
[A]
%
120 . f
p
nsyn -n
nsyn
nsyn
=
P
=
3.U.I.Cos j.h
1000
[kW]
P
=
1.36.3.U.I.Cos j.h
1000
[PS]
S
=
KASNAK SİSTEMİNDE
P:
M:
F:
r:
n:
Motor mil gücü
Moment, Tork
Kuvvet
Güç Kolu
Asenkron hız
SI
[kW]
[Nm]
[N]
[m]
[1/dak]
MKS
[PS]
[kgfm]
[kgf]
[m]
[d/dak]
M
=
F . r [Nm]
P
=
M.n
9550
[kW]
M
=
F . r [kgfm]
P
=
M.n
716
[PS]
1 kW = 1,36 PS
1 Nm = 0,102 kgfm
1 N = 0,102 kgf
MOTOR KAREKTERİSTİĞİ VE YOL VERME ZAMANI
ta :
J,GD² :
n:
M:
i:
Hızlanma zamanı
Atalet Momenti
Hız
Moment
Redüktör oranı
SI
[sn]
[kgm²]
[1/dak.]
[Nm]
MKS
[sn]
[kgfm²]
[d/dak.]
[kgfm]
Jmot : Motor Atalet Momenti (İşletme Değerleri Tablosu'na bakınız)
Ma, Mar ve ML için motor yük grafiğine bakınız
8
ta
=
J.n
9,55 . Ma
ta
=
GD² . n
375 . Ma
Ma
=
Mar - ML
Ma
=
Mar - ML
J
=
Jyük
+ Jmot
i²
GD²
=
GD²yük
i²
+
GD²mot
İŞLETME DEĞERLERİ
3000 1/dak
TİP
Yapı
Büyüklüğü
NMST 90S2
NMST 90L2
NMST 100L2
NMST 112M2
NMST 132S2
NMST 132S2
NMST 160M2
NMST 160M2
NMST 160Lb2
NMST 180M2
NMST 200L2
NMST 200L2
NMST 225M2
NMST 225Md2
NMST 250M2
NMST 250M2
NMST 280S2
NMST 280Ma2
NMST 280Mc2
NMST 315S2
NMST 315Ma2
NMST 315M2
NMST 315L2
NMST 315L2
NMST 315Ld2
2 KUTUP
Anma
Gücü
kW
PS
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
55
75
75
90
110
110
132
160
185
200
250
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
75
100
100
125
150
150
180
220
250
270
340
Anma
Akımı
IN
A
3,3
4,7
6,6
8,0 D
11,3 D
15,0 D
22,3 D
29,2 D
34,6 D
41,3 D
55,7 D
68,5 D
82,8 D
99,3 D
99,2 D
134,9 D
139,7 D
165,2 D
205,9 D
201,1 D
235,7 D
285,1 D
325,0 D
346,5 D
436,9 D
Anma
Hızı
n
1/dak
2837
2839
2865
2872
2886
2877
2934
2923
2930
2926
2945
2962
2962
2957
2964
2963
2973
2978
2977
2976
2975
2976
2975
2980
2980
Anma
Akımı
IN
A
2,7
3,6
5,2
7,0
9,0 D
11,6 D
15,6 D
22,7 D
30,5 D
37,0 D
43,7 D
57,1 D
70,0 D
69,2 D
82,8 D
103,0 D
102,9 D
142,9 D
139,5 D
167,1 D
203,6 D
205,9 D
243,7 D
294,2 D
338,0 D
353,4 D
449,2 D
436,9 D
547,6 D
623,9 D
710,8 D
Anma
Hızı
n
1/dak
1401
1418
1420
1425
1425
1416
1430
1463
1465
1459
1463
1470
1472
1472
1472
1470
1478
1475
1480
1476
1478
1488
1488
1488
1488
1489
1490
1489
1490
1490
1490
Güç Faktörü
%125
0,91
0,91
0,87
0,92
0,88
0,90
0,86
0,89
0,92
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,87
0,88
0,88
0,87
0,90
0,91
0,92
0,93
0,92
Cos j
%100 %75
0,89 0,85
0,89 0,84
0,84 0,79
0,91 0,88
0,87 0,83
0,88 0,84
0,85 0,80
0,88 0,85
0,91 0,89
0,90 0,79
0,90 0,90
0,90 0,89
0,90 0,89
0,91 0,90
0,91 0,90
0,91 0,90
0,88 0,87
0,89 0,88
0,87 0,86
0,89 0,90
