20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Yorumlar

Transkript

20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihi
25-28 Ekim, 2011
Bildiri Gönderimi için Son Tarih
30 Nisan, 2011
İndirimli Kayıt ve Konaklama için Son Tarih
30 Nisan, 2011
Kayıt ve Konaklamaların İptali için Son Tarih
20 Ağustos, 2011
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi: 25-28 Ekim, 2011
Kongre Oteli: Mirage Park Otel, Kemer
Kongre Web Sitesi: www.elektronmikroskopi2011.com
Kongre Dili: Kongre dili Türkçe olup, sözlü ve poster
sunumlarında İngilizce özet yer alacaktır
Kongre Sekreteryası: Oasis Turizm İşletmeciliği Ltd.
ÖDÜLLER VE BURSLAR
“Prof. Dr. Türkan Erbengi Araştırma Ödülü”
“Poster Ödülü”
“Mikroyapı Ödülü”
KAYIT ÜCRETLERİ*
KAYIT ve KONAKLAMA ERKEN
Katılımcı
Arş. Gör./Uzman
Refakatçi
Tek Kişilik oda farkı
Konaklamasız Kayıt
Öğrenci Konaklamasız
Kayıt
GEÇ
(30.04,2011’e kadar)
(30.04.2011’den sonra)
500 TL
400 TL
350 TL
200 TL
350 TL
650 TL
500 TL
450 TL
200 TL
450 TL
250 TL
300 TL
*Otel ile yapılan anlaşmanın Euro üzerinden olması sebebiyle Euro/TL
kurunda meydana gelebilecek beklenmedik artışlar Kongre kayıt ücretlerine
yansıtılacaktır. “Kayıt ücretleri üç taksitte ödenebilecektir.”
Kongre kayıt ücretlerine;
Mirage Park Otel, Kemer’de 3 gece iki kişilik odada kişi başı
her şey dahil konaklama, bilimsel toplantılara katılım, kongre
çantası, program ve bildiri özet kitabı, yaka kartı,katılım
sertifikası, kahve molaları, açılış kokteyli, gala yemeği ve
KDV dahildir.
Konaklamasız kayıt ücretlerine;
Kongre boyunca bilimsel oturumlara katılım, kongre çantası,
program ve bildiri özet kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası,
kahve molaları, öğle yemekleri, açılış kokteyli, gala yemeği
ve KDV dahildir.
TEMD
20. Ulusal
Elektron Mikroskopi
Kongresi
(Uluslararası Katılımlı)
Mirage Park Otel
*Kongremize bildiri ile katılacak olan genç araştırmacılar
(35 yaş ve altı) için TÜBİTAK Destek Programına başvuruda
bulunulacaktır.
KONGRE SEKRETERYASI
M ir age Par k Otel
www.elektronmikroskopi2011.com
Sonsuzluk: Ö. ÇELİK, Ç. ATAK, Z. SULUDERE
Oasis Turizm İşletmeciliği Ltd.
Şahkulu Mah. İstiklal Cad. Unionhan 237/1
Tel: 0212 292 47 14 Fax: 0212 292 47 97
www.oasis.com.tr [email protected]
Zemin mikrofotoğrafı N. TOPÇUOĞLU
Değerli Meslekdaşlarım,
Derneğimiz Yönetim Kurulu adına, sizleri 25-28 Ekim 2011
tarihlerinde Antalya, Göynük, “Mirage Park Oteli”nde
yapılacak olan “20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
(Uluslararası Katılımlı)”ne davet etmekten dolayı büyük
mutluluk duymaktayım.
Derneğimizin “40. Kuruluş Yılı” olan 2011 yılında, Dernek
Yönetim Kurulu olarak, “20. Ulusal Elektron Mikroskopi
Kongresi”ni bizzat gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız. Bilimsel ve sosyal anlamda, çok değerli katılımlarınızla
daha da zenginleşeceğinden emin olduğumuz bu kongreyi
düzenleyecek olmanın şimdiden sevinç ve heyecanını
yaşıyoruz.
“20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi”nde Biyolojik
Bilimler ve Malzeme Bilimleri alanında hem ülkemizden
hem de uluslararası camiadan konularında uzman bilim
insanlarının yanı sıra genç araştırmacıların da katkıları ile
çok zengin bir bilimsel ortam oluşturmayı hedeflemekteyiz.
Bu kongrede de ülkemizde mikroskopi bilimine büyük emekler
