Zekat Şema - Dindersi.tk

Transkript

Zekat Şema - Dindersi.tk
FAYDALARI
“Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara,
düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a)
ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere,
borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur…” Tevbe/60
ZEKAT
“Namazı kılın, zekâtı verin, önceden
kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın
katında bulacaksınız…”Bakara/110
ZEKAT VERİLECEK
KİŞİLER
ZEKAT VERMENİN
ŞARTLARI
ZEKAT VERİLECEK
MALLAR
Fakirler
Müslüman
olmak
Büyükbaş ve
Küçükbaş
Hayvan
Düşkünler
Akıllı olmak
Paylaşma
duygusunu
geliştirir
Toplumsal barışı
sağlar
HAYIR
KURUMLARI
Altın, gümüş,
para
Cimriliği yok eder
Borçlular
SADAKA
Ergenlik çağına
girmek
Ticaret eşyası
Yolda kalmışlar
Zengin olmak
Birlik beraberlik
dayanışmayı
artırır
Gelir adaletsizliğini
ortadan kaldırır.
Allah yolunda olanlar
ZEKAT ORANLARI
Kazancı temizleyip,
malı bereketlendirir
Allah'a olan
şükrümüzü artırır
dindersi.tk
Nisap: En
düşük
zenginlilk
ölçüsü
miktarı.
Küçükbaş
hayvan
1/40
Büyükbaş
hayvan
1/30
Fıtır sadakası
Sadakayı
cariye
Toprak ürünleri
Zekat düşen
malın üzerinden
bir yıl geçmesi
Kur’an’da 32 yerde zekât
verilmesi emredilmektedir
Oturulan eve,
ev eşyasına,
otomobile,
kullanılan araç
gereç ve
malzemeye
zekat düşmez
Altın, gümüş,
para
1/40
Zekatı verirken, verilen kimseyi rencide etmemeli,
minnet altında bırakmamalı, başına kakmamalıyız.
Bir kimse annesine, babasına,
büyükanne ve büyükbabasına
çocuklarına ve torunlarına
zekat veremez.
Sulu tarım
1/20
Susuz tarım
1/10
Mal, para,
Güzel davranış
Hayır
kurumları
Kızılay
Milli Eğitim Vakfı,
Sosyal Yard. Vakıfları,
Gönüllü Yardım vakıf ve
dernekleri,

Benzer belgeler

mü`minlerin özellikleri

mü`minlerin özellikleri dindersi.tk KUR’AN’DA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLELERİ "Onlar, namazlarında huşu (saygı ve tevazu ile Allah'a tam bir yöneliş) içindedirler" (Mü'minûn ,2) "Onlar, boş ve yararsız şeylerden uzak dururlar" (...

Detaylı

Hurriyet - Think All Day

Hurriyet - Think All Day Tabanı kuvvetli olunca, yapı kendinden çok daha ağır objeleri taşıyabiliyor. Çoğu insan, küçük bir bozuk para atılmasıyla tüm eserin yıkabileceğini düşünüyor ama öyle değil. Bu, ancak küçük bir has...

Detaylı