0,91 0,92
0,91 0,90
0,92 0,92
0,93 0,92
0,92 0,90
%50
0,76
0,74
0,69
0,82
0,75
0,75
0,73
0,78
0,86
0,85
0,87
0,85
0,84
0,86
0,85
0,87
0,82
0,85
0,81
0,89
0,90
0,88
0,89
0,89
0,86
%125
75,0
75,7
81,6
84,8
85,3
85,5
87,8
88,4
87,8
89,1
88,8
91,6
92,4
90,2
92,0
90,5
92,1
93,0
94,6
92,1
93,3
93,4
92,9
93,5
93,5
1500 1/dak
TİP
Yapı
Büyüklüğü
NMST 90S4
NMST 90L4
NMST 100L4
NMST 100L4
NMST 112M4
NMST 132S4
NMST 132M4
NMST 160M4
NMST 160Lb4
NMST 180M4
NMST 180Lb4
NMST 200L4
NMST 200L4
NMST 225S4
NMST 225M4
NMST 225Md4
NMST 250M4
NMST 250M4
NMST 280S4
NMST 280Ma4
NMST 280Ma4
NMST 315S4
NMST 315Ma4
NMST 315Ma4
NMST 315Lb4
NMST 315Lb4
NMST 315L4
NMST 355S4
NMST 355S4
NMST 355L4
NMST 355L4
Kalkış
Akımı
Kalkış
Momenti
%50
80,1
85,1
79,6
87,2
84,9
85,5
85,1
88,9
90,6
88,5
87,9
89,0
90,5
90,7
91,5
91,7
92,7
92,5
91,0
88,9
91,3
92,2
92,1
91,7
91,9
Anma
Momenti
MN
Nm
5,1
7,4
10,0
13,3
18,2
24,9
35,8
49,0
60,3
71,8
97,3
119,3
145,1
177,6
177,2
241,7
240,9
288,6
352,9
353,0
423,7
513,4
593,9
640,9
801,2
IK/IN
MK/MN
5,0
5,4
5,9
6,5
6,3
6,8
6,7
6,3
7,0
6,8
7,0
7,1
7,0
6,7
7,2
7,0
6,5
7,5
7,5
6,8
6,8
7,0
7,0
7,5
7,5
2,3
2,4
2,8
2,5
2,7
3,0
2,9
2,8
3,0
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,3
2,5
2,0
2,1
2,3
1,8
1,8
1,8
1,9
2,1
2,0
Kalkış
Akımı
Kalkış
Momenti
%50
74,3
81,3
77,5
82,5
82,7
85,3
88,4
87,6
86,9
87,8
88,0
88,7
89,6
91,4
91,0
91,0
91,9
92,6
93,5
93,7
92,4
90,6
90,7
92,3
92,7
93,6
91,9
97,4
90,3
94,2
91,4
Anma
Momenti
MN
Nm
7,5
10,1
14,8
20,1
26,8
37,1
50,1
71,8
97,8
121,1
143,6
194,9
240,0
240,0
292,0
357,3
355,4
485,6
484,0
582,3
710,8
706,0
847,0
1027,0
1187,0
1283,0
1602,3
1603,0
2019,0
2275,3
2563,8
IK/IN
MK/MN
4,3
5,0
5,3
6,0
6,0
6,0
6,2
6,3
6,9
6,2
6,6
6,5
7,0
6,6
6,6
6,8
6,8
7,0
7,0
6,7
6,7
6,0
7,0
7,0
7,2
7,5
7,0
6,5
7,3
7,3
7,5
2,3
2,4
2,4
2,5
2,6
2,4
2,4
2,5
2,7
2,8
2,8
2,5
2,6
2,7
2,7
2,5
2,9
3,0
2,8
2,2
2,4
1,8
2,1
2,0
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
2,0
2,0
Verim
h
%100 %75
77,3 78,3
79,8 82,3
81,7 85,2
83,3 87,0
84,9 86,9
86,1 87,6
88,0 87,8
88,7 90,3
89,4 88,9
89,9 88,5
91,0 90,7
91,2 91,4
91,7 90,6
92,5 90,9
92,6 92,9
92,8 92,7
92,7 92,2
93,0 93,5
93,3 93,0
93,4 92,1
93,5 92,8
93,7 94,4
94,0 93,4
94,3 93,7
94,5 94,6
4 KUTUP
Anma
Gücü
kW
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
37
45
55
55
75
75
90
110
110
132
160
185
200
250
250
315
355
400
PS
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
50
60
75
75
100
100
125
150
150
180
220
250
270