vermiş olan değerli bilim insanlarımızı anmak ve gençlerimize
tanıtmak amacı ile daha onceki kongrelerde de olduğu üzere,
“Onursal Konferanslar” düzenlenecektir.
Kongre bünyesinde üçüncü kez verilecek olan “Prof.Dr.Türkan
Erbengi Araştırma Ödülü”nün yanı sıra “Poster Ödülü” ve
“Mikroyapı Ödülü” verilecektir.
KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Yurdagül CANBERK
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Prof. Dr. Selma YILMAZER (Başkan Yardımcısı-Biyolojik Bilimler)
Prof. Dr. Servet TURAN (Başkan Yardımcısı-Malzeme Bilimleri)
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mehtap KUTLU
Doç. Dr. Abit AKTAŞ
Doç. Dr. Serap ŞİRVANCI
Yard. Doç. Dr. Erman BENGÜ
Dr. Atila ALKAN
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Yurdagül CANBERK (Onursal Başkan)
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU (2. Başkan)
Prof. Dr. Selma YILMAZER (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Servet TURAN (Sayman)
Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK (Üye)
Kongremize bildiri ile katılacak olan genç araştırmacılar
(35 yaş ve altı) için TÜBİTAK Destek Programı”na başvuruda
bulunulacaktır.
Her alandaki tüm mikroskopi çalışmalarına açık olan
kongremizin, ülkemizdeki mikroskopi bilimine katkı
sağlayacak bir bilimsel toplantı olmasının yanı sıra dostlukları
kazandırmada ve pekiştirmede de katkısı olması dileği sizleri
“20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi”ne davet ediyoruz.
En içten sevgi ve saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Serap ARBAK
Deniz Kestanesi: G. OKTAY
www.elektronmikroskopi2011.com
Ana Konular;
* Malzeme Bilimleri
* Biyolojik Bilimler
* Mikroskop Teknolojisinde Yenilikler
Malzeme Bilimleri
* Metal ve alaşımları
* Seramikler
* Polimer ve organik materyaller
* Kompozit malzemeler
* Yarı iletken ve manyetik malzemeler
* Amorf malzemeler
* Karbon temelli malzemeler
* Katalitik malzemeler
* İnce filmler, kaplamalar ve yüzeyler
* Mineroloji ve Jeoloji
Biyolojik Bilimler
* Tıp ve biyolojide multidisipliner yaklaşımlar
* Canlı hücreleri görüntüleme
* Biyomoleküllerin görüntülenmesi
* Biyolojik bilimlerde yüksek rezolüsyonlu ışık mikroskobu
* Elektron tomografi ile hücresel yapıların 3 boyutlu olarak
görüntülenmesi
* Hücre ve Doku Yapısı
* Ekstraselüler matriks ve kalsifiye dokular
* Ultrastrüktürel Patoloji
* Enfeksiyon hastalıkları
* Botanik ve Mikroskopi
Teknikler
* SEM
* (S)TEM
* Analitik Mikroskopi
* İn-situ Mikroskopi
* Tomografi
* Kriyoelektron Mikroskopi
* 3D Mikroskopi
* Numune Hazırlama Teknikleri
* AFM-SPM
* X Işınları Mikroskobu
* Konfokal Mikroskopi
* Dijital Görüntüleme Teknikleri
* İleri Işık Mikroskop Teknikleri
Diğer Konular
* Enerji ve mikroskopi
* Nanoteknoloji ve mikroskopi
* Biyoteknoloji ve mikroskopi
* Çevre ve mikroskopi
* Fizik ve Kimya Bilimlerindeki Uygulamalar
* Endüstriyel Uygulamalar
* Kriminoloji ve mikroskopi
Zemin mikrofotoğrafı O. İPEK

Benzer belgeler

Spinal duyuru.fh11 - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Spinal duyuru.fh11 - Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi - 29 Ekim - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Kervansaray Lara Otel’e 3 gün giriş hakkı, - Sempozyum süresince alınan çay kahve molaları ve öğle yemekleri, - Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katıl...

Detaylı