Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN

Yorumlar

Transkript

Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı: Melike DEMİR DOĞAN
İletişim Bilgileri:
Telefon: 0(456) 2331172-3810 (Dahili)
Yazışma Adresi: Gümüşhane Üniversitesi
SYO / Hemşirelik Bölümü
29100 Bağlarbaşı / GÜMÜŞHANE
e-mail: [email protected]
ÖĞRENİM DURUMU
Bölüm/Program
Derece
Üniversite
Yıl
Lisans
Hemşirelik
Trakya Üniversitesi Tekirdağ SYO
2005
Y. Lisans
Hemşirelik/İç Hastalıkları
Hemşireliği
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2008
Doktora
Hemşirelik/İç Hastalıkları
Hemşireliği
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2014
Yüksek Lisans Tezi
Kalp Yetmezliğinde Yaşam Kalitesi Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Doktora Tezi
Baş-Boyun Radyoterapisi Alan Hastalarda Karadut Pekmezinin Oral Mukozitleri Önleme
Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 2 / 11
GÖREVLER
Görev Unvanı
Araş. Gör.
Araş. Gör
Görev Yeri
Yıl
Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2005- 2006
Bölümü
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2006-2010
Araş. Gör.
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 2010- 2014
(35. Madde)
Araş. Gör.
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Ocak 2014Mart 2014
Yrd. Doç. Dr.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mart 2014-…
İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
Anabilim Dalı Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mart 2014…
Başkanı
İç Hastalıkları Hemşireliği ABD
Anabilim Dalı Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Nisan 2014…
Başkanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
2006- …….Türk Hemşireler Derneği Üyesi
2007- …….Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma
Gurubu Üyesi
2011-….EuropeanSociety of Cardiology
2010-…..Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (HEMAR-G)
2011-….Oncology Nursing Society
2011-……Klinik Onkoloji Derneği
2012-……The Reiki Association
UZMANLIK ALANLARI
Onkoloji Hemşireliği, Radyasyon Onkolojisi Hemşireliği, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi
Yaklaşımları, Geriatri Hemşireliği, Kardiyoloji Hemşireliği, Palyatif Bakım
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 3 / 11
SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
Dersin Adı
Lisans
Lisans
İlkbahar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulama-2
Güz
2014-2015
91
8
109
10
100
Lisans
İç Hastalıkları Hemşireliği
6
Kronik Hastalıklar Yönetimi
2
62
Mesleki İngilizce-1
2
20
Diyabet Hemşireliği
2
30
2
46
Sağlıkta Tamamlayıcı
Tedaviler
Lisans
İlkbahar
2
ve
Alternatif
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
6
10
90
Araştırma Yöntemleri
2
2
80
Onkoloji Hemşireliği
2
50
Mesleki İngilizce-2
2
20
Nefroloji Hemşireliği
2
16
ESERLER
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Demir M, Unsar S. Assessment of quality of life and activities of daily living in
Turkish patients with heart failure, International Journal of Nursing Practice 2011; 17:
607–614.
2. Can G, Demir M, Aydiner A. The Complementary and Alternative Therapies Used by
Turkish Breast Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. Breast Care 2012;7:471–
475.
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 4 / 11
3. Can G, Demir M, Erol Ö, Aydıner A. A comparison of men and women’s experiences
of chemotherapy-induced alopecia. European Journal of Oncology Nursing 2013;17:
255-260.
4. Demir M, Can G, Çelenk E.
The Effect of Reiki at Symptom Management of
Oncology, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013; 14(8): 4931-4933.
5. Akgun Kostak M, Unsar S, Kurt S, Demir M. Assessment of self-efficacy levels of
health school students. HealthMED 2014; 8(3): 395-402.
6. Melike Demir (2014), Is Reiki an Effective Approach to Pain Management?. Palliat
Med Nurs Open Access 1:105
7. Demir M, Can G, Kelam A, Aydiner A. The Effect Of Distant Reiki On Pain, Anxiety
And Fatigue in Oncology Patients in Turkey: A Pilot Study. Asian Pacific Journal of
Cancer Prevention, 2015 (in press).