340
340
430
485
544
Güç Faktörü
%125
0,86
0,86
0,84
0,84
0,86
0,87
0,87
0,86
0,87
0,86
0,86
0,89
0,89
0,90
0,91
0,90
0,90
0,89
0,89
0,88
0,88
0,87
0,89
0,89
0,89
0,91
0,89
0,91
0,92
0,91
0,91
Cos j
%100 %75
0,83 0,75
0,82 0,75
0,80 0,72
0,80 0,72
0,81 0,73
0,85 0,80
0,85 0,81
0,84 0,79
0,84 0,79
0,85 0,81
0,85 0,82
0,88 0,84
0,88 0,84
0,89 0,87
0,90 0,87
0,88 0,84
0,88 0,84
0,86 0,82
0,88 0,85
0,88 0,84
0,88 0,86
0,87 0,86
0,88 0,85
0,88 0,86
0,88 0,85
0,91 0,90
0,89 0,88
0,92 0,91
0,92 0,90
0,91 0,89
0,90 0,87
Verim
%50
0,63
0,62
0,58
0,59
0,60
0,69
0,72
0,69
0,68
0,73
0,74
0,76
0,77
0,80
0,81
0,75
0,78
0,74
0,76
0,76
0,81
0,79
0,77
0,78
0,76
0,85
0,83
0,86
0,84
0,83
0,79
%125
71,0
72,0
80,5
78,8
81,9
81,9
83,1
84,5
88,9
86,7
88,7
90,5
91,1
90,5
91,1
91,6
92,0
92,7
93,3
93,4
91,7
92,5
94,1
93,3
95,4
93,8
94,5
91,7
92,2
91,9
91,2
h
%100 %75
75,5 75,5
77,4 80,0
79,9 79,6
81,5 82,6
83,1 82,6
84,8 86,3
86,0 87,6
87,8 87,0
88,9 88,9
89,3 87,8
90,0 89,3
90,7 91,3
91,2 92,3
91,3 92,1
91,8 92,0
92,2 92,4
92,3 92,3
92,7 92,8
92,8 93,5
93,0 94,1
93,3 93,9
93,3 91,9
93,5 92,6
93,9 94,0
94,5 92,7
94,5 93,9
95,0 93,8
94,5 94,7
95,0 95,1
95,0 93,6
95,0 93,0
- Güncel ölçü ve değerler için web sitemize (www.elsanas.com.tr ya da www.emtas.com.tr) bakınız.
9
380 VOLT
50 Hz
Devrilme
Atalet
Ağırlık
Momenti Momenti
JMOT
kg
MD/MN
2
(Yaklaşık)
kgm
2,5
0,0013
20
2,8
0,0016
25
2,9
0,0027
32
2,6
0,0048
42
2,8
0,0099
60
3,0
0,0123
64
2,8
0,0274
106
3,2
0,0339
112
3,2
0,0435
134
3,2
0,0593
150
2,9
0,1089
245
2,8
0,1300
254
2,8
0,1983
330
2,6
0,2424
360
2,8
0,3241
440
2,8
0,3624
465
2,7
0,5154
518
2,9
0,6171
580
2,7
0,7187
690
2,9
1,3176
735
2,8
1,4160
810
2,6
1,5606
900
2,5
1,7727
1080
2,4
1,8910
1160
2,2
2,3053
1250
380 VOLT
50 Hz
Devrilme
Atalet
Ağırlık
Momenti Momenti
JMOT
kg
MD/MN
(Yaklaşık)
kgm2
2,4
0,0022
22
2,6
0,0028
25
2,6
0,0043
29
2,8
0,0055
34
2,9
0,0103
42
2,8
0,0221
64
2,8
0,0291
76
2,8
0,0553
110
2,9
0,0730
132
2,9
0,1074
172
2,8
0,1285
174
2,8
0,2069
226
2,7
0,2682
270
2,7
0,3526
300
2,8
0,4195
318
2,7
0,4735
368
2,8
0,6045
426
2,7
0,7316
472
2,6
0,9400
530
2,6
1,1499
600
2,4
1,3689
634
2,4
1,8827
764
2,4
2,2195
826
2,3
2,6236
900
2,1
3,0349
1016
2,2
3,3044
1076
2,0
4,0594
1252
2,2
4,6266
1390
2,2
6,4202
1618
2,2
7,1662
1856
2,2
8,2423
1968
İŞLETME DEĞERLERİ
1000 1/dak
TİP
Yapı
Büyüklüğü
NMST 90S6
NMST 90L6
NMST 100L6
NMST 112M6
NMST 132S6
NMST 132M6
NMST 132M6
NMST 160M6
NMST 160Lb6
NMST 180Lb6
NMST 200L6
