direkt - Migrare

Transkript

direkt - Migrare
direkt
Ein Informationsblatt von migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ • www.migrare.at
Yeni başlangıçlı veda!
Foto: migrare
18 yıldan beri yılda dört kez, üç dilde göçmenlik açısından önemli konularda haberler iletiyoruz. Yasal değişiklikler, kanuni süreler, hukuki ve politik değişiklikler değerlendirilerek; migrarenin yeni projeleri, hizmetleri tanıtıldı. Yayınlarımızın
sizin için iyi bir bilgi kaynağı olduğunu umarız.
Bilgi ve bilmenin, farklı kökenlerden
gelen insanların topluma eklemlenmesi, dahil edilmesi için yaşamsal
bir gereklilik olduğu kabulümüz,
değişmedi. Değişiklik bu bilgilerin
iletilmesinin nasıl devam ettirileceği
konusunda. Hızlı ve hedefe yönelik
bilgilere ihtiyaç var.
Bu nedenlerle elinizdeki gazetemiz direkt’i son olarak yayınlıyoruz.
Gelecekte hedef kitlemizin farklı
alanlardaki bilgi gereksinimlerine
cevap verebilmek için daha seçici
olarak hareket edeceğiz. Yabancılar
Hukuğu değişikliklerinden etkilenen insanlar, düzenli olarak yayınlanacak çok dilli bilgi
broşürleri ile bilgilendirilecekler.
Bu broşürler migrare danışma merkezlerinden alınabilir ve elektronik
posta aboneliği ile de elde edilebilir.
Uyum Politikalarındaki gelişmeleri
migrare’nin gözünden öğrenmek
isteyenler,
Almanca
olarak
yayınlanan haberlere abone olabilirler.
direkt’in artık sonlanmasından, yerine bilgi broşürleri ve elektronik haberlerin gelmesi ile yeni bir iletişim
yöntemine ve bilgi kaynaklarına
geçmekten kıvanç duyuyoruz.
Mümtaz Karakurt, MAS
Genel Müdür
BİLGİ!
Bilgi broşürlerine ve elektronik haberlere www.migrare.at adresinden
ücretsiz üye olabilirsiniz!
18 yıldır yayında olan gazetemiz
direkt
1
migrare
Kadına Özgü Entegrasyon Projesi
Bu yılın başlangıcında migrare ilk defa kadın temelli bir integrasyon projesi başlattı. Göçmen kökenli kadınların, göçmen
kökenli erkeklerden farklı soruları, ihtiyaçları ve uyum süreci gerekleri var. migra Projesi göçmen kökenli kadınların bu özel
ihtiyaçlarını temel alarak, onları uyum sürecinde desteklemekte.
Ücretsiz hizmetlerimiz hakkında bilgi
edinmeleri için göçmen kadınları davet
ediyoruz:
Kültürlerarası bağlamda çokdilli
sosyal-psikolojik danışmanlık
migra, zor yaşam şartlarında olan göçmen kadınlara çokdilli sosyal-psikolojik danışmanlık sunmakta. Özellikle
kişisel problemleri olanlar için anadildeki danışmanlığın değeri ölçülemez ve problem çözümündeki önemi
yadsınamaz. Danışmanlık hizmetleri,
telefonla randevu alındıktan sonra Wels
ve Linz şehirlerinde, BoşnakçaHırvatça-Sırpça, Almanca, İngilizce ve
Türkçe dillerinde yerine getirilmekte.
Göçmen kadınlar için çokdilli
buluşma noktası „Kendin için
zaman ayır“
Çokkültürlü Kadınlar-TandemProjesi „sprechen.komm!“
Göçmen kökenli ve göçmen kökenli
olmayan kadınlar, dokuz ay sürecek, ön
planda dil pratiğinin ve kültürlerarası
alışverişin yer aldığı bir tandem
eşleşmesi oluşturuyorlar. Bu sayede
kadınlara iletişim kabiliyetlerini ve
kültürlerarası yeterliliklerini geliştirmek
için zaman ve zemin sunuluyor. Zamanla tandem eşleri arasında, migra
projesininin süresini de aşan dostluklar
oluştu.
Entegrasyonu destekleyici eğitim