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ
KİTABINDA (PROCEEDİNGS) VEYA İNDEKS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE
ÖZET OLARAK BASILAN BİLDİRİLER
1. Çelikkalp Ü, Temel M, Saraçoğlu G, Demir M. (2009) Patient Satisfaction in one of
The Hospital in Tekirdağ. 27 Nisan- 1 Mayıs 12. Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi
özet kitabı (Poster Presantation)
2. M. Demir, G. Can, R. Meral. (2014) The effectiveness of the black mulberry molasses
in prevention of radiotherapy-induced mucositis: a randomised controlled study in head
and neck cancer patients.18-19 Eylül. EONS9 – Celebrating Excellence in Cancer
Nursing – 2014 Abstract Book (European Journal of Oncology Nursing, 18(1)
September 2014, Pages S4), İstanbul ( Oral Presantation)
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 5 / 11
ULUSAL KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI
1. Can G, Demir M. Hematoloji. Enç N, eds. İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp
Kitapevleri, İstanbul, 2014. p:335-364.
2. Demir Doğan M. Baş Boyun Kanserleri. Can G, eds. Onkoloji Hemşireliği. Nobel Tıp
Kitapevleri, İstanbul, 2015. p: 581-591.
3. Demir Doğan M, Can G, Sarıtaş B, Karacan Y, Karadakovan A, Aydıner A. Oral
Mukozit. Can G, eds. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme – 2014 Kosensus
Toplantısı (Baskıda)
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Melike DEMİR, Serap ÜNSAR. Kalp Yetmezliği ve Evde Bakım. Fırat Sağlık
Hizmetleri Dergisi 2008; 3(8): 121-130.
2. Ünsar S, Kurt Sadırlı S, Demir M, Zafer R, Erol Ö. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal
Destek Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler, DEUHYO ED 2009, 1 (1), 17-29.
3. Akgün Kostak M, Çelikkalp Ü, Demir M. Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi
Bakıma İlişkin Düşünceleri, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,
Sempozyum Özel Sayısı 2010; 218-225.
4. Çelikkalp Ü, Temel M, Varol Saraçoglu G, Demir M. Bir Kamu Hastanesinde Yatan
Hastaların Hizmet Memnuniyeti. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 2011;17(6 ): 1-14.
5. Demir M, Can G. Reiki. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi 2013;2: 56-57, Mart 2013
6. Can G. Demir M, Kronik hastalıklarda ilaç bitki etkileşimleri -I-. Sağlıkla Hemşirelik
Dergisi 2013;6:56-57,Ekim 2013.
7. Can G. Demir M, Kronik hastalıklarda ilaç bitki etkileşimleri –II-. Sağlıkla Hemşirelik
Dergisi 2013;7:56-57,Kasım 2013.
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 6 / 11
8. Demir M, Kulakaç N, Aktuğ C. Meditasyon. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi 2015;17: 4041, Mart 2015.
9. Demir Doğan M, Ünsar S. Hastanede Tedavi Gören 65 Yaş Üstü Bireylerin Günlük
Yaşam Aktiviteleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane
University Journal of Health Sciences: 2015;4(2): 204-214.