NMST 200L6
NMST 225M6
NMST 225Md6
NMST 250M6
NMST 280S6
NMST 280Ma6
NMST 280Mc6
NMST 315S6
NMST 315Ma6
NMST 315Ma6
NMST 315Ma6
NMST 315L6
NMST 355S6
NMST 355S6
NMST 355S6
NMST 355S6
NMST 355L6
6 KUTUP
Anma
Gücü
kW
PS
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
37
45
55
75
75
90
110
132
160
160
185
200
250
315
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
50
60
75
100
100
125
150
180
220
220
250
270
340
430
Anma
Akımı
IN
A
2,3
3,1
4,0
5,6
7,3 D
9,3 D
12,6 D
16,4 D
23,3 D
30,8 D
38,7 D
45,1 D
60,0 D
72,9 D
74,6 D
90,8 D
112,1 D
151,9 D
146,0 D
173,0 D
208,5 D
248,9 D
300,1 D
300,4 D
347,7 D
378,7 D
475,4 D
595,8 D
Anma
Hızı
n
1/dak
907
906
930
938
950
955
952
964
960
967
972
970
980
975
980
986
990
985
985
987
988
987
988
988
988
990
988
989
Anma
Akımı
IN
A
2,2
2,9
4,0
5,1
6,0 D
8,1 D
9,8 D
13,4 D
18,5 D
26,2 D
32,8 D
40,4 D
48,6 D
63,4 D
80,1 D
95,3 D
113,5 D
153,2 D
185,1 D
223,4 D
268,1 D
266,7 D
323,3 D
373,8 D
404,1 D
Anma
Hızı
n
1/dak
673
689
691
720
700
707
714
715
722
715
730
728
730
737
736
732
745
740
741
739
741
740
736
740
740
Güç Faktörü
%125
0,76
0,77
0,77
0,81
0,82
0,83
0,83
0,85
0,85
0,85
0,84
0,84
0,83
0,85
0,85
0,85
0,83
0,81
0,84
0,85
0,86
0,87
0,86
0,84
0,86
0,85
0,85
0,86
Cos j
%100 %75
0,72 0,63
0,74 0,66
0,74 0,66
0,76 0,68
0,78 0,70
0,80 0,71
0,80 0,72
0,82 0,73
0,83 0,79
0,84 0,81
0,82 0,77
0,83 0,79
0,84 0,81
0,85 0,83
0,83 0,81
0,82 0,73
0,81 0,76
0,81 0,77
0,84 0,80
0,85 0,82
0,85 0,81
0,86 0,82
0,86 0,83
0,86 0,85
0,86 0,83
0,85 0,82
0,85 0,81
0,85 0,81
%50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,57
0,59
0,56
0,60
0,69
0,72
0,65
0,70
0,75
0,78
0,72
0,62
0,65
0,61
0,72
0,75
0,70
0,73
0,74
0,79
0,75
0,75
0,71
0,70
750 1/dak
TİP
Yapı
Büyüklüğü
NMST 90L8
NMST 100L8
NMST 100L8
NMST 112M8
NMST 132S8
NMST 132M8
NMST 160M8
NMST 160M8
NMST 160Lb8
NMST 180Lb8
NMST 200L8
NMST 225S8
NMST 225M8
NMST 250M8
NMST 280S8
NMST 280Ma8
NMST 315S8
NMST 315Ma8
NMST 315Ma8
NMST 315Ma8
NMST 315L8
NMST 355S8
NMST 355S8
NMST 355L8
NMST 355L8
Kalkış
Akımı
Kalkış
Momenti
%50
75,2
51,8
77,1
79,0
78,6
80,0
81,8
80,1
87,7
86,7
89,4
88,5
88,7
89,5
89,3
90,2
90,2
92,6
92,0
92,3
95,5
92,6
95,4
92,6
95,9
95,9
93,6
94,1
Anma
Momenti
MN
Nm
7,9
11,6
15,4
22,4
30,2
40,0
55,2
74,3
109,4
148,1
181,8
216,6
292,3
362,4
360,6
435,8
530,6
727,2
727,2
871,0
1063,0
1277,0
1547,0
1546,6
1788,2
1929,3
2416,5
3041,7
IK/IN
MK/MN
3,4
3,8
4,8
5,3
5,6
5,6
6,7
6,7
6,0
6,5
6,0
6,2
5,9
6,1
5,5
5,4
