YGS 2014 Bina Sınav Sorumluları Eğitimi Slaytını indirmek için

Yorumlar

Transkript

YGS 2014 Bina Sınav Sorumluları Eğitimi Slaytını indirmek için
Mart 2014
ÖSYM
Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi
Bölüm-1
Sınav Görevlileri
Mart 2014
Mart 2014
1
SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
 Tüm görevlilerin sınav öncesi ‘Sınav
Uygulama Yönergesini’ okumaları
gerekmektedir. https://gis.osym.gov.tr
 Yönerge, Bina Sınav Sorumlusuna Kırmızı
kutu içerisinde bir adet gönderilecektir.
 Mevzuat çalışmalarıyla, ÖSYM
faaliyetlerinde kişisel inisiyatifler
ortadan kaldırılarak tüm çalışmalar
sistematik bir yapıya oturtulmuştur.
Mart 2014
2
1
Mart 2014
SINAV GÖREVLİLERİ
Mart 2014
1.
2.
3.
4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe)
Bina Sınav Sorumlusu (BSS)
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY)
Bina Yöneticisi (BY)
Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi
Salon Başkanı (SB)
Gözetmen/Yedek Gözetmen
ÖSYM Temsilcisi
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi
Sınav Binası Güvenlik Görevlisi
Hizmetli
Gözlemciler
Diğer
SINAV KOORDİNATÖRÜ
 Sınavın yapıldığı 170 Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe)
sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında
yg
birinci
derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir.
 Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra ilk iş günü saat
12:00’ye kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu
Görevli Değişiklik Formunu sisteme işlemesi ve
işlemlerin sonlandığı bilgisinin ÖSYM’ye iletilmesini
sağlayacak
ğ y
Görevli Değişikliğini
ğ ş ğ Bitir butonuna basması
gerekmektedir.
Mart 2014
4
2
Mart 2014
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Görevli olduğu
ğ binada ve bütün salonlarında sınavın,, Sınav
Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden
birinci derecede sorumludur.
 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile
koordineli bir şekilde görev yürütür.
 Sınav başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı
binada hazır bulunur.
Mart 2014
5
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Bina Yöneticisi ile zamanında görüşerek salonların Salon
T
Tanıtım
F
Formundaki
d ki düzene
dü
getirilmesini
i il
i i ve bu
b Formların
F
l
sınavdan en az bir gün önce salon kapılarına asılmasını
sağlamak,
 Sınavdan en az bir gün önce Sınav Koordinatörü tarafından
yapılan toplantıya katılarak sınavın uygulanmasına yönelik
bilgileri almak,
 Bina Yöneticisi ve emniyet görevlileri ile sınavdan önce, sınav
güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit
etmek amacıyla sınav binasında arama yapmak, varsa sınav
güvenliğini zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak,
Mart 2014
6
3
Mart 2014
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip
eksikliklerin
k iklikl i giderilmesini
id il
i i sağlamak,
ğl
k
 Sınav salonlarını gezerek analog saatlerin çalışır ve doğru zamanı
gösterdiğini kontrol etmek.
 Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı
yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışır ve
doğru zamanı gösterdiğini kontrol etmek.
Mart 2014
7
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
 Sınav günü sınav evrakını Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil
Görevlisinden tutanakla imza karşılığında teslim almak ve
aynı evrakı sınavdan sonra, yine sınav binasında, bu görevliye
tutanakla imza karşılığında teslim etmek,
 Binasında görevli olan Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Bina
Yöneticisi ve Salon Başkanlarıyla sınav günü sınav
başlamadan önce görevli oldukları binada bir toplantı
yapmak, Sınav Uygulama Yönergesini birlikte inceleyerek
sınav süresince Salon Başkanlarının aynı tutumu
göstermelerini sağlamak,
(Bu toplantılara ÖSYM Temsilcileri de katılabilir.)
Mart 2014
8
4
Mart 2014
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
 Binaya
y ait ilk kutudan ((Kırmızı)) ççıkması ggereken Bina Sınav
Formları içindeki Görevli Listesi’ni esas alarak binada göreve
gelen kişilere, Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus
Cüzdanını (veya süresi geçerli pasaport) kontrol ederek görevli
oldukları salonları bildirmek,
 Yoklama yaparak göreve gelmeyen görevlileri tespit etmek ve
Görevli Değişiklik Formunu doldurmak,
 Yedek Gözetmen veya yedek sınav evrakı ihtiyacı oluştuğunda
ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne başvurmak,
Mart 2014
9
BİNA SINAV SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6
 Sınav binasına girişte adayların Sınava Giriş Belgesi ve T.C.
Nüfus Cüzdanının (veya süresi geçerli pasaport) kontrolünün
yapılacağının ve çanta vb. eşya, cep telefonu veya herhangi bir
elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin
duyurusunu yapacak bir görevlinin, sınav binası kapısında
sınava girişler tamamlanıncaya kadar bulunmasını sağlamak,
 Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak
yapılması için gerekli tüm önlemleri almak,
 Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak,
 Sınav binası içinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin
yapılmasına ve tüketilmesine engel olmaktır.
Mart 2014
10
5
Mart 2014
BSS
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Görevli Değişiklik Formu-1
 Bina Sınav Sorumlusunun doldurması ve sınav
Koordinatörlüğü’nün de sisteme işlemesi gereken tutanaktır.
 Görevli Değişiklik Formu, Sınav Koordinatörü tarafından sınav
sabahı Şehir İçi Nakil görevlisi aracılığıyla iki (2) nüsha olarak
Bina Sınav Sorumlusu ’na iletilecektir.
 Bina Sınav Sorumlusu sınav bitiminde bu formu doldurarak bir
nüshasını Şehir İçi Nakil Görevlisi ile Sınav Koordinatörlüğüne
gönderecek diğer nüshası kendisinde kalacaktır.
gönderecek,
kalacaktır
Mart 2014
11
BSS
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Görevli Değişiklik Formu-2
Mart 2014
12
6
Mart 2014
BSS
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Bina Sınav Tutanağı-1
 Bina Sınav Sorumlusunun doldurması gereken tutanaktır.
 Bina Sınav Sorumlusu sınavdan sonra ilk iş günü saat
12:00’ye kadar http://gis.osym.gov.tr internet adresinde
bu formu dolduracaktır.
Bina Sınav Sorumlusu bu form ile;
 Binada yaşanan sorunlar,
 Raporlandırılması gereken diğer bilgiler
bilgiler,
 Genel sınav değerlendirilmesini yapar ve önerilerini
belirtir.
Mart 2014
13
BSS
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Bina Sınav Tutanağı-2
Mart 2014
14
7
Mart 2014
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Her konuda Bina Sınav Sorumlusuna yardım eder.
 Bina Sınav Sorumlusunun görevleri arasında belirtilen
işlemleri onunla birlikte yürütür.
 Bina kapılarındaki aramalara ve duyurulara yardımcı olur
ve ilgili duyuruları yapar.
 Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görev
yapacağı
ğ binada
bi d hazır
h
b l
bulunur.
 Sınav evrakının sınav sonrası Şehir İçi Nakil Görevlisine
teslim edilmesiyle görevi sona erer.
Mart 2014
15
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Sınav yyapılacak
p
binadaki kurumun yyetkili bir
yöneticisidir.
 Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar.
 Binadaki salonların sınav koşullarına göre
hazırlanmasından sorumludur.
 Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce
görevli olduğu binada hazır bulunur.
bulunur
Mart 2014
16
8
Mart 2014
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Bina ve salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasını
sağlamak
sağlamak,
 Sınavdan bir gün önce oturma yerlerine, Salon Tanıtım Formu
üzerinde yazılı olan bilgiye uygun olarak Sıra Numarası
verilmesini sağlamak,
 Sınavdan önce, BSS, BSSY ve emniyet görevlileri ile birlikte sınav
güvenliğini zedeleyecek unsurların olup olmadığını tespit etmek
amacıyla
l sınav binasında
bi
d arama yapmak,
k varsa sınav güvenliğini
ü
liği i
zedeleyecek unsurlar için gerekli önlemleri almak,
 Her sınav salonuna çalışır durumda en az bir adet analog duvar
saati asılmasını sağlamak,
Mart 2014
17
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli
dü d ısıtılmasını
düzeyde
l
sağlamak,
ğl
k
 Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için
kesinlikle zil çalınmamasını sağlamak,
 Sınav süresince binadaki faks, internet, telefon ve cep
telefonları ile her türlü elektronik, mekanik cihazın
kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin ve varsa
internet ağının kapalı konumda tutulmasını sağlamak,
Mart 2014
18
9
Mart 2014
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
 Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin
yapılmasına
l
ve tüketilmesine
ük il
i engell olmak,
l k
 Görevli olduğu binada sınavın güvenli ve kurallara uygun olarak
yapılması için gerekli tüm önlemleri almak,
 Sınav düzenini bozan durumlara engel olmak (bina içinde ve
dışında gürültü vb.),
 Binada birden fazla ggirişş bulunuyorsa,
y
ggüvenlik ggörevlisi
olmayan girişin sınav süresince kilitli olmasını sağlamak,
Mart 2014
19
BİNA YÖNETİCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
 Sadece, sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav
süresince koruma altına almak,
 Sınav binasında çalışan ancak, sınav günü binada sınav görevi
olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri için sınav
gününden önce gerekli uyarılarda bulunmak, gerekirse bu
konuda sınav binalarının giriş kapılarına uyarı yazıları asmak,
Mart 2014
20
10
Mart 2014
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde
uygulanması
l
yetki
ki
sorumluluğu
l l ğ
S l
Salon
Başkanına verilmiştir.
 Sınavdan 1 saat önce adaylar sınav binasına
alınmaya başlanacağından, sınav günü sınavın
başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce
ggörevli olduğu
ğ binada bulunmaları zorunludur.
 Adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev
yapacakları sınav salonunda bulunurlar.
Mart 2014
21
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir,
bildirir
 Görev yapacağı salonu öğrenir,
 Görevli listesini imzalar,
 Geldiği saati yazar.
Mart 2014
22
11
Mart 2014
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Sınav Salonunda ‘Saate Entegre Kamera’ ile kayıt yapılacak ise
sınav evrakını
k açmadan
d önce
ö
S
Saate
E
Entegre
K
Kameranın
çalışır
l
durumda ve doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol eder.
 Saate Entegre Kameranın bulunduğu sınav salonlarında analog
saat de bulunacaktır. Sınav başlamadan önce analog saati saate
entegre kameranın dijital saati ile uyumluluğunu kontrol eder.
Eğer bir uyumsuzluk söz konusu ise Bina Denetim ve Cihaz
Yö ti i i d bu
Yöneticisinden
b durumun
d
dü ltil
düzeltilmesini
i i ister.
it
 Olası elektrik kesintisi durumunda dijital saat görünürlüğünü
kaybedecek, ancak kamera kaydı devam edeceğinden analog
saatin dijital saat ile uyumu son derece önemlidir.
Mart 2014
23
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARININ
Ç
RASTGELE DAĞITILMASI
 Salon görevlileri sınav başlama saatinden 15 dakika önce cevap
kağıtlarını adaylara dağıtacaktır.
 Soru kitapçıklarını poşetleri açılmaksızın harmanlayarak rastgele
adaylara elden verecektir.
 Adaylar, Soru Kitapçık Numarasını Cevap Kağıtlarına Kodlamak
Zorundadır
Zorundadır.
 Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU
ADAYA AİTTİR.
Mart 2014
Mart 2014
24
12
Mart 2014
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI
Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele
dağıttıkları SORU KİTAPCIKLARI üzerindeki KAREKOD Etiketlerini
adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE yer alan ve o soru
kitapçığını kullanan adayın adının yer aldığı ilgili bölüme
yapıştıracaktır.
KAREKOD Etiket uygulaması sınav
başlamadan önce yapılacaktır
Mart 2014
25
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE)
UYGULAMA ÖNCESİ
Mart 2014
26
13
Mart 2014
SALON BAŞKANI
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-7
KAREKOD ETİKET UYGULAMASI (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE)
UYGULAMA SONRASI
Mart 2014
27
GÖZETMEN/YEDEK GÖZETMEN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda
olmak üzere, görevlendirildiği salonda,
sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini
gözetir ve Salon Başkanına her konuda
yardım eder.
 Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görevli
olduğu binada bulunur.
 Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir,
 Görevli listesini imzalar, geldiği saati yazar.
 Görevli olduğu salona giderek, geldiğini Salon Başkanına bildirir.
Mart 2014
28
14
Mart 2014
GÖZETMEN/YEDEK GÖZETMEN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Yedek Gözetmenler,
Gözetmenler sınav binasına alınmalarında adayların
Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Nüfus Cüzdanlarını kontrol eder.
 Görevlilerin Görevlendirme Belgesi, Görevli Kartı ve T.C. Nüfus
Cüzdanlarını kontrol eder.
 Sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alır.
 Göreve gelmeyenlerin yerine salonlarda görev yapar.
 Bina Sınav Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın
uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir.
Mart 2014
29
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının
standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi
amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi görevlendirilir.
 ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar.
 ÖSYM Başkanına karşı sorumludur.
 ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez.
Engelli adayın olmadığı veya engelli aday sayısı az olan
Sınav Koordinatörlüklerinde ÖSYM Engelli Temsilcileri
diğer binalarda görevlendirilebilir.
Mart 2014
30
15
Mart 2014
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar.
 ÖSYM Temsilcileri Sınav Koordinatörlüğünün sınav öncesi yapacağı
toplantıya mutlaka katılacaklardır.
 Sınav Koordinatörlüğünde Engelli Temsilcisi olarak görevlendirilmiş
görevliler eğer engelli yok ise sınav koordinatörünün belirlediği
diğer binalarda görevlendirilir.
 Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin Sınav
Koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile ilgili açıklayıcı
bilgileri alır.
 Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi
karşılar.
 Sınav Koordinatörü misafirperverlik kapsamında yardım edebilir
ancak bir sorumluluk söz konusu değildir.
Mart 2014
31
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Sınav ggünü sınavın başlama
ş
saatinden en az 2 saat önce
görevli olduğu ilk binada hazır bulunur.
 ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış
görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav
salonundan dışarı çıkamazlar.