ULUSAL
BİLİMSEL
TOPLANTILARDA
KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
SUNULAN
VE
BİLDİRİ
1. Metinoğlu M, Aygün D, Apaydın R, Demir M. (2004). Menapozda Alternatif
Yaklaşımlar, III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, s:78, Edirne
(poster)
2. Ünsar Serap, Kurt Seda, Demir Melike, Zafer Refiye. (2007). Üniversite Öğrencilerinin
Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi - Evaluation of Social Support Levels at
University Students, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı,
İstanbul (poster)
3. Sevil ESEN, Serap ÜNSAR, Melike DEMİR, Güzide DOĞANER. (2009). Bir Kadın
Mesleği Olarak Hemşirelik, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım
Sempozyum Kitabı, s: 141, Çanakkale (poster)
4. Melike Demir, Pelin Gülcan, Özge Bengü Urcanoğlu. (2009) Üniversite öğrencilerinin
yalnızlık ve depresyon düzeyleri, 8. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri
Özet Kitabı, Ankara, s:113 (poster)
5. Melike Demir, Serap Ünsar (2009). Dahiliye Kliniklerinde Tedavi Gören Yaşlı
Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 12. Ulusal
Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Sivas, s:265 (poster)
6. Çelikkalp Ü, Demir M, Temel M, Önler E. Tekirdağ İl Merkezindeki Hastanelerde
Çalışan Hemşirelerin İş Memnuniyetlerinin Belirlenmesi 12. Ulusal Hemşirelik
Kongresi 20-24 Ekim Sivas 2009 (poster)
7. Çelikkalp Ü, Temel M, Demir M, Önler E. Tekirdağ İl Merkezindeki Hastanelerde
Çalışan Hemşire ve Ebelerin Örgütlenmeye İlişkin Bilgi ve Tutumları 12. Ulusal
Hemşirelik Kongresi 20-24 Ekim Sivas 2009 (poster)
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 7 / 11
8. Gan G, Demir M, Şen HT, Topcu İ, Yıldırım A, Leymun A, Karakaplan S, Gümüş M,
Yekeler H. Onkoloji Hemşireliği Açısından Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Güncel
Durum. “Onkoloji Hemşireliğinde Hasta ve Çalışan Güvenliği” İstanbul Sağlık
Müdürlüğü Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, 3 Mayıs 2011. (Sözel Bildiri)
9. Can G, Demir M, Aydıner A. Meme kanseri tanısı ile kemoterapi alan hastalarda
tamamlayıcı tıp yaklaşımlarının kullanımı. 11. Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim
2011, Antalya (poster)
10. Demir Doğan M. “Mukozit” Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme Konsensusu
Özet Kitabı, İstanbul 18-20 Haziran 2014 (Sözel Bildiri)
11. Demir Doğan M. “Mukozit ve Ağız Bakımında Güncel Yaklaşımlar” 21. Ulusal
Kanser Kongresi Özet Kitabı, s: 172-173, Antalya 22-26 Nisan 2015 (Panel
Konuşması)
12. Demir Doğan M. “Hastaneye Yatışa Ve Taburculuğa Aileyi Hazırlama” Hemşirelikte
Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1 Özet Kitabı, s:115-120, Trabzon 13-15 Mayıs
2015 (Panel Konuşması)
13. Demir Doğan M, Güven B, Erdoğan Y. ‘Erkek Öğrencilerin Kendi Kendine Testis
Muayenesi Yapma Durumu’ 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı,
s: 214, Kayseri 22-26 Nisan 2015 (Poster Bildiri)
14. Semerci M, Demir Doğan M, Gökçe A,
Üniversitesinde
Okuyan
Öğrencilerde
Çöpoğlu Ü, Berber A. ‘Gümüşhane
Reçetesiz
İlaç
Kullanım
Düzeylerinin
Belirlenmesi’ 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı, s: 221,
Kayseri 22-26 Nisan 2015 (Poster Bildiri)
15. Demir Doğan M, Ağçay B.Ç, Gökçe T. ‘Üniversite Öğrencilerinde Self-Hipnozun
Anksiyete Ve Stres Üzerine Etkisi’ 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri
Kitabı, s: 393, Kayseri 22-26 Nisan 2015 (Poster Bildiri)
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 8 / 11
DİĞER YAYINLAR VE ETKİNLİKLER
ULUSLARARASI HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYIMLANAN RÖPORTAJLAR
1.
Reiki and Reseach. Touch, Jul/Aug 2013: 6-7.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmayan bildiriler
1. Demir M.
‘Hematolojik Toksisitelerin Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar’
Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Hasta Bakımı, Trabzon Kanuni Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, 17-18 Kasım 2012, Trabzon (Panel Konuşması)
2. Demir M. ‘Gastro-İntestinalToksisitelerin Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar’
Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Hasta Bakımı, Trabzon Kanuni Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, 17-18 Kasım 2012, Trabzon (Panel Konuşması)
3. Demir M, ‘Kardiyotoksisitede Kanıt
Temelli
Hemşirelik Bakımı’ Onkoloji
Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (9) “Toksisite Kontrolünde Kanıta
Dayalı Öneriler”, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri, 12 Aralık
2013. (Panel Konuşması)
4. Demir Doğan M, ‘ Kanserde Erken Tanı’, Kanser Önlenebilir mi? Kanserde Erken
Tanı Paneli Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 15
Nisan 2015, Gümüşhane (Panel Konuşması)
KATILDIĞI KURSLAR
1. Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikası (120 saat) Haziran 2005
2.