6,5
6,0
6,0
6,0
6,5
6,6
6,2
5,5
5,5
5,6
5,5
5,8
1,9
2,0
2,0
2,3
2,2
2,2
2,3
2,6
2,3
2,4
2,1
2,2
2,7
2,4
2,2
2,2
3,0
2,1
1,8
1,8
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Kalkış
Akımı
Kalkış
Momenti
%50
58,5
58,2
60,8
70,2
74,2
79,0
81,5
78,8
80,0
83,0
84,9
86,2
85,4
87,2
88,3
88,3
88,1
89,6
92,4
92,4
90,7
97,9
94,8
96,0
96,1
Anma
Momenti
MN
Nm
7,8
10,4
15,2
19,9
30,0
40,5
53,5
73,5
100,0
147,0
196,2
242,7
287,8
388,7
480,1
587,0
705,0
967,9
1159,9
1421,5
1701,2
1703,5
2076,1
2387,5
2581,1
IK/IN
MK/MN
3,0
3,0
3,2
4,2
4,2
4,4
4,5
5,3
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
4,8
4,8
5,0
5,7
5,7
5,8
6,2
5,5
5,5
5,5
5,4
1,6
1,6
1,7
2,1
2,0
2,1
1,9
2,1
2,2
2,0
2,1
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
2,0
1,8
1,8
1,7
1,8
1,9
1,9
1,8
1,8
Verim
%125
65,3
69,3
77,2
76,5
79,8
80,4
83,0
82,5
83,3
87,1
86,8
87,7
88,1
88,6
89,8
91,9
92,1
92,4
92,1
92,4
94,3
92,7
93,3
90,8
91,2
93,8
92,2
93,9
h
%100 %75
70,0 75,8
72,9 76,1
77,2 80,6
78,0 80,7
80,0 80,1
81,4 80,8
83,1 83,1
84,7 84,2
86,4 88,2
88,0 88,0
88,6 88,8
89,2 89,3
90,5 90,8
90,7 90,8
90,8 90,8
91,8 92,0
92,0 92,2
92,6 92,8
92,9 93,2
93,0 92,8
94,3 95,4
93,7 93,9
94,2 95,3
94,1 93,7
94,0 95,7
94,4 94,8
94,0 93,8
94,5 95,7
8 KUTUP
Anma
Gücü
kW
PS
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
132
160
185
200
0,75
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
180
180
220
250
270
Güç Faktörü
%125
0,78
0,75
0,73
0,72
0,78
0,73
0,77
0,76
0,76
0,80
0,81
0,84
0,84
0,84
0,81
0,83
0,84
0,85
0,83
0,84
0,85
0,81
0,81
0,85
0,84
Cos j
%100 %75
0,63 0,61
0,64 0,58
0,66 0,63
0,63 0,61
0,74 0,66
0,70 0,63
0,75 0,66
0,75 0,65
0,75 0,65
0,77 0,71
0,79 0,73
0,79 0,82
0,79 0,73
0,79 0,74
0,78 0,69
0,78 0,71
0,80 0,76
0,80 0,78
0,79 0,77
0,80 0,80
0,80 0,77
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
Verim
%50
0,48
0,46
0,43
0,49
0,54
0,52
0,55
0,55
0,56
0,61
0,63
0,65
0,64
0,65
0,61
0,63
0,66
0,67
0,66
0,71
0,65
0,71
0,73
0,73
0,70
%125
58,2
57,9
61,4
71,9
71,7
79,5
82,0
80,0
81,0
82,0
86,6
85,9
86,1
89,2
89,9
89,3
90,0
91,5
91,4
90,0
90,9
91,4
91,6
93,9
93,9
h
%100 %75
61,0 61,4
61,0 62,5
63,0 64,3
71,0 73,1
75,0 75,4
80,0 80,2
83,0 83,0
83,0 80,3
82,0 82,5
83,0 83,2
88,0 87,2
88,0 88,3
87,0 87,1
91,0 89,9
90,0 90,2
92,0 90,3
92,0 91,1
93,0 93,2
93,5 93,0
93,5 92,7
93,5 91,7
94,0 95,3
94,0 93,3
94,0 94,7
94,0 95,7
- Güncel ölçü ve değerler için web sitemize (www.elsanas.com.tr ya da www.emtas.com.tr) bakınız.