EEngelli
lli adayların
d l
sınava girdiği
i diği bi
binada
d sınava
giren tüm engelli adaylar bir görevli
nezaretinde tuvalete gidebilir.
Mart 2014
32
16
Mart 2014
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-4
 Sınav
Uygulama
yg
Yönergesinde
g
belirtilen
kurallar
çerçevesinde sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile
bilgi alış verişinde bulunabilir.
ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik
olarak müdahele etme veya değişiklik yapma
yetkisi
ki i bulunmamaktadır.
b l
k d
Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata
geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar.
Mart 2014
33
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
 Gerektiğinde sessizce, adayların dikkatini dağıtmadan her
salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların
kimlik belgelerini kontrol edebilir.
 Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın
herhangi bir adayla konuşamaz ve adayla herhangi bir belge alış
verişinde bulunamaz. Eğer adayla iletişime girmek zorunda ise
salon görevlilerinden birisi kendisine eşlik eder.
 Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya
da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği
takdirde, ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren
adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
Mart 2014
34
17
Mart 2014
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-5
 Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki
görev yerini terk edemez.
 Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini,
değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir
raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a
kadar elektronik ortamda ((http://gis.osym.gov.tr)
p //g
y g
)
ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.
Mart 2014
35
ÖSYM TEMSİLCİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-6
Mart 2014
36
18
Mart 2014
ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI
NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 Sınav Koordinatöründen kendi
dağıtım/toplama grubuna giren
binaların sınav evrakını, sınav günü
sınavın başlama saatinden 2,5 saat
önce imza karşılığında teslim alır.
 Sınav evrakını, kamera kutularını ve el dedektörlerini ÖSYM’nin
sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat
öncesinden başlayarak, Sınav Koordinatörünün belirlediği sırada
olmak üzere, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina
Sınav Sorumlularına, sınav yapılacak binada tutanakla imza
karşılığında teslim eder.
Mart 2014
37
ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI
NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Sınav evrakını ilgili binanın Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç
kimseye teslim etmez.
 En son görev mahallini sınav bitene kadar terk edemez.
 Sınav tamamlandıktan hemen sonra, görevli olduğu en son
binadan başlayarak belirlenmiş güzergah üzerindeki binalardan
aynı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne getirmek üzere
Bi Sınav
Bina
S
S
Sorumlularından
l l
d tutanakla
t t
kl imza
i
k l ğ d gerii
karşılığında
teslim alır ve sınav koordinatörüne teslim eder.
Mart 2014
38
19
Mart 2014
ŞEHİR İÇİ SINAV EVRAKI
NAKİL GÖREVLİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Teslim işlemleri Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağı
imzalanarak yapılır.
 Her bina için ayrı ayrı düzenlenen bu tutanaklar,
dağıtım/toplama grubuna göre, dosya içinde, sınav evrakıyla
birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörünce Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil
Görevlisine verilir.
 Sınavdan sonra aynı dosyaları ÖSYM'ye gönderilmek üzere
Sınav Koordinatörüne teslim eder.
Mart 2014
39
ŞEHİR İÇİ
SINAV EVRAKI NAKİL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV,
 Şehir içinde, sınav evrakının, kamera kutularının ve el
dedektörlerinin sınav binalarına naklinde ve sınav sonrasında
Sınav Koordinatörlüğüne geri dönüşünde korunması amacıyla
görevlendirilir.
Mart 2014
40
20
Mart 2014
SINAV BİNASI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-1
 SSınav yapılacak
l k binalarda
bi l d güvenlik
ü
lik önlemlerinin
ö l l i i uygulanması
l
amacıyla görevlendirilir.
 Sınav günü Sınavın Başlama saatinden en az 2 saat önce görevli
oldukları binada bulunur.
 Sınav başlamadan önce güvenlik görevlileri, bina sınav
sorumlusu, bina sınav sorumlu yardımcısı ve bina yöneticisi ile
bina içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik aramalarını (sınav
esnasında bulundurulması yasak olan maddelerin sınav
öncesinde binaya yerleştirilmesi, bomba, vb.) yapar ve
müşterek tutanak düzenleyecektir.
Mart 2014
41
SINAV BİNASI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-2
 Sınava girecek adayları ve sınav görevlilerini elle ve/veya ÖSYM tarafından
kendisine teslim edilen detektörle arar.
 Aday ve görevlilerin yanlarında;
 Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah,
 Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç),
broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar,
 Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar,
kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz,
 Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar,
 Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete
ve benzeri yayınlar,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar
ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez.
Mart 2014
42
21
Mart 2014
SINAV BİNASI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI-3
 Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe
içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile de sınav
binasına giremezler.
 ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli
izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam
dışındadır.
dışındadır
Mart 2014
43
HİZMETLİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 Sınav bina ve salonlarının sınav öncesinde sınava
hazırlanması ve sınav sonrasında temizlenmesinin
sağlanması
 Sınav evrakı ve kamera kutularının binaya taşınması
 Sınav sonrasında Şehir içi nakil görevlisine teslimi için
taşınması
i l l i d sorumludur.
işlemlerinden
l d
Mart 2014
44
22
Mart 2014
ÖSYM
Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi
Bölüm-2
Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav
Binalarına
i l
Giriş
Gi i Koşullarına
K ll
İlişkin
İli ki
Yönetmelik
Mart 2014
Mart 2014
45
YÖNETMELİK
http://www.osym.gov.tr/belge/1-14942/sinava-giris-kosullari.html
Mart 2014
46
23
Mart 2014
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER-1
Adaylar ÖSYM sınavlarına;
 Sınava Giriş Belgesi ve
 Nüfus Cüzdanı
(veya süresi geçerli Pasaport)
ile girerler.
Adaylar Sınava Girerken Bu İki Belgeyi Yanlarında Bulundurmak
Zorundadır. Bu İki Belgeyi Yanında Bulundurmayan Aday Sınav Binasına
Kesinlikle Alınmayacaktır.
Mart 2014
47
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER-2
(Sınava Giriş Belgesi) Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday
şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden sınav tarihinin on gün
öncesinden başlamak üzere edinilebilir.
Belgenin üzerinde sınava girilecek
 sınav merkezi,
 bina,
 salon bilgileri ile
 adayın fotoğrafı bulunmaktadır.
Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar
ÖSYM’nin İnternet adresinden
edinebileceklerdir.
Mart 2014
48
24
Mart 2014
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER-3
(Nüfus Cüzdanı)
Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli
pasaportlarını yanlarında bulundurmaları
zorunludur
 Nüfus cüzdanında
 Soğuk damga basılı olmalı,
 Adayın güncel bir fotoğrafı ve
 T.C.
T C Kimlik Numarası bulunmalı,
bulunmalı
 pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Mart 2014
49
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER-4
 Zorunlu askerlik
görevini ifa eden
er/erbaşlar ve askerî
öğrenciler için askerî
kimlik belgesi
 Türk vatandaşlığından
izin ile ayrılanlar ve
bunların kanuni
mirasçılarına ait
Pembe/Mavi kartlar
Mart 2014
50
25
Mart 2014
SINAVA GİRİŞTE
GEREKLİ BELGELER-5
(Diğer Özel Kimlik Belgeleri)
Sürücü belgesi, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.
belgeler , kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.
