Gösterge Yön. Sorumluları

Yorumlar

Transkript

Gösterge Yön. Sorumluları
2016 YILI
GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI
Kalite Yönetimi

DÖF Sonuçlandırma Oranı
Gülistan UYAR
Arif GÖKTAŞ
Acil Durum Yönetimi

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı
Uzm.Dr.Süreyya KOLCUOĞLU

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
Uzm.Dr.Süreyya KOLCUOĞLU

Arif GÖKTAŞ
Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı
İsmail ARAN

Arif GÖKTAŞ
Arif GÖKTAŞ
Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi
Uzm.Dr.Süreyya KOLCUOĞLU
Arif GÖKTAŞ
Eğitim Yönetimi

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
Doç.Dr.Neşe YENİÇERİ

Mehbare İFTAR
Gülsüm FİDAN
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Doç.Dr.Neşe YENİÇERİ
Mehbare İFTAR
Gülsüm FİDAN
Hasta Deneyimi

Hasta Memnuniyet Oranı
Gülistan UYAR
Arif GÖKTAŞ
Sayfa 1 / 9
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Çalışan Memnuniyet Oranı
Gülistan UYAR

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı
Uzm.Dr.Süreyya KOLCUOĞLU

Biray ÖZTÜRK
Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
Uzm.Dr.Selmin DİRGEN
ÇAYLAK

Özlem İNCİ
Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
Uzm.Dr.Selmin DİRGEN
ÇAYLAK

Arif GÖKTAŞ
Biray ÖZTÜRK
Personel Devir Hızı
Hadi ÜLGER

Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı
Esra KOYUNCU YAŞAR

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı
Uzm.Dr.Süreyya KOLCUOĞLU

Arif GÖKTAŞ
Özlem İNCİ
Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı
Esra KOYUNCU YAŞAR
Arif GÖKTAŞ
Hasta Bakımı

Düşen Hasta Oranı
Esra KOYUNCU YAŞAR

Arif GÖKTAŞ
Postoperatif Solunum Yetmezliği Oranı
Esra KOYUNCU YAŞAR
Arif GÖKTAŞ
İlaç Yönetimi

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
Burcu IŞIKTAŞ AYGÜN
Arif GÖKTAŞ
Sayfa 2 / 9
Enfeksiyonların Önlenmesi







El Hijyeni Uyumu
Santral VenözKateterİlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
ÜrinerKateterİlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu
Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay
UmblikalKataterİlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu
Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı
Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı
Uzm.Dr.Selmin DİRGEN
ÇAYLAK
Biray ÖZTÜRK
Transfüzyon Hizmetleri

İmha Edilen Kan Miktarı
Yrd.Doç.Dr.Onur ELMAS
Şule YALI
Radyasyon Güvenliği


Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı
Tekrarlayan Çekim Sayısı
Kürşad ŞAHİN
Acil Servis




Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi
Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi
Hasta Sevk Oranı
Yrd.Dç.Dr.Ethem ACAR
Ayşe ÇİÇEK
Ameliyathane





Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları
Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı
Ameliyat Masası Kullanım Oranı
Ameliyat Masası 2 Vaka Arasında Geçen Süre Ortalaması
Uzm.Dr.Yücel KARAÇAYIR
Fatma ERGİN
Sayfa 3 / 9
Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
Prof.Dr. Semra DEMİRBİLEK
Nilüfer ÜLGEN
Yrd.Doç.Dr.Cem ŞAHİN
Taner KAYAR
Uzm.Dr.Utku CENİKLİ
Ayşegül ÖZCAN

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
Prof.Dr. Semra DEMİRBİLEK

Nilüfer ÜLGEN
Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
Prof.Dr. Semra DEMİRBİLEK
Nilüfer ÜLGEN
Yrd.Doç.Dr.Cem ŞAHİN
Taner KAYAR
Uzm.Dr.Utku CENİKLİ
Ayşegül ÖZCAN
Uzm.Dr.Volkan DOĞAN
Kadriye BAĞLIOĞLU TOSUN
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite Oranı
Prof.Dr.Fehime Esra ÖZER
Özlem KURÇ
Doğum Hizmetleri