10
380 VOLT
50 Hz
Devrilme
Atalet
Ağırlık
Momenti Momenti
JMOT
kg
MD/MN
2
(Yaklaşık)
kgm
2,0
0,0035
20
2,2
0,0045
21
2,2
0,0094
30
2,5
0,0161
44
2,4
0,0299
66
2,5
0,0356
72
2,8
0,0420
78
2,8
0,0776
108
2,9
0,1085
158
2,7
0,1636
172
2,8
0,2291
216
3,3
0,2725
260
2,4
0,6592
350
2,5
0,8042
400
2,3
0,9008
424
2,3
1,3770
600
2,4
1,6303
640
2,2
2,1922
700
2,3
2,2620
702
2,3
2,6707
762
2,3
3,2155
828
2,4
3,7604
892
2,3
4,5082
1074
2,2
4,9211
1300
2,2
5,3332
1380
2,1
5,9923
1395
2,1
7,3695
1700
2,2
9,9995
1910
380 VOLT
50 Hz
Devrilme
Atalet
Ağırlık
Momenti Momenti
JMOT
kg
MD/MN
(Yaklaşık)
kgm2
1,8
0,0045
18
1,8
0,0073
21
2,0
0,0094
30
2,2
0,0161
44
2,3
0,0352
65
2,3
0,0419
73
2,3
0,0782
80
2,6
0,0978
115
2,6
0,1316
140
2,7
0,2273
192
2,9
0,4118
242
2,7
0,5964
260
2,7
0,7147
350
2,6
0,9927
450
2,3
1,6303
575
2,2
1,7776
640
2,3
2,2620
600
2,2
3,0339
700
2,2
3,5788
870
2,1
4,3052
960
2,0
5,1439
1070
2,0
5,6506
1470
2,0
6,6347
1690
2,0
7,6510
1790
2,0
8,2159
1850
B3 AYAKLI MOTOR
B3-V5-V6-B6-B7-B8
KUTUP
SAYISI
H
A
B
C
AB
AC
AD
BB
HC
HD
K
L
LC
ØD
2,4,6,8
90
140
56
185
176
127
-
10
160
190
63
70
200
235
194
218
138
176
197
221
262
12
12
132
216
89
270
258
207
261
309
12
360
385
453
453
540
578
28
28
2,4,6,8
299
324
386
385
454
492
24
100
112
130
150
175
175
180
218
178
2,4,6,8
2,4,6,8
38
2,4,6,8
160
254
108 318
310
236
304
315
373
15
613
729
2,4,6,8
180
279
121 360
348
250
327
354
411
15
651
2,4,6,8
4,8
2
NMST 225M
4,6,8
2
NMST 225Md
4,6,8
2
NMST 250M
4,6,8
2
NMST 280S
4,6,8
2
NMST 280Ma
4,6,8
2
NMST 280Mc
4,6
2
NMST 315S
4,6,8
2
NMST 315Ma
4,6,8
NMST 315M
2
NMST 315Lb
4,6,8
2
NMST 315L
4,6,8
NMST 315Ld
2
NMST 355S
4,6,8
4,8
NMST 355L
6
200
225
318
356
100
125
140
140
140
178
210
254
241
279
305
286
133 400
149 436
385
434
319
300
365
346
394
442
460
504
19
19
759
793
788
225
356
311
149 436
434
300
371
442
504
19
818
250
406
349
168 485
480
345
410
490
552
24
TİP
NMST 90S
NMST 90L
NMST 100L
NMST 112M
NMST 132S
NMST 132M
NMST 160M
NMST 160Lb
NMST 180M
NMST 180Lb
NMST 200L
NMST 225S
F
GA
50
8
60
60
8
8
80
42
772
848
876
940
908
965
935
995
907
1057
280
457
368
190 536
536
381
439
548
613
24
993
1144
280
457
419
190 536
536
381
490
548
613
24
993
1144
280
457
419
190 536
536
381
490
548
613
24
1095
1246
1090
1120
1090
1120
1141
1171
1241
1311
1286
1312
1240
1298
1240
1298
1291
1349
1391
1436
1532
1662
-
315
508
406
216 620
612
501
500
621
682
28
315
508
457
216 620
612
501
550
621
682
28
315
508
508
216 620
612
501
600
621
682
28
355
610
254 718
700
552
705
838
33
670
500
630
800
1442
GD
R
DB
27
7
2 x Pg13,5
*
31
31
7
7
2 x Pg13,5
2 x Pg13,5
*
*
10
41
8
2 x Pg21
*
110
12
45
8
2 x Pg21
*
48
110
14
51,5
9
2 x Pg21
*
55
60
55
60
55
60
60
65
65
75
65
75
65
75
70
85
70
85
70
85
70
100
70
110
140
110
140
110
140
16
18
16
18
16
18
59
64
59
64
59
64
64
69
69
79,5
69
79,5
69
79,5
74,5
90
74,5
90
74,5
90
74,5
106
74,5
10
11
10
11
10
11
2 x Pg29
2 x Pg36
*
M20
2 x Pg36
M20
11
2 x Pg36
M20
2 x Pg36
M20
2 x Pg36
M20
2 x Pg36
M20
2 x Ø50
M20
M20
2 x Ø50
M20
100
110
E
140
18
140
170
140
170
140
170
140
210
140
18
20
18
20
18
20
20
22
20
22
20
22
20
28
20
210
28
140
140
140
106
11
12
11
12
11
12
12
14
12
14
12
14
12
16
12
16
M20
2 x Ø50
2 x Ø60
M24
M20
M24
116
S, M, L : Ayak uzunluklarını,
a, b, c, d : Gövde uzunluklarını ifade etmektedir.