Mart 2014
51
SINAVIN GÜVENLİĞİ-1


ÖSYM ile EGM arasında yapılan protokol
kapsamında yeterli sayıda kadın ve erkek
güvenlik
ü
lik görevlisi
ö li i sınavın başlama
b l
saatinden
i d en
az 2 (iki) saat önce sınav yapılan bina
girişlerinde hazır bulunur.
Bina Sınav Sorumlusunun koordinasyonunda,
güvenlik görevlisi ile bina yöneticisi bina
içerisinde ve çevresinde gerekli güvenlik
kontrollerini yapar ve hazırladıkları tutanağı
Sınav Koordinatörlüğüne verir.
verir
Güvenlik görevlileri Hizmete Özel olarak hazırlanmış
olan ve yanda yer alan talimatnameye göre görevini
yapar. Bu talimatnamelerden her binaya 3 adet
gönderilecektir.
Mart 2014
52
26
Mart 2014
BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ-2
 Sınav başlamadan en az iki saat
önce kapı girişlerinde tüm
görevlilerin üst ve eşya araması
yapılır.
 Sınav binalarına Başkanlıkça
belirlenen süreler içerisinde
adaylar ve görevlilerden başka
kimse giremez
giremez.
Üst ve eşya araması yapılmadan hiç kimse içeri alınamaz.
Mart 2014
53
BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ-3
 Binalara hiçbir şekilde emanet eşya alınmaz.
 Girişlerde zorluk çıkaran adaylar ve görevliler ile kolluk
görevlileri arasında oluşabilecek ihtilaflarda, kolluk görevlileri
tartışmaya girmeden bina sınav sorumlusunu durumdan
haberdar edilerek tutanak tutulur.
Mart 2014
54
27
Mart 2014
BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ-4
Bina güvenlik görevlileri, sınav sonrasında sınav
evrakı şehir içi nakil aracına teslim edilinceye
kadar görev yerinden ayrılamaz.
Emniyet görevlileri cep telefonu ve telsizleriyle
bina içerisinde dolaşamazlar
Mart 2014
55
GÖREVLİLERİN
BİNALARA KABUL SIRASINDA ARANMASI
Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla;
 genel kolluk görevlileri ile,
 özel güvenlik görevlileri,
herhangi bir emir veya karar olmasına ve hangi meslek grubuna
dahil olup olmadığına bakılmaksızın,
 adayların ve
 görevlilerin
üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol
etmeye ve aramaya yetkilidir.
Mart 2014
56
28
Mart 2014
GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-1
 Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik
görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.
aranır
 Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde;
 Görevlendirme Belgesi
 Sınav Görev Kartı
 Nüfus Cüzdanı
Sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz
etmek, Sınav Görev Kartını sınav süresince görünür bir şekilde
yakalarında bulundurmak zorundadır.
Mart 2014
57
GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-2
Mart 2014
58
29
Mart 2014
GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-3
 Sınavda görev yapacak sınav görevlileri elle ve/veya ÖSYM tarafından
kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından
aranacaktır.
 Görevlilerin yanlarında;
 Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah,
 Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans
hariç), broş (basit toplu iğne hariç) ve diğer takılar,
 Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri
cihazlar, kulaklık ile her türlü elektronik/mekanik cihaz,
 Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar,
 Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi,
gazete ve benzeri yayınlar,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar
ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez.
Mart 2014
59
GÖREVLİLERİN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-4
 Ayrıca, aday ve görevliler yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe
i i i d su hariç)
içerisinde
h i ) ve diğer
diğ tüketim
ük i maddeleri
dd l i ile
il de
d sınav
binasına giremezler.
 ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli
izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam
dışındadır.
ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış
görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav
salonundan dışarı çıkamazlar.
Mart 2014
60
30
Mart 2014
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-1
 Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden
ö
önce
alınamaz,
l
sınav görevlilerinden
ö lil i d önce
ö
salona alınmış aday varsa sınav görevlileri
tarafından salon dışına çıkarılır.
 Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları
dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri
adayların
y
sınava ggireceği
ğ binalar ve salonlar ile ilgili
g Başkanlığın
ş
ğ
izni olmaksızın değişiklik yapamaz.
 Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya
teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya
sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır.
Mart 2014
61
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-2
(Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç
Gereç ve şyalar)
Adaylar elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik
görevliler tarafından aranacaktır.
Adayların yanlarında;
 Her türlü delici ve kesici alet ile ateşli silah,
 Anahtarlık, çanta, saat, cüzdan, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş (basit
toplu iğne hariç) ve diğer takılar,
 Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık ile
her türlü elektronik/mekanik cihaz
cihaz,
 Her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar,
 Her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri
yayınlar,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar
ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez.
Mart 2014
62
31
Mart 2014
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-3
(Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak
Olan Araç Gereç ve şyalar)
 Adaylar yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve
diğer tüketim maddeleri ile de sınav binasına giremezler.
 ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli
izinleri almışş olan adayy ve ggörevlilerin ilaçç ve ggıdaları bu
kapsam dışındadır.
Mart 2014
63
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-4
Sınav binalarında adayların
y
yyanlarında SADECE;
 Sınava Giriş Belgesi,
 Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli pasaport) ve
 Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine yazılı olarak
izin verilen alet/cihazlar
bulunabilir.
Mart 2014
64
32
Mart 2014
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-5
Adaylar, sınava giriş belgesinde gösterilen;
 bina,
 salon,
 sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek
zorundadır.
ÖSYM tarafından Kılavuzla belirlenen saat ve
sürelerden sonra gelen adaylar sınav binalarına
alınmaz.
l
Kılavuz ve benzeri düzenlemelerle belirlenen
sürelerden sonra geldiği için sınava alınmayan
adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak
iddia edemez belge talep edemez
Mart 2014
65
ADAYLARIN SINAV
BİNASINA GİRİŞLERİ-6
 Sınav görevlileri, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile
Nüfus Cüzdanındaki fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını
kontrol eder.
 Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde
açık olacaktır. Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı,
aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve
benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve
yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği
hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina
sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM
temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılır.
Mart 2014
66
33
Mart 2014
ADAYLARIN SINAV
SALONUNA GİRİŞLERİ-1
• Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına
benzerliği konusunda bir;
 kuşku,
 tereddüt,
 şüphe duyar fakat kesin karara varamaz iseniz,
 belge/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle
adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya boş bir kâğıt
vererek, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle kimliğini açıklayan
aşağıdaki cümleleri yazdırarak imzalatınız. (Adı
(Adı-soyadı,
soyadı, doğum yeri ve
tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul vb.)
“ÖSYM’ye bir hafta içerisinde güncel ve istenilen nitelikte bir fotoğrafımı
ulaştıracağımı kabul ve taahhüt ederim. Fotoğrafımı ulaştıramadığım
durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.”
Bu yazıyı ve adayın Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz.
Mart 2014
67
ADAYLARIN SINAV
SALONUNA GİRİŞLERİ-2
Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı varsa fotoğrafı
da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı
bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını sınavdan
sonraki en geç 5 gün içinde Başkanlığa elden ya da iadeli taahhütlü
olarak posta ile ulaştırması, bunu yapmadığı takdirde sınavının
geçersiz sayılacağı belirtilir.