Sezaryen Oranı
Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı
Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı
Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
Doç.Dr.Hakan
CAMUZCUOĞLU
Akile PEKER
Sayfa 4 / 9
Diyaliz Hizmetleri



Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı
Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V veya URR Değeri 1.2’den Düşük Olan Hasta Oranı
Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V veya URR Değeri 1.7’ den Düşük Hasta Oranı
Doç.Dr.Bülent HUDDAM
Zühra TOKSOY
Biyokimya Laboratuvarı





Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
Kaybolan Numune Oranı
İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Uzm.Dr.Öznur BİLEN
Arif GÖKTAŞ
Mikrobiyoloji Laboratuvarı








Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
Kaybolan Numune Oranı
Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı
Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı
Uzm.Dr.Funda SANKUR
Arif GÖKTAŞ
Patoloji Laboratuvarı



Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı
Kaybolan Numune Oranı
Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı
Yrd.Doç.Dr.Özgür İLHAN
ÇELİK
Arif DOĞAN
Bilgi Yönetim Sistemi


Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi
HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Volkan ÇELİK
Önay IŞILDAK
Sayfa 5 / 9
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı
Fatih TOPÇUOĞLU
Hatice PARLATICI
Koroner Arter Hastalığı

















İlk Başvuruda LDL Ölçümü Yapılan KAH Tanısı Almış Hasta Oranı
Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Koroner Arter Hastası Oranı
Kan Basıncı Değeri Kontrol Altında Olan Hasta Oranı
Koroner Anjiografi Öncesi Noninvaziv Test Yapılan Hasta Oranı
Koroner Anjiografi Yapılan Hasta Oranı
Koroner Anjioplasti Yapılan Hasta Oranı
Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Verilme Oranı
By-Pass Cerrahisi Uygulama Oranı
Koroner Reanjiografi Uygulama Oranı
KAH Tanılı Hastalarda Miyokard Enfarktüsü Görülme Oranı
By-Pass Cerrahisi Sonrası Mortalite Oranı
By-Pass Cerrahisi Sonrası Reoperasyon Oranı
Bypass İşleminde Otolog Damarların Kullanılma Oranı
AMİ'da Vaka Gelişinde Aspirin Verilmesi
AMİ'da Hastaneye Varış İtibariyle 30 Dakika İçinde Fibrinolitik Tedavi Uygulanma Oranı
AMİ'da Hastaneye Varış İtibariyle 90 Dakika İçinde Primer Perkütan Koroner Girişim(PCI)
Uygulanma Oranı
AMİ Vaka Ölüm Oranı
Uzm.Dr.Volkan DOĞAN
Arif GÖKTAŞ
Kalça Kırığı


Hastaneye Başvurudan Sonra 48 Saat İçinde Başlatılan "Kalça Kırığı Cerrahisi" Oranı
Kalça Kırığı Mortalite Oranı
Uzm.Dr.Cem Yalın KILINÇ
Arif GÖKTAŞ
Sayfa 6 / 9
Artroplasti (Diz ve Kalça Eklemi)














Dislokasyon Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
Reoperasyon Gereken Hasta Oranı (İlk 12 Ay)
Reoperasyon Gereken Hasta Oranı (İlk 2 Ay)
Ortalama Kalış Gün Sayısı
Revizyon Cerrahisi Gereken Hasta Oranı (İlk 12 Ay)
Operasyon Gününde Profilaktik Antibiyotik Verilme Oranı
İlk 2 Ayda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
İlk 12 Ayda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
Antitrombotik İlaç Verilen Hasta Oranı
Hasta Çıkışında Antitrombotik İlaç Reçete Edilen Hasta Oranı
Derin Ven Trombozu Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı
Sinir Hasarı Oranı
Damar Hasarı Oranı
Uzm.Dr.Cem Yalın KILINÇ
Arif GÖKTAŞ
Diyabetes Mellitus




















HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
Yılda En Az 4 Kez HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
Son Ölçülen HbA1c ≥%9 Olan Hasta Oranı
Son Ölçülen HbA1c ≤ 7 Olan Hasta Oranı
Son HbA1c Düzeyi % 7-9 Arasında Olan Hasta Oranı
İncelenen Dönemde Eğitim Alan Hasta Oranı
Vücut Kitle İndeksi Hesaplanan Hasta Oranı
LDL Kolesterol Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
LDL Kolesterol Düzeyi <100 Mg/dl Olan Hasta Oranı
Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Komplikasyonsuz)
Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Akut Komplikasyonlar)
DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Ölçülen Hasta Oranı
DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Son Ölçüm Değeri 130/80 Altında Olan Hasta Oranı
DM Tanılı Hastalarda Tütün Kullanım Oranı
Nefropati Taraması Amacı ile Mikroalbuminüri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
Diyabet Nedeni ile Gelişmiş Böbrek Hastalığı Bulunan Hasta Oranı
Göz Muayenesi Yapılan Hasta Oranı
Alt Ekstremite Amputasyon Oranı
Diyabet Nedeniyle Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Kronik Komplikasyonlar)
Ayak Muayenesi Yapılan Hasta Oranı
Uzm.Dr.Tuğba CANBEK
Arif GÖKTAŞ
Sayfa 7 / 9
Katarakt Operasyonu










Operasyon Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı
Op.Sonrası Bir Günden Fazla Yatan Hasta Sayısı/Operasyon Sonrası Yatan Hasta Sayısı
Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Enfeksiyon Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Enfeksiyon Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Glokom Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir Ay İçinde Gerçekleştirilen Reoperasyon Oranı
Operasyon Sonrası Altı Ay İçinde Yeniden Katarakt Gelişme Oranı
Operasyon Sonrası Bir Yıl İçinde Gelişen Dekolman Sıklığı
Katarakt Operasyonu Sonrası 15 Gün İçerisinde Kontrole Gelen Hasta Oranı
Uzm.Dr.Hatice ERGÜN
Arif GÖKTAŞ
Sayfa 8 / 9
İnme



















Hastaneye Ambulans ile Ulaşım Oranı
Geçici İskemik Atak Tanısı Alan Hastaların Hastaneye Yatış Oranı
İskemik İnme Tanılı Hastalara Etiyolojik İnceleme için Transözofagiyal Ekokardiyografi (TEE)
Yapılma Oranı
İskemik İnme Tanılı Hastalara Etiyolojik İnceleme için Karotis-VertebralDoppler
Ultrasonografi (USG) Yapılma Oranı
İntravenözTrombolitik Tedavi Uygulama Oranı
İntravenözTrombolitik Tedavi ile İlişkili Tedavi Sonrası İlk 24 Saatte Hemoraji Komplikasyonu
Gelişme Oranı
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi veya Trombektomi Tedavisi Uygulanma Oranı
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi/Trombektomi Tedavisi Sonrasında İlk 24 Saatte
Hemorojik Komplikasyon Gelişme Oranı
Dekompresif Cerrahi Uygulanma Oranı
Rehabilitasyona Erken Başlama Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Pulmoner Enfeksiyon Komplikasyonunun Gelişme
Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Üriner Enfeksiyon Komplikasyonunun Gelişme Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Bası Ülseri Komplikasyonunun Gelişme Oranı
İnme Sonrası Hastanede Yatış Süresinde Derin VenTrombozu Komplikasyonunun Gelişme
Oranı
İnme Sonrası Hastanede Düşen Hasta Oranı
İnme Tanısı Alan Hastalarda Taburculuk Sonrası 1 Yıl İçinde Tekrar İnme Geçirilme Oranı
“INR” Değeri Takip Edilen Hasta Oranı
İnme Sonrası 1 Yıl İçinde “KarotisEndarterektomi” Yapılma Oranı
İnme Sonrası 1 Yıl İçinde “Supra-aortikStent” Yapılma Oranı
Uzm.Dr.Utku CENİKLİ
Arif GÖKTAŞ
Sayfa 9 / 9

Benzer belgeler

2013-ÖSYS Başarı Listesi

2013-ÖSYS Başarı Listesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Tıp Fakültesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Tıp Fakültesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Tıp Fakültesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Tıp Fakültesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/T...

Detaylı

2015 -2016 teog izmir merkez okulları taban puanları

2015 -2016 teog izmir merkez okulları taban puanları Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi

Detaylı