- Ölçüler mm'dir. Güncel ölçü ve değerler için web sitemize (www.elsanas.com.tr ya da www.emtas.com.tr) bakınız.
* Vidalı punta deliği (DB), DIN 332/2 standardı DS biçimine göre; 225 ve üzeri tiplerde standart olarak açılmaktadır. Daha küçük tiplerde ki motorlara istek üzerine vidalı punta deliği
açılmaktadır.
11
B5 (A) FLANŞLI MOTOR
B5-V1-V3
KUTUP
SAYISI
ØP ØN
S
Del.
Sa.
T
AD
L
LA
LB
LC
ØD
E
F
GA
GD
R
DB
24 FF 165
2,4,6,8
200 130 165
12
4
3,5
127
11
8
27
7
2 x Pg13,5
*
15
15
4
4
4
4
138
176
28
28
60
60
8
8
31
31
7
7
2 x Pg13,5
2 x Pg13,5
*
*
38 FF 265
2,4,6,8
300 230 265
15
4
4
207
360
385
453
453
540
578
50
250 180 215
250 180 215
249
274
326
325
374
412
24
2,4,6,8
2,4,6,8
299
324
386
385
454
492
28 FF 215
28 FF 215
38
80
10
41
8
2 x Pg21
*
42 FF 300
2,4,6,8
350 250 300
19
4
5
236
613
18
503
729
42
110
12
45
8
2 x Pg21
*
48 FF 300
2,4,6,8
350 250 300
19
4
5
250
651
18
541
772
48
110
14
51,5
9
2 x Pg21
*
400 300 350
450 350 400
19
19
4
8
5
5
319
300
759
793
788
18
18
8
5
300
818
18
110
140
110
140
110
140
16
18
16
18
16
18
2 x Pg36
M20
19
8
5
345
767
1057
59
64
59
64
59
64
64
69
69
79,5
69
79,5
69
79,5
74,5
90
74,5
90
74,5
90
74,5
106
74,5
10
11
10
11
10
11
550 450 500
55
60
55
60
55
60
60
65
65
75
65
75
65
75
70
85
70
85
70
85
70
100
70
*
M20
19
876
940
908
965
935
995
2 x Pg29
2 x Pg36
450 350 400
649
653
678
678
708
708
11
2 x Pg36
M20
2 x Pg36
M20
2 x Pg36
M20
2 x Pg36
M20
2 x Ø50
M20
2 x Ø50
M20
TİP
NMST 90S
NMST 90L
NMST 100L
NMST 112M
NMST 132S
NMST 132M
NMST 160M
NMST 160Lb
NMST 180M
NMST 180Lb
NMST 200L
NMST 225S
NMST 225M
NMST 225Md
NMST 250M
NMST 280S
NMST 280Ma
NMST 280Mc
NMST 315S
NMST 315Ma
NMST 315M
NMST 315Lb
NMST 315L
NMST 315Ld
NMST 355S
NMST 355L
55 FF 350
60 FF 400
55 FF 400
60 FF 400
55 FF 400
60 FF 400
60 FF 500
65 FF 500
65 FF 500
75 FF 500
65 FF 500
75 FF 500
65 FF 500
75 FF 500
70 FF 600
85 FF 600
70 FF 600
85 FF 600
70 FF 600
85 FF 600
70 FF 600
100 FF 600
70 FF 600
100 FF 740
110 FF 740
2,4,6,8
4,8
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6,8
2
4,6,8
4,8
6
M
14
14
18
848
907
18
550 450 500
19
8
5
381
993
18
853
1144
550 450 500
19
8
5
381
993
18
853
1144
550 450 500
19
8
5
381
1095
18
955
1246
950
950
950
950
1001
1001
1101
1101
1146
1102
1240
1298
1240
1298
1291
1349
1391
1436
1532
1662
-
660 550 600
24
8
6
660 550 600
24
8
6
660 550 600
660 550 600
24
24
8
8
6
6
660 550 600
24
8
6
800 680 740
24
8
6
1090
1120
1090
1120
1141
1171
1241
1311
1286
1312
501
501
501
552
1442
24
24
24
25
1232
100
110
140
18
140
170
140
170
140
170
140
210
140
18
20
18
20
18
20
20
22
20
22
20
22
20
28
20
210
28
140
140
140
106
11
12
11
12
11
12
12
14
12
14
12
14
12
16
12
16
M20
2 x Ø50
2 x Ø60
M24
M20
M24
116
S, M, L : Ayak uzunluklarını,
a, b, c, d : Gövde uzunluklarını ifade etmektedir.