hizmetleri „info.komm!“
Bu hizmet, kadınlar için halka açık çokdilli bilgilendirme toplantılarından ve
günlük çalışma hayatlarında bu gibi
sorunlarla uğraşan kadınlar için „Cinsiyet ve göç“ konulu eğitim gibi, entegrasyon temelli konulara yönelik çalışma
grubu toplantılarından oluşmakta.
migra hizmetleri konusunda ayrıntılı bilgileri Mag.a Karin Roller-Robrecht’den
(0732/667363-25) numaralı telefondan
veya
[email protected]
adresinden edinebilirsiniz.
migra Projesi,
tarafından desteklenmektedir.
Fotoğraf: „Zeit für Dich“ grubu
katılımcılarının, Linz Kadın Bürosunu
ziyareti Mayıs 2012
Foto: migrare
Herkese açık ve çokdilli kadınlar grubu „Kendin için zaman ayır“, ayda bir
defa Linz’de migrare’de buluşuyor.
Grup, sorunlar üzerine konuşmak, fikir
alışverişinde bulunmak, yeni birşeyler
öğrenmek ve birlikte aktiviteler yapmak için ortam oluşturmakta. Gruplara,
Boşnakça-Hırvatça-Sırpça,
Almanca,
İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde
tecrübeli danışmanlar tarafından eşlik
edilmekte. Yeni katılımcılara kapımız
herzaman açık. İhtiyaç halinde çocuk
bakımı üstlenilmekte.
2
direkt
migrare’de Salı günleri
Neden migrare’de Salı günleri danışma yok ve kapalı kapıdan
bazıları nasıl içeri girebilmekte
6. kattaki kapı kapalı, kapıyı zorlamanın bir faydası yok, çalışma saatlerine kısa bir bakış yeterli: Bugün Salı! „Danışma yok!“
Salı günü migrare ilk bakışta sakin ve
rahat gözükmekte. Danışma yok, koridor sakin ve büro kapıları açık. Halbuki görüntü aldatıcı. Danışmanların
odalarında
bilgisayar
tuşlarına
aralıksız basılmakta. Raporlar tutulmakta, resmi makamlara yazılar
yazılmakta, başvurular doldurulmakta
veya gereken tercümeler yapılmakta.
Biri kanunları okuyup araştırırken
diğeri devlet daireleri ile telefonda
görüşmekte. Sözün kısası, danışma
sırasında halledilemeyen, sonraya sarkan konular bitirilmekte.
Salı günleri düzenli olarak yapılan
danışmanlar toplantısında, güncel
örnekler üzerine yoğunlaşılmakta ve
randevular organize edilmekte. Sıkça,
diğer kurumlardan uzmanlar gelerek
bilgilendirme toplantıları yapmaktalar. Bu uzmanlar kendi günlük çalışma
tecrübelerini dile getirerek, karışık
durumların
analizine
katılmakta ve ilgili
uzmanlık alanlarındaki
yenilikler konusuna dikkat çekmekte, bilgiler
paylaşmaktalar.
2011 yılında migrare
özellikle İşçi Odası,
OÖGKK, Maliye ve de
Fede-ral Sosyal Daireden gelen uzmanlarla
görüş alışverişinde bulunabildi. Salı
günleri migrare danışmanları arasında
yapılan toplantılarda kendi aralarında
görüş alışverişinde bulunulmakta,
alandan gelen, edinilmiş tecrübeler
paylaşılmakta, öneriler verilmekte.
Aranızdan
bazılarının
dikkatini
çekmiştir, Salı günleri migrare’de daha
önce hiç görmediğiniz bazı insanların
olduğunu görebilirsiniz. Bunlar migrare projelerine, eğitim, seminer,
İsviçre Modeline göre Yeterlilik Profili
oluşturulması çalışma grubuna katılan
insanlardır. Normal danışma Salı günleri yapılmamaktadır.
Bazı Salı akşamları, mesai bitiminde
gerçekten mutlu oluyoruz, çünkü Salı
günü migrare sakin olabilir, ancak iş
yoğunluğu az olmamakta.
migrare
bilgilendiriyor!
migrare gelecekte de entegrasyon konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere
bilgi paylaşımına devam edecek. Birkaç
dokunuşla düzenli bir postaya sahip
olacaksınız:
1. adım : İnternet sayfamızı www.
migrare.at ziyaret ediniz
2. adım: Başlangıç sayfasındaki „informiert!“ tuşuna basın ve araç seçiniz
3. adım: Bilgilerinizi girip formu gönderiniz
4. adım: Elektronik posta ile gelen linki
onaylayınız
Haberler:
Entegrasyon
Politikası
gelişmelerini ve migrare hizmetlerini
Almanca ve düzenli olarak bildirmekte
Bilgi Broşürleri: Göçmenler için önemli
olabilecek güncel hukuki değişiklikleri
farklı dillerde içermekte. Dijital olarak
edinilebileceği gibi migrare Merkezlerinde basılı halde bulunabilir. İlgilenen
kurumlar ise sekreterliğimize müracaat
ederek toplu olarak 0732/667363/11
ısmarlayabilirler.
İleride gelecek olan migrare Postaları
için şimdiden sevinebilirsiniz!
direkt
3
Yeni Proje
Rassismus? Mog i ned! - Irkçılık mı? Sevmem!
PROJE UYGULAMALARI
ÇALIŞMA GRUBU DİZİSİ
Konu hakkında 5 çalışma grubu
Irkçılık ve ayrımcılık
Ekim 2012 – Mart 2013
Kapanış:
„Sertifikalı Irkçılık Karşıtları“
FİKİR YARIŞMASI
Irkçılığa karşı düşüncelerin!
Bize göster: Afiş olarak,
slogan olarak veya video olarak!
Bağımsız bir jüri, ilginç ve söylemi kuvvetli sunumları değerlendirecek.
KAPANIŞ TOPLANTISI
2013 İlkbaharında
Bütün ayrıntılar için:
www.migrare.at und
Facebook/Rassismus mog i ned
direkt Jahrgang 18, Nr. 4/2012
ÖGB-Info Nr. 2/2012, ZlNr: GZ02Z033978M
P.b.b. Verlagspostamt 4020
Medieninhaber:
ÖGB Landesorganisation OÖ
Herausgeber:
migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ,
Humboldtstraße 49, 4020 Linz
Tel.: 0732/667363 Fax: 0732/667363-66
e-mail: [email protected]
www.migrare.at
Für den Inhalt verantwortlich:
Mümtaz Karakurt
DVR Nr. 2110444
TÜRKISCH
4
direkt
„Rassismus? Mog i ned!“ („Irkçılık mı? Sevmem!“) Yukarı Avusturya Sendika Gençliği, migrare-Yukarı Avusturya Göçmenler Merkezi ve İnsanların
Ülkesi-karşılıklı yakınlaşma İnsiyatifinin ortaklaşa bir kampanyası. Bu
kampanya ile organizatörler, ırkçılığın sadece tehlikeli değil, aynı zamanda aptalca olduğunu göstermek istiyorlar.
Irkçılık kurbanını kaskatı keser,
korkutur, çaresiz bırakır. Gündelik
hayatta doğrudan veya dolaylı
hedefi sadece tektir: Dışlama. İş
hayatında olsun, sokakta olsun
ırkçı söylemler Avusturya’daki pek
çok göçmen için hayatın maalesef bir parçası. Bununla yaşamak,
kendini savunmak çoğunca çok
zor, çünkü ırkçılık beklenmedik
bir anda karşımıza çıkmakta. Bu
yüzden pek çok ırkçılık kurbanı,
danışmanlık
hizmetlerinden
yararlanmaktan korkmaktalar.
Çoğunlukla
böylesi
ırkçı
yaklaşımların görmezden gelinmesi yönünde bir yaklaşım
var.
Maalesef
bu
şekilde,
ırkçı yaklaşımlar kabul görür
hale gelmekte ve „Düşünce
Özgürlüğü“ adı altında toplumda yer alabilmekte. Bu konuda
yetişkin gençler önemli bir rol
oynamaktalar. Bunlar, „Sertifikalı
Irkçılık Karşıtları“ olarak daha iyi
bir gelecek için katkıda bulunabilirler.

Benzer belgeler

direkt - Migrare

direkt - Migrare direkt Jahrgang 14 ÖGB-Info Nr. 3/2008, ZlNr: GZ02Z033978M P.b.b. Verlagspostamt 4020 Medieninhaber: ÖGB Landesorganisation OÖ Herausgeber: migrare - Zentrum für MigrantInnen OÖ, Humboldtstraße 49,...

Detaylı