Bu ifadeler, adayın el yazısı ile yazdığı yazıya da yazdırılır.
İlgili hakkında karar, Yönetim Kurulunca verilir.
Aday, bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını
göndermez ise adayın sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.
Mart 2014
68
34
Mart 2014
ADAYLARIN SINAV
SALONUNA GİRİŞLERİ-3
Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday
k
kontrol
l listesinde
li
i d fotoğrafı
f ğ f bulunan
b l
ki i olmadığı
kişi
l d ğ konusunda
k
d kesin
k i
bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik
görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan SALON SINAV
TUTANAĞINA işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres
bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur.
Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir.
İki i nüshası
İkinci
ü h ise
i Başkanlığa
B k l ğ gönderilir.
ö d ili
Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından
çıkartılmaz.
Mart 2014
69
ADAYLARIN SINAV
SALONUNA GİRİŞLERİ-4
Sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve
benzeri ihtiyaçları
y ç
için
ç kısa bir süre için
ç de olsa sınav salonundan
çıkamaz.
Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna
alınmaz.
Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu
durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait
kılavuzunda belirtilen sürede Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu
durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava
alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların
sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.
Mart 2014
70
35
Mart 2014
SINAV SALONLARINDA VE
BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER-1
Sınav başlamadan önce;
salon başkanı ve gözetmenlerce adayların Sınava Giriş Belgesi ve
Nüfus Cüzdanı (süresi geçerli Pasaport) kontrol edilir.
Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice
bakılarak adayı belgedeki fotoğraf ve nüfus
cüzdanındaki/pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav
güvenliği
ü
liği açısından
d zorunludur.
l d
Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna kesinlikle
alınmaz.
Mart 2014
71
SINAV SALONLARINDA VE
BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER-2
Sınav esnasında;
sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya teslim
etmeyen adaylar bina sınav sorumlusunca sınavdan men edilebilir
ve işlem yapmak üzere bina güvenlik görevlileri nezaretinde
tutanak düzenlenerek sınav binasında güvenli bir yerde sınav
bitene kadar tutulur.
Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem
yapılır.
Mart 2014
72
36
Mart 2014
SINAV SALONLARINDA VE
BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER-3
Sınav esnasında;;
Gürültü yaparak, yüksek ses çıkararak
adayların dikkatini ve motivasyonunu
bozacak şekilde çevreyi rahatsız eden
şahıslar ve işyerlerinin engellenmesi
amacıyla sınav yapılan okulların çevresinde
gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
Ayrıca bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem
yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulur.
Mart 2014
73
ÖSYM
Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi
Bölüm-3
Sınav Evrakı ve Sınavın Uygulanması
Mart 2014
Mart 2014
74
37
Mart 2014
SINAV EVRAKI KUTUSU-1
 Bina sınav evrakı her binaya kilitli KIRMIZI ve MAVİ renkli
kutular (Bina Sınav Evrakı Kutusu) içinde teslim edilir.
 Her kutunun içinde seri numarası verilmiş iki adet kapatma
kilidi bulunur.
 Kutulara, sıra numarası verilmiş, KIRMIZI kutu bir numaralı
kutu olup, son kutu tanıtım etiketine "SON" sözcüğü
yazılmıştır.
p Kâğıtları
ğ
Dönüşş
 Sınav bitiminde KIRMIZI kutulara Cevap
Poşetleri, MAVİ renkli kutulara ise Salon Sınav Evrakı
Poşetleri konulacaktır.
Mart 2014
75
SINAV EVRAKI KUTUSU-2
Bina Sınav Evrakı Kutuları içinde şunlar bulunmaktadır;
 Salon Sınav Evrakı Poşetleri,
Poşetleri
 Her salonun salondaki aday sayısı kadar içerisinde kalem,
silgi vb. bulunan paketleri,
 Her salonun Aday Kontrol Listesi (1 no'lu KIRMIZI kutuda),
 Bina Sınav Formları (1 no'lu KIRMIZI kutuda),
 “Bina Sınav Sorumlusu” yyazısı ((1 no'lu KIRMIZI kutuda),
)
 Tükenmez Kalem Paketi,
Mart 2014
76
38
Mart 2014
SALON SINAV
EVRAKI POŞETİ-1
Salon Sınav Evrakı Poşeti (Mavi renkli kutu)
Soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının güvenliğini korumak
üzere yapılmıştır ve açıldığı zaman tekrar kapatılması mümkün
değildir.
Salon sınav evrakı poşeti, adayların önünde sınav salonunda
açılmalıdır.
Mart 2014
77
SALON SINAV
EVRAKI POŞETİ-2
Her salonun Salon Sınav Evrakı Poşeti içinde aşağıdakiler bulunur
(Mavi renkli kutu);
 Soru Kitapçıkları (tek tek kapalı poşet içinde),
 Cevap Kâğıtları (mukavva plakalar arasında),
 Salon Sınav Tutanağı (mukavva plakalar, arasında)
 Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti (mukavva plakalar arasında),
 Lastik bantlar
Mart 2014
78
39
Mart 2014
SALON SINAV
EVRAKI POŞETİ-3
Mart 2014
79
SALON SINAV
EVRAKI POŞETİ-4
Soru Kitapçıkları
Mart 2014
Cevap Kağıtları
80
40
Mart 2014
SALON SINAV
EVRAKI POŞETİ-5
(Mukavva Kutudan Çıkan Sınav Evrakları)
SALON SINAV TUTANAĞI
Mart 2014
CEVAP KAĞITLARI DÖNÜŞ POŞETİ
81
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ
TOPLAMA ZARFI
Mart 2014
82
41
Mart 2014
KIRMIZI KUTUDAN
CIKAN SINAV ERVRAKLARI
Mart 2014
83
ADAY KONTROL LİSTESİ
Her bir sınav salonu için düzenlenen Aday Kontrol Listesinde
(K
(Kırmızı
renkli
kli kutu);
k )
 Sınava girecek adayların fotoğrafı ve kimlik bilgileri
bulunmaktadır.
 Adaylar, salon görevlilerince bu listeden kimlikleri ve
fotoğrafları kontrol edilerek salona alınacaktır.
y p
ve sınava ggelmeyen
y
 Liste, salonda yyoklama yapılması
adayların işaretlenmesi amacı ile de kullanılacaktır.
Mart 2014
84
42
Mart 2014
BİNA SINAV FORMLARI
Bina Sınav Formları şunlardır (Kırmızı renkli kutu);
 Görevli Listesi, binadaki sınav görevlilerinin tamamı listede yer
alır. Liste salon görevlilerine, görevli oldukları salonların
bildirilmesinde kullanılır. Güncel olmayabilir. Bu durumda,
sınav Koordinatörü tarafından gönderilen “GÖREVLİ DEĞİŞİKLİK
FORMU” kullanılarak görevlendirmeler yapılır.
 Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı, Sınav öncesinde Bina Sınav
Sorumlusundan Salon Sınav Evrakı Poşetini teslim alan ve sınav
sonrasında tekrar ona teslim eden Salon Başkanları tarafından
imzalanır.
 Güvenlik Görevlisi İmza Listesi, Güvenlik görevlileri imzalar.
 Yedek Sınav Evrakı Teslim Tutanağı, Binada yedek sınav evrakı
kullanıldığı durumlarda doldurulur.
