END5121 Algoritma Tasarımı ve Analizi Endüstri Mühendisliği

Yorumlar

Transkript

END5121 Algoritma Tasarımı ve Analizi Endüstri Mühendisliği
END5121 Algoritma Tasarımı ve Analizi
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Dersin Dönemi / Düzeyi
Dersin Kodu ve Adı
Kredisi / ECTS Kredisi
Dersin Özelliği
Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin İçeriği
Dersin Ön şartı / Öneriler
Kaynaklar
Öğretme Şekli
Değerlendirme
Eğitim Dili
Dersin Öğretim Üyesi
Dersin web sayfası
İletişim
Güz / Yüksek Lisans
END5121 Algoritma Tasarımı ve Analizi
3.0 / 5.0
Seçimli
Hemen tüm mühendislik uygulamalarında bilgisayar
programları tartışmasız bir öneme sahiptir. Programların
en büyük dayanağı ise sahip oldukları algoritmalardır.
Farklı uygulamalarda problemlerin tipi ne olursa olsun,
algoritmalarının hep ortak yönleri vardır. Bu derste
özellikle
Endüstri
Mühendisliği
optimizasyon
uygulamalarında öğrencilerin analitik düşünmelerine ve
yeni algoritmalar geliştirmelerine olanak sağlayacak bir
bilgi ve beceri kazanımı hedeflenmektedir.
Algoritma tanımı, Algoritmik problem çözümü, problem
tipleri, veri tipleri. Algoritmaların etkinliği: asimptotik
gösterim, özyinelemeli ve özyinelemesiz algortimaların
matematiksel analizi. Kaba kuvvet (brute force)
algoritmaları, eksiksiz arama (exhaustive search). Böl ve
fethet algoritmaları: birleşmeli sıralama, hızlı sıralama, ikili
arama. Azalt ve fethet algoritmaları: insertion sıralama,
Depth-First arama, Breadth-First arama, topolojik sıralama.
Basitleştir ve fethet: ön-sıralama, Gauss eleme, dengeli
arama ağaçları, dikey sıralama. Boyut ve süre takasları:
dizgi eşleme, hesaba dayalı adresleme, ikili ağaç yapıları.
Dinamik programlama algoritmaları: Floyd, Sırt-çantası.
Hırslı (Greedy) algortmalar: Prim, Kruskal, Dikstra.
Yinelemeli iyileştirme Algoritmaları: Simplex, MaksimumAkış Problemi. Algoritmaların Sınırları: alt-sınır, karar
ağaçları, P, NP, ve NP-tam Problemler. Algoritmik kısıtlarla
mücadele : Geri-iz-sürme (Backtracking), Dal-Sınır (Branchand-Bound). NP-zor Problemler için yaklaşık algoritmalar.
Lisans seviyesindeki programlama, optimizasyon dersleri.
• Introduction to the Design and Analysis of Algorithms,
Anany V. Levitin, Pearson Higher Education, 2007.
• Introduction to Algorithms, T.H. Cormen, C.H. Leiserson,
R.L. Rivest, C. Stein, McGrawHill, 2007.
Ders, teorik anlatım, Visual Basic ve Matlab üzerinde
uygulamalı ödev ve proje çalışmaları ile öğrencilerin
algoritma tasarımı ve kodlama becerilerini geliştirme
amacına yönelik olarak işlenecektir.
Kısa Sınav (%30), İki adet Ödev (%10, %10), Proje (%20),
Yarıyıl Sonu Sınavı (% 30)
Türkçe
Prof.Dr. Erdal EMEL
http://www20.uludag.edu.tr/~erdal/Dersler.htm
0 224 29 42080 / e-posta: [email protected]

Benzer belgeler

Algoritma (COMPE 323) Ders Detayları

Algoritma (COMPE 323) Ders Detayları Algoritma analizi: Merge sort algoritması, özyineleme, (özyineleme-ağaçları yöntemi)

Detaylı

Dönem Ödevi - Dr. Aybars UĞUR

Dönem Ödevi - Dr. Aybars UĞUR 8) 500x500’lük bir alana, random (x,y) koordinatlarına sahip, random(0-100) yarıçapa sahip n tane daire şeklinde engeller koyduğunuzu düşünün. Verilen bir konumun engele rastlayıp rastlamadığını bu...

Detaylı

Algoritmalar (MCS 401) Ders Detayları

Algoritmalar (MCS 401) Ders Detayları Fethet Algoritmaları, Özyineleme, Dinamik Programlama, Açgözlü Algoritmalar ve Çizge Algoritmaları Temel Arama ve Sıralama Algoritmalarının Karmaşıklıkları, Temel Çizge Algoritmaları, NP-Tam Karmaş...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Dersin amacı çeşitli mantıksal programlama ve fonksiyonel programlama dillerini kullanmak suretiyle farklı mantıksal programlama dillerine ait programlama kavramları öğretmektir. Dersin sonunda öğr...

Detaylı