İleri İstatistiksel Analizler Kursu 21 Ekim 2009 (12. Ulusal Hemşirelik Kongresi
'Uluslararası Katılımlı'. 20- 24 Ekim Sivas, 2009 Kapsamında)
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 9 / 11
3. Usui Shiki Ryoho ( Reiki 1. Aşama) Kurs Sertifikası Aralık 2011.
4. Usui Shiki Ryoho ( Reiki 2. Aşama) Kurs Sertifikası Şubat 2012.
KATILDIĞI KONGRE YADA TOPLANTILAR
1. 2005 Mayıs Crush Sendromu Semineri (Türk Böbrek Vakfı- TEKİRDAĞ)
2. 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 26-29 Haziran 2007
İstanbul
3. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi 'Uluslararası Katılımlı'. 20- 24 Ekim Sivas, 2009
4. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Hemşirelikte Haklar Çalıştayı, İstanbul, 2010
5. Kanserde Palyatif Bakım: Psikososyal Boyut, Amerikan Hastanesi Hemşirelik Haftası
Sempozyumu. 13 Mayıs 2010, İstanbul
6. 4. İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri, 12 Mart 2011, Klassis Resort Hotel, Silivri.
7. Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi “Onkoloji Hemşireliğinde Hasta Ve Çalışan Güvenliği” 3 MAYIS 2011,
İstanbul
8. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Bakış Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 09
Aralık 2011, İstanbul
9. Florence Nıghtıngale Bilim Günleri-II ‘KADIN KALP SAĞLIĞI’, 29 Kasım 2012
10. Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (9) “Toksisite Kontrolünde
Kanıta Dayalı Öneriler”, 12 Aralık 2013, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, İstanbul.
11. 11. Çapa Onkoloji Günleri, 13-15 Aralık 2013, Calista Luxury Hotel, Antalya
12. 11. Çapa Onkoloji Günleri ‘Hemşirelik Oturumları’, 13-15 Aralık 2013, Calista Luxury
Hotel, Antalya
13. ‘Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği’ kongresi, 22-24 Ekim 2014, KTÜ Farabi
Hastanesi, Trabzon.
14. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan, Kaya Palazzo & Riu Otel, Antalya
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 10 / 11
15. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, 13-15 Mayıs 2015, Trabzon
BİLİMSEL TOPLANTILARDA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER
ULUSLARARASI TOPLANTILAR
a.
Toplantı yürütme ve düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği
ULUSAL TOPLANTILAR
b.
Panel başkanlığı, oturum başkanlığı, bilim kurulu başkanlığı, toplantı yürütme ve
düzenleme kurulu başkanlığı veya sekreterliği
c.
Toplantı yürütme ve düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği
1. Florence Nightingale Bilim Günleri-II ‘KADIN KALP SAĞLIĞI’, 29 Kasım 2012
2. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Spor Komisyonu
Etkinliği -1, 28 Mayıs 2013.
3. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ‘Hemşirelik Haftası Kutlamaları’ Etkinliği,
12 Mayıs 2014.
4. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, 13-15 Mayıs 2015- Trabzon (bilim
kurulu üyeliği)
5. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ‘Hemşirelik Haftası Kutlamaları’ Etkinliği,
12 Mayıs 2015.
BİLİMSEL DERGİLERDE REVİEWER
1. International Journal of Nursing Practice (2011-…..)
2. World Journal of Biology and Biological Sciences (2013-……)
3. Global Journal of Cancer Therapy (2014-…..)
4. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2014-……)
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
Sayfa 11 / 11
BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK
1. Palliative Medicine and Nursing (2014-…..)
2. Journal of Cancer Science and Therapy (2014-…..)
Yrd. Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN

Benzer belgeler