Mart
2014Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Tutanağı
85
SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-1
 Bi
Binanıza ait
it ilk kutudan
k t d (KIRMIZI) çıkması
k
gereken
k Bina
Bi Sınav
S
Formları içindeki Görevli Listesini esas alarak binanızda göreve
gelen kişilere Görevlendirme Belgesi ile Özel Kimlik Belgesini
mutlaka kontrol ederek görevli oldukları salonları bildiriniz.
Görevlilere Listeyi imzalatarak, saati yazdırınız.
 Salon Sınav Evrakını sınav başlama saatinden 30 dakika
ö
öncesinden
i d başlayarak,
b l
k Salon
S l Başkanlarına
B k l
ki lik denetimi
kimlik
d
ti i
yaparak imza karşılığında teslim ediniz.
Mart 2014
86
43
Mart 2014
SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler -2
 İlk 15 dakikadan daha geç sınav SALONUNA gelen adayları
sınav SALONUNA almayınız.
 Binada yedek soru kitapçığı ve yedek cevap kâğıdı
bulunmamaktadır. Salonlardan yyedek soru kitapçığı/cevap
pç ğ /
p
kâğıdı poşeti isteği geldiği takdirde Sınav Koordinatörüne
başvurarak hemen yedek sınav evrakı sağlayınız.
Mart 2014
87
SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-3
 Teslim edilen her Salon Sınav Evrakı Poşetini
ş
MAVİ renkli Bina
Sınav Evrakı Kutularına koyunuz.
 Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini ise olduğu gibi, içini açmadan
kapalı bir şekilde, Bina Sınav Evrakı Kutularından KIRMIZI renkli
olanlara koyunuz.
KIRMIZI kutulara;
1. Cevap Kâğıtları
âğ l Dönüş Poşetlerini,
l
2. Bina Sınav Formlarını ve
3. sınavın uygulanışına ilişkin ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması
gereken yazı, TUTANAK vb. belgeleri koyunuz.
Kırmızı kutulara bunların dışında başka bir evrak koymayınız.
Mart 2014
88
44
Mart 2014
SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-4
 Bu işlemlere ilgili salonun Salon Başkanının tanıklık etmesini
sağlayınız.
 Kırmızı kutuları kapatmadan önce binanızdaki salon sayısı kadar
Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetinin bu kutulara konulduğundan,
Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin içinde Cevap Kâğıtları Dönüş
Poşetinin kalmadığından emin olunuz.
 Cevap
C
Kâğ tl Dönüş
Kâğıtları
Dö ü Poşetlerinin
P tl i i tam
t
olarak
l k kırmızı
k
k t l
kutulara
konulduğundan emin olduktan sonra KIRMIZI kutuları
kapatınız.
Mart 2014
89
SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-5
KIRMIZI kutular kapandıktan sonra her
ne sebeple olursa olsun kutuları
kesinlikle açmayınız.
Mart 2014
90
45
Mart 2014
SINAVIN UYGULANMASINDA
Bina Sınav Sorumlusunun Yapacağı İşlemler-6
Özetle Bina Sınav Evrakı Kutularına;;
 Sınav salonlarından gelen Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetlerini (bir
numaralı KIRMIZI kutu),
 Bina Sınav Formlarını (bir numaralı KIRMIZI kutu),
 Sınavın uygulanışına ilişkin ve ÖSYM Başkanlığına ulaştırılması
gereken yazı, tutanak vb. belgeleri (bir numaralı KIRMIZI kutu),
 Sınav
S
salonlarından
l l
d gelen
l Salon
S l Sınav
S
E k Poşetlerini
Evrakı
P tl i i (MAVİ
kutu)
konulacaktır.
Kutuların içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb.)
koymayınız.
Mart 2014
91
SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-1
 Sizden önce salona girmiş adayları sınav salonunuzdan dışarı
çıkartınız.
k
 Sınavın başlama saatinden 1 saat önce adayların yüzüne, Sınava
Giriş Belgesine, nüfus cüzdanı (veya pasaport) ve Aday Kontrol
Listesindeki fotoğrafına bakıp dikkatle inceleyerek adayları tek
tek salona alınız.
 Bir adayı sınava alırken belgesinde yazılı olan Salon Numarasına
bakınız.
Başka salonda sınava girmesi gereken adayları kesinlikle salona
almayınız.
Hiç kimse, bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan
başka bir salonda sınava almaya yetkili değildir.
Mart 2014
92
46
Mart 2014
SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-2
 Salon Sınav Evrakı Poşetini hırpalamadan adayların önünde
açınız.
 Salon Aday Yoklama Listesinden ad ve soyadlarını okuyarak
yoklama yapınız.
 Adaylara, kendilerine verilen cevap kâğıdının kendi adlarına
düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmelerini söyleyiniz.
 Bütün adaylar bu işlemi bitirince SINAVDA UYULACAK
KURALLAR’ı yüksek sesle okuyunuz.
Mart 2014
93
SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-3
Sınav salonuna ilk 15 dakikadan daha geç gelen adayları SINAV
SALONUNA almayınız.
Sınava girmeyen adayın soru kitapçığı poşetini kesinlikle açmayınız.
Başka salonda sınava girmesi gereken adayları kesinlikle salona
almayınız.
Hiç kimse, bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan
başka bir salonda sınava almaya yetkili değildir.
Mart 2014
94
47
Mart 2014
SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-4
 Sınav salonunu dolaşarak tüm adayların Soru Kitapçık
N
Numarasını
cevap kâğıdının
kâğ d
il ili alanına
ilgili
l
yazıp kodladıklarını
k dl d kl
kontrol ediniz.
 Sınav Giriş Belgelerini, adayların yüzlerine, Aday Kontrol
Listesindeki fotoğraflarına ve nüfus cüzdanına (veya pasaport)
bakıp adayların dikkatini dağıtmadan inceleyiniz ve Sınav Giriş
Belgelerini sınav başlamadan önce toplayınız
 Sınav başlamadan önce, Adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan
Soru Kitapçığı KAREKOD Etiketini, KİTAPÇIKTAN AYIRARAK Salon
Aday Yoklama Listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer
aldığı bölüme yapıştırınız.
Mart 2014
95
SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-5
 SSınav başladıktan
b l d kt sonra sınav süresinin
ü i i ¾’ü tamamlanmadan
t
l
d ve
sınavın son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen
adayı dışarı çıkarmayınız.
 Sınav sırasında adayların sessiz bir ortamda, dikkatleri
dağılmadan soruları cevaplamaya çalışmaları esastır. Bu nedenle
salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, bir adayın çok yakınında
uzun süre
ü durmamaya
d
ö
özen
gösteriniz.
öt i i
 Sınav süresince salonun köşe noktalarında durarak adayları
sürekli olarak izleyiniz.
Mart 2014
96
48
Mart 2014
SINAVIN UYGULANMASINDA
Salon Başkanının Yapacağı İşlemler-6
Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine;
 Cevap Kâğıtları Paketini
 Aday Kontrol Listesini (Lastik bantla kuşatılmış mukavva
plakanın dışında kalacak şekilde poşete konulmalıdır.)
 Varsa Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşetini
koyunuz ve poşeti kapatınız.
Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine başka evrak koymayınız.
