Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Yorumlar

Transkript

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
Ekonomi Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ
ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
DENETİMİ: 2013/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/26)
(19.03.2013 T. 28592 R.G.)
MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi:2013/5)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış
ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca
gümrük idarelerince sunulmuş olan ürünlerin ithalinde ek-2’de yer alan Gıda ve Yem
Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
listesindeki “2519.90.10.00.11” ile “8481.80.99.00.19” GTİP’li ürünler için ithalat
denetimine ilişkin hükümler uygulanmaz.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan
Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler listesindeki “28.09” satırı
kaldırılmış ve aynı listeye “25.08”, “28.01” ile “83.09” satırlarından sonra gelmek üzere
sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.
“
2519.90.10.00.11
Saf magnezyum oksit
”
“
2809.10.00.00.00
2809.20.00.00.11
2809.20.00.00.12
2809.20.00.00.14
2809.20.00.00.15
2809.20.00.00.16
2809.20.00.00.17
Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
Hipofosforik asit (H4 P2O6)
Meta fosforik asitler
Piro fosforik asitler
Polifosforik asitler
Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Gıda sanayiinde
kullanılanlar
Orto fosforik asitler (fosforik asit) – Diğerleri (yalnız yem
sanayiinde kullanılanlar)
”
“
8481.80.99.00.19
Diğerleri
”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2012
28513 (2. Mükerrer)

Benzer belgeler

Devamı

Devamı ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/26) MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mük...

Detaylı

Bülten - KPMG Vergi

Bülten - KPMG Vergi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ne eklemeler yapılmıştır. Tebliğ kapsamında eklenen maddeleri aşağıda bulabilirsiniz;

Detaylı

Turkey - Lonely Planet

Turkey - Lonely Planet Turkey defies being pinned down and is the perfect introduction to the Middle East.

Detaylı

Tüm formüller Bileşiklerin adını ya da formülünü yazınız. Saf

Tüm formüller Bileşiklerin adını ya da formülünü yazınız. Saf Tüm formüller Bileşiklerin adını ya da formülünü yazınız. Saf maddenin tipini moleküler ise (M), iyonik ise (İ), asit ise (A) element ise (E) şeklinde yazınız. Tip

Detaylı

sembol ve formül bilgisi

sembol ve formül bilgisi Aşağıdaki iyon çiftleri arasında oluşacak bileşiğin formülünü yazıp adlandırınız.

Detaylı