- Ölçüler mm'dir. Güncel ölçü ve değerler için web sitemize (www.elsanas.com.tr ya da www.emtas.com.tr) bakınız.
* Vidalı punta deliği (DB), DIN 332/2 standardı DS biçimine göre; 225 ve üzeri tiplerde standart olarak açılmaktadır. Daha küçük tiplerde ki motorlara istek üzerine vidalı punta deliği
açılmaktadır.
12
B14 (C) FLANŞLI MOTOR
B14-V18-V19
KUTUP
SAYISI
TİP
NMST 90S
NMST 90L
NMST 100L
NMST 112M
ØP ØN
M
S
Del
Sa.
T
AD
L
299
324
386
385
24 FT 115
2,4,6,8
146 95 115 M8
4
3
127
28 FT 130
28 FT 130
2,4,6,8
2,4,6,8
162 110 130 M8
184 110 130 M8
4
4
3,5
3,5
138
176
LA
LB
LC
ØD
E
F
GA
GD
R
DB
15,5
249
274
326
325
360
385
453
453
24
50
8
27
7
2 x Pg13,5
*
28
28
60
60
8
8
31
31
7
7
2 x Pg13,5
2 x Pg13,5
*
*
17
16,5
- Ölçüler mm'dir. Güncel ölçü ve değerler için web sitemize (www.elsanas.com.tr ya da www.emtas.com.tr) bakınız.
* Vidalı punta deliği (DB), DIN 332/2 standardı DS biçimine göre; 225 ve üzeri tiplerde standart olarak açılmaktadır. Daha küçük tiplerde ki motorlara istek üzerine vidalı punta deliği
açılmaktadır.
MOTOR PARÇALARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DIŞ BİLYA KAPAĞI *
13
PERVANE
İÇ BİLYA KAPAĞI *
14
PERVANE MUHAFAZA TASI
ÖN KAPAK
15
KLEMENS KUTUSU KAPAĞI
ARKA KAPAK
16
KLEMENS KUTUSU
B5-FLANŞ
17
RULMAN
KAMA
18
ASKI HALKASI
MİL
19
KABLO RAKORU
ROTOR PAKETİ
20
KLEMENS TABLASI
STATOR PAKETİ
KEÇE
21
STATOR SARGILARI
22
SEGMAN
GÖVDE
RULMAN DAYAMA RİNGİ
23
AYAK
* 1 ve 2 numaralı parçalar 225 tip ve üstü motorlarda kullanılmaktadır.
13
KAT.NMST.02.16
DİĞER İMALATLARIMIZ
VİBRASYON MOTORU
ÇİFT HIZLI MOTOR
FRENLİ MOTOR
BİLEZİKLİ VİNÇ MOTORU
DERİN KUYU MOTORU
(VHS)
•6” •8” •9”
DALGIÇ MOTORLARI
IP23 İÇTEN SOĞUTMALI MOTOR
ASANSÖR MOTORU
TORK MOTORU (YAKINDA)
ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
• BÜRO & FABRİKA
Etiler Mah. 1458. Sok. No: 40
Etimesgut - 06790 ANKARA
Tel : 0.312.244 09 94 (5 Hat)
Faks : 0.312.243 14 38
www.elsanas.com.tr
•
[email protected]
•
www.emtas.com.tr
• İSTANBUL TEMSİLCİLİK
Okçumusa Cad. Midilli Sok. No: 2/203
Karaköy - 80050 İSTANBUL
Tel : 0.212.252 36 96
Faks : 0.212.243 06 80
• İZMİR TEMSİLCİLİK
GOP Bulvarı No: 30/803 Süreyya Reyant İşhanı Kat: 8
Çankaya - İZMİR
Tel : 0.232.441 94 93
Faks : 0.232.441 97 96
www.kosgeb.gov.tr
KOSGEB
B.Yeri : TEK REKLAM MATBAASI
(0312) 395 21 51
B. Yılı : 2013

Benzer belgeler

Katalog - elsanas.com.tr

Katalog - elsanas.com.tr tek başlarına motoru aşırı yüklenme ve aşırı ısınmalara karşı koruyamazlar. Termik röleler (veya şalterler) ise motorun anma akımına ayarlanır, aşırı yükleme ve aşırı akım halinde devreyi keserek m...

Detaylı