Soru kitapçıklarının tümünü (sınava girmeyen adayların soru
kitapçığı dâhil) Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine koyunuz.
Mart 2014
97
ENGELLİ ADAYLAR
 ÖSYM Başkanlığı, engelli adaylar için ÖSYM Engelli
Temsilcileri gönderilecektir
gönderilecektir.
 Engelli adayların engel durumlarına göre okuyucu ve
işaretleyici verilecektir.
Mart 2014
98
49
Mart 2014
MAHKUM ADAYLAR
 İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında 2013 yılında
yapılan protokol kapsamında, bir cezaevinden beş (5) ve üzeri mahkum
sınava ggirmek için
ç başvuru
ş
yyapmış
p ş ise,, bu cezaevi Sınav Binası olarak
tanımlanmakta ve mahkumlar bu cezaevinde sınava girmektedir.
 Eğer bir cezaevinden sınava başvuru yapan mahkum sayısı beş (5) den
daha az sayıda ise, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileri tüm
güvenlik tedbirlerini alarak bu mahkumları Merkezimiz tarafından
belirlenen bir Sınav Binasına getirmekte ve mahkumlar bu binada sınava
alınmaktadır.
 Mahkum adaylar
y da diğer
ğ tüm adaylar
y için
ç
belirlenen sınav koşullarında sınava
alınmaktadır.
 İdari ve taşıma gibi çeşitli nedenlerden
dolayı mahkum adayın sınava girmesinde
bir gecikme olması durumunda mahkum
adaylara ek süre kesinlikle verilmeyecektir.
Mart 2014
99
ÖSYM
Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi
Bölüm-4
2014-ÖSYS Sınavları
Mart 2014
Mart 2014
10
0
50
Mart 2014
2014-ÖSYS SİSTEMİ
ÖSYS sistemi içinde;
 Sınavsız geçiş
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve
 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)
Bulunmaktadır.
Mart 2014
10
1
2014-ÖSYS Sınav Tarihleri
23 Mart 2014
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Mart 2014
10
2
51
Mart 2014
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)-1
YGS Uygulaması
U l
YGS, 23 Mart 2014 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır.
Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacak ve
160 dakika sürecektir.
103
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)-2
YGS Uygulaması
yg
Sınav başladıktan sonra;
 Adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav
salonunu terk etmeleri,
 Sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek
dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.
 Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.
 Sınav salonundan çıkan bir aday her ne sebeple olursa olsun
kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır ve sınavın ilk 120
dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Mart 2014
104
52
Mart 2014
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)-3
YGS Soru Kitapçığı Nasıl Olacaktır?
 Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı Uygulaması yapılacaktır.
 Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı
olacaktır.
 Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular;
Birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların ve
sorulardaki cevap seçeneklerinin sıralanışı değişecektir.
Mart 2014
105
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)-4
Cevap kâğıdı üzerinde yer alan bilgiler
Cevap kâğıtlarına her adayın
 Fotoğrafı,
 T.C. Kimlik Numarası,
 Adı ve Soyadı
basılı olacaktır.
Mart 2014
106
53
Mart 2014
SORU KİTAPÇIĞI VE
CEVAP KAĞIDI ÖRNEĞİ
Mart 2014
107
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)-5
Sınavın Sonunda Adayların Teslim Edecekleri Sınav Evrakı
Sınavını tamamlayan her aday
kullandığı soru kitapçığı ile cevap
kâğıdını salondaki görevlilere teslim
edecektir.
YGS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?
Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet
adresinden öğrenebileceklerdir.
Mart 2014
108
54
Mart 2014
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)-1
YGS p
puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar
y
isterlerse LYS’lere başvurabileceklerdir.
LYS’lere başvurular 21–30 Nisan 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Mart 2014
109
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)-2
LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi
14 Haziran 2014 (Cumartesi)
LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi
15 Haziran 2014 (Pazar)
LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi
15 Haziran 2014 (Pazar)
LYS 2 Lisans
LYS-2:
Li
Yerleştirme
Y l ti
Sınavı-2
S
2 (Fen
(F Bilimleri)
Bili l i) Tarihi
T ihi
21 Haziran 2014 (Cumartesi)
LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi
22 Haziran 2014 (Pazar)
Mart 2014
110
55
Mart 2014
ÖSYM
Bina Sınav Sorumlusu Eğitimi
Bölüm-5
Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi
G k K
Gereken
Kurallar
ll
Mart 2014
Mart 2014
111
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-1
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken birinci temel kural:
 “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir, kesinlikle
sınav salonu dışına çıkarılamaz.”
 Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda, Bina
Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile irtibata geçerek
Yedek Sınav Evrakı temin edecektir.
Mart 2014
112
56
Mart 2014
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-2
ÖSYM sınavlarında unutulmaması gereken ikinci temel kural:
 “Sınavda, salondan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir
aday tekrar sınav salonuna geri alınmaz.”
 Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday bina içinde
güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacak dışarı çıkmasına
müsade edilmeyecektir.
Mart 2014
113
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-3
 Kırtasiye kutuları kesinlikle kırmızı veya mavi kutulara
konulmayacak ve ÖSYM’ye geri gönderilmeyecektir.
 Soru Kitapçıkları Mavi Kutuların İçerisine Konulacaktır.
 Cevap kağıtları, tutanaklar, kanıtlar vs. kırmızı kutuların içerisine
konulacaktır.
 Sınav ile ilgili tutanak, belge vb. evrak kırmızı veya mavi kutulara
kesinlikle yapıştırılmayacaktır.
Mart 2014
114
57
Mart 2014
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-4
 Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde kendilerine ait T.C.
Nüfus
Cüzdanı
ÖSYM’nin
internet
adresinden
(https://gis.osym.gov.tr) edinecekleri Sınav Görev Belgelerini
 yanlarında bulunduracak ve
 binaya girişte görevlilere ibraz edecektir.
 Sınav süresince bütün sınav ggörevlilerinin ggörev kartları ggörünür
bir şekilde yakalarında takılı olacaktır.
Mart 2014
115
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-5
 Sınav kurallarının hatalı olarak uygulanması nedeniyle,
 Adayların uğrayacağı mağduriyetten,
 ÖSYM aleyhine oluşacak zarardan
sınav görevlileri sorumlu olacaktır.
 Sınav görevlerinin yerine getirilmesinde kasıt, kusur veya ihmali
saptanan görevliler hakkında cezai yönden, 6114 sayılı Kanun
hükümlerine göre ÖSYM
Ö
tarafından işlem yapılacak, ayrıca idari
yönden de işlem yapılmak üzere durum kurumlarına intikal
ettirilerek tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre haklarında
disiplin soruşturması açılması istenecektir.
Mart 2014
116
58
Mart 2014
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-6
Ayrıca SINAV süresince;
 Sınav kurallarına uymayan,
 Kendi görev yaptığı sınav salonunun dışındaki alanlarda zaman
geçiren,
 Diğer sınav salonlarına giren veya bina içerisinde dolaşan sınav
görevlilerinin durumları tutanakla tespit edildiğinde,
 “ÖSYM
ÖSYM Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden
Fiilleri ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar” Yönergesine göre
Merkez tarafından daha sonra yapılacak sınavlarda bu kişiler
sınav görevi alamazlar.
Mart 2014
117
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-7
Sınav süresi başlamadan önce, sayfa eksikliği, baskı hatasının bulunması,
cevap kâğıdının bozuk olması gibi nedenlerden dolayı bir aday için Yedek
Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde sınava gelmeyen bir
adayın soru kitapçığını ilgili adaya veriniz ve kurallar doğrultusunda
sınavı başlatınız. Sınav salonunda kullanılmayan bir soru kitapçığı
bulunmuyor ise eksik/hatalı Sınav Evrakını adaydan hemen teslim alınız
ve Bina Sınav Sorumlusundan yedek Yedek Sınav Evrakı temin ediniz. Bu
süre içerisinde diğer adayların sınavını usulüne uygun olarak başlatınız.
y
duyulan
y
adayy için
ç yyedek sınav
Bu salonda yyedek sınav evrakı ihtiyacı
evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, bu adayın mağduriyetini
önlemek amacıyla sadece bu adayın sınav süresine ekleyiniz. Sınav
Koordinatörü aracılığıyla konu hakkında ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav
Günü Masası) bilgilendiriniz ve alınacak talimat doğrultusunda işlem
yapınız.
Mart 2014
118
59
Mart 2014
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-8
Sınav süresi başladıktan sonra, sayfası eksik, basımı hatalı, cevap
kâğıdında bozukluk vb. nedenlerden dolayı Yedek Sınav Evrakı
ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde varsa sınava gelmeyen bir
adayın soru kitapçığını ilgili adaya vererek adayın sınava devam
etmesini sağlayınız. Yedek sınav evrakı temin edilene kadar geçen
süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu
adayın sınav süresine ekleyiniz. Sınav Koordinatörü aracılığıyla
k
konu
h kk d ÖSYM Başkanlığını
hakkında
B k lğ
(ÖSYM Sınav
S
Gü ü Masası)
Günü
M
)
bilgilendiriniz ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapınız.
Mart 2014
119
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-9
• Sınav süresi başladıktan sonra, sayfa eksikliği, sayfanın yırtık
olması ve baskı hatasının bulunması ggibi nedenlerden dolayı
y
Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde
kullanılmayan bir soru kitapçığı da bulunmuyor ise
eksik/yırtık/hatalı soru kitapçığını adaydan hemen teslim
alınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek
ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Yedek Sınav Evrakının temin
edilmesini sağlayınız. Yedek Sınav Evrakı temin edilene kadar
geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla
sadece bu adayın/adayların sınav süresine ekleyiniz. Konu
hakkında, Sınav Koordinatörü aracılığıyla ÖSYM Başkanlığını
(ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz ve bu süreci Salon
Sınav Tutanağına detaylı bir şekilde yazınız.
Mart 2014
120
60
Mart 2014
SINAV GÖREVLİLERİNİN
DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-10
 Yukarıda belirtilen nedenlerle YEDEK SINAV EVRAKI
KULLANILDIĞINDA sayfası eksik veya basımı hatalı sınav
evrakını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden yedek sınav
evrakıyla size ulaştırılacak olan Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti
içine koyunuz ve ağzını yapıştırınız.
 Bir poşetin adaya verilmeden önce açılmış olduğu fark edilir ise
bu durum mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu aday
için yedek sınav evrakı temin edilecektir.
Mart 2014
121
SALON GÖREVLİLERİNİN
KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-1
 Eksik/hatalı evrak, yedek evrak ile tamamlanacak ise eksiklik
giderilinceye kadar salonda sınavı başlatılmayacaktır.
 Sınav başladıktan sonra yedek evrak ihtiyacı belirdiyse yedek
evrak temin edilene kadar geçen süre, ilgili adayın mağduriyetini
önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine
eklenecektir.
 Soru kitapçıkları adaylara poşetleri açılmadan rastgele
dağıtılacaktır.
 Bir poşetin adaya verilmeden önce açılmış olduğu fark edilir ise
bu durum mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu aday
için yedek evrak temin edilecektir.
Mart 2014
122
61
Mart 2014
SALON GÖREVLİLERİNİN
KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-2
 Bir adayın
y Sınava Girişş Belgesinde
g
sınava ggireceği
ğ salon olarak
görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde,
 Adayın adı Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama
Listesinde bulunmuyor, ancak bu adayın adına düzenlenmiş bir
cevap kağıdı o sınıfta var ise bu aday orada sınav alınacak ve
tutanağa yazılacaktır.
 T.C. Kimlik Numarasını, adı ve soyadını Yoklama Listesi sonuna
Salon Başkanı tarafından yazılacaktır.
Mart 2014
123
SALON GÖREVLİLERİNİN
KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-3
 Adaylar
y bazı soruların yyanlışş olduğunu
ğ
yya da doğru
ğ cevabının
bulunmadığını ileri sürebilirler.
 Bu durumda Salon Başkanı,
"Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni
yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru
olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir”
diyecektir.
diyecektir
 Soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup
olmadığını araştırma ve soruyu kendinize göre yorumlayıp karar
verme yoluna gidilmemelidir.
Mart 2014
124
62
Mart 2014
SALON GÖREVLİLERİNİN
KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-4
 Cezaevlerinde uygulanan
yg
sınavlara mahsus olmak üzere, tutukluluk
ya da hükümlülük halinin bulunduğu cezaevinde sınava gireceklere
dair listenin ilgili kuruma gönderilmesinden sonra ortaya çıkmış ya
da sehven isminin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde;
Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği yer olarak hangi bina ve
salon yazılmış olursa olsun bu aday sınava alınacaktır.
 T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı Aday Yoklama Listesinin
sonuna yazılacaktır.
l k Bu durumu
d
tutanağa
ğ kaydedilerek
k d dil k ve yedek
d k
sınav evrakı kullanarak sınava alınacaktır.
 Kullanılan yedek cevap kâğıdı, salona ait cevap kâğıtları arasında ve
en son sırada, Salon Sınav Evrakı Poşeti içine konularak
paketlenecektir.
Mart 2014
125
SINAV GÜNÜ MASASI TELEFONLARI
0530 - 112 89 17 Engelli Adaylar
0530 - 112 89 19 Sınav Uygulaması
0530 - 112 89 20 Sınav Uygulaması
0530 - 112 89 21 Sınav Uygulaması
0530 - 112 89 22 Sınav Uygulaması
0530 - 112 89 23 Sınav Görevlileri
0530 - 112 89 24 Sınav Görevlileri
0530 - 112 89 25 Sınav Görevlileri
0530 - 112 89 26 Aday İşlemleri
0530 - 112 89 27 Aday İşlemleri
Mart 2014
126
63
Mart 2014
İLETİŞİM
444 ÖSYM
444 6796
www.osym.gov.tr
Mart 2014
127
TEŞEKKÜR
ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretime Geçiş Sınavının
(2014 YGS) başarılı bir şekilde tamamlanmasını
(2014-YGS)
sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almıştır. Bu
sürecin bir paydaşı olarak görev alan sizlerin de
gerekeni büyük bir özveriyle yapacağınızdan eminim.
Tüm destekleriniz için teşekkür ederim.
Başarı Dileklerimle…
Prof. Dr. Ali DEMİR
ÖSYM Başkanı
Mart 2014
128
64

Benzer belgeler